Fastems 2006

fastems

Fastems 2006

Fastems 2006

Vuosikertomus


Fastems on maailmanlaajuisesti johtava

valmistavan teollisuuden automaatioratkaisujen

toimittaja. Tärkeimpiin asiakastoimialoihin

kuuluvat konepaja-,

ajoneuvo- ja lentokoneteollisuus ja

Fastems tunnetaan myös paperi- ja

muoviteollisuuden kumppanina.

Myynnistä suuri osa kanavoituu johtavien

työstökonevalmistajien ja heidän

jälleenmyyjiensä kautta.

Jarmo Hyvönen

Toimitusjohtaja


Vuosi 2006 oli kansainvälisen kasvun ja siihen liittyen oman

organisaation kehittämisen aikaa. Vuoden aikana saadut

tilaukset kasvoivat 40 % ja nousivat 90 miljoonaan euroon.

Konsolidoitu liikevaihto oli 75,5 miljoonaa euroa ja tilauskannaksi

laskettiin 45 miljoonaa euroa, mikä ennakoi kasvua

vuodelle 2007.

Myötätuulta markkinoilla

Fastems on toimittanut automaatioratkaisuja seuraaviin

maihin: Suomi, Venäjä, Ruotsi, Brasilia, Tsekin Tasavalta,

Espanja, Englanti, Ranska, Sveitsi, Alankomaat, Saksa, Kiina,

Italia, Norja, Tanska, Belgia, Itävalta, Pohjois-Amerikka,

Liechtenstein, Kanada, Meksiko, Singapore ja Etelä-Afrikka.

Markkinat kehittyivät suotuisasti lähes kaikilla alueilla ja

erityisesti Saksassa, Italiassa, Yhdysvalloissa ja Skandinaviassa.

Vienti Aasiaan käynnistyi ja kyselyjen määrä kasvaa koko

ajan.

Suomen markkinoilla Fastems säilytti vahvan jalansijansa

osavalmistuksen ”avaimet käteen” -toimittajana. Työstökoneiden

kysynnän ei uskota tulevaisuudessa enää kasvavan,

koska lisävolyymi haetaan myös Suomessa automaation

avulla.

Uudet yhtiöt aloittivat toimintansa

Yhtiömme Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, Englannissa, Italiassa,

Liettuassa, Ranskassa ja Pohjois-Amerikassa palvelevat

asiakkaita yhteensä 20 eri maassa. Liettuan ja Pohjois-Amerikan

toiminnot perustettiin tukemaan kansainvälistymisstrategiaamme.

Fastems LLC tarjoaa myynti-, projenktinhallinta- ja huoltopalvelua

koko Pohjois-Amerikan teollisuudelle toimipaikkanaan

Cincinnati, Ohio. Profiloituminen paikallisesti

toimivaksi itsenäiseksi yritykseksi vauhditti Pohjois-Amerikan

myyntikehitystä. Fastems UAB Kaunasissa Liettuassa

huolehtii Baltian maiden myynti- ja huoltotoiminnoista.

Fastpap erikoistuu paperiteollisuuden tuotteisiinsa

Vuoden lopussa Fastems myi paperinvalmistusprosessin

laadunvalvontaan keskittyvän Paper Quality Component

-liiketoiminnan uudelle sisaryhtiölleen Fastpap Oy:lle.

Järjestelyn myötä Fastpap keskittyy yksinomaan paperin- ja

sellunvalmistusprosessien tuottavuutta lisääviin tuotteisiin

ja palveluihin, mikä tukee näiden toimintojen kasvua ja

kansainvälistymistä.

Fastems tarjoama

Fastemsin tarjoama jakautuu yhä selkeämmin kolmeen

pääalueeseen: tuottesiin, palveluihin ja kumppanuuteen.

Omavalmisteiset tuotteet ja ratkaisut ovat kaikkein nopeimmin

kasvava tuoteryhmä ja niiden tuotannosta yli 90 % menee

vientiin. Nämä edustavat noin 60 % kokonaismyynnistä.

