Vetonit hormi- ja tulisijalaastit - Taloon.com

taloon.info

Vetonit hormi- ja tulisijalaastit - Taloon.com

Vetonit hormi- ja tulisijalaastit

Esite

7-20

1.1.2005

Korvaa työohjeen 3-11 / 1.3.2002

www.maxit.fi


Laastit tulisijan ja hormin tekoon

Vetonit tulisijalaastit ovat valmiita kuivatuotteita, joihin

lisätään työmaalla vain vesi.

Vetonit Saviuunilaasti

Saviuunilaastilla muurataan tulisijan

runko ja lämpimässä sisätilassa oleva

hormiosuus.

Vetonit Tulenkestävä valumassa

Tulenkestävällä valumassalla voidaan

valaa tulen kanssa kosketuksissa olevat

osat, kuten leivinuunin laki, tulisijan

laki, takkauunin kuristukset, arinan

viisteet jne.

Vetonit Tulenkestävä

muurauslaasti

Tulenkestävällä muurauslaastilla muurataan

tulipesä ja tulen kanssa kosketuksissa

olevat pinnat ja osat. Tiilenä

käytetään taloustulitiiltä.

Vetonit Tulenkestävä korjausmassa

Tulenkestävää korjausmassaa voidaan

käyttää pienien vanhojen vaurioituneiden

tulipesien halkeamien ja

kolojen paikkauksessa.

Vetonit Muurauslaastilla

M100/600 tai värillisillä Vetonit

Muurauslaasteilla muurataan kylmässä

ullakkotilassa oleva ja vesikaton

yläpuolinen hormiosuus, sekä

mahdollinen tulisijan kuorimuuraus.

Tulisijaa ja hormia suunniteltaessa,

mitoitettaessa ja rakentaessa tulee

noudattaa Suomen Rakentamismääräyskokoelman

ohjeita RakMK E8 ja

RakMK E3, niin materiaalien, kuin

hyvien työtapojenkin osalta.

2


Vetonit Saviuunilaasti

Käyttökohteet

Poltetuista tiilistä muurattavien,

puilla lämmitettävien tulisijojen

rungon ja hormien

muuraukset sisätiloissa.

Koostumus

Sideaine

Runkoaine

Lisäaineet

Toimitustapa

Säkki 25 kg

Ainemenekki

Pääsideaine savi ja

myös pieni määrä

sementtiä

Luonnonhiekka

0–1,5 mm

Työstettävyyttä

parantavia lisäaineita.

Säkillisestä saadaan valmista

laastia 13–14 litraa.

Laastimenekki n. 13 mm:n saumalla:

Perustiili PT

257x123x57 mm

(Tiheys vähint.1,5 ja lujuusluokka vähint. 15)

1,0 kg/tiili

Perusreikätiili PRT

257x123x57 mm

(Tiheys vähint.1,3 ja lujuusluokka vähint. 15)

1,2 kg/tiili

Normaalireikätiili NRT

270x130x75 mm

(Tiheys ja lujuusluokka kuten edellä)

1,4 kg/tiili

Säilytys

Varastointiaika kuivissa tiloissa, suljetussa

pakkauksessa n. 1 vuosi valmistuspäivämäärästä

Muurausolosuhteet

Saviuunilaastilla muurattaessa on valmiin

laastin, tiilien ja ilman lämpötilan

oltava muurausajankohtana ja

vielä 5 vrk. muurauksen jälkeen yli

+5°C. Tiilien on oltava kuivia ja imukykyisiä.

Sekoitus

Säkillinen (25 kg) kuivalaastia sekoitetaan

4–4,5 litraan puhdasta vettä.

Sekoitus suoritetaan koneellisesti tai

huolellisesti käsin niin, että laastin annetaan

välillä liueta 10...15 minuuttia

(käsin sekoitetun 30 minuuttia).

Kevyen uudelleen sekoituksen jälkeen

laasti on käyttövalmista.

Sekoitettu laasti säilyy käyttökelpoisena

n. 3 tuntia.

Muuraus

Rakennuksen sisäpuolista hormia tai

kuoretonta tulisijaa puhtaaksimuurattaessa

muuraus suoritetaan PTtäystiilellä,

n. 10–13 mm:n saumalla

lähes täyteen saumaan. Vuorokauden

kuluttua saumat kaavitaan auki

15 mm:n syvyydeltä. Noin 2 viikon

kuivumisajan jälkeen saumat puhdistetaan

irtonaisesta laastipölystä ja

tarvittaessa kostutetaan vedellä ennen

jälkisaumausta Vetonit-saumauslaastilla.

