TN 2_2013_netti.pdf - RedNet - Punainen Risti

rednet.punainenristi.fi

TN 2_2013_netti.pdf - RedNet - Punainen Risti

TÄSSÄ JA NYTHelsingin ja Uudenmaan piiriJärjestötiedote 2/20131


Sisältö• Vapaaehtoistyöhön on vetoa• Punaisen Ristin viikolla puhumme ensiaputaitojen puolesta• Tekstiviestillä jäseneksi• Muista pitää huolta, että osaston tempaus huomataan!• Punaisen Ristin viikolla kerätään kotimaan toiminnan hyväksi• Punaisen Ristin viikko HUPin alueella• Historiaa: Mitä tapahtui 7.5.1877?• HUPin ensiavun karsintakisat Loviisassa 20.4.• Sireeniretki Suomenlinnaan 11.6.• Kuinka Terveyspiste perustetaan?• Pyry Koskinen aloitti myyntisihteerinä• Rosa Åkerlund on vuoden ennakkoluuloton edelläkävijä• Valtakunnallinen ensiaputapahtuma Savonlinnassa 7.-8.6.• SuomiAreena Porissa 15.-19.7.• RedNet uuteen alkuun• Uusi yhteistyöhanke HOK-Elannon kanssa, Hyvän Elämän Eväät• Ilolla kohti Nälkäpäivää!• Ei tarvitse olla uimamaisteri, jotta voi pelastaa toisen hengen• Ajatushautomoilla kohti yleiskokousta 2014• Sadat osallistuivat Sydäntalvi-harjoitukseen• Kontti mukana Kierrätystehtaassa 4.-5.5.• Ystävätoiminnan alueelliset seminaaripäivät• Retki toimivaan kotiin 17.4.• Ryhdy ystävävälittäjäksi• Tässä ja nytin uusi palsta: Osastot kysyvät• The 11th Asia-Pacific Red Cross Youth Gathering 7.-14.12.2012 Chonburi, Thailand• Sommarläger för barn och ungdomar• Aktiv vänverksamhet inom Helsingfors svenska avdelning• Koulutusta ja gaalaa• Promot• Piiritoimiston yhteystiedotValtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki, puh. 020 701 2000Toimittaja: Sanna Räsänen, 020 701 2223, sanna.rasanen@punainenristi.fiKuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Liisa Åker, 020 701 2228, liisa.aker@punainenristi.fiPiiritiedotteen toimitus ja taitto: Tuula Korhonen. 020 701 2364, tuula.korhonen@punainenristi.fiYhteistyökumppanitHOK-Elanto tukee Hyvän elämän eväät -hanketta, LähiTapiola-ryhmä tukee Punaisen Ristinystävätoimintaa ja Raha-automaattiyhdistys rahoittaa Ystävätoiminnan tukipisteen toimintaa.2


PÄÄKIRJOITUS 25.3.2013Vapaaehtoistyöhön on vetoaVapaaehtoistyö on merkittävä voimavara yhteiskunnassa.Se tarjoaa meille erilaisia mahdollisuuksiatehdä mielekkäitä asioita. Lisäksivapaaehtoistyöllä voidaan ylläpitää tai täydentääyhteiskunnassa lukuisia sellaisia toimintoja,joihin yhteiskunnan resurssit eivätriitä ja tuoda siten yhteiskunnalle merkittäviäsäästöjä. Monet järjestöt tarjoavat vapaaehtoistyömahdollisuuksiamyös ulkomailla.Pari vuotta sitten tehdyn tutkimuksen mukaanvapaaehtoistyö on varsin tehokasta. Tulos perustuurahalliseen panostukseen suhteessatehtyihin työtunteihin. Esimerkiksi terveydenhuollonja sosiaalitoiminnan alan kustannuksetolivat noin 23 euroa tunnilta, kun SPR:lletehdyn vapaaehtoistunnin kustannukset olivatalle kolme euroa. Vapaaehtoistoimijoille eimakseta palkkaa, mutta heille voidaan korvatamatka- ja muita kuluja. Vapaaehtoistyöhönsijoitettu euro maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti.Tutkimuksessa selvitettiin MannerheiminLastensuojeluliiton, Suomen PelastusalanKeskusjärjestön (SPEK), Suomen 4H-liitonsekä SPR:n vapaaehtoistyön kansantaloudenvaikutuksia.Mainituissa järjestöissä tehdään vapaaehtoistyötäyhteensä lähes 11 miljoonaa tuntiavuodessa. Tuntimäärä vastaa noin 6700henkilötyövuoden panosta, minkä kansantaloudellinenarvo on peräti noin 132 miljoonaaeuroa. Ei siis mikään vähäinen summaja kyseessä on vain neljän järjestön jäsentenpanos. Ilman vapaaehtoistyöntekijöitä tämäkaikki jäisi yhteiskunnan tehtäväksi tai todennäköisestinäitä töitä ei tekisi kukaan.Ainakaan niitä ei tehtäisi nykyisessä laajuudessaan.Vapaaehtoistyön tarkkaa rahallistaarvoa on vaikea mitata, sillä kaikkea vapaaehtoistyötäei tilastoida eikä sitä voida verratasuoraan palkkatyöhön sen erilaisen luonteenvuoksi. Lisäksi vapaaehtoistyön vaikutuksetulottuvat paljon laajemmalle yhteiskuntaankuin pelkästään kansantalouteen.Mainittujen neljän järjestön lisäksi laajaa vapaaehtoistyötätehdään muun muassa maanpuolustusjärjestöissä,urheiluseuroissa, metsästysseuroissa,nais- ja nuorisojärjestöissä,terveysalan järjestöissä, seurakunnissa, kouluissa,vapaapalokunnissajamonissa muissayhteisöissä.Suomalaisetovat ahkeriavapaaehtoistyöntekijöitä, sillärunsas kolmannes15-74 vuotiaistaharrastaavapaaehtoistyötä.Esimerkiksivapaaehtoisessamaanpuolustustyössäon mukanavuosittain 100 000, SPR:ssä 45 000 ja yli500 vapaapalokunnassa 15 000 kansalaista.Mikä sitten motivoi ja innostaa ihmisiä vapaaehtoistyöhön?Esimerkiksi SPR:n toiminnassaihmisiä kiinnostaa halu auttaa muita, palkitsevatihmissuhteet sekä toiminta järjestön ihanteidenja tavoitteiden saavuttamiseksi. Jokuon joskus saanut itse apua ja vastavuoroisestihaluaa auttaa muita. Sosiaalista vas-tuutatunteva henkilö pitää velvollisuutenaan auttaaitseään huonommassa asemassa olevia ihmisiä.Lisäksi jotkut haluavat saada konkreettistavapaaehtoistoiminnasta, kuten kartuttaa tietojaanja taitojaan, täydentää ansioluetteloaan,saada työkokemusta tai tulla huomioiduksi.Motiivien kirjo on hyvin laaja ja perusteet ovatmonenlaisia riippuen vapaaehtoistoiminnasta.Tekemistä kyllä riittää meille kaikille.Hyvät ystävät, näin piirin puheenjohtajan tehtävänipäättyessä kiitän teitä kaikkia piirinvapaaehtoisia sekä toimihenkilöitä piirissä jakeskustoimistossa erittäin hyvästä yhteistyöstä.Yli 50 vuotta eri puolilla Suomea ja monissaeri tehtävissä jatkunut SPR-toimintani onpalaamassa lähtöruutuun osastotasolle, kunsiirryn rivijäseneksi Laajasaloon. Toki vapaaehtoistoiminnassaniin SPR:ssä kuin muuallakinjatkan, kun innostusta näyttää riittävän. Toivotanteille hyvää kevään odotusta ja tapaamisiinpiirin kevätkokouksessa.Harri Kainulainen3


PUNAISEN RISTIN VIIKKO 6.-12.5.2013Punaisen Ristin viikollapuhumme ensiaputaitojen puolestaJo viime vuonna monien osastojenensiapuryhmät järjestivät Osaa auttaa,osaa pelastaa –taitoratoja kouluissa,yhteistyökumppanimme S-ryhmänkaupoissa ja muissa julkisissa paikoissa.Tänä vuonna tuttua taitorataa on täydennettymuutamalla uudella rastilla, mutta idea onsama: opettaa ihmisille ensiavun perustaitojaja auttamisrohkeutta.Kesällä 2011 Lahden yleiskokouksessa päätettiin,että vuosi 2013 on meille senioreidenvuosi, joten olemme huomioineet sen myösPunaisen Ristin viikon teemassa. Taitoradanuudet rastit käsittelevät rintakipua ja aivoverenkierronhäiriöitä.Osastoille on tarjolla kolme erilaista tapahtumamallia:1. Osaa auttaa –kilpailuTämän voi toteuttaa vaikka ilman vapaaehtoisia.Minimissään tarvitsette vainkilpailukuponkeja ja palautelaatikon.2. Ensiapulaukun sisältö tutuksiTähän tarvitaan ainakin yksi ensiaputaitoinenvapaaehtoinen, joka osaa kertoa, mitälaukussa on. Tämän tapahtumamallintoteuttaminen on parasta tehdä ainakinkolmen vapaaehtoisen kesken ja ottaamukaan ensiapulaukun lisäksi ainakinvaroituskolmio.3. Osaa auttaa, osaa pelastaa -taitorataToteuttaminen edellyttää ensiapuryhmää,sillä kyseessä on toiminnallinen rastirata,jossa yleisö saa harjoitella ensiapua.Rataa varten on tehty kuvalliset rastitauluttoimintaohjeineen.Kaikki Punaisen Ristin viikonmateriaalit löytyvät osoitteestarednet.punainenristi.fi/viikkoPunaisen Ristin viikon kampanjakirje on postitettu osastojenpuheenjohtajille, tiedottajille, ensiapuryhmien johtajille ja ensiapupromoille.Sähköisesti se on lähtenyt myös kouluyhteistyönyhdyshenkilöille, keräysjohtajille, sihteereille ja jäsenmestareille.Punaisen Ristin viikkoavietetään järjestön perustajanHenry Dunantin syntymänkunniaksi. Dunant syntyi8.5.1828.Punaisen Ristin kansainvälinenkomitea perustettiin 17.2.1863.Järjestö täyttää siis tänä vuonna150 vuotta.4


PUNAISEN RISTIN VIIKKO 6.-12.5.2013TekstiviestilläjäseneksiPunaisen Ristin viikko on ollut meille perinteisestijäsenhankinnan kulta-aikaa, sillä olemmekäyttäneet näkyvyytemme hyväksi kutsumallaihmisiä mukaan toimintaan ja toimintaa tukemaan.Tänä vuonna jäseneksi liittyminen onhelpompaa kuin koskaan – se onnistuu tekstiviestillä.Lähetä tekstiviesti jäsen nimi osoite syntymäaika(ppkkvvvv) numeroon 16499. Eli esimerkiksijäsen Maija Meikäläinen Näpäläntie8 88888 Näpälä 08081988. Viestin hinta on20 €.Muista pitää huolta, ettäosaston tempaus huomataan!Ihmiset etsivät tietoa eri lähteistä ja nykyäänyhä enenevässä määrin verkosta. On siis todellatärkeää, että me muistamme laittaa kaikistayleisölle avoimista tapahtumistamme tiedonomille verkkosivuillemme.Jokainen osaston tapahtuma nousee valtakunnalliseentapahtumakalenteriimme, jos ne onmuistettu sinne näpytellä eli kannattaa pitäähuoli, että myös Punaisen Ristin viikon tempauksetlöytyvät osoitteesta punainenristi.fi/tapahtumat.Ohjeet tapahtumien lisäämiseen löytyvätosoitteesta rednet.punainenristi.fi/ohjeet.Ja muistakaa kutsua paikallisten tiedotusvälineidentoimittajat mukaan tapahtumaanne!Paikallislehden toimittaja voi vaikka itse opetellapystyttämään varoituskolmion, etsiä ensiapulaukustaturvavyöleikkurin ja opetellasitomaan vuotavaa haavaa vapaaehtoisenkämmenessä.Kun hän tekee paikallislehteen jutun, jossakertoo, miten mukavaa Punaisen Ristin vapaaehtoistenkanssa oli harjoitella, se saattaa hyvinkinherättää paikkakuntalaisten kiinnostuksenoppia ensiapua ja perehtyä siihen, mitäkaikkea Punaisen Ristin vapaaehtoisena voisitehdä.Tänä vuonnaOsaa auttaa,osaa pelastaa-taitoradanensiapurasteilleon lisättyrintakipu jaaivoverenkierronhäiriö.Niklas MeltioRohkaisemme ihmisiätarttumaan puhelimeenja soittamaanhätätilanteissanumeroon 112.5


