Fast-asiakaslehden verkkoversio - Fastems

fastems

Fast-asiakaslehden verkkoversio - Fastems

FAST

­Fastems­Oy­Ab­asiakaslehti­1­•­2011

Fastems Suomi

uudistui

s. 4

Hitsi, miten puhdasta ilmaa

s. 8

Camtronic laajentaa

tarjoamaansa

s. 14

Hydroline vahvassa

kasvussa

s. 10

Fast | 1


Julkaisija­

Fastems­Oy­Ab

Tuotekatu 4

33840 Tampere

No. 1/2011

Päätoimittaja

Jyrki Auer, Fastems Oy Ab

jyrki.auer@fastems.com

Ulkoasu

Leila Ainasoja, Fastems Oy Ab

leila.ainasoja@fastems.com

Painopaikka:

Kirjapaino Hermes Oy, Tampere

Tilaukset

Tilaa ilmainen Fast-lehti osoitteessa:

www.fastems.com/lehtitilaukset

Fastems Oy Ab toimipaikat:

Keskinen Alue

Tuotekatu 4, 33840 Tampere

Kankomäentie 20, 37800 Toijala

Ahertajankatu 6, 33720 Tampere

Eteläinen alue

Hakkilankaari 2, 01380 Vantaa

Lahti, Ahtiala

Taivalkatu 8, 15101 Lahti

Lahti, Askon alue

Askonkatu 13, 15100 Lahti

Tehtaantie 6, 28400 Ulvila

Tehdaskatu 7, 24100 Salo

Pohjoinen alue

Muottitie 1 A, 65320 Vaasa

P Ä Ä K I R J O I T U S

“Hyvä yhteistyö

ja hyvät tulokset

syntyvät yhteisen

ponnistelun tuloksena”

Osaaminen­ja­tahto

Teollinen maailma on heräilemässä henkiin vuoden 2008 äkkijarrutuksen jälkeen.

Kuten aina ennenkin, kiihdytysvaihe tulee eri aikaan eri yrityksissä. Volyymit ovat

kasvussa ja investointihalukkuuskin on pikku hiljaa paranemassa. Mutta paluuta

entiseen ei ole olemassa tässäkään tilanteessa. Markkinatilanne on muuttunut ja

läntinen teollisuusmaailma joutuu yhä tiukemmin kamppailemaan Aasian talousihmeiden

kanssa.

Yritysten kilpailukyvyn parantaminen on alati jatkuva haaste, ja itse asiassa vahvin

keino turvata jatkuvuus ja hyvinvointi Suomessa.

Fastemsin ja muun kotimaisen konepajateollisuuden yhteinen missio on hidastaa

ja pysäyttää tuotantovolyymien vyöryminen ulos maasta. Tähän tarvitaan osaamista

ja tahtoa. Investointirohkeutta tarvitaan, insinööri- ja taloustaitoa niiden suunnitteluun

sekä entistä enemmän näkemystä mihin kukin keskittyy. Verkostoituminen on

jo hyvällä alulla, mutta monin osin puuttuu rohkeus mennä asioissa loppuun saakka.

Fastems on kantanut jo pitkään osaajan viittaa työstökoneiden ja niihin liittyvän

automaation osalta. Tuonut koneita ja laitteita maahan sekä rakentanut niitä myös

itse. Tämä on kasvattanut yrityksen sisälle osaamisten verkon, joka hakee vertaistaan.

Haluamme tuoda tätä osaamista asiakaskuntamme käyttöön mahdollisimman

kattavasti. Olemme jalkauttaneet palvelujamme lähemmäksi asiakkaita (kahdeksan

aluehuoltokeskusta Suomessa), uudistaneet palveluorganisaatiota laadun ja saatavuuden

parantamiseksi sekä lisänneet osaamista ja resursseja yritysoston avulla (TH-

Tools-konserni).

Hyvä yhteistyö ja hyvät tulokset syntyvät yhteisen ponnistelun tuloksena ja tähän

tarvitaan aikaa ja yhteisiä kokemuksia. Toivomme asiakkailtamme pitkäjänteisyyttä

ja näkemystä, meillä on osaamista ja tahtoa.

Tuotteliasta kesää toivottaen,

Juha Pihlajamaa

Palveluliiketoiminnan johtaja, Suomi

ROBOTTIKONEISTUSTA VAASASSA

Fastems järjesti huhtikuussa jo toista kertaa

yhdessä Vaasan ammattikorkeakoulu

VAMKin kanssa Robottikoneistus-päivän.

Robottityöstön etuna ovat suuremmat

nopeudet ja isommat työalueet. Robotilla

voidaan muun muassa tehdä esikoneistus,

kierteitys, poraus, aukotus, jäysteenpoisto

ja viimeistelyhionta. Myös muottien ja

mallien jyrsintä onnistuu. Robottityöstö

kiinnostaa muun muassa tasaisen laadun,

toistettavuuden, tuottavuuden kasvun, yritysimagon,

työturvallisuuden ja ympäristön

vuoksi. Se alentaa myös työkalukustannuksia.

Käytössä on joko paineilma- tai sähköiset

työkalut. Sähköisten etuna on helppo

SERVICE LEVEL 2+ PITÄÄ HUOLTA AVAINJÄRJESTELMÄSTÄ

Fastems Oy Ab on laajentanut automaatiojärjestelmiensä

Life Time Care -palveluita.