Tulisijan erillinen kuori muurataan

täyteen saumaan esim. poltetuista tiilistä

tai Kahi-kalkkihiekkatiilistä Vetonit

muurauslaastilla tai Kahi-tiilien

muuraukseen kehitetyllä Kahilaastilla.

Pinnoitettavaksi tai rapattavaksi tulevaa,

rakennuksen sisäpuolista

hormiosuutta muurattaessa muuraus

suoritetaan laastiseoksella, jossa Saviuunilaastia

on lujitettu lisäämällä

sen joukkoon muurauslaastia tilavuusosin:

Vetonit Saviuunilaastia

3 til.osaa ja Vetonit Muurauslaastia

M100/600 1 til.osa.

Yläpohjan yläpuolinen ns. kylmä

hormiosuus muurataan säänkestävistä

tiilistä Vetonit-muurauslaastilla tai

Kahilaastilla.

Ennen tulisijan käyttöönottoa muurauksen

on annettava kuivua ensin

2...3 viikkoa luukut ja pellit auki. Kuivatuksen

apuna voidaan viimeisellä

viikolla käyttää lämpöpuhallinta. Tämän

jälkeen suoritetaan ensimmäinen

lämmitys pienellä tulella, korkeintaan

puolen tunnin ajan. Seuraavina 3...5

vuorokautena lämmitetään vielä pienellä

tulella korkeintaan 1–2 tuntia

kerrallaan. Jokaisen kuivauslämmityksen

jälkeen jätetään suuluukku ja

pellit auki.

3


Vetonit Tulenkestävä muurauslaasti

Käyttökohteet

Tulipesissä ja tulipinnoissa

käytettävien tulitiilien muuraukseen

puilla lämmitettävissä

taloustulisijoissa, sisätiloissa.

Ei sovellu poltettujen tiilien muuraukseen

eikä tulipesässäkään

isompien kolojen paikkaamiseen.

Koostumus

Kemiallisesti ja keraamisesti sitoutuva

kuivalaasti, jonka sideaineena on vesilasi

ja runkoaineena kvartsihiekka

0–0,5 mm.

Ominaisuudet

Korkein käyttölämpötila: +1200°C

Laasti sitoutuu kemiallisesti huoneenlämpötilassa

ja keraamisesti n. +700°C

lämpötilassa. Ei ulkotiloihin!

Toimitustapa

Säkki 25 kg tai pienpakkaus 5 kg.

Riittoisuus

Säkillisestä (25 kg) saadaan valmista

laastia 12–13 litraa, ja se riittää n.

100 tulitiilen muuraamiseen.

Säilytys

Varastointiaika kuivissa tiloissa, suljetussa

pakkauksessa enintään 1 vuosi

valmistuspäivämäärästä.

Muurausolosuhteet

Valmiin laastin lämpötilan on oltava

yli +10°C ja ilman, sekä tulitiilien

lämpötilan on oltava yli +5°C.

Sekoitus

Säkillinen (25 kg) kuivalaastia sekoitetaan

4–4,5 litraan puhdasta vettä.

Sekoitetaan porakonevispilällä tai

huolellisesti muurauskauhalla. Sekoitusvälineiden

ja -astioiden on oltava

ehdottomasti puhtaita, sillä pienetkin

määrät epäpuhtauksia sekä myöskin

sementtiä tai kalkkia sisältävät tuotteet

pilaavat laastin!

Sekoitus suoritetaan kahdessa vaiheessa

niin, että ensimmäinen sekoitus

suoritetaan ohjetta pienemmällä

vesimäärällä.

Tämän jälkeen laastin annetaan liueta

vähintään 30 minuuttia.

Sekoitetaan kevyesti uudelleen, jolloin

lisätään tarvittaessa loput vedestä,

notkeustarpeen mukaan. Sekoitettu

laasti säilyy käyttökelpoisena astiassa

jopa vuorokausia, mikäli veden haihtuminen

laastista on estetty tiiviin kannen

avulla.

Muuraus

Suurimassaisissa tulisijoissa, kuten takat

ja leivinuunit, joissa voidaan kerralla

polttaa 5–10 kg puuta, on muuraus

tehtävä aina lapetiilimuurauksena

vähintään 1/3 tiilen limitystä noudattaen.

Muurauksessa käytetään

1–2 mm:n saumapaksuutta.

Ennen tulisijan käyttöönottoa muurauksen

on annettava kuivua ensin

2...3 viikkoa luukut ja pellit auki. Kuivatuksen

apuna voidaan viimeisellä

viikolla käyttää lämpöpuhallinta. Tämän

jälkeen suoritetaan ensimmäinen

lämmitys pienellä tulella, korkeintaan

puolen tunnin ajan.

