Nro 3/2012 - Kouvola

kouvola.fi

Nro 3/2012 - Kouvola

Kouvolan kaupungin tiedotuslehti 3/2012

Neljä numeroa vuodessa.

Ole hyvä!

Ruokaoppia

aistien avulla

s.12

LIIKUNTAVÄLINELAINAUS

TULI KIRJASTOIHIN s.4

KESKUSTAN IDEOINTIKILPAILU

RATKESI. s.14

Sisällä

Tapahtumat

syksy 2012

-teemasivut

Avaa ja

lue lisää!

Kouvolan kaupungin tiedotuslehti 3/2012 . 1 .


Kouvolan kaupungin tiedotuslehti 3/2012

SISÄLLYS >

Pääkirjoitus.................................................. 3

Kokoukset..................................................... 3

Liikuntavälinelainaus kirjastosta................ 4

Sähköinen liikuntalähete............................ 4

Syksyn liikuntaryhmät................................. 5

Kirjastojen aukioloaikamuutokset............... 5

Jättipalsamitalkoot..................................... 6

Ympäristöohjelma ja ekotukitoiminta......... 6

Parik tukena työllistymisessä...................... 7

Aikuisen kokoinen aukko............................. 7

Kunnallisvaalit............................................. 8

Kouvola verkossa uudella ilmeellä............. 8

Keltakankaan hammashoitola uudistui....... 9

Kouvolan katuvalaistus uusiutuu.................. 9

Suotuisa ilmasto yrittäjille........................... 10

Arabian maitokannut kiinnostivat............... 10

Syys-Kouvolassa tapahtuu.......................... 11

Sapere rohkaisee kokeilemaan..................12

Kansalaisopisto-opiskelua verkossa........... 13

Joustavaa opiskelua kansalaisopistossa.... 13

Tekstiviesti muistuttaa suun huollosta......... 13

Kuntalaiset visioivat keskustaa................... 14

Keskustavisio -ideakilpailun tulokset.......... 14

Lähistupa omaisen tukena........................... 16

Parempaa ensineuvontaa vanhemmille..... 16

Matkailun Masterplan etenee.................... 17

Matkailutoimiston uudet tilat...................... 17

Seniorit opiskelevat Intoa elämään........... 18

KSAO:n uudet tuulet.................................... 19

s.4

Lainaa kahvakuula!

Kirjastoista saa nyt myös liikuntavälineitä.

s.14

Hyvinvointia kurssilta

Senioreiden Intoa elämään -kurssilla

nauru raikaa.

Keskusta uusiksi

Kouvolan keskustan ideointikilpailu on ratkennut.

Lue, mitä kaikkea uutta Kouvolaan voisi

tulla!

Kulttuurisyksy 2012

Syksy on nuorten ja musiikin juhlaa.

s.18

s.11

s.5

s.7

Työelämään

Parik tukee työllistymisessä asiakkaan ehdoilla.

Kirjastojen aukioloajat uudistuivat

Tervetuloa Kuusankosken kirjastoon nyt myös

sunnuntaisin - tai nauti uudesta Kouvolan

brändi-ilmeestä kirjastoauton kyydissä!

Kouvolan kaupungin tiedostuslehti on julkinen tiedote, joka jaetaan ilmaisjakeluna koteihin.

Lehteä on jaossa myös kaupungin eri palvelupisteissä. Seuraava Kouvola -tiedotuslehti ilmestyy joulukuussa 2012.

Julkaisija Kouvolan kaupunki / Viestintä, puh. 020 61 511

Torikatu 10, PL 85, 45101 Kouvola, viestinta@kouvola.fi

Päätoimittaja

Viestintäpäällikkö Anne Käki

Toimitusneuvosto Annikki Niiranen, Eija Tiitinen, Susanna Toikander, Tuija

Hanski, Tea Salonsaari, Ilona Manninen

Kannen kuva

Pinja Kohvakka/Ummeljoen päiväkoti,

kuvaaja Minna Rajala

Toimitus/Taitto Aptual Oy, Kouvola

Painopaikka Scanweb Oy, Kouvola 2012

Kouvola-lehti verkossa www.kouvola.fi/tiedottuslehti

Jakelu

Jakelupalaute

Painos

Kouvolan kaupungin tiedotuslehden jakelun suorittaa

Jakelusuora Oy.

www.jakelupalaute.fi/kouvolatiedottaa tai

puhelimitse arkisin klo 9-16 puh. (05) 544 4070

53 000 kpl

ISSN-L 1798-8330

ISSN 1798-8403

. 2 .

Kouvolan kaupungin tiedotuslehti 3/2012


Kaupunki ”Meidän Maaseutu -festivaaleilla

Ensimmäiset maaseutufestivaalit Kouvolassa ja koko Suomessa

elokuun lopulla onnistuivat yli odotusten. Meidän Maaseutu

-tapahtuma kokosi maaseudun monipuolisen tarjonnan

hauskaksi koko perheen festivaaliksi. Samaan aikaan alueella

järjestettiin myös Ponikuninkuusravit ja valittiin Suomen

kaunein varsa valtakunnallisessa varsanäyttelyssä. Kaunis sää

siivitti tapahtumaa ja sai paikalle yli 11 000 kävijää. Tästä on

hyvä jatkaa ja tapahtumaa onkin jatkossa tarkoitus järjestää

joka toinen vuosi.

Katujuna Voiman kyydissä kesällä

Kesän aikana Kouvolaa kiertäneen katujuna Voiman kyydissä

istui kaikkiaan 5012 matkustajaa. Porista kesäviikoiksi Kouvolaan

vuokrattu katujuna liikennöi juhannuksesta lähtien

elokuun 5. päivään asti kolmella eri reitillä. Tykkimäen ja keskustan

välinen reitti oli suosituin vieden kokonaismatkustajamäärästä

puolet. Katujuna teki myös muutaman tilausajon.

Asiakaspalautteissa sympaattiseksi ja kaupunki-ilmettä piristäväksi

koetun katujunan paluu ensi vuonna on vielä auki. Tämän

kesän kokeilu oli Kouvola Innovation Oy:n Energiativoliprojektin

organisoima pilotti.

Pääkirjoitus

Lauri Lamminmäki, kaupunginjohtaja

SYKSYN UUSIA AVAUKSIA

Syksyn kasvot Kouvolassa näyttävät aurinkoisilta ainakin ostosmatkailijan

ja shoppailijan silmin katsottuna. Monipuolistunut ja vahvistunut

kaupan toimiala nousee laajuudeltaan tämän syksyn aikana maamme

eturiviin. Kaupunkiimme on rakennettu ja uudistettu vuoden aikana

kaupan tiloja yli 8 hehtaarin verran. Kaupan ja palvelujen positiivinen

kehitys edesauttaa osaltaan teollisuuden rakennemuutoksesta selviytymistä

Kouvolan alueella.

Myös kaupunkisuunnittelun näkökulmasta on tärkeää arvioida muutosten

tuomia haasteita ja hakea uusia ratkaisuja. Kuntaliitos on vahvistanut

Kouvolan asemaa Kaakkois-Suomen keskustojen välisessä kilpailussa.

Allegrosta on kasvavine matkustajamäärineen tullut uusi kasvutekijä

alueelle. Nämä mahdollisuudet pitää hyödyntää. Toisaalta kaupan uudet

investoinnit mm. Tervaskankaalla merkitsevät entistä kovempaa kilpailua

yritysten ja alueiden välille. Keskustan ja keskustan yritysten on

pakko uudistua ja hakea myös uutta roolia menestyäkseen kilpailussa.

Vastauksena haasteisiin kaupunki käynnisti keväällä 2011 uuden keskustavision

valmistelun. Visiolla pyritään ohjaamaan kaupunkikeskustan

kehittymistä eheänä kokonaisuutena siten, että useiden kehittämishankkeiden

lopputulos toisi mahdollisimman viihtyisän ja vetovoimaisen

keskusta-alueen. Osana Kouvolan keskustavisio-hanketta järjestettiin

keskustan ydinalueen ideakilpailu, jossa parhaat palkittiin syyskuun

alussa. Suunnittelukilpailun tulokset tuovat varmasti mielenkiintoisia

aineksia keskusteluun. Ideakilpailulla haettiin konkreettisia ja toteuttamiskelpoisia

ideoita kilpailualueen eri osille, joita kaupunki, kiinteistönomistajat

sekä keskustan muut toimijat voivat hyödyntää toiminnassaan.

Syyskuun alussa avattu viisumipalvelukeskus on strategisesti merkittävä

ja positiivinen asia Kouvolalle. Viisumipalvelukeskus on hyvä esimerkki

julkisten palvelujen nopeasta uudistumisesta ja uuden teknologian hyödyntämisestä

palvelujen järjestämisessä. Ulkoministeriön pilottihanke

tukee kaupungin kehittämistavoitteita ja vahvistaa kaupungin roolia

Venäjälle suuntautuvien palvelujen ja liiketoiminnan sillanpääasemana.

Venäjän WTO -jäsenyys on jo lisännyt elinkeinoelämän kiinnostusta

aluettamme kohtaan. Haluamme kannustaa muitakin toimijoita sijoittamaan

palvelujaan Kouvolaan ja toivomme, että tämä syksy tuo muitakin

hyviä uutisia.

Vaikka Kouvolan kaupungin toimintaympäristössä on tapahtunut ja

tapahtuu suuria muutoksia, katsomme luottavasti tulevaisuuteen. Kouvolan

tulevien vuosien perustusta rakennetaan kunnallisvaaleissa lokakuussa.

Äänestäminen on edelleen paras tapa vaikuttaa kunnan asioihin.

Kokoukset

Kaupunginhallituksen ja -valtuuston

kokoukset syyskaudella 2012:

Kaupunginvaltuusto

maanantaisin klo 18.00

01.10.2012

12.11.2012

10.12.2012

Kaupunginhallitus

maanantaisin klo 16.00

24.09.2012 19.11.2012

08.10.2012 03.12.2012

22.10.2012 17.12.2012

05.11.2012

Kaupunginvaltuuston kokoukset ovat julkisia kokouksia. Kaupunginvaltuuston

ja -hallituksen esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan Kouvolan

kaupungin kotisivuilla www.kouvola.fi/päätöksenteko.

Kouvolan kaupungin tiedotuslehti 3/2012 . 3 .


Kirjaston kautta liikkumaan

Kouvolan kirjastot innostavat

jatkossa myös liikuntaan; lukemisen

lisäksi mukaan voi tarttua

vaikkapa lainakahvakuula.

Liikunnan ilo kuuluu meille kaikille, ikään,

kokoon, kuntoon ja asuinpaikkaan katsomatta.

Syksystä lähtien kouvolalaisten liikkuminen

on ollut entistä helpompaa ja innostavampaa

– kirjastojen avulla.

Kouvola on lähtenyt monien muiden Suomen

kaupunkien tavoin tukemaan omatoimista

liikkumista kirjastojen avulla; syyskuussa

avattu palvelu toi liikuntavälineet lainatuotteiksi

kirjastoihin perinteisten kirjastomateriaalien

rinnalle. Liikuntapalveluiden ja kirjastojen

yhteistyön tuloksena kirjastokortilla

heltiää nyt siis mukaan myös vaikkapa tasapainolauta.

Laina-aikana, kahdessa viikossa,

ehtii helposti tutustua – ja toivottavasti innostua

– lajiin kuin lajiin.

– Kirjastoissa on aluksi lainattavana muutamia

helppokäyttöisiä liikuntavälineitä, kuten

kävelysauvoja, kahvakuulia, askelmittareita ja

tasapainolautoja. Välineen mukaan tulee käyttöohjeet,

mutta tarkoitus on ottaa mukaan

välineitä, joiden käyttö ja lainaus

on asiakkaille mahdollisimman helppoa.

Liikuntavälinevalikoimaa muokataan

asiakaspalautteen pohjalta – jos jokin

tietty laji kiinnostaa niin kannattaa laittaa

vinkkiä. Mielenkiinnolla odotamme

käyttäjien palautetta sekä tietysti yhteistyötä

kirjastojen kanssa, liikuntatoiminnan

palvelupäällikkö

Tarja Alamattila kertoo.

Liikuntavälinelainaus otettiin syksyllä koekäyttöön

Jaalan ja Myllykosken kirjastoissa,

ja toiveena on myöhemmin laajentaa palvelua

kaikkiin Kouvolan kirjastoihin. Liikuntavälinelainauksen

avajaistapahtuma pidettiin 4.9.

Myllykosken kirjastossa ja 14.9. Jaalan kirjastossa.

Aktivointia

Kirjastojen liikuntavälinelainauksen tavoitteena

on lisätä kouvolalaisten omatoimista

liikkumista ja aktiivisuutta sekä liikkumisen

mahdollisuutta omalla asumisalueella. Kun

nykyisin päivätyö on entistä kevyempää ja

toimistopainotteisempaa, tarvitaan liikuntaa

Liikuntaneuvonta omaksi

Liikuntavälinelainauksen avajaistapahtumaa vietettiin

syyskuun alussa Myllykosken kirjastossa. Jaalan kirjastossa

palvelu aloitettiin 14.9.

pitämään kuntoa yllä. Liikunta virkistää myös

senioreita ja vajaakuntoisia. Kirjasto on jokaiselle

tuttu paikka, joten liikuntavälinelainaus

tarjoaa helpon tavan aloittaa liikkuminen tai

innostaa kokeilemaan uutta lajia ilman turhia

välinehankintoja. Liikuntavälineiden lisäksi

Kouvolan kirjastoista saa valmiita liikuntaohjelmia,

joita on kätevä hyödyntää lainavälineeseen

tutustuessa. Hop, nyt kaikki liikkumaan!

Tarja Alamattila

puh. 02061 57483

tarja.alamattila@kouvola.fi

Palautteet osoitteeseen www. kouvola.fi

tai kirjaston palautelaatikkoon.

Info

Riskiryhmien liikuntaneuvonta kehittyy

entistä henkilökohtaisemmaksi.

Liikunnan ohjaajien ja sähköisen

liikuntalähetteen myötä liikuntaopastus

tulee kirjaimellisesti

tykö.

Monelle liikunta tarjoaa kuntouttavan ja

ennaltaehkäisevän hoitomuodon. Ylipainoiset,

diabeetikot, astmaatikot ja muut riskiryhmiin

kuuluvat hyötyvät kaikki liikunnasta.

Kouvolassa perinteinen liikuntaneuvonta viedään

askelta pidemmälle, henkilökohtaiseksi

liikuntaneuvonnaksi, jota täydentää sähköinen

liikuntalähete. Liikuntalähete on lääkärin,

terveydenhoitajan tai fysioterapeutin asiakkaalle

kirjoittama lähete, jolla asiakas voi

hyödyntää kaupungin liikuntapalveluita osana

hoitoaan. Kouvolassa liikuntalähetteet kulkevat

jatkossa sähköisesti terveydenhuollon

ammattilaisten käyttämään Effica -potilastietojärjestelmän

kautta; potilaskäynnillä kirjoitetun

lähetteen tiedot ohjautuvat Efficassa

suoraan liikuntaneuvontaan, josta liikunnan

ohjaaja ottaa suoraan asiakkaaseen yhteyttä ja

sopii tapaamisista ja jatkotoimenpiteistä asiakkaan

kanssa. Sähköisyys mahdollistaa entistä

paremman ja henkilökohtaisemman palvelun

sekä seurattavuuden.

– Liikuntaneuvonnasta tehdään täysin henkilökohtaista

ja asiakkaalle helppoa – neuvoja on

itse aktiivisesti yhteydessä potilaaseen ja antaa

neuvoja liikkumiseen ja ohjaa sopivaan liikuntamuotoon.

Liikuntaryhmän etsimisessä auttaa

nettiin kokoamamme kattava listaus Kouvolan

liikuntapalveluista. Henkilökohtaisella

neuvonnalla pyritään aktivoimaan asiakkaat

tervehdyttävän liikunnan pariin, seurataan

edistymistä sekä tietysti neuvotaan matkan varrella,

liikuntatoiminnan palvelupäällikkö

Tarja Alamattila sanoo.

Liikuntaneuvontapalvelu on asiakkaalle maksuton.

Myös kouluikäisellä on mahdollisuus

päästä liikuntaneuvontaan kouluterveydenhoitajan

antaman lähetteen kautta. Liikuntaneuvontaan

voi tulla kuka vaan myös ilman

lähetettä - esimerkiksi saamaan ohjeita liikunnan

aloittamiseen - soittamalla suoraan Kouvolan

liikuntaneuvontaan.

Sähköinen liikuntalähete otetaan käyttöön

syksyn 2012 aikana.

Eila Vanhala

puh. 020 615 7625

eila.vanhala@kouvola.fi

Johanna Immonen

puh. 020 615 7551

johanna.immonen@kouvola.fi

Info

. 4 .

Kouvolan kaupungin tiedotuslehti 3/2012


LIIKUNTASYKSY

Ohjatut ryhmät

Kaikki liikuntaryhmämme löydät liikuntapalvelujen

esitteestä, joita on uimahalleilla, yhteispalvelupisteissä,

kirjastoissa ja liikuntatoimistossa.

Esite löytyy myös nettisivuilta www.kouvola.

fi/liikunnanohjaus. Useissa ryhmissä on vielä

tilaa, lisätietoja saat liikunnanohjaajilta.

LAJIKOKEILUT JA TESTIT

KÄVELYTESTI

Ukk-kävelytesti on tarkoitettu 20-65-vuotiaille

henkilöille. Se mittaa hengitys- ja verenkiertoelimistön

suorituskykyä eli hapenottokykyä. Testissä

kävellään 2 km mahdollisimman nopeasti.

Hinta 6,50 €/hlö.

25.9.2012 klo 17.00

Kouvolan keskusurheilukenttä

COOPERIN TESTI

Tuttu 12 min. juoksutesti kunnon testaamiseen.

25.9.2012 klo 16.30-17.15

Kuusankosken Urheilupuisto, yleisurheilukenttä

Ilmoittautumiset viikkoa aiemmin:

sami.lampila@kouvola.fi tai p. 02061 57081.

VESIJUOKSU

Opastus maksaa uimahallimaksun verran.

Kuusankoski

16.10.2012 klo 16.30-17.15

Kuusankosken uimahalli

Inkeroinen

2.10.2012 klo 16.30-17.15

Inkeroisten uimahalli

9.10.2012 klo 16.30-17.15

Inkeroisten uimahalli

KUNTOSALIHARJOITTELU

Maksaa kuntosalikäynnin verran.

Kouvolan keskusta

26.9.2012 klo 17.30-18.30

Urheilupuiston uimahallin kuntosali

8.10.2012 klo 18.30-19.30

Haanojan Haalin uimahallin kuntosali

Kuusankoski

6.11.2012 klo 16.30-17.15

Kuusankosken uimahallin kuntosali

KUNTONYRKKEILY

Sopii erinomaisesti esimerkiksi istumatyötä tekeville.

Hinta 3 €/hlö.

17.10.2012 klo 19.00-20.45

Kuusankosken Kalliosuoja (nyrkkeilyhalli)

Ilmoittautumiset 8.10. mennessä:

sami.lampila@kouvola.fi tai p. 020 615 7081.

SEINÄKIIPEILY

27.9.2011 klo 17.00-18.30

Valkealatalon kiipeilyseinä

Hinta 6 €/hlö. Ennakkoilmoittautumiset 25.9

mennessä: Johanna Immonen p. 020 615 7551.

KAHVAKUULA

Tutustuminen on maksuton ja avoin kaikille kaupunkilaisille.

4.12.2012 klo 17.00-18.30

Valkealatalon liikuntasali

JOUSIAMMUNTA

16.10.2012 klo 17.00-19.00

Kouvolan kuntotalon alakerta

Hinta 10 €/hlö.

Ilmoitautumiset viikkoa ennen ko. päivämääriä:

sirkku.pusa@kouvola.fi tai p. 020 615 6374.

