Osuuskauppa Ympäristö Vuosikertomus 2009 st 00 tö 09 - S-kanava

s.kanava.fi

Osuuskauppa Ympäristö Vuosikertomus 2009 st 00 tö 09 - S-kanava

<strong>Osuuskauppastrong> Ympäristö

<strong>Vuosikertomusstrong> <strong>2009strong>

09


4 Toimitusjohtajan katsaus

6 Katsaus vuoteen <strong>2009strong>

12 Palveluverkosto

14 Päivittäis- ja käyttötavarakauppa

16 Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa

18 Matkailu- ja ravitsemiskauppa

20 Autokauppa

22 Maatalouskauppa

24 Henkilöstö

26 Hallinto

SISÄLTÖ

TILINPÄÄTÖSRAPORTIT <strong>2009strong>:

30 <strong>Osuuskauppastrong>konsernin tuloslaskelma

31 <strong>Osuuskauppastrong>konsernin tase

32 <strong>Osuuskauppastrong> Ympäristön tuloslaskelma

33 <strong>Osuuskauppastrong> Ympäristön tase

34 Hallituksen ehdotus ylijäämän käyttämiseksi

34 Hallintoneuvoston lausunto

35 Tilintarkastuskertomus

36 Tunnusluvut

37 Tilastoja


TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Useat uudet toimipaikat tukevat seudun elinvoimaisuutta ja antavat

lisäeväitä onnistuneisiin ostoksiin asiakasomistajillemme.

Suomen vientivetoinen talous syöksyi kertomusvuonna

taantuman pyörteisiin tavalla, jonka voimaa ja nopeutta

ei juurikaan osattu ennakoida. Ankarimmat vaikutukset

kohdistuivat teollisuuteen ja rakentamiseen, mutta

kauppa ja palvelutkin saivat osansa. Monen hyvän

vuoden jälkeen useimmat kaupan toimialat kohtasivat

miinusmerkkisen todellisuuden, kun synkkien talousuutisten

seurauksena säästämisaste nousi ja kuluttajien

luottamus rapautui. Yksityistä kulutusta ja ostovoimaa

tukevia elementtejäkin toki oli, mm. suotuisa tulokehitys,

olematon inflaatio sekä poikkeuksellisen alhainen

korkotaso. Vuoden lopulla tunnelma koheni näkymien

ollessa vähintäänkin vähemmän harmaita.

Talouden taantuma seudullisin lisämaustein heijastui

myös Ympäristön kokonaismyynnin kehitykseen. Myynti

laski 5 % ja ajalle ominaisesti erot toimialoittain olivat

huomattavia. Autokaupan myynti putosi yli neljänneksen

edellisvuodesta, mihin alhaisen kysynnän lisäksi

vaikutti autoveron kirjauskäytännön muutos. Majoitustoiminta

ja maatalouskauppa kokivat niin ikään kovia;

myynti laski lähes viidenneksen. Marketkaupassa ja ravintoloissa

kasvu sitä vastoin jatkui. Erityinen ilonaihe

oli päivittäistavarakaupan yli 4 % kehitys, vaikka loppuvuoden

myyntiä pienensi lokakuussa toteutettu arvonlisäveron

lasku. Vaikeassa markkinatilanteessa edullisuus

ja selkeä palkitseminen olivat erityisen arvossaan.


Ympäristön toiminnan tulokseksi muodostui 14,5 miljoonaa

euroa, jolla ylsimme lähes tavoitetasoon, mutta

jäimme yli kolme miljoonaa edellisen vuoden luvuista.

Osalla toimialoista toteutunut huomattava myynnin

väheneminen, kasvaneet poistot, uusien yksiköiden

avauspanostukset sekä matalan korkotason aiheuttama

rahoitustuottojen leikkautuminen olivat keskeiset syyt

heikennykseen. Tulos säilyi kuitenkin edelleen hyvällä

tasolla. Vallinneet olosuhteet ja toimialarakenteemme

huomioiden onnistuimme ainakin kohtuullisesti.

Jouko Vehmas Sokoksen avajaisissa 15.10.<strong>2009strong>.

Toimintaympäristön haasteista huolimatta verkoston

kehittäminen jatkui suunnitellusti ja palvelutarjontamme

monipuolistui merkittävästi vuoden aikana.

Kaksi S-marketia, Sokos, autotalo ja uusia ravintoloita

avattiin investointien kokonaissumman noustessa

20 miljoonaan euroon. Hankkeet synnyttivät lähes

sata uutta työpaikkaa ja myös välilliset työllisyysvaikutukset

olivat merkittäviä. Osana investointeja oli

järjestely, jossa puolet S-Pankin omistuksesta siirtyi

suoraan osuuskaupoille. Kauppapankista onkin

muodostumassa yhä keskeisempi osa asiakasomistajien

palvelukokonaisuutta ja mm. kortin käyttö

maksuvälineenä lisääntyi huikeasti maksutapaedun

kannustamana. Muillakin osa-alueilla asiakasomistajien

luottamus säilyi, uusia jäseniä liittyi vuoden

aikana yli 1600 ja kokonaispalkitseminen saavutti 10

miljoonan euron tason.

Yleinen taloustilanne pitää alkaneena vuonna kaupan

toimintaympäristön edelleen hankalana. Suuret pudotukset

lienevät takana, mutta epävarmuus jatkuu ja

kasvava työttömyys jarruttaa yksityistä kulutusta. Ympäristö

tulee jatkamaan kertomusvuonna käynnistynyttä

voimakasta investointiohjelmaa syvästi tietoisena

siitä, että nyt ei ole pikavoittoja luvassa. Ytimenä ovat

Prisma-keskuksen massiiviset laajennus- ja uudistustyöt,

jotka jatkuvat puolentoista vuoden ajan. Vuoden

2010 kokonaismyyntiin tavoittelemme hienoista kasvua,

mutta tulos jossain määrin heikkenee investointipanostusten

ja alhaisen korkotason vaikutuksesta.

Kiitän asiakasomistajia meille osoitetusta rohkaisevasta

ja velvoittavasta luottamuksesta. Samoin hallintoa ja lukuisia

eri yhteistyötahoja tärkeästä myötävaikutuksesta.

Suuri kiitos myös henkilöstölle. Aikaansaannoksista

päätellen monet ovat tehneet parhaansa. Useimmiten

se riittää ja näinä aikoina vähempi ei tahdo riittääkään.

Maaliskuussa 2010

Jouko Vehmas

5


Päivittäis- ja käyttötavarakauppa

Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa

Maatalouskauppa

ravitsemiskauppa

Auto- ja autotarvikekauppa

Matkailu- ja

171,4 56,1 19,8 45,2 13,1

Ympäristön myynti toimialoittain <strong>2009strong>, milj. euroa.

KATSAUS VUOTEEN <strong>2009strong>

Kaupan kehityksessä oli suuria toimialakohtaisia vaihteluita.

Kaupan toimintaympäristö

Taloudellisen toimeliaisuuden heikkeneminen jatkui

ennen näkemättömän voimakkaana vuoden <strong>2009strong>

alkupuolella. Suomen bruttokansantuote supistui

viime vuonna yli seitsemän prosenttia. Se oli selvästi

enemmän kuin euroalueella keskimäärin. Maailmankaupan

supistumisen vaikutukset korostuivat Suomen

vientipainotteisessa taloudessa. Erityisen suurta

kysynnän lasku oli investointitavaroissa, joiden

osuus Suomen teollisuuden tuotannosta on suuri.

Työllisyyden kehitys oli vuoden aikana heikko. Työttömyys

jatkaa edelleen kasvuaan ja varjostaa kuluttajien

luottamuksen säilymistä.

Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Suomen vähittäiskaupan

myynnin arvo ilman autokauppaa väheni

marraskuun <strong>2009strong> loppuun mennessä 2,2 prosenttia.

Vähittäiskaupan kehityksessä oli toimialoittain

suuria vaihteluita. Päivittäistavarakaupan kasvu oli

2,0 prosenttia. Päivittäistavarakauppa ry:n mittaama

myynnin arvon kasvu oli tätä korkeampi 3,8 %.