Seuraavina 3...5 vuorokautena lämmitetään

vielä pienellä tulella korkeintaan

1–2 tuntia kerrallaan. Jokaisen

kuivauslämmityksen jälkeen jätetään

suuluukku ja pellit auki.

4


Vetonit Tulenkestävä valumassa

Käyttökohteet

Takkojen, leivinuunien,

grillien ym. tulisijojen tulenkestävyyttä

vaativien osien

valut ja korjaukset. Esimerkkinä

leivinuunin laki, tulisijan

laki, takkauunin kuristukset,

arinan viisteet jne.

Koostumus

Hydraulisesti sitoutuva valumassa,

joka sisältää aluminaattisementtiä,

kuivattua samotti- ja porsliinimursketta

0–6 mm sekä työstettävyyttä ja tulenkestävyyttä

parantavia lisäaineita.

Ominaisuudet

Korkein käyttölämpötila:

1300°C

Massatarve: 2200 kg/m 3

Raekoko: 0–6 mm

Kylmäpuristuslujuus

kuivattuna ja hehkutettuna:

yli 30 MN/m 2

Pituuden lämpötilakerroin:

1,2x10 -6 1/°C

(= 0,0012 mm/m°C)

Pysyvä pituudenmuutos:

+ 0,6 %, 1300°C/2 h

Toimitustapa

Säkki 25 kg.

Riittoisuus

Säkillisestä (25 kg) saadaan valmista

massaa 11–12 litraa.

Säilytys

Varastointiaika kuivissa tiloissa, suljetussa

pakkauksessa enintään 1 vuosi

valmistuspäivämäärästä.

Käyttöolosuhteet

Valmiin massan lämpötilan on oltava

valuajankohtana yli +10 C. Ilman

lämpötilan tulee olla valuajankohtana

ja vielä 2 vrk valun jälkeen yli +5°C.

Sekoitus

Säkillinen (25 kg) kuivatuotetta sekoitetaan

2,8–3,8 litraan puhdasta vettä.

Sekoitetaan betonimyllyllä, tasosekoittimella,

porakonevispilällä (vähint.

4 minuuttia) tai huolellisesti lapiolla.

Sekoitusvälineiden ja -astioiden

on oltava ehdottomasti puhtaita, sillä

pienetkin määrät epäpuhtauksia sekä

myöskin sementtiä tai kalkkia sisältävät

tuotteet pilaavat massan!

Massa on käytettävä 1/2-tunnin kuluessa

veden lisäyksestä.

Valaminen

Koska teräksen lämpölaajeneminen

on suurempi, kuin Valumassan, niin

valuja ei saa raudoittaa! Levymäisten

valujen maksimikoot ovat 600 mm x

600 mm tai 800 mm x 400 mm ja

paksuus vähintään 50 mm. Leivinuunin

lakivaluissa vähintään 100 mm:n

valupaksuus. Vajaaksi jäänyt muotti

täytetään välittömästi saumojen välttämiseksi.

Suuremmat valut on jaettava liikuntasaumoin

pienempiin osiin.

Valumuoteissa ei saa käyttää muovikalvoa,

koska valun pinnasta tulee liian

tiivis, jolloin kosteus ei poistu normaalisti

rakenteesta tulisijan kuivauslämmityksessä.

Kovettuminen alkaa 2...5 tunnin kuluttua

sekoituksesta.

Ennen tulisijan käyttöönottoa tulisijan

on annettava ilmakuivua ensin 2...3

viikkoa luukut ja pellit auki. Tämän

jälkeen suoritetaan ensimmäinen varovainen

lämmitys esim. lämpöpuhaltimella.

Seuraavina 3...5 vuorokautena lämmitetään

vielä pienellä tulella korkeintaan

1–2 tuntia kerrallaan. Jokaisen

kuivauslämmityksen jälkeen jätetään

suuluukku ja pellit auki.

5


Vetonit Tulenkestävä korjausmassa

Käyttökohteet

Takkojen, leivinuunien ja liesien

tulipesien pienten halkeamien,

lohkeamien ja kolojen

paikkaus.

Koostumus

Sisältää orgaanisia ja epäorgaanisia

sideaineita. Runkoaineena on

samotti ja kvartsi 0–1 mm.

Ominaisuudet

Lämmönkestävyys: +1300°C.

Massan sitoutuminen alkaa hitaasti

huoneenlämpötilassa. Lämpötilan kohotessa

sitoutuminen nopeutuu.

Toimitustapa

Pienpakkaus 2 kg.

Riittoisuus

Pakkauksellisesta (2 kg) saadaan valmista

massaa n. 1 litra.

Säilytys

Varastointiaika kuivissa tiloissa, suljetussa

pakkauksessa n. 1 vuosi valmistuspäivämäärästä.

