01.06.2015 Views

Kuljetus & Logistiikka 3 / 2015

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

MAALLA MERELLÄ ILMASSA

3/2015 • 18. vuosikerta • www.kuljetusjalogistiikka.com

GRUTECH

Tuulilasintie 7, 00770 Helsinki p. 010 843 6610, www.grutech.fi


TERVETULOA

tapaamaan meitä

osastolle

6d61

www.portofhelsinki.fi


Tässä lehdessä:

Nosturikauppa

nytkähti

liikkeelle.............................. 4

Kannustus

parantaa

tavarantoimitusta

Lastit ja ajoneuvot

syynissa................................9

Kokonaisvaltainen

huolinta nostaa

asiakkaan katetta............. 13

Fransilla

on vauhti

päälla ............................... 16

Jättijuna Kouvolasta

Kaukoitään nopeuttaisi

tavaraliikennetta ............. 24

Missä olit,

kuinka kauan ja

mitä teit............................ 26

Trukkien käyttöaste

nousuun älykkäällä

akkuvaraamoratkaisulla.. 30

GLi Yhtiöt tarjoaa

monipuolista

kumppanuutta ................. 36

Kansainvälisyyteen

seminaarin

voimalla........................... 42

Lähes puolet

sahatavaraviennistä

HaminaKotkan kautta ....... 57

”Jakeluauto oli myöhässä!” ”Miksei lisätilaus mahtunut kuormaan?”

”Kuka on lompsinut lastin päällä?”

Tavarantoimittajan saama palaute on usein huonoa. Harva huomaa

kiittää, kun asiat hoidetaan hyvin.

Kymenlaakson ammattikorkeakouluun lopputyön tehnyt Sini

Koivisto käänsi negatiivisen ajattelun ylösalaisin. Hän tutki, mitä

tapahtuisi, jos tavarantoimittajalle annettaisiinkin positiivista palautetta.

Aihe osuu hyvään saumaan. Kun entistä enemmän kuljetuspalveluja

ja logistiikkaa on ulkoistettu, samalla on suljettu logistisen

ketjun toimijoita pois yritysten sisäisestä tiedotuksesta ja tavoitteista.

Kursseilla opetetaan työntekijöiden kannustamista ja hyvää johtamistapaa,

mutta harva luennoi, miten tavarantoimittajaa kohdellaan

kannustavasti.

Onko sillä väliäkään, jos me olemme niiden asiakkaita?

Koiviston mielestä on. Hän kysyi kuljetusliikkeiltä, missä mättää.

Yksi toivoi enemmän tietoa poikkeavista toimituksista. Yleisohjeet

ovat toisinaan niin ylimalkaisia, että niiden perusteella oli mahdotonta

toimia oikein. Toinen ehdotti, että turvallisuuspuutteet kirjattaisiin

ylös heti.

Kolmas kaipasi kuukausikatsauksia tulevasta toiminnasta, jotta

pystyisi varaamaan parhaan mahdollisen kaluston kuljettajineen

tilauksia varten. Yleensäkin säännöllistä tiedotusta ja kommunikointia

pidettiin tärkeänä.

Koiviston mielestä positiivisen suoriutumisen mittaus ja kannustus

parantavat tavarantoimittajien motivaatiota ja suorituskykyä.

Tämä näkyy erityisesti silloin, kun tavoitteet ja kannustimet sovitaan

yhdessä tavarantoimittajien kanssa.

Positiivista suoriutumista voi mitata esimerkiksi asiakaspalvelun

nopeudella: Kuinka kauan kestää vastata asiakkaalle ja mikä oli

palvelun laatu? Päästiinkö lastaamaan ajoissa ja oliko lastaukselle

varattu aika? Entä pystyykö kuljetusyrittäjä ottamaan lisätoimituksia?

Koivistolla ei ole valmiina mittaus- eikä kannustusjärjestelmää,

mutta kenties joku sellaisen osaisi kehittää. Sitä odotellessa voimme

vaikka laittaa ne kuljettajien huomaamat turvallisuuspuutteet

kuntoon.

Pintaa

syvemmältä:

Närko Oy.......................... 64

KOULUTUS ............................... s. 70-76

Venäjän talouskasvu

jysähtää käyntiin

– Oletko valmis?................................70

Kainuun ammattiopiston

logistiikan koulutus

siirtyy uuteen

logistiikkakeskukseen......................72

TOIMITUS Artturinkatu 2, BOX 29, 20200 Turku. Email: lehti@pp.inet.fi

PÄÄTOIMITTAJA M-T. Toivola, puh. + 358 40 717 5686, lehti@kuljetusjalogistiikka.com

TOIMITUSSIHTEERI Tiina Isomäki, puh. + 358 40 9125 983, tiina.isomaki@luukku.com

JAKELU Itella Oyj • ISSN 1458-1086 (painettu) • ISSN 1798-7962 (verkkojulkaisu)

Kuljetus & Logistiikka 3


Nosturikauppa

nytkähti

liikkeelle

Viime syksystä lähtien Fassin suurien nosturien kaupan käyrä

on suunnannut nostokurkien tavoin kohti taivaita. Kuljetus &

Logistiikka –lehti kävi selvittämässä, mistä oikein on kyse.

Kun talous kyntää taantumassa

ja pauke rakennustyömailla

hiljenee, käy nosturikauppakin

vaisusti. Viime syksyyn asti sama ilmiö

näkyi Fasseja maahantuovassa Grutech

Oy:ssä.

Sitten toimitusjohtaja Jan Andersson

ja 35 vuotta nostureiden kanssa

työskennellyt Juha Paukkunen tekivät

elämänsä suurimman yksittäisen nosturikaupan.

Syys - lokakuussa vuonna

2014 myytiin kymmenen isoa Fassia,

joista pienimmänkin nostoteho on 99

tonnimetriä.

Jättikauppa ei jäänyt yksittäiseksi

piristysruiskeeksi, sillä sen jälkeen tilauksia

on tullut lisää. Suomalaiset ovat

hankkineet uusia ja isoja nostureita niin,

että Grutechin liikevaihto nousi kohisten.

Nopea toimitusaika on etu

- Nosturikauppa on ketju. Kun asiakkaillamme

on töitä, meilläkin on töitä.

Syy suurten nostureiden lisääntyneeseen

myyntiin saattaa olla suurissa huoltoseisokeissa

ja alkavissa suurinvestoinneissa.

Rakennusalalla sen sijaan on yhä aika

hiljaista, mikä näkyy siinä, että kevyempien

nostureiden myynti on edelleen hiljaisempaa,

Andersson kertoo.

Kaupantekoon on vaikuttanut myös

Fassien nopea toimitusaika. Jämerät punaiset

nosturit ovat olleet perillä usein

kolmen, jopa kahden viikon kuluttua tilauksen

tekemisestä. Usein nostureiden

keskimääräinen toimitusaika on kolme

– neljä kuukautta.

Syy nopeaan toimitusaikaan on Italiassa,

Fassin tehtailla.

- He ovat lisänneet tuotantokapasiteettiaan

nostamalla automaatioastetta.

Kun robotti laitetaan tekemään kaksivuorotyötä,

siitä ei aiheudu suuria kustannuslisiä,

Andersson kertoo.

Mahdollisimman vähän

alihankintaa

Fassi Gru S.p.A. on poikkeuksellinen

perheyritys. Lähes kaikki mahdollinen

tehdään itse, eikä tuotantoa ole ripoteltu

vaihtuville alihankkijoille. Tuotannon

pysyminen omissa käsissä on varmistanut

korkean laadun ja lisännyt toimitusvarmuutta.

- Fasseissa käytetyt materiaalit ovat

huippuluokkaa. Esimerkiksi suurlujuusterästä

tuodaan Suomesta Rautaruukin

tehtailta, Andersson kertoo.

50 vuotta nostureita

Andersson ja Paukkunen tuntevat Fassin

perustajan Franco Fassin, joka rakensi

ensimmäisen nosturin vuonna 1965.

- Hän on yhä pirteä. Franco iski vielä

80-vuotiaana voimavasaraa. Vanhat

sepäntaidot ovat jäljellä, Paukkunen hy-

Jan Anderssonin vuonna 1997 perustama Grutech toimii samoissa tiloissa Helsingissä

miehen toisen yrityksen, hydrauliikkaan erikoistuneen Hydjan Oy:n, kanssa.

4

Kuljetus & Logistiikka


myilee.

Nyt Franco on antanut yrityksen toimintavastuun

nuoremmille, vaikka käy

yhä, 85-vuotiaana, tekemässä päivittäin

kierroksen tehtaalla.

- Fassi haluaa oikeasti tehdä laadukkaita

tuotteita. Fassi on perhe-, ei pörssiyritys,

jossa on saatava neljännesvuosittain

rahat osakkeenomistajien taskuihin,

Paukkunen pohtii.

Fassi laajentaa

lastinkäsittelyyn

Grutechin rooli nosturikaupassa ei jää

vain kaupantekohetkeen. Maahantuoja

Juha Paukkunen on huomannut

suomalaisten ostavan entistä

isompia nostureita.

Kuljetus & Logistiikka 5


on rakentanut koko maan kattavan huolto-

ja varaosaverkoston, jonka 17 toimipisteessä

varmistetaan Fassien virheetön

toiminta ja korjataan myös muita nosturimerkkejä.

- Huoltoon on panostettu. Järjestämme

muun muassa säännöllisesti koulutuksia.

Meiltä löytyy varastosta yleisimmät

varaosat ja erikoisemmat saa Italiasta

vuorokaudessa, huollosta ja varaosista

vastaava Tom Andersson kertoo.

Toukokuussa Grutechin toimiston

vahvuus kasvaa yhdellä myyjällä. Paukkunen

ja Anderssonit uskovatkin vahvasti

Fassien erinomaiseen suorituskykyyn

ja laatuun yhdistettynä Grutechin

tietotaitoon.

Kaupattavaa ainakin riittää, sillä Fassi

aikoo laajentaa tuotevalikoimaa myös

muuhun lastinkäsittelyyn. •

Tom Andersson vastaa Fassin

huollosta ja varaosista.

Kiristyneitä

säädöksiä

valvotaan vähän

Fassien saumat ovat siistit,

sillä ne hitsataan pääosin koneellisesti

ja hiotaan ennen maalausta toisin

kuin monilla valmistajilla.

Nostureita koskevat säännökset ovat kiristyneet

vuosien aikana. Pysäyttävään

kuormanvalvontaan on jo totuttu, mutta

vuonna 2011 tulleet viimeiset lisäykset

ärsyttävät yhä osaa nosturien käyttäjistä.

Tietotekniikka ja nosturin järjestelmät

päättävät yhä enemmän käyttäjän puolesta,

mitä tehdään.

- Meitä on joskus pyydetty poistamaan

turvavälineitä käytöstä, mihin emme ole

suostuneet. Lain mukaan siitä seuraisi

jopa 1,5 vuotta vankeutta, Paukkunen toteaa.

EU:sta peräisin olevia kiristyneitä säädöksiä

valvotaan kuitenkin käytännössä

hyvin vähän.

Vuodesta 2007 asti laki on vaatinut

perusteellisemman nosturin tarkistuksen

kymmenen vuoden välein.

- Hyvin nosturit kestävät. On paljon

20-vuotiaita nostureita, jotka eivät ole

vielä tiensä päässä. Toisaalta jos vuosittaiset

tarkistukset tehtäisiin asiallisesti,

ongelmia olisi 10-vuotistarkastuksissa

vähemmän. Silloin alkavat viat saataisiin

korjattua ennen kuin niihin tulee isompia

vikoja, Paukkunen sanoo. •

UK4 (Pääosasto) ja UK20

6

Kuljetus & Logistiikka


idefolket.se

TERVETULOA LAATUA TARJOAVAAN TALOON

CMT on jo yli 20 vuoden ajan kehitellyt vaihtolavoja joilla kuljetukset

olisivat tehokkaampia. Autamme autoilijoita saamaan

mahdollisimman paljon hyötyä irti jokaisesta ajosta. Me olemme

erikoistuneet suurlujuusteräksiin sekä innovatiivisiin rakenteisiin.

Asiakkaame ovat huomanneet eron.

Tuhansista pohjoismaisista asiakkaista huolimatta jokainen pienikin

asiakas on yhtä tärkeä kuin se suurin. Palvelemme kaiken

suuruisia asiakkaita ja tarjoamme vaihtolavoja sekä kiinteitä

rakenteita. Keskeisenä asiana parantaa kuljetustaloutta.

Jotta tuotteet olisivat lupaamamme laatua, on joka vaiheen

täsmättävä. Meillä on petevyys jota tarvitaan korkeaan laatuun,

materiaalin sekä rakenteen osalta. Meillä on koko tuotantoketju

saman katon alla, jo vuodesta 1990 asti.

Tulevaisuuden lavarakenteet valmistetaan CMT:llä Tjustorpissa, heti

Malmön ulko-puolella. Valikoimamme löydät cmt.se-sivuilta. Soita

tai mailaa niin voimme keskustella siittä kuinka voimme parantaa

kuljetuksiesi kannattavuutta.

Mika Laxström 045-1722442, mika.laxstrom@cmt.se

Kotisivumme www.cmt.se


Monipuolinen

tavarantarkastus

Keskuskauppakamarin tavarantarkastus

on monelle tuttu

kuluttajien välisistä riita-asioista.

Harva tietää, että juuri kuljetus- ja

logistiikka-alan tarpeet vaikuttivat vahvasti

tavarantarkastustoiminnan syntyyn

1960-luvulla.

Tavarantarkastajalautakunnan sihteeri,

lakimies Raisa Harju sanoo, että

tavarantarkastuspalvelujen monipuoliset

käyttömahdollisuudet kuljetus- ja logistiikka-alalla

saisivat olla tänä päivänä

laajemminkin tiedossa.

Tarkastajaa voidaan pyytää paikalle,

kun on tullut lastivaurioita. Aina ei kuitenkaan

ole tarvinnut tapahtua vahinkoa.

Tavarantarkastuspalvelua käytetään

myös, kun halutaan tietää, mikä on lastin

kunto tietyssä tarkastuspisteessä tai kun

laiva saapuu satamaan.

– Esimerkiksi kapteeni tai vakuutusyhtiö

pyytää tarkastamaan, pitääkö

kauppasopimuksessa lukeva paikkansa.

Joskus tilattu tuote ei vastaa sitä,

mitä kauppasopimuksessa lukee.

– Rekka saattaa hajota ja sitä on

korjattu reissulla huonoin tuloksin.

Tavarantarkastaja ei ehkä tule ensimmäisenä

mieleen, jos kuljetuskaluston

korjaamisessa on epäonnistuttu.

Ratkaisu löytyy

useimmiten

Keskuskauppakamarin sivuilta löytyy

luettelo kaikista Suomen tavarantarkastajista

erityisaloineen. Tarkastuspyyntö

tehdään suoraan tavarantarkastajalle.

Puolueettoman tarkastajan kertomus

johtaa usein siihen, että osapuolet pääsevät

sopuun. Riitaisissakin tilanteissa

tavarantarkastajan perusteltu näkemys

tapauksesta yleensä auttaa. Näin osapuolet

voivat välttää kalliin ja pitkän oikeudenkäynnin.

– Osapuolet pääsevät keskenään sopuun

noin 60 prosentissa tarkastustapauksista.

Jos riita-asiassa joudutaan

menemään oikeuteen, tarkastuskertomuksella

on iso painoarvo. Tavarantarkastajia

kuullaan yleensä todistajina,

Raisa Harju valottaa. •

Tavarantarkastuksen

faktat

– Tavarantarkastaja on oman alansa ammattilainen

ja puolueeton asiantuntija.

Toimeksiannon perusteella hän suorittaa

kohteessa teknisluontoisen tarkastuksen

ja antaa sen perusteella lausunnon,

tavarantarkastuskertomuksen.

– Tarkastustilaisuuteen kutsutaan kaikki

osapuolet, kaikkia kuullaan. Ohjesäännön

mukaan tavarantarkastaja ei saa

ottaa kantaa siihen, kenen vastuulla

vahingon tai virheen korvaaminen on.

Tarkastajat ovat sidottuja noudattamaan

ohjesääntöä.

– HTT-tarkastajaksi ei pääse kuka vain.

Hakijalta edellytetään 30 vuoden ikää,

hyvämaineisuutta ja rehellisyyttä sekä

riittävää käytännön kokemusta ja

ammattitaitoa. Lisäksi tavarantarkastajaksi

haluavan on suoritettava hyväksyttävästi

HTT-koe.

– Tavarantarkastustoimintaa valvotaan,

ja siitä on mahdollista valittaa.

8

Kuljetus & Logistiikka


Myrskyssä kaatuneita kontteja.

Kuva Arnold Kallio

Lastit ja ajoneuvot

syynissä

Keskuskauppakamarin tavarantarkastajia

on reilu 200.

Kullekin on määritelty se erityisala,

jolla ammattitaitonsa puitteissa

saa toimia. Erityisaloja on 20. Kymmenen

tavarantarkastajan erityisalana on

lastinkäsittely ja kuljetusvauriot. Kolme

tarkastaa pakkaamista ja pakkausmateriaaleja

sekä 25 moottoriajoneuvoja ja

raskasta kalustoa. Seuraavassa kolme

kuljetus- ja logistiikka-alan tavarantarkastajaa

kertoo työstään.

Sata autoa vaurioitui

myrskyssä

Merikapteeni Esa Anttio Kalajoelta

kertoo tavarantarkastajana tekevänsä

usein yhteistyötä toisen tarkastajan tai

asiantuntijan kanssa. Kun konttilastillinen

lämpökynttilöitä osoittautui kelvottomiksi,

löytyi yhteistyökumppaniksi

VTT:n laboratorio. Seuraavassa tositapauksessa

Anttio tekee yhteistyöstä toisen

tavarantarkastajan kanssa.

”Laivalastillinen autoja oli vaurioitunut

myrskyssä. Minut kutsutiin paikalle

tarkastajaksi, kun alus saapui

satamaan. Otin heti yhteyttä toiseen

HTT-tarkastajaan, joka on autoalan

erityisasiantuntija. Tarkastuksessa

minä otin kantaa tapaukseen aluksen

ja merenkulun näkökulmasta. Tutkin

laivapäiväkirjasta, millaiset olosuhteet

merellä oli matkan aikana. Selvitin, että

autojen väliin oli jätetty vain 10 senttiä

tyhjää tilaa, ja ne oli kiinnitetty ainoastaan

alustasta. Lausunnossani totesin,

että vallinneissa olosuhteissa autot alkoivat

pomppia lastiruumassa ja hankautuivat

toisiaan vasten. Sata autoa

vaurioitui.

Kun autot purettiin laivasta, alkoi

toisen tarkastajan työ. Tämä arvioi vahinkojen

määrää ja laatua. Jokainen

auto käytiin läpi, ja niistä tehtiin vahinkoraportti.

Yksityiskohtaisen luettelon

perusteella vakuutusyhtiö kilpailutti autojen

korjauksen kustannukset ja tiesi,

mitkä menevät lunastukseen.”

Esa Anttio,

HTT-tavarantarkastajana vuodesta 1994.

Erikoisalat:

-Alukset ammattikäyttöön

-Lastinkäsittely- ja kuljetusvauriot

-Rehut ja eläinruoat

-Vilja ja siemenet

Mikä on auton käypä

arvo?

Tavarantarkastaja Matti Aarniota Espoosta

on viime aikona eniten työllistäneet

raskaan kaluston käyvän arvon

määritykset. Niiden kasvanut määrä

heijastelee suoraan alan vaikeuksia ja

konkursseja.

”Käyvän arvon määritys tässä markkinatilaneessa

on erityisen haastavaa.

Kuljetus & Logistiikka 9


Käytetylle kuljetuskalustolle ei aina

löydy ostajaa, vaikka markkinoina olisi

koko Eurooppaa. Muutama vuosi sitten

minun piti määritellä käypä arvo muutaman

vuoden vanhalle tukkiautolle.

Käytetylle tukkiautolle ei juurikaan ollut

markkinoita Euroopassa. Suomessa

kysyntää ei ollut, ja myymättömiä autoja

seisoi autoliikkeissä. Toimivan auton

arvo ei voi olla nolla, mutta mikä se sitten

olisi. Lopulta löytyi tähänkin tilanteeseen

käypä arvo. Autosta purettiin

tukkivarusteet pois, ja alusta myytiin

arabimaihin.

Kuljetuskaluston arvon määrittelyyn

liittyviä ikävimpiä tilanteita ovat tapaukset,

joissa kuorma-auto menee lunastuskuntoon

alleajaneen itsemurhan tekijän

tuhoamana. Syytön osapuoli joutuu

helposti maksumieheksi. Auton käyttöarvo

yrittäjälle on varsin usein suurempi

kuin sen todellinen käypä arvo, joka

on esimerkiksi vakuutusten pohjana.”

Insinööri Matti Aarnio,

HTT-tavarantarkastajana vuodesta 1996.

Erikoisalat:

- Moottoriajoneuvot

- Matkailuautot ja -perävaunut

Koboltti vaihtui Kongossa

hiekaksi

Kokkolassa työskentelevä Stefan Wingren

aloitti tavarantarkastusuransa lastin

sidonta- ja tuenta-asioiden parissa.

Viimeiset parikymmentä vuotta hän on

Finnish Cargocontrol ltdn palveluksessa

ohjannut ja valvonut näytteiden ottoa ja

Kuljetusalalle on tarjolla useita tavarantarkastajan palveluita.

raaka-aineiden punnitusta suurteollisuudelle

Suomessa.

”Kerran Kokkolaan saapui raaka-ainetta

Kongosta. Sen piti olla kobolttiseosta,

mutta lastin sisällöstä heräsi epäilys.

Minut kutsuttiin paikalle, ja punnitsin

ensin säkit. Ne olivat samankokoisia,

mutta niiden paino vaihteli. Kokeilin

magneetin avulla säkkien sisältöä. Toisten

säkkien sisältö veti magneetin täyteen

ja osassa siihen tarttui vain vähän

pakattua ainetta. Osoittautui, että lastausta

oli valvottu huonosti Kongossa,

ja lastaajat olivat päässeet vaihtamaan

osan säkkien sisällöstä hiekkaan ja varastaneet

kalliin koboltin. Kun lastin

lähettäjä yritti saada pakkaajafirman

kiinni, ei sitä ollut enää olemassa.

Toisessa tapauksessa oli jälleen Kongosta

tullut kobolttihydroksidilasti, joka

ei vastannut tilattua. Annoin näytteidenotto-ohjeet

ja valvoin työtä. Välittäjä,

joka oli ostanut raaka-aineen Kongosta

halusi oman tarkastajan paikalle. Silloin

palattiin 1800-luvulle näytteenotossa

– se kesti viikkoja ja sitä tekemässä oli

parikymmentä miestä. Lopulta tilattiin

vielä puolueettomalta laboratoriolta

analyysit molempien näytteenottotapojen

näytteille. Osoittautui, että ohjauksessani

tehty näytteenotto poikkesi sen

tuloksesta vain 0,03 prosenttia.”

Stefan Wingren, HTT:n tavarantarkastuksia

1980-luvulta lähtien.

Erikoisalat:

- Pakkaaminen ja pakkausmateriaalit

- Lastinkäsittely- ja kuljetusvauriot


Satamissa voidaan tutkia lastin kunto tavarantarkastuspalvelun avulla.

10

Kuljetus & Logistiikka


Pidämme, minkä lupaamme.

10,4 % pienempi dieselin kulutus 1 121 kaksintaistelussa. *

Actros. Kiistatta kokonaistaloudellisin pitkän matkan kuorma-auto.

Mercedes-Benz on Euroopan markkinajohtaja yli 16-tonnisten kuorma-autojen painoluokassa – eikä aiheetta.

Asiakkaat ympäri Eurooppaa ovat testanneet Actrosia tien päällä Fuel Duel -kulutustesteissä ja verranneet tuloksia

omiin nykyisiin autoihinsa. Tulokset ovat vakuuttaneet: Actros on voittanut yli 90 % vertailuista keskimäärin

10 % pienemmillä kulutuslukemillaan. Kaksintaistelut jatkuvat ja Suomessa ne alkoivat keväällä.

Tutustu ja lue lisää: www.fuelduel.fi

*Tilanne 18.5.2015: keskikulutus Euro V ja Euro VI -moottoreilla ajettuna. 5 579 885 ajokilometriä ja 1 121 kaksintaistelua.

www.mercedes-benz.fi/kuorma-autot

Tervetuloa osastollemme 6d48.


Parasta suomalaisiin

olosuhteisiin

• Huoltoväli jopa 2000 tuntia

• Pieni polttoaineen kulutus

• Paras jälleenmyyntiarvo

• Edullinen huolenpitosopimus

MYYNTI JA MAAHANTUONTI

Eero Alanne, 0400-615 606

Ilmari Jantunen, 050-563 7358


Ville Sulonen näkee Blue Water Shippingin

Vantaan konttorin suurelta näytöltä, missä

kuljetuksia hoitavat autot kulloinkin liikkuvat.

Kokonaisvaltainen huolinta

nostaa asiakkaan katetta

Blue Water Shipping Oy on poikkeus suurten kansainvälisten kuljetus- ja huolintaliikkeiden

joukossa. Pörssiin listautumisen sijaan sen toimintaa ohjaa säätiö. Kuljetuksia hoidetaan

pitkäjänteisesti ja kokonaisvaltaisesti perusrahdista haastaviin projektikuljetuksiin.

K

errostalon korkuinen risteilijä

lipuu verkkaisesti satamaan.

Bahamalaiset palmunlehdet

tuskin viitsivät värähdellä laiskanlämpimässä

ilmavirrassa. Näennäisen kiireettömyyden

taustalla on kuitenkin tehty

paljon työtä. Risteilijä on satamassa kaksi

viikkoa, jolloin siihen on asennettava

usean suomalaisen yrityksen tuotteet laivakeittiöstä

ilmastointilaitteisiin.

Kuljetus- ja huolintaliike Blue Water

Shipping on koonnut sitä ennen yhteen

toimittajien tavarat, hoitanut tullaukset

ja kuljetukset, jolloin kaikki lähetykset

saapuvat samanaikaisesti ja ajallaan

alukselle.

