Vanha sanasto - Moped

moped.fi

Vanha sanasto - Moped

assyrialaiset Assyrialaiset olivat Lähi-idän kansa, joiden valtakausi oli 1000-600eaa.barokkiBastiljin linnoitusbulgaaritBysantin valtakuntaCode NapoleondemokratiadynastiaBarokki oli vallitseva suuntaus 1600- ja 1700 –luvuilla Euroopassa. Seoli kuvataiteen, musiikin ja rakennustaiteen suuntaus, jolle olivatominaisia mahtipontisuus (komeus) ja koristeellisuus.Ranskan vallankumouksen lähtölaukaus tapahtui, kun väkijoukkovaltasi Bastiljin vankilalinnoituksen 1789.Bulgaarit vaelsivat Keski-Aasiasta Eurooppaan 300 -luvulla. Osaihmisistä asettui nykyisen Bulgarian valtion alueelle.Rooma jakautui Länsi- ja Itä-Rooman 300 -luvulla. Itä-Rooma säilyttiroomalaisen kulttuurin perintöä. Sen pääkaupungiksi tuliKonstantinopoli. Konstantinopoli sijoitettiin Byzantiomiin. Itä-Roomannimi muutettiin Bysantin valtakunnaksi vuonna 610. Turkkilaisetosmanit valtasivat Bysantin vuonna 1453.Napoleonin aikana Ranskassa koottu lakikokoelma, jonka jälkiä voilöytää nykyisestä Ranskan laista yhä.Sana tarkoittaa nykyisin kansanvaltaa. Antiikin Kreikassademokratialla tarkoitettiin kaupunkivaltiota, jonka asioista päättivät ns.vapaat miehet.Dynastia on suku, joka hallitsee ja käyttää valtaa.etruskitfasismifeodalismifoinikialaisetEtruskit olivat kansa, joka eli nykyisen Italian alueella 700 –luvulla eaa.Heillä oli omaleimainen kulttuuri rautakaudella. Etruskit kehittivät Länsi-Euroopan ensimmäisen kaupunkikulttuurin loistoonsa n. 700 eaa.Fasistisessa valtiossa on yksi johtaja, jota palvotaan. Tähän liittyyalaisten kontrollointi (valvonta) ja pyrkimys kansan yhtenäistämiseen.Erilaisia poliittisia ajatuksia ei suvaita fasistisessa valtiossa. ItaliassaBenito Mussolini loi fasistisen valtion 1930 -luvulla. Hitlerin Saksa olitunnetuin fasistinen diktatuuri, joka pyrki laajentamaan omaa aluettaanja määräysvaltaansa koko Euroopassa.Euroopassa oli keskiajalla järjestelmä, jossa keisarilla, kuninkaalla olivasalleja. Vasallit olivat valmiita kuninkaan palvelukseen. Tästä hesaivat palkkioksi maa-alueen, jota he hallitsivat itsenäisesti. Vasallejakutsuttiin lääninherroiksi, ruhtinaiksi, herttuoiksi jne. paikasta riippuen.Vasallit valvoivat herransa etuja ja keräsivät veroja talonpojilta. Maataviljelivät talonpojat. Talonpoika oli täysin riippuvainen isännästään eikäsaanut itse omistaa maata. Tuon ajan talonpoikaa nimitetään joskusmaaorjaksi. Feodalismin taustalla oli ajatus siitä, että kaikki maa kuuluukuninkaalle, joka voi jakaa maata kenelle haluaa. Kuninkaalla ei ollutvirkamiehiä hallintoa ja verojen keräämistä varten.Foinikialaiset perustivat Välimeren kauppavaltion 1000-500 eaa. Heitäkutsutaan purjehtijakansaksi. Foinikialaisten aakkoset olivat alkueurooppalaiselle kirjoitusjärjestelmälle.frankit Frankkien valtakunta oli suuri ja vaikutusvaltainen Euroopassa 500-800–luvuilla. Alun perin frankit olivat yksi germaanikansoista.


