Toimintakertomus 2011 - Pori

pori.fi

Toimintakertomus 2011 - Pori

Toimintakertomus 2011

Porin kaupungin

kulttuurilautakunta

kulttuuritoimi / kulttuuriasiainkeskus


SISÄLLYSLUETTELO

1. Toiminnan tavoitteet, saavutukset ja hallinto...............................2

Etukannen kuvat

Ylärivi (vasemmalta oikealle):

- Kulttuuriasiainkeskus järjesti SuomiAreena-keskustelun yhteistyössä Satakunnan taidetoimikunnan

kanssa 15.7. Kenen taidetta viedään –otsikolla keskusteluun osallistuivat muun muassa Jorma Uotinen

sekä Sanna Stellan. Kuva: Eetu Henttonen.

- Sodissa kaatuneitten haudoilla pidettävien juhlatapahtumien järjestelytoimikunta kesäkuussa 2011.

Veteraani-, maanpuolustus- ja kansalaisjärjestöjen sekä kulttuurilautakunnan edustajista koostuvan

työryhmän tehtävänä on vastata kaatuneitten muistopäivänä, itsenäisyyspäivänä sekä jouluaattona

Porin sankarihaudoilla järjestettävistä muistojuhlallisuuksista. Kuva: Jan-Kristian Kivi.

- Kinokellari tarjosi elokuvien ystäville Promenadikeskuksessa keväällä 2011 kymmenen lauantaimatineaa.

Kuva: Jan-Kristian Kivi.

Keskirivi (vasemmalta oikealle):

- Kulttuuritalo Annankatu 6:n keskeisiä toimintoja ovat teatteri ja musiikki. Vuonna 2011 Anniksella

järjestettiin 16 musiikkitapahtumaa. Tarjonta koostui pääasiassa nykymusiikista kuten rock-, heavy- ja

konemusiikkista. Vuoden aikana Anniksella harjoitteli noin 10-12 bändiä. Kuva: Jan Virtanen.

- Vuonna 2011 vietettiin Porin Filharmonisen kuoron 15-vuotisjuhlavuotta. Kuoronjohtaja Ognian Vassilev

valittiin joulukuussa Vuoden Kuoronjohtajaksi 2011 Suomen Kuoronjohtajayhdistyksen toimesta. Kuva:

Martti Kaartinen.

- Kinokellari tarjosi elokuvien ystäville Promenadikeskuksessa syksyllä 2011 kymmenen lauantaimatineaa.

Kuva: Jan-Kristian Kivi.

Alarivi (vasemmalta oikealle):

- Mestarikansanlaulaja Hilja Grönfors esiintyi Pori Folkin avauksessa Eetunaukiolla 18.8. Kahdettatoista

kertaa järjestetty festivaali uudisti onnistuneesti ohjelmistoaan ja visuaalista ilmettään. Kuva: Eetu

Henttonen.

- Itsenäisyyspäivää juhlistettiin perinteisesti aamupäivällä Keski-Porin kirkolla ja iltapäivällä Promenadisalissa.

Iltapäivällä järjestetyssä pääjuhlassa itsenäisyyspäivän juhlapuheen piti Porin kaupunginjohtaja

Aino-Maija Luukkonen. Kuva: Jan-Kristian Kivi.

- Kaupungin virallisista juhlista joulurauhan julistus sekä uudenvuoden vastaanotto -tilaisuudet järjestettiin

jälleen totuttuun tapaan Porin Raatihuoneen edustalla. Vuoden 2012 alusta kulttuuriasiainkeskuksen

toimipaikka siirtyi Raatihuoneen 1. kerroksen historiallisiin ja juhlaviin tiloihin. Kuva: Jan-Kristian Kivi.

2. Kulttuurilautakunta................................................................................................3

2.1. Luovan toiminnan tukeminen.............................................................4

3. Kulttuuriasiainkeskus ..........................................................................................8

3.1. Kaupungin viralliset juhlat..................................................................8

3.2. Kulttuuritalo Annankatu 6................................................................11

3.3. Pori Folk –festivaali................................................................................11

3.3.1. Musamatkoja menneeseen -tapahtumat.................................12

3.4. Kinokellari-elokuvatoiminta.............................................................13

3.5. Porin Filharmoninen kuoro................................................................13

3.6. Kulttuurigalleria........................................................................................13

3.7. Kulttuurilähettiläs....................................................................................14

4. Verkottuminen ja hankeyhteistyö..........................................................15

4.1. Kulttuuritoimen ja perusturvan seniorityöryhmä.............15

4.2. Tanssitaideyhteistyö..............................................................................15

4.3. Kulttuuri saavutettavaksi Satakunnassa -hanke...............16

5. Taiteen perusopetus...........................................................................................16

5.1. Tanssikoulu Liisa Nojonen.................................................................17

5.2. Kulttuuriperinteen opetus..................................................................17

6. Julkaisutoiminta.....................................................................................................18

7. Kulttuuritoimen sisäiset työryhmät......................................................18

8. Henkilökunta..............................................................................................................19

Takakannen kuvat

- Satakunta UNICEF-maakunta 2011 - kulttuuritoimen kunniakirja yhteistyökumppanuudesta.

- Porin Raatihuoneen julkisivu. Kuva: Jan-Kristian Kivi.

9. Talous...............................................................................................................................20

Sisätakakansi: Porin kaupungin kulttuuritoimen organisaatiokaavio

Porin kaupungin kulttuurilautakunnan ja kulttuuriasiainkeskuksen

toimintakertomus 2011

Toimitus ja taitto:

Jan-Kristian Kivi, Porin kaupungin kulttuuriasiainkeskus

Porin kaupungin kulttuurilautakunta / kulttuuriasiainkeskus: toimintakertomus 2011

1


1. Toiminnan tavoitteet, saavutukset ja hallinto

Kulttuuritoimi tuotti ja järjesti toimintavuonna 2011 kulttuuri- ja kirjastopalveluja ja edisti siten

kansalaisten hyvinvointia, sivistystä, elinikäistä oppimista ja elämänlaatua. Kulttuuritoimi tallensi,

tuotti ja välitti kulttuuripääomaa, jonka merkitys korostuu globalisoituvassa ja digitalisoituvassa

yhteiskunnassa sekä tukee luovaa osaamista ja innovaatioita lisäten alueen elinvoimaisuutta.

Kulttuuritoimi tuki kokonaisvaltaisesti toiminnallaan Pori 2016 -strategian toteutumista

ja erityisesti seuraavia kriittisiä menestystekijöitä: ympärivuotinen tapahtumakaupunki; alueellinen,

kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö; lasten ja nuorten kaupunki ja kulttuurikaupunki.

2. Kulttuurilautakunta

Kulttuuritoimen johtosäännön mukaan kulttuurilautakuntaan kuuluu 13 jäsentä ja yhtä monta

henkilökohtaista varajäsentä.

Porin kaupungin kulttuurilautakunta vuonna 2011

Rovasti, johtava perheneuvoja Marjatta Kaartinen, puheenjohtaja

varajäsenenä opetushoitaja, sairaanhoitaja Marju Sjösten

KOK

KOK

Kulttuuritoimen vuoden 2011 yhtenä kärkitavoitteena oli Porin taidemuseon ja Satakunnan Museon

yhteisen kokoelmakeskuksen suunnitteluun paneutuminen. Hanketta toteutetaan alueellisena,

ja sillä on vahva Museoviraston tuki. Alkuperäisestä museoiden varastotilatarpeesta on

edetty ajatteluun avoimeen maakunnalliseen kulttuurivarannon keskukseen, jossa pystytään

yhdistämään julkisia ja yksityisiä palveluja. Kokoelmakeskuksen selvityshanke jatkui vuoden

2011 puolelle Satakuntaliiton ja useiden maakunnan museoiden yhteisrahoituksella. Suunnittelua

jatketaan vuonna 2012.

Perushoitaja Helena Heljakka, varapuheenjohtaja

varajäsenenä opiskelija Janica Uusitalo

Pääsihteeri Juha Lamminen

varajäsenenä sosionomi Jussi Kuusiniemi

Majuri, tietokirjailija Antti Pekola

varajäsenenä kirkkoherra Kari Penttinen

SDP

SDP

KOK

KOK

KOK

KOK

Toimintavuonna 2011 kulttuuritoimen vastuualueet toteuttivat muutenkin kansallisia ja kansainvälisiä

yhteishankkeita ja osallistuivat yhteistyöhön toimien usein primus motoreina ja uudenlaisen

yhteistyön innovaattoreina:

Porin kaupunginkirjaston vetämä hanke Satakunnan kirjastojen linkittämiseksi Satakirjastotnettiyhteisjärjestelmään

laajentui koko maakunnan kattavaksi järjestelmäksi vuonna 2011.

Satakunnan asukkailla on nyt käytettävissään koko maakunnallinen yleisten kirjastojen tietovaranto.

Pori Sinfonietta teki laajasti yhteistyöproduktiota; esimerkiksi Satakunta UNICEF-maakunta

2011 -organisaation kanssa järjestettiin gaalakonsertti ja Satakunnan taidetoimikunnan

kanssa toteutettiin yhteistyössä kautta aikojen ensimmäinen Palmgren-festivaali. Pori Sinfonietta

oli Turku 2011 -kulttuuripääkaupungin viestinviejä ja teki tiivistä yhteistyötä Turku

2011 -ohjelmaan kuuluneen Poike ry:n Musicam video- produktion IRKI-hankkeen kanssa.

• Satakunnan Museo toteutti seudullisia, kansallisia ja kansainvälisiä hankkeita hallinnoiden

kaikkiaan yhdeksää hanketta. Museoiden alueellisen kokoelmakeskuksen kaksi selvityshanketta

selkeyttivät kokoelmakeskuksen suunnittelua. KulturBro -hanketta jatkettiin ruotsalaisen

Murberget -museon kanssa yhteistyössä. Rosenlew-historia ja Satakunnan historia

-hankkeissa valmistuivat historiajulkaisut.

Porin taidemuseon tutkimus-, näyttely- ja julkaisutoimintaan sekä pedagogiikan kehittämiseen

liittyvä kansainvälinen verkottuminen toteutui tavoitteiden mukaisesti laajassa yhteistyössä

skandinaavisten ja eurooppalaisten taiteilijoiden, kuraattoreiden, gallerioiden ja

muiden kumppaneiden sekä muun muassa turkkilaisten, yhdysvaltalaisten ja kanadalaisten

toimijoiden kanssa.

