TOIMINTAKERTOMUS - Urheilumuseo

urheilumuseo.fi

TOIMINTAKERTOMUS - Urheilumuseo

TOIMINTAKERTOMUS


TYÖVÄEN

URHEILULIITTO TUL r.y.

TOIMINTAKERTOMUS

VUODELTA

1979

ISBN 951-9375-17-1

PT-paino Oy - Oulu 1980


SISÄLTÖ

Sivu

Puheenjohtajan tervehdys .... . .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Liikuntapoliittinen katsaus ....... . . .. . . ... . ... . ....... ... . ..... . .. . 6

Hallinto ... . . .. . . ... . .... . ... . . . . . . ... ........ . .. ... . .. . .. . .. . ... 10

Hallintoelimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Piirijärjestöt . .......... ... . . . .. ...... .. . .. . .. ........ . .. .... .. . 19

Keskustoimisto . .. ............... .. . . .. ..... . . . ....... ... . .. . . .. 23

TUL 60 . . . .. ... . . .. . . . .. ........ ............. . . . ... . . . . .... · .... . 26

Taloudellinen toiminta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 38

Järjestötoiminta .. . .. . ..... . .. . . . ... . . . ... . . . . ... .. . ... . . .. ..... . . 41

Järjestövaliokunta ..... .... .. . ...... . .. ... .. .... . . . .. . .. ........ 44

Naistoimikunta .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 46

Nuorisovaliokunta ..... .... .. . . . .. .. . ...: . . . . .... . .. ..... . . . ... . 51

Koulutustoiminta .. . .... ..... . .. .... .... . . .. . ...... ....... . . .. . ... 57

Koulutusvaliokunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 58

Tiedotustoiminta . . .. ... . . . . . ...... .... ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Tiedotusvaliokunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 65

TUL-lehden toimitus neuvosto . . . .. .. . .'.. . . . . .... .. .. : . . . . . . . . . . . . 66

Liikuntapoliittinen valiokunta . .... .. . .... .. . ...... . . . . . . ... . .... . 66

Valistusjaosto ..... .....•.. ...... . ... . .... . .. . . .. :.. .... . .. .. . . . 68

Kansainvälinen toiminta .. ........ .. . ................ ........ . .. . .. 69

Kansainvälinen valiokunta .. ... . ... .... . .. ... . .. . .. .. .. . .. ...... . 70

Urheilutoiminta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Urheiluvaliokunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Urheiluvaliokunnan leirijaosto ..... . .. ....... . ............ .. . .. . . . 75

Hiihtojaosto . ... . . .. . . ...... ............. . ............ .. .. . ... . 77

Jalkapallojaosto .. .......... . .. . . ...... . .. . ... . ....... . . ... ... .. 80

Judojaosto ... .... . ...... .. . ... . .. . . ... ........... . ..... . .. .... . 85

Jääkiekkojaosto ... . .. . . ........ .. . ... . . .. . .. .. . .. . ...... . ...... 86

Jääpallo .. . ... . .. . . .. . . ....... ... . . . . . . ... . . .... . . . .. . . ..... . .. 88

Karatejaosto . .... ...... .. . ... . .... . ..... . . .. . . ..... .... ..... . . . 89

Keilailujaosto .. ............ . ... ........ .... ........ . . .. ....... . 90

Koripallojaosto . . . .. . .. ..... . ...... ....... .... . .. .. . . ..... . . .... 91

Kuntoliikuntajaosto ........ . .. . .... . ....... ..... ..... .. . .. . . . .. . 98

Lentopallojaosto . ...... . . ....... . ......... . .. . . ...... ..... ..... . 101

Luistelujaosto . .. .. . . ...... . . . ... . . . .. .. . . .. ..... . . . . ~ . ..... . . . . 110

Melontajaosto . ..... .... . .. .......... . . .. ................... .. . . 116

Moottorijaosto .. . . . ...... ......... ..... . .. : .......... .... . . . . .. 117

Mäkijaosto . .. . . .... . . . . .. . ..... ...... ..... ..... . . . ... . ..... . .. . 120

Nyrkkeily jaosto . . . . .. . ........... . . . ................... . ....... 121

Painijaosto ........... .... .. . ..... ... . ... ... .... . . . ....... . .... . 128

Painonnostojaosto . ......... ... . ........................ . ....... 137

Pesäpallojaosto ....................................... .. ... ... .. 146

Purjehdusjaosto ....................................... . .... .. .. 147

Pyöräily jaosto ... ....................... .. ........ . ... . . . .... . .. 149

Pöytätennisjaosto ....................................... . ..... . . 155

Rytmisen kilpavoimistelun jaosto ....................... . ... . . . .. . 158

Shakkijaosto ..................................... . ... . ........ . 160

Sulkapallojaosto .................................... . ..... . .... . 162

Suunnistusjaosto ........... .. ...... . ... .... .. ............... . .. . 163

Tennisjaosto ............................................. .. .... 169

Uintijaosto ................................................ . ... . 170

Voimistelujaosto .. ........ .......... .... ................ . .. . . . .. 178

Yleisurheilujaosto ............................... . ........... . ... 180

Kisakeskus ............................................. . .. . .. . ... 204

Ansiomerkit ............................................ . ' .. .. . . . . . 207

Tilastoja ........................................................ . 216

Tilikertomukset . ..... .. ... .................................. .. ... . 217

Tilintarkastuskertomus .............................. . ........ . ..... 221

Toimintakertomuksen valokuvat:

Lintunen

TUL-lehden arkisto

2

3


Puheenjohtajan tervehdys

KORKEALLE

KANSAN KUNTO

TUL60

Vuosi 1979 jää historian lehdille työläisurheiluväen

merkkivuotena. 60-

vuotisjuhlat, liittokokous ja eheytys

antoivat leimansa vuodelle. TUL:n 60

vuotisjuhlavuosi lukuisine tapahtumineen

osoitti työväen urheiluliikkeen

monipuolisen voiman. Talvipäivät,

nuorisokisat ja VIII liittojuhla keräsivät

työläisurheiluväen urheilun ja

muun kulttuurin pariin yhtenäisin rivein

Korkealle Kansan Kunto tunnuksen

alle.

Liittojuhla työväenliikkeen yhteisenä

kulttuuritapahtumana lisäsi luottamusta

ja arvonantoa Työväen Urheiluliittoa

kohtaan. TUL:n ja muiden työväenjärjestöjen

yhteistoiminta voimistui

ja saavutti uusia muotoja.

Ehyt ja yksimielinen XIX liittokokous

suuntasi merkittävällä tavalla toimintaamme

80-luvulle. Yksimielisesti

hyväksymämme uudet säännät ja uusi

1980-luvun liikuntapoliittinen ohjelma

antavat vahvan pohjan liittomme voimistamiselle.

TUL:n jäsenistön valmistautuminen

liittokokoukseen osoitti

vakuuttavasti jäsenistön halua liiton

toiminnan kehittämiseen ja eteenpäinsuuntaamiseen.

Vuonna 1978 alkanut työväen urheilun

eheytysprosessi saatiin päätökseen.

Monet eheytykseen liittyneet käytännön

tehtävät pystyttiin hoitamaan hyvässä

hengessä ja yksimielisinä, mistä

TUL:n jäsenistölle on lausuttava parhaat

kiitokset.

Ponnistelut 6O-vuotistapahtumien

järjestämisessä asettivat liiton talouden

tiukalle. Olemme joutuneet tekemään

ratkaisuja, jotka eivät ole olleet toimintamme

kannalta tyydyttäviä. Pakon

sanelemina näihin on kuitenkin

jouduttu, jotta liiton taloudelliset toimintaedellytykset

säilyisivät vahvoina.

Liiton jäsenistö ansaitsee kiitoksen siitä

pitkämielisyydestä, jota näitä toimenpiteitä

kohtaan on osoitettu. Uskon,

että liiton taloudellinen perusta

on saatettu kuntoon ja voimme jatkossa

keskittyä toiminnan kehittämiseen

entistä voimakkaammin.

Juhlavuotemme vaati mittavia ponnistuksia

kaikilta liittomme jäseniltä

kaikilla liiton järjestötasoilla. Onnistumisemme

vahvisti luottamustani

TUL:n kykyyn selviytyä vaikeista tehtävistä.

Suunnatkaamme tämä vuomamme

rakentamaan 80-luvusta työläisurheilun

ja TUL:n vuosikymmen.

Matti Ahde

VllIlllTfOJUH

8.-10.6.1979

HELSINKI

5


Liikuntapoliittinen katsaus

Kansainvälisessä politiikassa. 1970-luku

oli liennytyksen vuosikymmen. suurimpia

saavutuksia oli Helsingissä järjestetty

Euroopan turvallisuus ja yhteistyökokous,

ETYK, jonka merkittävät

päätösasiakirjat saivat yleisen hyväksymisen.

Vuosikymmenen loppuvuosina

kansainvälinen ilmapiiri kiristyi

hidastaen liennytysprosessia.

Urheilu joutui 70-luvulla aikaisempaa

voimakkaammin kansainvälisen

politiikan ympyröihin mukaan. Erityisesti

nousi esille suhtautuminen rotusyrjintää

harjoittaviin mahin. Tämä

heijastui myös olympiakisoihin koko

70-luvun ajan. Kansainvälinen olympiakomitea

ei 70-luvulla ole pystynyt

vastaamaan ajan haasteisiin ja ratkaisemaan

syntyneitä ongelmia. KOK:n

roolista epädemokraattisena ja vanhoillisena

elimenä käyty keskustelu ja

vaatimukset KOK:n kehittämisestä jatkuvat

vielä 80-luvulla. Vuosikymmenen

lopulla urheilun käyttö kansainvälisessä

politiikassa sai uusia piirteitä

Yhdysvaltain presidentin Jimmy Carterin

otettua Moskovan olympialaiset

ja niiden boikotoinnin osaksi suurvaltojen

välistä politiikkaa.

Työväen Urheiluliitto on korostanut

urheilun merkitystä kansainvälisessä

yhteistyössä. Urheilua tulee käyttää

kansojen välisen kanssakäymisen, rauhan

ja ystävyyden asian edistämiseksi.

TUL on esittänyt urheilun kansainvälisten

toimintamallien ja organisaatioi-

den demokratisointia ja urheiluun liittyvien

tehtävien antamista YK:n alaiselle

UNESCO:lle.

TUL:n oma kansainvälinen toiminta

etenkin sosialististen maiden kanssa

vakiintui ja voimistui 70-luvulla. Tämä

yhteistyö on antanut TUL:n urheilijoille

ja valmentajille tilaisuuden päästä

mukaan kansainväliseen kilpailutoimintaiin

SVUL:sta riippumatta. Yhteistyö

sosialististen maiden kanssa

edistää urheilun perimmäisiä päämääriä,

rauhaa ja kansainvälistä ystävyyttä.

Kansainvälisessä Työläisurheilukomiteassa

CSIT:ssä toimiessaan TUL

pyrki aktiivisesti kehittämään järjestön

toimintapolitiikkaa enemmän

TUL:n liikuntapoliittisia näkemyksiä

vastaavaksi.

70-luku kebityksen vuosikymmen

1970-luku on työläisurheiluväen ja

Työväen Urheiluliiton kannalta voimakkaan

kehityksen vuosikymmen.

Työväen Urheiluliitto eteni niin urheilu-

kuin muillakin toiminta-alueilla

voimakkaasti.

Kansallisessa liikuntapolitiikassa

soraäänet ajoittuivat 70-luvun alkuun.

Tuolloin väritti organisaatiokeskustelu

maamme urheiluelämää. Urheilun

Neuvottelukunnassa kartoitettiin ne

mahdollisuudet, joita urheiluorganisaation

kehittämisessä, järjestöjen yhteistyössä

ja valionhallinnon uudistamisessa

ovat mahdollisia. Neuvottelukunnan

työ raukesi epärealistiseen

urheilun järjestöorganisaatioehdotukseen

valtakunnallisen urheilun keskusjärjestön

perustamisesta, jota Työväen

Urheiluliitto ei voinut hyväksyä.

TUL:n ja SVUL:n väliset neuvottelut

liittojen välisen yhteistoiminnan

parantamisesta ovat olennainen osa

70-luvun liikuntapoliittista kuvaa. Ensimmäinen

neuvottelu käytiin 1977,

jolloin allekirjoitettiin yhteistyösopimukseen

liittyvä lisäpöytäkirja. Siinä

täsmennettiin eräitä yhteistoiminnan

periaatteita.

Toinen neuvottelukierros aloitettiin

vuoden 1978 lopulla. Kierros saatiin

päätökseen vuoden 1980 alussa, jolloin

allekirjoitettiin uusi sopimus

TUL:n ja SVUL:n kilpailuyhteistyöstä.

Uusi sopimus korvaa vuodelta 1966

peräisin olevan sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan.

Uuteen sopimukseen ei

parannuksista huolimatta saatu kaikkia

TUL:n esittämiä muutoksia.

Valtiollisella tasolla merkittävin liikuntaelämään

vaikuttava toimenpide

70-luvulla oli liikuntalain aikaansaaminen.

Asiaa valmisteli parlamentaarinen

liikuntalakikomitea, joka sai työnsä

valmiiksi vuonna 1976. Valtioneuvosto

jätti esityksensä liikuntalaiksi ed}lskunnalle

vuoden 1979 lopulla ja laki astui

voimaan 1980 alusta.

Työläisurheiluliikkeen kannalta 70-

luku oli merkittävä työväen urheilun

eheytyksen valmistelun ja toteuttamisen

vuosikymmen. Vuonna 1971

SDP:n ja SKP:n tekemä sopimus yhteistyön

periaatteista ja voimasuhteista

aloitti kehityksen, jonka päätepisteenä

oli vuoden 1978 eheytyskokous,

sekä TUK:n purkautuminen ja sen

seurojen liittyminen Työväen l}rheiluliittoon.

TUL:n sisäinen tilanne kehittyi

koko 70-luvun myönteisesti. Yhteistyön

tuloksena tehtiin vuosikymmenen

aikana mm. kaksi liikuntapoliittista

ohjelmaa. 1970-luvun liikuntapoliittinen

ohjelma hyväksyttiin vuoden 1971

liittokokouksessa ja 1980-luvun liikuntapoliittinen

ohjelma vuoden 1979 liittokokouksessa.

Vuosikymmenen kolme

liittokokousta vahvistivat TUL:n

kehitystä voimakkaaksi ja yhtenäiseksi

työläisurheilujärjestöksi.

Työväen urbeiluliikkeen ebeytys

Työläisurheiluliikkeen kannalta vuoden

1979 tärkein tapahtuma oli koko

vuosikymmenen vireillä ollut työväen

urheilun eheytys. Lopullisen sysäyksen

onnistuneelle eheytykselle antoi SDP:n

ja SKP:n sopimus 1978. Tämän sopimuksen

mukaisesti TUL ja TUK järjestivät

saman vuoden elokuussa eheytyskokouksen,

jonka päätöksillä aloitettiin

käytännön toimet työläisurheilun

eheyttämiseksi Työväen Urheiluliittoon.

Nopean eheytysaikataulun mukaisesti

TUK päätti purka\ltumisestaan

toukokuussa 1979 pitämässään liittokokouksessa.

Kesäkuussa pidetyssä

TUL:n XIX liittokokouksessa valittiin

eheytyneen Työväen Urheiluliiton uusi

johto. Samalla hyväksyttiin yhteisesti

valmisteltu TUL:n 1980-luvun liikun-

6

7


tapoliittinen ohjelma ja uudet säännöt.

Eheytyksen seurauksena TUL:n suhteet

muuhun työväenliikkeeseen kiinteytyivät,

sillä yhteistoiminnan täysimittaisen

toteutuksen viimeinen este

oli poistunut. Varsin selvästi tämä

näkyi TUL:n ja ammattiyhdistysliikkeen

perinteisen yhteistyön nopeana

voimistumisena. Yhteistyön kehittämiseksi

solmittiin TUL:n 61.syntymäpäivänä

uusi yhteistoimintasopimus

TUL:n ja SAK:n välillä. Sopimus on

luonteeltaan periaatteellinen yhteistoimintaan

kehottava asiakirja, jonka

pohjalta on helppo rakentaa käytännön

yhteistyötä TUL:n ja ammattiyhdistysliikkeen

välillä kaikilla tasoilla.

Liikuntalaki

Vuoden 1979 lopulla hyväksytty liikuntalaki

antoi liikunnalle lainvoimaisuuden.

Liikunta tunnustettiin tasavertaiseksi

muun kulttuuritoiminnan

kanssa.

Liikuntalain tarkoituksena on antaa

kaikille kansalaisille tasavertaiset lähtökohdat

liikunnan harrastamiseen.

Erityisen myönteistä on, että urheiluseurat

tulevat valtionavustusjärjestelmän

piiriin.

Liikuntalakikäsittelyssä Eduskunnassa

muodostui kiistakysymykseksi yhteiskunnallisen

merkityksen huomioon

ottaminen myönnettäessä valtion varoja

niin keskusjärjestöille kuin urheiluseuroilIekin.

Työväenpuolueiden ja

työläisurheiluväen yhteistyöllä tämä

työläisurheiluliikkeen kannalta tärkeä

asia saatiin säilytettyä laissa.

TUL 60

Työväen Urheiluliiton 60-vuotisjuhlavuosi

onnistui kokonaisuudessaan erittäin

hyvin. Tapahtumat osoittivat työläisurheiluliikkeen

voiman ja laajuuden.

Juhlavuoden ensimmäinen suurtapahtuma

oli TUL:n Talvipäivät Oulussa,

jossa oli mukana noin 5 000

liiton jäsentä ja ystävää erilaisissa kilpailuissa

ja tapahtumissa. Talvipäivien

yhteydessä järjestettiin Kansainvälisen

Työläisurheilukomitean CSIT:n lentopallomestaruuskilpailut.

Juhlavuoden päätapahtuma oli Helsingissä

kesäkuussa järjestetyt TUL:n

Nuorisokisat ja VIII Liittojuhla, joka

kokosi ennätykselliset yli 40 000 osanottajaa.

Liittojuhlasta muodostui koko

työväenliikkeen yhteinen suurtapahtuma,

jonka aikana oli runsaasti erilaisia

kilpailuja, joukkotapahtumia ja juhlia.

Kilpailuihin osallistui merkittävä

joukko urheilijoita sosialistisista maista

ja kapitalististen maiden työläisurheilujärjestöistä.

Liittojuhlan päätapahtuma

Helsingin olympiastadionilla

antoi näytteen eheytyneen työläisurheiluliikkeen

voimasta ja yhtenäisyydestä.

Juhlavuoden viimeinen suurtapahtuma

oli Turussa järjestetty liikuntapoliittinen

seminaari, johon osallistui 200

liiton päättäjää ja piirien edustajaa.

Seminaari työsti runsaasti -materiaalia,

joka auttaa TUL:oa suuntaamaan toimintaansa

80-luvulla uusien tehtävien

ja haasteiden toteuttamiseen.

TUL:n toiminnan kehitys

TUL:n järjestöllinen voima vahvistui

70-luvulla merkittävästi. Täatä osoituksena

on se, että vuonna 1970 liitolla

oli 1 169 seuraa ja 338 142 jäsentä

ja vuoden 1979 loppuun seusojen

määrä oli kasvanut 1510 ja jäsenmäärä

485 537.

Vuosikymmenen aikana luotiin

TUL:n koulutusjärjestelmä ja aloitettiin

sen laajamittainen toteutus. Uuden

koulutusjärjestelmän vaikutus näkyi

myönteisenä jo vuosikymmenen lopulla

liiton eri toiminta-alueilla.

TUL:n urheilullinen taso ja laajuus

kehittyi myönteisesti uuden koulutusjärjestelmän

ja lisättyjen valmennusresurssien

myötä. Määrätietoisen kehitystyön

tuloksena liiton urheilijoiden

menestys arvokilpailuissa parantui koko

70-luvun ajan. Erityisen voimakasta

eteneminen on ollut nuorisourheilussa.

TUL:n naisten ja nuorten toiminnalla

on ollut koko liiton historian

ajan näkyvä ja merkittävä osuus liitossa.

Nämä toimintasektorit olivat

näyttävästi esillä myös 70-luvulla ja

erityisesti 6O-vuotisjuhlallisuuksien eri

tapahtumissa.

TUL:n tiedotustoiminta koki 70-

luvun loppupuolella kireästä taloudellisesta

tilanteesta johtuvia vaikeuksia.

TUL-Iehden ilmestymiskertoja jouduttiin

supistamaan vuosikymmenen lopulla

kahteen otteeseen. Lehden sivumäärää

voitiin kuitenkin lisätä samanaikaisesti.

Liiton talous on koko 70-luvun ollut

varsin heikko. Mahdollisuuden taloudellisen

tilanteen parantamiseen antoi

kuitenkin Oy Veikkaus Ab:n osakkeiden

myynti valtiolle ja TUK:n valtionavun

saaminen TUL:n käyttöön.

1980-luvulle

1970-luku oli työläisurheilun eheytyksen

ja Työväen Urheiluliiton voimistumisen

aikaa. Vuosikymmen loi edellytykset

TUL:n toiminnan tulevalle kehittämiselle.

Vuosi 1979 eheytys- ja

liittojuhlavuotena jäi merkittäväksi

paaluksi liiton historiaan.

1980-luku asettaa TUL:n suurten

haasteiden eteen sekä kansallisesti että

kansainvälisesti.

Yhteiskuntarakenteen jatkuvan

muutoksen ja lisääntyvän vapaa-ajan

myötä TUL joutuu etsimään uusia

muotoja työväenliikkeen etujen mukaisen,

laaja-alaisen liikuntakulttuurin

puolesta tehtävässä työssä sekä liikunta-

ja muiden kulttuuripalvelujen tarjoamisessa

työväestölle.

Kansainvälisen liikuntapolitiikan kehityksessä

tulee entistä tärkeämmäksi

liikunnan tärkeimmän kansainvälisen

tehtävän, rauhan ja kansojen välisen

ystävyyden, puolesta tehtävä työ.

Liittotoimikunta

8

9


Hallintoelimet

XIX Liittokokous

Työväen Urheiluliitto r.y:n XIX varsinainen liittokokous

pidettiin Helsingissä HTY:n juhlasalissa 29.06.1979.

Sääntömääräisten asioiden lisäksi olivat tärkeimpinä

aSIOilla liiton sääntöjen uudistaminen sekä TUL:n

80-luvun liikuntapoliittisen ohjelman vahvistaminen.

Piirien vuosikokousten valitsemina olivat kokouksessa

saapuvilla seuraavat 132 edustajaa:

Hämeen piiri: Salme Myyryläinen, Maija Järvinen,

Pentti Nurmi, Mikko Laine, Aarne Lehtinen, Yrjö Lähde,

Veikko Ripatti, Valtter A. Juvonen, Esko Helle, Kyösti

Junkkari.

Kainuun Piiri: Eino Grönberg, Ilmari Kortelainen,

Tyyne Nikkinen, Olavi Massinen, Risto Hynynen.

Karjalan piiri: Kullervo Mikkonen, Veikko Miettinen,

Kauko Heikura, Eero IIvonen, Veli Karhu, Maila

Kuivalainen, Kalevi Varis.

Keski-Suomen piiri: Heikki Taipale, Kauko Lehtonen,

Raisa Paananen, Matti Pihlaja, Alvar Virtanen, Kalevi

Olin, Jalo Kumpulainen, Pertti Hagman, Maija Tuominen,

Arvo Zitting. .

Kymenlaakson piiri: Hilkka Hyvärinen, Aarne Kaipiainen,

TimoSunila, Timo Toikka, Oiva Eloranta, Lasse

Hankaa, Jorma Ahvenainen, Jorma Tuittu, Veli

Nykänen.

Lapin piiri: Erkki Helisten, Jorma Tervo, Tauno

11


LöUoneuvosto

Juutinen, Kerttu Kumpumäki, Seppo Kola, Yrjö Orajärvi,

Jaakko Ylitalo, Uuno Ylitalo.

Länsi-Suomen piiri: Matti Kuusio, Sirkka-Liisa Salo

Eero Viljanen, Simo Nyroos varaedustajana, Eino AaI:

tonen, Veikko Rosenholma varaedustajana, Vilho Haapaniemi,

Rainer Salmi, Martti Vähäkulma.

Oulun piiri: Arvi Pietilä, Pasi Jokelainen, Osmo

Hekkala, Reino Kiiskinen, Eero Reijonen, Aulis Ukkola,

TU}lla Ojakangas, Kauko Liedes, Eero Kenakkala, Eeva

Poukkula.

Pohjanmaan piiri: Niilo Tuomivirta, Juhani Mäenpää,

Holger Öhman, Simo Boren, Leo Saario, Irja Salminen,

Antero Peltola.

Saimaan piiri: Raija-Liisa Nuutinen, Markku Liimatta

Antti Vaittinen, Kalle Parkkinen, Seppo Henttonen, Lauri

Haimala, Veijo Piiparinen, Matti Kananen, Tenho Laari.

Savon piiri: Einar Friman, Osmo Karhunen, Eino

Törrönen, Juha Koivula, Anneli Tahvanainen varaedustajana,

Ossi Mikkonen, Harri Appeiroth, Esko

Paukkonen, Taisto Alen.

Suur-Helsingin piiri: Karl Koivunen, Voitto Raatikainen,

Risto Niinikoski, Juhani Järvinen, Veli Pelkonen

Birgitta Kervinen, Lea Johansson, Seppo Palvanen, Mauri

Reutsalo, Aarno Suomi.

Tampereen piiri: Pertti Mattila, Erkki Piililä, Eila

Saloranta, Pertti Koivu, Kaarlo Viitanen, Kaarlo Reiman,

Kalervo Nieminen, Kerttu Kanerva, Sulo Mäkelä Lauri

Savikko.

. '

Uudenmaan piiri: Veikko Lehtonen, Toivo Laakso,

Seppo Pöyhönen, Keijo Nurmi, Markku Pohjola, Eila

Asikanius, Raili Vuori varaedustajana, Matti Suomi,

Seppo Aaltonen.

Varsinais-Suomi: Vilho Nummila, Jouko Tammero

varaedustajana, Lasse Hallamurto, Heirno Hellsten, Terttu'

Honkasalo, Pekka Suvitie, Pekka Lehtonen, Kosti

Modolin, Marita Suojanen, Raimo Lindström varaedustajana.

Liittoneuvostoon ovat 11.-12.04.1975 pidetyn TUL:n

XVIII varsinaisen liittokokouksen valitsemina kuuluneet

seuraavat henkilöt:

Puheenjohtajana Pentti Heinonen, varapuheenjohtajat

Tapani Jokihaara ja Kullervo Mikkonen, jäseninä Taisto

Alen, Pauli Forss, Einar Friman, Vilho Haapaniemi,

Kalevi Haapala, Jorma Jokinen, Aarre Kaipiainen, Akseli

Kardell, Ilmari Kortelainen, Matti Kuusio, Mikko Laine,

Kauko Lehtonen, Sulo Manninen, Liisa Marjala, Vilho

Nummila, Pentti Nurmi, Ensio Ojanen, Erkki Piililä,

Timo Rantala, Antti Rantanen, Aarno Suomi, Heikki

Taipale, Armas Torpström, Antti Vaittinen, Heikki

Viinikainen, Leo Vivolin ja Jaakko Ylitalo.

Sanotun liittokokouskauden viimeinen liittoneuvoston

kokous pidettiin toukokuun 5. päivänä 1979 OTK:n

juhlasalissa, Helsingissä.