giljotiinigotiikkaLaite, jolla toteutettiin kuolemanrangaistus, on monen mielestäRanskan vallankumouksen huonojen puolien symboli (vertauskuva).Giljotiinin terä katkaisi tuomitun kaulan.Kirkkorakennustaide, joka suosi korkeita pylväitä ja holvikattoja, olivallalla Euroopassa, etenkin Ranskassa ja Saksassa 1200-1500 -luvuilla. Kirkot olivat myös suuria. Goottilaisissa kirkoissa on erityinentunnelma, mikä johtuu korkeudesta ja niiden suuresta koosta.Habsburgit Saksalainen suku hallitsi Itävaltaa vuodesta 1273 vuoteen 1918.Habsburgien kuuluisin hallitsija oli keisari Kaarle V 1500 –luvulla. Silloinhäntä kutsuttiin pyhäksi saksalais-roomalaiseksi keisariksi.hedelmällinenpuolikuuhelleeninenMaanviljely alkoi hedelmällisen puolikuun alueella noin 8000 eKr. Voitpiirtää kartalle puolikuun muotoisen alueen jos teet kaaren nykyisestäBeirutista Irakin halki Persianlahdelle.Helleeninen tarkoittaa Kreikan kulttuurista peräisi olevaa.herttuakuntahierarkiaholocausthumanismihunnitikoniimperialismiInkavaltioinkvisitioKuningas tai keisari saattoi antaa herttualle/ruhtinaalle alueen, jota hänhallitsi itsenäisesti.Hierarkialla tarkoitetaan arvojärjestystä.Saksalaiset natsit suorittivat toisen maailmansodan aikana juutalaistenkansanmurhan, joka oli Hitlerin mielestä juutalaiskysymyksenlopullinen ratkaisu. Kuusi miljoonaa juutalaista murhattiin tai kuolisairauksiin, raskaaseen työhön tai nälkään.Ihmistä ja hänen ylemmyyttään arvostava aatesuunta, joka syntyi alunperin antiikin Kreikassa. Renessanssiaikana antiikin ihanteet herätettiineloon ja kreikkalainen sanonta Ihminen on kaiken mitta kuvasirenessanssiajan tieteitä ja taiteita. Humanismin ”sukulaisia” filosofiansuuntina ovat 1600 –luvun empirismi ja 1700 –luvun valistus. 1900-luvun alkupuoliskon suurimmaksi humanistiksi nousi Bertrand Russell.Hunnit olivat paimentolaiskansa, joka vaelsi Keski-Aasiasta 300 –luvunlopulla Itä-Eurooppaan. Hunnien valtakunta hajosi, kun johtaja Attilakuoli vuonna 453.Ortodoksisen kirkon pyhää kuvaa kutsutaan ikoniksi. Pyhimyksen kuvaon tärkeä, kun ortodoksi rukoilee.Imperialismi tarkoittaa valloitusta. Imperialismiin liittyy jonkun valtion taikansan käsitys omasta ylivertaisuudestaan verrattuna muihin valtioihin,kansoihin ja niiden kulttuureihin. Tämän ylivertaisuuden vuoksiimperialistinen valtio voi valloittaa ja alistaa toisen. Eurooppalaisetsiirtomaavallat harjoittivat imperialismia siirtomaissaan.Inkojen kulttuuri kukoisti 1400 –luvulla Etelä-Amerikan länsirannikolla jaAndien vuoristossa. Espanjalaiset valloittivat Inkavaltion 1535 ja kokokulttuuri rappeutui nopeasti.Katolinen kirkko perusti keskiajalla tuomioistuimen, joka rankaisiharhaoppisia. Inkvisitio oli usein mielivaltaista ja julmaa.


islamitägootitArabian niemimaalla 600 –luvulla syntynyt uskonto, joka perustuuprofeetta Muhammedin saamiin jumalallisiin ilmestyksiin. Islam levisiarabien valloitusten aikana nopeasti Lähi-itään ja Pohjois-Afrikkaan.Itägootit valtasivat nykyisen Italian alueen 490 –luvulla.Itä-Intian kauppakomppaniaAlankomailla, Englannilla ja Ranskalla oli 1500 -luvullakauppakomppanioita, joka huolehti ulkomaankaupasta. Itä-Intiankauppakomppania vastasi Itä-Aasian kanssa käydystä kaupasta.jakobiinitjanitsaaritjesuiittakaanikalifikalvinismikansallisuusaatekansallisvaltioRanskan vallankumouksen aikana toimi ryhmä, joka harjoitti tuon ajanterrorismia. Keinot olivat usein julmia. Heitä kutsuttiin jakobiineiksi.Janitsaarit olivat Osmanien valtakunnan sotilaita. Heidät oli otettuorjiksi Baltian alueen kristityistä kansoista, kun osmanit olivatvalloittaneet alueen. Janitsaarit kääntyivät myöhemmin islamin uskoon.Ajan kuluessa heistä tuli hyvin merkittävä yhteiskuntaluokka.Ignatius Loyola perusti 1534 jesuiittain veljeskunnan. Katoliset jesuiitatasettuivat luostareihin ja perustivat myöhemmin lähetysasemiaespanjalaisten valtaamille alueille mm. Etelä-Amerikkaan.Mongolien nimitys hallitsijalle oli kaani.Muslimien johtajat profeetta Muhammedin jälkeen käyttivät itsestäännimitystä