käyttöturvallisuustiedote syrax™ 1. aineen tai valmisteen ja yhtiön ...

sealco.kummeli.fi

käyttöturvallisuustiedote syrax™ 1. aineen tai valmisteen ja yhtiön ...

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 2 / 4SYRAXPäiväys: 19.12.2007 Edellinen päiväys: -4.3 IhoRoiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä. Jos esiintyy ihoärsytystä, otettava yhteys lääkäriin.4.4 Roiskeet silmiinHuuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta. Otettava yhteys lääkäriin.4.5 NieleminenJuotava 1 tai 2 lasillista vettä. EI saa oksennuttaa. Yhteydenotto lääkäriin välittömästi.5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET5.1 Sopivat sammutusaineetKäytä ympäristöön sopivia sammutusmenetelmiä.5.3 Erityiset altistumisvaarat tulipalossaVetyä vapautuu tuotteen reagoidessa metallien kanssa. Räjähdysvaara.5.4 Erityiset suojaimet tulipaloa vartenKäytettävä paineilmalaitetta ja suojapukua.5.5 Muita ohjeitaTulelle altistuvia suljettuja astioita jäähdytetään vesisumulla.6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämisestäVarottava aineen joutumista iholle, silmiin ja vaatteisiin. Käytettävä sopivaa suojavarustusta. Katso kohdissa 7 ja8 lueteltuja suojatoimenpiteitä.6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestäTuotetta ei saa antaa päästä viemäreihin, vesistöihin tai maaperään.6.3 PuhdistusohjeetKerätään ja siirretään asianmukaisesti etiketöityihin astioihin. Puhdistuksen jälkeen voidaan pieniä määriähuuhtoa pois vedellä.7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI7.1 KäsittelyHuolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Varottava aineen joutumista iholle, silmiin ja vaatteisiin.7.2 VarastointiSäilytettävä alkuperäispakkauksessa. Säilytettävä tiiviisti suljettuna. Säilytettävä alle 40 °C lämpötilassa.Säilytettävä lasten ulottumattomissa.8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET8.1 Altistuksen raja-arvot8.1.1 HTP-arvot231-595-7 Kloorivetyliuos... %;suolahappo... %5 ppm (15 min) 7,6 mg/m 3 (15 min)8.2 Altistumisen ehkäiseminen8.2.1 Työperäisen altistuksen torjunta8.2.1.1 HengityksensuojausKäytettävä sopivaa hengityslaitetta, mikäli ilmastointi on riittämätön.8.2.1.2 KäsiensuojausKäytettävä suojakäsineitä. Käsinemateriaali: neopreeni, PVC. Sopivuudesta tietylle työpaikalle tulisi keskustellasuojakäsinevalmistajien kanssa.8.2.1.3 SilmiensuojausSilmiensuojaus: suojalasit tai kasvosuojain.

More magazines by this user
Similar magazines