PUNAISEN RISTIN VIIKKO 6.-12.5.2013Punaisen Ristin viikontapahtumat HUPissaPunaisen Ristin viikolla järjestö näkyy ja kuuluu,silloin hankitaan uusia jäseniä sekä ensiapuryhmiinettä muuhun toimintaan.HUPissa jatkamme Punaisen Ristin viikolla yhteistyötäS-ryhmän kanssa, mukana ovat HOK-Elannon Prismat, Osla-Varuboden ja SSO sekämuutamat S-Marketit. Tavoitteena on järjestääensiavun taitorata kaikissa alueen Prismoissa.Prismajohtajille on kerrottu ja he tietävätodottaa yhteydenottojanne, jotka kannattaatehdä niin pian kuin mahdollista.Taitoradan voi pystyttää helposti myös minnetahansa muualle, esimerkiksi osaston toimitilaan,ja kutsua yleisö kahville ja tutustumaantoimintaan. Ensiavun avulla voimme innostavastiesitellä toimintaamme ja kertoa arvoistamme:välittämisestä, inhimillisyydestä ja vapaaehtoisuudesta.Tueksi tapahtumiin voitte saada piirin ensiapubussin.Varaukset ja tiedustelut mahdollisimmanpian Riitta Bäckmanilta, sähköposti riitta.backman@punainenristi.fi.Ilmoita osastosi tapahtumistapiiritoimistoonToivomme, että ilmoitatte missä ja milloinosastonne järjestää tapahtuman? Millaisentapahtuman järjestätte, taitoradan, Hyväpäivä-keräyksentai muun tapahtuman? Teetteköyhteistyötä Prisman tai S-ryhmän toimipisteenkanssa? Ilmoittakaa meille myös osastonneyhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite ja/taipuhelinnumero, jotta osaamme tarvittaessaohjata tiedustelut oikealle henkilölle.Ilmoita Punaisen Ristin viikon tapahtumistanne22.4. mennessä Tuula Korhoselle, sähköpostituula.korhonen@punainenristi.fi tai puh.020 701 2364.Tilaa materiaali verkkokaupastaKeskustoimisto on toimittanut osastoihin PunaisenRistin viikon infopaketin materiaalin tilausohjeineen.Lisätietoa löydät RedNetistäja toisaalta tästä lehdestä. Tilaukset tehdäänverkkokaupan kautta.Ja muistattehan, että piiritoimistosta voiaina kysyä apua!Mitä tapahtui 7.5.1877Monelle meistä 8.5. on tuttu päivä. Seon Punaisen Ristin liikkeen perustajanHenri Dunantin syntymäpäivä ja sitävietetään eri puolilla maailmaa PunaisenRistin päivänä. Mutta mitä tapahtui7.5.?Silloin, vuonna 1877 perustettiin PunaisenRistin Suomen yhdistys haavoittuneidenauttamiseksi. Suomi oli Venäjänvallan alla, joten yhdistys oli VenäjänPunaisen Ristin alayhdistys. Suomessatoimi jo Helsingin venäläinen PunaisenRistin yhdistys.Historia kertoo, että Helsingin Raatihuoneellatunnelmat olivat kovin kansallishenkiset,koska J. L. Runeberg,kansallisrunoilijamme oli kuollut edellisenäpäivänä. Paikalla oli parisataahenkeä ja ehdotus yhdistyksen perustamiseksihyväksyttiin. Jäsenhankintaonnistui perustamistilaisuudessa hyvin,sillä 154 henkeä liittyi jäseneksi. Ensimmäiseksipuheenjohtajaksi valittiinkenraalimajuri Georg von Alftan.Mielenkiintoinen yksityiskohta onmyös se, että kokouksen järjestäjät eivättienneet, että seuraavana päivänäoli Dunantin syntymäpäivä.Monien vaiheiden ja Suomen itsenäistymisenmyötä yhdistyksen nimi muuttuiSuomen Punaiseksi Ristiksi vuonna1919.Punainen Risti oli syntynyt jo vuonna1863, joten voimme kohottaa maljanupealle 150-vuotiaalle liikkeelle ja sentekemälle työlle! Vapaaehtoisjärjestöon paikkansa löytänyt ja te vapaaehtoisetolette sen sydän.Paljon mielenkiintoista tietoa löytyyGunnar Rosenin kirjasta Sata sodan jarauhan vuotta, joka löytyy useimmistaosastoista ja jota saa lainata piiritoimistosta.Nanna Katavisto7


AJANKOHTAISTAEnsiavun karsintakisatLoviisassaKokka kohti kesää jasuunta Suomenlinnaan!Sireeniretki SuomenlinnaanEnsiavun Suomen mestaruuksia ratkottiin Suomenlinnassavuonna 2006.Kari RissaPiiritoimisto ja Suomenlinnan osasto kutsuvatSireeniretkelle Suomenlinnaan. Merituultenraikkautta, sireenien tuoksua, aaltojen loisketta,auringon kiloa, ihmisten iloa… Sinä HUPinvapaaehtoinen olet tervetullut kanssamme SireeniretkelleSuomenlinnaan tiistaina 11.6.Lautta Helsingin Kauppatorilta lähtee klo17.20, myöhemminkin voi toki saapua. Lauttamatkaomakustannushintaan. Eväspussitjaetaan lauttarannassa klo 16.30-17.15. Jossaavut myöhemmin, saat eväät saarella. Varaamukaan oma termospullo juomineen, jos kaipaatlämmintä juotavaa.Piiri vie ensiavun karsintakisat maakuntaan japystyttää yleisötapahtuman lauantaina 20.4.klo 11-14 aivan Loviisan keskustaan, torin ympäristöön.Kilpailussa ratkotaan piirin mestaruudetensiavussa, ohjelmassa on myöstaitorata, Punaisen Ristin muistipeli, infoa jakohtaamisia.Piiri järjestää Helsingistä kuljetuksen Loviisaan,tarvittaessa matka vie Porvoon kautta.Kuljetus on maksullinen, omakustannushintamääräytyy osallistujien määrän perusteella.Bussimatkalle voi ilmoittautua piiritoimistoonHelena Heinoselle, puh. 020 701 2360.Ensiapukisoihin osallistujilla oma aikataulu, siitäon lähetetty tietoja ensiapuryhmien ryhmänjohtajille.Lisätietoja ensiavun karsintakilpailusta voi kysyäRiitta Bäckmanilta, puh. 020 701 2358 jayleisötapahtumasta Nanna Katavistolta, puh.020 701 2362.Tervetuloa juhlavuodenkevätretkelle Itä-Uudellemaalle!Vietämme iltaa valleilla toinen toistemme seurastanauttien ja maisemia ihaillen, sään oikutellessamahdollisesti sisätiloissa. Sopivavarustus, jalkineet ja istuinalusta kannattaavarata mukaan joka tapauksissa. Vaikka onkesä, merituulet saattavat olla kylmiä. Kävelymatkaatulee olemaan 1-2 km riippuen tapahtumapaikoista.Ilmoittaumiset sitovasti 4.6. mennessä. Ilmoittautuavoit netin kautta, linkin löydät osoitteesta:hup.punainenristi.fi > tapahtumat. Voitmyös soittaa Helena Heinoselle, puh. 020 7012360 tai Else Miettiselle, puh. 020 701 2368.Ilmoittautuessasi kerro nimi, osasto, puhelinnumeroja sähköpostiosoite. Kerro myös tuletkopäälautalla vai myöhemmin sekä mahdollisetruokarajoitteet.Lisätietoja antavat Nanna Katavisto, puh. 020701 2362, Outi Mustonen, puh. 020 701 2370ja Doina Negruti, puh. 020 701 2371.Lämpimästi tervetuloa!Ensiavun huomionosoitus jaetaan tänä vuonna 14.9. Huominosoituksenvoi saada henkilö, joka ripeällä toiminnallaan on pelastanutjonkun toisen ihmisen hengen.Tunnetko jonkun, joka ansaitsisi huomionosoituksen. Ehdotuksiahuomionosoituksen saajasta voi tehdä 30.4. saakka. Lisätietojaantaa Mirja Sjöberg, puh. 020 701 2378.8


TERVEYSPISTE-TOIMINTAKuinka Terveyspiste perustetaan?Suomen Punaisella Ristillä on tällä hetkellä viitisenkymmentäterveyspistettä. Toiminta laajeneekoko ajan ja uusia terveyspisteitä perustetaaneri paikkakunnille.Terveyspisteet tarjoavat pääasiallisesti vapaaehtoisia,maksuttomia terveyspalveluita, kutenohjausta, tukea, neuvontaa, verenpaineenmittausta ja henkistä tukea. Terveyspisteessäei hoideta asiakkaita, vaan heidät ohjataantarvittaessa hoitoon omaan terveyskeskukseentai omalle lääkärille.Kuinka terveyspiste perustetaan?Osaston hallitus- käsittelee terveyspisteen perustamisen jahyväksyy sen kokouksessaan- ottaa yhteyttä piirin terveydenhuollon vastuuhenkilöönohjeiden saamiseksi ja materiaalinsekä rahoituksen selvittämiseksi- neuvottelee ja sopii paikallisen sosiaali- jaterveydenhuollon kanssa terveyspisteen roolistapaikkakunnalla- nimeää terveyspisteen vetäjän sekä hankkiitoimijoita (esim. eläkkeelle jääneistä sairaanhoitajistatai terveydenhoitajista) sekä perehdyttäätoimijat- hankkii tilat terveyspisteelle- perehdyttää terveyspisteen vetäjän yhdessäpiirin terveydenhuollosta vastaavan henkilönkanssa.Osasto tiedottaa terveyspisteestä (toimintamuodot,paikka, aukioloajat) alueensa väestölle,yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille.Terveyspiste tekee yhteistyötä- osaston muiden toimintaryhmien, mm. ystävävälityksenja ensiapuryhmän sekä osastonkouluttajien kanssa- paikallisen terveydenhuollon, seurakunnan jamuiden järjestöjen kanssa resurssien ja asiantuntemuksenhyödyntämiseksi.Terveyspisteen toiminta ja palvelut- Vastuuhenkilönä toimii terveydenhuollonammattilainen, sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja.Asiakkaiden ohjaus ja neuvonta tapahtuusairaanhoitajien/terveydenhoitajientoimesta.- Terveyspisteet tarjoavat vapaaehtoista, maksutontaohjausta, tukea, neuvontaa ja henkistätukea sekä muuta terveyttä ja hyvinvointiaedistävää ja tukevaa toimintaa.- Terveyspisteissä ei hoideta, asiakas ohjataantarvittaessa hoitoon omalääkärille tai terveyskeskukseen.Vyötärön ympäryksen, painon,verenpaineen ja verensokerin mittausta voidaantoteuttaa osana asiakkaan ohjausta janeuvontaa.- Ohjauksessa noudatetaan Käypä hoito –suosituksia.- Teema- ja koulutuspäivät, erilaiset ryhmätoiminnanmuodot sekä valtakunnallisten teemaviikkojenja –päivien vietto on osa toimintaa.- Palvelut voidaan toteuttaa etäpisteen (asukastuvat,pikkukylät) tai liikkuvan toimintapisteenavulla.- Terveyspiste on osa osaston valmiutta, mm.varautumalla paikallisiin häiriötilanteisiin (myrkyt,vesikriisi, pandemiat).- Terveyspiste pitää vuosittain yhteyttä paikallisiin(sosiaali-) ja terveydenhuollon viranomaisiin.- Terveyspiste tekee vuosittain toimintasuunnitelmanja talousarvion sekä toimintakertomuksenosaston hallitukselle.- Terveyspiste raportoi toiminnastaan myöspiirin terveydenhuollon vastuuhenkilölle.Lisätietoa voi kysyä piiritoimistosta MirjaSjöbergiltä, puh. 020 701 2370.Terveyspisteissä toimivien valtakunnalliseentäydennyskoulutuspäivä järjestetään13.4. Helsingissä. Koulutuspaikkaon Hotelli Arthur, Vuorikatu 19, 00100Helsinki. Ohjelma alkaa perjantaina 12.4.yhteisellä illallisella Hotelli Arthurissa klo19. Varsinainen koulutuspäivä on lauantaina13.4. Tarkempi ohjelma löytyy mm.piirin kotisivuilta.Koulutus on osanottajille maksuton.Ilmoittautumiset 5.4. mennessä AnnakaisaStockus, sähköposti annakaisa.stockus@punainenristi.fi.9