kalifi. Heidän hallitsemaansa aluetta nimitettiin vastaavastikalifikunnaksi.Johannes Calvin osallistui Martin Lutherin tavoin uskonpuhdistukseen1500 -luvulla. Kalvinismi on protestanttisuuden haara, joka korosta sitä,että Jumalan armo ei riipu ihmisen teoista.Kansallisuusaate eli nationalismi vaatii, että samaan kieliryhmään jakansallisuuteen kuuluvilla ihmisillä on oma valtio ja valtiolla omatkansalliset symbolit, kuten lippu, vaakuna jne. Kansallisuusaate korostimyös kansakunnan historiaa arvokkaana asiana. Historiasta etsittiinkansalle sankareita ja vertauskuvia. Katso sana nationalismi.Jos valtion kaikilla asukkailla on yhteinen kieli ja he kuuluvat samaankansaan, on kyseessä puhdas kansallisvaltio. Useimmiten valtioissa onvirallinen kieli ja vähemmistökieliä sen rinnalla. Valtioiden rajojen sisälläasuu lähes aina useita eri kansallisuuksia.Karthago Foinikialaiset perustivat Karthagon kaupungin Pohjois-Afrikkaan 814eaa. Karthagosta tuli tärkeä valloituskohde, kun Roomanmaailmanvaltaa rakennettiin.katedraalikatolinenKatedraali on kirkko, jossa on piispan istuin.Katolinen kirkko muotoutui Länsi-Euroopan kristittyjen yhteisöksikeskiajalla. Nykyisin katolilaisuus on yksi kristinuskon pääsuuntaus.Sekä keskiajalla että nykyään katolisen kirkon johtaja on paavi.


kaupunkivaltiokeskiaikakirkonkirouskolonialismikonkistadoritkonsulikristinuskokulttuurikylmä sotalatinaliberalismiMonet kaupungit ovat olleet itsenäisiä valtioita, joilla on olut hallinto jausein myös armeija.Keskiaika seuraa historiassa antiikin aikaa. Varhaiskeskiaika alkoisilloin, kun Rooman valtakunta tuhoutui (vuonna 476). Keskiaika päättyiviimeistään löytöretkien aikaan 1500 -luvun alkaessa. Kaikkienhistorian aikakausien rajat ovat liukuvia.Jollekin henkilölle annettiin kielto osallistua mihinkään kirkolliseentoimitukseen ja hänet erotettiin kirkosta. Paavit uhkasivat silloin tällöinkuninkaita kirkonkirouksella. He pelkäsivät, että kuninkaan valtakasvaisi suuremmaksi kuin kirkon valta. Tätä tapahtui keskiajalla.Kolonialismi liittyy siirtomaiden hankkimiseen ja asuttamiseen.Siirtomaihin muutti ihmisiä emämaista asumaan pysyvästi. e perustivatsiirtomaahan hallinnon ja käyttivät siirtomaata taloudellisesti emämaanhyödyksi.Konkistadorit olivat espanjalaisia, jotka tekivät valloitusretkiä Etelä-Amerikkaan.Alun perin Roomassa käytettiin konsuli -nimitystä korkeasta virasta.Nykyään konsuli on arvonimi.Kristinusko syntyi nykyisen Palestiinan niemimaalla ajanlaskunensimmäisellä vuosisadalla. Kristinuskon perusta on evankeliumeissa,jotka kertovat Jeesuksen toiminnasta. Alkukristityt levittivät kristinuskonsanomaa eri puolille Rooman valtakuntaa. Keskiajalla kristinuskojakaantui katoliseen ja ortodoksiseen kirkkoon. Protestanttisuus syntyi1500 -luvun uskonpuhdistuksen seurauksena.Kulttuuriin kuuluvat jonkun yhteisön yhteiset arvot, uskomukset,perinteet ja tavat sekä laajemmin ihmisen toiminta suhteessa niihin, työja sen tulokset, tieteet ja taiteet.Toisen maailmansodan jälkeen maailmassa oli kaksi vahvaaryhmittymää. Toinen oli Neuvostoliiton johtama sosialististen valtioidenliittouma ja toinen USA ja sen liittolaiset. Neuvostoliiton ja USAn välillävallitsi aatteellinen, poliittinen ja taloudellinen kilpailu maailmanjohtajuudesta. Tätä kilpailuasetelmaa kutsutaan kylmän sodankaudeksi maailmanpolitiikassa. Se alkoi miltei heti toisenmaailmansodan jälkeen, kun Saksa jaettiin voittajienmiehitysvyöhykkeisiin. Kylmä sota jatkui 1980 -luvulle asti.Roomalaiset puhuivat ja kirjoittivat latinaksi. Latina on italian, espanjanja ranskan kielien perusta.Filosofi John Locke (1632-1704) esitti jo 1600 –luvulla ajatuksia yksilönvapaudesta ja oikeuksista. Kaupan ja markkinoiden vapautta kannattiliberalisti Adam Smith (1723-1790) 1700 –luvulla. !800 –luvunEuroopassa etenkin lehtimiehet olivat liberalismin kannattajia. Hevaativat yksilölle oikeutta ajatella ja ilmaista vapaasti omamielipiteensä. Liberalismi tarkoittaa sekä taloudellista että henkistävapauden ajatusta.


