Lataa opetusmoniste - Moped

moped.fi

Lataa opetusmoniste - Moped

Harri Laitinen

VERBIN AIKAMUODOT

Verbi ilmaisee tekijän.

Kuka tekee?

Ketkä tekevät?

Verbi ilmaisee myös aikaa.

Milloin jokin tekeminen tapahtuu?

Aikamuotoja on neljä:

Preesens

Imperfekti

Perfekti

Pluskvamperfekti

1(17)


PREESENS

Tapahtuu parhaillaan.

Voit kysyä: Mitä teet? Mitä hän tekee? Mitä tapahtuu?

Kysyä-verbi

Minä kysyn.

Sinä _________________

Hän _________________

Me __________________

Te __________________

He __________________

Laulaa-verbi

Minä ___________________

Sinä ____________________

Hän ____________________

Me _____________________

Te _____________________

He _____________________

Saada-verbi

Minä saan.

Sinä _________________

Hän _________________

Me __________________

Te ___________________

He ___________________

Tehdä-verbi

Minä teen.

Sinä ____________________

Hän ____________________

Me _____________________

Te _____________________

He _____________________

2(17)


Kuulla-verbi

Minä kuulen.

Sinä __________________

Hän __________________

Me ___________________

Te ____________________

He ___________________

Juosta-verbi

Minä ___________________

Sinä ____________________

Hän ____________________

Me _____________________

Te _____________________

He _____________________

Osata-verbi

Minä osaan.

Sinä __________________

Hän __________________

Me ___________________

Te ___________________

He ___________________

Pelata-verbi

Minä ___________________

Sinä ____________________

Hän ____________________

Me _____________________

Te _____________________

He _____________________

Kirjoita vielä samat muodot seuraavista verbeistä.

Tietää-verbi

Minä ___________________

Sinä ____________________

Hän ____________________

Me _____________________

Te _____________________

He _____________________

Tarvita-verbi

Minä ____________________

Sinä _____________________

Hän _____________________

Me ______________________

Te ______________________

He ______________________

3(17)


IMPERFEKTI

Tapahtui eilen (viime vuonna jne.).

Tekeminen on loppunut.

Imperfektin tunnus on i-kirjain.

Voit kysyä: Mitä teit? Mitä hän teki? Mitä tapahtui?

Kysyä-verbi

Minä kysyin ______________

Sinä ____________________

Hän ____________________

Me _____________________

Te _____________________

He _____________________

Laulaa-verbi

Minä Lauloin.

Sinä ____________________

Hän ____________________

Me _____________________

Te ______________________

He ______________________

Saada-verbi

Minä sain.

Sinä ___________________

Hän ___________________

Me ____________________

Te ____________________

He ____________________

Tehdä-verbi

Minä tein.

Sinä _____________________

Hän _____________________

Me ______________________

Te ______________________

He ______________________

4(17)


Kuulla-verbi

Minä kuulin.

Sinä ___________________

Hän ___________________

Me ____________________

Te ____________________

He ____________________

Juosta-verbi

Minä juoksin.

Sinä _____________________

Hän _____________________

Me ______________________

Te ______________________

He ______________________

Osata-verbi

Minä osasin.

Sinä ___________________

Hän ___________________

Me ____________________

Te _____________________

He _____________________

Pelata-verbi

Minä pelasin.

Sinä _____________________

Hän _____________________

Me ______________________

Te ______________________

He ______________________

Kirjoita vielä samat muodot seuraavista verbeistä.

Tietää-verbi

Minä ___________________

Sinä ____________________

Hän ____________________

Me _____________________

Te _____________________

He _____________________

Tarvita-verbi

Minä ____________________

Sinä _____________________

Hän _____________________

Me ______________________

Te ______________________

He ______________________

5(17)


PERFEKTI

Kertoo mitä on tapahtunut.

Tarvitsemme avuksi olla-verbin.

Olla-verbi on nyt preesens muodossa.

Voit kysyä: Mitä olet tehnyt? Mitä hän on tehnyt?

Mitä on tapahtunut?

Kysyä-verbi

Minä olen kysynyt.

Sinä ___________________

Hän ___________________

Me olemme kysyneet.

Te ____________________

He ____________________

Laulaa-verbi

Minä olen laulanut.

Sinä __________________

Hän __________________

Me olemme laulaneet.

Te ___________________

He ___________________

Saada-verbi

Minä olen saanut.

Sinä ___________________

Hän ___________________

Me olemme saaneet.

Te ____________________

He ____________________

Tehdä-verbi

Minä olen tehnyt.

Sinä __________________

Hän __________________

Me ___________________

Te ____________________

He ___________________

6(17)


Kuulla-verbi

Minä olen kuullut.

Sinä ___________________

Hän ___________________

Me ____________________

Te ____________________

He ____________________

Juosta-verbi

Minä olen juossut.

