Tomas Back / Atria Skandinavia - Atriagroup.com

atriagroup.com

Tomas Back / Atria Skandinavia - Atriagroup.com

Atria Capital Markets Day

Atria Skandinavia

Toimitusjohtaja

Tomas Back

9.12.2011


Atria Skandinavia

Katsaus 1.1. – 30.9.2011

Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3

Milj. € 2011 2010 2011 2010 2010

Liikevaihto 93,5 98,9 277,1 293,6 391,6

Liikevoitto 4,7 4,3 9,7 8,3 13,9

Liikevoitto% 5,0 4,4 3,5 2,8 3,5

Atria Skandinavian liikevaihto laski 5,6 prosenttia viime vuoden

vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevaihdon laskun pääasiallisena syynä

on kuluttajapakatun lihan valmistuksen lopettaminen kesällä 2010

• Alkuvuoden liikevoitto oli 9,7 miljoonaa euroa (8,3 milj. euroa).

Vertailuvuoden lukuun sisältyi kertaluonteinen kulu 2,3 miljoonaa euroa

• Q3-kauden tulos 4,7 miljoonaa euroa oli kuluvan vuoden aikaisempia

neljänneksiä parempi (Q1/2011 = 2,3 milj. euroa ja Q2/2011 = 2,7 milj.

euroa)

Atria Skandinavian toimintojen kehittämisohjelma jatkui suunnitelman

mukaisesti. Saltsjö-Boon tehdas suljetaan loppuvuoden aikana ja veripaltun

tuotanto siirretään Tranåsin tuotantolaitokselle. Tehostamisohjelmasta

arvioidaan syntyvän noin miljoonan euron vuotuinen säästö.

Tomas Back 2

2


Atria Skandinavian strategia

Strateginen tavoitteemme on olla

markkinajohtaja tai vahva kakkonen

leivänpäällisissä, makkaroissa ja

herkuttelutuotteissa markkinoillamme

Skandinavian vähittäiskaupassa ja Food

Servicessä. Keskitymme vahvoihin

brändeihin, tuotekehitykseen ja

menestyvään myyntiin.

Saavuttaaksemme strategiset tavoitteet

keskitämme voimamme määriteltyihin

ydintuoteryhmiin ja kehitämme

edelleen tehokkuuttamme myynnissä

ja tuotannossa.

Tomas Back

3


Atria Skandinavian liiketoimintaportfolio

markkinoiden tai myyntikanavan mukaan

Tuoteryhmä

Vähittäiskauppa

Ruotsi

Osuus Atria Skandinavian liikevaihdosta

Foodservice Concept Vähittäiskauppa

Tanska

Yhteensä


Leivänpäälliset 67% 3% 30% > 100 M

Makkarat 70% 10% 20% 50-100 M

Herkuttelutuotteet,

sis. juustot

93% 7% 50-100 M

Jauheliha 10% 60% 30% 30-50 M

”Husman” 52% 45% 3% 30-50 M

Valmisruoka 80% 20% < 30 M

Muu ruoka 45% 55% 30-50 M

Yhteensä 61% 17% 11% 11% ~375 M

Vähittäiskauppa Ruotsi sisältää Atria Retail ja Atria Deli –liiketoimintayksiköt.

Atria Delin myyntiin sisältyy € 13 M vientiä.

Tomas Back

4


Makroekonomia ydinmarkkinoillamme

Ruotsi

Tanska

2011 2012 2011 2012

BKT:n kasvu 4,3% 0,7% 1,1% 1,0%

Inflaatio 3,0% 1,6% 2,8% 1,7%

Yksityinen kulutus 1,8% 1,6% -0,6% 1,5%

Työttömyys 7,5% 7,8% 5,7% 5,8%

Source: Nordea and Swedish/Danish Ministry of Finance

• Ruotsin talouden kasvun hidastuminen erittäin vahvan

taloudellisen noususuhdanteen 2010-Q1 2011 jälkeen.

• Tanskan talous toipuu globaalien talouskriisien vaikutuksesta

maan vientiin ja kuluttajien luottamukseen.

Tomas Back

5


Kulutustrendit

• Lähiruoka on edelleen suosittua kuluttajien

keskuudessa

• Edullisten hyödykkeiden kysyntä nostaa private

label -tuotteiden kysyntää

• Keskustelu jätteeksi päätyvän ruuan määrästä

tulee vaikuttamaan ostokäyttäytymiseen,

esimerkiksi pakkauksiin ja paljousalennuksiin.

• Verkosta ostaminen lisääntyy (v. 2011

verkkokaupan arvo Ruotsissa arvioitu 160 M€ tai

+40 %)

• Keskustelu ruotsalaisen lihan alkuperästä

jatkuu ja kiinnostaa kuluttajia myös

tulevaisuudessa

Tomas Back

6


Liharaaka-aine

• Jatkuva korkea kansainvälinen kysyntä ja matalat

pakkasvarastot pitävät sianlihan hinnan korkealla

tasolla vuoden 2012 alkupuolella.

• Ruotsalaisen sianlihantuotannon arvellaan vähenevän

edelleen vuonna 2012. Omavaraisuusaste on tällä

hetkellä noin 75 %.

• Korkea kysyntä ja tasapainoinen tarjonta pitää

naudanlihan hinnat korkealla tasolla vuoden 2012

alkupuolella.

• ”Svenskt kött” -logoa tullaan käyttämään

lihatuotteissa, jotka on valmistettu ruotsalaisesta lihasta

Ruotsissa. Vähittäiskauppa tukee hanketta. Atrian

Lönnebergan tuotteisiin logo tullaan lisäämään

loppuvuodesta 2011.

Tomas Back

7


Atria Skandinavian markkinaosuudet

keskeisissä tuoteryhmissä

Tuoteryhmä

Markkinan

koko

Atrian

osuus*

Atrian asema

Leivänpäälliset, Ruotsi 474 M € 16,5% 2

Leivänpäälliset, Tanska 369 M € 12,9% 2

Makkarat, Ruotsi 375 M € 12,3% 2

Kypsät, kovat juustot 134 M € 15,7% 4

Lähde: AC Nielsen

* = Atrian omien brändien osuus

• Yrityksen arvioiden mukaan Atrian keskeisten tuoteryhmien markkinat

tulevat pysymään volyymiltaan samankokoisena vuonna 2012.

Tomas Back

8


Tuotelanseerauksia leivänpäällisissä

• Lönneberga;

Uusia tuotteita siivutettuihin

leikkelevalikoimiin

• Pastejköket & Arboga;

Uudet hylly- ja myyntimateriaalit

• Ridderheims;

Ridderheims premium salamit deli-tiskeihin

Tomas Back

9


Tuotelanseerauksia herkuttelutuotteissa

• Ridderheims;

Salad Amore -salaatit

• Ridderheims;

Itsepalvelutiskien uudelleenlanseeraus

(v. 2.0)

• Falbygdens;

Keskivahva kova juusto -lanseeraus

(”blue range”)

Tomas Back

10


Tuotannon tehostamistoimet

• Saltsjö-boon tuotanto siirrettiin Tranåsiin Q3 2011

• Vuonna 2011 yritys on investoinut Tranåsin ja Malmön

tehtaiden pakkausprosessien automaatioon.

• Sköllerstan tehtaalla on käynnistetty tuotannon

kehittämisohjelma. Tuotantoprosesseja kehitetään ja

tehostetaan edelleen.

Tomas Back

11


Juha Gröhn

More magazines by this user
Similar magazines