liittoutuneetluterilaisuusToisessa maailmansodassa Iso-Britannia, Ranska, Yhdysvallat jaJapani muodostivat liittoutuman, joka taisteli Saksaa ja muitaakselivaltoja vastaan.Martti Luther (1483-1546) oli saksalainen teologi, joka vaatiuskonpuhdistusta. Lutherin keskeinen ajatus oli, että ihminen pelastuuJumalan armosta, ei tekojensa kautta. Hän arvosteli katolista kirkkoasiitä, että se on unohtanut uskonnon perusasian ja halunnut maallistavaltaa. Lutherin ajatusten pohjalta syntyi luterilaisuus, joka on yksiprotestanttisuuden suuntaus.länsigootit Länsigootit olivat germaaninen kansa, joka hyökkäsi Roomaan 300 -luvun lopulla. Länsigootit perustivat Espanjan kuningaskunnan, jonkaarabit valtasivat 711.läänityslaitoslöytöretketmaaorjuusFeodalistista järjestelmää kutsutaan myös läänityslaitokseksi.Osmanien valtakunta laajeni 1400 -luvulla itään alueille, mistäkauppareitin Aasiaan kulkivat. Osmanit alkoivat kerätäkauppakaravaaneilta tullimaksuja. Samaan aikaan uudet keksinnöt,esimerkiksi kompassi, ja parantunut laivanrakennustaito mahdollistivatpitkät purjehdukset. Eurooppalaiset alkoivat etsiä meritietä itään.Kolumbus teki löytöretken 1492 nykyiseen Amerikkaan. Viimeistääntämän retken jälkeen Euroopassa syntyi halu rikastua ja löytää uusiakauppatavaroita. Espanjalaiset ja portugalilaiset olivat ensimmäisiälöytöretkeilijöitä. Löytöretket johtivat valloitusretkiin ja myöhemminsiirtomaapolitiikkaan ja imperialistiseen kilpailuun.Feodalistisessa järjestelmässä maata viljelevä talonpoika oli sidottumaatilaan koko elinajakseen. Hän ei saanut muuttaa ilman isäntänsälupaa. Talonpoika ei itse omistanut maata.Makedonian valtakuntaMakedonia oli Pohjois-Kreikan valtakunta, jota hallitsi ensin Filippostoinen 300 -luvulla (eaa). Hänen poikansa Aleksanteri Suuri valloittiKreikan, Anatolian ja vielä vuonna 331 eaa. koko Persian. Tämänjälkeen kreikkalaisten hallussa olivat alueet Länsi-Kreikasta nykyiseenPakistaniin saakka. Kaupungit kehittyivät voimakkaasti. Niillä oli omatlakinsa, itsehallintonsa ja puolustusmuurinsa ja ne ansaitsivat elantonsamaataloudesta. Tätä aikakautta kutsutaan helleeniseksi ajaksi.MantšutMarshall -apuMesopotamiaMantšut tulivat koillisesta ja valloittivat Kiina 1600 -luvun puolivälissä.Heidän perustamansa Qing -dynastia hallitsi Kiinaa 1900 -luvun alkuun.Yhdysvallat antoi toisen maailmansodan jälkeen taloudellista tukeaLänsi-Euroopan maille viiden vuoden ajan. Nimi tulee kenraali GeorgeMarshallin mukaan, jonka ajatus taloudellinen apu oli.Nimi Mesopotamia tarkoittaa maata kahden joen välissä. Mesopotamiasijaitsi Eufrat ja Tigris -jokien välissä nykyisen Irakin alueella. Alueellakasvit kasvoivat hyvin ja maanviljelys kehittyi. Maanviljelyksen myötäsyntyivät ensimmäiset kaupunkikulttuurit noin 4000 eaa.Sumerilaistenkulttuuri Mesopotamiassa oli ensimmäinen korkeakulttuurinoin 3400-2000 eaa.


