MerAir esite - Taloon.com

taloon.info

MerAir esite - Taloon.com

MerAir-ilmastoidussa kodissa viihdyt


Mitä ominaisuuksia odotattalosi ilmastoinnilta?Puhdasta ja raikasta sisäilmaa?Hallittua ilmanvaihtoa, jossa korvausilma tuodaankotiisi suodatettuna ja vedottomasti– talvella lämmitettynä ja kesällä jäähdytettynä?Energiataloudellisuutta – tehokasta lämmön -talteenottoa, joka tekee ilmanvaihtokoneestaitsensä takaisin maksavan investoinnin?MerAir-ilmastointikoneessa yhdistyväthyvän sisäilman takaava ilmanvaihtokonetehokas lämmöntalteenotto poistoilmalämpöpumpullaviilennetty tuloilma kuumina kesäpäivinäLämpöpumpun avulla MerAir ottaa poistoil man sisältämän energiantehokkaasti tal teen ja lämmittää sillä tuloilmaa.Tasaisen ja korkean (n. +21 °C) lämpötilansa ansiosta poisto ilma onparas mahdollinen lämmönlähde lämpöpumpulle.SisälleUlkoaSisältäUlosLämmöntalteenoton hyöty suhde MerAirissa on jopa yli 2-kertainenverrattuna tavan omaisiin ilman vaihtokoneisiin.Kesällä MerAir jäähdyttää tuloilmaa tarpeen mukaan ja poistaasiitä kosteutta. Vaihto lämmöntalteenottokoneesta jäähdy tys -koneeksi on toteutettu uudella ja yksinkertaisella tavalla 1) , jokatakaa mahdollisimman tehokkaan jäähdytyksen.SuodattimetYksinkertaisen rakenteensa ansiostaMerAir on markkinoiden edullisinpoistoilmalämpöpumppu.LauhdutinHöyrystin1)Patentti 117725Lämmitysasento


Lämmöntalteenoton hyötysuhteissa MerAir-ilmastointikonepainii tavanomaisiin iv-koneisiin verrattuna täysin eri sarjassaVaikka määräykset rakennusten energiatehokkuudensuhteen käyvät koko ajan tiukemmiksi, on MerAirinlämmöntalteenoton hyötysuhde edelleen noinkaksinkertainen verrattuna siihen mitä rakennusmääräyksettällä hetkellä edellyttävät. Tämä johtuu siitä,että MerAir -ilmastointikoneessa lämpötilahyötysuhdeon suuren osan lämmityskaudesta yli 100 %, koskalämpöpumpun ansiosta poistoilma jäähtyy ulkoilmaaviileämmäksi. Vuosihyötysuhde MerAirissa on ilmamäärästäja ilmasto-olosuhteista riippuen 80- 100 %.Nykyiset määräykset edellyttävät myös puhaltimienosalta alhaista energiankulutusta. Kaikissa MerAir -IV-laitteissa käytämme ebm-papstin EC-puhaltimia,joiden avulla saavutetaan täydellä teholla käytettynäjopa 150 euron säästö vuodessa verrattunaperinteisiin AC -puhaltimiin.JäähdytysasentoValittuasi ohjainpaneelista jäähdytystilan,kääntyy lämpöpumppu 180 °KääntömoottoriMerAir-ilmastoidussa kodissa viihdyt myös kesälläMerAir-ilmanvaihtokone on kannattava investointi jo tehokkaan lämmöntalteenottonsaansiosta. Kaupanpäällisenä saat viihtyisämmän kodin myös kesähelteiksi.Lämmöntalteenottoa varten hankittu lämpöpumppu kääntyy kesällä jäähdytysasentoon.Ensimmäinen kesäisten sisälämpötilojen hallintaantähtäävä toimenpide kaikissa rakennuksissa on erilaistenauringon säteilykuormaa rajoittavien ratkaisujenselvittäminen. Pelkästään niillä eivät sisäolosuhteetkuitenkaan aina pysy miellyttävinä. Tuttuilmiö lämpimiltä kesäpäiviltä ja -öiltä onkin korkeaksikohonnut sisälämpötila, joka vie edellytykset viihtyvyydeltäja levollisilta yöunilta.Olosuhteita voidaan kuitenkin pitää hyvinkin kohtuullisillakustannuksilla ja jäähdytystehoilla paremminhallinnassa. MerAir-koneessa tuloilma voidaankesäoloissa jäähdyttää. Näin estetään kokonaisuudessaanilmanvaihdosta aiheutuva lämpökuorma,jota tavanomaisten ilmanvaihtokoneiden sisääntuoma lämmin ulkoilma aiheuttaa. MerAir alentaatuloilman lämpötilaa kosteusolosuhteista ja ilmamääristäriippuen noin 10 - 15 °C ja auttaa näinmyös muiden lämpökuormien hallinnassa.Ilmanvaihdon kautta toteutettu viilennysjakautuu tasaisesti myös makuuhuoneisiin.Samalla vältytään huonekohtaiseenjäähdytykseen tarkoitetuille malaitteille tyypillisiltä vetohai-kiertoiltoilta.


