Kansainvälisen sosiaalipolitiikan iltapäivä 7.3.2013

sosiaalipoliittinenyhdistys.fi

Kansainvälisen sosiaalipolitiikan iltapäivä 7.3.2013

Vammaisten ihmisten

perus- ja ihmisoikeudet

Kansainvälisen sosiaalipolitiikan

iltapäivä

7.3.2013 klo 13-16

SOSTE, Kotkankatu 9, 5. krs, Helsinki

Kenelle

Sosiaalipolitiikan

tutkijat, opiskelijat,

sosiaali- ja

terveysjärjestöjen

työntekijät, sosiaalija

terveydenhuollon

työntekijät ja

luottamushenkilöt,

kehitysyhteistyössä

mukana olevat ja

teemasta

kiinnostuneet.

Tavoite

Vammaisten henkilöiden oikeuksien turvaaminen on yksi keskeisistä

teemoista niin kansallisessa kuin kansainvälisessäkin keskustelussa.

Kataisen hallituksen ohjelma korostaa, että Suomessa kaikki ovat samanarvoisia

sukupuolesta, iästä, alkuperästä, kielestä, uskonnosta, vakaumuksesta,

mielipiteistä, terveydestä, vammaisuudesta, seksuaalisesta

suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä riippumatta.

Kuitenkin Suomi on yksi niistä maista, joka ei ole ratifioinut YK:n vammaisten

oikeuksia koskevaa yleissopimusta. Tilaisuuden tavoite on lisätä

tietoutta vammaisten ihmisten oikeuksista ja niiden toteutumisesta.

Info

Ilmoittautuminen 28.2. mennessä

http://www.eventilla.com/event/2710/

Tilaisuus on maksuton

Tilaisuuden järjestävät: SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry,

Sosiaalipoliittinen yhdistys ja Suomen ICSW toimintakunta.


Kansainvälisen

sosiaalipolitiikan iltapäivä

7.3.2013 ohjelma

Puheenjohtaja: tutkimusprofessori Susan Kuivalainen, Sosiaalipoliittinen

yhdistys, THL

13.00 Avaus

Susan Kuivalainen

13.10 Vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeudet

VIKE-vammaisten ihmisoikeuskeskus

Toiminnanjohtaja Kalle Könkkölä, Kynnys ry

Keskustelua

14.00 Kahvitauko

14.20 Vammaispolitiikan ajankohtaisia kysymyksiä kansallisella ja

kansainvälisellä areenalla

Pääsihteeri Pirkko Mahlamäki, Vammaisfoorumi

Keskustelua

15.00 Ihmisoikeusperusteisuus ja vammaisuus kehitysyhteistyössä

Projektikoordinaattori Rea Konttinen, ABILIS, Suomen ICSW

toimikunnan jäsen

Keskustelua

16.00 Päätös

Lisätietoja:

Ohjelmasta erityisasiantuntija Marja Tuomi, marja.tuomi@soste.fi

ja käytännön järjestelyistä koulutussihteeri Riitta Ikonen,

riitta.ikonen@soste.fi, puh. 050 531 3556

www.soste.fi

koulutus@soste.fi

www.sosiaalipoliittinenyhdistys.fi

More magazines by this user
Similar magazines