AVOIMEEN ARKKITEHTUURIN PERUSTUVA FMS ... - Fastems

fastems

AVOIMEEN ARKKITEHTUURIN PERUSTUVA FMS ... - Fastems

Fastems

EMO 2003, 21. - 28.10.2003 Milano

Fastems: Halli 20.I, osasto C01

Fastems Oy Ab

www.fastems.com

Tuotekatu 4

FIN-33840 Tampere, Finland

Tel. +358 (0)3 268 5111

Fax +358 (0)3 268 5000

Business-ID 1507705-1

VAT FI15077051

EMO 2003 Lehdistötiedote

30.8.2003

AVOIMEEN ARKKITEHTUURIN PERUSTUVA FMS VARUSTETTUNA

ROBOTISOIDULLA JÄYSTEENPOISTOLLA

Fastems esittelee uusinta tekniikkaa avoimen arkkitehtuurin joustavista

valmistusjärjestelmistä näyttelyosastollaan EMO-messuilla. Fastemsin järjestelmien

erikoisuutenahan on, että niihin voidaan kytkeä kuinka monta ja minkä merkkisiä

työstökoneita tahansa hyödyntäen samalla järjestelmien kykyä käsitellä sekä

työstökoneiden paletteja että normaaleja materiaalilavoja.

Näytteille on asetettu keskiraskas monitasojärjestelmä (MLS-MD), joka on varustettu

sekä lataus- että materiaaliasemalla. Järjestelmässä voidaan käyttää sekä 500 mm:n

työstökonepaletteja että tavallisia materiaalilavoja. Tänä vuonna järjestelmään

kytkettäväksi työstökeskukseksi on valittu vaakakarainen Mori Seiki NH5000. Lisäksi

näyttelyosastolla on yksi Fastemsin innovaatioista, robotisoitu jäysteenpoistosolu.

MLS-MD-järjestelmää ohjataan viimeisimmällä versiolla Fastemsin MMS-

ohjausohjelmistosta, joka sisältää paljon uusia ominaisuuksia (katso kuvaus

alempana).

Näytteille on myös asetettu vuoden 2001 EMO-messuilla julkistettu joustava

palettikontti (FPC). Palettikontti, joka on suunniteltu monipuoliseksi ja

laajennettavaksi vaihtoehdoksi palettipooleille samaan hintaluokkaan, on menestynyt

Domicile:

Tampere


Fastems

Fastems Oy Ab

www.fastems.com

hyvin: 24 konttijärjestelmää ja viisi laajennusta on myyty maailmanlaajuisesti kuluvan

vuoden heinäkuun loppuun mennessä.

Robotisoitu jäysteenpoistosolu

Pölyinen ja meluisa ympäristö, toistuvat liikkeet ja hankalat työasennot, jotka voivat

johtaa rasitusvammoihin, ovat tyypillisiä ongelmia perinteisessä käsintehtävässä

jäysteenpoistossa. Usein tuloksena on lisäksi huono tai vaihteleva laatu.

Automatisointi on vastaus tähän ongelmaan, ja niinpä Fastems esitteleekin

EMO 2003 -messuilla uuden DBL-jäysteenpoistosolun, joka poistaa jäysteen

tehokkaasti ja halutulla laatutasolla, jolloin käyttäjät voivat keskittyä muihin tehtäviin.

DBL on vakiorakenteinen ja modulaarinen järjestelmä, joka takaa asiakkaan

käyttötarkoituksiin parhaan ratkaisun. DBL-solua voidaan käyttää erillisenä

jäysteenpoistoyksikkönä tai osana joustavaa valmistusjärjestelmää, kuten EMO-

messuilla. Se voidaan asentaa päivässä ja koneiden sijoittelun muuttuessa sen

siirtäminen paikasta toiseen on helppoa. Solu soveltuu paitsi keskisuureen tai

suureen erätuotantoon myös suurten yksittäisten kappaleiden toistuvaan tuotantoon,

jossa tarvitaan paljon jäysteenpoistoa. Jäysteenpoisto voidaan ohjelmoida

käyttämällä apuna kappaleen CAD-geometriaa eikä opettamalla ohjelmointia tällöin

tarvita. Näin ohjelmointi on nopeampaa ja se voidaan tehdä jo ennen kuin itse

kappale on edes käytettävissä.