Tavaratalokauppa kasvoi Tilastokeskuksen mukaan

1,6 % lokakuun loppuun mennessä. Myös tässä Päivittäistavarakauppa

ry:n jäsenyritysten myynnin kasvu

oli selvästi korkeampi, 5,2 prosenttia. Pukeutumisen

kauppa väheni 2,8 prosenttia. Kodinkoneiden


Vuoden luvut

<strong>Osuuskauppastrong> Ympäristön

jäsenmäärä 41 835

Ympäristö-konsernin

kokonaismyynti 302,7 milj. euroa

Toiminnan tulos 14,5 milj. euroa

Henkilöstöä keskimäärin 938

Investoinnit 20,0 milj. euroa

Ympäristön Auton uudet toimitilat rakentuvat

Kaitilankadulle.

kaupassa vähennystä oli lähes 14 prosenttia. Vähennyksestä

yli puolet aiheutui hintatason laskusta. Rautakaupassa

myynnin lasku oli 12,1 prosenttia lokakuun

loppuun mennessä.

Suomen hotelleissa kirjattiin 13,5 miljoonaa yöpymistä

marraskuun loppuun mennessä. Yöpymisten

määrä väheni 7,1 prosenttia. Anniskeluravintoloiden

myynnin lasku oli 3 prosenttia syyskuun loppuun

mennessä.

Autokaupan myynti laski 16,4 prosenttia lokakuun loppuun

mennessä. Erityisen voimakkaana taantuman vaikutus

näkyi uusien autojen kaupassa. Vuonna <strong>2009strong> uusia

henkilöautoja rekisteröitiin 35,2 prosenttia edellisvuotta

vähemmän. Polttoaineiden vähittäiskaupassa 14,5 prosentin

väheneminen johtui täysin hintatason laskusta.

Maatalouskaupan vuotta <strong>2009strong> leimasi alavireisyys.

Viljan hinnan alhaisuus pysäytti viljakaupan lähes

tyystin ja viljelijöiden varastot ovat täynnä viljaa. Kesän

erittäin hyvä sato, lähes 4,3 miljardia kiloa, kasvatti

varastoja vielä entisestään.

Kehitys S-ryhmässä

S-ryhmän vähittäismyynti oli viime vuonna 11 687

miljoona euroa, jossa oli vähennystä edelliseen vuoteen

verrattuna 1,2 %. Suomessa vähittäismyyntiä

kertyi 11 454 miljoonaa euroa, missä on vähennystä

edellisestä vuodesta 1,4 %. Lähialueiden liiketoimintojen

myynti kasvoi edellisestä vuodesta 7,1 % ja oli

232 miljoonaa euroa. S-ryhmän vähittäismyynnistä

osuuskauppojen osuus oli 10 113 miljoonaa euroa eli

86,5 %. Osuuskauppojen vähittäismyynti kasvoi 1,9 %

edellisestä vuodesta. S-ryhmän kotimaan päivittäista-

7


Kesäkuussa avattu Hospoda Papirna.

varakauppa oli vuonna <strong>2009strong> yhteensä 6 294

miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edellisestä

vuodesta 5,2 %.

S-ryhmässä oli vuoden lopussa 1 598 toimipaikkaa,

kun niitä oli 1 566 edellisen vuoden

vastaavana ajankohtana.

S-ryhmän yritysten bonusmyynti oli 8 035

milj. euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen

oli 4 prosenttia. Asiakasomistajille maksettiin

Bonusta 316 milj. euroa, jossa oli kasvua edelliseen

vuoteen 3 %. Bonusjärjestelmään kuuluviin

osuuskauppoihin liittyi vuoden aikana

104 109 uutta jäsentä ja niiden kokonaisjäsenmäärä

oli vuoden lopussa 1 854 419.

S-Pankin kasvu jatkui vuoden <strong>2009strong> aikana ja

sillä oli vuoden lopussa 2 175 720 asiakasta ja

talletuskantaa kokonaisuudessaan lähes 2,5

miljardia euroa.

S-ryhmän sisällä tapahtui vuoden <strong>2009strong> aikana

kaksi merkittävää omistusjärjestelyä, kun heinäkuussa

50 % S-Pankki Oy:n omistuksesta

siirtyi osuuskaupoille ja joulukuussa perustettiin

alueosuuskauppojen omistama S-ryhmän

Logistiikkakeskukset Oy.

<strong>Osuuskauppastrong>

Ympäristön vuosi <strong>2009strong>

<strong>Osuuskauppastrong> Ympäristö on Pohjois-Kymenlaaksossa

toimiva S-ryhmän alueosuuskauppa.

Ympäristö-konserniin kuuluivat tilikauden

päättyessä emo-osuuskunnan lisäksi tytäryhtiöt

Ympäristön Auto Oy (Ympäristön omistusosuus

100 %) sekä maatalouskauppaa harjoittava

Kymenlaakson Agrimarket Oy (60 %).

Ympäristö-konsernin toimialat ovat market-kauppa,

liikennemyymälä- ja polttonestekauppa, tavaratalo- ja

erikoisliikekauppa, matkailu- ja ravitsemiskauppa, autokauppa

ja maatalouskauppa, joita se harjoittaa toimialueellaan

lähes 50 toimipaikan verkoston voimin.

Ympäristön market-kaupan verkostoon kuuluvat Prisma

ja Rauta-Prisma Kouvolassa, 12 S-marketia, viisi

Sale-myymälää sekä kolme maaseudun lähimyymälää.

Käyttötavarakaupan tarjontaa laajensi Kouvolan

keskustassa lokakuussa avattu Sokos-tavaratalo. Liikennemyymälä-

ja polttonestekaupan verkoston muodostavat

kuusi ABC-liikennemyymälää sekä ABC-automaattiasemat.

Ravintolapalveluja tarjoavat Hotelli Vaakunan yhteydessä

toimivat ravintola Fransmanni sekä tanssiravintola

Marilyn, Rossot Kouvolan keskustassa ja Kuusankoskella,

ruoka- ja seurusteluravintola Amarillo

ja irlantilaisvaikutteinen Pub Old Tom keskustassa,

tsekkipubi Hospoda Papirna Kuusankoskella sekä Sokoksen

yhteydessä palvelevassa kolmen konseptin ravintolamaailmassa

ravintolat Coffee House, Wok Up ja

Fiesta. Prismassa toimii lounasravintola Prisma Cafe ja

kesäisin Tykkimäen huvipuistossa ravintola Raveliini.

Syksyllä <strong>2009strong> avattu Kouvolan ainoa täyden palvelun

autotalo Ympäristön Auto toimii Ford-, Nissan- ja

Peugeot-automerkkien jälleenmyyjänä Kouvolan alueella.

Rauta- ja maataloustarvikekauppaa, viljakauppaa

ja tuoretuotteiden tukkukauppaa sekä lämmitysöljyn

kauppaa harjoittaa koko Kymenlaakson alueella toimiva

Kymenlaakson Agrimarket Oy.

Ympäristön omien toimipaikkojen lisäksi palvelutarjontaa

asiakasomistajille täydentävät lukuisat paikalliset

ja valtakunnalliset Bonusta myöntävät yhteistyökumppanit.


S-ryhmän myynti

liiketoiminta-alueittain <strong>2009strong>:

Ympäristön toiminnassa korostuvat vastuu

toimialueen taloudellisesta ja sosiaalisesta hyvinvoinnista

sekä ympäristöarvot huomioiva

kestävän kehityksen periaatteiden mukainen

toiminta. Ympäristö-konserni on liikevaihdoltaan

maakunnan suurimpia yrityksiä ja yksi

alueen suurimpia työllistäjiä. Investoinnit toteutetaan

mahdollisimman suurelta osin oman

alueen palveluita hyödyntäen ja toiminnasta

syntyvä tulos käytetään pohjoisen Kymenlaakson

asiakasomistajien hyväksi, joten myös Ympäristön

välillinen työllistävä vaikutus alueella

on merkittävä. Myös taloudellinen tuki koulutus-,

kulttuuri- ja urheilutoimintaan suunnataan

Ympäristön toimialueen yhteisöille.

