JYSEn käyttämisopas - JYSE 2009 PALVELUT - Kunnat.net

kunnat.net

JYSEn käyttämisopas - JYSE 2009 PALVELUT - Kunnat.net

EI KIINTEÄ HINTA JA HINNANMUUTOS - Palveluntuottaja ehdottaa hinnanmuutosta

HINTA

§10.1

EI KIINTEÄ

HINTA

(Hinta on kiinteä,

ellei toisin ole

sovittu)

§10.3

Hinta sisältää mm.

• palvelun

• välilliset verot ja maksut

• lukuunottamatta arvonlisäveroa

• matka- ja majoituskustannukset

• päivärahat

• ylityökorvaukset

• palveluun liittyvän dokumentaation

§10.1 §10.2

Hinta ei sisällä alv:tä.

Palveluntuottaja laskuttaa

alv:n voimassa

olevan lain mukaisesti.

LASKUTUS-

LISA

§10.4

Palveluntuottajalla

ei ole oikeutta periä

laskutuslisiä.

12KK

§10.9

Sopijapuolet voivat ehdottaa

hinnanmuutoksia

aikaisintaan 12 kk kuluttua

sopimuksen voimaantulosta

ja enintään 12 kk

välein.

HINNANMUUTOS

A

§10.7

§10.7 Toimittaako

§10.9

§10.7

§10.7

palveluntuottaja

§10.7

§10.9

Palveluntuottajalla kirjallisen hinnan-

Onko edellisestä

NEUVOTELLAAN: Tilaajalla on oikeus

Hyväksyykö tilaaja

on oikeus muuttaa muutosilmoituk-

sen selvityksineen JOO YES ollut voimassa JOO YES ehdotuksesta JOO YES

EI sopimalla EI Irtisanooko JOO

Onko sopimus

hinnanmuutos-

Pääsevätkö

irtisanoa sopimus.

palveluntuottajan

hintaa palvelun

ilmoittaman

yleistä kustannuskehitystnen

hinnanmuutoktään

12 kk?

uudesta hinnasta? kirjallisesti ennen

vähintään 2 kk en-

vähintään 12 kk? kulunut vähin-

yksimielisyyteen tilaaja sopimuksen

hinnanmuutoksen?

vastaavasti. sen voimaantuloa?

uusien hintojen

voimaantuloa?

EI

JOO

JOO

TEE

EI

§10.7, 10.9

§10.7

§10.7

§10.7

Ei oikeutta hinnanmuutokseen

Hinta muutttuu

Sopimus jatkuu

palveluntuottajan

Sopimusta jatketaan

palveluntuottajan

ilmoittamalla

uusilla, sovituilla

ilmoittamilla uusilla

tavalla.

hinnoilla.

hinnoilla.

§10.10

SOPIMUKSEN

IRTISANOMINEN

Palveluntuottaja on

velvollinen tilaajan niin

halutessa jatkamaan

palvelun suorittamista

palveluntuottajan hinnanmuutosilmoituksessa

ilmoittamilla

hinnoilla, kuitenkin

enintään 6 kuukauden

ajan sopimuksen päättymisestä.

B

§10.6

Palveluntuottajalla on

oikeus muuttaa hintaa jos

julkisten maksujen määrää

korotetaan tai uusi julkinen

maksu määrätään tarjouksen

jättämisen jälkeen.

§10.6

Ovatko korotukset

olleet tiedossa tarjouksen

jättämishetkellä?

§10.6

EI

§10.6

Pystyykö palveluntuottaja

osoittamaan perusteet

hinnanmuutokselle?

JOO YES

§10.6

Hinta muuttuu muutosten voimaantuloajankohdasta

lähtien (kohtuulliset

välittömät kustannukset).

LISÄTIETOJA:

Irtisanominen

hinnanmuutostilanteessa,

s. 24

16

JOO

Ei oikeutta

hinnanmuutokseen

EI

Lopputulos

Sopimuksen irtisanominen tai purku

More magazines by this user
Similar magazines