Uutena palveluna palvelusopimuksiin on

lisätty 2+ -taso. Se sisältää Teleservice-etätuen

kiinteällä vuosimaksulla kuten Service

Level 1 sekä huolto-ohjelman mukaiset ennakkohuollot

kuten Service Level 2. Uutena

ominaisuutena siihen kuuluu Teleservicen

tekemä automaatio-ohjauksen analyysi.

Uutta palvelukonseptia on pilotoitu

seitsemällä asiakkaalla, ja pilotit ovat nyt

johtaneet ensimmäisiin 2+ -palvelusopimuksiin.

Tällä hetkellä sopimuksen piirissä

on kymmenen FM-järjestelmää eri puolilla

maailmaa. Fastemsin Skandinavian alueen

virran kulutuksen ja kierroslukujen seuraus

sekä terän kulumisen mittaaminen. Ne

ovat energiatehokkaita, pyörimisnopeutta

voidaan säätää tarkasti ja prosessia on helppo

valvoa. Lisäksi niissä on mahdollisuus

automaattiseen terän vaihtoon. Paineilmatoimisten

etuna on yksinkertainen rakenne

ja pieni fyysinen koko ja massa.

Voimaohjauksella tavoitetaan vakiovoima

työkappaletta vasten vähemmillä paikoituspisteillä.

Se voidaan toteuttaa joko

ulkoisella joustoyksiköllä, jossa ohjaus on

yhdessä suunnassa, tai robotin akseleihin

integroiduilla ohjauksilla, joka vaikuttaa

kaikkiin akseleihin robotin oman ohjauksen

avustuksella.

huoltopäällikkö Sven Isaksson kertoo, että

2+ tason palvelusopimuksen avulla asiakas

pystyy syventämään järjestelmän tuntemusta

ohjauksen osalta, havaitsemaan

tuotannon kehityskohteita ja kasvattamaan

henkilöstön osaamista. Tietoja voidaan

myös suoraan käyttää järjestelmän käytettävyyden

ja käyttösuhteen parantamiseksi.

Teknisten etujen lisäksi tason 2+ sopimus

tuottaa myös säästöä hallinnollisissa

kuluissa. Kustannukset pysyvät ennustettavina

ja palveluiden tilaaminen voidaan

tehdä joustavasti ilman turhaa byrokratiaa

johtuen kiinteästä vuosihinnasta. Käytännössä

tarvittavien palveluiden tilaaminen

U U T I S I A

ITÄ-SUOMEN ALUEKEHITTÄJÄT

FASTEMSIN VIERAINA

Fastems järjesti huhtikuussa aluekehityspäivän,

jossa alustettiin Fastemsin käynnistämää

verkostokehityshanketta, jossa

selvitetään, millaiset edellytykset on vahvistaa

teollisten palveluiden tarjontaa Itä-

ja Kaakkois-Suomen alueella.

Tilaisuuden avanneen Fastemsin toimitusjohtaja

Jarmo Hyvönen viestinä oli,

että konepajayritysten tulevaisuuden menestys

perustuu hyvin valittuihin kumppaneihin.

Yhdessä oppiminen ottaa aikaa,

joten hyviin tuloksiin ei päästä hetkessä.

Palvelujohtaja Juha Pihlajamaa ja hankkeen

projektipäällikkö Aarno Luukkonen

esittelivät Fastemsin palvelutarjoamaa ja

Spiralin toimitusjohtaja Vesa Salminen

kertoi yrityksen toimeenpanevasta roolista

hankkeen kartoitusvaiheessa.

Päivän aikana kierrettiin Fastemsin

Lahdesjärven tehdas sekä käytiin tutustumassa

Logistic TKT Systems Oy:n, Nomet

Oy:n sekä Agco Sisu Power Oy:n toimintamalleihin

ja valintoihin tuotantoteknologian

ja prosessien suhteen. Yritysten

edustama skaala oli 30 hengen konepajasta

kansainväliseen, useamman sadan hengen

yritykseen

Loppukeskustelussa aluekehitysyhtiöiden

edustajien välitön palaute oli myönteinen

ja he kokivat hankkeen hyvänä mahdollisuutena

alueensa teollisuusyrityksille.

Hanke käynnistyy alkukesän 2011 aikana

ja eri jatkunee kevääseen 2012 saakka. Tavoitteena

on aikaansaada merkittävää ja

jatkuvaa palvelutoimintaa alueelle.

voidaan jalkauttaa organisaatiossa, mikä

nopeuttaa reagointia mahdollisissa tuotannon

ongelmatilanteissa.

Service Level 2+ kertoo luotettavasti ja

helposti kuinka järjestelmä on toiminut,

miten sitä on käytetty ja jos ongelmia havaitaan,

mitkä ovat tarvittavat toimenpiteet.

Koska tämä tieto on kunnossapidon saatavilla

jo ennen huoltokäyntiä, turhaa matkustelua

ei tarvita - selvää säästöä tämäkin!

Lisätietoja:

Esa Karppi / Fastems Teleservice

2 | Fast

Fast | 3


Koko­tarjoamalla­kokonaisvaltaisia­ratkaisuja

Fastemsista Suomen suurin

työvälinevalmistaja

Tampere Manufacturing Summitissa

luodattiin alan tulevaisuutta. Kuvassa

vasemmalta Fastemsin toimitusjohtaja

Jarmo Hyvönen, johtaja Filip Geerts

CECIMOsta ja Fastemsin hallituksen

puheenjohtaja Tomas Hedenborg.

