Minna - Pfizer

pfizer.fi

Minna - Pfizer

Ohjaavatko hoitosuositukset hoitokäytäntöjä ja

priorisointia Suomessa? Miten potilaat

vaikuttavat ja miten heidän pitäisi vaikuttaa hs?

Minna Kaila, professori (ma), terveydenhuollon hallinto, HY

Lastenallergologian dosentti, terveydenhuollon erikoislääkäri,

hallinnon pätevyys, lääkärikouluttajan erityispätevyys

etunimi.sukunimi@helsinki.fi; gsm 050 523 2021

Intl J for Technology Assessment in Health Care, Editor

European Health Management Assn hallituksen jäsen

Käypä hoito -suositusten johtoryhmän pj

Lääketieteen koulutuksen yhdistys pj


Sidonnaisuudet /kaupallinen yritys (ky) & muu /3v

Sidonnaisuuden laatu

Yritykset

Saanut ky:lta apurahan -

Omistaa ky:n osakkeita -

Saanut ky:lta palkkaa/palkkion

Suunnitellut koulutustilaisuuden ja

saanut ky:lta palkkion

Osallistunut kongressiin ky:n

osittain tai kokonaan maksamana

Osallistunut ky:n hallintoelinten

toimintaan

Osallistunut terveydenhuollossa

vaikuttavan järjestön hallintoelinten

toimintaan

Luentopalkkio: Professio, Pfizer

-

-

-

Duodecim kvk pj & hallitus 2008-10

Guidelines International N Board 2008-2012

ProMedico hallituksen pj 2011

Vastaanottanut muuta tukea EBMeDS -sähköinen päätöksenteon tuki -

hankkeen rahoitus 2005-11 (TEKES)


L-M Voipio-Pulkki, G-I-N Lissabon 2009


Paras ulkoinen näyttö…

Käypä hoito

1994-

Uusien

menetelmien

Lääkehoidon hallittu

kehittämiskeskus käyttöönotto

ROHTO 2002- HALO 2005-

Kiireettömän

hoidon

kriteerit 2005-

Fimea

Lääke-HTA

2012-

Lääkärin

tietokannat

1989-

Menetelmäarviointi

Finohta

1995-

Kansallinen

terveyshanke

Sähköinen

potilaskertomus

Ydintiedot

2002-

80’s 2012

Tilastot & rekisterit


Aware – Agree – Adopt – Adhere ??


Julkaisuja…

Virkamaki A, Saltevo J. Finnish Current Care Guideline for Diabetes: interactive

approach to improve individualised treatment. Diabetologia 2011;54(5):1264-5

Sund R, Sipilä R, Malmivaara A, Forsström J, Ketola E, Huusko T. Paljastavatko

rekisteritiedot miten lonkkamurtuman hoitosuositukset toteutuvat? Suomen

lääkärilehti - Finlands läkartidning 2011;66(20):1655-62

Antikainen RL, Kastarinen MJ, Jousilahti P ym. Despite evidence-based guidelines,

systolic blood pressure remains inadequately controlled in older hypertensive

adults. Journal of Human Hypertension 2010;24(7):439-46

Sipilä R, Ketola E, Tala T, Kumpusalo E. Facilitating as a guidelines implementation

tool to target resources for high risk patients - the Helsinki Prevention

Programme (HPP). J Interprof Care 2008;22:31-44

Alanen SI, Johannala-Kemppainen R, Ijäs J, Kaila M, Klockars M, Mäkelä M,

Välimäki M and the ECCE-group (Castren M, Jousilahti P, Ketola E, Mäntyranta T,

Poskiparta M, Roine RP, Tikkanen I, Tolska T, Turunen JP, Voipio-Pulkki LM).