Sinä __________________

Hän __________________

Me ___________________

Te ___________________

He ___________________

Osata-verbi

Minä olen osannut.

Sinä ___________________

Hän ___________________

Me ____________________

Te _____________________

He _____________________

Pelata-verbi

Minä __________________

Sinä ___________________

Hän ___________________

Me ____________________

Te _____________________

He ____________________

Kirjoita vielä samat muodot seuraavista verbeistä.

Tietää-verbi

Minä ___________________

Sinä ____________________

Hän ____________________

Me _____________________

Te ______________________

He ______________________

Tarvita-verbi

Minä ___________________

Sinä ____________________

Hän ____________________

Me _____________________

Te ______________________

He _____________________

7(17)


PLUSKVAMPERFEKTI

Kertoo meille mitä oli tapahtunut.

Tarvitsemme taas avuksi olla-verbin.

Nyt olla-verbi on imperfektimuodossa: Minä olin, sinä olit, hän oli,

me olimme, te olitte, he olivat.

Voit kysyä: Mitä olit tehnyt? Mitä hän oli tehnyt?

Mitä oli tapahtunut?

Kysyä-verbi

Minä olin kysynyt.

Sinä __________________

Hän ___________________

Me olimme kysyneet.

Te ____________________

He ____________________

Laulaa-verbi

Minä olin laulanut

Sinä ___________________

Hän ___________________

Me ____________________

Te ____________________

He ____________________

Saada-verbi

Minä olin saanut.

Sinä ___________________

Hän ___________________

Me ____________________

Te _____________________

He ____________________

Tehdä-verbi

Minä olin tehnyt.

Sinä ___________________

Hän ___________________

Me ____________________

Te ____________________

He ____________________

8(17)


Kuulla-verbi

Minä olin kuullut.

Sinä ___________________

Hän ___________________

Me ____________________

Te _____________________

He _____________________

Juosta-verbi

Minä ___________________

Sinä ____________________

Hän ____________________

Me _____________________

Te _____________________

He _____________________

Osata-verbi

Minä olin osannut.

Sinä ___________________

Hän ___________________

Me ____________________

Te _____________________

He _____________________

Pelata-verbi

Minä ___________________

Sinä ____________________

Hän ____________________

Me _____________________

Te ______________________

He ______________________

Kirjoita vielä samat muodot seuraavista verbeistä.

Tietää-verbi

Minä ___________________

Sinä ____________________

Hän ____________________

Me _____________________

Te ______________________

He ______________________

Osata-verbi

Minä ____________________

Sinä _____________________

Hän _____________________

Me ______________________

Te ______________________

He ______________________

9(17)


KIELTEISET AIKAMUODOT

Kieltomuodoissa tarvitsemme avuksi kieltosanan EI.

Se taipuu eri persoonamuodoissa.

Minä olen.

Sinä olet.

Hän on.

Me olemme.

Te olette.

He ovat.

Minä en ole.

Sinä et ole.

Hän ei ole.

Me emme ole.

Te ette ole.

He eivät ole.

Kirjoita kieltomuodoissa.

Kysyä-verbi

Minä en kysy.

Sinä _________________

Hän __________________

Me __________________

Te ___________________

He ___________________

Laulaa-verbi

Minä ___________________

Sinä ____________________

Hän ____________________

Me _____________________

Te _____________________

He _____________________

Saada-verbi

Minä en saa.

Sinä __________________

Hän __________________

Me ___________________

Te ____________________

He ____________________

Tehdä-verbi

Minä en tee.

Sinä ___________________

Sinä ___________________

Me ____________________

Te _____________________

He _____________________

10(17)


Kuulla-verbi

Minä en kuule.

Sinä __________________

Hän __________________

Me ___________________

Te ____________________

He ___________________

Juosta-verbi

Minä en juokse

Sinä ___________________

Hän ___________________

Me ____________________

Te ____________________

He ____________________

Osata-verbi

Minä en osaa.

Sinä __________________

Hän __________________

Me ___________________

Te ____________________

He ___________________

Pelata-verbi

Minä __________________

Sinä ___________________

Hän ___________________

Me ____________________

Te ____________________

He ____________________

Kirjoita vielä samat muodot seuraavista verbeistä.

Tietää verbi

Minä ___________________

Sinä ____________________

Hän ____________________

Me _____________________

Te _____________________

He _____________________

Tarvita-verbi

Minä ___________________

Sinä ____________________

Hän ____________________

Me _____________________

Te _____________________

He _____________________

11(17)


IMPERFEKTI

Kirjoita kieltomuodot.

Kysyä-verbi

Minä en kysynyt.

Sinä ___________________

Hän ___________________

Me emme kysyneet.

Te ____________________

He ____________________

Laulaa-verbi

Minä en laulanut.

