Kotkan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ... - Socom

socom.fi

Kotkan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ... - Socom

Kotkan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Lastensuojelun laatupäivät

31.03.09. Lappeenranta


taustalla

• Lasten ja nuorten elinolojen moniammatillinen

seurantaryhmä kaupunginhallituksen päätöksellä 29.9.2003

• Kolmen vuoden välein laaja tilastollista kuvausta, arviointia

lasten ja nuorten hyvinvoinnista, palveluista ja niiden

kehittymisestä, edellisten toimenpide- ehdotusten arviointi

ja uudet toimenpide- ehdotukset

• Suppeampi raportti välivuosina: lasten ja nuorten kanssa

toimivien arviointi lasten ja nuorten hyvinvoinnista –

Hyvinvointia lisänneet ja pahoinvoinnin riskiä lisänneet

asiat, edellisen vuoden toimenpide- ehdotusten arviointi ja

uudet ehdotukset seuraavalle vuodelle

1.4.2009 Alatunnisteteksti 2


Kasva Kotkassa työryhmä

• päivähoito ja varhaiskasvatus

• kasvatus ja opetus

• hyvinvointineuvola

• terveydenhuolto

• sosiaalihuolto

• nuorisotoimi

1.4.2009 Alatunnisteteksti 3


Valmistelua auttoi

• Perhepalveluverkoston ja sosiaalityön järjestämät info- ja

keskustelutilaisuudet yhteistyökumppaneille uudesta

lastensuojelulaista vuoden 2008 alussa (3 tilaisuutta,

osallistujia 111)

• Perhepalveluverkosto- hankkeen ohjausryhmästä

muodostettiin Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman

valmistelu- ja ohjausryhmä ryhmä= Kasva Kotkassa ryhmä

• Valmistelussa hyödynnettiin jo toimivia ja olemassa olevia

ryhmiä

1.4.2009 Alatunnisteteksti 4


esimerkkejä ryhmistä

• Sosiaalihuollon erilaiset ryhmät

• Lasten ja nuorten palvelujen ryhmät

Kotkan lasten parlamentti

• Lastentalon alueryhmät

1.4.2009 Alatunnisteteksti 5


Ryhmien työskentelystä

• Kerättiin kokemusperäistä tietoa nykytilasta

Kokemusperäisen tiedon koonti:

‣ Mikä Kotkassa on hyvin

‣ Palvelujen puutteet ja katvealueet

‣ Avoimia kysymyksiä

Kokemusperäinen koonti materiaalina ensimmäisessä

luottamusmiesten ja virkamiesten seminaarissa 9.6.08

1.4.2009 Alatunnisteteksti 6


Kasva Kotkassa ryhmän valmistelua

• Tuotettiin luonnostietoa Kotkan lasten ja nuorten

hyvinvoinnin tilasta

‣ Lasten ja nuorten eri palvelujen kuvausta, käppyröitä,

taulukoita ja kuvioita

‣ laaja kuvaus jaettiin 11.11.08 seminaariosallistujien

käyttöön

1.4.2009 Alatunnisteteksti 7


Seminaarit lautakuntien kanssa

• kesäkuussa 2008: mukana sosiaali- ja terveyslautakunta,

Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta, Kasva Kotkassa

ryhmä ja näiden lautakuntien virkamiehiä

• Mietittiin yhdessä tulevaisuus menetelmällä, miten

valmistellaan hyvä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

• marraskuussa 2008: mukana sosiaali–j a terveysltk, Lasten

ja nuorten palveluiden ltk, Kaupunkisuunnittelultk, Kasva

Kotkassa ryhmä ja näiden lautakuntien virkamiehiä

‣ arvot, toimintaa ohjaavat periaatteet

‣ Miten koko kylä kasvattaa?,peruspalvelut hyvinvoinnin

tukena, yhteistyökumppanuus toimivaksi, korjaavan lstarpeen

ehkäiseminen

1.4.2009 Alatunnisteteksti 8


Paperisuunnitelmaakin valmistellaan

• Materiaalia työstetty runsaasti

• Keskustelua ja puhetta paljon

• tiivistämistä ja sopimista

• Luonnoksesta menossa neljäs painos

‣ Suunnitelma lautakuntien käsittelyyn huhtikuussa

1.4.2009 Alatunnisteteksti 9


Rinnalla seudullinen suunnitelma

Kotkan. Haminan, Virolahti- Miehikkälän ja Pyhtään

seudullinen suunnitelma – seudullinen ryhmä kokoontunut

• Seudullisen suunnitelman pohjana kuntien omat

suunnitelmat, joiden pohjalta seudullinen suunnitelma

• Seudullisessa ryhmässä kuntien edustus /virkamies ja

luottamusmies), Lastensuojelun kehittämisyksikkö, Kuopion

yliopisto/ hyvinvointialan tutkimus- ja verkostojohtaja

1.4.2009 Alatunnisteteksti 10

More magazines by this user
Similar magazines