11.05.2015 Views

KERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 1976 Suomen 01ympiayhdistys ry

KERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 1976 Suomen 01ympiayhdistys ry

KERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 1976 Suomen 01ympiayhdistys ry

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

KERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 1976

Suomen 01ympiayhdistys ry


SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS ry TOIMINTAKERTOMUS 1976

SISÄLLYSLUETTELO

1

II

111

IV

V

VI

VII

LIITTEET

YLEISKATSAUS

JÄSENISTÖ, TOIMIELIMET JA HALLINTO

Jäsenistö

Kunniajäsenet

Valtuuskunta

Puheenjohtajisto

Hallitus

Työvaliokunta

Varainhoito ja tilintarkastus

Kokoukset

Virkailijat

TOIMIKUNNAT

1 Taloustoimikunta

2 Kansainvälinen toimikunta

3 Valmennustoimikunta

4 Tiedotustoimikunta

KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ

1 Kansainvälinen olympiakomitea

2 Pohjoismaiden olympiakokous

3 Euroopan kansallisten komiteoiden

liitto

4 Muu kansainvälinen edustus

OLYMPIAKISAT

TALOUS

KUNNIANOSOITUKSET

1

2

2

2

2

10

10

11

12

12

12

13

13

13

14

16

17

17

17

18

18

19

20

21


SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS ry TOIMINTAKERTOMUS 1976 1

1 YLEISKATSAUS

Toimintavuonna 1976 olympiakomitean kuluneelle

4-vuotiskaudelle asettamat tavoitteet toteutuivat

erinomaisella tavalla. Toimintakauden huippukohdista -

talvi- ja kesäolympiakisoista - Suomen olympiajoukkueet

toivat kuusi kultamitalia, joista viisi oli henkilökohtaista

ja yksi viestinhiihdossa, kuusi hopeamitalia

ja yhden pronssimitalin. Kun lisäksi talvikisoissa

n. 80 % ja kesäkisoissa n. 42 % joukkueen

kokoonpanosta sijoittui etukäteen vahvistettujen

valintakritee~ien mukaan kahdentoista parhaan joukkoon

ja maamme saavutti epävirallisessa pistekilpailussa

10-12 sijan (mitali- tai pistesijojen laskentatavasta

riippuen Innsbruckissa 6. ja Montrealissa 15.),

valtiovallan, kansan, urheiluliittojen, urheilijoiden,

valmentajien ja olympiakomitean sijoitukset ja ponnistukset

huippu-urheiluun olivat onnistuneet.

Olympiakisoista johtuen urheilujohtajien kansainvälinen

kanssakäyminen ei ollut yhtä vilkasta kuin edellisenä

vuonna. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, ettei

kansainvälisen yhteistyön kehittämistä olisi jatkettu.

Kokousten, seminaarien, kurssien ja muun yhteistyön

avulla pyrittiin parantamaan kansainvälistä ymmärtämystä,

modernisoimaan olympialiikkeen henkeä ja sääntöjä

sekä kehittämään urheilullisia oloja ja edellytyksiä

kaikissa maissa, etenkin ns. kehitysmaissa.

Toimintavuonna hyväksyttiin lopullisesti komitean. uusi

toimintaohjesääntö ja sen perusteella tarvittavat muutokset

komitean sädntöihin. Uudistuksella on taattu

komitealle ajanmukaiset ja täsmällisemmät tavoitteet ja

työskentelymuQdot.


SUOME N OLYMPIA VHDISTYS ry TOIMINTAKERTOMUS 1976 2

II JÄSENISTÖ, TOIMIELIMET JA HALLINTO

Jäsenistö

Yhdistyksen jäsenliittoja on 32 ja ne ovat seuraavat:

Fin1ands Svenska Centra1idrottsförbund

Suomen Valtakunnan Urheiluliitto

Työväen Urheiluliitto

Työväen Urheiluseurojen Keskusliitto

Suomen Ampujain1iitto

Suomen Ampumahiihtoliitto

Suomen Hiihtoliitto

Suomen Jousiampujain Liitto

Suomen Judoliitto

Suomen Jääkiekkoliitto

Suomen Kanootti1iitto

Suomen KeIkkailuliitto

Suomen Koripalloliitto

Suomen Käsipalloliitto

Suomen Kävelyurheiluliitto

Suomen Lentopalloliitto

Suomen Luisteluliitto

Suomen Maahockeyliitto

Suomen Miekkailu1iitto

Suomen Nykyaikaisen S-otte1un Liitto

Suomen Nyrkkeilyliitto

Suomen Painiliitto

Suomen Painonnostoliitto

Suomen Palloliitto

Suomen Purjehtijaliitto

Suomen Pyöräilyliitto

Suomen Ratsastajainliitto

Suomen Soutuliitto

Suomen Taitoluisteluliitto

Suomen Uimaliitto

Suomen Urheiluliitto

Suomen Voimisteluliitto

Yhdistyksen kokouksessa on jäsenliittojen yhteinen

äänimäärä 76 ääntä.

Kunniajäsenet

Valtuuskunta

Suomen Olympiayhdistyksen kunniajäsenet ovat olleet

varatuomari J W Rangel1 ja sosiaalineuvos Akseli Kaskel

Yhdistys kutsui 17.11.1976 monivuotisen jäsenensä ja

Kansainvälisen Olympiakomitean kunniajäsenen, kaupungin

johtaja Erik von Frenckellin yhdistyksen kunniajäseneksi

Valtuuskunta oli kokoonpanoItaan yhdistyksen kokoukseen

13.10.1976 saakka seuraavanlainen:

a. jäsenliitoista alla mainitut henkilöt ja heidän vara

miehensä:

Suomen Ampujain1iitto

varalla

yli-insinööri Maunu Wirtanen

kenraali 0 E Ylirisku

eversti Risto Erjo1a

evl. Ilkka Kiianlinna


SUOMEN OLYMPIAYHPISTYS ry TOIMINTAKERTOMUS 1976 3

Suomen Ampumahiihtoliitto

varalla

Suomen Hiihtoliitto

varalla

varatuomari E J Toivanen

pankinjohtaja Pekka Kuvaja

kauppaneuvos Rolf Hohenthal

aluejohtaja Hannu Koskivuori

jaostopäällikkö Matti TaIsi

johtaja Osmo Viljakainen

rehtori Antero Kekkonen

ekonomi Eino Karttunen

toimitusjohtaja Kalle Anttila

henkilöstöpäällikkö Pentti

Pihlakoski

Suomen Jousiampujainliitto rakennusmestari Esko Immonen

varalla

opistonjohtaja Eero Tuomola

Suomen Judoliitto

varalla

Suomen Jääkiekkoliitto

varalla

Suomen Kanoottiliitto

varalla

Suomen KeIkkailuliitto

varalla

Suomen Koripalloliitto

varalla

Suomen Käsipalloliitto

varalla

ekonomi Vesa Reilimo

merkonomi Kai Lindberg

toimitusjohtaja Harry Lindbla

toimitusjohtaja Markku Mäenpä~

professori Matti Suonperä

PR-päällikkö Pentti Peho

ekonomi Paul Blomqvist

arkkitehti Reijo Kivistö

markk.pääll. Erkki Woivalin

voimistelunopettaja Markku

Saarinen

diplomi-insinööri Erkki Kuusela

rakennusarkkitehti Matti

Koponen

varatuomari Pertti Paloheimo

päätoimittaja Martti Huhtamäki

teollisuusneuvos Ove Holvikar

myyntipäällikkö Lars-Erik

Ahlgren

Suomen Kävelyurheiluliitto eversti Väinö Kangaspunta

varalla

laborantti Kalevi Heinämaa

Suomen Lentopalloliitto

varalla

Suomen Luisteluliitto

varalla

Suomen Maahockeyliitto

varalla

varatuomari Seppo Hieta

diplomi-insinööri Rune Nylander

kauppaneuvos Aarno Pajunen

lehtori Mauno Löfroos

ekonomi Martti Santala

piiritarkastaja Jouko Jokinen

johtaja Kalevi Ruuttu

konttorinhoita;a Valto M~~~i'


SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS ry TOIMINTAKERTOMUS 1976 4

Suomen Miekkai1u1iitto

varalla

komissario Olavi Mannonen

maj. evp Torvald Appe1roth

Suomen Nykyaikaisen S-otte1un Liitto

toimitusjohtaja Jaakko Lassil

evl. Eero Lohi

varalla eversti Tauno Sutela

komissario Olavi Mannonen

Suomen Nyrkkeilyliitto

varalla

Suomen Paini1iitto

varalla

Suomen Painonnostoliitto

varalla

Suomen Palloliitto

varalla

Suomen Purjehtijaliitto

varalla

Suomen Pyöräilyliitto

varalla

Suomen Ratsastajainliitto

varalla

Suomen Soutuliitto

varalla

taloussihteeri Valle Resko \

kauppias Lauri Westerberg

varastopäällikkö Kaleva

SampilaT .

kuljetuspäällikkö Pekka Uotil

kauppaneuvos Mauri Vierumäki

toi m i t u s j 0 h taj a K a u kaP en tt i L

toimitusjohtaja Lassi Toivola

arkkitehti Seppo Nurminen

insinööri Raimo Heino

kiinteistövälittäjä Risto

Toivola

urheilutoimenjohtaja Sakari

Puuras

insinööri Eino Mäkinen

. liikunnanohjaaja Mauri Rauvanto

kansliasihteeri Aulis Pii10ne

toimitusjohtaja Reino Järven

ranta

insinööri Tapio Sularanta

levikkipäällikkö Esko Piippanen

hallinto-opin kand. Jouko

. Loikkanen

toimitusjohtaja Ove H Rehn

eversti evp Erkki Poroi1a

ka~ppatieteen maisteri Peter

Tallberg ,

tekniikan tohtori Sven Olof

Hultin

toimitusjohtaja Simo K1imscheffskij

toimitusjohtaja Raimo Vauhko

nen

toimitusjohtaja Wilhelm

Noschis

majuri Viktor Jansson

lehtori Kaj Karlsson

toimitusjohtaja Bo Gamma1s


SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS ry TOIMINTAKERTOMUS 1976 5