Porin lastenkulttuurikeskus – Satakunnan lastenkulttuurikeskus järjesti Porin julkiset tilat vallanneen

valtakunnallisen Vähäx valottaa -lasten ja nuorten valokuvafestivaalin ja kansainvälisen

nukketeatterijuhla PIP-Festin yhteistyössä lukuisten kulttuuritoimijoiden kanssa. Lastenkulttuurikeskus

toteutti Vauvojen värikylpy –täydennyskoulutuksen, Nimeä ei saa julkistaa

- tekijyyden ulottuvuudet –seminaarin, julkaisi ensimmäisen Vauvojen värikylpy –julkaisun,

ja sen vetämä Taiteilija koulussa –hanke tuotti yli 70 julkista teosta Satakunnan kouluihin.

• Kulttuuriasiankeskus aloitti vuonna 2011 opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamana Kulttuuri

saavutettavaksi Satakunnassa -hankkeen ja jatkoi työskentelyä Kuntaliiton Kulttuuri-indikaattorit

-hankkeessa. Kulttuurilautakunnan asettama ohjausryhmä taiteen perusopetuksen

vahvistamiseksi aloitti työskentelynsä. Yhteistyötä SuomiAreenan sekä Porin Seudun Matkailu

Oy MAISA:n kanssa tiivistettiin. Kulttuuriasiainkeskus tuotti toimeksiantona Kiinteistö Oy Porin

uimahallin taidekutsukilpailun.

Porin taidekoulu osallistui valtakunnalliseen Taidenavigaattori -nykytaidekasvatuksen kehittämishankkeeseen

yhteistyössä 12 muun kuvataidekoulun sekä Suomen lasten ja nuorten

kuvataidekoulujen liiton kanssa. Taidekoulu osallistui myös kansainväliseen Eksperimenta!

-triennaaliin Tallinnassa ja Light Festival -projektiin yhteistyössä Bolderajan taidekoulun kanssa

Latviassa. Porin Videotuki oli mukana useissa yhteistyöhankkeissa Aalto-yliopiston Taideteollisen

korkeakoulun Porin taiteen ja median laitoksen, Porin kaupunginkirjaston sekä Porin

taidemuseon kanssa.

Toimistosihteeri Ulla Nordman

varajäsenenä eläkeläinen Soili Pitkälä

Teologian maisteri, tietokirjailija Hannes Tiira

varajäsenenä instrumenttiasentaja Jukka Forsström

Yksikönjohtaja Marko Kautto, 14.12.2011 asti

Valaja Erkki Heino, 15.12.2011 alkaen

varajäsenenä koulunkäyntiavustaja Anitta Suominen

Tekniikan yo, opiskelija Raisa Ranta

varajäsenenä perushoitaja, eläkeläinen Mirjam Kuusinen

Fil. yo, elokuvateatterityöntekijä Jarno Valtonen

varajäsenenä erityispeltiseppä Sami Maakivi

Erikoislääkäri Helena Kilpi

varajäsenenä tradenomiopiskelija Johanna Alitalo

Perushoitaja Sari Hellman

varajäsenenä yrittäjä Mauno Virta

Opettaja, emäntä Marjatta Salonen

varajäsenenä myyntineuvottelija Taija Roininen

Vanginvartija Tino Niittumäki

varajäsenenä toimitusjohtaja Reijo Lehto

Kaupunginhallituksen edustaja Elina Ahlsten, 28.2.2011 asti

Kaupunginhallituksen edustaja Helvi Walli, 1.3.2011 alkaen

Nuorisovaltuuston edustaja Jemi Heinilä

Kulttuurilautakunnan sihteeri Jaana Simula

Vastuualueet ovat laatineet toiminnastaan omat erilliset seikkaperäiset vuosikertomuksensa.

2 3

Porin kaupungin kulttuurilautakunta / kulttuuriasiainkeskus: toimintakertomus 2011

Porin kaupungin kulttuurilautakunta / kulttuuriasiainkeskus: toimintakertomus 2011

SDP

SDP

SDP

SDP

SDP

SDP

VAS

VAS

VAS

VAS

KESK

KESK

KESK

KESK

KD

KD

PS

PS


Toimintavuoden aikana kulttuurilautakunnan jäsenet sekä kulttuuritoimen yksiköitten johtajat

osallistuivat aktiivisesti kaupungin sekä kulttuurijärjestöjen, yhdistysten ja yksittäisten toimijoiden

järjestämiin tilaisuuksiin hoitaen osaltaan kulttuuritoimen asiantuntija-, markkinointi- ja

suhdetoimintaa.

Huhtikuussa Jyväskylässä järjestettiin Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n 46. valtakunnalliset orkesteripäivät

1.-3.4.2011. Tapahtuman yhteydessä pidettiin yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous

2.4.2011. Porin kaupungin edustajina orkesteripäiville osallistuivat kulttuurilautakunnan

jäsen Helena Kilpi sekä Pori Sinfoniettan intendentti Leena Harmaala. Kevätkokoukseen

Porin kaupungin virallisina edustajina osallistuivat Helena Kilpi ja Leena Harmaala.

Valtakunnallinen taidekasvatuspäivä sekä Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto

ry:n kevätpäivä järjestettiin Espoossa 18.-19.4.2011. Päivien yhteydessä pidettiin sääntömääräinen

kevätkokous 19.4.2011. Kevätkokoukseen Porin kaupungin virallisena edustaja osallistui

rehtori Henna Jaatinen.

Toukokuussa Turussa järjestettiin valtakunnalliset museopäivät 16.-18.5.2011. Tapahtuman yhteydessä

pidettiin Suomen museoliiton 88. vuosikokous 17.5.2011. Porin kaupungin edustajina

museopäiville osallistuivat kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Marjatta Kaartinen sekä kulttuurilautakunnan

jäsenet Reijo Lehto, Ulla Nordman, Jarno Valtonen sekä museonjohtaja Juhani

Ruohonen ja taidemuseonjohtaja Esko Nummelin. Porin kaupungin virallisina kokousedustajina

vuosikokoukseen osallistuivat kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Marjatta Kaartinen, museonjohtaja

Juhani Ruohonen ja taidemuseonjohtaja Esko Nummelin.

Kesäkuussa Oulussa järjestettiin valtakunnalliset kirjastopäivät 8.-10.6.2011. Kulttuurilautakunnan

edustajina valtakunnallisille kirjastopäiville osallistui Sari Hellman.

Marraskuussa Helsingissä järjestettiin Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n sääntömääräinen syyskokous

15.11.2011. Porin kaupungin virallisina edustajina kokoukseen osallistuivat kulttuurilautakunnan

jäsen Marjatta Salonen ja intendentti Leena Harmaala.

Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto ry:n syyspäivät järjestettiin Helsingissä 17.-

18.11.2011. Päivien yhteydessä pidettiin sääntömääräinen syyskokous 17.11.2011. Porin kaupungin

virallisena edustajana syyskokoukseen osallistui vs. rehtori Annika Suutari.

2.1. Luovan toiminnan tukeminen

Porin kaupungin kulttuurilautakunta on luovuuden tukija. Vuosittain lautakunta myöntää avustuksia

porilaisille kulttuurialan opiskelijoille, taiteilijoille, bändeille sekä järjestöille ja yhteisöille.

Avustusten jaon pääperiaatteina ovat olleet nuorten tukeminen sekä uusien luovien tai menestyksekkäitten

hankkeitten huomioiminen. Kulttuurilautakunnan myöntämistä vuosittaisista

avustuksista ilmoitetaan paikallisissa lehdissä helmikuussa. Avustusten hakuaika päättyy maaliskuun

viimeisenä päivänä. Hakulomakkeita on saatavilla kulttuuriasiainkeskuksesta sekä internetistä

osoitteessa: www.pori.fi /kulttuuri > Avustukset

Österlund, Joni 200 €

Yhteensä 2 800 €

Taiteilijat ja työryhmät

Elokuva

Impola, Ari 250 €

Penttilä, Matti 1 500 €

Kirjallisuus

Lehmäki-työryhmä 600 €

Lilja, Petri 300 €

Parkkinen, Raili 200 €

Kuvataide

Eronen, Jukka-Petteri 500 €

Ihalainen, Arja-Riitta 500 €

Kuisma, Kari 500 €

Kärki, Kati 400 €

Laura Lilja ja työryhmä Eksät ja äksät 1 000 €

Lintula, Timo 300 €

Pajunen, Sanna 600 €

Antti Pedrozo ja työryhmä 2 000 €

Raatikainen, Samu 500 €

Saarikoski, Simo 500 €

Vainionpää, Pasi 500 €

Musiikki

Taipale, Miikka 800 €

Taideteollisuus ja taidekäsityö

Mäntykorpi, Iro 300 €

Tanssi

Kause, Maria 500 €

Tankka, Meri 1 000 €

Tankka, Riikka 1 000 €

Teatteri

Halme, Roosa 800 €

Työryhmä Grönmark Sanna ja Westergård Jami 500 €

Kulttuurilautakunnan myöntämät avustukset vuonna 2011

Opiskelijat

Aho, Aino-Kaisa 200 €

Haapala, Siiri 200 €

Hellanmaa, Riikka 300 €

Hoffström, Katariina 200 €

Hämäläinen, Pija 200 €

Jokinen, Karoliina 200 €

Koskinen, Anu 200 €

Liettyä-Tyni, Minna 500 €

Remander, Charlotta 200 €

Röppänen, Johanna 200 €

Virtanen, Ida 200 €

Valokuva

Nyman, Tuomas 1 000 €

Muut

Hautaoja, Tuomas 400 €

Salonen, Jaana 500 €

Yhteensä 16 950 €

Bändit ja yhtyeet

Cold Inside 200 €

Creed 200 €

DelayHead 200 €

4 5

Porin kaupungin kulttuurilautakunta / kulttuuriasiainkeskus: toimintakertomus 2011

Porin kaupungin kulttuurilautakunta / kulttuuriasiainkeskus: toimintakertomus 2011