Myynti

Ympäristö-konsernin kokonaismyynti tilikaudella

<strong>2009strong> oli 302,7 milj. euroa, mikä oli 4,9 %

edellistä vuotta pienempi.

Tulos

Ympäristö-konsernin tulos rahoituserien jälkeen

eli toiminnan tulos vuonna <strong>2009strong> oli 14,5

milj. euroa, mikä oli 3,2 milj. euroa edellistä

vuotta pienempi. Tulosheikennys aiheutui

myynnin vähenemisen ohella uusien yksiköiden

avauspanostuksista, kasvaneista poistoista

sekä matalan korkotason aiheuttamasta rahoitustuottojen

pienenemisestä. Konsernin tilikauden

ylijäämä oli 11,1 milj. euroa (ed. vuonna

13,1 milj. euroa).

Investoinnit

Ympäristön palvelutarjonta laajeni vuoden

aikana merkittävästi useiden uusien toimipaikkojen

myötä. Keväällä avattiin Valkealan

Jokelassa Ympäristön 11. S-market. Ketjun

laajeneminen sai jatkoa syksyllä, kun Kuusankosken

toinen S-market avattiin keskustaan

valmistuneessa kauppakeskuk sessa, jossa jo

kesäkuussa käynnistivät toimintansa ravintolat

Rosso ja Hospoda Papirna. Kouvolaan palannut

Sokos-tavaratalo avasi ovensa lokakuussa

samoin kuin Sokoksen yhteydessä ravintolat

Fiesta ja Wok Up sekä Coffee House, joka teki

tilaa Manskin toisessa päässä Amarillon laajentumiselle.

Ympäristön autotalojen toiminnot

siirtyivät saman katon alle Kaitilankadulle marraskuussa.

Ympäristö-konsernin investointien

kokonaissumma vuonna <strong>2009strong> oli 20 miljoonaa

euroa. Investoinnit pystyttiin rahoittamaan kokonaisuudessaan

tulorahoituksella.

Milj. euroa Muutos %

Marketkauppa 7 053 5,5

Liikennemyymäläja

polttonestekauppa 1 657 -1,6

Tavaratalo- ja

erikoisliikekauppa 430 -0,1

Matkailu- ja

ravitsemiskauppa 848 -2,1

Auto- ja

autotarvikekauppa 568 -24,1

Maatalouskauppa 1 118 -20,3

Muut 14 -5,0

S-ryhmä yhteensä 11 687 -1,2

Ympäristö-konsernin myynti

liiketoiminta-alueittain <strong>2009strong>:

Milj. euroa Muutos %

Marketkauppa 168,3 2,4

Liikennemyymäläja

polttonestekauppa 56,1 -9,1

Tavaratalo- ja

erikoisliikekauppa 3,1 +62,2

Matkailu- ja

ravitsemiskauppa 13,1 -0,8

Auto- ja

autotarvikekauppa 19,8 -27,9

Maatalouskauppa 45,2 -17,6

Muut -2,9

Konserni yhteensä 302,7 -4,9

9


Ympäristö-konsernin

myynti, milj. euroa

Kuusankosken S-Marketin avajaiset,

etualalla Kuusankosken Rosson sisäterassi.

350

300

250

200

150

100

50

0

2005 2006 2007 2008 <strong>2009strong>

Ympäristö-konsernin

toiminnan tulos, milj. euroa

25

20

15

10

5

0

2005 2006 2007 2008 <strong>2009strong>

Ympäristö-konsernin

investoinnit, milj. euroa

20

15

10

5

Rahoitus ja maksuvalmius

Konsernin taseasema ja maksuvalmius olivat

kertomusvuoden ajan hyvällä tasolla. Taseen

likvidit varat olivat vuoden päättyessä 67,0

milj. euroa, jossa oli vähennystä 11,9 milj. euroa

edelliseen vuoteen verrattuna. Vähennys

johtui sijoitussalkun rakenteen muutoksista.

Ympäristö-konsernin omavaraisuusaste oli tilikauden

päättyessä 83,4 %.

Asiakasomistajuus

Ympäristöön liittyi vuoden <strong>2009strong> aikana yli

1.600 uutta jäsentä kokonaisjäsenmäärän ollessa

vuoden lopussa 41.835. Bonusmyynti

asiakasomistajille oli 211,7 milj. euroa ja Bonusta

Ympäristön jäsenille maksettiin 7,2 milj.

euroa. Vuoden 2008 alusta lukien asiakasomistajat

ovat saaneet uutena etuna maksutapaetua

0,5 prosenttia S-Etu kortilla maksettujen

ostosten loppusummasta. Maksutapaetua

maksettiin Ympäristön asiakasomistajille

vuonna <strong>2009strong> 0,1 milj. euroa.

Lisäksi asiakasomistajille maksettiin vuoden

2008 ostojen perusteella ylijäämänpalautusta

2,5 milj. euroa sekä korkoa osuuspääomalle

0,1 milj. euroa. Asiakas omistajille palautui siten

vuonna <strong>2009strong> yhteensä lähes 10 milj. euroa.

0

2005 2006 2007 2008 <strong>2009strong>


Ympäristö-konsernin

omavaraisuusaste, %

80

60

40

20

0

2005 2006 2007 2008 <strong>2009strong>

Jäsenmäärän kehitys

40000

30000

Henkilöstö

Ympäristö-konserni työllisti vuoden <strong>2009strong> aikana

keskimäärin 938 henkilöä. Kokonaishenkilömäärä

Ympäristö-konsernissa oli vuoden

lopussa 870, jossa oli kasvua 71 henkilöä edellisestä

vuodesta.

Odotukset vuodelta 2010

Kaupan toimintaympäristö säilynee haasteellisena

myös vuonna 2010 talouden matalasuhdanteen

jatkuessa ja työttömyyden

edelleen kasvaessa. Vaikutukset ovat suurimmat

suhdanneherkillä toimialoilla kuten

auto- ja maatalouskaupassa sekä liikematkustuksessa.

Ympäristön investointiohjelma

etenee taantumasta huolimatta suunnitellun

mukaisesti ja siitä näkyvimpänä merkkinä

on jo käynnistynyt Prisman laajentaminen,

joka valmistuu keväällä 2011. Kaikkiaan alkaneen

vuoden investointisumma noussee

yli 40 miljoonan euron. Alkaneen vuoden

myynnin odotetaan muodostuvan hieman

edellistä vuotta paremmaksi.

20000

10000

0

2005 2006 2007 2008 <strong>2009strong>

Bonus ja ylijäämänpalautus,

milj. euroa

8

6

4

1,5

5,4

2,0

6,0

2,2

6,5

2,3 2,5

7,2 7,2

2

0

2005 2006 2007 2008 <strong>2009strong>

11


OSUUSKAUPPA YMPÄRISTÖN

PALVELUVERKOSTO <strong>2009strong>

Päivittäis- ja käyttötavarakauppa

Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa

Autokauppa

LÄHIMYYMÄLÄT


Matkailu- ja ravitsemiskauppa

Maatalouskauppa

13


PÄIVITTÄIS- JA KÄYTTÖTAVARAKAUPPA

Sokos teki kaivatun paluun Kouvolan ydinkeskustaan.

Tuoreet tulokkaat täydensivät S-marketien määrän täyteen tusinaan.

Ympäristön päivittäis- ja käyttötavarakaupan palvelutarjonta

laajeni vuoden aikana merkittävästi. Valkealan

Jokelassa avattiin keväällä Ympäristön yhdestoista

S-market. Ketjun laajeneminen sai jatkoa syksyllä, kun

Kuusankosken toinen S-market avattiin keskustaan

valmistuneeseen kauppakeskuk seen. Kouvolan keskustan

käyttötavarakaupan tarjonta nousi kokonaan

uudelle tasolle lokakuussa, kun kauan kaivattu Sokos

teki paluun Kouvolaan.