Suomen Taitoluisteluliitto rouva Jane Erkko

varalla

rouva Helvi Peltonen

Suome"n Uimaliitto

varalla

Suomen Urheiluliitto

varalla

Suomen Voimisteluliitto

varalla

insinööri Birger Kivelä

rakennusmestari Kai Hagelberg

arkkitehti Lasse Laippala

ekonomi Harry Malmberg

kenttäpäällikkö Orvo Anttila

liikkeenharjoittaja Nisie

Hagman

sosiaalineuvos Oiva Halmetoja

kelloseppä Pentti Karvonen

toimitusjohtaja Yrjö Kokko

pankinjohtaja Veikko Ilvesmäki

liikunnanohjaaja Aulis Potinkara

insinööri Veikko Marttinen

sosiaalipäällikkö Tuomo Metsä'

ranta

rehtori Kosti Rasinperä

lehtori Esa Seeste

lehtori Tuomo Jalantie

varatuomari Yrjö Luukko

isännöitsijä Olavi Linnanlahci

b. valtuuskunnan erikoisjäseninä

isännöi~sijä Lars Eklund

rehtori Folke Nyberg

oikeusneuvosmies Nils-Erik

Nyman

kauppaneuvos Erkki Kivelä

kansleri Kaarlo Hartiala

pääsihteeri Mauri Oksanen

toimitusjohtaja Jukka Uunila

diplomi-insinööri Osmo Niemel~

maaherra Paavo Aitio

johtaja Einar Friman

urheilutoimenjohtaja Pentti

Heinonen

rouva Elli Kahila

kansanedustaja Osmo Kaipainen

johtaja Lennart Kivi

professori Pekka Kiviaho

kansanedustaja Ensio Laine

varatuomari Martti J Mehto

toimistopäällikkö Uuno Nokelainen

rakennusmestari Pentti Nurmi

sosiaalineuvos Unto Siivonen

pääsihteeri Ossi Sjöman

lehtori Pentti Anttila

valtiosihteeri Teemu Hiltunen


SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS ry TOIMINTAKERTOMUS 1976 6

konttoristi Hilkka Kujala

urheilutoimenjohtaja Matti

Malin

mi~isteri Esko Niskanen

PR-päällikkö Helge ~ygren

sosiaalineuvos Väinö Soininen

kansliapäällikkö Jaakko Numminen

toimistopäällikkö Reijo Vartia

c. sääntöjen mukaan Kansainvälisen Olympiakomitean

suomalaiset jäsenet.

kaupunginjohtaja Erik von

Frenckell

vuorineuvos Paavo Honkajuuri

Yhdistyksen varsinainert kokous asetti 13.10.1976 seuraavaksi

4-vuotiskaudeksi (1977-1980) sääntöjen 9 §:n

mukaisen valtuuskunnan:

a. jäsenliittojen esityksestä alla mainitut henkilöt ja

ja heidän varamiehensä:

Suomen Ampujainliitto

varalla

Suomen Ampumahiihtoliitto

varalla

Suomen Hiihtoliitto

varalla

yli-insinööri Maunu Wirtanen

everstiluutnantti Olavi Erone

everstiluutnantti Ilkka Kiian

linna

eversti Risto Erjola

varatuomari E J Toivanen

pankinjohtaja Pekka Kuvaja

johtaja Hannu Koskivuori

kauppaneuvos Rolf Hohenthal

johtaja Osmo Viljakainen

kauppalanjohtaja Paavo M

Petäjä

ekonomi Eino Karttunen

johtaja Alpo Heikkinen

johtaja Pentti Taavitsainen

nuoriso sihteeri Väinö Eskelinen

Suomen Jousiampujain Liitto

rakennusmestari Esko Immonen

varalla

opi&tonjohtaja Eero Tuomola

Suomen Judoliitto

varalla

Suomen Jääkiekkoliitto

metsäteknikko Timo Harju

merkonomi Kaj Lindb~rg

toimitusjohtaja Markku Mäen

professori Matti Suonperä

toimitusjohtaja Esko Paltane


SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS ry TOIMINTAKERTOMUS 1976 7

varalla

Suomen Kanootti1iitto

varalla

Suomen Ke1kkai1u1iitto

varalla

Suomen Koripalloliitto

varalla

Suomen Käsipalloliitto

varalla

markkinointipäällikkö Jorma

Kajanto

rakennusmestari Pekka Paavola

filosofian maisteri Erkki

Turunen

markk.pää11. Erkki Woiva1in

. apulaisjohtaja Thorvald Strömberg

diplomi-insinööri Erkki Kuuse ­

la

rakennusarkkitehti Matti

Koponen

varatuomari Pertti Paloheimo

päätoimittaja Martti Huhta­

. mäki

teollisuusneuvos Ove Ho1vikari

myyntipäällikkö Lars-Erik

Ahlgren

Suomen Kävelyurheiluliitto eversti Väinö Kangaspunta

varalla

1aborantti Kalevi Heinämaa

Suomen Lentopalloliitto

varalla

Suomen Luisteluliitto

varalla

Suomen Maahockeyliitto

varalla

Suomen Miekkai1u1iitto

varalla

varatuomari Seppo Hieta

diplomi-insinööri Rune Nylander

kauppaneuvos Aarno Pajunen

rehtori Erkki A1ho

talouspäällikkö Keijo Tapiovaara

metsänhoitaja Arvo Leppä1ä

tehtaanjohtaja Kalevi Ruuttu

konttorinhoitaja Va1to Mattila

diplomi-insinööri Erkki E

Nurmi

ATK-asiantuntija Kari Kärkkäinen

Suomen Nykyaikaisen 5-ottelun Liitto

toimitusjohtaja Jaakko Lassila

everstiluutnantti Eero Lohi

varalla eversti Tauno Sutela

komisario Olavi Mannonen

Suomen Nyrkkeilyliitto

var~lla

taloussihteeri Valle Resko

kauppias Lauri Westerberg

piiritarkastaja Reino Björklund

1ähettämöpää11ikkö Pekka

Uotila


SUOMEN OLYMPIAYHDISfYS ry TOIMINTAKERTOMUS 1976 8

Suomen Painiliitto

varalla

Suomen Painonnostoliitto

varalla

Suomen Palloliitto

varalla

Suomen Purjehtijaliitto

varalla

Suomen Pyöräilyliitto

varalla

Suomen Ratsastajainliitto

varalla

Suomen Soutuliitto

varalla

kauppaneuvos Mauri Vierumäki

metsäteknikko Veikko Rauhala

diplomi-insinööri Niilo Lehto

arkkitehti Seppo Nurminen

johtaja Kauko Penttilä

pankinjohtaja Kalevi Holma

liikunnanohjaaja Mauri Rauvanto

insinööri Eino Mäkinen

urheilutoimenjohtaja Sakari

Puuras

insinööri Tapio Sularan t a

valtiotieteiden maisteri Esa

Lomma

kansliasihteeri Aulis Piilonen

ministeri Jouko Loikkanen

l~vikkipäällikkö Esko Piipponen

merkonomi Max Westerberg

kansanedustaja Antti Pohjonen

tekniikan tohtori Sven Olof

Hultin

diplomi-insinööri Börje Nord ­

berg

toimitusjohtaja Simo Klimscheffskij

toimitusjohtaja Raimo Vauhkonen

johtaja Viktor Jansson

johtaja Veikko Maunula

varatuomari Seppo Alkunen

ekonomi Nils Bäckman

Suomen Taitoluisteluliitto ministeri Marjatta Väänänen

varalla

rouva Jane Erkko

Suomen Uimaliitto

varalla

Suomen Urheiluliitto

rakennusmestari Kai Hagelberg

insinööri Birger Kivelä

ekonomi Pertti Ojala

arkkitehti Lasse Laippala

isännöitsijä Nisse Hagman

kelloseppä Pentti Karvonen

toimitusjohtaja Yrjö Kokko

luottopäällikkö Olavi Lehtisalo

liikunnanohjaaja Eila Mikola


SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS ry TOIMINTAKERTOMUS 1976 9

varalla

Suomen Voimisteluliitto

varalla

insinööri Veikko Marttinen

henkilöstöpalvelupäällikkö

Tuomo Metsäranta

rehtori Kosti Rasinperä

liikunnanohjaaja Aulis Potinkara

liikunnanopettaja Pirjo Häggman

arkkitehti Pekka Ojonen

lehtori Tuomo Jalantie

ylitarkastaja Leena Jääskeläinen

ekonomi Olli Laiho

c. Kansainvälisen Olympiakomitean suomalaiset jäsenet

d. valtuuskunnan erikoisjäsenet

vuorineuvos Paavo Honkajuuri

kauppatieteen maisteri Peter

Tallberg

oikeusneuvosmies Nils-Erik

Nyman

rehtori Folke Nyberg

varatuomari Magnus Ståhlberg

toimitusjohtaja Jukka Uunila

kauppaneuvos Erkki Kivelä

kansleri Kaarlo Hartiala

diplomi-insinööri Osmo Niemelä

pääsihteeri Mauri Oksanen

maaherra Paavo Aitio

yhteiskuntatieteiden maisteri

Lasse Eskonen

urheilutoimenjohtaja Pentti

Heinonen

viestiteknikko Juhani Järvinen

rouva Elli Kahila

puheenjohtaja Osmo Kaipainen

johtaja Lennart Kivi

tohtori Pekka Kiviaho

kansanedustaja Ensio Laine

toimistonjohtaja Väinö Pässilä

sosiaalineuvos Unto Siivonen

pä~sihteeri Ossi Sjöman

tarkastaja Olavi Vesterinen

kiinteistöneuvos Oiva Eloranta

valtiosihteeri Teemu Hiltunen

urheilutoimenjohtaja Matti

Malin

pääjohtaja Esko Niskanen

PR-päällikkö Helge Nygren


SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS ry

TOIMINTAKERTOMUS 1976 10

kaupunginjohtaja Pekka Paavol.

sosiaalineuvos Väinö Soininen

kansliapäällikkö Jaakko Numminen

toimistopäällikkö Reijo Vartic

Valtuuskunnan varsinaisten jäsenten lukumäärä on ollut

toimintavuonna 80.