Flood Trail 500 €

Freakenstein 200 €

Grönlund – Laiho 400 €

Jari Laasasen Valoisampi Tulevaisuus 300 €

JetBlack 200 €

Juggling Jugulars 250 €

Jussi Wemberg 250 €

Keskeinen Aika 200 €

Kireempi Vire 200 €

Köyhänpyörä 200 €

Lowlife Rock’n Roll Philosophers 800 €

Midi Chips 200 €

Murhe 300 €

Ocean Within 200 €

Porkka Playboys 400 €

Psyyke 300 €

Remix 200 €

Retaliatory Measures 950 €

Starflower 400 €

The fauna 200 €

The Master Volume 150 €

The Vision 300 €

Valentines 150 €

Yhteensä 7 850 €

Tempori ry 800 €

The Jazz Society of Pori ry 900 €

Tyttökuoro Sävelsirkut ry 2 200 €

Tanssi

Ballet Flamenco de Porin tuki ry 500 €

Teatteri

Cont’akti ry 5 500 €

Luonnollisesti Luonnosta ry / Pajurannan Kesäteatteri 1 000 €

NoKun Näyttämö ry 1 000 €

Pihlavan näytelmäpiiri 300 €

Porin Teatterinuoret ry 5 500 €

Pori Ylioppilasteatteriyhdistys ry 2 000 €

Vihreä Teatteri ry 2 500 €

Valokuva

Porin Kameraseura ry 200 €

Muut

Kulttuuriyhdistys Rapajööti 700 €

Porin Karjala-Seura ry 200 €

Porin Seudun Kalevalaiset Naiset ry 300 €

Validi Sekmentti 500 €

Yhteensä 64 750 €

Yhdistykset ja yhteisöt

Kuvataide

Noormarkun Taide- ja kulttuuriyhdistys myllyKONSTi ry 1 200 €

Porin Kuvataiteen Ystävät ry 200 €

Porin Saskiat ry. 400 €

Porin Taidegraafikot ry 4 370 €

Porin Taiteilijaseura ry 3 000 €

Taiteilijaseura Nyte ry 1 000 €

Musiikki

Lapsi- ja nuorisokuoro Katajanmarjat Tuki r.y 4 000 €

Meri-Porin soittokuntayhdistys ry 300 €

Noormarkun Torvisoittokuntayhdistys ry 1 000 €

Palje Klubi r.y. 400 €

Pihlavan Laulajat ry 500 €

Porin Elävän Musiikin yhdistys 300 €

Porin Katajakuoro ry 700 €

Porin Lasten ja Nuortenkuoro Poreet ry 1 000 €

Porin Laulajat r.y. 700 €

Porin Mies-Laulu ry 3 000 €

Porin Naislaulajat ry 600 €

Porin Nuorisosoittokuntayhdistys ry 4 500 €

Porin Poikakuoro ry 3 000 €

Porin Työväen Naiskuoro ry 300 €

Porin Työväen Soittokunta ry 4 500 €

Porin VPK:n soittokunta ry 4 000 €

Ruosniemen Hanurit ry 900 €

Satakunnan harrastemuusikoiden tuki ry 300 €

Satakunnan Kansanmusiikkiyhdistys ry 480 €

Kulttuuritoimen vuoden 2011 talousarvioon budjetoidut kohdennetut avustukset.

Rakastajat-teatteri 36 900 €

Porin Bändikeskus (kiinteistön ylläpitokulut) 18 182 €

Porin Ooppera ry. 69 400 €

Satakunnan Elävän Kuvan Keskus 10 000 €

Tanssitaiteen edistäminen

Tanssikoulu Liisa Nojonen 22 500 €

sis. 15 000 €

taiteen perusopetusavustusta

P.D.C. - Pori Dance Company 19 500 €

Läntisen tanssin aluekeskus 22 000 €

Yhteensä 198 482 €

6 7

Porin kaupungin kulttuurilautakunta / kulttuuriasiainkeskus: toimintakertomus 2011

Porin kaupungin kulttuurilautakunta / kulttuuriasiainkeskus: toimintakertomus 2011


3. Kulttuuriasiainkeskus

Kulttuuritoimi on Porin kaupungin peruspalveluyksikkö. Kulttuuriasiainkeskus on kaupungin kulttuuritointa

koordinoiva hallinto- ja palveluyksikkö. Kulttuuriasiainkeskus tukee ammattitaiteilijoiden

ja kulttuurinharrastajien työtä, sekä toimii asiakaslähtöisen kansalaisnäkökulman välittäjänä.

Kulttuuriasiainkeskuksen toimenkuva koostuu kulttuuripalvelujen, -pääoman ja –perinnön

välittämisestä, tuottamisesta ja tallentamisesta. Kulttuuriasiainkeskuksen toimintaan kuuluvat

Kulttuuritalo Annankatu 6, Pori Folk -festivaali, Kinokellari, Porin Filharmoninen kuoro sekä kaupungin

virallisten vuotuisjuhlien järjestäminen. Kulttuuriasiainkeskuksen alaisuuteen kuuluu

myös Porin taidekoulu sekä sen yhteydessä toimivat Porin lasten ja nuorten kuvataidekoulu ja

Porin Videotuki.

Kulttuuritoimen toimialan esittelystä kulttuurilautakunnalle vastaa kulttuuritoimen johtoryhmä,

jonka puheenjohtajana toimii kulttuurijohtaja ja esittelijöinä yksiköitten johtajat. Toimintavuonna

2011 kulttuuritoimen johtoryhmä valmisteli toimialaansa liittyviä lausuntoja ja esityksiä sekä

kulttuuritoimen kehittämistä koskevia yhteisiä asioita. Johtoryhmä osallistui kokonaisuudessaan

kulttuuritoimen yhteistyötoimikunnan työhön. Kulttuurijohtaja edusti kulttuuritointa kaupungin

palvelutoimen johtoryhmässä, kaupunkitason johtoryhmässä sekä toimi työantajan edustajana

yleisvarajäsenenä kaupunkitason yhteistyötoimikunnassa.

Toimintavuonna 2011 kulttuurijohtaja Jaana Simula toimi kaupungin henkilöstöstrategian valmisteluryhmässä,

Lapsi- ja nuorisopoliittisessa johtoryhmässä, Porin Teatteritalon peruskorjausta

valmistelevassa toimikunnassa, Palmgren-konservatorion siirtämistä koulutuslautakunnan

alaisuuteen selvittävässä työryhmässä, Porin kaupungin palveluiden kehittämisryhmä PAXissa

sekä Pori-konsernin kehittäjätiimissä.

Kulttuurijohtaja Jaana Simula osallistui seuraavien ohjaus- ja johtoryhmien sekä hankkeiden

toimintaan: Porin kaupungin graafisen ilmeen uudistamisen ohjausryhmä, Turun kauppakorkeakoulun

Porin yksikön ja Taideteollisen korkeakoulun Porin taiteen ja median osaston Creative

Leadership –hanke CREA, Porin Jokikeskus -hanke, Soiva Satakunta -hanke ja varajäsenenä

Tekesin rahoittamassa, Turun yliopiston hallinnoimassa Kulttuurituotannon kaupunkitilat – tapahtumallisuus,

luovien alojen yrittäjyys ja kiinteistöjen kehittäminen –hankkeessa, ja varajäsenenä

JOHDE – luovien alojen tapahtumatuotannon johtajaosaamisen kehittäminen –hankkeessa

sekä HITTI – Hyvinvointipalvelujen innovatiivinen johtaminen ja kehittäminen ja SATA – aluetaloustutkimus

ja tilastotietopalvelu hankkeiden ohjausryhmissä, Kaste-ohjelman Länsi-Suomen

alueellisen johtoryhmässä sekä Kuntatyönantajien edustajana Musiikki-, teatteri- ja tanssialan

koulutustoimikunnassa. Kulttuurijohtaja toimi myös Pyhän Henrikin säätiön Pyhän Henrikin kulttuuripalkinnon

palkintotoimikunnassa. Porin kaupunginhallitus nimesi Simulan 17.5.2011 Maire

Gullichsenin taidesäätiön hallitukseen. Kulttuurijohtaja valittiin 11.12.2011 Union of the Baltic

Citiesin kulttuurikomitean varapuheenjohtajaksi.

3.1. Kaupungin viralliset juhlat

Kulttuuritoimi tuottaa Porin kaupungin perinteiset juhlatilaisuudet. Vuosittain järjestettäviä tapahtumia

ovat itsenäisyyspäivän juhla, joulurauhan julistus sekä uudenvuoden vastaanotto. Lisäksi

kulttuuriasiainkeskuksen edustaja toimii Sodissa kaatuneitten haudoilla pidettävien juhlatapahtumien

järjestelytoimikunnan koollekutsujana ja sihteerinä. Veteraani-, maanpuolustus- ja

kansalaisjärjestöjen sekä kulttuurilautakunnan edustajista koostuvan työryhmän tehtävänä on

vastata kaatuneitten muistopäivänä, itsenäisyyspäivänä sekä jouluaattona Porin sankarihaudoilla

järjestettävistä muistojuhlallisuuksista. Kulttuurilautakunnan edustajana työryhmän toimintaan

vuonna 2011 osallistui lautakunnan puheenjohtaja Marjatta Kaartinen.

Porissa itsenäisyyspäivää juhlistettiin perinteisesti Keski-Porin kirkolla ja Promenadisalissa. Aamupäivällä

Keski-Porin kirkolla ohjelmassa oli partiolaisten kynttilätervehdys sankarihaudoille,

jumalanpalvelus Keski-Porin kirkossa sekä muistohetki ja seppelten lasku sankariristillä. Puheen

muistohetkessä piti Lottaperinne Pori ry:n varapuheenjohtaja Helvi Walli ja loppurukouksen luki

Keski-Porin seurakunnan kirkkoherra Kari Erkkola. Iltapäivällä Promenadisalissa itsenäisyyspäivän

juhlapuheen piti Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen. Kulttuuritoimesta puheenvuoron

käyttivät kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Marjatta Kaartinen sekä kulttuurijohtaja

Jaana Simula. Pääjuhlassa esiintyivät näyttelijä Katariina Lohiniva, säveltaiteen läänintaiteilija

Laura Piirto, Pori Big Band, Porin Mies-Laulun Välimiehet, Tanssiteatteri Tiina ja Heimo sekä Tyttökuoro

Sävelsirkut.

Itsenäisyyspäivä

Keski-Porin sankariristillä

8 9

klo 9:00

klo 10:00

klo 10:50

klo 11:00

Hymni

Puhe

Kynttilät sankarihaudoille

Porilaiset partiolaiset

Jumalanpalvelus kirkossa

Suomen sekä veteraani- ja maanpuolustusjärjestöjen

liput

Kunniavartio sankariristille

Satakunnan Sinibaretit

Tervapadat syttyvät

Muistohetki

Suomen lippu, järjestöliput, veteraanit,

seppeltenlaskijat, kuoro ja muu

yleisö siirtyvät sankariristille.

Porin Nuorisosoittokunta

johtaa Markku Ollila

Helvi Walli

Lottaperinne Pori ry:n varapuheenjohtaja

Seppelten lasku

Sotainvalidit, Porin kaupunki, Porin

ev.lut.seurakunnat, veteraanijärjestöt,

kaatuneitten omaiset, reserviläisjärjestöt,

sinibaretit sekä muut

kansalaisjärjestöt yhdessä.