Viime vuoden lopulla Fastems osti Vaasassa, Lahdessa ja Akaassa toimivan

TH-Tools-konsernin. Kauppa on osa niitä toimenpiteitä, jolla on vahvistettu

Fastemsin kotimaan palveluliiketoimintaa sekä laajennettu ja paikallistettu

nykyistä tarjoamaa. Uusi Suomen organisaatio on rakennettu kolmen

vahvan aluekeskuksen, Tampereen, Vantaan ja Vaasan ympärille. Kaikkiaan

Fastemsilla on Suomessa jo 11 toimipaikkaa yhdeksällä paikkakunnalla. Keväällä

alkoi myös kehityshanke, joka tutkii, millaiset edellytykset on vahvistaa

teollisten palveluiden tarjontaa myös Itä-Suomessa.

Kotimaan ja etenkin kansainvälisen kasvun

vuoksi myös Fastemsin johto vahvistuu.

Jarmo Hyvönen jatkaa toimitusjohtajana,

ja johtoryhmään kuuluvat myyntijohtaja

Seppo Lehtonen, liiketoiminnan kehitys ja

markkinointijohtaja Juhani Rantalainen,

projektiliiketoiminnan johtaja Pekka Lammassaari,

robotiikan ja tuoteliiketoiminnan

johtaja Harri Lehtinen, talousjohtaja Jukka

Marttila, Fastems Suomen johtaja Tomi

Tiitola, Fastems Usan toimitusjohtaja Tomi

Ketola ja HRD-johtaja Salme Alho. Hallitus

vaihtui ja uuden hallituksen myötä täysipäiväisenä

hallituksen puheenjohtajana

aloitti Tomas Hedenborg.

LIIKETOIMINTA UUDISTUU

Uusi hallitus on muodostettu erilaisella logiikalla

aiempaan verrattuna. Nyt mukana

on täyspäiväisesti Fastemsiin ja sen edellytysten

fokusointiin keskittyvä henkilö.

Tällainen panostus on mahdollinen, koska

omistajatahot näkevät yrityksen suuren kehityspotentiaalin

ja siihen uskotaan. Päätöksellä

vahvistetaan yhtiön hallintoa ja sillä

haetaan vastetta ajan strategisiin haasteisiin,

kasvuun ja kansainvälistymiseen, joihin voi

sisältyä muun muassa päätöksiä uusista

markkina-alueista ja yritysostoista.

- Voimakas fokusointi mainittujen

haasteiden edessä on välttämättömyys.

Tehtävänä on nopeatempoisesti kehittää

potentiaalisia liiketoimintayksikköjä,

ja viedä tehtäviä valintoja voimalla eteenpäin.

Keskittyä niihin asioihin, jotka tuo-

vat yritykselle lisäarvoa, Hedenborg sanoo.

- Busineksen pitää yhtä aikaa pyöriä ja kyetä

tekemään liikkeitä kansainvälisen toiminnan

kriittisen koon saavuttamiseksi.

Samalla pitää ansaita asiakkailta oikeus olemassaoloon.

Aiemmin Hedenborg on työskennellyt

autoteollisuudessa saksalaisen järjestelmätoimittaja

HBPO:n ja sittemmin

Finn-Powerin toimitusjohtajana. Vahvaa

kansainvälistä kokemusta tuo 20 vuoden

työ ulkomailla. Mainittujen tehtävien lisäksi

kokemustaustaan kuuluu muun muassa

tuotekehitystä ja integraatioprosesseja suurten

muutosten yhteydessä.

Hallituksen puheenjohtajan rooli on

toimia toimitusjohtajan sparrauskumppanina

ja aktiivisessa vuorovaikutussuhteessa

johtoryhmän kanssa. Hedenborg ja Hyvönen

tuntevatkin toisensa kuuden vuoden

ajalta. Yhteisiä Fastems-vuosia on jo viisi,

mutta sitä ennen he edustivat suomalaista

konepaja- ja automaatio-osaamista kansainvälisessä

CECIMO-etujärjestössä.

TH-TOOLS ON NYT FASTEMS!

Noin 80 henkilöä työllistävä TH-Tools-konserni

on tunnettu monipuolisena metalliteollisuuden

työväline-, kiinnitin-, menetelmä-

ja laiterakentajana. Toiminnan laajuus

ja osaaminen ovat sitä luokkaa, että kauppa

teki kerralla Fastemsista Suomen suurimman

työvälinevalmistajan. Tätä merkittävää

osaamista tullaan hyödyntämään Suomen

lisäksi muun muassa Fastemsin kasvavan

automaatioviennin kehittämisessä. Kaupan

myötä Fastems kykenee toimittamaan vaikka

kokonaisen konepajan valmistusteknologian

avaimet käteen -periaatteella, ja pitämään

sen optimitavalla toiminnassa.

TH-Toolsin yksiköt ovat liittyneet kiinteäksi

osa Fastemsia, ja vanhan nimen käytöstä

on luovuttu. Jatkossa yksiköt tunnetaan

nimillä Fastems Vaasa, Fastems Lahti

ja Fastems Akaa. Näiden toimintojen liikevaihto

vuonna 2010 oli 7,8 miljoonaa euroa.

Työvälinevalmistuksen juuret ulottuvat

sotavuosiin ja suomalaisen osaamisen

kovimpaan kärkeen. Vaasan toiminnot jatkavat

Strömbergin työkaluvalmistajien perintöä

siinä missä Lahden toiminnot ovat

Asko kodinkoneiden ja UPO:n perillisiä.

Akaa on puolestaan suomalaisen lankasahauksen

uranuurtajia. Kun mukaan laskee

vielä Fastemsin taustalla olevan Valmetin

erikoistyöstökoneosaamisen, paketti edustaa

kattavaa osaa suomalaisesta työvälinehistoriasta.