AJANKOHTAISTAPyry Koskinen aloittimyyntisihteerinäRosa Åkerlund on vuodenEnnakkoluuloton edelläkävijäHelsingin ja Uudenmaan piiri myönsi tänävuonna Ennakkoluuloton edelläkävijä –tunnustuksenvantaalaiselle Rosa Åkerlundille. RosaÅkerlund on tehnyt pitkän uran romanien asioidenpuolestapuhujana. Hän on tuonut rohkeastikeskusteluun romaniväestön ongelmiaja esittänyt ratkaisuja romanien elinolojen parantamiseksi.Hei! Aloitin helmikuussa Helsingin ja Uudenmaanpiirin uutena myyntisihteerinä. Vastuualueenanitulevat pääasiassa olemaanvaltakunnalliset ensiapukoulutukset ja ensiapuvälineidentuotemyynti sekä piirin kannatusjäsenyydet.Olen Helsingin kantakaupungista kotoisin,mutta opintojen ja työtehtävien takia viettänytviime vuosina paljon aikaa eri puolillamaailmaa. Opiskelin Tukholman yliopistossastrategista johtamista ja osana opintojani olinmyös vaihdossa Kaakkois-Aasiassa. Valmistuttuanilähdin keräämään kansainvälistä työkokemustaIntiasta ja Sloveniasta. Suomeenpalattuani työskentelin noin vuoden verran logistiikkatehtävissäFidalla, ennen siirtymistäniPunaiselle Ristille.Vantaa perusti 90-luvun alussa romaniyhdyshenkilöntoimen, johon romaniyhteisö sai ehdottaahenkilöä. Rosa Åkerlund valittiin tehtäväänja tässä tehtävässä hän toimii edelleen.Lisäksi Åkerlund toimii Vantaan Romaniyhdistysry:n puheenjohtajana ja on toiminut vuosiamyös Es-poon monikulttuuriasiain neuvottelukunnanjäsenenä.Åkerlund on kantanut erityistä huolta nuortenromanien koulutuksesta ja tasavertaisistamahdollisuuksista päästä työelämään.Punaisen Ristin rasisminvastaisella viikolla jakamanEnnakkoluuloton edelläkävijä –tunnustuksentavoitteena on nostaa esille toimijoita,jotka edistävät ihmisten yhdenvertaista kohteluasuomalaisessa yhteiskunnassa. Keskeistäon myös avoin tosiasioihin perustuva keskustelu.Uudessa tehtävässäni pääsen käynnistämääntuotemyyntiämme ja kehittämään sekä valtakunnallistenasiakkuuksien hoitoa että kannatusjäsenyystoimintaa.Olen jo pitkään ollutkiinnostunut kansainvälisestä humanitaarisestatyöstä ja siksikin on hienoa päästä hyödyntämäänja edelleen kehittämään osaamistaanPunaisen Ristin kaltaiseen organisaatioon.Odottelen jo keväisempiä kelejä, sillä liikuntaharrastuksistaehdottomasti mieluisin on koripallonpeluu ulkona. Muita vapaa-ajan harrastuksianiovat lukeminen ja elokuvat.Pyry Koskinenmyyntisihteeripyry.koskinen@punainenristi.fipuh. 020 701 2355Pääsihteeri Kristiina Kumpula ojensi onnittelukukat RosaÅkerlundille rasisminvastaisena päivänä järjestetyssä tilaisuudessa.Else Miettinen10


VALTAKUNNALLINEN ENSIAPUTAPAHTUMA SAVONLINNASSA 7.-8.6.2013Olethan sinäkin tulossa kesäkuussa Savonlinnaan?7.-8.6. järjestettävässä valtakunnallisessa ensiaputapahtumassa Olavinlinnan ympäristööntehdyille ensiapurasteille pääsevät tutustumaan muutkin kuin ensiapukisailijat.Eli tervetuloa myös kannustamaan ja oppimaan uutta!Perjantaina järjestetään kaikille yhteinen seminaari ja lauantaina ea-kisat ja juhlat!Perjantaina 7.6.9 - 12 Ilmoittautuminen ja näyttelyyn tutustuminenMikkelin Ammattikorkeakoulun tiloissa, Savonniemenkampuksella osoitteessa Savonniemenkatu 6.Seminaari alkaa klo 1212.00 Käytännön järjestelytPuheenjohtaja Leena Kämäräinen,Punaisen Ristin valmiusyksikön päällikkö12.20 Vapaaehtoisuudella kohti hyvää elämääAnne Birgitta Pessi, teologian dosentti13.10 Kuinka huolehdin auttajanaomasta hyvinvoinnistani?Harri Vertio, lääketieteen ja kirurgian tohtori14.00 Kahvi, näyttelyyn tutustuminen15.00 Laadukas ensiapupäivystysNiina Hirvonen, terveydenhuollon suunnittelija,Punaisen Ristin valmiusyksikkö15.15 Savonlinnan Oopperajuhlien ensiapupäivystysPäivi Piili, terveydenhuollon suunnittelija,Punaisen Ristin Kaakkois-Suomen piiri15.30 Yleisurheilun EM-kisojen ensiapupäivystysRiitta Bäckman, valmiustoiminnan koordinaattori,Punaisen Ristin Helsingin- ja Uudenmaan piiri15.50 YhteenvetoPuheenjohtaja Leena Kämäräinen,Punaisen Ristin valmiusyksikön päällikkö16.00 Ruokailu18.00 Tapahtuman avajaiset MuseosaarellaPiirien väliset perinteiset ”soutukilpailut”Esiintymässä rap-yhtye JayWhoLauantaina 8.6.20138 - 16 Ensiapukilpailut Savonlinnan keskusta-alueella19 - 24 Iltajuhlat OlavinlinnassaIllallinenPalkintojen jakoBilebändi 2012 –kilpailun voittajat Lipsasetesiintyy kaikille ritareille ja prinsessoilleOsoitteesta rednet.punainenristi.fi/ensiapukilpailut_2013 löydät mm. kilpailun säännöt!Ensiapukilpailujen palkintojenjaon yleisöä Lahdessa 2011.Niklas Meltio11


SuomiAreena Porissa 15.-19.7.Mahtava kesätapahtuma heinäkuussa – tule mukaanPunainen Risti valtaa PorinPunainen Risti on tulevana kesänä MTV3:nja Porin kaupungin järjestämän SuomiAreenanpääyhteistyökumppani. Valtaamme silloinosan Kauppatoria ja Liisanpuiston! Kesätapahtumaon osa Punaisen Ristin 150-vuotisjuhlaaja mukaan kutsutaan kaikkia Punaisen Ristinystäviä – vaikkapa asumaan keskelle kaupunkiatelttakylään.Punainen Risti tuo Poriin mahtavan näyttelyn.Kauppatorilla esittelemme isoissa teltoissaniin kotimaantoimintaa kuin kansainvälistäkintyötä. Torilla pääsee mm. testaamaan jaoppimaan ensiaputaitoja, voi tutustua pakolaistyön40-vuotisjuhlanäyttelyyn, perehtyäKontti-kierrätystavaratalojen toimintaan ja ilmoittautuamukaan kaikkeen Punaisen Ristintoimintaan.Muutaman korttelin päässä Liisantorilla tapahtuuyhtä paljon. Punainen Risti pystyttää Liisantorillekymmeniä pakolaistelttoja ja esitteleeSuomiAreenan ja Porin Jazzien kävijöilleKalkun logistiikkakeskuksessa varastoitunaolevaa, jopa 10 000 ihmiselle tarkoitettua evakuointileiriä.Liisanpuiston leirin erikoisuutena on se, ettäPunaisen Ristin 150-vuotisjuhlaan mukaan tulevatvapaaehtoiset voivat majoittua kesätapahtumanajaksi puistoon pystytetyissä teltoissa.Etusijalla ovat tietysti ne vapaaehtoiset,Vesa KirjavainenPunaisen Ristin vedenpuhdistuskalusto oli esillä jo viime kesänSuomiAreenassa.jotka tulevat auttamaan juhlanäyttelyn pystyttämisessä,mutta mukaan mahtuu muitakin.Liisanpuistoon on majoittumassa myös SuomiAreenalleosallistuvia kansanedustajia jaMTV3:n väkeä.Näyttelyjen lisäksi Punainen Risti järjestää Porissakeskustelutilaisuuksia ja koulutusta. Porissajärjestetään SuomiAreenan aikana myösnuorten IHL-roolipeli, johon tulee satoja osallistujia.Monet piirit ovat jo valmistelemassavapaaehtoisten unohtumatonta kesäretkeäPoriin.Ilmoittaudu SuomiAreenan vapaaehtoiseksiPunaisen Ristin 150-vuotistapahtumaan tarvitaan valtava määrä vapaaehtoisia. Evakuointileirinyhden teltan pystyttäminen vie kuuden hengen osaavalta porukalta puolisen tuntia ja kuntelttoja voi Liisantorille tulla jopa 100, tarvitsemme todella ison joukon vapaaehtoisia niinpystytys- kuin purkamistalkoisiinkin.SuomiAreena järjestetään Porissa jazz-viikolla, joka alkaa maanantaina 15. heinäkuuta. Varsinaisettapahtumapäivät ovat keskiviikosta perjantaihin, mutta näyttelyiden pystytys alkaa jomaanantaina ja purkaminen jatkuu lauantaina ja ehkä sunnuntainakin.Helsingin ja Uudenmaan piiri ei järjestä yhteiskuljetuksia, mutta mukaan Poriin pääsevätmyös yksittäiset vapaaehtoisryhmät. Kerää osastostasi kunnon vapaaehtoisporukka ja tulePoriin. Sinne voi tulla myös perhekunnittain.Ilmoittautumislinkki löytyy osoitteesta www.punainenristi.fi/suomiareena12