Esityöt

Vauriokohdat puhdistetaan huolellisesti

tuhkasta ja irtoaineksesta esim.

teräsharjan avulla. Pöly poistetaan

pölynimurilla tai harjalla, jonka jälkeen

paikattava alue puhdistetaan

vielä kostealla sienellä tai siveltimellä.

Vauriokohdan tulee olla hieman kostea

ennen paikkaustyön aloittamista.

Sekoitus

Pakkauksellinen (2 kg) kuivalaastia

sekoitetaan 0,35–0,4 litraan puhdasta

vettä. Sekoitetaan huolellisesti tasaiseksi

tahnamaiseksi massaksi, esimerkiksi

muurauskauhan avulla.

Mikäli halutaan notkeampaa (juoksevaa)

massaa, esim. vaakahalkeamien

paikkaukseen, on sekoituksessa

käytettävä vesimäärä n. 0,5 litraa/

2 kg kuivalaastia.

Sekoitusvälineiden ja -astioiden on

oltava ehdottomasti puhtaita, sillä sementti,

kalkki, rakennuspöly ym. epäpuhtaudet

pieninäkin määrinä pilaavat

massan!

Massa on käyttövalmis heti sekoituksen

jälkeen. Noin 10–30 minuutin

kuluessa massa alkaa jäykistyä, jolloin

sen joukkoon voidaan lisätä hieman

vettä. Maksimivesimäärää 0,5

litraa ei kuitenkaan saa ylittää! Massa

säilyy avoimessa astiassa käyttö-

kelpoisena n. 1 tunnin ensimmäisestä

vedenlisäyksestä. Valmiiksi sekoitettu

massa säilyy käyttökelpoisena tiiviissä

astiassa jopa kuukausia.

Paikkaus

Paikkaus suositellaan tehtäväksi haaleaan

tulisijaan, jolloin massa sitoutuu

nopeasti. Massa levitetään tiiviiksi

kerrokseksi vauriokohtaan teräs- tai

kumilastalla. Kertatäyttöpaksuus saa

olla maksimissaan 10 mm. Jos halkeama

tai railo on syvä voidaan

massa tehdä hieman notkeammaksi.

Työvälineet puhdistetaan vedellä.

Massa sitoutuu lopullisesti vasta tulisijaa

lämmitettäessä. Ensimmäinen

lämmitys on tehtävä varovasti!

Työturvallisuus

Oikein käytettynä massa ei aiheuta

vaaraa terveydelle. Käyttövalmiin

massan pH on n. 9.

6


maxitin tuotteet tulisijoihin ja hormeihin

Käyttökohde Tiilet/elementit Laastit

Tulipesän muuraus

Tulipesän valut

Tulisijan rungon muuraus

Vetonit Tulenkestävä muurauslaasti

Vetonit Tulenkestävä valumassa

Vetonit Saviuunilaasti

Tulisijan kuoren muuraus Kahi-tiilet Vetonit Muurauslaasti M100/600,

värillinen Vetonit Muurauslaasti tai

Kahilaasti

Tulisijan kuoren pinnoitus

Vetonit Antiikkilaasti tai

Serpo 430 Julkisivu- ja hiertopinnoite

Savuhormin muuraus

Rakennuksen sisäpuolinen

hormimuuraus

Vetonit Saviuunilaasti

Rakennuksen ulkopuolinen Vetonit Muurauslaasti M100/600

hormimuuraus

tai värillinen Vetonit Muurauslaasti

Savuhormit Leca-hormisto Sisäputket:

Vetonit Tulenkestävä muurauslaasti

Hormiharkot:

Vetonit Harkkolaasti M100/500

Vetonit -tasoitteet, -kiinnityslaastit, dispersiot sekä

muurauslaastit, Leca-harkot ja Kahi-tiilet on luokiteltu

Sisäilmayhdistys ry:n luokkaan M1.

maxitilla on ISO 14001 -standardin mukainen

ympäristö- sekä ISO 9001 -standardin mukainen

laatujärjestelmä

Myynti:

Rautakaupat ja rakennustarvikeliikkeet

maxit Oy Ab

Strömberginkuja 2 (PL 70 )

00380 Helsinki

Puhelin 010 44 22 00

Telekopio 010 44 22 295

www.maxit.fi

Tilaukset ja toimituksia koskevat kysymykset

Asiakaspalvelukeskus

Jälleenmyyjät ja pienrakentajat 010 44 22 11

Rakennusliikkeet ja urakoitsijat 010 44 22 313

Telekopio 010 44 22 300

Sähköposti tilaukset@maxit.fi

More magazines by this user
Similar magazines