VAASA – POHJOISEN ALUEEN UUSI

KESKUS

Kun Strömbergin seitsemän työkaluvalmistajaa

lähtivät Pitäjänmäeltä sotaa pakoon

Vaasaan, syntyi uusia tuotteita, menetelmiä,

laitteita, sorveja ja jyrsinkoneita

kehittelevä pesä. Kun tuote lähti lentoon,

se sai alueelta tuotantotilat. Alueelle syntyneet

yritykset ruokkivat kotipesäänsä hankkimalla

tarvitsemansa muovimuotit ja työkalut

siltä.

Strömbergin kruununjalokivi kasvoi

4 | Fast

Fast | 5


läpi sota- ja sotakorvausvuosien yhtiön sisäisenä

yksikkönä. Tilanne muuttui vasta

1980-luvulla, kun Asea tuli toimintaan

mukaan. Silloin yksikkö alistettiin ulkopuoliselle

kilpailulle ja se sai aloittaa myös

myynnin oman konsernin ulkopuolelle.

1990-luvulla muovimuoteista luovuttiin, ja

2000-luvun alussa alkoi ABB:n aika. Emoyritys

oli tällöin suurin asiakas ja vientiin

meni noin kolmannes tuotteista. Tuolloin

sai alkunsa nykyinen robotti-, työstökone-

ja laiteosaaminen.

Tänä päivänä tuossa samaisessa kotipesärakennuksessa

Strömbergin teollisuusalueella

toimii Fastems Vaasa, Fastemsin pohjoisen

toiminta-alueen keskus. Vaasaan on

keskittynyt tarkkojen asiakasräätälöityjen

koneiden ja laitteiden sekä työvälineiden

valmistus.

- Fastems tarjoaa aluekeskuksellemme

yhteisprojekteja ja toimii samalla esikuvanamme

erikoistumisessa, kertoo liiketoimintajohtaja

Jari Saaranen. - Fastemsilla

on myös kiinnostavaa tuotantolaitteiden

maahantuontiosaamista.

Tällä hetkellä Vaasa kehittää vahvasti

Fastemsin palveluiden tuomista asiakkaitaan

lähelle sekä tuotepuolella robotiikan

joustavia asennuslinjoja. Fastems Vaasassa

työskentelee reilut 50 henkeä.

JO TOINEN FASTEMSIN YKSIKKÖ

LAHDESSA

Lahden alueen metalliteollisuus sai alkunsa

sotien jälkeen Asko kodinkoneiden ja Upon

kaltaisten toimijoiden ansiosta. Askon alueella

toimi työkaluyksikkö, joka valmisti

kaiken itse, tykkisorveja ja valulaitteita

myöten. Työvälineosaamisesta

jalostui kaikkien

tuntemia liesiä, pesupöytiä,

muovituotteita

ja kylmälaitteita. Syntyi

Asko-Upo ja sittemmin

Uponor, ja työkaluyksikkö

jatkoi paikallisen teollisuudenkehityskeskuksena.

Vuonna 2000 Jukka

Lares osti liiketoiminnon

kumppanin ja sijoitusyhtiön

kanssa. Yksiköstä

syntyi Toolmakers, ja

paikallinen palvelu nostettiin

eteen. TH-Toolsin

aika alkoi 2007, jolloin alkoi

myös aktiivinen, suora

vienti. Välillistä vientiä

oli toki ollut aiemminkin.

Nyt viennin rooli on noin

kolmannes Fastems Lahden

toiminnasta, ja asiakkaita

on 20 maassa.

Lahti on keskittynyt

ohutlevyihin, syvävetoon

sekä kasvavaan palveluliiketoimintaan

25 hengen

voimin. Sopimushuoltoa

tarjotaan 15 minuutin

vasteajalla Lahden alueelle.

Lisäksi tarjoamaan

kuuluu elinkaaripalve-

Keskinen

alue

Eteläinen

alue

luja, vuosisopimuksia sekä menetelmä- ja

prosessienkehitystä. Totaltools-palvelu käy

raportoiden läpi asiakkaan prosesseja analysoiden

ja kehittäen niitä.

- Kertakäyttökulttuurin yleistymisen

Pohjoinen

alue

Pori

Vaasa

Tampere

Akaa

Salo

Vantaa

Jyväskylä

Lahti

Kuopio

ymmärrys huollon tuottavasta merkityksestä

ja seisokin todellisesta hinnasta on monilta

hämärtynyt, kertoo myyntijohtaja Jukka

Lares.

Ennen tuotantoerät mitattiin tuhansista

ylöspäin, nyt tehdään päivän eriä ilman

varastoja, siksi työkalu ei ehdi määräaikaishuoltoon,

vaan tuotelaatu määrä milloin

kunnossapitotoimet aloitetaan. Näin toimittaessa

huollon oikea-aikaisuus on tärkeää,

koska ylikuluneen korjaus on kallista tai

jopa mahdotonta. Myös kumppani kannattaa

valita ajatuksella, sillä huono huolto käy

kalliiksi.

Fastems Lahdessa työvälinehuolto tuntee

työvälineet ja raportoi sille tehdyt työt.

Tieto on tallessa sähköisesti. Toiminnassa

hyödynnetään soluosaajaorganisaatiota,

jolloin huollolle löytyy aina aikaa.

Ohutlevytuotannon koneet, terät ja filosofia

ovat kehittyneet voimakkaasti. Nykyisin

vaaditaan entistä vähemmän sovittamista

ja päästään jopa suoraan koneistuksesta

asennuskelpoiseen kappaleeseen. Myös materiaalit

ovat kehittyneet varsinkin ajoneuvoteollisuudessa.