Ming -dynastiamogulitMonarkiamongolitmoskeijamuslimimusta surmamytologiamyyttinationalisminatsitMing -suku hallitsi Kiinaa 1300 –luvulta siihen asti, kun mantšutsaapuivat 1644.Mogulit hallitsivat suurta osaa nykyisestä Intiasta 1500-1700. Mogulitolivat muslimeja. Heidän hallitusaikanaan rakennustaide kukoisti.Monarkiassa valta periytyy hallitsijan jälkeläisille.Mongolit olivat paimentolaiskansa Keski-Aasiassa. 1200 -luvulla healoittivat valtavan laajentumisen kauas länteen, Eurooppaan ja Lähiitäänsekä nykyisen Kiinan alueille. Laajentumista johti Temujin, jostamyöhemmin tuli Tsingis kaani. Mongolien valtakunta Kultainen Ordaperustettiin v. 1241 ja sen pääkaupungiksi tehtiin Sarai Volganalajuoksulla. Mongolien valtakunta hajosi 1300 -luvulla.Moskeija on muslimien rukoushuone. Moskeijan torneja kutsutaanminareeteiksi. Sieltä kuuluu rukouskutsu.Muslimiksi nimitetään islamin uskontoa tunnustavaa henkilöä.Euroopassa ja Aasiassa raivosi 1300 -luvulla tuhoisa tarttuva tauti,paiserutto, joka surmasi 25 miljoonaa ihmistä. Rutto kulkeutuiEurooppaan meritietä rottien mukana.Mytologia on jumalista ja erilaisista sankareista kertova tarujen(fiktiivisten kertomusten) kokoelma, joka selittää maailman syntymistä,erilaisia luonnonilmiöitä (esimerkiksi ukkosta) ja tietyn kansankäyttäytymistä.Myytti on yksittäinen taru, jolla ihminen on selittänyt maailmaa taierilaisia ilmiöitä. Myytteihin liittyy usein jumalallisia hahmoja. Myyttienavulla voimme ymmärtää, miten ihmiset ovat ennen ajatelleet. Antiikinmytologiassa on useita myyttejä, joiden kysymykset pohtivatihmiselämää ja ihmisten välisiä suhteita. Niitä voi pohtia yhä.Nationalismi tarkoittaa kansallisuusaatetta. Nationalismin aate syntyisamaan aikaan, kun Eurooppaan syntyi kansallisuuteen perustuviavaltioita. Nationalistit ajattelivat, että ihmiset jakautuvat kansoihin, jollaon yhteinen kieli ja yhteiset tavat toimia, kulttuuri. Nämä kansatmuodostavat kansallisvaltioita, joille 1800 –luvulla usein etsittiinhistoriaa ja kansallistuntoa lippujen, vaakunoiden, kansallislaulujen jakirjallisuuden avulla.Saksan kansallissosialistisen puolueen jäseniä nimitettiin natseiksi.Kansallissosialistinen puolue ja Adolf Hitler hallitsivat Saksaa 1933-1945. Natsi nimitys tulee sanasta nationalsozialismus, joka on suomeksikansallissosialismi.neoliittinen vallankumousNeoliittinen vallankumous tarkoittaa siirtymistä keräilytaloudestamaanviljelykseen. Maanviljelykseen siirtyminen alkoi noin 10 000vuotta sitten ja se tapahtui eri puolilla maailmaa tuhansien vuosienkuluessa. Nykyisessä Lähi-idässä siirtyminen maanviljelyyn alkoi noin7000 eaa. Ihmisten määrä oli lisääntynyt ja tarve ruuan tuottamiseen oliolemassa. Lähi-idässä oli hyviä alueita kasvien kasvattamiselle.