Suomessa Fastems on lisäksi johtava numeerisesti ohjattujen

Kasvua maailmalla

työstökoneiden ja robottien sekä lisälaitteiden maahantuoja,

mikä kattaa 20 % myynnistä.

Palvelukonseptimme käsittää Support Services -teknisen

tukipalvelun ja Life Time Care -kunnossapitopalvelun sekä

suomalaisten avainasiakkaiden Full Care -palvelusopimukset.

Palvelutoimintojen osuus oli noin 20 % kokonaisliikevaihdosta.

Fastemsin asiakkuuskonsepti perustuu molemminpuoliseen

kumppanuteen, jossa meidän roolimme on ymmärtää avainasiakkaiden

tarpeita ja kehittää heidän tuotantoprosessejaan.

Vuoden päätapahtumat

Vuoden aikana Fastems esittäytyi useilla kansainvälisillä

teollisuusmessuilla, kuten IMTS:ssä Chicagossa, Metavissa

Düsseldorfissa, Tekniska Mässanissa Tukholmassa,

BIMU:ssa Milanossa sekä Finntecissä Helsingissä. Esillä oli

koko tuotekirjo robottisoluista tehtaanlaajuisiin FM-järjestelmiin.

IMTS:ssä Fastems oli ensi kertaa mukana itsenäisenä

yrityksenä.

Vuoden työnantaja

Fastemsin henkilöstö kasvoi 20 % ja 31.12.2006 meillä oli

yhteensä 308 työntekijää. Henkilöstöstä noin 40 % työskentelee

omien tuotteiden myynnissä ja tuotannossa ja 40 %

teollisuuspalveluissa (Industrial Services). Työstökoneiden

maahantuonti työllistää 10 % työntekijöistämme ja jäljelle

jäävät 10 % ovat erilaisissa tuki- ja hallintotehtävissä.

Henkilöstön koulutustaso on korkea: työntekijöistämme yli

60 prosentilla on vähintään ammattikorkeakoulutasoinen

tutkinto ja muilla pitkään kokemukseen perustuva vankka ja

monipuolinen ammattitaito.

Tampereella Tammerkosken Nuorkauppakamari valitsi Fastemsin

Vuoden Työnantajaksi Pirkanmaalla. Valintaperusteita

olivat muun muassa työyhteisön monipuolinen kehittäminen

ja henkilökunnan sitouttaminen yhteisiin tavoitteisiin.

Kiitosta saivat myös aktiivinen yhteistyö oppilaitosten kanssa

ja toiminta koko AT (Automation Technology) -toimialan

puolesta. Tämä työ jatkuu edelleen: tavoitteena on tehdä

AT-ammattilaisista alansa arvostetuimpia asiantuntijoita.

Näkymät vuodelle 2007

Vienti jatkaa kasvuaan myös vuonna 2007. Kasvunäkymät

keskittyvät erityisesti nykyisille Euroopan ja Pohjois-Amerikan

markkinoille sekä uusille Venäjän ja Aasian markkina-alueille.

Fastems-brändi on vakiinnuttanut asemansa

maailmanlaajuisesti valmistavan teollisuuden nykyaikaisena

ja tehokkaana ratkaisuna. Liki tuhat kanta-asiakastamme

ovat kaikki alansa johtavia ja usein myös kansainvälisesti

arvostettuja valmistajia. Kansanvälinen kasvumme jatkuu

yhdessä heidän kanssaan tuotekehitykseen, palveluihin ja

kumppanuuteen investoiden.


Fastemsin kaikkien

tuotteiden ja palvelujen

tavoitteena on parantaa

asiakkaan tuotantolinjan

tuottavuutta automaation

ja miehittämättömän valmistuksen

avulla. Keskeistä

on, että mahdollisimman

suuri osa vuoden 8760

tunnista käytetään tuotantoon.


