Oriveden seudun kansalaisopisto

home.cimo.fi

Oriveden seudun kansalaisopisto

Toiminto GRUNDTVIG 2Projektin nimiENGALLTeemaKuinka saada uusia opiskelijoita mukaan elinikäiseen oppimiseenToiminta-aika 1.9.2003 – 31.7.2006KoordinaattoriInstituto Provincial de Formación de Adultos de Córdoba, EspanjaPartneritOriveden seudun kansalaisopisto, SuomiVolkshochschule Lörrach, SaksaVolkshochschule Blundenz, ItävaltaSlovenska akademicka Informacna Agentura, SlovakiaEscuela Oficial de idiomas de Lleida, EspanjaOsrodek Doskonalenia Nauczycieli, PuolaSuomalainenyhteyshenkilöTiina Sarisalmitiina.sarisalmi@kolumbus.fiKuka osallistuuorganisaatiossaprojektityöhön?Projektityötä on johtanut Engall projektiryhmä, johon kuuluu Orivedensivistystoimenjohtaja, kansalaisopiston rehtori, kansalaisopistontoimistovirkailija sekä viisi tuntiopettajaa (kuvaamataito, valokuvaus,käsityöt ja kielet).Opiskelijat (n. 50) ja muut opettajat (n. 10) osallistuivat Orivedelläjärjestettyyn partnerien tapaamiseen, jossa tutustuttiin eriopintoryhmien työskentelyyn ja järjestettiin illanvietto, jossakansalaisopiston eri ryhmät esiintyivät ja esittelivät tuotoksiaan.Tavoitteet jakohderyhmäProjektin tavoite on, että opimme uutta ja kehitämme oman kansalaisopistommetarjontaa ja toimintaa tutustuessamme eri Euroopanmaiden aikuiskoulutusta tarjoaviin organisaatioihin ja näiden toimintatapoihin.Projektin erityinen tavoite on saada kansalaisopiston toimintaanmukaan uusia aikuisryhmiä. Tätä tavoitetta on kartoitettu partnereidentapaamisissa mm. pohtimalla oppimisympäristön, opetusmenetelmienja ohjauksen merkitystä aikuisopiskelijoille. Lisäksi on keskusteltueOppimisesta, opitun tunnustamisesta sekä tiedottamisesta jamarkkinoinnista.Syksyn 2004 aikana partneriorganisaatioissa suoritettiin kysely, jonkatarkoitus oli kartoittaa mahdollisia osallistumisen esteitä sekäkansalaisten erityisiä toivomuksia kurssien pituuden, ajankohtien jasisältöjen sekä opetusmenetelmien suhteen. Alustavasti voitiinhuomata, että tulokset olivat melko yhdensuuntaiset eri puolillaEurooppaa.Projektin 3. jakson aikana on tarkoitus toteuttaa opettajien vaihtoa.Orivedelle on tulossa kolme opettajaa Saksasta ja Orivedeltävastaavasti yksi opettaja matkustaa pitämään kurssin Lörrachiin.


Lisäksi on avattu avoin oppimisympäristö Engall Project Platform(http://www.osko-oppimisalusta.org/moodle/). Tarkoitus on että eripartneriorganisaatioiden opettajat ja oppilaat tutustuvat toisiinsa jakeskustelevat virtuaalisesti. Samalla opitaan eOppimisympäristönkäyttöä ja toimintaa. Vuoden 2006 keväällä järjestetään opiskelijoilletutustumismatka johonkin partneriorganisaatioon.3. vuoden loppuraportissa on tarkoitus selvittää, miten virtuaaliympäristöon soveltunut vapaan sivistystyön aikuisopiskelijoidenvuorovaikutukseen ja kanssakäymiseen ja eurooppalaisen yhteistyönkehittämiseen ruohonjuuritasolla.Pääsisältö -MitäprojektissatehdäänProjektissa on valmisteltu erilaisia esityksiä eri teemoista, tehtykyselytutkimuksia, julkaistu www-sivut, joissa on kaikki projektiseminaareissapidetyt esitelmät sekä runsaasti digikuvia. Orivedenseudun kansalaisopisto on esitellyt partneritapaamisissa mm. opituntunnustamista, eOppimista, kansalaisopiston toimintaa yleisesti jaOrivedellä toteutetun kyselyn tuloksia.Oriveden seudun kansalaisopiston projektiryhmä on kokoontunut noinkerran kuukaudessa ja lisäksi ollaan yhteydessä sähköpostitse.Partneritapaamisia on ollut tähän mennessä neljä. Orivedelläkokoonnuttiin maaliskuussa 2004, jolloin partneriorganisaatioilleesiteltiin kansalaisopiston lisäksi Oriveden lukion, Oriveden opiston jaPohjois-Pirkanmaan koulutusinstituutin toimintaa.TuotoksetKaikki tuotokset on nähtävillä projektin www-sivuilla, jotka SuomenEngall ryhmä on toteuttanut. Lisäksi projektia esitellään eri partneriorganisaatioidenomilla kotisivuilla (linkit löytyvät projektin wwwsivuilta).Tarkoitus on tämän kevään aikana tuottaa opiskelijan vaihtoa vartenarki-ilmausten lyhyt sanakirja, jossa tietyt perusilmaukset ovat kaikillapartneriorganisaatioiden kielillä ja johon liitetään lausumisohjeet mp3-äänitteinä projektin (http://www.osko-oppimisalusta.org/moodle/)virtuaaliympäristössä.MuutaProjektin wwwsivuthttp://www.peda.net/veraja/orivesi/kansalaisopisto/english/engallhttp://www.orivedenkoulut.net/kansalaisopisto/index.php?page=engall

More magazines by this user
Similar magazines