– Projektikuljetuksissa aikaikkuna

on usein todella lyhyt. Tiedämme olla

valmiina, koska olemme yhteydessä

aktiivisesti varustamoon. Se helpottaa

asiakkaidemme työtä, sillä heidän ei tarvitse

jokaisen tehdä erikseen samaa työtä,

Blue Water Shippingin myyntijohtaja

Ville Sulonen kertoo.

Kuljetukset elintarvikkeista

kaivoskoneisiin

Laivanrakennusteollisuuden kuljetusten

lisäksi Blue Water Shipping kuljettaa oikeastaan

mitä tahansa ihminen on keksinyt

tarvitsevansa. Perusrahdin lisäksi

hoidetaan vaativia projektikuljetuksia,

kuten valtavia tuulivoimaloiden runkoja

ja osia, kaivos- ja konepajateollisuuden

koneita ja laitteita. Samoin teillä,

merillä ja tarvittaessa lentäen kulkevat

lämpösäädellyt elintarvikkeet. Puolustusvoimien

kalustoakin on tuotu.

– Olemme tehneet puolustusvoimien

kanssa yhteistyötä Pohjoismaiden yhteisharjoituksissa.

Maailmalla liikkuu

paljon puolustusvoimien harjoituskalustoa,

varaosatoimituksia ym., Sulonen

luettelee.

Myös kaivosteollisuus kuuluu Blue

Water Shippingin projektipalettiin. Ylikokoiset

vientiin menevät koneet harvoin

Kuljetus & Logistiikka 13


mahtuvat konttiin, jolloin on tunnettava

ja taidettava muut kuljetuskeinot.

– Oil&Gas-sektorin kuljetukset ovat

meillä olleet Suomessa aika pientä, mutta

sillä alalla on paljon potentiaalia. Blue

Water Shippingillä on sillä alalla erikoisosaamista,

ja Tanskan pääkonttorilta

löytyy oma oil&gas –yksikkö, joten tähän

alueeseen satsaamme tulevaisuudessa lisää.

Paljon jo tehdäänkin. Jos kotona jääkaapista

löytyy muuta kuin valo, ainakin

joku osa ruuasta ja juomasta on todennäköisesti

Blue Water Shippingin kuljettamaa.

Liiketoiminta

kaksinkertaistui

Blue Water Shipping on monelle suomalaiselle

melko tuntematon, sillä se ei

ole kauaa toiminut Suomessa. Ensimmäinen

konttori avattiin vuonna 2008.

Henkilökunta ja liiketoiminta kaksinkertaistuivat,

kun Blue Water Shipping osti

suomalaisen Wikeström & Krogiuksen

vuonna 2013.

Nyt työntekijöitä on 40 ja firmalla on

toimistot Vaasassa, Vantaalla ja Turussa.

Tavaraa on kuljetettu koko Suomeen,

Lappia ja itää myöden.

Isojen huolintaliikkeiden joukossa

Blue Water Shipping on poikkeus, sillä

se ei ole listautunut pörssiin. Toimintaa

ohjaa tanskalainen säätiö Blue Water

Foundation, joka omistaa 75 prosenttia

yrityksestä. Yrityksen perustaja Kurt

Skov perheineen omistaa loput.

– Säätiö investoi yritykseen ja on

tehnyt toimintamme vakaaksi ja turvalliseksi.

Blue Water Shipping ei ole pörssiyhtiö,

joka kotiuttaa voitot ja jakaa ne

osakkeenomistajille, Sulonen kertoo.

Säätiön sääntöihin on kirjattu kolme

peruspilaria. Yritystä ei koskaan myydä,

nimi säilyy ja pääkonttori sijaitsee Tanskan

Esbjergissä.

– Se halvin kontti saattaa seilata merillä

pisimpään ja tavarantoimitus myöhästyy.

Huomio kannattaa kiinnittää koko

toimitusketjuun (Supply Chain Management,

SCM), Sulonen vinkkaa.

Siitä on kyse esimerkiksi silloin, kun

Blue Water Shipping kokoaa Shanghaista

Suomeen lähtevään konttiin useamman

paikallisen toimittajan tuotteet.

Kuljetuskulut ovat silloin edullisemmat

kuin jokainen yrittäjä lähettäisi tavaran

erikseen kappaletavarana.

Hyvä logistiikka voi pidentää tuotteen

myyntiaikaa. Blue Water Shippingin yhteistyökumppani

Cargo Services Far East

valokuvaa tuotteen jo tavarantoimittajan

tehtaalla, jolloin kuvat saadaan tilaajan

verkkokauppaan tai myyntiesitteisiin

heti. Kun kontti on viiden viikon kuluttua

Suomessa, tuotteet on jo parhaassa

tapauksessa myyty. Tämä auttaa etenkin

sesonkituotteiden kauppaa, jossa myyntiaika

on lyhyt. •

Blue Water Shipping

- 65 toimistoa ympäri maailmaa

- tullaus- ja satamapalvelut

- hoitaa normaalirahtia ja projektikuljetuksia

- on lähes ainut operaattori Pohjois-

Atlantin kuljetuksissa Islantiin ja

Grönlantiin.

Myyntikuvaus jo

tehtailla

Logistiikan hallitseminen ei ole yrityksissä

aina helppoa. Esimerkiksi halvin

kontti Shanghaista ei välttämättä takaa

eniten voittoa firmalle.

Ville Sulonen on tehnyt omalta osaltaan

Blue Water Shippingiä suomalaisille

tunnetuksi, sillä mies liikkuu ahkerasti

messuilla ja asiakkaiden luona.

14

Kuljetus & Logistiikka


Container


Fransilla

on vauhti

päällä

Nuori ja kasvava Frans Logistics Solutions Oy on muuttanut

kolmen vuoden aikana kolme kertaa. Jokaisella kerralla

on siirrytty suurempiin toimitiloihin, sillä logistiikka-alan

perheyrityksessä painellaan reipasta vauhtia. Toukokuun alusta

Frans Logistics Solutionsista tuli Fennowayn alueliikennöitsijä.

Turussa sijaitsevalla, kuljetus,

terminaali- ja varastopalveluja

tarjoavalla Frans Logistics Solutionsilla

on historiaa vasta kolme vuotta,

mutta tarina on kertomisen arvoinen.

Koko homma alkoi oikeastaan jo paljon

aikaisemmin. Aloitetaan vaikka siitä,

kun entinen kuorma-autonkuljettaja, varastotyöntekijä,

auto- ja kuljetusteknikko

sekä insinööri Sanna Koskinen sai

liikenteenhoitajan työpäivänsä valmiiksi

Helsingissä. Sen jälkeen hän riensi Turun

junaan ja sen jälkeen kuorma-auton

rattiin. Yövuoro alkoi.

– Välimatkan takia teki mieli päästä

Turkuun töihin. Sain paikan Lillbacka

Logisticsilta, jossa tykkäsin olla tosi paljon,

Sanna kertoo.

Samalla mielen sopukoissa uinui unelma,

joka oli itänyt lapsesta asti. Jonakin

päivänä Sanna halusi tehdä itselleen töitä

yrittäjänä. Voisi vaikka perustaa terminaalin

sataman lähistöön.

Logistiikkaa pellon laidalla

Puhelimen pirinä piti kuitenkin huolen,

ettei töissä haaveiltu. Langan päässä oli

Hannu-Pekka Hirvonen, ajojärjestelijä,

joka hoiti Lillbackan yhteyksiä.

Miehellä oli kertynyt työhistoriaa satoja

tuhansia kilometrejä ajettuaan kuormaautoa

Suomessa ja Länsi-Euroopassa.

Työuransa hän oli aloittanut jo poikasena.

Hannu-Pekka keräsi kaverinsa kanssa

kukkia pellolta pahvilaatikkoon. Sen

he kuljettivat tien varteen, jossa myivät

kimppuja ohikulkijoille.

Puhelut Sannan kanssa kestivät yhä

kauemmin.

– Siinä taisi tapahtua ”omasta kuormasta

syöminen”, Hannu-Pekka hymyilee

ja vilkaisee vieressään istuvaa Sannaa,

nykyistä rouva Hirvosta.

Unelma todeksi

Kun Sanna ja Hannu-Pekka kohtasivat,

he huomasivat jakavansa saman haaveen.

Ajatus omasta yrityksestä sai siivet

alleen.

Kun myös Finnvera ja starttirahan

myöntäjät pitivät Hirvosten ajatusta

yrityksen perustamisesta hyvänä, Frans

Logistics Solutions Oy aloitti toimintansa

Edellisessä toimipisteessä olleiden hyllyjen päätyjä, törmäyssuojia ja

palkkeja pystyttiin hyödyntämään Messinginkadun varastossa,

jossa hyllyt rakennetaan korkeammalle.

16

Kuljetus & Logistiikka


vuonna 2012.

– Silloin oli selvää, että perustamme

tilat Turun Sataman läheisyyteen, Hannu-Pekka

kertoo.

Terminaalin lisäksi vuokrattiin varastotilaa.

Kiinnostuneita asiakkaita oli heti,

mutta silti pari ensimmäistä viikkoa

hirvittivät Hirvosia. Ennen ensimmäisiä

toimituksia 1 400 neliömetrin varasto

kumisi tyhjyyttään. Samaan aikaan

taantuma hiljensi satamien liikennettä.

Fennoway kumppaniksi

Terminaalille ei ollut heti aluksi niin

paljon kysyntää kuin Hirvoset toivoivat,

Yrittäjä Sanna Hirvonen on pitänyt

kuorma-autokorttinsa voimassa, sillä

nainen tarttuu edelleen tarvittaessa

jakeluauton ohjaksiin.

Kuljetus & Logistiikka 17


mutta varastotilalle oli käyttöä. Asiakkaille

oli etua, kun Frans Logistics Solutions

pystyi yhdistämään varasto- ja

terminaalipalvelut.

– Asiakkaalle lähtee tavara suoraan

hyllystä terminaaliin, eikä sitä tarvitse

hakea mistään erillisestä varastosta.

Säästyy ikään kuin yksi työvaihe, sillä tavara

lähtee suoraan meiltä kuljetusputkeen,

Hannu-Pekka kertoo.

Sitten kuviot laajenivat. Fennoway otti

yhteyttä Hirvosiin ja ehdotti yhteistyötä.

Koko maan kattava Fennoway-verkosto

tarvitsi terminaalia Turussa.

– Olimme heidän yhteydenotostaan

iloisia. Saimme sitä kautta lisää terminaaliasiakkaita,

joista haaveilimme, Sanna

kertoo.

Fennowayn avulla kuljetukset hoituivat

tehokkaasti ja kattavasti koko Suomeen.

Yhteistyö edellytti toimitilojen

muuttamista toiseen paikkaan. Frans

Logistics Solutions vuokrasi Turun Sataman

läheisyydestä isomman 1 600 neliömetrin

tilan ja terminaalin.

Frans Logistics Solutionsin kautta saa

koko maan kattavia kuljetuksia. Toukokuun

2015 alusta lähtien yritys on toiminut

Fennowayn alueliikennöitsijänä eli

hoitaa koko Varsinais-Suomen jakelut.

Asiakkaille parempi sijainti

Kolmannen toimintavuotensa alussa

Hirvoset huomasivat asiakkaidensa kuljetusten

liikkuvan pääasiassa pääkaupunkiseudulta,

ulkomaankuljetusten

Hangosta, Turusta ja Naantalista.

Helsingin suunnasta ajavien piti kiertää

Turun kaupunki päästäkseen terminaaliin,

ja samaan aikaan Turun sataman

toiminta tuntui hiipuvan entisestään.

Ajatus kolmannesta muutosta tuntui

yhä järkevämmältä.

Koska Hirvoset ovat toiminnan ihmisiä,

Frans Logistics Solutions oli pakannut

tavaransa jo huhtikuun alussa 2015

ja vuokrannut entistä toimivammat tilat

Helsingin ohikulkutien varrelta Turusta.

Neliöitä on 2 000, optio 1 000 lisäneliömetriin

ja hallikorkeutta 6,5 metriä eli yli

tuplasti enemmän kuin ensimmäisessä

varastossa. Laitureita on seitsemän.

– Olemme kasvaneet paitsi leveysmyös

korkeussuunnassa. Tilat sopivat

meille täydellisesti. Nyt on hyvä, että on

taas tilaa, mitä vuokrata, Hannu-Pekka

sanoo.

Yritykseltä hoituu hyllytys, varastointi,

lavoitus, tullaus kuin tarvittaessa koko

logistinen ketju asiakkaan puolesta.

”Pystyy keskittymään”

Perheyrityksen vahvuudeksi on Fransilla

muodostunut ketteryys ja epäilemättä

myös Hirvosten reipas ja palvelualtis ote

työntekoon.

Jos yksikkö tulee lauantaiaamuna

Suomeen, jompikumpi Hirvosista tulee

yleensä töihin. Silloin tavara pystyy jatkamaan

matkaansa jo lauantaina, eikä

makaa autossa maanantaiaamuun.

Frans Logistics Solutionsilla on itsellään

12 tonnin jakeluauto, jonka koko

sivu aukeaa lastausta ja purkua varten.

Sillä hoituvat myös ADR-kuljetukset.

– Toukokuun alussa meille tuli toinenkin

jakeluauto, jolla onnistuvat myös

lämpösäädellyt kuljetukset. Se on samantapainen

kuin ensimmäinen, mutta

isompi, Sanna kertoo.

Hänen mielestään on hyvä, että he näkevät

kuljetettavan tavaran.

– Tässä näkee oikeasti kuinka paljon

erilaista tavaraa liikkuu. Jos istuu vain

toimistossa, ei välttämättä näe, että kuljetettava

lava voi olla sellainen, ettei trukin

piikkejä saa läpi kuin yhdestä suunnasta,

Sanna toteaa.

– Pienessä yrityksessä pystyy keskittymään

paremmin asioiden hoitoon.

Hannu-Pekalla on ollut hyviä oivalluksia.

Hän on esimerkiksi huomannut yhdistää

samaan suuntaan meneviä kuljetuksia

ja ehdottanut sitä asiakkaille. Pois se on

meiltä, mutta uskon, että asiakas arvostaa

sellaista työtä, Sanna kertoo.

Kun Hannu-Pekalta kysyy, millainen

yritys Frans Logistics on viiden vuoden

kuluttua, miehen kasvoille ilmestyy haaveileva

hymy.

– Suurempi se varmaan on, hän sanoo.

Siihen on helppo uskoa, jos jatkossakin

mennään eteenpäin samaa vauhtia.


18

Kuljetus & Logistiikka


General

Cargo

Port Services

& Agency

Oil, Gas &

Industrial Projects

Wind

Logistics

Reefer

Logistics

Marine

Logistics

Kaikki logistiikkaratkaisut yrityksellesi,

yhdeltä kumppanilta

Blue Water Shipping tarjoaa kaikki logistiset palvelut yrityksellesi, olipa kyseessä

meri- tai lentokuljetus, Euroopan tai kotimaan maantiekuljetus tai varastologistiikka.

Asiakaskohtaisesti räätälöitävät palvelumme muotoutuvat juuri Sinun toiveidesi mukaan.

Blue Water Shipping A/S | www.bws.dk


www.mantruckandbus.fi

Suvanto Trucks on uusi MAN-myyjä

Länsi-Suomessa.

Tervetuloa vanhat ja uudet asiakkaat tutustumaan ja tekemään kauppaa

MAN-tuotteista. Meiltä saat monipuoliset sekä edulliset rahoitusvaihtoehdot

ja vaihdossa meille kelpaa kaikki kaivinkoneista kuorma-autoihin.

Oheisiiin varastoautoihin tarjoamme leasingtarjouksen ja 3 vuoden lisäturvan autolle.

Man TGX 26.520 6x2 - 36 kk leasing

Rahoitettava määrä

yhteensä: 119.000 €

Maksukauden vuokra: 2.240,68 €/kk

MAN 35.560 8x4 Tridem - 48 kk leasing

Rahoitettava määrä

yhteensä: 129.000 €

Maksukauden vuokra: 1.994,19 €/kk

Man TGS 18.320 - 36 kk leasing

Rahoitettava määrä

yhteensä: 87.000 €

Maksukauden vuokra: 1.624,95 €/kk

Maximi kilometrisuorite 130.000 km/vuosi. Esimerkkihinnat on alustojen hintoja ilman päälirakenteita.

Pollenkuja 6, 20380 Turku

suvantotrucks@hotmail.com

www.suvantotrucks.com

Eetu Suvanto 044 5567 887

Mikko Seppälä 0400 179 424

Timo Suvanto 040 1285 885


LogiApps-optimoinnin

soveltuvuus ja hyödyt

pienpakettien jakelussa

Pienpakettien jakelu on erityisen haastava toimialue reittien suunnittelun kannalta: päivän

toimitukset tiedetään lopullisesti vasta samana päivänä, joten reitit on laadittava nopeassa

aikataulussa. Käyntien on tapahduttava yritysten aukioloaikojen puitteissa, ja lisäksi

yksityisasiakkailla on omat, yksilöllisesti sovitut aikaikkunansa.

L

ogiApps-toiminnanohjausjärjestelmän

optimointipalvelu osaa

reitittää käytettävissä olevat ajoneuvot

niin, että toimitukset tapahtuvat

annettujen aikaikkunoiden puitteissa ja

ajoneuvojen yhteenlaskettu ajoaika minimoituu.

Järjestelmän soveltuvuutta

pienpakettien jakelussa toimivan asiakasyrityksen

käyttöön tutkittiin osana

Jyväskylän Ammattikorkeakoulun logistiikan

koulutusohjelmaan tehtyä opinnäytetyötä.

Työssä tutkittiin kahta asiaa:

1) millaisia säästöjä optimointipalvelun

suunnittelemalla reitityksellä on mahdollista

saavuttaa verrattuna ajojärjestelijän

tekemään reittiin ja 2) millaisia kehitystarpeita

optimointipalvelu vielä tarvitsee,

kun kyseessä on pienpakettien jakelu.

Asiakasyrityksessä on käytössä toimitusten

puoliautomaattinen jaottelu ajoneuvoille

postinumeron perusteella, miltä

pohjalta ajojärjestelijä laatii ajoneuvoille

päivän reitit. Kun toimitusten jaottelu

ajoneuvoille pidettiin samana, mutta

annettiin optimointipalvelun muodostaa

kullekin autolle ajojärjestys, saavutettiin

6 - 11 prosentin säästöt ajokilometreissä

jokaisen tutkitun päivän osalta. Kokeiltiin

myös vaihtoehtoa, jossa algoritmi

muodostaa reitityksen ilman postinumeron

perusteella tehtävää ennakkoasetusta

tai vyöhykemäärittelyä, mutta tehtävä

osoittautui algoritmille haastavaksi, eikä

säästöjä ajojärjestelijän laatimaan suunnitelmaan

verrattuna juurikaan saatu.

Tehokkaimmaksi ratkaisuksi osoittautui

kuitenkin kolmas vaihtoehto, ihmisen ja

algoritmin yhteistyö, jossa suunnittelija

muodosti ensin vyöhykkeet ajoneuvoille

ja sen jälkeen annettiin optimointisovelluksen

toteuttaa reititys. Tällä menettelyllä

päästiin 8 - 15 prosentin säästöihin

ajokilometreissä jokaisena tutkittuna

päivänä. Lisäksi kolmena päivänä viidestä

käyttöön tarvittaisiin yksi tai kaksi autoa

aiempaa vähemmän.

Tutkimus osoitti vyöhykemäärittelyn

tärkeyden pienpakettien jakelussa. Lisäksi

osoitteiden käsittelyyn liittyy paljon

aikaa vievä käsityötä, mikä on ongelmallista,

koska jakelusuunnitelman tulee valmistua

yleensä kahden tunnin kuluessa.

Sinänsä itse optimointilaskenta kestää

vain muutaman minuutin.

Asiakasyrityksen edustaja koki positiivisena

optimoinnin antaman tuloksen.

Saadakseen maksimaalisen hyödyn palvelusta,

asiakasyrityksen olisi siirryttävä

LogiApps-toiminnanohjausjärjestelmän

käyttöön, tai muutoin integroitava se

kiinteäksi osaksi ajojärjestelyprosessia.

Tähän ei ole kuitenkaan vielä päätetty

ryhtyä, koska asiakasyrityksellä on jo

pitkälle räätälöity toiminnanohjausjärjestelmä.

Tutkimuskohde oli silti hyödyllinen

kaikille osapuolille. LogiApps sai

tarvittavaa tietoa sovelluksen jatkokehittelyyn,

asiakasyritys rehellistä ja oikeaa

tietoa optimoinnin mahdollisuuksista

sekä tutkimuksen toteuttaja paljon lisää

tietoa jakelun optimoinnista. •

Juuso Horppu, LogiApps

Jyri Leskinen, LogiApps

Hannu Lähdevaara, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Panu Silvasti, LogiApps

Juuri logistiikkainsinööriksi

valmistuva Juuso Horppu tutki

opinnäytetyössään reittien optimoinnin

hyötyjä pienpakettien jakelussa.

Kuljetus & Logistiikka 21


Elektroninen turvatarra

suojaamaan arvolähetyksiä

VTT on kehittänyt yhdessä EU-hankekumppaneiden kanssa

sähköisen turvatarran, jolla voidaan tulevaisuudessa suojata

arvolähetyksiä ja lisätä tuoteturvallisuutta.

Sensorein varustetun turvatarran avulla lähettäjä ja

vastaanottaja voivat varmistaa esimerkiksi, että

tuotepakkaus on koskematon ja tuote alkuperäinen.

Aiemmin elektroniikkaa on liitetty painamalla vain

muovitarroihin, mutta VTT:n menetelmin voidaan nyt

valmistaa myös ympäristöystävällisempiä paperisia

turvatarroja.

Sekä logistiikkayritykset että vähittäiskauppa

etsivät uusia keinoja

suojata lähetykset, suojautua

väärennöksiä vastaan ja varmistaa,

että tuote ei ole pilaantunut kuljetuksen

aikana. VTT:n kehittämällä rullalta rullalle

-teknologialla elektronisia virtapiirejä

ja sensoreita voidaan liittää painamalla

suoraan erilaisille materiaaleille

ja tuottaa näin uudenlaisia turvatarroja

lähetysten sinetöintiin ja tuotteiden alkuperäisyyden

varmistamiseen.

"VTT on toteuttanut rullalta rullalle

-tekniikoiden avulla paperille turvaelementin,

jota voidaan hyödyntää lähetysten

koskemattomuuden valvonnassa.

Projektipartnerit ovat selvittäneet turvaelementin

kierrätettävyyttä ja sopivuutta

olosuhteiden kesyttäjä

22

Ota yhteyttä:

puh. 010 835 5450

lumikko@lumikko.com

www.lumikko.com

Kuljetus & Logistiikka


logistiikkaketjuun, joten toimiva paketti

on kasassa", kuvailee VTT:n erikoistutkija

Liisa Hakola EU:n rahoittaman RO-

PAS-hankkeen tuloksia. "Projektipartneri

ITENE on tutkimuksissaan todennut,

että turvaelementin komponenteilla ei

ole merkittävää vaikutusta kierrätyskuidun

optisiin ja mekaanisiin ominaisuuksiin.

Johtavia painovärejä on käytetty sen

verran vähän, että niidenkin vaikutus on

häviävän pieni", Hakola toteaa.

Turvatarra koostuu paperitarrasta,

johon on liitetty patteri ja kaksi värillistä

led-valoa. Tarran merkkivalo kertoo

avaustilanteessa, onko lähetys avattu aiemmin

kuljetuksen aikana.

VTT osoitti ROPAS-hankkeessa, että

elektroniikan rullalta rullalle -painatus

soveltuu myös paperisten turvatarrojen

valmistukseen. Tämä parantaa tuotannon

kustannustehokkuutta ja tarrojen

ympäristöystävällisyyttä sekä soveltuvuutta

massatuotantoon.

Turvatarralle etsitään nyt soveltajia.

Espanjalainen logistiikka-alan hankekumppani

Loginser testasi hankkeessa

turvatarran toimivuutta omissa lähetyksissään.

Tarra soveltuu myös esimerkiksi

diagnostiikkayritysten käyttöön. •


Kouvolan kautta kulkee noin

750 000 tonnia tavaraa vuosittain.

Jättijuna Kouvolasta

Kaukoitään nopeuttaisi

tavaraliikennettä

Kouvolassa suunnitellaan junayhteyttä Kaukoitään, jolla kulkisi

1 100 metriä pitkä rahtijuna. Sen toteutuessa tavara liikkuisi

lähes puolta nopeammin kuin meritse.

Samantapaisia haaveita on ollut

Suomessa aiemmin, ja on muutama

niitä yrittänyt toteuttaakin.

Pitkien junien vetäminen Venäjän halki

on kuitenkin tyssännyt siihen, että rahtia

ei ole ollut Suomesta riittävästi. Säännöllinen

liikenne ei ole ollut taloudellisesti

kannattavaa.

Kouvolassa ollaan kuitenkin lähempänä

Kaukoidän rahtijunayhteyden toteutumista

kuin koskaan Suomen historiassa.

Alueelle on muuttanut logistiikkaalan

yrityksiä niin, että Teholan ja Kullasvaaran

logistiikka-alueet alkavat olla

täynnä. 130 hehtaarin alueella on noin

90 yritystä. Raideverkostoa on rakennettuna

logistiikka-alueelle yli kymmenen

kilometriä, ja alueen läpi kulkee noin 750

000 tonnia tavaraa vuosittain.

Kouvola Innovation Oy:n kehittämispäällikkö

Simo Päivinen uskoo, että

rahtimäärä alkaisi olla riittävä.

Myös ylemmällä tasolla luotetaan kaupungin

vetovoimaan: EU kelpuutti Kouvolan

ainoaksi suomalaiseksi rautateiden

terminaalikeskukseksi ydinverkossa, jota

parhaillaan rakennetaan Euroopassa.

Nyt menoa on vauhditettu RRT (Rail

Road Terminal) –hankkeella, jonka rahoitushakemuksen

Kouvola Innovation

ja Kouvolan kaupunki jättivät helmikuun

lopulla EU:lle.

– Se tarkoittaa kansainvälisen luokan

rahtikylän luomista. Kouvolassa yhdistyisivät

eri kuljetusmuodot. Ajatuksena

on, että intermodaali-terminaali olisi

valmis vuoteen 2020 mennessä, Päivinen

kertoo.