Myynnillisesti vuosi <strong>2009strong> oli päivittäistavarakaupassa

talouden taantumasta huolimatta tyydyttävä kasvun

ollessa runsaat 4 %. Myynnin kasvua vähensi

lokakuun alussa voimaan tullut ruuan arvonlisäveron

alentuminen, jonka vaikutus siirtyi suoraan kuluttajahintoihin.

Käyttötavarakaupan myynti jäi hieman

edellistä vuotta pienemmäksi lähinnä rautakaupan

vähenemisen johdosta. Toimialan tulos säilyi edelleen

hyvällä tasolla, vaikka jäikin hieman edellisestä vuodesta

mm. verkoston kehittämispanostusten johdosta.

Alkaneen vuoden merkittävin hanke on vuonna 2011

valmistuva Prisma-keskuksen laajennus. Myymälän

pinta-ala kaksinkertaistuu 32 000 neliöön ja valikoimat

kasvavat merkittävästi varsinkin käyttötavarakaupassa.

Asiointi helpottuu nykyistä väljempien käytä-


Toimiala lyhyesti

Toimipaikat:

• Prisma, Rauta-Prisma

• Sokos

• S-market 12 kpl

• Sale 5 kpl

• Lähimyymälä 3 kpl

Henkilöstömäärä 431

(31.12.<strong>2009strong>)

Myynti yhteensä 171,4 milj. euroa

Sokos on tulvillaan tuotteita hyvään oloon

ja hemmotteluun.

vien ja Prisman välittömään yhteyteen rakennettavan

kolmikerroksisen paikoitustalon myötä. Myös oheispalveluiden

ja –myymälöiden määrä kasvaa.

Keskeisimpänä haasteena toimialalla voidaan pitää

edelleen kasvavaa työttömyyttä, joka heijastuu varsinkin

käyttötavarakaupan kannattavuusodotuksiin.

Rautakauppa

Keväällä 2007 alkanut rautakauppatoimialan laskusuhdanne

jatkui vuonna <strong>2009strong>. Maailmantalouden rahoituskriisin

heijastusvaikutukset kiihtyivät erityisesti uusissa

rakennuskohteissa viivästyttäen niiden aloittamista. Rakennustarvikkeiden

hintojen lasku sekä rahoitusmarkkinoiden

epävarmuus ovat saaneet rakentajat odottavalle

kannalle. Toisaalta juuri nyt on omakotirakentajalla ja

remontoijalla otollinen aika töiden aloittamiseen. Korot

ovat alhaalla, rakennustarvikkeiden hinnat alemmalla

tasolla kuin pitkään aikaan ja rakennusalan yrityksillä

kapasiteettia hankkeiden toteuttamiseen.

Lähimyymälät

Ympäristön maaseutumyymälöiden myynti laski edelliseen

vuoteen verrattuna. Myymälät keskittyvät entistä

enemmän myymälä- ja varastovalikoimansa myyntiin,

kun taas paljon varastotiloja vaativat rauta- ja maatalouskaupan

toiminnot keskittyvät pääosin erityisosaamista

omaaviin kaupan suuryksiköihin.

15


LIIKENNEMYYMÄLÄ- JA POLTTONESTEKAUPPA

Ympäristön ABC-liikennemyymälät toteuttivat onnistuneesti lupausta

”Huolehdimme Sinusta”.

Valtakunnallisesti polttonesteiden kulutus väheni jo

toisena vuotena peräkkäin. Tähän vaikuttivat yleinen

talouden taantuma sekä uusien automallien entistä pienempi

polttonesteiden kulutus.

Ympäristön polttoneste- ja liikennemyymäläverkosto

koostuu kuudesta ABC-liikennemyymälästä, neljästä

ABC-automaatista sekä autonhoitoon erikoistuneesta

ABC-Prismasta. Toimialan myynti oli 56,1 milj. euroa,

mikä oli vertailukelpoisesti 3,3 milj. euroa edellistä

vuotta heikompi. ABC-liikennemyymälöiden euromääräinen

myynti jäi 5,6 % edellistä vuotta pienemmäksi

mm. polttonesteiden edellistä vuotta alhaisemman kes-

kimääräisen hintatason johdosta. Litramääräisesti Ympäristön

polttonesteiden myynti kasvoi hieman edellisestä

vuodesta.

Toimialan positiivinen liiketulos oli budjetoitua parempi,

mutta myynnin vähenemisestä johtuen edellistä

vuotta heikompi. Alkaneena vuonna toimialan myynnin

odotetaan mm. uuden aukioloaikalainsäädännön

vuoksi laskevan.


Toimiala lyhyesti

Toimipaikat:

• ABC-liikennemyymälä 6 kpl

• ABC-automaatti 4 kpl

• ABC-Prisma

Henkilöstömäärä 149

Myynti yhteensä 56,1 milj. euroa

Valkealan ABC veti väkeä maistuville aterioille

ja helpoille ostoksille.

95 bensiinin kuluttajahinta 2007–<strong>2009strong>

15. päivän verollinen keskihinta c/l

Dieselin kuluttajahinta 2007–<strong>2009strong>

15. päivän verollinen keskihinta c/l

lähde: ökkl.

lähde: ökkl.

17


MATKAILU- JA RAVITSEMISKAUPPA

Pirteitä kansainvälisiä tuulahduksia tuli elävöittämään

uuden Kouvolan paikallista ravintoelämää ja kahvilakulttuuria.

Vuoden 2008 lopulla alkanut hotelli-, ravintola- ja

matkailupalveluiden kysynnän lasku jatkui koko vuoden

<strong>2009strong>. Kysynnän reipas väheneminen on aiheutunut

työttömyyden kasvusta, kotitalouksien säästämisasteen

noususta ja ulkomailta Suomeen suuntautuvan

matkailun vaimenemisesta. Kuluvana vuonna kysynnän

laskun odotetaan edelleen laskevan. Etenkin hotellit

kärsivät nopeasti heikentyneestä vientikysynnästä

ja liikematkailun vähenemisestä.

Ympäristön matkailu- ja ravitsemiskaupan myynti

vuonna <strong>2009strong> ylsi lähes edellisen vuoden tasolle ollen

reilut 13 milj. euroa.

Hotelli Vaakunan hotellihuoneiden uudistaminen saatettiin

vuoden aikana loppuun. Hotellissa on nyt 164

uudistettua huonetta ja viisi modernia kokoustilaa. Ensimmäisen

kerroksen huoneiden, saunatilojen ja muiden

kokoustilojen uudistamisen suunnittelu on aloitettu.

Helmikuussa avattiin uudistettuna Kouvolan keskustan

Rosso ja kesäkuussa päivänvalon näkivät Kuusankosken

uuteen ostoskeskukseen avatut ravintolat

Rosso ja tsekkipubi Hospoda Papirna.

Lokakuussa avattiin kävelykatu Manskilla Sokos-tavaratalon

yhteyteen vaivattoman nopean ruokailun sekä


Toimiala lyhyesti

M

Toimipaikat:

• Hotelli Vaakuna

• Fransmanni

• Marilyn

• Coffee House

• Wok Up

• Fiesta

• Rosso 2 kpl

• Hospoda Papirna

• Pub Old Tom

• Amarillo

• Bar´n Night Kouvola

• Prisma Cafe

• Raveliini

Henkilöstömäärä 140

Myynti yhteensä 13,1 milj. euroa

Uusien ja uudistettujen yksiköiden myötä Ympäristö

työllisti matkailu- ja ravitsemistoimialalle alle noin 20

uutta työntekijää.

Alkaneena vuonna täydellisen uudistuksen kohteena

on Kouvolan keskustassa jo viisi vuotta ta palvellut

ravintola Amarillo. Lisäksi uudet aurinkoiset iset terassit

avautuvat kesäksi sekä Manskin ravintolamaailman

että Kuusankosken Hospoda Papirnan yhteyteen.

