Lataa esite (PDF) - Selog

selog.fi

Lataa esite (PDF) - Selog

RITILÄKATTOJÄRJESTELMÄT


-sertifioitu


Turvallisuus ensin!

'*3&&9*5

'*3&&9*5

Ritiläkatot maksimoivat tilan käyttämällä hyväksi

avointa tilaa sisäkattojen yläpuolella. Tärkeää

on, että savu ja kuumuus voidaan

poistaa nopeasti sisäkaton läpi tulipalon

sattuessa.

Ritiläkatot antavat arvokkaita minuutteja

evakuoitaessa ihmisiä rakennuksesta,

mikä voi joissakin tapauksissa säästää ihmishenkiä.

Ritiläkattomme valmistetaan korkealaatuisesta

alumiinista, joka ei syty, ei luovuta myrkyllistä

savua tai höyryjä ja on myös täysin

kierrätettävä.

Sisäkaton yläpuolelta alkava tulipalo voidaan

havaita helpommin ja aiemmassa vaiheessa.

Ritiläkatto luo turvallisuutta edistäviä tekijöitä

lentokentille, rautatie- ja metroasemille,

koska vaaralliset esteet sisäkaton yläpuolella

ovat helpompia paikallistaa.


Index

HAKEMISTO

Sivu.

EUROGRID 5 4 - 5

EUROGRID 9 6 - 7

EUROGRID 12 8 - 9

EUROGRID 30 10 - 11

EUROGRID DETALJEJA 12 - 13

EUROGRID 15T 14 - 15

EUROGRID 24T 16 - 17

DELTAGRID 4 18 - 19

DELTAGRID 4 T-listalle 20 - 21

DELTALINE 4 22 - 23

DELTA 800 24 - 25

BI-PLANAR 9 26 - 27

EUROLINE 5 - 9 - 12 - 15 - 24 - 30 28 - 29

ALM RITILÄT 30 - 31

PROJEKTIT 32 - 33

REFERENSSIT 34 - 35


Eurogrid 5

4


Alumiiniset avoimet ritiläkatot on suunniteltu silmällä pitäen SOLUN MITAT PAINO AVOIN ALUE PEITTÄVYYSKULMA

täydellisyyttä ja ne tarjoavat toimivaa suorituskykyä ja P X L X K (mm) KG / m2 % Aste

kaiken kaikkiaan monipuolisen ratkaisun!

Eurogrid 5 on tarkkuusvalmistettu alumiininen 50x50x30 3,20 81 35º

ritiläkatto, jossa on 5 mm:n lamelliprofiili. Paneelit 60x60x30 2,67 84 30º

ovat vakiona 600x600 mm ja koostuvat U-muotoisista 75x75x30 2,13 87 25º

lamelleista. Integroitu ripustusjärjestelmä on valmistettu 86x86x30 1,87 89 22º

samoista U-muotoisista lamelleista. Pienille soluille suosittelemme, että 100x100x30 1,60 90 20º

ripustuslistat ripustetaan 600 mm:n välein estämään 120x120x30 1,33 92 17º

järjestelmää roikkumasta lamellien pienestä leveydestä (5 mm) 150x150x30 1,07 93 15º

ja korkeudesta (30 mm) johtuen.

Eurogrid 5 -paneelit voidaan toimittaa irrallisina työmaalla

tapahtuvaa kokoamista varten. Voimme toimittaa ritilät myös

kasattu, joka mahdollistaa nopean ja helpon asennuksen

työmaalla.

Valaistus, lämmitys, ilmanvaihto, ilmastointi, sekä sprinkler- ja

turvajärjestelmät voidaan integroida ja asentaa

sisäkattojärjestelmän yläpuolelle tai sen sisään.