Oi, kallis Suomenmaa

Porin Mies-Laulu

johtaa Guido Ausmaa

Loppurukous

Kari Erkkola

Keski-Porin seurakunnan kirkkoherra

Liput poistuvat, sitten yleisö

Muistohetken jälkeen kirkossa ja kirkkotuvassa

on kahvitarjoilu, jonka järjestelyistä vastaa Porin

Sotilaskotiyhdistys ry.

Sankariristi-tilaisuuden järjestää Sodissa kaatuneitten

haudoilla pidettävien juhlatapahtumien

järjestelytoimikunta, jonka koollekutsujana

toimii Porin kaupungin kulttuuriasiainkeskus.

Itsenäisyyspäivän juhla

6.12.2011 klo 13:00 Promenadikeskus

Lippulaulu

säv. Yrjö Kilpinen

san. V. A. Koskenniemi

Hiiden orjien laulu

säv. Selim Palmgren

san. Larin-Kyösti

Humoreski

säv. Jean Sibelius

san. Larin-Kyösti

Tervehdyssanat

Preludium op. 45

No. 1

säv. Selim Palmgren

Kiiriminna

säv. trad.

sov. A. Hynynen

Saamen Neito

joiku

sov. S. Perkiö

Juhlapuhe

Tanssiesitys - otteita

teoksesta Yksin

yhdessä yksinäinen

kor. Tiina Santavuo

mus. Kiti Neuvonen,

albumilta Nuoruustango

ja Good Bye Lenin!

Soundtrack

Yksi ruusu on kasvanut

laaksossa

säv. trad.

sov. Eero Koivitoinen

Mun lähelle jää

säv. ja sov. Markku Johansson

san. Juha Vainio

Juhani Aho 150v

ote Juhani Ahon teoksesta

Rautatie

Satakunnan laulu

säv. Aksel Törnudd

san. Aino Voipio

Päätössanat

Maamme

säv. Fredrik Pacius

san. J. L. Runeberg

suom. Paavo Cajander

yleisö

säestys Laura Piirto,

piano

Porin Mies-Laulun

Välimiehet

johtaa Guido Ausmaa

Porin Mies-Laulun

Välimiehet

Jaana Simula

Porin kaupungin

kulttuurijohtaja

Laura Piirto, piano

säveltaiteen läänintaitelija

Tyttökuoro Sävelsirkut

johtaa Minna Liettyä-

Tyni

Tyttökuoro Sävelsirkut

Aino-Maija Luukkonen

Porin kaupunginjohtaja

Tanssiteatteri Tiina ja

Heimo

Pori Big Band

johtaa Juha Järvinen

laulusolisti Hilkka

Mäkitalo

Pori Big Band

Katariina Lohiniva,

lausuntaa

näyttelijä

yleisö

säestys Laura Piirto,

piano

Marjatta Kaartinen

Porin kaupungin kulttuurilautakunnan

pj.

yleisö

säestys Laura Piirto,

piano

Ohjelman päätyttyä salin ovilla jaetaan juhlaan

osallistuneille kynttilä.

Koristelut Porin kaupungin puistotoimi.

Kunniamerkit.

Tervetuloa

Tilaisuuden järjestää Porin kaupungin

kulttuuriasiainkeskus.

Porin kaupungin kulttuurilautakunta / kulttuuriasiainkeskus: toimintakertomus 2011 Porin kaupungin kulttuurilautakunta / kulttuuriasiainkeskus: toimintakertomus 2011


Joulurauhan julistus –tilaisuus järjestettiin perinteiseen tapaan Porin Raatihuoneen edustalla

jouluaattona 24.12. Tilaisuus aloitettiin Porin VPK:n soittokunnan esittämillä hartailla joululauluilla.

Niiden jälkeen laulettiin soittokunnan säestämänä virrestä Jumala ompi linnamme säkeet

1 ja 4. Kellon lyötyä 12.00 soitettiin fanfaari ja kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen luki

joulurauhan julistuksen. Tilaisuuden lopuksi laulettiin soittokunnan säestämänä Maamme-laulu

sekä soitettiin Porilaisten marssi. Joulurauha julistettiin Porissa ensimmäisen kerran jo 1700-luvulla.

Kyseistä vanhaa kaupunkilaistapaa alettiin vaalia uudelleen vuonna 1960. Juhlavan ja

hartaan tilaisuuden tarkoituksena on virittää yleisö joulun juhlaan.

Joulurauhan julistus Porissa jouluaattona 24.12.2011

Perinteinen jouluaaton ohjelma Porin Raatihuoneen edustalla:

klo 11:45 Joululauluja

klo 11:58 Virsi: Jumala ompi linnamme,

säkeistöt 1 ja 4

klo 12:00 Fanfaari

Joulurauhan julistus

Maamme

Porilaisten marssi

Porin VPK:n soittokunta

Porin VPK:n soittokunta ja yleisö

kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Porin VPK:n soittokunta ja yleisö

Porin VPK:n soittokunta

Tilaisuuden järjestää Porin kaupungin kulttuuriasiainkeskus.

Vuoden vaihtumista juhlistettiin Porin kaupungin uudenvuoden vastaanotto -tilaisuudessa Raatihuoneen

edustalla 31.12. klo 23:40 alkaen. Tilaisuudessa Porin evankelisluterilaisen seurakunnan

uudenvuoden tervehdyksen esitti pastori Silja-Maaria Kavasto. Porin kaupungin edustajana

puheen piti kaupunginvaltuuston toinen varapuheenjohtaja Oiva Kaltiokumpu. Uudenvuoden

vastaanotto -tilaisuuden musiikista vastasi Porin Työväen Soittokunta. Raatihuoneen ohjelman

jälkeen juhla jatkui totuttuun tapaan jokirannassa ilotulituksella, joka ammuttiin vuoden vaihduttua

Kirjurinluodolta.

Uudenvuoden vastaanotto Porissa 31.12.2011

Perinteinen uudenvuoden ohjelma Porin Raatihuoneen edustalla:

3.2. Kulttuuritalo Annankatu 6

Kulttuuritalo Annankatu 6 eli Annis on vuodesta 1981 toiminut monikulttuurinen, lasten ja nuorten

omaehtoiseen kulttuuritoimintaan painottunut kulttuurikeskus. Anniksella keskeisiä toimintoja

ovat teatteri ja musiikki.

Vuonna 2011 Anniksella toimi 13 erillistä teatteriryhmää, joista 8 oli Porin Teatterinuoret ry:n

alaisuudessa. Vuoden aikana oli 12 ensi-iltaa. Kesällä Leikkiteatteri ry. järjesti 5-12 -vuotiaille

8 teatterikurssia. Lisäksi Anniksella järjestettiin vuoden aikana myös muita teatteri- ja ilmaisutaidon

kursseja ja leirejä. Syksyllä Kulttuuritalo Annankatu 6 osallistui Rakastajat-teatterin

Lainsuojattomat-teatterifestivaalin toteuttamiseen.

Kulttuuritalon musiikkitoiminnan puitteissa vuonna 2011 järjestettiin 16 musiikkitapahtumaa.

Tarjonta koostui pääasiassa nykymusiikista kuten rock-, heavy- ja konemusiikkista. Vuoden aikana

Anniksella harjoitteli noin 10-12 bändiä. Anniksen tiloissa toimii myös äänitysstudio.

Kulttuuritalo Annankatu 6:n muun toiminnan piiriin kuuluivat muun muassa animé klubi Jinsei

sekä Noita Nytenenän taikatalo, joka oli lapsille suunnattu perinteinen, monitaiteellinen

seikkailu- ja toimintatapahtuma. Vuoden 2011 aikana Anniksella oli myös näyttelytoimintaa.

Näyttelytilan pääasiallisia käyttäjiä olivat Porin lasten ja nuorten kuvataidekoulu, Satakunnan

lastenkulttuuriverkosto, koulut sekä yksittäiset nuoret taiteilijat.

Lisäksi toimintavuonna 2011 Annis osallistui eri yhteistyöhankkeisiin kuten Taavin tulet -tulitaidetapahtumaan

sekä Joulu-Porin avajaisiin. Yhteishankkeina myös Anniksella järjestettiin

useita eri tapahtumia ja teemapäiviä. Annis on Suomessa yksi harvoista paikoista, missä graffiti

/ seinämaalaus on sallittua ja mihin alan harrastajat tulevat pitkienkin matkojen päästä toteuttamaan

luovuuttaan. Annis on tärkeä nuoriso- ja kulttuurialan työharjoittelupaikka Porissa. Kulttuuritalossa

kävi vuonna 2011 yhteensä 49 580 henkilöä.

Anniksen poiminnat 2011

• teatterivierailuita aiempaa enemmän

• elokuvaensi-iltoja ja muita elokuvaesityksiä

• Noita Nytenän Taikatalossa noin 2000 kävijää

• bänditapahtumia 16

• uutta toimintaa:

- draamatyöpajoja kouluille ja opiskelijoille

- avoimet improvisaatioillat joko toinen sunnuntai

- Roolipelaajat

- Hårrår huset –tapahtuma

- Marrasmarkkinat-tapahtuma

klo 23:40 Porilaisten marssi Porin Työväen Soittokunta

Virsi: Jumala ompi linnamme, Porin Työväen Soittokunta ja yleisö

3.3. Pori Folk –festivaali

säkeistöt 1 ja 4

Uudenvuoden tervehdyspuheenvuorot

Järjestyksessään kahdestoista Pori Folk -festivaali 18.-21.8.2011 esitteli neljän päivän aikana

satakuntalaiselle yleisölle yli 500 kansantaitajaa. Tärkeimpänä esiintyjäryhmänä Folkissa olivat

Porin ev.lut. seurakunta

pastori Silja-Maaria Kavasto

satakuntalaiset kansanmusiikki- ja tanssiryhmät.

Porin kaupunki

kaupunginvaltuuston 2.varapuheenjohtaja

Uudistunut kaupunkifestivaali tarjosi ympäri Poria perinteisen kansanmusiikin ja –tanssin rinnalla

folkkulttuurin nykytuulahduksia. Uuden aallon suuntauksina Pori Folkissa kuultiin kokeellista

Oiva Kaltiokumpu

Maamme

klo 24:00 Ilotulitus Kirjurinluodolta

Porin Työväen Soittokunta ja yleisö

SkyStar - Ilotulitusnäytökset

folkia ja improvisoitua musiikkia. Myös folkrock, balkantorvet, rapriimit sekä mies ja kitara

–musiikki kuuluivat ohjelmistoon. Festivaali tuotti folkin nykyvirtauksia luotaavan ohjelmistonsa

pääosin yhteistyössä paikallisten porilaisten kulttuuritoimijoiden kanssa.

