ThinkPad X41 Tablet Käyttö ja vianmääritys - ps-2

ps.2.kev009.com

ThinkPad X41 Tablet Käyttö ja vianmääritys - ps-2

Sisältö

Turvaohjeet . . . . . . . . . . . . v

Välittömiä toimia edellyttävät tapahtumat tai

tilat . . . . . . . . . . . . . . .v

Yleisiä turvaohjeita . . . . . . . . . .vi

Huolto . . . . . . . . . . . . . vii

Verkkojohdot ja verkkolaitteet . . . . . vii

Jatkojohdot ja niihin liittyvät laitteet . . viii

Pistokkeet ja pistorasiat . . . . . . . viii

Akut ja paristot . . . . . . . . . .ix

Kuumuus ja tietokoneen osien tuuletus . .ix

CD- ja DVD-asemaa koskevat turvaohjeet .x

Lisäturvaohjeet . . . . . . . . . . .xi

Laserturvaohjeet . . . . . . . . . xiv

Tärkeitä tietoja käyttäjille . . . . . . xvii

Tärkeä huomautus käyttäjille . . . . . . xvii

Kiintolevyn kapasiteettia koskevia tietoja xvii

Access IBM -ohjeiston käyttö . . . . . xix

Luku 1. ThinkPad-tietokoneen esittely . . . 1

ThinkPad-tietokoneen rakenne . . . . . .2

Ominaisuudet . . . . . . . . . . . .4

Tekniset tiedot . . . . . . . . . . .5

ThinkPad-tietokoneen hoito . . . . . . .6

Luku 2. Häiriöiden poisto . . . . . . . 11

Häiriöiden syiden selvitys . . . . . . .12

Vianmääritys . . . . . . . . . . . .12

Virhesanomat . . . . . . . . . .12

Häiriöt, joilla ei ole virhesanomaa . . . .19

Salasanoihin liittyvät häiriöt . . . . . .20

Virtakytkimeen liittyvät häiriöt . . . . .21

Näppäimistön häiriöt . . . . . . . .21

TrackPoint-häiriöt . . . . . . . . .22

Valmius- ja lepotilan häiriöt . . . . . .23

Tietokoneen näytön häiriöt . . . . . .26

Akun häiriöt . . . . . . . . . . .27

Kiintolevyaseman häiriöt . . . . . . .28

Käynnistykseen liittyvät häiriöt . . . .28

Sormenjälkien todennuksen ongelmat . .30

Muut häiriöt . . . . . . . . . . .30

BIOS-asetusohjelman aloitus . . . . . .32

Esiasennetun ohjelmiston elvytys . . . . .33

Kiintolevyaseman vaihto . . . . . . . .35

Akun vaihto . . . . . . . . . . . .37

Tehoakku . . . . . . . . . . . . .39

Luku 3. Ohjeiden ja tukipalvelujen saanti 43

Tuki- ja huoltopalvelut . . . . . . . .44

WWW-tukisivustot . . . . . . . . . .44

Asiakastukikeskukseen soittaminen . . . .44

Palvelut eri puolilla maailmaa . . . . . .46

Liite A. Langattomia laitteita koskevia

tietoja . . . . . . . . . . . . . . 47

Yhteentoimivuus muiden langattomien

laitteiden kanssa . . . . . . . . . .47

Käyttöympäristö ja terveysseikat . . . . .48

Liite B. Takuutiedot . . . . . . . . . 49

Lenovon takuuehdot (rajoitettu takuu) . . .49

Osa 1 - Yleiset ehdot . . . . . . . .49

Osa 2 - Maakohtaiset ehdot . . . . . .53

Osa 3 - Takuuta koskevat tiedot . . . .67

Takuuhuollon lajit . . . . . . . . . .69

Maakohtaiset puhelinnumerot . . . . . .70

Meksikoa koskevat lisätakuuehdot . . . .74

Liite C. Asiakkaan vaihdettavissa olevat

osat (CRU:t) . . . . . . . . . . . 77

Asiakkaan vaihdettavissa olevat osat (CRU:t) 77

Liite D. Huomioon otettavaa . . . . . . 79

Huomioon otettavaa . . . . . . . . .79

Television käyttöön liittyvä huomautus . .80

Tietoja sähkömagneettisesta säteilystä . . .80

Lausuma FCC (Federal Communications

Commission) -säännösten mukaisuudesta .81

Lausuma kanadalaisen laitehyväksynnän

(Industry Canada) luokan B

mukaisuudesta . . . . . . . . . .81

Lausuma Euroopan unionin direktiivin

89/336/ETY mukaisuudesta . . . . .82

Environmental notices for Japan . . . . .82

IBM Lotus -ohjelmistotarjous . . . . . .83

Tavaramerkit . . . . . . . . . . . .85

© Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005. iii

More magazines by this user
Similar magazines