Ritilä 600x600mm

5

Ripustuslista HR-1800


Eurogrid 9

6

Tilanne ennen

Tilanne jälkeen


Eurogrid 9 on tarkkuusvalmistettu alumiininen SOLUN MITAT PAINO AVOIN ALUE PEITTÄVYYSKULMA

ritiläkatto, jossa on 9 mm:nlamelli. P X L X K (mm) KG / m2 % Aste

Ritiläelementit ovat vakiona 600x600mm ja koostuvat

U-muotoisista lamelleista. Integroitu ripustusjärjestelmä on 50x50x30 3,20 67 30º

tehty samoista U-muotoisista lamelleista. 60x60x30 2,67 72 25º

Eurogrid 9 –ritilän lamellit toimitetaan yleensä irrallisina 75x75x30 2,13 77 20º

koottavaksi työmaalla. Voimme myös toimittaa ne kasattuina 86x86x30 1,87 80 17º

joka mahdollistaa nopean ja helpon asennuksen 100x100x30 1,60 83 15º

työmaalla. 120x120x30 1,33 86 12º

150x150x30 1,07 88 10º

Valaistus, lämmitys, ilmanvaihto, ilmastointi, sekä

sprinkler- ja turvajärjestelmät voidaan integroida ja asentaa 50x50x40 4,00 67 45º

sisäkattojärjestelmän yläpuolelle tai sen sisään. 60x60x40 3,33 72 40º

7

75x75x40 2,67 77 32º

86x86x40 2,33 80 30º

100x100x40 2,00 83 25º

120x120x40 1,67 86 20º

150x150x40 1,33 88 16º

200x200x40 1,00 91 12º

300x300x40 0,67 94 8º

100x100x50 2,58 83 30º

120x120x50 2,15 86 25º

150x150x50 1,72 88 23º

200x200x50 1,29 91 18º

300x300x50 0,86 94 13º


Eurogrid 12

8


Eurogrid 12 on tarkkuusvalmistettu alumiininen avoin

ritiläkatto, jossa on 12 mm U-lamelli.

Ritiläelementit ovat vakiona 600x600 mm ja koostuvat Umuotoisista

lamellista. Integroitu ripustusjärjestelmä on

tehty samoista U-muotoisesta lamelleista.

Eurogrid 12 –ritilät toimitetaan irrallisina lamelleina

koottavaksi paikan päällä.

Voimme myös toimittaa ritiläelementit myös kasattuina,

joka mahdollistaa nopean ja helpon asennuksen työmaalla.

Valaistus, lämmitys, ilmanvaihto, ilmastointi, sekä sprinkler- ja

turvajärjestelmät voidaan integroida ja asentaa

sisäkattojärjestelmän yläpuolelle tai sen sisään.

9

CR 600mm

Ripustuskiinnike

CR -600mm

SOLUN MITAT PAINO AVOIN ALUE PEITTÄVYYSKULMA

P X L X K (mm) KG / m2 % Aste

50x50x40 4,00 58 40º

60x60x40 3,33 64 35º

75x75x40 2,67 71 32º

86x86x40 2,33 74 30º

100x100x40 2,00 77 25º

120x120x40 1,67 81 20º

150x150x40 1,33 85 16º

200x200x40 1,00 88 12º

CR 1200mm

300x300x40 0,67 92 8º

Ripustuskohdat max. 1200mm

Ripustuslistat 1800mm

Liitos


Eurogrid 30

10


Eurogrid 30 on tarkkuusvalmistettu alumiininen avoin

riitläkatto, jonka U-lamelli on 30 mm.

Paneelit ovat vakiona 600x600 mm ja koostuvat Umuotoisista

lamelleista. Integroitu ripustusjärjestelmä on

tehty samoista U-muotoisista lamelleista.

Eurogrid 30 –ritilän lamellit toimitetaan irrallisina ja

kasataan elementeiksi asennuskohteessa

Valaistus, lämmitys, ilmanvaihto, ilmastointi, sekä sprinkler- ja

turva järjestelmät voidaan integroida ja asentaa

sisäkattojärjestelmän yläpuolelle tai sen sisään.