Ympäristö on alkaneena vuonna aktiivisesti sti mukana

useissa seutukunnan kesätapahtumissa, mm. touko-

kahvilan ja drinkkibaarin yhdistävä kolmen erilaisen

konseptin ravintolamaailma. Coffee Housesta, Wok

Upista ja Fiestasta muodostuva kokonaisuus on saanut

erinomaisen vastaanoton.

kuussa järjestettävissä tuhansia kevyen musiikin ystäviä

kokoavassa Sinun Yö -tapahtumassa Kouvolan

jäähallissa sekä jo perinteisessä Kouvolan Komia

-musiikkitapahtumassa.

19


AUTOKAUPPA

Kouvolan ainoa täyden palvelun autotalo aloitti upouusissa tiloissa.

Vuosi <strong>2009strong> oli <strong>Osuuskauppastrong> Ympäristön autokaupalle

muutosten vuosi. Kouvolan Auto-Prisma Oy ja Kouvolan

Autola Oy sulautuivat syksyllä ja muodostivat Ympäristön

Auto Oy:n. Marraskuussa toiminnot siirtyivät

uuteen toimitaloon Kaitilankadulle. Saman katon alla

toimivat nyt automyynti, huoltokorjaamo, korikorjaamo,

varaosat sekä maalaamo. Ympäristön Auto on Kouvolan

ensimmäinen ja ainoa täyden palvelun autotalo.

Kaupallisesti vuosi <strong>2009strong> oli autokaupassa vaikea. Vielä

alkuvuonna oltiin alan ennusteen mukaisessa 92.000

henkilöauton myyntivauhdissa. Keväällä uusien autojen

kauppa alkoi talouden matalasuhdanteen voimistuessa

kuitenkin osoittaa hiljentymisen merkkejä, ja uusia

henkilöautoja rekisteröitiin Suomessa lopulta 90.574

kappaletta, mikä oli 35,2 % vähemmän kuin vuonna

2008. Käytettyjen henkilöautojen kauppa sen sijaan alkoi

kiihtyä ja hyvistä vaihtoautoista oli ajoittain jopa pulaa.

Kesän aikana uudehkojen käytettyjen autojen hinnat

kääntyivätkin lievään nousuun.

Ympäristön autoliikkeet luovuttivat vuonna <strong>2009strong> yhteensä

353 uutta ja 810 käytettyä ajoneuvoa. Markkinaosuus

alueen uusien henkilöautojen myynnistä oli 19,4 %.


Onni Oravaa hymyilytti johtaja Ilari Rintalan vierellä kun yli 4 000

avajaisvierasta totesi marraskuussa uuden autotalon tilat toimiviksi.

Toimiala lyhyesti

Ympäristön Auto

• Automyynti

• Huoltokorjaamo

• Korikorjaamo

• Varaosat

• Maalaamo

Henkilöstömäärä 47

Myynti yhteensä 19,8 milj. euroa

Toimialan kokonaismyynti oli 19,8 milj. euroa, mikä oli

7,7 milj. euroa (27,9 %) edellistä vuotta heikompi. Myynnin

negatiiviseen kehitykseen vaikutti keskeisesti talouden

taantuma. Myyntiä vähensi myös uusien autojen autoveron

kirjauskäytännön muutos huhtikuun alussa, jonka

jälkeen auton hintaan sisältyvää autoveroa ja sille lasketun

arvonlisäveron osuutta ei ole sisällytetty myyntiin.

Toimialan liiketulos oli tappiollinen ja budjetoitua heikompi,

mutta hieman edellistä vuotta parempi. Tulosta

rasittivat mm. uuden autotalon perustamiskustannukset.

Odotukset vuodelta 2010 ovat taloudellisen taantuman

vuoksi maltilliset. Myynnin odotetaan kuitenkin piristyvän

hieman vuodesta <strong>2009strong>. Myös kannattavuuskehityksen

osalta odotetaan positiivista kehitystä vuoteen

<strong>2009strong> verrattuna.

21


MAATALOUSKAUPPA

Maatalouskauppa oli vedenjakajalla, kun markkinat myllersivät maaperää.

Vuosi <strong>2009strong> oli sekä maataloustoimialalle kokonaisuutena

että maatalouskaupalle vaikea. Lopputuotteiden

hinnat putosivat selvästi edellisestä vuodesta

maidon ja erityisesti viljan osalta. Vaikka tätä hieman

kompensoi tuotantopanosten hintojen lasku,

jäi maataloustulo kokonaisuutena heikoksi.

Viljakauppaa vaikeutti alentuneen hintatason lisäksi

viljan heikentynyt kysyntä. Kesän sadosta oli vielä

vuoden vaihteessa suurin osa viljelijöiden ja kaupan

varastoissa. Tämä tilanne heijastui voimakkaasti

myös maatalouskauppaan.

Vaikean tilanteen odotetaan jatkuvan maataloustoimialalla

myös alkaneena vuonna. Vuodesta <strong>2009strong>

saattoi siten muodostua maataloudelle ja maatalouskaupalle

eräänlainen vedenjakaja. Hyvien vuosien ja

korkeiden markkinoiden jälkeen tilanne on ainakin

parina seuraavana vuonna tyystin toisen tyyppinen.

Maatalouskaupan on kyettävä sopeutumaan muuttuneeseen

tilanteeseen omaa kustannusrakennettaan

merkittävästi keventämällä.

Maatalouden kokonaismarkkinoiden sekä rautakaupan

markkinoiden voimakkaan laskun myötä jäi Ky-


Toimiala lyhyesti

Toimipaikat:

• Agrimarket 4 kpl

• Viljakauppa

• Tuoretuotetukku

• Polttoöljykauppa

Henkilöstömäärä 53

Myynti yhteensä 45,2 milj. euroa

menlaakson Agrimarket Oy:n vuoden <strong>2009strong> myynti

selvästi edellisestä vuodesta. Tuloksellisesti vuosi oli

onnistuneen kustannushallinnan ansiosta odotusten

mukainen, vaikka jäikin selvästi edellistä vuotta kommaksi. Tuleva vuosi tulee olemaan maataloudessa

ja maataloustoimialalla jopa edellistä haasteellisempi.

hei-

empi.

23


HENKILÖSTÖ

Lähes 900 ympäristöläisen joukko kasvoi yli 70 henkilöllä,

kun uudet avatut toimipaikat työllistävät osaavia ihmisiä.

Yli 70 uutta työpaikkaa

Ympäristön henkilömäärä kasvoi vuonna <strong>2009strong> toimipaikkaverkoston

laajenemisen myötä yli 70 henkilöllä. Vuoden

aikana Ympäristö-konserni työllisti keskimäärin 938 henkilöä.

Kokonaishenkilömäärä vuoden lopussa oli 870.

Ympäristö työllisti myös lähes 200 kesätyöntekijää ja

tarjosi yli 150 peruskoulun ja lukion oppilaalle mahdollisuuden

tutustua kahden viikon ajan työelämään.

Henkilöstön kehittäminen

Ympäristö-konsernissa henkilöstön kehittämisen lähtökohtana

on huolehtia työntekijöiden ammatillisen

osaamisen hyvästä tasosta nykyisissä työtehtävissä sekä

kehittämisestä vaativampiin tehtäviin tulevaisuudessa.

Kehittämismenetelminä käytetään mm. perehdyttämisohjelmia,

työssäoppimisjaksoja, työkiertoa, lyhytkursseja,

oppisopimuksia, ammattitutkintoja, erikoisammattitutkintoja

ja esimiesvalmennuksia.

Koulutus- ja kehittämispalvelut tuotetaan sekä itse että

hankitaan ostopalveluina joko S-ryhmän valmennuskeskuksesta

Jollas Instituutista tai pääsääntöisesti seutukunnan

koulutuspalveluja tarjoavilta toimijoilta. Yhä

keskeisemmässä roolissa koulutuksissa ovat erilaiset

verkkokoulutusohjelmat.


