Jarmo Lindholm / Atria Venäjä - Atriagroup.com

atriagroup.com

Jarmo Lindholm / Atria Venäjä - Atriagroup.com

Atria Capital Markets Day

Atria Venäjä

Toimitusjohtaja

Jarmo Lindholm

9.12.2011

9.12.2011 Jarmo Lindholm


Atria Oyj

Konsernin rakenne 2010

• Liikevaihto 1.301 milj. €

• Henkilöstö 5 812 (keskimäärin)

Suomi

Skandinavia

Venäjä

Baltia

Liikevaihto 768 milj. €

Henkilöstö 2.089

(keskimäärin)

Liikevaihto 392 milj. €

Henkilöstö 1.205

(keskimäärin)

Liikevaihto 129 milj. €

Henkilöstö 2.048

(keskimäärin)

Liikevaihto 35 milj. €

Henkilöstö 470

(keskimäärin)

• tuore ja kuluttajapakattu

liha

• siipikarja

• lihavalmisteet

• lihavalmisteet

• valmisruoka

• herkuttelutuotteet

• konseptit

• alkutuotanto

• lihavalmisteet

• valmisruoka

• alkutuotanto

• tuore ja kuluttajapakattu

liha

• lihavalmisteet

• valmisruoka

2

9.12.2011 Jarmo Lindholm


Atria Venäjä

Katsaus 1.1. – 30.9.2011

Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3

Milj. € 2011 2010 2011 2010 2010

Liikevaihto 31,0 33,7 91,8 97,0 129,2

Liikevoitto -3,3 -15,4 -14,5 -20,3 -27,9

Liikevoitto% -10,7 -45,6 -15,8 -20,9 -21,6

Atria Venäjän katsauskauden liikevaihto laski 5,4 prosenttia edelliseen

vuoteen verrattuna, mikä johtui Moskovan pienentyneistä

myyntivolyymeista. Q3-kaudella heikentynyt ruplan kurssi painoi

liikevaihdon kehitystä

• Alkuvuoden liiketulos oli tappiollinen -14,5 miljoonaa euroa, mutta

edellisvuotta parempi. Vertailukauden lukuun sisältyy 9,1 miljoonaa euroa

kertaluonteisia kuluja

• Q3-kauden tulos -3,3 miljoonaa euroa oli kuluvan vuoden aikaisempia

neljänneksiä parempi (Q1/2011 = -5,6 milj. euroa ja Q2/2011 = -5,6 milj.

euroa). Tulosparannuksen syynä olivat kustannustehokkuuden

parantuminen, toteutetut hinnankorotukset ja tuotevalikoiman

selkiyttäminen.

9.12.2011 Jarmo Lindholm


Atria Venäjä

Atrian oman arvion mukaan Atrian markkinaosuus

Pietarin vähittäiskaupassa on pysynyt vakaana

Atria on Pietarissa selkeä markkinajohtaja noin 20

prosentin osuudella. Moskovassa Atrian markkinaosuus

on noin 2 prosenttia

• Tuotantokapasiteetin tehostamiseksi ja kannattavuuden

parantamiseksi käynnistetty kehittämisohjelma etenee

aikataulussa. Moskovan ja Sinyavinon tehtaiden

lihavalmistetuotantoa keskitetään uuteen Gorelovon

tehtaaseen Pietarissa. Henkilöstövähennykset

toteutuvat aiemmin ilmoitettua suurempina ja

vuosittaisten kustannussäästöjen arvioidaan olevan

noin 7,5 miljoonaa euroa.