Puheenjohtajisto

Yhdistyksen valtuuskunnan ja sen asettaman hallituksen

puheenjohtajana toimi 17.11.1976 saakka toimitusjohtaja

Jukka Uunila; varapuheenjohtajina aluejohtaja Hannu

Koskivuori, varatuomari Pertti Paloheimo sekä sosiaalineuvos

Väinö Soininen.

Yhdistyksen sääntömuutosten jälkeen valittiin 17.11.1976

valtuuskunnan puheenjohtajaksi kansleri Kaarlo Hartiala

ja valtuuskunnan varapuheenjohtajaksi jOhtaja Lennart

Kivi seuraavaksi 4-vuotiskaudeksi. .

Hallitus

Yhdistyksen' ja hal~ituk~en _ 'p'uheenjohtaksi valittiin

17.11.1976 toimitusjohtaja Jukka Uunila ja varapuheenjOhtajiksi

puheenjohtaja Osmo Kaipainen, jOhtaja Hannu

Koskivuori ja varatuomari Pertti Paloheimo.

Hallit~ks~_n

puheenjohtaja

varapuheenjohtajat

jäsenet

kQkQQopano oli 17.11.1976 saakka seuraava:

toimitusjohtaja Jukka Uunila

aluejohtaja Hannu Koskivuori

varatuomari Pe~tti Paloheimo

sosiaalineuvos Väinö Soininen

kaupunginjohtaja Erik von

Frenckell

vuorineuvos Paavo Honkajuuri

maaherra Paavo Aitio

Johtaja Einar Friman

kansleri Kaarlo Hartiala

urheilutoimenjohtaja Pentti

Heinonen

kansanedustaja Osmo Kaipainen

jOhtaja Lennart Kivi

toimitusjohtaja Yrjö Kokko

toimitusjohtaja Harry Lindblad

hallinto-opin kand. Jouko

Loikkanen

insinööri Eino Mäkinen

PR-päällikkö Helge Nygren

oikeusneuvosmies Nils-Erik

Nyman

kauppaneuvos Aarno Pajunen

taloussihteeri Valle Resko

pääsihteeri Ossi Sjöman

kauppatieteen maisteri Peter

Tallberg

varatuomari E J Toivanen

kauppaneuvos Mauri Vierumäki

markk.pääll. Erk~~ w~: __ .


SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS ry TOIMINTAKERTOMUS 1976 11

Valtuuskunta valitsi kokouksessaan 17.11.1976 seuraavan

hallituksen:

puheenjohtaja

varapuheenjohtajat

jäsenet

toimitusjohtaja Jukka Uunila

puheenjohtaja Osmo Kaipainen

johtaja Hannu Koskivuori

varatuomari Pertti Paloheimo

vuorineuvos Paavo Honka;uuri

kauppatieteen maisteri Peter

Tallberg

maaherra Paavo Aitio

varatuomari Seppo Alkunen

yhteiskuntatieteiden maisteri

Lasse Eskonen

rakennusmestari Kai Hagelberg

valtiosihteeri Teemu Hiltunen

toimitusjohtaja Simo Klimscheffskij

toimitusjohtaja Yrjö Kokko

ministeri Jouko Loikkanen

toimitusjohtaja Markku Mäenpää

PR-pää11ikkö Helge Nygren

oikeusneuvosmies Nils-Erik

Nyman

liikunnanohjaaja Mauri Rauvanto

pääsihteeri Ossi Sjöman

sosiaalineuvos Väinö Soininen

varatuomari E J Toivanen

tarkastaja Olavi Vesterinen

kauppaneuvos Mauri Vierumäki

markk.päällikkö Erkki Woivalin

ministeri Marjatta Väänänen

Työvaliokunta

Työvaliokunnan jäseninä toimivat seuraavat 2.12.1976

saakka:

hallituksen puheenjohtaja Jukka Uunila

hallituksen varapuheenjohtaja . Hannu Koskivuori

"" Pertti Paloheimo

"" Väinö Soininen ·

kansainvälisen toimikunnan puheenjohtaja Kaarlo Hartiala

taloustoimikunnan puheenjohtaja Aarno Pajunen

hallituksen jäsen Osmo Kaipainen

" "Nils-Erik Nyman

" "Ossi Sjöman

Yhdistyksen sääntöjen 17 §:n mukaan työvaliokuntaan

kuuluvat seuraavan 4-vuotiskauden ajan:

hallituksen puheenjohtaja Jukka Uunila

hallituksen varapuheenjohtaja Osmo Kaipainen

"" Hannu Koskivuori

"" Per t t i P a 1 0 hei mo

valtuuskunnan puheenjohtaja Kaarlo Hartiala

" varapuheenjohtaja Lennart Kivi


SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS ry TOIMINTAKERTOMUS 1976 12

Varainhoito ja tilintarkastus

Yhdistyksen kirjanpitoa on toimintavuonna hoitanut

ylioppilasmerkonomi Anja Anteroinen.

Yhdistyks~n tilintarkastajina ovat valtuuskunnan

vuosikokouksessaan 29.4.1976 valitsemat henkilöt

kauppatieteen maisteri Olle V Salmi ja komisario

Hannes Ojala. Heidän varamiehikseen on~littu ekonomi-­

Ilmari Aro ja talouspäällikkö Raimo Hakola.

Numerotilintarkastajaksi valittiin ekonomi Keijo

Aaltonen, KHT.

Kokoukset

Suomen Olympiayhdistyksen varsinainen kokous pidettiin

13.10.1976 ja ylimääräinen 17.11.1976.

Yhdistyksen valtuuskunta kokoontui vuosikokoukseen

29.4.1976 ja ylimääräiseen kokoukseen 17.11.1976.

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana seuraavasti:

19.1, 30.1, 17.3, 26.4, 17.5, 8.6, 5.7, 13.9, 8.11 ja

2.12.

Virkailijat

Olympiakomitean pääsihteerinä on toiminut varatuomari

Magnus Ståhlberg, valmennuspäällikkönä voimistelunopettaja

Kalevi Tuominen ja toimistonhoitajana diplomisihteeri

Anneli Schwartz.

Olympia-Talous toimikunnan toimistonhoidosta on vastannut

taloussihteeri Valle Resko apunaan ylioppilasmerkonomi

Anja Anteroinen. Resko jäi toimestaan eläkkeelle

31.12.1976.


SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS ry TOIMINTAKERTOMUS 1976 13

111 TOIMIKUNNAT

1 Taloustoimikunta

Taloustoimikunnan kokoonpano oli toimintavuonna

2.12.1976 saakka seuraava:

puheenjohtaja

jäsenet

sihteeri

kauppaneuvos Aarno Pajunen

markkinointipäällikkö Aarto Ave11an

liikkeenharjoittaja Hilkka Koskimaa

toimitusjohtaja Osmo Nissi

toimitusjohtaja Lasse Siren

toimitusjohtaja Einari Y1inen

ohjelmapäällikkö Tauno Äijä1 ä

taloussihteeri Valle Resko

2.12.1976 talousvaliokuntaan valittiin seuraavat:

puheenjohtaja

jäsenet

toimitusjohtaja Markku Mäenpää

varatuomari Seppo Hieta

sosiaalineuvos Väinö Soininen

varatuomari Magnus Ståhlberg

varatuomari E J Toivanen

2 Kansainvälinen toimikunta

Toimikunta piti vuoden aikana neljä kokousta. Näiden

lisäksi oli muit~ neuvotte1uti1aisuuksi~.

Toimikunnan rinnalla toimi komitean markkinointiryhmä,

jonka tehtävänä oli vastata keräystunnuksen markkinoinnista

ja sen valvomisesta sekä ansiokkaa11a tavalla

naistoimikunta puheenjohtajansa Eila Pitsingin johdolla

antaen tärkeätä taloudellista tukea 01ympiava1mennukse11

Toimikunnan työ keskittyi toimintavuonna kuten aikaisempina

vuosina kirjeensu1kijamerkin menestykse11 i seen

myyntiin, palkintojen hankkimiseen sekä merkinmyynnin

yhteydessä järjestettyjen kilpailujen ja tempausten

loppuun s?attamiseen.

Komitean taloutta on lähemmin selvitetty jäljempänä

kohdassa VI.

Toimikunta on asiantuntijaelimenä valmistellut hallituksen

kokouksissa sekä kansainvälisissä kongresseissa

esille tulevat kansainväliset asiat.