RedNetRedNet uuteen alkuunVapaaehtoisten omalla sivustolla eli RedNetissäon tehty alkuvuoden aikana paljon muutoksia.Kolme kuukautta kestänyt kehitysprojektion pureutunut erityisesti sivuston tekniseenpuoleen. Maaliskuussa RedNetin betavaihepäättyy.- Teknisten parannusten lisäksi olemme kiinnittäneethuomiota siihen, että sisällöt löytyisivätsivustolta entistä paremmin. Linkit yleisimpiintoimintoihin ja ohjeisiin löytyvät hetietusivulta, kertoo Örn Witting.RedNetin perustoimintoihin kuuluu, että jokainenosasto ja piiri voi luoda siellä itselleenoman sivun, tapahtumakalenterin ja ryhmän.RedNetillä on kuitenkin myös muita, juuri PunaisenRistin vapaaehtoistoimintaa tukeviaominaisuuksia.- RedNetissä hoituu esimerkiksi ilmoittautuminentapahtumiin. Lisäksi samalla lomakkeella,jolla tapahtumat päivitetään verkkoon, voikerryttää osaston omaa toimintapäiväkirjaa.Sieltä tapahtumien tiedot on kätevä kopioidatilastokyselyyn, Witting vinkkaa.RedNetiä voi edelleen käyttää joko ilman käyttäjätunnustatai sen kanssa. Tunnus kannattaaluoda, jotta sivustosta saa kaiken hyödynirti. Käyttäjätunnus tarvitaan esimerkiksi silloin,kun käyttäjä haluaa liittyä johonkin ryhmääntai osastoon tai päivittää ryhmän taiosaston sivua. Päivitysoikeudet lisätään tunnuksellepiirissä tai osastossa.Uudistuneesta RedNetistä toivotaan kaikiltakäyttäjiltä palautetta, jota voi antaa osoitteestarednet.punainenristi.fi/palaute löytyvällälomakkeella.RedNet-faktojaPunaisen Ristin extranet - nettisivutvapaaehtoisille ja aktiiveille:rednet.punainenristi.fiOsastojen osoite: (esimerkki)toolo.punainenristi.fi tairednet.punainenristi.fi/tooloLisätietoa: Omalta kummiltasi,omasta piiristäsi tai osoitteestarednet.punainenristi.fi/ohjeetOma tapahtumakalenterimmekannattaa muistaa!Osaston tapahtumat olisi hienoa saadajärjestön yhteiseen tapahtumakalenteriinosoitteeseen punainenristi.fi/tapahtumat. Sitä kautta kuka tahansavoi päästä lukemaan, mitä kaikkeaympäri Suomea tapahtuu.Kalenteriin lisätään uusi tapahtumaosaston sivuilta kohdasta ”Luo uusitapahtuma”. Silloin tapahtuma näkyysekä osaston omilla sivuilla että järjestönpääsivuilla.Tarkat ohjeet uuden tapahtuman lisäämiseenlöytyvät osoitteesta rednet.punainenristi.fi/ohjeetja sieltäKäyttöohje kuinka luoda uusi tapahtuma.13


HYVÄN ELÄMÄN EVÄÄTUusi yhteistyöhanke HOK-Elannon kanssa tarjoaaEväitä hyvään elämäänHelsingin ja Uudenmaan piiri ja HOK-Elantoovat käynnistämässä uutta yhteistyöhanketta,Hyvän Elämän Eväät. Hankkeessa käsitelläänhenkistä hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta,se käynnistyy kesällä ja jatkuu vuoden2015 loppuun.”Olen ollut tosi yksin puolison kuoleman jälkeen,ystävätoiminta voisi olla vaihtoehtonyt.””En tiennyt, että SPR:llä on näin paljon erilaisiahyviä toimintamuotoja, joista en ole koskaankuullut.”“Olin tosi yksin ja väsynyt, kun olin mieheniomaishoitaja. Mistään ei saanut apua.””Kiitos, oli mukava jutella.”Niklas MeltioKerran viikossa järjestetään kohtaamispisteitä,joissa Punaisen Ristin vapaaehtoiset keskustelevatkahvikupin ääressä hyvinvointiin vaikuttavistatekijöistä kävijöiden kanssa. Kohtaamispisteitäjärjestetään kaikkialla minne onhelppo tulla juttelemaan - HOK-Elannon toimipisteissä,Punaisen Ristin tiloissa, Kontissa taivaikka toreilla. Samalla kerrotaan myös mahdollisuuksistatulla mukaan Punaisen Ristintoimintaan.Lisäksi viikottain järjestetään teematilaisuuksia,joissa keskustellaan ajankohtaisista henkiseenhyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteenliittyvistä aiheista. Tilaisuudet ovatkaikille avoimia ja maksuttomia.Viime vuonna piiri järjesti kokeiluna muutamankohtauspisteen, mm. Hakaniemen torilla. Kävijöidenkommentit kannustivat uuteen hankkeeseen:”Voin minä kupin kahvia juoda, eipä tässä nytniin kiirettä.””Olen ollut työttömänä nyt kaksi vuotta.””Lähden mielelläni mukaan vapaaehtoistoimintaan,jossa tapaa muita nuoria niin pääsentaas elämään kiinni. Tarvitsen elämään uuttasisältöä ja uusia kavereita.”Suunnittelemme kohtaamispisteitä ja teematilaisuuksiayhteistyössä osastojen kanssa. HyvänElämän Eväät -hankkeen projektipäällikkönäpiiritoimistossa aloittaa huhtikuussa PirjoVesala.Jo neljäs yhteinen hankeHUPin ja HOK-Elannon yhteistyö on jatkunutjo kymmenen vuotta. Kouluissa on järjestettyvertaissovittelukoulutusta (VERSO-hanke)ja ensiapukoulutusta (Tärkeät minuutit). ViimeisimmänLäksyhelppi-hankeen aikana 11osastoa perusti läksykerhoja, jotka auttavaterityisesti maahanmuuttajataustaisia lapsia januoria koulutehtävissä. Toiminta jatkuu osastoissavireänä.Valtakunnallinen yhteistyökumppanuus-sopimuson allekirjoitettu vuosille 2012-2014.Helsingin ja Uudenmaan piirillä on lisäsopimusHyvän Elämän Eväät-hankkeesta, joka toteutetaanvuosina 2013-2015.S-Ryhmän ja Suomen Punaisen Ristin yhteistyönteemana on arjen turvallisuus. Sen avullavahvistetaan valtakunnallisesti katastrofivalmiuttalisäämällä ihmisten ensiaputaitoja. Samallamahdollistetaan onnettomuustilanteisiin jakriiseihin varautumista sekä parannetaan niistätoipumista.Yhtenä yhteistyön konkreettisena muotonajärjestetään S-ryhmän henkilökunnan valtakunnallistaTurvapassi- ja ensiapukoulutusta.Pitkään jatkunutta yhteistyötä on myös S-ryhmänmukanaolo toukokuussa Punaisen Ristinviikolla ja syyskuussa Operaatio Nälkäpäivässä.14


NÄLKÄPÄIVÄ 12.-14.9.2013Ilolla kohti Nälkäpäivää!Tutkimustulokset todistavat- kerääminen on hauskaa!Nälkäpäivän jälkeen kerätään aina palautetta mukanaolleilta kerääjiltä. Kyselyyn vastanneista läheskaikki ovat sitä mieltä, että kerääminen on hauskaa.”Hieno, voimauttava kokemus itselleni -kiitos siitä!””Lämmin kiitos mahdollisuudesta osallistuakerääjänä. Monta kivaa ja liikuttavaakinkohtaamista osui kohdalleni keräämisenaikana.””On hieno fiilis seisoa kerääjänä PunaisenRistin liivi päällä!”Annathan sinäkin mahdollisimman monelle mahdollisuudenpitää hauskaa Nälkäpäivänä! Henkilökohtainenkutsu kerääjäksi toimii tunnetusti parhaiten.Pyydä siis mukaan oma lähipiirisi ja kannusta heitälevittämään sanaa. Keräämisen lisäksi Nälkäpäiväänliittyy monenlaista puuhaa. Jokaiselle löytyy varmastioma tapa auttaa.Kerro kaikille,että kerääjäksi tuleminen on helppoaKerääminen on toimintamuodoistamme juuri se, johonkuka tahansa ikään, kielitaitoon tai kokemukseenkatsomatta voi osallistua – vieläpä juuri niinpitkäksi aikaa kuin itselle sopii.”Ihmiset eivät yleisesti tiedä, että ihankuka vaan voi kävellä keräyskeskukseen jaalkaa lipaskerääjäksi. Itsekään en tiennyt, ennen kuin tänä vuonna SPR:n jäsenenäsain siitä sähköpostia. Tästä tarvitaanmielestäni enemmän tiedostusta.””Itse asiassa kukaan ei pyytänyt, olisinhyvinkin voinut mennä...”Tässä muutama vinkki siitä, miten suurta yleisöä voi pyytää kerääjäksi niin,että kutsu tuntuu aivan henkilökohtaiselta. Ideoita saa vapaasti jalostaa!Makeita kerääjäkutsujaKarkin jakaminen tapahtumissa on vanha ja hyväksihavaittu yleisöhoukutin. Karkin mukaan on helpposujauttaa kerääjäkutsu, kun nitoo sen suoraan kiinnikarkkipaperiin. Hauska, lyhyt viesti huomataanvarmasti! Ihan pienilläkin konsteilla voi erottua joukosta.Printatun paperikutsun voi kiinnittää vaikkapapieneen kangaspalaan, ehkä vanhasta keräysliivistäleikattuun?Sydämellistä sissimarkkinointiaKerääjäkutsuja voijättää löydettäväksibusseihin, kirjastoihin,neuvolaan, terveyskeskukseen– missäihmisiä kulkeekin.Käsintehty kutsuilahduttaa varmasti.Se myös kertoo löytäjällensä,että kutsunaskarrellut todellavälittää asiasta jahaluaa löytäjänmukaan avun ketjuun!Penkille jätetyn pahvisydämenkääntöpuolella on kutsuNälkäpäivä-kerääjäksi.Voisitko itse vastustaa ihanaa punaista sydäntä?Tapahtumakalenteri ajan tasallejo elokuun puolivälissäKun ihminen on saatu kiinnostumaan Nälkäpäivästä,on tärkeää, että hän saa helposti tiedonsiitä, miten ja milloin kerääjäksi voi tulla.Valtakunnallinen mainonta ohjaa suuren yleisönNälkäpäivän nettisivuille. Sivuilta pitää siis löytyätieto siitä, miten omalla paikkakunnalla pääseekerääjäksi.Huolehdittehan, että osastonne Nälkäpäivä-tiedotlöytyvät tapahtumakalenterista viimeistään elokuunpuolivälissä. Keräysjohtajan yhteystiedot voijo nyt käydä lisäämässä tapahtumakalenteriin.Mikäli osastonne avaa keräyskeskuksen, sopikaasijainti ja aukioloajat hyvissä ajoin. Ohje tapahtumakalenterintäyttöön löytyy RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/nalkapaiva.Lisätietoa Nälkäpäivästä löytyy RedNetistä ja hetiPunaisen Ristin viikon jälkeen toimitettavastakampanjakirjeestä. Materiaalitilaukset voi viimevuotiseentapaan tehdä jo toukokuussa.Vielä lopuksi se kaikista tärkein palaute, joka kannattaaaina pitää mielessä:”Tsemppiä, olette hyvällä asialla!”15