TUL:n XIX varsinaisessa liittokokouksessa 29. päivänä

kesäkuuta 1979 valittiin liittoneuvostoon kuuluvat puheenjohtaja

Toni Bärlund, varapuheenjohtajat Tapani

Jokihaara ja Olavi Vesterinen, jäsenet Eino Aaltonen,

Pauli Forss, Einar Friman, Vilho Haapaniemi, Lasse

Hallamurto, Heimo Hellsten, Kyösti Junkkari, Aarre

Kaipiainen, Osmo Karhunen, Juha Koivula, Ilmari

Kortelainen, Auvo Koskinen, Matti Kuusio, Mikko Laine,

Kauko Lehtonen, Lauri Manner, Liisa Marjala, Pertti

TUL:n XVII/liittokokouksen valitsema liittoneuvosto kokoontui toimikautensa viimeiseen

istuntoon kevtJtJlItJ. X/X liittokokouksen hyvtJksymtJ stJtJnUJmuutos listJsi liittoneuvoston

jtJsenten mtJtJrtJtJ 40:een.

12


Liittotoimikunta

14

M~ttila, Onni Nokelainen, Pentti Nurmi, Ensio Ojanen,

Esko Paukkonen, Martti Peura, Arvi Pietilä, Erkki

Piililä, Markku Pohjola, Timo Rantala, Antti Rantanen,

Eila Saloranta, Aarno Suomi, Jorma Tervo, Timo

Toikka, Kalevi Varis, Antti Vaittinen, Heikki Viinikainen,

Leo Vivolin, Jaakko Ylitalo.

Liittoneuvosto piti toimikautensa ensimmäisen kokouksen

01.12.1979 Turussa, Turun Työväenopistossa.

Huhtikuun 11.-12. päivinä 1975 kokoontuneen TUL:n

XVIII varsinaisen liittokokouksen valitsemina ovat liittotoimikuntaan

puheenjohtaja Matti Ahdetta lukuunottamatta

- hänet valittiin puheenjohtajaksi liittoneuvoston

kokouksessa 26. päivänä marraskuuta 1979 - kuuluneet

Kesäkuun 29. päivänä 1979 pidettyyn TUL:n XIX

varsinaiseen liittokokoukseen saakka liittotoimikuntaan

puheenjohtaja Matti Ahde (06), varapuheenjohtaja

Lennert Kivi (06), varapuheenjohtaja Väinö

Pässilä (06), Paavo Aitio (03), Lasse Eskonen (06), Toimi

Haaparanta (06), Pentti Honkasalo (06), Elli Kahila (05),

Viljo Kuivala (06), Ensio Laine (05), Kalevi Paunonen

(06), Martti Peura (04), Sakari Selin (05), Erkki Tuomioja

(05), Olavi Vesterinen (05).

Liittotoimikunta piti sanottuun ajankohtaan mennessä

kuusi - (6} kokousta, joista pöytäkirjoihin on merkitty

satayksitoista (111) asiaa. Liittotoimikunnan sihteerinä on

toiminut Matti Suhonen.

TUL:n XIX varsinaisen liittokokouksen, 29.06.1979

valitsemina ovat liittotoimikuntaan kuuluneet puheenjohtajana

Matti Ahde (6/13), varapuheenjohtaja Lennart

Kivi (6/13), varapuheenjohtaja Salme Myyryläinen (04),

Martti Beloff (04), Mikko Elo (07), Lasse Eskonen (6/12),

Per-Erik Förars (06), Juhani Järvinen (07), Elli Kahila

(5/12), Viljo Kuivala (6/12), Ensio Laine (5/10), Kullervo

Mikkonen (07), Raisa Paananen (07), Kalevi Paunonen

(6/ 11). Paavo Aitio.

Liittotoimikunta piti seitsemän (7) kokousta, joista

pöytäkirjoihin on merkitty 111/245 asiaa. Sihteerinä ovat

toimineet Kaimo Koponen ja Matti Suhonen.

Tilintarkastajat

Liittotoimikunnan apuelimet

Tilintarkastajina ovat toimineet Unto Siivonen, Veli Päivärinta

ja Mikko Paiho (HTM). Valvontatarkastajina

toimivat Veijo Himanen ja Matti Valli sekä syksystä

alkaen tilitoimisto Oy Widenius, Söderholm et Semeri.

Liittotoimikunnan apuelirninä ovat toimineet:

1. Työvaliokunta

Työvaliokuntaan ovat kuuluneet Matti Ahde, Lennart

Kivi, Väinö Pässilä, Sakari Selin ja Olavi Vesterinen sekä

liittokokouksen jälkeen Matti Ahde, Lennart Kivi, Salme

Myyryläinen, Lasse Eskonen ja Juhani Järvinen. Työvaliokunta

on kokoontunut kuusi (6) kertaa ja käsitellyt

63 asiaa. Sihteerinä on ollut Raimo Railo.

2. Järjestövaliokunta

Järjestövaliokuntaan ovat vuoden 1975 liittokokouksesta

vuoden 1979 liittokokoukseen saakka kuuluneet puheenjohtajana

Väinö Pässilä (3), varapuheenjohtajana

Ensio Laine (4), valiokunnan jäseninä Pentti Honkasalo

(3), Viljo Kuivala (3) ja Kalevi Paunonen (4). Järjestövaliokunta

piti liittokokoukseen mennessä neljä (4)

kokousta, joista pöytäkirjoihin on merkitty neljäkymmentäyksi

(41) asiaa. Sihteerinä on toiminut Matti

Suhonen.

TUL:n XIX varsinaisen liittokokouksen, 29.06.1979,

jälkeen ovat järjestövaliokuntaan kuuluneet puheenjohtajana

Ilpo Eerola (2), varapuheenjohtaja Kullervo

Mikkonen (2), valiokunnan jäseninä Pentti Honkasalo

(2), Maija Järvinen (2), Viljo Kuivala (2), Kalevi

Paunonen (1), Markku Pohjola (1), Unto Kanerva (1),

Petri Salonen (2). Järjestövaliokunta piti . kaksi (Z)

kokousta, joista pöytäkirjoihin on merkitty seitsemänkymmentäkolme

(73) asiaa. Sihteereinä ovat toimineet

Kaimo Koponen Ja Matti Suhonen.

Järjestövaliokunnan ansiomerkkitoimikunta, johon

ovat kuuluneet Pentti \ Honkasalo puheenjohtajana ja

'.

15


jäseninä Viljo Kuivala, Ensio Laine, Salme Myyryläinen

ja Arvo Roiha, on kokoontunut yhden kerran. Sihteerinä

toimi toimistosihteeri Riitta Lainio.

3. Urheilulautakunta

Urheiluvaliokuntaan ovat toimintavuoden aikana kuuluneet

16.10. saakka puheenjohtajana Lennart Kivi (06),

varapuheenjohtajana Karl Koivunen (04) sekä jäseninä

Lasse Eskonen, Pentti Honkasalo (04), Juhani Järvinen,

Elli Kahila ja Aarre Kaipainen.

16.10. lähtien urheiluvaliokuntaan ovat kuuluneet

puheenjohtajana Lasse Eskonen (07), varapuheenjohtajana

Juhani Järvinen (08) sekä jäseninä Timo Haukilahti

(03), Osmo Hekkala (01), Tapani Jokihaara (03), Elli

Kahila (06), Aarre Kaipainen (06), Erkki Saario (02) ja

Seppo Virtanen (00).

Urheiluvaliokunta kokoontui yhdeksän (09) kertaa (06

+ 03) ja käsitteli yhteensä 121 asiaa. Valiokunnan

sihteerinä on toiminut Markku Salonen. Lisäksi valmennuspäällikkö

Martti Kempas ja vt. jaostopäällikkö

Risto Mikkonen ovat osallistuneet urheiluvaliokunnan

kokouksiin.

4. Kansainvälinen valiokunta

Kansainväliseen valiuokuntaan ovat kuuluneet 16.10.

saakka puheenjohtajana Lennart Kivi (4), ja Jasemna

matti Ahde (-), Raija Mattila (3), Sakari Selin (3) ja

Erkki Tuomioja (2).

TUL:n 19. liittokokouksen valitsema liittotoimikunta

valitsi kansainväliseen valiokuntaan 16.10. lähtien puheenjohtajana

Lennart Kivi sekä jäseninä Mikko Elo

(1), Eino Leino (1), Helge Nygren (1) ja Erkki Tuomioja.

Kokouksia on kansainvälinen valiokunta pitänyt

toimintavuoden aikana neljä (4) ja käsitellyt 47 asiaa.

Kokouksiin on lisäksi osallistunut pääsihteeri Ossi

Sjöman. Sihteerinä on toiminut eläkkeelle siirtymiseensä

01.01. saakka kansainvälisten asioiden sihteeri Pentti

Kujamäki sekä emo päivämäärästä lukien Taisto Pääkkö.

5. Talousvaliokunta

Talousvaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Paavo

Aitio (12) sekä jäseninä Erkki Tuomioja (6, 30. 09.

asti), Matti Pirnes (11), Leo Huttunen (7, 30. 06. asti),

Rauno Kousa (8), Seppo Lindblom (3, 30. 09. alkaen),

Pentti Laaksonen (2, 30. 09. alkaen).

Valiokunta kokoontui 13 kertaa ja käsitteli 179 asiaa:

Sihteerinä toimi Pentti Savolainen. Kokouksiin osallistuivat

myös talouspäällikkö Timo Kaunismaa, pääsihteeri

Ossi Sjöman ja puheenjohtaja Matti Ahde.

6. Koulutusvaliokunta

Koulutusvaliokuntaan ovat toimintakauden aikana kuuluneet

Risto Lindgren (5) puheenjohtajana sekä jäseninä

Timo Byman (2), Toimi haaparanta (3), Anja Järvinen

(3), Ismo Kuivala (2), Antero Lassila (0) ja Jouko Välske

(2). Kokouksessaanliittotoimikunta valitsi uuden koulutusvaliokunnan,

johon valittiin puheenjohtajaksi Risto

Lindgren ja muiksi jäseniksi Timo Byman, Lasse Hankaa

(2), Anja Järvinen, Reijo Katajamäki (2), Anneli

Kiiskinen (1) ja Aki Ojakangas (1).

Koulutusvaliokunta on pitänyt viisi kokousta, joissa on

käsitelty 58 asiaa. Työvaliokuntaan ovat kuuluneet

Risto Lindgren ja Anja Järvinen. Työvaliokunnan

kokouksiin ovat osallistuneet myös osaston työntekijät.

Työvaliokunta on pitänyt kaksi kokousta ja niissä on

käsitelty 22 asiaa.

Koulutusvaliokunnan sihteerinä on toiminut koulutusosaston

osastopäällikkö Reijo Lehkonen 28.02. saakka ja

Veikko Väntänen 01.03.-31.12.

7. Liikuntapoliittinen valiokunta

Liikuntapoliittiseen valiokuntaan ovat 16.10. saakka

kuuluneet puheenjohtajana Lasse Eskonen (3) sekä jäseninä

Sakari Selin (-), Pekka Vehviläinen (2), Arto

Nyström (-), Erkki Tuomioja (1), Martti Silvennoinen

(2), Kalevi Olin (-), Jorma Hentilä (-), Heikki

Helminen (1) ja Antero Lassila (-).

Valiokunnan sihteerinä toimi Heikki Piskonen. Valiokunta

kokoontui kolme (3) kertaa ja käsitteli 32 .asiaa.

Liittotoimikunta yhdisti liikuntapoliittisen valiokunnan

ja valistusjaoston 16.10. Uuteen liikuntapoliittiseen

jaostoon valittiin puheenjohtajaksi Pertti Paakkinen

sekä jäseniksi Erkki Aho, Pertti Mattila, Veikko

Virolainen, Heimo Leppikangas, Birgitta Kervinen ja

Kimmo Aaltonen.

16

2

17


Jaoston sihteeriksi valittiin Pekka Rossi. jaosto ei

kokoontunut loppuvuoden aikana.

8. TiedotusvaUokunta

Valiokuntaan ovat kuuluneet 16.10 saakka puheenjohtajana

Seppo Tikka (3) sekä jäserunä Voitto Raatikainen

(1), Veli Pelkonen (3), Göran Aberg (2), Tapio varis (3).

Sihteerinä toimi Heikki Piskonen. Kokouksiin ovat

osallistuneet myös Pekka Hurme ja Matti Lahtinen.

Valiokunta kokoontui kolme (3) kertaa ja käsitteli 26

asiaa.

Liittotoimikunta valitsi 16.10. tiedotusvaliokuntaan

puheenjohtajaksi Voitto Raatikainen (2) sekä jäseruksi

Pekka Saarruo (2), Pentti Lahti-Nuuttila (2), Erkki

Poutanen (2), Tapio Varis (1), Jouni Jokisalo (1) ja

K.A. Leväaho (1).

Valiokunta kokoontui tässä kokoonpanossa kaksi (2)

kertaa ja käsitteli 21 asiaa. Sihteerinä toimi Heikki

Piskonen.

9. TUL-lehden toimitus neuvosto

Toimitusneuvostoon ovat toimintavuonna kuuluneet puheenjohtajana

Martti Peura (2) sekä jäseninä Reijo

Lintunen (2), Rauno Pajunen (2) ja Eero Salonen (1).

Toimitusneuvoston sihteerinä on toiminut Matti Lahtinen.

lisäksi on toimitusneuvoston kokouksissa ollut

läsnä päätoimittaja Pekka Hurme. Toimitusneuvosto

kokoontui toimintavuoden aikana kaksi (2) kertaa ja

käsitteli 19 asiaa.

10. Toimistovaliokunta

Toimistovaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana

Ossi Sjöman (20) ja jäseninä Pekka Hurme (4), Timo

Kaurusmaa (20), Martti Kempas (9), (1.10.79 saakka),

Kaimo Koponen (20) (18.010.79 alkaen), Reijo Lehkonen

(3) (virkavapaa 1.3.79 alkaen), Raimo Railo (20),

Markku Salonen (21) ja Veikko Väntänen (21) (1.3.79

alkaen). Sihteerinä toimi toimistosihteeri Riitta Lairuo

(16). Toimistovaliokunta on kokoontunut 24 kertaa ja

käsitellyt 247 asiaa.

TUL:n Hämeen pöri

TUL:n Kainuun pöri

TUL:n Karjalan pöri

Piirijärjestöt

Jäsenmäärä: 41108

Piirin puheenjohtaja: Pentti Nurmi

Varapuheenjohtaja: Mikko Laine

Toiminnanjohtaja: Ossi Roininen

Toimistonhoitaja: Eila Kankare

Piiritoimikunnan jäserunä: Riitta Nokkala, Matti Oksanen,

Veikko Pasanen, Sirkka Kostiainen, Väinö Ahlqvist,

Veikko Ripatti, Aarne Suominen, Timo Ranrtikko.

Jäsenmäärä: 12932

Piirin puheenjohtaja: Eino Grönberg

Varapuheenjohtaja: Ilmari Kortelainen

Toiminnanjohtaja: Eino Kilpeläinen

Toimistonhoitaja: Anja Heikkinen

Piiritoimikunnan jäserunä: Erkki Karppinen, Johannes

Karppinen, Sirkka-Liisa Juntunen, Lea Vänskä, Eino

Lerssi, Kaarlo Karjalainen, Risto Hynynen, Kalle Väisänen.

Jäsenmäärä: 22661

Piirin puheenjohtaja: Kullervo Mikkonen

Varapuheenjohtaja: Esko Mononen

Toiminnanjohtaja: Jouko Karttunen

Toimistonhoitaja: Helka Mustonen

Piiritoimikunnan jäseninä: Holger Laasonen, Olli Saikkonen,

Paavo Seppänen, Eino Krohns, Raimo Holopainen,

Ahti Kinnunen, Eero Iivonen, Unto Tahvanainen.

18

19


TUL:n Keski-Suomen piiri

TUL:n Kymenlaakson piiri

TUL:n Lapin piiri

TUL:n Länsi-Suomen piiri

Jäsenmäärä: 35438

Piirin puheenjohtaja: Heikki Taipale

Varapuheenjohtaja: Pertti Hagman

Toiminnanjohtaja: Leo Chrons

Toimistonhoitaja: Hilkka Kaipainen.

Piiritoimikunnan jäseninä: Hannu Hokkanen, Matti Tarvainen,

Raisa Paananen, Martti Peura, Pentti Puttonen,

Kalevi Olin, : Kauko Pihlajamaa, Reijo Katajamäki.

Jäsenmäärä: 35556

Piirin puheenjohtaja: Aarre Kaipiainen

Varapuheenjohtaja: Lasse Hankaa

Toiminnanjohtajat: Leo Jungel ja Paavo Mäkelä

Toimistonhoitaja: Inkeri Pousi

Piiritoimikunnan jäseninä: Antti Rantanen, Terho Muurinen,

Jorma Valtonen, Timo Sunila, Ossi Söderström, Ossi

vanhala, Veli Nykänen, Seppo Järvisalo.

Jäsenmäärä: 21267

Piirin puheenjohtaja: Tauno Juutinen

Varapuheenjohtaja: Kalevi Kiuttu

Toiminnanjohtaja: Kauko Ojala

Toimistonhoitaja: Eila Jääskeläinen

Piiritoimikunnan jäseninä: Matti Nousiainen, Esko Halme,

Kerttu Kumpumäki, Mirjam Viitanen, Ahti Heiska,

Jorma Tervo, Martti Pirkkiö.

Täsenmäärä: 28003

:n puheenjohtaja: Mikko Elo

ipuheenjohtaja: Vilho Haapaniemi

ninnanjohtajat: Matti Takala ja Aatos Oikkonen

nistonhoitaja: Ulla Nordman

[toimikunnan jäseninä: Simo Nyroos, Eero Viljanen,

'kku Malmsten, Eino Aaltonen, Raimo Nuotiomaa,

Tuhola, Martti Vähä-Kulma, Ossi Salo.

TUL:n Oulun piiri

TUL:n Pohjanmaan piiri

TUL:n Saimaan piiri

Jäsenmäärä: 31631

Piirin puheenjohtaja: Viljo Kuivala

Varapuheenjohtaja: Liisa Marjala

Toiminnanjohtaja: Paavo Hiltunen

Toimistonhoitaja: Lea Raappana

Piiritoimikunnan jäseninä: Pentti Pussinen, Pekka Karvinen,

Tauno Rientamo, Aarne Kiiskilä, Eero Reijonen,

Erkki Väisänen, Arvi Pietilä, Olavi Joki.

Jäsenmäärä: 19976

Piirin puheenjohtaja: Juhani Mäenpää

Varapuheenjohtaja: Kalevi Haapala

Toiminnanjohtaja: Tapio Häkkinen

Tomistonhoitaja: Pirjo Raito

Piiri toimikunnan jäseninä: Jorma Toija, Vesa Backman,

Vesa Rautio, kari Laitala, Annajylhä, Pentti Panttila,

Antero Peltola, Timo Kemppi.

Jäsenmäärä: 27899

Piirin puheenjohtaja: Antti Vaittinen

Varapuheenjohtaja: Martti Kesto

Toiminnanjohtaja: Reino Vuori koski

Toimistonhoitaja: Ritva Strandman

Piiritoimikunnan jäseninä: Reino Pakarinen, Sakari

Koikkalainen, Seppo Henttonen, Kalle Parkkinen, Toimi

Redsven, Jorma Auvinen, Veijo Piiparinen, Kaarlo Kohonen.

TUL:n Savon piiri

Jäsenmäärä: 36351

Piirin puheenjohtaja: Einar Friman

Varapuheenjohtaja: Ossi Mikkonen

Toiminnanjohtaja: Veikko Kärkkäinen

Toimistonhoitaja: Sirpa Pakarinen

Piiritoimikunnan jäseninä: Tauno Vepsäläinen, Seppo

Pesonen, Eino Törrönen, Pentti Ripatti, Esko Paukkonen,

Taisto Alen, Aili Väyrynen, Pentti Konttinen.

20

21


TUL:n Suur-Helsingin piiri

TUL:n Tampereen piiri

TUL:n UudenJDaan piiri

TUL:n Varsinais-Suomen piiri

Jäsenmäärä: 49202

Piirin puheenjohtaja: Jussi Järvinen

Varapuheenjohtaja: Olavi Vesterinen

Toiminnanjohtaja: Väinö Pilvi

Toimistonhoitaja: Terttu Nenonen

Piiritoimikunnan jäseninä: Arno Suomi, Laila Parkkinen,

Birgitta Kervinen, Terttu Gröndahl, Seppo Palvanen, Erpo

Reijonen, Antti Leppävuori, Per-Erik Förars.

Jäsenmäärä: 58178

Piirin puheenjohtaja: Erkki Piililä

Varapuheenjohtaja: Tapani Jokihaara

Toiminnanjohtaja: Jorma Valkamo

Toimistonhoitaja: Eila Heikkilä

Piiritoimikunnan jäseninä: Auvo Koskinen, Otto Parviainen,

Petri Salonen, Erkki Aro, Pertti Koivu, Seppo

Lehtinen, Pertti Virta, Eila Saloranta.

Jäsenmäärä: 31768

Piirin puheenjohtaja: Jorma Mikkola

Varapuheenjohtaja: Leo Vivolin

Toiminnanjohtaja: Gunnar Laakso

Toimistonhoitaja: Sirpa Salanto

Piiritoimikunnan jäseninä: Valtter Ståhlberg, Markku

Pohjola, Jouko Välske, Pertti Paakkinen, Eila Asikanius,

Ari Michelson.

Jäsenmäärä: 33387

Piirin puheenjohtaja: Pekka Suvitie

varapuheenjohtaja: Vilho Nummila

Toiminnanjohtaja: Atte Eskola

Toimistonhoitajat: Ritva Blomroos, Hanna Lehtonen

Piiritoimikul).nan jäseninä: Heimo Välimäki, Eero Aarnio,

Kaino Konkola, Kosti Mondolin, Eino Korpinen, Bruno

Blomqvist, Marita Suojanen, Heimo Välimäki.

Järjestöosasto

Koulutusosasto

Talousosasto

Keskustoimisto

Liiton keskustoimistossa ovat kertomusvuonna työskennelleet

seuraavat henkilöt:

Pääsihteeri Ossi Sjöman

Apulaispääsihteeri Raimo Railo

Osastopäällikkö Kaimo Koponen (1.1.79 alkaen), järjestösihteeri

Matti Suhonen, järjestösihteeri Ilpo Eerola

(31.8.79 saakka), naissihteeri Irma Kosonen, nuorisosihteeri

Irja Laiho.

Osastopäällikkö Reijo Lehkonen (28.2.79 saakka), osastopäällikkö

Veikko Väntänen (1.3.79 alkaen), koulutussihteeri

Jouko Kalenius, koulutussihteeri Eila Uitto

koulutussihteeri (nuorisokoulutus) Pekka Rossi (1.1.79

alkaen).

Osastopäällikkö Timo kaunismaa, suunnittelupäällikkö

Timo Ojala (1.1.79 alkaen), markkinointipäällikkö Leena

Karhu (1. 7. -15.12. 79) (Liittojuhlan talouspäällikkönä

30.6. saakka), talous sihteeri Pentti Savolainen, toimistosihteeri

Riitta Lainio, kassanhoitaja Tuula Paasikallio,

konekirjoittaja Rakel Andersson, konekirjoi~taja Maj­

Lis Forsblom, kirjanpitäjä Auli Hartikainen (31.3.79

saakka), kirjanpitäjä Pirjo Mähönen (17.4.79 alkaen),

toimistonhoitaja Arja Keinänen, osoitteistonhoitaja Anneli

Kelovesi, monistaja Eini Kemppainen, puhelinvaihteenhoitaja

Pirjo Kortealho, kirjanpitäjä Elvi Lehtinen

(1.1. 79 alkaen), toirnistoapulainen Hannele Nygård

22

23


Tiedotusosasto

Urheiluosasto

(15.11.79 alkaen), toimistoapulainen Pia Pokkinen (1.1.79

alkaen), lähetti Ritva Rikkonen, konekirjoittaja Liisa

Simonen, toimistoapulainen Raisa Tamminen (25.8.79

saakka), toimistoapulainen Pirjo Valasti, toirnistoapulainen

Saara Vesterberg, toirnistoapulainen Ritva Virtanen,

siivooja Meeri Virtasalmi.

Osastopäällikkö Pekka Hurme, toimitussihteeri Matti

Lahtinen, tiedotussihteeri Heikki Piskonen.

Osastopäällikkö Markku Salonen, valmennuspäällikkö

Martti Kempas, vt. jaostopäällikkö Risto Mikkonen

(1.1. 79 alkaen)

jaostosih teerit

Rytmin~n kilpavoimistelu, voimistelu

Judo, karate, maahockey

Luistelu, pöytätennis, shakki

Paini, painonnosto, voimanosto

Nyrkkeily, uinti

Käsipallo, sulkapallo, tennis

Jääkiekko, keilailu, purjehdus

Suunnistus, kuntoliikunta

Koripallo, pyöräily

jalkapallo, jääpallo, moottori

Lentopallo, melonta

Hiihto, mäenlasku, pesäpallo

Yleisurheilu, kävely

Liisa Atio (1.1.79 alkaen)

Mervi Heiskanen

(1.1. 79 alkaen)

Veli-Tapio Kangasluoma

Raine Kokko

Vesa Lepola

Risto Lindahl (1.1. 79

alkaen)

Virve Mikkola (1.2.79

alkaen)

Pekka Ollikainen

Aarno Pihl

Jarmo Reutsalo (1.1.79

alkaen)

Antero Tapola

Teuvo Vatanen

Markku Viinanen

Yleisurheilu

Yleisurheilu

Paini

Uinti

Luistelu

Kv-sihteeri

Markku Leppänen

Arvo Papunen (31.1.79

saakka)

Sauli Heinonen (1.1.79

alkaen)

Kari Ormo (1.1.79 alkaen)

Pentti Peltoperä (1.1.79

alkaen)

Pentti Kujamäki (30.9.79

saakka)

Taisto Pääkkö (1.7.79

vt. alkaen 1.10.79 vakit.)

LUttoJuhlatolmisto

Järjestelypäällikkö Taisto Pääkkö (30.6.79 saakka), talouspäällikkö

Leena Karhu (30.6.79 saakka), naisten

voimisteluohjaaja Silja Into (30.6.79 saakka), naisten

voimisteluohjaaja Terttu Nenonen (30.6.79) saakka),

miesten voirnisteluohjaaja Kalevi Ruusunen (30.6.79

saakka), liittojuhlatoimiston pakkaaja Heidi Broms

(15.6.79 saakka).

Päävalmentajat

Nyrkkeily

Yleisurheilu

Matti Hietanen

Kauko Karttunen (1.2.79

alkaen)

24

25


Työväen Urheiluliiton 6O-vuotisjuhlavuosi

oli eheytyneen, itsenäisen TUL:n

toiminnan voimannäyte. Vuoden aikana

järjestettiin runsaasti tapahtumia,

joissa olivat mukana hyvässä yhteistyössä

työväenliikkeen eri osa-alueet.

Näin juhlavuosi antoi myönteisen kuvan

TUL:n monipuolisesta ja rikkaasta

toiminnasta.

Juhlavuoden suuret päätapahtumat

6O-vuotispäivän juhlat Helsingissä ja

Tampereella, TUL:n Talvipäivät Oulussa,

Nuorisokisat ja VIIILiittojuhla

Helsingissä sekä "Työväenliikkeen liikuntapolitiikka

80-luvulla" seminaari

Turussa onnistuivat järjestelyiltään ja

ylitettiin tavoitteiltaan supistamatta

liiton vilkasta ja laajaa urheilu-, koulutus-,

nais-, nuoriso- ja järjestötoimintaa.

