rekisteriseloste - CIMO Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön ...

home.cimo.fi

rekisteriseloste - CIMO Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön ...

REKISTERISELOSTEHenkilötietolaki (523/99) 10 §1(2)Laatimispvm: 1.11.2001/8.1.20071. RekisterinpitäjäKansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMOPL 34300531 HELSINKIp. 0207 868 5002. Rekisteriasioistavastaava henkilö ja/taiyhteyshenkilöPäivi Korkea-ahoetunimi.sukunimi@cimo.fi / 0207 868 5783. Rekisterin nimi Grundtvig 3 Opetushenkilöstön liikkuvuus4. Henkilötietojenkäsittelyntarkoitus(rekisterinkäyttötarkoitus)Saapuneitten hakemusten käsittely1) Päätökset hakijoille (myönteinen päätöskirje, rahoitussopimus,tilitysohjeet ja –lomakkeet tai kielteinen päätöskirje)2) Hyväksyttyjen hakemusten tilitysten tarkistus eli loppumaksunmaksaminen tai ennakon osittainen palautuspyyntö5. Rekisterin tietosisältö Hakijaorganisaatioiden yhteystiedot sekä yhteyshenkilöiden tiedot(asema, ikä, sukupuoli,)Liikkuvuushakemuksissa lisäksi hakijan kotiosoite6. Säännönmukaisettietolähteet *HakulomakkeetKansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO


2(2)7. Säännönmukaisettietojen luovutukset jatietojen siirto EU:n taiEuroopan talousalueenulkopuolelleVuosittainen raportti Euroopan komissiolle, mahdolliset tilastojulkaisut jatutkimukset. Myös väliraportteja.8. Rekisterin suojauksenperiaatteetSuojattu rajatuin käyttöoikeuksin* HetiL 10 § ei edellytä nimenomaisesti tiedon merkitsemistä, mutta se on tarkoituksenmukaista merkitä rekisteröityjentiedonsaantioikeuksien kannalta. Se myös kuvaa osaltaan rekisterin tietosisältöä.Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO

More magazines by this user
Similar magazines