(ammutaan Raatihuoneen ohjelman päätyttyä)

Tilaisuuden järjestää Porin kaupungin kulttuuriasiainkeskus.

Kansainvälistä väriä festivaaleille toivat Venäjältä virtuoosimaista mustalaismusiikkia soittanut

trio Loyko sekä musiikin eri tyylilajeja kepeän luontevasti soitossaan yhdistellyt Opa!. Virosta

kuultiin lauluyhtye Heinavankerilta keskiaikaista kirkkomusiikkia. Kansainvälistä kulttuurivaihtoa

10

koettiin myös poikkitaiteellisessa EKO-konsertissa. Siinä saksalaisen Martin Dasken äänitaide

sekä ecuadorilaisen Miguel Arcosin kierrätysmateriaali- ja suomalaisen Juhana Nyrhisen perin- 11

Porin kaupungin kulttuurilautakunta / kulttuuriasiainkeskus: toimintakertomus 2011

Porin kaupungin kulttuurilautakunta / kulttuuriasiainkeskus: toimintakertomus 2011


nesoittimien soinnit yhdistyivät Porin taidemuseossa esillä olevaan brittiläisen Andy Goldsworthyn

ympäristöteokseen.

Kotimaisista kärkinimistä Pori Folkissa esiintyy kansainvälisissäkin mittelöissä menestynyt basso

ja haitari duo Lepistö & Lehti sekä romanimusiikin tulkitsija ja asiantuntija mestarikansanlaulaja

Hilja Grönfors. Suomalaisen kokeellisen folkin huipulta mukana olivat Islaja, Kiila ja Kemialliset.

Näytteen porilaisesta osaamisesta antoivat muun muassa Jouko Kuusela trio, Palje Klubin Pelimannit

sekä Ruosniemen hanurit. Kansanmusiikin saralla ansioituneista muusikoista Folkissa

esiintyivät mestaripelimannit Airi Hautamäki, Harry Wessman ja Arvo Viitaniemi yhtyeineen sekä

Suomen vanhin yhtäjaksoisesti toiminut kansanmusiikkiyhtye Wilssonin Pelimannit (perustettu

1956).

Erityiskohderyhmistä Pori Folk tarjosi maksutonta ohjelmaa päiväkotilapsille ja koululaisille sekä

ikäihmisille. Neljänä päivänä Porin alueen päiväkodeissa, kouluissa, palvelu- ja vanhainkodeissa

järjestetty ohjelma koostui musiikkikulttuurityöpajoista sekä pelimannikonsertteista. Festivaali

täytti ohjelmapaikat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Pori Folkin ohjelmistoon kuuluivat myös suositut oheistapahtumat; maakunnan kädentaitajien

Käsityötori Korsmanin talolla (19.-20.8.) sekä ruoka- ja juomaelämyksiä tarjoava Pori Fiesta

–viinifestivaali Eetunaukiolla (17.-20.8.).

Festivaalin tapahtumapaikkoina olivat: Korsmanin talo, Eetunaukio, Kauppakeskus BePOP, Porin

Teatteri, Porin taidemuseo, Kulttuuritalo Annankatu 6, Rakastajat-teatteri, Porin Mies-Laulun

talo, Teljän kirkko sekä Porin kaupungin vanhainkodit (4 kpl), palvelutalot / päiväkeskukset (4

kpl) ja päiväkodit (3 kpl)

3.3.1. Musamatkoja menneeseen -tapahtumat

Kulttuuriasiainkeskus uudisti Pori Folk –klubitoimintaa syksyllä 2010 muun muassa nimen ja järjestämisaikojen

osalta. Klubit nimettiin Musamatkoja menneeseen –tapahtumiksi ja niitä alettiin

järjestää sitoutettuna Satakunnan Museon tapahtumatuotantoon.

Toimintavuoden 2011 musamatkoilla tutustuttiin menneiden vuosikymmenien musiikkiin eri

esiintyjien johdattamana. Musiikkitapahtumat liittyivät Satakunnan Museossa esillä olevien

näyttelyiden teemoihin.

Musiikkitapahtumat järjestettiin Satakunnan Museossa (Hallituskatu 11). Kaikille musamatkoille

oli vapaa pääsy.

Musamatkoja menneesen -tapahtumat

Satakunnan Museossa vuonna 2011

13.2. Ystävyyttä ja rakkautta. Näyttelijä-muusikot Heidi Rantakeisu ja Teemu Niemelä

esittivät musiikkia ystävyydestä ja rakkaudesta liittyen Liisa Juhantalon näyttelyyn

Sydämen kyllyydestä.

5.3. Lauantaitanssit vanhaan malliin. Porin Pelimannit, orkesterin johtajina Director

Musices Esa Laiho ja toiminnanjohtaja Veijo Pihlajamäki esittivät 1940-1950

-lukujen tanssimusiikkia liittyen Bolstabor och andra -näyttelyyn.

16.4. Leninkejä, leveitä lahkeita ja muotimusiikkia. Museon Salissa esiteltiin 1940-

1970 -lukujen muotia Pesofati-Pelimannien tahdissa. Pelimannit jatkoivat esitystä

laulusolisti Tuija Vienosen kanssa muotinäytöksen jälkeen. Esitys liittyi Pori, kesä

ja kamera -näyttelyyn.

3.4. Kinokellari-elokuvatoiminta

Vuonna 2011 Kinokellari tarjosi yleisölle 34. toimintavuotenaan jälleen laadukkaita ja kiintoisia

elokuvaelämyksiä monipuolisella ohjelmistollaan. Esitykset suunnattiin alueellisesti ja ikäryhmittäin

monipuolisesti. Toiminnasta vastasi kulttuuriassistentti, joka laati ohjelmistot, tiedotti, hoisi

yhteydet sidosryhmiin sekä valvoi käytännön toiminnan toteutumisen.

Promenadikeskuksessa järjestettiin sekä keväällä että syksyllä 10 lauantaimatineaa 35 mm:n

formaatilla Finnkinon saleissa. Myös kaikki lähiöesitykset toteutettiin 35 mm:n formaatilla. Lastenelokuvaesityksiä

järjestettiin keväällä kaksi ja syksyllä kolme Kyläsaaren kylätalossa, Reposaaren

koululla, Lattomeren nuorisoseurantalossa, Ahlaisten kylätalolla sekä Lyttylän kylätalolla.

Ojantien toimintakeskuksessa järjestettiin sekä keväällä että syksyllä yksi lastenelokuvaesitys.

Aikuisille lähiöesityksiä järjestettiin keväällä kaksi Reposaaressa ja Ahlaisissa sekä keväällä ja

syksyllä yksi Viikarin Valkaman päiväkeskus Ainossa ja Oivassa.

Vanhusten kolmen 16 mm:n elokuvan sarjasta toteutettiin keväällä kolme Himmelissä, Liinaharjan

vanhainkodissa, Viikkarin valkamassa, Ojantien toimintakeskuksessa, Diakonialaitoksella,

Liinaharjan vanhustentaloissa, Kyläsaaren vanhainkodissa, Sibeliuspuiston vanhustentalolla,

Pihlavan vanhustentaloilla sekä Reposaaren kerhohuoneella. Kaksi sarjan elokuvista esitettiin

Ahlaisten vanhustentalossa ja yksi 400-vuotiskodissa, Itsenäisyyskadun veljeskodissa sekä Pormestarinluodon

vanhustentaloissa. Syksyllä vanhuksille esitettiin yksi elokuva Himmelissä, Liinaharjan

vanhainkodissa, Viikkarin valkamassa, Ojantien toimintakeskuksessa, Diakonialaitoksella,

Kyläsaaren vanhainkodissa sekä Itsenäisyydenkadun veljeskodissa.

Kinokellari neuvoi ja auttoi järjestöjä, yhdistyksiä, seuroja, hallinnollisia instansseja sekä yksittäisiä

kuntalaisia elokuvaan liittyvissä asioissa. Matineoiden yhteydessä tarjottiin informaatiota

esitettävistä elokuvista.

Koko toimintakaudella esityksiä oli yhteensä 91 ja katsojia 3652.

3.5. Porin Filharmoninen kuoro

Porin Filharmoninen kuoro on sekakuoro, joka perustettiin porilaisen kuoromusiikin yhteistyönäytöksi

vuonna 1995. Kuoron kokoonpanossa on noin 75 laulajaa. Kuoro harjoittelee kevät- ja

syyskaudella laaditun aikataulun mukaisesti perjantaisin Palmgren-konservatorion salissa.

Filharmonisen kuoron taiteellisena johtajana toimii kuorokapellimestari Ognian Vassilev ja kuoromestarina

Mira Vassileva. Lisäksi kuorolla on oma sihteeri sekä omat stemmavastaavat.

Toimintavuonna 2011 vietettiin Porin Filharmonisen kuoron 15-vuotisjuhlavuotta. Kuoron konserttiohjelmassa

olivat Johann Sebastian Bachin Magnificat sekä Duke Ellingtonin Sacred Concert.

Konsertit järjestettiin Keski-Porin kirkossa; ensiksi mainittu yhteistyössä Pori Sinfoniettan

ja jälkimmäinen Pori Big Bandin kanssa.

Suomen Kuoronjohtajayhdistys valitsi kuoronjohtaja Ognian Vassilevin Vuoden Kuoronjohtajaksi

2011. Yhdistys perusteli Vassilevin valintaa muun muassa sillä, että hän on rakentanut kaupunkiin

elinvoimaisen ja korkeatasoisen kuoroverkoston ja muuttanut merkittävällä tavalla kaupungin

kuorotoiminnan kuvaa. Vuoden kuoronjohtaja –palkinto luovutettiin Vassileville joulukonsertissa

Keski-Porin kirkossa lauantaina 10.12.2011.

3.6. Kulttuurigalleria

14.5. Yes Sir, alkaa polttaa! Dj El Bimbo (Vesa Salmi) soitti Museoiden yönä Salissa

1970-luvun diskohittejä liittyen Pori, kesä ja kamera -näyttelyyn.

