Atria company presentation - Atriagroup.com

atriagroup.com

Atria company presentation - Atriagroup.com

Atria Capital Markets Day

Atria Venäjä

Lihamarkkinat ja alkutuotanto

Juha Ruohola

Varatoimitusjohtaja

Atria Oyj

9.12.2011


Venäjän lihamarkkinoiden ennuste vuoteen

2020 (tuhansia tonneja)

1990* 2000* 2009* 2010* 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Russia’s total meat consumption 11,180 5,974 9,061 9,159 9,154 9,322 9,569 9,804 10,109 10,322 10,436 10,439 10,610 10,663

Consumption dynamics

in comparison with the previous year

Per capita consumption of basic meat,

kg/year

1% 0% 2% 3% 2% 3% 2% 1% 0% 2% 1%

75.7 40.7 63.9 64.7 64.8 66.1 68.0 69.8 72.1 73.8 74.7 74.9 76.3 76.8

Poultry consumption 2,012 1,901 3,526 3,499 3,510 3,640 3,820 3,950 4,130 4,210 4,290 4,410 4,470 4,500

Poultry consumption share 18% 32% 39% 38% 38% 39% 40% 40% 41% 41% 41% 42% 42% 42%

Pork consumption 3,889 1,764 2,836 2,993 3,023 3,114 3,238 3,400 3,570 3,749 3,898 3,898 3,937 4,006

Pork consumption share 35% 30% 31% 33% 33% 33% 34% 35% 35% 36% 37% 37% 37% 38%

Beef consumption 4,838 2,166 2,502 2,463 2,410 2,350 2,280 2,210 2,151 2,093 1,977 1,860 1,918 1,860

Beef consumption share 43% 36% 28% 27% 26% 25% 24% 23% 21% 20% 19% 18% 18% 17%

Mutton consumption 441 143 198 204 211 219 232 245 258 271 271 271 284 297

Mutton consumption share 4% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

* - factual data of Federal State Statistics Service

- Total meat consumption will reach at least the level of 1990 (75 kg per capita) throughout 2011-2020

- The share of beef in the total meat consumption will continue to fall from 43% (1990) to 17% in 2020 due to beef prices increase

- By 2020 the consumption of pork will grow by 1 Mln tones as against 2010 due to total meat consumption increase and reduction of relative price

for pork (in comparison with beef and chicken )

Juha Ruohola

9.12.2011


Venäjän sianlihan tuotannon kehittyminen ja ennuste vuoteen

2020 (tuhansia tonneja, ruhopaino)

1990* 2000* 2009* 2010* 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Consumption (market volume) 3,889 1,764 2,836 2,993 3,023 3,114 3,238 3,400 3,570 3,749 3,898 3,898 3,937 4,006

Consumption dynamics as compared with the

previous year

6% 1% 3% 4% 5% 5% 5% 4% 0% 1% 2%

Russia’s population , Mln 147.7 146.9 141.9 141.6 141.3 141.1 140.8 140.5 140.2 139.9 139.6 139.4 139.1 138.8

Per capita pork production, kg/year 26.3 12.0 20.0 21.1 21.4 22.1 23.0 24.2 25.5 26.8 27.9 28.0 28.3 28.9

Domestic pork production,

carcass weight

3,480 1,569 2,170 2,312 2,428 2,615 2,818 3,005 3,185 3,328 3,476 3,625 3,775 3,923

Domestic pork market share 100% 89% 76% 77% 80% 84% 87% 88% 88% 87% 87% 90% 92% 93%

Import 409*** 195 667 681 650 600 420 425 426 481 503 374 333 283

Import pork market share 11% 11% 24% 23% 22% 19% 13% 12% 12% 13% 13% 10% 8% 7%

Quota 500 500 500 450 400 400 400 400 400 400 400 0

Export 30 40 60 80 100 170 200

* - factual data of Federal State Statistics Service

**- Balance is made up without regard to consumption, import and production of fat meat and offal.

*** - import from USSR Republics

Juha 9.12.2011 Ruohola


Lihan kulutus Venäjällä kg/hlö

2009-2020

9.12.2011 Juha Ruohola


WTO:n vaikutus Venäjän

lihamarkkinoihin

• Lihan (naudan, sian ja siipikarjan) tuontia Venäjälle

koskevat tariffikiintiöt (TRQ), joissa ovat merkittävästi

pienempi kiintiönmukainen tariffimaksu kuin kiintiön

ylittävä tariffimaksu.

• Sianlihan tuontia koskien on sovittu 400 milj.kilon

tariffikiintiöstä kiintiönmukaisella nollaverolla (vrt. 65 %:n

kiintiön ylittävä tullimaksu).

• 1. tammikuuta 2020 alkaen sianlihan tuontia Venäjälle

koskee 25 %:n kiinteä arvotulli. Tariffikiintiöt poistuvat

vuoden 2020 alusta.

9.12.2011 Juha Ruohola


WTO:n vaikutus Venäjän

lihamarkkinoihin

• Tariffikiintiöt (TRQ) koskevat naudan, sian ja siipkarjan lihaa.

• Kiintiönmukaisella tuonnilla on pienemmät tullimaksut, kun

taas kiintiön ylittävällä tuonnilla on korkeammat tullimaksut.

• Alla kiintiönmukaiset tullimaksut, kiintiön ylittävän tuonnin

tullimaksut suluissa:

- Nauta 15% - (55%)

- Sika 0 % - (65%). Vuoden 2020 alusta sianlihan tuontia koskee 25 %:n

kiinteä tullimaksu.

- Valikoidut siipikarjatuotteet 25% - (80%)

- Osaa näistä kiintiöistä koskee myös maakohtainen jako.

9.12.2011 Juha Ruohola


Sianlihan hankinta

Venäjällä 2011-2013

• Rask ja DanKub tilojen

arvioitu vuotuinen

tuotantovolyymi on 188 000

teurassikaa vuoden 2013

loppuun mennessä

• Hankkeen arvo on noin 40

miljoonaa euroa

Atria turvaa paikallisesti

tuotetun sianlihan hankinnan

ja venäläisen sianlihan

omavaraisuutemme nousee

90 %:in

• Samalla voimme aloittaa

tuoreen sianlihan myynnin

asiakkaillemme

Campofarm, 55 000 sikaa/v, omistusosuus 100 %

OOO Rask Тамbov, 110 000 sikaa/v,

omistusosuus 26%

OOO DanKub, Кrasnodar, 78 000 sikaa/v,

omistusosuus 26 %

9.12.2011 Juha Ruohola


9.12.2011 Juha Ruohola

More magazines by this user
Similar magazines