24.04.2015 Views

Satu Kieliukosta

Satu Kieliukosta

Satu Kieliukosta

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Satu</strong> <strong>Kieliukosta</strong><br />

Tässä Kieliukkosadussa saat kielijumppaa ja samalla voit<br />

kokeilla erilaisia ääniä.<br />

Leikkaa kuvat ja selitä mitä tehdään.<br />

1<br />

Tässä on Kieliukko.<br />

näytä kieltä sormella<br />

Hän asuu talossaan – joka on suu.<br />

näytä suuta sormella<br />

Sillä on monta ikkunaa – sinun hampaat.<br />

näytä hampaita sormella<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

Sillä on ovi – sinun huulet.<br />

Kieliukko tulee ulos talostaan.<br />

Kieliukko katsoo taivaaseen.<br />

Kieliukko katsoo maahan.<br />

Kieliukko pesee ikkunat ylhäältä ja alhaalta.<br />

Kieliukko on iloinen. Hän hyppii ylös ja alas.<br />

näytä huulia sormella<br />

työnnä kieli suorana ulos<br />

työnnä kieltä ylöspäin<br />

työnnä kieltä alaspäin<br />

pyyhi kielellä kaikki hampaat<br />

Liikuta kieltä ylös ja alas<br />

hampaitten takana<br />

7 Kieliukon täytyy mennä kadun yli. Hän<br />

katsoo oikeaan ja vasempaan.<br />

siirrä kieltä laidasta toiseen<br />

8<br />

9<br />

10<br />

11<br />

Hän näkee koiran, joka heiluttaa häntää.<br />

Hän laittaa kirjeen postilaatikkoon.<br />

Kieliukko näkee pienen reiän kadussa.<br />

Sitten hän näkee isomman reiän.<br />

siirrä kieltä nopeasti laidasta<br />

toiseen<br />

tee huulilla leveä e-kirjain<br />

tee huulilla pieni o-kirjain ja sano<br />

”o”<br />

avaa suu isoksi ja sano ”a”<br />

1


12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

Kieliukko kuulee erilaisia ääniä.<br />

Käärme, joka sanoo s-s-s.<br />

Juna, mikä sanoo ch-ch-ch-...<br />

Vesihana, mikä tippuu tip-tip-tip. Osaatko<br />

matkia käärmeen, junan ja vesihanan<br />

ääntä?<br />

Hän polttaa piippua p-p-p-p...<br />

Hän ampuu k-k-k<br />

Hän pumppaa ilmaa pyörään: f-f-f-...<br />

Osaatko äännellä kuin piippu, pistooli ja<br />

pyöränpumppu.<br />

laita kädet korvan taakse ja<br />

kuuntele<br />

(anna kuvan olla jäljellä)<br />

(anna kuvan olla jäljellä)<br />

(anna kuvan olla jäljellä) matki<br />

monta kertaa (ota kuvat pois)<br />

(anna kuvan olla jäljellä)<br />

(anna kuvan olla jäljellä)<br />

anna kuvan olla matki monta<br />

kertaa (ota kuvat pois)<br />

19 Kieliukko tekee eri ääniä. Mutta nytt hän on<br />

väsynyt ja haluaa nukkua. Hän sanoo: ssscchhh...sssccchhh...sssshhhh<br />

2


Tunggubben<br />

www.dockmormor.se<br />

Käännös, Timo Oldén<br />

9

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!