JäähdytysasentoTuloilman jäähdytys on toteutettu vaihto koneessa uudella, yksinkertaisella ja toiminta-MerAir-ilmanvarmallatavalla. Kylmätekniikka kokonaisuudessaanon sijoitettu laitteen alaosassa sijaitsevalle pyörivällealustalle, jota 180˚ kääntämällä laite muuttuu lämpöpumpustajäähdytyskoneeksi ja päinvastoin. Menetelmänansiosta saadaan mm. kompressorin vaipan hukkalämpöohjattua aina oikeaan ilmavirtaan; kesälläulos ja talvella sisälle.Sinulla on mahdollisuus päättää, vaihdetaankoilma talossasi kesähelteillä kuumalla ulkoilmallavai MerAirin tapaan viilennetyllä tuloilmalla.MerAir on suomalaisiin oloihinSuomessa suunniteltu ja valmistettuSen suunnittelussa ja valmistuksessa tukeudutaanalan johtavien komponenttitoimittajien osaamiseen.MerAirin rakenne on saatu yksinkertaiseksi innovatiivisillaratkaisuilla ja siirtämällä lämpöä ainoastaanilmavirtojen välillä. Näin toimien on aikaansaatu hinnaltaanedullinen ja toimintavarma kokonaisuus, jokatavan omaiseen ilmanvaihtokoneeseen verrattunamerkit see:• yli 2-kertaista lämmöntalteenotonvuosihyötysuhdetta• jäähdytyksen tuomaa mukavuutta kesälläMerAir ei myöskään rajoita vapauttasi päättää rakennuksesilämmönjakojärjestelmästä. Se sopii yhtä hyvinniin vesikiertoisella lämmitysjärjestelmällä kuin suorallasähkölämmitykselläkin varustettuihin taloihin.Valittuasi ohjainpaneelista jäähdytystilan,kääntyy lämpöpumppu 180 °Malli Ilmamäärä Lämmitysteho(kW) tehoJäähdytys-(peruskäyttö)(kW)Liittymisteho (kW)15 C 60 2 1,6 0,621 C 90 2,9 2,4 0,826 C 110 4 3,2 1,0KääntömoottoriTällä hetkellä tuotteita on tarjolla 3 eri kokoataloihin 100-250 m²:MerAir 15 CMerAir 21 C 150 –MerAir 26 C 200 –Ilmoitettuihin ilmamääriin voidaan lisätä 30 % tehostus.-Helppohoitoinen!Suodattimet vaihtaa hetkessä ja tarvittaessa huoltoa sekä puhdistusta varten MerAir -poistoilmalämpöpumpun purkaa ja kokoaa muutamassa minuutissa.FineAir Oyinfo@fineair.fi

More magazines by this user
Similar magazines