MONIKULTTUURISET LIIKUNTAKURSSIT

Kurssi tarjoaa maahanmuuttajille tilaisuuden

tutustua paikalliseen liikuntatarjontaan (10x,

ajalla 18.9.-27.11.2012). Kurssi maksaa liikuntapalveluiden

kausimaksun verran. Kysy lisätietoja

020 615 6374 sirkku.pusa@kouvola.fi,

020 615 7081 sami.lampila@kouvola.fi

Yleiset iltapäivä- ja iltauimakoulut:

Syyskaudella 2012-2013 iltapäivä- ja iltauimakouluja

Kouvolassa järjestävät

• Vesiliikunta Virtaus: www.virtaus.net

050 572 7273 ark. klo 10-15

• Elimäen Puustelli ry / Korian uimahalli

www.elimaenpuustelli.fi , (05) 744 4126

Kouvolan Uimarit:

www.kouvolanuimarit.net, 040 770 0356

Vauva-, perhe- ja naperouinti

Vauva-, perhe- ja naperouinnit ovat käynnistyneet

Kouvolan uimahalleissa kesätauon jälkeen.

Ryhmien vapaita paikkoja voi tiedustella, sillä

kesken kauden on myös mahdollista aloittaa

uinti. Ryhmiä toimii Kuusankosken, Haanojan,

Valkealatalon ja Inkeroisten uimahalleissa

lauantaisin; Kuusankoskella naperouinti on

perjantaisin.

Vauva-, perhe- ja naperouintien yhteyshenkilö:

Marja Puolakka, 020 615 4235

Kirjastojen uudet aukioloajat

Kouvolan kirjastojen aukioloajat 2.9.2012 alkaen:

Kuusankosken kirjastossa voi

asioida sunnuntaisinkin

Kouvolan pääkirjasto

ma–pe 10–20

la 10–16

Elimäen kirjasto

ma–pe 12–19

Haanojan kirjasto

ma–to 10–19

pe 10–16

Inkeroisten kirjasto

ma–pe 10–19

Jaalan kirjasto

ma, ke ja pe 13-19

ti ja to 10-16

Korian kirjasto

ma, ti, to, pe 12–19

ke 10–19

Kuusankosken kirjasto

ma–to 9–19

pe–su 10–16

Lehdokin kirjasto

ma–ke 13–19

to–pe 10–16

Myllykosken kirjasto

ma–to 9–19

pe–la 10–16

Valkealan kirjasto

ma–to 10–19

pe–la 10–16

Voikkaan kirjasto

ma, ti, to 12-18

ke ja pe 10–16

Aattoina kaikki kirjastot avoinna 10–16

(joulu- ja juhannusaattoina suljettu)

Aukioloajat ja kirjastoautojen reitit

www.kyyti.fi

Kouvolan uusi brändi koristaa myös kirjastoautoja

Regina ja Oravan Matti.

Kirjastojen aukioloikoja on joiltain osin muutettu 2.9. alkaen. Uusissa

aukioloissa on otettu huomioon asukkaiden toiveita; Kuusankosken

kirjasto on nyt avoinna myös sunnuntaisin ja Myllykosken kirjasto

lauantaisin klo 10 – 16.

– Kuusankosken kirjaston sunnuntaiaukioloa kyseltiin kirjaston kävijöiltä,

ja puolet ilmoitti käyttävänsä kirjastoa myös sunnuntaisin jos se olisi

auki. Myllykoskella kirjaston lauantaiaukioloa puolestaan oli toivottu jo

pitkään, kirjastotoimenjohtaja Merja Sali sanoo.

Lauantaisin auki olevien kirjastojen aukioloaika on nyt klo 10–16. Myös

muissa kirjastoissa on pieniä kirjastokohtaisia aikataulumuutoksia. Elimäen

ja Korian kirjastojen osalta sen sijaan päädyttiin lauantaiaukiolon

peruuttamiseen vähäisen kävijämäärän vuoksi.

– Elimäen ja Korian kirjastojen sulkeminen lauantaisin perustuu kävijämääriin:

lauantaiden kävijä- ja lainausmääriä (30 -40 kävijää) on verrattu

muihin viikonpäiviin (90 -160 kävijää) ja muiden kirjastojen käyttöön.

Täytyy olla kävijöitä, jotta aukiolo on kannattavaa, Sali sanoo.

Uudet aukioloajat ovat koeluontoisesti käytössä toukokuun 2013 loppuun.

Koeaikana kirjastoissa seurataan

kävijämääriä lainausten perusteella ja

kerätään palautetta kävijöiltä. Jos palaute

on positiivista ja kävijöitä riittää,

saamme nauttia kirjastojen lauantai- ja

sunnuntaiaukioloajoista varmasti jatkossakin.

Merja Sali,

kirjastotoimenjohtaja

puh. 020 615 4744

merja.sali@kouvola.fi

Info

Kouvolan kaupungin tiedotuslehti 3/2012 . 5 .


Vieraslajihävityksistä hyvät tulokset

Kouvolan vieraslajien hävittämisestä on saatu kannustavia tuloksia

aikaan. Keväällä ja kesällä operoineen jättiputki-tiimin tavoite, 20–30

kohdetta, ylittyi reilusti; ympäristönhoitaja-opiskelijoista koostunut tiimi

torjui jättiputkea yli 80 kohteesta Kouvolassa. Tehokkaimmaksi hävityskeinoksi

osoittautui myrkytys sekä juuren kaivaminen. Niitto sen sijaan

vaikuttaisi vain yllyttävän jättiputkea kasvamaan entistä enemmän.

– Esitämme tiimiä ensi vuodellekin, sillä hävitystyö on useamman vuoden

rupeama, ympäristötarkastaja Jenni Ojala kertoo.

Etsitkö kyytiä tai matkaseuraa?

KIMPPAKYYTI

on helppo internetpalvelu,

jossa voit ilmoittaa kyydistä ja etsiä kyytiä

säännöllistä tai satunnaista matkaa varten.

Kimppakyyti

• on ympäristöystävällisempi

• vie sinut sinne, minne joukkoliikenne ei kulje

• vie sinut perille silloin, kun joukkoliikenne ei kulje

• tutustu ja kokeile!

www.kouvola.fi/kimppakyyti

viestinta@kouvola.fi

Kouvolalaiset osoittautuivat myös ahkeriksi jättiputkibongareiksi – uusia

esiintymäilmoituksia tuli yli 90. Kyläyhteisöjen omatoimiseen jättiputken

hävittämiseen myönnettiin neljä myrkytysavustusta.

Kesällä Kouvolan tähtäimessä oli myös jättipalsami. Pentsojan suojelualueelle

levinnyttä jättipalsamia hävitettiin kahteen otteeseen kuntalaistalkoin

yhteistyössä Kymenlaakson luonnonsuojelupiirin, Kouvolan kaupungin,

ELY-keskuksen, Kerkko- kestävän kehityksen verkoston sekä

Metsähallituksen kanssa.

– Heinäkuussa jättipalsamin tunnistaa hyvin ja kukinta on vasta alussa,

joten se on helppo hävittää. Ensi vuonna olisi tarkoitus järjestää ainakin

kahdet jättipalsamitalkoot, sillä

esimerkiksi Ratamo-keskuksen tontilla

on havaittu jättipalsamiesiintymä. Pääsääntöisesti

suuntaamme talkoot suojelusalueita

uhkaaviin vieraslajiesiintymiin.

Jenni Ojala,

ympäristötarkistaja

puh. 020 615 7923

jenni.ojala@kouvola.fi

Info

. 6 .

Ekotukihenkilö sparraa ekotekoihin

Kouvolan työpaikoilla ponnistetaan

ympäristön hyväksi yhteisvoimin –

ekotukihenkilön motivoimana.

Kuvitus: Tea Salonsaari

K ouvola on kesällä hyväksytyssä ympäristöohjelmassaan

asettanut tavoitteekseen vähentää

tuottamiaan kasvihuonepäästöjä 30 %:lla

vuoden 2004 tasosta vuoteen 2020 mennessä.

Matkan varrella osatavoitteita on monia, jätehuollon

tehostamisesta energiansäästöön ja

hankintojen ympäristövaikutusten vähentämiseen.

Kouvolan www-sivuille lisätty CO 2

-

raportti raksuttaa sitä mukaa kun energiaa kuluu

ja hiilidioksidipäästöjä ja -säästöjä syntyy.

– Tavoitteet ovat kunnianhimoiset, mutta ne

ovat saavutettavissa. Hyvässä vauhdissa ollaan

jo; viime vuoteen mennessä Kouvolan alueella

kasvihuonepäästöt olivat vähentyneet lähes

16 % vuodesta 2004, projektipäällikkö Anna-

Kouvolan kaupungin tiedotuslehti 3/2012

Riikka Karhunen kertoo. Luvut eivät sisällä

teollisuuden osuutta ja ne on suhteutettu väkilukuun,

joten kehitys ei johdu tehtaiden sulkemisesta

ja väestön vähenemisestä, vaan esim.

uusiutuvien energialähteiden lisääntyneestä

käytöstä.

Lisäpuhtia tavoitteen saavuttamiseen luovat

Kouvolan omat, toimialakohtaiset toimenpiteet,

joilla paitsi luodaan ympäristöystävällisempiä

toimintatapoja, myös pyritään

kustannustehokkaampaan toimintaan. Kaupungin

ympäristöjärjestelmässä toimenpiteitä

nimetään vuosittain talousarvioon ja niiden

toteutumista seurataan tilinpäätöksen yhteydessä.

Jatkossa järjestelmään on tarkoitus sisällyttää

myös päätösten ympäristövaikutusten

arviointi.

Ekoarkea työpaikalle

Ympäristöohjelman myötä Kouvolaan syntyy

uudenlaista ekotukitoimintaa. Toiminnan

tavoitteena on lisätä ympäristötietoisuutta

työpaikoilla oman ekotukihenkilön motivoimana.

Kahden päivän peruskoulutuksen saaneet

ekotukihenkilöt mm. opastavat jättei-

den lajittelussa ja kannustavat energiansäästöön

työpaikalla. Ekotukitoiminta on vapaaehtoista,

eikä edellytä aiempaa ympäristöosaamista.

Ekotukitoiminta aloitettiin keväällä pilottihankkeella,

jossa Kouvolan teknisen tuotannon

liikelaitos kokosi 43 vapaaehtoista työntekijää

ekotukihenkilökoulutukseen. Kukin

ekotukihenkilö teki työpaikallaan alkukartoituksen

ympäristön huomioimisen lähtötilanteesta,

ja sen jälkeen toimenpidesuunnitelman

ja seurantamittariston kuluvalle vuodelle.

– Valmistuneet ekotukihenkilöt ovat olleet

ihailtavan aktiivisia. Pidämme säännöllisesti

yhteyttä mm. ekotukitoiminnan omilla Kontti-kotisivuilla,

kuukausikirjeellä ja yhteisillä

tutustumiskäynneillä erilaisiin kestävän kehityksen

kohteisiin, Karhunen kertoo.

Ekotukitoiminta on tarkoitus laajentaa myöhemmin

myös muille Kouvolan toimialoille.

Anna-Riikka Karhunen,

projektipäällikkö, EkoKymenlaaksoprojekti,

ympäristöpalvelut

puh. 020 615 6755

anna-riikka.karhunen@kouvola.fi

Info


Tukena työllistymisessä

Kaikille työelämään astuminen ei

ole helppoa. Parik-säätiö tarjoaa

tukea työllistymiseen, kuntoutumiseen

ja arjessa selviytymiseen silloin,

kun omat voimavarat eivät

riitä.

– Tarjoamme ennen kaikkea mahdollisuuksia

työllistymiseen, oppimiseen, arjessa pärjäämiseen

ja yhteisöllisyyteen. Valmennamme,

ohjaamme, rakennamme omanarvontuntoa.

Kuljemme rinnalla ennen kaikkea kumppanina

ja ohjaajana, ei puolesta tehden. Samalla

teemme työtä suvaitsevaisuuden parantamiseksi

– erilaisuus pitää voida hyväksyä, toimitusjohtaja

Arto Havo kertoo.

Siivo-projektissa Parik-säätiö tekee yhteistyötä

Kouvolan kaupungin kanssa.

Kuva: Marjo Hämäläinen.

Info

Parik-säätiö syntyi alun perin Kouvolan ja

Kuusankosken kaupunkien työllistämistoimintoja

selkiyttämään, kun haluttiin saada

yhteinen toimija vaikeasti työllistettävien

tueksi. 11 vuodessa Parik on kasvanut laajaalaiseksi

Kouvolan erityisryhmien tukijaksi;

säätiö tarjoaa monipuolisesti ohjaus-, työllistämis-,

kuntoutus- ja valmennuspalveluita

nuorille, pitkäaikaistyöttömille, vajaakuntoisille

ja mielenterveyskuntoutujille. Avun tarve

ei ole vuosien aikana ainakaan vähentynyt;

säätiön palveluita käyttäneiden määrä on moninkertaistunut

sitten perustamisvuosista.

Palvelua tarpeesta

Parikin toiminta lähtee kunnan tahtotilasta ja

asiakkaan tarpeesta. Tarpeet voivat olla hyvinkin

erilaisia; yksi tarvitsee oman ammattitaidon

päivittämistä ja tukea työnhakuun,

toinen tukea elämänhallintaan, kolmas kuntouttavaa

työtoimintaa. Kutakin tarvetta vastaamaan

on luotu palveluita, joiden luonne ja

kesto voi vaihdella hyvinkin paljon asiakkaan

tarpeen mukaan. Parik-säätiön asiakkaana on

niin nuoria, pitkäaikaistyöttömiä, kehitysvammaisia

kuin mielenterveyskuntoutujiakin.

Asiakkaat tulevat säätiölle kumppanien,

esimerkiksi Kouvolan kaupungin, KELA:n

tai työvoimatoimiston kautta. Kouvolalaisille

Parik on tunnetuin omasta tuotannostaan:

Veto-Juhta- peräkärryistä, Siivo -projektista

sekä kierrätyspalveluista.

Tuula Kukkonen,

projektikoordinaattori

puh. 040 1785 423

tuula.kukkonen@parik.fi

Parikin valtakunnallisesti arvostetut toimintatavat

ovat huippuunsa hiottuja. Yhteiskunnan

muutoksista kumpuavat ongelmat tarjoavat

silti loputtomasti uusia haasteita, joita

pyritään ratkomaan erilaisin kehitysprojektein.

Tällaisia ovat esimerkiksi ”Myllykoski-

Kaveria ei jätetä”-projekti, jonka tavoitteena

on luoda yhteinen olohuone Myllykosken paperitehtailta

irtisanotuille, tai maahanmuuttajille

suunnatut hankkeet kotoutumisen helpottumiseksi

ja kielen kehittymiseksi.

Katse nuoriin

Nuorison syrjäytyminen on tulevien vuosien

suurimpia haasteita. Arto Havo toivoo, että

yhteistyö koulujen kanssa antaa ratkaisuja syrjäytymisongelmaan.

Aukkoa täyttämään

Parik-säätiön Aikuisen kokoinen aukko

-projekti tukee kouvolalaisia ja säätiön

toiminnassa mukana olevia nuoria

vapaaehtoisvoimin.

Nuoren elämä on täynnä haasteita ilman ongelmiakin,

saati niiden kanssa – joskus jo arjessa

pärjääminen tuottaa vaikeuksia. Joskus

tarvittaisiin aikuista neuvomaan hankalissa tilanteissa.

Huhtikuussa alkanut Aikuisen kokoinen aukko

on RAY:n tukema kolmivuotinen projekti Kouvolan

nuorten tukemiseksi. Projektin tavoitteena

on rakentaa vapaaehtoistyön kumppanuusverkosto

tukemaan alle 29-vuotiaita nuoria elämänhallinnassa,

opiskelussa, arjessa ja eteenpäin

siirtymisessä – oli se sitten opiskelun, työn

tai tarvittavien palveluiden pariin. Verkoston

kokoaminen aloitetaan syksyllä 2012.

Projektikoordinaattori Tuula Kukkosen tehtävänä

on saattaa verkoston kolme osapuolta

– vapaaehtoistyötä tekevä järjestö (esim.

nuorisojärjestö tai seurakunta), nuorten parissa

toimiva taho sekä vapaaehtoinen aikuinen

– yhteen verkoston muodostamiseksi sekä

– Yhteistyötä tehdään jo varhaisessa vaiheessa,

peruskoulujen ja toisen asteen koulujen

kanssa – päästään tukemaan nuorta mahdollisimman

aikaisin. Haastetta on tosin myös

nuorten nykyisessä ohutnahkaisuudessa, kun

kaikkia muutoksia vastustetaan eikä pitkäjänteisyyttä

oikein riitä – se vain syventää syrjäytymistä

entisestään. Siinä riittää kasvattamistyötä

koko Suomelle, ja ehkä pitäisi miettiä

lainsäädäntöäkin paremmin näitä ongelmia

ehkäiseväksi.

Arto Havo,

toimitusjohtaja

arto.havo@parik.fi

Tutustu uusittuihin www-sivuihin:

www.parik.fi

koordinoida jatkossa koko verkostoa. Tukea

tarvitsevat nuoret tavoitetaan useimmiten juuri

eri järjestöjen ja nuorisotoimijoiden kautta.

Haastavinta on sen sijaan kerätä ja tavoittaa

vapaaehtoisia aikuisia verkoston rungoksi:

– Aikuisella on valtavasti elämänkokemusta,

tietotaitoa ja neuvoja, joita nuori kaipaa. Ennen

kaikkea etsimme nuorille rinnalla kulkijoita,

neuvojia arjen moniin tilanteisiin, aikuista osaajaa,

Kukkonen kertoo.

Vapaaehtoistyötä tekeville aikuisille ei aseteta

mitään erityisiä taitovaatimuksia; tavalliset

kommunikointitaidot riittävät hyvin, eikä ammattitaustalla

ole väliä. Tärkeintä on kiinnostus

nuorten auttamiseen – muut tarvittavat tiedot

ja opastuksen saa säätiöltä. Verkoston vapaaehtoistyöntekijä

voi olla mukana yhden kerran,

tai jäädä pidemmäksikin aikaa. Aikuisen ja

nuoren tapaamiset ovat rentoa yhdessä olemista

vaikkapa harrastuksen parissa.

– Vapaaehtoistyö sopii monille, esimerkiksi

eläkeläisille: ei tarvitse sitoutua pitkäksi aikaa,

työ tarjoaa kivaa yhdessä tekemistä, ja totta

kai tämä on tärkeää työtä nuorison hyvinvoinnin

edistämiseksi. Kaikki vaan rohkeasti mukaan

toimintaan, kokemaan ja näkemään, mitä

saamme yhdessä aikaan!

Info

Kouvolan kaupungin tiedotuslehti 3/2012 . 7 .


Vaikuta kunnallisvaaleissa!

Kouvolan tulevien vuosien perustusta

rakennetaan kunnallisvaaleissa

lokakuussa. Kuntalaisille

vaaleissa äänestäminen on paras

tapa vaikuttaa oman kunnan

asioihin.

Lokakuussa yhdistynyt Kouvola valitsee valtuuston

toisen kerran. Moni asia on on muuttunut;

vaaleissa näkyy ainakin tehostunut vaaliorganisaatio,

kun äänestysalueiden määrä on

vähentynyt 43:sta 23:een. Valtuutettujen määrä

putoaa 75:stä 59:ään. Yhdistymiskysymys

on maailmantilanteen ohella edelleen vaalien

kuumimpia puheenaiheita:

Kouvola oli yhdistyessään edelläkävijä, muita

väkimäärältään yhtä suuria kuntayhdistymisiä

ei ollut. Tulevina vuosina päästään uuden

valtuuston kera arvioimaan yhdistymisen

onnistumista, kun kokemusta on saatu pidemmältä

ajalta. Kunnallisvaaleissa haasteena voi

olla ehdokkaiden saaminen; nykyinen maailmantilanne

ja vaikeat kuntakysymykset kuten

palveluverkon tehostaminen, varmasti vaikuttavat

ehdolle asettumiseen. Nyt tarvitaankin

rohkeutta ehdokkailta ja aktiivisuutta äänestäjiltä,

sillä demokratiaa toteutetaan parhaiten

vaalien kautta, sanoo kaupunginsihteeri

Heikki Spoof.

Äänestäminen helpoksi

Ehdokkaat ja äänestäjät suuntaavat Kouvolan

kulun seuraavaksi neljäksi vuodeksi – valtuutetut

ovat kuntalaisten edustajia kaupungissa.