Kotieläinten pitäminen ja karjanhoito syntyi viljanviljelyn rinnalla.Kotieläimistä saatiin lannoitetta. Maanviljelyn syntyminen mahdollistityönjaon ja hierarkisen yhteisön syntymisen. Maanviljelyn myötäkehittyivät ensimmäiset kaupunkikulttuurit.nomaditNubianuolenpääkirjoitusNomadit ovat paimentolaisia, jotka muuttavat paikasta toiseen ravinnonja veden perässä karjansa kanssa.Nubia sijaitsi nykyisen Sudanin alueella. Nubiassa oli korkeakulttuurisamaan aikaan kuin muinaisessa Egyptissä.Mesopotamiassa sumerilaisilla oli kirjoitusjärjestelmä, jonka merkitmuistuttivat nuolia 3000 eaa lähtien.omaijadit Omaijadit olivat arabeja, jotka hallitsivat islamilaista maailmaa 660-750.Abbasidit kukistivat heidän valtansa.ortodoksisuusosmanitpaavipapyryspatriarkkapatriisitPersian valtakuntapiispaplebeijitItä-Roomassa omaksuttiin kristinuskon suunta, jota kutsuttiinortodoksisuudeksi. Slaavit ja venäläiset omaksuivat ortodoksiuudenmyöhemmin.Osmanit olivat turkkilaisia, jotka valloittivat Bysantin 1453. Osmanienvaltakunta ulottui Lähi-idästä Kaakkois-Eurooppaan 1280-1923.Osmanit olivat muslimeja.Paavi on katolisen kirkon johtaja, jonka istuin on Vatikaanissa.Egyptiläiset valmistivat paperia Papyrys –kaislasta.Patriarkat olivat varhaisessa kirkossa johtajia. Heidän alaisinaan olivatpiispat.Patriisit olivat muinaisessa Roomassa ylimystöä, Rooman alkuperäisensenaatin jäsenten jälkeläisiä.Persian valtakunta hallitsi Lähi-idän aluetta noin 550-330 eaa.Aleksanteri Suuri valloitti Persian 330 eaa.Piispa on pappien ja muiden seurakuntalaisten johtaja.Plebeijit olivat Rooman alaluokkaa, mutta he eivät olleet orjia.PLO PLO on lyhenne Palestiinan vapautusjärjestöstä, joka perustettiin 1964.Nykyään PLO on puolue, joka ajaa itsenäistä Palestiinan valtiota.pronssikausi Pronssikausi sijoittuu Euroopassa ja Aasiassa vuosituhansien 4000-1200 eaa välille. Joissakin Euroopan osissa se jatkui myöhemmin.Työkaluja ja aseita valmistettiin pronssista, joka on kuparin, tinan jaarseenin seos.protestanttisuusProtestanttisuudeksi nimitetään kristinuskon suuntausta, joka erkanikatolisesta kirkosta uskonpuhdistuksen aikana uuden ajan alussa. Nimitulee Pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan ruhtinaidenprotestista, jonka he esittivät 1529. He vaativat itselleen oikeuttapäättää uskonnosta omalla alueellaan.Pyhä saksalais-roomalainen keisarikunta


Hallitsija Otto I julisti itsensä Länsi-Rooman keisareiden seuraajaksi jakristinuskon suojelijaksi. Hän perusti Pyhän saksalais-roomalaisenkeisarikunnan 962. Keisarikunta oli aluksi yhtenäinen, mutta se hajosimyöhemmin eri ruhtinaskuntien yhteiseksi liitoksi. Lopullisestikeisarikunta lakkautettiin Napoleonin aikana 1806.Qing Mantšujen Qing –dynastia hallitsi Kiinaa 1644-1911.Ranskan vallankumousRanskan suuren vallankumouksen taustalla oli pitkään jatkunuttyytymättömyys. Ranska oli käynyt useita sotia ja kuninkaat olivat olleetheikkoja toinen toisensa jälkeen. Kuninkaiden hovien ja virkamiestenmenot olivat kasvaneet koko ajan. Ihmisen oikeudet ja olivatriippuvaisia siitä, mihin säätyyn hän kuului. Papisto ja aatelistomuodostivat ensimmäisen ja toisen säädyn, he eivät maksaneet veroja.Muut kuuluivat kolmanteen säätyyn, joka maksoi yksinään verot.Kansa oli tyytymätöntä ja lähti kaduille osoittamaan mieltään.Kuningas Ludvig XVI kutsui 1789 koolle kaikki säädyt neuvottelemaanlevottomuuksista ja valtion raha-asioista. Kolmas sääty marssikokouksesta ulos ja perusti uuden Ranskan kansalliskokouksen.Aateliston ylivalta kumottiin ja tehtiin paljon muita uudistuksia.Naapurimaat käyttivät Ranskan sisäistä sekasortoa hyväkseen jaRanska ajautui ns. vallankumoussotiin 1792. Sota kiristi sisäistätilannetta ja sekasorto ja väkivalta lisääntyivät. Aatelisia teloitettiin.Kuninkaan palatsi vallattiin ja kuningas mestattiin 1793. Ranskajulistautui tasavallaksi. Jakobiinit ottivat lyhyeksi aikaa johdon käsiinsäRobespierren johdolla. Heidän kaudellaan 1793-1794 vallitsi terrori jahirmuvalta, joka tuhosi heidät itsensäkin.Sekasorron kausi päättyi 1799, kun Napoleon Bonaparte kaappasivallan ja palautti järjestyksen.rautaesirippurautakausirenessanssiristiretketToisen maailmansodan jälkeen Eurooppa jakautui kahteen leiriin.Neuvostoliitto ja sen liittolaismaat muodostivat sosialistisen leirin,Britannia, Ranska, läntinen osa Saksaa ja niiden liittolaiset toisen leirin.Rautaesiripuksi kutsuttiin jakoa, joka vallitsi näiden kahden leirin välillä.Raudan valaminen alkoi Anatolian niemimaalla noin 1300 eaa. Taitolevisi Lähi-itään, Eurooppaan ja Aasiaan myöhemmin ja vähitellen.Rautakausi seurasi pronssikautta ja alkoi eri puolilla maailmaa eriaikoina.Renessanssin (jälleensyntyminen) alkoi Italiasta 1300 -luvulta.Maalaustaiteessa, kirjallisuudessa ja rakennustaiteessa korostettiinantiikin ihanteita ja uskonnollisia aiheita. Humanismi, ihmisen jaihmisyyden arvostaminen, liittyi renessanssin filosofiaanEurooppalaiset tekivät ristiretkiä Lähi-itään 1000 -1200 -luvuilla.Ristiretkien taustalla oli ajatus pyhän Jerusalemin vapauttamisestamuslimien vallasta, mutta myös paljon seikkailunhalua ja toiveitarikastumisesta.