Erikoiskestävät metallit

muodostavatkin uuden haasteen työkaluille.

Ohuet materiaalit edellyttävät työkaluilta

paitsi tiukempia toleransseja ja tarkempaa

tuotantoa, myös toisenlaista suunnittelua ja

designia. Nämäkin osaltaan lyhentävät työkalun

elinkaarta.

Työkalun huolto oikein tehtynä ei ole

kustannus vaan säästö. Väärin tehtynä se

maksaa. Itse tehden kulut hukkuvat eikä

kukaan tiedä todellista hintaa. Siksi huoltoa

kannattaa ajatella tuntihinnan sijaan tuntiveloitus

tuotettua kappaletta kohden -perusteella.

FASTEMS AKAA – KOHTI

ROBOTISOITUJA TUOTANTOLINJOJA

Fastems Akaan juuret ulottuvat 1980 luvulle,

jolloin yksikön nykyinen vetäjä

Jari Mäkinen alkoi isänsä kanssa kehittää

lankasahausta. Tuolloin elettiin kyseisen

kipinätyöstömenetelmän pioneeriaikaa

Suomessa. Toijalan Lankasahaus Oy perustettiin

1987. Koneita uudistettiin ja

1990-luvulla toimintaa kehitettiin kohti

kokonaisvaltaisia toimituksia. Suurimmat

asiakkaat olivat tuolloisia elektroniikkateollisuuden

vetureita, Perlos etunenässä.

2000-luvulla TH-Tools osti yrityksen,

jolloin alkoi uusi kehitysvaihe, lankasahaus,

jyrsintä hiominen ja osavalmistus

saivat rinnalleen työvälinevalmistuksen

ja huollon.

- Yhdistyminen ja erityisesti Venäjän

kasvavat markkinat ovat suuri mahdollisuus.

Avaimenamme menestykseen on

yksikkömme motivoitunut ja asiantunteva

henkilöstö, Mäkinen sanoo.

Nyt Fastems Akaassa kehitetään

kuuden hengen voimin valmiutta kokonaisten

robotisoitujen tuotantolinjojen

toimittamiseen ja kunnossapitoon.

6 | Fast Fast | 7

6 | Fast Fast | 7


Tampereen­ammattiopiston­Absolent­­

TSF­4F-kuivapartikkelisuodattimet

Hitsi, miten puhdasta ilmaa!

Neljään hitsausluokkaan sijoitettavat kuivapartikkelisuodattimet

huuvineen paikoilleen

asennettuina kilpailutettiin ja Fastems

voitti toimituksen kokonaistaloudellisuuden

perusteella. Tilaus tehtiin syksyllä 2009

ja neljä Absolent TSF 4F-kuivapartikkelisuodatusjärjestelmää

toimitettiin paikoilleen

asennettuna keväällä 2010.

- Toimitus meni hienosti ja Fastems

hoiti kokonaistoimituksen sovittuun määräaikaan

mennessä paikoilleen, kertoo

Tampereen ammattioppilaitoksen opettaja

Markku Heurlin. - Me annoimme tontin ja

teimme kalustesiirrot, Fastems suunnitteli,

toteutti ja teki tarvittavat virtausmittaukset,

testikoeajot sekä jauhatukset.

Ensimmäisen vuoden käytön jälkeen

kokemukset ovat Heurlinin mukaan hyviä.

Kuhunkin Absolent TSF -suodattimeen on

kytketty 10-20 kaasu-, puikko- tai MIGhitsaustyöpistettä.

Yhden Absolentin teho

riittää 20 hitsaajan yhteiskuormitukselle,

mutta tyypillisesti yhtäaikaisia hitsaajia

on kymmenkunta. Työpisteet on varustet-

Pari vuotta sitten Tampereen

ammattiopiston

Hepolamminkadun toimipisteessä

tehtiin työturvallisuusselvitys.Riskikartoitusryhmänselvityksessä

otettiin kantaa

kone-, ympäristö- ja

laiteturvallisuuteen sekä

siisteyteen. Samassa yhteydessä

suoritettiin ilmanlaatu-

ja äänimittauksia,

joiden tulosten

perusteella aloitettiin

omatoimiset parannustyöt.

Ensisijaisesti päätettiin

keskittyä ilmanlaatuun

niissä hitsausjärjestelmiä

sisältävissä

opetustiloissa.

tu huuvan reunaan kiinnitetyillä suojaverholla,

jotka paitsi suodattaa UV-säteilyä,

auttavat huuvaa oikeanlaisen ilmakierteen

muodostamisessa. Verhojen avulla kuivapartikkelit

saadaan paremmin koottua suodattimelle,

mutta ilman niitäkin suodatus

toimii. Suurimmassa osassa työtiloja verhot

ovat asennettuna, mutta ei kaikissa, sillä

työtilan varustuksesta päättää kunkin tilan

vastuullinen opettaja. Samaa vaihtelua on

muun muassa sen suhteen, onko työtilaan

haluttu luonnonvaloa vai ei.

- Nämä meidän työtilamme ovat olleet

haastava kohde, koska poistoputkistot ja valaistus

on sijoitettu savua keräävän huuvan

sisälle, Heurlin kertoo. - Virtauksen voimakkuus

säädetään huuvissa, joiden sulkuventtiilejä

säädetään tarpeen mukaan. Oli

hienoa, että Absolentilta saavuttiin henkilökohtaisesti

paikanpäällä tutustumaan tilanteeseen

ja auttamaan oikeassa mitoituksessa,

hän jatkaa.