30mm

80mm

Kannatinlista Välilista

1800mm 1200mm

11

SOLUN MITAT PAINO AVOIN ALUE PEITTÄVYYSKULMA

P X L X K (mm) KG / m2 % Aste

150x150x80 3,47 64 32º

200x200x80 2,60 72 27º

300x300x80 1,73 81 17º

600x600x80 0,87 90 8º

Välilista

600mm

Kannatinlista

1800mm


Eurogrid tiedot

12

1.1mm

1.8mm

2mm

Eurogrid rei’itetty

3.5mm 3.5mm

3.5mm

3.54mm 3.54mm

5mm

4.25mm 4.25mm

6.01mm

Eurogrid

Valaisinlevy

Tyyppi 11 -

350 30º / 60º

9%

Tyyppi 18 -

354

45º

20,3%

Tyyppi 20 -

425

45º

17,4%

1.) Ritilät eikataan paikalla

2.) Ritilät toimitetaan reiällä (valinnainen)


13

Kasausohjeet

86x86x40mm 40mm

86mm

Ripustuskiinnike

B

A

A - terä

B - terä

B

A

Liitos

Ripustuslista


Eurogrid 15T

14


Eurogrid 15T on alumiininen avoin ritiläkatto, SOLUN MITAT PAINO AVOIN ALUE PEITTÄVYYSKULMA

jossa on 15 mm:n U-lamelliprofiili. P X L X K (mm) KG / m2 % Aste

Ritiläelementit ovat vakiona 600x600mm tai 600x1200 mm.

50x50x40 3,99 49 50º

Eurogrid 15T - ritilät ovat valmistettuja sopimaan 60x60x40 3,32 56 40º

saumattomasti standardiin T15-järjestelmään, joka mahdollistaa 75x75x40 2,66 64 30º

nopean asennuksen ja yhtenäisen viimeistelyn. 86x86x40 2,33 68 25º

Paneelit voidaan nostaa ylös ja poistaa helposti. 100x100x40 1,99 72 22º

Eurogrid 15T ritilän lamellit toimitetaan irrallisina 120x120x40 1,66 77 20º

työmaalla tapahtuvaa kokoamista varten. Voimme toimittaa 150x150x40 1,33 81 16º

ritilät valmiiksi kasattuina, joka mahdollistaa nopean ja helpon 200x200x40 1,00 86 14º

asennuksen työmaalla. 300x300x40 0,66 90 11º

Valaistus, lämmitys, ilmanvaihto, ilmastointi, sekä sprinkler- ja

turva järjestelmät voidaan integroida ja asentaa

sisäkattojärjestelmän yläpuolelle tai sen sisään.

15

Välilista 600

Kannatinlista 3700

Välilista 1200


Eurogrid 24T

16


Eurogrid 24T

Eurogrid 24T on alumiininen avoin ritiläkatto, jossa 24

mm:n U-lamelli.

Ritiäelementit ovat 600x600mm tai 600x1200 mm..

Eurogrid 24T -ritilät ovat valmistettuja sopimaan helposti

ja saumattomasti standardiin T24 järjestelmään, joka

mahdollistaa nopean asennuksen ja yhtenäisen ja

viimeistelyn.

Paneelit voidaan nostaa ja poistaa helposti.

Eurogrid 24 –ritilät voidaan toimitetaan irrallisina

lamelleinta koottavaksi työmaalla. Voimme myös toimittaa

ritilät kasattuina, joka mahdollistaa nopean ja helpon

asennuksen työmaalla.

Valaistus, lämmitys, ilmanvaihto, ilmastointi, sekä sprinkler- ja

turvajärjestelmät voidaan integroida ja asentaa

sisäkattojärjestelmän yläpuolelle tai sen sisään.

17

Välilista 1200

Välilista 600

SOLUN MITAT PAINO AVOIN ALUE PEITTÄVYYSKULMA

P X L X K (mm) KG / m2 % Aste

50x50x40 4,45 27 59º

60x60x40 3,71 36 46º

75x75x40 2,96 46 40º

86x86x40 2,59 50 31º

100x100x40 2,22 58 27º

120x120x40 1,85 64 22º

150x150x40 1,48 71 17º

200x200x40 1,11 77 10º

300x300x40 0,74 85 5º

Välilista1200

Kannatinlista 3700


Deltagrid 4

18


Deltagrid 4 on alumiininen avoin ritiläkatto, jossa on

ainutlaatuinen 4 mm leveä, kolmionmuotoinen lamelli.