60-vuotispäivän juhlat

Liiton 6O-vuotisjuhlapäivän tapahtumat

26. 1. 1979 aloitti kunniakänti

liiton entisten puheenjohtajien ja Viktor

Damrnin haudoilla. TUL:n perustamispaikan

Raittiusyhdistys Koiton

talon seinässä oleva muistolaatta kukitettiin.

Onnittelujen vastaanotto järjestettiin

TUL:n keskustoimistossa. Liittoa kävi

onnittelemassa 138 eri yhteistöä ja

laitosta, lisäksi esittivät onnittelunsa

sähkeitse Tasavallan Presidentti Urho

Kekkonen sekä lukuisat yhteisöt ja

yksityiset henkilöt.

Liiton 60-vuotispäivän juhlavastaanotto

järjestettiin ravintola Fenniassa

SOO:lle kutsuvieraalle.

TUL:n 6O-vuotispäivän pääjuhla pidettiin

27. 1. Tampereella Tampereen

Työväen Teatterissa. Valtiovallan tervehdyksen

esitti juhlassa opetusministeri

Kalevi Kivistö. Ohjelmakavalkaadin

ohjasi Mikko Majanlahti ja

järjestämisestä vastasi TUL:n Tampereen

piiri.

TUL:n Talvipäivät -79

TUL:n Talvipäivät -79 järjestettiin

Oulussa 9.-11. 3.

Talvipäivien järjestelytoimikunta

vastasi tapahtuman valvonnasta ja

johtamisesta. Järjestelytoimikuntaan

kuuluivat puheenjohtajana Viljo Kuivala

sekä jäseninä Paavo Sorvisto, Eero

Mustonen, Osmo Hekkala, Pauli

Halonen, Aulis Ukkola, Erkki Väisänen,

Paavo Hiltunen, Taisto Pääkkö,

Markku Salonen ja Timo Kaunismaa.

Yksityiskohtaisista järjestelyistä

vastasivat: taloustoimikunta, puheenjohtajana

Paavo Sorvisto, huoltotoi-

27


mikunta, puheenjohtajana Aulis Ukkola,

juhlatoimikunta, puheenjohtajana

Osmo Hekkala, kilpailu toimikunta,

puheenjohtajana Pauli Halonen, tiedotustoimikunta,

puheenjohtajana

Aulis Ukkola, kansainvälinen toimikunta,

puheenjohtajana Erkki Väisänen.

Talvipäivien toimisto toimi TUL:n

Oulun piirin toimistotiloissa. Juhlapäivien

aikana kisatoimisto sijaitsi

Pohjankartanossa. Talvipäivien järjestelysihteeriksi

oli palkattuna Tauno

Rientamo ajalla 1. 9. 78-30. 4. 79.

Osanottajat

Majoitettavia kouluilla oli runsaat

2.000 henkeä, minkä lisäksi useita

satoja oli majoittuneena hotelleihin ja

matkustajakoteihin. Juhlamarssissa oli

marssijoita 2.000 ja talvipäivien kokonaisosanottajamäärä

nousi 5.000

henkilöön.

Ohjelma

Hiihto: TUL:n mestaruuskilpailujen

II-osakilpailu sekä lisäksi talvipäivämestaruus.

Osanottajamaat Suomi ja

Neuvostoliitto. Järjestäjä seurayhtymä,

paikka Haukiputaan Virpiniemi.

Nuorten hiihto: Kilpailtiin talvipäivämestaruudesta

Oulun kaupungin

pohjoisosassa, Kuivasjärven Auran

majan maastossa. Järjestäjä Kuivasjärven

Aura.

Hiihtosuunnistus: TUL:n mestaruuskilpailut

Oulujoen maastossa. Järjestänä

Oulunsuun Heitto.

Pikaluistelu: Ikäkausikilpailut sekä

kansainväliset avoimet kilpailut. Osanottajamaat:

DDR, Neuvostoliitto,

Puola, Suomi. Kilpailupaikat Raatin

Urheilukenttä ja Keskuskenttä. Järjestäjä

Oulun Tarmo.

Naisten ryhmätanssi: Naisten ryhmätanssikilpailut

Pohjankartanossa.

Järjestäjänä TUL:n Oulun piirin naisjaosto.

Paini:Talvipäivämestaruus. TUL:n

liittojoukkue sekä Muurmanskin kaupungin

joukkue. Järjestäjä TUL:n

Oulun piirin painijaosto.

Uinti: Avoimet kansainväliset uintikilpailut

Raksilan Uimahallilla. Osanottajamaat:

DDR, Neuvostoliitto,

Suomi. Järjestäjä Oulun Lohet.

Vesipallo: TUL:n hallicup Raksilan

Uimahallissa. Järjestäjä Oulun Lohet.

Jääpallo: TUL:n mestaruus M I Bjl

Cj. Kilpailupaikka Raatin kenttä. Järjestäjä

TUL:n Oulun piirin jääpallojaosto.

Jääkiekko: B-nuorten TUL:n mestaruus.

Kansainvälinen turnaus, pelipaikat

Pakkalan kenttä ja Jäähalli.

Järjestäjä EKA-kiekko. Osanottajamaat

Neuvostoliitto ja Suomi.

Shakki: Pikapeliturnaus Pohjankartanossa.

Järjestäjä Oulun Shakki -77.

Pilkki: Talvipäivämestaruus Hietasaaren

jäällä. Järjestäjä OSAP.

Lentopallo: CSIT:n mestaruuskilpailut

Oulun Urheilutalolla. Joukkueet

Sveitsistä, Belgiasta, Hollannista, Israelista,

Itävallasta, Portugalista ja

Suomesta.

JuhlatiIaisuudet

Avajaiset pidettiin Pohjankartanon

juhlasalissa. Esiintyjät Pateniemen Vesan

tanhuryhmä, Oulun Tarmo ja

Haukiputaan Heitto sekä taiteilijaryhmä

Neuvostoliitosta. Puhujat Viljo

Kuivala ja Ilmo Paananen.

Kansainvälinen liikuntanäytös Jäähallissa.

Esiintyjät ryhmätanssikilpailujen

parhaimmisto sekä Neuvostoliittolainen

jäätanssiryhmä.

Nuorten jytäilta Kaupungin Urheilutalolla.

Esiintyjät Mikko Alatalo ja

orkesteri sekä paikallinen nuorisobändi.

Varttuneemman väen illanvietto

Myllytullissa.

Pääjuhla Jäähallissa. Esiintyjät

Neuvostoliittolainen jäätanssiryhmä,

paikalliset ohjelmaryhmät. Puhujat

Matti Ahde ja Osmo Hekkala.

Juhlamarssi Kauppatorilta Jäähalliin.

Osanottajia 2.000.

Kansainvälinen osanotto

Talvipäiville osallistui 216 ulkomaista

osanottajaa ja ohj'elmansuorittajaa yhdeksästä

maasta. Talvipäivien urheilukilpailuissa

ja ohjelmatilaisuuksissa oli

osanottajia Neuvostoliitosta, DDR:stä

ja Puolasta sekä Kansainvälisen Työläisurheilukomitean

CSIT:n lentopallomestaruuskilpailuissa

joukkueet Belgiasta,

Hollannista, Israelista, Itävallasta,

Portugalista ja Sveitsistä.

Nuorlsoldsat

Nuorisokisat järjestettiin Helsingissä

5.-7. 6. Nuorisokisojen runsas osanottajamäärä

15.000 henkilöä ylitti

huomattavasti asetetun 10.000 osanottajan

tavoitteen. Nuorisokisat järjestettiin

TUL:n VIII Liittojuhlaa edeltävinä

päivinä ja osanottajat osallistuivat

myös Liittojuhlaan.

TUL:n VIII LöUojuhla

TUL:n VIII Liittojuhla järjestettiin

Helsingissä 8.-10. 6.

Päätöksen TUL:n VIII Liittojuhlan

järjestämisestä teki TUL:n liittokokous

vuonna 1975.

Liittojuhlan alustavat valmistelut

aloitettiin syksyllä 1976 ja Liittojuhlaorganisaatio

vahvistettiin liittotoimikunnassa

toukokuussa 1977.

Liittojuhlatoimisto perustettiin 1. 1.

1978 ja järjestelytehtäviin palkattiin

järjestelypäällikkö Taisto Pääkkö 1. 1.

1978, talouspäällikkö Leena Karhu 16.

2. 1978, naisten voimisteluohjaajat

Silja Into 1. 1. 1978 ja Terttu Nenonen

1. 9. 1978 sekä miesten voimisteluohjaaja

Kalevi Ruusunen 1. 9. 1978.

Liittojuhlatoimisto toimi Nuorisokisojen

ja Liittojuhlan ajan Töölön

Kisahallissa.

VIII Liittojuhlan tavoitteeksi asetettiin

TUL:n 6O-vuotisen historian

suurimman liittojuhlan, koko työväenliikkeen

kattavan yhteisen liikunta- ja

kulttuuritapahtuman järjestäminen.

Tässä tarkoituksessa käynnistettiin

neuvottelut eri osa-alueilla toimivien

työväenjärjestöjen kanssa sekä muodostettiin

yhteisiä työryhmiä erityisohjelmia

valmistelemaan.

VIIILiittojuhla, TUL:n 60-vuotisjuhlavuoden

päätapahtuma, muodostui

suureksi menestykseksi. TUL:n

oman kenttäväen, seurojen, toimitsijoiden

ja urheilijoiden aktiivinen toiminta

ja osanotto sekä työväenliikkeen

muiden osa-alueiden osallistuminen

liittojuhlajärjestelyyn olivat vaikuttamassa

osanottotavoitteiden ylittämiseen

ja yli 40.000 osanottajan määrän

30

31


saavuttamiseen. Liittojuhlan ohjelma

oli laajempi kuin aiemmin. Kilpailuohjelma

käsitti 22 urheilulajia, kulttuuri-

ja ohjelmatapahtumien määrä

ylitti aikaisemmat. Kansainvälisesti oli

Liittojuhla myös mittava.

Liittojuhlaorganisaatio

Kunnaitoimikunta

Arvo Aalto, Matti Ahde, Ele Alenius,

Aarno Aitamurto, Paavo Aitio, Reino

Breilin, Olavi Dahl, Fanny Front,

Eino Kelpo Gröndahl, Yrjö Hakanen,

Pentti Heinonen, Veikko Helle, Jorma

Hentilä, Kuuno Honkonen, Anna­

Liisa Hyvönen, Niilo Hämäläinen,

Olavi Hänninen, Tapani Jokihaara,

Juhani Järvinen, Tuomas Kaasalainen,

Meeri Kalavainen, Kunto Kaski, Erkki

Kauppila, Aimo Kairamo, Lennart

Kivi, Kalevi Kivistö, Aarne Koskinen,

Ilmari Kosonen, Markku Kärkkäinen,

Oso Laakso, Ensio Laine, Ilmari

Lavonsalo, Eino Leino, Martti Mellais,

Antero Mäki, Veikko Oittinen,

Pekka Oivio, Pekka Paavola, Sulo

Penttilä, Erkki Pesonen, Pentti Puoskari,

Erkki Raatikainen, Tapio Rautavaara,

Jorma Reini, Marita Ruoho,

Aarne Saarinen, Arvo Salo, Pekka

Salonen, Eero Salovaara, Pekka Sarkkinen,

Keijo Savolainen, Taisto Sinisalo,

Lauri Sivonen, Ossi Sjöman,

Väinö Soininen, Jarl Sund, Ulf Sundqvist,

Kalevi Sorsa, Jacob Söderman,

Eero Tapio, Erkki Tuomioja, Pirkko

Työläjärvi, Tarmo Uusivirata, Pertti

Viinanen, Antti Viinikka, Jarmo

Wahlström.

Liittojuhlan

kunniatoimikunta

I Liittotoimikunta I

Sihteerityöryhmä 1

1 1 I 1 I I 1

Kilpailu- Ohjelma- Huolto- Tiedotus- Talous- Kansain- Nuorisotoimikunta

toimikunta toimikunta toimikunta toimikunta välinen kisatoimikunta

toimikunta

Hiihtosuunnistus kokosi talviptJivilltJ runsaan osanottaja joukon. TUL:n mestaruuskilpailuissa

oli 180 osanottajaa ja kansallisissa listJksi parisataa.

Jaostot

Alatoimikunnat

32

3 33


Sihteerit yö ryhmä

Liittotoimikunnan alaisena toiminut

sihteerityöryhmä valvoi ja johti toimikuntien

työtä. Sihteerityöryhmään

kuuluivat puheenjohtajana Ossi Sjöman

sekä jäseninä Pekka Hurme,

Leena Karhu, Timo Kaunismaa, Kaimo

Koponen, Irma Kosonen, Pentti

Kujamäki, Irja Laiho, Väinö Pilvi,

Heikki Piskonen, Markku Salonen,

Anja Savolainen, Raimo Railo, Veikko

Väntänen .. ja Taisto Pääkkö sihteeri.

Huoltotoimikunta

Huoltotoimikuntaan kuuluivat puheenjohtajana

Olavi Vesterinen sekä

jäseninä Ilpo Eerola, Valentin Kervinen,

Kaimo Koponen, Riitta Lainio,

Väinö Pilvi, Anja Savolainen, Matti

Suhonen, Veikko Väntänen ja Raimo

Railo sihteeri.

Helsingin kouluihin majoitettiin

25.650 osanottajaa minkä lisäksi hotelleissa

ja matkustajakodeissa oli

huomattava määrä osanottajia. Ruokailut

tapahtuivat kolmessa suuressa

katetussa joukkoruokailupisteessä Jäähallin

paikoitusalueella, Pirkkolan Urheilupuistossa

ja Käpylän Urheilupuistossa

sekä aamiaisen osalta matoituspaikoissa.

Ruokaa jaettiin yli

200.000 annosta, n. 55 .000 kg.

Huoltotoimikunnan alaisuudessa

toimi ensiaputyöryhmä, jonka johtajana

toimi Aki Loikkanen.

Kansainvälinen toimikunta

Kansainväliseen toimikuntaan kuuluivat

puheenjohtajana Lennart Kivi sekä

34

jäseninä Raija Mattila ja Pentti Kujamäki

sihteeri.

Virallisia ulkomaalaisia valtuuskuntia

Liittojuhlaan saapui 13 maasta 17

urheilujärjestöstä. Edustettuina olivat:

Neuvostoliiton Ammattiliittojen Urheilukornitea,

Bulgarian Urheiluliitto,

DDR:n Urheiluliitto, Unkarin Ammattiliittojen

Urheiluosasto, Tshekkoslovakian

Urheiluliitto, Puolan Ammattiliittojen

Urheilukomitea, Romanian

Ammattiliittojen Urheilukomitea,

Kansainvälinen Työläisurheilukomitea

CSIT, UISP Italia, . FSGT Ranska,

Inatel Portugal, DAI Tanska, Tanskan

Urheiluliitto, Ruotsin Urheiluliitto,

Korpidrotsförbund Ruotsi, Norjan Urheiluliitto

ja Bredriftsidrotsförbund

Norja.

Liittojuhlan kansainvälisiin kilpailuihin

osallistui 403 urheilijaa, Neuvostoliitosta,

Bulgariasta, DDR:stä,

Kuubasta, Puolasta, Romaniasta,

Tshekkoslovakiasta, Unkarista, Hollannista,

Itävallasta, Japanista, Kanadasta,

Englannista, Norjasta, Portugalista,

Ruotsista, Sveitsistä ja Tanskasta.

Kilpailutoimikunta

Kilpailutoimikuntaan kuuluivat puheenjohtajana

Lennart Kivi sekä jäseninä

Eino Karhinen, Karl Koivunen,

Sulo Lundelin, Aarno Pihl ja Markku

Salonen sihteeri.

Lajikohtaisten kilpailujen järjestelystä

vastasivat liiton lajijaostot sekä

niiden nimeämät työryhmät.

Liittojuhlassa kilpailtiin 22 urheilulajissa,

joista 13 lajissa oli kansainväliset

kilpailut.

Joukkojen juhla vietiin onnistuneesti ja innostuneesti lapi koleasta salista huolimatta.

Osanottajia kilpailuissa oli yhteensä

18.635 ja suurimmat osanottajamäärät

olivat lentopallossa 4.740, jalkapallossa

3.633, liittojuhlahölkässä 2.100,

koripallossa 1.240, suunnistuksessa

1.410 ja yleisurheilussa 1.751.

Nuorisotoimikunta

Nuorisotoimikuntaan kuuluivat puheenjohtajana

Jouko Sillanpää, Ilpo

Eerola, Atte Antikainen, Markku

Jääskeläinen, Toivo Kyllönen, Jussi

Kasanen, Antero Korpela, Timo Roppola,

Pirjo Aalto, Pentti Juntto, Esko

Ranto, Kari Paakkunainen, Tommi

Hoikkala, Markku Nöjd ja Irja Laiho

sihteeri.

Nuorisotoimikunnan alaisuudessa

toimivat kulttuurityöryhmä, puheenjohtajana

Matti Vartiainen, kuvataidetoimikunta,

puheenjohtajana Pirjo

Aalto.

Ohjelmatoimikunta

Ohjelmatoimikuntaan kuuluivat puheenjohtajana

Väinö Pässilä sekä

35


jäseninä Heikki Halonen, Terttu Honkasalo,

Juhani Järvinen, Markku

Jääskeläinen, Eevi Kaasinen, Aune

Lahdenperä, Kalevi Ruusunen, Pekka

Sarkkinen, Ossi Sjöman ja Irma Kosonen

sihteeri.

Ohjelmatoimikunnan alaisuudessa

toimivat avajaistyöryhmä, puheenjohtajana

Anja Jämsen, joukkojen juhlan

työryhmä, puheenjohtajana Eevi Kaasinen,

marssi toimikunta, puheenjohtajana

Seppo Puhakka, musiikkityöryhmä,

puheenjohtajana Pekka Gronow,

pääjuhlatyöryhmä, puheenjohtajana

Kauko Viitala.

Ohjelmatoimikunnan tehtävänä oli

vastata liittojuhlan ohjelmallisten tilaisuuksien

valmisteluista ja järjestelyistä.

Avajaiset

TUL:n Liittojuhlan avajaiset järjestettiin

8. 6. Jäähallissa. Ohjelmana historiallinen

kavalkaadi, johon ohjelman

virallinen osa, puheet ja tervehdykset

sijoitettiin. Ohjelman käsikirjoitus

Alpo Ruth, ohjaus Mikko Majanlahti,

lavasteet, valot ja ääni Seppo Ahonen,

ohjelman suorittajat TUL:n seurojen

ohjelmaryhmät ja Tampereen Työväen

Teatterin Palloseura Towerit, avaussanat

Pentti Heinonen, Helsingin kaupungin

tervehdys Erkki Tuomioja,

kansainvälinen tervehdys Joop Meijer

CSIT:n puheenjohtaja, juhlapuhe

Lennart Kivi.

Joukkojen jubla

Joukkojen juhla järjestettiin Pallokentällä

9. 6. Juhlan teemana nuorten

ja joukkojen juhla, johon ikinuoret

tuovat TUL:n perinteen ja hengen

nuorille.

Juhlan ohjelma jouduttiin muuttamaan

erittäin huonon sään vuoksi.

Osanotto yhteisvoimisteluesityksiin oli

säästä huolimatta yllättävän runsas ja

esitykset hyvät. Joukkojen juhlan ohjelmiin

osallistui pikkutyttöjen ohjelmaan

2.000 voimistelijaa, poikien ohjelmaan

500 voimistelijaa, isojen tyttöjen

ohjelmaan 1.900 voimistelijaa,

ikinuorten ohjelmaan 750 voimistelijaa.

J ublamarssi

Juhlamarssireitti kulki Hakaniemen

torilta Rautatieaseman ohi Stadionille.

Marssin rakennelmat ja tunnukset

suunnitteli ja valmisti Ahti Nieminen.

Juhlamarssiin osallistui kaikkiaan yli

30.000 henkilöä. TUL:n urheilijoiden

ja seurojen jäsenistön lisäksi osallistuivat

ammattijärjestöjen edustajat

huomattavalla joukolla juhlamarssiin.

Pääjubla

Pääjuhla järjestettiin Stadionilla 10. 6.

Stadionin katsomot olivat täynnä,

yleisöä oli yli 40.000. Pääjuhlaa kunnioitti

läsnäolollaan liiton kunniajäsen

Tasavallan Presidentti Urho Kekkonen.

Pääjuhlan ohjelman aloitti juhlamarssin

sisääntulo Stadionille. Ohjelman

pääosan muodostivat yhteisvoimisteluesitykset;

Aikuinen-lapsi ohjelma,

Miesten ohjelma, Naisten ohjelma,

Naisvalioiden ohjelma. Valtiovallan

tervehdyksen Pääjuhlaan toi Tasavallan

Presidentti Urho Kekkonen,

avaussanat lausui pääsihteeri Ossi Sjöman,

kansainvälisen tervehdyksen esitti

Neuvostoliiton Ammattiliittojen Urheiluosaston

päällikkö Georgij Jelisejev

sekä juhlapuheen puheenjohtaja

Matti Ahde.

Taloustoimikunta

Taloustoimikuntaan kuuluivat puheenjohtajana

Leo Huttunen sekä jäseninä

Veikko Mäki, Aulis Tolvanen, Timo

Kaunismaa, Pentti Savolainen ja Leena

Karhu sihteeri.

Arpajaistoimikunta puheenjohtajana

Olavi Vesterinen vastasi liiton 60-juhlavuoden

"Kisa-arvan" järjestelytehtävistä.

Tiedotustoimikunta

Tiedotustoirnikuntaan kuuluivat puheenjohtajana

Seppo Tikka sekä jäseninä

Pekka Hurme, Mauri Kangaslampi,

Matti Lahtinen, Rauno Pajunen,

Voitto Raatikainen, Eero Salonen,

Sakari Selin, Pertti Teinilä, Antti

Vahteristo ja Heikki Piskonen sihteeri.

Liittojuhlan tiedotussihteerinä toimi

Heikki Piskonen.

Tiedotustoirnikunta vastasi painotuotteista,

kaikesta tiedottamisesta,

mainonnasta ja ilmoittelusta. Kuvateoksen

VIII Liittojuhlasta sekä 60-

vuotisesta TUL:s' a toimitti Voitto

Raatikainen ja . iojuhlafilmin tuotti

Filmit yö Oy.

Penkkirivi penkkirivin jttlkeen tttyttyi VIII Liittojuhlan pttttjuhlassa Helsingin stadionilla.

Yli 40 000 seurasi pttttjuhlan hienoja yhteisvoimisteluesityksitt.

36


Taloudellinen kehitys maassamme oli

1979 parempi kuin edellisenä vuonna,

koska alkanut noususuhdanne jatkui

lähes koko vuoden ajan. Kokonaistuotannon

volyymi kasvoi noin 7 OJo ja

yleisen taloudellisen aktiivisuuden lisääntyminen

heijastui myös kotitalouksien

käytössä olevien tulojen lisääntymisenä.

Tämä saikin kaikenkaikkiaan

aikaan sen, että yleinen taloudellinen

ilmapiiri oli koko maassa valoi

sampi kuin edellisenä vuonna. Vaikka

yleinen taloudellinen ilmapiiri olikin

suotuisampi, ei liiton taloudessa

kuitenkaan havaittu kevenemistä, vaan

päinvastoin rahoitustilanne oli varsinkin

liittojuhlien aikaan varsin kireä.

Liiton talouteen vaikutti myös ratkaisevasti

vuoden alussa tapahtunut

työläisurheilun eheytyksen saaminen

lopulliseen päätökseen sekä TUK:n

työntekijö~den osittainen siirtyminen

TUL:n palvelukseen. Kun kuitenkin

osa Työväen Urheiluseurojen Keskusliiton

työntekijöistä siirtyi tässä vaiheessa

muiden työnantajien palvelukseen,

voidaan todeta, että henkilökunnan

osalta eheytyminen sujui varsin

kitkattomasti. Tätä oli omiaan edesauttamaan

se, että Valtion urheiluneuvoston

päätöksellä TUL sai kokonaisuudessaan

käyttöönsä aikaisemmin

TUK:lle maksetun valtionavun.

Toinen suuri taloudellinen ponnistus

liitollemine oli liittojuhlien onnistunut

toteuttaminen. Taloudellisesti juhlat

onnistuivat tyydyttävästi ja suurilta taloudellisilta

takaiskuilta vältyttiin.

Liittojuhlien taloudellinen tappio tosin

oli huomattava, mutta sitä lievensi

osaltaan valtion antama 900 000 markan

tappiontakuu, joka kattaa lähes

puolet liittojuhlien ja talvipäivien yhteenlasketusta

tappiosta. Muut 60-vuotisjuhlavuoden

tapahtumat samoin

kuin liitto kokouskin aiheuttivat kuitenkin

huomattavia lisämenoja, joiden

kattamiseksi jouduttiin osoittamaan

rahat normaaleista toimintamäärärahoista.

Valtiovalta myönsi liitolle toimintaavustusta

vuodelle 1979 10 821 000

markkaa, joista valmentajien palkkaukseen

oli osoitettu 551 000 markkaa.

Aikaisemmista vuosista poiketen

valtio ei tänä vuonna jakanut ylimääräistä

toiminta-avustusta, sen sijaan

eräitä pienehköjä erillisavustuksia lähinnä

projektiluonteiseen toimintaan

saatiin kuitenkin aikaisemminkin.

Liiton omaisuus erissä tap.ahtui kuluvana

vuonna perusteellisia muutoksia.

Tapiolan Urheilutalo Oy:n osakekanta

myytiin Espoon kaupungille, jota koskeva

esisopimus tehtiin vuoden lopussa.

Myöskin liiton nykyiset toimitilat

Merihaasta myytiin VTVL:lle syksyllä

39


1979 ja samalla päätettiin, että liiton

toimisto muuttaa 1980 syksyllä uusiin

tiloihin Paasivuorenkatu 2:een. Vuonna

1978 liitto on ostanut Kiinteistö Oy

Paasivuorenkatu 2:n ja Kiinteistö Oy

Siltasaarenkatu 4:n osakkeita, jotka

oikeuttavat myymälätilojen hallintaan

molemmissa yhtiöissä. Rakennukset

olivat rakenteilla vuoden 1979 aikana

ja valmistuvat vuonna 1980.

Liiton kiinteistöosakkeiden myynnistä

saatuja tuloja jouduttiin osittain

käyttämään suoranaiseen toiminnan

rahoittamiseen, koska tilikauden toiminnallinen

tulos on yli 1,7 miljoonaa

markkaa alijäämäinen, mikä lienee

suurin toiminnan alijäämä mitä liiton

historiassa on esiintynyt.

Tämän alijäämän kattaminen omaisuutta

kuluttamalla ei voi jatkossa tul-

la kysymykseen, koska voimaan tullut

liikuntalaki asettaa liitolle vaatimuksen

vähintään 15 % omarahoitusosuudes

ta hyväksyttäviin menoihin. Näin

ollen omaisuutta on jatkossakin pakko

kartuttaa, jotta vältytään valtionavun

pienenemiseltä.

Mitään rakennustöitä, normaalia

kunnossapitoa lukuunottamatta, ei

vuonna 1979 ole suoritettu.

Peeran majan toimintaa ei saatu taloudellisesti

kannattavaksi, vaikka aukioloaikaa

supistettiin voimakkaasti

eikä maj alle enää palkattu päätoimista

hoitajaa. Majan käyttötappiot olivat

yli 20 000 markkaa ja kun kurssilaisia

oli talven aikana 153, voidaan todeta,

että liiton on mietittävä muita vaihtoehtoja

majan toiminnan saattamiseksi

taloudellisesti terveelle pohjalle.