Vaihtoehtoreitteinä

Kazakstan ja Valko-Venäjä

– Tavaraliikenne Skandinavian maista

voitaisiin johtaa Kouvolaan, jossa

se koottaisiin Venäjän halki kulkeviin

kokojuniin. Tällöin voimme hyödyntää

raideleveyttä, joka on sama Suomessa ja

Venäjällä.

Junarahti on kalliimpi kuin merirahti,

mutta rautateitse tavara liikkuu lähes

puolet ripeämmin.

– Trans-Siperiaa on pidetty ainoana

reittivaihtoehtona, mutta olemme tutkineet

muitakin reittejä. Kazakstan on

hyvä vaihtoehto samoin Valko-Venäjä.

Silloin emme olisi vain yhden reitin varassa,

Päivinen pohtii.

Suomessa pisimmät junapituudet ovat

925 ja 1100 metriä. Ulkomailla ajetaan

jopa 1 500 metrin pituisilla junilla.

24

Kuljetus & Logistiikka


Suomen ensimmäinen

logistiikkakeskuksen

yrittäjäyhdistys

EU kelpuutti Kouvolan ainoaksi suomalaiseksi rautateiden terminaalikeskukseksi

ydinverkkoonsa.

Sellaisen Päivinen näkisi mieluusti

lastattavan kohti itää myös Kouvolasta.

Vie todennäköisesti kuitenkin useamman

vuoden, ennen kuin 1 500 metrin juna

halkoo suomalaista maisemaa.

– Mitä isompi kokonaisuus, sitä enemmän

yksittäiset rahtikustannukset tippuvat,

kehitysjohtaja perustelee.

Yrittäjät kannattivat

älylogistiikkaa

Kouvola Innovation ja Kouvolan kaupunki

ovat tehneet parhaansa luodakseen

kansainväliselle Rahtikylälle ja logistiikan

alan yrityksille hyvät puitteet ja infrastruktuurin.

– Sijainti liikenteen solmukohtana

tuo alueelle mielenkiintoa. Me luomme

mahdollisuuksia, mutta emme rakenna

rakennuksia. Yritykset tekevät päätökset.

Minusta heidän kuulemisensa on äärimmäisen

tärkeää, jotta osaamme huomioida

oleelliset asiat.

Viime syksynä Kouvolassa järjestettiin

työpaja, jossa kysyttiin yrittäjien mielipidettä

alueen tulevaisuudensuunnitelmista.

– Yrittäjät näkivät rautatien mahdollisuutena

samoin älylogistiikan ja infrastruktuurin

nykyaikaistamisen. Pyrimme

saamaan kaikki toimijat rautatieyhteyden

Kouvolan logistiikka-alueelle perustettiin

Teholan yrityspuiston yrittäjäyhdistys

joulukuussa 2013, jolloin se oli

ensimmäinen logistiikkakeskuksessa

toimiva yrittäjäyhdistys Suomessa.

Yhdistys on osoittautunut hyödylliseksi.

– Alueen yrittäjien kesken on löytynyt

paljon synergiaetua. Esimerkiksi

lumitöiden suhteen kaikkien ei kannata

hankkia omaa kalustoa, vaan

se voidaan hoitaa yhdessä. Samoin

yhteistyötä on tehty muun muassa

koulutuksen ja turvapuolen asioiden

kanssa, Päivinen kertoo.

Keskittämällä kilpailutusta alueen

yhdistykset ovat saaneet kustannussäästöjä

ja pystyneet vaikuttamaan

paremmin päätöksentekoon. •

päähän, Päivinen toteaa.

Jo nyt alueen yritykset ovat keskittäneet

palveluja alihankkijoille. Lastinkäsittelyssä

kaikki yrittäjät eivät ole hankkineet itse

kalliita erikoislaitteita, kuten kurottajia

konttien siirtelyyn, vaan voivat ostaa palvelun

kurottajan hankkineelta yritykseltä. •

Kuvat: Kouvola Innovation

24.9.2015

TEEMAT 2015: HUBIT JA CORRIDORIT

• KORKEATASOISIA PUHEENVUOROJA

• TUOREITA NÄKÖKULMIA

• ARVOKKAITA KONTAKTEJA

Ryhdy

yhteistyökumppaniksi

ja varmista organisaatiosi

näkyvyys seminaarissa.

Toimi ripeästi,

sillä paikkoja on rajoitetusti!

railforum.fi

Ohjelmassa:

Kuljetus & Logistiikka 25


JotBarin työajanseurantasovellus tuo mobiilisti näkyväksi koko palveluketjun

siitä lähtien, kun työntekijä lähtee varastosta.

JotBar liikkuvan työn seuranta kirjaa:

Missä olit, kuinka

kauan ja mitä teit

Mobiili työajanseuranta auttaa

hallitsemaan logistiikkaketjun

osaset. Sen avulla koko

palvelupaketin hinnoittelu

helpottuu.

Teksti: Virpi Adamsson

L

ogistiikkaketjuun sisältyy nykyään

entistä enemmän palveluja.

Työnseurantaratkaisuilta vaaditaan

entistä enemmän, jotta koko palvelupaketti

pystytään hinnoittelemaan

oikein. Espoolaisyritys JotBar Solutions

Oy kehittää logistiikka-alalle sopivia työkaluja

työnseurantaan.

JotBarin toimitusjohtaja Krister Juselius

kuvailee kuljetus- ja logistiikkaalan

kehitystä sanomalla, että logistiikka

ei usein ole enää pelkkää logistiikkaa.

– Nykyään varastointiin ja kuljetukseen

liittyy usein muitakin palveluja.

Kuljettaja saattaa asentaa tuotteita ja

täyttää hyllyjä. Logistiikkaketju ei lopu

siihen, että tuote tuodaan asiakkaalle.

Asiakkaalle tehdään myös työtä.

Koko palveluketju

näkyväksi

Juselius antaa esimerkiksi LVI-yrityksen,

joka ennen toimitti vain putkia ja nyt tarjoaa

ne valmiiksi asennettuina. Tai laserlaitteiden

kasettien toimittajan, joka nykyään

vie vanhat pois ja tuo uudet tilalle.

Ennen tuotteet tilattiin tukusta, josta ne

toimitettiin postitse tai kuljetuksena perille.

– Nyt sovitaan palvelu, jossa tietyin

väliajoin tarkistetaan tuotteiden riittävyys

tai toimittaja saa signaalin tuotteen

loppumisesta. Tuotteeseen liittyvät

palvelut kuuluvat olennaisesti pakettiin

saman logistiikkaketjun sisällä. Kaikki

tämä pitää osata hinnoitella kustannustehokkaasti.

JotBarin työajanseurantasovellus

mittaa, mistä koko palvelupaketti muodostuu

ja mitä sen toimittamiseen kuluu

aikaa. Mobiilisti se tuo näkyväksi koko

ketjun siitä lähtien, kun työntekijä lähtee

varastosta.

Sovellus kirjaa työajan, tehdyn työn,

käytetyt tavarat ja tuotteet. Se tallentaa

myös paikkatiedot, jolloin voidaan helposti

laskuttaa tehty työaika kultakin

asiakkaalta tarkasti ja tietää missä työtä

on tehty milloinkin.

Leimaus älypuhelimella

Jotbar on edelläkävijöitä mobiilileimauksen

kehittämisessä, sen alustariippumaton

HTML5-pohjainen sovellus työajanseurantaan

vastaa nykyajan tarpeita

työajan ja logistiikan seurannassa. Vanhanaikainen

kellokorttisysteemi ei toimi

liikkuvassa työssä.

– Käyttäjäystävällinen mobiilileimauksemme

on helpottanut monen liikkuvaa

työtä tekevän työajanseurantaa, sillä

leimaus tapahtuu yhdellä painalluksella

älypuhelimella tai tabletilla.

26

Kuljetus & Logistiikka


Työntekijälle on kätevää merkitä

työtunnit mukana kulkevalla laitteella.

Helppo mobiilisovellus ei vaadi työntekijältä

manuaalista kirjanpitoa ja

syöttämistä järjestelmään jälkeen päin

tietokoneella, vaan leimaus tapahtuu

silmänräpäyksessä. Se ei myöskään jää

tekemättä, sillä sovellukseen voi asettaa

muistutuksen.

Tuo selvää säästöä

Juselius kuvailee Suomen olevan palveluyhteiskunnan,

jossa työn tekemisestä

maksetaan palkkaa ja siitä laskutetaan.

Molemmissa tarvitaan tarkkaa kirjaamista:

mitä tehdään ja kuinka paljon

kuluu aikaa. Näiden pohjalta pystytään

selvittämään, mitä työ tuottaa.

– Työajanseuranta on työn tuottavuuden

kehittämiselle ehdottoman tärkeä

väline, mutta huonosti toteutettuna

se voi tulla kalliiksi yritykselle. Työajan

ja työvaiheiden raportointiin käytetään

vuositasolla yllättävän paljon aikaa, joka

on poissa varsinaiseen työhön käytetystä

ajasta.

Tuottavuuden näkökulmasta työtuntien

ja -vaiheiden kirjaamisen tulee olla

mahdollisimman jouhevaa, jotta raportointiin

käytetty työaika saadaan minimoitua.

JotBarin työajanseuranta säästää

työtuntien lisäksi yritykselle myös

euroja.

Juselius hahmottaa säästöä sadan

henkilön yritykselle, jossa jokainen työntekijä

käyttää päivässä keskimäärin 12

minuuttia tunti- ja työvaihekirjauksiin.

Jos työntekijän tuottohinta yritykselle on

30 euroa tunnissa, tuntikirjauksiin kuluva

työaika maksaa yritykselle vuodessa

1320 euroa työntekijää kohden.

– Koko vuoden aikana työntekijöiden

käyttämä aika työaikakirjauksiin maksaakin

jo 132 000 euroa! Juselius kuvailee

kuluja.

JotBarin työajanseurantajärjestelmä

on optimoitu siten, että yhdeltä työntekijältä

menee aikaa työaikakirjauksiin

vain kolmasosa edellä mainitusta 12 minuutista,

eli 4 minuuttia päivää kohden.

Tällöin sadan hengen yritys säästää joka

vuosi 88 000 euroa.

– Tämä on laskettu erään asiakkaamme

saaman säästön pohjalta. Se pätee

muissakin yrityksissä. Niin kuin sanotaan,

pienistä puroista syntyy suuri joki.

Kymmenessä vuodessa puhutaan jo miljoonasta,

JotBarin toimitusjohtaja Krister

Juselius painottaa. •

Jotbar

- Perustettu vuonna 2009

- Kotimainen yksityisomistuksessa

oleva yritys

- AAA-luottoluokitus

- Liikevaihto 3,1 miljoonaa euroa

(v. 2013)

- Henkilöstöä 20

- Asiakkaita 300

- www.jotbar.fi

Kuljetus & Logistiikka 27


Suomalainen

kuljetusyritys

palkittiin Euroopan

parhaana

Suomalaisen Silvasti Oy:n kuljetusoperaatio

valittiin Pariisissa järjestetyssä

ESTA- gaalassa Euroopan

parhaaksi erikoiskuljetusprojektiksi vuonna

2014. Erikoiskuljetusten Oscar-gaalaksi

kutsuttu tilaisuus on alan Eurooppalaisen

kattojärjestön ESTA:n (European association

of abnormal Road transport and Mobile

Cranes) järjestämä gaala, jossa palkitaan

vuosittain parhaat Euroopassa suoritetut

kuljetus- ja raskasnostoprojektit

Palkinto tuli Silvastin syksyllä 2014 tekemästä

erikoiskuljetuksesta, jossa kaksi

valtavaa vesisäiliötä siirrettiin Keski-Suomesta

Keravalle. Kuljetus oli harvinaislaatuinen,

sillä se suoritettiin erikoisvalmisteisilla

adapterilaveteilla, jolloin kuljetusten

korkeus saatiin säädettyä matalaksi ja

liikenne-esteiden purkamisesta aiheutuvat

kulut huomattavasti pienemmiksi kuin perinteisillä

menetelmillä. Tavallisesti adapterilavetteja

käytetään tuulivoimaloiden

runkoputkien kuljettamiseen.

”Meille tämä on kuin Mestareiden liigan

voitto jalkapallojoukkueelle, eli arvostamme

palkinnon todella korkealle. Nykyisin

konepajateollisuudessa trendi on ollut

pyrkiä valmistamaan isot säiliöt mahdollisimman

valmiiksi jo tehtaalla ja helpottaa

näin asennusta työmaalla. Tätä kautta kuljetettavien

kappaleiden koot ovat kasva-

Nopean palvelun

MYÖS PIKAKORJAUKSET

Pikakorjaukset odottaessa.

Iltatyöt klo 16–20 ajanvarauksella.

Soita: (09) 5617 8817 tai 050 409 5435

alustakorjaamo

Vuosaaren satamassa.

KUORMA-AUTOJEN JA PERÄVAUNUJEN

• alustan ja ohjauksen osat •

• ilma- ja lehtijouset sekä osat •

• iskunvaimentimet •

• akselien ja pyöränsuuntaukset •

RAHTARIKORTILLA ILMAINEN LOUNAS

Vuosaaren satama

Rahtarinkatu 1, 00980 Helsinki

puhelin (09) 5617 8817

Pitäjänmäki

Arinatie 5, 00370 Helsinki

puhelin (09) 5617 880

Palvelemme

arkisin klo 7.30–16

klo 16–20 ajanvarauksella.

www.vallilantakomo.fi

ravintola p or tis s a

t yö n y hte yd essä .

Tarjous on voimassa toistaiseksi.


neet jatkuvasti. Tämän innovaation kautta

pystymme kuljettamaan kustannustehokkaammin

aina vain isompia säiliöitä

ja tuomaan lisää kilpailuetua kotimaisille

konepajoille”, kertoo Silvastin myynti- ja

markkinointijohtaja Lauri Riipinen.

Silvastista on kasvanut yksi pohjoismaiden

suurimmista vaativia erikoiskuljetus-

ja projektilogistiikkapalveluita tarjoavista

yrityksistä. Yrityksen pääkonttori

on Suomessa sekä Ruotsissa ja Saksassa.


www.silvasti.com/fi

Silvastin eritysalaa

ovat erikoiskuljetusprojektit.


Akunsiirtimet sopivat niin

raskaiden, tonnin painoisten,

kuin keveympienkin akkujen siirtelyyn.

Työ kevenee ja työtapaturmien riski pienenee.

BG Varasto ja Exide Technologies yhteistyöhön:

Trukkien käyttöaste

nousuun älykkäällä

akkuvaraamoratkaisulla

Broman Groupin tytäryhtiö BG Varasto Oy:n Hyvinkään

logistiikkakeskus siirtyi vuoden 2015 alussa tekemään töitä

kahdessa vuorossa. Yritys hankki uudistuksen yhteydessä uuden

Exide Technologiesin toimittaman akkuvaraamojärjestelmän.

Uuden järjestelmän avulla logistiikkakeskuksen trukit voidaan

pitää ajossa koko työajan. Vaihtoehtoinen ratkaisu, lisätrukkien

hankinta ja investointi näiden vaatimaan entistä suurempaan

varaamotilaan, olisi ollut kustannuksiltaan huomattavasti

kalliimpi. Hankintaan kuuluneet uudet korkeataajuusvaraajat

tuovat säästöä myös sähkönkulutukseen.

BG Varasto Oy:n Hyvinkään 23

000 neliömetrin varasto hoitaa

niin ikään Broman-konserniin

kuuluvien Motonetin ja AD Varaosa-

Maailman maahantuonnin ja logistiikan.

Ketjuihin kuuluu yhteensä 55 toimipistettä.

Hyvinkään varastossa pientavarahyllystöä

on noin 30 km ja lavapaikkoja

25 000.

BG Varasto Oy:n logistiikkapäällikkö

Petri Nietula on tyytyväinen uuteen

järjestelmään.

– Sesonkiaikana teemme työtä kahdessa

vuorossa. Trukkiakkujen lataami-

30

Kuljetus & Logistiikka


BG Varaston logistiikkapäällikkö

Petri Nietula (vas) ja Exide Technologiesin

myyntipäällikkö Tomi Knuutila

ovat tyytyväisiä yhteisen projektin

saldoon - modernin akkuvaraamojärjestelmän

ansiosta vältyttiin tilainvestoinneilta

ja lisätrukkien hankinnalta.

nen on keskitetty yhteen tilaan, jossa

on latauksessa jatkuvasti 15–20 akkua.

Aiemmin latauksessa oli koko trukki

akkuineen, jolloin se oli poissa työkäytöstä

varauksen ajan. Laajennuksen

myötä päätimme muuttaa toimintaamme

ja irroittaa akut trukeista latauksen

ajaksi. Näin säästimme tilakustannuksissa

ja saimme trukit tehokkaampaan

käyttöön, Nietula sanoo.

Lisätilan rakentaminen trukkien lataamiseen

olisi Nietulan mukaan ollut

lyhytkestoinen ratkaisu. Nyt varaamotilaan

voidaan tarvittaessa ottaa helposti

lisää jopa 20 uutta latauspaikkaa.

Logistiikkakeskus voi kasvaa tarpeen

mukaan ilman, että lisätilaa tai uusia

trukkeja tarvitsee hankkia. Tällä hetkellä

BG Varastolla on noin 50 ajettavaa

konetta. Käytössä on sekä Roclan

että Toyotan trukkeja.

– Exiden toimitus sisälsi akut, varaajat,

akkupöydät, asennuksen, IV- ja

sähkökonsultoinnin sekä koulutuksen.

Varaajapöydät oli helppo asentaa.

Hankimme uudistuksen yhteydessä

myös entistä energiatehokkaammat

varaajat. Akkujen siirtelyssä ei tarvita

käsityötä, joten työtapaturmien riski

pieneni. Siirtimillä vaihdetaan sekä

tuhannen kilon painoiset työntömastokoneakut

että kevyemmät keräilykoneiden

akut, Nietula listaa.

Trukit ovat ajossa systemaattisesti

siten, että vuorojen käytössä on aina

tietty määrä täyteen ladattuja akkuja.

Akku ladataan, kun sen kapasiteetti on

käytetty loppuun. Näin akut kiertävät

tasaisesti ja akkujen elinikää lyhentävistä

vajaista välilatauksista päästään

eroon.

– Akun vaihto ja lataukseen laittaminen

käyvät helposti ja jokainen trukinkuljettaja

tekee vaihdon ja vesityksen

itse, Nietula sanoo.

Exide Technologiesin myyntipäällikkö

Tomi Knuutila sanoo, että akkuvaraamojärjestelmä

elää samassa

tahdissa käyttöasteen ja tilojen kanssa.

Latauspaikkoja voidaan tarpeen mukaan

lisätä ilman, että varaamotilaa

tarvitsee kasvattaa.

– Jos halutaan siirtyä esimerkiksi

Korkeataajuusvaraajat käyvät korkealla, 90 prosentin hyötysuhteella. Säästöä sähkölaskussa

kertyy perinteiseen muuntajavaraajaan verrattuna noin 15 prosenttia.

Kuljetus & Logistiikka 31


TILAN

TARVETTA?

Toimitamme tarpeenne mukaiset hallit

perustuksineen asennettuna

kolmivuorotyöhön, trukkiakuille

saadaan melko

mutkattomasti lisää pöytätilaa.

Exiden varaajat

voidaan asentaa sekä seinälle

että jalalle, mikä tuo

joustoa tilankäyttöön.

BG Varasto Oy on arvioinut

saavuttavansa uusilla

korkeataajuusvaraajilla

noin 15 prosentin säästön

muuntajavaraajaan verrattuna.

Uusien varaajien

hyötysuhde on 90 %.

Varausprofiili on 1,1, kun

se muuntajavaraajalla on

1,15–1,20.

– Asiakkaat eivät aina

ymmärrä, kuinka keskeinen

merkitys varaajien

BG Varasto Oy siirtyi kaksivuorotyöhön.

Uuden varaamojärjestelmän

ansiosta trukit

voidaan pitää tehokkaassa

käytössä koko työajan.

hyötysuhteella on energiankulutukseen. Hyötysuhde on

tärkeä, sillä akku varataan keskimäärin kerran päivässä ja

se ottaa täyteen varattaessa 30 kW energiaa. Samalla myös

varaston hiilijalanjälki pienenee, muistuttaa Knuutila.

Uudet korkeataajuusvaraajat voidaan säätää toimimaan

myös muilla akkuteknologioille, kuten esimerkiksi geeliakuille.

BG Varaston järjestelmän uusimiseen ja sen vaikutuksiin

valmistauduttiin huolella ja yhdessä suunnitellen.

Näin pitääkin tehdä, sanoo Knuutila.

Logistiikkakeskusten olisi hyvä ottaa laajennussuunnitteluun

mukaan akkuvaraamotoimittaja mahdollisimman

varhaisessa vaiheessa. Näin saadaan aikaan ratkaisu,

jossa myös tuleva tilatarve, mahdolliset lisälaitehankinnat

sekä varaamon vaateet sähköratkaisuille ja ilmanvaihdolle

otetaan ennakoivasti huomioon. Näin toiminnan laajentuessa

tai sesongin ulkopuolella tilat ja toimilaitteet mukautuvat

tarpeeseen. •

SOITA, KERROMME LISÄÄ

044 590 0045 JUSSI

0500 499 935 TIMO

www.linnasteel.fi

TERÄSHALLIEN AATELIA YLI 25 VUOTTA

BG Varasto Oy

- Autojen varaosa- ja tarvikemyyntiin erikoistuneen

Broman-konsernin itsenäinen tytäryhtiö

- Palvelee konsernin AD VaraosaMaailman ja Motonetin

logistiikkatarpeita Hyvinkään logistiikkakeskuksessa

- Varastopinta-alaa 22 700 neliötä, lavapaikkoja

25 000, hyllytilaa 30 km

- Henkilöstöä noin 70

Exide Technologies Group

Exide Technologies Group on maailman suurin

käynnistys- ja teollisuusakkujen valmistaja. Exide

Technologies Groupiin kuuluva GNB Industrial Power

tuottaa sovelluksia kuljetussovelluksiin, kuten

trukkeihin, siivouskoneisiin, henkilönostimiin, kaivosajoneuvoihin

ja muihin työkoneisiin. Akkuja käytetään

myös verkoissa, sähkölaitteissa, rautateillä,

aurinkoenergiajärjestelmissä ja keskeytymättömässä

tehonsyötössä (UPS).

32

Kuljetus & Logistiikka


Valostoren omistavalta

yhtiöltä uusi verkkokauppa

autoilijoille

Verkkokauppayhtiö Handshake Trading Oy on

avannut uuden Autodude-verkkokaupan, joka

myy autonhoitotuotteita. Entuudestaan yhtiö

on tunnettu Valostore-verkkokaupasta, joka

myy mm. tehokkaita käsi- ja otsavalaisimia.

”Nyt kaikilla autoilijoilla on mahdollisuus saada ammattitason

autonhoitotuotteet järkevään hintaan. Aikaisemmin

erikoistuotteet ovat olleet ainoastaan ammattilaisten

etuoikeus” kertoo yhtiön myyntijohtaja

Henry Aulakoski.

Volyymit ja erikoistuminen takaavat edullisen hintatason

ja huipputason palvelun. "Haluamme myös

lisätä tietoisuutta oikeaoppisesta autonhoidosta" Aulakoski

jatkaa. Oikeilla menetelmillä, aineilla ja välineillä

auton käsinpesu on helppoa ja vaivatonta. Huolellisesti

hoidetulla autolla on mukava ajaa ja lisäksi

auton arvo säilyy paremmin.

Autodude mahdollistaa uusien henkilöiden palkkaamisen

ympärivuotiseen työsuhteeseen, koska

kauppojen sesongit osuvat eri aikaan.

Handshake Trading toimii tällä hetkellä Suomessa

ja Ruotsissa. Yhtiön logistiikkakeskus ja myymälä sijaitsee

Oulussa. Konsernin palveluksessa on vuodenajasta

riippuen 10-15 henkilöä. •

Tuottavin trukki on aina Linde.

www.autodude.fi

www.valostore.fi

Kuljetus & Logistiikka 33


Mastonäkymällä saadaan kuvaa koko

työskentelyalueesta sekä tarvittaessa

näkymä taakan yli.

Kameran asennus kelkkaan ”näkymä

haarukoihin” mahdollistaa parhaiten

molempien haarukoiden näkymän.

Kamera pyritään asentamaan

haarukoiden tasolle.

Haarukkanäkymä näyttää kuvaa

haarukka pitkin. Tämä mahdollistaa

parhaan haarukoiden asettelun

esimerkiksi korkeissa nostoissa.

Kamera asennetaan oikeanpuoleisen

haarukan sisäpintaan.

Orlaco

lastaa turvallisemmin,

tuottavammin ja

ergonomisemmin

34

Kuljetus & Logistiikka


Kamera helpottaa trukilla työskentelyä,

mikä nopeuttaa myös työtahtia ja

parantaa työergonomiaa. Orlaco on

suunnitellut tähän tarpeeseen kameroita

jo yli 25 vuotta.

LAATUA SÄKYLÄSTÄ

Poiminta ja kuormien lastaaminen trukilla vaatii

tarkkuutta. Kamerat auttavat työskentelemään

nopeammin ja turvallisemmin, minkä

lisäksi ne parantavat kuljettajan työergonomiaa, joka

lisää työssä viihtyvyyttä.

Orlacon kamerat on suunniteltu näihin tarpeisiin.

Valmistajan mukaan ne tarjoavat markkinoiden parhaan

näkymän työskentelyalueesta: Jokainen pilari

sekä vaakasuora palkki näkyy selvästi monitorissa.

Ympäristö, jossa trukeilla ajetaan voi olla hyvin hektinen.

Suuret nostokorkeudet ovat myös hyvin yleisiä,

mikä vaikeuttaa kuljettajan näkyvyyttä haarukoihin.

– Orlacon kameroilla saadaan

selkeä kuva haarukoista ja

niiden läheisyydestä sekä trukin

ympäriltä. Tämä parantaa huomattavasti

turvallisuutta, OEM

Automaticin tuotepäällikkö

Mikko Mannila kertoo.

Huono näkyvyys rajoittaa

kuljettajan nopeutta sekä tehokkuutta.

Kameroiden avulla

kuljettaja näkee haarukoiden

aseman paremmin ja voi välttää ylimääräisiä ohjausliikkeitä.

Paremmalla näkyvyydellä saadaan aikaan tehokkaampi

työskentely ja tuottavampi työpäivä.