MMS tehostaa FMS:n tuottavuutta

EMO 2003 -messuilla Fastems esittelee MMS-ohjausohjelmistonsa viimeisimmän

version. Monipuolista, erityisesti FMS-monitasojärjestelmille suunniteltua

ohjausohjelmistoa on parannettu uusilla ominaisuuksilla, jotka lisäävät tuottavuutta ja

Tuotekatu 4

FIN-33840 Tampere, Finland

Tel. +358 (0)3 268 5111

Fax +358 (0)3 268 5000

Business-ID 1507705-1

VAT FI15077051

Domicile:

Tampere


Fastems

Fastems Oy Ab

www.fastems.com

joiden avulla tehdasautomaatioon tehdyistä sijoituksista saadaan maksimaalinen

voitto.

Fastemsin MMS on monipuolinen, PC-pohjainen ohjausjärjestelmä, jossa

tuotantotiedot, resurssienhallinta ja tuotannonsuunnittelu hoidetaan yhdellä

helppokäyttöisellä liittymällä siten, että koneenkäyttäjät saavat oleellisen tiedon

selvässä ja ymmärrettävässä muodossa. Se on modulaarinen ja skaalautuva

ohjelmisto, jota voidaan räätälöidä yksilöllisiin tarpeisiin ja soveltaa moniin

tuotantoprofiileihin aina ennakoitavasta massatuotannosta pieniin eräkokoihin sekä

sellaiseen kysyntään, jota ei voida ennakoida.

”Ensimmäinen MMS-ohjaus, joka lanseerattiin Pariisin EMO 1999 -messuilla, oli

merkkipaalu kohti Windowsin ja PC:n käyttöä”, muistelee Matti Nurminen, Fastemsin

tutkimus- ja kehitysosaston johtaja. ”Nyt, kun olemme toimittaneet lähes 200 MMS

-ohjausjärjestelmää Eurooppaan ja USA:han, olemme päivittäneet järjestelmän

innovatiivisilla ominaisuuksilla, jotka esitellään Milanon EMO-messuilla.”

Pasi Kauhanen, ohjausjärjestelmien tuotepäällikkö, sanoo: ”Viimeisimmässä

versiossa uudet toiminnot on jaettu valmistus- ja suunnittelumoduuleihin,

jolloin asiakkaamme voivat mukauttaa järjestelmää omien

tuotantofilosofioidensa mukaisesti. Valmistusmoduulissa on koneenkäyttäjiä

varten suunnitellut toiminnot, kun taas suunnittelumoduulissa on tieto-,

laskenta- ja simulaatiotyökalut tuotannon suunnittelusta ja hallinnasta

vastaaville henkilöille.”

Parannettu, tilauksille perustuva tuotannonsuunnittelujärjestelmä pystyy

priorisoimaan tilaukset reaaliajassa ja luokittelemaan työt automaattisesti. Tämä

varmistaa sen, että kiireellisimmät työkappaleet lähetetään työstökoneelle aina ensin.

”Tällä tavoin asiakkaamme voivat priorisoida tuotantoresurssiensa käyttöä ja

parantaa merkittävästi toimitustensa ajoitusta”, jatkaa Kauhanen. ”TNiinpä aikataulut

Tuotekatu 4

FIN-33840 Tampere, Finland

Tel. +358 (0)3 268 5111

Fax +358 (0)3 268 5000

Business-ID 1507705-1

VAT FI15077051

Domicile:

Tampere


Fastems

Fastems Oy Ab

www.fastems.com

voidaan optimoida ja viiveet vähenevät. Näillä tekijöillä on suora vaikutus

kilpailukykyyn.”

Toinen uusi MMS:n ominaisuus on Autopilot-ohjelma, joka mullistaa toiminnan

lataustilanteessa. Älykäs ohjelmisto valitsee kappaleen kiinnitykseen parhaiten

sopivan paletin perustuen resurssien, kuten raaka-aineiden ja työstökoneiden,

saatavuuteen ja tuotantotilausten prioriteetteihin.