9.12.2011 Jarmo Lindholm


Venäjän kansantalouden tila ja

tulevaisuuden näkymät

9.12.2011 Jarmo Lindholm


Makroekonomiset näkymät

Government forecast

2011 FC 2012 2013 2014

CPI YoY % 7,0 6,0 5,5 5,0

GDP growth 4,1 3,7 4,0 4,6

Production growth 4,8 3,4 3,9 4,2

Real disposable income growth 1,5 5,0 4,8 5,3

Real salary growth 3,6 5,1 5,8 6,3

Retail turnover 5,3 5,5 5,3 5,5

9.12.2011

Jarmo Lindholm


Venäjän BKT:n kasvu (vuosi vs. vuosi)

• Ennen finanssikriisiä 2009, Venäjän

kansantalous kasvoi merkittävästi

nopeammin kuin kehittyneiden

markkinoiden kasvu.

• Tulevien vuosien osalta kasvuvauhdin

arvellaan olevan 4-5 %:n luokkaa.

• Tämä kasvuvauhti on maltillista

finanssikriisiä edeltävään aikaan, mutta

edelleen useimpia länsimaita edellä.

• Euroopassa käynnissä oleva

talouskriisi aiheuttaa voimakkaan

epävarmuustekijän myös Venäjän

kansantalouden kehitykselle

Copyright © 2011, East Office of Finnish Industries. All rights

reserved

9.12.2011

Jarmo Lindholm


Vähittäiskauppamarkkina

Venäjällä

9.12.2011 Jarmo Lindholm


Markkinapotentiaali on edelleen

• Rosstatin arvioiden mukaan kysyntä on

elpymässä markkinoilla, mutta varsinaista

kasvun kiihtymistä ei ole vielä tapahtunut

• Korkea inflaatio varmistaa perustuotteiden

kysynnän säilymisen vahvalla tasolla

• Kulutuskysynnän kiihtyminen ja kuluttajien

talousluottamuksen palautuminen omalta

osaltaan parantaa markkinoiden

kehitysnäkymiä

• Useat Kv.yritykset ovat toteuttaneet

merkittäviä yritysostoja/investointeja/

fuusioita Venäjälle viimeisen kahden

vuoden aikana

- PepsiCo (10/2010: Wimm-Bill-Dann

3.800M$)

- Danone (6/2010: Unimilk 1.300M€)

- Unilever (10/2011; Kalina 700M$)

- Coca-Cola (9/2011: 3.000M€ inv.)

olemassa

9.12.2011 Jarmo Lindholm


Venäjä ja muut BRIC maat kasvuennusteiden

kärjessä

• Brasilia, Venäjä, Intia ja Kiina ovat arvioiden

mukaan kaikki TOP 5 vähittäiskauppamarkkinoiden

joukossa vuoteen 2015

mennessä

Suunnitellut

Hypermarket

laajennukset 2011

6

8

• Paikallisten ja kansainvälisten ketjujen

investoinnit jatkuvat voimakkaana erityisesti

modernissa vähittäiskaupassa

12

8

• Perinteinen vähittäiskauppa tulee kuitenkin

säilymään merkittävänä jakelukanavana, ja sen

osuus esim. Moskovassa edelleen n. 70 %.

8

9.12.2011

Jarmo Lindholm

Lähde: IGD 2011


9.12.2011 Jarmo Lindholm


Moskova edelleen kasvun kärki Venäjällä

Korkea ostovoima

Moskovan kasvu nopeampaa kuin muualla

• Väkiluku 10.5 miljoonaa

Moskovan alue ~17 miljoonaa

BKT nykyiset hinnat (BEUR)

1,134

• Moskova on ~20% Venäjän BKT:sta

1,000

800

788

945

• Ulkomaiset merkittävät suorat

investoinnit ovat keskittyneet Moskovaan

• Yksi maailman kalleimmista

kaupungeista*

• Keskitulo on Moskovassa kaksi kertaa

korkeampi kuin muualla Venäjällä

• ~1000 EUR/kk vs. ~500 EUR/kk

600

400

200

0

282

84%

16%

2000

342

85%

15%

2001

366

84%

16%

2002

615

476

80%

382

81%

83%

83%

17% 17%

2003 2004

19% 20%

2005 2006

Venäjä (pl. Moskova)