AJANKOHTAISTAKohti yleiskokousta 2014- tervetuloa ajatushautomoon OlympiastadionillePunaisen Ristin yleiskokous järjestetään SuomenTuruus 7.-8.6.2014 ja on taas aika ajatushautomoiden.Ajatushautomoissa pohditaanSuomen Punaisen Ristin toiminnan tulevaisuudenpainotuksia suhteessa ympäröivään yhteiskuntaansekä järjestön sisäisiä kehittämistarpeita.Ajatushautomoiden tulokset määrittävät osaltaanTurun yleiskokouksessa hyväksyttäväntoimintalinjauksen sisältöä ja kehittämisalueita.Ajatushautomoita voidaan järjestää pienemmissätai suuremmissa osaston tilaisuuksissa.Lisäksi kevään aikana hautomoita järjestetäänosastofoorumialueittain. Pääkaupunkiseudun(Espoo, Kauniainen, Helsinki ja Vantaa) osastoillejärjestetään yksi yhteinen ajatushautomo.Tervetuloa mukaan tiistaina 23.4. klo 17.30-20.30 Olympiastadionille, Säätiön kokoushuoneeseen,osoite Paavo Nurmentie 1, Helsinki.Ajatusten vaihdon välissä tai sopivalla hetkelläkäydään myös virkistäytymässä ja hakemassalisää ajattelun aihetta stadionin tornissa.Lisätietoa ja ohjeistukset hautomoista löytyvättäältä rednet.punainenristi.fi > ajatushautomot.Lisätiedot ja ilmoittautuminen sunnuntaihin14.4. mennessä: Emilia Jokiaho (ent. Heiskari),emilia.jokiaho@punainenristi.fi tai puh. 020701 2373.Ei tarvitse olla uimamaisteri,jotta voi pelastaa toisen hengenNauru ja kyyneleet olivat molemmat yhtä lähellä,kun tammikuussa 2013 Länsi-Uudenmaanpelastuslaitoksella Lohjalla luovutettiinnuorelle Ismail Ahmed Hasanille Uimaopetus-ja Hengenpelastusliiton myöntämä hengenpelastusmerkkiheinäkuisesta urotyöstäänpelastaessaan ystävänsä hukkumasta Lohjanjärveen.Heinäkuussa 2012 Siuntion vastaanottokeskuksennuoret osallistuivat leiriin Lohjalla. Tyttöjenilakointi rantavedessä sai äkillisen lopun,kun yksi tytöistä Muno, joka ei osannut uida,vajosi pinnan alle. Kaverit yrittivät auttaa,mutta koska myös heidän uimataito oli heikkoja Muno täysipukeisena oli liian raskas nostettavaksi,tytöt soittivat leirillä olevalle Ismailille.Nuori mies saapui nopeasti rantaan ja yhtäänepäröimättä hyppäsi veteen, vaikka omakinuimataito oli kovin puutteellinen.Ismail Ahmed Hasan sai hengenpelastusmerkin pelastettuaanystävänsä Munon viime heinäkuussa.Muno saatiin turvaan ja elvytettyä. Kukaan eitiedä miten kauan tyttö oli tajuttomana, jotenhänet pidettiin sairaalassa tajuttomana vielämonta päivää. Kuin ihmeen kautta tyttö onkuitenkin toipunut ja oli kiitollisena mukanamitalijuhlassa. Iloitsemme siitä, että nuorentytön elämä pelastui ja hänen kuntonsa ontäysin palautunut. Ja tietenkin siitä, että nuorimies ei epäillyt rientää apuun, vaikka omauimataito ei silloin vielä ollut kummoinen. Nythän kertoo osaavansa jo uida hyvin.16


SYDÄNTALVI-HARJOITUS 16.2.2013Sadat osallistuivat Sydäntalvi-harjoitukseenEmilia JokiahoHeta Kulla-MykkänenKuva vasemmalla: Piiritoimiston tilannehuoneessa Taru Wallenius ja Markku Lempinen testasivat yhteyttä osastoihin vhf-radiolla.Oikealla Tapiolan osaston Henriikka Lääperi ottaa evakuoitavia vastaan Espoon aikuislukiolla.Punaisen Ristin järjestämä Sydäntalvi-harjoitussai HUPin alueella lauantaina 16.2. liikkeellelähes tuhat vapaaehtoista, ”evakuoituja” ihmisiäsekä esimerkiksi vanhainkotien henkilökuntaa.Koko maassa harjoitukseen osallistuijopa 10 000 ihmistä.Sydäntalvi oli lämminhenkinen harjoitus. PunaisenRistin vapaaehtoiset järjestivät vanhainkodeissaja palvelutaloissa ohjelmallisia tilaisuuksia.Piirin alueella järjestettiin kaikkiaankolmisenkymmentä erilaista tapahtumaa.Myrskylässä tapahtuma järjestettiin jo viikkoaetukäteen. Tapahtumaan osallistui reilu60 henkilöä. Kunta tarjosi kahvit, seurakunnanpuolelta oli pari henkilöä lausumassa runot,Kyllikki Smolander kertoi pakinan, OrimattilanHarmonikkapelimannit ilostuttivat 11 hengenvoimin soitollaan koko sakkia.Länsi-Helsingin osaston vapaaehtoiset ”evakuoivat”Riistavuoren vanhustenkeskuksenasukkaita pullakahveille ruokasaliin. Kahvi- jajuttuhetkeä säesti musiikkiesitys.Keravalla osasto ja Vapaaehtoinen pelastuspalvelujärjestivät evakuointiharjoituksen,johon osallistui yhteensä 60 – 70 henkilöä.Lähtökohtana oli tilanne, jossa Keravan keskustassasijaitseva kerrostalo oli vaurioitunutmyrskyssä niin että viranomaiset joutuivatevakuoimaan talon asukkaat. Viranomaisetolivat Keravalla koko ajan seuraamassa harjoitustaja osallistuivat tilanteen purkuun aktiivisesti.Karjaan osaston Sydäntalvi-harjoituksessa vietettiinlämminhenkistä ystäväjuhlaa Karjaanpalvelutalolla, jonne oli kutsuttu ikäihmisiäpalvelutalolta ja sen lähiseudulta. Yli nelikymmenpäinenjuhlakansa innostui komeaääniseenyhteislauluun, jota säesti Duo T&T– akustisesti tietenkin, kuten sähkökatkoksenkinaikana pitäisi tehdä.Valmiusnäkökulma oli juhlassa huomioituhauskalla tavalla. Osaston ensiapukouluttajaMarja-Liisa Lehto piti tarpeellisen tietoiskunmuistuttaen mitä jokaisesta kodista tulisi löytyäsähkökatkoksen tai tulipalon varalta.Kiitos kaikille osallistuneillePääsihteeri Kristiina Kumpulan mukaan harjoitusoli tarpeellinen.– Opimme lisää siitä, miten paljon ihmisiä tarvitaanesimerkiksi vanhainkotien ja palvelutalojenasukkaiden evakuoimiseen todellisessakatastrofissa. Viranomaisten omat resurssiteivät riittäisi huonokuntoisten evakuoimiseen.Vapaaehtoisia todella tarvitaan, hän sanoo.Kumpula kiittää kaikkia tapahtumiin osallistuneita:järjestön omaa väkeä, vanhainkotien japalvelutalojen työntekijöitä ja asiakkaita sekäviranomaisia, järjestöjä ja tapahtumissa esiintyneitä.17


AJANKOHTAISTAKontti mukanaKierrätystehtaassala-su 4.-5.5.Punaisen Ristin Kontti esittäytyy Kierrätystehtaassamuotinäytöksen ja lahjoitustavaranvas-taanottopisteen muodossa. Lisäksi Konttimyy tapahtumassa laajan valikoiman vaatetusalanopiskelijoiden tuunaamia diy-asuja.Kontin osastolla laaja kokoelma diy-muotiaKontin osastolla myydään laaja kokoelmaopiskelijoiden tuunaamia asuja, jotka ovatKontti-tavaratalojen ja eri vaatetusalan oppilaitostenyhteistyön satoa vuosilta 2007–2011. Diy-asujen myynnin tuotto tilitetään PunaisenRistin katastrofirahastoon.facebook.com/diybykonttiMuotinäytös esittelee Vantaan Kontin kevätvalikoimaaKierrätystehtaan muotinäytöksessä VantaanKontti esittelee asukokonaisuuksia kevätvalikoi-mastaan.Näytösasut myydään tapahtumanjälkeen Tikkurilassa sijaitsevassa Kontissa.Lahjoita Kontille KierrätystehtaassaVantaan Kontti järjestää Kierrätystehtaan piha-alueellelahjoitustavaran vastaanottopisteenhyväkuntoisille kodin käyttötavaroille,tekstiileille ja vaatteille. Samalla lahjoittajatvoivat tutustua lahjoitusten laatukriteereihin.Tapahtumassa otetaan vastaan vain kooltaankäsin kannettavia lahjoituksia.Ryhdy ystävävälittäjäksi!Punainen Risti hakee vapaaehtoisia päivystämäänHelsingin ystävävälitykseen. Ystävävälittäjäpäivystää toimistossa välityksen aukioloaikana.Hänen tehtäviinsä kuuluu välitykseentuleviin vapaaehtoisten ja yksinäisten henkilöidenpyyntöihin vastaaminen sekä ystävien välittäminenniitä tarvitseville.Toivomme sinulta• Halua auttaa yksinäisiä ihmisiä• Ystävätoiminnan peruskurssin käymistä taihalukkuutta osallistua kurssille• Sitoutumista tehtävään vähintään vuodeksi,noin 1−2 kertaa kuukaudessa• Kokemus ystävätoiminnasta on plussaaTarjoamme sinulle• Uusia kokemuksia ja mahdollisuutta toimiaerilaisten ihmisten kanssa• Perehdytyksen tehtävään ja halutessasi lisäkoulutusta• Virkistystä esimerkiksi yhdessäoloa, retkiä jamukavia tapahtumiaToimipaikka on välityksen toimitila piiritoimistonyhteydessä Kampissa, osoite Salomonkatu 17 B,4. krs, 00100 Helsinki.Jos kiinnostuit, ota yhteyttä: Helsingin ystävävälitykseen,puh. 09 7268 0529 tai sähköpostillahelsingin.ystavavalitys@punainenristi.fi. Välityson avoinna maanantaisin klo 9−12, tiistaisinklo 12−15 ja keskiviikkoisin klo 16−19.Kierrätystehdas on kestävän elämäntavan tapahtuma,joka järjestetään Helsingin Kaapeliteh-taalla4.-5.5. klo 10–17. Tapahtumaan onvapaa pääsy. www.kierratystehdas.fi18


AJANKOHTAISTARetki Toimivaan kotiinMietityttävätkö sinua turvallisuusasiat omassakodissasi tai jonkun toisen luona? Entä haluatkotietää, millaisia ratkaisuja ja apuvälineitä onolemassa, kun liikkuminen asunnossa on hankalaa?Nyt on oiva mahdollisuus saada näihin kysymyksiinvastauksia osallistumalla retkelle Toimivaankotiin Helsingin Käpylässä. Helsingin jaUudenmaan piiri järjestää retken Punaisen Ristinseniorivuoden kunniaksi. Huhtikuun retkeenkuuluu opastus suomeksi ja kierroksen päätteeksion kahvitarjoilu.Aika: keskiviikko 17.4.2013 klo 13−15Paikka: Käpyläntie 13, 00600 HelsinkiToimiva koti on informaatiokeskus ja näyttely,joka esittelee esteettömän ja turvallisen asumisenratkaisuja, teknologiaa, apuvälineitä jatuotteita. Toimivuuden lisäksi näyttelyssä onerityisesti otettu huomioon viihtyvyys ja kodino-maisuus.Kävijöillä on mahdollisuus myöskokeilla, miten erilaiset ratkaisut toimivat käytännössä.Toimivan kodin näyttely on ainutlaatuinentoimintamalli, ja se on saanut paljonmyös kansainvälistä huomiota. Katso lisätietojanetistä: www.toimivakoti.fi.Retki on tarkoitettu kaikille piirin alueella toimivilleystävätoiminnan vapaaehtoisille. IlmoittautuminenJanni Koivistolle, sähköposti janni.koivisto@punainenristi.fitai puh. 020 701 2386.Ystävätoiminnan alueelliset seminaaripäivät 2013Ystävätoiminnan seminaaripäivät ovat suunnattuja Helsingin ja Uudenmaan piirissä toimiville ystävävälittäjille,sosiaalipalveluyhdyshenkilöille ja -promoille, ystävätoiminnan vastuuhenkilöillesekä muille aiheesta kiinnostuneille.Mietittääkö osastossasi uusien vapaaehtoisten rekrytoiminen ystävätoimintaan? Entä mitä uusientoimijoiden vastaanottaminen ja perehdyttäminen oikein tarkoittavat? Nyt näihin asioihin onhyvä mahdollisuus saada ratkaisuja piirin järjestämisissä ystävätoiminnan seminaaripäivissä, joitapidetään kuluvan vuoden aikana ympäri Uuttamaata. Kaikissa seminaaripäivissä on sama ohjelma.Jos et pääse alueesi seminaariin, voit hyvin osallistua johonkin toiseen.Ajat ja paikat• la 20.4. klo 9.30−15.30 Keski- ja Itä-Uusimaa: Majatalo Onnela, Rantatie 34, 04310 Tuusula• la 18.5. klo 9.30−15.30 Pääkaupunkiseutu: Yhteisötupa, Kauppamiehentie 6, 02100 Espoo• la 12.10. klo 9.30−15.30 Länsi-Uusimaa, paikka selviää myöhemmin• la 9.11. klo 9.30−15.30 ruotsinkielinen, paikka selviää myöhemminOhjelma9.30 Tervetulokahvit10.00 Tervetuloa, esittäytyminen & viritys päivän teemaan10.30 Uuden vapaaehtoisen kohtaaminen12.00 Lounas13.00 Uuden vapaaehtoisen kohtaaminen ja perehdytys14.00 Ystävätoiminnan koulutuspolku – miten sitä kuljetaan eteenpäin?15.00 Palautekahvit15.30 Kiitos ja kotimatkalleSeminaaripäivä on maksuton. Ilmoittautuminen Keski- ja Itä-Uusimaan seminaaripäivään 11.4.mennessä ja pääkaupunkiseudun seminaaripäivään 18.5. mennessä. Ilmoittautumiset joko netissätai ohjelma-avustaja Janni Koivistolle, puh. 020 701 2386. Kerrothan ilmoittautuessa nimesi,osastosi, yhteystietosi, mahdollisen erityisruokavaliosi ja mihin seminaaripäivään osallistut.Länsi-Uudenmaan ja ruotsinkielisen seminaaripäivistä ilmoitetaan myöhemmin.19


