Esse 15/2013 (pdf) - Espoon seurakuntasanomat

esse.fi

Esse 15/2013 (pdf) - Espoon seurakuntasanomat

15 | 11.4.2013 | www.esse.fi

Tuomiokirkko | Espoonlahti | Leppävaara | Olari | Tapiola | Kauniainen

Jukka Tolonen

katsoo valoon

Kitaravirtuoosin selvät sävelet

✚✚6

Timo Hast leventäisi

Espoon pyöräteitä.

✚✚4

Omnia järjestää

vanhojentanssit.

✚✚9

Uskonto voi riistää

mielenrauhan.

✚✚10


www.esse.fi

Espoon seurakuntasanomat

15 | 11.4.2013

Tuomiokirkko | Espoonlahti | Leppävaara

Olari | Tapiola | Kauniainen

Esse | Espoon seurakuntasanomat | 15 | 11.4.2013

2

Yksinäisyyttä

päin

Eskarin pihalla lapset leikkivät pareittain

tai muutaman hengen ryhmissä.

Aikuiset seisovat pihan laidalla ja

pitävät pihan touhuja silmällä. Yksi

tytöistä viihtyy parhaiten opettajien

luona. Hän juttelee vilkkaasti aikuisten

kanssa, mutta lasten kanssa leikki ei oikein

suju.

Syksyn aikana opettajat vaihtuvat. Kun uusi

lastentarhanopettaja aloittaa, pihaelämä muuttuu.

Opettaja ohjaa lapset leikkimään: Hypätään

narua ja leikitään pihaleikkejä. Kohta eka- ja tokaluokkalaisetkin

jonottavat mukaan. Kaikki ovat

mukana leikissä, kukaan ei kiertele pihan reunoja.

Muisto seuraamastani eskariryhmästä nousi

mieleeni, kun pari viikkoa sitten luin Helsingin

Sanomien artikkelia lasten yksinäisyydestä. Niina

Junttilan väitöstutkimuksen mukaan joka viides

nuori kärsii vakavasta yksinäisyydestä. Artikkelin

kertomukset olivat lohduttomia. 14-vuo tiaalla

Juusolla on ollut ystävä viimeksi seitsemän vuotta

sitten. ”Ehkä minun kuuluukin olla yksinäinen”,

hän sanoo.

Tutkimuksissa löydetään syitä yksinäisyydelle.

Yleisimpiä ovat aggressiivisuus, voimakas ujous

ja valtavirrasta poikkeaminen ylipäätänsä. Aina

syytä ei ole. Ystävää vain ei löydy ja vähitellen jää

porukasta ulos. Yksinäisyydestä voi syntyä sosiaalinen

leima.

Olemme erilaisia, mutta ketään ei ole luotu tai

tarkoitettu olemaan yksin. Pidempi yksinäisyyden

kokemus ahdistaa ja masentaa. Lasten ja

nuorten kohdalla asioihin on mahdollista puuttua

ja se on meidän aikuisten velvollisuus. Muutaman

vuoden takainen eskaripiha on yksi pieni

esimerkki keinoista, joilla voidaan tukea ryhmän

sosiaalisia suhteita.

Vanhempien ja muiden aikuisten tuki on äärettömän

tärkeää. Lapselle pitää kertoa, että hän on

arvokas, hieno ja suloinen. Aikuinen voi auttaa etsimään

sellaisia tilanteita ja harrastuksia, jotka

tukevat lapsen itsetuntoa. Joskus tarvitaan myös

ammattilaisten apua.

Lasten yksinäisyys ei ole vain heidän ja perheidensä

ongelma. Sitä torjumaan tarvitaan koko

yhteisö, vanhemmat, muut aikuiset, lapset ja ammattikasvattajat.

Ystävyys ei synny pakottamalla,

mutta jokainen voi ottaa toisia huomioon. Kyse

on siitä, millaisin arvoin kasvatamme lapsemme,

miten itse käyttäydymme ja mihin uskomme. Meidän

on uskottava siihen, että Juusoa ei ole tarkoitettu

olemaan yksin, ja toimittava

sen mukaan.

Urpu Sarlin

päätoimittaja

urpu.sarlin@

evl.fi

Avioliitto

myrskyn silmässä

Kansalaisaloite samaa sukupuolta

olevien avioliiton puolesta haastaa

keskusteluun myös kirkon. Raamatun

kuvaamia avioliittoja ei enää ole.

Kirkko opettaa, että

Jumala on luonut

ihmisen olennoksi,

joka ha luaa

liittyä toiseen ihmiseen.

Avioliittoa ei enää pidetä

hyvän elämän kriteerinä,

vaan onnellisuus on kenties pikemminkin

avioliiton jatkamisen

kriteeri.

Maaliskuussa avioliitto nousi

keskusteluun, kun samaa sukupuolta

olevien avioliitto-oikeutta

ajava kansalaisaloite keräsi

pikavauhdilla eduskuntakäsittelyyn

vaadittavat 50 000

kannattajaa ja oli saanut maanantaihin

mennessä yli 147 000

allekirjoitusta..

Päivitys

Luterilaisen kirkon sisällä on

monenlaisia näkemyksiä kristillisestä

avioliitosta, perheestä

ja seksuaalisuudesta. Kristillisen

avioliittokäsityksen etsiminen

on monimutkaista, sillä käsitykset

siihen kuuluvista asioista

ovat muuttuneet.

Esimerkiksi Jeesus näytti

tuominneen avioerot ja uudelleen

vihkimiset kokonaan. On

arveltu, että Jeesus halusi suojella

huonossa yhteiskunnallisessa

asemassa olevia naisia.

Luterilainen kirkko alkoi Suomessa

hyväksyä uudelleen vihkimisen

vasta 1950-luvulla.

Viime vuosina kirkko on

tuottanut monia raportteja ja

mietintöjä parisuhteista. Suuri

osa niiden sisällöstä koskee samaa

sukupuolta olevien parien

asemaa. Samaa sukupuolta olevien

parisuhteille ei ole hyväksytty

siunaustoimitusta, mutta

parisuhteensa rekisteröineiden

puolesta ja kanssa voidaan

rukoilla, yksityisesti tai yhteisöllisesti.

Rauha. Levollinen rauha tarttui Jukka

Tolosen silmistä takkini liepeisiin

kaksituntisen keskustelun aikana.

Tulen haastattelun jälkeen autolleni

ja huomaan eturenkaan olevan lähes

tyhjä. Hieman hilpeänä huomaan,

että se ei haittaa. Pitääpä nilkuttaa

varovasti lähimmälle huoltoasemalle

ja hoitaa homma kuntoon, että voi

jatkaa matkaa. Ihan rauhassa.

Elina Raunio | Kitaristilegendan uusi elämä | s. 6–7

Miehen ja naisen välinen avioliittokaan

ei ole pysynyt samanlaisena

kuin se oli Raamatun

kirjoittajien aikana.

Käsitykset sukupuolista ja

niiden rooleista ja tehtävistä

ovat muuttuneet. Avioliitto ei

ole sukujen välinen, lisääntymisen

turvaamiseksi solmittava

taloudellinen side, kuten aikaisemmin,

vaan kahden yksilön

valinta. Myös kirkon vihkikaavan

ydin on molempien osapuolten

oman tahdon ilmaus.

Kirkko ei tee heistä avioparia,

vaan heidän oma tahtonsa

tekee sen. Yksilöiden tahdon

merkitys tekee liitoista myös

haavoittuvia.

Suorituspaineet ovat kovia,

kun liiton pitäisi olla samalla

kertaa pariskunnan erilaiset

elämät kestävä pohja ja romanttisten

unelmien näyttämö.

Useimpiin avioliittoihin syntyy

tämän lisäksi lapsia, joista

sanotaan, että näiden terveen

kehityksen perusta on isän

ja äidin keskinäinen rakkaus.

Uusperheet, yksinhuoltajien

perheet ja sateenkaariperheet

ovat yleistyviä elämänmuotoja.

Yhteiskunnan ja kirkon virallisissa

yhteyksissä niihin suhtaudutaan

yhä poikkeuksina.

Kirkko on aina määritellyt, ketkä

voivat solmia avioliiton. Keskiajalla

esimerkiksi avioliitto

erisäätyisten välillä oli kielletty.

Professori Risto Saarisen mukaan

kirkkohistoriaa voidaankin

tarkastella erilaisten avioliiton

esteiden purkamisen historiana.

Kirkko on pitänyt avioliiton

tiukkoja kriteereitä perheiden

etuna. Homoliittoja vastustava

kristitty voi nykyisin kuitenkin

itse olla esimerkiksi perheellinen

pappi, toista kertaa naimisissa

tai elää monikulttuurisessa

avioliitossa, sillä nämä esteet

avioliitolta on jo purettu.

Konservatiivit ovat puolustaneet

avioliittokeskustelussa

niin sanottua luomisjärjestystä.

Siihen viitataan, kun halutaan

sanoa, että Jumala on luonut

ihmisen tiettyihin sukupuolen

mukaisiin tehtäviin perheessä,

kirkossa ja yhteiskunnassa.

Tähän liittyy ajatus, jonka

mukaan naisen on luonnol-

Valo. Muusikko Jukka

Tolonen poseerasi avatun

rautaportin äärellä kevään

ensimmäisten auringonsäteiden

aikaan.

Kuva Jukka Granström

”Kirkkohistoriaa voidaan tarkastella

erilaisten avioliiton esteiden

purkamisen historiana.”

Risto Saarinen

lista olla miehelleen kuuliainen

ja miehen puolestaan on luonnollista

johtaa.

Toiset äänet painottavat

muun muassa Lutherin esittämää

ajatusta, jonka mukaan

avioliitto on puhtaasti yhteiskunnallinen

järjestely. Tasa-arvon

ja lähimmäisenrakkauden

näkökulmasta myös homoille

ja lesboille voidaan vaatia oikeutta

mennä naimisiin ja saada

avioliiton mukanaan tuomat

edut ja turva, kuten yhteiskunnan

tunnustama arvo suhteelleen.

Konservatiivit kritisoivat

tällaista näkökulmaa liian

suhteelliseksi ja yksilön etuja

ajavaksi.

Kirkon arjessa teologinen

pohdinta jää taustalle, kun ihmisiä

kuunnellaan perheneuvojien

ja diakonien vastaanotoilla.

Noin puolet suomalaisista

avioliitoista päättyy eroon

ja myös pikkulasten vanhempien

erot ovat lisääntyneet viime

vuosina.

Perheneuvonnan palvelut

ovat maksuttomia ja tarkoitettu

kaikille. Seurakunnan jäsenyyttä

ei kysellä, eikä myöskään

kansallisuutta tai sukupuolista

suuntautumista. Perheneuvonnan

tarve on valtava, ja pääkaupunkiseudulla

vain osa halukkaista

saa ajan. Asiakkaiksi pyritään

ottamaan ensisijaisesti

lapsiperheet.

Perheneuvojat kohtaavat

myös ihmisiä, joiden hyvinvointi

vaatii nopeaa eroa pikemminkin

kuin avioliiton jatkumista.

Nurmijärven perheasian

neuvottelukeskuksen perheneuvoja

Heli Pruuki kertoo antavansa

selkeitä neuvoja, jos

katsoo, että jonkun perheenjäsenen

turvallisuus on uhattuna.

Muuten terapeutin tehtävänä

ei ole ohjata tiettyyn suuntaan

tai tiettyihin ratkaisuihin.

”Ne, jotka kovaäänisesti kauhistelevat

avioeroja, ovat varmasti

itse eläneet suhteellisen

Oma tahto ratkaisee.

”Papin aamen” ei tee

kahdesta yksilöstä avioparia,

vaan vihkikaavan

ytimessä on molempien

osapuolten tahdon ilmaus.

siedettävissä suhteissa. He ovat

ehkä kokeneet omat vaikeutensa

ja vaiheensa, mutta eivät ole nähneet

todellisia perhehelvettejä.

Sellaisiakin on”, Pruuki toteaa.

Teksti Salla Ranta

Kuva Rodeo

Lähteet: Risto Saarisen artikkeli ”Avioliiton

esteiden poisto on luterilaisuuden

pitkä linja” (mm. Kanava-lehdessä

8/2010). Kirkonkellari.fi -artikkelit

(5.4.2013) Vesa Hirvonen: ”Voiko avioliiton

avata samaa sukupuolta olevien

välille?” ja Petri Järveläinen: ”Ajatuksia

naimisesta”. Antti Yli-Oppaan väitöskirja

Avioliiton teologia Englannin

kirkossa ja Suomen evankelisluterilaisessa

kirkossa vuosina 1963–2006.

Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja

112. Heli Pruuki on kirjoittanut yhdessä

Marjo Timorian ja Markku Väätäisen

kanssa kirjan Pari suhteessa – tunne

itsesi ja uskalla rakastaa. Otava 2013.

Kansi Kaupunkipolut Sarjassa esitellään Espoon kaupunkipolkuja | myös verkossa www.kaupunkipolut.fi

Kauniaisten asema

Grankullan seisake avattiin

1904. Läheisen Glimsin tilan

omistajan Johan Lönnbergin

anomus seisakkeen saamiseksi

johti rautatieaseman

syntyyn.

Huvilayhdyskunnan kasvaessa

rakennettiin arkkitehti

Bruno Granholmin suunnittelema

asemarakennus 1908.

Aseman suomenkieliseksi nimeksi

1928 tuli Kauniainen.

Aseman viereinen tasoylikäytävä

yhdisti pitkään Kauniaisten

kauppalan osat. Alikulkutunneli

rakennettiin

1965. Tunneli on ajoittain ollut

rekkakuskien painajainen mataluutensa

takia.

Kaunis asemarakennus

paloi pahoin 30.8.2008. Tämä

merkittävä valtakunnallinen

suojelukohde kunnostettiin

käsityönä, ja siihen on ollut

suunnitteilla mm. ravintolatoimintaa.

Teksti ja kuva

Mauritz Hellström

Esse | Espoon seurakuntasanomat | 15 | 11.4.2013

3


Jalovaara

vierailee

Espoonlahdessa

Espoonlahden seurakuntaneuvosto

päätti viime viikon

keskiviikkona kutsua Pirkko

Jalovaaran 17.4. järjestettävään

esirukousiltaan alkuperäisen

suunnitelman mukaisesti.

Ehtona on se, että Jalovaara

pysyy evankelisluterilaisen

kirkon opissa. Iltaa isännöi

kirkkoherra Jouni Turtiainen.

Seurakuntaneuvosto päätti

asiasta sen jälkeen, kun Jalovaara

oli keskustellut seurakunnan

laajennetun johtoryhmän

kanssa. Päätös syntyi puheenjohtajan

äänellä äänestyksen

mentyä tasan 5–5. Viisi

seurakuntaneuvoston jäsentä

jätti eriävän mielipiteen.

Jalovaara nousi otsikoihin

helmikuun lopussa, kun Ylen

MOT-ohjelma nosti esiin hänen

puheensa, joiden mukaan

demonit voivat tulla ihmiseen

lääkkeiden kautta.

Kevättulvat

alkamassa

Uudenmaan ELY-keskus on

aloittanut alueen vesistöjen

tehostetun vesi- ja tulvatilanteen

seurannan.

Keskuksella on yli 30 vedenkorkeuden

ja virtaaman havaintoasemaa.

Uusimmat automaattiasemat

sijaitsevat Espoonjoen

valuma-alueella Valtatie

1:n kohdalla ja Pitkäjärvellä.

Niillä seurataan Espoonjoen

tulvatilanteen kehittymistä

erityisesti tulvariskille alttiilla

Kirkkojärven alueella.

Kevään tulvatilanteen edistymistä

voi seurata osoitteessa

www.ely-keskus.fi/uusimaa/vesitilanne.

Tarkennus

Viime viikon Essessä (14/2013)

esitelty Colourful Espoo on

Olarin seurakunnan omaa

kansainvälistä toimintaa, jota

seurakunnan työntekijät ja

vapaaehtoiset toteuttavat yhdessä.

Sujuvan pyöräilyn puolesta

Espoossa on kiitettävästi pyöräteitä, mutta

niissä on paljon parantamisen varaa.

Kaikkiaan 1129 espoolaista

vastasi

viime viikolla

päättyneeseen

nettikyselyyn, joka

kartoitti kaupunkilaisten

mielipiteitä pyöräilyolosuhteiden

parantamisesta. Vastauksia

käytetään kesäkuussa valmistuvan

pyöräilyn edistämissuunnitelman

laatimisessa.

Yksi vastaajista oli Aalto-yliopistossa

energiatekniikan alaa

opiskeleva Timo Hast, joka vaikuttaa

pyöräilyolojen puolesta

myös Helsingin Polkupyöräilijöiden

hallituksessa.

Viimeiset neljä vuotta Hast

on polkenut päivittäisiä työ- ja

opiskelumatkojaan ympärivuotisesti.

Tällä hetkellä noin seitsemän

kilometrin mittainen arkireitti

kulkee Matinkylän ja

Otaniemen kampuksen välillä.

Muiden nettivastaajien tavoin

Hast kiinnittää huomiota

risteyksien turvallisuuteen.

”Alikulkutunnelien kohdalla

kevyen liikenteen väylien risteyksien

huono näkyvyys aiheuttaa

onnettomuuksia. Moni

liikenneympyrä on suunniteltu

niin, että autoilijan on vaikea

ennakoida, mihin suuntaan

pyöräilijä kääntyy.”

Nettikyselyssä toivottiin

myös sujuvia yhteyksiä aluekeskusten

välille. Hast mainitsee

Helsingin suunnasta ranta-

rataa seuraavan pyörätien, joka

siirtyy Mäkkylän jälkeen seurailemaan

vanhaa Turuntietä.

Rataa tiiviisti seuraava pyörätie

saisi jatkua ainakin Espoon

keskukseen saakka.

Tapiolan ja Leppävaaran välinen

pyöräilyreitti on Hastin kokemuksen

mukaan vilkas, mutta

paikoitellen kapea. Erityisesti

liittymäkohdissa on ahdasta.

Moni pyöräilyreitti kaipaa

Polkeva aktivisti. Omat

kokemukset ja toisten pyöräilijöiden

blogikirjoitukset saivat

Timo Hastin paneutumaan

pyöräteiden ongelmiin.

reunakivien poistamista autotien

ylityskohdista, parempaa

talvikunnossapitoa sekä turhien

ylämäkien poistamista.

”Kehä kakkosen rinnalla

kulkeva pyörätie on kuin vuoristorata,

vaikka ajotie on tasainen”,

Hast huomauttaa.

Sujuvat, helpot ja suorat pyörätiet

parantaisivat pyöräilyn

houkuttelevuutta. Lyhyillä

Nina Kaverinen

matkoilla pyöräily on Hastin

mukaan jo nyt nopeampi liikkumismuoto

kuin autoilu.

Espoon moottori- ja kehäteillä

autoilu on kuitenkin nopeaa

ja pyöräilijä jää usein toiseksi.

Pyöräilyä voitaisiin nopeuttaa

liikennevalojen odotusaikoja

lyhentämällä”, Hast

ehdottaa.

Espoon kaupunki on Hastin

arvion mukaan käyttänyt

pyörätiekilometreihin kiitettävästi

rahaa. Todellinen pyöräilyherääminen

on kuitenkin

vielä edessä. Pyöräily pitäisi

Hastin mielestä ymmärtää

”Moni pyörätie on kuin

vuoristorata, vaikka

sen vieressä kulkeva

ajotie on tasainen.”

Timo Hast

omaksi, erilliseksi liikkumismuodoksi

eikä kevyen liikenteen

osaksi.

”Pyöräily on ajoneuvoliikennettä,

toisin kuin kävely ja

rullaluistelu. Nykyiset kevyen

liikenteen väylät toimivat vain

silloin, kun niissä liikkuu vain

pyöräilijöitä tai vain jalankulkijoita,

tai jos kumpiakin on

vähän.”