Ritilän korkeus voi olla 30 tai 35 mm silmäkoot 40-100 mm.

Ritilät ovat vakiona 600x1200 mm ja ne asennetaan Delta

ripustusjärjestelmällämme, joka tekee niiden asennuksesta

ja uudelleen avaamisesta helppoa.

Deltagrid 4 ritiläkatto on yhtenäinen saumaton pinta,

jossa kannatinjärjestelmä jää piiloon.

Järjestelmä sopii ihanteellisesti julkisiin tai tiloihin, joissa

tehdään paljon huoltotöitä.

Deltagrid-ritilät toimitetaan aina kasattuna.

Valaistus, lämmitys, ilmanvaihto, ilmastointi, sekä sprinkler- ja

turvajärjestelmät voidaan integroida ja asentaa

sisäkattojärjestelmän yläpuolelle tai sen sisälle.

Jatkoskappale

Ritilä 1200x600mm

SOLUN MITAT PAINO

P X L X K (mm) KG / m2

50x50x30 3,08

60x60x30 2,56

75x75x30 2,35

100x100x30 1,55

50x50x35 3,99

60x60x35 3,27

75x75x35 2,55

100x100x35 1,83

Deltakisko 2400mm

AVOIN ALUE PEITTÄVYYSKULMA

% Aste

85 30º

87 25º

90 17º

92 15º

85 33º

87 28º

90 20º

92 18º

4mm

Spring

H = 30 tai 35 mm


Deltagrid 4 T-listoin

20


Deltagrid 4 on alumiininen avoin ritiläkatto, jossa on SOLUN MITAT PAINO AVOIN ALUE PEITTÄVYYSKULMA

ainutlaatuinen 4 mm leveä, kolmionmuotoinen lamelli, P X L X K (mm) KG / m2 % Aste

Ritiläkorkeuset ovat 30 ja 35 mm ja silmäkoot 40-100 mm.

Ritiläelementit ovat vakiona 600x600 ja 600x1200 mm. 50x50x30 2,80 85 30º

Ritiläelementit toimitetaan kasattuina ja ne asennetaan T24 60x60x30 2,33 87 25º

tai T15 kannatinjärjestelmän moduuliin. 75x75x30 2,13 90 17º

100x100x30 1,40 92 15º

50x50x35 3,63 85 33º

Valaistus, lämmitys, ilmanvaihto, ilmastointi, sekä 60x60x35 2,97 87 28º

sprinkler- ja turva järjestelmät voidaan integroida ja asentaa 75x75x35 2,31 90 20º

sisäkattojärjestelmän yläpuolelle tai sen sisään. 100x100x35 1,66 92 18º

21


Deltaline 4

22


Deltaline 4 on alumiininen avoin lamellikatto, jossa on MITAT (mm) PAINO AVOIN ALUE

ainutlaatuinen 4 mm leveä, kolmionmuotoinen lamelli. h / etenemä KG / m2 %

18 mm:n tai 30 mm:n korkuiset lamellit kulkevat yhteen suuntaan.

Deltaline paneelit ovat vakiona 600x1200mm kokoisia. 18 / 15 5,20 73

Paneelit asennetaan Delta ripustusjärjestelmällä, joka tekee 18 / 20 4,35 79

paneelien irrottamisesta ja avaamisesta helppoa. 18 / 25 3,85 83

Jokainen paneeli toimii erillisenä tarkastusluukkuna. 18 / 30 3,50 86

30 / 15 8,05 73

30 / 20 6,00 79

Valaistus, lämmitys, ilmanvaihto, ilmastointi, sekä 30 / 25 4,77 83

sprinkler- ja turva järjestelmät voidaan integroida ja asentaa 30 / 30 3,95 86

sisäkattojärjestelmän yläpuolelle tai sen sisään.