”Autopilot-automaattiohjauksella käyttäjät voivat keskittyä työstöprosessiin ja antaa

ohjelmiston hoitaa monimutkaisen ja aikaavievän optimointityön”, huomauttaa

Kauhanen. ”Ladattavat kappaleet ja niitä varten tarvittavat konepaletit tuodaan

automaattisesti varastosta järjestelmän valvojan määräämässä järjestyksessä.”

Tuotantoloki on uusi tiedonhallintasovellus, joka seuraa työstettävän kappaleen

kulkua tuotannossa ja kirjaa ylös ne koneet ja ohjelmat, joita kappaleen

valmistuksessa on käytetty. Johto saa yksityiskohtaista tietoa kunkin tilauksen

valmistukseen käytetystä ajasta sekä työstökierron ja lastuamisen kestosta. Myös

virhetilanteet voidaan jäljittää ja niiden syyt analysoida.

Kokonainen FMS-järjestelmä kontissa

Fastemsin FPC-kontti (Flexible Pallet Container) on aloittanut uuden aikakauden

konepaja-automaatiossa. Se muuttaa minkä tahansa työstökeskuksen

automatisoiduksi FMS:ksi ja maksimoi sijoitetun pääoman tuoton. ”Monet Euroopan

ja USA:n työstökonevalmistajat ja -jälleenmyyjät tunnustavat tämän monipuolisen ja

laajennettavan vaihtoehdon paremmuuden verrattuna perinteisiin palettipooleihin”,

kertoo Jukka Niemi, Fastemsin tuotepäällikkö.

Tuotekatu 4

FIN-33840 Tampere, Finland

Tel. +358 (0)3 268 5111

Fax +358 (0)3 268 5000

Business-ID 1507705-1

VAT FI15077051

Domicile:

Tampere


Fastems

Fastems Oy Ab

www.fastems.com

”FPC:n hankkimalla konemyyjät saavat täydellisen FMS:n "kontissa". Kontit ovat

työstökonemerkki- ja mallikohtaisia, ja kussakin kontissa on kaikki se varustus, jota

tarvitaan 4 – 30 paletin automatisoituun varastointiin ja käsittelyyn”, hän jatkaa.

”Miehittämätön työstö voidaan suorittaa kokonaispainoltaan aina 3 200 kg:n

paleteille, ja uudella FPC-3200 -kontilla käsiteltävän paletin koko kasvaa 800 mm:stä

1 000 mm:iin.

Kompaktin rakenteensa ansiosta FPC on taloudellinen ja se voidaan asentaa

päivässä. Se on käytännöllisesti katsoen Plug and Play -järjestelmä. Toinen etu on,

että se voidaan helposti siirtää silloin, kun tehtaan koneiden paikkaa muutetaan.

Asiakkaan tarpeiden mukaan FPC voi koostua yhdestä tai jopa kolmesta kontista,

yhdestä tai kahdesta latausasemasta ja jopa kolmesta työstökoneesta. Järjestelmä

voidaan helposti päivittää vastaamaan tehtaan tulevaisuuden tarpeita lisäämällä

paletteja, työstökoneita tai uusia konttiyksikköitä.

Uutta hyllystöhissiteknologiaa

EMO 2003 -messuilla paljastetaan täysin uudistettu MD-hyllystöhissimallisto.

Perinteinen DMC-MD on saanut tukevamman kumppanin, DMC-XMD:n, jonka

kuormankäsittelykapasiteetti on jopa 2 500 kg. Nämä uudet keskiraskaat mallit

lisäävät yhtiön hyllystöhissivalikoimaa, joka nyt kattaa mallit 700 kg:n

kevytrakenteisista hyllystöhisseistä 9 500 kg:n erittäin raskasrakenteisiin

hyllystöhisseihin.