Pyöräily on Timo Hastille

mieluisin liikkumismuoto aina

15 kilometrin mittaisiin matkoihin

saakka. Alun perin hän

innostui pyörällä liikkumisesta

ympäristökysymysten ja

pyöräilyn edullisuuden vuoksi.

Energia-alan opiskelu on

antanut lisää syitä nousta satulaan.

”Pyöräily on ylivoimaisesti

energiatehokkain liikkumistapa.

Uusista energianlähteistä

huolimatta joudumme tulevaisuudessa

suuriin ongelmiin,

jos olemme näin riippuvaisia

autoilusta.”

Taneli Kylätasku

Anna palautetta pyöräteistä

https://easiointi.espoo.fi/eFeedback.

Viikon kasvo

Pirjo Luoma

Aloitin työt Kauniaisten suomalaisen seurakunnan diakonissana

elokuussa 2012. Aiemmin työskentelin pitkään

Seinäjoen seurakunnassa.

Muutin tänne viime kesänä, kotoisin olen Pohjois-Pohjanmaalta.

Kauniaisissa ja Espoossa hienoa on moninaisuus.

Täällä on niin paljon muualta Suomesta ja ulkomailta

muuttaneita.

Kuljemme usein toisten ohi. Haluan

kohdata tapaamani ihmiset aidosti,

kuunnella, mitä heillä on sanottavaa.

On hienoa työskennellä ihmisten

kanssa, jotka ovat eri elämäntilanteissa,

eri-ikäisiä, kaikin tavoin erilaisia.

Haluan työssäni löytää yksinäiset,

unohdetut ja syrjään jääneet.

Ihminen on tarkoitettu elämään

toisten kanssa. Kaikki

toivovat, että joku välittäisi.

Seurakuntien uusia

työntekijöitä

Diplomi-insinööri Jorma Jussilainen

on valittu Espoon seurakuntayhtymän

kiinteistöjohtajaksi.

Teologian tohtori, pastori

Matti Peiponen on valittu Espoon

seurakuntayhtymän monikulttuurisuustyön

sihteeriksi.

Teologian maisteri Aku Kaura

on 1.4. aloittanut perhe asiain

neuvottelukeskuksen johtajana.

Pastori Margit Peltovirta toimii

Espoon seurakuntayhtymässä

seurakuntatyön tukipalveluissa

vs. kasvatustyön pastorina

31.5. asti sekä 12.8.–31.5.2014.

Erityisenä vastuualueena hänellä

on kouluyhteistyö.

Pastori Kristiina Hannula toimii

Espoon seurakuntayhtymässä

oppilaitostyössä vs. oppilaitospastorina

31.5. asti sekä

12.8.–31.5.2014.

Kolumni | Grazyna Zeranska-Gebert Kirjoittaja on viulunsoiton opettaja. grazyna5@me.com Samaan aikaan verkossa

Esse | Espoon seurakuntasanomat | 15 | 11.4.2013

4

Pahus vieköön, olen ansainnut eläkkeeni

Kohta olen vanhus, yksi niistä, jotka ”täyttävät

Suomen”. Keskustelu vanhuksista jo nyt loukkaa

minua. Miten kestän tulevat vuodet?

Peilikuvani on kummallinen. Tiedän, että se

olen minä, mutta miksi vanhaksi naiseksi naamioituneena?

Työterveys. Nuori terveydenhoitaja tervehtii.

”Sinulla on tänään lopputarkastus”, hän ilmoittaa

iloisesti.

Kohta minusta tulee yksi niistä 70:stä, ”jotka

ovat sadan työntekijän elätettävänä”.

Pahus vieköön, enkö minä ole ansainnut itse

omaa eläkettäni? Enkö minä työskennellyt

40 vuotta ennen eläkkeelle jäämistä? Emmekö

me vanhukset ”elättäneet” maksamalla veroja

koko ajan? Enkö ole kasvattanut muutamaa sataa

nuorta, joiden elämästä minun ansiostani

tuli mielenkiintoisempi ja taiteellisempi?

Toisaalta jään eläkkeelle juuri silloin, kun

vihdoinkin osaan hyvin sen, mitä teen. Luultavasti

olen oppinut, mikä elämässä on tär keää.

Olisi hyvä, jos joku arvostaisi ajatuksiani ja

osaamistani niin kuin ennen vanhaan kunnioitettiin

vanhojen kokemusta ja viisautta.

Sen sijaan pitäisi minun potea syyllisyyttä

siitä, että olen syntynyt vuonna 1949. Nyt olen

terve ja energinen. Mitä jos se jatkuu niin, että

elän yhteiskunnan mielestä liian pitkään. Kamalaa!

En halua! En halua edes minuuttia ylimääräistä

elämää.

Niin kauan kuin minulla on annettavaa ja

jaksan antaa, haluan vapauden tehdä työtä tai

lopettaa työnteon ilman, että siitä huomautetaan

mediassa.

Ilman että sanotaan minun olevan liian vanha

tai että minusta on tulossa yhteiskunnalle

rasite.

Olisiko fiksumpaa miettiä, miten voidaan hyödyntää

meidän katoavaa viisauttamme ja kokemustamme?

Samalla annettaisiin vanhuksille

oikeus iloita pitkästä elämästä ilman omatunnontuskia.

Hei, haloo nuoret! Kannattaisi muistaa, että

asenne, jota kasvatetaan nyt, vaikuttaa

teihin ja satuttaa jo muutaman vuoden kuluttua.

Ette ehkä tiedä, että oman elämän arvo

nousee, jos odotettavissa on kunnioitettu vanhuus.

PS. Kiitos isovanhemmille! Ilman teitä

moni perhe ei selviäisi arjesta. Te

tuotte lastenlastenne elämään turvaa

ja rakkautta.

Lasten musiikin opiskelu, minun

työni, sujuu usein Teidän

ansiostanne.

Kotimaa24.fi

Piispa Jari Jolkkonen kannustaa

keskustelemaan kasteen

merkityksestä, sillä lapsi ei ole

mikään ”tuttia imevä ateisti”.

Jolkkonen viittasi Justin Barretin

ja Roger Triggin kansainvälisen

tutkimusryhmän tutkimustuloksiin,

jotka osoittavat,

että lapset ovat syntyessään

uskonnollisia.

Kotimaa24.fi / uutiset

Lähtökohta on, että kristittykin

voi olla vapaa-ajattelija eikä

vapaa-ajattelu ole taistelevien

ateistien omaisuutta.

Kasvatuksen teologi Kari Kanala

Kotimaa24.fi / uutiset

Suomalaisista alle 30-vuotiaista

vain kaksi viidestä mieltää

itsensä kristityksi ja joka

viides ateistiksi. Rippikoulu ei

ole onnistunut kiinnittämään

tätä ikäryhmää kristilliseen

identiteettiin.

Kirkon tutkimuskeskuksen vt. johtaja

Hanna Salomäki Kotimaa24.fi / uutiset

Blogeissa

Haluan haastaa juuri Sinut

mukaan ehkäisemään ilmastonmuutosta.

Yksi tehokas tapa

ehkäistä ilmastonmuutosta

on istuttaa puita.

Jussi Koivisto espoonseurakunnat.fi

-blogit

Patriarkka Bartolomeus on

kutsunut vesien suojeluun

kaikki maailman uskonnot ja

myös ateistit. Hän on esittänyt

teesinään, että luonto on ikonin

kaltainen. Se heijastelee

Jumalan luomistyötä.

Emerituspiispa Mikko Heikka

Suomen kuvalehden blogi.

Anteeksiantaminen on luopumista

kostosta. Se on prosessi.

Hyväksikäytetty ei ole koskaan

syyllinen tapahtuneeseen.

Katri Kuusikallio

Kotimaa24.fi-blogi

Minkälaisia kokemuksia sinulla

on ollut lemmikkien tai

muiden eläinten kuoleman käsittelystä

lasten kanssa? Meillä

ei kysytty kysymystä, pääsevätkö

kanit taivaaseen – onko

tämä tullut sinua vastaan?

Antti Siukonen

Perheen arjessa -blogi

Esse | Espoon seurakuntasanomat | 15 | 11.4.2013

5


Esse 14.2 Vantaan Lauri 17.1

14.3 14.2

11.4 14.3

2.5 11.4

Historiallinen musiikkidraama pelastumisesta

vuoden 1710 ruton tunnelmissa

Temppeliaukion kirkossa

26.3.2012 klo 19.00

Musiikki: Jaakko Mäntyjärvi

Tapiolan Kamarikuoro

Hannu Norjanen, johtaja

Sikstuksen kappeli

Michelangelo

SINEBRYCHOFFIN TAIDEMUSEO

15.2.2013–19.5.2013

Bulevardi 40 . www.sinebrychoffintaidemuseo.fi . opastus lauantaisin klo 14

Pääsy 10–8 e, alle 18-v. ilm. . ti, pe 10–18, ke, to 10–20, la, su 11–17, ma suljettu

Vapaa pääsy, ohjelma 10 €

Sergei Rahmaninov

VIGILIA

Johtaa Hannu Norjanen

Su 21.4.2013 klo 18.00

Tapiolan kirkko

Vapaa pääsy

Käsiohjelma 10 €

www.tapiolachamberchoir.fi

1970-luvun kuvissa on

herkkä pitkätukkainen

kitaramies. Viiden

vuoden takaisissa

langanlaiha sekavakatseinen

takkutukka. Nyt

hänestä näkyy rauha.

Teksti Elina Raunio

Kuva Jukka Granström

Jukka Tolonen katsoo käsiään,

kitaravirtuoosin työkalua. Nivelrikon

jäykistämät sormet eivät

enää taivu tutun soittimen kaikille

kielille.

”Luultavasti amfetamiinilla on osansa

tähän”, hän sanoo.

Neljä vuosikymmentä kitara oli hänelle

kuin osa omaa kehoa. Tolosen soitto

Tasavallan Presidentti -yhtyeessä herätti

ihailua ja arvostusta 1960-luvun lopulta

lähtien maamme rajojen yli. Muusikko

myöntää, että kitarasta luopuminen on

ottanut lujille, mutta sanoo silti, että nyt

Uusi kevät. Jukka Tolosella on

syytä iloon ja toivoon. Hänestä tuli

juuri toisen kerran ukki, päihteetön

elämä maistuu ja uusi hengellisen

musiikin levy on valmistumassa.

lppoa

isu-

Kitaristilege ndan uusi elämä

.

ahtumamasta.

Esse | Espoon seurakuntasanomat | 15 | 11.4.2013

6

Sivut

sujuvasti

nettiin

nettiin

Kotimaanetti luo kauniit ja

yksilölliset Kotimaanetti www-sivut, luo kauniit ja joiden

ylläpito yksilölliset on www-sivut, ainutlaatuisen joiden helppoa

suomenkielisen

ylläpito on ainutlaatuisen

Sujuu-julkaisujärjestelmän

avulla.

helppoa

suomenkielisen Sujuu-julkaisujärjestelmän

avulla.

Käyttäjätuki kuuluu pakettiin.

Sujuu Käyttäjätuki osaa kuuluu myös pakettiin. hakea tapahtumatiedot

suoraan Katrina-ohjelmasta.

Sujuu osaa myös hakea tapahtumatiedot

suoraan Katrina-ohjelmasta.

Tutustu ja ota yhteyttä:

www.sujuu.fi

Tutustu ja ota yhteyttä:

kumppanina

www.sujuu.fi

kumppanina

hänelle kuuluu oikein hyvää.

”Kuuluu paljon parempaa kuin viisi

vuotta sitten, ja koko ajan yhä parempaa.”

Keväällä 2008 Tolonen oli narkomaani

matkalla vankilaan. Vuosikymmenen mittainen

päihteiden käyttö oli kulminoitunut

siihen, että hän puukotti hengenvaarallisesti

omaa naisystäväänsä.

”Harkintakyvyn menetys johtui omasta

paatuneisuudestani, idioottimaisuudesta”,

hän tuhahtaa.

”Huumepäissäni olin täynnä ener giaa,

soitin maanisesti kitaraa tai poljin polkupyörällä

päiväkausia päämäärättömästi

ympäriinsä. Ja lopulta tein sen hirveän

teon.”

Tolonen sai tuomion törkeästä pahoinpitelystä

ja huumausainerikoksesta ja

marssitettiin oikeussalista suoraan tyrmään.

Hänellä oli seinä vastassa monella

tavalla.

”Olin niin totaalisessa huumekoukussa,

että en uskonut pääseväni siitä irti. Huumeriippuvuuden

fyysiset vieroitusoireet

eivät kuitenkaan olleet niin pahat kuin

henkinen tuskani. Väkivallantekoni lisäksi

tajusin, miten paljon pahaa olin tehnyt

myös muille ihmisille. Olin omalla uskottomuudellani

rikkonut kaksi avioliittoa ja aiheuttanut

kärsimystä myös lapsilleni ja ystävilleni.

Kaikkien syntieni jälkeen en voinut

katsoa itseäni peiliin.”

”Kaikkien syntieni jälkeen en

voinut katsoa itseäni peiliin.”

Jukka Tolonen

Pikku-Jukka kävi vanhempiensa ja kolmen

sisarensa kanssa Johanneksen kirkossa

juhlapyhinä. Jouluisin perhe lauloi

ensin hengelliset laulut ja sitten vasta

tonttupolkat. Äiti opetti iltarukouksen.

Isoksi kasvettuaan poika huomasi myös,

miten monet hänen isänsä käyttämät sanonnat

olivat peräisin Raamatusta.

”Lapsenusko on aina kulkenut mukanani.

Olen oikeastaan aina etsinyt Jumalaa,

haeskellut häntä buddhismista ja krishnalaisuudesta.

Naisystäväni luki minulle

Raamattua, vaikka olisin ollut kuinka sekaisin

päihteistä. Hänelle Jeesus oli Jumalan

poika, minulle vain yksi mieliprofeetoistani.

Ehkä siksi ajattelin paljon Jeesusta

vankilaan mennessäni.”

Tolonen rukoili, että hänen puukottamansa

naisystävä selviytyisi, ja niin myös

kävi. Hän on sittemmin antanut anteeksi

ja elää nyt onnellisessa avioliitossa ulkomailla.

”On hämmästyttävää, miten ymmärtäväisiä

ihmiset ovat. Ruotsissa asuvaa, avioliiton

ulkopuolella syntynyttä viidettä lastani

en ole vielä tavannut, mutta olen pyytänyt

ja saanut anteeksi myös molemmilta

entisiltä vaimoiltani ja neljältä lapseltani.”

Vanhimman poikansa Dimitrin ja hänen

vaimonsa kanssa Tolonen on hyvissä

väleissä. Nuori pari sai juuri toisen lapsen,

joten Jukka Tolonen on myös tuplaukki.

”Ennen kaikkea olen nyt kiitollinen Jeesuksen

armosta ja mahdollisuudesta uuteen

elämään. Tiedon syntien anteeksiantamisesta

sain vankilassa selvänä rukousvastauksena.

Jeesuksen luokse minut johdatti

vapaaehtoisena vankilalähettinä toiminut

Väinö ”Väiski” Ahola. Hän tuli hartaustilaisuuden

jälkeen pyytämään minua

raamattupiiriin. Hän näki sieluni tilan.”

Tolosen usko on ekumeenista laatua. Hän

sanoo kuuluvansa Jeesuksen seurakuntaan.

Vankilasta vapauduttuaan hän halusi

Aholan mukana helluntaiseurakuntaan

kasteelle ja on sittemmin liittynyt Töölön

Siion-seurakuntaan. Eniten hän käy esiintymässä

evankelisluterilaisissa seurakunnissa,

mutta on laulanut muutaman kerran

myös ortodoksikirkon kuorossa.

”Ortodoksisuuteen käännyin 80-luvulla

ensimmäisen vaimoni mukana ja

olen edelleen myös sen seurakunnan jäsen.

Ortodoksisuudessa minua viehättää

sen muuttumattomuus, pitäytyminen perinteessä.

Eri uskonnoissa on omat vivahteensa,

mutta Raamattu on se tärkein pohja

kaikelle. Muusikkoystäväni Junnu Aaltonen

sanookin Raamattua ihmisen käyttöohjeeksi”,

Tolonen hymyilee.

Vankilan papin avustuksella Tolonen

sai vankiselliinsä Uuden testamentin ja

psalmien lisäksi virsikirjan.

Hän löysi monia puhuttelevia ja lohduttavia

virsiä, ja sai tietää vasta jälkeenpäin,

että hänelle tärkeimmät osoittautuivat

körttivirsiksi. Osa niistä on päätynyt

vuonna 2011 julkaistulle levylle. Kitaraa levyllä

soittaa suurimmaksi osaksi Marzi

Nyman, Tolonen keskittyy pianoon ja laulamiseen.

Kuka?

Kuka?

Jukka Tolonen, 60,

kitaristi ja pianisti,

säveltäjä ja laulaja.

Mistä?

Tolonen tuli tunnetuksi

Tasavallan Presidentti

-yhtyeen kitaristina ja

säveltäjänä. Hän soitti myös

muun muassa Wigwamissa

ja Piirpaukkeessa.

Mitä?

Yli 30 levytystä, ensimmäinen

14-vuotiaana,

viimeisin Juudan leijona

-virsilevy vuodelta 2011.

Toinen hengellinen levy

on tekeillä parhaillaan.

”En oikein siedä omaa lauluääntäni.

Ortodoksisissa liturgialauluissa se on onneksi

vain yksi neljästä, bassoni hukkuu

sinne muiden sekaan. Laulaen pystyn kuitenkin

parhaiten välittämään Jumalan sanaa.

Virret ovat rukouksia – joko aivan

selvää sananjulistusta tai ihmisen huokauksia

Jumalan puoleen.”

✚✚Laaksolahden kappelilla (Ylänkötie

16) Jukka Tolonen ja Junnu Aaltonen

esiintyvät ja keskustelevat yleisön

kanssa Laulu ja laulun tarina

-sarjan tilaisuudessa torstaina

18. huhtikuuta kello 18.30. Illan

aiheena on Virsi – lohdun tuoja.

✚✚Sarjan neljäs ja tämän kevään viimeinen

ilta on 16. toukokuuta. Aiheena

on Merkityksellisyyttä etsimässä ja

vieraana lauluntekijä Joose Keskitalo.

✚✚Laulu ja Laulun tarina -illat jatkuvat

Laaksolahden kappelilla syksyllä.

✚✚Iltoihin on vapaa pääsy. Vapaaehtoinen

kolehti kerätään Espoon Tuomiokirkkoseurakunnan

virolaisen Kuresaaren

ystävyysseurakunnan hyväksi.

Esse | Espoon seurakuntasanomat | 15 | 11.4.2013

7


Pirkko

Jalovaara

Parantava rukous

Espoonlahden

kirkossa

ke 17.4. klo 18.30

Rukoilemme kanssasi!

Ilmoitusmarkkinointi 020 754 2000/vaihde

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Menovinkit

✚✚La 13.4. klo 8 Villa Elfvikin pihasta

(Elfvikintie 4) alkaa aikuisille

suunnattu Laajalahden

linturetki.

✚✚Su 14.4. klo 8 Suomenojan

luontopolun pysäköintialueelta

(Hyljeluodontie 6, bussi

46) lähtee Finnoon linturetki,

jolla tutustutaan lintukosteikon

saloihin.

✚✚Su 14.4. klo 15 ja ma 15.4. klo

9.30 Louhisalissa (Kulttuuriaukio

2) Herra Heinämäen

Lato-orkesteri viihdyttää yli

3-vuotiaita. Liput Lippupisteestä

6 e + palvelumaksu.

