KP-LEHTI 3/2001 - Kirkonpalvelijat ry

kirkonpalvelijat.fi

KP-LEHTI 3/2001 - Kirkonpalvelijat ry

Työsuojelu,osa hyvinvointiammeSeppo PyykkönenPuheenjohtajaKirkonpalvelijat ryYhdistyksen puolesta on oltu viimevuosien aikana useasti tekemisissätyösuojeluasioitten kanssa.Työpaikkaongelmat, henkilöstösuhteet,kiusaamistilanteet ovat jäsenistönkeskuudessa lisääntyneet.Asioita on järjestetty puhelimitse jatyöpaikkakäynnein yhdessä SVTL:nkanssa. Työsuo-jeluorganisaatiotovat olleet se virallinen taho, josratkaisuja ei ole muutoin saavutettu.Huomatkaa tuleva syksy, sillänythän on aika valita seurakuntiintyösuojeluvaltuutetut. Olkaa aktiivisia.Yhdistyksen edustajana olenollut kuultavana työryhmässä, jokavalmistelee kirkon työsuojeluopasta.Siinä käsittelimme fysikaalistenvaarojen tunnistamista, kemiallistenvaarojen, ergonomisia ongelmakohtiasekä tapaturmariskejäettä henkistä kuormittavuutta kirkonpalvelustyössä.Tämä työsuojeluopason osa viime tupokierroksellasovittuja asioita.Tämän hetken aikoja on seurakunnissamyös koulutussuunnitelmanlaatiminen työntekijöille. Etsikääniitä koulutuksia mitkä ovat tärkeitätyössänne ja sen kehittämisessä.Koulutus kuuluu myös meillekirkonpalvelijoille.Yhdistyksessä olemme järjestämässäalaosastojen toimihenkilöillekoulutustapahtumaa myöhemminsyksyllä. Sopimus- ja neuvottelutoiminnansekä yhdistyksen jaliiton ajankohtaiset asiat ovat mm.esillä.On ollut erittäin mieluista vieraillaeri puolilla Suomea alaosastommetapahtumissa. Hallituksen jäseninäolemme valmiit tulemaan kertomaansopimuksista ja kaikestamikä ay-liikkeeseen liittyy. SVTLjärjestää jatkuvasti myös koulutustapahtumiasekä perus- että jatkokurssejajäsenistölleen, toimintaanmukaan rohkeasti.Olemme kaikki varmaankin saaneetviettää lämpimän ja toivottavastimyös virkistävän kesän. Näinsyksyn koittaessa toivotan teillekaikille kuulaita syksyn päiviä ja intoatyöhön kukin omalla paikallaanseurakunnissa.Seppo PyykkönenSisältöTyösuojelu,osa hyvinvointiamme ............ 2Seppo PyykkönenKirkonpalvelijat ry:nopinto- ja koulutuspäivätLappeenrannassa ................... 3Kari Hartikainen“Tulkaa,kaikki on jo valmiina” ............. 4Seppo HäkkinenVaivaisukot –Tummatukka ja kirkonäijät ..... 6Työsuojelutoimintatyöpaikalla ............................... 7Työsuojeluhenkilöstönvalinta toimikaudeksi1.1.2002 – 31.12.2005 ............. 7Alun tuntemuksia ................... 8Arto LapiolahtiEmäntä-siivooja,“kaikentekijä” ......................... 9Kehitys kehittyy .................... 10Kuoleman kanssakasvokkain ............................. 12Jaana MarjanenPaniikki kirkossa ................... 13M.P.AlueyhdistystenneuvottelukuntaAhvenanmaalla ..................... 14Kari HartikainenKultaisen ansiomerkinsaajat vuonna 2001 .............. 14Etukannen kuva:”Ruskapeili”, Credo Imagebank,Ismo Pekkarinen.2

More magazines by this user
Similar magazines