Ennaltaehkäise vahingot ja

sairauspoissaolot

Varsinkin korkeissa varastoissa vahinkoja syntyy helposti.

Kuljettajat kamppailevat erikorkuisten telineiden

kanssa alati muuttuvissa ympäristöissä. Vahinkoja

syntyy helposti joko itse trukkiin, ihmisiin tai

rahdattavaan tavaraan.

– Orlacon kamerat näyttävät selkeästi kriittiset kohteet,

mikä lisää varmuutta ja vähentää riskejä, Mannila

sanoo.

Jatkuva ylös- ja taaksepäin

vilkuilu rasittaa kuljettajan

niskaa ja saattaa lisätä sairauspoissaoloja.

Orlacon kameroiden

avulla saadaan aikaan

parempi työergonomia, kun

kuljettajan ei tarvitse vilkuilla

jatkuvasti ympärilleen. Tämä

lisää kuljettajan jaksamista ja viihtyvyyttä.

– Orlaco tarjoaa sinulle luotettavat kamera- ja monitoriratkaisut

yli 25 vuoden kokemuksella. Olemme

varmoja, että tuotevalikoimastamme löytyy sinulle

sopivimmat ratkaisut parantamaan turvallisuutta ja

tehokkuutta sekä työntekijöiden viihtyvyyttä, Manninen

lupaa. •

Kuljettajat

kamppailevat

erikorkuisten

telineiden kanssa

alati muuttuvissa

ympäristöissä.

Paremmalla

näkyvyydellä

saadaan aikaan

tehokkaampi

työskentely ja

tuottavampi

työpäivä.

AR-PE Trailer Oy

Säkylä • Puh: (02) 8671 270, 050 555 8427

info@arpetrailer.fi • www.arpetrailer.fi

Tutustu myös lehden

nettiversioon

www.kuljetusjalogistiikka.com

Kuljetus & Logistiikka 35


GLi Yhtiöt

tarjoaa

monipuolista

kumppanuutta

-Kumppani, joka ei vaihtamalla parane, vastaa GLi Yhtiöiden

toimitusjohtaja Kristian Lella kysymykseen, ”mitä GLi on tänään”.

Yrityksen yhdeksänvuotinen historia on ollut vauhdikas ja

monivaiheinen.

G

Li Yhtiöt tarjoaa monipuolisia

palveluitaan etenkin kuljetusja

logistiikka-alan yrittäjille.

Huhtikuussa pääministeri Alexander

Stubb avasi virallisesti GLi Business

Centerin kaksipäiväisissä avajaisissa. Nyt

kaikki toiminnot ovat saman katon alla

Tampereen Sarankulmassa.

Monet tuntevat GLi Yhtiöt yhtenä

Suomen suurimmista liikennelupakoulutuksen

tuottajista. Tavaraliikenneyrittäjien

140 tuntia ja henkilöliikennepuolen

160 tuntia kestävän lakisääteisen

koulutuksen tavoitteena on antaa

liikenneyrittäjäksi aikovalle tai jo alalla

olevalle ammatillinen pätevyys kaupalliseen

tavaran- tai henkilökuljetukseen.

Ammattipätevyyskoulutukset raskaalle

liikenteelle pyörivät koulutusohjelmassa

ympäri vuoden.

-Tuotamme yhteistyöyrityksille monia

koulutuksia, aina asiakkaan tarpeista

lähtien. Emme koskaan sano suoralta

kädeltä ei, vaan selvitämme aina, voisimmeko

kyseistä koulutusta tai palvelua

asiakkaalle tuottaa. Monipuolinen ja

ammattitaitoinen kouluttajaverkostomme

toteuttaa mm. kortinkorotuskoulutukset,

trukinkuljettajien koulutukset ja

direktiivikoulutukset asiakkaan omissakin

tiloissa, Lella kertoo.

- Ammattipätevyyskoulutuksia annamme

nyt myös videoneuvottelukoulutuksena,

eli koulutukseen voi osallistua

vaikkapa yrityksen omasta kokoushuoneesta,

lisää Avainkouluttajaverkoston

projektipäällikkö Leena Kurki.

Liikenneyrittäjäkoulutuksia on tänä

vuonna toteutumassa yhteensä kymmenen.

Koulutuksia järjestetään ympäri

Suomen.

-Tänä vuonna koulutuksista pohjoisin

on Ylivieskassa, eteläisin Vantaalla. Toteutamme

liikennelupakoulutukset viikonloppukoulutuksina

perjantaista sunnuntaihin,

koska useimmat opiskelijat

ovat jo alalla ja arkipäivisin osallistuminen

on hankalaa. Olemme saaneet tästä

paljon hyvää palautetta. Samoin siitä, että

koulutamme myös pienemmillä paikkakunnilla.

GLi Yhtiöillä on kuusi omaa

rekkaa, joten kouluttajat tietävät, mistä

puhuvat. Tieto ja taito on peräisin ratin

ja penkin välistä, ei vain oppikirjoista.

Myös uudet tuulet puhaltavat GLi yhtiöissä.

Huhtikuussa yhdeksi tukijalaksi

yritykselle tulivat raskaan kaluston renkaat.

-Onnistuimme saamaan rengasmyyjäksi

kuljetusalan pitkän linjan ammat-

Avainkouluttaja-verkoston Leena Kurki

testaa videoneuvotteluyhteyttä.

36

Kuljetus & Logistiikka


tilaisen Janne Äikkään. Janne tietää,

mistä puhuu ja seisoo jykevästi sanojensa

takana, Lella sanoo.

-Renkaat ovat kuljetusliikkeelle suuri

kuluerä, joten rengasvalintaan tarvitaan

paljon tietoa ja taitoa. Edustamme useita

laatumerkkejä; Dunlop, Kumho ym.

Renkaita löytyy niin premium-tasoa,

kuin edullisempiakin, aasialaisia renkaita.

Pinnaukset tehdään Ruotsissa ja

merkki on Boss. Pintavalikoimamme on

todella laaja, joten jokaiseen ajosuoritteeseen

löytyy oikeanlainen pinta, jolla

taataan erinomainen kilometrisuorite,

Janne kertoo.

Rengasmyynnin lisäksi Janne Äikkään

repertuaariin kuuluu vip-vaunun vuokraaminen

ja markkinointi.

-Kaikenlaisiin hyviin tarjouksiin kannattaa

tarttua, joten kun Kristian sai

idean vip-vaunun hankkimisesta vuokrauskäyttöön,

olin heti innolla mukana,

Janne naurahtaa. Vaunu on uusi ja se

on vuokrattavissa tapahtuma- ja messukäyttöön.

Se ei ole mikään asuntovaunu,

vaan lähes 14-metrinen liikkuva edustustila.

Vaunussa on 10-paikkainen neuvottelupöytä,

äänentoistolaitteisto, keittiö,

kaksi wc:tä... Neliömäärä on noin kolmekymmentä,

joten tilaa ja tyyliä löytyy,

Janne Äikäs kertoo.

Myös modernit ja tehokkaat taloushallinnon

palvelut on yksi GLi Yhtiöiden

palvelutuotteista.

-Taloushallinnon tiimissämme on todella

osaavia ammattilaisia. Sähköiseen

taloushallintoon siirtyminen on ”tätä

päivää”. Ostolaskut siirtyvät sähköisesti

hyväksyttäviksi ja järjestelmä on helppokäyttöinen

ja laajasti informaatiota

tarjoava. Käyttämämme ohjelma on nettipohjainen,

joten kuljetusalan yrittäjä

voi vaikkapa aina päivän päätteeksi katsoa

järjestelmästä missä tahansa, miten

päivä onnistui taloudellisesti ja mikä on

auton päivän tulos. Myös perinteinen

kuittikirjanpito onnistuu edelleenkin ja

on pienemmille yrityksille hyvä vaihtoehto,

kertoo taloushallinnon myynnistä

ja markkinoinnista vastaava Leena Kurki.

Taloushallinnon osaajia on GLi Yhtiöiden

rivissä useita ja asiakkaita on muiltakin

toimialoilta, kuin kuljetuspuolelta.

Verotusasioiden hoitamiseen, toimistopalveluihin

ja kaikenlaiseen liiketoiminnan

kehittämiseen löytyy ammattitaitoisia,

työhönsä sitoutuneita ammattilaisia.


Kristian Lella, toimitusjohtaja,

liikenneyrittäjäkoulutukset p. 050-9192 263

Janne Äikäs, raskaan kaluston renkaat,

vip-vaunu p. 050-4639 580

Leena Kurki, muut koulutukset,

taloushallinto p. 050-9196 777

Kuljetus & Logistiikka 37


Kahdeksan kymmenestä kuorma-auton

odottamattomasta pysähdyksestä

voidaan välttää ennakoivalla huollolla

Kuorma-autojen

odottamattomia pysähdyksiä

voidaan vähentää 80

prosentilla. Tämä käy ilmi

Volvo Trucksin tekemästä

tutkimuksesta. Pitkän

aikavälin tavoite on täysin

poistaa odottamattomat

pysähdykset. Yksi avaintekijä

tässä kehityksessä on kuormaauton

etäyhteys, joka luo täysin

uudet edellytykset ennakoivan

huollon merkitykselle.

Odottamaton pysähdys on yksi

ongelmallisimpia tilanteita,

mihin kuljetusyritys voi joutua.

Kuljettajalle koituvan harmin lisäksi

yritys menettää liikevaihtoa, pysähdys lisää

huolto- ja korjauskustannuksia sekä

vahingoittaa pahimmassa tapauksessa

kuljetusliikkeen mainetta.

- Jo nyt kuljetusalalla toimitaan erittäin

pienillä liikevoittomarginaaleilla,

joten odottamaton pysähdys on kova isku

kuljetusyritykselle. Meillä täytyy näin

ollen olla parempi ymmärrys siitä miksi

näitä pysähdyksiä tapahtuu ja auttaa sekä

kuljetusyrittäjiä että kuljettajia lisäämään

tehokkuutta ja tuottavuutta, sanoo

Volvo Trucksin laatujohtaja Hayder

Wokil.

Volvo Trucks toteutti laajan tutkimuksen,

joka lisää ymmärrystä siitä,

kuinka kuljetusyritysten tuottavuutta

voidaan parantaa. Tutkimus pohjautui

3500 Volvo kuorma-auton käyttötietoihin

5 vuoden ajalta. Tähän todelliseen

tilastotietoon pohjautuen tehtiin laajoja

simulaatioita ja luotiin monia erilaisia

mahdollisia huoltotilanteita. Tilanteita

analysoitiin, jotta ymmärrettäisiin miten,

miksi ja milloin kuorma-auto joutuu

odottamattomaan pysähdykseen. Tavoitteena

oli löytää tapoja kuinka odottamattomia

pysähdyksiä voisi välttää.

-Tutkimus osoitti selkeästi, että kuorma-auton

käytön ja tärkeiden kompo-

Bitte decken Sie die schraffierte Fläche mit einem Bild ab.

Please cover the shaded area with a picture.

(24,4 x 11,0 cm)

Kuorma-auton renkaat

Generation 3 uutuus tuotteet

Tervetuloa tutustumaan uutuuksiin

osastollemme 3c51 Logistiikka-Kuljetus 2015

messuille 11.-13.6.2015

Kysy myös ContiPressureCheck raskaankaluston rengaspaineiden

valvontajärjestelmää

www.continental.fi

fleet.fi@conti.de


nenttien tilannetta seuraamalla, on mahdollista

suunnitella huollot paremmin

kuorma-autokohtaisesti. Odottamattomien

pysähdyksien määrää voidaan vähentää

80%, jos kuorma-auto on huollettu

ajallaan sen todellisiin tarpeisiin

nähden, Wokil selittää.

Etäyhteyksien avulla kohti

tulevaisuutta ilman

odottamattomia pysähdyksiä

Tärkeitä edellytyksiä odottamattomien

pysähdyksien vähentämiseen ovat kuorma-auton

huollon tarpeen ennakointi ja

kuorma-autokohtainen räätälöity huolto.

Tämän mahdollistaa korjaamojen ja

kuorma-autojen välinen etäyhteys.

-Korjaamo voi esimerkiksi etänä seurata

kuorma-auton käyttöä reaaliaikaisesti,

ajoittaa huollot ennakkoon ennen

kuin jokin rikkoutuu, tai tilata varaosia

ennakkoon. Korjaamo voi myös siirtää

sovittua huoltoa, jos huomataan, että

joidenkin osien kuluminen onkin odotettua

vähäisempää. Tämä säästää aikaa

sekä kuljetusyritykselle että kuljettajalle,

Wokil lisää.

Siitä huolimatta, että Volvo Trucks on

tehnyt valtavaa kehitystyötä tällä saralla,

Hayder Wokilin mielestä ennakoivan

huollon kehittäminen on vasta alkutekijöissään.

-Näemme suuren potentiaalin tällä alueella.

Ajoneuvojen etäyhteydet ovat polku

kohti tulevaisuutta ilman odottamattomia

pysähdyksiä, sanoo Wokil. •

Käyttäjäystävälliset uuden sukupolven Dräger-alkolukot nyt saatavana!

Valmiina lähtöön.

Dräger Interlock ® 7000 ja 5000.

Alkolukkojen edelläkävijän Drägerin uudet käyttäjäystävälliset

Interlock ® 7000 ja 5000 mallit ovat nyt saatavana Suomessa.

Niissä Drägerin tunnetut tekniset huippuominaisuudet yhdistyvät

nykyajoneuvoihin sopivaan tyylikkääseen ulkonäköön.

• Nopeasti käyttövalmis lyhyen lämpenemisajan ansiosta.

• Pienikokoinen, tyylikkäästi muotoiltu käsiosa.

• Helppo ja luonteva käyttöergonomia.

• Laaja käyttölämpötila-alue -45°C...+85°C.

• Alhainen virrankulutus lepotilassa < 1 mA.

• Hyväksynnät uuden eurooppalaisen EN 50436 2014

-standardin mukaisesti.

• Tunnettua ja arvostettua Dräger-huippulaatua.

Nopea. Tarkka. Luotettava. Dräger.

Dräger-alkolukkojen markkinointi ja tukkumyynti: Oy KAHA Ab

Katso jälleenmyyjät: www.kaha.fi/jm

www.drager.fi


TachoDrive Timer

– Lisää ajoaikaa raskaalle kalustolle!

Kotimainen ajopiirturituotteiden

maahantuoja ja asiantuntija

Piirla Oy tuo markkinoille

kesäkuussa 2015 uuden TachoDrive Timer

– ajoajanlaskurin. Kun TachoDrive

Timer liitetään 2. sukupolven digipiirturiin,

niin kuljettaja voi siirtää ajoneuvoa

jopa 58 sekuntia ilman, että tauko/ lepo

keskeytyy. Tässä artikkelissa on kerrottu

uudesta tuotteesta ja kuinka sen toiminta

auttaa raskaan kaluston kuljettajia jokapäiväisessä

toiminnassa.

Taustatiedot tuotetta varten

– ajoajan laskenta uusilla

ja vanhoilla digipiirtureilla

Digitaaliset ajopiirturit tulivat pakolliseksi

kaikissa uusissa raskaan kaluston ajoneuvoissa

1.5.2006. Digitaalinen ajopiirturi

laskee tallennettavan toimitilan aina

60 sekunnin eli yhden kalenteriminuutin

jaksoissa. Ensimmäisen sukupolven

digipiirtureissa (1.5.2006 – 1.10.2011)

minuutti pyöristyy kokonaisuudessaan

ajoksi, mikäli kyseisen minuutin aikana

on pikkaisenkin ajoneuvoa liikutettu.

Suhteessa vanhoihin kiekkomallin piirtureihin

nämä piirturit ”söivät” kuljettajan

ajoaikaa ja loivat markkinalle tilanteen,

jossa kuljettajat ovat eriarvoisessa

asemassa ajo- ja lepoaikojen suhteen

riippuen siitä millaista ajopiirturia he

käyttivät.

Asetusta ajoajan tallennuksesta päätettiin

muuttaa ja 1.10.2011 lähtien

markkinoille on tullut ns. 2 sukupolven

digipiirtureita, joissa ajoaika lasketaan

uudella tavalla. Tallennusväli on edelleen

1 kalenteriminuutti, mutta piirturi pyöristää

minuutin siihen toimitilaan mikä

on pisin YHTÄJAKSOINEN periodi minuutin

aikana. Vaihtoehtoina ovat perinteiset

toimitilat eli ajo, muu työ, lepo ja

varallaolo.

Uusilla toisen sukupolven digipiirtureilla

kuljettaja pystyy siis liikuttamaan

ajoneuvoa myös tauon aikana, mutta

koska piirturi ei ilmoita kuljettajalle sekunteja,

niin kuljettaja ei voi tietää että

kuinka kauan hän voi liikuttaa ajoneuvoa

ilman, että tauko katkeaisi.

TachoDrive Timer

– ajoajanlaskuri

Nyt markkinoille on kehitetty jälkiasenteinen

laskuri, joka voidaan liittää piirturiin

ja laskuri kertoo kuljettajalle, että

milloin hän voi liikuttaa ajoneuvoa maksimaaliset

58 sekuntia tauonkin aikana

ilman että tauko katkeaa. Tuote siis

auttaa kuljettajaa siinä vaiheessa,

jos hänen pitää tehdä siirto tauon

aikana. Laskuri kertoo milloin

ajon voi aloittaa, jotta siirtoaikaa

olisi mahdollisimman paljon

(58s) ja ilmoittaa kuljettajalle

merkkivalolla ja varoitusäänillä,

kun siirtoaika on tulossa loppuun.

Näin kuljettajakortille ei kirjaudu turhia

ajo- ja lepoaikarikkeitä ja niistä koituvia

ylimääräisiä hälytyksiä piirturille.

Kuljettaja voi tehdä liikautuksia saman

tauon aikana niin paljon kuin haluaa,

mutta liikautuksien välissä ajoneuvon

pitää olla paikallaan vähintään yksi minuutti.

Tuotteen hinta on 90 euroa (alv 0%) +

puolen tunnin asennuskustannus. Asennus

ei vaadi erillisiä lupia, koska piirturin

sinettejä ei tarvitse rikkoa, joten asiakas

voi tehdä asennuksen itsekin. Tuote toimii

vain 2. sukupolven digipiirtureiden

kanssa eli Stoneridgen SE5000 piirturin

pitää olla versiota 7.3 tai sitä uudempi ja

VDOn DTCO1381 piirturi vastaavasti 1.4

versio tai sitä uudempi. •

Piirla Oy

Piirla Oy on johtava kotimainen

ajopiirturituotteiden asiantuntija ja

maahantuoja. Lisäksi olemme erikoistuneet

ajoneuvojen turvallisuutta

parantaviin jälkiasenteisiin lisävarusteisiin.

Maahantuomme ja jälleenmyymme

mm. alkolukot, alkometrit,

ajotallentimet, hälytys-, paikannusja

ajotavanseurantajärjestelmät, peruutustutkat

ja – kamerat. Laadukkaat

tuotteet ja erityisosaamisemme

tekevät meistä arvostetun yhteistyökumppanin.

Harri Salmi, 044-2855188

harri.salmi@piirla.fi

40

Kuljetus & Logistiikka


ILMOITUS

Älykkäillä

ratkaisuilla tehoa ja

laatua tien päälle

Jo nyt useat toimialat hyödyntävät liiketoiminnassaan esineiden internetiä. Internet of Things eli IoT tarkoittaa yhtä

tai useampaa verkkoon liitettyä esinettä tai laitetta, ja yksi sen merkittävimpiä arvoja on, että verkottuneiden laitteiden

datasta saadaan esiin tietoa, jota hyödynnetään reaaliaikaisesti liiketoiminnan tai tuotekehityksen ohjaamiseen.

Tietoliikenne-, ICT- ja online-palveluyritys Elisan

IoT Business Manager Jari Järvisen mukaan

älykkyys, tunnistettavuus ja reaaliaikainen

seuranta mahdollistavat tulevaisuudessa logistiikka-

ja kuljetusalalla toiminnan yhä paremman

optimoinnin ja ennakoinnin.

Kuljetus- ja logistiikka-alallakin tehokas,

turvallinen ja laadukas toiminta edellyttää

toimivaa palvelukokonaisuutta. Uskon, että tulevaisuudessa

älykkäät ratkaisut tulevat entisestään

lisääntymään logistisen ketjun kaikissa osissa ja

niiden välisessä rajapinnassa, Järvinen sanoo.

Lisää ennakointia, turvallisuutta ja

laatua maalle, merelle ja ilmaan

Kun esimerkiksi kuljetuskalustoa maalla, merellä

ja ilmassa voidaan seurata reaaliaikaisesti, myös

kaluston ylläpitoa ja huoltotoimenpiteitä

voidaan tehdä etäohjatusti. Lisäksi mahdollisten

ongelmien syitä ja seurauksia voidaan analysoida

nopeammin.

– Laitteita voidaan myös opettaa toimimaan

osin itse. Laitteiden automaattisen seurannan

avulla yritys voi yksilöidä käyttövirheitä, kehittää

tapoja niiden vähentämiseen ja sitä kautta

säästää kustannuksia. Lisäksi esimerkiksi elintarvikekuljetusten

lämpö- ja kosteusolosuhteita seuraamalla

riskienhallinta helpottuu ja tuotteiden

laatua on helpompi ylläpitää, Järvinen kuvailee.

Vain mielikuvitus on rajana

liiketoiminnan kehittämiselle

Järvisen mukaan innovatiivisten ratkaisujen avulla

voidaan kehittää kokonaan uusia liiketoimintamalleja.

Elisa IoT tarjoaa asiakkailleen avoimen

ja joustavan alustan tehokkaan toiminnan tueksi,

joten kun yrityksen tarve tai mielikuvituksen tuotteena

syntynä visio on syntynyt, Elisa IoT kattaa

tarvittavan tavan palvelutarjooman kokonaisuudessaan:

laitteet, ohjelmat, integraatiot, IoT-alustan

ja yhteydet.

– Elisan painopiste on palvelu- ja kehitysalustaylläpitämisessä.

Alusta toimii mahdollistajana,

joka rakentaa yrityksille keinoja viedä eri sovel-

lutuksia tarvittaessa pidemmälle. Alustaamme

on mahdollista tehdä muutamissa minuuteissa

sovellusaihioita, ja integraatiot eri taustajärjestelmien

välillä voidaan tehdä nopeastikin.

Erilaisten ideoiden ja mallien testaaminen on

sujuvaa, ja näin myös johtopäätökset sovellusten

toimivuudesta pystytään tekemään nopeasti.

Käytännössä meillä on työkalut, olipa asiakkaan

idea melkein mikä tahansa, Järvinen sanoo.

Avoimuudesta ja horisontaalisesta toimintamallista

johtuen Elisa IoT:n erilaisista lähteistä

kerätty data muuttuu liiketoimintaa ohjaavaksi

tiedoksi helposti, ja tämä ajantasainen tieto

puolestaan luo merkittävän kilpailuedun Elisan

asiakasyrityksille: analysoidun datan avulla yri-

tykset pääsevät ennustamaan liiketoimintaansa

ja optimoimaan omaa tuotanto- ja prosessiketjuaan.

Tutustu: elisa.fi/iot

Lue lisää ajankohtaisista aiheista digitaalisessa maailmassamme: hub.elisa.fi


Kansainvälisyyteen

seminaarin voimalla

Seminaariyleisöä opastettiin

lähtemään kansainvälisille

markkinoille pika pikaa.

Paikalla annettiin

havainnollisia esimerkkejä

siitä, kuinka helppoa - tai

vaikeaa lähtö maailmalle on.

Teksti: Tero Tuisku

Ä

lykkään liikenteen verkosto

- ITS Finland ry ja Finnish

Trade Organisation Fintra Ldt

järjestivät Helsingissä seminaarin nimeltä

"Polku kansainvälisille markkinoille ja

signaaleja maailmalta". Tilaisuudessa oli

paikalla noin 50 henkilöä. Heistä valtaosa

edusti yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita

kansainvälisistä markkinoista.

Seminaarissa kuultiin innoittavia esimerkkejä

siitä, miten suomalaiset yritykset

ovat löytäneet uutta kasvua ja kannattavuutta

kansainvälisillä markkinoilla.

Maailmalle bussien

kutsupalvelulla

CEO, Co-Founder Teemu Sihvola Ajelo

Oy:stä kertoi seminaarissa yrityksensä

kansainvälistymisestä. Yritys on kehittänyt

bussikyytien reaaliaikaisen kutsupalvelun

nimeltään KutsuPlus.

- Aloitimme vuonna 2011, jolloin saimme

neuvoteltua HSL:n liikenneviraston

ja Aalto-yliopiston kanssa konsortiosopimuksen

pilottiprojektista, josta KutsuPlus

on johdannainen. Myöhemmin perustimme

Ajelo Oy:n omistamaan uuden

palvelun teknologian ja tuotteistamaan

sen sekä myymään sitä mahdollisuuksien

mukaan myös kansainvälisille markkinoille,

Sihvola kuvaili.

KutsuPlus-palvelussa kuka tahansa

pystyy tilaamaan Helsingin alueella pikkubussin

kyydin tietokoneella tai kännykällä.

Maksu peritään tilaajan Matkakukkarosta.

Tilaaja matkustaa muiden

samaan suuntaan kulkevien ihmisten

kanssa. HSL:n mukaan matkustaja saa

vaivattomat matkat pysäkiltä pysäkille

ilman parkkihuolia.

- Kyseessä on melkein kuin taksipalvelu,

jossa bussiyhtiö yhdistää mukaan

muita matkustajia.

Pilottivaihe meneillään

Elokuussa 2011 uuden palvelun tuotekehitysvaihe

oli kestänyt runsaan vuoden

ja lokakuussa 2012 KutsuPlus-palvelu

perustettiin. Ensin tehtiin lyhyt tekninen

pilottivaihe ja sen jälkeen palvelu avattiin

suurelle yleisölle. Pilottivaihe kestää

kolme vuotta eli se päättyy vuoden 2015

syksyllä.