23

Jatkokappale

Deltakisko 2400mm


Deltaline 800

24


Deltaline 800 on alumiininen avoin lamellikatto, jossa on MITAT (mm) PAINO AVOIN ALUE

ainutlaatuinen 4 mm leveä, kolmionmuotoinen lamelli. h / etenemä KG / m2 %

Lamellit ovat 18 mm:n tai 30 mm:n korkuisia

Deltaline paneelit ovat vakiona 800x800mm kokoisia. 18 / 15 5,20 73

Paneelit asennetaan Delta ripustusjärjestelmällä, joka tekee 18 / 20 4,35 79

paneelien irrottamisesta ja avaamisesta helppoa. 18 / 25 3,85 83

Jokainen paneeli toimii erillisenä tarkastusluukkuna. 18 / 30 3,50 86

30 / 15 8,05 73

30 / 20 6,00 79

Valaistus, lämmitys, ilmanvaihto, ilmastointi, sekä 30 / 25 4,77 83

sprinkler- ja turva järjestelmät voidaan integroida ja asentaa 30 / 30 3,95 86

sisäkattojärjestelmän yläpuolelle tai sen sisään.

25

Asennusjousi

Paneeli 800x800mm

Deltakisko 2400mm


Bi-planar 9

26


Bi-planar 9 on alumiininen avoin lamellikatto jossa on MITAT PAINO AVOIN ALUE

9 mm:n U-lamellit kulkevat yhteen suuntaan. P X L X K1 x H2 (mm) KG / m2 %

Paneelit ovat kooltaan vakiona 1200x600 mm ja koostuvat 300x50x40 - 20 2,30 80

U-muotoisista lamelleista. Integroitu ripustusjärjestelmä 300x60x40 - 20 1,97 83

on tehty samoista U-muotoisista lamelleista. Paneeli 300x75x40 - 20 1,63 85

koostuu A-lamellista (korkeus: 40 mm) ja välilamellista 300x86x40 - 20 1,45 87

(korkeus 20 tai 30 mm)

300x50x40 - 30 2,41 80

300x60x40 - 30 2,07 83

Käytävä paneelit voidaan loveta valmiiksi, jotta paneelit helppo 300x75x40 - 30 1,72 85

asentaa samaan linjaan käytäväratkaisuissa. 300x86x40 - 30 1,55 87

Paneelit toimitetaan aina kasattuina.

Valaistus, lämmitys, ilmanvaihto, ilmastointi, sekä

sprinkler- ja turva järjestelmät voidaan integroida ja asentaa Käytäväpaneelit

sisäkattojärjestelmän yläpuolelle tai sen sisälle. seinästä seinään

27

Pääkannatin H=40mm

Paneelien päätyliitos

.

Paneelin päätylamelli

Paneeli 1200x 600mm

Välilamelli h=20mm tai 30mm

300mm


Euroline 5-9-12-15-24-30

28


Euroline on alumiininen avoin lamellikatto, jossa

5, 9, 12, 15, 24, 30 U-lamelli.

Paneelit ovat vakiona 600x1200 mm ja ne ripustetaan Delta

ripustusjärjestelmällä, joka tekee niiden asentamisesta ja

avaamisesta helppoa.

Euroline sopii käytettäväksi varsinkin tiloissa, joissa tarvitsee

tehdä paljon katon yläpuiolisia huoltotöitä. Jokainen paneeli on

irroitettavissa alaspäin kuten tarkastusluukku.

Valaistus, lämmitys, ilmanvaihto, ilmastointi, sekä sprinkler- ja

turvajärjestelmät voidaan integroida ja asentaa

sisäkattojärjestelmän yläpuolelle tai sen sisään.

29


Säleiköt (ALM)

30


CL erikoistuu korkealaatuisten sisäkattojärjestelmien SOLUN MITAT PAINO AVOIN ALUE PEITTÄVYYSKULMA

suunnitteluun ja valmistukseen. ALM ritiläkatot P X L X K (mm) KG / m2 % Aste

ovat yksinkertaisia T-lista asenteisia kattoja.