80%

80%

20% 20%

2007 2008

Moskova

*Based on Mercer's surveys Moscow was ranked #1 in 2006-2008 and #3 in 2009

Source: Russia federal state statistics service, BCG analysis, Mercer's Worldwide Cost of Living surveys, Embassy of Finland

9.12.2011 Jarmo Lindholm


Ruoan osuus käytettävissä olevista tuloista on

merkittävästi suurempi kuin länsimaissa

Palvelut

20%

Ruoka 39%

Ei-ruoka

36%

9.12.2011 Jarmo Lindholm

Lähde: Rosstat, IGD 2011


Lihavalmistetuoteryhmät Pietarissa

ja Moskovassa

9.12.2011 Jarmo Lindholm


Pt-kaupan ruokatuoteryhmien myynnin rakenne

Venäjällä, 1-9/2011. Liha ja lihavalmistetuoteryhmät

ovat ylivoimaisesti suurin tuoteryhmä

9.12.2011 Jarmo Lindholm

Lähde: Rosstat, pl. alkoholijuomat


Pietarin lihavalmistemarkkinat 500M€

(Cold Cuts 350M€ , P4C 150M€ )

9.12.2011 Jarmo Lindholm

Lähde: Business Analytica, 2010


Ratings of manufacturers by categories

(based on “consume most often ”): St.Petersburg (Top-10)

Boiled

sausages

Dry smoked

sausages

Semismoked

sausages

Frankfurters

Sardells&

Shpikachky

Liver&Pate Meat delicacies Meat snacks

1 Velikoluksky Velikoluksky

2 Velikoluksky Mikoyan Kronshtadsky Velikoluksky Velikoluksky

3 Mikoyan Kronshtadsky Mikoyan Kronshtadsky Kronshtadsky Mikoyan Mikoyan Kronshtadsky

4 Kronshtadsky Cherkizovsky Velikoluksky Mikoyan Mikoyan Kronshtadsky Shef-povar Mikoyan

5 Parnas-M Velikoluksky Iney Parnas-M Parnas-M Parnas-M Kronshtadsky Dymov

6 Parnas-M Peterburgenka

7 Shef-povar Parnas-M Strelets Shef-povar Iney Dymov Parnas-M

8 Iney Shef-povar Iney Strelets Iney Dymov

9 Ostankino Iney Shef-povar Strelets

Novgorodsky

bekon

Ladograd

Novgorodsky

bekon

10 Strelets Strelets Peterburgenka Peterburgenka Ladograd Peterburgenka

9.12.2011 Jarmo Lindholm

Dynamics: (rank; %)


Moskovan lihavalmistemarkkinat 1.500M€

(Cold Cuts 1.140M€ , P4C 360M€ )

9.12.2011 Jarmo Lindholm

Lähde: Business Analytica, 2010


Ratings of manufacturers by categories

(based on “consume most often ”): Moscow (Top-10)

Boiled

sausages

Dry smoked

sausages

Semismoked

sausages

Frankfurters

Sardells&

Shpikachky

Liver&Pate Meat delicacies Meat snacks

1 Ostankino Mikoyan Ostankino Ostankino Ostankino Mikoyan Mikoyan Dymov

2 Mikoyan Ostankino Mikoyan Mikoyan Rublevsky Rublevsky Mikoyan

3 Klinsky Rublevsky Velcom Klinsky Klinsky Ostankino

4 Dymov Rublevsky Mikoyan Dymov Ostankino Dymov Bogatyr'

5 Velcom Velcom Dymov Velcom Klinsky Velcom

6 Dymov Cherkizovsky Dymov Rublevsky Velcom Myasnitsky Ryad

7 Rublevsky Vegus Rublevsky Vegus Cherkizovsky Klinsky

8 Vegus Klinsky Tsaritsyno Vegus Velcom Tsaritsyno Vegus

9 Tsaritsyno Tsaritsyno Cherkizovsky Tsaritsyno Tsaritsyno Dymov

10 Cherkizovsky Vegus Klinsky Cherkizovsky Cherkizovsky Myasnitsky Ryad Tsaritsyno

Dynamics: (rank; %)