OSASTOT KYSYVÄTTässä ja nytin uusi palsta: Osastot kysyvätOsastot ja vapaaehtoiset kysyvät, piiritoimistonhenkilökunta vastaa. JulkaisemmeTässä ja nytissä jatkossa osastojen ja vapaaehtoistenkysymyksiä, jotka koskettavatmuitakin osastoja.Kysymys: Osasto on muuttamassa uuteentoimitilaan. Tyhjennettävässä varastossa onkaikki osaston asiakirjat osaston alkuajoistalähtien, eikä niille ole nyt säilytystilaa. Mitäasiakirjoja osaston pitäisi säilyttää ja mitenkauan?Vastaus: Punainen Risti on määritellyt ikuisestisäilytettäväksi aineistoksi:• Rekisterit ja luettelot• Pöytäkirjat• Kirjeenvaihto• Sopimukset• Piirien ja osastojen kiertokirjeet• Projektit ja kampanjat (suunnitelmasta toteutukseenja loppuraporttiin yhdessä)• Tilastot (omat toimintatilastot ja tehtäväkohtaisettilastot)• MuistiotMuu arkistointi on harkinnanvaraista aineistostariippuen. Esimerkiksi vanhat valokuvatkannattaa säilyttää, jos niissä on mukana tiedotkuvien sisällöstä, tapahtumasta ja ajasta.Piiri ja keskustoimisto eivät ota vastaan osastojenarkistoitavaa materiaalia. Uudellamaallaaineistot voidaan sijoittaa joko Kansallisarkistoontai Hämeenlinnan maakunta-arkistoon.Alueen mukainen jako koskee sekä viranomaisiaettä järjestöjä.Pääkaupunkiseudun (Helsinki, Espoo, Vantaa,Kauniainen) aineistot kuuluvat Kansallisarkistoon.Muun Uudenmaan maakunta-arkistonatoimii Hämeenlinnan maakunta-arkisto. Arkistolaitokselleon laadittu ohjeet yksityisarkistojenseulonnasta, joten samat linjaukset pitäisiolla käytössä sekä Kansallisarkistossa ettämaakunta-arkistossa. Osastot voivat näidenohjeiden perusteella seuloa valmiiksi sellaisenaineiston, joka halutaan pysyvään säilytykseen.Sovi arkiston siirrosta etukäteenOsaston, joka haluaa siirtää aineistojaan arkistoon,on ennen aineiston luovuttamista oltavayhteydessä omaan päätearkistoonsa. Etukäteenon aina sovittava yksityiskohdista ja siitä,missä vaiheessa ja millä ehdoilla aineistojaylipäänsä voidaan ottaa vastaan.Myös Helsingin kaupunginarkisto ottaa vastaanhelsinkiläisten järjestöjen arkistoaineistoja.Asiasta on aina sovittava etukäteen, sähköpostikaupunginarkisto@hel.fi tai puh. 093104 3571. Muualla Uudellamaalla kannattaaottaa yhteyttä omaan kuntaan.Tiedustelut ja ohjetilaukset piiritoimistostaNanna Katavistolta, puh. 020 701 2362.Kysymys: Osastomme järjestää kaikille avoimen60-vuotisjuhlan? Voisiko sitä markkinoidamyös piirin facebook-sivulla?Vastaus: Totta kai voi. Piirin facebook-sivullajulkaistaan tietoja myös osastojen tapahtumistaja koulutuksista. Lisätietoja antaa TaruWallenius, puh. 020 701 2369.Kysymys: Tässä ja nyt -lehdessä oli muutamakuukausi sitten juttu SPR:n huomionosoituksista.Juttu ei ollut minulle silloin ajankohtainen,mutta nyt tarvitsen tietoa huomionosoituksista.Lehti ei enää ole tallessa, löydänkösen netistä?Vastaus: Kyllä vaan. Tässä nyt -lehdet löytyvätpiirin kotisivuilta osoitteessa hup.punainenristi.fi,kohdasta ”Tiedotteet”. Samalta sivultalöydät myös tiedotteet piirin hallituksenkokouksista, Sinulla on ystävä -tiedotteen jaMoni-Infon eli monikulttuurisen toiminnan tiedotteen.ss sMietityttääkö joku asia? Haluatko kysyämeiltä jotain? Lähetä kysymyksesi piiritoimistoonTuula Korhoselle, sähköposti tuula.korhonen@punainenristi.fi.20


AJANKOHTAISTAThe 11th Asia-Pacific Red Cross Youth Gathering7.-14.12.2012 Chonburi, ThailandTeam Finland, kuusisuomalaisnuorta,osallistui joulukuussanuorioleirilleThaimaassa. Kuvassavasemmalta: Senja,Pinja, Sanna, Andreas,Emma, Teemu.Kuusi suomalaisnuorta lähti viikon nuorisoleirilleThaimaan Chonburiin. Perillä odottilapsia, hämmentyneitä katseita ja outojakysymyksiä. Pian joukolle valkeni, miksi heidätpantiin leikkimään taputusleikkejä...Nuorisotapaamisen teemana oli erilaistenkulttuurien kohtaaminen, sosiaalinen vastuuja rauhanomainen yhteistyö. Leirillä oli noin5 000 osallistujaa Thaimaasta sekä muutamiakymmeniä delegaatteja muualta Aasiasta.Suomi oli ainoa edustaja Aasian ulkopuolelta.Lähdimme matkaan intoa täynnä. Myöhässäollut lentomme saapui Bangkokiin aikaisin aamulla,mistä meidät kyyditettiin suoraan leirinavajaisseremoniaan. Torvet soivat ja valtavanurmikenttä oli täynnä sinivalkoisiin univormuihinsonnustautuneita nuoria.Siirtyessämme pareittain alaleireihin, kaikkiallanäytti olevan vain 10-15-vuotiaita thaimaalaisiatyttöjä ja heitä hieman vanhempia naisia,jotka olivat ilmeisesti heidän ohjaajiaan. Paikallisetkyselivät meiltä jatkuvasti, olemmekoopettajia vaiko koululaisia. Hämillämme vastasimme,että koululaisia kai sitten, korkeakouluopiskelijoitakun Suomessa olemme. Illallameidät ohjattiin maahan istumaan ja leikkimaanthainkielisiä taputusleikkejä lasten joukossa.Hauskaahan se oli - kunnes tajusimme,että vain tätä se olisi jatkossakin.ICRC:n ja IFRC:n aktiviteetteja sisältänyt mielenkiintoinenleiriohjelma osoittautuikin ihanjoksikin muuksi kuin oli odotettu: komiteantoiminnassa pyörittiin maassa lasten kanssaleikkien, pompittiin maanjäristystä matkien jatehtiin käsillä aaltoja tulvaan eläytyen. GlobalDevelopment Village -osiossa mentiin esteratojaja federaation ohjelmassa harjoiteltiinpyörällä ajoa tieturvallisuuden nimissä. Yksi iltapäivämeni myös täysin thainkielisellä luennollaistuen.Muiden maiden delegaattien tavoin ihmettelimme,oliko tässä käynyt jokin sekaannus jakävimme jututtamassa leirin johtoa, joka onneksipuhui englantia. Yritimme selittää, ettäolemme SPR:n vapaaehtoisia ja tulleet leirilleoppimaan Thaimaan Punaisesta Rististä sekäkertomaan heille omastamme. Pian saimmekinasialle selityksen. Thaimaassa onkin kaksi PunaistaRistiä: on vapaaehtoistoimintaan perustuvaPunainen Risti (kuten Suomessa) ja opetusministeriönalainen Punainen Risti, johonkuuluu viikoittainen Punaisesta Rististä opettaminenkouluissa. Me olimme saapuneet tämänopetusministeriön alaiselle koululeirille.Tilanteesta turhautuneina pyysimme mahdollisuuttapäästä tutustumaan edes johonkinThaimaan Punaisen Ristin toimintaan jalopulta meille järjestettiinkin vierailu paikalliseensairaalaan ja veripalveluun. Keskustelum-21


AJANKOHTAISTAtin ja Puolikuun toimintatavoista. Leirin loppupuolellajärjestettiin näytökset, joissa maatesittäytyivät ja thaimaalaiset esittivät hienojakansantanssejaan. Vetämämme pää-olkapäätpeppu-polvet-varpaat-leikkioli menestys.Kaikkien selkkauksien jälkeen leiri oli loppujenlopuksi hieno kokemus. Opimme joustamaanja sopeutumaan muuttuviin tilanteisiin sekäymmärtämään, kuinka erilaisia toimintatapojayhden kansainvälisen järjestön sisällä voi olla.Kyllä sitä oppii ilman ryhmätöitä ja luentojakin,oma asenne ratkaisee.Emma ja Senja merkitsivät telttansa Suomen Punaisen Ristintunnuksin.me jälkeen meitä ei enää kohdeltu lapsina jasaimme käyttää osan ajastamme muiden delegaattienkanssa keskusteluun, minkä kauttaopimmekin paljon aasialaisen Punaisen Ris-Lisää juttua Thaimaan kokemuksista helmikuunSprayssa: spray.fi/oppimatkalla-omaanitseen.Matka toteutettiin Folke Bernadottesäätiönvaroin.Senja MultalaTeksti ja kuvatSommarläger för barn och ungdomarGruppsamling vid vattnet på kvällen. Bild Ålands distrikt.Ålands distrikt arrangerar sommarläger för barn och bngdomar på Vårdö 10-14 juni. Årets temaär: Äventyr och beredskap. Vi kommer att lära oss om första hjälp, bo i tält gå ut på äventyr ochha skoj! Röda Korsets ledord, Humanitet är alltid med och det kommer att bli en hel del roligaäventyr och upptåg men också tid att träffa nya kompisar och njuta av början på sommarlovet!Pris: 60 euro/deltagare. Mera information samt deltagarblanketten kan fås av Olof Collin, e-postolof.collin@rodakorset.fi eller telefon 040 675 8455.22