Ympäristöläisille vuonna <strong>2009strong>

myönnetyt kunniamerkit

Tasavallan presidentti Tarja Halonen on myöntänyt

kunniamerkit 6.12.<strong>2009strong> seuraaville ympäristöläisille:

Suomen Leijonan ansioristi (SL Ar)

Alastalo Hannu, konttori

Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan ensimmäisen

luokan mitali kultaristein (SVR M I kr)

Vaija Satu, Rauta-Prisma

Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan ensimmäisen

luokan mitali (SVR M I)

Juntunen Raija, Kymenlaakson Agrimarket Oy

Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan mitali (SVR M)

Latva Helena, Sokos Hotel Vaakuna

Ympäristö huolehtii Tiinan ja koko henkilöstön

valmiuksista monipuolisella ja aktivoivalla

valmennuksella.

Henkilömäärä toimialoittain

6% 6%

5%

16 %

50 %

Vapaa-ajan toiminta

Ympäristöläisten henkilökuntakerho Ympsäläiset järjestää

henkilökunnalle mm. liikuntaan, matkailuun ja

kulttuuriin liittyviä vapaa-ajan aktiviteetteja. Kerho

järjesti vuoden aikana henkilökunnalle ja heidän perheenjäsenille

Talvipäivän Korian Kallioniemessä sekä

perinteisen Huvipäivän Tykkimäen huvipuistossa.

Lisäksi järjestettiin matkoja ja vierailtiin teatterinäytöksissä.

Suosittu oli myös pikkujouluristeily marraskuussa.

Henkilökuntakerhon kautta ympäristöläisillä

on myös mahdollisuus hankkia edullisia sarjalippuja

eri liikuntatiloihin ja harrasteisiin toimialueellamme.

17 %

Päivittäis- ja käyttötavarakauppa

Liikennemyymäläkauppa

Matkailu- ja ravitsemiskauppa

Maatalouskauppa

Autokauppa

Hallinto- ja tukitoiminnot

Yhteensä 870 henkilöä.

25


HALLINTO

Asiakasomistajien ääni kuuluu Ympäristön hallinnossa

koko seutukunnan kattavan edustajiston kautta.

Osuuskaupan hallinto- eli toimielimiä ovat edustajisto,

hallintoneuvosto, hallitus, toimitusjohtaja ja

tilintarkastajat. Jokaisella hallintoelimellä on omat

lainsäädäntöön perustuvat tehtävänsä. Nämä tehtävät

on määritelty osuuskaupan säännöissä.

Edustajisto

Edustajisto käyttää osuuskaupassa omistajille eli jäsenille

kuuluvaa ylintä päätäntävaltaa niissä asioissa,

jotka sille lain ja sääntöjen mukaan on määrätty. Edustajisto

mm. valitsee osuuskaupan hallintoneuvoston

jäsenet henkilöstön edustajia lukuun ottamatta.

<strong>Osuuskauppastrong> Ympäristön edustajistoon kuuluu 55

jäsentä. Edustajisto valitaan vaalilla osuuskaupan

jäsenistä eli asiakasomistajista neljäksi vuodeksi

kerrallaan ja se kokoontuu sääntöjen mukaisesti

kaksi kertaa vuodessa. Edustajiston kokouksissa puhetta

johtaa kunkin kokouksen valitsema puheenjohtaja.

Edustajisto kokoontui vuonna <strong>2009strong> kaksi kertaa.

Edustajiston varsinainen kevätkokous pidettiin huhtikuussa,

jolloin hyväksyttiin hallituksen toimintakertomus,

vahvistettiin edellisen vuoden tilinpäätös,


Edustajiston jäsenet

jäsenalueittain:

Jäsenalue 1 (Kouvola, Kuusankoski)

Kari Alho

Hallintotieteiden lis.

Toivo Hartikainen Kapteeni evp.

Eine Hasari

Sihteeri

Rauni Hermonen Eläkeläinen, terveydenhoitaja

Urpo Huuskonen Insinööri

Irma Iitti

Päiväkodin johtaja

Ritva Janhunen Ravitsemustyöntekijä

Marja-Leena Johansson Hammaslääkäri

Sisko Kanerva

Luokanopettaja

Keijo Kaskiaho Everstiluutnantti evp.

Stefan Koivikko Yrittäjä

Ilpo Kontula

Ylilääkäri, kirurgi

Sirkka Lavikkala Kirurgi

Juhani Littman Automaatioasentaja

Eero Matintalo Veturinasentaja

Eeva-Kaarina Nissilä Tuontisihteeri

Matti Norppa

Erityisluokanopettaja

Pertti Paloranta Yliluutnantti evp.

Juha Pesonen

Rovasti

Kari Punkkinen Rakennusinsinööri, yrittäjä

Tuula Puolakka Maksutarkastaja

Heikki Purho

Insinööri

Kari Soininen

Ylilääkäri

Merja Tenetz

Osastonhoitaja

Virpi Ukkonen Myyjä

Vesa Vainio

Veturinkuljettaja

Antero Virtanen Myyjä

Jäsenalue 2 (Valkeala, Jaala, Luumäki)

Sinikka Ahtiainen Metsätilallinen

Tuulikki Haimi-Siekkeli Ravintolakokki

Esa Harju

Maatalousyrittäjä

Birgit Koskela

Fysioterapeutti, yrittäjä

Asko Lampila

Maanviljelijä

Markku Saari

Maanviljelijä

Sari Seppälä

Emäntä

Pentti Smeds

Rovasti

myönnettiin vastuuvapaus hallintoneuvostolle ja

hallitukselle sekä päätettiin vuoden 2008 ylijäämän

käyttämisestä. Edustajiston varsinainen syyskokous

pidettiin lokakuussa. Syyskokouksessa mm. valittiin

jäsenet hallintoneuvoston erovuoroisten jäsenten tilalle

sekä tilintarkastajat.

Jäsenalue 3 (Anjalankoski, Pyhtää)

Heikki Koso

Kaupunginlakimies

Raimo Kuusela Maanviljelijä

Pertti Leppänen Eläkeläinen

Mirja Lonka

Palveluvastaava

Riitta Matula

Ay-sihteeri, siivooja

Jouko Mäkelä

Työnjohtaja, eläkeläinen

Sinikka Rouvari Rahoituspäällikkö

Marketta Tuomala Verosihteeri

Minna Vuorela Leipomo-/kahvilatyöntekijä

Maija Ylätalo

Emäntä

Jäsenalue 4 (Elimäki, Iitti, Ruotsinpyhtää, Lapinjärvi)

Pekka Ekström Yrittäjä

Tuula Forstadius Emäntä

Hannele Hynni-Pirinen Emäntä

Pasi Laakso

Yrittäjä

Terttu Pekkanen Röntgenhoitaja

Heikki Sakkara Maanviljelijä

Merja Seppälä

Talouspäällikkö

Matti Sorsa

Virastomestari

Satu Tiira

Käyttötavaraesimies

Henry Vertanen Maanviljelijä 27


Hallintoneuvosto

Hallintoneuvosto valitsee osuuskaupan toimitusjohtajan,

nimittää hallituksen jäsenet, valvoo

hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa

osuuskaupan hallintoa ja vahvistaa osuuskaupan

keskeiset strategiat ja tavoitteet.

Ympäristön hallintoneuvostoon kuuluu 21

jäsentä, joista 19 valitsee edustajisto. Muut

kaksi ovat osuuskaupan palveluksessa olevia

henkilöstön edustajia. Hallintoneuvoston jäsenen

toimikausi on kolme vuotta ja vuosittain

kolmasosa hallintoneuvoston jäsenistä on

erovuorossa.

<strong>Osuuskauppastrong> Ympäristön hallintoneuvosto

kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Hallintoneuvoston

puheenjohtajana toimi eläinlääkäri

Antti Nurmi Jaalasta, varapuheenjohtajana

maanviljelijä Eero Niilola Elimäeltä

ja henkilöstön valitsemina edustajina Markku

Hyppänen/Prisma pt ja Ismo Karstinen/

ABC-Prisma.