9.12.2011 Jarmo Lindholm


Atria Venäjän strategia 2013

9.12.2011 Jarmo Lindholm


Atria Venäjän liikevaihdon ja liikevoiton

(EBIT) kehitys 2006-2010

-3,6% 6,6% -3,6% -8,7% -21,6%

9.12.2011 Jarmo Lindholm


Strategian yhteenveto

Visio

Kuluttajien ja asiakkaiden ykkösvalinta tuoreruokaliiketoiminnassa Pietarin alueella sekä

kannattava, jatkuvasti uudistuva tavarantoimittaja valituissa segmenteissä Moskovan

alueella.

Strategia 2010 – 2013

1. Moskovan liiketoimintojen radikaali tervehdyttäminen

2. Markkina-aseman vahvistaminen Pietarissa

Strategiset keinot

1. Tuotejohtajuuteen

perustuvan pitkäkestoisen

kilpailuedun

saavuttaminen

2.Organisaatiorakenteen,

toimintojen ja

johtamisjärjestelmän

täydellinen uudistaminen

3. Raaka-aineen hankinnan,

hallinnan ja reseptien

optimoinnin kehittäminen

(sis. laatu)

4. Myynnin kannattava

kasvattaminen modernin

vähittäiskaupan

ulkopuolella

5. Sibylla liiketoiminnan

aggressiivinen kasvu

6. Kustannusrakenteen

jatkuva tehostaminen ja

käyttöpääoman

vähentäminen

Missio

Hyvä ruoka – parempi mieli

9.12.2011 Jarmo Lindholm


Atria Venäjän muutosohjelma 2011-2013

3 AVAINTAVOITETTA (järjestyksessä) Aikataulu

1) Positiivinen käyttökate v. 2012

2) Positiivinen liikevoitto H2/2013 aikana

3) Kannattava kasvu 2013

9.12.2011

Jarmo Lindholm


Strategiset kehityshankkeet

Strateginen hanke

1) Tuotejohtajuus-strategian toteutus ja läpivienti

2) Raaka-aineen hankinnan, hallinnan ja reseptioptimoinnin tehostaminen

3) Asiakkuuksien johtamisen kehittäminen

4) Laatuprosessin ja laatujärjestelmän voimakas tehostaminen

5) Toimitusketjun hallinnan radikaali tehostaminen

6) Johtamisjärjestelmän kehittäminen – A Great place to work

7) Sibylla kasvuohjelman toteutus

8) Kustannusten tehostamisohjelma

9.12.2011

Jarmo Lindholm


Muutosohjelma etenee suunnitellussa

aikataulussa

• Kustannussäästöt toteutuvat

aikaisemmin ilmoitettua parempina

- Arvioidaan olevan noin 7,5

miljoonaa euroa, jotka alkavat

toteutua jo vuoden 2011 aikana ja

toteutuvat täysimääräisesti vuoden

2013 alusta alkaen.

• Moskovan liiketoimintojen

tervehdyttämisohjelma on

käynnistetty. Täysimääräisesti

vaikutusten arvioidaan alkavan

toteutua H2/2012 aikana.

9.12.2011 Jarmo Lindholm


Lähitulevaisuuden merkittävimmät

• Mahdollisuudet:

- Kulutuskysynnän elpyminen

- Liikevaihdon kasvu kannattavasti

- Gorelovon ja Sinyavinon

tehtaiden uudet

tehostamisohjelmat

• Riskit:

- Talouskriisin syveneminen ja

kulutuskysynnän voimakas lasku

- Raaka-aineen hintojen voimakas

nousu

- Ruplan kurssin heikkeneminen

mahdollisuudet ja riskit

9.12.2011 Jarmo Lindholm


9.12.2011 Jarmo Lindholm

More magazines by this user
Similar magazines