- Jo tuotekehitysvaiheessa mietimme,

millaiset kansainväliset markkinat

uudella palvelulla olisi ja miten sinne

voisi päästä. Otimme yhteyttä Fintraan

42

Kuljetus & Logistiikka


RASKAAN KALUSTON OSAAMISTA

ZF CENTER

TÄYDEN PALVELUN KORJAAMO

VAIHTEISTOT | OHJAUSLAITTEET | AKSELISTOT | MAANTIEKALUSTOON JA TYÖKONEISIIN

ZF Center, Kellolahdentie 25, 70460 Kuopio puh. 010 232 8805 ZF korjaamo puh. 010 232 8803 ZF varaosat

DIESELHUOLTO

DIESELLAITTEIDEN TESTAUS, HUOLTO JA KORJAUS

MARKKINOIDEN NYKYAIKAISIMMALLA LAITTEISTOLLA

PUMPPUSUUTTIMET | COMMON RAIL –JÄRJESTELMÄT | SÄHKÖOHJATUT PUMPUT

Atoy Dieselhuolto, Hakalahdentie 13, 70460 Kuopio puh. 0500 577 374

VARAOSAT

LAADUKKAAT VARAOSAT KAIKENLAISIIN

RASKAAN KALUSTON TARPEISIIN

MOOTTORINOSAT | KYTKIMET | VAIHTEISTOJEN JA

VETOPYÖRÄSTÖJEN OSAT | JARRUKOMPONENTIT | ALUSTAN

JA OHJAUKSEN OSAT | SÄHKÖOSAT

Atoy Power Oy, Hakalahdentie 13, 70460 Kuopio puh. 044 3643 310

POWER


ja teimme yhdessä markkina-analyysin,

joka toteutettiin loppuvuonna 2012, Sihvola

totesi.

Vuonna 2013 Tekes auttoi Ajeloa laatimaan

kunnollisen liiketoimintasuunnitelman

sekä valmistelemaan Ajeloa

mahdollisia yrityssijoittajia varten.

- Jo markkina-analyysin ymmärtäminen

on tärkeää sijoittajille. Jos me emme

ymmärrä markkinaa, rahaa sijoittajilta

ei tule. Siksi teimme paljon töitä kansainvälistymisen

ja markkina-analyysin

alkuvaiheen hyväksi. Fintra avusti Ajeloa

uuden tuotteen arvolupauksen laadinnassa.

Samalla opimme sen, miten asiat

kerrotaan ulkomailla, jotta ne ymmärrettäisiin

mahdollisimman hyvin. Valmistimme

mittavan kysymyspatteriston,

jolla etenimme eri maihin.

Ajelossa päätettiin, että sopivimmat

maat kansainvälistymiseen ovat Suomen

ohella Ruotsi, Saksa ja Hollanti.

- Kävimme Singaporessa ja Yhdysvalloissa

tapaamassa alan vaikuttajia. Pian

kuitenkin ilmeni, että Euroopassa ovat

parhaat markkinat tuotteellemme. Toki

Euroopassakin on työsarkaa meille aivan

riittävästi, mutta toiminta kuitenkin tuntuu

täällä jossain määrin tutummalta.

Alkuvaiheessa Ruotsi tuntui Sihvolan

mielestä parhaalta vieraalta maalta Ajelon

tuotteelle.

- Fintran henkilöstö auttoi meitä siinä,

keitä meidän kannattaa länsinaapurissa

tavata.

Saksasta Ajelo sai pohdittavakseen tiedon,

onko yrityksen tuotteen tyypillinen

asiakas yksityinen vai julkinen toimija.

- Meillä ei ollut siihen vastausta. Siksi

tapasimme ulkomailla molempia osapuolia.

Samalla ymmärsimme, millaiset

haasteet kummallakin puolella ovat. Siksi

päätimme, että meillä on kaksi asiakasryhmää:

yksityiset ja julkiset tahot.

Saimme Saksasta sellaisenkin tiedon, että

uusi palvelu soveltuu parhaiten isoille

metropolialueille, Sihvola sanoi.

Lukuisia tapaamisia

Ajelolla oli lukuisia tapaamisia Ruotsissa,

Saksassa ja Hollannissa, mutta kauppoja

ei tullut.

- Jatkoimme Tekes-projektia eli syvensimme

ymmärrystämme ja teimme

uuden strategiakierroksen. Vuoden 2013

aikana pyrimme menemään markkinoille

hyvinkin kovasti. Yritimme ottaa kiinni

henkilöitä, jotka tekevät lopullisia päätöksiä.

Se hyvä puoli ponnisteluistamme

oli, että meitä ryhdyttiin kontaktoimaan

maailmalta. Saimme viestejä, että hei me

haluamme tulla tähän järjestelmään eli

tulkaa tänne.

Yksi viesti kääntyi siihen, että Ajelo

ostettiin viime vuoden lopulla.

- Saimme yrityskaupan myötä lisää

rahkeita tekemiseen ja vietimme Yhdysvalloissa

kaksi kuukautta sijoittajien puheilla.

Opimme samalla, miten saadaan

kymmenet miljoonat skaalattua oikein

kunnolla. Lisäksi saimme rutkasti lisää

rohkeutta. Aikaisemmin meillä ei ollut

valmiutta tällaiseen toimintaan. Nyt

katsomme, mitä tästä seuraa. Samoin

meillä on nyt kanttia mennä puhumaan

tuotteestamme Kiinaan ja muuallekin

Aasiaan, Sihvola totesi toiveikkaasti.

Etelä-Korea tutuksi

Leading Consultant Markku Vantunen

Fintrasta puhui seminaarissa Etelä-

Korean markkinoista.

- Siellä on 50 miljoonaa asukasta Suomen

kokoisella alueella. Se tarkoittaa,

että maassa on ainaista ruuhkaa. Pyrkimyksenämme

on it-järjestelmillä vähentää

ruuhkia ja onnettomuuksia sekä

antaa autonkuljettajille tietoa siitä, mitä

edellä tapahtuu, Vantunen totesi.

Etelä-Korean projekti alkoi vuonna

2007 ja se päättyi 2014. Tänä aikana

saavutettiin 15 prosentin penetraatio

maanteiden it-järjestelmissä. Hiljattain

laadittiin uusi strategia, joka tähtää vuoteen

2020. Tavoitteena on saavuttaa 30

prosentin penetraatio eli liki kolmanneksen

osuus tiestöstä.

Etelä-Korean ainaista ruuhkaa.

Kuljetus & Logistiikka 45


Projektissa pyritään myös liikenteen

mukavuuden parantamiseen sekä ympäristömyönteisyyteen.

- Maassa on rakennettu meluaitoja,

joihin sisältyy puhdistuselementti. Käytännössä

meluaidat nielevät sisäänsä

saasteita. Maassa on myös lisätty ajoneuvojen

välistä kommunikaatiota kahteen

suuntaan. Näin saadaan tosi paljon lisätietoa

liikenteestä.

Etelä-Korea sijoittaa yhteensä kolme

miljardia euroa liikennehankkeisiin vuosien

2015-2020 aikana. Vantusen mukaan

maassa tehdään hyvin paljon keskitettyjä

päätöksiä.

- Me pyrimme käyttämään sitä hyväksi,

koska keskittäminen tuo parhaat

edut.

Eri tapoja edetä

maailmalle

Markku Vantunen kertoi, millä eri tavoilla

yritykset kansainvälistyvät.

- Yksi tapa on se, että lähdetään liikkeelle

hitaasti maa kerrallaan ja kerätään

kokemuksia. Samalla opitaan yhä enemmän

ja enemmän. Kansainvälistyminen

on oppimisprosessi, muistakaa se. Siihen

liittyy paljon suunnittelua. Kotipesässä

pitää suunnitella, miten maailmalle

lähdetään ja mitä tietoa eri alueilla tarvitaan

ja miten siellä toimitaan. Muuten

haaskataan aikaa ja rahaakin, Vantunen

muistutti.

Toinen tapa lähteä maailmalle on se,

että asiat tapahtuvat monessa maassa lähes

rinnakkain.

- Tällainen nopea eteneminen tarkoittaa

aika tavalla erilaista valmiutta

vientiyrityksiltä. Tälläkin puolella pitää

suunnitella asioita hyvin huolellisesti.

Samalla pitää pystyä hallitsemaan se, että

kasvetaan monilla eri markkinoilla ja

oppia siitä nopeasti.

Vantunen muistutti, että yhdelläkään

kansainvälistyvällä yrityksellä ei ole liikaa

resursseja. Ja jos asiat suunnitellaan

huolellisesti, niin se maksaa kulunsa takaisin

monin verroin.

Vantusen mukaan Fintra ja sen edeltäjä

Finpro ovat tutkineet kansainvälistymiseen

liittyviä asioita vuosikymmenten

ajan.

- Samalla olemme kehittäneet palveluja,

joiden avulla kansainvälistymistavasta

riippumatta päästään maailmalle

mahdollisimman nopeasti. Avullamme

yritykset onnistuvat välttämään virheitä

ja sitä kautta säästämään rahaa. Koko

ajan pystymme myös vertaamaan suunnitelmien

ja käytännön välistä eroa.

Vantunen muistutti, että aina kun

mennään seuraavaa maahan, kaikki aikaisemmista

maista saadut opit auttavat

menestymään.

- Pitäkää mielessä, että aina opitaan

uusia asioita ja näin mennään hallitusti

uuteen maahan, Vantunen korosti.

Containers for lease

Raiteilla, maantiellä,

ja merellä

Kokemusta ja innovaatioita

Räätälöidyt erikoiskontit

kaikkiin teollisuuden tarpeisiin

- merikuljetuskontit - teräskelakontit

- koukkuvetokontit - erikoisbulkkikontit

- erikoissäiliöt

46

Kuljetus & Logistiikka

Langh Group Cargo Solutions | Alaskartano | 21500 Piikkiö

(02) 477 9400 | cargo.solutions@langh.fi | www.langh.fi


Kiina vientikohteena

Business Development Manager Karen

Mae Cheung Orangefield Groupista

kertoi seminaarissa Kiinan markkinoiden

valtaamisesta. Hänen mielestään

Kiinassa on paljon ongelmia kuten

ruuhkat, onnettomuudet, ajanhallinta

sekä kysynnän ja tarjonnan heikko

kohtaaminen.

- World Bank eli Maailmanpankki on

antanut Kiinalle suosituksia muun muassa

standardien yhtenäistämisestä, hyvistä

hallintotavoista sekä liikenneolojen

parantamisesta. Kiinan kansalaiset

kuitenkin toivovat saavansa luotettavia

ja tehokkaita ratkaisuja. Alan teollisuus

on hyvin säännösteltyä ja joskus jopa

arkaluontoista, Cheung sanoi.

Cheung muistutti, että monet suomalaisyritykset

ovat jo päässeet Kiinan

markkinoille. Hän otti esimerkeiksi

kännyköihin tehtävät sovellukset sekä

langattoman tiedonsiirron.

- Yritysten tuloverokanta Kiinassa

on kohtalaisen pieni eli 25 prosenttia,

Cheung rohkaisi. •

Uusi nimi

Fintran toimitusjohtaja Kaisa

Vikkula kertoi seminaarissa,

että Soprano osti vuoden 2014

kesäkuussa Finpro ry:n kansainvälisen

liiketoiminnan.

- Nyt olemme osa Soprano-konsernia

ja muutimme nimen Fintraksi (Finnish

Trade Organisation) viime vuoden

syyskuussa. Nyt pyrimme auttamaan

suomalaisyrityksiä entistä nopeammin

ja ketterämmin markkinoille. Tuemme

yrityksiä niin, että saadaan konkreettisia

tuloksia. Meidän koko organisaatiomme

on suomalaisyritysten käytössä, Vikkula

sanoi.

Vikkulan mukaan 37 prosenttia start

up -hankkeista epäonnistuu siksi, että

yritykset ovat rakentaneet tuotteen jota

kukaan ei halua.

- Jatkossa kehitämme toimintaamme

niin, että osuvuus paranee ja autamme

yrityksiä entistä laajemmin. Toimimme

maailman markkinoilla hyödyntäen

verkostoamme. Haemme kuhunkin projektiin

parhaat tekijät markkinoilta. He

eivät kuulu meidän henkilökuntaamme

vaan ovat yhteistyökumppaneita kansainvälisestä

verkostostamme.

Vikkulan mukaan suomalaisyritysten

vienti Kiinaan oli viime vuonna 2,8

miljardia euroa ja Hong Kong mukaan

luettuna 3,2 miljardia euroa.

- Edellä olevat summat ovat olleet

kasvussa koko ajan. Suomessa on noin

11.600 yritystä, jotka harjoittavat vientiä.

Näistä 19 prosenttia eli joka viides

yritys on uskaltautunut lähteä Kiinan

markkinoille, Vikkula rohkaisi. •


Verkkokauppa kasvaa

Pohjoismaissa tasaisesti

– toimitukset tärkeä tekijä

Verkko-ostoksia tehtiin

Pohjoismaissa vuoden

ensimmäisellä neljänneksellä

noin 3,8 miljardilla eurolla

Pelkästään Suomessa

verkko-ostoksia tehtiin 690

miljoonalla eurolla.

Pohjoismaiset kuluttajat tekevät

yhä enemmän ostoksia internetistä.

Tämän vuoden tammikuun

ja huhtikuun välisenä aikana verkkokauppa

kasvoi 7 prosenttia viime vuoteen

verrattuna. Tanska ohitti Norjan maana,

jossa verkko-ostoksia tehdään eniten (76

ja 75 prosenttia), mutta verkko-ostosten

osuus kasvoi hieman myös Ruotsissa ja

Norjassa.

– Verkkokauppa jatkaa kasvuaan Pohjoismaissa.

Ratkaisevaa verkkokaupan

positiivisen kasvun jatkumiselle on, että

toimitukset täyttävät kuluttajien vaatimukset.

Kuluttajat odottavat yhä enenevissä

määrin, että he saavat itse valita

verkko-ostostensa toimitustavan, kertoo

PostNordilla verkkokaupasta vastaava

Jouni Lamberg.

Lähes puolet kaikista pohjoismaalaisista

pitää tuotteiden toimitustavan valintamahdollisuutta

erittäin tärkeänä.

Kaikkein eniten sitä arvostetaan Tanskassa,

jossa yli kolmasosalle verkkokauppa-asiakkaista

on erittäin tärkeää saada

valita tuotteiden toimitustapa.

Tanskassa ja Ruotsissa noin kolmasosa

verkkokauppa-asiakkaista odottaa

saavansa tilaamansa tuotteet kolmen

arkipäivän kuluessa. Norjassa vastaavaa

toimitusaikaa toivoo neljännesosa kuluttajista,

kun taas Suomessa kolmasosa

ilmoitti voivansa odottaa toimitusta viisikin

päivää.

Verkko-ostosten mieluisimmat toimitustavat

vaihtelevat eri Pohjoismaissa.

Kaikissa maissa suosituin toimitustapa

on kuitenkin tavaran noutaminen noutopisteestä.

Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa

noin puolet kuluttajista haluaakin

noutaa tilaamansa tuotteet itse. Tanskassa

kotiinkuljetukset ovat kuitenkin tavallisempia,

ja vain viidesosa haluaa hakea

lähetyksen noutopisteestä. Kiinnostus

illalla tehtävään kotiinkuljetukseen on

vähäistä kaikissa Pohjoismaissa.

Verkko-ostoksia

matkapuhelimella

Suurin osa verkko-ostoksista tehdään

Pohjoismaissa edelleen tietokoneella,

mutta yhä useammat ostavat tuotteita

myös matkapuhelimella.

Selkeä kehityssuunta viime vuoteen

verrattuna on, että yhä useammat pohjoismaiset

verkkokauppa-asiakkaat tekevät

ostoksia matkapuhelimellaan.

Ruotsissa osuus on edelleen suurin,

mutta matkapuhelimella tehtävät verkko-ostokset

näyttävät yleistyvän kaikissa

Pohjoismaissa.

Tanskassa matkapuhelimella tehtyjen

verkko-ostosten osuus kasvoi tänä vuonna

5:stä 15 prosenttiin ylittäen Pohjoismaiden

keskiarvon. Ruotsissa 17 prosenttia,

Norjassa 12 prosenttia ja Suomessa 8

prosenttia verkkokauppa-asiakkaista teki

ostoksia matkapuhelimella.

Suosituimmat

verkkokauppatuotteet

Ruotsissa ja Norjassa verkkokaupoista

ostetaan eniten mediatuotteita, kuten

kirjoja, lehtiä ja äänilevyjä. Tanskassa ja

Suomessa vaatteet ja kengät ovat ostetuimpia

tuotteita.

Iso-Britannia, Yhdysvallat, Saksa ja

Kiina ovat edelleen listan kärjessä ulkomaina,

joista pohjoismaalaiset tekevät

eniten verkko-ostoksia. Pohjoismaissa

suurin osa verkko-ostoksista tehdään

ruotsalaisista verkkokaupoista. Ruotsalaiset

eivät sitä vastoin juurikaan tee

ostoksia naapurimaidensa verkkokaupoista.

Ulkomaisista verkkokaupoista

ostetaan eniten vaatteita ja kenkiä. •

48

Kuljetus & Logistiikka


Goodyear esittelee uuden

sukupolven silicaseos renkaat

Goodyear Tire & Rubber

Company on alkanut käyttää

seuraavan sukupolven silicaa

parantaakseen renkaidensa

polttoainetehokkuutta.

Tätä uutta silicaa käytetään

ensimmäiseksi Goodyear

SUV -renkaassa, joka tuodaan

tässä kuussa markkinoille

latinalaisessa Amerikassa.

Seuraavan vuoden aikana

tätä uutta silicaseosta

sisältäviä renkaita tuodaan

markkinoille myös muualla.

Goodyearin tutkijat tutkivat yli

vuosikymmenen ajan PPG Industriesin

kanssa kemiallisesti

käsitellyn silican vaikutuksia renkaan

suorituskykyyn. Tavoite oli parantaa entisestään

vierintävastusta heikentämättä

pitoa märissä olosuhteissa. Goodyearin

uudessa SUV -renkaassa tätä uuden

sukupolven silicaa käytettiin uudessa

pintaseoksessa ja pintakuviossa parantamaan

sekä vierintävastusta että pitoa

märällä asfaltilla.

”Asiakkaamme kaikkialla maailmassa

vaativat polttoainetehokkaampia renkaita,

mutta haluavat meidän minimoivan

tavanomaiset lehmänkaupat,” sanoi

Goodyearin maailmanlaajuisen materiaalitieteen

yksikön johtaja David Zanzig.

”Materiaalitutkijamme työskentelivät

poikkitieteellisissä ryhmissä ja loivat yhdessä

renkaan muotoilu- ja rakenneinsinöörien

kanssa integroidun ratkaisun,

joka optimoi suorituskyvyn. Tämä uusi

silica on ratkaisevan tärkeässä roolissa

asiakkaidemme tarpeisiin vastaamisessa.”

Silicaa käytetään sidosaineena renkaan

pintaseoksissa. Perinteisesti renkaiden

sidossaineena on käytetty teollisesti

tuotettua nokea. Siihen verrattuna silica

pienentää vierintävastusta. Pienempi

vierintävastus puolestaan parantaa autojen

polttoainetaloudellisuutta.

Lisäksi tällä uudella silicalla, jota PPG

Industries markkinoi nimellä AGILON®

performance silica, on osoitettu olevan

valmistusprosessiin liittyviä etuja, jotka

ovat hyväksi myös ympäristölle. Sitä on

Looking for savings

in your logistic costs?

VIRE.FI

Baltic Tank is the largest independent storage operator (total

140 shoretanks) in Finland offering storing service and related

logistics services of bulk liquid -chemicals, oil products, biofuels,

coating Baltic Tank pigments is specialized and food grade in logistic liquids - services to local industry for various and

transit bulk liquids traffic. like chemicals, oil products, bio fuels, coating

goal pigments is to provide and food our clients grade with liquids. high quality and cost

Our

efficient services by utilizing new technology and strategically

placed Our goal storage is to terminals. provide our clients with high quality cost

effective services by utilizing new technology and strategically

Terminals in

placed

Finland

storage

located in

terminals.

Hamina, Rauma,

Our services

Turku,

include

Kaskinen,

tank storage,

Kokkola,

transportation,

Oulu and Kemi.

blending and packing.

Subsidiary in Kunda port, Estonia.

We Baltic are Tank ISO 9001 is the & largest 14001 accredited independent storage bulk operator. liquid storage

operator in Finland with subsidiaries in Sweden and

Memberships:

Estonia. For further

EPCA, Chemical

information

Industry

please

Federation

visit our

of

website.

Finland

See you at Logistics Transport Exhibition on 11 - 13

June in Helsinki at stand number 6F60.

Baltic

Your contacts

Tank Finland

for further

• Tel. +358

information:

2 514 0300

Baltic Tank Estonia • Tel. +372 322 3050

Baltic Tank

antti.laaksonen@baltictank.fi

Sweden • Tel. +46 221 14450

marja.ponka@baltictank.fi

www.baltictank.com

www.baltictank.fi

50

Kuljetus & Logistiikka


Silicaa käytetään

sidosaineena renkaan

pintaseoksissa.

helpompi sekoittaa kumiseoksiin,

mikä vähentää tehtaiden energiankulutusta

ja päästöjä renkaiden tuotantoprosessissa.

Kehittäessään ympäristöystävällisempiä

renkaita Goodyear on tutkinut

mahdollisuuksiaan silican käytössä.

Viime vuonna Goodyear teki

ostosopimuksen silicasta, jota saadaan

riisin akanoiden polttamisesta

jäljelle jäävästä tuhkasta.

”Mikään näistä silican uusista lähteistä

ei riitä yksinään täyttämään

koko tarvettamme, mutta ne kaikki

ovat tärkeitä materiaalivalikoimamme

osia, kun pyrimme valmistamaan

ympäristöystävällisempiä renkaita,”

Zanzig jatkoi. •

Kattoristikoiden nostoon

Markkinoiden ainoa

CE- merkitty

Kuljetus & Logistiikka 51


Alberni 350.1

umpiperävaunu

Alberni Oy on suunnitellut O1 luokan 750 kg kokonaismassaisen

umpiperävaunun. Vaunu on valmistettu alumiinirungolle

jolloin siitä saadaan mahdollisimman kevyt.

Seinät ovat 25 mm lasikuitu(uretaani kerroslevyä. Sekä

ulko- että sisäpinta ovat tyylikkään näköiset ja helpot pitää

puhtaana. Kulmat ovat Suomalaista alumiiniprofiilia. Näin on

saatu kevyt ja kestävä sekä hyvin vesitiivis rakenne. Ulkopuolella

on käytetty mahdollisimman vähän pop niittejä koska

niitin reikä on aina vuotoriski.

Kori on myös samalla lämpöeristetty. Alberni 350.1 on

varustettu lehtijousilla ja iskunvaimentimilla. Näin on saatu

vaunuun mukavan pehmeä jousitus.

Alberi 350.1 on mitoitettu järkevästi. Sisäpituus 350 cm,

leveys 150 cm ja korkeus 160 cm. Korkeus on riittävä että

vaunuun pääsee vaivattomasti sisälle. Katto on sisällä suora

eikä siitä tule ulos ulokkeita mihin voi iskeä päänsä. Sisävalo

ja tuuletus venttiili on vakiona. Taakse voi valita joko pariovet,

ylös aukeavan luukun tai ajoramppi-takaovi yhdistelmän

jonka kantavuus on 400 kg.

Alberni 350.1 vaunu kuuluu ajoneuvoluokkaan O1 eli kokonaispaino

max 750 kg. Jolloin vaunua ei tarvitse vuosi katsastaa,

ei nastarengas pakkoa eikä myöskään tarvita pikku

e-ajokorttia.

Alberni 350.1 vaunu soveltuu hyvin kevyisiin muuttokuljetuksiin,

moottorikelkan tai mönkijän kuljettamiseen, remonttimiehen

tarvike varastoksi ja työkaluille kuorma-auton

tai pakettiauton perään. Vaunu soveltuu myös erinomaisesti

vuokrakäyttöön. Ja aina kun tarvitaan vesitiivistä ja pölytiivistä

kuljetustilaa.

Alberni umpivaunut on rakennettu todella laadukkaasti ja

ovat siistin näköisiä. Alberni umpivaunumallistossa on vaunuja

aina max 3500 lg kokonaispainoon saakka ja pituudet

max 900 cm. •

www.alberni.fi


Erinomaista:

Kuljetusten kilpailuttaminen

verkossa TimoComin avulla

Eurooppalainen kilpailutusalusta rahtitöille,

TC eBid®, kantaa nyt BMEnet

GmbH:n, BME (Bundesverband Materialwirtschaft,

Einkauf und Logistik e.V.

- Association Materials Management,

Purchasing and Logistics - AMMPL):n

tytäryhtiön antamaa hyväksymissinettiä

"rahdinhankinnasta". Kolmannen kerran

putkeen, TC eBid® läpäisi kauppajärjestön

suorittaman laatutarkkailun. Tämä tekee TimoCom Soft und

Hardware GmbH:sta sertifioidun yhtiön "ohjelmistojen ja alustojen"

alalla. Kilpailutusalusta tarjoaa rahdin lähettäjille, -välittäjille

sekä -kuljetuspalveluita tarjoaville yrityksille mahdollisuuksia järjestää

kuljetustöitä kaikkialla Euroopassa.

Rocla

SUUNNITELTU JA

VALMISTETTU

SUOMESSA.

Maailman parhaaksi kehuttu sähkökäyttöinen

Cat® -vastapainotrukki esittelyssä ja koeajossa

Logistiikka&Kuljetus -messuilla.

Tervetuloa osastollemme 3a11!

TC eBid® on online-työkalu, joka tukee tehokasta

työskentelyä

TC eBid® :ssä tuotannon ja kaupan alan yritykset sekä rahdinvälittäjät

kilpailuttavat pitkän tähtäimen rahtitarjouksia sekä osittaisille

että täysille kuormille. Kilpailutusohjelmistolla he saavuttavat

33,000 aktiivista ja luotettavaa kuljetusalan yritystä ympäri

Eurooppaa. TC eBid®:n avulla TimoComin asiakkaat voivat saavuttaa

ylimääräisiä liikemahdollisuuksia, suunnitella paremmin

turvallisuusasioitaan sekä hyödyntää tehokkaammin kuljetusvälineistönsä

kapasiteettia. Ohjelma voi myös auttaa pullonkaulojen

välttämisessä. Mikä tärkeintä, verkkoalusta parantaa tehokkuutta

kuljetusalalla.