Kertomusvuoden päättyessä

hallintoneuvostoon kuuluivat:

Antti Nurmi (pj.) Eläinlääkäri

Eero Niilola (vpj.) Maanviljelijä

Kimmo Eloranta Maanviljelijä

Juhani Hasu

Luokanopettaja

Timo Heikkilä Pankinjohtaja

Markku Hyppänen Myyntipäällikkö

Matti Härmä

Maanviljelijä

Reijo Ihanainen Opistoupseeri

Ismo Karstinen Huoltamotyöntekijä

Matti Katajala

Maanviljelijä

Pirkko Kouhia-Turklin Terveydenhoitaja

Esko Lavonen

Nuorisopalveluiden koordinaattori

Asko Leinonen Maanviljelijä

Kaarina Mikkola Emäntä

Heli Nummila Maanviljelijä

Sirkka-Liisa Perätalo Ruokapalveluohjaaja

Lauri Puhakka Valtiotieteen maisteri

Aimo Rautiainen Konstaapeli

Tuula Rikala

Anneli Sillanpää

Hannele Viljakainen

Luokanopettaja

Lehtori

Asumispalvelujohtaja

Hallitus

Hallitus vastaa osuuskaupan liiketoiminnan menestyksellisyydestä.

Hallitus mm. päättää osuuskaupan toimintastrategiat,

merkittävät investoinnit ja huolehtii,

että osuuskaupan laskentatoimi, varainhoito ja sisäinen

tarkkailu on asianmukaisesti hoidettu. Osuuskaupan

hallituksen puheenjohtajana toimi toimitusjohtaja,

kauppaneuvos Jouko Vehmas. Ympäristön hallitus kokoontui

vuoden aikana 15 kertaa.

<strong>Osuuskauppastrong> Ympäristön

hallitus vuonna <strong>2009strong>:

Jouko Vehmas (pj.) Toimitusjohtaja, Kauppaneuvos

Veikko Niemi

Tilaajapäällikkö

Maria Takki

Varatuomari

Seppo Sopanen Järjestöagrologi

Kari Laukkanen (siht.) Hallintojohtaja

Lisäksi hallituksen kokouksiin ovat osallistuneet hallintoneuvoston

puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja,

joilla osuuskaupan sääntöjen mukaan on hallituksen

kokouksissa puheoikeus.

Tilintarkastajat

Edustajiston valitsemina tilintarkastajina toimivat

vuonna <strong>2009strong> SOK:n nimeämän KHT-yhteisö Tilintarkastusotava

Oy:n lisäksi ekonomi Reijo Haka, HTM ja

hänen varamiehenään Eeva-Riitta Parkkinen, HTM.


<strong>Osuuskauppastrong> Ympäristön hallintomalli

Jäsenet

Vaalit joka 4.vuosi

Edustajisto (55)

Valitsee kolmeksi vuodeksi

Hallintoneuvosto (19+2)

1/3 erovuorossa vuosittain

Hallitus (1+4)

Toimitusjohtaja

Toimialajohto

Päivittäisja

käyttötavarakauppa

Rautakauppa

ja

liikennemyymälät

Maatalouskauppa

Matkailu- ja

ravitsemiskauppa

Autokauppa

Hallinto- ja tukitoiminnot

29


<strong>Osuuskauppastrong>konsernin

tuloslaskelma

TULOSLASKELMA (1000 euroa) 1.1.–31.12.<strong>2009strong> 1.1.–31.12.2008

LIIKEVAIHTO

LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT

MATERIAALIT JA PALVELUT

Aineet ja tarvikkeet

HENKILÖSTÖKULUT

Palkat ja palkkiot

Henkilösivukulut

Yhteensä

POISTOT

LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT

Toimitilavuokrat

Muut kulut

Yhteensä

LIIKEYLIJÄÄMÄ

OSUUS OSAKKUUSYRITYSTEN TULOKSESTA

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

SATUNNAISET ERÄT

YLIJÄÄMÄ ENNEN TILINPÄÄTÖS-

SIIRTOJA JA VEROJA

VÄLITTÖMÄT VEROT

VÄHEMMISTÖN OSUUS

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

248 855

138

189 474

20 299

4 965

25 264

5 670

1 497

16 126

17 623

10 962

358

3 147

14 466

0

14 466

3 298

-118

11 050

260 701

999

203 740

19 648

4 818

24 466

5 174

1 091

14 367

15 458

12 862

327

4 524

17 713

0

17 713

4 376

-207

13 130


<strong>Osuuskauppastrong>konsernin

tase

TASE (1000 euroa) 31.12.<strong>2009strong> 31.12.2008

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Aineelliset hyödykkeet

Osakkuusyritysosakkeet

Sijoitukset

Yhteensä

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

Pitkäaikaiset saamiset

Lyhytaikaiset saamiset

Rahoitusarvopaperit

Rahat ja pankkisaamiset

Yhteensä

Vastaavaa

1 348

61 312

1 608

23 411

87 681

17 501

150

13 063

0

67 007

97 721

185 402

1 042

50 612

1 376

10 289

63 318

18 720

4 193

7 123

74 506

4 360

108 902

172 220

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osuuspääoma

Vararahasto

Muut rahastot

Edellisten tilikausien ylijäämä

Tilikauden ylijäämä

Yhteensä

VÄHEMMISTÖOSUUS

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen vieras pääoma

Laskennallinen verovelka

Lyhytaikainen vieras pääoma

Yhteensä

Vastattavaa

2 092

17 000

116 293

5 610

11 050

152 046

1 962

8

2 257

29 129

31 394

185 402

2 095

17 000

104 715

6 255

13 130

143 195

1 844

46

1 871

25 263

27 181

172 220

31


<strong>Osuuskauppastrong> Ympäristön

tuloslaskelma

TULOSLASKELMA (1000 euroa) 1.1.–31.12.<strong>2009strong> 1.1.–31.12.2008

LIIKEVAIHTO

LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT

MATERIAALIT JA PALVELUT

Aineet ja tarvikkeet

HENKILÖSTÖKULUT

Palkat ja palkkiot

Henkilösivukulut

Yhteensä

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT

Toimitilavuokrat

Muut kulut

Yhteensä

LIIKEYLIJÄÄMÄ

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

SATUNNAISET ERÄT

YLIJÄÄMÄ ENNEN TILINPÄÄTÖS-

SIIRTOJA JA VEROJA

TILINPÄÄTÖSSIIRROT

VÄLITTÖMÄT VEROT

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

199 958

127

145 473

17 250

4 357

21 607

5 189

1 749

14 423

16 172

11 643

3 455

15 098

-1 440

13 658

-409

-2 810

10 439

197 231

1 386

146 214

16 405

4 133

20 538

4 958

932

12 647

13 579

13 328

4 915

18 243

-1 142

17 101

480

-3 807

13 774


<strong>Osuuskauppastrong> Ympäristön

tase

TASE (1000 euroa) 31.12.<strong>2009strong> 31.12.2008

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Aineelliset hyödykkeet

Sijoitukset

Yhteensä

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

Pitkäaikaiset saamiset

Lyhytaikaiset saamiset

Rahoitusarvopaperit

Rahat ja pankkisaamiset

Yhteensä

Vastaavaa

1 328

53 320

29 257

83 906

10 438

3 120

12 085

0

65 284

90 926

174 832

1 017

43 839

16 085

60 941

9 241

7 097

6 630

74 497

3 157

100 621

161 562

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osuuspääoma

Vararahasto

Muut rahastot

Tilikauden ylijäämä

Yhteensä

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ

2 092

17 000

116 293

10 439

145 824

5 970

2 095

17 000

104 715

13 774

137 584

5 561

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen vieras pääoma

Lyhytaikainen vieras pääoma

Yhteensä

Vastattavaa

0

23 038

23 038

174 832

7

18 410

18 417

161 562

33


Hallituksen ehdotus emo-osuuskunnan

ylijäämän käyttämiseksi

<strong>Osuuskauppastrong> Ympäristön tilivuoden <strong>2009strong> ylijäämän, 10.439.131,13 euroa, hallitus ehdottaa

käytettäväksi seuraavasti:

• Osuuspääomalle korkoa 5 %, mihin varataan 104.590,00 euroa

• Ylijäämänpalautukseen varataan 2.018.144,96 euroa, mikä on 1,2 % jäsenten

<strong>Osuuskauppastrong> Ympäristöstä vuoden <strong>2009strong> aikana suorittamista Bonukseen oikeuttavista ostoista

• Vararahastoon ehdotetaan siirrettäväksi sääntöjen 27 § mukaisesti 1.000.000,00 euroa

• Loppuosa ylijäämästä ehdotetaan siirrettäväksi vapaisiin omiin pääomiin kuuluvaan käyttörahastoon.