Toimikunnan kokoonpano oli 2.12.1976 saakka seuraava:

puheenjohtaja

jäsenet

sihteeri

kansleri Kaarlo Hartia1a

varatuomari Carl-Olaf Homen

j ohtaja Lennart Kivi

PR-pää11ikkö Helge Nygren

kauppatieteen maisteri Peter Tallberg

pääsihteeri Magnus Ståhlberg


SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS ry TOIMINTAKERTOMUS 1976 14

Em. päivämäärästä lähtien va l iokunnan kokoonpano o l i

seuraava:

puheenjohtaja

jäsenet

sihteeri

kansleri Kaarlo Hartiala

varatuomari Carl-Olaf Homen

puheenjohtaja Osmo Kaipainen

jOhtaja Lennart Kivi

varatuomari Magnus Ståhlberg

pääsihteeri Magnus Ståhlberg

3 Valmennus toimikunta

Toimikunta kokoontui toimintavuonna kaksi kertaa.

Kansainvälinen toiminta ilmenee lähemmin jäljempänä

luvussa IV.

Valmennus toimikunnan kokoonpano oli toimintavuonn a

2.12.1976 saakka seuraava:

puheenjohtaja

jäsenet

sihteeri

jaostopäällikkö Tapio Pöyhönen

tekniikan tohtori Friedrich Blanz

lääketieteen lisensiaatti Risto Elovainio

koulutus- ja valmennusjohtaja Heikki

Kantola

lääketieteen lisensiaatti Juha Kataja

voimistelunopettaja Pentti Koskinen

lääketieteen ja kirurgian tohtori

Helmer Kvist

koulutuspäällikkö Seppo Liitsola

lääketieteen tohtori Simo Mäkelä

suunnittelujohtaja Heikki Niini n e n

projektipäällikkö Seppo Nuut t i l a

valmennuspäällikkö Kalevi Tuomi nen

2.12.1976 valittiin 4-vuotiskaudeksi seuraava valmennus ­

valiokunta:

puheenjohtaja

jäsenet

sihteeri

markkinointipäällikkö Erkki Woivalin

tekniikan tohtori Friedrich Blanz

lääketieteen lisensiaatti Risto Elovainio

liikunnanohjaaja Seppo Haavisto

valmennuksen jOhtaja Heikki Kantola

lääketieteen lisensiaatti Juha Kataja

koulutussihteeri Martti Kempas

lääketieteen ja kirurgian tohtori

Helmer Kvist

valmennuspäällikkö Antti Lanamäki

lajipäällikkö Seppo Liitsola

suunnittelujohtaja Heikki Niininen

päävalmentaja Kauko Palvalin

valmennuspäällikkö Kalevi Tuominen


,

SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS ry TOIMINTAKERTOMUS 1976 15

Toimikunta piti toimintavuoden aikana 14 kokousta.

Työskentely keskittyi toimintavuonna valmennuksen

tehostamistoimenpiteisiin. Vielä keväällä myönnettyjen

määrärahojen turvin pyrittiin tehostamaan kesäliittojen

valmentautumista Montrealin olympiakisoihin.

Toimikunnan työskentelystä suuren osan vei myös

katsastuskilpailujen analysointi ja niiden perusteella

kisajoukkueiden valintaesitysten tekeminen yhdistyksen

hallitukselle.

Edellisen olympiadin esimerkin mukaisesti pidettiin

kisoista kritiikkitilaisuudet sekä koko . o1ympiadin

kritiikkiseminaari. Erikoisena uutuutena komitean

koulutustoiminnassa oli nk. psykologisen ohjelmoinnin

mukaantulo urhe11ijoiden ohjelmointiin. · Tätä koskeva

seminaari järjestettiin huhtikuussa ja pääluennoitsijana

toimi professori Erwin Hahn Länsi-Saksasta.

Toimintavuonna seminaareja järjestettiin seuraavasti:

21-23.4.1976 Innsbruckin kritiikkiseminaari

23-24.4.1976 Montrealin valmistautumisseminaari

23-24.9.1976 Montrealin kritiikkiseminaari

25.9.1976 Olympiadin kritiikki seminaari

9-10.10.1976 Urheilujohtajaseminaari

13-14.11.1976 Urheilulääkäri seminaari

8-10.12.1976 A-va1mentajaseminaari

Osanotto seminaareihin on ollut kiitettävää. Komitean

koulutus toiminta on saavuttanut jäsenjärjestöissä

hyvän vastaanoton.

Seminaarimuistiot on laatinut liikuntakasvatuskandidaatti

Kari Vehviläinen. Muistiot on jaettu kaikille

osanottajille sekä lisäksi jäsenjärjestöille ja muille

valmennustietoutta jakavil1e järjestöille.

Toimintavuoden lopulla päättyi Jyväskylän lihas tutkimusaseman

tutkimustoiminnan rahoittaminen, kosk~

opetusministeriö ryhtyi avustamaan asemaa. Yhteistyötä

jatkettiin edelleen professori Herman Adlercreutzin

tutkijaryhmän kanssa.

Keskeinen toiminnallinen päämäärä tavoitett11n kuluneena

4-vuotiskautena valmennuksen ohjelmoinnin läpimurro1la.

Tänä ajanjaksona ohjelmoitu valmennus on

saatu kaikissa olympialajeissa käyntiin siihen liittyvine

yksityiskohtineen. Tämä on ollut merkittävimpiä

tekijöitä Innsbruckin ja Montrealin olympiakisojen

menestystä ajatellen.


SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS ry TOIMINTAKERTOMUS 1976 16

4 Tiedotustoimikunta

Yhdistyksen tiedotustoiminnasta vastasi 2.12.1976

saakka tiedotustoimikunta, jonka kokoonpano oli

seuraava:

puheenjohtaja

jäsen

sihteeri

varatuomari Pertti Paloheimo

PR-päällikkö Helge Nygren

valmennuspäällikkö Kalevi Tuo mi n en

2.12.1976 valittiin seuraava tiedotusvaliokunta:

puheenjohtaja

jäsenet

PR-päällikkö Helge Nygren

varatuomari Seppo Alkunen

yhteiskuntatieteiden maisteri

Lasse Eskonen

tiedotuspäällikkö Pertti Eteläpää

toimittaja Matti Salmenkylä

Toimikunta piti toimintavuonna useita eri neuvotteluja,

joista moni pidettiin Innsbruckin ja Montrealin

olympiakisojen johtoryhmien kokousten yhteydessä.

Toimikunta pyrki tarpeen mukaan olemaan yhteydessä

kisoihin akkreditoitaviin lehtimiehiin ja jakamaan

näille informaatiota mm. kisajärjestelyistä. Edustajat

olivat myös esitelmöimässä Urheilutoimittajien Liiton

järjestämässä Montrealin olympiakisojen valmistautumisseminaarissa.

Toimintavuonna ilmestyi toimikunnan toimesta kaksi

l2-sivuista englanninkielistä Olympic Rings-numeroa

(painokset Innsbruckin kisoihin 4.000 kappalet t a ja

Montrealin 8.000 kappaletta). Niitä jaettiin k i sapaikoilla

tiedotusvälineiden edustajille, kotimaassa

lehdistölle, urheilujärjestöille, yhdistyksen jäsen i l le,

kansanedustuslaitokselle ja ulkoasiainministeriön

kautta valtion edustuksille ympäri maailmaa.

Toimikunta toimitti myös Suomen joukkueen 64-sivuiset

esitteet, jotka painettiin suomen- ja englanninkiel i senä

Esitteet käsittelivät Suomen olympialiikettä perusteellisemmin

kuin aikaisemmin olympiakisojen yhteydessä.

Toimintavuonna oli molemmilla kisapaikoilla Suomen

yleisjohdossa tiedottamisesta vastaava henkilö, jona

toimi tiedotustoimikunnan jäsen Helge Nygren. Hän mm.

vastasi päivittäisistä tiedotustilaisuuksista ja

joukkueesta ulospäin suuntautuvasta tiedonkulusta sekä

ulko- etiä k?timaisen lehdistön edustajille.


SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS ry TOIMINTAKERTOMUS 1976 17

IV

KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ

Toimintavuonna olympiakisat muodostivat kansainvälisen

yhteistyön huippukohdat. Kisat ovat osoituksena maailman

urheilevan kansanosan tahdosta antaa kaikkensa kovassa

kilpailussa toisia vastaan, mutta samalla luoda

ystävyyden suhteet kanssakilpailijoihin ja toimia

sillanrakentajana monessa suhteessa rikkonaisessa maailmassa.

Haittapuolet näkyivät varsinkin Montrealin kesäkisoissa.

Kansainvälinen politiikka ulotti vaikutuksensa olympiaareenoille

sekä Taiwanin poissulkemisena että Afrikan

olympiajoukkueiden kisoista vetäytymisenä. Olympialiike

on vaikean ongelman edessä, joka on ratkaistava ennen

seuraavia kisoja. Kansainväliset realiteetit huomioon

ottaen sekä ymmärtämyksellä että joustavuudella päästään

kaikkia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun melko varmasti .

Kuten yleiskatsauksessa todettiin, vuosi 1976 oli kansainvälisten

olympiakokousten osalta eräänlainen välivuosi.

Verrattuna edellisen vuoden vilkkaaseen kanssakäymiseen

KOK:n, kansallisten komiteoiden maailmanliiton

ja Euroopan liiton taholla toimintavuonna vallitseva

luova tauko oli pelkästään hyväksi. Kun vuonna 1975

perustettiin emo liitot kiinteämmälle pohjalle ja haettiin

niille tarkoituksenmukaiset työskentelymuodot,

toimintavuonna oli enemmän aikaa syventyä olympiaurheilun

tärkeisiin yksityiskohtiin kut~n sääntöjen ajanmukaistamiseen,

kehitysav~n antamiseen ja kehittämiseen,

kokemusten vaihtoQn jne.