Uusissa MD-hyllystöhisseissä on kolme numeerisesti ohjattua akselia ja säädettävät

teleskooppihaarukat palettien käsittelyyn. Tukeva kaksimastoinen rakenne lisää

vakautta ja minimoi maston taipuman, mikä on olennaista konepaletteja

käsiteltäessä, selittää Tero Rapila, uusien hyllystöhissimallien

Tuotekatu 4

FIN-33840 Tampere, Finland

Tel. +358 (0)3 268 5111

Fax +358 (0)3 268 5000

Business-ID 1507705-1

VAT FI15077051

Domicile:

Tampere


Fastems

Fastems Oy Ab

www.fastems.com

pääsuunnitteluinsinööri. ”Ne on suunniteltu nostamaan kuormia 20 metriin, joten

asiakas voi käyttää hyväkseen tuotantolaitoksensa koko korkeuden. Nopeus,

joustavuus, tehokkuus ja tarkkuus ovat FMS-järjestelmän hyllystöhissien tärkeimpiä

ominaisuuksia. Uusien malliemme avulla voidaan käyttää korkeampia järjestelmiä

sekä suurempia ja nopeampia siirtokapasiteetteja. Ne myös varmistavat optimaalisen

lattia-alan käytön ja niiden modulaarisen ja kompaktin rakenteen vuoksi asennus on

nopeampaa ja helpompaa. Parannetun vianmäärityksen ansiosta keskeytyksistä

toivutaan nopeammin”, jatkaa Rapila tehtyjen parannusten luettelemista.

DMC-MD:ssä on kolme eri nopeus/suorituskykyluokkaa: 2,0, 3,0 ja 4,0 m/s. XMD on

saatavissa 2,5 ja 3,0 m/s malleina. Modulaarisen rakenteensa ansiosta uusia

hyllystöhissejä on helppo muuttaa, jos kapasiteettia tarvitaan lisää. Niiden

rakennekomponenttien määrää on vähennetty 500:sta 300:aan toimintavarmuuden ja

huollon helpottamisen vuoksi. Uusien MD-hyllystöhissien toinen ominaisuus on

optiona toimitettava SHMS-korkeudenmittausjärjestelmä, joka mahdollistaa

varastohyllystön tilankäytön optimoinnin.

Fastemsin tavoitteena 8 760 tunnin käytettävyyys

Fastemsin historia ulottuu 1950-luvulle ja sen omistaa nykyisin Helvar Merca

-konserni. Se on yksi FMS-järjestelmien johtavista toimittajista Euroopassa ja

konevalmistajista riippumaton järjestelmäintegraattori. Sen ohjelmisto- ja

koneratkaisut sopivat kaikkiin johtaviin työstökonemerkkeihin. Käyttäjät voivat valita

koneiden ja palettienkäsittelyjärjestelmän yhdistelmän, joka parhaiten sopii heidän

tuotantovaatimuksiinsa. FMS-järjestelmiä käyttävät yhtiöt ovat saaneet nopean

tuoton sijoitetulle pääomalleen, koska varastoja valmistusprosessin eri vaiheissa on

voitu vähentää. Usein tuloksena on tehdas, joka vaatii vain puolet ennen tarvitusta

lattiapinta-alasta, jossa on kaksi kolmasosaa vähemmän keskeneräistä työtä ja jossa

on kolmasosa vähemmän ihmisiä.

Tuotekatu 4

FIN-33840 Tampere, Finland

Tel. +358 (0)3 268 5111

Fax +358 (0)3 268 5000

Business-ID 1507705-1

VAT FI15077051

Domicile:

Tampere


Fastems

Fastems Oy Ab

www.fastems.com

Tähän mennessä Fastems on toimittanut yli 300 FMS-järjestelmää 15 maahan.

Toimitusten laajuus vaihtelee pienistä, kahdeksan konepaletin, yhden latausaseman

ja yhden työstökoneen kaksitasoisista varastojärjestelmistä tähän mennessä

suurimpaan toimitukseen, jossa oli noin 2 000 materiaalilavaa, useita latausasemia,

kokoonpanoasemia ja työstökoneita – itse asiassa täydelliseen tehtaaseen. Kaikkien

järjestelmien tavoitteena on hyödyntää vuoden kaikki 8 760 tuntia ja ne myös lähes

saavuttavat tämän päämäärän.

Lisätietoja:

Fastems Oy Ab

Myyntijohtaja Seppo Lehtonen

Puh. +358 3 268 5008

Tuotekatu 4

FIN-33840 Tampere, Finland

Tel. +358 (0)3 268 5111

Fax +358 (0)3 268 5000

Business-ID 1507705-1

VAT FI15077051

Domicile:

Tampere

More magazines by this user
Similar magazines