✚✚To 18.4. klo 11–19 kauppakeskus

Sellon (Leppävaarankatu

3) Viaporin torille pysähtyy

rekkakiertue SuomiMies

seikkailee. Tarjolla on helppo

kuntotesti kaiken kokoisille

miehille sekä vinkkejä

liikkumiseen.

Edullisia elokuvia

✚✚La 13.4. klo 15 Kannusalissa

(Kannusillankatu 4) Kuukauden

leffa-sarjassa esitetään

ranskalaiselokuva Polisse.

Liput 5 e tuntia ennen ovelta

tai ennakkoon Menolipusta

ja Lippupalvelusta (+ palvelumaksu).

K-16.

✚✚Su 14.4. klo 15 Karatalossa

(Kotkatie 4) Karakuvissa esitetään

12.7.2012 Missä kuljimme ❘ esse kerran

– elokuva ihmisyydestä

ja rakkaudesta kansakunnan

myllerrysten keskellä.

K-12.

✚✚Ma 15.4. klo 19 Louhisalissa

(Kulttuuriaukio 2)esitetään

komedia 2 päivää Pariisissa

(2 Days in Paris). 7,50 euron

lippuja voi ostaa Espoon yhteispalvelupisteistä.

K-12.

Eläviä esityksiä

esse.menovinkit@kotimaa.fi

15

✚✚Pe 12.4. klo 18.30 Kannusalissa

(Kannusillankatu 4)on

tarjolla Aitoja kohtaamisia.

Opistoteatterin avoimissa

harjoituksissa katsojakin voi

osallistua esityksen loppuosioon.

Vapaaehtoinen maksu,

kahvia ja pullaa.

✚✚La 13.4. klo 11–14 Karatalossa

(Kotkatie 4) Espoon musiikki-

ja tanssikoulu Estradan

Rytmilauantaissa on tarjolla

oppilaskonsertteja.

✚✚La 13.4. klo 11 ja 17 välillä aina

tasatunnein Tapiolasalin

lämpiössä (Kulttuuriaukio 2)

alkavat Espoon työväenopiston

kevätkonsertit. Mukana

on monen ikäisiä harrastajia

eri musiikkityylien äärellä.

✚✚Ke 17.4. klo 19 sekä ke 8.5. klo

19 Kannusillan väestönsuoja

Nekassa (Kannusillankatu

Tapahtumatiedot

lähetetään viimeistään

kymmenen päivää ennen

lehden ilmestymistä

osoitteeseen

esse.menovinkit@kotimaa.fi.

Toimitus ei takaa, että kaikki

lähetetyt tiedot julkaistaan.

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy,

ellei pääsymaksua mainita.

4–6)Espoon esittävän taiteen

koulun 16-vuotiaiden ryhmä

esittää Shakespearen komedian

Loppiaisaatto. Liput 4 e.

Tuoretta taidetta

✚✚Pe 19.4. asti Galleria Villisiassa

(Soukantie 4)on esillä

näyttely Maanantaimaalarit

keväthangilla. Ti–to 12–17,

pe–su 12–15.

✚✚Ti 16.4. – su 28.4. Galleria Espoonsillassa

(Virastopiha 3)

Aino Myllykankaan ja Jussi

Taipaleenmäen grafiikkaa,

naamioita ja naivistisia

guassimaalauksia. Ti–pe

11–16, la–su 12–15. Avajaiset ti

16.4. klo 17–19.

✚✚Su 21.4. asti kulttuurikeskuksessa

(Kulttuuriaukio 2) on

Tapiola Sinfoniettan 25-vuotisjuhlaviikkojen

kunniaksi

esillä näyttely Yksi sielu ja

48 sydäntä – Bridget Allairen

maalauksia sinfoniettalaisista.

Tyylillä. Nea Suokas, Vili Elo, Henry Antosalo

ja Oihonna Vilhu tanssivat valssia ja masurkkaa

Entressen kirjastossa maaliskuussa.

Omnia saa omat vanhojentanssit

Esse | Espoon seurakuntasanomat | 15 | 11.4.2013

8

-lehti järjestää taas suositun

Keväisen tapahtuman

yhdessä Tuomasmessun kanssa

Tervetuloa la 20.4. klo 13–17, Mikael Agricolan kirkkoon, Tehtaankatu 23, Helsinki

Tuomaspappi Pirjo Kantala puhuu

rukouksesta elämän voimana

Tanssiva satusetä Wilson Kirwa kertoo,

miten kiitollisuus tekee iloiseksi

Helsingin Balalaikkaorkesteri

Rovasti Olli Valtonen puhuu uskosta,

toivosta ja rakkaudesta

Tommi Kalenius

Olli Valtonen

Kutsu Sinulle

ikimuistoiseen iltapäivään!

www.askellehti.fi

Wilson Kirwa

Muusikko Tommi Kaleniuksen konsertti

Iltavirsi ja muita yhteislauluja

kanttori Inna Vintturin johdolla

Juontajana Askel-lehden päätoimittaja

Pirjo Wesaniemi

Väliajalla mahdollisuus kahvitella sekä

ostaa levyjä, kirjoja ja lehtiä ystävähintaan

www.tuomasmessu.fi

VAPAA

PÄÄSY

Dr. Evl vastaa

Olen miettinyt, mitä tarkoittaa

kun Johanneksen evankeliumin

luvussa 3, jakeessa 13 sanotaan:

”Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen,

paitsi hän, joka taivaasta

tuli alas, Ihmisen Poika,

joka on taivaassa.”

Epätietoinen

Omniassa pieni opiskelijajoukko harjoittelee

parhaillaan vanhojentansseja tulevaksi

syksyksi. Tansseista on puhuttu jo pitkään,

sillä tanssit ovat monelle nuorelle vuoden

tärkeimpiin lukeutuva tapahtuma.

”Vanhojentansseista ei tule mitään lukion matkimista,

me luodaan ihan uutta. Tanssit ovat oikeasti

vanhoja, 1800-luvulta”, vanhojentansseja opettamaan

lupautunut opiskelijahallituksen jäsen Nea Suokas sanoo.

Omnian työntekijä, koulutuspäällikkö ja opiskelijatoiminnan

koordinaattori Oihonna Vilhu jatkaa, että

lukio on liian pitkään vastannut vuoden aikana järjestettävistä

hauskoista tapahtumista.

”Tavoitteena on, että jossain vaiheessa kaikki ammattiopiston

opiskelijat ovat mukana tanssimassa.”

Tanssien koreografiat ovat Vilhun ja Suokkaan tekemiä.

Hillittyihin kosiskelutansseihin on lisätty

ripaus huumoria ja askelkuvioita näyttävyyttä tuomaan.

Pojatkin ovat lähteneet hyvin mukaan vanhojentanssiprojektiin.

Miko Merhi ja Thomas Parviainen tuumaavat,

että kaikki menee hyvin, kunhan pokka pitää.

Harjoitustunteja on takana vasta reilut kymmenen,

kun vanhojentanssien ydinryhmä valmistautuu ensimmäiseen

esitykseensä Entressen kirjastossa.

”Ai että jännittääkö?” Vili Elo naurahtaa ennen esityksen

alkua. ”En ole koskaan ennen tanssinut mitään.”

”Oli pakko laittaa sormet korviin, kirkuna oli niin kova”,

InnoOmnian kehittämispäällikkö ja vanhojentanssi-idean

isä Jouko Kivimetsä kuvailee tunnelmaa, kun

hän kertoi opiskelijoille tulevista vanhojentansseista.

Ensimmäiset ammattiopiston vanhojentanssit järjestetään

16. syyskuuta. Samana päivänä tulee kuluneeksi

150 vuotta Aurora Karamzinin Träskändan kartanossa

järjestämistä suurjuhlista. Karamzin tunnetaan

hyväntekeväisyystoiminnan käynnistäjänä ja

tyttöjen ammatillisen koulutuksen edistäjänä. Niinpä

Kivimetsä keksi, että vanhojentanssien jälkeen juhlia

voitaisiin jatkaa erillisen hyväntekeväisyysjuhlan

Dr. Evl vastaa lukijoiden lähettämiin kysymyksiin ✚

Lähetä kysymyksesi osoitteessa www.espoonseurakunnat.fi/dr-evl

merkeissä Träskändassa. Iltajuhlassa pienempi ryhmä

opiskelijoita esittää 1800-luvun hovitansseja. Vieraat

lunastavat illalliskortit, joiden tuotto menee nuorten

syrjäytymisen ehkäisyyn.

”Vanhojentanssit on nuorille houkutin tulla kolmanneksi

vuodeksi ammattiopistoon tekemään tutkinto

loppuun, vaikka kesän aikana olisi löytynyt työ,

jota voisi jatkaa syksylläkin. Kun puku on hommattuna

ja pari jäisi yksin, on nuorella lisämotivaatiota palata

kouluun.”

Innostus hehkuu Kivimetsänkin kasvoilla. Omniassa

aiotaan tehdä hyväntekeväisyysjuhlasta perinne,

jolla on positiivinen vaikutus paikallisten pienyrittäjien

toimintaan sekä Träskändan kartanon käyttömahdollisuuksiin.

Olennaista on, ettei tapahtuma saa

tulla opiskelijoille tai vanhemmille liian kalliiksi. Ekologisuutta

korostetaan muun muassa pukuja kierrättämällä

ja tuunaamalla.

Teksti Maaret Väkinen

Kuva Maija Saari

Kirkkoraamattu vuodelta 1992

esittää kyseisen kohdan seuraavasti:

”Kukaan ei ole noussut

taivaaseen, paitsi hän, joka

on taivaasta tänne tullut: Ihmisen

Poika.”

Tämä jae ei todella kuulu

Uuden testamentin helppotulkintaisimpiin

kohtiin. Monesti

kyseinen kohta on tulkittu

siten, että se vastustaa kertomuksia,

joissa joku ihminen olisi

päässyt näkemään taivasnäkyjä

ja tullut sitten kertomaan

niistä muille. Tällaisia ”taivasnäkyjä”

tunnettiin Johanneksen

evankeliumin (n. 100 jKr.)

kirjoittamisen aikaan useita.

Dr. Evl:n mukaan paras selitys

näille Jeesuksen sanoille

paljastuu siitä tekstiyhteydestä,

missä ne on lausuttu.

Johanneksen evankeliumin

kolmannessa luvussa Jeesus

selittää fariseuksiin kuuluvalle

Nikodemokselle hengellisiä

asioi ta etenkin uudestisyntymisestä

vedestä ja (Pyhästä)

Hengestä. Nikodemos kuitenkin

ymmärtää Jeesuksen opetuksen

aivan liian konkreettisesti:

”Miten joku voisi mennä

takaisin äidin kohtuun ja syntyä

toisen kerran?” (Johanneksen

evankeliumi 3:4).

Jeesus esittääkin retorisen

kysymyksen Nikodemokselle:

”Jos te ette usko, kun puhun

teille tämän maailman asioista,

kuinka voisitte uskoa, kun puhun

taivaallisista!” Tämän jälkeen

Jeesus sanoo, että vain Ihmisen

Poika on käynyt taivaassa

ja tullut kertomaan oikeista

taivaallisista asioista.

Pointtina Jeesuksella on siis

se, että vain hän tuntee kaikki

taivaan salaisuudet ja pystyy

siksi myös välittämään ne

ihmisille.

Jeesus myös kertoo myöhemmin

samassa luvussa, että

hän on tullut pelastamaan

maailman ja antamaan häneen

uskoville iankaikkisen elämän.

✚✚Dr. Evl ja hänen lemmikkinsä muistuttavat Austin Powers

-elokuvista tuttua kollegaa Dr. Eviliä. Kumpaakin hahmoa

kiinnostavat pahuuteen liittyvät kysymykset, mutta

Dr. Evl kokee olevansa hyvisten puolella. Katso koko

vastaukset osoitteesta www.espoonseurakunnat.fi/dr-evl

Koska Jeesus on ainutlaatuisella

tavalla ollut taivaassa

ja syntynyt ihmiseksi maan

päälle, ei ole mikään ihme, että

vanhan kirkon opettajat totesivat

Jeesuksen olleen samaan

aikaan todellinen ihminen ja

todellinen Jumala.

Esse | Espoon seurakuntasanomat | 15 | 11.4.2013

9


Varo

hengellistä väkivaltaa

Toimittaja

Esse | Espoon seurakuntasanomat | 15 | 11.4.2013

10

ja terapeutti Janne

Villa vastaa Essen kysymyksiin

hengellisestä väkivallasta.

Mistä tunnistan manipuloinnin?

Missä liikkeissä ilmiötä esiintyy?

Kuinka väkivallasta voi toipua?

Teksti Janne Villa

Kuva Hans Eiskonen

Suurin osa suomalaisesta kristillisyydestä

on terveellä pohjalla. Useimmat uskonyhteisöt

ja seurakunnat tarjoavat turvallisen

Jumalan ja ihmisten kohtaamisen paikan.

Mutta hengellinen väkivalta ja vääristynyt

uskonnollisuus voivat riistää mielenrauhan

rippeetkin.

Miten hengellinen väkivalta eroaa tavallisesta väkivallasta

ja henkisestä nitistämisestä?

Hengellinen väkivalta on yleisimmässä muodossaan

henkistä väkivaltaa, johon liittyy uskonnollinen

ulottuvuus. Tekijä käyttää kristillistä sanastoa tai uskonyhteisön

suomia hurskaita kulisseja toisten alistamiseen

ja hallitsemiseen omien mielihalujensa mukaisesti.

Tätä kuvaa myös sanonta ”lyödä Raamatulla

päähän”.

Uskonnon varjolla harjoitetun henkisen kiusaamisen

ilmenemismuotoja ovat esimerkiksi pelottelu,

painostaminen, pakkokäännyttäminen, armoton

syyllistäminen, yhteisöstä eristäminen ja jäsenten

uskon ja elämän äärimmäisen tiukka kontrollointi.

Uhrin alistamiseen tai hyväksikäyttöön pyrkivä

tekijä voi osoittaa valtaansa myös fyysisellä tai seksuaalisella

väkivaltalla. Uskonyhteisö on suoraan tai

välillisesti syynä väkivaltaan. Uskonto on väkivallan

käyttäjän väline.

Väärinkäytösten takana ovat yksilöt, mutta yhteisön

vastuuta ei sovi vähätellä, sillä tietyt opit ja toimintakulttuurit

mahdollistavat väkivallan. Vinoutuneet

vallankäyttäjät ja yhteisöt toistavat usein samoja

virheitä ja toimintamalleja.

Voidaan puhua rakenteellisesta väkivallasta, kun

tietyt yhteisöt ja uskonsankarit tuottavat paljon tai

toistuvasti uhreja.

Mistä hengellisen väkivallan tunnistaa?

Hedelmistään puu tunnetaan. Väkivaltaa sisäänsä

kätkevä yhteisö tuottaa jäsenilleen henkistä pahoinvointia

ja psyykkisiä ongelmia, ahdistusta ja masennusta

tasapainon, ilon ja rauhan sijasta.

Kristinuskon vapauttavan ja hyvän sanoman sekä

turvallisuutta luovan uskon, toivon ja rakkauden sijasta

uskonto on valjastettu väkivallantekijöiden valtapyrkimysten

toteuttamiseen tai luonnehäiriöiden

ja vääristyneiden viettien kanavointipaikaksi.

Moni lapsi ja aikuinenkin on ottanut uskonnollisen

auktoriteettinsa uhkaukset ja jatkuvat helvetillä

pelottelut tosissaan ja kärsinyt pelkotiloista ja painajaisista.

Jumalan rangaistuksella pelottelijan tarkoituksena

on esimerkiksi painostaa liittymään uskonnolliseen

liikkeeseen tai estää siitä eroaminen.

Syyllistäminen ”Pyhän Hengen pilkasta” on raskas

lyömäase, sillä se voi tarkoittaa joutumista sekä

seurakunnan että pelastuksen ulkopuolelle. Erottaminen

saattaa merkitä sosiaalista katastrofia. Erotettu

on kuin kuollut ja näkymätön niille, jotka olivat

ennen hänen tärkein tukiverkkonsa, pahimmillaan

myös perheenjäsenilleen.

Uskonnon uhrin kontrollointi voi ulottua kaikkiin

elämänalueisiin pukeutumisesta, seurustelusta ja

avioitumisesta lähtien.

Missä uskonyhteisöissä väkivaltaa erityisesti

esiintyy?

Uskonnon väärinkäyttäjät vaikuttavat etenkin

sellaisissa yhteisöissä, joissa on tukahdutettu terveen

ja kriittisen järjen ääni, eikä apostoli Paavalin ohjeesta

ole otettu vaarin: ”Koetelkaa kaikkea ja pitäkää se

mikä on hyvää.”

Riski joutua uhriksi on huomattavasti suurempi

fundamentalistisissa lahkoissa, joissa on voimakas

karismaattinen johtaja. Gurujen ja tähtisaarnaajien

valta-asema voi muodostua suhteettoman suureksi

ja altistaa väärinkäytöksiin.

Uskontojen uhrien tukiryhmiin on ollut paljon tulokkaita

Jehovan todistajien, mormonien, lestadiolaisten

sekä pienehköjen lahkojen joukosta. Espoolaisista

ongelmayhteisöistä tunnettu on Koivuniemen

kultti, jonka kymmenet jäsenet ovat joutuneet terapiaan.

Maltillisessa valtavirtaluterilaisuudessa ei juuri

esiinny rakenteellista hengellistä väkivaltaa. Kritiikille

on tilaa ja palautemekanismit ovat kunnossa.

Kirkolla on keinoja tarttua väkivallantekijöihin, jotka

eivät saa gurun asemaa.

Miksi uskonto pystyy sitomaan ihmisen?

Vääristynyt yhteisö alistaa ihmisen armottomaan

ikeeseen. Se vetoaa johonkin julmaan jumalaan, guruun

tai uskonnolliseen tulkintaan. Uhri painostetaan

antamaan auktoriteetilleen hallinta omasta

ajattelusta, uskosta, elämäntavasta, taloudesta tai

seksuaalisuudesta.

Hengellinen ylpeys ja omahyväisyys johtavat

tiukkaan ryhmäkontrolliin ja kriittisten jäsenten

eristämiseen. Kohta kontrolloidaan myös vapaa-aikaa,

rahankäyttöä ja ihmissuhteita.

Sairas uskonnollisuus sitoo ihmisen Jumalan sijasta

toisiin ihmisiin. Omalle vastuulle ja valinnoille

ei jää tilaa. Aikuisen täytyy tyytyä kuuliaisen lapsen

osaan. Vallankäyttäjä saa ihmisen sielun, mielen

ja ruumiin haltuunsa kokonaisvaltaisesti.

Milloin hengellinen väkivalta täyttää rikoksen

tunnusmerkit?

Juridiset arviointikriteerit ovat hengellisen väkivallan

kohdalla samat kuin henkisen, fyysisen ja seksuaalisen

väkivallan kanssa. Väkivaltaan liittyvä uskonnollinen

ulottuvuus ei tee rikoksesta yhtään sen

hyväksyttävämpää.

Suomen lakia joutuvat noudattamaan kaikki yhteisöt.

Suomessa on laaja positiivinen uskonnonvapaus,

mutta se ei oikeuta minkäänlaisiin rikoksiin,

väkivaltaan, hyväksikäyttöön tai ihmisoikeusloukkauksiin.

Vuosituhansien takaisissa Sananlaskuissa sanotaan,

että ”joka vitsaa säästää, se vihaa lastaan”. Kris-

Jatkuu…

Esse | Espoon seurakuntasanomat | 15 | 11.4.2013

11


…jatkuu

Esse | Espoon seurakuntasanomat | 15 | 11.4.2013

12

tillinen 2000-luvun kulttuurimme

ja yhteiskuntamme ei kuitenkaan

hyväksy tätä tekosyyksi

lasten fyysiselle kurittamiselle

saati pahoinpitelylle,

vaikka jotkut lahkojohtajat

ovatkin eri mieltä.

