Välttämätön vesi -julkaisu - Vesilaitosyhdistys

vvy.fi
  • No tags were found...

Välttämätön vesi -julkaisu - Vesilaitosyhdistys

Kuinka hyvää vettäTunnusluku: Laatusuositukset täyttävä vedenlaatujuomme?Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut talousveden laadulle mikrobiologisiaja kemiallisia vaatimuksia, jotka takaavat että vesi on terveellistäja turvallista. Suomalaiset vesihuoltolaitokset täyttävät vedenlaadulle asetetut vaatimukset erinomaisesti.Talousveden käytettävyyttä ja esteettisyyttä koskevat suositukset on niinikään annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa. Talousvedenon oltava myös muuten käyttötarkoitukseensa soveltuvaa, eikä se saaaiheuttaa haitallista syöpymistä tai haitallisten saostumien syntymistävesijohdoissa ja vedenkäyttölaitteissa. Suositukset on annettu esimerkiksiraudan ja mangaanin enimmäismäärille, sillä ne voivat aiheuttaaveden värjäytymistä.Laatusuositukset täyttävä vedenlaatu on laskettu osuutena vesihuoltolaitoksiltaterveysviranomaisen valvontanäytteistä. Vesi siis täyttää silleasetetut laatuvaatimukset, ja usein myös suositukset sataprosenttisesti.Tiesitkö ettäVesiepidemiat ovat useimmiten pienten, alle 500 käyttäjänpohjavedenottamoiden ongelma. Vuosien 1998 – 2009 aikanaraportoitiin 67 vesiepidemiaa, joissa sairastui tänäaikana yli 27 000 ihmistä, eli vuodessa keskimäärin0,05 %vesihuollon piirissä olevasta väestöstä. Samanaikaisestielintarvikevälitteisiä ruokamyrkytysepidemioita oli 669 kpl,joihin sairastui noin 15 000 ihmistä.Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, EviraKeskimäärin 98 prosenttia valvontanäytteistä on täyttänytkaikki laatusuositukset vuonna 2010. Veden laadussaei ole tapahtunut muutoksia vuosittain, vaan suosituksettäytetään aina yhtä hyvin. Suomalainen vesijohtovesi onsiis paitsi turvallista, myös erittäin hyvälaatuista ja miellyttävääkäyttää.Juomaveden likaantuminen terveydelle haitallisesti on harvinaista. Tavallisimminlikaantuminen tapahtuu sadevesien kuljettamien lika-aineidenpäästessä tavalla tai toisella juomavesijärjestelmään. Mikäli vedenlaadun epäillään olevan uhattuna, ”huonoa erää” ei voida vetää takaisin,kuten esimerkiksi elintarviketeollisuudessa. Varotoimenpiteenä annetaansen sijaan vedenkeittokehotus. Keittokehotuksia annetaan käyttöturvallisuudenvarmistamiseksi jos on pienintäkään epäilystä vedenlaadun suhteen, joskus siis ”turhaankin”.4

More magazines by this user
Similar magazines