itariritarikuntaromantiikkaSeitsenvuotinen sotaseldzukitsenaattisiirtokuntasilkkitieslaavitsosialismiRitari oli alun perin ratsumies, joka teki lupauksen herralleen. Ritarintehtävät määriteltiin ns. ritarisäännössä. Ritarin velvollisuutena olitaistella rohkeasti, palvella omaa isäntäänsä kuuliaisesti ja suojellakirkkoa.Ristiretkien myötä perustettiin hengellisiä ritarikuntia. Ritarikuntientarkoituksena oli alun perin sairaiden ja pyhiinvaeltajien suojeleminen jamyöhemmin taisteleminen kristinuskon puolesta ja sen levittäminen.Yksi kuuluisimmista ritarikunnista oli Temppeliherrain ritarikunta, jostatuli hyvin vaikutusvaltainen. Useat ritarikunnat ovat olemassa vielänykyäänkin.Romantiikan aika oli aatesuuntaus Euroopassa 1700 –luvun lopulta1800 –luvun puoliväliin. Romantiikka korosti kauneusihanteita ja arvostitunteita.Euroopassa käytiin sotaa 1756 -1763. Toisella puolella olivat Ranska,Itävalta, Ruotsi ja Venäjä ja toisella puolella Iso-Britannia, Preussi jaHannover. Sota laajeni Ranskan ja Britannian välillä myös Amerikkaan,missä ne kävivät suurta siirtomaasotaa.Selzdukit olivat turkkilainen dynastia. He valloittivat suuren osan Lähiidästä1037-1080.Senaatti oli antiikin Roomassa senaattoreiden muodostama kokous,joka antoi neuvoja virkamiehille. Senaattorin virka oli elinikäinen.Eurooppalaiset alkoivat löytöretkien jälkeen muuttaa muihin maanosiinasumaan. He perustivat niihin siirtokuntia, jotka olivat emämaanalaisuudessa.Kauppareittiä, joka kulki Euroopasta Aasian läpi Kiinaan, kutsuttiinsilkkitieksi.Slaaveja ovat alkuperältään nykyiset puolalaiset, venäläiset,valkovenäläiset, ukrainalaiset, tsekit, slovakit, sloveenit, kroaatit jaserbit. He puhuvat slaavilaisia kieliä.Sosialismin aate syntyi teollistumisen aikana 1800 -luvun Euroopassa.Tehdastyötä tekevien ihmisten asema oli huono. He tekivät pitkäätyöpäivää ahtaissa ja likaisissa olosuhteissa. Palkat olivat pienet jasosiaaliset olot, kuten asunnot, koulutus, terveydenhuolto olivat huonot.Karl Marxin (1818-1883) mukaan työväenluokan huono asema johtuikapitalistisesta yhteiskuntajärjestelmästä. Hänen mielestään työläistentuli liittyä yhteen ja taistella asemansa parantamiseksi. Tavoitteena pitiolla sosialistinen järjestelmä. Sosialistisessa järjestelmässätuotantovälineet (tehtaat, koneet jne.) omistaa yhteiskunta, ei kukaanyksityinen henkilö tai suku. Sosialistista järjestelmää seurasi Marxinmukaan kommunistinen järjestelmä, jossa kaikki tavarat ja palvelutjaettaisiin ihmisille heidän tarpeidensa mukaan


sumerilaisetsuuri siirtomaasotasuurvallatsäätytasavaltateollistuminenterrorismiTroijan sotatsaarityranniuskonpuhdistusuusi aikaSumerit asuivat Mesopotamian alueella noin 3400 – 2000 eaa. Heilläoli oma kirjoitusjärjestelmä ja heidän kulttuurinsa oli ensimmäinenkorkeakulttuuri maailmassa.Ranska ja so-Britannia kävivät suuren siirtomaasodan Pohjois-Amerikassa 1754 -1763. Sodan voitti Iso-Britannia ja Ranska luovuttisille kaikki alueen Pohjois-Amerikassa.Suurvalta -nimeä alettiin käyttää USAsta ja Neuvostoliitosta toisenmaailmansodan jälkeen, kun ne kehittelivät itselleen ydinaseita.Säädyt syntyivät, kun valtaa alettiin jakaa yhdeltä hallitsijalta muille.Säätyjako perustui tapaan