Lain mukaan on mahdollista

tuomita myös uskonnon nimissä

tapahtuvasta henkisestä

pahoinpitelystä ja kiusaamisesta,

josta aiheutuu uhrille sairauksia

tai merkittävää haittaa.

Etenkin lahkoissa ja epäterveissä

uskonyhteisöissä kriittisiin

jäseniin ja uskonnon uhreihin

sekä lähtemistä suunnitteleviin

”luopioihin” ja ex-jäseniin

saatetaan kohdistaa julmaa

henkistä väkivaltaa.

Ihmisen mustamaalaaminen

ja halventavien valheiden

tai yksityiselämään liittyvien

Laajan valikoiman ja hyvän

palvelun kristillinen kirjakauppa,

josta löydät kaikkien kustantajien

kristilliset kirjat. Tervetuloa ostoksille

myymälään ja verkkokauppaan!

loukkaavien tietojen levittäminen

voi täyttää kunnianloukkauksen

kriteerit. Käytännössä

yksittäinen jäsen kokee olevansa

yleensä heikoilla kokonaista

yhteisöä ja sen voimakasta

johtajaa vastaan, joten voimia

kiusaajien haastamiseen ei ehkä

ole.

Taloudelliset ja seksuaaliset

väärinkäytökset, joissa uskontoa

on käytetty välineenä, kuuluvat

myös rikoslain piiriin. Jos

uskonnollinen johtaja onnistuu

vaikkapa huijaamaan joltakin

perinnön tai suuren omaisuuden,

voidaan asiaa käsitellä

lain edessä petoksena.

Miten hengellisestä väkivallasta

pystyy irtautumaan ja

toipumaan?

Toipujan kannattaa käyttää

Meri-Anna Hintsala, Mauri Kinnunen (toim.)

Tuoreet oksat viinipuussa

Vanhoillislestadiolaisuus peilissä

Teos pureutuu niin Suomen suurimman herätysliikkeen

perustaviin kysymyksiin kuin aiemmin

vaiettuihin teemoihin. Kirja avaa sitä kuka voi

toimia liikkeessä puhujana, oppia seurakunnan

rajoista, raamattukäsitystä, suhdetta yhteiskuntaan

ja etikkaan.

28,90 (32,20)

”Uskonnonvapaus ei oikeuta minkäänlaisiin

rikoksiin, väkivaltaan, hyväksikäyttöön

tai ihmisoikeusloukkauksiin.”

Janne Villa

hyväkseen kaikkia auttamiskanavia,

jotka hän kokee tilanteeseensa

sopiviksi. Ensiarvoisen

tärkeää on, ettei uhri jää

nuolemaan haavojaan yksin,

vaan jakaa kokemuksensa jonkun

luotettavan ja turvallisen

ihmisen kanssa.

Vakavan väkivallan uhrin

tulee ottaa yhteyttä viranomaisiin,

mikäli väkivalta täyttää

rikoksen tunnusmerkit.

Uhrin kannattaa yleensä hakeutua

myös terapiaan tai terveydenhuollon

piiriin. Suomessa

on lukuisia auttajatahoja

erilaisiin ongelmiin.

Kirkon perheneuvonnan

ammattilaiset auttavat ihmisiä

katsomuksesta ja kirkkoon

kuulumisesta riippumatta.

Monien yhteisöjen sisältä

löytyy myös kokeneita sielunhoitajia,

esimerkiksi pappeja ja

diakoneja, jotka voivat auttaa

väkivallan usein tuottamassa

hengellisessä kriisissä.

Myös omien perheenjäsenten

ja ystävien kanssa voi jakaa

taakkojaan, kunhan muistaa,

etteivät he ole terapeutteja.

Joskus sekä läheiset että uskonyhteisö

ovat pikemminkin

Kaikkea maan ja taivaan väliltä.

osa ongelmaa kuin sen ratkaisua,

jolloin apua kannattaa etsiä

ulkopuolelta.

Monen uhrin kokemus on,

että myös usko, rukous ja Jumala

auttavat hädän hetkellä.

Vertaistuki on kullanarvoista.

Sitä voi löytää myös muualta

kuin uskontojen tai väkivallan

uhrien järjestäytyneistä

tukiryhmistä. Samanlaista

väkivaltaa kokeneet voivat jakaa

keskenään selviytymiskeinojaan

ja kipeitä kokemuksiaan,

joita ulkopuolisten on ehkä

vaikeaa ymmärtää.

Rohkaisevaa on, että myös

moni vakavan väkivallan uhri

on selviytynyt kauhistuttavien

kokemustensa jälkeen normaaliin,

hyvään elämään ja

henkiseen tasapainoon.

Ihmiset ovat sitkeämpiä

ja taitavampia selviytymään

kuin uskovatkaan, kun he vain

valjastavat kaikki kykynsä ja

voimavaransa käyttöön ja tekevät

tukijoidensa avulla voitavansa

vapautuakseen väkivallan

ikeestä.

Janne Villa: Hengellinen

väkivalta. Kirjapaja 2013.

Hälytyskellojen

tulisi soida kun

Uskonyhteisö ei salli kriittistä

keskustelua, kysymyksiä ja

1

ilmeisiin ongelmiin puuttumista.

Sekä sisä- että ulkopuolelta

tulevat kriitikot leimataan oitis

”saatanallisiksi” uskon vastustajiksi.

2

Yhteisön joidenkin jäsenten

henkinen tai fyysinen pahoinvointi

tulee näkyviin, mutta

oireilulle ei näy syytä. Ihmisten

vaivojen taustoja ei selvitetä,

vaan ne tulkitaan vaikkapa

uskon puutteesta tai demoneista

johtuviksi.

Ongelmien salailu, valheet

3 ja vaikenemisen kulttuuri

ovat vakiintuneet osaksi yhteisön

elämää. Kukaan ei uskalla

nostaa kissaa pöydälle eikä sanoa,

ettei keisarilla ole vaatteita.

Väkivallantekijät saavat jatkaa

väärinkäytöksiään rauhassa.

Pieni ihminen nousee Jumalan

paikalle, ehdottomaksi ja

4

erehtymättömäksi auktoriteetiksi

ja palvotuksi uskonsankariksi.

Myös uskonnollisissa yhteisöissä

liika valta turmelee

helposti – sekä yksinvaltiaan

että hänelle kaikessa uskollisen

ja sokean hovin.

Terve järki hylätään. Kuvitellaan,

etteivät tosiuskovai-

5

sia koske samat lait ja psykologiset

lainalaisuudet kuin muita

ihmisiä. Viranomaisten, terveydenhoidon

ja asiantuntijoiden

avusta, tuesta ja viisaudesta

ei välitetä.

Värikäs risti Salvadorista

28 90 28 90 21 25

Pauliina Kainulainen

Metsän teologia

Teos yhdistää suomalaiskansallisen

luontosuhteen kristilliseen

uskoon ja teologiaan. Kainulainen

tarkastelee sitä, miten

vanha suomalainen maailmankatsomus

on palautettavissa,

ja etsii samalla kulttuurisen ja

ekologisen muutoksen voimanlähdettä

kristinuskon Jumalasta.

28,90 (32,30)

Antti Nylén

Tunnustuskirja

Kristinuskon sisältö niille, jotka

ovat sen unohtaneet. Uskonnottoman

kasvatuksen saanut,

katoliseen kirkkoon aikuis -

iällä liittynyt kirjailija kertoo

itsestään sekä suhteestaan

kirkkoon ja sen opetuksiin

henkilökohtaisesti, vaativasti

– ja tunnustuksellisesti.

22,50 (25,10)

22 50 C. S. Lewis

MYYMÄLÄ: HIETALAHDENRANTA 13, HELSINKI AVOINNA: ma–pe 9–17 puh. 020 754 2350 www.sacrum.fi

6 90

alk.

Puiset värikkäät ristit ovat käsinmaalattuja.

Iloisten ja suuren suosion

saaneiden ristien aiheina ovat mm. eläinten

ja talojen muodostamat maisemat.

7 cm 6,90, 15 cm 13,00, 30 cm 18,00

Ilon yllättämä

Kirjassa Ilon yllättämä rakastettu kertoja ja

Narnia-tarinoiden isä C. S. Lewis kuvaa

kasvun vuosiaan lapsuudesta aikuisuuteen.

C. S. Lewis oli nuoruudessaan ateisti,

mutta koki kuitenkin kaipausta, joka viittasi

toiseen, hengelliseen todellisuuteen.

21,25 (26,20)

Espoon tuomiokirkkoseurakunta

(09) 8050 3800 arkisin klo 9–15

etunimi.sukunimi@evl.fi

Espoon tuomiokirkko,

Kirkkopuisto 5, 02770 Espoo

www.espoonseurakunnat.fi

Espoon tuomiokirkko

Kirkkopuisto 5

Konfirmaatiomessu la 13.4. klo

10, Joutenlampi, laskettelu. Liturgia

ja saarna Pirkko Nurminen,

avustava pastori Seppo Särkiniemi,

avustajat Noora Mättö ja Heikki

Hietanen, kanttori Anna-Liisa

Haunio.

Messu su 14.4. klo 10, ”Hyvä paimen”.

Liturgia ja saarna Pirkko

Nurminen, avustaa Antti Pohjolan-Pirhonen,

urkuri Sheldon Ylioja,

kanttori Anna-Liisa Haunio.

Kirkkokahvit.

Espoon tuomiokirkon

seurakuntatalo

Kirkkoranta 2

Englanninkielinen jumalanpalvelus

joka sunnuntai klo 16.30.

Suomenkielinen pyhäkoulu lapsille,

kirkkokahvit. Järj. Espoon seurakunnat

ja International Evangelical

Church in Finland (IEC).

Perhekerho to klo 10–11.30.

Vironkielisen keskustelupiirin

elokuvailta ti 16.4. klo 18. Artur

Talvik, virolainen tuottaja ja dokumenttifilmien

ohjaaja, kertoo työstään

ja esittää yhden elokuvansa.

Eläkeläiskerho to 18.4. klo 13.

Tuomasmessu la 20.4. klo 17.

Auroran kappeli

Heiniemenpolku 1

Keittoviikko Yhteisvastuun hyväksi

jatkuu to 11.4 ja pe 12.4. klo

11–13. Hinta aikuiset 5 €, lapset 3

€. Tempauksen teemana ovat ruuan

ympäristövaikutukset ja sillä

tuetaan Yhteisvastuukeräystä.

Pappi paikalla to klo 12–13.

Pyhäkoulu su klo 12.

Eläkeläiskerho ti 16.4. klo 13.

Raamattu-rukouspiiri ti 16.4. klo

18.30.

Rukouspiiri ke 17.4. klo 18.

Kappelilounas to 18.4. klo 12–13,

alkuhartaus, ateria 4 €.

Hannapiiri to 18.4. klo 17.

Perhekerhot: ma ja pe klo 10–

11.30. Vauvaperhekerho ke klo 10–

11.30.

Nuoret: Isoskoulutus ti ja ke klo

17.30. Lujiksen raamis pe klo 18–

19. Lujakalliokahvila pe klo 19–23.

Cafe Aurora ma–pe klo 10–14.

Vapaaehtoiseksiko? Tule Auroran

seurakunta-alueen vapaaehtoistoiminnan

virikepäivään la 27.4.

klo 10–14 Auroran kappelille. Rohkeasti

mukaan. Vetäjät Hannu Mäenpää,

Tarja Rae ja Tiina Hietaniemi.

Ilm. tarjoilun vuoksi viim. pe

19.4. p. (09) 8050 3711.

Käy nettisivuillamme: www.espoonseurakunnat.fi

> Tuomiokirkko

> Auroran alue.

Kalajärven kappeli

Ruskaniitty 3

Messu su 14.4. klo 12. Liturgia ja

saarna Seppo Särkiniemi, kanttori

Marja-Liisa Talja. Kirkkokahvit.

Pyhäkoulu su 14.4. klo 12.

Naisten Cafe to 11.4. klo 18.30

Messut

Messu su 14.4. klo 10 kirkossa, liturgia

ja saarna Jouni Turtiainen,

”Pyhiinvaellus Santiago de compostelaan”,

Pirkko Nurminen.

Ylistys- ja rukousilta pe klo 19.

Naistenpiiri ma 15.4. klo 18.30.

Eläkeläiskerho to 18.4. klo 11.

Perhekahvila pe 12.4. klo 9–11.30.

Perhekerho ma 15.4. klo 10–11.30.

Vauvaperhekerho ti 16.4. klo 13–

15.

Kauklahden kappeli

Kauppamäki 1

Afrikkalaisten piiri la 13.4. klo

15.

Pyhäkoulu su klo 12.

Virsilauluilta su 14.4. klo 18.

Juontaja professori Reijo Pajamo,

urkuri Sheldon Ylioja.

Vauvaperhekerho ma 15.4. klo

13–15.

Perhekerho ti 16.4. klo 10–11.30.

Eläkeläisten keittoruokailu ti

16.4. klo 11, ateria 3 €.

Raamatun monet kasvot -ryhmä

ti 16.4. klo 18.30.

Rukouspiiri ke 17.4. klo 18.30.

Exodus-kuoron Helmihetkikonsertti

to 18.4. klo 19. Helmihetki

Pyhän äärellä – musiikkia

Lönnebon rukoushelmien sisältöihin.

Yleisöllä mahdollisuus askarrella

rukoushelmet klo 18. Exoduskuoro,

johtajana Anna-Liisa Haunio.

Yhtye: Pekka Nyman perkussiot,

Mirja-Maaria Ridanpää piano,

Joonatan Rautio saksofonit, Roope

Aarnio kitara ja Teemu Keränen

basso. Tuija Filppula, tekstinluku.

Laaksolahden kappeli

Ylänkötie 16

Messu su 14.4. klo 12. Liturgia ja

saarna Martti Rae, kanttori Pia

Koskinen. Pyhäkoululaiset ehtoollisella

siunattavina. Messukahvit.

Pyhäkoulu su klo 12.

Laaksolahden lähetyspiirin

myyjäiset su 14.4. klo 13–14.30.

Leivonnaisia, käsitöitä ja arpoja.

Eläkeläiskerho ma 15.4. klo 13.

Keväistä askartelua, Leila Kivelä.

Radioraamattupiiri ti 16.4. klo 18,

”Viiniköynnöksen oksat”.

Perhekerho pe klo 10–11.30.

Laulu ja Laulun tarina to 18.4.

klo 18.30. Teemana ”Virsi – lohdun

tuoja”. Esiintyjät Jukka Tolonen

ja Junnu Aaltonen. Kahvitarjoilu

klo 18.

Nestori

Paluumuuttajapiiri Kanerva to

18.4. klo 13.

Espoonlahden seurakunta

p. (09) 8050 6000 arkisin klo 9–15

espoonlahdenseurakunta@evl.fi

etunimi.sukunimi@evl.fi

Espoonlahden kirkko, Kipparinkatu 8, 02320 Espoo

www.espoonseurakunnat.fi

Musiikkia kappeleilla

avustava pappi Mira Kohijoki, kanttori

Anna Pulli, urkuri Elja Puukko.

Teologian ylioppilas Johan Talja ja

Okra-kuoro avustavat. Pyhäkoulu

Seurakunnissa tapahtuu

Niipperi

Pyhäkoulu su klo 12 Yläjuoksun

kerhotilassa.

Nupurin kappeli

Brobackantie 1–3

Perhekerho ke klo 9.30–11.

Eläkeläiskerho to 11.4. klo 10.30,

Martti Rae.

Yhteislaulutilaisuus ti 16.4. klo

18.30. Lauletaan tuttuja ja uusia

kauneimpia virsiä ja hengellisiä

lauluja.

Keskiviikon kohtaamispaikka ke

17.4. klo 13. ”Sota-aika vanhempieni

kirjeenvaihdon valossa”, Lauri

Leppänen.

Rinnekappeli

Rinnekodintie 6

Messu su 14.4. klo 14. Liturgia ja

saarna Antti Pohjolan-Pirhonen,

kanttori Anna-Liisa Haunio.

Suvelan kappeli

Kirstinpiha 3

Torstaipiiri mielenterveyskuntoutujille

to 18.4. klo 15.

Diakoniaruokailu ti 16.4. klo

12.15, ateria 2,5 €.

”Raamatun monet kasvot” -ryhmä

to 11.4. klo 12.

Eläkeläiskerho to 11.4. klo 13,

perhetyöntekijä Kirsi Kanerva.

Perhekerhot: Vauvaperhekerho

Suvelan Suloiset ti klo 13.30–15,

alle 1-v. Monikulttuurinen perhekerho

Aurinkoinen to 11.4. klo 10–

11.30, ei kerhoa to 18.4.

Café Suvela ma–pe klo 11–14,

kappelin yläkerrassa. Kahvia, pullaa,

seuraa, lehtiä ja nettiyhteys.

Ellen Tenetz laulaa ti 16.4. klo

12.45 alkaen.

Music around the World. Workshop

ke 17.4. klo 18–21. La 20.4. klo

14 harjoitus ja klo 17 ”Musiikkia

maailman ympäri” musiikki-ilta.

Tarkemmin: International-palsta.

Gospelmessu su 21.4. klo 17. Monikulttuurista

musisointia.

Tuomarilan asema

Tuomarilantie 4

Perhekerho Pörriäinen pe 12.4.

klo 10–11.30. Kerhoa ei ole pe 19.4.

Pyhäkoulu su 14.4. klo 11.

Luodaan yhdessä -askartelukerho

ti 16.4. klo 13.

Taizé-rukoushetki to 18.4. klo 18.

Hiljaista, meditatiivista rukousta

ja rukouslauluja. Teejatkot.

Raamattupiiri ”Raamatun monet

kasvot” to 11.4. klo 18.

Mens Early Morning Prayer

Meeting every Tuesday at 6.15 am.

Virsilauluilta su 14.4. klo 18 Kauklahden kappeli

Yhteislaulutilaisuus ti 16.4. klo 18.30 Nupurin kappeli

Laulu ja Laulun tarina to 18.4. klo 18.30

Laaksolahden kappeli

Exodus-kuoron Helmihetki-konsertti to 18.4. klo 19

Kauklahden kappeli

lapsille päiväkerhotilassa. Messun

jälkeen on mahdollisuus henkilökohtaiseen

esirukoukseen koulutetun

rukouspalvelijan kanssa.

Perheystävällinen verkostomessu

su 14.4. klo 16 kirkossa,

saarna Antti Pesonen, musiikissa

Sakari Heikkilä & co.

Mukulamessu su 14.4. klo 16 Kaskikappelissa,

Leena Santaharju,

TAVATAAN MESSUSSA

Konfirmaatiomessu la 13.4. klo 10

Espoon tuomiokirkko, Joutenlampi,

laskettelu-rippikoulu

Sunnuntaina 14.4.

klo 10 Espoon tuomiokirkko

klo 12 Kalajärven kappeli

klo 12 Laaksolahden kappeli

klo 14 Rinnekappeli

klo 16.30 tuomiokirkon seurakuntatalo,

Englanninkielinen jumalanpalvelus

Viherlaakson kappeli

Viherkalliontie 2

Löytöretki Raamatun maailmaan

ma 15.4. klo 18. ”Päättyikö

kaikki kuolemaan?”

Kappelilounas ti 16.4. klo 12, alkuhartaus,

ateria 4 €.

Rukouspiiri ke 17.4. klo 18.30.

Perhekerho torstaisin klo 10–

11.30.

Cafe Viheri avoinna maanantaisin

ja keskiviikkoisin klo 10–13. Tule

yksin tai kanssa ystävän. Tarjolla

makeaa ja suolaista sekä päivän

lehti luettavaksi.