Erityisiä huoltotoimia suodattimet eivät

tarvitse. Heurlin kertoo, että oppilaat tyh-

jentävät ne kahdesti kuukauden aikana,

mutta tämä tapahtuu lähinnä opetuksellisista

syistä. Paine-eron perusteella tarkastellen

varsinaista tyhjennystarvetta ei

ole ehtinyt muodostua. Jälkikäteen suodattimiin

on lisätty oppilaitoskäytön erityispiirteiden

vuoksi mahdollista siirtoa

helpottavat ylimääräinen vedenpoistoventtiili

ja paineventtiili sekä valvomoon

keskitetty kauko-ohjaus.

Absolent TSF -kuivapartikkelisuodattimet

edustavat alan uusinta ja tehok-

kainta suodatustekniikkaa. Suodatin on

paineilmapuhdisteinen ja sopii ympärivuorokautisiin

sovellutuksiin. Ulostuleva, täysin

puhdas ilma voidaan kierrättää takaisin

työtilaan, jolloin ylimääräisiä lämpöhäviöitä

ja energiakustannuksia ei synny. Absolent

TSF -suodattimet soveltuvat hitsauksen lisäksi

laser- ja plasmaleikkaukseen sekä erilaisiin

hionta ja jäysteenpoistosovelluksiin.

8 | Fast Fast | 9


Nykyaikainen­tuotantotekniikkaja­jatkuva­kehitystyö

Hydroline

vahvassa

kasvussa

Vaativaan käyttöön tarkoitettujen hydrauliikkasylinterien

suunnitteluun ja valmistukseen

erikoistunut Hydroline Oy on mallikelpoinen

esimerkki siitä, miten taantuman hiljainen

aika osattiin kääntää eduksi. Nyt tuotanto

puskee taas täysillä eteenpäin. Moderni konekanta

ja automatisointi takaavat asiakaslähtöiset

ratkaisut erilaisiin tarpeisiin.

Portaalipanostaja 1990-luvulta,

nykyisten Fastems RPC-G-robottisolujen

edeltäjä.

Vuorelan teollisuusalueella Siilinjärvellä

toimivan Hydrolinen menestystä on rakennettu

pitkäjänteisesti, sillä perheyrityksen

juuret ulottuvat vuoteen 1962. Yli 40 vuoden

taakse ulottuvat asiakassuhteet yhdessä

nykyaikaisen tuotantoteknologian hyödyntämisen

ja jatkuvan kehitystyön kanssa ovat

mahdollistaneet menestyksekkään suursarjatuotannon

maassamme.

Pitkään historiaan mahtuu ylä- ja alamäkiä.

Vuonna 2008 alkanut globaali taantuma

puri Hydrolineakin kovaa, sillä vuosi

2009 leikkasi toiminnasta peräti 60 %. Samaan

aikaan piti kuitenkin viedä loppuun

Vuoden vanha Gildemeister CTX gamma 2000 TC -monitoimisorvi Fanuc-robottisoluineen.

kasvun aikana aloitettu 5000 neliömetrin

tehdaslaajennus. Ja sinnikkyys palkittiin.

Seuraavana vuotena tavoitettiin 100 % kasvu

ja tänä vuonna ylitetään jo aiemman

ennätysvuoden 2008 taso. Se tarkoittaa yli

140.000 toimitettua hydraulisylinteriä, jonka

lisäksi tulevat vielä komponentit ja varaosat.

JATKUVA KEHITYSTYÖ

Nopean nousun takana on päähankkijoiden

kasvun lisäksi se, että hiljainen aika pakotti

panostamaan enemmän omaan tuotekehi-

tykseen. Tämä puolestaan mahdollisti uusia

aluevaltauksia, joita nyt päästään hyödyntämään.

Hiljaisena aikana toteutettiin muun

muassa tehdasmuutto, joka onnistuttiin

viemään läpi ilman varsinaista tuotantokatkosta.

Muutossa jokainen työpiste, noin

40 työstökonetta, hitsauskoneet ja varastot

vaihtoivat paikkaa. Hydrolinen tiloissa toimiva

Fastemsin aluehuoltokeskuksen väki

teki muuton konesiirtoja yhteistyössä talon

oman väen kanssa.

Hydroline on ollut jo pitkään Fastemsin

Tuotantotuki-huoltosopimusasiakas. Tuotantotuessa

kyse on kokonaisvaltaisesta

10 | Fast

Fast | 11


kumppanuudesta, jossa Fastems ottaa vastuun

kumppaninsa tuotantolaitteistosta ja

sen tuottavuudesta. Työtä tehdään asiakkaan

rinnalla, ja kumppanina osallistutaan

kokonaistaloudellisen ratkaisun kehitystyöhön.

Sopimus sisältää myös muiden kuin

Fastemsin toimittamien työstökoneiden

huollot. Hydroline näkee huollon ja tuotannonkehitystoiminnot

yhteisenä haasteena ja

yhteistyötä Fastemsin kanssa kiitetään avoimeksi

ja reiluksi. Kumppanuus punnittiin

ja kestäväksi havaittiin, kun taantuma alkoi.

MODERNI TEKNIIKKA

Hydrolinelle henkilöstö on arvokas voimavara.

Ihmismieli nähdään osaajana, jonka

suunnitelmat toteutetaan laadukkaimmin

ja tehokkaimmin nykyaikaista tuotantoteknologiaa

hyödyntäen.