ajatella, että jokaisella ihmisellä oli ennaltamäärätty paikkansa eikä hän voinut sitä muuttaa. Sääty periytyi. Aatelioli ylin sääty, koska sillä oli suora yhteys kuninkaaseen, jolta se olisaanut verovapauden. Kuningas tarvitsi aatelia, jos maa joutui sotaan.Kirkolla oli suuri vaikutusvalta keskiajalla ja uuden ajan alussa. Papistooli silloin tärkeä sääty. Kun kauppa ja elinkeinot muuttuivat ja kehittyivättuli porvaristosta merkittävä sääty.Tasavallan juuret ovat muinaisessa Roomassa. Tasavallassa onvaaleilla valittu kansanedustuslaitos, joka käyttää ylintä valtaa. Myöstasavallan päämies valitaan useimmiten vaaleilla.Teollinen vallankumous, teollistumisen kausi, alkoi 1700 -luvulta IsostaBritanniasta. Uudet keksinnöt, koneet ja höyryvoiman käyttö tekivätmahdolliseksi tuotteiden valmistamisen koneiden avulla tehtaissa.Tehdastuotanto kehittyi nopeasti ja levisi kaikkialle Eurooppaan jaPohjois-Amerikkaan.Terrorismin kohde valitaan usein sattumanvaraisesti ja se voi kohdistuahenkilöihin, joilla ei ole mitään tekemistä terrorismin tarkoitusperienkanssa. Terroriteon avulla yritetään ajaa jotakin poliittista tarkoitusta.Esimerkki terroriteosta on lentokonekaappaus, jolla yritetään saadamedian huomio kaappaajien edustamaan asiaan. Terrorisminyhteydessä on puhuttu myös ns. valtioterrorismista, joka tarkoittaa sitä,että toinen valtio uhkaa toista valtiota tai aloittaa yksipuolisen sodantätä vastaan ja kohdistaa iskunsa myös siviilikohteisiinKreikkalainen taru kertoo sodasta, jota Kreikka ja Troija kävivätkeskenään.Venäjän keisareita nimitettiin tsaareiksi.Tyrannit olivat antiikin Kreikassa niitä, jotka kaappasivat vallanitselleen. Nykykielessä tyranni merkitsee sellaista hallitsijaa, jokasortaa kansaa ja käyttää mielivaltaisia keinoja.1500 -luvulla katoliseen kirkkoon ja sen vallankäyttöön kohdistuikritiikkiä monelta taholta. Uskonpuhdistajat vaativat kirkkoa luopumaanmaallisesta vallasta ja keskittymään uskonnolliseen tehtäväänsä.Uusi aika alkoi keskiajan jälkeen 1500 -luvulla ja jatkui 1800 –luvulle.Uuden ajan alkamisen tunnusmerkkejä olivat renessanssin jahumanismin nousu ja niitä seuranneet muutokset tavassa ajatella,


löytöretket ja uusi maailmankuva sekä uskonpuhdistus ja kirkonaseman muuttuminen.valistusvallankaappausVersaillesin rauhaValistuksen aika oli Euroopassa 1700 -luvulla. Valistusfilosofia korostijärjen merkitystä, tieteellistä ajattelua ja tutkimusta. Valistus arvioikriittisesti uskontoa ja sen maailmankuvaa. Luonnontieteidenkehittyminen tapahtui samaan aikaan valistusfilosofian nousun kanssa.Ranskalainen Rousseau oli kiihkeä valistusfilosofi. Ranskanulkopuolella valistusfilosofia oli maltillisempaa.Vallankaappauksessa uudet hallitsijat ottavat vallan useimminsotilaallisesti entisiltä hallitsijoilta.Ensimmäisen maailmansodan päättyessä tehtiin rauhansopimusVersaillesissa 1919. Saksasta tehtiin yksin syyllinen sotaan ja Saksallemäärättiin ankarat rauhanehdot. Saksa joutui luovuttamaan alueita jamaksamaan suuria korvauksia muille valtioille. Myöhemmin Hitlerpuhui Versaillesin häpeärauhasta ja halusi sillä nostaa saksalaistentunteita, että he olisivat valmiit uuteen sotaan.

More magazines by this user
Similar magazines