Kouvolassa kuten koko maassakin on ollut

vaikeaa innostaa kuntalaisia ja erityisesti

nuoria äänestämään ja kiinnostumaan oman

kunnan asioista. Edellisten Kouvolan kunnallisvaalien

äänestysprosenttia 62,8 Spoof pitää

harmillisen alhaisena:

– Sehän tarkoittaa että alle 2/3 on kiinnostunut

kunnan asioista. Ehdokkaille jää haastetta

saada äänestäjät uurnille. Nuoret ovat olleet

perinteisesti passiivisimpia, pitäisi miettiä

heitä kiinnostavia teemoja ja työllistymismahdollisuuksia,

niin että he kiinnostuisivat pysymään

Kouvolassa opiskelun jälkeenkin.

Heikki Spoof,

kaupunginsihteeri

puh. 020 615 3017

heikki.spoof@kouvola.fi

Kouvola tukee äänestäjien aktivointia omalta

osaltaan tekemällä äänestämisen mahdollisimman

helpoksi. Ennakkoäänestyspaikat

ovat käytössä kuten ennenkin, ja äänestysbussit

kulkevat kaupungin reuna-alueilla.

Ympärivuorokautisessa laitoshoidossa olevien

käytössä on laitosäänestys, ja kotihoidossa olevilla

ja heidän omaishoitajillaan on kotiäänestysmahdollisuus.

Vaaleja tuodaan esille paitsi

Kouvolan uusilla www-sivuilla, myös kadulla;

kunnallisvaaleissa käyttöön otetaan jälleen

tienvarsitaulut.

– Nykypäivänä painotutaan enemmän tietoverkkoon,

monipuoliset vaalisivustot ja

-koneet ovat siitä hyviä esimerkkejä. Myös

Kouvolassa kerätään mahdollisimman paljon

tietoa nettisivuille kuntalaisten käyttöön.

Meidän kouvolalaisten on syytä olla poliittisesti

ahkeria, ettei jäädä kehityksestä jälkeen.

Kannattaa seurata vaalikeskustelua, ja kun

ilmoituskortti tulee, niin sitten vaan uurnille!

Kunnallisvaalit 28.10.2012

Ennakkoäänestys Suomessa

17.–23.10., ulkomailla 17.–20.10.

Info

eKouvola kerää sähköiset

palvelut yhteen

Kouvola uudistui sähköisesti

Kouvolan uusi brändi on ollut näyttävästi esillä

lähes kaikessa kaupungin tiedottamisessa ja

markkinoinnissa. Brändin käyttöönotto toi

mahdollisuuden uudistaa myös kaupungin

nettisivut uuteen brändin mukaiseen ilmeeseen

ja kaupunkistrategian mukaiseen ideologiaan.

Samalla otettiin harppaus selkokielisempään,

innostavampaan ja avoimempaan

tiedottamiseen.

– Uuden sivuston suunnittelu aloitettiin viime

vuoden loppupuolella. Järjestimme ensin kyselyn

sisäisesti ja vuodenvaihteessa kuntalaisille.

Kyselyistä saatuja vastauksia hyödynnettiin

sivuston suunnittelussa; paljon toivottiin

juuri selkeää ja ajantasaista tietoa, vuorovaikutusmahdollisuuksia,

palveluiden vastuuhenkilöiden

ilmoittamista ja modernimpaa ilmettä,

verkkotiedottaja Tea Salonsaari kertoo.

Sivuston materiaalit on nyt jaettu kohderyhmäkohtaisesti;

lapsiperheiden sivuilta saa tietoa

esim. päivähoidosta, terveydenhuollosta

ja harrastuksista. Myös tekniikkaa on hiottu;

hakutoiminto on nyt tehokkaampi ja uudet sivut

toimivat myös mobiililaitteilla. Syksyllä

uudet sivut täydentyvät vielä kieliversioilla.

Uuden sivuston kehitystyö jatkuu vielä, erityisesti

rakenteen ja tiedon löydettävyyden

osalta. Sivuston julkaisun yhteydessä avatun

käyttäjäkyselyn vastauksissa juuri tiedon löydettävyys

nousi suurimmaksi huolenaiheeksi.

Sivuston uusi, brändin mukainen ilme ei sekään

jättänyt ketään kylmäksi – mielipiteitä

oli niin puolesta kuin vastaan. Kouvolan

www-uudistus on saanut kävijät mukavasti

liikkeelle; mittaristojen mukaan heinäkuussa

Asiointikanava eKouvola.fi yhdistää kaikki

Kouvolan sähköiset palvelut ja -sovellukset

samaan palveluun. Palvelut löytyvät helppokäyttöisestä

listasta teeman mukaan;

eriteemaisia sähköisiä palveluita löytyy

tällä hetkellä 24, ja valikoima kasvaa

koko ajan. eKouvolasta löytyy mm. verenohennushoitopalvelu,

jonka avulla asiakas

voi saada INR-tuloksensa ja hoito

-ohjeet netin kautta, sekä karttapalvelu ja

latujen seurantapalvelu. Myös monet sähköiset

lomakkeet ja ilmoittautumiset ovat palvelussa

mukana. Joihinkin palveluihin tarvitaan

tunnistautuminen mobiilivarmenteella tai

pankkitunnuksilla ennen palvelun käyttämistä.

www.ekouvola.fi

yksittäisiä kävijöitä oli yli 39 000 – kolminkertaisesti

viime vuoteen verrattuna!

www.kouvola.fi

Anna palautetta www-sivusta!

Tea Salonsaari,

verkkotiedottaja

puh. 020 615 8122

viestinta@kouvola.fi

Info

. 8 .

Kouvolan kaupungin tiedotuslehti 3/2012


Keltakankaan hammashoitola

uudistui Ratamo-kuntoon

Uudistunut Keltakankaan hammashoitola

panostaa viihtyisyyteen

ja tehokkaaseen palveluun.

Kouvolan terveydenhuoltouudistus on ottanut

uuden askeleen Keltakankaalla; terveysaseman

alakerran vanhat tilat on saneerattu

aseman kuntoutuspalvelujen sekä hammashoitolan

käyttöön. Uusi Keltakankaan hammashoitola

kokoaa entisen Anjalankosken

suun terveydenhuollon saman katon alle.

Uusista tiloista löytyy nyt 10 vastaanottohuonetta,

ja mukana on myös uusi oikojahammaslääkärin

ja oikojasuuhygienistin

vastaanotto. Tilojen toimintaa on hiottu Kouvolan

terveyspalveluiden, Ratamon, teesien

pohjalta asiantuntijoiden avustuksella; hammashoitolan

henkilöstö on ollut tilojen suunnittelussa

tiiviisti mukana alusta lähtien.

– Tiloja uusittaessa on paljon mietitty liikkuvuutta

ja ergonomiaa; kaikki turhat mutkat ja

liikkeet on pyritty suoristamaan asiakaspalvelun

tehostamiseksi ja parantamiseksi. Erityishuomio

on ollut turvallisuudessa. Meillä

on esimerkiksi välinehuoltotilat, joissa on

läpiantokaapit - välineet säilyvät koko ajan

steriileinä eikä hukka-askelia tule. Kaikkien

vastaanottohuoneiden välillä on ns. pakoovi,

joka takaa paremman työturvallisuuden

henkilöstölle, ylihammaslääkäri Tuija Palin-

Palokas kertoo.

Ratamo näkyy myös tilojen ilmeessä. Raikas

kelta-vihreä värimaailma ja maanläheiset,

rauhalliset puun sävyt tervehtivät asiakasta

niin hammashoitolan kuin kuntoutuspalveluiden

puolella. Vastaanottohuoneissa hallitsee

valkoinen, päätyseinän ollessa virkistävä

turkoosi. Valaistuksella tuodaan luonnollista

valoa niihinkin tiloihin, joissa ikkunoita ei

ole. Sisustus maalauksineen on Kymenlaakson

ammattikorkeakoulun käsialaa.

– Valaistussuunnittelu on ollut erityisen onnistunutta.

Joka paikassa on levollinen, valoisa

tunnelma. Lapsille löytyy omaa odotustilaa,

jossa on mm. televisio ja liitutauluseinä, Palin-

Palokas kehuu.

Kuntoutuspalveluiden ja hammashoitolan

henkilöstöjen yhteinen kokoushuone saa

raikkaat värinsä Ratamosta.

Myös hammashoitolan tekniikkaa on uusittu.

Asiakkaiden ja henkilöstön viihtyisyyttä parantaa

koneellinen ilmastointi jokaisessa vastaanottohuoneessa,

ja tietojenkäsittelyssä on

apuna uudet koneet ja skannerit. Materiaalien

järjestelyä tullaan jatkossa helpottamaan viivakoodipohjaisella

materiaali-inventaariojärjestelmällä.

– Toiveissa olisi saada lisäksi uusi panoraamakuvauslaite.

Todella hyvin uudistuksessa on

silti onnistuttu, nostan hattua siitä työporukalle.

Innolla odotan tilojen käyttöönottoa,

Palin-Palokas sanoo.

Keltakankaan hammashoitolan toiminta alkaa

viimeistään lokakuussa.

Tuija Palin-Palokas,

ylihammaslääkäri

puh. 020 615 7955

tuija.palin-palokas@kouvola.fi

Info

Katuvalaistuksella

energiaa säästämään

Kouvola saneeraa vanhaa katuvalaistustaan

uuteen uskoon.

Uusilla valaisimilla etsitään kaupunkiin

paitsi kustannustehokkaampaa,

myös energiaystävällisempää

valaistusta.

Kouvola on lähtenyt uusimaan katuvalaistustaan

isolla kädellä. Viime vuonna aloitettu

operaatio on laaja – uudistustyö koskee koko

kaupunkia ja on valmis vuonna 2016. Uudistustyössä

vanhat elohopeavalaisimet korvataan

ainakin projektin ensimmäisessä vaiheessa

suurpainenatriumvalaisimilla. Samalla

vaihdetaan lahot puupylväät ja huonokuntoiset

metallipylväät uusiin.

Suurpainenatriumvalaisin on hankintahinnaltaan

edullinen, ja elohopeavalaisimeen verrattuna

säästää energiaa merkittävästi, jopa 50 %

vuodessa. Suurpainenatriumlampun käyttöikä

on noin viisi vuotta, eli se on myös kestävä.

Kouvolalaiselle uudet valaisimet näkyvät

hieman erivärisenä valona; suurpainenatriumvalaisimen

valo on kellertävämpää kuin elohopeavalaisimen.

Uudistustyön edetessä

kaupunki seuraa tekniikan kehittymistä – loppuvaiheessa

suurpainenatriumvalaisimenkin

tilalle voi löytyä parempi vaihtoehto. Erityisesti

LED-valaisinten kehitys on ollut nopeaa,

ja niitä on Kouvolaan jonkin verran asennetukin.

Korkean hankintahinnan ja käyttökokemuksen

puutteen vuoksi LED-valoja ei silti

ole otettu laajamittaiseen käyttöön.

Kuluvana vuonna uusimistyössä keskitytään

kaupungin pohjoisosiin; valaisimia vaihdetaan

mm. Pilkanmaalla, Voikkaalla ja entisen Jaalan

alueilla. Napan alueella muokataan katuvalojen

ohjausta – jatkossa keskiyöllä pimeänä

olleet valot valaisevat koko yön. Ensi vuonna

saneerausta jatketaan entisten Valkealan ja

Anjalankosken alueilla.

Katuvalaistuksen saneerauksen yhteydessä

myös luodaan uusi, yhteinen valaistuksen

ohjausjärjestelmä. Tällä hetkellä käytössä on

useita eri ohjausjärjestelmiä ja valot palavat

eri tavoin eri puolilla kaupunkia. Yhteisen

ohjausjärjestelmän avulla Kouvolaan saadaan

yhtenäinen katuvalaistus, ja valojen säätäminen

on entistä helpompaa. Valojen käyttöä

optimoimalla voidaan saada myös lisäsäästöä

aikaan.

Jyrki Ojanen,

liikenneinsinööri

puh. 020 615 8290

jyrki.ojanen@kouvola.fi

Info

Kouvolan kaupungin tiedotuslehti 3/2012 . 9 .


Suotuisa ilmasto yrittäjille

Kouvola on menestyvien yritysten

ja tyytyväisten yrittäjien seutu. Tähän

pyritään uudessa Y4-projektissa,

jonka tavoitteena on kehittää

Kymenlaakson elinkeinoilmastosta

ja yrittäjyysilmapiiristä nykyistä

vetovoimaisempi yrittäjille.

Teksti: Ilona Manninen

Y4 parantaa yritysten huomioimista julkisessa

päätöksenteossa ja yrityksille suunnatuissa

palveluissa.

Tiesitkö?

• Y4 on lyhenne sanoista Yrittäjyys

Ylös Yhteiskunnassa Yhteistyöllä

• Kymenlaakson Y4-projektia hallinnoi

Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö

Cursor Oy ja sen osatoteuttajana

on Kouvola Innovation Oy (Kinno).

Kouvolan päässä projektia vetää

Jari Aho.

• Y4:n rahoittavat Kymenlaakson liitto,

Kotkan ja Kouvolan kaupungit sekä

Iitin kunta.

Kymenlaakson Y4-tiimin kouvolalaiset jäsenet:

vas. projektikoordinaattori Armi Lampinen,

projektipäällikkö Jari Aho ja yrityspalvelupäällikkö

Leena Gardemeister Kinnosta.

Lääke seutumme elinvoiman ja kilpailukyvyn

kasvattamiseen on yksinkertainen: yrittäjyyden

edistäminen. Y4:n avulla Kymenlaakso

saa käyttöönsä yhtenäisen systeemin, jolla yritysten

toimintaedellytyksiä ja yrittäjyyskasvatusta

voidaan kehittää. Projektissa huomioidaan

Kouvolan ja Kotkan-Haminan seutujen

yksilölliset tarpeet.

Olennaista on, että ennen päätöksentekoa ja

asioiden toteuttamista kuunnellaan ruohonjuuritason

ääntä. Y4-projektissa järjestetään

tätä varten muun muassa kaupungin johdon ja

yrittäjien tapaamisia, joissa tietoa ja kokemuksia

päästään vaihtamaan. Samalla yrittäjillä on

mahdollisuus verkostoitua. Avainsanana on

yhteistyö.

Jari Aho,

projektipäällikkö

Kouvola Innovation Oy

puh. 020 615 5540

jari.aho@kinno.fi

Info

Mummon maitokannuissa ennätysyleisö

Suomen puotimuseossa on ollut kiireinen

kesä. Kävijöitä on ollut runsaasti.

Teksti: Johanna Vuolasto

Kesän näyttelyssä esiteltiin yksityisen keräilijän

kokoelmaa Arabian 1900-luvun kannuista.

Samalla käynnillä ihasteltiin Puotimuseon

perusnäyttelyn suloisia putiikkeja ja vanhoja

kotitaloustavaroita. Palaute oli hurmaantunutta

ja myös huolestunutta. Suljetaanko tämä

museo todella, kyseli moni asiakas. Vanhanajan

tunnelma ja romanttinen rakennus vaikuttavat

ihmisiin ajattomuudellaan.

Taidemuseo Poikilossa oli myös vilkas kesä.

Poikiloon löysi tiensä ennätysmäärä matkailijoita.

Anu Pentikin ja Suku Parkin teoksia

ihailtiin kovasti. Naivistisen taiteen ystävät

löysivät puolestaan uusia taiteilijanimiä kansainvälisistä

tekijöistä. Kino-Poikilossa pyörinyttä

Anssi Kasitonnin elokuvasikermää

kiiteltiin riemastuttavaksi ja rohkeaksi valinnaksi.

Kouta-gallerian taiteilijat toivat kaivattua

vaihtuvuutta muutoin pitkiin näyttelyihin.

Elimäen kotiseutumuseossa oli puolestaan tavanomaista

hieman hiljaisempi kesä. Kaikissa

lakkautetuissa museokohteissa vieraili viimeisinä

aukiolopäivinä satakunta henkilöä, joista

osa oli hyvin surullisia sulkemispäätöksen

vuoksi. Osa lohduttautui uuden näyttelytilan

toivolla. Kouvola-taloon kunnostettava näyttelytila

palvelee ympäri vuoden ja sinne mahtuu

kokonainen koululuokka vaivatta. Myös

esteetön pääsy toteutuu uudessa kohteessa.

Kylien ihmiset odottavat tulevilta kaupunginmuseon

näyttelyiltä paljon. Oman kylän historia

ja esineet pääsevät uudessa tilassa koko

kaupungin tietoisuuteen ihan uudella tavalla.

Kouvola on meidän kaikkien yhteinen. Siitä

ohjenuoraa uudelle näyttelytilalle.

Syksy Poikilossa

Poikilon näyttelyvuosi huipentuu Liisa Kuninkaan

ikoninäyttelyyn ja Kouvolan kuvataiteilijan

Jouni Salosen näyttelyyn. Erityisesti

seitsemäsluokkalaisille suunnataan museopedagogista

ohjelmaa kulttuuripolkuun liittyen.

Johanna Vuolasto,

museonjohtaja, Poikilo-museot

puh. 020 615 8332

johanna.vuolasto@kouvola.fi

Info

. 10 .

Kouvolan kaupungin tiedotuslehti 3/2012


Tapahtumat

syksy/2012

Kouvolan tapahtumakalenteri 19.9.–30.11.2012

Amadeus - ensi-ilta 2.11.

Kouvolan Teatterissa s. 3

Senioreiden suhinat -

muotia ja tapahtumia

ikäihmisille 9.10. s.7

SISÄLLYS >

NÄYTTELYITÄ KOUVOLASSA......................... 2

TEATTERIA & ELOKUVIA KOUVOLASSA..... 3

MUSIIKKIA KOUVOLASSA............................. 4

LIIKUNTAA KOUVOLASSA............................. 5

MUITA TAPAHTUMIA KOUVOLASSA............ 7

Tapahtumia

ja tekemistä,

ole hyvä!


Näyttelyitä Kouvolassa. Syksy/2012

Kouvolan taidemuseo POIKILO

KOUTA -galleria

Taidemuseon galleria

Kouvola-talo, Varuskuntakatu 11

Avoinna:

ma suljettu ti ja to 11-18

ke 11-19 pe 10-17

la 11-16 su 12-16

Tiedustelut, opasvaraukset, ryhmäkäynnit:

puh. 020 615 8486 ja 020 615 5297

www.poikilo.fi

Poikilon näyttelyt

27.9.12- Jouni Salonen:

27.1.13 Matkaajan merkintöjä

Kouvolan kuvataiteilija 2011-2013

Grafiikkaa

27.9.12- Liisa Kuningas, Pyhyys,

27.1.13 ikoneita

TAIDEMUSEON GALLERIA

Kouvola-talo, 2. kerros

Tiedustelut puh. 020 615 8486

4.-30.9. Fetissi, 10 taiteilijan näyttely.

Maalauksia, sekatekniikkaa

2.-28.10. Rara Avis –ryhmä. Melitina,

Nikolai ja Marianne Balabin.

Koruja, maalauksia

30.10.-25.11. Taina Vuento. Maalauksia,

grafiikkaa

27.11.-9.12. Kymenlaakson Opiston

valokuvauslinja. Valokuvia

KOUTA-GALLERIA

Poikilo, 2. kerros

Museon pääsymaksulla sisälle, samat aukioloajat.

Tiedustelut: mikkosakala@wippies.fi

27.9.-28.10. Martin Bircher

30.10.-23.11. Riitta Virtanen-Kerimov

24.11.-30.12. Koutan joulumyyjäiset

TAPAHTUMAT Kino-POIKILOSSA

6.-28.10. ”Elävä maalaus”

Yhdistää eri taiteen lajeja,

kuten tanssia, maalausta, musiikkia

videotaidetta. Tekijöinä

Mikko Sakala, Neil Owens,

Tomi Pekkola, Sirkku Mantere,

Satu Linerva ja Jouni Kallio,

Medialouhos.

Poikilon

museokauppa

Kouvola-Talo

Taidemuseon museokaupasta

uniikit lahjat ja kortit. Avoinna

museon aukioloaikana.