ALM on monipuolinen, yksilamellinen ritiläkatto, joka 13x13x13x0.5 2,7 85

tarjoaa lähes rajattoman määrän eri silmäkokoja ja korkeuksia 15x15x15x0.5 2,7 86 45º

Ritilät toimitetaan aina kasattuina eri moduuleissa. 17x17x13x0.5 2,0 86

Vakiomoduulikoot 600x600, 600x1200, 900x900 20x20x15x0.5 2,0 86

Ritilät voidaan valmistaa T-listalta hieman putoaviksi tai

T-listan alapinnan kanssa samaan tasoon. Listajärjestelmä 20x20x20x0.6 3,4 86

voi olla T15, T24 tai Fineline tarpeen mukaan. 25x25x15x0.6 2,0 87

30x30x20x0.6 2,2 88

30x30x26x0.6 2,9 88

31x31x30x0.6 3,4 88

33x33x20x0.6 2,0 89 45º

40x40x20x0.6 1,7 90

40x40x26x0.6 2,2 90

40x40x40x0.6 3,4 90

41x41x30x0.6 2,5 90

50x50x30x0.6 2,0 93 32º

50x50x40x0.6 2,7 93

60x60x30x0.6 1,7 95

60x60x40x0.6 2,2 95

31

50x50x30x0.8 2,7 93

60x60x50x0.8 3,7 95 30º

75x75x50x0.8 3,3 96

100x100x50x0.8 2,2 98

Vakioivärit : Luonnonväri anodisoitu MF / RAL 9006 / MUSTA / VALKOINEN


Projektit

Metroasema, Alicante Banco Ahorros Madrid

Banco Ahorros Madrid

Banco Santander Madrid Banco Santander Madrid

32


33

Toimisto, Murcia Ostoskeskus Tanskassa

Lentokenttä UK

Ostoskeskus Tanskassa Metrovacesa Madrid


Referenssit

34

M 2 Tuote Projekti Maa Paikka

4000 Eurogrid 15T-120/40 mm Valkoinen Ostoskeskus Leiderdorp Alankomaat Leiderdorp

6433 Deltagrid 75/30 Ral 9006 Schiphol Alankomaat Amsterdam

850 Eurogrid 24T-120/40 mm Ral 9006 X-Factor Alankomaat Alkmaar

500 Eurogrid 15T-50/40 mm Ral 9006 Toimistokeskukset Alankomaat

1500 Eurogrid 15T-150/40 mm Valkoinen Brugman keukens Alankomaat Useita paikkoja

2400 Eurogrid 15T-120/40 mm Ral 9006 Ostoskeskus Kronenburg Alankomaat Arnhem

2200 Eurogrid 15T-200/40 mm Valkoinen Ostoskeskus Sterrenburg Alankomaat

750 Eurogrid 9-75/40 mm Ral 9006 Diamantgroup Alankomaat Tilburg

640 Deltagrid 50/30 Valkoinen, as. järjestelmä Lampenier Alankomaat Useita paikkoja

200 Deltagrid 40/30 Valkoinen Kulttuuritalo Alankomaat Doorn

1700 Eurogrid 9-75/50 mm Musta Holland Casino Alankomaat Groningen

2000 ALM 15x15x15 mm Valkoinen Albert Heijn Alankomaat

1600 Deltagrid 75/30 Ral 9006 Police office Alankomaat Amsterdam

7 stuks Skylite round diam.7000 mm Supermarket Alankomaat Hoogvliet

16738 Eurogrid 15T-200/40 mm Valkoinen , Hanos Belgia Antwerpen

14000 Eurogrid 9-75/50 Ral 9006

Eurogrid 9-100/50 Ral 9006

6000 Eurogrid 15T 150/80 Beige

9000 Eurogrid 9-150/40 Valkoinen

3000 Eurogrid 9-75/40 Valkoinen

500 Eurogrid 9-50/50 Musta

2000 Eurogrid 15T-75/40 valkoinen

1500 Eurogrid 15T-100/40 Ral 9006

1000 Eurogrid 5-100/30 Ral 9006

500 Eurogrid 9-75/40 Ral 9006

800 Eurogrid 24T-75/40 Ral 9006

500 Eurogrid 24T-75/40 Ral 9006

800 Eurogrid 9 86/40 Ral 9006