13.8. 1970-luvun disko. Uusintana järjestetty dj El Bimbon (Vesa Salmi) johdattama

1970-luvun disko päätti Pori, kesä ja kamera -näyttelyn

Toimintavuonna 2011 Kulttuurigalleriassa järjestettiin näyttelyitä kevät- ja kesäkaudella normaalisti

kuukauden vaihtoperiodilla. Syyskaudelle näyttelytilavarauksia ei tehty kulttuuriasiainkeskuksen

toimipaikan muuttovalmistelujen takia. Loppuvuonna muuttoprosessin selvittyä pystyttiin

nopealla aikataululla toteuttamaan yksi näyttely marras-joulukuussa.

Kulttuuriasiainkeskuksen toimipaikka siirtyi vuoden 2012 alusta Porin Raatihuoneelle. Muuton

12 13

Porin kaupungin kulttuurilautakunta / kulttuuriasiainkeskus: toimintakertomus 2011

Porin kaupungin kulttuurilautakunta / kulttuuriasiainkeskus: toimintakertomus 2011


myötä Kulttuurigallerian toiminta päättyi, koska Raatihuoneelta ei löytynyt sopivia tiloja säännöllisesti

vaihtuvien näyttelyjen järjestämiseksi.

Kulttuurigalleria toimi Porin kaupungin kulttuuriasiainkeskuksen ( / ent. kulttuuritoimiston) Antinkatu

5:n tiloissa vuosina 1992-2011. Näyttelytilassa järjestettiin vuosittain keskimäärin 12

näyttelyä. Kulttuurigallerian toimintaperiaatteena oli avoimuus kaikelle taiteelle ja luovalle tekemiselle.

Näyttelytila oli ilmainen näytteilleasettajalle ja galleriaan pyrittiin ottamaan tasapuolisesti

eri alojen näyttelyjä niin yksittäisiltä taiteilijoilta kuin yhdistyksiltäkin. Myös koululuokat

järjestivät tilassa näyttelyitä.

3.7. Kulttuurilähettiläs

Kulttuurigallerian näyttelyvuosi 2011

11.01.-28.01. Porin kaupungin kulttuuriasiainkeskus: Kulttuurilähettiläs Jorma

Uotisen muotokuva ja tervehdyskirja

01.02.-25.02. Marjo Maljanen: Schintilla - grafiikkaa ja maalauksia

01.03.-30.03. Porin lasten ja nuorten kuvataidekoulu: Porin lasten ja nuorten

kuvataidekoulu 20 vuotta - oppilastyönäyttely

05.04.-28.04. Marja Rauta ja Piritta Aaltonen: Kohtaaminen - huovutustaiteilijoiden

yhteisnäyttely

03.05.-27.05. SAMK / Kankaanpään taidekoulun lopputyönäyttely /

Sanna Pitkänen: Kierros kaikille

14.06.-30.06. Rauman Kameraseura: Sydäntä lähellä -valokuvanäyttely

12.07.-29.07. Graafikko Sanna Pappila ja kuvanveistäjä Ville Kirjanen: We

awesome, you welcome

11.11.-16.12. SAMK / BUIC: Stories from Thailand - dokumentaarinen valokuva

näyttely Bangkokista ja sen lähistöltä

Porin kaupungin ensimmäiseksi kulttuurilähettilääksi nimettiin syksyllä 2010 koreografi, tanssitaiteilija

Jorma Uotinen.

Kulttuurilautakunnan määrittelemän lähettilästehtävän tavoitteena on ensisijaisesti parantaa

valtakunnallista Pori-tuntemusta. Tehtävä kytkeytyy myös osaksi yhteen Pori 2016 –kaupunkistrategian

linjaukseen, jonka mukaan Porin asemaa kansainvälisesti tunnettuna kulttuurikaupunkina

tullaan vahvistamaan vuosina 2010-2016.

Kulttuurilähettiläs tukee toiminnallaan Porin kulttuurillista mainetta. Lähettiläs on porilaisia ja

Porin kulttuurikenttää ja -toimijoita inspiroiva henkilö, jolla on kansallista ja kansainvälistä vaikutuspintaa.

Kulttuurilähettiläs valitaan kulttuurilautakunnan kutsusta valtuustokausittain. Tulevaisuudessa

Porilla on useita kulttuurilähettiläitä, sillä aiemmin nimettyjen on tarkoitus jatkaa aina uusien

rinnalla. Porin ensimmäinen kulttuurilähettiläs Jorma Uotinen valittiin tehtävään sekä kuluvalle

että seuraavalle valtuustokaudelle.

Toimintavuonna 2011 kulttuurilähettiläs osallistui Porin kulttuurin kehittämistyöryhmän toimintaan

sekä esiintyi Porissa ja maakunnassa muun muassa Satakunta UNICEF-maakunta 2011

–yhteistyön puitteissa.

4. Verkottuminen ja hankeyhteistyö

4.1. Kulttuuritoimen ja perusturvan seniorityöryhmä

Ikääntyvän väestöpohjan luoman haasteen myötä kulttuuritoimi on pyrkinyt aktiivisesti kehittämään

ja edistämään senioreille suunnattujen kulttuuripalvelujen saatavuutta. Kulttuuritoimen

ja perusturvan kymmenjäsenisessä seniorityöryhmässä ovat edustettuna kulttuurilaitokset, vanhustyö,

vapaaehtoistoiminta, evankelisluterilainen seurakunta sekä kolmas sektori. Työryhmän

tavoitteisiin kuuluu myös yhteistyöprojektien toteuttaminen erilaisten yhdistysten ja järjestöjen

kanssa. Lisäksi maakunnallinen verkottuminen on osa työryhmän toimintastrategiaa. Porin kaupungin

kulttuuritoimen ja perusturvan seniorityöryhmä on perustettu syksyllä 2006.

Toimintavuonna 2011 seniorityöryhmä osallistui tammikuussa 29.1. Vapaaehtoistyön Messuille.

Porin seurakuntakeskuksessa järjestetyssä tapahtumassa työryhmä esitteli yleisölle toimintaansa

ja tuottamiaan palveluja sekä verkottui muiden näytteilleasettajien kanssa. Vapaaehtoistyön

Messuilla kulttuurijohtaja Jaana Simula käytti tapahtuman avauspuheenvuoron.

Maaliskuussa seniorityöryhmä järjesti Porin kaupungin kulttuuritoimen ja perusturvan sekä Porin

evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän toimipaikoissa perinteisen Seniorien kulttuuriviikko

–tapahtuman 15.-20.3.2011. Viikon aikana varttuneelle väelle oli tarjolla useita ilmaistapahtumia

kuten viriketoimintaa, luentoja, taideteos- ja näyttelyesittelyjä.

Lokakuussa seniorityöryhmä järjesti ensimmäistä kertaa ohjelmaa Valtakunnallisella vanhustenviikolla

2.-9.10.2011. Laaja ohjelmatarjonta sisälsi osallistavia työpajoja sekä monipuolisia

kulttuurielämyksiä luennon, elokuvan, taideteos- ja näyttelyesittelyjen parissa. Avoimien tapahtumien

lisäksi ohjelmaa järjestettiin kohdennetusti Palvelukoti Jokirannan asukkaille. Porin taidemuseon

suunnittelemissa tapahtumissa nukketeatteritaiteilija Roosa Halme sekä kuvataiteilija

Maria Markkio kävivät tervehtimässä ja osallistamassa palvelukodin asukkaita kulttuurielämyksiin.

Toimintavuonna 2011 seniorityöryhmä jatkoi Kulttuuriboksi-palvelun ylläpitoa ja kehittämistä.

Kulttuuriboksista on neljä versiota; kevät-, kesä-, syys- sekä talviteemalla toteutettuna. Kulttuuriboksit

sisältävät muun muassa valokuvia, taidetta, kirjoja ja musiikkia, jotka on kerätty

Satakunnan Museon, Porin taidemuseon, Porin kaupunginkirjaston sekä kulttuuriasiainkeskuksen

kokoelmista. Palvelu on tarkoitettu pääasiassa senioreiden ja ikäihmisten viriketoiminnasta

vastaaville ohjaajille ja ryhmänvetäjille. Kulttuuriboksi tarjoaa sisältönsä puolesta yhdessäolon

ja tekemisen virikkeitä esimerkiksi vanhainkodeissa, päiväkeskuksissa, sairaaloissa ja kerhotaloissa

kokoontuville toimintaryhmille. Kulttuuriboksia voi lainata kulttuuriasiainkeskuksesta.

4.2. Tanssitaideyhteistyö

Läntisen tanssin aluekeskuksen tehtävänä on edistää tanssitaiteen palvelujen saatavuutta ja

saavutettavuutta sekä työllistää tanssialan ammattilaisia Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.

Tanssikeskus tukee taiteilijoiden työskentelymahdollisuuksia, vahvistaa alan osaamista ja tehostaa

toimijoiden yhteistyötä. Keskeisimpiä toiminnan alueita ovat uusien ammattilaistuotantojen

osatuottaminen sekä kiertue-, vierailu- ja residenssitoiminnan organisointi ja yleisökasvatus.

Läntisen tanssin aluekeskuksen kotipaikka on Turku. Tanssikeskuksen toimintaa tukevat Turun,

Porin ja Salon kaupungit. Vuonna 2011 Porin kaupunki myönsi Läntisen tanssin aluekeskukselle

22 000 euron tuen. Aluekeskusyhteistyö kuului kulttuuritoimen toimialaan ja Porin kaupunkia

aluekeskuksen hallituksessa edusti kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Marjatta Kaartinen

ja ohjausryhmässä kulttuurijohtaja Jaana Simula. Toimintavuonna 2011 aluekeskusyhteistyön

puitteissa porilainen ammattiryhmä P.D.C. (Pori Dance Company) sai tanssikeskukselta merkittävän

tuen toimintaansa.

14 15

Porin kaupungin kulttuurilautakunta / kulttuuriasiainkeskus: toimintakertomus 2011 Porin kaupungin kulttuurilautakunta / kulttuuriasiainkeskus: toimintakertomus 2011


4.3. Kulttuuri saavutettavaksi Satakunnassa -hanke

Porin kaupungin kulttuuriasiainkeskuksen koordinoima Kulttuuri saavutettavaksi Satakunnassa

–neuvontahanke käynnistyi tammikuussa 2011. Kevään aikana projektille muodostettiin kahdeksanjäseninen

ohjausryhmä, joka koostuu kulttuuri-, vapaa-aika-, elinkeino- sekä sosiaali- ja

terveysalojen asiantuntijaedustajista niin julkiselta kuin kolmanneltakin sektorilta.

Neuvontahankkeen keskeisin ja näkyvin toiminta on kulttuurin saavutettavuutta käsittelevä koulutus.