Muut näyttelyt

KUUSANKOSKITALO

Kymenlaaksonkatu 1, Kuusankoski

www.kouvola.fi/kulttuuri

2.-24.9. Puutarhayhdistyksen

90-vuotisjuhlanäyttely

1.-31.10. Kuusankosken Taideseura ry,

62. vuosinäyttely

4.-30.11. Kouvolan Taideseura ry,

Vuosinäyttely

Kirjastojen näyttelyt

Elimäen kirjasto

1.-30.11. Marinka Ehrukainen:

My thanks to Sri Lanka

Inkeroisten kirjasto

28.9. asti Sari Holanti ja Tuija Parta:

Naisten kätköistä

öljyväri-, akryyli ja

grafiikkatöitä

1.-31.10. Työkeskus Vapriikki,

kädentaidot-näyttely

1.11.-31.12. Heikki Pohjamo, akvarelleja

Kouvolan pääkirjasto

22.9. asti Kouvolan Lyseon lukio

Oppilastöitä näyttelytilassa ja

eteisaulassa

1.-6.10. Kouvolan reumayhdistys

askartelu- ja kädentaitotyöt

15.-27.10. Agricolat ajassamme –

sanaa sukukansoille

Kuusankosken seurakunta,

Kouvolan seurakunta,

Kouvolan kaupunki

24.10.-22.11. Veikko Lavi 100 vuotta

– kiertonäyttely, kirjastosali

5.-17.11. Kymenlaakson Osuuskunta,

80 vuotta kymenlaaksolaista

osakuntaelämää

valokuvanäyttely

Moision Taide ja pitokartano Oy

Moisiontie 163, Elimäki

moisionkartano@gmail.com, puh. 040 5272799

www.moisionkartano.com

21.9.-18.12. 15-vuotis juhlanäyttely.

Taiteilijoita 15 vuoden varrelta.

Näyttely on myyntinäyttely.

19.11.-8.12. Esa, Eetu Salama,

taidenäyttely Ikuinen

kairankiertäjä

öljyväri

Kuusankosken kirjasto

10.-23.9. Tuula Kiiveri, maalauksia

8.-16.10. Agricolat ajassamme – sanaa

sukukansoille

Kuusankosken seurakunta,

Kouvolan seurakunta,

Kouvolan kaupunki

15.-28.10. Sami Juutilainen,

Elämän kevät

akvarelleja

MYLLYKOSKEN kirjasto

3.9.-1.10. Anjalankosken taideseura

vuosinäyttely

Valkealan kirjasto

Kustaan galleria

10.-29.9. Kameraseurue Versus

valokuvanäyttely

1.-30.11. Heimo Pohjalaisen

muistonäyttely

. 2 .

Kouvolan kaupungin tapahtumakalenteri syksy/2012


TEATTERIA & ELOKUVIA Kouvolassa. Syksy/2012

Teatterit

Salpausselänkatu 38, Kouvola

Lippukassa puh. (05) 7400 330

ti-la klo 11-15 sekä 3h ennen esityksiä.

Teatteriravintola puh. 044 777 0657

www.kouvolanteatteri.fi

Sydämeni laulu, ensi-ilta la 8.9.

Suuri suomalainen musikaali Aleksis

Kiven elämästä.

Todellinen löytö, ensi-ilta la 27.10.

Ihastuttava brittikomedia elämän

ihmeellisyydestä.

Amadeus, ensi-ilta pe 2.11.

Ajaton tarina musiikin voimasta.

Parasta ennen - Naisten juttu 3,

31.8. alkaen

Villiä menoa ikääntymisen ympärillä

Diiva ja sen sisko,

syksyn ensiesitys to 27.9.

Huippuhauska farssikomedia

6Packshow On Broadway,

esitykset la 6.10. klo 14 ja 19

Upea vierailuesitys, viiden tähden viihdettä

ja musikaalihuumaa. Mukana mm.

Cabaret, Sound of Music,

Grease ja Viulunsoittaja

katolla

Elokuvat

KINO-KOUVO

Keskikatu 12, Kouvola

Kuva-Portti

Kouvolankatu 10, Kouvola

www.kuvaportti.net

pe 21.9. Medusan perintö

pe 5.10. Vares – Pimeyden tango

pe 5.10. Taken 2

pe 5.10. Niko 2 – Lentäjäveljekset

pe 5.10. Hope Springs (Lemmenlomalla)

pe 12.10. Savages (Raakalaiset)

pe 26.10. 007 Skyfall

pe 9.11. Asterix & Obelix Britanniassa

pe 16.11. Twilight - Aamunkoi osa 2

pe 30.11. Viisi legendaa

Päivänäytöksiä (tiistaisin klo 14)

ti 25.9. Humiseva Harju

ti 2.10. Humiseva Harju

ti 13.10. Nainen jonka nimi on Natalie

ti 23.10. Ranskalainen viikonloppu

ti 30.10. Ranskalainen viikonloppu

ti 16.11. Avain Italiaan

ti 20.11. Kuudennen kerroksen naiset

Kuva: Rokkikukko

Kuusankoskitalo, Kymenlaaksonkatu 1

Lipunmyynti Kuusankoskitalon ala-aulassa ma, ti,

to, pe klo 11-16, ke klo 11-17 sekä tuntia

ennen esityksen alkua.

Lipputiedustelut ja -varaukset

puh. 040 196 2448

www.kuusankoskenteatteri.fi

Rokkikukko

seitsemän esitystä ajalla 15.9. – 14.10.

Elämä ei olisi sama ilman rockia

eikä ilman kukkoa!

Liput 14 / 12 €

Anjalankosken teatterin vierailuesitys:

Viimmiin sammuttaa valot

pe 5.10. klo 19

Musiikkipitoinen ”pikkujoulupläjäys”

tehtaan lopettamisesta.

Liput 10 €

Tohtori Sykerö

su 7.10. klo 16, to 11.10. klo 18,

su 14.10. klo 14

Sympaattinen Tohtori Sykerö jatkaa vielä muutaman

kerran Kuusankoskitalon Teatterisalissa.

Liput 12 / 10 €

Köyhän kabaree

15 esitystä ajalla 2.11. - 15.12.

Ajankohtainen ja tragikoominen, koomisista ja

köyhyyteen liittyvistä teksteistä koottu esitys.

Liput 12 / 10 €

Amadeus

Kouvolan Teatteri, ensi-ilta pe 2.11.

Sykähdyttävä, elokuvanakin tunnettu, historiaa

ja fiktiota yhdistävä tarina kertoo

kahden säveltäjämestarin, Mozartin ja

Salierin, suhteesta.

Ohjaus: Kaija Viinikainen

Studio 123

Kuusankoskitalo,

Kymenlaaksonkatu 1, Kuusankoski

www.studio123.fi

KINO 123

Kauppakeskus Veturi.

Tervasharjunkatu 1, Kuusankoski

www.kino123.fi

pe 21.9. Medusan perintö

pe 28.9. Kuningas Litmanen

pe 12.10. Niko 2 -lentäjäveljekset

pe 26.10. 007 Skyfall

pe 2.11. Argo

pe 16.11. Twilight - Aamunkoi osa 2

pe 30.11. Viisi legendaa

Kuva: Marja Seppälä

Rautakorventie 17, Myllykoski

Lippuvaraukset puh. 040 830 4644

arkisin klo 15-19. la-su klo 12-15

www.anjalankoskenteatteri.fi

Mimmi, lehmä ja varis

ensi-ilta la 29.9. klo 16

Koko perheen satunäytelmä.

Läskisoosista loppusointuihin

ensi-ilta la 24.11. klo 19

Lauluja ja tarinaa Lavista.

Prikaatintie 1, Kouvola

Lippuvaraukset puh. 040 354 0116

www.mikateatteri.net

Yksiöön en äitee ota

Esitykset ajalla 27.10. – 1.12.

Suomenhevosesta tutun Kotalan perheen seikkailut

ja sattumukset jatkuvat nyt Mikä?teatterilla.

Liput 12 €

STUDIO 123

Balettia

ti 23.10. Joutsenlampi (live) klo 21.15

la 27.10. Joutsenlampi (uusinta) klo 12

Oopperaa

to 15.11. Les Troyens (Troijalaiset) klo 18

la 17.11. Les Troyens (uusinta) klo 12

Kouvolan kaupungin tapahtumakalenteri syksy/2012 . 3 .


MUSIIKKIA KOUVOLASSA. Syksy/2012

Satuviikon tapahtuma:

Hevisaurus-konsertti

Su 7.10. klo 15 Uttihalli

Järj. yhteistyössä Kymenlaakson lasten ja

nuorten kulttuuriverkosto KOPPA sekä valtakunnallisen

lastenkulttuurikeskusten verkosto

Taikalamppu. Tiedot MLL,

Marianne Vihervaara, p. 0400 540 870

Kuva: www.hevisaurus.com

Musiikkitapahtumat

su 21.10. Kouvolan Mieskuoron

klo 16 105-vuotisjuhlakonsertti

Kouvolan kaupungintalon juhlasali

to 4.10. Jari Uutela Läpikulkumatkalla

klo 18 Myllykosken kirjasto

Kouvolalaisen laulaja–lauluntekijä Jari

Uutelan debyyttilevyn julkistamiskonsertti.

to 11.10. Elsat ja Eemelit -lauluryhmä

klo 18 Elimäen kirjasto

su 4.11. Kouvolan Viihdelaulajat

klo 17 35-v. juhlakonsertti

Maria-sali,

Kouvolan seurakuntakeskus

Konsertit

to 18.10. ”Jussu”

klo 19 Ravintola Neville,

Salpausselänkatu 27, Kouvola

Pitkän linjan suomipoppari, laulaja ja

lauluntekijä Jussu Pöyhönen yhtyeineen.

Jussu Pöyhönen - laulu, akustinen kitara,

Anni Mattila - piano, laulu, Jukka Haavisto

- sähköbasso, laulu, Tomi Saikkonen

– rummut. Järj. Pohjois-Kymen musiikkiopisto

ti 30.10. Laura Mikkolan pianokonsertti

klo 19 Kuusankoskitalon Kuusaa-Sali

Kansainvälisen tähtipianistin ensimmäinen

sooloresitaali Kuusankoskitalon kiitellyssä

akustiikassa.

2.-4.11. Kymi brass. XII valtakunnallinen

vaskimusiikkitapahtuma

Konsertteja ja tapahtumia saleissa

ympäri Kouvolaa

Vaskimusiikin kerma Suomesta ja ulkomailta,

mukana mm. belgialainen huipputrumpetisti

Jeroen Berwaerts. Rentoa

vaskimeininkiä, monipuolisia konsertteja, ,

huipputason opetusta ja tarttuvia jameja.

www.kymibrass.com tai p. 045 265 2503

. 4 .

www.pkmo.fi

Kouvolan kaupungin tapahtumakalenteri syksy/2012

9.11.-11.11.Valkeala Organ- urkufestivaali

Valkealan kirkko

pe 9.11. Pétur Sakari, urut

klo 19

la 10.11. Kalevi Kiviniemi, urut,

klo 19 Kirsi Kiviharju, harppu

su 11.11. Ilpo Laspas, urut

klo19 Järj. Valkeala Organ

www.valkealaorgan.fi

to 29.11. Jouluisia lauluja

klo 18 Kouvolan pääkirjasto

lauluyhtye Hella

ti 4.12.

klo 19

Tunnelmallinen joulukonsertti

Kouvolan keskuskirkko

Arja Koriseva

su 4.11. Kirkkokonsertti

klo 18 Inkeroisten kirkko

Esiintyjinä Pohjois-Kymen

musiikkiopiston oppilaita

ke 7.11. Nenäpäivän konsertti

klo 18 Kouvolan kaupungintalo

Pohjois-Kymen musiikkipiston oppilaita

ja yhtyeitä, juonto Veli-Matti Karén.

Tuotto käytetään Nenäpäivän kautta

avustustoimintaan.

Giuseppe Verdi: Rigoletto

Kouvola-talo, Simelius-Sali.

ensi-ilta pe 9.11. klo 19

Mestarillinen oopperateos Pohjois-Kymen musiikkiopiston

oopperan produktiona.

Muut esitykset:

su 11.11. klo 15 pe 16.11. klo 19

su 18.11. klo 15 pe 23.11. klo 19

su 25.11. klo 15 pe 30.11. klo 19

su 2.12. klo 15

Ennakkovaraukset ja tiedustelut

kouvolaooppera@pkmo.fi tai p. 045 265 2503,

lipunmyynti 1.10.2012 alkaen Kouvolan

Matkatoimisto 05-7443100,

Asemakatu 1, Kouvola

Konsertit

KUUSANKOSKITALO

ke 26.9 Finlanders: Musikaalinen matka

klo 19 vuodesta 1984

pe 5.10 Jukka Hallikainen & Jackpot

klo 19 konsertti

ti 2.10. Pjatnitskin kuoro, konsertti

klo 19 Venäjän vanhin ja kuuluisin kuoro ensimmäistä

kertaa Kouvolassa. Kuorossa n. 50

esiintyjää, ikivihreitä venäläisiä kansanlauluja

pienen orkesterin säestyksellä.

pe 11.10 Kuusankosken Musiikkiluokkien

klo 18.30 syyskonsertti

ma 15.10. Korsuorkesteri: OHI ON

klo 19

ke 17.10. Jukka Puotila: Varastetut äänet

klo 19

to 18.10. Eija Kantola: Yön Kuningatar

klo 19

ke 31.10. Laulun- ja soitonpäivän

klo 18 konsertti

to 1.11. Jari Sillanpää: Nostalgia

klo 19

su 4.11 Kuusankosken Harmonikanklo

15 soittajat: Virran varrella

Tähtiesiintyjänä Kultaisen Harmonikan

voittaja Jani Helenius. Konsertin johtaa Esa

Kotilainen. Järj. Kuusankosken Harmonikansoittajat.

ke 28.11 Club For Five: Rekiretki 2012

klo 19 Joulukiertue

to 29.11 Joulukonsertti

klo 19 Varat hyväntekeväisyyteen.

Martti Metsäketo Orkestereineen

KOUVOLA-TALO

su 7.10. Pianisti Anne Kauppi

klo 18 Musiikkisali


MUSIIKKIA Kouvolassa. Syksy/2012

Tanssikurssit ja tanssit

Jari Sillanpää: Nostalgia

1.11.2012 klo 19

Kuusankoskitalo, Kuusaasali

Jari orkestereineen tekee syksyllä nostalgisen

aikamatkan musiikin lumoavaan maailmaan.

Syksyn konserttikiertueella kuullaan monipuolisesti

kotimaisia helmiä sekä upeaa kansainvälistä

musiikkia eri vuosikymmeniltä.

Järj. Bridgehead Productions Ltd Oy

www.jarisillanpaa.com

KYMI SINFONIETTA

www.kymisinfonietta.fi

to 20.9. Kamarikonsertti

klo 19 ”Musiikillinen kuntokoulu”

Kouvolan kaupungintalo

to 4.10. Sinfoniakonsertti

klo 19 ”Sellon hurmaa”

Romantiikan ajan teoksia soolosellolle ja

orkesterille. Kuusankoskitalo. Kapellimestari

Andres Mustonen, solisti Alexander

Hülshoff, sello

to 11.10. Lasten ja nuorten Uuno Klami

klo 19 sävellyskilpailun finaalikonsertit

Kouvolan kaupungintalo

Kapellimestari Atso Almila, 10-15-vuotiaiden

ja 16-19-vuotiaiden sarja

pe 19.10. Focus Rautavaara

klo 19 ”Elävien säveltäjien sarja”

Kouvolan kaupungintalo

Kapellimestari Yasuo Shinozaki.

Helsingin kamarikuoro

to 1.11. Sinfoniakonsertti

klo 19 ”Kymenlaakson kulttuurin

juhlavuosi”

Kouvolan kaupungintalo

Kapellimestari Esa Heikkilä. Solisti Henry

Raudales, viulu

to 15.11. Baltic Sea Blues

klo 19 Kuusankoskitalo

Solistit Eero Koivistoinen, saksofoni.

Seppo Kantonen, piano, Ville Huolman,

basso. Eero Koivistoinen: Baltic Sea Blues

(Kantaesitys, Kymi Sinfoniettan tilausteos),

E. Sauter: Focus

to 22.11. Sinfoniakonsertti

klo 19 Kouvolan kaupungintalo

Kapellimestari Yasuo Shinozaki.

Solisti Ralf Gothóni, piano

LAVATANSSISEURA TANSSIKAS

www.tanssikas.net/kurssit

ma 24.9. Tanssijan kehonhuolto

klo 18- Elimäen-Vilppulan nuorisoseuran

19.30 talo, Kyminasemantie 4, Koria.

Kehonhallinta harjoituksia, jotka

kehittävät tasapainoa, lihaskuntoa ja

liikkuvuutta. Lopuksi venyttelyjä.

29.-30.9. Lattari-tanssileiri

klo 10-16 Urheilupuiston koulu,

Palomäenkatu 29, Kouvola

Opettaja: Kimmo Lasanen.

Lajit: Salsa ja Cha Cha. Taso: jatko

to 11.10. Bugg-tanssikurssit

to 18.10. Elimäen-Vilppulan nuorisoseuran

klo 18-21 talo, Kyminasemantie 4, Koria.

Taso: jatko

la 13.10. Tanssitaksi-tapahtuma

Kuntotalo (Salpausselänkatu 38)

lauantaitanssien yhteydessä

Tanssitaksimiehet hakevat taksia

jonottavia naisia erillisestä taksijonosta.

Naiset voivat hakea taksimiehiä

taksijonosta jo klo 20.30-21. www.

tanssikas.net/tapahtumat/tanssitaksi.

Järj. Lavatanssiseura Tanssikas ry ja

Kuntotalo

6.10.- Tunti ennen tansseja” -kurssit

24.11. lauantaisin klo 19-19.45

Kuntotalo (Salpausselänkatu 38)

6.10. Cha Cha

27.10. Bugg

24.11. Salsa

Kurssi sisältyy tanssilipun hintaan. Ei

ennakkoilmoittautumista. Voit tulla

myös ilman paria.

Seurakuntien musiikkitapahtumia

su 7.10.

klo 18

Konsertti

Kouvola-talon Simelius-sali

Pianotaiteilija Anne Kauppi

Järj. Kouvolan kaupunki ja Kouvolan srk.

pe 12.10. Iloa ja hyvinvointia

klo 18.30 laulamisesta - Laulaminen

kuuluu kaikille

Kouvolan srk-keskuksen Maria-sali

Musiikin tohtori, laulunopettaja ja psykologi

Ava Numminen. Tilaisuus on maksuton.

Järj. Kymenlaakson kesäyliopisto,

Kymenlaakson kulttuurivuosi 2012,

Kouvolan srk musiikkityö ja Musiikkiluokkien

Tuki ry.

Lisää seurakuntien

musiikkitapahtumia verkossa:

www.kouvolanseurakunnat.fi/

musiikki

su 21.10. Argentiinalainen tango

klo 10-15 -tanssikurssi

Nuorisotalo Lehdokki,

Madekuja 1, Kouvola.

Taso: alkeet

su 4.11. Lindy Hop -tanssikurssi

klo 10-15 Nuorisotalo Lehdokki,

Madekuja 1, Kouvola

Taso: alkeet

su 18.11. Boogie Woogie -tanssikurssit

su 25.11. Nuorisotalo Lehdokki,

klo 10-16 Madekuja 1, Kouvola.

Taso: jatko

KUNTOTALO

Salpausselänkatu 38, Kouvola

la 29.9. Martti Metsäkedon

tanssiorkesteri

la 6.10.

La Strada, Helminauha

19-19:45 tanssikurssi: cha cha

perusteet, sis. tanssilippuun,

Tanssikas ry

la 13.10. Tanssit ja

Tanssitaksi-tapahtuma

klo 20.30-22 sis. tanssilippuun,

Tanssikas ry

la 20.10. Teemu Harjukari ja

Taivaanrannanmaalarit

la 27.10. Tanssit

klo 19-19.45 tanssikurssi: bugg

perusteet,sis. tanssilippuun,

Tanssikas ry

la 24.11. Karavaani & Susanna Heikki,

Teijo Suomi Orch

su 14.10. Levynjulkistamiskonsertti

klo 15 Kouvolan srk-keskuksen Maria-sali.