750 Erityiset alumiiniset laatat maalattu

alumiinin värisiksi

8000 Beamgrid 1200x1200mm + infill tiles

+ Clip-in Tiles Valkoinen

300 Erikoislaatat

4000 Beamgrid erit. valkoinen

700 Eurogrid 9-50/50 Musta

2000 Eurogrid 9-75/40 Valkoinen

500 Euroline 9 300x15x30mm Ral 9006

500 Deltaline 4 Pitch = 25mm , H=30mm

Forum Espanja Barcelona

Zara Espanja Useita paikkoja

El Corte Ingles Espanja Useita paikkoja

Sairaala Espanja Madrid

BCSH-pankki Espanja Madrid

Liikekeskus Espanja Madrid

Tiendas Casa Espanja

Toimistot Espanja Murcia

Toimistot Espanja Barcelona

Rautatieasema Espanja Madrid

Metrovacesa Espanja Madrid

Casino Espanja Badajoz

Metroasema Espanja Alicante

Lentokenttä Espanja Tenerife

C.E.C.A Espanja Madrid

Siemens Espanja Madrid

Toimistot Espanja Jerez

Bricor Espanja Madrid

Torre Mutua Madrileña Espanja Madrid

CIDAUT Espanja Valladolid


35

M 2 Tuote Projekti Maa Kaupunki

2156 Deltagrid 50/30 Ral 9006 Toimisto Suomi Helsinki

800 Eurogrid 9-60/50 mm Laivakohde Helsinki Suomi Helsinki

1000 Eurogrid 9-75/40 mm Valkoinen Suomi Helsinki

1400 Eurocell 12-150/40 mm Valkoinen Graniittitalo, terveystalo Suomi Helsinki

1206 Eurogrid 5-50/30 mm Valkoinen Graniittitalo Suomi Helsinki

1630 Eurogrid 15T-150/40 mm Valkoinen Ostoskeskus Suomi Helsinki

1764 Deltaline Pitch 20mm , Ral 9006 Koulu Suomi Helsinki

600 Deltagrid 40/30 Valkoinen Toimisto Suomi Helsinki

860 E15T-150/40 Valkoinen Koskikeskus kauppakesku Suomi Tampere

1000 Biplanar 9-300x30x40 mm Ral 7047 Ellsa toimisto Suomi Helsinki

315 Biplanar 9-300x30x40 mm Ral 9007 Kontulan metroasema Suomi Helsinki

500 Eurogrid 9-75x75/40 Valkoinen Jyväskylän keskussairaala Suomi Jyväskylä

1200 Eurogrid 15T-150/40 mm Valkoinen Haminan Satama Suomi Hamina

1500 ALM ritilä 20x80x20 ral 9006 Audicenter Vantaa Suomi Vantaa

1500 ALM ritilä 25x25x15 Valkoinen Lidl myymälä Suomi Vaasa

11500 Eurogrid 15T-100/40 mm Valkoinen Germany Frankfurt

1280 Eurogrid 15T-78/40 mm Valkoinen Büro Germany Frankfurt

1350 Eurogrid 15T-100/40 mm Valkoinen Supermarket Germany Dortmund

2000 Eurogrid 9-86/30 mm Valkoinen Supermarket Letland Riga

3700 Eurogrid 9-100/30 mm Ral 9006 Liepaja Rimi Letland Riga

1055 Eurogrid 30 600x600x80 mm

Ral 9006 Ostoskeskus Denmark

400 sf Eurogrid 9-75/40 mm Valkoinen Oak Valley Elementary School USA Etelä-Kalifornia

200 sf Eurogrid 9/16" 8"x8"x1,57" Valkoinen Ranch House USA Denver Colorado

1500 sf Eurogrid 9/16" 8"x8"x1,57" Musta BOM CASINO USA Los Angeles

3772 sf Eurogrid 9 75x75x40mm Valkoinen Deutsch 2 School USA Rancho Cucamonga

2000 Deltagrid 50x50x30 mm Ral 9006 Lager Schuler Modul AG Zwitserland Altdorf

Similar magazines