Rekisterien päivitysohje - Liikennevirasto

www2.liikennevirasto.fi

Rekisterien päivitysohje - Liikennevirasto

15

Rekisterien päivitysohje

työtä tms. varten oleva ylimenevä osuus lasketaan sähköistetyksi sivuraiteeksi.)

− Sähköistetyn sivuraiteen pituuteen lasketaan niiden sähköistettyjen

raiteiden pituus, joita ei oteta huomioon sähköistetyn pääraiteen pituutta

laskettaessa.

− Suojastus-, kauko-ohjaus- ja kulunvalvonta-ratametrit mitataan kuten

päärata (asemarakennuksen keskipisteeseen).

− Kiskomurtuman UIC määrittelee seuraavasti:

Kisko pidetään murtuneena, jos se murtuu kahteen tai useampaan osaan,

tai jos siitä irtoaa kappale, jonka vuoksi kiskon kulkupintaan syntyy lovi

(kolo), joka on vähintään 50 mm pitkä ja 10 mm syvä.

Kiskovika määritellään seuraavasti:

Jos kiskossa on mikä tahansa vika, jonka vuoksi kisko tulee korjata tai

poistaa raiteesta, pidetään sitä vioittuneena.

− Silloista käytetään RAMOn osan 8 nimityksiä /1/.

2.1.2 Ratatilastojen laadinta

Vuosittainen ratatilasto käsittää taulukkomuotoisen ja karttamuotoisen esityksen.

Ratatilasto laaditaan aina vuoden vaihteen tilanteesta. Tilastoa varten aineisto

kerätään eri rekistereistä ja kunnossapitäjiltä.

Tilastoissa tieto jaetaan sekä pää- ja sivuraiteittain että rataosittain. Tilastosta käy

ilmi myös tietojen muutokset kuluneen vuoden aikana. Rataosien ominaisuuksien

määrät lasketaan asemalta asemalle UIC:n määritelmien mukaan.

Rata- ja raidepituus

Rata- ja raidepituustieto kerätään rataosien ominaisuusrekisteristä ja sivuraiderekisteristä.

Tieto esitetään sekä rata- että raidekilometreinä.

Kuva 5. Esimerkki Karjaalta, kuinka ratapituus määritellään eri rataosille.

Ratahallintokeskus 270/010/07 2007–02

More magazines by this user
Similar magazines