40


Vuosi 1979 päätti työläisurheilun

järjestöllisen cheytymiskauden ja 1980-

luvulle TUL voi suunnata yhtenäisin

rivein.

Eheytymisen luoma myönteinen ilmapiiri

vaikutti TUL:n järjestölliseen

kasvuun voimakkaasti. Uusia seuroja

hyväksyttiin vuoden aikana 114 ja

henkilöjäsenmäärä kohosi 485 537.

Järjestöllistä toimintaa vahvisti myös

lukuisten työväenliikkeen eri järjestöjen

hakeutuminen yhteistyöhön liiton

kanssa.

Valmistautuminen uudelle vuosikymmenelle

antoi runsaasti tehtäviä

toimintavuoden loppu osalla.

Asetettu tavoite" Jokaisen työväenliikkeen

ihmisen on voitava toteuttaa

liikunnan tarpeensa TUL:n seurassa"

käynnisti mm. selvityksen piireittäin

liiton seura- ja lajikattavuudesta. Asetetut

tavoitteet antavat pohjan järjestötoiminnalle

koko 80-luvun ajaksi.

Valmisteilla ollut liikuntalaki antoi

tehtäviä järjestötoiminnalIe. Lain valmistumista

seurattiin tiiviisti sekä suoritettiin

tiedotus- ja koulutustoimintaa

lain vaikutuksesta seuratoimintaan sekä

kunnalliseen liikuntatoimintaan.

Ebeytys

Työväen urheilun eheytyskokous 1978

asetti eheytyksen raamit, joiden mukaisesti

eheytysprosessi jatkui vuoden

1979 aikana. TUK:n purkautuminen

jatkui piirien osalta alkuvuoden ajan,

jolloin 11 piiriä lakkautti toimintansa.

TUK:n Helsingin piiri ei tehnyt toimintansa

lakkauttamispäätöstä vuoden

1979 aikana. TUK:n seuroista useat

tekivät TUL:oon liittymispäätöksensä

vuoden 1979 aikana.

TUK piti toisen lakkauttamiskokouksensa

toukokuussa ja TUK:n

työntekijät olivat siirtyneet jo vuoden

alus~ a TUL:n palvelukseen niin keskusliitto

kuin piiritasollakin.

Eheytyskokouksen asettamat työryhmät

liiton, piirien ja seurojen sääntöjen

uudistamiseksi ja 80-luvun liikuntapoliittisen

ohjelman laatimiseksi jatkoivat

työtään TUL:n liittokokoukseen

saakka. Molemmat työryhmät

tekivät esityksensä liittotoimikunnalle

ja jatkoivat työtään järjestökäsittelystä

saatujen ehdotusten pohjalta liittokokoukseen

saakka.

Sääntötyöryhmään kuuluivat puheenjohtajana

Lennart Kivi ja jäseninä

Väinö Pässilä, Lasse Eskonen, Raimo

Railo, Markku Pohjola, Ensio

Laine, Ossi Sjöman ja Kaimo Kopo-

. nen sihteerinä. Ohjelmatyöryhmään

kuuluivat puheenjohtajana Matti Ahde

ja jäseninä Erkki Tuomioja, Pekka

Hurme, Väinö Soininen, Pertti Mattila,

Toni Bärlund, Jorma Hentilä, Sakari

Selin, Kimmo Aaltonen ja sihteerinä

Matti Lahtinen.

XIX liittokokous

TUL:n XIX sääntömääräinen liittokokous

pidettiin Helsingissä 26. 06. 1979.

Liittokokous hyväksyi yksimielisesti

esitykset liiton, piirien ja seurojen

uusiksi mallisäännöiksi sekä 1980-luvun

liikunta poliittiseksi ohjelmaksi.

Eheässä ja myönteisessä ilmapiirissä

sujunut liittokokous valitsi yksimielisesti

uuden liittojohdon eheytyskokouksen

sopimien voimasuhteiden mukaisesti.

1980-luvun liikuntapoliittinen ohjelma

jatkaa 1970-luvun liikuntapoliittisen

ohjelman luomaa TUL:n liikuntapoliittista

linjaa saattaen ohjelman

ajanmukaiseksi. Sääntöuudistuksessa

keskeisinä kohtina olivat liiton osalta

jaostojen ja valiokuntien valinnan siirtäminen

liittokokoukselta liittotoimikunnalle

sekä liittoneuvoston jäsenmäärän

lisääminen 40 jäseneen.

Löttokokouksen julkilausuma

Työväen Urheiluliiton 6O-vuotinen taival

on koitunut hyödyksi maamme

työväenliikkeelle ja suomalaiselle liikuntaelämälle'.

TUL:n 19. Liittokokous

sinetöi työläisurheilun eheytyksen.

Voimien kokoaminen itsenäiseen

Työväen Urheiluliittoon vahvistaa työläisurheilun

asemaa koko maan liikuntakulttuurissa.

TUL pystyy nyt entistä

vahvemmin ja laajemmin tarjoamaan

työväenliikkeen vaihtoehdon maamme

urheiluelämässä ja toimimaan vastapainona

kaupallistuneelle porvariurheilulle.

Työväen Urheiluliiton kehittyvässä

toiminnassa urheiluseurat yön merkitys

kasvaa entisestään. TUL tulee 1980-

luvulla kiinnittämään erityistä huomiota

seuraverkostonsa laajentamiseen

ja seurojensa toimintavoiman kasvattamiseen.

TUL kiirehtii liikuntalain

säätämistä. Työläisurheilun omaleimainen

asema tulee turvata lakia käytäntöön

sovellettaessa.

TUL korostaa työväenliikkeen keskinäisen

hyvän yhteistyön merkitystä.

Liitto haluaa vahvistaa yhteistoimintaansa

SAK-laisen ammattiyhdistysliikkeen

kanssa uudistettavan yhteistyöasiakirjan

pohjalta. TUL kehittää entistä

enemmän liikuntapalvelujaan ammattiyhdistysliikkeen

jäsenten keskuudessa,

jotta yhä useampi SAK:n jäsen

voisi toteuttaa liikuntatarpeensa Työväen

Urheiluliitossa.

TUL tervehtii tyydytyksellä Tasavallan

Presidentti Urho Kekkosen liittomme

VIII Liittojuhlan pääjuhlassa esittämää

toivomusta yhteistoiminnan parantamisesta

suomalaisessa liikuntaelämässä.

Liitto pyrkii aktiivisesti yhteistoiminnan

tervehdyttämiseen tasavertaiselta,

TUL:n itsenäisyyteen perustuvalta

lähtökohdalta. Liittokokous kiirehtii

meneillään olevien TUL:n ja

SVUL:n välisten yhteistoimintasopimusneuvottelujen

loppuun saattamista

sopimuksia parantaen.

Työväen Urheiluliiton kehitys . on

1970-luvulla ollut urheilullisesti ja järjestöllisesti

erittäin voimakasta. Tapahtunut

kehitys yhdistyneenä työläisurheilun

voimien kokoamiseen luo.

pohjan, jolta TUL voi vastata 1980-

luvun liikuntapoliittisiin haasteisiin.

Liittokokouksen hyväksymän uuden

liikuntapoliittisen ohjelman käytän-

42

43


töön saattaminen liiton kaikilla tasoilla

tulee muodostamaan keskeisen ja

tärkeän toiminnallisen velvoitteen liiton

koko jäsenistölle. 1980-luku -

TUL:n vuosikymmen!

Järjestövaliokunta

Järjestövaliokuntaan ovat vuoden 1975

liittokokouksesta vuoden 1979 liittokokoukseen

saakka kuuluneet puheenjohtajana

Väinö Pässilä (3), varapuheenjohtajana

Ensio Laine (4), valiokunnan

jäseninä Pentti Honkasalo (3),

Viljo Kuivala (3) ja Kalevi Paunonen

(4). Järjestövaliokunta piti liittokokoukseen

mennessä neljä (4) kokousta,

joista pöytäkirjoihin on merkitty

TUL:n x.IX liittoko~ous suju~'y~desslJ plJivlJsslJ yhtenlJisenlJ ja ehyenlJ hyvlJksyen uudet

slJlJnniJI Ja uuden lIIkuntapolIIttISen ohjelman. Kokoustauolla ehti liittojohto rauha sa

rupattelemaan.

s

neljäkymmentäyksi (41) asiaa. Sihteerinä

on toiminut Matti Suhonen.

TUL:n XIX varsinaisen liittokokouksen,

29. 06. 1979, jälkeen ovat

järjestövaliokuntaan kuuluneet puheenjohtajana

Ilpo Eerola (2), varapuheenjohtajana

Kullervo Mikkonen

(2), valiokunnan jäseninä Pentti HonkasaIo

(2), Maija Järvinen (2), Viljo

Kuivala (2), Kalevi Paunonen (1),

Markku Pohjola (1), Unto Kanerva

(1), Petri Salonen (2). Järjestövaliokkunta

piti kaksi (2) kokousta, joista

pöytäkirjoihin on merkitty seitsemänkymmentäkolme

(73) asiaa. Sihteerinä

ovat toimineet Kaimo Koponen ja

Matti Suhonen.

Järjestötoiminta

Tärkeimpänä tehtävänä on ollut valmistella

114 seuran liittymis- ja sääntömuutosesitykset

liittotoimikunnalle.

Valiokunta osallistui liiton sääntöjen

uusimiseen ja esityksen tekemiseen liittokokoukselle.

Koulutustoiminta

Järjestöllistä koulutusta toteutettiin

koulutusjärjestelmän mukaisesti sekä

piireissä että seuroissa. Tiedot niistä

näkyvät koulutusvaliokunnan kertomuksesta.

Koulutustoimintaa jossain määrin

vähensi, etenkin vuoden alkupuoliskolla,

seurojen monipuolinen valmistautuminen

liiton juhlavuoden tapahtumiin.

Osallistuminen niihin aiheutti

seuroille tuntuvia taloudellisia rasituksia,

josta selittyy koulutustilaisuuksien

supistuminen.

Juhlavuoden tapahtumiin valmistautuminen

lisäsi tuntuvasti piirien toiminnanjohtajien

ja toimitsijain yhteyksiä

seuroihin ja jäsenistöön. Piireissä

ja seuroissa järjestettiin kokousja

neuvontatilaisuuksia.

Liittojuhla

Liittojuhlan valmisteluissa ja itse liittojuhlassa

järjestöosasto oli mukana

huoltotoiminnassa, marssijärjestelyissä

sekä liittojuhlaviestin järjestämisessä.

Liittojuhlaviestin allekirjoitti 411 718

henkilöä.

45


N aistoimikunta

Naistoimikunta kokoontui vuoden aikana

8 kertaa ja käsitteli kokouksissaan

105 pykäläasiaa. Naistoimikuntaan

kuuluivat 16. 10. 1979 saakka

Terttu Honkasalo (7) puheenjohtajana,

Kerttu Kanerva (9) varapuheenjohtajana

ja jäseninä Eila Hautanen

(7), Hilkka Hyvärinen (6), Lea Johansson

(7), Maija Järvinen (6), Liisa

Marjala (6), Raisa Paananen (4) ja

Anja Savolainen (6). Lisäksi naistoimikunnan

kokouksiin osallistuivat liittotoimikunnan

edustajina Elli Kahila

ja Toimi Haaparanta sekä kilpailutoimikunnan

puheenjohtaja Terttu

Nenonen ja 30. 6. saakka liittojuhlan

koulutusohjaaja Silja Into. 16. 10. 79

lähtien naistoimikuntaan kuuluivat

Terttu Honkasalo puheenjohtajana,

Kerttu Kanerva varapuheenjohtajana

ja jäseninä Leena Aaltonen (1), Anja

Auvinen (1), Anja Järvinen (1), Anna­

Liisa Kanerva (1), Eila Saloranta (1),

Marita Suojanen (1) ja Lea Vänskä

(1).

Apuelimet

Naistoimikunnan keskuudestaan valitsemaan

työvaliokuntaan kuuluivat 16.

10. saakka Terttu Honkasalo, Kerttu

anerva ja Maija Järvinen. Uusi

naistoimikunta nimesi työvaliokuntaan

Terttu Honkasalon, Kerttu Kanervan

ja Eila Salorannan. Työvaliokunta

kokoontui vuonna 1979 6

kertaa ja käsitteli 64 pykäläasiaa.

Naistoimikunnan ja sen työvaliokunnan

sihteerinä on toiminut Irma Kosonen.

Naistoimikunnan nimeämään kilpailutoimikuntaan

kuuluivat 16. 10. saakka

Terttu Nenonen puheenjohtaja (3),

Eevi Kaasinen (1), Kerttu Riikonen

(2), Tuula Segercrantz (2) ja Leena

Starck (3). Kilpailutoimikunta on kokoontunut

3 kertaa ja käsitellyt 19

asiaa. Naistoimikunta nimesi kokouksessaan

10. 11. 79 kilpailutoimikunnan,

johon kuuluvat Terttu Nenonen

puheenjohtaja, Terttu Hellgren, Leila

Pihlajaniemi, Marjo Mäkinen ja Raija

Wermanen. Kilpailutoimikunnan sihteerinä

on toiminut Eila Uitto.

Kilpailutoimikunta hoiti rytmisen

voimistelun valmennus- ja koulutustoimintaa

järjestäen leirejä ja kursseja

voimistelijoille ja ohjaajille 28. 9.

saakka, jolloin valittiin rytmisen voimistelun

jaosto. Rytmisen voimistelun

tapahtumat on kirjattu ao. jaoston

toimintakertomukseen.

Liittojuhlan koulutusohjaajina toimivat

30. 6. 1979 saakka Silja Into,

Terttu Nenonen ja Kalevi Ruusunen,

jotka kukin ohjasivat kevään aikana

3-4 päivää jokaisessa piirissä liittojuhlan

yhteisvoimisteluohjelmia.

Kurssitoiminta

Liittojuhlan piiriohjaajille järjestettiin

TUL:n naistoimikunta UJytti 60 vuotta ja juhlapaivaa vietettiin 4. 5. Tuolloin mm. laskettiin

seppeleet naistoimikunnan ensimmaisen puheenjohtajan Fanny Mikkolan haudalle ja

punaisten muistomerkille. Naistoimikunnan juhlaistunnossa perustettiin juhlarahasto.

13.-14. 1. Kuhmoisissa liittojuhlavalmisteluja

käsittelevä kurssi. Kurssille

osallistui 70 piiriohjaajaa.

Liikuntakurssi II järjestettiin Kisakeskuksessa

25 .-29. 6. Kurssilla oli

17 osanottajaa. Vastaavina ohjaajina

toimivat Terttu Nenonen ja Liisa Atio,

säestäjänä Eine Töyri.

Ikinuorten liikuntakurssi pidettiin

Kisakeskuksessa 8.-13. 7. ja kurssilla

oli 14 osanottajaa. Vastaavana ohjaajana

toimi Maija Järvinen ja säestäjänä

Leena Inkeri.

Liikuntakurssi I järjestettiin Kisakeskuksessa

22.-27. 7. Kurssilla oli

11 osanottajaa ja vastaavina ohjaajina

toimivat Rauni Koskinen ja Terttu

Nenonen, säestäjänä toimi Leena

Inkeri.

Uusien ohjelmien kurssi järjestettiin

Helsingissä 8.-9. 9. Kurssille osallistui

piiriohjaajia 11 :sta piiristä sekä

lisäksi 33 seuraohjaajaa. Kurssilla

opetettiin Terttu Nenosen laatima Voimisteluohjelma

naisille ja teineille,

Marita Hellbergin Tanssi naisille ja

teineille, Marjo Mäkisen Voimisteluohjelma

13-15-vuotiaille tytöille.

Arja Ylösen Tanssi 13-15-vuotiaille

tytöille, Heli Rantasen Voimisteluohjelma

alle 12-vuotiaille tytöille ja Raili

Kemin Tanssi alle 12-vuotiaille tytöille.

46

47


Oulun TalviplJivillli jlirjestettiin naisten ja tytt6jen tanssikilpailut. Yli 16 vuotisten sarjan

voitti Haukiputaan Heiton joukkue Hilkka Ahteen laatimalla ja ohjaamalla tanssilla

Punaisen pantterin romanssi.

Kilpailutoiminta

Naisten ja tyttöjen ryhmätanssikilpailut

pidettiin Oulun talvipäivien yhteydessä

9.-11. 3. Oulussa. Tuloksia:

alle 12-vuotiaiden sarja: 1) Turun

Pyrkivä, "Tytöt veikeästi", 2) Valkeakosken

Koskenpojat, "Päivänsäteet

ja menninkäiset", 3) Karihaaran

Visa, "Pikkupojat kilpasilla", sarjassa

oli 14 joukkuetta. 13- 15-vuotiaat: 1)

Oulun Tarmo, "Kyläntytöt", 2) Kot-

kan Kiri, "Naapurikylän tytöt", 3)

Turun Pyrkivä, "Harjoitelma", sarjassa

oli 13 joukkuetta. Yli 16-vuotiaat:

1) Haukiputaan Heitto, "Punaisen

pantterin romanssi", 2) Oulun

Tarmo, "Rokkarit", 3) Helsingin

Jyry, "Elonkorjuu" , joukkueita sarjassa

oli 26.

Joukkuevoimistelun TUL:n mestaruuskilpailut

tyttöjen sarjoissa järjestettiin

liittojuhlan nuorisokisojen yhteydessä

5.-6. 6. Helsingissä. Tuloksia:

alle 12-vuotiaat tytöt: 1) Puotinkylän

Valtti, 18.05, 2) Oulun Tarmo,

17.20, 3) Helsingin Jyry, Turun

Pyrkivä, 17.00. Sarjassa oli 11 joukkuetta.

13-15-vuotiaat tytöt: 1) Helsingin

Jyry, 18.05, 2) Turun Pyrkivä,

17.75, 3) Oulun Tarmo, 17.30. Sarjaan

osallistui 10 joukkuetta. Tytöt

16-18-vuotiaat: 1) Elannon Isku,

17.95, 2) Helsingin Jyry, 17.70, 3)

Säynätsalon Riento, 17.65. Sarjaan

osallistui 10 joukkuetta.

Tuomarikursseja on järjestetty 5

piirissä piirien naisjaostojen toimesta.

Neuvottelupäivät

Naisten yhteiskuntapoliittinen kongressi

järjestettiin Jyväskylän Talven yhteydessä

3.-4. 2. Aiheena oli Lapsen

oikeus liikuntaan. Alustajina toimivat:

Alle koulu ikäisten lasten liikuntarnahdollisuudet,

psykologi Helena Siren­

Tiusanen, Koululiikunta ja TUL:n

tavoitteet sen osalta, LiK Reijo Katajamäki

sekä TUL lapsille liikuntaa

järjestävänä järjestönä, ohjaaja Anja

Auvinen. Lisäksi kuhunkin alustukseen

oli pyydetty etukäteiskommentit

alan asiantuntijoilta. Kongressiin osallistui

270 osanottajaa.

Tullittarien virikepäivien aiheena oli

Jalka- ja selkävaivojen huomioonottaminen

voimistelussa, Musiikin valinta

voimisteluun sekä Tyttöjen kehitysvaiheet.

Hämeenlinnassa virikepäivät

pidettiin 20.-21 . 10. ja siellä oli

250 osanottajaa. Alustajina toimivat:

Helvi Oittinen, Markku Silander ja

Marja Virtanen. Kokkolassa pidettiin

virikepäivät 27.-28. 10. ja niihin

osallistui 65 osanottajaa. Alustajina

olivat: Leena Salo, Anneli Kiiskinen ja

Seija Luukkonen. Polvijärvellä pidet-

tiin virikepäivät 27.-28. 10. ja paikalla

oli 50 osanottajaa. Alustajina

toimivat: Marja-Liisa Neuvonen, Hannele

Törrönen ja Irma Kosonen.

Tiedotustoiminta

Seurojen naisjaostoille ja ohjaajille

tarkoitettu tiedotuslehti Osviitta ilmestyi

vuoden aikana kerran ja pääteemana

oli vuoden 1980 toimintasuunnitelma.

Lehden painosmäärä oli 1500

kappaletta. Toiminnoista ja tapahtumista

tiedotettiin TUL-lehdessä sekä

piirien naisjaostoille ja naisjaostojen

puheenjohtajille osoitetuissa kirjeissä.

Muu toiminta

Naistoimikunta täytti toukokuussa 60

vuotta ja vietti juhlia 4. 5. Ohjelmassa

oli mm. kahvi tilaisuus ja onnitteJujen

vastaanotto liiton toimistossa. Juhlaistunnossaan

naistoimikunta perusti

juhlarahaston, josta vuosittain jaetaan

tunnustuspalkintoja TUL:n naistoiminnassa

ansioituneille henkilöille.

Onnittelujen yhteydessä saadut varat,

2.065 markkaa, sijoitettiin tähän rahastoon.

Juhlaistunnossaan naistoimikunta

myönsi kultaiset voimistelujohtajamerkit

seuraaville ohjaajille: Eelin

Vuorela, Eeva Rantanen, Eine Kiukkonen,

Ansa Hynynen, Liisa Saarelainen,

Ulla Aho, Anja Ikonen, Arja

Ylönen, Seija Hyvärinen, Anita Aalto,

Anelma Lähdeviiki, Rauha Ukkola,

Irja Salminen, Mirjam Siltanen, Mirja

Pynnönen, HeJga Kuusinen, Taru

Paappanen, Toini Mustonen, Liisa

Ronimus, Eevi Kaasinen, Mirjam

48

4

49


Hauska, Terttu Koivuniemi, Hilve Hämäläinen,

Marita Hellberg, Maija

Hagman, Kerttu Riikonen ja Terttu

Nenonen.

Kansainvälinen toiminta

Tuula Segercrantz osallistui Prahassa

12.-13. 3. pidettyyn Tshekkoslovakian

spartakiadeja suunnittelevaan seminaariin.

Neuvostoliittolainen rytmisen voimitelun

joukkue vieraili TUL:n vieraana

liittojuhlien aikana 6. -11. 6.

Mukana oli 4 voimistelijaa.

Tshekkoslovakiaan spartakiadeille

1980 osallistuva naisvoimistelujoukkue

valittiin Tampereella karsinnoissa 1. 9.

Karsintoihin ilmoittautui 63 osanottajaa.

Joukkueeseen valittiin 16 voimistelijaa

ja 4 varavoimistelijaa. Joukkueen

ohjelma pyydettiin Tuula Segercrantzilta.

Spartakiadijoukkueen

harjoitukset pidettiin 2. 9. Tampereella

ja 10.-11. II. Helsingissä.

Liittojuhla

Liittojuhlan yhteisvoimisteluohjelmissa

oli osanottajia seuraavasti: Elli Särkkä:

veteraanien ohjelma 100 paria,

Maija-Liisa Pitkä: ikinuorten ohjelma

800 voimistelijaa, Silja Into: pikkutyttöjen

ohjelma 2000 tyttöä, Marita

Suojanen: isojen tyttöjen ohjelma

2000 tyttöä, Kari Heinonen: poikien

ohjelma 450 poikaa, Eevi Kaasinen:

aikuinen-lapsi-ohjelma 450 paria, Eila

Hautanen: naisten keilaohjelma

2000 naista, Kalevi Ruusunen-Pauli

Mansikka: miesten ohjelma 500 miestä

ja Tuula Segercrant: valioiden ohjelma

480 valiovoimistelijaa.

Ohjelmien opetuksesta seuroissa

vastasivat 68 naisten ja 17 miesten piiriohjaajaa.

Liittojuhlan yhteydessä järjestettiin

9. 6. kaksi liikuntanäytöstä Helsingin

Kaupunginteatterissa, joissa esiintyi 24

joukkuetta ja TUL:n ja Neuvostoliiton

rytmi sen voimistelun esiintyjiä.

Joukkuevoimistelun mestaruuskilpailut tytUJjen sarjoissa pidettiin liitto juhlan nuorisokisojen

yhteydessiI. Alle 12 vuotiaiden sarjan voitti PuotinkyliIn Valtin joukkue Rauni Koskisen

laatimalla ja ohjaamalla ohjelmalla.

Nuorisovaliokunta

Nuorisovaliokuntaan ovat kuuluneet

puheenjohtaja Jouko Sillanpää (07),

varapuheenjohtaja Ilpo Eerola (06)

sekä jäsenet Kimmo Aaltonen (01),

Atte Antikainen (07), Mirja Holmberg

(00), Jussi Kasanen (04), Esko Paukkonen

(04), Esko Sarkanen (03) ja

Risto Virtanen (03). Valiokuntaan kokoontui

7 kertaa ja kokouksissa kirjattiin

yhteensä 100 asiaa.

Nuorisovaliokunnan sihteerinä on

toiminut nuorisosihteeri Irja Laiho

(07). ja kokouksiin on lisäksi osallistunut

koulutussihteeri Pekka Rossi (02).

TUL:n XIX Liittokokouksen jälkeen

nimesi Liittotoimikunta uuden

organisaation mukaisesti Nuorisojaoston.

Jaoston puheenjohtajaksi nimettiin

Risto Virtanen (02), varapuheenjohtajaksi

Reijo Ranta (02) sekä jäseniksi

Ole Ahlvik (02), Eero Heikkinen

(02), Jussi Kasanen (02), Leena Kolsi

(02), Vappu Mod (02), Risto Nieminen

(01), ja Heimo Välimäki (02). Nuorisojaosto

piti kaksi kokousta ja niissä

käsiteltiin 25 asiaa. Jaoston sihteereinä

toimivat Pekka Rossi (01) ja Irja

Laiho (01).

Apuelimet

Nuorisovaliokunnan työvaliokuntaan

ovat kuuluneet puheenjohtaja Jouko

Sillanpää (05) sekä jäsenet Ilpo Eerola

(06) ja Risto Virtanen (03). Työvaliokunta

kokoontui 6 kertaa ja käsitteli

49 asiaa.

Työvaliokunnan sihteerinä on toiminut

nuorisosihteeri Irja Laiho.

Nuorisojaoston työvaliokuntaan nimettiin

puheenjohtajaksi Risto Virtanen

ja jäseniksi Reijo Ranta ja Irja

Laiho.

Kurssit ja leirit

Nuoriso-ohjaajakurssin perusosa järjestettiin

Tampereella, osanottajia

Länsi-Suomen, Tampereen ja Hämeen

piireistä yhteensä 40.

Nuoriso-ohjaajakurssin laji-osa järjestettiin

Porissa ja Raumalla, osanottajia

Länsi-Suomen, Pohjanmaan,

Hämeen, Tampereen ja Lapin piireistä

yhteensä 20.

Leiriohjaajaseminaari järjestettiin

Veikkolassa, osanottajia yhteensä 22.

8 TUL:n piirissä järjestettiin kesän

aikana varhaisnuorille Riemuleiri.

Näille leireille osallistui yhteensä 782

leiriläistä.

Kansainvälinen toiminta

Suomen nuorison viikko Puolassa

1-11. 1979. TUL:n edustajian Pekka

Rossi ja Pirjo Ämmälä.

Suomen ja NeuvostoliitolJ nuorison

II Ystävyys festivaali Neuvostoliitossa

2-10.7. 1979, TUL:n edustajina Ilpo

Eerola ja Irja Laiho.