KOULUTUSTAPromo-koulutuksen nuorisotoiminnansisältöosa Tampereella 27.-28.4.:Keväällä 2013 Helsingin ja Uudenmaan piirintukee tulevia nuorisopromoja maksamalla heidänmatka- ja majoituskulunsa Tampereen sisältöosalla.Lisätietoja kulukorvauksesta saaTarulta (taru.wallenius@punainenristi.fi). Ilmoittautuminen17.4. mennessä!Promo-utbildningens ungdomsverkamhetsdel i Tammerfors 27.-28.4.I år stöder vi blivande ungdomspromon medatt betala deras resor samt logikostnader iTam-merfors. Kontakta Taru (taru.wallenius@rodakorset.fi) för mer information. Senasteanmäl-ningsdag är 17.4.!Tulijan tukena –kurssi 18.5.Helsingin ja Uudenmaan piiri järjestää Tulijantukena –kurssin lauantaina 18.5. klo 9-17.Kurssi pidetään piirin tiloissa Kampissa, osoitteessaRuneberginkatu 3 (ovisummeri SPR), 4.krs, 00100 Helsinki.Tulijan tukena –kurssi on ystävätoiminnan peruskurssinmonikulttuurinen täydennysosa. Seon tarkoitettu vapaaehtoisille, jotka haluavattoimia Punaisen Ristin monikulttuurisessa toiminnassa.Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:- Yleinen maahanmuuttotieto- Yleisimmät käsitteet- Pakolaiset ja muut maahanmuuttajat- Kotoutumisen haasteet- Ulkomaalaiset tilastoina- SPR:n pakolaistyö- Mitä kotoutumisella tarkoitetaan?- Kotoutumisen kaksisuuntaisuus- Kotouttamislaki- Kolmas sektori kotoutumisen tukena- Mitä toimintaa on tarjolla, miten se on organisoitu,miten päästä mukaan?Lisätietoja antaa Vesa Kukkamaa, sähköpostivesa.kukkamaa@punainenristi.fi tai puh. 020701 2365. Koulutus on maksuton ja se järjestetäänOK –opintokeskuksen tuella. Ilmoittautuminen3.5. mennessä: www.punainenristi.fi/tapahtumat.MOD-jatkokurssi 8.-9.6.Helsingin ja Uudenmaan piiri järjestää MOD–jatkokurssin lauantaina ja sunnuntaina sunnuntaina8.-9.6. klo 9-18. Kurssi on tarkoitettuMOD-peruskurssin käyneille ja se pidetäänpirii tiloissa, osoite Runeberginkatu 3 (ovisummeriSPR), 4.krs, 00100 Helsinki.Kurssille voivat osallistua MOD -peruskurssinkäyneet. Kurssilla tarkastellaan suomalaisenyh-teiskunnan muuttumista ja sen muutostarpeita.Vaikuttamisen keinoja etsitään yhdessäja pohditaan miten tulevaisuutta rakennettaisiinyhdenvertaisuuden perustalle. Sisältöaiheita:Rasismi, valta, vaikuttaminen, konfliktinratkaisu ja hyvä yhteiskunta. Kurssi perehdyttääsyr-jinnän ja rasismin muotoihin, yhteiskunnanvaltarakenteisiin sekä MOD - menetelmienkäyttöön ja tarkoitukseen.Kurssi on Punaisen Ristin jäsenille 20 euroa,muille 50 euroa. Ilmoittautuminen 17.5. mennessänetissä: www.punainenristi.fi/tapahtumat.Lisätiedot: vesa.kukkamaa@punainenristi.fi,puh. 020 701 2365.Osastojen puheenjohtajienjohtamiskoulutus 12.-13.10.Helsingin ja Uudenmaan piiri toteuttaa vuosisitten Savo-Karjalan piirin pilotoiman puheenjoh-tajilleja varapuheenjohtajille suunnatunjohtamiskoulutuksen yhteistyössä keskustoimistonkanssa. Paikka on vielä avoin, muttakoulutus pidetään pääkaupunkiseudulla taisen lähistöllä.Koulutuksessa annetaan valmiuksia osastotoiminnanjohtamiseen, aihealueita: hyvin toimivahallitus, vastuunjako ja organisointi, puheenjohtajauusien asioiden alulle panijana,ihmisten johtaminen ja innostaminen, toimivavuorovaikutus ja ryhmäroolit.Lisätiedot ja ilmoittautumistiedot lähempänäajankohtaa.Kussit järjestetäänOK-opintokeskuksen tuella.23


KOULUTUSTA JA GAALAATäydennyskoulutusta,virkistystä ja kokemusten vaihtoavapaaehtoiskouluttajilleTervetuloa vapaaehtoistenkiitosgaalaan!Vuoden 2013 kouluttajapäivät järjestetään Helsingissäkeskustoimiston koulutustiloissa lauantaina jasunnuntaina 25.-26. toukokuuta.Kouluttajapäiville ovat tervetulleita sekä uudet vasta-alkajatettä kokeneet konkarikouluttajat.Kouluttajapäiviin osallistumalla voit vahvistaa omankoulutuslinjasi sisältöosaamista, kehittää kouluttajataitojasisekä vaihtaa kokemuksia ja ideoita toistenkouluttajien kanssa. Lauantaina 25.5. on ohjelmassakoulutuslinjakohtaiset täydennyskoulutukset• Henkisen tuen kouluttajille• Humanitaarisen oikeuden kouluttajille• Järjestökouluttajille• Monikulttuurisen toiminnan kouluttajille• Nuorisokouluttajille sekä• Sosiaalipalvelukouluttajille.Osallistumalla lauantain koulutuslinjakohtaiseenohjelmaan jatkat kouluttajapätevyyttäsi kolmevuotta eteenpäin.Lauantai-illan ohjelmassamme on vapaavalintaisenapäivällisristeily Helsingin edustalla ja vierailu ”Maailmakylässä” –festivaaleille Kaisaniemen puistoon.Sunnuntaina järjestetään perinteiseen tapaan kaikillekouluttajille yhteistä kouluttajataitoja kehittävääohjelmaa Punaisen Ristin 150 v. juhlavuodenmerkeissä.Koulutusviikonlopun hinta on 70 euroa. Vain toiseenpäivään osallistuville osallistumismaksu on 35euroa.Hinta pitää sisällään koulutuksen, materiaalit, ruokailut,kahvit ja illallisristeilyn. Majoitusta tarvitsevathoitavat majoitusvarauksensa ja -maksunitse. Alustava kiintiövaraus on tehty hotelli Annastawww.hotelanna.fi. Kiintiövarauksen koodi on159959 tai nimellä ”SPR:n kouluttajapäivät”.Huonehinnat:57,50 €/hlö/2 hh,80,00 €/hlö/1 hh ja43,35 €/hlö/3 hh.Ilmoittautumislinkin ja tarkemman ohjelmanlöydät RedNetistä kouluttajasivuilta (rednet.punainenristi.fi/vapaaehtoiskouluttajat).Muistathan olla piiritoimistoon yhteydessäosallistumisestasi!Lisätietoja: koulutussuunnittelija Sole Noranta,sole.noranta@punainenristi.fiHämeenlinnan Verkatehtaassa järjestetäänkaikille vapaaehtoisille tarkoitettu kiitosgaala7.12.2013. Tilaisuudessa juhlistamme yhdessä150-vuotiasta Punaista Ristiä.Ohjelma alkaa yhteisellä ruokailulla kello 13.Sen ohessa on mahdollista tutustua verkatehtaantaidetarjontaan. Varsinainen gaala alkaakello 15.00. Ohjelmassa on alustavasti luvassavauhdikkaita esityksiä, puheenjohtaja Erkki Liikasenkiitospuhe ja palkitsemisia. Tilaisuudessajaetaan mm. kasvattajaosastopalkinnot ja promo-huomionosoitukset.Välillä nautitaan kakkukahvitja ohjelma jatkuu musiikillisella osuudella.Tilaisuus päättyy kello 20.00 mennessä.Viralliset kutsut postitetaan osastoille syyskuussa,mutta jo nyt kannattaa miettiä, keitä omastaosastosta voisi lähettää Hämeenlinnaan. Kiitosgaalanosallistumismaksu on 35 euroa. Ilmoittautumisethoidetaan sähköisesti myöhemminjaettavalla linkillä. Kannattaa kysellä piiristämahdollisia yhteiskuljetuksia. Viimeksi jotkutosastot halusivat myös yöpyä ennen tai jälkeenkiitosgaalan. Hämeen piiri on tehnyt alustaviavarauksia Cumulus Hämeenlinnasta ja SokosHotel Vaakunasta. Mikäli haluatte majoittua,asioikaa suoraan hotellien kanssa. Varauksetvoimassa marraskuun alkuun asti, mikäli huoneitariittää.Cumulus Hämeenlinna,Raatihuoneenkatu 16-18, Hämeenlinna75,00 €/vrk/yhden tai kahden hengen economy huone(yökerhon musiikki saattaa häiritä)80,00 €/vrk/yhden tai kahden hengen standard huoneMajoitushintaan sisältyy buffet-aamiainen ja asiakassauna.Huoneiden varaus kiintiökoodilla ”SPR”. Varaukset tuleetehdä puhelimitse hotellilta 03 648 81 tai sähköpostilla:hameenlinna.cumulus@restel.fi.Sokos Hotel Vaakuna, Possentie 7, Hämeenlinna1 hengen huone 67 €/huone/yö2 hengen huone 87 €/huone/yöHinnat sisältävät buffet-aamiaisen, majoituksen ja ilta-asiakassaunan.Hotellihuoneet ovat käytettävissänne tulopäivänäklo 15 alkaen lähtöpäivään klo 12 saakka.Varaukset: Sokos Hotellien myyntipalvelusta, 020 123 4636ma-pe 9-20 tai suoraan hotellista, 020 123 4636 / vastaanotto– sähköpostitse joko sokos.hotels@sok.fi tai vaakuna.hameenlinna@sokoshotels.fi. Mainitse varatessa tunnus”Suomen Punainen Risti”.24


PROMOTSyyskauden promokoulutustarjontaSyksyllä on tarjolla runsaasti mahdollisuuksia saada koulutusta vapaaehtoistoiminnanorganisointiin ja ohjaamiseen. Jo nyt kannattaa miettiä, ketkä osastossa voisivat ollamahdollisia toiminnan järjestäjiä ja lähettää heidät koulutukseen.PROMOKOULUTUS 2013 / PROMOUTBILDNING 2013KEVÄT / VÅRENValtakunnalliset promopäivät kaikille promoille/Riksomfattande promodagar för alla promor 19.-20.1. RovaniemiYhteiset osat / Gemensamma moduler:Promo: yhteinen osa 9.-10.3. Varsinais-SuomiPromo: yhteinen osa 23.-24.3. HUPSisältöosat / Innehållsmoduler:Humanitaarisen oikeuden promo jatkuva kirjekurssiRinnepromo 12.1. Länsi-SuomiSospa/nuoriso/ensiapu/monikulttuurinen toiminta/terveys promot 2.-3.2. OuluEnsiapupromo 23.-24.3. Savo-KarjalaNuorisopromo 27.-28.4. HämeSYKSY 2013 / HÖSTEN 2013Yhteiset osat / Gemensamma moduler:Promo: yhteinen osa 5.-6.10. Kaakkois-SuomiPromo: yhteinen osa 12.-13.10. SatakuntaPromo: yhteinen osa 26.-27.10. LappiPromo: yhteinen osa 16.-17.11. HämePromo: yhteinen osa 16.-17.11. varalla Savo-KarjalaSisältöosat / Innehållsmoduler:Humanitaarisen oikeuden promo jatkuva kirjekurssiEnsiapupromo 26.-27.10. Varsinais-SuomiValmius, Sospa, terveys- ja hyvinvointi,nuoriso, monikulttuurisuus 30.11.-1.12. Nynäs (Kaakkois-Suomi)Paljasta aktiivinen promo!Onko osastossanne promo, joka on käynnistänytuutta, elvyttänyt hiipunutta tai kehittänytolemassa olevaa vapaaehtoistoimintaa?Tiedätkö promon, joka ohjaa, tukee ja kannustaavapaaehtoisia, vetää ryhmää, organisoiprojekteja ja toimii Punaisen Ristin lipunkantajana?Hän ansaitsee erityiskiitoksen toiminnastaan!Ilmianna hänet!RedNetin promosivuilla on linkki, johon voitehdä ehdotuksen 15.9. mennessä. Ehdotuksiasaa tehdä kuka tahansa. Promojen kehittämisryhmävalitsee ansioituneet promot.Kehittämisryhmään kuuluu kaikkien promosisältöosienjärjestämisestä vastaavien yksiköidenedustajat ja ryhmää koordinoi keskustoimistonvapaaehtois- ja nuorisoyksikkö.25