Nukkenurkka

Tule neulomaan nukkeja Yhteisvastuun

hyväksi. Nukkenurkkia perustetaan

kysynnän mukaan eri

alueille. Ota yhteys Pirjo Lilja 044

306 2692 tai Päivi Pakkanen 040

531 1042. On malli ja muita suunnitelmia.

Ideat tervetulleita.

Isät ja lapset -sählykerho

Isille ja heidän 4–14-vuotialle

lapsille tarkoitettua pelailua la

13.4. klo 15–16, Kirstin koulu (Kirstintie

11). Tied. Sami Marte 040

736 5758.

Kappelipalloilijat

Lentopalloilta tiistaisin klo 17

Mikkelan koululla, Lanttikatu 7.

Tied. 050 521 7710 tai markku.malmi@saunis.net.

SyysMatin Markkinat

ovat 21.–22.9.2013. Uuden ajan

markkinoiden suosio ja onnistuminen

on ollut pitkälti vapaaehtoisten

seurakuntalaisten työpanoksen

ansiota. Tänäkin vuonna

kutsumme seurakuntalaisia tekemään

markkinoita kanssamme.

Työtehtäviä on monenlaisia ja

opastus annetaan. Työvuorot voi

varata oman aikataulun ja kiinnostuksen

mukaan. Tule talkoolaiseksi

ja ilmoittaudu netissä www.syysmatinmarkkinat.fi

sähköisellä lomakkeella

tai tulosta lomake ja lähetä

postitse: Espoon tuomiokirkkoseurakunta,

PL 201, 02771 Espoo.

Voit myös tuoda lomakkeen Kirkkokatu

10, ma–pe 8–15.

Unelmakammari

Kirpputori ja kahvila (Kaivomestarinkatu

8) avoinna ma klo 10–13

ja to klo 10–17.

Peittopaja maanantaisin klo 13–

15.

Ompelupaja keskiviikkoisin klo 17–

19. Tiedustelut 040 513 0862.

Vanhemmuuden palikat

Papin puhelin

”Vanhemmuuden haasteet, rajat

ja rakkaus” la 20.4. klo 10–14 kanssa, soita ja varaa tapaamis- tai

Kun haluat keskustella papin

Kauklahden kappelissa, Kauppamäki

1. Osallistumismaksu 10 €/osal-

klo 9–21. Jos pappi on varattu, jätä

soittoaika p. (09) 8050 3501 arkisin

listuja, sis. lastenhoito, lounas ja viesti vastaajaan. Soittopyyntöihin

materiaalit. Tied ja ilm. p. (09) 8050 pappi vastaa saman päivän aikana.

3583 tai kirsi.kanerva@evl.fi.

Perhetyön puhelinpäivystys

Parisuhteen Palikat

Keskusteluapua parisuhteen,

Parisuhteen lataamispäivä la perheen, eron, kasvatuksen kysymyksissä.

Tiistaisin klo 10–12 p.

4.5. klo 10–14 Kalajärven kappelissa,

Ruskaniitty 3. Sitoutuminen, (09) 8050 3583 ja (09) 8050 3584.

luottamus, anteeksianto, teot, sanat,

tunteet, riidat, seksuaalisuus jättää yhteydenottopyynnön vas-

Muulloin voi yrittää tavoittaa ja

ja rakkaus. 10 €/hlö, sis. materiaalin,

keittolounaan ja lastenhoidon.

taajaan.

Tied. ja ilm. (09) 8050 3584 tai outi. Diakonian ajanvaraus

wenell@evl.fi.

Espoon keskus 040 513 0862 ja

040 736 9315

Hiljaisuuden retriitti

Suvela 040 531 1037 ja 050 438

Velskolan kartanossa 3.–5.5. 0189

Ohjaajat Marja Malvaranta ja Laina Kalajärven alue 040 531 1042

Pekonen. Ilmoittautuminen 18.4. Auroran alue 040 763 6599

mennessä 040 531 1040/Malvaranta.

Hinta 75 € espoolaiset, 110 Laaksolahti 040 547 1861

Kauklahti 050 438 0176

€ muut.

Viherlaakso 040 572 5344.

Mira Kohijoki, Mikael Nyberg, pyhäkoulunopettajia.

Messu su 14.4. klo 17 Soukan kappelissa,

liturgia ja saarna Olli-Pekka

Ylisuutari, kanttori Elja Puukko.

Pyhäkoulu lapsille päiväkerhotilassa.

Pop-messu su 14.4. klo 18 Tapiolan

kirkossa.

Tapahtumakalenterissa

ajankohtaiset tiedot

www.espoonseurakunnat.fi >

Nyt > Tapahtumahaku.

Neulekahvila

Neule, Nuttu ja Nurina laittaa

puikot suihkimaan. Tule mukaan,

nuori aikuinen, vaikka neulonta ei

sujuisikaan. Tarjolla myös iltateetä

ja sympatiaa pe 12.4. ja pe 3.5. klo

18 Sodessa.

Lähetysmyyjäistalkookutsu

Otetaan vastaan leivonnaisia ja

Jatkuu…

Esse | Espoon seurakuntasanomat | 15 | 11.4.2013

13


Esse | Espoon seurakuntasanomat | 15 | 11.4.2013

14

…jatkuu

käsitöitä kevätmyyjäisiin la 13.4.

Merkitse tarkkaan mistä leivonnaiset

on tehty ja ovatko olleet jo pakkasessa.

Lahjoitukset voi tuoda kirkolle

la ennen klo 11. Tuotto lähetystyölle.

Taaperokirkko

Raamattua leikkien ja laulaen to

18.4. klo 10 Espoonlahden kirkossa.

Mukana pastorit Mira Kohijoki,

Leena Santaharju sekä kanttori

Helena Yli-Jaskari. Perheet siunataan

alttarin ääressä. Kestoltaan

kirkkohetki on n. 20 min.

Lisää yllä.

T A

Sanan ja

rukouksen ilta

ke 17.4. klo 18.30

Espoonlahden kirkolla

A P E

KIRKKO

to 18.4.

klo 10

kirkossa

R O

Kevätmyyjäiset

Suuret ja iloiset kevätmyyjäiset

lähetystyön hyväksi. Tule tekemään

silmää hiveleviä ja suussa

sulavia ostoksia sekä koettamaan

arpaonnea. Lounas (6 €) ja kahvit

(2 €). La 13.4. klo 11–14 kirkolla,

Eveliina Roznovski, Antti-Pekka

Pesonen.

Olarin seurakunta

p. (09) 8050 7000

etunimi.sukunimi@evl.fi

Olarin kirkko, Olarinluoma 4, 02200 Espoo

www.espoonseurakunnat.fi

Lisää alla.

Hääiltapäivä:

Suunnitteletko häitäsi?

Tietoa kirkkohäistä: Tässä tilaisuudessa

saat tietää kaiken, mitä

olet aina halunnut tietää kirkollisesta

vihkimisestä, myös tilaisuuden

musiikista. Lopuksi tarjoillaan

hääkakkua. Su 14.4. klo 15 Soukan

kappelissa, mukana Olli-Pekka

Ylisuutari, Jouni Turtiainen, Elja

Puukko ja Helena Yli-Jaskari.

Keskiviikkona kirkolle

Sanan ja rukouksen ilta ke 17.4.

klo 18.30 kirkossa. Mukana Pirkko

Jalovaara, kirkkoherra Jouni Turtiainen,

musiikkia gospelryhmä Nardus,

ohjaajana Heli Hagmark.

Kevätsarjan konsertti

”Ilon helmeilyä”: Teija Palolahti,

sopraano, Päivi Severeide, harppu,

su 14.4. klo 19 Soukan kappelissa.

Musiikkina mm. Juhani Haapasalon

säveltämä laulusarja ”Tie vie,

pyhä kantaa” Irja Askolan runoihin.

Kantaesityksenä kuullaan Kari

Rydmanin ”Ave maria”. Muut säveltäjänimet

Pierné, Hahn, Fauré

ja O. Merikanto. Vapaa pääsy, ohjelma

5 €.

Lukupiiri

”Vesipuutarhat” Alan Drew´n

kirja ti 16.4. klo 18 kirkolla. Lukupiiri

kuukauden kolmas tiistai –

mukaan voi tulla vaikka ei ole lukenut

ko. kirjaa. Tied. Maisa Tervo

050 592 8388.

Äiti Teresa -piiri

Autetaan Intian köyhiä valmistamalla

villalangoista tilkkupeittoja

ja rikkinäisistä lakanoista sidetarpeita

parillisten viikkojen ti,

seur. 16.4. klo 18 kirkolla. Puhtaita

lakanoita ja lankoja otetaan vastaan.

Tied. Teija Moilanen 040 728

7478.

Kaskimiehet

Osallistumme ke 17.4. klo 18.30

kirkossa Sanan ja rukouksen iltaan.

Murrosikäisten vanhemmille

Vanhemmuuden palikat -kasvattajaillan

perusidea on konkretisoida

vanhemmuuden eri alueita

.. ..

Kevatmyyjaiset

la 13.4. klo 11–14

Espoonlahden kirkolla

Lisää yllä.

Messu

Messu su 14.4. klo 10 Olarin kirkko,

liturgia ja saarna Paula Närhi,

avustaa Anna Poutiainen ja Juha

Virta, kanttorina Sanna Franssila.

Messun yhteydessä Velskolan Väentuvan

rippikoulun konfirmaatio.

Messu su 14.4. klo 12 Matinkappeli.

Liturgia ja saarna Jussi Koski,

kanttorina Päivi Hakomäki.

Perhemessu 14.4. klo 18 Olarin

kappeli. Liturgia ja saarna Vilppu

Huomo, kanttorina Sanna Franssila.

Iltamessu to 11.4. klo 18 Olarin

kappeli, liturgia ja saarna Jussi

Koski, musiikista vastaa Aurora

Kiiski.

Tankkauspaikka-diakoniamessu

Matinkappeli ti 12.4. klo 16. Liturgia

ja saarna Maritta Hartikainen,

avustaa Veera Värtelä ja Kristiina

Huotari. Jos haluat tulla yhdessä

tekemään messua, saavu silloin

paikan päälle jo 15.30.

Iltamessu to 18.4. klo 18 Olarin

kappeli, liturgia ja saarna Antti

Malinen, musiikista vastaa Aurora

Kiiski.

Pyhäkoulu

su 14.4. klo 10–10.30 Olarin kirkon

seurakuntasalissa.

Messu on sielun

määräaikaishuolto

Espoonlahdessa

vietetään

viiden messun

sunnuntaita.

ja tukea vanhemmuutta sekä kannustaa

keskustelemaan siitä. Vetäjinä

Anu & Jukka Mattson Kansan

Raamattuseurasta. To 25.4. klo

18–20 kirkolla. Mukana pastori Olli-Pekka

Ylisuutari.

Mielenterveysleiri

Seurakuntien yhteinen leiri Hilassa,

ks. Yhteiset tapahtumat

-palsta.

Rukous- ja hartaushetkiä

Olarin kirkossa Päivän Sana

-hartaus ti klo 12.

Hiljaisuuden kappeli, kauppakeskus

Ison Omenan palvelutasolla

on avoinna henkilökohtaista hiljentymistä

varten ma–pe klo 12–

18, la klo 12–15. Hartaudet ma–pe

klo 12.15. Puolituntinen Evankeliumin

ääressä ke klo 18.30. Kahvit

Olohuoneen puolella hartauden

jälkeen. Hiljaisen rukouksen tunti

ke klo 10.30. Vesper pe klo 17–

17.30. Lauletaan Taizé-lauluja.

Papin Puhelin

Voit varata keskusteluajan ma–

pe 9–21 numerosta 040 547 1857.

Keskusteluaika pyritään järjestämään

mahdollisimman pian. Palvelemme

ensisijassa Olarin seurakunnan

alueella asuvia.

Liikettä Yhteisvastuulle

Liikuttavan hyvä tunnin jumppa:

Kaikille sopivaa liikuntaa, tukilihastreeniä,

tasapainoharjoituksia

ja tanssia latinomusiikin tahtiin.

Liikuntatunnin ohjaa Laura Askola

Masalan Aktia Sport Centeristä.

Ei ilmoittautumista. Mukaan rennot

vaatteet ja mukavat tennarit.

Hinta 5 € Yhteisvastuukeräykselle.

Pääsiäisajan ikoninäyttely

Hiljaisuuden kappelissa kauppakeskus

Isossa Omenassa 25.3.–

30.4. Arkisin klo 12–18 ja lauantaisin

klo 12–15. Näyttelyssä on esillä

ikonimaalari Kati Peltomaan maalauksia.

Messu. Katri Malmi kokee

messun olevan hänelle ja

Jumalalle varattua aikaa.

Ylioppilaskirjoitusten keskellä

ja, jos kaikki hyvin menee,

ylioppilasjuhlia kohti käyden

espoonlahtelainen Katri Malmi

kokee rauhaa ja suvantoa

seurakunnan messussa. Pyhäkouluopettajan

erilaisissa tehtävissä

hän on ollut mukana

12-vuotiaasta asti. Lasten parissa

oleminen antaa Katrille

iloa ja kokemusta tärkeästä

työstä seurakunnassa.

”Heidän kanssaan saan kokea,

että Jumalan edessä oleminen

on iloinen asia”, hän toteaa

nauraen.

Lapsille tarkoitettuun Mukulamessuun

Katri valmistautuu

suunnittelemalla sen yhdessä

muiden pyhäkoulunopettajien

kanssa. Mukulamessussa

lapset saavat kokea,

että se on juuri heidän oma jumalanpalveluksensa.

Sen liturgia

on lyhyt ja lapsitajuinen.

Messun iloiset laulut

ovat helposti omaksuttavia.

”Ennen Mukulamessua rukoilen,

että messuun tulee paljon

lapsia”, Katri kertoo.

Espoonlahden seurakunnassa

vietetään 14.4. viiden

messun sunnuntaita. Päivä alkaa

klo 10 messulla Espoonlahden

kirkossa. Messussa

musisoi Okra-kuoro. Perheystävällistä

verkostomessua vietetään

puolestaan klo 16 alkaen

kirkossa. Perheille suunnattu

Mukulamessu alkaa klo

16 Kaskikappelissa ja tuntia

myöhemmin tarjolla on messu

Soukan kappelissa. Päivä

päättyy klo 18 alkavaan, Espoon

seurakuntien yhteiseen,

Pop-messuun Tapiolan kirkossa.

Messuja on monenlaisia,

mutta niillä on yksi ja sama

tarkoitus. Erään rippikoululaisen

määritelmän mukaan

messua voi pitää sielun määräaikaishuoltona.

Katrin mielestä on hyvä,

että on erilaisia messuja.

Ne palvelevat monenlaisia ja

eri-ikäisiä ihmisiä. Ystäviensä

seurassa Katri käy mielellään

Tuomas-messussa. Hän

on myös osallistunut nuorille

suunnattuihin messuihin Agricolan

kirkossa.

”Itse tykkään tosi paljon

Tuomas-messusta. Sen musiikki

tulee lähelleni. Siellä korostetaan,

että saa tulla Jumalan

eteen juuri sellaisena kuin

on, heikollakin uskolla.”

Messussa ehtoollinen on

Katrille erityisen tärkeä hetki.

Silloin hän tuntee Jeesuksen

olevan läsnä. Tarkemmin hän

ei osaa tunnetta selittää.

”Koen messun olevan minulle

ja Jumalalle varattua aikaa”,

hän pohtii.

Hans-Christian Daniel

✚✚Viiden messun sunnuntai

14.4. Espoonlahdessa.

Kirkolla su 28.4. klo 15. Tied. Anne

Blomqvist 050 374 4826.

Nuoret

Sode avoinna ma–to klo 13–20 ja

pe klo 13–17. www.sodesode.fi, Sode

- Soukan ostarilla.

Messuun

Konfirmaatiomessu su 14.4. klo 10 Olarin kirkko,

Velskolan Väentuvan rippikoulu.

Messu su 14.4. klo 12 Matinkappeli

Perhemessu 14.4. klo 18 Olarin kappeli

Iltamessu to 11.4. ja 18.4. klo 18 Olarin kappeli

Tankkauspaikka-diakoniamessu

ti 12.4. klo 16 Matinkappeli

Liity kirkkoon -ilta

Voit tulla iltaan liittyäksesi

kirkkoon, aloittaaksesi aikuisrippikoulun

tai tutustumaan seurakuntaan

muuten vain. Kaikille

avoin Liity kirkkoon -ilta on Matinkappelissa

11.4. klo 18.

Hans-Christian Daniel

Yksinhuoltajaperheiden

Olohuone

Tule jakamaan arkea yhdessä

muiden vanhempien kanssa joka

toinen ma klo 17.30–19 Omenan

Olohuoneessa (parilliset viikot),

Ison Omenan palvelutasolla.

Tule yksin tai yhdessä lasten kanssa.

Tarjolla iltapalaa ja lapsille oma

leikittäjä. Lisätietoja perhetyöntekijä

Paula Bruce-Haatainen 040

503 7622.

Ilta aikuisille sinkuille

La 20.4. klo 14–16 käynti Ateneumissa.

Tiedustelut pastori Silja

Hyvärinen 050 511 0527. La 25.5.

klo 14–16 kävely Luukissa, kokoontuminen

parkkipaikalla klo 14. Viimeinen

kerta su 30.6. 14–16 tapaaminen

Seurasaaren kesäkahvilassa.

Kastepäivä 20.4.

Järjestä ikimuistoinen kastejuhla

vastasyntyneelle tai lapsellesi,

jonka kastejuhla on jäänyt jostain

syystä aikanaan järjestämättä.

Kastepäivä on avoin myös muille,

nuorille tai aikuisille, joita ei

Messut ja hartaudet

Hiljainen aamurukous pe 12.4.

klo 7.45–8.45 KilonRistissä.

Hyvän paimenen sunnuntain

messu ja kirkkokahvit su 14.4. klo

10 Leppävaaran kirkossa. Liturgia

ja saarna Rissanen, avustaa Koskela,

kanttori Hyry. Kirkkokahveilla

suunnitellaan yhdessä Perkkaan

kappelin remontin jälkeistä toimintaa.

Hyvän paimenen sunnuntain

messu su 14.4. klo 12 Perkkaan

kappelissa. Liturgia ja saarna Rissanen,

kanttori Hyry.

Partiomessu svengaa partioviikolla

to 25.4. klo 18 Leppävaaran

kirkossa. Messun toteuttavat Leppävaaran

Korvenkävijät, KaraKarhut,

Kilon Kipinät ja Vaaran Vaeltajat.

Liturgia ja saarna Raiskio,

kanttori Noponen.

Kirkkoa rakentamaan

Nuori aikuinen, 18 vuotta täyttänyt,

tule rakentamaan kirkkoasi ja

ideoimaan toimintaa omalle ikäryhmällesi.

Kokoonnumme to 4.4.

ja ke 24.4. klo 18 Leppävaaran kirkon

Olotilassa. Kanssasi ideoita jakavat

ja iltapalaa nauttivat pastorit

Camilla Sundell ja Hanni Raiskio.

Perkkaan kappelin toiminnan

suunnittelutilaisuus

Mitä sinä haluaisit, että Perkkaan

kappelilla tapahtuu? Su

14.4. klo 11.30 heti messun jälkeen

kokoonnumme Leppävaaran kirkon

seurakuntasaliin ja ideoimme,

millaista toimintaa Perkkaan kappelilla

voisi järjestää remontin jälkeen.

Perkkaan kappelin remontti

alkaa elokuussa 2013 ja päättyy

elokuussa 2014.