1 Kansainvälinen olympiakomitea (KOK)

2 Pohjoismaiden olympiakokous

Kansainvälisen olympiakomitean jäseninä ovat edelleen

toimineet kaupunginjohtaja Erik von Frenckell ja vuorineuvos

Paavo Honkajuuri. Montrealin olympiakisojen

yhteydessä pidetyssä KOK:n istunnossa von Frenckell

kuitenkin pyysi eroa jäsenyydestään. Hänen ehdotuksestaan

ja komiteamme tukemana uudeksi jäseneksi valittiin

kauppatieteen maisteri Peter Tallberg. Samalla KOK

kutsui kaupunginjohtaja von Frenckellin kunniajäsenekseen.

Komitealla oli läheinen ja luottamuksellinen yhteistyö

KOK:n suomalaisten jäsenten kanssa.

Pohjoismaiden olympiakomiteoiden ja KOK:n pohjoismaisten

jäsenten yhteinen kokous pidettiin Helsingissä

23-24.4.1976.


SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS ry TOIMINTAKERTOMUS 1976 18

Kokouksessa käsiteltiin yhteisiä kannanottoja tulevissa

kansainvälisissä kokouksissa, vaihdettiin kokemuksia

Innsbruckin talvikisoista ja päätettiin keskustelun

pohjalta tehdä eräitä muutosesityksiä KOK:n harkittavaks

i .

3 Euroopan kansallisten komiteoiden liitto (ENOC)

4 Muu kansainvälinen edustus

Euroopan kansallisten komiteoiden liiton kokous pidettiin

Istanbulissa Turkissa 21-23.10.1976. Kokoukseen

osallistui 48 edustajaa 25 maasta. Suomen olympiakomiteaa

edustivat varapuheenjohtaja Väinö Soininen, kansain"

välisen toimikunnan puheenjohtaja Kaarlo Hartia1a ja

pääsihteeri Magnus Ståhlberg.

Kokouksessa käsiteltiin alustavasti ENOC:n toimintaa ·

vuosina 1977-80, vaihdettiin kokemuksia Innsbruckissa

ja Montrealissa järjestetyistä olympiakisoista ja tehtiin

eräitä muutosesityksiä KOK:n sääntöihin.

Kokouksessa valittiin Ruotsin olympiakomitean pääsihteer i

Bo Bengtson liiton uudeksi puheenjohtajaksi.

Kansainvälisen valiokunnan puheenjohtaja Kaarlo

Hartia1a on toiminut kansallisten olympiakomiteoiden

maailmanliiton asettaman sääntö- ja toiminnan tehostamistoimikunnan

sekä olympialääkäreiden kansainvälisen

liiton jäsenenä.


SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS ry TOIMINTAKERTOMUS 1976 19

V

OLYMPIAKISAT

Toimintavuoden 1976 aikana pidettiin talvikisat

Innsbruckissa Itävallassa 4-16.2.1976 ja kesäolympiakisat

Montrealissa Kanadassa 17.7-1.8.1976.

Innsbruckin talvikisoihin lähetettiin yhteensä 80

henkilön joukkue, joista urheilijoita oli 50 sekä

johtoon ja valmennukseen kuuluvia 30.

Montrealin olympiakisoissa Suomea edusti 126 hengen

joukkue, joista urheilijoita oli 85 ja johtoon kuuluvia

41.

Tuloksena talvikisoista oli kaksi kultaa, neljä

hopeaa ja yksi pronssi ja kesäkisoista neljä kultaa

ja kaksi hopeaa.

Kuljetukset Innsbruckiin ja Montrealiin hoidettiin

Finnairin avulla. Talvikisojen virallisena matkatoimistona

toimi Matkatoimisto Area Oy ja kesäkisojen

Suomen Matkatoimisto Oy.

Kisojen vaatettajana oli SOK/Leijona Pukine.

Nuorisoleiri

Montrealin olympiakisojen yhteydessä järjestettiin

nuorisoleiri 13.7-4.8.1976. Leiri oli tarkoitettu

l7-20-vuotiaille nuorille. Maamme kiintiö leirille

j 'aettiin urheilun keskusjärjestöjen kesken.

Kisojen joukkueide~ kokoonpanot ja tulokset ilmenevät

lähemmin liitteistä.


SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS ry TOIMINTAKERTOMUS 1976 20

VI

TALOUS

Komitean toiminnan ta1ou~e11iset puitteet' o li va t

toimintavuonna tyydyttävät. Valtiovallan myönteinen

suhtautuminen huippu-urheiluun ja taloudellisten

lupausten täyttäminen sekä komitean oman rahoituksen

suotuisa kehitys mahdollistivat komitean suunnitelmien

toteutumisen.

Tilinpäätöksen osoittama 85.113,60 mk alijäämä selittyy

lähinnä ~illä, että loppuvuoden hyvän kassatilanteen

johdosta harkittiin tarkoituksenmukaiseksi

maksaa myönnetyt ns. mitalirahat 50.000 mk ja vuoden

1977 alussa eiääntyvä TEL-perusturvamaksu '18.227 mk

jo vuod~n 1976 puolella. Näitä maksueriä ei oltu

huomioitu komitean talousarviossa. -Komitealla oli

sanottujen maksujen jälkeenkin tilillä vuoden lopussa

vielä 149.700,18 mk.

Tilivuoden menojen kokonaismäärä nousi ilman poistoja

4.004.503,24 markkaan. Tästä määrästä hallintokulujen

- sisältäen varainhankinnan kulut - osuus oli 11,9%

eli 475.359,24 mk, kansainvälisen yhteistyön osuus 0,3%

eli 11.416,43 mk, olympiakisojen 43,9% eli 1.760.611,48

mk sekä valmennus- ja koulutus toiminnan osuus niinikään

43,9% eli 1.757.116,09 mk.

Tulopuolella valtionavustus 3.163.331,55 mk muodosti

edelleen suurimman osuuden eli 80,5% kokonaistuloista,

kun komitean oma varainhankintatoiminta lahjoituksineen

ja korkoineen tuotti 764.277,91 mk eli 19,46%.

Koko olympiadin eli ajanjakson 1973-1976 tulot ja menot

verrattuina edelliseen olympiadiin ilmenevät liitteestä.


SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS ry

TOIMINTAKERTOMUS 1976 21

VII

KUNNIANOSOITUKSET

Komitean pöytäviiri

Viiri n:o 88

" 89

" 90

" 91

" 92

" 93

" 94

" 95

" 96

" 97

" 98

" 99

" 100

" 101

" 102

" 103

" 104

" 105

olympiavoittaja Ville Rito1a

18.1.197680 v

apulaisprofessori Pekka Peltokallio

21.1.197650 v

kauppaneuvos Ruben Jaari

22.1.197670 v

olympiavoittaja Edward Westerlund

1.2.1976 75 v

Suomen Uimaliitto

24.2.1976 70 v

olympiavoittaja Heikki Hasu

21.3.1976 50 v

insinööri Eino Mäkinen

13.6.1976 50 v

toimittaja Stig Häggblom

5.7.1976 50 v

kunniakonsuli James Worra11

heinäkuu 1976, Montreal

suurlähettiläs Niilo Pusa

27.7.1976 Ottawa

attashea Antti Saarinen

28.7.1976 Montreal

hallintoneuvos Lauri Kärävä

15.8.1976 50 v

kauppaneuvos Mauri Vierumäki

12.9.1976 60 v

Suomen Painiliitto

5.11.197670 v

Suomen Urheiluliitto

27.11.197670 v

kauppaneuvos Rolf Hohentha1

2.12.1976 60 v

eversti Väinö Kangaspunta

2.12.1976 50 v

komisario Hannes Ojala

12.12.1976 70 v


SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS ry TALVIKISAJOUKKUE INNSBRUCK

YLEISJOHTO

AMPUMAHIIHTO

Hannu Koskivuori

Kalevi Tuominen

Leila Uotila-Olms

Juha Kataja

Jussi Kangas

Helge Nygren

Anneli Schwartz

Unto Andersson

Armas Angelin

Aarne Kiuru

Pekka Kuvaja

Toivo Miettinen

Eino Närvä

Pekka Toivonen

Erkki Antila

Henrik Flöjt

Heikki Ikola

Esko Sair'a

Raimo Seppänen

Juhani Suutarinen

ylijohtaja

apulaisylijohtaja

attashea

ylilääkäri

lääkäri

tiedotuspäällikkö

toimistonhoitaja

hieroja

hieroja

hieroja

lajijohtaja

HIIHTO

naiset/hiihto

miehet/hiihto

yhdistetty

mäenlasku

alppihiihto

Antti Hyvärinen

lajijohtaja

Jouko Alakoski

Irmeli Alanen

Heikki Kantola

Eino Kirjonen

Esa Klinga

Immo Kuutsa

Oiva Laitinen

Mauri Repo

Kalevi Häkkinen

Marja-Liisa Hämäläinen

Marjatta Kajosmaa

Hilkka Kuntola

Helena Takalo

Liisa Suihkonen

Taina Impiö

Risto Kiiskinen

Arto Koivisto

Juha Mieto

Matti Pitkänen

Juhani Repo

Pertti Teuiajärvi

Eero ~uonala

Erkki Kilpinen

Jukka Kuvaja

Rauno Miettinen

Jorma Etelälahti

Esko Rautionaho

Jouko Törmänen

Harri Blumen

Riitta Ollikka


SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS ry TALVIKISAJOUKKUE INNSBRUCK