Arvo Saaristo, viulu ja

Juhani Raiskinen, piano

su 21.10. Kiitosmielellä-konsertti

klo 15 Jaalan kirkko

Hanna Ekola, laulu ja Virpi Lahti,

koskettimet ja laulu. Vapaa pääsy,

ohjelma 10 €

Kouvolan kaupungin tapahtumakalenteri syksy/2012 . 5 .


LIIKUNTAA Kouvolassa. Syksy/2012

Jääkiekko

Koripallo

Yleisöluistelut

KOOKOO

Mestiksen runkosarja

2012-2013

Kouvolan jäähalli,

Topinkuja 1, Kouvola

www.kookoo.fi

pe 21.9. klo 18.30 KooKoo - Jokipojat

pe 28.9. klo 18.30 KooKoo - SaPKo

pe 5.10. klo 18.30 KooKoo - HCK

ke 10.10. klo 18.30 KooKoo - LeKi

ke 17.10. klo 18.30 KooKoo - K-Vantaa

pe 19.10. klo 18.30 KooKoo -

tuto Hockey

pe 26.10. klo 18.30 KooKoo - Sport

pe 2.11. klo 18.30 KooKoo - HCK

ke 14.11. klo 18.30 KooKoo - Hokki

ke 21.11. klo 18.30 KooKoo - Jokipojat

pe 23.11. klo 18.30 KooKoo - Peliitat

ke 28.11. klo 18.30 KooKoo -

jYP-Akatemia

pe 30.11. klo 18.30 KooKoo - Sport

Jalkapallo

MYPA

Veikkausliiga

Saviniemen Jalkapallostadion,

Kisatie 1, Myllykoski

www.mypa.fi

ke 26.9. klo 18.30 MYPA - HAKA

su 7.10. klo 18.30 MYPA - VPS

ma 22.10. klo 18.30 MYPA - JJK

SUDET

Kolmosen ottelut

Kouvolan keskusurheilukenttä

www.sudet.fi

la 22.9. klo 14 Sudet - SavU

KOUVOLA AKATEMIA

Kolmosen ottelut

Kouvolan keskuskenttä

www.sudet.fi

la 29.9. klo 13 Kouvola Akatemia -

paPe

FC PELTIRUMPU

4.divisioona

Lehtomäen kenttä, Kouvola

www.fcpeltirumpu.com

la 22.9. klo 15 Fc Peltirumpu - SiU

KOUVOT

Korisliiga 2012-2013

Mansikka-ahon halli,

Mansikka-ahontie 1, Kouvola

www.kouvot.fi

la 6.10. klo 19.30 Kouvot -

namika Lahti

ke 17.10. klo 18.30 Kouvot - Kataja

pe 26.10. klo 18.30 Kouvot - Korihait

ke 31.10. klo 18.30 Kouvot - Pyrintö

pe 9.11. klo 18.30 Kouvot - FoKoPo

ke 21.11. klo 18.30 Kouvot - Lapua

la 1.12. klo 17 Kouvot - Bisons

Salibandy

SUDET

Miehet

2. divisioona

Mansikka-ahon halli

www.sudet.fi/salibandy

su 28.10. klo 16

la 10.11. klo 14

to 15.11. klo 19

su 2.12. klo 16

Pe 2.12. klo 19

Ravit

Sudet - Hartsina

Sudet - BB-88

Sudet - Crackers

Sudet - SB Heinola

Sudet - Top Team

Kouvolan ravirata

Pelit kaikkina päivinä paikanpäällä,

totopelipisteissä ja

netissä www.kouvolaravirata.com

to 27.9. klo 18 Jouni Kaikko

memorial, Toto5

to 11.10. klo 18 Toto5

to 25.10. klo 18 Toto5

to 1.11. klo 18 Kymenlaakso-ajo,

karsinta, Toto5

la 10.11. klo 15 Kymenlaakso-ajo ,

kouvola-ajo, Toto75

to 22.11. klo 18 Toto5

pe 30.11. klo 18.30 Pikkujoulu-ravit,

toto4

su 9.12. klo 14 Eläinten Joulu &

erätulet, Toto4

Kouvolan jäähalli 5.8.2012-31.3.2013

su klo 11-11.45 mailaton vuoro

Vuoroa ei ole:

9.9., 4.11., 2.12., 9.12., 6.1., 10.2.

Kuusankosken jäähalli 25.8.2012-13.4.2013

la klo 9.00 - 9.45 mailaton vuoro

klo 10-10.45 mailallinen vuoro

Vuoroa ei ole 8.9., 29.9.

Valkealan jäähalli 5.8.2012-7.4.2013

ti klo 15-15.45 mailallinen vuoro

ke klo 15-15.45 mailaton vuoro

la klo 8.15- 9 mailallinen vuoro

klo 9.00-9.45 mailaton vuoro

su klo 10-11 mailaton vuoro

Muut liikuntatapahtumat

22.- ERC – Rallicrossin EM-osakilpailu

23.9. Tykkimäen moottoriurheilukeskus,

Kouvola.

Lauantaina ajetaan vapaat harjoitukset,

aika-ajo sekä ensimmäiset alkuerät

jokaisessa luokassa. Sunnuntaina kilpailu

jatkuu lämmittelyllä, josta edetään toisen

ja kolmannen alkuerän kautta finaaleihin.

www.ercfinland.fi

su 23.9. Kansa Kävelemään

klo 12-14 Kouvolan kauppatori

Kansainvälisen YK:n rauhankävelyn valtakunnallinen

päätapahtuma. Musiikkia,

yhdistyskulkue, oheisohjelmaa ja kansalaisjärjestöt

esittelevät toimintaansa. Järj.

Maailman Veteraanijärjestö, Kymenlaakson

Rauhanturvaajat ry.

ke 3.10. U 17 EM-jalkapallon karsinta

pe 5.10. Saviniemi, Myllykoski ja

ma 8.10. Kouvolan keskusurheilukenttä

Alle 17-vuotiaiden poikien turnaus. Mukana

Suomi, Andorra, Saksa ja San Marino.

Yleisöllä vapaa pääsy. Järj. Suomen Palloliitto

ja Myllykosken Pallo -47.

la 6.10. Leijonapäivä,

hyväntekeväisyystapahtuma

klo 9 Jalkapalloturnaus Sarkolassa

klo 20.30 Iltabileet Hotelli Sommelossa

Järj. LC Kuusankoski Lisätietoja;

turnaus: 040 725 0858 (Matti Tuomi)

iltabileet: 040 7613799 (Eero Valjakka)

Hevostapahtumat Kymenlaaksossa

Facebookissa!

Kaikki sivusta tykkäävät saavat viikoittain koosteen

kymenlaaksolaisista hevostapahtumista, kuten

kilpailuista, näyttelyistä ja

kursseista.

www.facebook.com/

Hevostapahtumat

Kymenlaaksossa

. 6 .

Kouvolan kaupungin tapahtumakalenteri syksy/2012


MUITA TAPAHTUMIA Kouvolassa. Syksy/2012

1.-14.10.

Kymenlaakson nuorisokulttuuriviikot

Yhteistyössä Kouvolan kaupunki, kulttuuri- ja nuorisopalvelut,

Mediamaja, Nuorisovaltuusto sekä paikalliset

järjestöt.

ke 3.10. Nuorten tapahtumaverstas

klo 18-20 Kouvola-talo

to 4.10. Leffamaraton

klo 12 alk. Studio 123

ti 9.10. Dyykkaaks sulla?!

klo 9-12 -kierrätystalkoot, Kouvola-talo

pe 12.10. Nuorten Be Young IV -tapahtuma

klo 18-21 Kouvola-talo

pe 12.10. Kuningasidea - konsertti

klo 21-23 Kuntotalo

Muut tapahtumat

pe 21.9. 19. Muodin Yö

klo 18-23 Kouvolan keskusta

Suuri avajaismuotinäytös kaupungintalon

pääportaikolla juontajana Arman Alizad.

Useat keskustan liikkeet tarjoavat muotinäytöksiä,

esittelyjä, vinkkejä ja tarjouksia.

Kahvilat, ravintolat ja baarit jatkavat

yötä. Järj. Kouvolan Ydinkeskusta ry

su 23.9. Keräilypäivät

klo 10-14 Tuulensuoja, Hallituskatu 9, Kouvola

Järj. Kouvolan Postikortti- ja keräilykerho

to 27.9. Tiedetorstai 2012: Mihin tiedettä

klo 14-19 ja tutkimusta tarvitaan?

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu,

Kasarminmäen kampus, Kouvola

Juontajana tv:stä tuttu Ville Klinga.

Maksuton koko perheen tiedetapahtuma.

Esitellään käytännönläheisellä tavalla tutkimus-,

kehitys- ja innovaatiotoimintaa ja

sen vaikutusta jokapäiväiseen elämäämme.

Mukana myös Tutkija Pii. Lapsille

toiminnallisia tiederasteja. www.kyamk.fi/

tiedetorstai

la 29.9. Muumi-satunäytelmä:

klo 14 Muumipeikko ja Jäärouva

ja 17 Kuusankoskikitalo

su 7.10. Kotiseutujuhla Kotiseututalolla

klo 14 Kettumäki, Kotiseututie 12,

Kuusankoski

Puhe, musiikkia, yhteislaulua, kahvit.

Järj. Kuusankoski-seura

su 11.11. Keräilypäivät

klo 10-14 Tuulensuoja Hallituskatu 9,

Kouvola

Järj. Kouvolan Postikortti- ja

keräilykerho

ti 20.11. Luontokuvailta

Kuusankoskitalo

Järj. Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri

www.sll.fi/kymenlaakso

la 24.11. Suuri joulunavaus

kävelykatu Manski

su 2.12. Museokorttelin joulutapahtuma

klo 12 Kouvolan museokortteli

KANSALAISOPISTON YLEISLUENNOT

Kansalaisopiston auditorio,

Salpausselänkatu 38, 2. krs

ti 2.10. Päihteet ja muistiterveys

klo 12 Sairaanhoitaja, kouluttaja Minna

Suomi. Muistisairauksien ennaltaehkäisyä

eli muistiterveyden ylläpitoon

vaikuttamista elämäntapavalintojen

kautta.

ti 16.10. Vuorovaikutus ja

klo 12

ti 6.11.

klo 12

muistiterveys

Muistiluotsityöntekijä, TunTeva kouluttaja

Jenni Arola. Muistisairauksien

ennaltaehkäisyä eli muistiterveyden

ylläpitoon vaikuttamista elämäntapavalintojen

kautta.

Uni ja stressi muistiterveyteen

vaikuttajina

Terveyskasvatuksen yhdyshenkilö Leena

Arola. Muistiterveyden ylläpitoon

vaikuttamista elämäntapavalintojen

kautta.

ke 28.11. Erilaiset Joulut

klo 18

Tutustutaan erilaisiin jouluperinteisiin

mm. japanilainen, saksalainen ja

katalonialainen jouluun.

LUENTOSARJAT

Kieli- ja kulttuuriluentojen sarja

Kouvolan Kansalaisopisto ja kirjasto

pe 19.10. La Alhambra

klo 18 Kansalaisopiston auditorio

Montse Compte. Espanjan matkakohteet,

kulttuuri ja kieli. Osittain

helppotasoisella espanjalla ja muutoin

suomeksi.

ke 31.10. Miksi kääntäminen

klo 18

ke 7.11.

klo 18

on niin vaikeaa?

Kansalaisopiston auditorio

Inkeri Vehmas-Lehto. Osittain helppo

tasoisella venäjällä ja muutoin

suomeksi.

Unkarilaisen kirjallisuuden ilta

Kouvolan pääkirjasto

FK Anna Tarvainen, suomalaisen ja

unkarilaisen kirjallisuuden opettaja.

Osittain unkariksi ja suomeksi.

Unkarilaisten ruokien maistiaisia. Järj.

Kouvolan Suomi-Unkari Seura ry.,

Kouvolan kansalaisopisto ja pääkirjasto.

Ilari Johansson

stand up-show

ke 3.10. klo 19-21

Kuusankoskitalo

Neljätoista ja puol –

Oodi absurdille elämälle

Stand up -koomikko Ilari Johansson

vyöryttää 14,5-vuotisjuhlakiertuellaan

lavalle egonsa lisäksi ihmiselämän kaikkine

kummallisuuksineen.

Satuviikko 15. - 21.10

Kymenlaakson yhteinen

satuviikko koko perheelle.

to 18.10. Satuilua taidemuseo Poikilossa

Sadun päivänä ja vauvasirkusta Kouvola-talon

tanssisalissa. Lisäksi Henna Sakkaran piirroshahmot

Saukkosen perhe seikkailee näyttelynä

Kouvola-talolla.

Kirjastoissa satutunteja.

MARTTAKULMAN KAUHA

JA KUKKARO -LUENNOT

Kymenlaakson Marttojen toimitila

Marttakulma Torikatu 6, Kouvola

Kauha ja kukkaro -luennot ovat maksuttomia ja avoimia

45 min yleisöluentoja. Ei ennakko-ilmoittautumista,

isompien ryhmien ilmoittautuminen etukäteen.

27.9. Vuoden sieni, kasvis ja yrtti

klo 11 Sari Rokka

11.10. Kiireetön lounas – arkipäivän ilo

klo 11 Sari Rokka

1.11. Kotoista kasvisruokaa

klo 11 Virpi Ikonen

15.11. Villakoirat nurkista

klo 11 Aila Mäkelin

26.11. Hyvä ruoka,

klo 11 parempi muisti

Virpi Ikonen

9.10. klo 10-17

Muotia ja tapahtumia. Aikaa ostosten tekemiseen

ja ohjelmasta nauttimiseen senioreiden

tarpeet ja toivomukset huomioiden. Teemana

”Neljän sukupolven treffit”.

Avaus Kauppakeskus Hansassa klo 10

juontajana näyttelijä Yrjö Parjanne.

Ohjelmassa mm. muotinäytös, keinutuolijumppaa

ja kiinnostavia puheenvuoroja tunnetuilta

vierailta. Musiikki: Jenni Ylätalo ja Noora

Sahamies sekä Kankaan eskariryhmä.

Avauksen jälkeen hajaannutaan keskustan

liikkeisiin seuraamaan ohjelmaa ja tekemään

ostoksia. Mukana mm. vaatetusliikkeitä, pankkeja,

lääkäriasemia ja matkailualan yrityksiä

ja kirjasto. Tutustu syksyn muotiin, katsasta matkatarjoukset,

näe mielenkiintoisia esityksiä ja

luentoja, käy testauttamassa itsesi lääkäriaseman

pisteillä, tarkista sisustuksen uudet tuulet,

tutustu kauneus- ja terveysalan trendeihin.

Järj. Kouvolan Ydinkeskusta ry.

yhteistyössä Kymenlaakson AMK:n kanssa.

Kouvolan kaupungin tapahtumakalenteri syksy/2012 . 7 .


MUITA TAPAHTUMIA Kouvolassa. Syksy/2012

Torit ja markkinat

Satutunnit

Kutsumme lapset kipin kapin kirjastoon satutunneille!

Satujen lumottu aarreaitta odottaa

innokasta kuulijaa kirjastoissa ympäri kaupunkia.

Lehdokissa alkaa uutuutena suomalais-venäläinen

satutunti. Syksyn helmiä ovat yhteiset

satutunnit lapsille ja vanhuksille Elimäellä ja

Inkeroisissa sekä Lehdokin kirjaston keskiviikkoiset

toiminnalliset tenavatuokiot.

Kirjastojen tapahtumia

VIERAILUT

Kouvolan pääkirjasto

ti 25.9. Mauri Joutjärvi

klo 18 Kuvallisia matkakertomuksia:

Apostolin kyydillä pyhien polkuja

to 27.9. Katariina Souri ja

klo 18 Marko Hautala

la 29.9. Olavi Uusivirta

klo 15 Mediamaja

ke 3.10. Raisa Cacciatore

klo 18 Miten tuen lapsen ja nuoren

itsetuntoa

ke 10.10. Märta Tikkanen

klo 18

to 18.10. Teatteria kulissien takaa

klo 18 Teatterin ammattilaiset

raottavat esirippua

ma 5.11. Juha ”Norppa”

klo 18 Taskinen

to 22.11. Katja Kettu

klo 18

LUENTOSARJAT

Musiikkia 100 vuotta

sitten -luentosarja

Ari Helander/Pianokymi ry

ti 9.10. Maurice Ravel:

ti 6.11.

Kirjallisuuspiirit ja runopiiri

Kirjallisuuspiirit houkuttavat kirjan ystäviä, lukijoita ja

kirjoittajia yhteen keskustelemaan aiheesta ja joskus aiheen

vierestäkin. Uutuutena aloittaa Runopiiri Kuusankosken

kirjastossa. Valitse monista vaihtoehdoistamme

houkuttelevin piiri ja luo itsellesi uusi harrastus.

Juttutupa maahanmuuttajille

to 20.9., 18.10., 15.11. ja 13.12. klo 15.30

Kouvolan pääkirjaston ryhmätyöhuone

Keskustellaan yhdessä suomen kielellä. Tarkoituksena on

oppia pärjäämään arkipäivän asioissa suomen kielellä

ja samalla saada lisätietoja suomalaisten arjesta.

. 8 .

Daphnis & Chloë -baletti

Sergei Prokofjev:

2. pianokonsertto

Tosivaikuttajia -luentosarja

Sakari Viinikainen, tiistaisin klo 18

16.10., 23.10., 30.10., 13.11., 20.11. ja 27.11.

Kouvolan kaupungin tapahtumakalenteri syksy/2012

Vauvojen runokylvyt

Kouvolan pääkirjastossa klo 18

tiistaisin 2.10., 9.10., 16.10. ja 23.10.

Suuren suosion saaneet tuokiot jatkuvat. Runokylpylään

tullaan yhdessä aikuisen kanssa ja

viipyillään hetki runoleikeissä.

Vetäjinä Marinka Ehrukainen ja

Anna-Mari Andersson.

Kieli- ja kulttuuriluentojen sarja

Lue lisää s. 7

Maakuntakirjastokokous

Lehdistö ja sähköinen media

ti 6.11. Kouvolan pääkirjasto

klo 10 päätoimittaja Erja Yläjärvi, Kouvolan

Sanomat; Kaakkois-Suomen sanomalehtien

tulevaisuus

klo 11 toimistopäällikkö Kristiina Kontiainen,

Suomen kirjastoseura

klo 11.30 asiakkuuspäällikkö Aleksi Tykkä, LM

Tietopalvelut; Sähköiset lehdet

MUUT KIRJASTOJEN TAPAHTUMAT

ti 9.10. Senioreiden suhinat

Kouvolan pääkirjasto ja auditorio

klo 14 Korva-nenä ja kurkkutautien erikois

lääkäri Mauri Koskisen, Ikääntyneiden

kuulo

klo 14.30 Sisätautilääkäri Heikki Luokkamäki,

Sepelvaltimotaudin nykyhoito

Järj. Terveystalo Kouvola ja kirjasto

klo 15 Naisten elämää ja vähän miestenkin

klo 16 Lyhytfilmejä Kouvolasta

Sakari Viinikainen esittelee

ke 10.10. Harmonikkatanssit senioreille

klo 14 Kuusankosken kirjasto

ma 5.11. Hauska nähdä;

klo 16 neuvontaa näköongelmiin

Kouvolan pääkirjasto

ke 7.11. Ehkäisevän päihdetyön

klo 18 paneelikeskustelu

Kouvolan pääkirjasto

la 10.11. Kansallinen pelipäivä

Viikolla 45 pelitapahtumia

kirjastoissa

la 17.11. Minkä runon haluaisit kuulla

klo 14 Kouvolan pääkirjasto

Leena Haavisto ja Anna Laukkanen

Runoringistä, lausuja Liisa Riikonen

ke 21.11. Runoilta: Leena Pousi -

klo 17.30 Hyvää mieltä ja

huumorinkukkia

Myllykosken kirjasto

ti 27.11. Runoilija Vilja-Tuulia

Huotarinen

klo 17.30 Kuusankosken kirjasto

ke 28.11. Itse tehty joulukortti -ilta

klo 18 Haanojan kirjasto

Lisätietoja

kirjaston tapahtumista ja näyttelyistä

www.kyyti.fi

KIRPPUTORIT JA MARKKINAT

la 22.9.

la 29.9.

