Vuosikertomus 2011 - Zimbabwen Aids-Orvot ry

zim.orvot.org

Vuosikertomus 2011 - Zimbabwen Aids-Orvot ry

YHTEISTYÖKUMPPANIDZIKWA TRUST FUNDDzikwan muiden kulujen suhteellinenkasvu vuonna 2011 selittyy lähinnä toimintakeskuksenylläpitokuluilla ja poistoilla.Dzikwa Trust Fundin varojen käyttö varsinaiseen toimintaanEuroa300000250000200000150000Dzikwan varojen käyttö toimintaan1000005000002005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Koulunkäynnin ja hyvinvoinnin tukitoiminnan kulutMuut kulutDzikwan varojen käyttö lasten toimintakeskuksen rakennushankkeeseen:Dzikwan toimintakeskuksen rakennnuskulut,yhteensä €275 647Euroa1800001600001400001200001000008000060000400002000002006 2007 2008 2009 2010 2011Rakentamiseen käytetyt varatDzikwan toiminnan keskimääräiset kokonaiskulut per lapsi ja varsinaisentukitoiminnan kulut keskimäärin per lapsi:Keskimääräisten kulujen kehitykseenon vaikuttanut eniten kaksi seikkaa:• Lasten määrä kasvoi rajusti vuonna2006 ja tällöin kustannukset lastakohti alenivat selvästi.• Tämän jälkeen kehitykseen oneniten vaikuttanut lasten ikäjakauma,joka on vuosien mittaan muuttunutselvästi. Tukiohjelma oli ensin alaastepainotteinen,mutta vuosien mittaanyläasteilla, lukiossa ja jatkokoulutuksessaolevien määrä on kasvanutja näiden ryhmien koulunkäynninkulut ovat korkeammat kuin ala-asteilla.Euroa80070060050040030020010005Dzikwan kulut / lapsi keskimäärin2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Kokonaiskulut / lapsi Koulunkäynnin & hyvinvoinin tuki / lapsi

More magazines by this user
Similar magazines