Toimintavuoden 2011 syksyllä luotiin viisipäiväinen koulutuspaketti. Suunnittelussa oli

suurena apuna valtakunnallinen Kulttuuria kaikille -palvelu ja heidän asiantuntijansa. Ensimmäinen

koulutus pidettiin marraskuussa 9.11. Porissa Ravintola Liisanpuistossa. Koulutuksen aiheena

oli Saavutettava kulttuuri ja koulutukseen osallistui reilu 40 kulttuurialan asiantuntijaa.

Syksyllä 2011 hanke käynnisti Ystäväpassi-toimintaa yhteistyössä Satakunnan Kehitysvammaisten

tukipiirin kanssa. Toteutuessaan Ystäväpassi mahdollistaisi ystävän / tukihenkilön pääsyn

apua tarvitsevan ihmisen kanssa maksutta kulttuuripalvelujen piiriin. Ystäväpassi voisi parhaimmillaan

olla matalan kynnyksen palvelu, joka ei perustu diagnoosiin vaan ihmisen omaan sanaan.

Lisäksi syksyn aikana hankkeelle tehtiin viestintäsuunnitelma ja uusi toimintasuunnitelma.

Hankkeelle anottiin OKM:sta toimintaan lisäaikaa syyskuun 2012 loppuun asti. Hankkeelle luotiin

myös logo ja graafinen ilme osuuskunta Kallo Worksin toimesta. Hankkeella on omat kotisivut

Porin kaupungin kulttuuriasiankeskuksen nettisivustolla. Hankkeen koordinaattori on esitellyt

projektia useissa eri foorumeissa ja tilaisuuksissa.

5. Taiteen perusopetus

Suomalaisessa koulutusjärjestelmässä julkisin varoin kokonaan tai osittain rahoitettua taideopetusta

järjestetään osana yleissivistävää tai ammatillista koulutusta ja taiteen perusopetuksena.

Lain 633/1998 mukainen taiteen perusopetus on koulun ulkopuolista ensisijaisesti lapsille ja

nuorille tarkoitettua taidekasvatusta. Taiteen perusopetusta annetaan muun muassa musiikkioppilaitoksissa,

kuvataidekouluissa, tanssioppilaitoksissa, käsityökouluissa, kansalais- ja työväenopistoissa

ja muissa oppilaitoksissa.

Laki ja asetus taiteen perusopetuksesta astuivat voimaan 1990-luvun alussa. Nykyinen lainsäädäntö

on vuodelta 1998. Eduskunnan säätämän lain (633/21.8.1998) perusteella Porin kaupunki

on vastuussa siitä, että taiteen perusopetusta järjestetään kaupungissa ko. laissa annettujen

säädösten ja ohjeistusten mukaisesti. Nykyinen voimassa oleva toimintamalli taiteen perusopetuksen

järjestämisestä Porissa perustuu kaupunginhallituksen 9.5.1994 tekemään päätökseen.

Päätöspohjana oli Taiteen perusopetuksen työryhmän kaupunginhallitukselle 14.3.1994 antama

esitys. Toimintamallin periaatteellisena linjauksena on, että taiteen perusopetus toteutetaan

kaupungissa pääsääntöisesti kunnallisena palveluna.

Taiteen perusopetuksen oppimäärät ovat laaja oppimäärä ja yleinen oppimäärä. Laaja ja yleinen

oppimäärä ovat kaksi eri järjestelmää. Laaja oppimäärä on taidealakohtainen eli oppilas keskittyy

yhden taiteenalan opiskeluun. Yleisessä oppimäärässä korostuu usean taiteenalan opiskelu

ja taiteidenvälisyys eli oppilas voi harrastaa useaa taiteen alaa ja koota opintosuoritukset usean

eri oppilaitoksen taideopetustarjonnasta. (OPH:n www-sivut.)

Toimintavuonna 2011 kulttuuriasiainkeskus tuki Porin seudun kansalaisopiston, Tanssikoulu Liisa

Nojosen sekä Rakennuskulttuuritalo Toivon ja Korsmanin talon järjestämää taiteen perusopetusta.

Kulttuurilautakunta perusti taiteen perusopetuksen voimaannuttamiseksi ohjausryhmän ja

päätti sen toimintasuunnitelmasta vuosille 2011-2012. Taiteenperusopetuksen ohjausryhmään

kuuluvat: rehtori Juha Järvinen Palmgren-konservatoriosta, vs. rehtori Annikka Suutari Porin

taidekoulusta, rehtori Jari Kaasinen Porin seudun kansalaisopistosta, rehtori Jouni Saarinen koulutusvirastosta

ja kulttuurijohtaja Jaana Simula kulttuuritoimesta.

5.1. Tanssikoulu Liisa Nojonen

Tanssikoulu Liisa Nojosen toiminta-ajatuksena on mahdollistaa opiskelijoille monipuolinen ja ammattimainen

alan koulutus- ja harrastemahdollisuus, joka kehittää luovuutta, sosiaalisuutta ja

käytännön taitoja ja auttaa opiskelijaa ymmärtämään tanssitaide itsenäisenä taidemuotona.

Koulun tavoitteena on kannustaa oppilasta terveelliseen liikkumiseen ja elämäntapaan, tukea

oppilaan henkistä kasvua ja kehitystä sekä varmistaa tanssitaiteen perusopetuksen opetuspolku

keskeytymättömänä varhaisiän opinnoista tanssitaiteen laajan perusopetuksen päättötodistukseen

saakka. Laajan opetussuunnitelman rinnalla koululla on myös yleisen oppimäärän opetussuunnitelma.

Koulun toimintatavoitteena on myös panostaa kansainvälisyyteen.

Tanssikoulu Liisa Nojonen antaa taiteen perusopetuksen laajaa opetusta sekä yleiseen opetussuunnitelmaan

perustuvaa että ammattiin ja / tai korkeakouluopintoihin tähtäävää koulutusta.

Lisäksi tanssikoulu antaa mahdollisuuden ammattimaiseen harjoitteluun ja järjestää alan

ammattilaisille (tanssijoille, opettajille ja näyttelijöille) jatkokoulutusta. Tanssikoulussa toimii

myös kuusi erikoiskoulutusluokkaa. Opiskelijat saavat opinnoistaan todistuksen (yleisen / laajan

opintojen päättötodistus) sekä kirjallista ja suullista palautetta opintojensa aikana. Yhteyttä

vanhempien kanssa pidetään palavereissa, jaettavin tiedottein ja avointen ovien viikoilla.

Toimintavuonna 2011 Tanssikoulu Liisa Nojonen opetus koostui viikoittaisista tanssitekniikkatunneista

(38 viikkoa), tiivis- ja syventävistä kursseista, koreografia- ja esitysharjoituksista,

teosanalyyseistä, luennoista sekä säännöllisestä esitystoiminnasta ja kiertueista mm. vanhainkoteihin

ja Porin kaupungin sairaalaan ja yhteistuotannoista / esityksistä mm. Unicef-Gaala /

Porin Sinfonietta, Taidetosetti ja Tid och Energi / Taidetoimikunta, The Kiss is still the Kiss / PDC

Pori Dance Company, Palmgren-konservatorio. Tanssitaiteen perusopetuksen laajan ja yleisen

opetussuunnitelman mukaisia tunteja pidettiin noin 7798 tuntia, jotka jakautuivat seuraavasti:

varhaisiän opinnot yhteensä 596 tuntia, tanssitaiteen laajat opinnot yhteensä 4890 tuntia (sisältäen

perusopinnot + syventävät opinnot, tiiviskurssit, teosanalyysit, kansainväliset 2 viikon

kesäkurssit sekä harjoitus- ja esitystoiminnot kiertueineen) ja yleiset opinnot noin 2312 tuntia

(sisältäen esitystoiminnan ja harjoitukset, ja teosanalyysit).

Tanssikoulussa Liisa Nojosella opiskeli vuonna 2011 noin 799 opiskelijaa yhteensä 38 + 2 viikkoa.

Tanssitaiteen kansainvälisillä, kahden viikon mittaisilla kesäkursseilla opiskeli 239 opiskelijaa.

Kehonhuollon, anatomian ja ravintotietouden luentosarjaan ja lopputenttiin osallistui 55

opiskelijaa. Toimintakaudella 2011 taiteen perusopetuksesta vastasi 23 opettajaa, joista 12 oli

tiiviskurssiopettajia. Edellä mainituista opettajista 6 oli kansainvälisiä vierailijoita ja eri alojen

asiantuntijoita. Toimintavuonna 2011 tanssikoulun henkilökunta osallistui alan jatkokoulutukseen

(sisältäen taiteen perusopetuksen opintosisällöt ja tiiviskurssit).

Tanssikoulu Liisa Nojosen opetussuunnitelma on laadittu Opetushallituksen 6.8.2002 vahvistamien

taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän perusteiden mukaan. Porin kaupungin kulttuurihallinto

on hyväksynyt opetussuunnitelman ja valinnut Tanssikoulu Liisa Nojosen vastaamaan

taiteen perusopetuksen tanssin opetuksesta Porin kaupungissa 1.8.1985 alkaen. Tanssikoulun

päivitetty opetussuunnitelma on ollut voimassa 1.8.2007 alkaen, ja sitä päivitetään säännöllisesti.

5.2. Kulttuuriperinteen opetus

Esikoululaisten vierailu Korsmanin talossa on osa Porin kulttuuritoimen tukemaa taiteen perusopetuksen

sanataiteen opetusta, joka on suunnattu koko ikäluokalle. Vierailu Korsmanin talossa

eli Klapit ja konttuuri -opetus yhdistää paikallismurteen opetuksen kulttuuriperintökasvatukseen.

Vuoden 2011 aikana Korsmanin talossa kävi 80 esikouluryhmää, joissa oli 683 lasta ja 159 aikuista

(yhteensä 842 henkeä). Esikoululaisten lisäksi Toivossa ja Korsmanin talossa opastettiin

68 koululaisryhmää eri luokka-asteilta sekä Porista että maakunnasta. Koululaisia kävi yhteensä

489 oppilasta. Lisäksi Toivossa ja Korsmanin talossa järjestettiin kulttuuriperintöopetusta erilaisten

työpajojen ja tapahtumapäivien muodossa. Näihin osallistui satoja eri-ikäisiä lapsia.