Leppävaaran seurakunta

p. (09) 8050 5000, arkisin klo 9–15

leppavaaranseurakunta@evl.fi,

etunimi.sukunimi@evl.fi

Leppävaaran kirkko, Veräjäkallionkatu 2, 02650

www.espoonseurakunnat.fi

p. (09) 8050 4000 arkisin klo 9–15

tapiolanseurakunta@evl.fi

etunimi.sukunimi@evl.fi

Tapiolan kirkko, Kirkkopolku 6, 02100 Espoo

www.espoonseurakunnat.fi

Pyhäpäivä Tapiolassa

Messu ”Ääntäsi kuunnellen” su

14.4. klo 10 Tapiolan kirkossa. Liturgia

Seppo Holm, saarna Aarne

Ruskamatka

Vuontispirtille

Lisää vieressä.

Jumala voi – Pirkko

Vesavaaran rukousiltapäivä

Raamattuopetusta, musiikkia ja

henkilökohtaista rukouspalvelua

su 21.4. klo 15 Karakappelissa.

Musiikillista kevätiloa

Viuluniekkojen kevätkonsertti

Musiikkiopisto Juvenalian viuluoppilaat

esiintyvät Maarit Rannan

johdolla pe 12.4. klo 10 Leppävaaran

kirkossa. Vapaa pääsy.

Iltasoitto ”Se ainoa oikea häämarssi”

Kanttorit esittävät uutta, vanhaa

ja lainattua häämusiikkia su 28.4.

klo 18 Leppävaaran kirkossa. Fiilistelemään

ovat tervetulleita niin

vihille aikovat kuin kerran vihityt.

Kahvitarjoilun lomassa voit kysyä

mitä tahansa kirkkohäistä.

Lapsille ja perheille

Arkin Paja ”Hyvä paimen”

Villan huovutusta ja lampaiden

askartelua Hyvän paimenen sunnuntain

aattona la 13.4. klo 10–13

Lasten Kappeli Arkissa. Hartaushetki

klo 11.30. Kahvia, mehua ja

pullaa.

Yksinhuoltajien Olohuoneessa

Tapiolan seurakunta

Laasonen, kanttori Hannu Jurmu.

Messussa soittaa Helsingin poliisisoittokunnan

kvintetti. Messun

aikana pyhäkoulu ja jälkeen kirkkokahvit.

Seurakunnissa tapahtuu

ole kastettu kristillisen kirkon yhteyteen.

Hiljaisuuden kappelissa,

kauppakeskus Isossa Omenassa, la

20.4. klo 10–17 kastetoimitukset alkavat

tasatunnein. Omenan Olohuoneessa

on valmiina kakkukahvit

ja pientä suolaista. Lapsille onnittelukorttiaskartelu.

Tilat on somistettu

päivän teeman mukaisesti.

Kastepäivään voit ilmoittautua

Espoo seurakuntien palvelukeskukseen

p. (09) 8050 2601. Lisätietoja

kauppakeskuspappi Juha Virta

juha.virta@evl.fi, 040 565 0012.

Raamattuluentosarja

Kolme iltaa Vanhasta Testamentista

Olarin kappelilla: ke 17.4. klo

18–19.30 Daavid ja Daavidin Poika,

ke 24.4. klo 18–19.30 Evankeliumi

Jesajan mukaan. Luennoitsijana

KRS/EVKO raamatunopettaja Riitta

Keskimäki.

Ruskamatka Vuontispirtille

Lähde seurakuntamatkalle Lappiin

30.8.–4.9. Kohteena on Tunturihotelli

Vuontispirtti Enontekiöllä,

jossa teemme ohjattuja päiväretkiä

joko patikoiden tai bussikyydillä.

Omakustanteisen bussimatkan

hinta on korkeintaan 500

€. Hintaan sisältyvät yöpymiset ja

ruokailut. Menomatkalla yövymme

Keminmaalla, paluumatkalla Kajaanissa.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset

30.4. mennessä: Anja Yli-Isotalo

050 406 7678 tai Leena Lenkkeri

041 539 8801.

Jutellaan arkisista asioista ja

koetaan vertaistukea to 11.4. klo

17.30 Leppävaaran kirkon Olotilassa.

Lastenhoitaja paikalla. Iltapala

ja lyhyt hartaus.

Rukousviikko 24/7

Jätä huolesi, ilosi ja kiitoksesi

Jumalan käsiin. Leppävaaran

kirkon pieni sakasti palvelee rukousviikolla

rukoushuoneena su

14.4. klo 10 asti. Vahtimestari avaa

oven arkipäivinä kirkon aukioloaikaan

klo 10–18. Muina aikoina rukoillaan

kotona. Kaikki varaukset

on merkittävä Googlen kalenteriin

www.google.com/calendar. Tunnukset

kalenteriin saat Hilkka Stigelliltä,

040 718 2302, hilsti@hotmail.com.

Hilkka ottaa varauksia

vastaan myös puhelimitse.

Mopopaja

Onko ajokkisi kesäkunnossa?

Mopopajaan (K-15) voit tulla kunnostamaan,

rassaamaan, tuunaamaan

ja kiillottamaan kaikenkarvaisia

ajopelejä skoottereista mönkijöihin.

Myös vapaa hengailu ja

ajamisen treenaaminen on mahdollista

ja suotavaa. Mopopaja on

auki joka ti ja to klo 17–20 Leppävaaran

kirkon autotalleilla (kirkon

alapiha). Mukana nuorisotyöstä

Fredrik Andersson tai Pasi Härkönen.

ti ja to klo 17–20

Leppävaaran kirkon autotalleilla

Lisää yllä.

Pop-messu su 14.4. klo 18 Tapiolan

kirkossa. Liturgia Jukka Lehti, saarna

Antti Malinen. Musiikista vastaa

messubändi. Lastenhoito ja iltakaakaot.

Messu su 14.4. klo 11 Otaniemen

kappelissa. Liturgia ja saarna Jenny

Vainio,

kanttori Airi Lahtinen. Kirkkokahvit.

Perheretki Rehndahliin ja Hilaan

Matkaamme ensin Rehndahliin

tutustumaan eläinpihan ystävällisiin

eläimiin, jonka jälkeen jatkamme

Hilan leirikeskukseen ruokailemaan.

To 16.5. klo 9.30–14.30, yhteiskuljetus

Kirkkonummelle lähtee

klo 9.30 Olarin kirkolta ja paluu

samaan paikkaan klo 14.30. Retken

hinta aikuisilta 10 €, 3–14-vuotiailta

6 € ja alle 3-vuotiaat ilmaiseksi.

Etusijalla ovat Olarin seurakunnan

alueella asuvat perheet.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset

26.4. mennessä 040 503 7622 tai

paula.bruce-haatainen@evl.fi.

Lisää vieressä.

Raamattuluentosarja

Vanhasta Testamentista

17.4. klo 18–19.30

Olarin kappelilla

”Daavid ja Daavidin Poika”

Leirit ja retket

Kouluikäisten seikkailuleiri

Piispalassa, Keski-Suomessa 3.–

6.6. yhteistyössä Kauniaisten suomalaisen

seurakunnan kanssa.

Hinta 60 €, sisarusalennus 10 €.

Ilm. viim. 20.4. www.lenu.fi.

Espoon ja Helsingin hiippakuntien

telttaleiri 25.–28.6. Hangon

Bengtsårissa. Leiripaikka on saaressa,

siellä nukutaan teltoissa ja

syödään ulkona – vietetään perinteistä

leirielämää siis. Leirille odotetaan

kaikkiaan paria sataa lasta,

tule mukaan kokemaan suurleirin

tunnelma. Hinta 50 €. Ilm. viim.

30.4. www.lenu.fi.

Kevätretki Itä-Karjalaan Sodderin

seurakunta ja nimikkolähettimme

Pekka ja Pirkko Palosaari

odottavat meitä vierailulle 16.–

20.5. Itä-Karjalaan. Matkan hinta

n. 220 €. Tied. Juha-Pekka Rissanen,

040 531 1055, ilm. Vuokko

Alanne, 040 559 1487, vuokko.

alanne@evl.fi.

Diakonia

Diakonian palveluaika on ohjausta,

neuvontaa ja ajanvarausta

varten ma klo 10–12 Alberganesplanadi

1, p. (09) 8050 5522 ja

050 432 9318. Muuna aikana ajanvaraukset

puhelimitse suoraan

diakoniatyöntekijöiltä.

Pyhäkoulu kaikille lapsille

Joka sunnuntai klo 10 messun aikana

Tapiolan kirkossa.

24/7

Tietoiskuja messusta

Sunnuntaisin kirkkokahveilla

Tapiolan kirkossa. 14.4. ”Mikä

on messu?”, 21.4. ”Sanan ja rukouksen

palvelus”, 28.4. ”Ehtoollinen

messun huipentumana”, 5.5. ”Papin

rooli jumalanpalveluksessa”, 12.5.

Lukupiiri

Matinkappelin lukupiirissä 18.4.

klo 18 on kirjana Orhan Pamuk:

Valkoinen linna. 16.5. on vuorossa

Antti Tuurin Suuri viljajuna Siperiasta.

Lisätietoja Liisa Riikola 040

560 2247.

Diakoniapäivystys

Viikolla 17 diakoniapäivystys

poikkeuksellisesti tiistain sijasta

to 25.4 keskitetysti vain Matinkappelilla.

Voit varata ajan puhelimitse

numerosta 050 432 9368 tai

tulla paikan päälle varaamaan ajan

klo 9–10.

Hyvä hetki iltarukoukselle?

Rukousviikko 24/7 herättelee meitä

kääntymään ilossa ja surussa

Jumalan puoleen. Ketä sinä voisit

muistaa iltarukouksessa?

Papin puhelin

Kun haluat keskustella papin

kanssa, soita ja varaa tapaamis- tai

soittoaika 09 8050 5562 ma–pe klo

12–21. Jos pappi on varattu, jätä

viesti vastaajaan.

NIPS

NIPS NIPS

NIPS NIPS

NIPS

NIPS NIPS NIPS

TAK

PAM PAM

TAK TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Toimipisteet

Leppävaaran kirkko Veräjäkallionkatu

2, Perkkaan kappeli Upseerinkatu

5, Karakappeli Karakalliontie

12, Uuttu Lintukulma 2,

KilonRisti Vanharaide 1, Lasten

kappeli Arkki Leppävaarankatu 7

B 3. krs., Nooan Parkki, Lintuvaarantie

21.

”Seurakuntalaisen rooli jumalanpalveluksessa”.

Päivärukoushetket

Tule osallistumaan yhteiseen

rukoukseen arkisin klo 12 Tapiolan

kirkossa.

Viikkomessu

Arkiaamun pysähtyminen yhtei

Jatkuu…

Lisää vieressä.

NAPS

NAPS

NAPS NAPS

NAPS

NAPS

NAPS

NAPS

NAPS NAPS

NAPS

NAPS

NAPS

PAM

PAM PAM PAM

PAM PAM

PAM

TAK TAK

PAM

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK TAK

TAK

TAK

TAK TAK

TAK TAK TAK

TAK

TAK

TAK

PAM PAM

PAM PAM

PAM PAM

TAK

TAK

TAK

TAK

TAKTAK

TAK TAK

TAK TAK

TAK TAK

TAK

TAK TAK

TAK

TAK

TAK

TAK TAK TAK

TAK TAK

TAK TAK

TAK TAK TAK TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

KLAP

KLIP

KLAP

KLIP

KLAP

KLIP

KLAP

TAK

TAK

TAKTAK

PAM PAM

PAM PAM

TAK TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NIPS NIPS

NIPS NIPS

NIPS NIPS

NIPS

TAK

TAK

TAK TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

ARKIN PAJA

Kenen lammas

sinä olet?

kaikenikäisille ja

-kokoisille perheille

la 13.4. klo 10–13

Esse | Espoon seurakuntasanomat | 15 | 11.4.2013

15


Esse | Espoon seurakuntasanomat | 15 | 11.4.2013

16

…jatkuu

sen rukouksen ja ehtoollispöydän

äärellä Tapiolan kirkossa.

Ke 17.4. klo 8 Jussi Koivisto, Sanna-

Kaisa Ojala.

Keskiviikkokerho

Nöyryys ja kärsivällisyys kristityn

elämässä. Vieraana Nunna

Kristoduli ke 17.4. klo 13 Tapiolan

kirkon seurakuntasalissa. Kahvit

klo 12.30. Mukana myös Jussi

Koivisto.

Espoo-rukoilee -ilta

Iltoja järjestävät Espoon ekumeenisessa

toimikunnassa edustetut

seurakunnat. Kokoonnumme

yhteen kiittämään ja rukoilemaan

Pyhää kolmiyhteistä Jumalaa. Tule

rukoilemaan kotikaupunkisi puolesta

Tapiolan kirkkoon ke 17.4. klo

18. Mukana Marianne Tiihonen.

Keskiviikkokerhon kevätretki

Malmgårdin kartano ja Pernajan

kirkko ti 21.5. Lähtö klo 8.30 ja paluu

n. Klo 15.15, Tapiolan uimahallin

parkkipaikka. Opastettu linnakierros,

panimoesittely ja lounas

Malgårdin kartanossa. Mahdollisuus

ostaa luomutuotteita. Opastus

Pernajan kirkossa. Hinta 55 €.

Tied. ja ilm. viim. pe 10.5. Keskiviikkokerhossa

tai seurakuntatoimistoon

p. (09) 8050 4000.

Diakonian retkipäivä

Velskolan leirikeskuksessa to

2.5. Tark. tied. Yhteiset tapahtumat

-palstalla.

popmessu

su 14.4. klo 18

Tapiolan kirkko

Messu

Kauniaisten kirkossa su 14.4.

klo 10, saarna Mauri Vihko, liturgia

Mimosa Mäkinen ja kanttorina

Teija Palolahti. Rippikoulujen isosten

tehtävään siunaaminen. Tiro

Rohkimainen & bändi. Kirkkokahvit.

Perhekerho

”Musiikin iloa”, Päivi Tuomi vierailee

to 11.4. klo 10 Sebastoksessa.

To 18.4. ”Kevätsiivous”.

Konsertti

Pohjoismaisia säveltäjiä la 13.4.

klo 18 Kauniaisten kirkossa. Annemarie

Åström, viulu ja Sonja Fräki,

piano. Vapaa pääsy, ohjelma 5 €

Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Virkistyspäivä

omaishoitajille ja läheisille

Ohjelmaa omaishoitajille ja läheisille

yhdessä sekä erikseen

Hvittorpin leirikeskuksessa ti

28.5. klo 9–18. Mukaan voivat tulla

myös he, jotka eivät saa omaishoidon

tukea. Omaishoitaja voi

osallistua myös yksin. Bussikuljetus.

Ensisijaisesti Tapiolan seurakunnan

alueella asuville. Hinta 10

€/hlö. Tied. ja ilm. viim. pe 3.5. p.

(09) 8050 4433. Järj. Tapiolan seurakunta,

Espoon kaupunki ja Espoon

ja Kauniaisten Omaishoitajat

ja Läheiset ry.

Seurakuntaretki Viroon

Tutustumme Haapsaluun ja Pärnuun

17.–19.5., jossa tapaamme inkerinsuomalaisia.

Mukana Aarne

Laasonen ja Katja Hero sekä Malle

Münter. Hinta täysihoidolla 320 €.

Ilm. viim. pe 19.4. Keskiviikkokerhossa

tai seurakuntatoimistoon p.

(09) 8050 4000.

Rukouksen huone

Pe 12.–17.4. Kirkkopolku 4, kerhohuone.

Pe klo 16–21, la klo 8–18, su

klo 8–18, ma ja ti klo 8–21.

Jatan lukupiiri

Marjatta Welling-Salonen lukee

ääneen kirjaa. Tapiolan Kammarissa,

Kauppamiehentie 6, 4 krs.

to klo 13–14. Lukutuokion jälkeen

piirissä keskustellaan kirjasta.

Kauniaisten suom. seurakunta

Kauniaisten kirkko ja kirkkoherranvirasto,

Kavallintie 3, 02700 Kauniainen.

Kirkkoherranvirasto avoinna ma–pe klo 9–14

ja to klo 9–16 sulj. klo 11.30–12 p. (09) 512 3710.

etunimi.sukunimi@evl.fi www.kauniaistenseurakunta.fi

International

Worship Service in English on

every Sunday at 4.30 pm in Espoo

Cathedral Parish Hall (Espoon

tuomiokirkkoseurakunnan

seurakuntatalo) Kirkkoranta 2.

Sunday school in Finnish (3–6 and

7–12 yrs). Fellowship time and refreshments

after the service. Read

more: www.church.fi and www.migrantchurch.fi.

Mens Early Morning Prayer

Meeting every Tuesday, at 6.15

Ääntäsi

kuunnellen

Messu Tapiolan kirkossa su 11.4. klo 10

Hyvän tuulen ystäväkerho

”Liikuntaa ja hyvinvointia”, liikuntaohjaaja

Helena Pirvola-Nykänen

ti 16.4. klo 13 yläsalissa.

Vartin hartaus ja

maanantaikahvila

Sebastoksessa ma 15.4. klo 12.45

hartaus ja klo 13–15 kahvila.

Ekumeeninen rukouspiiri

Alatakkahuoneessa ke 17.4. klo

18.30.

Neulepiiri

Sebastoksessa ke 17.4. klo 18.30

Martat ja Mariat

Kansainvälisen työn ryhmä to

18.4. klo 12 yläsalissa.

7.30 am, Tuomarila Station

(Tuomarilan asema), Tuomarilantie

4. Praying for the needs of the

individual, God´s church and the

world. For more information contact

Stein Rudvin, tel: 040 582

2759.

Music around the world. Do you

want to sing? Play an instrument?

Learn more about different cultures?

Meet interesting people,

make new friends and have fun?

Tapiolan Kamarikuoron konsertti

Sergei Rahmaninov, Vigilia su

21.4. klo 18 Tapiolan kirkossa. Vapaa

pääsy. Ohjelma 10 €.

Miesten saunat

Lähtö Tapiolan kirkolta klo 17, paluu

n. klo 21. Hila ke 17.4., Hila ti

21.5., Hila to 6.6. Ilm. ja tied. aarne.

laasonen@evl.fi tai 040 513 0847.

Tapiolan seurakunnan

50-vuotishistoriikki

Kirjaa voi ostaa Tapiolan kirkolta

20 € hintaan.

Nuorten toiminta

Toimintakalenteri ja tiedot toiminnasta

löytyvät osoitteesta

www.paheksuvakirahvi.fi.

Palvelukeskus

Kirkkoherranvirastojen toiminta

on siirtynyt Espoon seurakuntien

palvelukeskukseen, Kirkkokatu

1, jossa hoidetaan kirkollisten

toimitusten varaukset ja rekisteröintiasiat.

Papin puhelin

Kun haluat keskustella papin kanssa,

soita ja varaa tapaamis- tai

soittoaika numerosta 050 432

6339 ma–pe klo 9–19. Jos pappi on

varattu, jätä viesti vastaajaan.

Nuorten messu

Kirkossa to 18.4. klo 19.

Seikkailuleiri 7–13-vuotiaille

Kannonkoskella Piispalan leirikeskuksessa

ma–to 3.–6.6. Hinta 60

€ (sis. ylläpidon, kuljetukset, materiaalit,

vakuutuksen). Ilm. 28.4.

menn. virastoon p. (09) 512 3710

tai tiro@evl.fi.

Pyhät polut -vaellus

Parikkalasta Punkaharjun ja Kerimäen

kautta Enonkoskelle 12.–

16.8. Matka tehdään patikoiden ja

kirkkoveneellä soutaen. Päivätaival

15–25 km. Huoltoauto mukana tavaroita

varten. Yöpymispaikoissa

täysihoito. Hinta n. 370 €. Oppaina

ekoteologi Panu Pihkala ja Anna-

Kaisa Tuomi. Ilm. virastoon p. (09)

512 3710. Katso lisää www.kauniaistenseurakunta.fi

ja www.pyhatpolut.fi.