- Nyt toteutamme sitä, mitä hiljaisina

Gildemeister 400 linear -monitoimisorvi.

vuosina suunnittelimme. Avaintekijöitä nykykasvuun

ovat päähankkijoiden virinnyt

vientikauppa, uusi tehdas-layout ja tehokkaammat

valmistustavat sekä niiden tuoma

nopeampi tuotannon läpimenoaika. Oleellista

on myös se, että kaikesta huolimatta

selvisimme taantumasta lomautuksilla ja

henkilöstöä kouluttamalla, ilman irtisanomisia,

joten nousun alettua tuotanto saatiin

nopeasti käyntiin, kertoo Hydrolinen toimitusjohtaja

Jukka Laakkonen.

- Jatkuva kehitystyö huolehtii siitä, että

konekantamme edustaa aina alan uusinta

teknologiaa. Kehitämme jatkuvasti

korkealaatuista työtämme pysyäksemme

edelläkävijänä jatkossakin. Yhdessä tehdaslaajennuksen

myötä pystymme näin

varmistamaan riittävän kapasiteetin sekä

pitävät toimitusajat. Olemme rajun kasvupaineen

edessä, joten uus- ja korvausinvestointeja

lähivuosille on tiedossa. Parhaillaan

teemme kartoitusta ja budjetointia vaativampaan

tuotantokalustoon ja robotiikkaan.

Myös valmistuspäällikkö Reijo Hallikainen

ja tuotannon kehityksestä vastaava

Erik Eriksson näkevät korkean teknologian

investoinnit oikeana tienä. Koska tuotantoaika

on kallista, pyritään tuotannossa

kerta-asetuksella valmiiksi. Nykyaikainen

konekalusto edellyttää myös halua investoida

henkilöstön kouluttamiseen, koska näin

koneiden ominaisuudet saadaan parhaiten

hyödynnettyä ja samalla vältetään käyttövirheistä

johtuvat vahingot. Hydroline kiittää

alueen oppilaitoksia hyvästä yhteistyöstä.

TULEVAISUUS TEHDÄÄN NYT

Kokonaisuuden koetaan nyt olevan kunnossa.

Toimivat huoltopalvelut ovat lähellä

”Jatkuva kehitystyö huolehtii siitä,

että konekantamme edustaa aina

alan uusinta teknologiaa.”

Tehdaslaajennus valmistui vuonna 2009.

ja yhteistyö toimivaa. Robottisoluihin integroidut

Gildemeisterin-monitoimisorvit

ovat tuotannon avainkoneita, ja järeimpien

työkappaleiden osalta ne summataan järkevimmäksi

valinnaksi. Solujen Fanuc-teollisuusroboteista

todetaan, ettei niitä varmempiin

laitteisiin ole törmätty.

Robotisointiin halutaan panostaa myös

tulevaisuudessa. Miehittämättömät tuotantojaksot

tuovat kustannustehokkuutta ja

ovat sitä, millä pärjätään kovenevassa kansainvälisessä

kilpailussa. Laakkonen toteaa,

ettei bulkkitavaraa kannata tehdä, vaan panostaa

vaikeampaan tuotantoon. Robotteihin

suhtaudutaan jo nyt operaattorin apurina

monikoneajossa ja tulevaisuudessa sen

halutaan tekevän myös asetuksia. Prosessia

kehitetään näistä näkökulmista ja edessä on

iso projekti, jossa asiaa tutkitaan.

Fastemsin huolto työssään.

”Avaintekijöitä kasvuun ovat virinnyt vientikauppa,

uusi tehdas-layout ja tehokkaammat valmistustavat

sekä nopeampi tuotannon läpimenoaika.”

12 | Fast Fast | 13


“Kasvu­on­menestyvän­yrityksen­perusedellytys”

Camtronic laajentaa

tarjoamaansa

Ylivieskalaisen Camtronic Oy on tunnettu alumiini- ja muovikoneistajana,

mutta jatkossa palveluja tarjotaan enemmän myös muille materiaaleille.

Kevään aikana on investoitu kahteen Doosanin CNC-sorviin,

joista toinen on varustettu Fanuc-robottisolulla ja toinen IRCOtankolaitteella.

Investointien avulla Camtronic haluaa enenevissä

määrin olla mukana nousevassa koneenrakennuksessa.

Tuotantopäällikkö Juha Mäntylä ja toimitusjohtaja

Matti Kyrölä. Taustalla täysiverinen

automaatiojärjestelmä, Fastems FPC.

Doosan TT 1500 SY –CNC-sorvin käyttöönotto

sujuu hyvässä yhteistyössä. Sorveissa on vastakara,

Y-akseli ja kymmenittäin työkalupaikkoja.

Camtronicin juuret ulottuvat vuoteen 2000,

jolloin viisi työkaverusta päätti perustaa uuden

alihankintayrityksen. Liikkeelle lähdettiin

pienten työkappaleiden koneistuspalveluilla.

Kun kannattava perusta oli luotu,

suunnattiin investoinnit niin, että uusilla

työstökoneilla on päästy laajentamaan tuoteperhettä.

Neljä vuotta sitten panostettiin joustavaan

automaatiojärjestelmään ja hankittiin

Fastems FPC, joustava palettikontti, johon

on integroitu kaksi Doosanin vaakakaraista

ACE HP 4000 -koneistuskeskusta.

UUSIIN TILOIHIN

Kasvustrategian mukaisesti keväällä 2010

tehtiin päätös investoida omiin CNCsorveihin.

Päätöksentekovaiheessa myös

Camtronicin vanhat toimitilat olivat täynnä.