16 17

Porin kaupungin kulttuurilautakunta / kulttuuriasiainkeskus: toimintakertomus 2011

Porin kaupungin kulttuurilautakunta / kulttuuriasiainkeskus: toimintakertomus 2011


6. Julkaisutoiminta

• Kulttuuri 2016 - Porin kaupungin kulttuuritoimen pitkän aikavälin toimintasuunnitelma

(01-2011)

• Kinokellarin kevätkauden 2011 ohjelmajuliste (02-2011)

Porin kaupungin kulttuuritoimen senioripalvelut -esite / kevät 2011 sekä Seniorien kulttuuriviikon

ohjelmajuliste (02-2011)

Porin kaupungin kulttuurilautakunnan ja kulttuuriasiainkeskuksen toimintakertomus 2010

(03-2011)

Pori Folk -festivaali: juliste ja käsiohjelma (07- / 08-2011)

• Kinokellarin syyskauden 2011 ohjelmajuliste (09-2011)

Porin kaupungin kulttuuritoimen senioripalvelut -esite / syksy 2011 sekä Valtakunnallisen

vanhustenviikon ohjelmajuliste (09-2011)

• Itsenäisyyspäivän juhlan käsiohjelma (11-2011)

Porin kaupungin julkiset viestintäkanavat (tammi-joulukuu):

- internet; Porin kaupungin internetsivustolla kulttuuritoimen omat verkkosivut, kaupungin

yhteinen Uutisia Porista -sivu sekä tapahtumakalenteri

- printtimedia; Porin kaupungin henkilöstölehti Karhunpalvelus

7. Kulttuuritoimen sisäiset työryhmät

Työryhmien kokoonpanot vuonna 2011

Kulttuuritoimen johtoryhmä

Jaana Simula, Porin kaupungin kulttuuriasiainkeskus, pj

Leena Harmaala, Pori Sinfonietta

Asko Hursti, Porin kaupunginkirjasto – Satakunnan maakuntakirjasto, vpj

Erja Lehtonen / Antti Kaunisto, Kulttuuritalo Annankatu 6

Henna Jaatinen / Annika Suutari, Porin taidekoulu

Esko Nummelin, Porin taidemuseo

Juhani Ruohonen, Satakunnan Museo

Timo Saario, JHL, pääluottamusmies

Päivi Setälä / Marika Leinonen-Vainio, Porin lastenkulttuurikeskus – Satakunnan lastenkulttuuriverkosto

Jan-Kristian Kivi, Porin kaupungin kulttuuriasiainkeskus, sihteeri

Kulttuuritoimen viestintätyöryhmä

Jan-Kristian Kivi, Porin kaupungin kulttuuriasiainkeskus, pj

Kirsi Jaakkola / Aija Amee, Porin lastenkulttuurikeskus – Satakunnan lastenkulttuuriverkosto

Martti Kaartinen / Jan-Rafael Impola / Marko Rantala, Kulttuuritalo Annankatu 6

Sari Kaarto, Satakunnan Museo

Jarkko Montonen, Porin taidekoulu

Katri Ojala / Kati Fager, Pori Sinfonietta

Vesa Taimi, Porin kaupunginkirjasto – Satakunnan maakuntakirjasto

Anni Venäläinen / Pia Hovi-Assad, Porin taidemuseo

8. Henkilökunta

Vakinainen henkilökunta

Jaana Simula, kulttuurijohtaja

Jan-Rafael Impola, työnohjaaja

Irma Inkinen, työnohjaaja

Antti Kaunisto, nuorisotyönohjaaja

Jan-Kristian Kivi, kulttuurikoordinaattori

Erja Lehtonen, kulttuuritalon vastaava

Tiina Lehtonen, hallintosihteeri

Helvi Selesmaa, kulttuuriassistentti, 1.9. alkaen

Emma Susi, kulttuurituottaja, 1.9. alkaen

Mira Vassileva, kuoromestari

Ognian Vassilev, kuoronjohtaja

Pidemmät määräaikaiset työsuhteet

Helvi Selesmaa, sivutoiminen elokuvatoimenhoitaja, 31.8. saakka

Lyhyemmät määräaikaiset työsuhteet

Paula Eloranta, kulttuuriavustaja, 21.11.-31.12.

Ann-Nina Järvinen, kulttuuriavustaja, 1.1.-12.3.

Martti Kaartinen, kulttuurituottaja, 1.1.-31.8.

Karoliina Kangasniemi, kulttuuriavustaja, 1.1.-18.5.

Pauliina Loseva, soittaja, 1.1.-3.3.

Petri Rantanen, huoltomies, 10.1.-9.7.

Mirja Reunamo, ruokapalvelutyöntekijä, 1.2.-31.12.

Oppisopimus

Tuomas Keskimäki, kulttuuriavustaja, 1.1.-31.12.

Marko Rantala, kulttuuriavustaja, 4.1.-31.12.

Porin kaupungin koululaisten ja opiskelijoiden kesäaikaiseen palkkaamiseen saadun

tuen turvin palkatut opiskelijat

Eetu Henttonen, viestintäassistentti, 20.6-21.8.

Tommi Iivonen, tuotantoassistentti, 21.6.-22.8.

Henkilökunnan koulutukset ja seminaariosallistumiset

Jaana Simula:

24.3. Taiteen perusopetus kansalais- ja työväenopistoissa –seminaari, kuntaliitto,

Tampere

1.-3.4. Valtakunnalliset orkesteripäivät, Suomen Sinfoniaorkesterit ry, Jyväskylä

4.-8.4. Maanpuolustuskurssi, Pori

27.4. Kustannusvertailun tiedonkeruun koulutus, Kuntaliitto, Helsinki

4.5. Kohti kokoelmakeskusta – seminaari, Satakunnan Museon kokoelmakeskusselvityshanke,

Harjavalta

19.5. NIMEÄ EI SAA JULKISTAA - TEKIJYYDEN ULOTTUVUUDET -seminaari, Porin lastenkulttuurikeskus

- Satakunnan lastenkulttuuriverkosto, Pori

8.-10.6. Valtakunnalliset kirjastopäivät, Suomen kirjastoseura, Oulu

3.11. Taikalampun tulevaisuusseminaari, Taikalamppuverkosto, Hämeenlinna

Kulttuuritoimen sihteerien työryhmä

Kati Kallionpää / Raija Broholm, Porin kaupunginkirjasto – Satakunnan maakuntakirjasto

Birgit Heinonen, Porin taidekoulu

Pirjo-Maija Laaksonen, Porin taidemuseo

Tiina Lehtonen, Porin kaupungin kulttuuriasiainkeskus

Sirpa Saarinen, Satakunnan Museo

Anja Viitaniemi, Pori Sinfonietta

9.11. Saavutettava kulttuuri, Kulttuuri saavutettavaksi Satakunnassa –hanke, Pori

18 19

Porin kaupungin kulttuurilautakunta / kulttuuriasiainkeskus: toimintakertomus 2011

Porin kaupungin kulttuurilautakunta / kulttuuriasiainkeskus: toimintakertomus 2011


2.12. Oman elämän ääni-seminaari, Me Itse ry, Pori

Tuomas Keskimäki:

18.4.-9.5. Järjestyksenvalvojan peruskoulutus, 32 h, Pori

13.5. Vartijan erityisen voimankäyttökoulutus, Pori

Jan-Kristian Kivi:

18.4.-9.5. Järjestyksenvalvojan peruskoulutus, 32 h, Pori

13.5. Vartijan erityisen voimankäyttökoulutus, Pori

17.11. Kulttuurin kansainvälinen markkinointi, Sibelius-Akatemia /

JOHDE-hanke, Turku

Kulttuuritoimen tulosalueiden Porin kaupunginkirjasto - Satakunnan maakuntakirjasto

(42), Pori Sinfonietta (46), Satakunnan Museo(47), Porin kaupungin kulttuuriasiainkeskus

(48), Porin taidemuseo (49) ja Porin taidekoulu (50) toimintakulut ja -tuotot

yhteensä vuonna 2011

Toimintatuotot 2 105 235 €

Toimintakulut 13 280 787 €

Nettomenot 11 175 552 €

Marko Rantala:

18.4.-9.5. Järjestyksenvalvojan peruskoulutus, 32 h, Pori

13.5. Vartijan erityisen voimankäyttökoulutus, Pori

Petri Rantanen:

18.4.-9.5. Järjestyksenvalvojan peruskoulutus, 32h, Pori

Emma Susi:

21.10. Luovuutta peliin, Framilla-hanke, Nakkila

3.11. ja 1.12. Yhteisen brändin rakentaminen, JOHDE-hanke, Pori

9.12. BrandDay2, HITTI- ja JOHDE-hanke, Pori

Ognian Vassilev:

12.2. Nuorisokuorokoulutustapahtuma, Helsinki

Lisäksi toimintavuoden 2011 aikana kulttuuriasiainkeskuksen henkilökunta osallistui Porin kaupungin

järjestämiin sisäisiin koulutuksiin.

Porin kaupungin kulttuuritoimen organisaatiokaavio

9. Talous

Kulttuuritoimen tulosalueen 48 menot ja tulot vuonna 2011

(Porin kaupungin kulttuuriasiainkeskus ja Kulttuuritalo Annankatu 6)

Menot

Henkilöstökulut 457 453 €

Palvelujen ostot 244 628 €

Avustukset 261 382 €

Vuokrat 244 596 €

Aineet, tarvikkeet, tavarat ja muut kulut 42 465 €

Muut kulut 79 €

Toimintakulut yhteensä 1 250 604 €

Tulot

Pääsymaksut 8 618 €

Muut tuet ja avustukset muilta 28 480 €

Muut tuotot 13 652 €

Vuokratuotot 11 669 €

Porin kaupungin

kulttuuriasiainkeskus

Kulttuuritalo Annankatu 6 - Annis

Porin taidekoulu

Porin lasten ja nuorten kuvataidekoulu

Porin Videotuki

Porin kaupunginkirjasto -

Satakunnan maakuntakirjasto

Kulttuurilautakunta

Kulttuurijohtaja

Porin taidemuseo

Porin lastenkulttuurikeskus - Satakunnan

lastenkulttuuriverkosto

Satakunnan Museo

Luontotalo Arkki

Rakennuskulttuuritalo Toivo ja

Korsmanin talo

Rosenlew-museo

Pori Sinfonietta

Toimintatuotot yhteensä 62 419 €

Nettomenot yhteensä 1 188 186 €

20

Porin kaupungin kulttuurilautakunta / kulttuuriasiainkeskus: toimintakertomus 2011 Porin kaupungin kulttuurilautakunta / kulttuuriasiainkeskus: toimintakertomus 2011


Porin kaupungin

kulttuurilautakunta

kulttuuritoimi /kulttuuriasiainkeskus

Hallituskatu 9A, 28100 Pori

puh. 044 701 1250

kulttuuri@pori.fi

www.pori.fi/kulttuuri

More magazines by this user
Similar magazines