Evaluation of Current Care Effectiveness: A survey of hypertension guideline

implementation in Finnish health centres. Scand J Prim Health Care 2007;25:232-

6

Booth N, Jula A, Aronen P, Kaila M, Klaukka T, Kukkonen-Harjula K, Reunanen A,

Rissanen P, Sintonen H, Mäkelä M. Cost-effectiveness analysis of guidelines for

antihypertensive care in Finland. BMC Health Serv Res 2007;24:172

Jousilahti P, Komulainen J, Hanski T, Kaila M ja Ketola M. Perusterveydenhuollon

lääkärit tuntevat hyvin Käypä hoito -suositukset. Suomen Lääkärilehti

2007;62:3319-23

Ketola E, Kaila M, Honkanen M. Guidelines in context of evidence. Qual Saf

Health Care 2007;16:308-12

Ketola E, Toropainen E, Kaila M, Luoto R, Mäkelä M. Prioritizing guideline topics:

development and evaluation of a practical tool. J Eval Clin Pract 2007;13:627-31;

Kuoppala J, Lamminpää A ja Malmivaara A. Kuntoutusta koskevien

suositusten ja näytön vastaavuus Käypä hoito suosituksissa – kielellinen

näkökulma. Duodecim 2007;123;325-33

Kuronen R, Jallinoja P, Ilvesmäki P, Patja K. Miten valtimotautiriskejä koskevat

hoitosuositukset on otettu käyttöön? Lääkärilehti 2006;61(44):4571-7

Tala T, Ketola E. Itsehoitopisteet kohonneen verenpaineen hoidon tukena:

arkikäyttöä Käypä hoito -suositukselle. Suomen Lääkärilehti 2006;61:5083-8

Hiiri A, Oikarinen K. Käypä hoito hoitotakuun tukena. Suomen

Hammaslääkärilehti 2005;12:8-9

Tikkanen H, Mäntyranta T, Söderholm A-L, Hiiri A. Hoitosuosituksista hyviin

hoitokäytäntöihin. Suomen hammaslääkärilehti - Finlands tandläkartidning

2005;10(12): 652-4

Varonen H, Jousimaa J, Helin-Salmivaara A, Kunnamo I. Electronic primary

care guidelines with links to Cochrane reviews--EBM Guidelines. Fam Pract

2005;22:465-9

Ketola E, Kaila M, Mäkelä M. Käypä hoito-suositukset - kokeilusta

kulmakiveksi. Duodecim 2004;120:2949-54

Jula A, Majahalme S, Tikkanen I, Vainikainen T, Riikola T. Kohonneen

verenpaineen käypä hoitosuositus tähtää diagnoosi- ja hoitokäytäntöjen

muutokseen. Työterveyshoitaja 2002;27:23-4

Salmi L, Lodenius L. Tasokkaat kirjallisuushaut hoitosuositusten perustana.

Suomen Lääkärilehti 1998;53:3847-8

….

www.kaypahoito.fi


Käytäntöön…

• mitä tehdään?

• miten tehdään?

• missä tehdään?

• kuka tekee?

• milloin tehdään?

Käypä hoito/LTK

Käypä hoito/LTK

Alueellinen ohjelma

Alueellinen ohjelma

Alueellinen ohjelma

Hoidonvaraus

Hoidonvaraus


Pekurinen ym. 2008


Hoidon valinta v. 2020

Hoitosuositukset

Näyttö luokiteltuna

Lääke-, laboratorio,

geeni- ym. tietokannat

Kuvat ja videot taitojen

harjoitteluun

Kustannus-vaikuttavuus

Eettiset katsaukset

Potilasohjeet

Simulaatio

Todennäköisesti

hyödyllinen

hoito

Päätöksentuki

Lääkärin

tulkinta ja ja

kokemus

Potilastiedot ja

Genomikartta

Potilaan

arvot ja

valinnat

Resurssien

rajallisuus

Kaikkien aikaisempien

potilaiden tietokanta

Yksilöllinen

ennuste

hoidon

vaikuttavuudesta

Hoidon

valinta

Ilkka Kunnamo


Kliinisen toiminnan johtaminen v. 2020

Tietämys ja

prosessiohjaustyökalut

(kuten interaktiiviset

hoitoketjut)

Todennäköisesti

hyödyllinen

hoito

Päätöksentuki

Lääkärin

Lääkärin ”ohjaustulkinta

ja

sauva”

Potilastiedot;

paikka- ja hakemistotiedot

Kansalaisen

sähköiset

palvelut

Tarpeen määrittely ja prosessiohjaus

Resurssien

tarjonta

Koko väestön terveystietokanta

(tarve +

toteutunut hoito)