I

JÄÄK:IEKKO Matti Suonperä lajijohtaja

Seppo Liitsola

Lasse Heikkilä

Matias Helenius

Antti Leppänen

Urpo Ylönen

Hannu Haapalainen

Reijo Laksola

Seppo Lindström

Pekka Marjamäki

Timo Nummelin

Timo Saari

Seppo Ahokainen

Matti Hagman

Pertti Koivulahti

Tapio Koskinen

Henry Leppä

Hannu Kapanen

Matti Murto

Esa Peltonen

Matti Rautiainen

Jorma Vehmanen

Leo Seppänen (kotiin jäävä varamaalivahti)

LUISTELU

TAITOLUISTELU

Aarno Pajunen

Pentti Peltoperä

Paula Halonen

Tuula Vilkas

Olavi Köppä

Pertti Niittylä

Jane Erkko

Pekka Leskinen

lajijohtaja

lajijohtaja

KANSALLISEN KOMITEAN EDUSTAJAT

Jukka Uunila

Magnus Ståhlberg

olympiakomitean puheenjohtaja

" pääsihteeri

KANSAINVÄLISEN OLYMPIAKOMITEAN EDUSTAJAT

Erik von Frenckell

Paavo Honkajuuri

TARKKAILIJAT

TUOMARIT

Leo aackman

Erkki Kivelä

Ossi Sjöman

Oiva Eloranta

Heikki Teljamo

Matti TaIsi

Raimo Sepponen

CIF

SVUL

TUL

TUK

hiihto

hiihto

jääkiekko


SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS ry OLYMPIAKISAJOUKKUE

MONTREAL

YLEISJOHTO

AMMUNTA

JOUSIAMMUNTA

JUDO

MELONTA

S-OTTELU

NYRKKEILY

Pertti Paloheimo

Kalevi Tuominen

Antti Saarinen/Montreal

Robert Palmberg/Kingston

Helmer Kvist

Markku Järvinen

Piippa Jumppanen

Helge Nygren

Anneli Schwartz

Unto Andersson

Olavi Koskinen

Kauko Takkinen

Elmer Ukkola

Maunu Wirtanen

Raoul Mittler

Jouko Hietalahti

Jaakko Minkkinen

Ari Westergård

Markus Remes

Rabbe Friman

Kyösti Laasonen

Kauko Laasonen

Jouko Heikkilä

Markku Airio

Esko Aaltonen

Juhani Mäkinen

Heikki Mäkelä

Unto Elo

Eero Hynninen

Ilkka Nummisto

Hannu Kojo

Kari Markkanen

Timo Grönlund

Lars Winter

Risto Hurme

Jussi PeIli

Veikko Salminen

Heikki Hulkkonen

Reino Björklund

Leo Jokela

Lasse Friman

Kalevi Kosunen

Kalevi Marjamaa

Jorma Taipale

Pekka Ruokola

ylijohtaja

apulaisylijohtaja

attashea

attashea

yli lääkäri

lääkäri

sairaanhoitaja

tiedotuspäällikkö

toimistonhoitaja

hieroja

hieroja

hieroja

hieroja

lajijohtaja

valmentaja

valmentaja

lajijohtaja

lajijohtaja

lajijohtaja


SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS ry OLYMPIAKISAJOUKKUE MONTREAL

PAINI

PAINONNOSTO

Kauko Huikuri

lajijohtaja

Toivo Sillanpää

Jarmo Övermark

Kari Övermark

Pertti Ukkola

Pekka Hjelt

Markku Yli-Isotalo

Mikko Huhtala

Keijo Manni

Mauri Rauvanto

lajijohtaja

Sakari Puuras

Arvo Ala-Pöntiö

Juhani Avellan

Jaakko Kailajärvi

Taito Haara

Jouko Leppä

Aimo Nieminen (kotiin jäävä varamies)

PURJEHDUS

PYÖRÄILY

Peter Tallberg

Carl-Gustav Nilsson

Sam Hartikainen

Richard Grönblom

Kim Weber

Matti Jokinen

Reijo Laine

Matti Paloheimo

Pekka Narko

Juha Siira

Rudi Biaudet

Mikko Brummer

Raimo Vauhkonen

Harry Hannus

lajijohtaja

valmentaja

SOUTU

Seppo Alkunen

lajijohtaja

Juhani Julku

Pekka Pietilä

Jorma Hurme

Matti Salminen

Erkka Mattila

Pertti Karppinen

Leo Ahonen

Kari Hanska

Rainer Fredriksson (kotiin jäävä varamies)

UINTI

YLEISURHEILU

Jorma Lehtosalo

Tuomo Kerola

Nisse Hagman

Pentti Karvonen

Antti Lanamäki

Esko OIkkonen

Arto Pasanen

Lauri Immonen

Antero Laiho

valmentaja

lajijohtaja

lajijohtaja


SUOME N OLYMPIAYHDISTYS ry OLYMPIAKISAJOUKKUE MONTREAL

KANSALLISEN KOMITEAN EDUSTAJAT

Pertti Helin

Kari Sinkkonen

Jussi Saarela

Lasse Viren

Lasse . Orimus

Pekka Päivärinta

Tapio Kantanen

Ismo Toukonen

Antti Kalliomäki

. Tapani Haapakoski

Pentti Kuukasjärvi

Seppo Hovinen

Hannu Siitonen

Jorma Jaakola

Martti Vainio

Heikki Leppänen

Reijo StåhlQerg

Markku Tuokko

Pentti Kåhma

Markku Kukkoaho

Stig Lönnqvist

Hannu · Mäkelä

Markku Taskinen

Ossi Karttunen

Markku Laine

Antti Loikkanen

Nina Holmen

Barbro Lindström (kotiin jäävä varamies)

Susann Sundkvist

Mona-Lisa Pursiainen

Riitta Salin

Pirjo Häggman

Marika Lindholm

Håkan Spik

Jukka Toivola

Johannes Lahti

Jukka Uunila

Magnus Ståhlberg

olymniakomitean puheenjohtaja

" . pääsihteeri

KANSAINVÄLISEN OLYMPIAKOMITEAN EDUSTAJAT

Erik von Frenckell

Paavo Honkajuuri

TARKKAILIJAT

Osmo Kaipainen

Nils-Erik Nyman

Väinö Soininen

Erkki Kivelä

TUL

CIF

TUK

SVUL

GANOC:N KOKOU~EDUSTAJA

Kaarlo Hartiala


SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS ry

OLYMPIAKISAJOUKKUE

MONTREAL

TUOMARIT

NUORISOLEIRILÄISET

Jussi Nordquist

Erkki Woivalin

Eero Lohi

E F L Löfgren

Reijo Hurri (varalla)

Seppo Nurminen

Erkki LeselI

Leif Andersson

Birger Kivelä

Tuomo Jalantie

ammunta

me lon ta'

5-ottelu'

nyrkkeily

nyrkkeily

paini

paini

soutu

uinti

voimistelu

johto

leiriläiset

Juhani Salmenkylä

Anneli Kiiskinen

Sebastian Häggblom

Mikko Sirkka

Markku Tuominen

Marja-Terttu Hietanen

Marja-Liisa Tuomisto

Aaro Pakkanen

Merja Vuorinen

Timo Nummila

Timo Uusitalo

Tuuli Heinonen

Heikki Saarela

Kari Hakoluoto

Seppo Laine

Kari Mäkitalo

Therese Grahn

Jan-Erik Kronman

Tom Berghäll

Tuula Rastimo

Heidi Paukku

Anne Tommiska

Pekka Melkko

Päivi Puskala

Vesa Laukkanen

Henna Nieminen

Leena Salmenkylä


SUOME N OLYMPIAYHDISTYS ry TULOKSET INNSBRUCK

AMPUMAH'IIHTO

20 km Heikki Ikola 2. 1.15.54,10

Esko Saira 6. 1.17.32,84

4x7,5 km viesti Henrik F1öjt 2. 2.01.45,58

Esko Saira

Juhani Suutarinen

Heikki Ikola

HIIHTO

5 km nais.et Helena Taka10 1. 15.48,69

Hilkka Kunto1a 4. 16.17,74

Marjatta Kajosmaa 9. 16.36,25

10 km naiset Helena Taka10 2 • 30.14,28

Hilkka Kunto1a 9. 31.29,39

Marjatta Kajosmaa 11. 31.35,50

4x5 km naiset Liisa Suihkonen 2. 1.08.36,57

Marjatta Kajosmaa

Hilkka Kunto1a

Helena Taka10

15 km miehet Arto Koivisto 3. 44.19,25

Juha Mieto 10. 45.46,27

30 km miehet Juha Mieto 4. 1.31.20,39

Arto Koivisto 8. 1.32.23,11

50 km miehet Juhani Repo 9. 2.42.54,89

Arto Koivisto 10. 2.43.44,79

4x10 km miehet Matti Pitkänen

Juha Mieto

1. 2.07.59,72

Pertti Teurajärvi

Arto Koivisto

yhdistetty Rauno Miettinen 4. 411,30

Erkki Kilpinen 10. 402,26

Jukka Kuvaja 11. 399,04

70 m mäki Esko Rautionaho 11. 229,6

90 m mäki Jouko Törmänen 10. 204,9

Esko Rautionaho 12. 197,8

LUISTELU

1000 m miehet Pertti Niitty1ä 8. 1.21,43

1500 m miehet Olavi Köppä 10. 2.03,69

10 000 m miehet Olavi Köppä 9. 15.39,73


SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS ry

TULOKSET

INNSBRUCK

500 m naiset

Paula Halonen

8.

43,99

3000 m naiset

Tuula Vilkas

12.