Jos hallituksen ehdotus hyväksytään,

<strong>Osuuskauppastrong> Ympäristön oma pääoma tulee olemaan:

• Osuuspääoma

• Vararahasto

• Käyttörahasto

Yhteensä

2 091 800,00 euroa

18 000 000,00 euroa

123 925 339,31 euroa

144 017 139,31 euroa

Kouvolassa 23.2.2010

Hallitus

Hallintoneuvoston lausunto

Hallintoneuvosto on tänään pitämässään kokouksessa tarkastanut hallituksen toiminta- ja tilikertomuksen vuodelta

<strong>2009strong> ja tutustuttuaan tilintarkastajien niistä antamaan lausuntoon jättää ne edustajiston kokouksen

käsiteltäviksi ehdottaen puolestaan, että tilinpäätös vahvistettaisiin ja hallituksen ehdotus vuosiylijäämän käyttämisestä

hyväksyttäisiin.

Kouvolassa 16. päivänä maaliskuuta 2010

Antti Nurmi

hallintoneuvoston puheenjohtaja

Kari Laukkanen

hallintoneuvoston sihteeri


Tilintarkastuskertomus

<strong>Osuuskauppastrong> Ympäristön edustajiston kokoukselle

Olemme tarkastaneet <strong>Osuuskauppastrong> Ympäristön kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon

tilikaudelta 1.1 - 31.12.<strong>2009strong>. Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että osuuskunnan taseen, tuloslaskelman,

rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat

oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien

säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta

järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lain mukainen ja että varainhoito on luotettavalla

tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja sen

perusteella antaa lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Hyvä tilintarkastustapa

edellyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja tilintarkastuksen suunnittelua ja suorittamista

siten, että saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa ei ole olennaisia

virheellisyyksiä ja että emo-osuuskunnan hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat toimineet osuuskuntalain

mukaisesti.

Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen lukujen ja muiden tietojen oikeellisuudesta.

Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä

on väärinkäytöksestä tai virheestä johtuva olennainen virheellisyys. Tarvittavia tarkastustoimenpiteitä

suunniteltaessa arvioidaan myös tilinpäätöksen laadintaan ja esittämiseen liittyvää sisäistä valvontaa. Lisäksi

arvioidaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleistä esittämistapaa, tilinpäätöksen laatimisperiaatteita

sekä johdon tilinpäätöksen laadinnassa soveltamia arvioita.

Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsityksemme mukaan

olemme suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausuntoamme varten.

Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen

ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät

tiedot konsernin sekä osuuskunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja

tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Muut lausunnot

Puollamme tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamista. Hallituksen esitys taseen osoittaman ylijäämän

käyttämisestä on osuuskuntalain ja osuuskunnan sääntöjen mukainen. Puollamme vastuuvapauden myöntämistä

emo-osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme

tilikaudelta.

Kouvolassa 5. päivänä maaliskuuta 2010

Tilintarkastusotava Oy

Jorma Anttila, KHT

Koulukatu 16 L 1, 13100 Hämeenlinna

Reijo Haka, HTM

Kotkankallionkatu 23, 45120 Kouvola

35


<strong>Osuuskauppastrong>konsernin

tunnusluvut

TUNNUSLUVUT 2005 2006 2007 2008 <strong>2009strong>

Liikevaihto milj. euroa

220,2

229,5

241,8

260,7

248.9

Liikeylijäämä

• milj. euroa

• % / lv.

12,7

5,7

12,8

5,6

12,7

5,3

12,9

5,0

11.0

4.4

Ylijäämä ennen satunnaiseriä,

varauksia ja veroja

• milj. euroa

• % / lv.

15,5

7,1

15,7

6,8

22,6

9,3

17,7

6,8

14.5

5.8

Oman pääoman tuotto, %

10,9

10,9

13,9

9,6

7.5

Sijoitetun pääoman tuotto, %

11,1

11,1

16,2

12,8

9.7

Omavaraisuusaste, %

65,4

65,9

80,7

84,6

83.4

Bruttoinvestoinnit

käyttöomaisuuteen

• milj. euroa

• % / lv.

4,3

2,0

6,3

2,7

9,4

3,9

9,0

3,5

20.0

8.0

Henkilöstön määrä keskimäärin

vuoden aikana

851

863

890

927

938

Laskentakaavat

Oman pääoman tuotto- %

ylijäämä ennen satunnaiseriä - verot

oma pääoma + vähemmistön osuus keskim.

x 100

Sijoitetun pääoman tuotto- %

ylijäämä ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja + rahoituskulut

taseen summa - korottomat velat

x 100

Omavaraisuusaste- %

oma pääoma + vähemmistön osuus

taseen summa - saadut ennakot

x 100

Kertynyt poistoero on laskennallisella verovelalla vähennettynä siirretty omiin pääomiin.

Laskennallinen verovelka sisältyy pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan.


Tilastoja

( luvut tuhansina euroina)

Vuosi Jäsenmäärä Henkilöstö Myynti Jaettu Tilikauden Osuus- Jäsensijoitukset

1) Bonus ylijäämä pääoma 2)

1922

1925

1930

1935

1940

1945

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

<strong>2009strong>

548

535

772

794

1 512

2 935

3 417

2 891

3 105

3 349

8 452

12 045

15 341

15 570

15 552

15 640

18 462

19 074

19 801

20 020

20 048

20 399

20 911

21 117

21 418

21 647

24 969

28 056

30 558

32 476

33 871

35 423

36 862

37 769

39 011

39 408

39 986

40 521

41 114

41 319

41 903

41 835

19

17

26

27

73

81

114

129

174

204

419

629

596

576

549

535

626

578

573

595

610

711

677

662

625

594

581

601

577

601

596

616

612

621

621

628

646

640

648

655

669

707

7

9

14

14

38

105

567

778

1 327

1 867

7 264

22 910

56 588

61 878

68 800

74 519

93 647

94 538

103 035

110 673

129 493

154 019

163 502

169 501

156 961

162 909

184 087

164 838

184 891

201 421

205 343

227 979

237 836

253 223

252 555

262 558

265 803

268 561

280 165

294 991

318 470

302 719

0

0

0

0

0

0

1

3

5

8

29

68

146

140

159

168

185

195

225

240

245

246

260

238

236

236

493

746

1 773

2 342

2 637

2 902

3 238

3 524

3 768

3 964

4 749

4 957

5 494

5 929

6 659

6 633

0

0

0

0

1

1

4

6

9

19

1

1

2

19

21

22

26

27

788

1 028

1 169

1 206

1 140

2 189

2 170

3 844

5 257

5 647

4 451

5 973

7 021

7 891

7 823

9 523

7 768

10 568

9 265

11 984

12 278

17 354

13 130

11 050

0

0

0

0

0

0

3

4

13

17

42

66

229

239

254

262

305

317

331

341

349

359

368

374

381

386

437

492

566

628

746

932

1 033

1 093

1 950

1 970

1 999

2 026

2 056

2 066

2 095

2 092

0

0

0

2

4

10

32

115

160

169

486

1 590

1 877

1 873

2 030

2 311

3 548

3 693

3 653

3 754

5 818

6 311

7 900

6 213

9 984

10 964

12 604

14 348

17 290

19 905

22 184

22 311

24 000

24 436

25 251

25 773

25 052

23 440

22 918

-

-

-

1) Vakituinen henkilöstö vuoden lopussa

2) Jäsensijoitukset siirrettiin 15.10.2007 S-Pankki Oy:öön

37


<strong>Osuuskauppastrong> Ympäristö

PL 157, 45101 Kouvola

puh. 010 76 2400

Asiakasomistajapalvelut

puh. 010 76 24020

www.s-kanava.fi

More magazines by this user
Similar magazines