Kirpputori Pohjola-torilla

järj. Kouvolan Musiikkiluokkien Tuki ry

Kirpputori Pohjola-torilla

järj. Eläkeliitto Kouvolan yhdistys ja

Kuusankosken Eläkeläiset ry

Kuukausimarkkinat - Kauppatori

to 4.10.

klo 7-15 järj. Kouvolan Ydinkeskusta ry

su 7.10. Syysmarkkinat - Pohjola-tori

klo 10-17 järj. KPL

to 8.11. Kuukausimarkkinat - Kauppatori

klo 7-15 järj. Kouvolan Ydinkeskusta ry

su 11.11. Marrasmarkkinat

klo 9-17 Kuusankosken Kauppalanaukio

su 18.11. Lassen marrasmarkkinat

Pohjola-tori

järj. Sudet ry

su 2.12. Sami Hyypiä Areenan

klo 9-17 joulumarkkinat

Kuusankoski

TORIT

Kuusankosken tori

Kauppa-aukio, perjantaisin klo 11 - 18

Voikkaan tori

Woikantorin pysäköintialue, Kuparintie 4

keskiviikkoisin klo 12 - 15

Yhteyshenkilö: Santtu Aitala, puh. 0400 617 923,

santtu.aitala@pp3.inet.fi

Myllykosken tori

Maantaisin 1.5. - 30.9 klo 13-17

Perjantaisin 1.1. - 31.12 klo 6-12

Yhteyshenkilö: Myllykosken Latu ry/Raija Härmä,

puh. 040 552 4575, raija.harma@pp.inet.fi

Inkeroisten tori

Touko-syyskuussa iltatori ti klo 13-18 ja

la klo 7 – 13 ympäri vuoden

Yhteyshenkilö: Myllykosken Latu ry/Raija Härmä,

puh. 040 552 4575, raija.harma@pp.inet.fi

Kaipaatko hengähdystaukoa?

Jumalanpalvelukset sunnuntaisin klo 10.

Jumalanpalvelustiedot ja paljon muuta

toimintaa osoitteessa

www.kouvolanseurakunnat.fi

Seurakuntien

musiikkitapahtumia s.5


Kulttuuritalojen värikäs syksy

Kouvola-talo ja Kuusankoskitalo,

Kouvolan kulttuurin sydämet, sykkivät

syksyllä nuorten ja musiikin

tahtiin.

Jotain nuorille

Tänä syksynä Kouvolan kulttuuritaloilla eletään

erityisesti lasten ja nuorten ehdoilla.

Lokakuun alussa alkaa Nuorten Aika!, jolloin

kouvolalaisnuoret pääsevät itse luomaan ja nauttimaan

nuorten kulttuurista. Luvassa on nuorten

oma tapahtumaverstas, Dyykkaaks sulla –

kierrätystalkoot ja järjestyksessä jo neljäs, tutuksi

tullut BE YOUNG -nuortentapahtuma

Kouvola-talolla. Kuusankoskitalolla Studio-

123:ssa tutustutaan nuorten elokuviin leffamaratonissa.

Nuorten Aika! huipentuu konserttiin

Kuntotalolla 12.10., jolloin lavalle nousee

rento nuorten suosikki, KuninGASIDEA.

Nuorten aika! 1.-14.10.

Kuningasidea viihdyttää 12.10. Kuntotalolla

Nuorten jälkeen on lasten vuoro; 15.10. alkaa

Satuviikko, jota juhlitaan kummassakin kulttuuritalossa

sekä kirjastoissa. Luvassa on satuilua

taidemuseo Poikilossa Satuviikolla Sadun

päivänä 18.10 kuin myös vauvasirkusta Kouvola-talon

tanssisalissa. Lisäksi Henna Sakkaran

piirroshahmot Saukkosen perhe seikkailee

näyttelynä Kouvola-talolla. Su 7.10. on Uttihallilla

Lasten syystapahtumassa mm. Hevisaurus

-konsertti. Koko perheen tapahtumia

järjestämässä yhteistyössä kaupungin kulttuuripalveluiden

kanssa MLL:n Utin yhdistys,

Kymenlaakson lasten ja nuorten kulttuuriverkosto

KOPPA sekä valtakunnallisen lastenkulttuurikeskusten

verkosto Taikalamppu.

Satuviikko 15.–21.10.

Jotain svengaavaa

Laadukas ja monipuolinen musiikkitarjonta

on alusta alkaen ollut Kouvolan kulttuuritalojen

parasta antia. Syyskuussa Kuusankoskitalolla

konsertoiva Kymi Sinfonietta vie Aasialainen

huilu -konsertillaan yleisön kiinalaisiin

tunnelmiin; vanhan Kiinalainen huilu -runoteoksen

sanat heräävät uuteen eloon japanilaisen

kapellimestarin Yasuo Shinozakin

johdolla. Solisteina toimivat mezzosopraano

Monica Groop ja tenori Andrew Kennedy.

Marraskuussa siirrytään sen sijaan bluesin

rytmeihin, kun Kymi Sinfonietan tilausteos

Baltic Sea Blues tunnelmoi saksofonistinaan

Eero Koivisto. Kymi Sinfonietta: Aasialainen

huilu 13.9. ja Baltic Sea Blues 15.11.

Lokakuussa Venäjän vanhin, 100-vuotias

Pjatnitskin kuoro, tuo lavalle venäläistä kansanmusiikkia

ja -tanssia 50 esiintyjän sekä

orkesterinsa voimalla. Pjatnitskin kuoro 2.10.

Marraskuussa rakastettu artisti Jari Sillanpää

sähköistää koko Kouvolan. Nostalgia-konserttikiertue

on aikamatka niin Suomi-musiikin

helmiin kuin kansainvälisiin hitteihin eri vuosikymmeniltä.

Musiikin herkutteluhetki jatkuu

Kymi Brass -vaskipuhallintapahtumalla.

Jari Sillanpää 1.11., Kymi Brass 2.-4.11.

Tiesitkö tämän Kouvola-talosta?

• Rakennettu kahdessa osassa; musiikkiopisto ja

-sali v. 1982 ja taidemuseo viisi vuotta myöhemmin

• Salit ovat nimeltään Simelius ja Honka – Simelius

on musiikkisali, Honka luentosali

• Sijaitsee tunnelimallisessa Kouvolan museokorttelissa

Tiesitkö tämän Kuusankoskitalosta?

• Pihanäyttämöltä avautuu upea maisema Kymijoelle

• Salit on nimetty Kuusankosken taajamien mukaan:

Kuusaasali ja Voikkaasali

Jotain perinteistä

Kouvola tarjoaa asukkailleen pitkin vuotta

myös jo perinteiksi muodostuneita juhlia ja

tapahtumia laidasta laitaan. Laulun ja soitonpäivän

konsertti on yksi suosituimmista;

järjestyksessään jo 17. konserttiin odotetaan

tänäkin vuonna noin 400 kävijää.

– Tänä vuonna konsertin teemana on ”Lauletaan

yhdessä!”. Tuttuun tapaan tulossa on

mahtava hyväntekeväisyyskonsertti, josta löytyy

musiikkiantia kreikkalaistyylisestä musiikista

puhaltimiin ja kuoroihin, SULASOLin

liittohallituksen jäsen ja Kuusankosken Mieslaulajien

sekä Kouvolan Mieskuoron bassolaulaja

Hannu Räikkönen kertoo.

Laulun ja soitonpäivän konsertissa esiintyy

joukko kuusankoskelaisia kuoroja, orkestereita

ja soittokuntia: Kasareikka, Karela, Tsantali,

Kuusankosken Mieslaulajat, Puhallinorkesteri

Fantasia, Kuusankosken Naislaulajat,

Veteraanikuoro Vanhat Toverit, Puhallinyhtye

Wanhat Jääkärit, Kuusankosken Harmonikansoittajat

sekä Kuusankosken Puhallinorkesteri.

– Konsertti tuo kuusankoskelaisen osaamisen

esille, ja samalla teemme hyvää paikallisesti,

Hannu Räikkönen esiintyy Laulun ja soitonpäivänä.

kulttuuritalojen johtaja Aija Matero sanoo.

Hyväntekeväisyyskohteeksi on valittu Vaahteramäen

mielenterveyskuntoutujat Voikkaalla.

Laulun ja soitonpäivän konsertti 31.10.

Ehdota tapahtumia tai anna palautetta:

Aija Matero,

kulttuuritalojen johtaja

puh. 020 615 8308

aija.matero@kouvola.fi

Jotain uutta

Kouvola on kylien kaupunki, ja jokaisella

62 kylällä on oma tarinansa. Monet

niistä jäävät muulle Kouvolalle kuitenkin

tuntemattomaksi – useimmiten tunnetaan

vain ”oma kylä”. Kouvolan kulttuuripalvelut

ryhtyy keräämään kylien kertomukset

talteen ja luo niiden pohjalta Kouvolan

oman kyläkulttuurikartan.

– Kyläkulttuurikartan avulla paitsi säilötään

arvokkaat kertomukset tuleville polville,

myös tutustutaan omaan kaupunkiin

ja sen nähtävyyksiin, Hilkka Rainio Kouvolan

kulttuuripalveluista kertoo.

Kylätarinoita kerätään vuosien 2012

2014 ajan kylien tupailloissa, talkoissa

ja muissa yhteisön kokoontumisissa sekä

Kouvolan tapahtumissa. Lisäksi tietoja

kootaan suoraan kyläaktiiveja kontaktoimalla.

Laajaa työtä tehdään yhteistyössä

mm. Maa- ja kotitalousnaisten, Kymenlaakson

Kylien, Sepran, Pro Agrian, Pohjois-Kymen

Kasvun sekä ELY-keskuksen

kanssa. Tietojen pohjalta syntyy monipuolinen

sähköinen kartta, jonka avulla

kouvolalaisten ja matkailijoiden on helppo

tutustua kyliin.

– Meillä on pilottikohteet Sippolassa ja

Valkealan kirkonkylällä, ja kyläläisten

aktiivisuus vaikuttaa lupaavalta. Toki on

varmasti niitäkin kyliä, joissa ihmisten tavoittaminen

ja aktivointi tulee olemaan

haastavampaa. Mahdollisuudet ovat kuitenkin

rajattomat, ja toivomus olisi myös

päivittää karttaa tasaisin väliajoin, kylätoiminta-aktiivi

Sami Porkka sanoo.

– Kyläkulttuurikartta tuo yhteisöllisyyttä,

kun opitaan toisistamme ja kootaan tarinoita

yhdessä. Kaikki vaan rohkeasti kylänsä

tarinoita jakamaan, Rainio kehottaa.

Sirpa Vähäuski,

maakunnallinen kyläasiamies

puh. 044 297 7738

sirpa.vahauski@pp.inet.fi

Info

Info

Kouvolan kaupungin tiedotuslehti 3/2012 . 11 .


Info

Asta Nikander,

palvelupäällikkö

puh. 020 615 7612

asta.nikander@kouvola.fi

Ummeljoen päiväkodissa Miisa Kohvakka

(ylh. vas.), Väinö Heikkilä ja Otto Paasonen

(alh.) tekevät hedelmäsalaattinsa

itse. Välillä täytyy vähän maistellakin!

Ruokailoa aistien avulla

. 12 .

Lasten Sapere-ravitsemuskasvatuksessa

aistit ottavat vallan. Syömään

oppiminen on kokeilun ja

leikin avulla paljon hauskempaa!

Lapsen kasvamisprosessissa syömään oppiminen

on taito siinä missä muutkin. Outo

ja itselle tuntematon ruoka voi hirvittää, ja

useimmin maistuvat kotona tutuiksi tulleet

ruoka-aineet ja ruoat. Uuden oppiminen ja kokeilu

on kuitenkin avain terveelliseen ja tasapainoiseen

ruokavalioon.

Kouvolan päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa

on otettu lasten ravitsemuskasvatukseen käyttöön

ranskalaisperäinen Sapere-menetelmä,

joka tukee vanhempien kasvatustyötä ja hyödyntää

lasten luontaista kokeilemisen intoa.

Saperessa (latinaksi ”uskaltaa, olla rohkea”)

lapsi opetetaan kokemaan ruoka, erityisesti

erilaiset kasvikset, kaikilla aisteillaan; miltä se

maistuu, tuntuu, tuoksuu, näyttää – ja kertomaan

tuntemuksistaan. Parsakaali ei aina olekaan

automaattisesti vain ”yäk”, vaan vaikkapa

myös ”vähän kuin pieni puu”.

– Mahdollisuudet Saperen käyttöön päivähoidossa

ovat rajattomat. Vaikka ruoka tulee

periaatteessa valmiina, lapset voivat osallistua

vaikkapa salaatin ja jälkiruoan tekoon tai leipomiseen.

Silloin lapsi voi tutustua ruokaan

luonnollisella tavalla, kokeilla ja maistella

tekemisen yhteydessä. Samalla kehittyy ilmaisukykykin,

kun lapsi kertoo ruokakokemuksistaan,

sekä ruokailutoimintaan liittyvät

Kouvolan kaupungin tiedotuslehti 3/2012

toiminnot, kuten pöytätavat. Erityisen hyvin

menetelmä toimii perhepäivähoidossa, kun

ryhmä on pieni. Sinällään Sapere-menetelmä

soveltuu kaiken ikäisille, joten koko perhe voi

siihen osallistua, varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö

Asta Nikander kertoo.

Kokeilua kotiin saakka

Saperea on käytetty menestyksekkäästi eri

puolilla Suomea, mm. Jyväskylässä, Turussa

ja Joensuussa. Kouvolan varhaiskasvatuksessa

Sapere hyödyntää Ruokahetki-ravitsemuskäsikirjan

oppeja. Menetelmään on siirrytty

pikku hiljaa; osa päiväkodeista aloittelee, kun

taas osa on käyttänyt Saperea jo vuoden päivät.

Perhepäivähoidossa Saperea on sovellettu ennen

menetelmän käyttöönottoakin - kokeilu

ja yhdessä tekeminen kun on luonnollinen

osa pienen perhepäivähoitoryhmän toimintaa.

Ryhmien kokemuksiin lukeutuu mm. oman

kalastussaaliin maistelua, jauhovertailua leivonnan

yhteydessä, kasvisten tunnistusta ja

oman kasvitarhan kasvun seuraamista ja kasvatettujen

kasvisten maistelua.

Ummeljoen päiväkodissa Sapere on ollut

tuttu viime syksystä saakka. Kunkin viikon

ruokakalenteriin on merkitty erityiset Sapereruoat,

esimerkiksi salaatteja ja välipaloja, joiden

valmistukseen lapset pääsevät mukaan.

Haastattelupäivälle osunut hedelmäsalaatin

teko sujuikin varsin tottuneesti hedelmiä

pilkkomisen lomassa maistellen ja tutkien.

Ummeljoella lasten innostus on viety hyvin

koteihinkin; Saperen avulla syntyi päiväkodin

oma Sapere-salkku, joka sisältää ruokaan liittyviä

esitteitä, tehtäväkirjasen, muistipelin ja

reseptivihkosen johon kukin perhe on saanut

kirjoittaa oman lempireseptinsä. Lempireseptit

koottiin keväällä lasten kanssa vihkoihin

ja äidit saivat äitienpäivänä lahjaksi ikiomat

reseptivihkoset.

– Vanhemmat ovat lasten ravitsemuskasvatuksessa

tiiviisti mukana. Heidän kanssaan

keskustellaan perheen ruokailutottumuksista,

Saperen toiminnasta ja katsotaan, miten lapsi

on kehittynyt, mitä oppinut. Tiivistä yhteistyötä

tehdään myös Sapere-aterioita toteuttavan

ruokapalveluiden kanssa. Yhteistyöllä

lapsi oppii syömään terveellisesti joka päivä,

ja kokeilemaan ennakkoluulottomasti kaikenlaisia

ruokia. Samanlainen kokeilu ja ennakkoluulottomuus

sopisi meille kaikille, joten

toivotaan että Sapere jää käytäntönä elämään,

Nikander tuumaa.

Lasten ruokakasvatus varhaiskasvatuksessa

-hankkeessa tavoitteena on kouluttaa ja

perehdyttää hankekuntien varhaiskasvatuksen

ja ruokapalvelun henkilöstöä lasten

terveelliseen ravitsemukseen, ruokakasvatukseen

ja Sapere -menetelmän käyttöön,

soveltamiseen ja kehittämiseen päivähoidossa.

Hanketta hallinnoi Keski-Suomen

sairaanhoitopiiri ajalla 1.1. - 31.12.2012.

Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö.

www.sapere.fi


Opiskelua verkossa ja verkkooppimateriaalia

hyödyntäen

Teksti: Ulla Tommiska

Kuva: Kaija Heikkinen

Perinteisen lähiopetuksen lisäksi kansalaisopisto

tarjoaa opiskelijoilleen tänä syksynä entistä

enemmän mahdollisuuksia opiskella joko

osittain tai kokonaan verkon kautta. Verkkoja

monimuotokursseja on kielissä, tietotekniikassa

ja kirjoittamisessa. Verkko-opetusmateriaaleja

kokeillaan myös musiikin kursseilla.

Mitä verkko-opiskelu on?

Verkko-opiskelulla tarkoitetaan opiskelua

Internet-verkossa suojatussa oppimisympäristössä.

Kouvolan kansalaisopistolla on

käytössä Kouvolan alueellinen verkko-oppimisympäristö

Moodle, jota käyttävät myös

peruskoulut, lukiot ja Kouvolan seudun ammattiopisto.

Verkkokurssilla opiskelu tapahtuu

ensimmäistä info-tilaisuutta lukuun

ottamatta Internetin välityksellä. Monimuoto-opetuksessa

osa opiskelusta tapahtuu

luokassa ja osa Internetin välityksellä. Oppimista

verkossa ohjaa kurssin opettaja. Verkkoopiskelu

ei yleensä ole sidoksissa aikaan eikä

paikkaan, mutta se vaatii kuitenkin ajankäytön

suunnittelua, kurssin aikataulun mukaisesti.

Kurssit alkavat lähiopetuskokoontumisella,

jolloin perehdytään Moodleen.

Tekstiviesti muistuttaa

hammashoitolakäynnistä

Mitä verkossa opiskelu edellyttää?

Verkko-opiskelu edellyttää aina tietokoneen

ja Internet-yhteyden käyttömahdollisuutta,

tietotekniikan perusteiden hallitsemista sekä

henkilökohtaista sähköpostiosoitetta verkkotunnusten

luomiseksi. Jos kotona ei ole tietokonetta,

voi opiskeluun käyttää esim. kirjastoissa

olevia tietokoneita. Opiskelijan ei

tarvitse olla tietotekniikan ammattilainen,

vaan riittää, että on joskus aikaisemmin käyttänyt

tietokonetta ja vieraillut www-sivuilla.

Tarvitaan myös aikaa ja sitoutumista opiskeluun.

Verkko- ja monimuoto-opiskelussa opiskelija

joutuu suunnittelemaan omaa ajankäyttöä

ja varaamaan opintojen suorittamiselle

tarpeeksi aikaa.

Rohkeasti kokeilemaan!

Kielissä verkkokursseja on espanjassa ja monimuotokursseja

englannissa, espanjassa ja ranskassa.

Kursseilla käytetään verkossa olevaa

sähköistä oppimateriaalia perinteisten oppikirjojen

sijaan. Koska kaikki kurssimateriaali

on verkossa, voi tekstikappaleet kuunnella kotona

useaan kertaan ja harjoitella ääntämistä

tallennustoiminnon avulla. Kirjoittamisesta

kiinnostuneille on tarjolla koko lukukauden

Info

kestäviä elämän tarinan ja luovan kirjoittamisen

monimuoto- ja verkkokursseja sekä

neljän viikon mittaisia luovan kirjoittamisen

verkkointensiivikursseja. Tietotekniikassa

monimuotokurssilla voi opiskella puhelimen

käyttöä ja tietotekniikan perusteita. Ohjelmointikurssilla

voi opiskella Python, C++ tai

PHP -ohjelmointikieliä verkkokurssimateriaalin

avulla opettajan tukemana.