4.51,71

JÄÄKIEKKO

A

4 •

4 pistettä


I

I

SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS ry

TULOKSET

MONTREAL

MELONTA

kajakkikaksikko, 500 m

Hannu Kojo

Kari Markkanen

6 •

1:39,59

NYKYAIKAINEN 5-0TTELU

henkilökohtainen

joukkue

PAINI

Kreikkalais-roomalainen

57 kg

62 kg

68 kg

74 kg

Risto Hurme 11.

Risto Hurme 7.

Jussi PeIli

Heikki Hulkkonen

Pertti Ukkola l.

Pekka Hjelt 6 .

Markku Yli-Isotalo 8.

Mikko Huhtala 4.

5158 pistettä

15.000 pistettä

82 kg

Vapaapaini

Keijo Manni

9 •

68 kg

74 kg

90 kg

Kari Övermark 9.

Jarmo Övermark 7.

Keijo Manni 9.

PAINONNOSTO

75 kg

82.5 kg

110 kg

SOUTU

yksikkö

perämiehetön kaksikko

NYRKKEILY

71 kg

yli 81 kg

Arvo Ala-Pöntiö 5 .

Juhani Avellan 6.

Taito Haara 12.

Pertti Karppinen 1.

Leo Ahonen 8.

Kari Hanska

Kalevi Kosunen 5-8.

Pekka Ruokola 5-8.

315 kg

330 kg

360 kg

7:29,03

7:29,09


SUOME N OLYMPIAYHDISTYS ry TULOKSET MONTREAL

YLEISURHEILU

400 m naiset Pirjo Häggman 4. 50.56

Riitta Salin 7 • 50.98

.

1500 m naiset Nina Holmen 9. 4:09.55

4x400 m naiset Marika Lindholm 6 . 3:25.87

Pirjo Häggman

Mona-Lisa Pursiainen

Riitta Salin

kuula Reijo Ståhlberg 12. 18,99

kiekko Pentti Kahma 6. 63,12

keihäs Hannu Siitonen 2 • 87,92

Seppo Hovinen 7. 84,26

seiväs Antti Kalliomäki 2 • 550

3-loikka Pentti Kuukasjärvi 10. 16,23

10-ottelu Johannes Lahti 11. 7711

5000 m Lasse Viren 1. 13:24.76

10 000 m Lasse Viren 1. 27:40.38

maraton Lasse Viren 5 . 2:13:10.8

4x400 m miehet Hannu Mäkelä

Ossi Karttunen

8. 3:06.51

Stig Lönnqvist

Markku Kukkoaho

3000 m esteet Tapio Kantanen 4. 8:12.60

Ismo Toukonen 12. 8:42.74


SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS RY:n tilinpäätös 31.12.1976

TASE 31.12.1976

V a s t a a v a a

Rahoitusomaisuus

Rahat ja pankkisaamiset

Tilisaatavat

Ennakot tilitystä vastaan

Siirtosaamiset

Käyttöomaisuus

Arvopape ri t

Kalusto 1.1.1976

22.392,45

lisäys v.1976

3.86R,20

.1. poisto 30 %

J.W.Range11in rahaston varat

Pankki talletukset

Arvopaperi t

26.260,65

7.878,20

149.700,18

19.686,49

16 . .1372 ,80

85,25

2.400,-

18.3Q2,45

5.871,59

18.01'5,94

1%.344,72

21).7R2,45

23.887,53

231.014,70

==========

V a s t a t t a v a a

Vieras pääoma

Lyhytaikainen

Ostovelat

Siirtovelat

13.240,60

10.370,04

Pitkäaikainen

Laina

Oma pääoma

J.W.Range11in rahasto

Pääoma 1.1.1976

Lisäys v.1976

Pääoma 1.1.1976

22.279,27

1. 608 ,26

265.726,6R

23.887,53

Alijäämä v.1976 85.113,60 180.613,08

23.610,64

2.903,45

204.500,61

231. 014,70

==========


SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS RY:n tilinpä~tös 31.12.1976

TULOSLASKELMA 1.1.1976 - 31.12.1976 .

VARSINAINEN TOIMINTA

Olympiakisat

Valmennus- ja koulutus toiminta

Valmentajien koulutus

Montrealin esikisat

Tutkimustoiminta

Erikoisleirit

Erityisavustukset

Mitalirahat

Tehostamismäärärahat

Valmennusmäärärahat

Valmentajamäärärahat

Valmennuspäällikkö

Kansainvälinen yhteistyö

Tiedotus- ja suhdetoiminta

Yhdistyksen toimisto ja hallinto

Palkat

Palkkiot

Sosiaalikulut

Sosiaalivakuutukset

Vahinkovakuutukset

Vuokra- ja sähkökulut

Siivouskulut

Posti- puh.- sähkekulut

Monistuskulut

Konttoritarvikkeet

Lehdet ja kirjallisuus

Neuvotte1u- ja kokouskulut

Matkakulut ja päivärahat

Edustuskulut

Sekalaiset kulut

118.234,36

1.392,-

74.173,50

15 . 000 , -

32.323,94

50.000,-

292.000,-

645.500,-

440.000,-

88.492 ,29

126.482,21

14.664,-

24.065,70

22.739,54

4.361,-

34.352,35

2.815,-

23.447,14

13.803,-

11.456,91

2.409,02

12.723,26

24.367,14

13.803,42

21. 025,14

siirto

- 1.760.1)11,48

- 1. 757 • 116 , 09

11.416,43

29.507,50

352.514,83

- 3.911.166,33


SIJOITUKSET

Korkotuotot

VARAINHANKINTA

Lahjoitukset

Kirjeensulkijamerkit

Metalliset rintamerkit

Kultaiset rintamerkit

Ilmoitus- ja mainoskulut

Olympiarenkaiden käyttöoikeuden

myynti

Mainossopimukset

Olympia rahat

Mainos-TV

Naistoimikunta

Sekalaiset tulot

KORKO KULUT

Omatoiminen kulujäämä

YLEISAVUSTUKSET

Valtionapu

POISTOT

Kalustosta

TILIKAUDEN TULOS

Alijäämä

siirto

29.267,18

333.363,13

92.500,-

10.100,-

9.066,-

74.028,04

40.000,-

32.646,-

25.073,62

33.130,70

3.043,60

- 3.911.160,33

+ n. Qn4, 73

- 1.904.%1,00

+ 664.136,27

- 3.240.225,31

141,62

- 3.240.566,95

+ 3.163.331,55

77.235,40

85.113,60

==============


SUOME.

OLYMPIAYHDISTYS RY

TULOJEN JA HENOJEN VERTAILU OLYMPIADEITTAIN

MENOT

1 Hallinto

1.Pa1kat,pa1kkiot,sostu ym.

2.Vuokra,posti,puh.,kontt.tarv.

3. Kokoukset ,matkat, edus tus,

tiedotus(-74 a1k.)

4 . ~1ainos-ma rkki noin ti -v arus temateriaa1ihankk.ku1ut

5.Seka1aiset kulut

1969-1972 yhteensä

400.399,98

87.578,46

98.749,40

564.357,71

14.244,51

1.165.330,06

'7, kokonaismenoista

26,6 '.

1973-1976 yhteens~

620.312,45

210.659,77

197.962,67

31~.593,65

48.377,96

1.479.(110,64

~ kokonaismenoista

15,4 %

II Kansainvälinen yhteistyö

58.438,44

1,3 ~

10S.106,17

1,1 %

111 Olympiakisat

763.439,19

17,4 %

1.801.842,24

18,8 %

IV

Va1mennus- ja koulutus toiminta

1.Va1mentajien koulutus ja .

valmennus toimikunta

2.Ju1kaisutoiminta

3.Tutkimustoiminta

4.Esikisat

5.Erikois1eirit ja

erityisavustukset

6.Va1mennusmäärärahat

7.Va1mentajarnäärärahat

8.Va1mennuspää11ikkö

105.613,60

37.265,47

6.185,50

101.867,91

131.433,49

137.886,03

1. 864.000,-

2.384.232,-

4.371.439,69

54,4 %

99,7 %

462.fi89,36

17.8'51.,19

341. 942,25

169.4~5,74

7/~O.264,97

3.230.000,-

940.000,-

290.771,95

6.192.946,46

9.5B2.505,51

64,4 %

99,7 i,

Poistot,korkoku1ut,luottotappiovaraukset,siirrot

rahastoihin

Yl ijäärnä

13.329,19

4.384.768,88

223.584,36

4.608.353,24

============

0,3 %

100,0 %

25.477,58

9.607.9R3,09

9.607.981,09

============

0,3 %

100,0 7,

- - - ~--


SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS RY

TULOJEN JA MENOJEN VERTAILU OLYMPIADEITTAIN

TULOT

1969-1972 yhteensä

% kokonaistuloista

1973-1976 y~teensä

'7, kokonaistuloista

1 Valtionapu

- toiminta

- valmentajat

2 Kirjeensu1kijamerkit

3 Rintamerkit

4 Markkinointi toiminta

5 Lahjoitukset

6 Sekalaiset tulot

Alijäämä

3.026.085,-

3.026.085,-

823.800,62

145.868,19

68.120,02

420.187,23

124.292,18

4.608.353,24

4.608.353,24

============

05,7 '7.

17 ,9 %

3,1 '7.

1,5 %

9,1 'l:

2,7 "1,

100,0 '.

6.528.104,55

940.000,- 7.468.104,';5

806.904,27

156.711,15

859.403,47

122.499,34

172.627 2

22

9.586.310,-

21.673,09

9.607.983,09

============

77,9 %

8,4 %

1,6 %

9,0 '?