Nuorisovaltuuskunta Tshekkoslovakiassa

23. 7.-9. 8. 1979. Matkanjohtajana

toimi Risto Virtanen ja muut

51


Liittojuhlan ja nuorisokisojen perheleiri tarjosi perheille mahdollisuuden yhteiseen olemiseen

ja yhteiseen tekemiseen juhlatapahtumien ohella.

valtuuskunnan jäsenet olivat Vappu

Mod, Anneli Keinonen, Niina Häyry,

Jaakko Joki, Marja Kylmälä, Pekka

Jänesaro, Marjatta Ojala, Jaakko

Tiekso, Risto Mononen, Arja Kiviniemi

ja Voitto Leivo.

Pohjoismaisella nuorisourheilijaleirillä

Islannissa 29. 6.-7. 7. 1979

TUL:n edustajina Merja-Leena Lindholm

ja Petri Jokela.

Neuvottelutilaisuudet

Piirien nuorisojaostojen

tajien neuvottelupäivät

puheenjohjärjestettiin

20-21. 1. 1979 Pieksämäellä. Mukana

oli 14 piirin edustajat. Päivien aiheet

olivat: TUL:n 60 juhlavuosi. Tiedotuksen

merkitys piirin nuorisotoiminnalle

sekä liikuntapoliittinen tilannekatsaus.

Nuortenohjaajien neuvottelupäivät

järjestettiin 13.-14. 10. 1979 Porissa.

Osanottajia oli yhteensä 153. Neuvottelupäivien

aiheet: TUL - osa työväenliikettä,

Kulttuuritoiminta TUL:n

seuroissa, TUL ja kansainvälisyys sekä

TUL:n liikuntapolitiikan suunta 1980-

luvulla.

Julkaisu- ja tiedotustoiminta

TUL:n nuoriso-ohjaajien tiedotuslehti

Punajuuri ilmestyi kertomusvuoden aikana

kerran. Painosmäärä oli 1700

kappaletta ja se jaettiin ilmaisjakeluna

TUL:n nuoriso-ohjaajille ohjaajakortiston

mukaisesti. Lehden vastaavana

toimittajana on toiminut nuorisosihteeri

Irja Laiho.

Jyväskylän Yliopiston Liikuntatieteellisen

tiedekunnan opiskelijoiden

ryhmätyönä laatima TUL:n Nuorisoohjaajan

Käsikirja ilmestyi kertomusvuoden

aikana. Kirjan valmistamiseen

osallistuivat Jorma Kukkonen, Marja

Lagerstedt, Jarmo Liukkonen, Mirja

Nurmi, Rauno Pietiläinen, Pertti Vartiainen,

Maarit Ylönen ja Risto

YlÖnen. Kirjan on kuvittanut Maarit

YlÖnen.

Piirien nuorisojaostoille lähetettiin

vuoden -79 aikana tiedotteita yhteensä

kuusi kappaletta, minkä lisäksi on

toimitettu artikkeleita mm. seurojen

lehtiin.

Edustukset

Nuorisourheilun Yhteistoimintavaliokuntaan

ovat kuuluneet Atte Antikainen

ja Raimo Railo.

Suomi-Neuvostoliittoseuran nuorisojaostoon

ovat kuuluneet Matti Lahtinen

ja Irja Laiho sekä seuran varhaisnuorisojaostoon

Esko Sarkanen.

Kansalaisjärjestöjen Kulttuuri- ja

Raittiustoiminnan Keskusliiton hallitukseen

sekä radiotoimikuntaan on

kuulunut Raimo Railo.

Lapsen oikeus liikuntaan -seminaarissa

Jyväskylän Talvessa Nuorisovaliokunnan

edustajina Atte Antikainen

ja Irja Laiho.

SDNL:n liittokokouksessa TUL:n

edustajana Jouko Sillanpää.

Suomen Rauhanpuolustajien 30-

vuotisjuhlallisuuksiin liittyneessä konferenssissa

TUL:n edustajana Jouko

Sillanpää.

Pekka Rossi TUL:n edustajana

Terveys nuorisotyön kasvatustavoitteena

-seminaarissa.

Pekka Rossi TUL:n edustajana

Nuorisotyöntekijöiden liiton seminaarissa.

Kangaslammin

nuorisoleirikeskus

Kangaslammin nuorisoleirikeskukseen

oli kesän ajaksi palkattu leiripäällikkö

Matti Laiho, vapaa-aikaohjaaja Jorma

Liukkonen, emäntä Anna-Maija Laiho

sekä keittiöapulaiset Jouni Köykkä

ja Tarja Paunonen.

Alueella järjestettiin leirejä seuraavasti:

leiri

Koripalloleiri

Yleisurheiluleiri

Pesäpalloleiri

Pyöräilyleiri

Minilentopalloleiri

Hiihtoleiri

Mäenlaskuleiri

Jääkiekkoleiri

Jalkapalloleiri

Nyrkkeilyleiri

Tampereen Pallo-Veikot

Muut

Yhteensä

osanottajia

86

126

25

21

78

50

12

31

40

12

26

46

553

Majoitusvuorokausia kertyi kesän aikana

yhteensä 2522.

52

53


Kulttuuritapahtumat

Kulttuurikilpailu, osanottajia n. 900

Työväenlauluilta, yleisöä n. 400

Työväeniltamat, yleisöä n. 450

Nuorisokonsertti, yleisöä n. 3000.

Kulttuurikilpailuun osallistuneet lajeittain:

tanhut 11 joukkuetta, joukkuevoimistelu

50 joukkuetta, ohjelmakokonaisuudet

8 ryhmää, musiikkiryhmät

5 ryhmää, lauluryhmät 19

ryhmää, yksinlaulu 16 esiintyjää, soolosoittimet

29 esiintyjää, lausunta 11

esiintyjää, puheet 0 esiintyjää, kirjoi:

tettu sana 5 kirjoittajaa.

Perheleiri

PerheIeiri järjestettiin RastiIan leirintäalueella.

Ohjelmallisena leiri toimi

Nuorisokisojen ajan 5.-7.6. ja majoituspaikkana

lisäksi Liittojuhlan ajan

8.-10.6. Osanottajia oli leirillä yhteensä

225.

LllrrOJUHLAN

NUORISOTAPAHTUMAT

Organisaatio

TUL:n Liittojuhlatoimikunta vahvisti

järjestöjen tekemien ehdotusten pohjalta

Liittojuhlan Nuorisotoimikunnan

kokoonpanoksi seuraavan: Puheenjohtajana

Jouko Sillanpää TUL, muut

jäsenet Atte Antikainen TUL, Ilpo

Eerola TUL, Markku Jääskeläinen

SAK, Toivo Kyllönen SAK, Jussi

Kasanen SNK, Antero Korpela SNK,

Timo Roppola SDNL, Pirjo Aalto

SDNL, Markku Nöjd SSN, Pentti

Juntto SONK, Esko Ranto SONK, Kari

Paakkunainen KOJ ja Tommi Hoikkala

SOL.

Nuorisotoimikunta nimesi apuelimikseen

kulttuurityöryhmän ja kuvataidetoimikunnan.

Kulttuurityöryh-

Nuorisokisojen kulttuurikilpailun suosikiksi nousivat Tampereen Sisun Suit-sait pojat, jotka

vlJlittOmlJlIlJ esiintymiselllJlJn valloittivat yleisOnslJ.

Liittojufrlan nuorisopoliittinen kongressi klJsitteli nuorison oikeuksia tlJmlJn plJivlJn maailmassa.

VlJlilllJ keskityttiin kulttuurin kuuntelemiseen.

NUORISOKISAT

TUL:n VIII Liittojuhlaa edeItävien

nuorisokisojen osalta järjesti Nuorisovaliokunta

kisojen kulttuuritapahtumat

sekä perheleirin.

Organisaatio

Nuorisovaliokunta nimesi apuelimikseen

kulttuuritoimikunnan sekä leiritoimikunnan.

Kulttuuritoimikunnan puheenjohtajana

toimi Anja Järvinen ja muina

jäseninä Kimmo Aaltonen, Tapio

Bergholm, Olavi Huovinen, Jussi Kasanen,

Martti Kaukonen ja Vappu

Mod.

Leiritoimikunnan puheenjohtajana

toimi Risto Virtanen ja jäseninä Seppo

Rosenqvist, Kalevi Ruusunen ja Anja

Savolainen.

, Toimikuntien sihteerinä oli nuorisosihteeri

Irja Laiho.

54


niään kuuluivat puheenjohtajana Matti

Vartiainen SOL. Olavi Huovinen

SNK, Arja Alho SONK, Antti Auvinen

SAK ja Martti Kaukonen SDNL.

Kuvataidetoimikuntaan kuuluivat puheenjohtajana

Pirjo Aalto SDNL,

Juhani Tolvanen SNK, Erkki Kannosto

TSL ja Ahti Susiluoto KSL.

Toimikuntien sihteerinä toimi nuorisosihteeri

Irja Laiho.

Järjestetyt tapahtumat

Kuvataidekilpailu ja -näyttely Kulttuuritalossa

Kuvataidekilpailun karsintakilpailu

käytiin TUL:n piireissä, jotka toimittivat

viisi parasta työtä sarjastaan

varsinaiseen kilpailuun.

Kuvataidekilpailuun toimitettiin piireistä

töitä seuraavasti:

maalaukset 60 työtä 34 taiteilijalta

graafiset työt 83 työtä 63 taiteilij alta

valokuvat 54 työtä 13 kuvaajalta

sarjakuvat 2 työtä 2 taiteilijalta

lyhyte10kuv

Nuorisopoliittinen kongressi 9.6.79

Kulttuuritalossa.

Seminaarin teemat, alustajat ja osanottajat:

1. Nuorisolla oikeus työhön ja toimeentuloon,

Nuorisosihteeri Erkki

Vuorenmaa ja työsuojeluvaltuutettu

Eino Kilpi.

Osanottajia 67.

2. Nuorisolla oikeus koulutukseen,

pääsihteeri Jussi kasanen ja koulutarkastaja

Unto Lappalainen.

Osanottajia 38.

3. Nuoriso edistyksellisen kulttuurin

puolesta, nuorisosihteeri Pentti Peltonen

ja Harri Suomalainen.

Osanottajia 54.

4. Nuoriso rauhan ja kansainvälisen

solidaarisuuden puolesta,

toiminnanjohtaja Folke Sundman

ja puheenjohtaja Markku Kärkkäinen.

Osanottajia 49.

TUL laulaa ja soi -konsertti 9.6.79

Jäähallissa

Konsertissa esiintyivät: Karpalo, Punainen

lanka, Vapaus, Kirjokansi,

Ilmo Korhonen, Anna-Riitta Minkkinen,

Neilikka, Leppäsuon Kellaripelimannit,

Hector, Tuomari Nurmio ja

Köyhien Ystävät, Pelle Miljoona &

1980.

Konsertin juonsi Matti Ruohola.

Yleisöä n. 5 000.

56


Vuoden aikana jatkui koulutusjärjestelmän

vakiintuminen ja täsmentyminen,

uusien koulutusaineistojen

valmistuminen sekä luennoitsijoiden

ja kouluttajien hankkiminen. Kertomusvuonna

aloitettiin henkilöstökoulutuksen

suunnitelman laatiminen ja

käynnistettiin koko liittoa käsittävän

sektori- ja aihekohtaisen kouluttajaluettelon

valmistus.

Valmentajakoulutuksessa jatkui yhteistyö

Neuvostoliiton, Tshekkoslovakian

ja DDR:n kanssa. Näiden maiden

valmentajien osallistuminen TUL:n

valmentajakouluihin ja -kursseihin takasi

TUL:n valmentajille parhainta

valmennustietoutta. Valmentajavaihdon

tulokset pyritään hyödyntämään

erityisesti TUL:n nk. painopistelajeissa,

joissa pyritään kansainvälisellä

tasolla menetykseen.

TUL:n Tampereen purm seuroissa

toteutetun seuratiedon peruskurssin

kokemukset lähetettiin koulutuspakettina

kaikkien piirien käyttöön.

. Valistusjaoston toimittamaan aineistoon,

Työläisurheilijan yhteiskuntaoppi,

valmistettiin opiskelusuunnitelma

ja seuroja kehotettiin aloittamaan

opiskelu ko. aineiston pohjalta.

Koulutusvaliokunta

Koulutusvaliokuntaan ovat toimintakauden

aikana kuuluneet Risto Lindgren

(5) puheenjohtajana sekä jäseninä

Timo Byman (2), Toimi Haaparanta

(3), Anja Järvinen (3), Ismo Kuivala

(2), Antero Lassila (0) ja Jouko

Välske (2). Kokouksessaan liittotoimikunta

valitsi uuden koulutusvaliokunnan,

johon valittiin puheenjohtajaksi

Risto Lindgren ja muiksi jäseniksi

Timo Byman, Lasse Hankaa (2), Anja

58

Järvinen, Reijo Katajamäki (2), Anneli

Kiiskinen (1) ja Aki Ojakangas (1).

Koulutusvaliokunta on pitänyt viisi

kokousta, joissa on käsitelty 58 asiaa.

Työvaliokuntaan ovat kuuluneet Risto

Lindgren ja Anja Järvinen. Työvaliokunnan

kokouksiin ovat osallistuneet

myös osaston työntekijät. Työvaliokunta

on pitänyt kaksi kokousta

ja niissä on käsitelty 22 asiaa.

KoulutusvliIiOkunnan sihteerinä on

toiminut koulutusosaston osastopäällikkö

Reijo Lehkonen 28.02. saakka ja

Veikko Väntänen 01.03.-31.12.

Koulutusosastolla ovat työskennelleet

koulutussihteereinä Eila Uitto

naisvoimistelusektorilla, Jouko Kalenius

urheilu sektorilla ja Pekka Rossi

nuorisosektorilla. Järjestösektorin

koulutusvastuu on kuulunut järjestöosastolla

Matti Suhoselle.

Aineisto

Vuoden 1979 aikana valmistui seuraavat

aineistot:

III-taso: Seuratiedon peruskurssikoulutuspaketti,

Kimmo Rinne ym.

Jalkapallovalmennus, Seuratoiminnan

perusteet.

II-taso: Mauri Repo: Hiihtovalmennus,

Mauri Mehtonen: Painiopas.

Muu materiaali: Katajamäki-

Kukkonen-Rinne-Liukkonen: Pedagoginen

opas TUL:n kouluttajille,

Lehtinen-Lempiö: TUL:n koripalloilijoiden

motivaatio- ja kartoitustutkimus,

Vartiainen-Karhu: Tutkimus

TUL:n uuden koulutusjärjestelmän

mukaisten valmentajakurssien tarkoituksenmukaisuudesta

ja valmentajien

toiminnasta valmennustyössä.

Lisäksi koottiin yhteen ulkomaisten

kouluttajien luentojen muistiinpanoja

ja niitä toimitettiin valmentajien käyttöön.

Samoin käännettiin ulkomaisten

urheilulehtien artikkeleja suomen kielelle.

Järjestökoulutus

Järjestötehtäviin perehdyttävää koulutusta

järjestettiin toimintavuoden aikana

kaikissa piireissä ja myös monissa

seuroissa. Liittomme koulutusjärjestelmän

mukaisesti 11- ja IIItasojen

koulutustilaisuuksia toteutettiin

piireissä 38, joissa oli 527 osanottajaa.

Tämän lisäksi pidettiin seuroissa

17 UI-tason koulutustilaisuutta

213:sta osanottajalle. Seuratoimitsijain

neuvonta mahdollistui myös piirien

toiminnanjohtajien ja toimitsijain satojen

seurakäyntien yhteydessä, jolloin

ko. neuvonnan kohteiksi saatiin tuhansia

seuratoimitsijoita.

Naisvoimistelukoulutus

1O.-21.06.Naisvoimistelun valmentajakoulu.

Osanottajia 13. Ohjaajina:

Rauni Koskinen ja Kerttu Riikonen.

25.-29.6. Voimisteluohjaajakurssin

perOsosa. Osanottajia 16. Ohjaajina

Eila Uitto ja Arvo Papunen.

01.-06.07. Voimisteluohjaajakurssin

lajiosa. Osanottajia 14. Ohjaajina:

Marjo Mäkinen ja Sinikka Liiti.

08.-13.07. Voimisteluohjaajan jatkokurssi,

kunto-ohjaajalinja. Osanottajia

12. Ohjaajana Anneli Kiiskinen.

15.-20.07. Voimisteluohjaajan jatkokurssi,

tyttöohjaajalinja. Osanottajia

15. Ohjaajana Marjo Mäkinen ja

Liisa Atio.

II-tason voimisteluohjaajakurssin

perusosat (40 h) pidettiin Varsinais­

Suomen, Uudenmaan, Suur-Helsingin,

Kymenlaakson, Oulun, Lapin ja Kainuun

piireissä.

III-taso toteutettiin kokonaisuudessaan

piiritasolla.

Nuorisokoulutus

II-taso

1. Perusosat:

Tampereen piiri (yhdessä Länsi-

59


Suomen ja Hämeen pllnen kanssa)

Tampere 16.-18.03. ja 23.-25.03.

(osanottajia 40). Osanottajia Länsi­

Suomen, Tampereen ja Hämeen piireistä.

Luennoitsijat: Irja Laiho, Marjo

Mäkinen, Antero Lassila, Pentti

Peltonen, Petri Salonen, Timo Saloviita.

Pohjanmaan piiri. Himanka 21.-

23.09. Pietarsaari 28.-30.09. (osanottajia

10). Osanottajat Pohjanmaan

piiristä. Luennoitsijat: Tapio Häkkinen,

Ole Ahlvik, Pekka Rossi, Anja

Auvinen, Esko Kaikkonen, Simo Boren.

2. Lajiosa

Pori 09.-11.11. Rauma 23.-25.11.

(osanottajia 20). Osanottajat Länsi­

Suomen, Pohjanmaan, Hämeen, Tampereen

ja Lapin piireistä. Luennoitsijat:

Matti Takala, Veikko Väntänen,

Pekka Rossi, Pentti Saarelainen, Jaakko

Ahoranta, Jukka Kivimäki.

3. "Leiriohjaajaseminaari 31.03.-

01.04. Liittokoti, Veikkola (osanottajia

22). Osanottajat Suur-Helsingin,

Kainuun, Oulun, Länsi-Suomen, Varsinais-Suomen,

Tampereen, Hämeen,

Kymenlaakson, Pohjanmaan ja Saimaan

piireistä. Luennoitsijat Pekka

Rossi, Seppo Nieminen, TUL:n Suur­

Helsingin leirijaosto.

Ill-taso

Savo, Karjala, Saimaa 24.-25.02.

Pieksämäki (osanottajia 25), Oulu

20.-21.10. Haukipudas (osanottajia

28), Uusimaa 07.04. Kiljava.

Valmentajakoulutus

Liittotason urheiluvalmentajakoulutus

toteutettiin kokonaisuudessaan Kisakeskuksessa.

1- ja II-tason koulutukseen

osallistui yhteensä 209 kurssilaista.

Liittotason valmentajakoulutukseen

TUL sai sosialistisilta mailta

korvaamatonta koulutusapua.

I-taso

XI Valmentajakoulu 13.-25.05. (26

kurssilaista). Lajilinjoina hiihto, kestävyysjuoksut

ja suunnistus. Pääkouluttajina

Helmut Ebert (DDR), Mauri

Repo, Jouko Elijoki, Pekka Ollikainen

ja Klaus Peurla.

Jatkoserninaari I 30.09.-05.10. (32)

Yleisen valmennusopin koulutusta

yleisurheilun, hiihdon, pyöräilyn,

nyrkkeilyn, painin ja luistelun valmentajille.

Pääkouluttajana Heinz

Bäskau (DDR).

Jatkoseminaari II 07-13.10. (12).

Yleisen valmennusopin koulutusta

muiden kuin ns. painopistelajien valmentajille.

Pääkouluttajana Heinz

Bäskau.

XII Valmentajakoulu 28.10.-09.11.

(26). Lajilinjoina uinti, luistelu ja

py.öräily. Pääkouluttajina Erik Zlovedov

(NL, uinti), Jevgeni Dernin

(NL, pyöräily) ja Juri Ivaskin (NL,

luistelu). Lisäksi opettajina Paul Ahokas,

Pentti Peltoperä ja Kari Ormo.

II-taso

Heittovalmentajien jatkokurssi 16.-

21.06. (8). Pääkouluttajana Markku

Leppänen.

Koripallon jatkokurssi 29.07-

03.08. (15). Pääkouluttajana Emil

Velensky (CSSR).

Lentopallon Teho I 19.-24.08. (38)

Pääkouluttajina Boris Therzyk (NL) ja

Kari Heikkilä.

Lentopallon Teho II 26.-31.08.

(38). Pääkouluttajina Boris Therzyk ja

Veikko Ahtomaa.

Jalkapallon jatkokurssi 21.-26. 10.

(14). Pääkouluttajana Frantisek Korcek

(CSSR).

II-tason urheiluvalmentajakurssit

perusosa (40 h) pidettiin Varsinais­

Suomen, Uudenmaan, Suur-Helsingin,

Kymenlaakson, Oulun, Lapin ja Kainuun

piireissä.

,..---

60

= 61


II-tason koulutus toteutettiin kokonaisuudessaan

piiri- ja seuratasolla.

Liiton järjestämässä (II-tason jatkokurssista

ylöspäin) valmentajakoulutuksessa

määrällistä lisäystä edelliseen

vuoteen verrattuna on havaittavissa

kahtaalla: I-tason koulutuksen lajilukumäärässä

ja ulkolaisen kouluttajavoiman

määrässä. Myös koulutettujen

valmentajien määrässä tapahtui jonkin

verran nousua.

Ensimmäisen kerran toteutettiin

kaksi kolmilinjaista valmentajakoulua

ja sosialististen maiden kouluttajia oli

vieraanamme peräti kahdeksan.

Kuluneen vuoden aikana pyrittiin

siis koulutuksen laadullisen tason kohottamiseen.

Myös olympia vuoden

1980 valmentajakoulutuksessa on painopistetavoite

sama.

Kouluttajien koulutus

Käytännön urheilu lääketiede- seminaari

pidettiin Helsingissä 06.-07.01.

1980. Osanottajia oli yhteensä 40.

PääIuennoitsijana toimi Aki Loikkanen.

Fysikaalisen terapian erityisseminaari

pidettiin Tampereella 31.03.-01.04.

Osanottajia oli kaikkiaan 53.

Kouluttajakurssi Kisakeskuksessa

27.05.-01.06. Osanottajia 15. Kurssin

vetäjänä Jouko Kalenius.

TUL:n ja piirien koulutusvaliokuntien

edustajien neuvottelupäivät pidettiin

Murikassa 20.-21.11. Osanottajia

oli 38. Vetäjänä toimi koulutusvaliokunnan

puheenjohtaja Risto Lindgren

ja luennoitsijana Jukka Tuomisto ja

Erkki Vartiainen.

62


Jouluksi ilmestyi myyntiin perinteinen

TUL:n Joulu-79, jonka painos

oli 25 000. Lehti painettiin Kustannusosakeyhtiö

Yhteistyön kirjapainossa

Helsingissä. Lehden myynti työ varsinaiseen

TUL:n seurakenttään sujui

hyvin, mutta myynti ulkopuolisille ei

sujunut odotusten mukaisesti. Lehden

toimittamisesta vastasivat Pekka Hurme,

Matti Lahtinen ja Heikki Piskonen.

Vuosi 1979 oli tiedotustoiminnassa,

kutenmuussakin Työväen Urheiluliiton

toiminnassa erittäin työntäyteinen. 60-

vuotisjuhlavuoden moninaiset tapahtumat

tammikuun syntymäpäivistä

joulukuun alun liikuntapoliittiseen seminaariin

työllistivät TUL:n tiedotusta

koko vuodeksi.

Vuoden päätehtäväalueeksi muodostui

tiedottaminen liiton oma.an jäsenistöön

juhlavuotemme moninaisista

suurtapahtumista, erityisesti päätapahtumasta

VIII Liittojuhlasta. Liittojuhlatiedotusta

varten perustetut omat

organisaationsa yhdessä tiedotusvaliokunnan

kanssa pyrkivät levittämään

liittojuhlakutsua mahdollisimman laajalle.

Liittojuhlien ennakkoa suurempi

osanottajamäärä on osoitus siitä, että

liittojuhlakutsu saatiin perille ja otettiin

vastaan. Liittojuhlat saivat myös

erittäin suopean vastaanoton tiedotusvälineissä,

erityisesti useasti moitittu

Yleisradio ansaitsee päivälehdistön

ohella erityiskiitokset ansiokkaasta

VIII Liittojuhlan välittämisestä. Liittojuhlia

seurasi Helsingissä kisapäivien

aikana lähes 200 eri tiedotusvälineiden

edustajaa. Liittojuhlatiedotuksessa ansaitsee

oman mainintansa SAK-lainen

ammattiyhdistyslehdistö, joka loi kiitettävästi

maaperää Liittojuhlien luomiselle

koko työväenliikkeen yhteiseksi

juhlaksi. . . ~

Liittojuhlatiedotuksen ohella tärkeitä

tiedotustapahtumia vuoden varrella

olivat 60-vuotisjuhlallisuudet tammi-

kuussa, Talvipäivät Oulussa, Liittoneuvoston

istunnot, liittokokous sekä

liikuntapoliittinen seminaari Turussa.

Liittokokous sujui tällä kertaa vailla

suurempaa ennakkokohua asiallisesti

ja nopeasti eikä tarjonnut porvaillisille

tiedotusvälineille aineksia sensaatioiden

tekoon.

Viikottaiset tiedotusjakelut ja tulosvalvelu

sunnuntaisin ovat olleet tiedotuksen

muita palvelumuotoja. Tiedotusmahdollisuudet

ulospäin parantuivat

vuoden aikana liiton hankittua

telexlaitteen, jolla valtaosa lehdille

tarkoitetusta aineistosta välitettiin. Tulospalvelua

ovat hoitaneet Pekka Hurme,

Matti Lahtinen ja Heikki Piskonen.

Työväen Urheiluliiton pää-äänenkannattaja

TUL-lehti ilmestyi vuonna

1979 35 numeroa vuodessa. Epäsäännöllinen

ilmestyminen aiheutti monenlaisia

vaikeuksia jäsenistön palvelussa

ja käytännön toimitustyössä. Lehden

painosmäärä nousi työläisurheilun

eheytyksen seurauksena 86 OOO:sta yli

100 OOO:n ollen vuoden päättyessä

103 000. Lehden päätoimittajana toimi

Pekka Hurme ja toimitussihteerinä

Matti Lahtinen. Lehti painettiin Kustannusosakeyhtiö

Kvartto Ab:n kirjapainossa

HelsingiSSä. Levikiltään

TUL-lehti on Suomen suurin urheilulehti.

Liittojuhlien aikana TUL-lehteä

ilmestyi kolme erikoisnumeroa, painos

30 000 kpl, jotka jaettiin kisavieraille

majoituspaikkoihin.

Tiedotusvaliokunta

Valiokuntaan ovat kuuluneet 16.10.

saakka puheenjohtajana Seppo Tikka

(3) sekä jäseninä Voitto Raatikainen

(1), Veli Pelkonen (3), Göran Aberg

(2), Tapio Varis (3).

, Sihteerinä toimi Heikki Piskonen.

Kokouksiin ovat osallistuneet myös

Pekka Hurme ja Matti Lahtinen.

Valiokunta kokoontui kolme (3) kertaa

ja käsitteli 26 asiaa.

Liittotoimikunta valitsi 16.10. tiedotusvaliokuntaan

puheenjohtajaksi

Voitto Raatikainen (2) sekä jäseniksi

Pekka Saarnio (2), Pentti Lahti­

Nuuttila (2), Erkki Poutanen (2),

Tapio Varis (1), Jouni Jokisalo (1) ja

K.A. Leväaho (1).