Tunnettua teknologiaa ja tehokasta palvelua

Tehdasautomaatio

Eurooppalainen konepajateollisuus tuntee Fastemsin automaatioratkaisujen

johtavana järjestelmäintegraatorina. Myös

Pohjois-Amerikassa meillä on vankka jalansija. Päätuotteisiin

kuuluvat integroidut valmistusjärjestelmät ja robottisolut.

Ratkaisut perustuvat omavalmisteisiin järjestelmätuotteisiin,

maahantuotuihin koneisiin ja laitteisiin sekä omaan ohjaus-

ja integrointiosaamiseen.

Joustavat valmistusjärjestelmät (FMS)

Palettipohjaisten joustavien valmistusjärjestelmien toimittajana

Fastems on markkinajohtaja Euroopassa. Sekä

FPC-joustavien pienjärjestelmien (Flexible Pallet Container)

että tehtaanlaajuisten FMS (Flexible Manufacturing System)

-järjestelmien kysyntä oli vilkasta ja myynti kasvoi 50 %

edellisvuoteen verrattuna.

FMS-järjestelmien myyntituloksena saavutettiin yli sata

uuden järjestelmän toimitusta ja lähes saman verran järjestelmien

modernisointeja ja laajennuksia. Asennettujen järjestelmien

määrä on jo yli 600.

FPC-yksiköitä toimitettiin vuoden 2006 aikana 40 ja myytiin

60, mikä merkitsee hyvää tilauskantaa vuodelle 2007. FPC:

t menestyivät erityisesti Italian, Saksan ja Pohjois-Amerikan

markkinoilla. Tukholmassa ja Milanossa esitellyn uuden FPC

v.4 version myynti käynnistyi heti.

Robottisolut

Modulaariset robottisolumme muodostivat edelleen luonnollisen

ensiaskeleen tehdasautomaatioon, vaikka toimitukset

eivät aivan edellisvuoden tasolle yltäneetkään. Syynä oli

muoviteollisuuden kysynnän väheneminen. Vuoden 2006

kokonaistoimituksien määrä oli 80. Ennusteet vuodelle 2007

näyttävät hyvältä ja erityisesti viennin odotetaan kasvavan.

Fastemsin laaja valikoima käsittää robottisoluja erilaisiin NCkoneiden

ja työstökeskusten palvelutehtäviin sekä jäysteenpoistoon

ja muihin työkappaleiden viimeistelysovelluksiin.

Robottisolujen seuraavia tuotesukupolvia kehitetään parhaillaan.

Robottien maahantuonnin painopiste siirtyi elektroniikka- ja

muoviteollisuudesta metalliteollisuuteen.

Muoviteollisuuden sovellukset

Muoviteollisuudessa Fastems on keskittynyt ruiskuvalutuotannon

automatisointiin. Suurimpana asiakasryhmänä

elektroniikkavalmistajat ovat siirtäneet tuotantoaan Aasiaan,

mikä on johtanut Euroopaan markkinoiden hiljentymiseen.

Paperiteollisuuden tuotteet

Helvar Mercan omistama Fastpap Oy Ab on uusi yritys,

joka yhdistää kolmen alansa teknologiajohtajan osaamisen

– Enfoplan Oy:n, Retool Oy:n ja Fastemsin paperiteollisuuden

tuotteet -yksikön. Fastpap tarjoaa paperiteollisuuden

asiakkailleen täyden valikoiman tuotteita ja palveluita, joilla

voidaan parantaa sellun- ja paperinvalmistusprosessien tuottavuutta.

Tuotevalikoima käsittää paperinvalmistusprosessin

ajonaikaisia puhdistus-, leikkaus- ja laadunvalvontaratkaisuja.

Työstökoneet

Vuoden 2006 työstökonemyynti oli euromääräisesti hieman

korkeampi kuin 2005. Syynä tähän on kehitys, jossa yksittäisten

investointien määrä pienenee, mutta niiden arvo kasvaa.