During the spring we will explore

the different music cultures of the

world with professional and amateur

musicians from South America,

Africa, Asia and Europe. We

will learn from each other in a

friendly and creative atmosphere.

Bring your own instrument if you

have one. Wed 17.4. at 18–21 Workshop

in Suvela chapel (Kirstinpiha

3, Espoo). Sat 20.4. Performance

in Suvela chapel. Tu 7.5. at 18–21

Grankulla svenska

Samtal kring tro

To 11.4 kl 10 i övre brasrummet.

Förbön med lovsång kl 10.30 i

övre brasrummet.

Kvinnobrunch

Lö 13.4 kl 10.30–12.30 i Grankulla

kyrka.

Konsert med nordiska kompositörer

kl 18–20 i Grankulla kyrka.

Gudstjänst i Betlehemskyrkan

Sö 14.4 kl 11 Bolagsvägen 33.

Söndagsskola kl 12 i övre brasrummet.

Måndagscafé

15.4 kl 13 i Sebastos, andakt kl

12.45 i kapellet.

Esbo svenska

Högmässor sö 14.4.

Esbo domkyrka kl. 12.15. Kanckos,

Wikman.

Olars kyrka (finska sidan) kl. 14

konfirmation av sportlovsskriftskolan.

Ertman, Jäntti, Valtonen.

Karabacka kapell kl. 10 mässa

med små och stora. Blommornas

söndag. Jäntti, Wikman. Dagklubbens

vårkyrka. Kyrkkaffe.

Vardagsdrömmar

Kvinnolördag i Alberga kyrka

27.4 kl, 11–15. Att orka i vardagen.

Föreläsning & diskussion med

Helena Salenius. Våra nattliga

drömmar. Föreläsning & diskussion

med Virva Nyback. Lunch och

kaffe. Anm. senast 18.4 till Ann-

Christin Lintula, 050 432 7526,

ann-christin.lintula@evl.fi.

Kansliet,

Kavallvägen 3,

öppet må–fre

kl. 9–14, to kl. 9–16

stängt 11.30–12,

tfn (09) 512 3722.

fornamn.efternamn@

evl.fi

www.grankullasvenskaforsamling.fi

Familjelyktan

Ti 16.4 kl 9.30 i Sebastos.

Diakonimottagning kl 9.30–11.

Kyrkosyföreningen

On 17.4 kl 13.30 i övre brasrummet.

Teaterföreställning kl 19.30 i

Grankulla kyrka.

tfn (09)

8050 3000

esbosvenskaforsamling@

evl.fi, fornamn.

efternamn@evl.fi

Esbo domkyrka,

Kyrkparken 5,

www.esboforsamlingar.fi

Bytesdag för barnkläder

och -prylar

Röda stugan, Brinkängsv- 4 i

Gröndal. lö 13.4 kl. 10–13. Rena

och hela barnkläder och användbara

leksaker kan hämtas på förhand

till dagklubbarna eller direkt

till Röda stugan. Alla kläder och

saker är gratis, ta med en slant till

kaffe/saft och bulle för Gemensamt

Ansvar.

Yhteiset tapahtumat

Espoon seurakuntien palvelukeskus

Diakonian retkipäivä virkistystä

kaipaaville Velskolan leirikeskukseen

to 2.5. Mahdollisuus ulkoiluun

ja saunomiseen. Yhteisiä ohjelmatuokioita

ja hiljentymishetki.

Hinta 10 € sis. ateriat ja yhteiskuljetuksen.

Tied. ja ilm. viim. ke 17.4.

p. (09) 8050 4433. Etusijalla ensikertalaiset.

Eteenpäin-ryhmä työttömille.

Näkökulmia yrittäjyydestä,

Mikko Rajala ti 16.4. klo 13 Tapiolan

Kammarissa, Kauppamiehentie

6, 4 krs.

Näkövammaisten kevätretki

Kotkaan ja Haminaan 15.-16.5.

Kohteina mm. Strömforsin ruukkialue,

sota-aikoja esittelevä Salpakeskus

korsukahviloineen, merimuseo

ja erikoiskohteena Vaalimaan

tulliasema. Hinta täysihoidolla

165 €, oppaat 45 €. Ilm. pe

12.4. menn. Tarja Huttuselle 040

734 7715.

Mielenterveysleiri Hilan leirikeskuksessa

13.–16.5. Luvassa mukavaa

yhdessäoloa, ulkoilua, keskustelua

ja hiljentymistä. Hinta 40

€. Leirille järjestetään bussikuljetus.

Hakulomake Ritva Aarniolta

040 537 6854. Ilm. viim. 26.4. Ensikertalaiset

osallistujat etusijalla.

Järj. Espoon seurakunnat.

Espoon seurakuntien palvelukeskus ma–pe klo 8–15,

Kirkkokatu 1, 02770 Espoo.

Varauspalvelut (kaste, vihkiminen, hautaan siunaaminen)

p. (09) 8050 2601, palvelukeskus.espoo@evl.fi.

Rekisteripalvelut (virkatodistukset ja sukuselvitykset)

p. (09) 8050 2600, palvelukeskus.espoo@evl.fi.

Hautapalvelut p. (09) 8050 2200, fax (09) 256 7212,

hautatoimisto.espoo@evl.fi.

Workshops in Espoo Cathedral

(Kirkkopuisto 5, Espoo). Fr 10.5. at

17 Performance in Espoo Cathedral.

For more information, please

contact Sanna Mansikkaniemi, tel:

040 515 3254, sanna.mansikkaniemi@gmail.com.

Espoon tuomiokirkkoseurakunta

- The Espoo cathedral

parish.

Arabic worship service Fri 12th

Apr at 16.30–20 at Perkkaa Chapel.

At 17 we start with a Communion

service or a Bible study and at

18–20 we have a social gathering

accompanied with coffee and refreshments.

For more information,

please contact the pastor Ramez

Ansara, (09) 2340 3380 or ramez.

ansara@evl.fi.

Chinese Young Family Fellowship

Fri 12th Apr at 18 at Uuttu.

KIRKKOPÄIVÄT

Kuopiossa 17.–19.5.2013

www.kirkkopaivat.fi

Essen voit lukea

myös

näköislehtenä

verkossa

www.esse.fi

YHTEISVASTUU

keräys 2013

VIRKOJA AVOINNA

VUOKRATA HALUTAAN

4

HAMMASHOITOA

Ryhdy enkeliksi.

auta yksinäistä vanhusta.

Soita 0600 1 7010

(10,26 € / puh+pvm)

tai 0600 1 7020

(20,28 € / puh+pvm)

yhteisvastuu.fi, facebook.com/yhteisvastuu

Keräyslupa 2020/2012/2493, voimassa 3.9.2012-31.8.2013, koko Suomi, myöntänyt

Poliisihallitus 3.9.2012. Keräyslupa ÅLR 2012/6163, voimassa 1.9.2012-31.8.2013,

Ahvenanmaa, myöntänyt Ålands Landskapsregering 14.8.2012.

Radio & TV

Kohti

aikuisuutta

Dokumentaarinen tv-sarja, joka kertoo lapsen

kasvamisesta aikuiseksi. Kymmenosaisessa

sarjassa keskitytään kuvaamaan nuorten

ympärillä olevia tärkeitä vuorovaikutussuhteita,

joiden kautta nuoret peilaavat itseään ja

elämäänsä.

Sarja alkaa 11-vuotiaan Aleksin ja Jennyn (kuvassa)

arkielämän seuraamisella.

✚✚Tunne minut Yle Teema ma 15.4. klo 21.00.

Puutarhan

eläimiä

Saksalaisen Alfhausenin biologisen aseman

puutarha on puhkeamassa kukkaan talven

jäljiltä. Luonto näyttää alkuun elottomalta,

mutta krookukset avautuvat ensimmäisten

kevätpäivien koittaessa, ja puutarha muuttuu

pian vihertäväksi keitaaksi.

Kuvassa talitiainen ruokkimassa poikasiaan.

✚✚Luontohetki TV1 su 14.4. klo 19.15.

Yle Radio 1

Espoonlahden seurakunnassa on haettavana

LÄHETYSIHTEERIN VIRKA

Pätevyysvaatimuksena lähetyssihteerin virkaan kelpoistava tutkinto.

Lisätietoja: www.espoonseurakunnat.fi/web/nyt/tyopaikat

TORSTAI 11.4.

06.15 Aamuhartaus. Toimittaja Johanna

Korhonen, Vantaa. Uusinta klo 7.50.

18.50 Iltahartaus. Nuorisotyönohj. Laura

Suomela, Tampere.

PERJANTAI 12.4.

06.15 Aamuhartaus. Teol. tri Kari Kuula,

Kuopio. Uusinta klo 7.50.

18.50 Iltahartaus. Opetusneuvos Kalevi

Virtanen, Espoo.

LAUANTAI 13.4.

06.15 Aamuhartaus. Metropoliitta

Ambrosius, Ortodoksinen kirkko,

Helsinki. Uusinta klo 7.50.

18.01 Iltahartaus. Past. Kaija Jyrkkä.

Ilmoitusmarkkkinointi

020 754 2000/vaihde

MYYDÄN HAUTAKIVIÄ

OSTETAAN

OSTAMME KODIN IRTAIMISTOT

vintistä kellariin.

Kuolinpesät, muutot,

loppusiivoukset sop. mukaan.

040 377 5159 *ONNI*

KÄTEISELLÄ KUOLINPESÄT,

muuttojäämistöt tyhjennyksineen,

tyylihuonekalut, valaisimet, astiat,

posliini- ja lasiesineet, taulut,

työkalut ym. koti-irtaimet.

Noudetaan sopimuksen mukaan.

Puh. 040 764 1348 Tmi Molina

Ostamme, noutaen vanhoja tauluja,

maljakoita, Arabian astioita, huonek.,

kirjoja, LP-levyjä ym. Sekä jäämistöjen

tyhjennykset, myös viikonlopp., ilt.

Elegantik Oy, p. 040 756 5964.

SUNNUNTAI 14.4.

10.00 Jumalanpalvelus Haapaveden

kirkosta. Saarnaajana khra Mauno

Soronen. Virret: 177:1-4; 169:1,2,4,5;

498; 177:5.

11.00 Horisontti. Ohjelma uskonnoista ja

elämänkatsomuksista.

18.00 Lappeenrannan metodistiseurakunnan

jumalanpalvelus.

Saarnaajana past. Veikko Laine.

MAANANTAI 15.4.

06.15 Aamuhartaus. Hiippakuntasiht.

Kati Pirttimaa, Espoo.

18.30 Hengellisen musiikin toivekonsertti.

Kuuntelijoiden toivomaa

hengellistä musiikkia.

18.50 Iltahartaus. Elsa Saisio lukee

Matteuksen evankeliumia.

TERVEYDENHOITOA

Jalkahoidot kotikäyntinä 55 euroa

+ matkakulut. SKY-kosmetologi

Heidi Leino p. 0400 963 222.

PALVELUJA TARJOTAAN

REMONTIT SOPUHINTAAN

Myös kodin pienet kunnostustyöt.

Kotitalousvähennys.

p. 050 594 0360

www.tapioraivio.fi

Koti-ikkunoiden pesua

alk. 10 e/ikkuna + alv.

ALBERTI CLEAN p. 512 2791.

www.alberticlean.fi

Rakennustyöt, laatta- ja

maalaustyöt.

P. 040 514 7563.

Sohvat, tuolit verhoillaan

p. 0400 503 179

Verhoomo Leppänen

MUUTOT JA KULJETUKSET

1-2 miestä ja iso pakettiauto.

Kuljetus Neppis p. 040 585 0074.

IKKUNANPESUT, kotisiivoukset,

25 e/h+alv. (Kotital.väh.)

www.loistopalvelut.fi p. 045 888 2583

Tietokonehuolia?

Opastus, ongelmanratkaisu kotonasi

21e / ½h. P. 045 865 2492 / Mikko

TIISTAI 16.4.

06.15 Aamuhartaus. Past. Hilkka

Olkinuora, Inkoo. Uusinta klo 7.50.

18.50 Iltahartaus. Teol. tri Pekka Metso,

Ortodoksinen kirkko, Joensuu.

KESKIVIIKKO 17.4.

06.15 Aamuhartaus. Sairaalapast. Kari

Niemelä, Kouvola. Uusinta klo 7.50.

18.50 Iltahartaus. Tuottaja Marko

Kulmala, Helsinki.

TORSTAI 18.4.

06.15 Aamuhartaus. Tutkimusprof.

Heikki Hiilamo, Helsinki.

18.50 Iltahartaus. Nuorisotyönohj. Laura

Suomela, Tampere.

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

HERÄNNÄISSEURAT

Su 14.4. klo 12 Kirkkopyhä

Pukinmäen seurakuntakodilla,

Säterinportti 3. Saarnaa Kaisa

Heininen. Mukana

Joonas Vapaavuori, sello.

Ti 16.4. klo 12.30 Seuratuvan

lähetyspiiri, vieraina Anne ja

Juha Ijäs. Salomonkatu 17D.

Retki Aholansaaren ystäväpäiville

24.–26.5. Aholansaari

on Paavo Ruotsalaisen kotisaari

ja sijaitsee Nilsiässä Tahkovuoren

kupeessa. Lisätiedot ja

ilmoittautuminen retkelle

Pentti Aalto, 0500 446 140,

pentti.aalto@elisanet.fi

Espoon Rauhanyhdistys ry

Mänkimiehentie 5, 02780 Espoo

www.espoonrauhanyhdistys.fi

Su 14.4. klo 16 seurat

Su 21.4. klo 16 seurat

Su 28.4. klo 16 seurat

Ti 30.4. klo 18 vapunaatto

Ke 1.5. klo 12 vappumyyjäiset

su 5.5. klo 16 seurat

To 9.5. klo 18 seurat

Su 12.5. klo 16 seurat

Esse | Espoon | seurakuntasanomat | 15 | X | | 11.4.2013 x.x.2013

17


Elämänkaari

Kirkoissa soi

Taivasikkuna

Esse | Espoon seurakuntasanomat | 15 | 11.4.2013

18

Espoon tuomiokirkkoseurakunta

Kastettu:

Joni Julius Arhola, Paul Jonathan

Bartholdi, Veeti Olavi

Bäckman, Lauri Jaakko Olavi

Hintsala, Oscar Saul Gabriel

Hovi, Iiris Fanni Rebekka

Kanerva, Niko Matias Koivunen,

Eelis Artturi Leinonen,

Isla Aurora Myrsky, Venla Aino

Aurora Ovaskainen, Alisa

Kukka Matleena Piispanen,

Inka Maria Pitkänen, Topias

Hannunpoika Tikkanen, Enni

Olivia Äänismaa.

Hautaan siunattu:

Elisabet Valpuri Räisänen 91

v, Martta Hakulinen 86 v, Pauli

Ensio Ripatti 47 v.

Espoonlahden

seurakunta

Kastettu:

Luka Matias Dos Santos, Sakari

Elias Hilditch, Tobias Harald

Karoliussen, Alma Emilia

Kiehelä, Emilia Eleonora

Koivisto, Elmeri Matti Antero

Kulmala, Viljami Mauno

Anders Matalalampi, Brianna

Fatou Helinä Paukku, Sofia

Erminia Roccato, Milja Kristiina

Salmela, Valtteri Juhani

Vihervaara.

Hautaan siunattu:

Annelie Elisabet Peltola 71

v, Ulla Maija Lönnberg 59 v,

Laura Vilhelmina Ekblad 26 v.

Kauniaisten suomalainen

seurakunta

Kastettu:

Mikael Mio Markus Koskela.

Hautaan siunattu:

Osmo Antero Wiio 85 v.

Leppävaaran

seurakunta

Kastettu:

Lilja Leena Viljaana Hesso,

Milja Matilda Kataja, Oskari

Aukusti Laivoranta, Emmi Aino

Sofia Mäkipää, Luka Severi

Pantsar, Matti Valtteri Jannenpoika

Pesonen, Kiira Matilda

Reijonen, Matilda Hulda

Lucina Virtanen.

Olarin seurakunta

Kastettu:

Justus Samuli Palmu, Aarni

Petrus Verneri Vanala.

Hautaan siunattu:

Helmi Elisabet Hyvärinen 93

v, Alpo Ilmari Sahrala 84 v,

Nikolas Naumann 74 v.

Tapiolan ✚

seurakunta

Kastettu:

Heikki Olavi Antila, Tuuli Helena

Javanainen, Joona Joakim

Juhani Kaksonen, Kaius Mikko

Gabriel Kivimäki, Olli Viljami

Harri Mannila, Oliver Emil

Simpanen, Veeti Johan Vehkaoja.

Hautaan siunattu:

Aili Irene Suomijoki 88 v,

Heikki Veikko Liikanen 63 v.

Esbo svenska

församling

Kastettu:

Edith Irene Ehrnrooth, Isabella

Victoria Huopaniemi, Alie

Josefina Maria Johans, Sabina

Melinda Miettinen.

Hautaan siunattu:

Thyra Matilda Merijuuri 89 v,

Pentti Jaakko Niiranen 85 v.

Piditkö lukemastasi?

Kerro mielipiteesi Essestä

ja osallistu kilpailuun! Vastaa

www.laatulehdet.fi/esse-4

Kilpailun voittoina

laadukas kompakti kamera ja kirjapalkintoja.

www.esse.fi

Espoon seurakuntasanomat

Toimitus Hietalahdenranta 13,

PL 279, 00181 Helsinki

esse.toimitus@kotimaa.fi

Menovinkit esse.menovinkit@kotimaa.fi

Lukijaposti esse.mielipide@kotimaa.fi

Sähköpostit

etunimi.sukunimi@kotimaa.fi

Päätoimittaja Urpu Sarlin,

p. (09) 8050 2520, urpu.sarlin@evl.fi,

Espoon seurakuntayhtymä

Toimituspäällikkö Ulla Lötjönen,

p. 020 754 2243

Toimitussihteeri Paula Huhtala, p.

020 754 2325 Alue: Leppävaara, Tapiola

Toimittajat Taneli Kylätasku, p.

020 754 2221 Alue: Espoonlahti, Olari

Elina Raunio, p. 020 754 2346 Alue:

Tuomiokirkkoseurakunta, Kauniainen

Toimitusharjoittelija Maaret Väkinen,

p. 020 754 2255

Osoite- ja tilausasiat Puhelin

(09) 8050 2600, essetilaukset.espoo@

evl.fi | Osoitemuutokset päivittyvät

väes tötietojärjestelmästä.

Julkaisija Espoon

seurakuntayhtymä

kustantaja Kustannus-

Osakeyhtiö Kotimaa

Taitto ja kuvankäsittely

Kustannus-Osakeyhtiö Kotimaa

Ilmoitusmarkkinointi Jaana Mehtälä,

p. 020 754 2309, Pirjo Teva p.

020 754 2284, myynti- ja markkinointipäällikkö

Minna Zilliacus, p. 020 754

2361

Ilmoitustrafiikki /-valmistus

Kotimaa-yhtiöt / Tuula Hurri, Pl 279,

00181 Helsinki p. 020 754 2275,

faksi 020 754 2343

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Ilmoitusvaraukset ja -aineistot

viimeistään julkaisupäivää edeltävän

viikon keskiviikkona klo 16 mennessä.

Ilmoitushinnat 1,80 e / pmm + alv 24

%. Rivi-ilmoitukset 1–10 riviin 1,50 e /

pmm + alv 24 %.

Julkaisija Espoon seurakuntayhtymä,

viestinta.espoo@evl.fi, p.

(09) 8050 2327.