Valiokunta kokoontui tässä kokoonpanossa

kaksi (2) kertaa ja käsitteli

21 asiaa. Sihteerinä toimi Heikki

Piskonen.

Tilaisuudet

Valiokunta kutsui 07 .03 . yhteiseen

tapaamiseen Suomen Sos.dem. Sanomalehtimiestenliiton,

Yleisen Lehtimiesliiton

ja Toimittajaliiton edustajat

keskustelemaan yhteistyöstä. Tilaisuuteen

osallistui 8 edustajaa kaikista liitoista.

TUL:n parhaan urheilijan julkistamistilaisuus

järjestettiin 05 .12. Valiokunta

päätti parhaan valintatavan

muuttamisesta laajempaan piiriin leviäväksi.

Valiokunta hyväksyi kannanoton

TUL:n ja UNESCO:n liikuntapoliittisten

näkökantojen yhteneväisyydestä

sekä järjesti asiasta tiedotustilaisuuden.

Yhteistyö SAK:n työväenlehtitoimikunnan

kanssa aloitettiin. TKL:n tiedotusvaliokunnalle

tehtiin esitys yhteistyöstä.

Kartoitukset

Valiokunta asetti keskuudestaan

työryhmät kartoittamaan eri medioiden

tarpeita TUL:n tiedotustoiminnalle.

vnI Liittojuhla

Toimikunta

Liittojuhlan ja koko 60.juhlavuoden

tiedotusta suunnitteli liittojuhlan tiedotustoimikunta,

johon kuuluivat puheenjohtajana

Seppo Tikka sekä jäse-

64

5

65


ninä Pertti Teinilä, Voitto Raatikainen,

mauri Kangaslampi, Eero Salonen,

Sakari Selin, Rauno Pajunen, Antti

Vahteristo.

Liittojuhlan tiedotussihteerinä toimi

liiton tiedotussihteeri Heikki Piskonen.

Ulkopuolisena apuna toimivat Risto

Korhonen (01.05.-10.06) ja Aulikki

Kuusela (04.-10.06.). Liittojuhlan

aikaisessa tiedotuskeskuksessa toimivat

palkattuina toimittajina Pasi Puuperä,

Kimmo Raatikainen, Pekka Ollikainen

(04.-10.06.), Göran Aberg (06.-10.

06.), Antti Vahteristo (07.-10.06.) ja

Päivi Raatikainen (08.-10.06.0) Urheiluosastolta

toimi tiedotuksessa Risto

Lindahl 01.05.-10.06.

Toimet

Painotu otteita valmistettiin liittojuhla-

ja nuorisokisaesitteet, tarrat, julisteet,

opaskirja, postikortit, toimitsijakortit,

HKL:n linjakartta, ohjelmalehtiset.

Mainonnassa käytettiin pylvästauluja,

mainostorneja, pysäkkikatoksia,

pysäkkiroskakoreja, liputusta, lehtimainontaa.

Ennakkotiedotuksessa käytettiin erityisesti

hyväksi työväenlehtiä ja aylehtiä

sekä eri tilaisuuksia. Liittojuhlan

aikana toimi lehdistökeskus.

Liittojuhlan aikana oli käytössä erikoisleima.

Piskonen. Valiokunta kokoontui kolme

(3) kertaa ja käsitteli 32 asiaa.

Liittotoimikunta yhdisti liikuntapoliittisen

valiokunnan ja valistusjaoston

16.10. Uuteen liikuntapoliittiseen jaostoon

valittiin puheenjohtajaksi Pertti

Paakkinen sekä jäseniksi Erkki Aho,

Pertti Mattila, Veikko Virolainen,

Heimo Leppikangas, Birgitta Kervinen

ja Kimmo Aaltonen.

Jaoston sihteeriksi valittiin Pekka

Rossi. Jaosto ei kokoontunut loppuvuopden

aikana.

Ohjelmat yö

Valiokunta seurasi ja vaikutti tiiviisti

liiton uuden 1980 luvun liikuntapoliittisen

ohjelman valmisteluihin

eheytyskokouksen asettamassa työryhmässä.

VIII Löttojuhla

Valiokunta valmisteli yhdessä ohjelmatoimikunnan

kanssa liittojuhlan aikana

eri puolilla kaupunkia pidettäviä

agitaatio-tilaisuuksia.

Historiatoimikunta

Suomen liikuntahistoria projektin

puitteissa toiminut TUL:n liikuntahistoriatyöryhmä

toimi valiokunnan yhteydessä.

Työryhmään kuuluivat puheenjohtaja

Tero Tuomisto ja jäseninä

Leena Laine, Risto Nieminen, Matti

TUL-Iehden toimitusneuvosto

Osana TUL:n 60-vuotistapahtumia jlirjesti liitto Turussa "TylJvlienliikkeen liikunta politiikka

BO-luvulla" seminaarin, joka kokosi liiton johtoa ja kenttIivIikeli pohtimaan BO-luvun

tehti/vili.

Toimitusneuvostoon ovat toimintavuonna

kuuluneet puheenjohtajana

Martti Peura (2) sekä jäseninä Reijo

Lintunen (2), Rauno Pajunen (2) ja

Eero Salonmen (1).

Toimitusneuvoston sihteerinä on toiminut

Matti Lahtinen. Lisäksi on

toimitusneuvoston kokouksissa ollut

läsnä päätoimittaja Pekka Hurme.

Toimitusneuvosto kokoontui toimintavuoden

aikana kaksi (2) kertaa ja

käsitteli 19 asiaa.

Liikuntapoliittinen valiokunta

Liikuntapoliittiseen valiokuntaan

ovat 16.10. saakka kuuluneet puheenjohtajana

Lasse Eskonen (3) sekä

jäseninä Sakari Selin (-), Pekka

Vehviläinen (2), Arto Nyström (-),

Erkki Tuomioja (1), Martti Silvennoinen

(2), Kalevi Olin (-), Jorma

Hentilä (-), Heikki Helminen (1) ja

Antero Lassila (-).

Valiokunnan sihteerinä toimi Heikki

66


Simola ja Juha Ukkonen. Työryhmä

tuki liikuntahistoriaprojektissa mukanaolevia

TULIaisia tutkijoita, pohti

TUL:n historiantutkimuksen lähtökohtia

ja mahdollisuuksia.

Lausuntopyyntöön urheilun keskusarkistosta

todettiin kielteinen kanta.

Valiokunta kiirehti liittoon liittyvän

muistitiedon keruun aloittamista ja

liiton historian kirjoittamista.

Työväenliikkeen liikuntapolitiikka

80-luvulla -seminaari

Valiokunta valmisteli Turussa 01.-

02.12. pidettyä seminaaria. Seminaariin

osallistui n. 200 TUL-aktiivia eri

puolilta maata. Seminaari käsitteli

liiton toiminnan eri puolia 80-luvulla.

Valistusjaosto

Valistusjaostoon ovat 16.-10.79

saakka kuuluneet puheenjohtajana

Ensio Laine (1) sekä jäseninä Hannu

Vesa (1), Eino. Uotila (2), Jouko

Erkkola (2), Jarkko Mänttäri (1),

Pekka Luuk (-) ja Heimo Leppikangas

(-).

jaoston sihteerinä on toiminut Heikki

Piskonen. Jaosto kokoontui kaksi

(2) kertaa ja käsitteli 18 asiaa.

Liittotoimikunta yhdisti valistusjaoston

ja liikuntapoliittisen valiokunnan

16.10.1979. Uuteen liikuntapoliittiseen

jaostoon valittiin puheenjohtajaksi

Pertti Paakkinen sekä jäseniksi Erkki

Aho, Pertti Mattila, Veikko Virolainen,

Heimo Leppikangas, Birgitta

Kervinen ja Kimmo Aaltonen.

Jaoston sihteeriksi valittiin Pekka

Rossi. Jaosto ei kokoontunut loppuvuoden

aikana.

Koulutustoiminta

Jaosto järjesti pnnn edustajille

tarkoitetun yhteiskuntapolitiikka-seminaarin

Tampereella 24.-25.03. Seminaariin

osallistui 18 henkilöä.

Työläisurheilijan Yhteiskunta -oppi

ilmestyi. Kirjan käyttö koulutusjärjestelmän

mukaisilla kursseilla aloitettiin.

Kirjaa markkinoitiin itse sekä

TSL:n ja KSL:n kautta. TSL ja KSL

opintokerhokampanja kirjasta.

Piiritoimikunnille lähetettiin yhdessä

järjestöosaston kanssa kirje, jossa esitettiin,

että piirit ottaisivat piirikokouksissa

käsiteltäväksi valitustoiminnan

ja että piireihin perustettaisiin

valistusjaosto.

Edustukset

Kansalaisjärjestöjen Raittiustoiminnan

Keskusjärjestön (KRK) hallitukseen

valittiin 28.02. Jarmo Heinonen

(varalle Heimo Leppikangas).

TUL:n päivän valtakunnallinen pääjuhla

järjestettiin Tampereella juhlavana

6O.vuotispäivän juhlana. Juhlavastaanotto

järjestettiin Helsingissä.

Piirit ja seurat järjestivät omia TUL:n

päivän juhliaan.

68

69


Kansainvälinen valiokunta

Kansainväliseen valiokuntaan ovat

kuuluneet 16.10. saakka puheenjohtajana

Lennart Kivi (4), ja jäseninä

Matti Ahde (-), Raija Mattila (3),

Sakari Selin (3) ja Erkki Tuomioja (2).

TUL:n 19. liittokokouksen valitsema

liittotoimikunta valitsi kansainväliseen

valiokuntaan 16.10. lähtien

puheenjohtajana Lennert Kivi sekä

jäseninä Mikko Elo (1), Eino Leino

(1) ja Erkki Tuomioja.

Kokouksia on kansainvälinen valiokunta

pitänyt toimintavuoden aikana

neljä (4) ja käsitellyt 47 asiaa.

Kokouksiin on lisäksi osallistunut

pääsihteeri Ossi Sjöman. Sihteerinä

on toiminut eläkkeelle siirtymiseensä

01.10. saakka kansainvälisten asioiden

sihteeri Pentti Kujamäki sekä emo

päivämäärästä lukien Taisto Pääkkö.

Ulkomaiset edustukset

Liittotoimikunnan jäsen Erkki Tuomioja

CSIT:n sihteeristön kokouksessa

Brilsselissä 03.03.-04.03.1979.

Puheenjohtaja Matti Ahde ja pääsihteeri

Ossi Sjöman Kalev-seuran

vieraana Eestin Neuvostotasavallassa

13.04.-14.04.1979.

Liittotoimikunnan jäsen Erkki Tuomioja

ja kansainvälisten asioiden

sihteeri Pentti Kujamäki DAI:n 50 V.

juhlassa Kööpenhaminassa 19.05.1979.

Järjestösihteeri Ilpo Eerola ja nuorisosihteeri

Irja Laiho Suomen ja

Neuvostoliiton ystävyysfestivaaleissa

Neuvostoliitossa 02.07.-10.07.1979.

Puheenjohtaja Matti Ahde ja kansainvälisten

asioiden sihteeri Pentti

Kujamäki Bulgarian Spartakiaadeissa

07.07.-12.07.1979.

Puheenjohtaja Matti Ahde ja pääsihteeri

Ossi Sjöman Neuvostoliiton

Yleis liittolaisessa Spartakiaadeissa 19.

07.-29.07.1979.

Pääsihteeri Ossi Sjöman Euroopan

valtioiden IV urheilu kongressissa

Berchtesgadenissa Saksan Liittotasavallassa

09.10.-13.10.1979.

Liittotoimikunnan jäsen Mikko Elo

ja kansainvälisten asioiden sihteeri

Taisto Pääkkö C,IT:n kongressissa

"Urheilua Kaikille' Torinossa Italiassa

12.10.-14.10.1979. Kongressin puhemiehistössä

toimi kansainvälisen

jaoston jäsen Erkki Tuomioja.

Kansainvälisen jaoston jäsen Erkki

Tuomioja CSIT:n johtajiston ja sihteeristön

kokouksessa Torinossa Italiassa

15.10.1979.

Liittoneuvoston puheenjohtaja Toni

Bärlund, liittotoirnikunnan jäsen Lasse

Eskonen, liittotoirnikunnan jäsen Viljo

Kuivala ja kansainvälisten asioiden

sihteeri Taisto Pääkkö CSTV:n vieraana

Tshekkoslovakiassa 15.10.-19.10.

1979.

70


I

Toimintavuoden aikana järjestettiin

liiton mestaruuskilpailut lähes kaikissa

liiton ohjelmaan kuuluvissa lajeissa.

Avointa kansainvälistä ja kansallista

kilpailutoimintaa harjoitettiin SVUL:n

jäsenliittojen kanssa vuonna 1966

solmittujen yhteistoimintasopimusten

ja 1977 allekirjoitetun lisäpöytäkirjan

puitteissa. Vuoden 1979 ajan käytiin

neuvotteluja SVUL:n ja TUL:n välillä

uuden yhteistoimintasopimuksen aikaansaamiseksi,

mutta vuoden loppuun

mennessä sopimusta ei vielä

saatu valmiiksi. Yhteistoiminta eräiden

erikoisliittojen kanssa sujui kertomusvuonna

keskimääräistä huonommin

johtuen eheytystilanteen mukaantuomasta

taktikoinnista TUK:n urheilijoiden

pysyttämiseksi erikoisliittojen

jäseninä. Varsinkin ns. TUL:n uusien

lajien (kuten judon ja karaten) kohdalla

suhtautuminen yhteistoimintaan

oli ko. erikoisliittojen taholta kielteistä.

Liiton ohjelmaan hyväksyttiin liittoneuvoston

kokouksessa joulukuussa

uusina lajeina ampumahiihto, squash,

taitoluistelu ja urheilusukellus. Näin

TUL:n ohjelmassa oli toimintavuoden

lopussa 37 urheilulajia. Urheilujaostoja

oli vuoden päättyessä 28, joten osaa

lajeista on hoidettu jaoston valiokuntana

tai vastaavana.

Olympialaisten "aattovuosi" näkyi

Liiton urheilutoiminnassa ns. painopistelajien

(hiihto, luistelu, nyrkkeily,

paini, pyöräily ja yleisurheilu) kohdalla

huippu-urheilijoiden valmennuksen

tehostamistoimina. Näistä lajeista

nyrkkeily kohosi eittämättä kansainvälisesti

TUL:n menestyksekkäimmäksi

lajiksi kärkenään kolmikko Tarmo

Uusivirta, Kalevi Kosunen ja Antti

Juntumaa.

Joukkoliikunnassa lähdettiin vuoden

loppupuoliskolla suunnittelemaan lajikohtaista

toteuttamista painottaen eri

urheilumuotoja lähivuosina.

Urheiluvaliokunta

Urheiluvaliokuntaan ovat toimintavuoden

aikana kuuluneet 16.10. saakka

puheenjohtajana Lennart Kivi (06),

varapuheenjohtajana Karl Koivunen

(04) sekä jäseninä Lasse Eskonen,

Pentti Honkasalo (04), Juhani Jär-

vinen, Elli Kahila ja Aarre Kaipainen.

16.10. lähtien urheiluvaliokuntaan

ovat kuuluneet puheenjohtajana Lasse

Eskonen (07), varapuheenjohtajana

Juhani Järvinen (08) sekä jäseninä

Timo Haukilahti (03), Osmo Hekkala

(01), Tapani Jokihaara (03), Elli Kahila

(06), Aarre Kaipainen (06), Erkki

Saario (02) ja Seppo Virtanen (00).

Urheiluvaliokunta kokoontui yhdksän

(09) kertaa (06 + 03) ja käsitteli

yhteensä 121 asiaa. Valiokunnan sihteerinä

on toiminut Markku Salonen.

Lisäksi valmennuspäällikkö Martti

Kempas ja vt. jaostopäällikkö Risto

Mikkonen ovat osallistuneet urheiluvaliokunnan

kokouksiin.

Apuelimet

Urheiluvaliokunnan apuelimeksi valittiin

06.11.1979 työvaliokunta, johon

kuuluvat Lasse Eskonen (01), Juhani

Järvinen (01) ja Timo Haukilahti (01).

Työvaliokunta kokoontui yhden (01)

kerran ja käsitteli 11 asiaa. Sihteerinä

toimi Markku Salonen ja kokouksiin

osallistuivat myös Kempas ja Mikkonen.

Urheiluvaliokunnan valmennusjaostoon

valittiin 06.11.1979 puheenjohtajaksi

Lars Savonen sekä jäseniksi

Seppo Haavisto, Lennart Kivi, Klaus

Peurla, Jouko Välske ja sihteeriksi

Martti Kempas.

Liittojuhlakilpailut

Liittojuhlan ja nuorisokisojen kilpailutapahtumista

vastasi urheiluvaliokunnan

nimeä mä kilpailutoimikunta,

johon kuuluivat puheenjohtajana Lennart

Kivi sekä jäseninä Karl Koivunen,

Eino Karhinen, Sulo Lundelin, Aarno

Pihl ja Markku Salonen, joka toimi

kilpailutoimikunnan sihteerinä. Lisäksi

Risto Mikkonen osallistui vuoden

alusta lähtien toimikunnan työhön.

Kilpailuja järjestettiin kaikkiaan 22

lajissa, joista 13 oli kansainvälisiä.

Osanotoltaan suurimmiksi muodostui

lentopallo (n. 5 000), jalkapallo (n.

4 000), liittojuhlahölkkä (n. 2 500),

yleisurheilu (n. 2 000), suunnistus

(n. 1 500) ja koripallo (n. 1 500

osanottajaa). Kansainvälisesti kovatasoisimmat

kilpailut käytiin nyrkkeilyssä,

yleisurheilussa ja painissa. Kaikkiaan

osallistui VIII liittojuhlan kansainvälisiin

kilpailuihin 18 maasta 403

urheilijaa joukkueiden johtajat ja valmentajat

mukaan luettuina.

Valmennus- ja kurssitoiminta

TUL:n valmennustoiminnassa on

vuoden 1979 aikana pyritty lujittamaan

tälle olympiadille asetettuja

toiminnallisia tavoitteita - tosin niiden

toteuttaminen kaikilta osiltaan on

ollut vaikeaa. Edellisvuoden tapaan on

painotettu seuraavia kehittämistoimenpiteitä

toiminnan tehostamiseksi ja

liiton urheilu poliittisen panoksen ja

merkityksen kasvattamiseksi: TUL:n

valmennusjärjestelmän lujittaminen,

valmentajakoulutuksen tehostaminen,

valmennuksen määrän ja laadun kohottaminen,

tehokkaan urheilulääketieteellisen

huollon turvaaminen ja

riittävän taloudellisen tuen takaaminen

toiminnalle.

Valmentajien yhteistoimintaa on entisestään

tiivistetty. TUL:n valmentajaryhmä

(paIkalliset valmentajat) on

kokoontunut säännöllisesti ja käsitellyt

ajankohtaisia asioita, valmennuksen

yleisiä ja erityiskysymyksiä mm. urheilijain

huoltoon.1 palauturniseenliittyviä

kysymyksiä. lajianalyysejä jne.

Valmentajaryhmä piti 31.08.-02.

09. työseminaarin Kuhmoisissa käsitellen

TUL:n urheilun tilaa, valmistautumista

olympiavuoteen ja suuntaviivoja

seuraaville vuosille. ·Tilaisuuden

kannanotot osoitettiin liittotoimikunnalle

tiedoksi. .

14.11 . pidettiin liittotoimikunnan,

urheiluvaliokunnan ja valmentajaryhmän

yhteinen tilaisuus koskien Tul:n

72

73


urheilullista tilaa. Tilaisuus jatkoi

edellisvuonna alkaneita valmentajien

yhteistilaisuuksia TUL:n päätäntäelinten

kanssa. .

15.-16.12. järjestettiin Kisakeskuksessa

ensimmäinen TUL:n ns. valmentajaneuvoston

eli eri lajien valmennusvaliokuntien

puheenjohtajien yhteistilaisuus.

Tilaisuus toteutettiin jaostojen

puheenjohtajien neuvottelupäivien

yhteydessä. Valmentajaneuvosto

kartoitti lähinnä nykyistä valmennustoimintaa

eri lajeissa.

22.10. kokoontuivat huippu-urheilijat,.

MM-, EM- edustajat ja olympiavalmennettavat,

yhteiseen tapaamistilaisuuteen.

Vuoden aikana aloitti myös ilmestymisensä

valmentajaryhmän toimittama

"TUL-valmentaja"-lehti, joka

tulee kaikille II-tason tai vastaavan

koulutuksen saaneilIe toimiville valmentajille.

Lehti on liiton valmentajien

käytännöllis-teoreettinen informaatiolehti.

Opetusministeriön erillismäärärahan

ja olympiakomitealta saadun· avustuksen

(nyrkkeily) turvin tekivät liiton

valmennustyötä kuusi päätoimista,

seitsemän osapäivätoimista ja kolme

ns. kouluttavaa valmentajaa.

Urheiluvaliokunta jakoi entiseen tapaan

liiton urheilijoille valmennusmäärärahoja,

joita saivat: Olavi Köppä,

Merja Kivi, Kari Helppikangas, Eero

Ruonala, Jorma Aalto, Tina Salminen,

Uolevi Kahelin, Pekka kannus,

Tuija Puhakainen, Pekka Soini, Pertti

Kolehmainen, Hannu Ovaskainen,

Heikki Stark, Heikki Liimatainen,

Sakari Seppänen, Pekka Pöllänen,

Aulis Toivonen, Kari Lehtonen, Juhani

Kosunen, Reima Tapio, Vesa Wiik,

Juha Kaartinen, Antero Toivonen,

Ossi Karttunen, Hannu Mykrä, Pekka

74

Suvitie, Risto Niemi, Janne Lahti,

Einari Suutari, Markku Virtanen,

Arto Kolehmainen, Markku Martikainen,

Merja Vuorinen, Tuuli Heinonen,

Maarit Vähäsaari, Riitta Karhunen,

Soile Kottonen, Satu Harberg,

Leila Jääskeläinen, Riitta Immonen,

Tapio Mölsä, Onni Luokkanen, Reijo

Luokkanen, Toni Hannula, Risto

Grönroos, Esa Veikkola, Pekka Laasanen,

Simo Nurminen, Jukka Mäkinen,

Marita Ruoho, Kalevi Höök.

Opetusministeriön myöntämällä erillisellä

urheiluvälinemäärärahalla pystyttiin

liitolle hankkimaan lisää valmennustoiminnassa

tarvittavia urheiluvälineitä.

Muu toiminta

Vuoden lopulla, 15.-16.12., pidettiin

Kisakeskuksesa urheilujaostojen

puheenjohtajien, jaostojen valmennusvaliokuntien

puheenjohtajien ja urheiluvaliokunnan

yhteistilaisuus, jossa

kartoitettiin TUL:n urheilutoiminnan

näkymiä alkaneella liittokokouskaudella.

Samaan aihepiiriin paneuduttiin

myös työläisurheiluseminaarin urheilun

kehittämistyöryhmässä Turussa

01.-02.12.

Toimintavuoden aikana uusittiin urheiluvakuutussopimus

vakuutusyhtiö

Kansan kanssa, minkä lisäksi neuvoteltiin

uudesta urheiluvammavakuutuksesta.

Lisäksi kertomusvuonna annettiin

lausuntoja, tehostettiin leirityst... kotija

ulkomailla, toteutettiin STS (Suomen

Työläisurheilu Suureksl)-projektia

jne.

Urheilujaosto kokoontui lähes viikottain

käsittelemään urheiluosaston

asioita.

Urheiluvaliokunnan leirijaosto

Urheiluvaliokunnan leirijaostoon

ovat kuuluneet puheenjohtajana Risto

Virtanen 9)2), Lars Savonen (02),

Arvo Papunen (01) ja Irja Laiho (02),

joka on toiminut jaoston sihteerinä.

Leirijaosto on kokoontunut kertomusvuoden

aikana kaksi kertaa ja

käsitellyt 21 asiaa.

Jaoston tehtäviin kuuluu yhteistyössä

Kisakeskuksen, Nuorisovaliokunnan

ja eri urheilujaostojen kanssa vastata

Nuorisourheilijakurssit Kisakeskuksessa

nuorisourheilijakurssien toteuttamisesta

sekä Kisakeskuksen että Kangaslammin

leirialueilla.

Kisakeskuksessa toimi leiripäällikkönä

Esko Ranto, vapaa-aikaohjaajana

Ismo Myllyaho, sairaanhoitajana Pirjo

Halonen se)cä toimistoapulaisena Taina

Toikkanen.

Kangaslammin leiripäällikkönä oli

Matti Laiho ja vapaa-aikaohjaajana

Jorma Liukkonen.

Nuorisourheilijakurssi 1

Lentopallo 40

Telinevoimistelu 29

Rytminen voimistelu 19 Yhteensä 88

Nuorisourheilijakurssi II

Suunnistus 57

Yleisurheilu 40 Yhteensä 97

Nuorisourheilijakurssi III

Lentopallo 46

Suunnistus 34

Melonta 6 Yhteensä 86

Nuorisourheilijakurssi IV

Nyrkkeily 48

Pöytätennis 32 Yhteensä 80

Nuorisourheilijakurssi V

Uinti 81

Pikaluistelu 24

-

Yhteensä

Nuorisourheilijakurssi VI

105

Naisvoimistelu 95 Yhteensä 95

Nuorisourheilijakurssi VII

Paini 96

Painonnosto 12 Yhteensä 108

Nuorisourheilijakurssi VIII

Koripallo 58 Yhteensä 58

Nuorisourheilijakurssi IX

Jalkapallo 27 Yhteensä 27

Yhteensä 744

75


Nuorisourheilijakurssit Kangaslammilla

Nuorisourheilijakurssi X

Koripallo 86

Nuorisourheilijakurssi XI

Yleisurheilu 126

Nuorisourheilij akurssi XII

Pesäpallo 25

Pyöräily 21

Nuorisourheilijakurssi XIII

Minilentopallo 78

Nuorisourheilijakurssi XIV

Hiihto/ Mäenlasku 62

Jääkiekko 31

Nuorisourheilijakurssi XV

Jalkapallo 40

Nuorisourheilijakurssi XVI

Nyrkkeily 12

Nuorisourheilijakurssit yhteensä 1 225

osanottajaa.

Yhteensä 86

Yhteensä 126

Yhteensä 46

Yhteensä 78

Yhteensä 93

Yhteensä 40

Yhteensä 12

Yhteensä 481

Höhtojaosto

Jaostoon ovat kuuluneet 30. 9. 1979

saakka puheenjohtaja Arvo Roiha (2),

Leo Saario (2), Eino Liimatainen (2),

Teuvo Väyrynen (2), Paavo Kovalainen

(2), Pekka Lahtinen (1), Felix

Matilainen (1), Antti Vaittinen (1),

Voitto Sarkki (1). Jaosto piti kaksi

kokousta ja käsitteli 23 asiaa.

Työvaliokuntaan kuuluivat puheenjohtaja

Arvo Roiha, Voitto Sarkki,

Jouko Välske. Työvaliokunta kokoontui

neljä kertaa ja käsitteli 26 asiaa.

Ltk:n edustajina jaostossa olivat Kalevi

Paunonen ja Sakari Selin.

Jaoston ja työvaliokunnan sihteerinä

toimi Teuvo Vatanen.