Toimme siis maahan selkeästi kalliimpia koneita kuin vuotta

aiemmin. Kehitys on oikeansuuntaista, koska vain automatisoidulla

modernilla teknologialla varmistetaan tulevaisuuden

kilpailukyky. Vuodesta 2007 odotetaan vilkasta sekä tilauskannan

että asiakkaidemme tavoitteiden perusteella.

Vuoden 2006 haasteena voidaan pitää Daewoon ja Doosanin

yhdistymistä yhdeksi tuotebrändiksi: Doosan Daewooksi,

joka muuttuu Doosaniksi 2007. DMG (DeckelMaho-

Gildemeister) jatkoi teknistä voittokulkuaan – eturivissä

Gildemeister GMX -sarjan monitoimisorvit. Nämä kaksi

päätoimittajaamme kattavat suurimman osan lastuavista

tuotantokoneista.

Maahantuonnin muita johtavia teknologiabrändejä edustavat

muun muassa: Makinon työstökeskukset, Soralucen jyrsin-

ja -avarruskoneet, Tacchellan hiomakoneet, Handtmannin

alumiinityöstökoneet, Kehrenin pystyhiomakoneet sekä

Wafioksen langantyöstökoneet. Oheislaitteemme kattavat lastuavien

työstökoneiden tärkeimmät toiminnat lisäten näiden

käytettävyyttä sekä työympäristön siisteyttä.

Teollisuuspalvelut

Palvelutavoitteemme on, että asiakas voi keskittyä omaan

ydinosaamiseensa ja me pidämme tuotantokoneiston käynnissä.

Siksi Teollisuuspalvelut (Industrial Services) -palvelukonsepti

on keskeinen osa Fastemsin kokonaistarjoamaa.

Teollisuuspalvelut sisältävät Life Time Care -palvelut, Support

Services -tukipalvelut ja Full Care -palvelusopimukset. Life

Time Care kattaa omavalmisteisten tuotteiden asennus-

, käyttönotto-, koulutus- ja huoltopalvelut. Tukipalvelut

tarjoaa teknistä tukea sekä asiakkaille että Fastemsin muille

toiminnoille. Full Care -huoltoyksikkö Suomessa vastaa sekä

koneiden maahantuonnin asennus-ja huoltopalveluista että

huoltosopimusasiakkaista, jotka ovat ulkoistaneet tuotantonsa

konehuollon Fastemsille.

Huoltopalveluja toteutetaan 135 asiantuntijan voimin

Tampereen Service Center -huoltokeskuksessa sekä ulkomaisissa

toimipisteissä. Suomen kahdeksas huoltopiste avattiin

Kuopioon.

Tuotekehitys

Fastems käytti noin 1,8 miljoonaa euroa uusien tuotteiden ja

teknologioiden sekä nykyisten tuotteiden uusien versioiden ja

tuotesukupolvien kehittämiseen.


Kumppanuus

Perinteisen tuote-palvelu

-ajattelun lisäksi Fastems

rakentaa asiakkassuhteensa

siten, että ne perustuvat

asiakastarpeiden ymmärtämiseen

sekä avainasiakkaiden

valmistusprosessien

jatkuvaan kehittämiseen.

6

8760 tuotantotuntia

vuodessa

Fastemsin tuotteiden, palveluiden

ja kumppanuusajattelun

keskeinen tavoite on auttaa

asiakasta hyödyntämään

vuoden kaikki 8760 tuotantotuntia

mahdollisimman

tehokkaasti ja tuottavasti.

Tuotteet

Kaikki Fastems-tuotteet ja

ratkaisut edustavat alansa

korkeinta teknologiaa ja

tähtäävät asiakkaan valmistusprosessin

tuottavuuden

lisäämiseen.

Palvelut

Teollisuuspalveluiden

tarkoituksena on taata

tuotantolinjan koneiden

ja laitteiden mahdollisimman

korkea käyttöaste.

Palvelemalla myös paikallisesti

olemme riittävän lähellä

ongelmatilanteissa. Kiireellisissä

asioissa apua saa h

Call Center-palvelusta.