Positiivisia kokemuksia

verkko-opiskelusta

Kuusankoskelaisella Eero Sandelilla on hyviä

kokemuksia verkko-ja monimuoto-opiskelusta

kansalaisopistossa usean vuoden ajalta.

Hänen mukaansa lähiopetus ja verkkoopiskelu

tukevat hyvin toisiaan. Verkko-opiskelu

antaa ajankäytön suhteen suuria mahdollisuuksia,

sillä verkossa voi opiskella vaikka

24/7. Osaamista voi laajentaa oman mielenkiinnon

mukaan ja opiskelijan on mahdollista

päästä tavoitteeseensa nopeammin kuin pelkässä

lähiopetuksessa. Muiden opiskelijoiden

vertaistuki on Sandellin mukaan verkko-opiskelussa

tärkeää. Verkossa uskaltaa kavereilta

kysyä asioita helpommin kuin kasvotusten.

Tervetuloa kursseille!

Ulla Tommiska,

apulaisrehtori

puh. 020 615 7821

ulla.tommiska@kouvola.fi

Kouvolan suun terveydenhuollossa on nyt käytössä tekstiviestimuistutuspalvelu.

Tekstiviesti muistuttaa lähestyvästä vastaanottoajasta

noin kahta päivää aikaisemmin. Palvelun käyttöönotto edellyttää

ajantasaisen matkapuhelinnumeron antamista Kouvolan terveydenhuollon

tietoon. Ilmoita myös, mikäli et halua tekstiviestimuistutusta.

Matkapuhelimeen tuleva viesti on muotoa: ”Muistutus hammashoitoajasta:

Matti Meikäläinen, Kouvolan hammashoitola, hammaslääkäri

5.6.2012 klo 12.30. Tervetuloa.”. Varatuista rtg-kuvausajoista

ei tule muistutusta. Tekstiviestiin ei voi vastata. Muistutuksen tulematta

jääminen ei poista asiakkaan vastuuta huolehtia varatulle

hoitoajalle saapumista tai sen perumisesta vähintään kaksi tuntia

ennen ajankohtaa. Perumattomasta käyttämättömästä hoitoajasta

peritään maksu.

Näin siirrät/perut hoitoajan tekstiviestillä:

• Lähetä tekstiviesti KSH välilyönti

viestisi (nimesi, varattu aika,

hoitola) numeroon 045 7396 0005

vähintään 2 tuntia ennen varattua

hoitoaikaa. Ilmoita viestissä myös,

haluatko uuden ajan tekstiviestinä.

• Esimerkiksi: KSH Matti Meikäläinen

24.4.2012 klo 12.00 Korian ham

mashoitola. Siirrän aikani ja haluan

uuden ajan.

• Saat paluuviestinä kuittauksen.

• Tekstiviestipalvelu on maksuton.

Voit peruuttaa ajan

myös netissä osoitteessa

www.kouvolanseudunhammas.fi

sekä

suun terveydenhuollon

ajanvarauksessa,

puh. 020 615 1008

(klo 8-11 särkypäivystys

ja saman päivän aikojen

peruutukset, klo 11–15

kiireettömät ajanvaraukset

ja tiedustelut).

Kuvassa tietotekniikan opettaja Jukka Nojonen sekä

kurssilainen Eero Sandell.

Kouvolan Kansalaisopisto on mukana

Tekesin osittain rahoittamassa

Suomen Verkko-Opisto

-hankkeessa kehittämässä tulevaisuuden

oppimisratkaisuja neljän

pk-yrityksen ja viiden muun

oppilaitoksen kanssa. Hankkeen

kumppanuusyritykset kutsuvat

kansalaisopiston opiskelijat tutustumaan

eri aineiden verkkokursseihin

ja tarjoavat 25% alennuksen

syksyn 2012 SVO-verkkokursseista.

Alennukseen oikeuttava etukoodi

on SVOKVL. Kursseille hakeudutaan

ottamalla yhteyttä yrityksiin.

• Fysiikka ja matematiikka –

www.mikrolinna.fi/svo

• Kielet – www.promentor.fi/svo

• Musiikki – www.rockway.fi

• Ohjelmointi –

www.ohjelmointikurssi.com

Kansalaisopiston syksyn kurssit ovat alkaneet! Monilla kursseilla

on vielä tilaa. Lue lisää: www.edukouvola.fi/kansalaisopisto

Kouvolan kaupungin tiedotuslehti 3/2012 . 13 .


Keskustavisiointia kuntalaisten voimin

Kouvolan keskustaa ideoitiin uusiksi keväällä

kuntalaisille järjestetyllä kyselyllä. Tulokset antavat

suuntaa entistä viihtyisämmälle keskustalle.

Keväällä Kouvolan kaupunki kartoitti kouvolalaisten

tuntemuksia keskusta-asumisesta ja keskustan

kehittämisestä sähköisen kyselyn avulla.

Kyselyssä kysyttiin kuntalaisten näkemyksiä

mm. parhaista asuin- ja oleskelupaikoista keskusta-alueella

ja Kymijoen ympäristössä, liikennöinnistä

sekä keskustan kehityskohteista.

Moni lähti innolla mukaan ideointiin:

– Vastaajia saatiin mukavasti, 408. Suurin osa

vastaajista asuu itse keskustassa, mutta oli mukana

jokunen ulkopaikkakuntalainenkin. Karttapohjaiseen

kyselyyn tuli yhteensä yli 2300

eri karttapaikannusta, eli saamme tiedot suoraan

kartalta, projektipäällikkö Hannu Tylli

kertoo.

Mieliasuinpaikoiksi nimettiin Kasarminmäki, Käpylä,

Pikku-Palomäki ja ydinkeskusta, erityisesti

Manski. Sen sijaan yllättäen Kymijoen ranta

ei kärkeen yltänyt. Syy voi löytyä palveluiden

saatavuudesta; moni vastaaja yhdistäisi hyvät

liikenne- ja kävely-yhteydet, monipuoliset

palvelut, laadukkaan rakentamisen ja viihtyisän

ympäristön. Museokorttelista haluttaisiin

paremmat yhteydet keskustaan paremmilla

liikennejärjestelyillä. Muutamat vastaajat myös

uusisivat rakennuskantaa, erityisesti 60–70 –

luvun rakennuksiin toivottiin uudistusta tai jopa

kokonaan purkua. Kauppahalliin toivottiin kohennusta

ja säilyttämistä.

– Rakentamisen ja ympäristön laatu oli selvästi

yksi ”trendi”, ulkoiseen ilmeeseen tahdottiin

paljon parannusta. Lisäksi vesi- tai vesiaiheiden

läheisyys ja sekä kaupungin vihreys nousivat

keskustan viihtyisyydessä korkealle.

Kyselyn tuloksia ja kuntalaisten ideoita hyödynnetään

tulevassa keskustavision rakentamisessa.

Ideakilpailun voittanut työryhmä saa

taustamateriaalikseen kyselyn tulosten lisäksi

myös Kouvolan järjestämissä työpajoissa esille

tulleet ideat. Lisäksi Kouvolan keskustaa kehitetään

laajemmallakin alueella; ns. Kymijoen

kehä saa myöhemmin oman visionsa.

– Tässä etsitään täysin uutta visiota keskustan

toimintaan, ja yksikin hyvä idea voi muuttaa

paljon. Jännää nähdä, mitä ideakilpailun ja

saatujen kysely- ja työpajatulosten visioilla

saadaan aikaan.

Info

Hannu Tylli,

projektipäällikkö

puh. 020 615 8570

hannu.tylli@kouvola.fi

Keskusta ideakilpailun kautta

viihtyisäksi

Kouvolan keskustan ideakilpailun

voittajaksi selviytynyt suunnitelma

”Oikotie” panostaisi käyttäjälähtöiseen

toteuttamiseen ja keskustan

fyysisen ympäristön kehittämiseen.

Kouvolan keskustavisio-hankkeen järjestämässä

ideakilpailussa etsittiin ratkaisuja Kouvolan

ydinkeskustan – kävelykatu Manskin,

Matkakeskuksen ja Kankaan koulun rajaaman

alueen – kaupallisen elinvoiman parantamiseksi

ja viihtyisyyden lisäämiseksi. Kilpailuun

kutsuttiin yhteensä kuusi työryhmää.

– Kaikki kilpailutyöt olivat hyvin erilaisia, ja

niistä näkee, että niiden eteen on tehty paljon

työtä. Mikään ehdotuksista ei oikeastaan

sellaisenaan olisi toteutuskelpoinen, mutta

kaikista löytyi hyviä ideoita ja yllättäviäkin

näkökantoja. Ehdotuksista voittajaksi valittiin

”Oikotie”, sillä sen pohja on hyvä ja ehdotukset

parhaiten jalostettavissa eteenpäin. Lisäksi

kunniamaininta päätettiin antaa työlle ”Liity

Kouvolan juoneen”, projektipäällikkö Hannu

Tylli kertoo.

Oikotie panostaisi yksinkertaisen toimivaan

ja loisi ydinkeskustasta elävän oleskelupaikan.

Suunnitelmassa toiminnot on sijoitettu ihmisten

kulkureittien varrelle, ja viihtyisyyttä

luo keskustan uusi huippukohta, Manskin ja

Keskikadun risteykseen luotu puurakenteinen

ja lasikatettu osa, Lasitori. Lasitori toimii sekä

oleskelu-, ostos- että tapahtumapaikkana.

Suunnitelmassa Manski saisi pohjoispäätyyn

myös maanalaisen pysäköinnin ja 14-kerroksisen

Manskitornin. Matkakeskus olisi yhdistetty

Manskiin yhtenäiseksi kokonaisuudeksi

katoksen ja uudisrakennusten - mm. 2,5 -kerroksisten

uusien Kauppiastalojen - avulla.

Palkintolautakunta piti Oikotie-suunnitelman

luomaa ydinkeskustan yhtenäisyyttä yhtenä

työn parhaista anneista. Kiinteistöjen osalta

tarvitaan vielä jatkosuunnittelua ja taloudelliset

raamit; esimerkiksi Manskitornia raati ei

rakentaisi vaan säilyttäisi Manskin pohjoisnäkymän

avoimena.

Kuntalaiset olivat kilpailulautakunnan kanssa

hieman eri raiteilla; kyselyssä suosituimmaksi

työksi nousi ”Strutsinsulkapölyhuiska”, jota

pidettiin kaupungin nykykuvaan sopivimpana

ja sitä täydentävänä. Toiseksi kiri ”Liity Kouvolan

juoneen”. Kuntalaisilta saatu palaute

otetaan huomioon keskustavision jatkosuunnittelussa.

Kaikki kilpailuun kutsutut saivat palkkioksi

25 000 euroa, ja voittaja vielä 15 000 euron

palkinnon. Tavoitteena on aloittaa koko keskustan

vision suunnittelu voittaneen työryhmän

kanssa kuluvan syksyn aikana.

Voittajatyön on suunnitellut Arkkitehtitoimisto

AJAK Oy avustajanaan Realprojekti Oy.

Info

Hannu Tylli,

projektipäällikkö

puh. 020 615 8570

hannu.tylli@kouvola.fi

TUTUSTU VOITTAJATYÖHÖN!

Lisätietoa myös

www.kouvola.fi/keskustavisio

. 14 .

Kouvolan kaupungin tiedotuslehti 3/2012


”OIKOTIE”

Arkkitehtitoimisto AJAK Oy, avustajana Realprojekti Oy

Kankaan koulusta businesspark-tyylinen

yrityshautomo

Kankaan koulun pihasta

visuaalinen jatke Manskin

pohjoispään aukiolle

Manskin pohjoispään

aukio, maanalainen

pysäköinti

14-krs. Manskitorni

Kymen Lukon korttelin

täydennysrakentaminen

Näkymä Manskin pohjoispään aukiolta.

Salamatalon huoltokujan yli menevä

pihakansi toimii kultusiltana

Manskille ja jätekatoksena

Kansalaistorin

kulmaan uusi 4-krs.

toimistorakennus

Vesiaiheen kunnostus

6-kerroksiset tornit

Uusi kevyen liikenteen läpikulkuyhteys,

3-krs. uudisrakennus

Keskikadun ja Manskin risteyksessä sijaitsee Kouvolan

uusi sydän - puurakenteinen, lasikatettu Lasitori.

Huoltokatu katettu

osaksi Lasitoria

Mannerheim-puisto jatkuu viheraiheena Lasitorille

Maakuntatori

Maakuntatorilta

jatkuva valaistusaihe

Uusi liike/toimisto/asuintalo

Lasitori

Uusi tori

Kouvolankadun yli ulottuva katos

Uusi 4-kerroksinen asuintalo

Kahdeksan männyn puisto

Talon päädyn korottaminen

Kevyen liikenteen reitti

Uusi kävelykatu -

Asemakatu osaksi

Manskia

Näkymä Lasitorilta.

Kulkusilta kauppiastalon 2. krs:sta kauppakeskukseen/hotelliin

Uudet 5-krs. pistetalot

Hallituskadun yli ulottuva katos

Kauppiastalot

Matkakeskus

Matkakeskuksen lasitettu aula -

sadekatos uudelle torille saakka

Matkakeskuksen kellotorni

Uusi kaksikeroksinen

pysäköintikansi

Näkymä Manskilta kahdeksan männyn puiston kohdalta.

Kouvolan kaupungin tiedotuslehti 3/2012 . 15 .


Kuka auttaisi omaista?

Lähistupa tarjoaa turvallisen keskustelupaikan

ja vertaistukea mielenterveys-

ja päihdekuntoutujien

omaisille ja läheisille. Ryhmässä

ongelmien kanssa ei tarvitse olla

yksin, ja neuvo löytyy läheltä.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien

omaisten arki voi olla haasteellista; ongelmien

kanssa ollaan usein yksin, eikä asioista

uskalleta puhua leimautumisen pelossa. Kouvolan

kaupunki on luonut omaisille oman,

rauhallisen keskustelu- ja pysähtymispaikan,

Lähistuvan, osana Kouvolan yhteispäivystys-

ja kriisikeskushanketta. Ensimmäinen

kutsutapaaminen järjestettiin tammikuussa, ja

syyskuun alusta alkaen Lähistupa avaa ovensa

kaikille omaisille:

– Lähistupaan ovat kaikki mielenterveys- ja

päihdekuntoutujien läheiset tervetulleita.

Meillä ei ole ilmoittautumista eli tulla voi

milloin vain aukioloaikana. Myös kahdenkeskinen

tapaaminen ohjaajan kanssa ennen ryhmään

menoa onnistuu, se voi joistakin tuntua

turvallisemmalta tavalta tulla ryhmään, projektityöntekijä

Taija Lallukka kertoo.

Lähistuvan tavoitteena on koota yhteen kouvolalaisia,

joilla on omakohtaista kokemusta

läheisen mielenterveys- ja/tai päihdeongelmasta.

Ryhmässä omainen saa vertaistukea,

ohjausta ja neuvoja arjen tilanteisiin – esimerkiksi

keneen otetaan yhteyttä missäkin tilanteessa.

Mukana keskustelussa on aina ohjaaja

tuetun asumisen tiimistä. Lisäksi mukaan

kutsutaan mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntijoita

tilanteen ja omaisten tarpeiden

mukaan.

– Myös yhdessä oleminen kohtalotoverien

kanssa on tärkeää – kun saa puhua kokemuksistaan,

ilman että leimataan ja jutut lähtevät

kiertämään. Mielenterveys- ja päihdeongelmia

pidetään edelleen tabuna Suomessa, ja

siksi monet omaiset sinnittelevät yksin ihan

romahtamispisteeseen saakka. Me haluamme

auttaa ja kertoa, ettei tarvitse pärjätä yksin,

vaan apua ja vaihtoehtoja löytyy, muistuttaa

Ulla Lipsanen Irti Huumeista ry:stä.

– Mielenterveys- ja päihdekuntoutujan omainen

tarvitsee hoitoa ja tukea siinä missä kuntoutujakin

– monesti tämä unohdetaan hoitoon

ohjatessa. Siksi on tärkeää, että apua

löytyy tällaisten ryhmien kautta, kokemusasiantuntijaomainen

Pertti Lammi huomauttaa.

Lähistupa kokoontuu parillisilla viikoilla

maanantaisin klo 16–18, Tuetun asumisen

tiloissa, Kauppalankatu 14, Kouvola.

Kokoontumiset järjestää Kouvolan kaupungin

Tuettu asuminen yhteistyössä Anjalankosken

A-kilta ry:n, Pohjois-Kymen A-kilta ry:n, Irti

huumeista ry:n, Mieli maasta -ryhmän, Inksan

Klubitalon sekä kokemusasiantuntijoiden

ja -omaisten kanssa.

Seuraa Lähistuvan kuulumisia Kouvolan

Sanomien meno- ja tapahtumapalstalla.

Kokemusasiantuntija on henkilö,

jolla on kokemusta

mielenterveys- ja/tai päihdeongelmasta

joko itse

kokeneena tai omaisena.

Mielen avain -hankkeen järjestämään

kokemusasiantuntijakoulutukseen

2011–

2012 valittiin 23 kurssilaista Uudellamaalla, Kymenlaaksossa

ja Etelä-Karjalassa. Koulutetut kokemusasiantuntijat

tukevat ammattihenkilökuntaa mm.

mielenterveys- ja päihdetyön suunnittelussa sekä

toimivat vertaisohjaajina. Kokemusasiantuntijakoulutuksen

päätösseminaari Kouvolassa 21.9.

klo 9.00 kaupungintalolla – tervetuloa!

Katso ohjelma:

www.mielenavain.fi/5

Taija Lallukka,

projektityöntekijä

puh. 020 615 6750

taija.lallukka@kouvola.fi

Info

Perheoikeudellisessa

yksikössä uudet tuulet

Ensineuvo-Anne on Kouvolan perheoikeudellisen

yksikön ponnistus

entistä parempaan ensineuvontaan.

Kouvolan perheoikeudellinen yksikkö hoitaa

lapsen isyyteen, asumiseen, huoltoon, elatukseen

ja tapaamisoikeuteen liittyviä asioita sekä

adoptioasioita. Yksikön lastenvalvojat ovat

lasten puolella ja tukevat vanhempia lapsen

huomioimisessa. Tavoitteena on luoda lapselle

turvallinen pohja elämälle, vaikka vanhemmat

eroaisivatkin. Yhteisillä tapaamisilla

pyritään tukemaan vanhempien jaksamista

sekä ehkäisemään yhteyden katkeamista etävanhempaan

ja riitojen pitkittymistä. Useimmiten

tapaaminen perheen kanssa järjestetään

elatusapuasioissa; lyhytaikaiset työsuhteet ja

maailmantilanne heijastuvat suoraan perheiden

arkeen.

Kesällä Kouvolan perheoikeudellisten asioiden

yksikkö muutti Ässätornista Hallituskadulle

virastotaloon. Yksikössä asioivat ovat jo

huomanneet, että uusi toimipiste ei olekaan

ainoa uudistus; perheoikeudellinen yksikkö

on kehittänyt toimintatapojaan entistä enemmän

ensineuvontaa ja loppuvaiheen läpikäyntiä

huomioivaksi. Perheoikeudellinen yksikkö

aloitti toimintatapojensa arvioinnin ja kehittämisen

jo yksikön aloittaessa vuonna 2009.

Kun resurssit olivat niukat ja jonot kasvoivat

pitkiksi, yli kahden kuukauden mittaisiksi,

haluttiin omista toimintatavoista muokata tehokkaampia

ja enemmän asiakasta palvelevia.

Ensineuvo-Anne kuuntelee ja antaa ensikäden

tärkeitä neuvoja ja ohjeita jo ensimmäisellä

soitolla. Kun apua on ollut heti saatavilla

ja ensimmäinen käynti saadaan varattua pian,

kriisitilanteet ovat rauhoittuneet huomattavasti.

”Lumipalloilmiöt”, soittelukierrokset

muihin yksiköihin ja asioiden siirtyminen lastensuojeluun

ovat selvästi vähentyneet.

Loppuvaiheessa, kun oikeus on jo antanut

päätöksen lasten asioista, perheoikeudellinen

yksikkö neuvoo vanhempia päätöslauseen

ymmärtämisessä – mitä päätös tarkoittaa käytännössä

arjessa ja miten se on toteutettavissa.

