Green Care -toimintamalleja Norjassa ja Ruotsissa - TTS

tts.fi

Green Care -toimintamalleja Norjassa ja Ruotsissa - TTS

Green Care toimintamallejaNorjassa ja RuotsissaGreen Care – Vihreä Hoivamaaseudulla, VIVAIrene Roos, TTS1


Grön omsorg, Ruotsi• Maataloustuottajajärjestö, LRF on ottanut vetovastuun toiminnastaja määritellyt vihreän hoivan seuraavasti: ”Hyödyllistä jamielekästä toimintaa maatiloilla, maalaisympäristössä henkilöille,jotka tarvitsevat erityistä tukea.”• Tällä tarkoitetaan ensisijaisesti niitä ihmisiä, joita Ruotsinsosiaalipalvelulainsäädäntö eri tavoin koskee.• Päivätoiminnan järjestäminen on ollut yksi tärkeimmistätoimintamuodoista.24.10.2011 2


Birgitta ja Thomasmaanviljelijöitäwww.hogbygard.se24.10.2011 3


Yhteistyö kunnan kanssa• Palvelut järjestetään yrittäjän ja kunnan yhteistyönä siten, että yrittäjävastaa maatilaympäristöstä ja töiden suunnittelusta. Päivätoiminnan ohjauson sosiaalialan koulutuksen saaneiden ohjaajien vastuulla, jotka ovatkunnan palveluksessa.• Sopimus kunnan kanssa on kolmevuotinen sisältäen myös varauksensopimuksen jatkamiseen tämän jälkeen.• Yhteistyömalli on toiminut hyvin. Myös kunnassa on oltu järjestelyyntyytyväisiä.• Neuvotellaan toiminnan laajentamisesta. Kustannukset ovat pysyneetsamalla tasolla kuin kunnan itse järjestämässä päivätoiminnassa, muttatulokset ovat olleet selkeästi parempia.24.10.2011 5


Högbyn malli• Yhteistyössä kunnankanssa/mixmalli• Ei koulutusvaatimuksia• Ei lupialääninhallituksesta• Ei dokumentointia• Turvallista kunnalle24.10.2011 6


Tärkeää• Lyhyt matka kunnankeskustasta (10 min)• Oma asunto erilläänmaatilasta• Sosiaalinen• Joustava”Hyvä tapa aloittaa - tässä oppii, nytpärjäisimme itse”7


Tulevaisuus• Kunta on tyytyväinenja päivätoimintaaollaan laajentamassa• Porsaat jakoneurakointilopetetaan• Högby SPA japäivätoiminta jatkuvat24.10.2011 8


Inn på tunet ”Maatalonpihalla”, Norja• ”Vihreä hoiva”, ”Vihreä yhteistyö” tai ”Inn påtunet” ovat ilmauksia erityyppisille hoivatöille,jotka yhdistetään Norjassa maatalouteen.• ”Inn på tunet” -käsite luotiin Norjassa vuonna2001 kun haluttiin löytää ilmaus, joka onlaajempi kuin pelkkä hoivakäsite.


Inn på tunet• Norjassa on noin 900 (900-1500) Green Care -maatilaa, mikävastaa 2,1 prosenttia Norjan maatiloista.• Lähes neljä prosenttia Norjan maatiloista suunnitteleevastaavan toiminnan aloittamista.• Maatalousyrittäjä tarjoaa palveluita, esimerkiksi vuokraamallatiloja, yhteistyössä koulun, terveys- ja sosiaaliviranomaistenkanssa.• Palveluiden ostajana on yleensä kunta, mutta se voi olla myösvaltio tai yksityinen toimija.24.10.2011 10


Norja panostaa GreenCareen• Norjan hallitus on määritellyt Green Care-toiminnan yhdeksi merkittäväksipainopistealueeksi.• Kehittämiseen ohjataan resursseja,esimerkiksi jokaisessa 19 läänissä on yksihenkilö hoitamassa alueellisen Green Care-toiminnan kehittämistä ja jalkauttamistatiloille.24.10.2011 11


Norja panostaa GreenCareen• Valtion budjetti tähän toimintaan vuosille 2010–2012on 18 miljoonaa NKR.• Tavoitteena on lisätä Green Care -palveluiden määrääja saada kunnat huomioimaan Green Carestrategioidensa laatimisessa.• Green Care -toiminnalle on tekeillä myös kansallinenstrategia. Se tehdään laajassa yhteistyössä eriministeriöiden välillä ja siihen osallistuvat myös mm.lääninhallitukset, kunnat ja kuntaliitto.24.10.2011 12


Ingrid ja Jon24.10.2011 13


30 jalostettua tuotettalampaanlihasta24.10.2011 14


Maatila pedagogisenavoimavarana• Elävä oppimispaikka• Elävä opetusmuoto24.10.2011 15


Iltapäiväryhmiä• Lapset haetaankoulusta• Laitetaan ruokaayhdessä• Tehdään läksyt• Lampaiden hoito• Huovutusta24.10.2011 16


Viikonloppukoti• 4-6 lasta• Seurataan vuodenkulkua• Polttopuun tekoa• Perunanviljelyä24.10.2011 17


Jäitä hattuun: ei tuloksia• Lastensuojelu- jasosiaalipalvelulainsäädäntö• 1-vuotisia sopimuksianeljän kunnan kanssa• Palvelujen myyntikunnalle vie aikaahetkessä24.10.2011 18


Myös kulttuuriareena• Pubi• Konsertit• Teatteriesitykset• Kesäohjelmaa24.10.2011 19


Sofies StuerSuvun pientilaLihakarjaa24.10.2011 20


SofieSofies Stuer:• Kahvila• Tilamyymälä• Vierasmaja• IPT-toimintaa24.10.2011 21


Toimintaa naisille ja tytöilleTyttöprojekti:• 5 tyttöä• Yhteistyössä koulunkanssa• Kehittää sosiaalisiataitoja• Maasta pöytään24.10.2011 22


Päihdeongelmaisille naisilletarkoitettu toiminta alkoi 1.9.• YhteistyöprojektiNAV:in (KELA) jaRingsakerin kunnankanssa (1-vuotinen).• Seitsemän noin 40-vuotiasta naistakokoontuu kerranviikossa SofienStuerilla• Kunnasta kaksityöntekijää24.10.2011 23


Motiivit ja resurssit• Halu jatkaa tilan toimintaa• Perustuu tilan ja viljelijän voimavaroihin• Saada esiin ihmisen terveet puolet• Jokaisella hoivakodilla pitäisi olla omamaatilansa24.10.2011 24


Toimintamuotoja• Yhteistyö koulunkanssa• Maahanmuuttajat• Päivätoiminta24.10.2011 25


Jatko• Rahoitusprojektiluonteista• Ongelmiakuntarahoituksenkanssa• Laatukriteereitä /sertifiointi tulossa24.10.2011 26


Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto:Eurooppa investoi maaseutualueisiinirene.roos@tts.fiKiitos!24.10.2011 27

More magazines by this user
Similar magazines