BMEnet hyväksymissinetti

Läpäistyn laatutarkkailun jälkeen BMEnet GmbH palkitsi ohjelmistomme

ja alustamme hyväksymissinetillä. Laatutarkkailu

perustuu standardisoituun ja neutraaliin kriteerilistaan tarkasti

määritellyine ehtoineen. Valtuutus ja hyväksymissinetti luovat läpinäkyvyyttä

markkinoille ja kasvattavat luottamusta ohjelmiston

tuottajaa valitessa. •

Teksti: Daniel Mahnken

Roclalle red dot -muotoilupalkinto

jo neljännen kerran

Roclan Suomessa suunnittelema Cat®-vastapainotrukki on saanut

arvostetun red dot 2015 -muotoilupalkinnon.

Red dot -palkinto on myönnetty Roclan varastotrukeille jo kolme

kertaa, ja nyt palkinnon sai Roclan ensimmäinen Suomessa

suunnittelema ja valmistama Cat®-vastapainotrukki.

Yritys panostaa tuotekehityksessä huippuluokan käyttökokemuksen

luomiseen, ja tärkeässä roolissa on asiakkaan äänen

kuuleminen.

– Haluamme olla asiakkaillemme paras mahdollinen kumppani

ja siksi on aina tärkeä miettiä, miten voisimme parhaiten

auttaa asiakkaitamme, kertoo Rocla Solutions Oy:n viestintäpäällikkö

Aliisa Isopoussu.

– Vaikka olemme osa isoa kansainvälistä yritystä, tuotekehitys

on Suomessa. Pystymme erittäin hyvin ottamaan huomioon

asiakkaiden kokemukset ja toiveet trukkien kehittelyssä. Tälläkin

kertaa suunnittelun lähtökohtana oli syvällinen käyttäjätutkimus,

jonka tuloksena syntyi useita kuljettajan työtä helpottavia ja sisälogistiikan

sujuvuutta parantavia innovaatioita, tarkentaa Aliisa

Isopoussu.•

Kysy lisää monipuolisesta mallistosta

puh. 020 778 1300

www.rocla.fi


Raision on logistinen

solmukohta ja Turun

Ohikulkutie on Raision

kohdalla koko maakunnan

kaupallinen käytävä.

Logistiikan ykköspaikka ydinväylien varrella

RAISION LEILIKALLIO

Turun naapurissa sijaitseva Raisio

on tehnyt 2000-luvulla

monien mielestä elinkeinopoliittisen

ihmeen. Raisioon nousi vuonna

2001 kauppakeskus Mylly, joka oli avautuessaan

pääkaupunkiseudun ulkopuolisista

kauppakeskuksista Suomen suurin.

Myllyn vanavedessä sen lähialueelle

tuli valtaisa määrä tilaa vievää kauppaa.

Vuonna 2008 parin kilometrin päähän

Myllystä avasi ensimmäinen pääkaupunkiseudun

ulkopuolinen Ikea, jonka ympärille

nousee edelleen toimijoita. Turun

Ohikulkutie onkin Raision kohdalla koko

maakunnan kaupallinen käytävä, jossa

riittää asiakkaita reilun sadan kilometrin

säteeltä.

Logistinen solmukohta

vailla vertaa

Kun Ikeasta hyppää toiselle puolelle Ohikulkutietä,

maisema muuttuu ja ollaan

logistiikan ykköspaikassa: Leilikalliossa.

Alle kymmenen kilometrin säteellä on

lentokenttä, kaksi satamaa ja raideliikenne.

Alue on myös kumipyöräliikenteen

solmukohdassa eli tiet vievät sekä Porin,

Tampereen, Hämeenlinnan että Helsingin

suuntaan – ja tietenkin aina Pietariin

saakka. Voisiko logistinen sijainti olla

enää parempi?

Leilikallion alueella on jo muutama

logistiikan toimija – muun muassa Suomen

suurin viinavarasto. Vielä löytyisi

kuitenkin 20 hehtaaria tilaa logistiikan

alan toimijalle.

- Leilikallion kaavallinen valmius on

hyvä ja kunnallistekniikka pääosin rakennettu,

joten Raisiossa pääsee nyt nopeasti

liikkeelle, kertoo kaupunginjohtaja

Ari Korhonen.

V8 vt8:n varrelle

Teitä Raisiossa riittää ja seuraavaksi katse

onkin suunnattu valtatie 8:n varrelle.

Valmisteilla oleva yli sadan hehtaarin

yritysalue tarjoaa toimisto- ja tuotantotilaa

paikassa, jossa yhdistyvät kolmen

vilkkaan tien liikenne: Vt8, E18 ja

Kustavintien vilkas saaristoyhteys. Uusi

yritysalue on saanut vahvan nimen: V8.

Voimaa ja vääntöä alueelta löytyy jo nyt,

sillä lähistöllä on moottorirata. •

Katso Raision vapaat tontit: raisio.fi/yritystontit

Ota yhteyttä:

kaupunginjohtaja Ari Korhonen

puh. 044 907 1550, ari.korhonen@raisio.fi

maankäyttöpäällikkö Outi Pekkala,

puh 044 797 1707, outi.pekkala@raisio.fi

Viisi syytä sijoittua

Raisioon

1. Logistiset yhteydet eli 10 km

säteellä lentokenttä, kaksi satamaa,

raideliikenne ja valtaväylät

joka suuntaan

2. Mittava potentiaalinen asiakaskunta

3. Saatavilla osaavaa ja koulutettua

työvoimaa

4. Kaupungin nopea ja joustava

päätöksentekokyky ja yhteistyöhalu

5. Hyvä yritysilmapiiri

54

Kuljetus & Logistiikka


TRX500FPA DCT

TÄYSIN UUSI ÄÄRIOLOJEN AMMATTILAINEN.

Sh.

9 990 €

✪ Kaksoiskytkimellä varustettu automatisoitu

DCT-vaihteisto, jossa hidas ja nopea alue

✪ Elektroninen Honda EPS -ohjaustehostin

✪ Suretrack-etuperä – automaattisesti toimiva,

mekaaninen etutasauspyörästö

✪ Takana IRS -erillisjousitus

✪ Poikkeuksellisen pieni kääntösäde

Honda ATV -mallisto alkaen 7 490 €

Pyydä tarjous:

HONDAMONKIJAT.FI

facebook.com/hondamonkijat

youtube.com/hondamcfinland

Puh. 020 7757 200


Tommi Sievers on huomannut

projektikuljetusten lisääntyneen.

Lähes puolet

sahatavaraviennistä

HaminaKotkan kautta

Vaikka Venäjän tuontitransitio-liikenne väheni, HaminaKotkan Satamassa eletään vilkasta aikaa.

Lähes puolet Suomen ulkomaille menevästä sahatavarasta on tänä vuonna kulkenut sen laiturien

kautta. Projektikuljetukset lisääntyivät ja UPM keskittää levy- ja selluliikenteen Haminaan, jotka

molemmat virkistävät Sataman toimintaa.

Kolme vuotta sitten Haminan

satamanosan yllä kaarteli lokki,

eikä sillä ollut vaikeuksia

löytää vapaata laskeutumispaikkaa laiturien

lähistöltä. Operaattori ja varustamot

oli juuri päättänyt keskittää konttiliikenteen

siihen liittyvine operaattoreineen

Mussaloon, mikä hiljensi liikennettä

Haminassa.

Tänä päivänä Haminan satamanosa

elää kuitenkin virkeänä. Melkein puolet

Suomen sahatavaraviennistä on kulkenut

HaminaKotkan Sataman kautta tänä

vuonna. Yleensä sen osuus kokonaisviennistä

on ollut hitusen yli 30 prosenttia.

– Suurin syy on, että konventionaalinen

liikenne on lisääntynyt. Entistä

isommat laivat pääsevät Haminaan,

mikä on merkinnyt luontaista lastinkäsittelyn

keskittymistä, HaminaKotkan

Satama Oy:n myynti- ja markkinointipäällikkö

Tommi Sievers kertoo.

Viisi uutta varastoa

Sahatavaraliikenteen kasvu on merkinnyt

HaminaKotkan Satamalle uusia investointeja.

Haminaan rakennetaan neljä

uutta sahatavaravarastoa. Mussalon

yksi uusi oli toukokuun alussa harjakaisia

vaille valmis.

Kotkan Mussalon kautta kulkee kontitettava

sahatavara, joka jatkaa matkaansa

merten yli esimerkiksi Japaniin

ja Kiinaan. Heinäkuussa otetaan käyttöön

Haminan uudet varastot, jotka on

tarkoitettu konventionaaliselle liikenteelle

(Se tarkoittaa, että lasti nostetaan

alukseen joko maissa olevalla nosturilla

tai aluksen nosturilla). Liikenne suuntaa

Haminasta lähinnä Pohjois-Afrikkaan ja

Etelä-Eurooppaan.

Kuljetus & Logistiikka 57


Sahatavaraliikenteen kasvun vuoksi HaminaKotkan Satama rakentaa lisää varastotilaa.

Kotkan konttiliikenne vilkastui myös

toukokuussa, kun Containerships Ltd

Oy:n M.V. Sleipner aloitti laivaliikenteen

välillä Lübeck - Pietari - Mussalo.

Jo olemassa olevia varastoja vuokrattiin

Haminan Satamassa 10 000 neliömetrin

edestä UPM:lle. Se päätti keskittää

levy- ja selluliikenteen Haminaan

osana pitkään jatkunutta yhteistä logistiikkastrategiaa

HaminaKotkan Sataman

kanssa.

– Luulen, että UPM:n päätökseen vaikuttivat

hyvät rautatieyhteydet, hyvä varastoinframme

sekä riittävän syvä meriväylä,

joka mahdollistaa tulevaisuudessa

isojen laivojen liikennöinnin.

Projektikuljetukset

liikkuvat

Suomalaisen vientiteollisuuden vetovoima

näkyy hyvin Haminassa. Toukokuun

puolivälissä alkoivat ABB:n Azipod-laivanohjausjärjestelmien

laivaukset kohti

Koreaa.

– Siinä liikkuu hyvin isoa tavaraa.

Kauppoja on solmittu kahdeksi vuodeksi

eteenpäin, toivottavasti niitä on jatkossakin.

– Projektilastien osalta vuosi on ollut

muutenkin mukava. Suomalaisen Mantsinen

Group Ltd Oy:n hienoja, isoja lastinkäsittelylaitteita

on lähtenyt meidän

kauttamme hyvin maailmalle, Sievers

toteaa.

Lisäksi HaminaKotkan Sataman vanha

asiakas Valmet on palannut Sataman

asiakkaaksi, sillä se toimittaa tavaraa

Brasiliaan rakennettavaan sellutehtaaseen.

Suuria kuljetuksia lähettää myös

Andritz, joka toimittaa tavaraa sellutehtaiden

rakentamiseen Indonesiassa ja

Brasiliassa. •

HaminaKotkan

Satama Oy

- käsitellään nestebulk-,

kuivabulk-, kontti-, RoRo-,

kaasu-, projekti- ja

konventionaalisia lasteja

- 12 metriä syvä laivaväylä,

maksimisyväys 15,3 metriä

- Neste- ja kaasuterminaali

on Suomen merkittävin

kemikaalikäsittelyn keskittymä

- Laitureita 9 kilometriä,

laivapaikkoja 76,

raiteita 80 kilometriä

- HaminaKotka on myös

täyden palvelun logistiikan ja

teollisuuden keskus:

1100 hehtaarin satamaalueella

toimii lähes

200 yritystä.

58

Kuljetus & Logistiikka


Meritietä pitkin

kaikkialle maailmaan

HaminaKotka on täyden palvelun satama,

joka tarjoaa asiakkailleen laadukkaita ja monipuolisia palveluja.

Satama yritys- ja logistiikka-alueineen luo dynaamisen ja logistisesti

tehokkaan toiminta ympäristön yritystoiminalle. HaminaKotkan

satamaan on helppo tulla, siellä toimia, kasvaa ja menestyä!

THE PORT OF

OPPORTUNITY

www.haminakotka. • marketing@haminakotka.


Pohjanlahden ylitys neljässä ja

puolessa tunnissa on tuonut matkustajia

Wasalinelle (www.wasaline.com).

Wasaline lunasti

paikkansa Pohjanlahdella

Puolitoista vuotta sitten M/S

Wasaline Express aloitti

reittiliikenteen Vaasan

ja Uumajan välillä. Harva

tietää, että rahtiliikenteen

lisäksi aluksella kulkee myös

risteilymatkustajia sekä

ryhmä- ja kokousristeilijöitä.

Oli tammikuun neljäs vuonna

2013, kun M/S Wasa Express

suuntasi keulansa kohti Uumajaa.

Oli kulunut vain vajaa viikko siitä,

kun konkurssin kuohuihin kolahtanut

RG1-laiva lopetti liikennöinnin Vaasan ja

Uumajan välillä.

NLC Ferry Ab Oy, markkinointinimeltään

Wasaline, ei pelännyt ottaa riskiä,

vaan aloitti uuden reittilinjan Ruotsiin.

Päätöstä ei pyörtänyt maailmanlaajuinen

taantumakaan. Samaan aikaan öljyn

hinta laski, mikä laski myös maantiekuljetusten

hintoja. Se söi Stena Linen kanssa

aloitetun yhteistyön hyötyjä.

Haasteista huolimatta Wasaline on

päässyt hyvään alkuun. Rahtipäällikkö

Tony Ehrs on saanut kirjoittaa lähes

päivittäin vastauksia tarjouspyyntöihin.

Operatiivisesti viime vuonna tehtiin hieman

voittoa ja kokousristeilyllä olleita

matkustajia on palannut maihin hymy

huulillaan.

– Volyymit ovat kasvaneet 3 – 5 prosenttia

vuodessa, Ehrs arvioi.

Jonottamatta laivaan

Wasalinen vetovoimana on lyhyt merimatka

ja riittävä kapasiteetti. Tilaa on

verrattuna eteläsuomalaisiin aluksiin.

– Finnlinkiltä lähti kaksi vuoroa pois

ja Sea Wind muutti Turusta liikennöimään

Vuosaari – Tallinna –reittiä. Ihmiset

eivät halua jonottaa laivoihin, joten

moni kuljetusyrittäjä on muuttanut

kuljetusreittejään ja tullut Vaasan tai

Uumajan kautta yli.

M/S Wasa Expressillä Uumajaan saapuneet

kuorma-autot jatkavat matkaansa

muun muassa Etelä-Ruotsiin ja Etelä-

Norjaan. Göteborgin ja Smålandin alue

ovat tärkeitä kohteita samoin Oslon ja

Tukholman seutu.

– Enimmäkseen liikkuu kappaletavaraa

ja teollisuuden tuotteita. Viime

vuonna kulki 267 872 tonnia tavaraa ja

161 750 matkustajaa, Ehrs kertoo.

Muutakin liikkuu, nimittäin risteilymatkustajia

ja kokousväkeä. Wasaline on

järjestänyt koko puolitoista vuotta myös

merellisiä kokous- ja ryhmäristeilyjä,

vaikka harva niistä vielä tietää.

Tilaa 200 kokousvieraalle

– Totta ne ovat, nämä risteilyt. Meillä on

tilaa 200 kokousvieraalle. Vaihtoehtoina

on puolipäivä tai koko päivän kokouspaketti.

Lisäksi on siirrettäviä seiniä, joilla

tilan voi jakaa kolmeksi pienemmäksi

tilaksi, myynti- ja markkinointipäällikkö

Maria Böling kertoo.

60

Kuljetus & Logistiikka


Wasalinen viehätyksenä on meren

lisäksi aluksen inhimillinen lähtöaika.

Kun M/S Wasa Express käynnistää

moottorinsa Vaasan satamasta keskiviikkoisin

kello 14.30, moni risteilylle tuleva

on ehtinyt käydä työpaikalla hoitamassa

aamupäivän työt.

Jos haluaa yhdistää kokouksen ja päivän

Uumajassa vaikka shoppaillen, se

onnistuu torstai – lauantai –lähdöillä.

Menomatkalla hoidetaan kokous ja

seminaari, paluumatkalla käydään laivan

kaupassa ja lautaselle kootaan saaristopöydän

herkkuja tai tilataan a la Carten

listalta esimerkiksi häränfilee Bearnaisekastikkeella.

Osa jatka iltaa baarin puolella.

– Jos haluaa merellisen kokouksen,

olemme siihen ainut vaihtoehto Merenkurkussa.

Koska laiva on pieni ja

kompakti, porukka pysyy hyvin kasassa.

Autamme mielellämme kaikenlaisten

ryhmätilaisuuksien räätälöinnissä asiakkaan

toiveiden ja tarpeiden mukaan,

Böling korostaa.

Wasalinen tavoite on kasvattaa konferenssipuolta.

– Risteilyt toimivat muuten myös

Ruotsista Suomeen päin, Böling vinkkaa.

Sijainnin lisäksi Wasalinen vahvuus

löytyy palvelualttiudesta: Pienessä yrityksessä

nähdään valttina avuliaisuus ja

henkilökohtainen palvelu.

Yhteistyö Green Cargon

kanssa alkaa

Vaasa-Uumaja –alueiden logistiikkaa on

parannettu viime vuosina. Molempiin

on rakennettu isoja logistiikkakeskuksia.

Vaasan satamaan menevää siltaa on

vahvistettu ja suunnitteilla on uusi alus

Vaasa – Uumaja -linjalle.

Uumajassa on sähköistetty rautatie

satamaan asti. Tämän vuoksi odotetaan

lisää rahtia liikkuvan junalla, kuten irtoperiä

Göteborgista Vaasaan.

– Intermodaali eli laiva-juna –yhteys

on tulevaisuutta. Junakuljetus on imagokysymys:

Yritys voi näyttää asiakkailleen,

että traileri voi liikkua myös junalla.

Ruotsissa on puhuttu, että maantiekuljetusten

veroja nostettaisiin, Ehrs toteaa.

Uumajassa junayhteyksiä operoi

Green Cargo, joka on Ruotsin valtion

omistama tavara- ja junahuolitsija. Wasaline

järjestää laivamatkan tilaajalle

myös junakuljetuksen Green Cargolta,

jos näin halutaan. •

Kuljetus & Logistiikka 61


v

v

v

v

v

FleetBoard Drivers‘ League:

Taloudellisella ajotavalla

kilpailun voittajaksi

Fleetboard Drivers´League-kilpailu starttaa jälleen

1. kesäkuuta, ja siitä lähtien kuljettajat 19 Euroopan

maasta sekä Brasiliasta ja Etelä-Afrikasta ottavat mittaa

toisistaan. Kilpailussa tähdätään siihen, että kuormaautolla

arkityössä ajettaessa saavutetaan parhaat

mahdolliset ajotapapisteet FleetBoard-käyttöanalyysissä.

Kansallisella tasolla osanottajat voivat voittaa

kuukausimestaruuden kategorioissa Paras kuljettaja ja

Paras joukkue. Viisi kuukautta kestävän kisan päätteeksi

julistetaan maakohtaiset koko kilpailun parhaat kuljettajat

ja joukkueet.

Myös Thorsten Maschmeier osallistuu

taas tänä vuonna FleetBoard

Drivers‘ League -kisaan ja treenaa

jo nyt ahkerasti. Kun hän nousee autonsa

ohjaamoon, päämääränä ei ole pelkästään

toimittaa kuorma asiakkaalle aikataulun mukaisesti,

vaan samalla myös pyrkiä ajotapaan,

joka vähentää polttoaineen kulutusta ja auton

kulumista. Sen ansiosta hänen esimiehensä

Christian Senz, kansainvälisen huolintaliikkeen

DSTS Jürgen Senz GmbH:n johtokunnan

jäsen, pystyy alentamaan polttoaineen

kulutuksesta ja huolloista kertyviä kuluja jopa

15 prosenttia. ”Ei täyskaasulla vaan täydellä

panostuksella on minun mottoni“, tuumaa

Maschmeier, ”sillä minäkin hyödyn taloudellisesta

ja ennakoivasta ajotavasta." Hänen ta-

Logistisia ratkaisuja

asiakkaan eduksi.

• Ahtaus- ja terminaalipalvelut

• Konttivarikko- ja reeferpalvelut

• Vaativien erikoislastien käsittelypalvelut

• Laivanselvitykset, huolinta ja dokumentointi

• Varastointipalvelut, ym.

Kuljetusliikkeen toiminnanohjaus, ajojärjestely

ja laskutus

• Reittien optimoinnilla selviä säästöjä! Uusi

tehokas algoritmi. Ota yhteyttä, niin teemme

ilmaisen optimoinnin yhden päivän osalta.

• Kuljettajan Android-mobiilisovellus, joka toimii

puhelimessa ja tabletissa.

• GPS-seuranta jopa 5 sekunnin tarkkuudella

• Ajotavanseuranta ajotyön kokonaisvaltaiseen

kehittämiseen ja johtamiseen

• Puh. 010 420 7550, info@logiapps.fi

Helsinki • Turku

v

v

v

Pääkonttori Helsinki:

Komentosilta 1, 00980 Helsinki (PL 225, 00181 Helsinki)

puhelin 010 565 60, telefax (09) 685 7253

sähköposti: sales@finnsteve.fi, info@finnsteve.fi

www.finnsteve.fi

www.logiapps.fi

www.facebook.com/logiapps

62

Kuljetus & Logistiikka


voitteenaan on päästä tänä vuonna palkintosijoille

ja tuoda voitto kotiin.

Henkilökohtaiseen arvosanaan vaikuttavat

auton kulumista ja polttoaineen

kulutusta vähentävät seikat kuten

ennakoiva ajotapa, oikeat ajonopeudet ja

taloudelliset jarrutukset. Vähimmäisajokilometrien

määrä on 4.000 km kuukaudessa.

Maschmeierin rima on korkealla:

Tämänvuotisen Drivers´ League -kisan

voittaja astuu suuriin saappaisiin, sillä

Drivers‘ League 2014 –Saksan kilpailun

voittaja Denny Hohmann haali ajotapapisteiksi

kokonaista 9,88 ja voitti tällä

pistemäärällä Saksan ykkössijan. Silti

Thorsten Maschmeier on optimistinen.

„Minusta se on kuin olympialaisissa.

Vaikka minusta tai joukkueestani ei tulisikaan

voittajaa, se ei haittaa. Osallistuminen

on tärkeintä! Voittoa on sekin,

että työnteko on hauskaa ja mielekästä,

ja samalla voi kantaa kortensa kekoon

niin oman yrityksen kuin ympäristönkin

puolesta.”

Ajanjaksolla 1. toukokuuta - 30.

syyskuuta voivat yritykset ja kuljettajat

ilmoittautua osoitteesta www.driversleague.com

tämänvuotiseen Drivers‘

League 2015 -kisaan. Verkkosivustolla

kaikille osallistujille luodaan profiili, jota

FleetBoard Drivers’ League käynnistyy

1. kesäkuuta 2015 kuljettajille ja joukkueille

21 eri maassa.

voi muokata henkilökohtaisten tietojen

osalta. Sieltä näkee oman ja muiden kilpailijoiden

ajankohtaisen ranking -listan.

Lisäksi muista osallistujista voi saada

toisia kavereiksi verkkosivuston sisällä

ja antaa heidän suoritustensa kannustaa

kilpailussa.

Euroopan maista Drivers‘ League –kilpailussa

starttaa kuljettajia Bulgariasta,

Espanjasta, Hollannista, Iso-Britanniasta,

Italiasta, Itävallasta, Liettuasta, Norjasta,

Puolasta, Ranskasta, Romaniasta,

Ruotsista, Saksasta, Slovakiasta, Sloveniasta,

Suomesta, Sveitsistä, Tanskasta

ja Tsekistä. •

www.driversleague.com

Oik. vas.: Ammattikuljettaja Thorsten

Maschmeier ja huolintaliike DSTS

Jürgen Senz GmbH:n johtoryhmän

jäsenet Jürgen Senz ja Christian Senz

odottavat innolla FleetBoard Drivers‘

League 2015 -kilpailua.

Olemme

mukana myös

Kuljetus 2015

-messuilla

11.–13.6.2015

Puh. +358 2 333 11 cargo.sales@vikingline.com www.vikingline.com/cargo

Kuljetus & Logistiikka 63


Vuonna 1959 perustettu Närko

on noussut Pohjoismaiden

johtavaksi perävaunujen valmistajaksi

kokemuksen, innovaatioiden,

asiakaskeskeisyyden ja

varmatoimisten tuotteiden avulla.

Pintaa syvemmältä:

Närko Oy

Närko on Pohjoismaiden

johtava raskaan kaluston

perävaunujen valmistaja.

Pääsimme vierailulle

Närkon koritehtaalle

Närpiöön, jossa ns.

kaikki taika tapahtuu.

Yrityksen toimintaa ja

tehdasta meille esitteli

yli kymmenen vuotta

yrityksessä työskennellyt

hankintajohtaja

Jan-Anders Prinsén.

Kertoisitko Närkon historiasta ja

liiketoiminnasta yleisesti?

- Närko on vuonna 1959 perustettu

pieni perheyritys, joka toimii tällä

hetkellä jo toisessa sukupolvessa

Omistajat ovat edelleen toiminnassa

mukana. Nimi ”NÄRKO” tulee sanoista

Närpiön Koritehdas. Närkon liike-idea

on kehittää, valmistaa ja markkinoida

korkealaatuisia eli yli 16 tuhatkiloisia,

perävaunuja raskaan kaluston käyttöön,

Prinsén aloittaa.

- Ideologiamme on valmistaa perävaunuja

kannattavasti yksinkertaisella,

nopealla ja joustavalla tavalla – tämä on

helpommin sanottu kuin tehty, Prinsén

jatkaa.

Närkon organisaatiorakenne muodostuu

emoyhtiö Närko Groupista ja sen alla

toimivat kolme sisaryhtiötä:

Botnia Grönsaker, Oy Trailer Rigg Ab

ja Oy Närko Ab. Botnia Grönsaker hoitaa

elintarvikepuolta, jossa paikallisilta viljelijöiltä

ostettuja vihanneksia pakataan ja

toimitetaan tukkukauppaan. Oy Trailer

Rigg Ab on komponenttivalmistaja, joka

toimittaa Närkon koritehtaalle sekä myös

muille valmistajille, osia mitä perävaunujen

valmistukseen tarvitaan. Konsernin

sydämenä toimii Närkon kokoonpanotehdas

missä perävaunujen konkreettinen

valmistus tapahtuu mustasta raudasta

lopputuotteeseen asti. Närkon tehtaan

alle sijoittuvat myös tuotteiden myynti ja

jälkimarkkinat, jotka on jaettu maakohtaisesti:

Närko Finland, Svenska Närko ja A-

Trans. Närkon päämarkkina-alueena ovat

Pohjoismaat, mutta yritys myy tuotteita

myös mm. Venäjälle ja Baltian maihin.