Kustantaja Kustannus-Osakeyhtiö

Kotimaa

ISSN 1455-2310 | Painos 81 300 kpl |

42. vuosikerta | Jakelu Itella Posti Oy

✚✚Pe 12.4. klo 18 Leppävaaran

kirkossa (Veräjäkallionkatu

2) Musiikkiopisto Juvenalian

viuluoppilaat esiintyvät

Maarit Rannan johdolla

Viuluniekkojen

kevätkonsertissa.

✚✚To 18.4. klo 18.30 Laaksolahden

uudessa

kappelissa (Ylänkötie

16) tarjoillaan vuorovaikutteisessa

illassa

Laulu ja Laulun tarina.

Jukka Tolonen ja Junnu

Aaltonen ovat valinneet

teemaksi Virsi – lohdun tuoja.

Vir sien välillä keskustellaan

niiden herättämistä

muistoista ja tunnelmista.

Puoli tuntia ennen esitystä

on kahvia tarjolla. Lue myös

Jukka Tolosen tarina tämän

lehden sivuilta 6–7.

✚✚To 18.4. klo 19 Kauklahden

kappelissa (Kauppamäki 1)

vietetään Helmihetki Pyhän

äärellä. Konsertti on syntynyt

espoolaisvoimin Mar-

Anthony de Mello. Katseleminen.

Mietiskelyä Ignatius de Loyolan

Hengellisten harjoitusten äärellä

(suom. Jaakko Heinimäki). Johnny

Kniga Kustannus 2011. 223 s.

Kirja

Kun kädessä

on klassikkoteos

tai klassikoksi

nousseen

tekijän

kirja, lukija

aavistaa

joutuvansa

silmätysten

peruskysymysten

kanssa. Katselemisessa lukija

kohtaa samalla kertaa kaksi

hengellistä klassikkoa: jesuiittaveljeskunnan

perustajan Ignatius

de Loyolan (k. 1556) ja intialaisen

jesuiittatapin ja psykoterapeutin

Anthony de Mellon

(k. 1987).

tin Lönnebon rukoushelmien

innoittamana. Yleisöllä

on mahdollisuus tuntia

ennen konserttia askarrella

itselleen rukoushelmet, joiden

sisältö aukeaa uudella

tavalla musiikin myötä. Exodus-kuoroa

johtaa Anna-Liisa

Haunio. Yhtyeessä soittavat

Pekka Nyman perkussiot,

Mirja-Maaria Ridanpää

Uutteraa lahjojen odotusta

Laulajan mielen maisema

Pekka Hako: Jorma Hynninen – Sielun

maisemia. Kirjapaja 2012.

Kirja

Pekka Hakon

kirja

on syväluotaava

sukellus

Jorma

Hynnisen

henkilökohtaiseen

maail maan.

Samalla se käy johdonmukaisesti

läpi taiteilijan elämän eri

vaiheita ja nousujohteista uraa

musiikin parissa, jonka myötä

Hynnisestä muodostui suomalaisen

laulu- ja oopperataiteen

ikoni.

Kirjaa lukee hiukan huonolla

omatunnolla. Kuinka syvälle

saamme kurkistaa toisen elämään?

Hynninen tunnustaa

päihtyneensä urastaan. Kirjassa

kuvataan kaunistelematta

perhe-elämän kipupisteitä. Tyttäret

saavat kokemuksia kasvatuksesta,

jossa melkein kelpaa,

mutta ei kuitenkaan. Marko-poika

kapinoi rajulla tavalla.

Vaimo uhrautuu liitossa, jossa

”äiti tekee kaiken ja isä poimii

hedelmät”. Hynninen piirtyy

kirjassa perheen yksinvaltiaana,

täysin palveltuna miehenä.

Markon tarina kietoutuu kirjan

koskettavimmaksi osaksi ja

Hynnisen kasvukertomukseksi

pojan homoseksuaalisuuden

edessä. Omista ennakkoluuloista

oli luovuttava ja vanhat arvot

asetettava kyseenalaiseksi, kun

tosi oli kysymyksessä.

Vaikka Hynninen kertoo arvostavansa

yksityisyyttä, hän

Rukoushelmet. Kauklahden

kappelilla voi askarrella

rukoushelmet ennen

Helmihetki Pyhän äärellä

-konserttia 18. huhtikuuta.

piano, Joonatan Rautio saksofonit,

Roope Aarnio kitara

ja Teemu Keränen basso.

Tekstit lukee Tuija Filppula.

Kirja koostuu de Mellon

luen noista, joissa hän johdattelee

oppilaitaan 30-päiväiseen

ignatiaaniseen retriittiin Ignatiuksen

alkuperäisten Hengellisten

harjoitusten avulla. Kirja

on ajankohtainen, sillä ignatiaaninen

retriittiperinne on

saanut hyvän vastaanoton

myös luterilaisessa kirkossa, ja

siihen perustuvat matalan kynnyksen

arkiretriitit ovat kysyttyjä.

Kääntymystä, armoa ja kilvoitusta

käsittelevissä kohdissa

käy ilmeiseksi, että ignatiaaninen

perinne on paljossa suomalaisen

herätyskristillisyyden

sukulaisilmiö.

Kirjan perusteella voin ymmärtää

niitä, jotka ovat kokeneet

30-päiväisen ignatiaanisen

retriitin raskaaksi taipaleeksi.

Niin täsmällisesti, loogisesti

ja uutterasti sisäisen maail man

kokemuksia ja kerrostumia setvitään,

että kokemisen vapaus

ja salaisuuden viehätys on hetkittäin

kateissa. Toisaalta de

Mellon avarapäisyys aiheuttaa

lukijalle henkisiä ilmakuoppia.

De Mello muistuttaa tarpeellisesti,

että kysymys on lahjoista

ja hiljaisesta odottamisesta,

ei sisäisten muskelien kasvattamisesta.

Viisas ja toistuva neuvo

on sekin, että minän kuolettaminen

ja uhrautuva rakkaus

on ajankohtaista ja mahdollista

vasta sitä mukaa, kun ihminen

löytää itsensä.

Lukeminen ei tietenkään ole

sama asia kuin retriittiin osallistuminen,

jossa sanojen vuoro

tulee vasta hiljaisen kokemisen

jälkeen. Lukija voi kuitenkin

keskustella kokeneen sielunhoitajan

ja hengellisen ohjaajan

kanssa, jonka psykologinen silmä

on vakuuttavan tarkka.

Taneli Kylätasku

paljastaa itsestään yllättävän

paljon. Jotkut päiväkirjamerkinnät

ja runot tuntuvat aivan

liian henkilökohtaisilta

päätyäk seen julkisuuteen.

Millainen kuva Hynnisen sisäisestä

maailmasta piirtyy?

Tunteiden ilmaiseminen ei ole

helppoa. Sisällä asuu tiukka,

äkkipikainenkin opettaja. Taiteilija

on itseään analyyttisesti

tarkkaileva, mutta muutokseen

haluton auktoriteetti.

Kirjan sulkeuduttua Hynninen

seisoo edelleen lavalla ja

jää etäiseksi. Hänen nuorena

omaksumansa kristilliset, isänmaalliset

ja ihanteelliset elämänarvonsa

kirja tavoittaa hyvin,

mutta aivan hänen sydämeensä

asti se ei onnistu ulottumaan.

Henna Salmela

Parantavat

haavat

Hän ei syntiä tehnyt,

hänen suustaan ei

valhetta kuultu.

Häntä herjattiin, mutta hän

ei vastannut herjauksella,

hän kärsi, mutta ei uhkaillut,

vaan uskoi itsensä

oikeamielisen tuomarin

haltuun.

Itse, omassa ruumiissaan,

hän ”kantoi meidän syntimme”

ristinpuulle, jotta me

kuolisimme pois synneistä

ja eläisimme vanhurskaudelle.

”Hänen haavansa

ovat teidät parantaneet.” Te

olitte ”eksyksissä niin kuin

lampaat”, mutta nyt te

olette palanneet

sielujenne paimenen ja

kaitsijan luo.

Ensimmäinen Pietarin

kirje 2: 21-25

Rukous

Puhdista minut,

niin että puhdistun

Paranna minut,

niin että paranen

Vedä minut luokseni,

niin sydämeni saa

rauhan.

Martin Lönnebo:

Rukoushelmet – elämän helmet.

Kirjapaja 2006.

Espoon tuomiokirkkoseurakunta

Exodus-kuoron

Helmihetki

-konsertti

to 18.4. klo 19 Kauklahden kappeli

Helmihetki Pyhän äärellä -musiikkia

Lönnebon rukoushelmien sisältöihin.

Kauppamäki 1

Tule askartelemaan omat

rukoushelmet klo 18.

Hyvä paimen

Vaikeinta on myöntää olleensa väärässä. On helpompaa

jäädä inttämään asiasta tai jotenkin

kiertää se kuin myöntää erehtyneensä. Kun

joutuu myöntämään olleensa väärässä, samalla

törmää omiin rajoihinsa.

Voi jopa tuntea itsensä tyhmäksi. Että ei sitä lopulta

niin skarppi ollutkaan. Jotain jäi tajuamatta, vaikka kuinka

käytti päätään.

Omaa syntisyyttään on vaikea myöntää sen takia, että samalla

joutuu myöntämään olleensa väärässä. Kun kaikki

maailman self-help -kirjallisuus julistaa, että sinusta voi

tulla mitä tahansa – rikas, laiha, menestynyt ja urheilullinen

– mukaan ei sovi se, että suunnitelmat eivät läheskään

aina toteudu tai ne voivat epäonnistua.

Ja niin paljon kuin mediassa hehkutetaan menestyjiä –

urheilu, viihde, julkkikset – paljon harvemmin muistetaan

mainita niitä, jotka epäonnistuvat, karsiutuvat tai eivät ole

enää kiinnostavia.

Syntisyydessä on kyse siitä, että kaikki ei aina mene niin

kuin toivoisi. Hyvistä päämääristä huolimatta ihmiset epäonnistuvat

ja epäonnistuessaan usein satuttavat toisia.

2. sunnuntai pääsiäisestä | 1. Pietarin kirje

2:21–25. | Lue myös Johanneksen evankeliumi

10:11–16, Psalmi 23 sekä Hesekielin kirja 34:11–16.

Epämiellyttävä totuus

Leppävaaran seurakunta

Mitä tapahtuu kappelilla?

Perkkaan kappelin toiminnan

suunnittelutilaisuus su 14.4. klo 11.30

Leppävaaran kirkon seurakuntasalissa.

Perkkaan kappeli menee vuodeksi

remonttiin elokuussa 2013. Nyt on tilaisuus

ideoida heti messun jälkeen kirkkokahveilla

remontin jälkeistä toimintaa Perkkaalle.

Kirkon sanoman ytimessä on ajatus siitä, että Kristus kärsi

meidän puolestamme ja sen kautta sovitti ihmisten synnit.

Ajatus nojaa siihen, että ihmiset ovat syntisiä ja tekevät

usein väärin toisia kohtaan. Muuten sovituksessa – siis sovinnon

tekemisessä – ei ole mitään mieltä. Näkökulmasta

riippuu, onko ajatus mielekäs.

Mitä tiukemmin kiinnittää katseensa menestykseen, sitä

vähemmän tilaa on ajatukselle epäonnistumisesta, sovituksesta

puhumattakaan.

Tai toisesta näkökulmasta: jos näkee ympärillään ihmisten

rajallisuuden, epäonnistumiset, unohtamiset ja perheriidat,

silloin sovinto usein kuulostaa houkuttelevammalta.

Risto Rytin kuuluisa toteamus on, että tosiasioiden tunnustaminen

on viisauden alku. On silti vain niin vaikeaa

myöntää olleensa väärässä tai tunnustaa, että nyt asiat eivät

suju.

Epämiellyttävää. Kuka nyt haluaa olla syntinen.

Vilppu Huomo

vilppu.huomo@evl.fi

Kirjoittaja on seurakuntapastori Olarin seurakunnassa.

Hän asuu Niittymaalla.

Espoon tuomiokirkkoseurakunta

Laulu

Laulun

TARINA

Virsi –

lohdun tuoja

to 18.4. klo 18.30 Laaksolahden kappeli

JUKKA TOLONEN ja JUNNU AALTONEN

Kahvitarjoilu klo 18 ~ Ylänkötie 16

Satu Eronen / satuhelsinki.wordpress.com

Esse | Espoon seurakuntasanomat | 15 | 11.4.2013

19


Mielipide Esse, PL 279, 00181 Helsinki | esse.mielipide@kotimaa.fi

Hyvät mielipide✚kirjoittajat!

Essen Mielipide-palsta julkaisee korkeintaan 1 500

merkkiä pitkiä mielipide kirjoituksia. Toimitus

lyhentää ja muokkaa tekstejä tarvittaessa. Lähetä

tekstin mukana yhteystietosi toimituksen tietoon.

Kysymys vailla

vastausta

Richard Järnefeltin vastaus

(Esse 13/2013) Valto Meriläiselle

vapaamuurariuden suhteesta

pappeuteen ja kristillisyyteen

on enemmän ontuva kuin

osuva. Kirkollisten toimitusten

kohteille ei ehkä ole sama,

onko suorittaja muuraripappi.

Ainakin sidos järjestöön pitäisi

ilmoittaa.

Kristinuskon käsite kun on

melko laaja, eikä kukaan pysty

sitä tyhjentävästi selittämään.

Vapaamuurariuden käsite on

vielä epätarkempi kuvaamaan

kaikkea sen taakse eri aikakausina

ja eri maissa kätkeytynyttä.

Papin virka ei ole universaali.

Se on sidoksissa uskonnolliseen

yhdyskuntaan. Siten

papin suhde vapaamuurariuteen

ei ole yksiselitteinen. Ortodoksikirkko

on oivaltanut

mainitun eron rivijäsenen ja

henkilökunnan välillä. Lähtökohtana

on, että ortodoksikirkon

jäsenille vapaamuurarius

on sallittua, papistolle ei. Myös

katolinen kirkko on perinteisesti

asennoitunut kielteisesti

vapaamuurariuteen ja torjunut

sen kristillisten dogmien

vastaisena.

Järnefelt itse ei koe asetelmaa

ongelmaksi ratsastaessaan

kahdella hevosella ”pappina”

ja ”rapparina”. Missään

Kehu tai moiti

tapauksessa Järnefelt ”antroposofisen”

La Sociedad del

Amor -järjestön edustajana ei

ole oikea henkilö vastaamaan

kysymykseen, kuinka evankelisluterilaisen

kirkon jäsenen

tai papin tulisi suhtautua vapaamuurariuteen.

Helsingin yliopiston dogmatiikan

professori Miikka

Ruokanen toi taannoin voimakkaasti

esille mielipiteensä,

ettei kristitty voi olla vapaamuurari.

Mahdollisesti hänellä

ei ollut oikeaa näkemystä

vapaamuurariudesta. Kuka

tietää?

Jarmo J Tuokko

valtiotieteiden maisteri

Espoo

Karhunpalvelus

naispapeille ja

naispappeudella

Espoon yhteinen kirkkovaltuusto

päätti 27.3. äänin 32–21

lakkauttaa määrärahojen jakamisen

eräille avustusjärjestöille.

Äänestyksen kohteena olleen

jakamaton kansainvälinen

vastuu -määrärahan suuruus

vuodelle 2013 on reilut 2

miljoonaa euroa, joka otetaan

Espoon seurakuntayhtymälle

vuonna 2012 maksetuista 48

miljoonan euron verotuloista.

Määrärahojen lakkauttamisen

perusteina oli järjestöjen

www.esse.fi/palaute

Pääsiäisen iloa etsittiin

(Esse 27/2013) oikein

haulikon kanssa. Minulle tarinan

sanoma ja sen mahdollinen

vertauskuvallisuus ei

auennut. Näin ehkä siksi, että

siinä tapettiin väärä eläin!

Mies, jolle metsästys on

”mieleistä ajanvietettä, jossa

voi hengähtää”, seuraa jäniksen

jälkiä, ampuu jäniksen

ja lopulta – poistuessaan palamaan

jäävältä nuotiolta! –

kantaa jänistä jaloista.

Kuvassa metsästäjä kuitenkin

roikottaa kaniinia. Lajintuntemus

petti

Terho Poutanen

Toinen ruutu

Kun näin uuden Essen

ensimmäistä kertaa

minulle tuli surullinen olo.

Samalla lailla koen joka kerralla,

kun avaan uuden lehden.

Ensimmäisen lehden meinasin

heittää epähuomiossa pois,

koska luulin sitä joksikin ilmaisjakelulehdeksi.

Lehti näyttää tosi ankealta,

kaipaan vanhaa ulkoasua. Sitä

oli ilo lukea. Kyllä nytkin luen,

sisältö on hyvä mutta ulkoasultaan

lehti on ankea. Toivottavasti

palaamme pian entiseen.

Kaikesta huolimatta

ystävällisin terveisin.

Terttu

taneli.kylatasku@kotimaa.fi

suhtautuminen muun muassa

naispappeuteen.

Päätös oli mielestäni poliittinen

karhunpalvelus naispapeille,

koska Espoon seurakuntien

naispapeilta ei ole tullut

mitään kannanottoa asian

suhteen.

Espoon yhteisen kirkkovaltuuston

äänestämällä syntynyt

päätös poikkeaa merkittävästi

valtakunnallisesta käytännöstä

ja on pahasti ristiriidassa

niiden tahdonilmausten

kanssa, jotka muodostuvat yksityisiltä

ja seurakuntien kautta

saaduista vapaaehtoisista

taloudellisista kannatuksista

sekä testamenttilahjoituksista.

Nyt syrjityt järjestöt ovat

valtakunnallisesti kirkon hyväksymiä

avustusjärjestöjä ja

saavat tukea myös valtion kehitysyhteistyön

määrärahoista.

Äänestyspäätös tekee naispappeudella

karhunpalveluksen

myös ilman avustusta jäävien

järjestöjen työntekijöille;

mm. lääkäreille, sairaanhoitajille

ja opettajille. He ovat

vuosia tehneet pyyteetöntä

avustustyötä kehitysmaiden

köyhien parissa. Niin auttajien

kuin autettavien on täysin

mahdotonta ymmärtää tehtyä

päätöstä, joka pahimmillaan

johtaa avustustyön lopettamiseen.

Edustaako tehty päätös aitoa

kristillistä vastuunkantamista?

Uskon että suuri osa meistä

kirkollisverojen maksajista

toivoo yhteisten varojen jakamisen

tapahtuvan oikeudenmukaisesti

ja perustuvan järjestöjen

avustuskohteissa tekemään

työhön.

Leo Hiltunen

Espoon yhteisen

kirkkovaltuuston jäsen

Olari

Espoon kirkkovaltuutettu

Lumipukuinen

sotilas patsaaksi

Älkää valitko talvisodan muistomerkiksi

sellaista tekelettä,

josta pitää kysellä, mitä se

on. Jos Suomesta löytyy vielä

kuvanveistäjä, joka osaa tehdä

näköistaidetta, pyydetään

häntä tekemään näköispatsas

lumipukuisesta talvisodan sotilaasta.

Kunnia heille, talvisodan

sankareille.

Veikko K. Puhakka

sotaveteraani, tutkija

Espoo

Esse | Espoon seurakuntasanomat | 15 | 11.4.2013

20

Tapiolan seurakunta

Jukka Salminen

Tapiolassa ti 24.3.

Gibu gibu! Lähetysmusikaali

lapsille klo 9.30 ja 10.40

Jukka Salmisen

Tuhkamessu klo 18

Tapiolan seurakunta

Lasse Heikkilän

Suomalainen messu

su 21.4. klo 10 Tapiolan kirkossa

Kauniaisten suom. seurakunta

P

ohjoismaisia säveltäjiä

K O N S E R T T I

La 13.4. klo 18 Kauniaisten kirkossa

Annemarie Åström viulu

Sonja Fräki piano

Vapaa pääsy, ohjelma 5 € Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

More magazines by this user
Similar magazines