Vuoreslehti Numero 2:Nro 1 - Tampere

asuntomessut.fi

Vuoreslehti Numero 2:Nro 1 - Tampere

Uutta Suomessa

– Vuoreksen jätteet

kulkevat maan alla

Ekotehokasta

Vuores-elämää

Nalle Ritvola

Vuorekseen rakennetaan ainutlaatuinen putkikeräysjärjestelmä.

Sen ansiosta pihoissa ei ole

haisevia roskalaatikoita eivätkä roska-autot pörise

ikkunan alla.

Putkijärjestelmän on kehittänyt ja sen toimittaa

Vuorekseen suomalainen MariMatic Oy. Järjestelmällä

on kysyntää eri puolille maailmaa. Se

voidaan sijoittaa paitsi kaupunki-infrastruktuuriin

myös esimerkiksi kauppakeskuksiin ja teollisuus

laitoksiin - myös vanhoihin rakenteisiin.

Jätteet lajitellaan

kuten ennenkin

Jätteet viedään keräyspaikkoihin, joissa biojäte,

paperi, kartonki ja kuivajäte lajitellaan omiin

syöttöputkiinsa.

Syöttöpisteessä on varastotila, joka tyhjenee

jätteiden määrän mukaan automaattisesti 1-2

kertaa päivässä. Syöttöpisteen formaattori muotoilee

ja tiivistää jätteet pötköksi kuljetusputkeen.

Syöttöputket, kuten itse putkistokin, voidaan

puhdistaa.

Kukin jätelaji kulkee vuorollaan putkessa alipaineisena

omaan konttiinsa Vuoreksen koontaasemalle.

Koonta-asemalta autot noutavat kontit

kuljetettaviksi hyödyntämiseen ja käsittelyyn.

Pihat ovat

ihmisten käytössä

- Jätteiden putkikeräys lisää asumisen viihtyvyyttä

ja turvallisuutta, kun jätelajeja ei noudeta kiinteistöltä

raskaalla ajoneuvolla, sanoo Pirkanmaan

Putkikeräys Oy:n toimitusjohtaja Pentti

Rantala.

Mikko Närhi

- Piha-alueilla vapautuu tilaa muuhun käyttöön.

Syöttöputket ovat hygieenisiä ja hajuhaitat

vähenevät. Energiaa kuluu vain runsaat 20 prosenttia

perinteiseen noutomenettelyyn verrattuna.

- Putkikeräysjärjestelmässä jätteet vievät

merkittävästi vähemmän tilaa kuin aikaisemmin.

Vuoreksen päivittäiset jätteet mahtuvat lopulta

yhteen jäteautoon. Se on tärkeää ympäristön

hoitamista, sanoo Pentti Rantala.

Kiinteistöyhtiöt tulevat

jäteyhtiön osakkaiksi

Vuoreksessa asuntoyhtiöt ja -säätiöt sekä muut

kiinteistöyhtiöt tulevat Pirkan Putkikeräys Oy:n

B-osakkaiksi ja maksavat myös kertaluontoisen

liityntämaksun. Pientalot tulevat vain käyttäjiksi

maksamalla kertaluontoisen liityntämaksun.

Ennen Vuoresta putkikeräysjärjestelmä on toteutettu

vain Espoon Suurpellossa. Järjestelmiä

suunnitellaan myös muun muassa Helsingin Kalasatamaan

ja Jätkäsaareen. Ruotsissa järjestelmä

on yleinen, mutta toimii hieman toisella periaatteella.

Pentti Rantala

Asumisen ja elämisen ekotehokkuus ovat ensiarvoisen

tärkeitä asioita Vuoreksessa. Pääosa

kaupunginosan lämmityksestä saadaan kaukolämmöstä.

Pientaloissa maalämpö on suosittu

energiaratkaisu, ja lisälämpöä tuotetaan myös

aurinkokerääjien, tulisijojen ja ilmalämpöpumppujen

avulla. Alueella tutkitaan mahdollisuuksia

käyttää sähköntuotannossa aurinko- ja tuulienergiaa.

Rakennukset ovat energiaa säästäviä. Esimerkiksi

asuntomessualueelle rakentuu paitsi

passiivienergiataloja myös nollaenergiataloja.

Passiivienergiatalo tarvitsee lämmitysenergiaa

vain noin 20-30 kWh/brm² vuodessa. Nollaenergiatalo

tuottaa uusiutuvaa energiaa vähintään

saman verran kuin se kuluttaa uusiutumatonta

energiaa.

Vuoreksen jätekeräys on järjestetty keskitetyllä

imukeräysmenetelmällä maan alle. Putkikeräys

vähentää huomattavasti huoltoliikenteen

määrää ja päästöjä, kun jätteitä ei noudeta erikseen

joka tontilta.

Liikenneyhteydet Vuoreksesta Helsingin

moottoritielle, Hervannan ja Lahdesjärven työpaikka-

ja palvelualueille sekä keskustaan ovat

lyhyitä, ja joukkoliikenne järjestetään nopeaksi.

Myös katuraitiotien rakentamiseen varaudutaan.

Kattavat kevyen liikenteen reitit kannustavat

päästöttömään liikkumiseen.

Sade- ja valumavedet eli hulevedet käsitellään

Vuoreksessa luonnonmukaisesti ja hallitusti.

Hulevesiä viivytetään ja imeytetään

muun muassa tulvaniityillä ja painanteissa.

Hulevesijärjestelmällä huolehditaan,

ettei Vuoreksen järviin kulkeudu

maaperän kiintoainesta ja vesistöjä

kuormittavia ravinteita.

13

More magazines by this user
Similar magazines