Närko käyttää Spies Heckerin raskaan

kaluston Permafleet -tuotesarjaa pintakäsittelyprosesseissaan.

Hankintajohtajana,

mitkä asiat vaikuttavat tavarantoimittajien

valintaan ja miksi?

64

Kuljetus & Logistiikka


Kuljetus & Logistiikka 65


Närkon tehdasympäristö

on siisti ja valoisa:

työntekijät huolehtivat

myös itse viihtyvyydestä

pitämällä huolta

omasta työpisteestään.

- Närkon vahvuus on joustavuus ja

asiakasräätälöinnit: asiakas tietää mitä

haluaa ja tämä taas meille tarkoittaa leveää

toimittajarintamaa, Prinsén aloittaa.

- Tavarantoimittajan valintaan vaikuttavat

monet eri tekijät; kaikista tärkein

on korkea laatu ja toimitusvarmuus.

Meillä tulee olla luotettavat yhteistyökumppanit,

sillä vaikka tuotteemme ei

ole maailman halvin, niin siihen tulee

pystyä luottamaan, hän täsmentää.

- Spies Heckerin tuotteisiin päädyimme,

koska tuotteissa on pieni määrä nimikkeitä,

maalausjärjestelmä antaa tietyt

takuuehdot ja tuotteilla olivat hyvät referenssit.

Lisäksi saamme ammattimaista

tukea ja palvelua, Prinsén summaa

Lukijoita varmasti kiinnostaa, kuinka

raskaan kaluston perävaunu tilataan ja

mitä tapahtuu sen jälkeen?

- Asiakas tekee tilauksen eli yleensä

soittaa myyjälle. Myyjämme ovat kokeneita

ja pystyvät pitkälti itse tekemään

tekniset päätökset vaunuista. Toimitusajat

ja lopputuotteen hinnan he saavat

tehtaalta, Prinsén kertoo.

- Jos asiakas tilaa jotain erikoista ja

uutta, mitä ei aikaisemmin ole tehty, niin

meillä on oma suunnittelukonttori missä

projektipäälliköt yhdessä asiakkaan

kanssa suunnittelevat lopullisen tuotteen.

Tämän jälkeen asiakkaalle lähtee

162 250

kumipyöräyksikköä!

Hangon Sataman kautta

kulki viime vuonna ennätysmäärä

rekkoja ja perävaunuja.

Lisäys edellisvuodesta oli peräti 8 %.

Tervetuloa mukaan lyhimmälle reitille

Suomesta Keski-Eurooppaan!

HANGON SATAMA OY

Länsisatama, 10900 Hanko

Puh: +358 10 2355 000 • Fax: +358 10 2355 029

port@portofhanko.fi • www.portofhanko.fi

66

Kuljetus & Logistiikka


Kun Jan-Anders Prinsén

meni Närkolle töihin,

hänen ystävänsä luulivat

tehtaan valmistavan vain

roiskeläppiä. Närkon valmistaman

laatutuotteen

tunnistaa teillä vahvan

näkyvyyden ansiosta.

Vastuullisuusasiat

otetaan huomioon

tuotantoprosesseissa:

Närko on mm. ottanut

käyttöön pintakäsittelymenetelmän,

joka

vähentää liuotinpäästöjä

merkittävästi.

tarjous. Projektin pyörähtäessä eteenpäin

suunnittelija tekee tilatun tuotteen kuvat ja

mitä se sisältää, Prinsén jatkaa,

- Tilatun tuotteen sisällys muodostaa

ostotarpeita valmistusta varten. Tuotantomme

eri vaiheet on jaksotettu ja meillä

on tarkkaan tehty tuotantosuunnitelma

sekä toimitusprosessi, että milloin mitäkin

tehdään, Prinsén summaa.

Prosessi alkaa komponenttien valmistuksesta

mistä ne siirretään runkohitsaukseen.

Rungon ollessa valmis, se siirretään

kokoonpanolinjalle. Kokoonpanolinjalla

tuote ensin hiekkapuhalletaan ja sen jälkeen

tuote siirtyy pintakäsittelyyn: pintavärin

maalaus ja lakkaus. Lopuksi runkoon

tehdään sähkötyöt ja ennen tuotteen luovutusta

asiakkaalle kaikki ominaisuudet ja

laatu testataan. Luovutusohjelmaan kuulu

myös tarkka akselien suuntaus ja tarkistus;

oikein asennetut ja suunnatut akselit

vähentävät polttoaineen ja renkaiden kulutusta.

Närkon tehtaalla on yhteensä kolme

työhallia erilaisille perävaunumalleille ja

yksikköjä tuotetaan noin kolmen kappaleen

päivätahdissa. Tehtaalla valmistetaan

sopiva sekoitus yrityksen laajaan tuotevalikoimaan

kuuluvia perävaunuja vaikka eniten

tehdään kaappivaunuja tavaraliikenteeseen.

Tällä hetkellä myös metsäteollisuuden

vaunupuoli on selkeässä kasvussa.

Monesti tilauksiin sisällytetään myös en-


Närkon laajaan tuotevalikoimaan kuuluu mm. perävaunuja, konttivaunuja, vaihtolavavaunuja,

avovaunuja, soravaunuja, kaivinkonevaunuja ja kapellivaunuja.

KYLMÄÄ KYYTIÄ

LUMIKKO TURVAA KYLMÄKETJUN

KAIKISSA OLOSUHTEISSA

TEHOKAS

LUOTETTAVA

KILPAILUKYKYINEN

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN

PAIKALLINEN PALVELU

LAAJA HUOLTOVERKOSTO

simmäinen huolto mukaan, sillä Närkon

vahvuuksiin kuuluu myös osaava

jälkimarkkinapuoli: Närko Finland

tarjoaa 24/7 palvelua varaosissa ja

heillä on myös oma korjaamo Närpiössä.

Korjaamossa huolletaan ja korjataan

sekä Närkon että muiden valmistajien

tuotteita.

Miltä tulevaisuus näyttää alalla?

- Tämä vuosi on mennyt hyvin ja

jopa selvää kasvua on havaittavissa.

Olemme saaneet tarjouskyselyistä

normaaliin tahtiin eikä ole nähtävissä

merkkejä, että tilanne menisi toiseen

suuntaan, Prinsén pohtii.

-Metsäpuoli on selkeässä kasvussa,

mutta toki Suomeen kaivattaisiin lisää

investointeja, hän korostaa.

Voit tutustua lisää yritykseen ja

mm. heidän vastuullisuus käytäntöihinsä

Närkon kotisivuilla osoitteessa

www.narko.fi •

Tiesitkö tämän

Närkosta?

Närko on Pohjoismaiden johtava

perävaunujen valmistaja.

Närko Groupin liikevaihto vuonna

2014 oli 48,3 milj.

Koko yritys työllistää noin 250

ihmistä ja Närkon koritehtaassa

noin 150 henkilöä töissä.

Yritys teki kappale ennätyksensä

1750 yksikköä vuonna 1998.

Lumikko Technologies Oy on erikoistunut kuormatilan

lämpötilansäätölaitteiden tuotekehitykseen

ja valmistukseen. Lue lisää: www.lumikko.com

Kestävä, kuumasinkitty

Motonet aloitti Suomessa

uuden palvelumuodon

astinvetokoukku turvalliseen

lastaukseen

Auto-Kirmola Oy

Kartanontie 45, PORI

Puh. 634 3400, 044 344 1514

www.kirmola.com

Motonetin uusi Motomaatti-palvelumuoto

tuo autoilijoille helpon tavan hoitaa

auton pienet tarkastukset ja tarvikevaihdot

sekä neste- ja öljytäydennykset

kuntoon. Palvelussa esimerkiksi vaihdetaan

auton tuulilasinpyyhkijöiden sulkia,

laitetaan rengaspaineet kohdilleen ja

testataan akun toimivuus. Palvelu mahdollistaa

myös auton ODB-vikakoodin

luvun ja laajemman järjestelmätestauksen.

Motomaatti-palvelupisteet toimivat

jokaisen Motonetin 22 tavaratalon yhteydessä.

- Motomaatti-palvelu säästää asiakkaidemme

aikaa ja rahaa. Ammattitaitoinen

henkilökuntamme tarjoaa nyt

autoilijoille palveluja, joita ei juurikaan

enää muualta saa. Esimerkiksi tuulilasinpyyhkijän

sulan vaihtaminen tuottaa

monelle nykyisin vaikeuksia kiireen tai

osaamisen puutteen vuoksi. Me voimme

auttaa, sillä ammattilaisemme tekevät

työn hetkessä. Haluamme tarjota asiakkaillemme

koko ajan parempaa palvelua,

kertoo Motonet Oy:n toimitusjohtaja

Eero Broman.

- Hyvän asiakaspalvelun lisäksi edistämme

omalta osaltamme liikenneturvallisuutta

esimerkiksi arvioimalla auton

renkaiden kuntoa, jatkaa Motonet Oy:n

kehityspäällikkö Mika Saastamoinen.

Motomaatti-palvelupisteet palvelevat

maanantaista perjantaihin kello 9.00–

18.00 ja lauantaisin kello 10.00–17.00.

Aikaa ei tarvitse varata etukäteen, vaan

palveluun voi saapua oman aikataulun

mukaan.

Neste- ja öljylisäykset sekä pienasennukset

ovat hinnaltaan 3 euroa. Joissakin

tapauksissa palvelu on ilmainen, jos

tarvittavan tuotteen on ostanut Motonetista.

Diagnoosipalvelussa OBD-vikakoodien

luku maksaa 9 euroa ja laajempi

ajoneuvon järjestelmätestaus 19 euroa.

- Tarjoamme joustavien aikojen lisäksi

edullisia palveluhintoja, Saastamoinen

toteaa lopuksi.•

www.motonet.fi/motomaatti

68

Kuljetus & Logistiikka


Ensimmäisenä Suomessa

Setera tarjoaa puhelut paikallisin

puheluhinnoin 50 eri maassa

viidellä eri mantereella

Maailmanmarkkinoista tulee

yrityksille VoIP-ratkaisun

avulla kotimarkkinat 50 eri

maassa.

Ensimmäisenä suomalaisena

operaattorina Setera Oy tarjoaa

suomalaisille yrityksille

puhelut paikallisin puheluhinnoin,

paikallisilla puhelinnumeroilla 50 eri

maassa. Setera on tuonut markkinoille

uuden ajan globaalin VoIP-ratkaisun,

jossa puhelut ohjataan turvatusti asiakkaan

haluamaan kohteeseen näiden

maiden välillä. Palvelun saatavuus laajenee

nyt toukokuussa myös Venäjälle

kysynnän takia. Tällä hetkellä ratkaisu

on saatavilla Euroopassa, Pohjois- ja

Etelä-Amerikassa, Aasiassa ja Afrikassa.

Seteran kehittämä ip-pohjainen

ratkaisu tuo uusia mahdollisuuksia

muun muassa kansainvälistyneille

asiakaspalveluyrityksille, jotka haluavat

palvella asiakkaitaan kansainvälisesti,

mutta paikallisesti ja korostaa

kansainvälisyyttään. Numerot voidaan

ottaa käyttöön nopeasti WEB portaalista

tilaamalla. Myös käytössä olevia

numeroita voidaan siirtää tarpeen

mukaan 35 eri maassa. Saatavilla on

myös maakohtaisia 0800 numeroita.

”Seteran edistyksellinen VoIP-ratkaisu

rikkoo businessviestinnän rajaaidat

Suomen operaattorikentässä ja

tarjoaa suomalaisille yrityksille aivan

uuden ajan operaattoriratkaisun.

Olemme jo saaneet ratkaisulle yllättävän

myönteisen vastaanoton Suomen

yrityskentässä, jonka takia laajensimme

sen saatavuutta myös Venäjälle.

Kasvatamme ratkaisun maakohtaista

saatavuutta jatkuvasti kysynnän ja regulaatiomahdollisuuksien

mukaisesti”,

sanoo Setera Oy:n toimitusjohtaja

Tuomo Kiesvaara.

Ratkaisu tarjoaa kansainvälistyneille

suomalaisyrityksille monipuolisia

hyötyjä. Ulkomaisilla tytäryhtiöillä on

mahdollisuus liittyä keskitettyyn palveluvaihteeseen.

Samassa vaihteessa

on muun muassa koko konsernin puhepalvelut

maakohtaisin numeroin.

Lisäksi yritys saa paikalliset numerot

konferenssipalvelun soittonumerona,

joka tuo mukanaan kustannussäästöjä.

Konferenssipalvelu voi olla missä

tahansa, koska puhelut siirretään

VoIP-verkon sisällä. Yritys voi säästää

myös roaming- ja ulkomaanpuhelukuluissa

avaamalla paikalliset numerot

maissa, jossa sillä on liiketoimintaa.

Seteran kehittämä ip-pohjainen ratkaisu

on saatavilla viidellä eri mantereella.

Euroopassa ja Afrikassa mukaan lukien

Lähi-itä: Bahrain, Belgia, Bulgaria, Espanja,

Etelä-Afrikka, Georgia, Hollanti,

Irlanti, Iso-Britannia, Israel, Itävalta,

Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua,

Luxemburg, Malta, Norja, Portugali,

Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa,

Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska,

Tsekki, Unkari, Venäjä ja Viro. Pohjois-

ja Etelä-Amerikan mantereella: Argentiina,

Brasilia, Chile, Dominikaaninen

tasavalta, El Salvador, Kanada, Meksiko,

Panama, Peru, Puerto Rico ja Yhdysvallat.

Aasiassa: Australia, Hong Kong, Japani,

Singapore ja Uusi-Seelanti. •

AUTOKALUSTEET.FI

kaikella on

paikkansa

Autokalustuksessa tärkeintä olet sinä, kalusteiden käyttäjä

System Edström tarjoaa autokalustusratkaisuja kaikille, joille pakettiauto

on myös työpaikka. Hyvä järjestys säästää aikaa, lisää turvallisuutta

ja parantaa työn jälkeä. Asennuspisteessä asennettujen

kalusteiden takuu on 5 vuotta.

myynti - suunnittelu - asennus

www.autokalusteet.fi

Maahantuonti:

Ja-Tools Ja-Elektro Oy

www.jaoy.com, puh. (03) 2836 600

Klikkaa ja tutustu myös

lehden nettiversioon

www.kuljetusjalogistiikka.com

Kuljetus & Logistiikka 69


koulutus

Venäjän talouskasvu

jysähtää käyntiin

– Oletko valmis?

Suomalaisyrityksissä kannattaa nyt varautua – eikä vain pahan

päivän varalle, vaan pikemminkin uuteen nousukauteen. Venäjän

talouskasvun jysähtäessä taas täydellä teholla käyntiin voittajia

ovat ne, jotka ovat ymmärtäneet valmistautua ajoissa.


Jos siinä vaiheessa, kun talous on

elpynyt, rupeaa vasta valmistelemaan

markkinoille menoaan, voi olla

varma että myöhästyy junasta. Fiksu

käyttää hiljaiset hetket huolelliseen pohjatyöhön.

Näin yritys on iskuvalmiina

ja pääsee ensimmäisten joukossa kiinni

talouskasvuun”, kommentoi vientivalmennuksiin

erikoistuneen Management

Institute of Finland

MIFin toimitusjohtaja

Timo Helosuo.

Venäjä on Suomelle

suurin lähimarkkina, siitä

huolimatta että lama on tuonut pienen

notkahduksen vuosikymmeniä kestäneisiin

kauppasuhteisiin. Käännös parempaan

siintää kuitenkin jo kiikarissa. Moni

Suomen johtavista talousasiantuntijoista

korostaa, kuinka Venäjällä on maallemme

suurin kasvupotentiaali sekä viennin

että tuonnin suhteen. Asiantuntijoiden

mukaan tämä juontuu paitsi maan väestörakenteesta,

myös edessä olevasta digitaalisesta

talousmurroksesta.

”Venäjän talous on pitkään nojannut

perinteiseen öljy- ja kaasukauppaan,

mutta nyt se on tilanteessa jossa sen on

pakko uudistua”, valottaa MIFin

Venäjän liiketoiminnan kehityspäällikkö

Tuija Eloranta.

”Suomalaisilla IT-yrityksillä

onkin nyt jo kiire markkinoille,

jos haluavat saada osansa

lähivuosille povatusta räjähdysmäisestä

kasvusta.”

Eloranta korostaa myös

Venäjän väestörakenteessa

piilevää potentiaalia.

”Pietari ja sen viisi

miljoonaa asukasta

ovat lähempänä kuin

vaikkapa Oulu. Moskova

puolestaan on

Euroopan suurin

metropoli, ja meiltä

lentää sinne 1,5

tunnissa. Verrattuna

harvaan

asuttuun Suomeen,

on Venäjä

täynnä mielenkiintoisia

mahdollisuuksia. ”

Vaikka kansainväliset pakotteet ovat

heikentäneet ruplan kurssia ja sitä kautta

venäläisten ostovoimaa, on laajasti

tarkasteltuna venäläisten lompakko

pulleampi kuin koskaan. Yhä suurempi

väestöryhmä on kiinnostunut hankinnoista,

jotka aiemmin olivat tavallisen

työssäkäyvän ulottumattomissa – kuten

vaikkapa veneestä tai henkilöautosta.

Moni suomalaisyrittäjä ymmärtää tämän,

ja käyttää taantumaa tehokkaasti

hyödykseen tekemällä perusteellisia

lähtövalmisteluja. Suomalais-venäläisen

kauppakamarin (SVKK) teettämän tuoreen

yritysbarometrin mukaan yli kolmannes

Venäjän-kauppaa harjoittavista

yrityksistä onkin viime aikoina lisännyt

markkinointia, vahvistanut myyntiä ja

avannut uusia toimipisteitä Venäjällä. Ja

monella pyyhkii Venäjällä nytkin hyvin.

”Siellä pärjäävät tällä hetkellä yritykset,

jotka ovat investoineet sinne ja harjoittavat

siellä tuotantotoimintaa, koska

he hyötyvät ruplan kurssin devalvaatiosta”,

Eloranta kertoo.

Kuinka varautua kasvuun

Venäjä näyttäytyy erityisesti julkisuudessa

käydyn keskustelun perusteella

ennalta-arvaamattomana ja paikoin epävakaanakin.

Onkin totta, että kaikkeen ei

aina voi varautua. Esimerkiksi Ukrainan

kriisi yllätti laajuudellaan monet.

Poliittinen heilahtelu ei kuitenkaan

ole suomalaisyrittäjien mukaan suurin,

yksittäinen liiketoimintaa hidastava tekijä.

SVKK:n barometrin mukaan byrokratia

tuntuu edelleen monista haastavalta.

Siihen, onneksi, voi helposti varautua.

Myös rahoitukseen, markkinointiin ja

asiakkaiden löytämiseen voi suoraan

omalla toiminnallaan vaikuttaa.

”On hyvä keskittyä niihin asioihin,

70

Kuljetus & Logistiikka


STOP!

Tarjolla apua arjen haasteisiin

− tule kehittymään koulutuksiimme!

RUSFIN Partnership Program in Russia

Haetko kasvua Venäjältä? Erityisesti suomalaisille IT-palvelualan

ja autoteollisuusyritysten päättäjille suunnattu ohjelma

avaa sinulle ovia venäläiseen elinkeinoelämään tarjoten verkostoitumismahdollisuuksia

venäläisten yritysjohtajien ja viranomaisten

kanssa. Lähde mukaan Pietariin kehittämään omaa

vientiosaamistasi!

Lue lisää mif.fi/rusfin

Kesto: 8,5 pv

Aloitus: 9.10.2015

joita voi itse edesauttaa ja luottaa siihen että muut asiat

järjestyvät kyllä aikanaan”, neuvoo Tuija Eloranta.

Mutta kuinka valmistautua markkinoille menoon? Paljon

on kiinni oikeiden kontaktien solmimisesta, erityisesti

Venäjällä. Lisäksi tärkeitä ovat realistinen kuva markkinatilanteesta

ja prosessien tunteminen, sekä alustava yhteistyökumppaniverkoston

rakentaminen.

”Monet yritykset päättävät palkata avukseen ulkopuolisen

konsultin tai hoitaa valmistelut olemassa olevin resurssein,

oman työn ohella. Itse suosittelen mallia, jossa

Venäjä-osaamiseen panostetaan ja jossa se myös on oman

talon sisällä. Näin varmistutaan siitä, että solmitut kontaktit

pitävät ja toisaalta siitä, että markkinoille menon

valmistelut ovat riittävän laadukkaat”, Eloranta kommentoi.

”Siksi uskon malliin, jossa yrityksen johtajat hankkivat

itselleen tarvittavan tietotaidon tehokkaasta täsmäkoulutuksesta.”

RUSFIN-koulutusohjelma on MIFin vuosittain järjestämä

käytännönläheinen koulutus, joka on helpottanut

kymmenien suomalaisyritysten etabloitumista Venäjälle.

Ohjelmassa yhdistyvät Helsingissä järjestetyt valmennuspäivät

ja vientimatka, jonka aikana solmitaan suhteita paikallisiin

viranomaisiin, yrityspäättäjiin sekä potentiaalisiin

asiakkaisiin.

"RUSFIN-koulutusohjelma antoi minulle erittäin hyvän

tilaisuuden hankkia uusia asiakas- ja yhteistyökontakteja.

Lukuisat tutustumiskäynnit paikallisissa yrityksissä ja

hallinnon eri organisaatioissa antoivat hyvän yleiskuvan

alueen tasosta. Ohjelma sopii mielestäni hyvin sekä Venäjän-kauppaa

aloitteleville, mutta myös jo pitkään mukana

olleille yrityksille, jotka hakeutuvat uusille alueille" kommentoi

ohjelmaan vuonna 2012 osallistunut Parastek Oyn

vientijohtaja Antti Luoma-Nirva.

Syksyn 2015 RUSFIN Partnership Program in Russia on

suunnattu kaikille suomalaisille IT-palvelualan ja autoteollisuusyritysten

päättäjille ja asiantuntijoille, jotka haluavat

hakea kasvua Venäjältä. Koulutusohjelma järjestetään

Pietarissa ja Leningradin alueella marraskuussa. Lisätietoa

ohjelmasta saa osoitteesta www.mif.fi •

Lisätietoja:

Tuija Eloranta, p. 010 7555 431, tuija.eloranta@mif.fi

Työntutkimus- ja mittaustutkinto

Koulutus tarjoaa työntutkimus- ja mittausosaamista,

pätevyyttä ja menetelmiä sovellettavaksi tuotanto- ja

palveluorganisaatioihin. Varaa paikkasi!

Kesto: 12 pv

Aloitus: 7.9.2015

Lisätietoja:

Jaana Parkkila, p. 010 7555 218, jaana.parkkila@mif.fi

Esimiestaidot käyttöön

Suosittu koulutus antaa konkreettisia taitoja jokapäiväiseen

esimiestyöhön ja vuorovaikutustilanteisiin sekä aloitteleville

että kokeneille esimiehille. Saat valmiuksia hyvään esimiestyöhön

ja itsesi kehittämiseen.

Kesto: 5 pv

Aloitus: 16.9.2015

Lisätietoja:

Pirjo Jääskeläinen, p. 010 7555 413, pirjo.jaaskelainen@mif.fi

Työsuhde.Nyt – monipuolinen kattaus

työsuhdeasioita jo 25. kerran!

Mitä henkilöstö- palkka- ja taloushallinnon ammattilaisten

arjessa tapahtuu nyt ja tulevaisuudessa? Painavaa ja

hyödyllistä asiaa, tuoreita ajatuksia sekä uusia kontakteja.

Lue lisää tyosuhde.fi

Kesto: 2 pv

Ajankohta: 29.–30.9.2015

Lisätietoja:

Jaana Parkkila, p. 010 7555 218, jaana.parkkila@mif.fi

mif.fi

Kuljetus & Logistiikka 71

Kuljetus ja logistiikka_103x297_touko_2015.indd 1 20.5.2015 8.19


koulutus

Kainuun ammattiopiston uuden logistiikkakeskuksen rakennustyöt etenevät hyvää vauhtia.

Opetustyö uusissa tiloissa käynnistyy marraskuussa. Valokuva: Mervi Holappa

Kainuun ammattiopiston

logistiikan koulutus siirtyy

uuteen logistiikkakeskukseen

Logistiikkakeskus otetaan käyttöön 1.11.2015.

Vuonna 1985 käynnistynyt

kuljettajakoulutus on

kasvanut voimakkaasti viime

vuosina ja samalla tilan tarve

lisääntynyt huomattavasti.

Edellinen muutto tapahtui

vuonna 2003, kun logistiikan

koulutus siirtyi Opintieltä

nykyiseen Komilan

toimipisteeseen. Toiminnan

edelleen laajentuessa ovat

käytössä olevat toimitilat

käyneet ahtaiksi ja

epäkäytännöllisiksi.

-N

ykyisillä opiskelijamäärillä

laadukkaan koulutuksen

järjestäminen on vaikeaa.

Komilan alueella toimii useita yrityksiä ja

esimerkiksi parkkialueet ja liikennöinti

aiheuttavat omat ongelmansa ahtauden

takia. Lisäksi puutteita on mm. sosiaalitiloissa,

koulutuspäällikkö Kai Ollila esittelee

hanketta.

Valtakunnallista kärkeä

Uuden logistiikkakeskuksen myötä Kainuun

ammattiopisto tarjoaa valtakunnallisestikin

huomionarvoiset puitteet

logistiikka-alan opetukseen. Tavoitteena

on lisätä kuljetusalan jatko- ja täydennyskoulutuksia,

joita raskaskaluston ammattikuljettajilta

edellytetään. Tilojen suunnittelussa

otetaan huomioon työelämän

koulutustarpeet.

- Lähtökohtana on, että käytössämme

on kaikki mitä nykyaikaiselta raskaskaluston

huolto- ja korjaamotiloilta odotetaan.

Tämä avaa erinomaiset mahdollisuudet

mm. raskasajoneuvoasentajien koulutukselle.