Yksilöllinen

suunnitelma

vaikutuksen

aikaan saamíseksi

Toteutunut

hoito

Ilkka Kunnamo


Asiakasohjaus ja palveluohjaus

J Sutelainen /KPMG


4 Tarvitaan kansallinen, arvovaltainen ja

toimivaltainen elin ja vahvoja yhteisiä

linjauksia

• Demokraattinen, riippumaton, osallistava

• Arvot, priorisoinnin periaatteet

• Tueksi näytön arvioinnin osaajia ja tiedon välittäjiä

• Visio:

– P. näkökulma päätöksissä, kehittämisessä,

lainsäädännössä

– Määritellään P. periaatteet avoimissa keskusteluissa

– P. on hyväksytty yhteiskunnassa


Mitä pitäisi tehdä?

• Arvokysymysten käsittelyn vallattomissa komiteoissa voisi lopettaa

• Tarvitaan uusi keskustelu- ja päätöksentekojärjestelmä terveydenhuollon

valintoja varten:

– Vaikuttavuustieto ja asiantuntijuus (kirjaviisaus ja kokemus) ja

demokraattinen päätöksenteko (päättäjät ja kansalaiset) yhdessä koko

prosessin ajan

• Kansainvälisiä malleja löytyy, esim. Norja, Saksa

• Hyvän päätöksentekojärjestelmän kriteerit (Norman Daniels)

– Julkisuus

• päätös ja perustelut ovat julkisia

– Merkityksellisyys

• päätös perustuu näyttöön ja muuten hyväksyttyihin arvoihin ja periaatteisiin

– Toimeenpano

• päätöksentekoprosessissa seurataan sovittuja sääntöjä

– Korjattavuus

• kansalaisilla ja potilailla on mahdollisuus kyseenalaistaa päätökset

4.2.2011

Terveydenhuollon valintojen etiikka / Saarni

/ Terveysfoorumi

14


• On rakennettava päätöksentekoprosessi, jossa

yhdistetään asiantuntijatieto ja poliittinen

päätösvalta resursseista

– Ja kansalaisten osallistumismahdollisuus

4.2.2011

Terveydenhuollon valintojen etiikka / Saarni

/ Terveysfoorumi

16


Guidelines International Network: G-I-N

mission…

... to lead, strengthen and support

collaboration and work

within the guideline development, adaptation

and implementation community.

www.g-i-n.net


Worldwide Trends in CPGs

From To ..?

regional guidelines from

professional groups

national guideline programmes

international collaboration??

informal consensus of experts

evidence-based systematic

consensus

Qualitative evidence

...consensus...

monodisciplinary multidisciplinary Patients

focus on development focus on implementation + (effectiveness of GLs)

Decision support systems

limited life-expectancy ‘living guidelines’ vs. methodological purism

paper versions Internet ++

guidelines for clinicians

patient versions and patient

involvement

Public health, social issues, basis

for criteria & indicators …

based upon Burgers, Grol, Klazinga, Mäkelä, Zaat

for the AGREE Collab. Int J Qual Healthcare 2003

I. Kopp, J. Burgers, Edinburgh 2003

www.g-i-n.net


Issues in the guideline world

• Issues in guideline

development

– Quality of development

process

– Conflicts of interest

– Multidisciplinary / patient

involvement

– Grading systems

– Resources required

– Adaptation / accreditation of

others’ work

– Updating

– Etc…

• Issues in implementation

– Dissemination

– Formats

– Links with electronic decision

support systems

– Demonstrating impact

– Etc…..

• Wider contextual issues

– Defining a role for clinical

guidelines

– Managing expectations

– Managing political interest

– Etc…

• Other issues

– Non clinical guidelines

– Rare diseases

– Multiple morbidities

– Special needs of low / middle

income countries

– Etc…

www.g-i-n.net


…service to the health care professionals

or a service of public interest?

*vaikutukset – vaikuttavuus – arviointi

*tutkitun tiedon muuttaminen toiminnaksi

- Knowledge transfer

*…usko vaikutuksiin … aihe-ehdotukset …

More magazines by this user
Similar magazines