Tilakysymys ratkesi, kun Camtronicia

kysyttiin mukaan 2500 neliömetrin

vuokratiloihin. Syksy 2010 oli työntäyteinen

ja uudet tilat olivat valmiina joulukuun

alusta. Vanhoissa tiloissa päätettiin ajaa

jouluun, ja joulun vapaiden jälkeen Camtronicin

väki siirsi pienet koneet omin

voimin uusiin tiloihin. Tämän jälkeen

paikalle saapui Fastemsin kunnossapito,

joka siirsi FPC:n ja neljä isoa koneistukeskusta.

Samassa yhteydessä koneille tehtiin

mittaukset ja ne huollettiin. Siirto onnistui

suunnitelman mukaan, sille asetettu budjetti

alitettiin, ja täystaukoa tuotannolle tuli

vain viikko.

KASVUHAKUINEN STRATEGIA

CNC-sorvi-investointi oli jo suunnitelmissa

vuonna 2008, kun syksyllä näkymät alkoivat

tummua. Kun jarrutus pudotti liikevaihdosta

liki 20 %, hankintaa siirrettiin.

- Nytkin investointia olisi voitu keventää.

Olisi ollut helppoa ostaa perussorvi, mutta

haluamme oppia ja hyödyntää automaatiota

alusta alkaen. Jos robotti olisi hankittu vasta

myöhemmin, kynnys sen käyttöön olisi kasvanut.

Meillä on vahvoista investoinneista

hyviä kokemuksia, koska niiden avulla pääsee

heti tarjoamaan kapasiteettia. Niinpä

nytkin päädyimme robottisoluinvestointiin,

kertoo Camtronicin toimitusjohtaja Matti

Kyrölä. – Haemme vahvaa kasvua, koska se

on menestymisen perusedellytys ja automaatio

auttaa siinä. Lisäksi on huomattavasti helpompi

ja mukavampi hallita kasvavia kuin

laskevia markkinoita.

Sorvivalinnat tehtiin pienerätuotantoa

silmällä pitäen ja ajatuksena on ajaa molemmilla

koneilla suoraan valmista tavaraa.

Myös siinä automaatio auttaa.

- Automaation hyödyntämisessä on kyse

tietynlainen asennemuutoksesta tuotantotavoissa.

Hyvä lähtökohta on ottaa automaatio

ensin apuvälineeksi, tuotantopäällikkö Juha

Mäntylä kiteyttää.

- Kiersimme laajasti eri toimittajien

asiakkailla katsomassa, minkä tyyppisiä sorveja

on tarjolla, ja mukana oli puolenkymmentä

systeemitarjoajaa. Näistä karsiutui

pian kolme. Loppumetreillä ratkaisussa painoi

kokonaistoimitusetu. Hintakilpailussa

Fastems antoi kilpailukykyisen tarjouksen,

johon olimme tyytyväisiä eikä kokonaistoimituksesta

jouduttu maksamaan näkyvää

lisähintaa, Kyrölä toteaa.

KOKONAISTOIMITUS ON OSTAJAN ETU

- Saimme yhdestä paikasta sorvit robottisoluineen

ja tankolaitteineen, joten vastuut

ovat selkeät. Tämä on meille erityisen tärkeää,

koska aloitamme sorvausta uutena toimintona.

Fastemsista olemme myös vakuuttuneet,

sillä olemme nähneet monia heidän toteuttamia

robottisovelluksia. Lisäksi meillä on heistä

aiempia kokemuksia automaatiotoimittajana.

Toimituksen ensimmäinen CNC-sorvi,

Doosan TT 2000 SY ja Fanuc R-2000iB

165 F -teollisuusrobotti tulivat toukokuun

alussa 2011. Ne ovat parhaillaan ylösajossa,

ja ensimmäiset tuotteet on jo ajettu. Toinen

Doosan, TT 1500 SY, IRCO-tankolaitteineen

saapuivat puolivälissä toukokuuta ja ne ovat

parhaillaan käyttöönotossa.

Tällä hetkellä Camtronicin asiakkaiden

kiinnostus sorvipalveluihin on kova, joten

tulevaisuus näyttää lupaavalta. Yritys työllistää

tällä hetkellä noin 30 henkilöä, ja tälle

tilikaudelle asetettu 2,8 miljoonan euron liikevaihto

näyttää toteutuvan pelkillä koneistuksilla,

vaikka tavoitteessa on huomioitu alun

perin sorvauspalveluiden tuoma lisämyynti.

14 | Fast

Fast | 15


ÄLYÄ METALLIIN

TH-Tools on nyt Fastems!

Fastems osti TH-Toolsin. Tutut palvelut ja henkilöt löytyvät

Vaasasta, Lahdesta ja Akaasta.

Tavoitat meidät nyt numerosta: (03) 268 5880

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@fastems.com

Fastems Oy Ab

Tuotekatu 4

33840 Tampere

www.fastems.com

16 | Fast

Fastems Oy Ab

Hakkilankaari 2

01380 Vantaa

Fastems Oy Ab

Muottitie 1 A

65320 Vaasa

Älyä metalliin ja ohutlevytyövälineisiin

niin kuin vain

Suomen suurin työvälineosaaja

sen taitaa.

Meiltä onnistuvat myös isot ja monimutkaiset

puristintyövälineet sekä kappaleenkäsittelyautomaatio

ja tuotantolinjat.

Soita ja kysy lisää!

Vaasa: Jari Mäki-Paavola, 046 850 8905

Lahti: Jukka Lares, puh. 040 777 7175

Akaa: Jari Mäkinen, puh. 0400 778 998

Tapaa

Tuottavuuskumppanisi

Alihankinta-messuilla!

Osasto: A1352

More magazines by this user
Similar magazines