Jaostoon ovat kuuluneet 1. 10. 1979

alkaen puheenjohtaja Kosti Kyhälä

(1), Arvo Roiha (1), Pekka Lahtinen

(1), Jouni Ahola (1), Ritva Sormunen

(1), Leo Saario (1), Paavo Kovalainen

(1), Eino Aaltonen (1). Jaosto on

TUL:n ja DDR:n hiihtlljllt jllrjestivllt yhteisleirin huhtikuussa Pellossa. TUL:n hiihtoparhaimmiston

kera oli valmentautumassa 12 DDR:n hiihtlljllll, joukossa mm. Ulrich

Wehling ja Konrad Winkler.

76


kokoontunut yhden kerran ja käsitellyt

15 asiaa.

Työvaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtaja

Kosti Kyhälä, Arvo Roiha,

Eino Aaltonen. Työvaliokunta on

kokoontunut yhden kerran ja käsitellyt

10 asiaa.

Jaoston ja työvaliokunnan sihteerinä

on toiminut Teuvo Vatanen.

Talousvaliokunnan puheenjohtajana

on toiminut Matti Louekoski.

Koulutus ja

valmennustoiminta

Hiihdon oto. valmentajina ovat toimineet

Mauri Repo ja Jouko Elijoki.

Mauri Repo on vastannut yleisten sarjojen

valmennuksesta, sekä hiihdon

valmentajakoulutuksesta. Jouko Elijoen

vastuualueena on ollut nuorten

valmennus.

Alue ja piirivalmentajina ovat toimineet

Kari Kyrö, Filmer Latva, Hannu

Mustonen, Eino Pennanen, Leo

Saario, Pentti Tikkanen, Pekka Tähtinen,

Jouko Välske, Niilo Keinänen,

Aulis Lehto, Seppo Alho, Pertti Pettersson,

Martti Kuha, Jouko Ruokonen,

Seppo Rantatalo, Urpo Asikainen,

Teuvo Hannula, Felix Matilainen,

Jouni Ahola, Raimo Jokinen,

Teuvo Salo, Seppo Suojanen, Teuvo

Korhonen, Erkki Lumijärvi, Viljo Pesonen,

Kauko Liedes, Teuvo Väyrynen,

Unto Tahvanainen, Reijo Jokinen,

Erkki Pelttari, Pauli Mehtonen.

Hiihdon lääkärinä on toiminut

lääk.tiet.lis. Markku Puro, rasvamestarina

Toivo Mutta ja hierojana Sulo

Uotila.

Hiihdon valmennusvaliokuntaan

ovat kuuluneet puheenjohtajana Jou-

ko Välske, jäseninä Mauri Repo,

Jouko Elijoki, Rauno Sauro, Arvo

Roiha ja Teuvo Vatanen.

Jaosto järjesti alue- ja piirivalmentajien

jatkokoulutustilaisuuden Mikkelissä

4.-6. 5. 1979. Tilaisuuteen osallistui

30 alue- ja piirivalmentajaa. Ko.

tilaisuuden pääteemana oli "Palautuminen

ja sen edistäminen".

Valmennusrenkaat

Liiton valmennusrenkaisiin ovat kuuluneet

seuraavat hiihtäjät:

A-ryhmä: Seppo Kolehmainen, Eero

Ruonala, Jorma Aalto, Pekka Soini,

Merja Kivi, Tuija Puhakainen.

B-ryhmä: Pertti Kolehmainen, Veijo

Pesonen, Martti Lehkonen, Ilpo Hulkkonen,

Juha Heinonen, Jouni Lehtonen,

Veini Ahola, Outi Autio, Britta

Kallioinen.

Nuoret: Kari Turpeinen, Jari Syvänen,

Toivo Vahvelainen, Pertti Pitkänen,

Matti Lehtinen, Sakari Komulainen,

Jarmo Määttä, Kari-Pekka

Kyrö, Reijo Juntunen, Merja Tarvainen,

Tuula Eklund, Jaana Mäkihalvari.

Hopeasomparyhmä: Jaana Ahonen,

Tuovi Matinlompolo, Teija Akkanen,

Raija Kujansivu, Kaija Turpeinen,

Pirjo Rousu, Marjut Kekkonen, Merja

Jussila, Petri Laitinen, Timo Leskinen,

Jouni Leppänen, Harri Pietilä,

Jukka Kovalainen, Jarmo Leinonen,

Seppo Mäkinen.

Leirit

A-ryhmä: 21.-28. 4. Pellossa, 28.

6.-9. 7. Norjassa, 3.-15. 8. Itävallassa,

9.-15. 9. Vuokatissa, 29. 9.-

11. 10. Itävallassa, 27. 10.-11. 11.

Kiilopäässä, 17. 11.-25. 11. Pohtimolammella,

25. 11.-2. 12. Kuusamossa.

Testileirit Laukaassa 15.-17.

6. ja 19.-21. 10.

B-ryhmä: 29. 9.-11. 11. Kiilopäässä,

17. 11.-25. 11. Pohtimolammella,

25. 11.-2. 12. Kuusamossa. Testileiri

Laukaassa 15.-17. 6. ja 19.-21. 10.

Nuorten kahden viikon lurnileiri pidettiin

marraskuussa Pellossa ja Hopeasomapaerikoisryhmän

Sotkamossa.

Hopeasomparyhmän kuivaleiri pidettiin

Kangaslammilla 22.-27. 7.

Kilpailutoiminta

TUL:n mestarit

Liiton hiihtomestaruuskilpailujen I-osa

järjestettiin Tampereella 10.-11. 2.

1979.

Mestarit: Miehet 4 x 10 km Alatornion

Ahjo (Raimo Kari, Jouni Lehtonen,

Eero Ruonala, Mikko Houkuri)

1.55,34. Ikämiehet 50-v. 10 km Alpo

Hintsanen Karhulan Veikot 30.51.

Naiset 10 km Merja Kivi Jyväskylän

Toverit 32.53. Nuoret 19-20-v. 15 km

Pertti Kolehmainen Kotalahden Into

43.02. Yleinen 30 km Eero Ruonala

Alatornion Ahjo.

Hiihtomestaruuskilpailujen II-osa

järjestettiin Oulussa TUL:n talvipäivien

yhteydessä 9.-11. 3. 1979.

Mestarit: Yleinen 15 km Erkki Ojala

Joensuun Hiihto-Veikot 46.09. Yleinen

50 km Reijo Pöysti Lahden Työväen

Hiihtojät 2.32,36. Miehet 3~v. 15 km

Reino Tamper Taipalsaaren Riento

47.48. Naiset 5 km Britta Kallioinen

. 18.02. Naiset 3 x 5 km Jyväskylän

Toverit (Tuula Eklund, Anne Pentinmikko,

Merja Kivi) 52.03. Tytöt

19-20-v. Anne Huovilainen Kausalan

Yritys 19.30. Tytöt 17-18-v. Tuija

Puhakainen 18.40.

Liiton nuorten hiihtomestaruuskilpailut

järjestettiin Pellossa 17.-18. 3.

Mestarit: Tytöt 16-v. 3 x 3 km Karhulan

Veikot (Outi Molander, Marjo

Hevossaari, Pia Virolainen) 30.29.

Tytöt 14-v. 3 x 3 km Aavasaksan Kisa

(Katri Seppälä, Terttu Mäntynen,

Pirjo Rousu) 32.26. Pojat 16-v. 3 x 5

km Sotkamon Visa (Jukka Kovalainen,

Jarmo Määttä, Sakari Komulainen)

46.09. Pojat 14-v. Kajaanin Kuohu

(Petri Laitinen, Harri Pietilä,

Jukka Kovalainen) 49.59. Tytöt 14-v.

3 km Pirjo Rousu Aavasaksan Kisa

10.10. Pojat 14-v. 5 km Petri Laitinen

Kajaanin Kuohu 16.05,5. Pojat 16-v. 5

km Reijo Juntunen Iin Yritys 14.46,9.

16-v. Tuovi Matinlompolo Pellon Toverit

16.35,4. Pojat 18-v. 10 km Jouni

Miettinen Sorsakosken Kullervo

30.00,9.

SM-biibdot

Naiset 5 km 11) Merja Kivi, naiset 10

km 8) Merja Kivi. Miehet 30 km 5)

Seppo Kolehmainen, 6) Jorma Aalto,

7) Eero Ruonala. Tytöt 18-v. 2)· Tuija

Puhakainen, 9) Merja Tarvainen.

Miehet 20-v. 5) Pertti Kolehmainen,

10) Pekka Soini. Miehet 20 km 6)

Pertti Kolehmainen, '11 ) Aimo Aalto.

Pujottelu pojat 18-v. 2) Hannu Hyttinen

Varkauden Tarmo.

Oma kansainvälinen toiminta

Suomessa:

Tshekkoslovakian 6 henkinen hiihtojoukkue

osallistui Jyväskylän hiihtoihin

17.-18. 2.

78

79


Neuvostoliiton 8 henkinen hiihtojoukkue

osallistui TUL:n talviurheilujuhlien

yhteydessä Oulussa 9.-10. 3.

pidettyihin TUL:n hiihtomestaruuskilpailuihin.

DDR:n hiihtäjät osallistuivat Inarin

Yrityksen Kultapullohiihtoihin 27.-

28.4.

Ulkomailla:

Hiihtojoukkue Tshekkoslovakiassa

15.-22. 1. 'Joukkueeseen kuuluivat

hiihtäjät Jouni Lehtonen, Martti Lehkonen,

Reino Tamper, Seppo Kolehmainen,

valmentaja Mauri Repo ja

joukkueen johtajana Teuvo Vatanen.

Hiihtojoukkue Neuvostoliitossa

3.-15. 4. Joukkueeseen kuuluivat

hiihtäjät Erkki Ojala, Brita Kallioinen,

Reijo Pöysti, Pertti Kolehmainen,

Tuija Puhakainen, Juha Heinonen,

valmentaja Paavo Kovalainen ja joukkueen

johtajana Felix Matilainen.

Edustukset

Kansanhiihtojen järjestelytoimikunnassa

varapuheenjohtajana Teuvo Vatanen.

Hopeasompakisojen pää toimikunnassa

Teuvo Vatanen. Suomen

Hiihtoliitto r.y:n kanssa käydyissä

neuvotteluissa ovat hiihtojaostoa edustaneet

puheenjohtaja Arvo Roiha ja

sihteeri Teuvo Vatanen.

Jalkapallojaosto

TUL:n liittojoukkue otteli liittojuhlaottelun neuvostoliittolaista Harkov Metallistia vastaan

voittaerr ottelun 1-0.

Jaostoon ovat 30. 09. asti kuuluneet:

Martti J. Mehto puheenjohtajana (1),

Antti rantanen (4), Reidar Nurmi (4),

Heikki Grönlund (4), Pentti Lamminen

(2), Tuomi Ylä-Korhola (1) ja

Henry Lindbergh (-). Liittotoimikunnan

edustajana on ollut Pentti Honkasaio.

Jaosto on kokoontunut neljä

kertaa ja käsitellyt 40 asiaa. Jaostosihteerinä

on toiminut Jarmo Reutsalo.

Jaostoon ovat 01. 10. lähtien kuuluneet:Martti

J. Mehto puheenjohtajana

(2), Erkki Liikanen (i), Antti Ran-

tanen (2), Heikki

Mauno Lehtonen (1),

(2), Eino Ahokas (1),

(1).

Apuelimet

Grönlund (2),

Eero Koukkula

Ville Manninen

Jaoston apueliminä on toiminut 30.

09. asti

a) Työvaliokunta: puheenjohtajana

Martti J. Mehto, Henry Lindbergh

ja Jarmo Reutsalo.

b) Koulutusvaliokunta: puheenjohtajana

Reidar Nurmi, Harri Hägg ja

Eero Puranen.

c) Kilpailu- ja sääntövaliokunta: puheenjohtajana

Antti Rantanen,

Heikki Grönlund ja Ville Manninen.

Jaoston apuelimet 01. 10. lähtien ovat

seuraavat:

a) Työvaliokunta: puheenjohtajana

Martti J. Mehto, Erkki Liikanen

ja Jarmo Reutsalo.

b) Leiri- ja koulutusvaliokunta: Eero

Koukkula puheenjohtajana, Hannu

Jokinen, Paavo Järvenpää, Martti

Halme ja Harri Hägg.

c) Kilpailuvaliokunta: puheenjohtajana

Heikki Grönlund, Antti Rantanen,

Esko Piipponen, Lauri Manner

ja Aatos Tolin.

Koulutus- ja

valmennustoiminta

Ohjaajina ja kouluttajina liiton järjestämillä

leireillä ja koulutustilaisuuksissa

ovat toimineet Martti Halme,

80

6

81


Harri Hägg, Eero Tauru, Eero Puranen,

Antti Rantanen, Veikko Mettälä

ja Kari Hoffren.

Tshekkoslovakialainen tohtori Frantisek

Korcek luennoi TUL:n jalkapallovalmentajille

lokakuun aikana

seuraavasti:

Kisakeskus 21.-26. 10., Hyvinkää

28. 10., Tampere 29. 10., Pori 30. 10.,

Jyväskylä 31. 10. ja Kotka 01. 11.

Kisakeskuksen ja Kangaslammin

nuorisourheilijakurssit pidettiin

heinä-elokuun vaihteessa uusitulla

ohjelmalla. Osanottajia kaikkiaan

noin 70.

Jalkapalloväen neuvottelupäivät pidettiin

Jyväskylässä 24.-25. 11.

Osanottajia oli piireistä ja seuroista

kaikkiaan 62.

Kilpailutoiminta

TUL:n mestaruuskilpailut

TUL:n miesten jalkapallomestaruuden

voitti Jyväskylän Pallokerho voittamalla

Turun Pyrkivän loppuottelussa

2-1 (0-1).

Juniorimestaruuksista pelattiin seuraavissa

ikäluokissa Nuorisokisojen ja

Liittojuhlien yhteydessä: a-jun.,

b-jun., c-jun., d-jun., e-jun., f-jun. ja

tytöt alle 14 v.

Tulokset:

a-jun. 1) Helsingin Ponnistus

b-jun. 1) Lauritsalan TP

c-jun. 1) Puotinkylän Valtti

d-jun. 1) Mikkelin Pallo-Kissat

e-jun. 1) Lauritsalan TP

f-jun. 1) Mikkelin PK

tytöt 1) Varkauden TP

Naiset pelasivat liittojuhlamestaruudesta:

1) Musan Salama

Osanottajat nuorisokisoissa:

joukkueita pelaajia

10 154

37 525

65 1125

50 791

35 514

20 323

5 91

A-pojat

B-pojat

C-pojat

D-pojat

E-pojat

F-pojat

tytöt

Liittojuhlilla:

naiset 7 110

yhteensä 229 3633

Toimitsija- ja huoltotehtävissä oli

koko viikon aikana kaikkiaan 15 henkeä.

Jalkapallotapahtumista Nuorisokisojen

ja Liittojuhlien aikana vastasi

työryhmä, joka kokoontui kolme kertaa.

Kokoonpano oli seuraava: Puheenjohtaja

Antti Rantanen, Aatos

Tolin, Tapio Pylkkänen, Ville Manninen,

Veikko Mettälä, Matti Kivistö ja

Jarmo Reutsalo sihteerinä.

TUL:n seurat

SPL:n sarjoissa

SM-sarja

8. Kotkan Työväen palloilijat

11. Turun Pyrkivä

12. Mikkelin Pallo-Kissat

SM-loppusarja

8. Kotkan Työväen Palloilijat

I divisioona

2. Oulun Työväen Palloilijat

SM -karsint asarja

2. Oulun Työväen Palloilijat

5. Turun Pyrkivä

8. Mikkelin Pallo-Kissat

II divisioona

Itälohko

4. Helsingin Ponnistus

6. Savonlinnan Työväen Palloseura

Länsilohko

+ 1. Rauman Pallo

7. Hirvensalon Heitto

8. Tampereen Pallo-Veikot

10. Turun Toverit

- 12. Sääksjärven Loiske

Pohjoislohko

5. Rovaniemen Reipas

8. Kuopion Elo

9. Seinäjoen Sisu

- 10. Kajaanin Haka

- 12. Juankosken Pyrkivä

III divisioona

l. lohko

+ 2. Hyvinkään Apollo

3. Puotinkylän Valtti

3. Lohko

10. Turun Weikot

- 12. Littoisten Työväen Urheilijat

5. lohko

3. Jyväskylän Pallokerho

7. Messukylän Toverit

8. Tampereen Peli-Pojat-70

- 10. TampereenKisatoverit

7. Lohko

3. Äänekosken Huima

6. Suolahden Urho

-'- 10. Varkauden Työväen Palloilijat

9. lohko

+ 1. Pateniemen Vesa

3. Kemin Into

5. karihaaran Tenho

6. Karjalahden Ihme

8. Oulunlahden Reipas

2. lohko

6. Salon Vilp~

8. Hangö AIK

4. lohko

1. Nokian Pyry

3. Porin Pallot overit

6. Valkeakosken koskenpojat

9. Musan Salama

10. Sääksmäen Sopu

12. Uotilan Työväen urheilijat

6. lohko

7. Lauritsalan Työväen Palloilijat

8. lohko

+ 1. Larsmo Bollklubb

5. Jakobstad Bollklubb

9. Huutoniemen Reipas

- II. Pietarsaaren Into

IV divisioona

1. lohko

2. Toukolan Teräs

3. Porvoon Veikot

9. Herttoniemen Toverit

3. lohko

4. Vantaan Pallo-70

5. lohko

3. Uudenkaupungin Roima

7. Someron Voima

8. Taalintehtaan Jäntevä

- 10. Pojo Sport

7. lohko

+ 1. Ruosniemen Visa

2. Pihlavan Työväen Urheilijat

3. Rauman Työväen Urheilijat

4. Toejoen Veikot

5. Teljän Nousu

6. FC Pallseor

7. Harjavallan Työv. Urho

10. Reposaaren Kunto

- II. Pomarkun Ura

- 12. Noormarkun Koitto

II . lohko

3. Kausalan Yritys

6. Haminan Työv. Palloilij'at

9. Loviisan Riento

- II. Kotkan Kiri

13 . lohko

+ 1. Joensuun Pallo-Toverit

10. Out okummun Vesa

82

83


15. lohko

5. Laihian Kimmo

10. Seinäjoen Työv. Urh o

- II. Vaasan Työv. Palloilijat

17 . lohko

+ 1. Jormuan Tarmo

+ ,Iisalmen Pallo-Veikot

7. Paltamon Jyry

2. lohko

3. Itä-Hakkilan Kilpa

5. Pallokerho-50

9. Rajakylän Yritys

- 10. Roihuvuoren Urheilijat

4. lohko

2. H~lsingin Kullervo

6. lohko

+ 1. Turun Yritys

7. Turun Teräs

9. Turun Ponteva

8. lohko

2. Mäntän Valo

5. Pirkkalan Viri

7. Kangasalan Voitto

9. Korkeakosken kisa-Urhot

9. lohko

+ 1. Forssan Alku

+ 2. Karkkilan Urheilijat

6. Janakkalan Pallo

7. Kellokosken Alku

- 10. Hämeenlinnan Palloilijat

12. lohko

2. Otavan Viesti

9. Joutsenon Kataja

14. lohko

6. Säynätsalon Riento

7. Palokan Riento

8. Jyväskylän Seudun Palloseura

9. Jyväskylän Nousu

16. lohko

5. Ykspihlajan Reima

6. Kokkolan Jymy

18. lohko

8. Veitsiluod,on Kisa-Veikot

10. Pellon Toverit

- II . Rovaniemen Lappi

- 12. Karihaaran Visa

Naisten SM-sarja

3. Kemin Into

4. Turun Pyrkivä

Oma kansainvälinen

toiminta

TUL:n Liittojoukkue pelasi kaudella

1979 kaksi ottelua. Ensimmäinen oli

Liittojuhlien yhteydessä Neuvostoliittolaista

Metallist Harkovia vastaan ja

päättyi Liittojoukkueen 1-0 (0-0)

voittoon. Toinen ottelu oli Puolalaista

Lodzki SK:ta vastaan ja päättyi tasan

1-1 (0-0).

Kisakeskuksen nuorisourheilijakurssilla

vieraili Leningradin Urheilukoulun

jalkapallojoukkue joka pelasi leirin

joukkuetta vastaan. Ottelu päättyi

vieraiden 4-0 (2-0) voittoon.

Edustukset

Edustukset Suomen Palloliitossa:

Liittohallitus: Esko Piipponen, Heikki

Grönlund, Toivo Leppänen, Eino

Ahokas ja Antti Rantanen

Kilpailuvaliokunta:Aarre Salokangas

ja Lauri Manner

Erotuomarivaliokunta: Esko Piipponen

Kurinpitovaliokunta: Matti Kivistö

Sääntövaliokunta: Martti J. Mehto

Sääntö- ja valistusvaliokunta: Veli

Pietarila

Ansiomerkkivaliokunta: Esko Piipponen

ja Reino Valkama

Palloliiton varapuheenjohtajina ovat

toimineet Esko Piipponen ja Eino

Ahokas

Liiton judojaosto sai 30. 9. 79 pidetyssä

liittotoimikunnan kokouksessa

kokoonpanokseen: puheenjohtaja

Heikki Hämäläinen (1), Riitta Raasakka-Niklander

(1), Seppo Viira (1),

Paavo Varis (1) ja Kari Närvänen (-).

Sihteerinä toimi Risto Lindahl.

Jaosto kokoontui toimikautenaan

yhden kerran käsitellen 12 asiaa.

Apuelimet

Jaoston työvaliokunta kokoontui kaudella

yhden kerran. Siihen kuuluvat

Heikki Hämäläinen, Riitta Raasakka­

Niklander ja Seppo Viira.

Yhteistoiminta

Liiton tekemistä useammista neuvottelutarjouksista

huolimatta ei kaudella

päästy edes alkamaan neuvotteluja

judon kilpailu sopimukseksi Suomen

Judoliiton kanssa.

Kauden aikana kilpailijoiltamme

evättiin mahdollisuus osallistua SMkilpailuihin

sekä Pohjoismaisiin mestaruuskilpailuihin

sekä Pohjoismaisiin

mestaruuskilpailuihin sekä niiden karsintoihin

kuten myös kansalliseen kilpailutoimintaankin.

Koulutus- Ja

valmennustoiminta

Judojaosto

Kaudella järjestettiin koulutus- ja valmennusleirejä

neljästi Pajulahden urheiluopistolla.

Niiden päävastuun kantoi

Seppo Viira Keravalta. Leireillä

perehdytettiin seurojen vetäjiä ja kilpailijoita

lajin tekniikkaan ja annettiin

sekä teoria että käytännön valmennusopetusta.

Kilpailutoiminta

TUL:n 1. Judomestaruuskilpailut läpivietiin

18. 11. 79 Pajulahden Urheiluopistolla.

Osanottajia 38.

TUL:n mestarit 1979: -65 kg Eero

Luukkainen Savonlinnan Jyry, -71

kg Ilkka Metsälä Vammalan Veikot,

-78 kg Heikki Mikkilä Keravan

Bodonos, Avoin sarja: Juha Kämäräinen

Lievestuoreen Toive, naiset -61

kg Eila Puttonen Laukaan Kisaveljet,

naiset + 66 kg Taina Puttonen Laukaan

Kisavelvjet, pojat -41 kg Mika

Järvinen Vammalan Veikot.

Kansainvälinen toiminta

Judovalmentajat osallistuivat Neuvostoliitossa

14.-17. 6. 79 pidettyihin kv.

judokilpailuihin, jotka käytiin Kisinjevissä

Moldaviassa.

Joukkueen kokoonpanona oli Eero

Luukkainen Savonlinnan Jyry, Juha

Kämäräinen Lievestuoreen Toive, Kari

Närvänen Turun Työväen Voimailijat,

Veikko Karvonen Laukaan Kisaveljet,

Raimo Lindström Turun Työväen

Voimailijat ja Heikki Hämäläinen

84

85


Voikkaan Vesa. Joukkueen johtajana

Viljo Karhapää Bodonos sekä huoltajana

Riitta Raasakka-Niklander Bodonos.

Parhaimmin menestyi Lievestuoreen

Juha Kämäräinen sarjassa 86 kg saavuttaen

pronssimitaIin.

VIII Liittojuhla

Liittojuhlien yleisölle esiteltiin TUL:n

erästä uusinta lajia - judoa yhdessä

ulkoilmanäyttämöllä suoritetussa esityksessä

kuuden judokan voimin.

Judoleiri läpivietiin Töölön Kisahallissa

8.-10. 6. 79, jossa osallistujia

24.

Liittojuhlakilpailut käytiin kolmessa

painoluokassa, joihin osallistui 14 judokaa.

Kärjen tulokset:

-71 kg 1. Kari Närvänen TuTV

+ 71 kg 1. Juha Kämäräinen Veiv

To.

Pojat 1. Tuomo Savonen KuoK-T.

Jääkiekkojaosto

Jääkiekkojaostoon ovat kuuluneet toimintavuoden

aikana 30. 9. asti puheenjohtajana

Arvo Jäppinen (3) sekä

jäseninä Pekka Friman (1), Keijo Mäkeläinen

(3), Pentti Nurmi (2), Raimo

Nyberg (3), Pertti Ylönen (3) ja Topi

Uusitalo (-). Ltk:n edustajana on

toiminut Ensio Laine.

30. 9. lähtien jaostoon ovat kuuluneet

puheenjohtajana Reijo Paksal

(2) sekä jäseninä Pekka Friman (2),

Urpo Matilainen (2), Arvo Jäppinen

(2) ja Pertti Ylönen (2). Ltk:n edustajana

on toiminut Viljo Kuivala.

Jaosto on kokoontunut viisi kertaa ja

käsitellyt 57 asiaa.

Apuelimet

Jaoston työvaliokuntaan ovat kuuluneet

30. 9. asti Arvo Jäppinen ja Keijo

Mäkeläinen. 30. 9. lähtien työvaliokuntaan

ovat kuuluneet Reijo Paksal

ja Pertti YlÖnen. Työvaliokunta on

kokoontunut yhden kerran ja käsitellyt

seitsemän asiaa.

Jaoston sihteerinä on toiminut 1. 2.

asti Markku Viinanen ja 1. 2. alkaen

Virve Mikkola.

Koulutus- ja

valmennustoiminta

Jaoston kouluttajina ovat toimineet

Pertti Aaltonen, Isto Ijäs, Raimo

Nyberg, Kalevi Reijonen ja Erkki

Vartiainen.

C-junioreiden (s. 1964) liittojoukkue-ehdokkaille

pidettiin Kangaslammilla

jääkiekkoleiri 22.-27.7. sekä

jääleirit Tampereella 27.-28. 01. ja

1.-2. 12. Jaosto järjesti jääkiekko-

Oulun Talvipaivien C-nuorten turnauksessa pelattiin presidentti Kekkosen kiertopalkinnosta.

Neuvostoliitosta mukana ollut yhdistelmajoukkue Sputnikin valmentajana oli Anatoli

Tarasov.

seurojen neuvottelupäivät 25.-26. 8.

Kuopiossa sekä valmentajien koulutustilaisuuden

Tampereella 17.-18.

11.

Kilpailutoiminta

TUL:n mestaruudet

TUL:n miesten jääkiekkocup'iin osallistui

17 joukkuetta. Mestariksi selviytyi

Oulun Eka-Kiekko.

Nuorten kiekkopäiville osallistui 58

joukkuetta 19 seurasta.

A-juniorit Turku 31. 3.: 1. Turun

Kisa-Vekot 2. Jyväskylän Lohi 3. Ikurin

Vire.

B-juniorit Oulun Talvipäjvät 9.-10.

