Sosiaalipolitiikka ja päätöksenteko - Sosiaalipoliittinen yhdistys ry

sosiaalipoliittinenyhdistys.fi

Sosiaalipolitiikka ja päätöksenteko - Sosiaalipoliittinen yhdistys ry

5

koulutetut näyttävät joskus tuntevan luvattoman kehnosti suomalaista yhteiskuntaa –

sosiaaliturvajärjestelmästämme puhumattakaan. Sen sijaan eri verkostoissa

sosiaalipolitiikan asiantuntijoilla on usein erittäin suuri vaikutus. Otan esimerkiksi sellaiset

henkilöt, joilla on ollut vaikutus ainakin minuun ja moniin kollegoihini – Olavi Riihinen, Urho

Rauhala, Jorma Sipilä, Vappu Taipale, Olli Kangas, Raili Julkunen, Veli-Matti Ritakallio,

Juho Saari, Hannu Uusitalo ja edesmennyt Matti Heikkilä. Tässä vain muutama nimi

lukuisten vaikuttajien joukosta.

Hannu Uusitalo pohti eräässä artikkelissaan sitä, miten sosiaali- ja yhteiskuntapoliittinen

tutkimus on vaikuttanut ennen ja nykyisin esimerkiksi kansliapäälliköihin. Hän arvioi, ettei

aikaisemmin eikä nykyisinkään yliopistollinen tutkimus vaikuta eikä palvele

kansliapäälliköiden tehtäviä eikä toimeenpanoa yleensä. Hän on varmaan oikeassa, sillä

käytännön päätöksenteossa joudutaan etsimään kompromisseja eikä yliopistollinen

tutkimus juurikaan tarjoa politiikkavaihtoehtoja. Tutkimuksella on kuitenkin vaikutusta

erityisesti silloin kun valmistelu on huolellista eikä ratkaisuja sanella poliittisesti etukäteen.

Haluan painottaa sitä, että valtakunnan tason strateginen sosiaalipoliittinen ohjaus

tarvitsee tuekseen vahvaa tutkimuksellista näyttöä. Sosiaali- ja terveysministeriön

sektorilla toimivat (sektoritutkimus)laitokset ovat kansallinen innovaatio, joka lähentää

päätöksentekoa ja tutkimusta – näitä laitoksia ei saa heikentää tulevilla tutkimuspoliittisilla

linjauksilla.

Hyvät kuulijat

periaatteessa päätöksenteolla ja tutkimuksella on yhteiset tavoitteet. Tarvitsemme

selkeän kuvan nykytilanteesta, erilaisista syy- seuraus –suhteista, yhteisistä tavoitteista ja

käsityksen keinoista, joilla päästää tavoiteltuun tilaan. Tiedonkäyttö päätöksenteossa on

kuitenkin yksi vaikeimmista asioista, koska sekä päätöksentekijöillä että tutkijoilla on

rajoitteensa. Parempia päätöksiä saadaan aikaan avoimella vuoropuhelulla sekä

haastamalla paitsi päätöksentekijät myös tutkijat. Olen toistuvasti todennut, että

sosiaalipolitiikka tarvitsee demokratiaa ja demokratia sosiaalipolitiikkaa. Parlamentarismi

tukee poliittista keskustelua. Myös sosiaalipoliittista tutkimusta on harjoitettava eri

lähtökohdista – sitä ei pidä niputtaa esimerkiksi rahoituksellisesti yhteen putkeen.

Tarvitsemme sekä yliopistollista tutkimusta että sektoritutkimusta. Jos nämä

More magazines by this user
Similar magazines