Sinä __________________

Hän ___________________

Me ____________________

Te ____________________

He ____________________

Saada-verbi

Minä en saanut.

Sinä ___________________

Hän ___________________

Me ____________________

Te ____________________

He ____________________

Tehdä-verbi

Minä ____________________

Sinä _____________________

Hän _____________________

Me ______________________

Te _______________________

He ______________________

12(17)


Kuulla-verbi

Minä en kuullut

Sinä ___________________

Hän ___________________

Me ____________________

Te ____________________

He ____________________

Juosta-verbi

Minä ____________________

Sinä _____________________

Hän _____________________

Me ______________________

Te ______________________

He ______________________

Osata-verbi

Minä en osannut.

Sinä ___________________

Hän ___________________

Me ____________________

Te ____________________

He ____________________

Pelata-verbi

Minä ____________________

Sinä _____________________

Hän _____________________

Me ______________________

Te ______________________

He ______________________

Kirjoita vielä samat muodot seuraavista verbeistä.

Tietää-verbi

Minä ___________________

Sinä ____________________

Hän ____________________

Me _____________________

Te ______________________

He _____________________

Tarvita-verbi

Minä ____________________

Sinä _____________________

Hän _____________________

Me ______________________

Te ______________________

He ______________________

13(17)


PERFEKTI

Mitä et ole tehnyt? Mitä hän ei ole tehnyt?

Mitä me emme ole tehneet?

Tarvitsemme avuksi olla-verbin kielteisessä muodossa.

Kirjoita verbeistä kieltomuodot.

Kysyä-verbi

Minä en ole kysynyt.

Sinä ____________________

Hän ____________________

Me _____________________

Te _____________________

He _____________________

Laulaa-verbi

Minä en ole laulanut.

Sinä ____________________

Hän ____________________

Me _____________________

Te ______________________

He _____________________

Saada-verbi

Minä en ole saanut.

Sinä ___________________

Hän ___________________

Me ____________________

Te ____________________

He ____________________

Tehdä-verbi

Minä ___________________

Sinä ____________________

Hän ____________________

Me _____________________

Te _____________________

He _____________________

14(17)


Kuulla-verbi

Minä en ole kuullut.

Sinä ___________________

Hän ___________________

Me ____________________

Te _____________________

He _____________________

Juosta-verbi

Minä _____________________

Sinä ______________________

Hän ______________________

Me _______________________

Te _______________________

He _______________________

Osata-verbi

Minä en ole osannut.

Sinä ____________________

Hän ____________________

Me _____________________

Te ______________________

He _____________________

Pelata-verbi

Minä _____________________

Sinä ______________________

Hän ______________________

Me ______________________

Te _______________________

He ______________________

Kirjoita vielä samat muodot seuraavista verbeistä.

Tietää-verbi

Minä ___________________

Sinä ____________________

Hän ____________________

Me _____________________

Te _____________________

He _____________________

Tarvita-verbi

Minä ____________________

Sinä _____________________

Hän _____________________

Me ______________________

Te ______________________

He ______________________

15(17)


PLUSKVAMPERFEKTI

Mitä sinä et ollut tehnyt? Mitä hän ei ollut tehnyt? Mitä me emme

olleet tehneet?

Tarvitsemme taas olla-verbin kielteisen muodon avuksi.

Kirjoita kieltomuodot.

Kysyä-verbi

Minä en ollut kysynyt.

Sinä ____________________

Hän ____________________

Me emme olleet kysyneet.

Te _____________________

He _____________________

Laulaa-verbi

Minä ___________________

Sinä ____________________

Hän ____________________

Me _____________________

Te _____________________

He _____________________

Saada-verbi

Minä en ollut saanut.

Sinä ____________________

Hän ____________________

Me _____________________

Te _____________________

He _____________________

Tehdä-verbi

Minä ___________________

Sinä ____________________

Hän ____________________

Me _____________________

Te _____________________

He _____________________

16(17)


Kuulla-verbi

Minä en ollut kuullut.

Sinä ___________________

Hän ___________________

Me ____________________

Te _____________________

Juosta-verbi

Minä _____________________

Sinä ______________________

Hän ______________________

Me _______________________

He _______________________

Osata-verbi

Minä en ollut osannut.

Sinä ___________________

Hän ____________________

Me _____________________

Te _____________________

He _____________________

Pelata-verbi

Minä _____________________

Sinä ______________________

Hän ______________________

Me _______________________

Te _______________________

He _______________________

Kirjoita vielä samat muodot seuraavista verbeistä.

Tietää-verbi

Minä ___________________

Sinä ____________________

Hän ____________________

Me _____________________

Te _____________________

He _____________________

Tarvita-verbi

Minä ______________________

Sinä ______________________

Hän ______________________

Me _______________________

Te ________________________

He _______________________

17(17)

More magazines by this user
Similar magazines