3.: 1. Karihaaran Tenho 2. Varkauden

Työväen Palloilijat 3. Turun Kisa­

Veikot.

C-juniorit Tampere 24.-25. 2.: 1.

Jyväskylän Lohi 2. Ikurin Vire 3.

Turun Kisa-Veikot.

86

87


D-juniorit Kotka 17.-18. 2.: 1.

Varkauden Työväen Palloilijat 2. Uudenkaupungin

Roima 3. Forssan Alku.

E-juniorit Jyväskylä 10.-11. 2.: 1.

Jyväskylän Lohi 2. Pattijoen Tempaus

3. Turun Weikot.

F-juniorit Turku 3.-4. 2.: 1. Turun

Kisa-Veikot 2. Jyväskylän Lohi 3. Ikurin

Vire.

Yhteiset sarjat

II-divisioonassa ovat kaudella 1978-

1979 pelanneet Tampereen Weikot,

Varkauden Työväen Palloilijat, Oulun

Jääpallossa ei ole ollut jaostoa. Lajia

on hoitanut jaostosihteeri Jarmo Reutsalo.

Kilpailutoiminta

Talvipäivien yhteydessä 9.-11. 3. pi-

88

Jääpallo

Eka-Kiekko ja Jyväskylän Lohi. I1Idivisioonassa

pelasi 13 joukkuetta.

Kansainvälinen toiminta

Neuvostoliittolainen juniorijääkiekkojoukkue

vieraili Suomessa 7.-13. 3.

pelaten seuraavat ottelut:

Jyväskylän Lohi - Sputnik Moskova

3-5 Jyväskylä 7.3.

TUL - Sputnik Moskova 2-11

Oulun Talvipäivät 9. 3.

TUL - Sputnik Moskova 1-4

Oulun Talvipäivät 10. 3.

dettiin turnaus, johon osallistui neljä

joukkuetta.

Tulokset: 1. Oulunlahden Reipas 2.

Oulun Jyry 3. Jyväskylän Seudun

Palloseura 4. Hakunilan Riento

C-juniorien turnauksen voitti Jyväskylän

Seudun Palloseura

Karatejaosto

Liiton 1. Karatejaoston valitsi Liittotoimikunta

30. 9. 79. Jaoston kokoonpano:

puheenjohtaja Ismo Hakala

(1), Yrjö Pursiainen (2), Antero

Halonen (1) ja Seppo Palvanen (2).

Jaosto kokoontui kauden aikana

kaksi kertaa käsitellen 21 asiaa. Sihteerinä

toimi Risto Lindahl.

Yhteistoiminta

Jaoston ponnisteluista huolimatta siirtyi

kilpailusopimuksen neuvottelujen

alkaminen aina marraskuun alkuun

saakka. Lajiliiton asenteiden johdosta

ei kuitenkaan olla päästy edes varsinaisen

kilpailusopimusasioiden käsittelytasolle

asti.

Koulutusja

valmennustoiminta

Kauden 1979 koulutus- ja valmennusleirit

1. 24.-25. 2. Valrnentaja- ja tuomarikurssi

Kisakeskuksessa, leirin

johtajana Olavi Juslin sekä valmentajina

Jouko Koskinen ja Reijo

Taavitsainen.

2. 11.-13. 5. 79 Valmennus- ja koulutusleiri

Pajulahden Urheiluopistolla,

vetäjä-valmentajana Yrjö

Pursiainen, sekä vierailevana valmentajana

Oiva Leimu.

3. 21.-22. 7. 79 valmennuksen taitoharjoitteluleiri

Pajulahden Urheiluopistolla,

valmentajana Yrjö Pursiainen.

4. 20.-21. 10. 79 Kilpailutoiminnan

valmennusleiri Pajulahden Urheiluopistolla,

valmentajana Jouko Koskinen.

Shukokai-tyylisuunnan kesäleiri pidettiin

Lohjalla Kisakallion Urheiluopistolla

28. 5.-2. 6. 79, järjestäjänä

Shukokai-Karate ry ja päävetäjänä

sensei S. Kimura.

Kevätkaudella järjestettiin karateväen

neuvottelutilaisuuksia ja karatetyöryhmän

kokouksia kolme kertaa,

joissa käsiteltyjä asioita 29.

Kilpailutoiminta

TUL:n 1. karatemestaruuskilpailut pidettiin

1. 12. 79 Imatralla, Imatran

Shukokain vastatessa järjestelyistä.

Osallistujia 56. TUL:n mestaruusmitalistit:

Sarja -70 kg 1. Yrjö Pursiainen

Shukokai Karate,

Sarja + 70 kg 1. Jouni Peltola

Shukokai Karate

KATA 1. Yrjö Pursiainen,

SM-kilpailut 18. 2. 79 -65 kg

Hopeaa Jouko Koskinen Shukokai

Karate ja -70 kg pronssia Mika

Karlsson Shukokai Karate

Shukokai-tyylisuunnan TUL:n karatekoita

osallistui 11. 2. 79 Sveitsissä

89


järjestettyyn kansainväliseen Shukokai-kilpailuihin,

jossa saavutuksina

Shukokai Karaten sekä joukkuekilpailun

että näytös kilpailun hopea.

Lisäksi sijoittui Katassa Yrjö Pursiainen

viidenneksi.

Suomen Shukokai Karatemaajoukkue,

joka koostui yksinomaan

TUL:ään kuuluvista Shukokai-seuroista,

osallistui 13. 10. 79 Englannissa

järjestettyihin Britanian avoimiin Shukokain

mestaruuskilpailuihin.

Saavutuksina kaksi Britanian avointa

shukokai-mestaruutta. -65 kg

Jouko Koskinen ja junioreissa Jukka

Hurme, joka sijoittui lisäksi Katassa

hopealle. Yrjö Pursiainen otteli myös

mainiosti sijoittuen -75 kg:n sarjassa

viidenneksi.

LöUojuhla

Talvipäivillä Oulussa 9.-11. 3. 79 oli

mukana 5 karatekaa, jotka antoivat

kolme näytöstä päivien yleisölle.

VIII Liittojuhlien Karateturnauksessa

9. 6. 79 kirjattiin kaikkiaan 39 osallistujaa.

Tulokset:

-65 kg: 1. Jukka Hurme Shukokai

Karate, -75 kg: 1. Mika Karlsson

Sukokai Karate, + 75 kg: 1. Stig

Toukonen Shukokai Karate, Kata-naiset:

1. Johanna Jokinen Shukokai

Karate, Kata-miehet: 1. Mika Karlsson

Shukokai Karate, ja Antti Pöllänen

Kotkan Shukokai.

gin Urheilutalossa 6.-9. 6. Kilpailuihin

osallistui 196 keilaajaa.

HBL:n Prikkikilpailu, 6 sarjaa

Avoimet, tasoituksin

Miehet A- ja B-Iuokka

1) Erkki Hautala, GB 1270

Miehet C- ja D-Iuokka

1) Antti Lehtonen, TuWe 1224

Veteraanit, ikätasoituksin

1) Rainer Saarinen, HakPa 1171

Naiset, tasoituksin

1) Mirja Sulonen, TuPy 1188

TUL:n keilailu mestaruus

Henkilökohtainen 6 sarjaa

Miehet

1) Paavo Mielonen, HKu 1234

Naiset

1) Mirja Sulonen, TuPy 1188

Veteraanit

1) Urpo Virtanen, TuWe 1121

Liittojuhlakilpailu

Naiset 2 x 6 sarjaa

1) Turun Pyrkivä, (Mirja Sulonen

- Raili Honkasalo) 2210

Miehet 4 x 6 sarjaa

1) Helsingin Kullervo, (Paavo Mielonen

- Paavo Paakki - Aarne Auer

- Herman Uronen) 4562

Miehet 2 x 6 sarjaa

1) Helsingin Kullervo, (Paavo Mielonen

- Paavo Paakki) 2438

Veteraanit 2 x 6 sarjaa

1) Turun Weikot, (Urpo Virtanen -

Helge Vienonen) 2151

Keilailujaosto

KoripaUojaosto

Jaostoon ovat kuuluneet toimintavuoden

aikana 30. 9. asti puheenjohtajana

Yrjö Tanninen (3) sekä jäseninä

Unto Vahtera (3) ja Taisto Vuorinen

(3) 30. 9. lähtien jaostoon ovat kuuluneet

puheenjohtajana Yrjö Tanninen

(1) sekä jäseninä Jorma Lankinen

(-), Kauko Suhonen (-), Unto Vahtera

(1) ja Taisto Vuorinen (1). Ltk:n

edustajana on toiminut Erkki Saario.

Jaosto on kokoontunut neljä kertaa

ja käsitellyt 33 asiaa. Jaoston työvaliokuntaan

ovat kuuluneet Yrjö

Tanninen ja Kauko Suhonen. Keilailujaoston

sihteerinä on toiminut 1.

2. asti Markku Salonen ja 1. 2. alkaen

Virve Mikkola.

Keilailuseurojen neuvottelupäivät pidettiin

Helsingissä 10. 11.

TUL:n mestarit

Miehet: Paavo Mielonen HKu 1254

Naiset: Mirja Salonen TuPy 1188

Veteraanit: Urpo Virtanen TuWe

1121

SM-kilpailut:

Turun Weikot SM hopea 4-miehisjoukkue

(Niilo Elo, Leo Eriksson, Kalevi

Rantanen ja Kari Vänni)

VIII LöUojubla

Liittojuhlakeilailut järjestettiin Helsin-

Liiton koripallojaostoon ovat kuuluneet

30. 9. saakka puheenjohtajana

Erkki Aalto (3) sekä jäseninä Teuvo

Kinnunen (3), Timo Haukilahti (2),

Risto Väisänen (2).

30. 9. liittotoimikunnan vahvistamaan

jaostoon valittiin puheenjohtajaksi

Timo Toikka (1) sekä jäseniksi

Erkki Aalto (1), Juhani Honkasalo

(1), Teuvo Kinnunen (1), Timo Ilonen

(1), Risto Väisänen (-).

Apuelimet

Jaoston apuelimenä on toiminut työvaliokunta,

johon tällä hetkellä kuuluvat

Timo Toikka, Erkki Aalto ja

Timo Haukilahti.

Lisäksi jaoston apuelimenä toimivat

valmennusvaliokunta, johon kuuluvat

Rauno Haapanen puheenjohtajana,

Timo Tähtinen, Markku Ranta, Teuvo

Kinnunen, Risto Piipari, Harri Koskinen.

Naisvaliokunta Teuvo Kinnunen,

Berita Rantanen, Pirjo H~lonen, Mervi

Leppänen, Ari Autio, Markku Lujasmaa,

Taru Salo.

Erotuomarivaliokunta: Pentti Myyryläinen,

Jussi Hirva, Timo Haukilahti,

Auli Eränen, Leo Chrons,

Timo Kivimäki.

90

91


Jaosto on kokoontunut vuoden aikana

neljä kertaa ja käsitellyt niissä 42

asiaa.

LTK:n edustajina ovat olleet 30. 9.

saakka Erkki Tuomioja ja Lennart

Kivi sekä siitä eteenpäin Lennart Kivi,

joka on samalla jaoston kunniapuheenjohtaja.

Valmennusvaliokunta on kokoontunut

vuoden aikana kolme kertaa ja

naisvaliokunta viisi kertaa.

Kouluttavana valmentajana on toiminut

Lauri Vekkilä.

Yhteistoiminta

Tilanne SKL:n kanssa on edelleen

puutteellinen jos vertailukohdaksi otetaan

pari vuotta sitten ollut tilanne.

SKL pelaa edelleen piirisarjat erillään,

joka vaikeuttaa molempien liittojen

kilpailutoimintaa varsinkin junioritasolla.

Myös valtakunnallisissa nuorten

sarjoissa TUL pelaa ensimmäisen kierroksen

keskenään. Ainoastaan valiokuntapaikoissa

on päästy yhteisymmärrykseen

ja TUL on saanut edustajansa

kilpailu-, sääntö-, erotuomari-,

nais- ja koulutusvaliokuntaan.

SKL on ilmoittanut odottavansa

SVUL:n ja TUL:n uuden yleissopimuksen

allekirjoittamista. Nyt jo

lakkautetun TUK:n seurat ovat tuoneet

huomattavan voimanlisän liittomme

koripallotoimintaan.

Koulutustoiminta

Liitolla on viisi eri valmennusryhmää,

joiden ikärakenne on sama kuin vastaavissa

nuorten maajoukkueissa.

Nuoremmille ryhmille muodostavat

nuorisourheilijakurssit oman valintaperusteensa.

Vuoden aikana on liitto

käyttänyt eri valmennustehtävissä seuraavia

valmentajia: Lauri Vekkilä,

Jouko Kalenius, Aarno Pihl, Reijo

Laiho, Ari Autio, Kari Virtanen, Sulo

Kuikka, Markku Tiensuu, Hannu Puhakka,

Reijo Laiho, Kari Sinijärvi,

Kari Tamminen, Pekka Yliruka, Tarja

Luhtalampi, Emil Velensyky Tshekkoslovakia.

Kilpailutoiminta

TUL:n mestarit

TUL:n miesten mestaruussarja pelattiin

Suomi-sarjan alapuolella pelaavien

joukkueiden karsinnoilla, josta

pääsi kaksi parasta jatkoon. Syyskuussa

jatkettiin kolmella eri turnauksella,

joissa mukana oli 18 joukkuetta.

Loppusarja pelattiin Hyvinkäällä

20.-21. 10.

Sarjataulukko

TuPy 330

HyPo 3 2 1

Kiri-6Q 3 1 1

FA 3 0 3

295-351 6

261-209 4

267-264 2

233-312 0

Turun Pyrkivän mestarijoukkueessa

pelasivat: Olli Honkaniemi, Esa Rosman,

Kari Sainio, Jari Sandholm, Pasi

Vihervä, Timo Lehto, Jari Keto, Jaakko

Korhonen, Yrjö Accren, Jukka

Lindberg, Herbert Wright. Valmentaja

na Harri Koskinen ja huoltajana Juhani

Honkasalo.

TUL:n A-juniorien (19 v.) turnaus

pelattiin ensi alkuturnauksina niin pit-

Liittojuhlan ja nuorisokisojen koripallo turnaus pelattiin 15 eri sarjassa. Joukkueita kilpailuihin

osallistui 129.

93


källe, että saatiin neljä joukkuetta

selville. Loppusarja pelattiin Säynätsalossa

ja Jyväskylässä 30. 11.-1. 12.

Sarjataulukko:

ÄH 3 3 0 279-238 6

SäR 3 2 1 267-259 4

TuTo 3 1 2 223-250 2

SalVi 3 0 3 213-235 0

Äänekosken Huiman mestarijoukkueessa

pelasivat: Markku Ylituina,

Kari Nousiainen, Vesa Purokuru,

Simo Saikkonen, Ilkka Raatikainen,

Jarmo Lehtonen, Jukka Ruuska, Ari

Peuhkurinen, Arto Häkkinen, Markku

Raatikainen. Valmentajana Hannu

Puhakka.

TUL: n B-juniorien (17 v .) ratkais-.

tiin samalla tavalla, kuin edellisessä

ikäluokassa ja loppusarja pelattiin

Äänekoskella 15-16. 9. ja sarjataulukko

muodostui seuraavaksi:

ÄH 3 3 0 286-189 6

VuVe 3 2 260-230 4

RaPy 3 1 2 199-260 2

JyVe 3 0 3 196-260 0

Äänekosken Huiman mestarijoukkueessa

pelasivat : Ilkka Raatikainen,

Simo Saikkonen, Markku Ylituina,

Teijo Aliranta, Petri Kuosmanen,

Jukka Ruuska, Kari Nousiainen, Vesa

Purokuru, Cissa Häkkinen, Juha Pajunen.

Valmentajana Hannu Puhakka.

TUL:n naisten mestaruus ratkaistiin

Helsingissä 12-13. 5. ja järjestys

muodostui seuraavaksi:

1. Raholan yrkivä, 2. Helsingin Jyry

3. Kankaantaan Kisa 4. Äänekosken

Huima, 5. Kiri-60, Ylä-tikkurilan

Kipinä ja Espoon Isku luopuivat

kesken turnauksen, joten virallista

taulukkoa ei voitu tehdä.

Raholan Pyrkivän mestarijoukkueessa

pelasivat: Terhi Hirsimäki,

Riikka Harju, Jaana Mikkola, Pia

Mikkola, Tarja Luhtalampi, Sari

Silvennoinen, Riitta Kenkimäki, Satu

Erkkilä, Taru Salo, Kirsi Kalliomäki.

Valmentajana Reino Rajala.

TUL:n A-tyttöjen lopputurnaus pelattiin

kaksinkertaisena sarjana josta

vielä Ylä-Tikkurilan Kipinä luopui

kesken sarjan.

Sarjataulukko:

RaPy 2 2 0 160-110 4

KanKi 2 0 2 110-160 0

Rahkolan Pyrkivän joukkue: Riitta

Kenkimäki, Riikka Harju, Terhi Hirsimäki,

Tarja Luhtalampi, Pia Mikkola,

Jaana Mikkola, Sari Silvennoinen,

Marja Lindberg, Riitta Nieminen.

Valmentaja Reino Rajala.

TUL:n B-tyttöjen mestaruus ratkaistiin

kaksinkertaisilla turnajaisilla

ja loppusarja pelattiin Forssassa 7-8.

4.

Sarjataulukko:

RaPy 10 10 0 20

ÄH 10 7 3 14

HJyry 10 6 4 12

FA 10 9 2

Rahkolan Pyrkivän mestarijoukkueessa

pelasivat: Anne Haapaniemi,

Riitta Nieminen, Ulla Linnusmäki,

Jaana Mikkola, Marja Lindberg, Terhi

Hirsimäki, Sari Silvennoinen, Riikka

Harju. Valmentaja Taru Salo.

TUL:n C-tyttöjen loppusarja pelattiin

Tampereella 17-18. 3. ja mitalijärjestys

oli seuraava:

HJyry 2 2 0 170-130 4

RaPy 2 1 1 152-153 2

sÄR· 2 0 2 138-177 0

TUL:n miI1.ityttöjen mestaruus ratkaistiin

Äänekoskella 26-27. 5.

Sarjataulukko:

RaPy 3 3 0 214-116 6

PiVi 3 2 1 203-140 4

ÄH 3 1 2 108-197 2

SuolU 3 0 3 134-206 0

SM-sarjat

Miesten SM-sarjaan nousi Kotkan

Työväen Palloilijat.

I divisioonasta putosivat Kankaantaan

Kisa ja Kiri-60, mutta tilalle

nousivat Turun Pyrkivä ja Säynätsalon

Riento.

Suomi-sarjassa olivat joukkueidemme

sijoitukset seuraavat:

Etelälohko 1. Pispalan Tarmo 6.

Hyvinkään Pontera 7. Helsingin Visa.

Länsilohko 1. Turun Pyrkivä 2.

Forssan Alku 3. Karkkilan Urheilijat

6. Turun Toverit 7. Isojoenrannan

Sisu 8. Salon Vilpas 10. Multerit.

Itälohko 6. Karhulan Weikot 7.

Vuoksenniskan Vesa 10. Kotkan Kisa­

Veikot.

Pohjoislohko 1. Säynätsalon Riento

5. Jyväskylän Veikot 9. Setappi.

Suomi-sarjasta putosivat Multerit,

Setappi ja tilalle nousi Kyröskosken

Kiskojat ja Huimapäät.

Naisten SM-sarjaan nousi Kotkan

Työväen Palloilijat, mutta Kankaantaan

Kisa ja Helsingin Jyry putosivat

Suomi-sarjaan. Naisten Suomi-sarjassa

pelanneet Rahkolan Pyrkivä, Äänekosken

Huima, Vuoksenniskan Vesa

säilyttivät paikkansa.

Nuorten SM-sarjoissa olivat TUL:n

joukkueen sijoitukset seuraavat:

A-pojat 1. Kotkan Työväen Palloilijat

B-pojat 5. Kotkan Työväen Palloilijat

C-pojat 1. Kotkan Työväen Palloilijat

C-pojat 1. Kotkan Työväen Palloilijat

Minipojat 1. Kotkan Työväen Palloilijat

B-tytöt 2. Kotkan Työväen Palloilijat

6. Raholan Pyrkivä.

C-tytöt 5. Helsingin Jyry

Minityt

Minitytöt 3. Rahkolan Pyrkivä 6.

Forssan Alku.

TUL:n joukkueita eri sarjoissa pelaa

seuraavasti: SM-sarja 1 joukkue, I

divisioonaa 3 joukkuetta, Suomi-sarja

15 joukkuetta, maakuntasarja 23

joukkuetta, perussarja 32 joukkuetta.

Naisten SM-sarja 1 joukkue, Suomisarja

6 joukkuetta.

Kansainvälinen toiminta

TUL:n liittojoukkue oli kilpailumatkalla

Tshekkoslovakiassa 24-31. 8.

pelaten seuraavat ottelut:

TUL - Sparta Praha 86-89

TUL - SC Litomerice 71-85

TUL - Banik Most 100-79

TUL - Banik Most 86-74

TUL - Banik Most 104-47

Liittojoukkueeseen kuuluivat johtajana

Aarno Pihl, erotuomarina Timo

Haukilahti, valmentajina Lauri Vekkilä

ja Matti Malm sekä pelaajina Antti

Rajamäki, Timo Alfving, Kari Sainio,

Olli Honkaniemi, Pertti Lind, Juha

Hokkanen, Jari Luostarinen, Jori

Tammi, Jussi Saari, Pentti Puromäki,

Jari Sandholm.

TUL:n nuorten liittojoukkue vieraili

Puolassa 1-10. 5. pelaten seuraavat

ottelut:

Politechnika Gdask - TUL 7-63

94

95


Politechnika Szechen - TUL 77-80

Politechnika Lodz - TUL 42-36

WSWF Gdansk - TUL 54-62

Joukkueeseen kuuluivat Timo Tähtinen

valmentajana ja johtajana sekä

pelaajat Jarmo Lehtonen, Vesa Purokuru,

Petri Hirva, Pekka Yliruka,

Jyrki Koskinen, Pasi Laine, Ari Hentunen,

Kimmo Hirsilä, Paavo Virtanen.

Hyvinkään Ponteva oli kilpailumatkaila

Puolassa 18-25. 5. pelaten

seuraavat ottelut:

Pogon Szexhin - HYPo 93-74

WDS Szechin - Hypo 89-90

WDS Szechin - HyPo 80-104

Pogon Szechin - HyPo 93-76

Pogon Szechin vieraili Suomessa

Hyvinkään Pontevan vieraana 4-10.

9. pelaten seuraavat ottelut:

KaU - Pogon Szechin 90-100

KaU - Pogon Szechin 48- 73

HyPo - Pogon Szechin 114- 94

HyPo - Pogon Szechin 62- 82

Kiri-6O - Pogon Szechin 60- 59

Turun Pyrkivä oli ottelumatkalla

Tallinnassa 11-13. 5. pelaten matkan

aikana seuraavat ottelut:

Tallinnan Metallist - TuPy 79-80

Pärnu Kalev - TuPy 83-71

Turun Pyrkivän vieraana oli Sevastopol

STU 27-31. 12. STU voitti

Pyrkivän 95-85.

Eestin Kalevin naisten koripallojoukkue

vieraili Suomessa 13. 17. 9.

pelaten Helsingin Jyryä vastaan voittaen

94-45.

TUL:n Keski-Suomen piirijoukkue

vieraili Puolassa 23-29. 8. pelaten

matkan aikana seuraavat ottelut:

Resowia Rceszow - TUL 119-117

CWKS Rceszow - TUL 115- 55

Resovia Rceszov vieraili Suomessa

6-12. 9. pelaten seuraavat ottelut:

TUL Keski-Suomi-Resovia65-101

Kotkan Työväen Palloilijat osallistui

Euroopan cup-voittajien cupiin jossa

se kohtasi heti Italian huippujoukkueen

Emerson Ballaganestro Varesen

pudoten jatkosta luvuin 229-159.

Hapolen 11 :sta juhlakisoissa Israelissa

KTP pelasi seuraavat ottelut:

KTP - Gan Chamuel 56- 72

KTP - Shar HNEGF 69- 76

KTP - Hapoel Iru Sanak 104- 71

KTP osallistui Ruotsissa Uumajassa

6-8. 10. pelattuun kansainväliseen

turnaukseen. Lisäksi KTP otteli seuraavat

kv. ottelut: 29. 8.

KTP -

KTP -

Maaottelut

Varsovan Legia

Solna Sanjets

89- 78

99-116

A-poikien PM-kisoissa Lahdessa 5-7.

1. pelasivat Jarkko Tuomaala ja Jari

Launiainen. Suomi voitti Pohjoismaiden

mestaruuden.

Naisten maaotteluissa oli Heli Toikka

mukana seuraavasti 27. 1. Suomi

- Hollanti Savonlinnassa 61-87,

Suomi - Hollanti Lahdessa 28 . 1.

51-55.

A-tyttöjen EM-kisat Palermossa Italiassa

20-28. 7. mukana Heli Toikka.

Edustukset

Suomen Koripalloliiton valiokuntaan

kuuluvat liittomme edustajat seuraavasti:

Kilpailuvaliokunta

sarjajaos Aarno Pihl

erotuomarijaos: Pentti Myyryläinen

naisjaos Teuvo Kinnunen

sääntövaliokunta Timo Haukilahti

koulutusvaliokunta Lauri Vekkilä

KTP oli kuluneena vuonna varmasti maamme paras koripalloseura, kun otetaan

kaikki sarjat huomioon. Miesten ja naisten joukkue pelasi SM-sarjassa ja nuorten

sarjoissa saavutettiin kolme Suomen mestaruutta ja yksi hopea. Kuvassa SM-sarjan

miesten edustusjoukkue.

VllI Liittojuhla ja

nuorisokisat

Liittojuhlan ja nuorisokisojen koripalloa

pelattiin kaikkiaan 13 eri sarjassa

ja joukkueita oli yhteensä 129

joukkuetta.

Tulokset sarjoittain:

Miehet kansainvälinen sarja 4 joukkuetta

Uoukkueet kutsuttu) 1. Kotkan

Työväen Palloilijat 2. Turun Pyrkivä

3. Äänekosken Huima 4. Banik Most

Tshekkoslovakia.

Naiset kansainvälinen sarja 5 joukkuetta

Uoukkueet karsittu) 1. Raholan

Pyrkivä, 2. Kotkan Työväen Palloilijat,

3. Helsingin Jyry, 4. Hoybråten

Norja, 5. Äänekosken Huima.

Miehet kansallinen sarja, joukkueita

23 1. Kiri-6O, 2. Hyvinkään Ponteva,

3. Forssan Alku, 4. Pispalan Tarmo.

Naiset kansallinen sarja, joukkueita

1. Äänekosken Huima, 2. Kiri-60.

B-pojat, joukkueita 11. 1. Äänekosken

Huima, 2. Salon Vilpas, 3. Jyväskylän

Veikot, 4. Kiri-6O.

C-pojat, joukkueita 19. 1. Äänekosken

Huima, 2. Kankaantaan Kisa 1, 3.

Raholan Pyrkivä, 4. Hyvinkään Ponteva,

5. Säynätsalon Riento, 6. Kankaantaan

Kisa II.

Minipojat, joukkueita 23. 1. Kotkan

Työväen Palloilijat, 2. Turun Toverit,

3. Elannon Isku 4. Äänekosken Huima,

5. Karkkilan Urheilijat, 6. Kiri-

60.

Mikropojat, joukkueita 15. 1. Kar-

96

7

97

More magazines by this user
Similar magazines