Oikeuden päätöksen ymmärtäminen vähentää

päätöksestä tehtyjä valituksia ja siten myös viranomaisten

työtä.

Maritta Nurmiranta,

johtava lastenvalvoja

puh. 020 615 5258

maritta.nurmiranta@kouvola.fi

Info

. 16 .

Kouvolan kaupungin tiedotuslehti 3/2012


Samassa veneessä

Kouvolan seudun Master Plan porskuttaa

eteenpäin. Syyskuun visioseminaari

26.9. kerää matkailuyritykset

ja -toimijat sekä päättäjät

yhteen Kuusankoskitalon Voikkaasaliin

hahmottelemaan Kouvolan

seudun matkailun kehitysaskelia.

Vuoden alusta startannut Kouvolan seudun

Master Plan -hanke jatkaa valppaana seudun

matkailun kehittämissuunnitelman parissa.

Suunnitelman luontia on pohjustettu keväästä

lähtien erilaisin sähköisin kyselyin, työpajojen

avulla sekä olemassa olevista tutkimuksista ja

raporteista tietoa keräten.

– Elokuun lopulla olimme mukana mm.

Meidän Maaseutu -festivaaleilla keräämässä

vapaa-ajan asukkaiden tuntemuksia Kouvolan

seudun palvelu- ja tapahtumatarjonnasta.

Meillä on runsaasti vapaa-ajanasukkaita ja he

Matkailijoiden luo

Kouvola näkyy ja kuuluu matkailijoille

entistä paremmin. Kouvolan

matkailupalvelut löytyvät

nyt Manskin varrelta – ja voipa

ihmeen hienon Kouvolan bongata

tv-ruudultakin!

Palvelut kannattaa tuoda mahdollisimman

lähelle asiakasta. Niin myös matkailupalvelut;

Kouvolan Matkailu siirtyi elokuussa Kouvolan

kaupungintalolta Manskin tuntumaan

Kauppalankadun ja Keskikadun risteykseen.

– Väljempi ja keskeisempi toimitila oli meillä

pidempään haussa, kaupungintalolta kun meitä

oli hankala löytää. Onneksi Kauppalankatu

5:stä vapautui meille hyvä sadan neliön tila,

joissa ollaan nyt muutama viikko toimittu,

matkailupäällikkö Raija Sierman hehkuttaa.

Keskeinen sijainti on sekä kaupungin, yritysten

että asiakkaiden etu; nyt kartat ja esitteet,

matkailuneuvonta sekä liput moniin Kouvolan

tapahtumiin ovat saatavilla kätevästi kävelykadun

varrella. Ensi matkailukaudella myös

keskustan opastuskierrokset siirretään alkavaksi

uusien tilojen edestä.

ovat meille tärkeä kohderyhmä markkinoinnissa,

projektikoordinaattori Pia Hiltunen

sanoo.

Kaikista kerätyistä materiaaleista ja tiedoista

on koostettu luonnos, josta ilmenee miten

seudun matkailua ja tapahtumatuotantoa tulisi

kehittää ja millaisia investointeja ne vaatisivat.

Kyseinen viittä vaille valmis suunnitelma

esitellään 26.9. Kuusankoskitalolla järjestettävässä

visioseminaarissa.

– Tavoitteena on järjestää matkailuyrityksille,

päättäjille ja investoijille interaktiivinen seminaari,

jossa yleisöllä on mahdollisuus päästä

vaikuttamaan äänestämällä. Muutoinkin

kommentointi tilaisuudessa on erittäin toivottavaa

ja sallittua. Yleisön ei pidä säikähtää

esitettävistä investointisuunnitelmista, sillä

teemme hyvät selvitykset niiden toteuttamismahdollisuuksista.

Muutoinkin investointeja

on tarkoitus tehdä pitkällä aikavälillä, ei kaikkea

heti yhdellä kertaa. Investoreiden ja päättäjien

ehdoilla edetään.

Kouvola-brändi näkyy kauttaaltaan uusien

tilojen sisustuksessa. Samalla tiloihin

on luotu pieni ”Kouvola-fanishop”, josta saa

Kouvola-aiheisten matkamuistojen lisäksi

mm. Kouvola-brändin pinssejä, huiveja

sekä syyskuun loppupuolella myös t-paitoja.

Lähdemme maltillisesti liikkeelle, jatkossa

sitten voidaan muokata valikoimaa saadun

palautteen ja yhteistyökumppaneiden mukaan.

Kouvola kovaa ja komiasti

Uuden brändin myötä Kouvola on satsannut

matkailumarkkinointiin enemmän ja näkynyt

myös televisiossa. Kesällä luotiin jo kampanja

MTV3:lla ja Seura-lehdessä. Uutuutena Kouvolan

yritykset ovat päässeet mainontaan mukaan.

– Kesällä toteutettu kampanja saa jatkoa lokakuussa,

kun kauppakeskus Veturi tuo uusia

mahdollisuuksia ostosmatkailuun. Molempiin

medioihin yritykset voivat tulla mukaan – tvmainoksissa

yrityksille on varattu 5 sekunnin

”häntäpaloja” ja koko sivun lehtimainoksissa

yritysmoduuleita.

Kotimaisten matkailijoiden lisäksi kohderyhmänä

ovat venäläiset matkailijat. Venäläisille

Suunnitelmia tehdessä täytyy varmistaa myös

niiden toteutuskelpoisuus ja sitä varten Master

Plan -hankkeessa on varattu myös rahaa.

Hanketta on esitetty jatkettavan maaliskuun

2013 loppuun, jotta kaikki aiottu selvitystyö

investointien suhteen ehditään toteuttaa kunnolla.

Visioseminaarin jälkeen alkaa suunnitelman

jalkautus eli mm. neuvottelut eri

tahojen kanssa, maankäytön suunnittelu ja

mahdollisten investoreiden kartoitus.

– Suunnitelman luomiseen ja täytäntöön

panoon tarvitaan yhteistä halua viedä asiaa

eteenpäin, samassa veneessähän sitä ollaan.

Ei vain sanoja, vaan myös tekoja; ei matkailuyrittäjillä

ole mahdollisuutta odotella vuosia

asioiden etenemistä, jotta he voisivat kehittää

omaa toimintaansa. Kun pitää mielen avoimena

ja on valmis sitoutumaan yhteiseen tekemiseen,

niin Kouvolan seudun matkailu saadaan

nostettua aivan uusiin ulottuvuuksiin.

Pia Hiltunen,

projektikoordinaattori

puh. 020 615 5501

pia.hiltunen@kinno.fi

Kouvolaa markkinoidaan mm. radiokampanjalla

Pietarissa, tienvarsimainoksilla sekä

rajalla jaettavilla Kouvola-flyereilla. Kouvola

näkyy tuttuun tapaan myös matkailuesitteissä

ja -kartoissa, myyntipäivillä sekä messuilla.

– Matkailumarkkinointi on pitkäjänteistä, sitoutumista

vaativaa työtä, jossa tarvitaan myös

yhteistyötä puolin ja toisin. Toivotamme yritykset

mukaan Kouvolan markkinointiin!

Info

Fanishopissa voi istahtaa Ihmettelijän seuraksi Kouvolan

brändituotteita ihastelemaan. Kuvassa Kouvolan

Matkailun markkinointisihteeri Päivi Toimela.

Raija Sierman,

matkailupäällikkö

puh. 020 615 8254

raija.sierman@kinno.fi

www.visitkouvola.fi

Info

Kouvolan kaupungin tiedotuslehti 3/2012 . 17 .


Yhteistä hyvinvointia

Intoa elämään -kurssin työkirja on senioreiden

oppipäiväkirja. Tellervo Häkkinen (oik.) ja Eeva

Hänninen kertovat, että kurssilla keskusteltuja

asioita kerrataan ainakin ajatuksissa seuraavaan

kokoontumiskertaan.

. 18 .

Intoa elämään -kurssi luo pohjaa

senioreiden hyvinvoinnille ja muuttuvassa

arjessa selviytymiselle.

Elämänlaatu paranee yhdessä oppimalla,

hauskassa seurassa.

Senioreiden muuttuva arki on täynnä haasteita;

liikkuminen, kotiympäristön turvallisuus,

ravitsemus ja sosiaaliset suhteet vaativat kukin

erityishuomiota. Laadukas, turvallinen elämä

on senioreille silti yhtä tärkeä kuin muillekin.

Passion for Life – Intoa elämään -kurssi on

senioreille tarkoitettu hyvinvointikurssi, jossa

opetellaan yhdessä askelia oman elämänlaadun

parantamiseksi asiantuntijoiden opastuksella.

Kurssi on osa ESTER-hanketta, jossa

Kouvola on mukana mm. Espoon, Sipoon ja

Karviaisen kanssa. Kurssin tavoitteena on keskustelun,

itsearvioinnin ja kehittymisen kautta

parantaa senioreiden fyysistä, psyykkistä ja

sosiaalista hyvinvointia sekä omatoimisuutta

ja turvallisuudentunnetta arjessa.

– Kurssi aloitettiin Myllykosken palvelukeskuksessa

ja Kuusankoskella Kettumäen palvelukeskuksessa

keväällä, ja ryhmät kokoontuvat

viiden tunnin tapaamiseen nyt syksyllä vielä

kolme kertaa. Alussa tavoitteena oli saada 15

senioria kurssille, mutta kurssi osoittautuikin

Kouvolan kaupungin tiedotuslehti 3/2012

huippusuosituiksi – maksimiksi asetettu 45

kurssilaisen yhteismäärä tuli nopeasti täyteen.

Osa kurssille hakeneista oli pahoillaan kun ei

enää ryhmään mahtunut, kurssin ohjaajana

toimiva suunnittelija Miia Pauna Kouvolan

START-keskuksesta kertoo.

Hauskaa oppimista

Ruotsista oppinsa juontavalla Intoa elämään

-kurssilla seniorit arvioivat omaa elämäänsä ja

arjen haastetilanteita pienryhmissä keskustelemalla,

ohjaajien tukemana. Kullekin kurssipäivälle

on suunniteltu oma teema ja teeman

mukainen asiantuntija luentoineen; kurssin

aikana käydään läpi niin liikunta, ravitsemus,

kotiympäristön turvallisuus kuin sosiaaliset

suhteet. Kurssilla saadut neuvot linkittyvät

suoraan seniorin arkeen: neuvoja D-vitamiinista,

kuntosalilaitteisiin tutustumista, tietoa

kaatumisista… Päivän aikana täytetään työkirjaa,

joka tukee senioria muutosten teossa.

Kotiläksyjäkin voi tulla; kurssilla läpikäytyjä

asioita kerrataan vielä kotona ja seuraavassa tapaamisessa.

Vanhat tavat istuvat silti tiukassa:

– Itse ei aina ymmärrä arjen ongelmakohtia,

kun on tottunut tekemään asiat tietyllä tavalla.

Ryhmässä sitä hoksaa, että ”ai, asianhan

voi noinkin nähdä”, ja sitten voi muuttaa

niitä tapojaan, Myllykosken-ryhmässä käyvä

Eeva Hänninen sanoo.

– Ryhmässä ei ole pakko puhuakaan, jos ei siltä

tunnu. Meille hiljaisemmille riittää, että saa

olla mukana kuuntelemassa, saman ryhmän

kurssilainen Tellervo Häkkinen miettii.

Monet seniorit pitävätkin muiden samanikäisten

tapaamista yhtenä kurssin parhaimmista

anneista - kokoontumiset ovat yhteisiä,

hauskoja hetkiä, joissa nauru raikaa.

– Toivottavasti kurssi jää elämään Kouvolaan

vielä hankkeen jälkeenkin, sillä tällaiselle toiminnalle

on selvästi tilausta ja palaute on ollut

positiivista. Olisi hyvä saada kursseja myös eri

alueille, kurssin ohjaajana toimiva palveluohjaaja

Tarja Koivula sanoo. Samanlaisia terveisiä

lähetettiin myös Kuusankosken kurssilta.

Miia Pauna,

suunnittelija, START-keskus

puh. 020 615 6717

miia.pauna@kouvola.fi

Intoa elämään -kurssi on osahanke

Etelä-Suomen terveyserojen kaventamisen

hankkeessa (ESTER), jota

toteutetaan osana kansallista Kasteohjelmaa

vuosina 2011–2013. Kurssin

ohjaajina toimivat Miia Pauna,

Kirsi-Marja Karjalainen, Tarja Koivula

ja Nina Paavolainen ja Anne

Koivisto (sijainen).

Info


KOULUTUSTA TARJOLLA

Nyt haussa!

• Perhonsidontakurssi .............................11.9.2012-22.9.2012

• Vartijan ammattitutkinto ................. 15.10.2012-28.6.2013

• Anniskelupassitesti ................................................ 20.9.2012

• Hygieniaosaamistesti ............................................ 20.9.2012

• Perhepäivähoitajan ammattitutkinto ............. 24.9.2012

• Vanhustyön erikoisammattitutkinto ................1.10.2012

• Psykiatrisen hoidon eat ....................... 7.11.2012-29.5.2014

• Sosiaali- ja terveysalan pt, lähihoitaja ..............2.1.2013

KYSY VIELÄ VAPAITA PAIKKOJA:

• Sisustuspainoitteinen puusepän koulutus,

puualan perustutkinto

• Laitoshuoltajan ammattitutkinto

• Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, oppisopimus

• Kalastusoppaan ammattitutkinto

• Maatalousalan perustutkinto

• Sukupolvenvaihdos maatilalla

• Viljelijän ammattitutkinto

Salpausselänkatu 57, 45101 Kouvola,

p. 020 615 5900, www.ksao.fi

Lisätietoja

netistä!

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TYÖELÄMÄÄN

• Tutkintotilaisuuksien arvioijien päivitys ........ 12.9.2012

• Työpaikkaohjaaja, am.os. näytöt .........19.9. ja 26.9.2012

• Aikuisten näyttötutk. arvioija ........ 3.10.2012-10.10.2012

www.ksao.fi 4 aikuisopisto tai alkavaa koulutusta

KSAO:sta veturinkuljettajaksi

Kouvolan seudun ammattiopiston

uusi veturinkuljettajakoulutus luo

rautateiden ammattilaisia kohdennetusti.

Kouvola on tunnetusti rautatiekaupunki.

KSAO:n syksyllä alkava veturinkuljettajakoulutus

tuo uusia ammattilaisia Suomen

150-vuotiaalle rautatiealalle. Ensimmäiset

opiskelijat koulutetaan kohdennetusti, suoraan

yritysten tarpeisiin. Yhteistyökumppanina

koulutuksen luomisessa toimii

Liikennevirasto.

– Tällä hetkellä veturinkuljettajakoulutuksen

koulutussuunnitelma on loppusuoralla ja

oppimisympäristön rakentaminen käynnissä.

Nyt alussa, kun resursseja on vielä rajoitetusti,

tarjoamme veturinkuljettajakoulutusta suoraan

rautatiealan toimijoille. Myöhemmin on

tarkoitus laittaa koulutus julkiseen hakuun,

koulutussuunnittelija Hannu Jalonen kertoo.

Info

Hannu Jalonen,

koulutussuunnittelija

puh. 020 615 6305

hannu.jalonen@kouvola.fi

Veturinkuljettajan työ on hyvin vastuullista,

siksi veturinkuljettajakoulutukseen tulevat

opiskelijat viedään kirjaimellisesti Kaakkois-

Suomen rautateille – ensin simulaattorilla ja

myöhemmin oikeaan veturiin työssäoppimisen

merkeissä:

– Simulaattori on kuin oikea veturi ajopöytälaitteineen,

näkymineen, liikkeineen ja äänimaisemineen.

Simulaattorin ajo-olosuhteet

ovat hyvin todentuntuiset. Tällä hetkellä

simulaattorin rajapinta kattaa koko Kaakkois-

Suomen rataverkon, mutta asiakkaan mukaan

voidaan verkkoa laajentaa. Työssäoppimisessa

sitten käytetään asiakkaan kalustoa ja tehdään

ihan oikeaa työtä.

Työssäoppiminen haukkaa opiskeluajasta puolet,

noin kolme kuukautta. Koulutus vie oman

aikansa, sillä veturia voi ajaa vain yksi opiskelija

kerrallaan. Näkymissä siintää kuitenkin

kokonaisen opetusluokan pyörittäminen, jos

resursseja saadaan lisää.

VR Koulutuskeskuksen siirtoa

KSAO:lle selvitetään

Kouvolan kaupunki ja VR Yhtymä Oy ovat solmineet

aiesopimuksen selvittää edellytykset siirtää VR

Koulutuskeskuksen (VRKK) toiminta Kouvolan seudun

ammattiopistolle (KSAO). Käytännössä tämä tarkoittaa

sitä, että lähes kaikki Suomessa annettava

rautatiealan koulutus siirtyisi Kouvolan seudun

ammattiopistolle. EU:n myötä rautatieala on avautunut

kilpailulle, joten toiminnanharjoittajasta riippumattomalle,

neutraalille koulutukselle on tarvetta.

Tullialalle vihdoin tutkinto

Suomessa tulliala on ollut erikoisuus, jolle ei

ole ollut omaa tutkintokoulutusta lainkaan,

vaan Tulli on kouluttanut itse henkilöstönsä.

Tullin ja KSAO:n yhteistyösopimuksen myötä

aloitetaan tullialan ammattitutkinnon koulutus,

joka on suunnattu jo tulli- tai kaupanalalla

työskenteleville aikuisille ja järjestetään

näyttötutkintona. Tutkinto antaa suorittajalle

kelpoisuuden jatko-opintoihin.

Uudessa koulutuksessa tullialan tutkinnon järjestäjänä

ja hallinnoijana toimii KSAO. Tullin

koulutus taas huolehtii tullialan ammattitutkintoon

valmistavasta koulutuksesta, kuten

teoriaopinnoista ja puuttuvan ammattitaidon

opettamisesta. Tutkinnon suorittaminen

kestää 2,5 vuotta. Tullin henkilöstön koulutus

aloitetaan syyskuussa, ja avoin koulutus lokakuussa.

Kouvolan kaupungin tiedotuslehti 3/2012 . 19 .


Tykkää Kouvolan

kaupungista

Facebookissa:

www.facebook.com/

kouvolankaupunki

www.kouvola.fi

www.visitkouvola.fi/tapahtumat

. 20 .

Yhteystiedot

Kouvolan kaupunki

Torikatu 10 (PL 85)

45100 Kouvola

vaihde 020 61511

info@kouvola.fi

www.kouvola.fi

Kouvolan Matkailu

Kauppalankatu 5 , 45100 Kouvola

(sisäänkäynti Keskikadulta)

Matkailuneuvonta ja asiakaspalvelu:

puh. 020 615 5295

Avoinna: ma-pe klo 9 - 17

matkailu@kinno.fi

www.visitkouvola.fi

Kouvolan kaupungin tiedotuslehti 3/2012

Yhteispalvelupisteet

Yhteispalvelupisteiden aukioloajat

ma klo 9 - 17, ti-pe klo 9- 15 (kiinni ruokatunnin ajan)

Kuukauden viimeinen perjantai klo 9 - 11.30

Jaalan yhteispalvelupiste on kiinni perjantaisin.

yhteispalvelut@kouvola.fi

Elimäen yhteispalvelupiste

Vanhamaantie 17

47200 Elimäki

puh. 020 615 4823

1.10. alkaen Elimäen kirjastossa

Jaalan yhteispalvelupiste

Salparinteentie 1 A

47710 Jaala

puh. 020 615 4603

1.10. alkaen Jaalan kirjastossa

Keltakankaan yhteispalvelupiste

Keltakankaantie 8

46860 Keltakangas

puh. 020 615 7737

Kouvolan yhteispalvelupiste

Torikatu 10, A-ovi

45100 Kouvola

puh. 020 615 8329

Kuusankosken yhteispalvelupiste

Valtakatu 33

45700 Kuusankoski

puh. 020 615 4229 ja

020 615 4000

Valkealan yhteispalvelupiste

Kustaa III tie 10

45370 Valkeala

puh. 020 615 3833

More magazines by this user
Similar magazines