1,3 %

1!8 %

100,0 %


SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS ry

ERITYISAVUSTUKSET

ERITYISAVUSTUKSET 1976

Koripallo

Painonnosto

Pyöräily

Matka-avustus

Hamiltonin olympiakarsintoihin

Puolalaisen painonnostovalmentajan

AugustVn

Dziedzicin ole~kel~kulut

Avustus "Pyöräilijöiden

psykologinen valmennus"­

nauhoitetekstin korjaukseen

ja stilisointiin

1.723,94

32.323,94

=========

ERIKOISLEIRIT 1976

Luistelul'iitto

TUL/Luistelujaosto

30.000,-

600,-

9.000,-

6.000,-

15.000,-

=========

MITALIRAHAT 1976

kultamitali a 5.000

hopeamitali a 3.000

p ron s s imi t al i a 2.000

mk

mk

mk

Hiihto 18.000 mk

Yleisurheilu 16.000 mk

Ampumahiihto 6.000 mk

Paini 5.000 mk

Soutu 5.000 mk

50.000 mk

=========


SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS ry

ERITYISAVUSTUKSET

VALMENNUKSEN TEHOSTAMISMÄÄRÄRAHAT 1976

Ammunta

Jousiammunta

Judo

Me10nta

Nyrkkeily

Paini

Painonnosto

Soutu

Yleisurheilu

TUL/Nyrkkei1y

TUL/Y1eisurhei1u

13.500 mk

13.500 mk

4.500 mk

18.000 mk

4.500 mk

27.000 mk

18.000 mk

13.500 mk

161.500 mk

4.500 mk

13.500 mk

292.000 mk

==========


SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS ry

1 MÄÄRÄRAHAJAKO

TALVILIITTOJEN OLYMPIAVALMENNETTAVAT 1976

Ampumahiihto

A

B

c

A

B

c

6.500 mk

4.500 mk

2.500 mk

Heikki Ikola

Erkki Antila

Viestijoukkue

Keijo Kuntola

Raimo' Seppänen

Simo Halonen

Henrik Flöjt

Mauri Mukari

Hannu Manninen

Tapani Köykkä

Tapio Piipponen

yht.

47.500 mk

Hiihto, miehet

A

Juha Mieto

Arto Koivisto

Matti "Pitkänen

Pertti Teurajärvi

Juhani Repo

Viestijoukkue

B

c

Risto Kiiskinen

Eero Ruonala

Markku Koskela

Esko Lähtevänoja

Keijo Tarvonen

Teemu Pitkänen

Sep~o Kolehmainen

60.500

Hiihto, naiset

A

B

c

Helena Takalo

Hilkka Kuntola

Viestijoukkue

Liisa Suihkonen

Taina Impiö

Marja-Liisa Hämäläinen

Ulla Suhonen

Elina , Huo~ana

Anne Piispanen

40.500


SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS ry

1 MÄÄRÄRAHAJAKO

Mäenlasku A Esko Rautionaho

B

C

Tapio Räisänen

Jouko Törmänen

Harri Blumen

Pentti Kokkonen

Pekka Hyvärinen

Kari Ylianttila

25.500

Yhdistetty A Rauno Miettinen

Erkki Kilpinen

B

C

Jukka Kuvaja

Jorma Etelälahti

Jarmo Karjalainen

22.500

Alppilaj i t c Riitta Ollikka 2.500

yht. 151.51)0 mk

Jääkiekko joukkue yht. 65.000 mk

Luistelu B Olavi Köppä

Pertti Niittylä

C

Pirjo Hyvärinen

yht.

11.500 mk

Taitoluistelu B Pekka Leskinen yht. 4.500 mk

YHT.

280.000 MK

===============

A

B

12 valmennettavaa

15 valmennettavaa

c 20 valmennettavaa yht. 47 valmennett.

A

3 viesti joukkuetta


SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS ry

1 MÄÄRÄRAHAJAKO

KESÄLIITTOJEN OLYMPIAVALMENNETTAVAT 1976

A

B

C

6.500 mk

4.500 mk

2.500 mk

Ammunta B Markus Remes

C

Ar i Westergård

Matti Säteri

Juha Mäkelä

yht.

12.000 mk

Jousiammunta C Kauko Laasonen

Jukka Inkeri

Kyösti Laasonen

yht.

7.500 mk

Judo C Markku Airio

yht.

2.500 mk

Kävely A Reima Salonen

C

Seppo Immonen

yht.

9.000 mk

Melonta A Hannu Kojo

Kari Markkanen

B

Timo Grönlund

yht.

17.500 mk

5-ottelu B Heikki Hulkkonen

Risto Hurme

Martti Mälkki

Jussi Pelli

Veikko Salminen

yht.

22.500 mk

Nyrkkeily B Kalevi Kosunen

Kalevi Marjamaa

C

Arto Kolehmainen

Petri Kilpinen

Tarmo Uusivirta

vht.

16.500 mk


SUOMEN OLYMPIAYHDIS!YS ry

1 MÄÄRÄRAHAJAKO

Uinti

c

Tuomo Kerola

yht.

2.500 mk

Yleisurheilu

A

Lasse Viren

Tapio Kantanen

Antti Kalliomäki

Hannu Siitonen

Seppo Hovinen

Jorma Jaakola

Pir.;o Häggman

B

c

Aimo Aho

Låsse Orimus

Ismo Toukonen

Susanne Sundqvist

Ari Paunonen

Riitta Salin

4x400 m naiset

Pentti Kuukasjärvi

Reijo Ståhlberg

Johannes Lahti

4x400 m miehet

Markku Laine

Antti Loikkanen

Martti Vainio

Håkap Spik

Tapani Haapakoski

Markku Tuokko

Hannu Polvi

Arto Bryggare

Jaakko Kemola

Juha Tiainen

Jukka Toivola

Antti Rajamäki

Mona-Lis~ Pursiainen

Vesa Laukkanen

yht. 130.000 mk

YHT. 333.500 ~1K

===============

A

B

15 valmennettavaa

26 valmennettavaa

C

42 valmennettavaa

yht. 83

valmennettavaa

B

2 viesti joukkuetta

4 ip-joukkue

~---


SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS ry

1 MÄÄRÄRAHAJAKO

Paini A Pertti Ukkola

Mikko Huhtala

B

C

Pekka Hjelt

Ke i .i 0 Manni

Markku Yli-Isotalo

Jarmo 0vermark

Kari Övermark

Tapio Sipilä

Jouko Kuossari

Ilpo Seppälä

Hannu Övermark

Pekka Rauhala

yht . .

48.000 mk

Painonnosto A Arvo Ala-Pöntiö

Juhani Avellan

B

C

Tapio Kinnunen

Viktor Sirkiä

Pekka Niemi

Juhani Salakka

Uolevi Kahelin

Sakari Seppänen

yht.

32.000 mk

Purjehdus C Esko Rechardt

Mikko Brummer

Rudi Biatidet

yht.

7.500 mk

Pyöräily C Harry Hannus

Patrick Wackström

yht.

5.000 mk

Soutu A Pertti Karppinen

B

C

Kari lIanska

Rainer Fredriksson

B5rj e Weckström

16.000

4 ip- .ioukkue:

Reima Karppinen

Kari Salo

Ismo Heikkonen

Markku Hirvinen

5.000

yh t.

21.000 mk


SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS ry

VALMENNUSMÄÄRÄRAHAJ.AKO

VALMENNUSMÄÄRÄRAHAT

Erikoismääräraha valmennuksen viimeistelyihin a 1.500 mk

olympiajoukkueeseen valitulle urheilijalle, joka ei ole

saanut valmennusmäärärahaa IV jaossa

Talviliitot

Hiihto

Risto Kiiskinen

Matti Pitkänen

3.00n

TUL/Hiihto

Eero Ruonala

1.500

4.500 mk

Kesäliitot

Ammunta

Jouko Hietalahti

1. 500

I

Judol

Markku Airio

1.500

Paini

Jarmo 0vermark

Kari 0vermark

3.000

Purjehdus

Kim Weber

1.500

Nyrkkeily

Lasse Friman

Pekka Ruekola

3.000

Ylei'surheilu

Håkan Spik

Lasse Orimus

Ismo Toukonen

Tapani Haapakoski

Martti Vainio

Heikki Leppänen

Hannu Mäkelä

Antti Loikkanen

Johannes Lahti

13.500

TUL/Nyrkkeily

Jorma Taipale

1.500

25.500

Pai rlonnosto

Taito Haaran valmennusmäärärahan

korotus

C:stä B:hen

2.000

27.5no mk

. 32.000 mk

=========


SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS ry

VALMENTAJAMÄÄRÄRAHAT

VALME~TAJAMÄÄRÄRAHAT 1976

Kokopäivätoimiset

Ampumahiihtoliitto

Jorma Lehtosalo

12 x 5.300,­

l ,i s ämää rä raha

61.600,-

6.880,-

70.480,-

Hiihtoliitto

Immo Kuutsa

12 x 5.300,­

lisämääräraha

63.600,-

6.880,-

7().480,-

Jääkiekkoliitto

Seppo Liitsola

12 x 5.300,­

lisämääräraha

63.600,-

6.880,-

70.4S30,-

Painonnnostoliitto

Taisto Kuoppala

12 x 5.300,­

lisämääräraha

63.600,-

6.8RO,-

70.480,-

Urheiluliitto

Jussi Saarela

12 x 5.300,­

lisämääräraha

63.600,­

'6.880, - ,

70.480,-

Oto-valmentajat

TUL/nyrkkeilyjaosto

Matti Hietanen

12 x 3.300,­

lisämääräraha

39'.600,-

4.200,-

43.800,-

Jousiampujain Liitto

Rabbe Friman

12 x 3.300,­

lisämääräraha

39.600,-

4.200,-

43.80n,-

440.ono,-

=========

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!