KOULUTUSTAYstävä- ja vapaaehtoistoiminnankurssitLa 13.4. ja su 14.4. klo 10−16. Ystävätoiminnan peruskurssi.Paikka: Myllypuron vanhus-tenkeskus,Myllymatkantie 4, 00920 Helsinki. Hinta: Kurssi onPunaisen Ristin jäsenille ilmainen, muille 20 euroa.Kouluttajat: Jens Gellin ja Inge Martonen. Lisätiedot:Senja Multala, senja.multala@hotmail.com. Järjestäjä:Itä-Helsingin osasto. JKe 17.4. klo 17.30−20, la 20.4. klo 9−15.30 ja ke24.4. klo 17.30−20. Ystävätoiminnan peruskurssi.Paikka: Asukastalo Maunulan Saunabaari, Metsäpurontie25, 00630 Helsinki. Hinta: Kurssi on PunaisenRistin jäsenille ilmainen, muille 20 euroa. Ilmoittautumisetja lisätiedot Leila Kinnarilta: leila.kinnari@pp.inet.fi tai 050 413 3230. Järjestäjä: Pohjois-Helsinginosasto.Ma 22.4., pe 26.4., ma 29.4. ja pe 3.5. klo17.30−20. Ystävä- ja vapaaehtoistoiminnan kurssi.Paikka: Kerhohuone, Kaarelantie 86, 00420 Helsinki.Kurssi on Punaisen Ristin jäsenille ilmainen,muille 20 euroa. Ensimmäisellä kerralla voi liittyä jäseneksi.Ilmoittautumiset 12.4. mennessä ja lisätiedot:Niina Ahonen, ns.ahonen@gmail.com tai puh.044 275 5294. Kouluttajat: Pia Palotie (sospa), NiinaAhonen ja Viljami Aarbakke. Järjestäjä: Pohjois-Helsingin osasto.to 19.9., pe 20.9. klo 17.30-20.30 ja la 21.9. klo10-16. Ystävätoiminnan peruskurssi. Paikka: Tapiola.Hinta: Kurssi on Punaisen Ristin jäsenille ilmainen,muille 20 euroa. Ilmoittautuminen 12.9. mennessä:Espoon vapaaehtoisvälitys vapaaehtoinen@spr-tapiola.org, puh. 09 466 858, päivystys ma jake klo 11-15 ja to klo 14-18 (muina aikoina voit jättäävastaajaan viestin.). Kouluttaja: Sari Vainikkala.Järjestäjä: Tapiolan osasto.Aktiv vänverksamhet inomHelsingfors svenska avdelningVänverksamheten inom Helsingfors svenska avdelninghade en aktiv februari-månad. Förutom detegentliga ”jobbet”, vänförmedlingen, var vi synligapå många håll.En Minimässa för frivilligverksamhet ordnades påArbis 13.2. i samarbete med olika aktörer som t.ex.Helsingfors Missionen, Svenska Socialservicen, Folkhälsanm.fl. Infomaterial delades ut, några nyamedlemmar värvades, Yle5 intervjuade och sändepå Alla Hjärtans Dag.Den 14.2. sände också Femmans nyheter en intervjumed en av våra RK-vänner och hennes mångårigaklient. Dessutom ställde vi upp med infotillfällepå Kampens LähiTapiola i väntjänstens och kaffetstecken.En ”happening”, SenioRöst, är på kommande föräldre i östra Helsingfors. Arrangörerna är i det storahela desamma som på Minimässan, därtill ännuMatteus församling, SPF och lokala aktörer. Meningenär att ordna information och underhållning förde äldre. Speciellt försöker vi leta reda på ensamma,som sällan kommer ut och följa dem till de olikatillfällena.Helsingfors svenska kommer att vara med tisdagen2.4. på Nordhuset i Nordsjö, med Märta Tikkanensom gäst samt allsång ledd av Klaus Pennanen. Vibjuder på kaffe med dopp och hoppas att så mångaRöda Kors-vänner som möjligt tittar in med sinaklienter. .Ett liknande tillfälle ordnades redan 5.3. och ett ärpå kommande 16.5. på Stoa med bl.a. musikprogramoch Folkhälsans balansbana.Det har varit givande, att utbyta idéer och erfarenheter,med kollegor från en bred social sektor.Kussit järjestetään OK-opintokeskuksentuella.FRK`s finlandssvenska Vänträff ordnas i år i Ekenäsveckoslutet 6.-7.4. Sen kommer ljuva maj ochvi börjar förbereda oss för vänverksamhetens sommarpaus.Vikarier måste skaffas för endel klienter,då deras regelbundna vänner firar hela sommarenpå landet.Vi tar gärna emot också tillfälliga frivilliga som kundege lite av sin tid under sommaren. Mer informationtorsdagar kl 16-18 tel. 045 8944740 eller helsingfors.vanformedling@gmail.com eller även på sommaren050 734 874.Birgitta (Bibi) Sandell26


hup.punainenristi.fiHELSINGIN JA UUDENMAAN PIIRIPiiritoimistoSalomonkatu 17 B, 5. krs, 00100 HelsinkiKoulutus- ja vapaaehtoistoiminnan tilatSalomonkatu 17 B, 4. krs, 00100 HelsinkiPuh. 020 701 2000,Asiakkaalle puhelu 0207-alkuiseen numeroon onoperaattorin määräämä hinta. Tällä hetkellä puheluhintaon kiinteästä verkosta 8,35 snt/puh + 7,02snt/min ja matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 17,17snt/min. Ulkomailta soitettaessa tavallinen ulkomaanpuheluhinta.(alv. 24 %)Sähköpostihup.neuvonta@punainenristi.fiea-koulutus.hup@punainenristi.fikerays.hup@punainenristi.fimuut sähköpostit: etunimi.sukunimi@punainenristi.fiValmiuspäivystysHätätilanteissa, piiritoimiston ollessa suljettuna,piirin valmiuspäivystäjän tavoittaa numerosta020 377 710.Johto ja hallinto• Kaukiainen Petri, toiminnanjohtaja Å 020 701 2363hallinto ja talous, piirin hallitus, sääntömääräiset kokoukset,piirin vastaanottokeskukset• Korhonen Tuula, tiedotussihteeri Å 020 701 2364Tässä ja nyt, piirin www-sivut, RedNet, huomionosoitukset,sääntömääräiset kokoukset, piirin hallituksensihteeri• Rissa Sirpa, hallintosihteeri Å 020 701 2374hallinto-, kiinteistö- ja palkka-asiatVapaaehtoistoiminnan tiimi• Bäckman Riitta, valmiustoiminnan koordinaattoriÅ 020 701 2358valmiustoiminnan koordinaatio, ensiapuryhmät, ensiapubussi,ensiapupäivystykset (var.)• Hakala Ari, järjestöpäällikkö Å 020 701 2359vapaaehtoistoiminnan tuki, osastokummitoiminta,osastofoorumijärjestelmä, järjestötoimintaan liittyväyritysyhteistyö• Heinonen Helena, järjestöavustaja Å 020 701 2360jäsen- ja luottamushenkilörekisterit, materiaalitoimitukset,videolainaus, jäsentarrat ja jäsenluettelot• Hollstein Jarmo, valmiuspäällikkö Å 020 701 2361vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinaatio, valmiusasiat,viranomaisyhteistyö, kotimaan apu• Jokiaho Emilia, koulutussuunnittelija Å 020 701 2373ohjelmakoulutus, osastojen kummitoiminta, promojakouluttajakoulutus• Juslin-Sandin Heidi, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori,keräyspäällikkö Å 020 701 2387osastojen kummitoiminta, keräystoiminta, sosiaalitoiminnankoordinaatio• Katavisto Nanna, järjestötoiminnan koordinaattoriÅ 020 701 2362osastojen kummitoiminta, keräykset, kampanjat jatapahtumat,• Koivisto Janni, ohjelma-avustaja Å 020 701 2386toimistopalvelut, ilmoittautumiset• Kukkamaa Vesa, monikulttuurisen toiminnan suunnittelijaÅ 020 701 2365monikulttuurisuustoiminnan tuki ja koulutus• Lempinen Markku, ea-päivystysvastaavaÅ 020 701 2367ensiapupäivystystilaukset ja -päivystysten koordinaatio• Miettinen Else, toimistosihteeri Å 020 701 2368toimistopalvelut, ilmoittautumiset, materiaalitilaukset,RedNet• Mustonen Outi, sosiaalitoiminnan suunnittelijaosastojen sosiaalitoiminnan tuki Å 020 701 2370• Negruti Doinita, monikulttuurisen toiminnan kehittäjäÅ 020 701 2371monikulttuurisen toiminnan tuki ja koulutus, läksykerhotoiminta• Oittinen Sari, omaishoitajien tukitoiminnan aluetyöntekijäÅ 020 701 2357omaishoitajien tukitoiminnan alueellinen koordinaatio,omaishoitajien ja vapaaehtoisten koulutus,omaishoitajien ryhmätoiminta• Vainiomäki Jemina, ryhmätoiminnan kehittäjäÅ 020 701 2388ystäväpiirikoulutukset, nuorten mielenterveyttä tukevaryhmätoiminta, nuorten hengailuillat• Wallenius Taru, nuorisotoiminnan suunnittelijaÅ 020 701 2369nuorisotoiminnan tuki, Reddie Kids -kerhot, humanitaariseenoikeuteen liittyvät asiatEnsiapukoulutuksen tiimi• Karvinen Päivi, kurssisihteeri Å 020 701 2377ensiavun yleisökurssit• Koskinen Pyry, myyntisihteeri Å 020 701 2355kannatusjäsenyydet, tuotemyyynti• Lepistö Leena, koulutussihteeri Å 020 701 2376ensiavun yrityskurssit• Sjöberg Mirja, ensiapukoulutuksen päällikköÅ 020 701 2378valtakunnallinen ensiapukoulutus, sopimusasiakkuudet,Terveyspiste-toiminta• Autonkuljettaja Mika Salin, ensiavun ja terveystiedonkouluttajat Jukka Antikainen, Virpi Höijer, AnttiJarho ja Pilvi Kyrönlahti27


Kaipaammelahjoitustasi!Kontti on Punaisen Ristin kierrätystavaratalo,joka ottaa vastaan hyväkuntoisiatavaralahjoituksia. Lahjoita Konttiintarpeettomat, mutta käyttökuntoisettavarasi. Samalla tuet avustustyötäSuomessa ja maailmalla.Maksutonhuonekalujennoutopalvelu(Helsinki-Vantaa alue)Puh. 040 588 0359Vie lahjoituksesikeräyslaatikoihin taiaukioloaikoina tavarataloon.Kontti-tavaratalo• Horsmakuja 1, TikkurilaAvoinna ma-pe 9-19, la 9-15Kontti-keräyslaatikot• Tehtaankatu 1, Helsinki• Munkkivuorenostoskeskus,Raumantie 1, HelsinkiLue lisää lahjoittamisesta:kontti.punainenristi.fi• Kielotien ostoskeskus,Horsmakuja 1, TikkurilaKONTTI, OIKEA AARREKAUPPA28

More magazines by this user
Similar magazines