- Meillä on tunnetusti vahvaa osaamista,

joka saa nyt myös arvoisensapuitteet.

Logistiikkakeskus lastaus- ja peruutusharjoitteluratoineen

on varmasti yksi Kainuun

ammattiopiston lähivuosien menestystekijöistä.

Keskuksen sijainti Seppälän koulutilan

läheisyydessä ja alueen avarat maisemat

antavat mahdollisuuden toiminnan monipuoliseen

kehittämiseen. Tavoitteena

on, että ajan myötä alueelle rakentuu

myös raskaskaluston ajoharjoittelurata.-

Kun sen aika on, rakentamisessa voimme

72

Kuljetus & Logistiikka


koulutus

kuussa, jolloin logistiikka-alan koulutus

Kajaanissa siirtyy kokonaisuudessaan

uusiin tiloihin. Nuorisoasteen 120 ja aikuiskoulutuksen

40 opiskelijaa saavat

käyttöönsä uusien toiminnallisten tilojen

lisäksi runsain mitoin alan uusinta

tekniikkaa.

Kai Ollilan mukaan logistiikkakeskus

mahdollistaa monipuoliset ja tehokkaat

toiminnot.

-Uusi logistiikkakeskus on laaja ja hyvin

toiminnallinen kokonaisuus. Opiskelijoiden

käytössä on alan uusimmat

sovellukset, työvälineet ja menetelmät.

Puitteet mahdollistavat useiden ryhmien

samanaikaisen opetuksen. Läpiajettaviin

tiloihin mahtuu helposti esimerkiksi täyspitkä

yhdistelmäajoneuvo, jota voidaan

huoltaa ja korjata edestä, takaa, yltä, alta

ja sivusta. Myös pesuhalli mahdollistaa

yhdistelmäajoneuvojen läpiajon.

Vastuullisia

ammattilaisia

Uudenaikaiset tilat ja uusin tekniikka lisäävät mielenkiintoa alan opiskeluun.

hyödyntää oman oppilaitoksemme laajaalaista

osaamista, Ollila ennakoi.

- Kuljetusala elää voimakasta murrosvaihetta.

Kalusto kasvaa ja on hienoa,

ettäKainuun ammattiopisto nousee valtakunnan

eturiviin alan kouluttajana.

Modernit opetustilat

Rakennustyöt käynnistyivät huhtikuussa

ja tilojen on määrä valmistua marras-

Kainuun ammattiopiston tavoitteena on

kouluttaa vastuullisia logistiikka-alan

ammattilaisia. Opetus on monipuolista

ja käytännönläheistä. Uudet tilat korostavat

alan laaja-alaista luonnetta.

-Haluamme, että meiltä valmistuu kokonaisuuden

hallitsevia ammattilaisia.

Kuljettamisenja ajoneuvon hallinnan

lisäksi on osattava kaluston perushuolto-

ja korjaustyöt sekä terminaalityöskentely.

Oikeaoppinen kuorman lastaus-

ja purkutyö lisää tehokkuutta ja

ennen kaikkea turvallisuutta. Logistiikkakeskukseen

tulee erinomaiset puitteet

Koulutukset OULUSSA

Kesäkuu 2015

ADR Yhdistetty peruskurssi (YP)

Kuljettajien ympäristöturvallisuuskoulutus

Työturvallisuuskorttikoulutus

ADR Säiliökuljetusten erikoiskurssi (ES)

SPR Ensiavun peruskurssi EA 1, 16 h

Ennakoiva ja taloudellinen ajovalmius

Asiakaspalvelukoulutus; asiakaspalvelua käytännössä

ADR Yhdistetyn täydennyskurssin (YT) koulutusohjelma

Asiakaspalvelukoulutus; asiakaspalvelua käytännössä

Ennakoiva ja taloudellinen ajovalmius

Heinäkuu 2015

Työturvallisuuskorttikoulutus

Asiakaspalvelukoulutus; asiakaspalvelua käytännöss...

Ennakoiva ja taloudellinen ajovalmius

Kuljetusalan säädökset

Elokuu 2015

Työturvallisuuskorttikoulutus

Ajo- ja lepoaika-asetus, piirturit ja valvonta

Asiakaspalvelukoulutus; asiakaspalvelua käytännöss...

Ennakoiva ja taloudellinen ajovalmius

Kuljettajien ympäristöturvallisuuskoulutus

Kuljetusalan säädökset

Työturvallisuuskorttikoulutus

01.06. - 04.06.

04.06.

05.06.

05.06. - 06.06.

08.06.-09.06.

10.06.

11.06.

15.06. - 16.06.

25.06.

26.06.

02.07.

09.07.

24.07.

29.07.

05.08.

06.08.

11.08.

19.08.

20.08.

24.08.

31.08.

www.adr-tna.fi

Markku Ihme

010 2790 603

74

Kuljetus & Logistiikka


myös tämän osa-alueen opetukselle.

Käytännössä siis tilat erilaisine lastauslaitureineen

ja lastausovineen,

Ollila valaisee.

Huomiota

viihtyisyyteen

Koulutuspäällikkö uskoo, että uudenaikaiset

tilat ja käyttöön saatava

uusin tekniikka itsessään lisäävät

mielenkiintoa alan opiskeluun,

mutta opiskelijoiden viihtyvyyteen

panostetaan myös muilla tavoin.

-Haluamme, että oppimisympäristö

innostaa. Yhteisten avarien tilojen

lisäksi keskukseen tulee myös

itsenäisen työn mahdollistavia tiloja

sekä puitteet oppilaanohjaukseen.

Kyse on isosta investoinnista

logistiikka-alan koulutuksen kehittämiseen

Kainuussa. Luotamme siihen,

että meiltä hankittu koulutus

kantaa kauas tulevaisuuteen. Täällä

osataan, Kai Ollila toteaa tyytyväisenä

KAO:n satsauksesta. •

Faktat:

• Raskaskaluston korjaamo- ja pesuhallit sekä terminaali

• Monitoimitila, jossa opetusluokka, oppilaiden ja opettajien työpisteitä

• Pimeän ajon simulaatioharjoittelutila

• Seppälän alue mahdollistaa keskuksen laajentamisen

Tilaajana ja rakennuttajana Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos ja

Kajaanin kaupungin tilakeskus. Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos

vuokraa tilat Kainuun ammattiopistolle. Logistiikkakeskuksen laajuus on

1557 m 2 ja rakennuskustannukset noin 3,3 milj. euroa. Logistiikkakeskus

otetaan käyttöön 1.11.2015.

Kuva: Pekka Huttunen,

logistiikka-alan opettaja.

TTS ottaa käyttöön 3D-maalaussimulaattorin

autoalan opetuksessa

ensimmäisenä Suomessa

A M M A T T I T A I T O A

www.luksia.fi

Koulutusta aikuisille!

Kehitä osaamistasi. Aikuisten näyttötutkinto

suoritetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman

mukaan.

Logistiikan perustutkinto,

yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Nummela, aloitus 14.9.2015.

Lisätiedot: jarmo.tikkala@luksia.fi,

p. 040 537 1052.

Logistiikan perustutkinto,

varastonhoitaja

Nummela, aloitus 14.9.2015.

Varastoalan ammattitutkinto

Nummela, aloitus 14.9.2015.

Lisätiedot varastoalan koulutuksista:

anne.manninen@luksia.fi, p. 044 369 6672.

Lue lisää, hae nyt! www.luksia.fi/

aikuisopisto > alkavat koulutukset.

Info p. 044 369 6626, aikuisopisto@luksia.fi.

Simulaattorin avulla automaalareiksi opiskelevat voivat

oppia turvallisesti ja nopeasti oikean maalaustekniikan ja

-liikkeen. 3D-ympäristö tuo kustannussäästöjä, sillä siinä ei

tuhlaannu maalia, puhdistusaineita eikä aikaa. Simulaattori

säästää myös luontoa, koska haihtuvia orgaanisia yhdisteitä

eli VOC-päästöjä ei synny laitetta käytettäessä.

– TTS haluaa kouluttaa Suomeen tulevaisuuden autoalan

osaajia. Panostamme käyttämiimme koulutusvälineisiin

hankkimalla huipputeknologiaa, kuten 3D-maalaussimulaattorin,

autoalan yksikön päällikkö Juha Ristiluoma

kertoo.

Järjestelmästä voi valita lukuisia erilaisia maalauskohteita,

-tiloja, -tapoja, ruiskun säätöjä sekä värejä vastaamaan

tosielämän tilanteita. 3D-simulaattorin avulla opittu

maalausliike jäljittelee ammattilaisen kädenjälkeä. Erilaiset

harjoitukset, useat toistot sekä tulosten analysointi yhdessä

opettajan kanssa nopeuttavat oppimista ja parantavat oppimistulosta.

Virheet voidaan käsitellä heti suorituksen jälkeen

ja maalausprosessi voidaan toistaa välittömästi.

– Etenkin nuorille digitaalinen 3D-ympäristö on erittäin

mieluinen ja luonnollinen oppimisympäristö. Simulaattori

tempaa mukaansa ja saa oppilaan yrittämään parhaansa,

Ristiluoma sanoo. •

Kuljetus & Logistiikka 75


koulutus

76

Kuljetus & Logistiikka


Onko diesel vieläkin

liian halpaa?

Ajan päivittäin Kehä III:lla, jossa nopeusrajoitus on 80 km/h.

Silti enemmän kuin usein rekat painelevat ohi vasemmalta

reipasta ylinopeutta. Liikennöitsijät rutisevat polttoaineen

hinnankorotuksista, kun samaan aikaan rengit polkevat

15 % polttoaineesta taivaan tuuliin ilman näennäistä hyötyä.

Ilmeisesti diesel on vieläkin liian halpaa; vai onko?

Seurasin toissa viikolla erään

tunnetun kotimaisen liikennöitsijän

rekkaa, joka ajoi ohitseni

huomattavaa ylinopeutta. Vauhtia oli

sen verran, että kuljettaja ei ajanut enää

vasten rajoitinta, vaan se oli todennäköisesti

poistettu tai ”fiksusti” ohitettu. Ne

ajoneuvot, joissa rajoitin on toiminnassa,

eivät voi tasaisella tiellä ylittää säädettyä

noin 88 km/h nopeutta. Yllättävää kyllä

seuraamani ajoneuvo, niin kuin moni

muukin ajoneuvo, ajaa päivittäin roimaa

jopa 95 km/h nopeutta, mutta miksi?

Uskallan väittää, että suurin osa tästä

johtuu pelkästään ”korvien välistä” eli

vanhasta tottumuksesta ja osittain myös

koulutuksen puutteesta.

Polttoainerohmu on turvallisuusriski

Kun renki painaa +10 km/h yli sallitun

nopeuden, polttoaineen kulutus

kasvaa merkittävästi. Samaan aikaan rekasta

tulee turvallisuusriski niin itselle,

kuin muulle liikenteelle. Kiireeseen on

kuskin turha vedota, sillä laki on laki.

Vaikka tiukat aikataulut ovat arkipäivää,

ylinopeudella ei ongelmaa voida poistaa.

Liikennöitsijä itse hyväksyy ylinopeudet,

mahdolliset ylinopeussakot ja

ylimääräisen polttoaineenkulutuksen,

vaikka muuta väittäisi. Tiesitkö, että

esimerkiksi matka Helsingistä Ouluun

rajoitinta vasten ajaen, taittuu noin 15

minuuttia nopeammin kuin rajoitusten

mukaan. Samanaikaisesti polttoaineen

Kuljetus & Logistiikka 77


kulutus kasvaa noin 5 L/100km. Yhteen

suuntaan extrakulu on siis pelkän polttoaineen

suhteen noin 35 €. Kun laskelmaan

ottaa vielä huomioon väärän

rengasvalinnan väärillä ilmanpaineilla,

ylimääräinen kulu on jo suurempi kuin

GPS – seurannasta aiheutuvat kuukausikulut…

siis vain yhdellä ajolla! Vuosittainen

lisäkulu ajoneuvolle, joka ajaa

esimerkkireitin 7 päivää viikossa vuoden

ympäri on huimat 25.000 €!!! Vai laskinko

väärin? Voiko säästö todellakin olla

noin merkittävä?

Säästöä ja turvallisuutta saa,

jos haluaa

Liikennöitsijä voi siis säästää polttoainekustannuksissa

jopa 15 %. Pelkkä

koulutus ei kuitenkaan enää riitä, on

tartuttava vanhojen tottumusten muuttamiseen.

Liikennöitsijän kannattaa

asentaa autoihin GPS - seurantalaite, joka

seuraa kuljettajien ajokäyttäytymistä

kuten kiihdytyksiä, jarrutuksia, ajonopeuksia,

polttoaineen kulutusta, turvavyön

käyttöä ja jopa työajan seurantaa. Useat

liikennöitsijät ovat kyllä jo asentaneet

autoihinsa seurantalaitteet, mutta eivät

aktiivisesti, syystä tai toisesta, seuraa

niiden keräämää tietoa puhumattakaan

siitä, että reagoisivat niihin. Kiistaton

tosiasia on se, että laitteiden hankintakulut

saadaan hyvinkin nopeasti ansaittua

takaisin vaikka vain polttoainekulutuksen

ja oikean rengasvalinnan kautta.

Seurantalaitteiden ja oikean koulutuksen

avulla liikennöitsijä parantaa myös liikenneturvallisuutta,

kun riskikuljettajien

ajokäyttäytymiseen voidaan puuttua

jo ennen kuin jotain sattuu. Jotain on siis

mennyt pahasti pieleen, kun Kehä III:n

vasemman kaistan käyttöä ”hallitsee”

nykyään raskas liikenne ja usein juuri

ne tietyt liikennöitsijät, jotka vetävät perässään

tunnettujen kansainvälisten ja

myös kansallisten yritysten logoja. Toki

myönnettäköön, että usein kyseessä on

ulkomaan rekisterikilvissä oleva ajoneuvo,

mutta silti.

Kuskit mukaan

säästötalkoisiin

Liikennöitsijän kannattaa ottaa kuskit

mukaan säästötalkoisiin. Säästyneestä

polttoaineesta koituvasta hyödystä tulisi

osa antaa kuskille. Kun ratinvääntäjä itse

saa tilipussiinsa hyötyä, ei GPS - seurantalaite

ärsytä, eikä kaasujalka ole enää

yhtä raskas kuin aiemmin. ”Kuukauden

kuski” saakoon vielä ylimääräisen bonuksen

– eli kuski, joka on säästänyt eniten

polttoainetta ja ajanut aikataulussa ilman

rikkeitä tms. Onneksi säästötalkoisiin on

lähtenyt mukaan EU jo reilu viisi vuotta

sitten tulleen kuljettajakoulutusdirektiivin

muodossa. Direktiivin yhdeksi

pakolliseksi koulutuspäiväksi on

määritelty juuri ennaltaehkäisevän

ajon koulutus. Viimeistään

nyt on aika patistaa kuljettajat

koulun penkille ja aikaansaamaan

jotain, josta me

kaikki voimme hyötyä.

Koulutuksen vaikutus

kuljettajan työ- ja ajokäyttäytymiseen

on

jo tutkittu ja kiistaton

tosiasia.

Älkää siis kyseenalaistako

sitä enää,

vaan siirtykää

jo eteenpäin

konkretian

tasolle eli

kuskit koulutukseen

ja isännät peilin

eteen. •

Petri Kelo on Logisec Oy:n perustaja, TAPA-, AEO- ja ISO

28000 kouluttaja. Petrillä on yli 20 vuoden kokemus kuljetuslogistiikasta

Suomessa, Skandinaviassa, Venäjällä

ja Baltiassa ja on konsultoinut lukuisia yrityksiä turvallisuusprojekteissa

eri puolilla maailmaa.

78

Kuljetus & Logistiikka


JOIN YOUR DREAM IN OUR TEAM.

We are looking for a

Country Manager

Finland

IN SUMMARY

As a Country Manager you will be

responsible for our offices in Turku & Kotka

and sales activities in Finland.

JOB DESCRIPTION

• Responsible for the offices and its employees.

• Responsible for sales and key-account management in Finland

• Develop new businesses, products and markets.

• Exchange information with clients, agents, sub-contractors and warehouse.

• Negotiations with Finnish clients and suppliers.

• Register failings or damages and report them to the Quality Manager and the

Claims Manager according to ISO-9001 and ISO-14001 standards.

• Responsible for payments to Finnish suppliers.

• Reports to the General Manager at H.Q. in Belgium

KNOWLEDGE

• You have a proven knowledge about the

domestic and international transport and forwarding market.

• Hands-on Manager, you are used to solve issues when they occur.

• Very good knowledge about sales in the European transport market.

• Perfect knowledge of the English language, both oral and in writing.

• You are used to work in a team with multifunctional and multicultural background.

• You have very good knowledge about the transport modes and regulations, specific to

the job (customs, IMCO, ADR goods, documentation, ISO and SQAS certificates);

• Microsoft Office and other frequent used computer programs have no secrets for you.

QUESTIONS ?

• Please contact Kari Lehtiniemi phone +358 44 366 55 48 or e-mail kari@scanfor.fi or

Gino Van Leuven phone +32 496 54 77 77 or e-mail gino@scanfor.be

INTERESTED ?

• Please send your cv to Gino Van Leuven – gino@scanfor.be


Power Truck Show

- Pohjoismaiden monipuolisin kuljetusmessutapahtuma

Power Truck Show on kansainvälinen

kuljetusalan suurtapahtuma,

joka järjestetään keskellä

Etelä-Pohjanmaan lakeuksia Kauhavan

Alahärmässä. Powerpark tarjoaa vuosi

toisensa jälkeen tapahtumalle ainutlaatuisen

näyttely-ympäristön, josta nauttivat

niin näytteilleasettajat kuin yleisökin.

Power Truck Show tuo 7.-8.8.2015

jälleen yli 30 000 vierasta tutustumaan

kuljetusalaan ja sen tarjoamiin tuotteisiin

ja palveluihin. Power Truck Show

on avoinna perjantaina ja lauantaina

9.00–18.00 ja lauantaina ilta jatkuu

valoshow’n merkeissä 18.00-23.00.

Tapahtuma täynnä iloisia

asiakkaitasi

Power Truck Show’n kuljetusmessut on

viihteellinen messutapahtuma, joka tarjoaa

näytteilleasettajille mahdollisuuden

tavoittaa alan ammattilaiset sekä

pitää huolta niin nykyisistä kuin tulevistakin

asiakkaista. Näytteilleasettajat

panostavat erityisesti messuosastoihin,

tuotteiden ja palvelujen esittelyihin sekä

työnäytöksiin. Messuille osallistujat

pääsevät tehokkaasti tutustumaan kuljetusalan

tuote- ja palvelutarjontaan sekä

samalla he pysyvät ajan tasalla myös

muutoksissa, joita sääntelyt ja teknologian

kehitys tuovat. Perjantaina on mahdollisuus

osallistua kuljetusalan ajankohtaiseen

seminaariin.

Kuljetuskaluston juhlat

Autonäyttelyssä juhlitaan kuljetuskalustoa

yli 300 näyttelyauton voimin.

Kovatasoinen ja laadukas autonäyttely

esittelee Euroopan laajuisesti upeimmat

maalatut ja rakennetut kuorma-autot.

Suomen huippurakentajat ovat mukana

autonäyttelyssä, mm. viime vuonna palkinnot

kahminut Mika Auvisen ”Highway

Hero” sekä Juha Ristimaan ”Madonna”.

Luonnollisesti myös vanit, pickupit,

USA Carsit, jenkkiveturit, nostalgia- ja

veteraanikuorma-autot ovat edustettuna

näyttelyssä. Yhden välivuoden jälkeen

myös tuningautot ovat jälleen mukana.

Autonäyttely huipentuu lauantai-iltana

kuorma-autojen valoshow’hun, jolloin

yleisöllä on mahdollisuus nähdä autojen

valoloisto.

Truck Pulling areenalla

Suomi-Hollanti maaottelu

Truck Pulling areenalla on kovat piipussa,

kun Suomi ja Hollanti kohtaavat

toisensa Truck Pulling maaottelussa. Nelinkertainen

Truck Pullingin Hollannin

Mestari Team van Vlastuin Agro tulee

haastamaan Suomen Mestarit Sauli Kivimäen

ja Pekka Herlevin. Härmä Pulling

Team vastaa, että Truck Pulling areenan

kisajärjestelyt ja rata ovat huippukunnossa.

Tapahtumassa ovat perinteisesti mukana

myös Miss Power Truck, viralliset

jatkobileet Rock Nightissa sekä paljon

muuta oheisohjelmaa. •

www.powertruckshow.fi

Kuljetus & Logistiikka 81


InCarin maalaamo

Koivuhaassa

InCar avasi Vantaalle

nykyaikaisen

autokorjaamokeskuksen

- Yritys kehittää kestävää

toimintakulttuuria.

InCarin uusi autokorjaamokeskus

Vantaalla panostaa toiminnassaan

ympäristöä mahdollisimman

vähän kuormittaviin teknologioihin ja

kestävään yrityskulttuuriin. Yritys on

ottanut käyttöön patentoidun, italialaisen

CMC-automaalausuunijärjestelmän,

joka ottaa huomioon maalausprosessin

jokaisen vaiheen ympäristövaikutukset.

Maalausprosessi alkaa työtekijöiden perehdytyksestä

ja kattaa niin energia- ja

materiaalitehokkuuteen vaikuttavat tekijät

kuin maalauksesta aiheutuvan jätteen

käsittelyn ja loppusijoituksen.

”Olemme uudistaneet yrityskulttuuriamme

kokonaisvaltaisesti ja asettaneet

kestävän liiketoiminnan etusijalle uutta

korjaamoa perustaessamme. Valitsemamme

järjestelmä edustaa maailman

huippua niin maalaustuloksella kuin

ympäristöarvoilla mitattuina, lisäksi se

on taloudellisesti kannattava”, sanoo

myyntijohtaja Matti Luona InCar Oy:stä.

”Haluamme, että asiakkaittemme on

mahdollisimman helppo tehdä kestäviä

valintoja.”

Autonmaalausta koskevan nykylainsäädännön

mukaisesti autot maalataan

vesiohenteisilla maaleilla aiempien liuotinohenteisten

maalien sijaan. Maalausprosessissa

merkittävät ympäristövaikutukset

syntyvät maalien kuivattamisessa

käytettävän energian määrästä, maalijätteen-

ja suojamateriaalien käsittelystä

sekä käytettävän maalin määrästä.

Vähemmän hukkaa

Yksi InCarin nykyaikaisen maalausjärjestelmän

ympäristöhyödyistä perustuu

energiatehokkuuteen. Järjestelmä hyödyntää

öljypoltinta, lämmön talteenottoa,

invertteri- ja infrapunajärjestelmiä.

Ratkaisu lyhentää maalaamossa kuluvaa

aikaa jopa alle puoleen perinteiseen, öljyä

käyttävään maalausuuniin verrattuna.

Energiaa säästyy myös siitä, että järjestelmä

tuottaa tehoa vain silloin, kun

sitä maalaamisessa ja kuivaamisessa

tarvitaan.

Järjestelmään kuuluu automaattinen

maalilaskuri, joka arvioi kuhunkin kohteeseen

tarvittavan maalin, lakan tai

pohjamaalin määrän. Vuositasolla maalien

kulutusta voidaan vähentää huomattavasti.

Autojen höyrypesu

Maalausprosessin nykyaikaistamisen

lisäksi InCarissa autojen pesu tapahtuu

luontoa kuormittamatta, ilman kemikaaleja

ja vettä säästäen höyrypesulla. Yhteen

pesukertaan tarvitaan 5 litraa vettä.

CMC-automaalausuunijärjestelmä on

käytössä Suomessa kahdessa InCarin toimipisteessä:

Turussa ja Vantaalla. •

InCar Oy

InCar Oy on kotimainen yli 20 paikkakunnalla

toimiva täyden palvelun

autokorjaamokeskus.

www.incar.fi

82

Kuljetus & Logistiikka


HANKI LAATUA

Stoneridge – Digipiirturit

Vaihtopiirturit

ja korjaukset

ILMAISET

POSTIKULUT KOODILLA

LUOTETTAVASTI ASIANTUNTIJALTA ”KL2015

vain verkkokaupasta

Ohjelmistot,

tallennus- ja etälatausratkaisut

Dignita

Alkolukot ja alkometrit

Winycam -ajotallentimet

Mobileye -turvalaitejärjestelmät

Vieraile osastollamme 2f49

ja voita Mobileye-järjestelmä autoosi!

Arvo yli

1000 €

VERKKOKAUPPA.PIIRLA.FI » PIIRLA.FI » PIIRLA@ PIIRLA.FI » 017 283 1595


Meiltä saat

enemmän!

LIIKENNELUPA-

KOULUTUS

VIIKONLOPPUISIN

KUORMA-AUTO JA TRAKTORI

TAVARALIIKENNE

Tampere 26.06.2015

Kokkola 28.08.2015

Jyväskylä 11.09.2015

Vantaa 16.10.2015

Tampere 30.10.2015

KÄYMÄLLÄ TÄMÄN TRAFIN

HYVÄKSYMÄN KOULUTUKSEN

SAAT OIKEUDEN HAKEA

LIIKENNELUPAA. *

*) Edellyttää hyväksyttyä

loppukokeen suorittamista.

Myös raskaat

renkaat ja

pinnoitukset.

Kaikki merkit.

Janne Äikäs

p. 050-4639 580

Modernia ja

tehokasta taloushallintoa

yrittäjille

• kirjanpidot tilinpäätöksineen

• verotusasiat

• toimistopalvelut,

mm. laskutus,

hallinnon

tehtävät

• liiketoiminnan

kehittäminen ja

talouden

analysointi

• rahoitussuunnittelu

Pyydä tarjous

juuri sinulle

räätälöidystä

paketista!

Leena Kurki

p. 050-9196 777

Henkilöstö ja

direktiivikoulutukset

Ammattipätevyys-

ja

trukkikoulutukset

sekä

kuljettajakoulutukset

avainkouluttaja.fi

Kysy lisää!

Leena Kurki

Puh. 050-9196 777

Kristian Lella

toimitusjohtaja

050 9192 263

Liity tuhansien

tyytyväisten

asiakkaittemme

joukkoon

GLi Yhtiöt I 010 440 4401 I Keskuojankatu 30, 33900 Tampere I www.gli.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!