Tulostiedot 006

Fastems Group 2006 2005

Liikevaihto, milj. € 75,5 60,7

Muutos edelliseen vuoteen, % 24,4 42,2

Liiketulos, milj. € 6,4 5,3

Tulos rahoituserien jälkeen, milj. € 6,5 5,6

Oma pääoma ja vähemmistöosuus, milj. € 15,2 8,6

Taseen loppusumma, milj. € 45,7 33,4

Sijoitettu pääoma, milj. € 14,2 12,1

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 46,3 41,6

Omavaraisuusaste % 51,7 45,3

Gearing -82 -44

Quick ratio 1,0 0,8

Henkilöstö 31.12. 308 255

Avainlukujen laskentaperusteet

Sijoitetun pääoman

tuotto (ROI), %

Omavaraisuusaste, %

=

=

Gearing =

Quick ratio

=

Hallituksen jäsenet:

Olli Riikkala, Tomas Hedenborg, Stig Gustavson, Philip Aminoff, Arthur Aminoff,

Kari Lounasmeri.

Fastems -johtoryhmä:

Tulos ennen satunnaisia eriä, varauksia ja veroja +

korkokulut ja muut rahoituskulut

Taseen loppusumma - korottomat velat

Omapääoma + vähemmistöosuus +

poistoero vähennettynä laskennallisella verovelalla

Taseen loppusumma - saadut ennakot

Korolliset velat - rahat, pankkisaamiset ja rahoitus

Oma pääoma + vähemmistöosuus

Rahoitusomaisuus

Lyhytaikainen vieras pääoma

Jarmo Hyvönen (toimitusjohtaja), Seppo Lehtonen (myynti), Jari Mansikkaoja (teollisuuspalvelut),

Pekka Lammassaari (projektit), Salme Alho (toimituspalvelut),

Juhani Rantalainen (liike-toimintojen kehitys ja markkinointi), Ralf Henriksson (talous- ja

tietohallinto), Mark Walker (toimitusjohtaja, Fastems LLC), Tomi Tiitola (myynti, Suomi).

x 100

x 100

x 100

x 100

7


8

Fastems Group

SUoMi

Fastems oy Ab

Tuotekatu

FI- 8 0 Tampere

Puh. + 8 (0) 68

Faksi + 8 (0) 68 000

Hakkilankaari

FI-0 80 Vantaa

Puh. + 8 (0)9 0 8

Faksi + 8 (0)9 0 6

SAKSA

Fastems GmbH

Heilbronner Straße 7/

D-7 0 7 Göppingen, Germany

Puh. + 9 (0)7 6 -96 800

Faksi + 9 (0)7 6 -96 80 9

RUoTSi

Fastems AB

Bultgatan 0 B

S- 0 Kungälv, Sweden

Puh. + 6 (0) 0 6 900

Faksi + 6 (0) 0 6 9 0

iSo-BRiTANNiA

Fastems Ltd

Hawley Mill-Hawley Road

Dartford, Kent DA 7SY

United Kingdom

Puh. + (0)78 8 7

Faksi + (0) 8 0

RANSKA

Fastems GmbH,

branch office France

99, rue de Gerland

F-69007 Lyon, France

Puh. + (0) 76 000

Faksi + (0) 76 00

www.fastems.com

info.fastems@fastems.com

iTALiA

Fastems S.r.l.

Via Bruno Buozzi, 6

I- 0097 San Donato

Milanese (MI), Italy

Puh. + 9 0 6 7 7.

Faksi + 9 0 6 7 7.

LiETTUA

Fastems UAB

Kalvarijos str. 8

LT- 6 6 Kaunas, Lithuania

Puh. + 70 7 9 67

Faksi + 70 7 9 89

USA

Fastems LLC

98 0 Windisch Road, West Chester,

Ohio 069, USA

Puh. + 779 6

Faksi + 779 6 8

More magazines by this user
Similar magazines