Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistys mukana ...

vvy.fi

Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistys mukana ...

Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 7/2013Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalladot vvy@vvy.fiVesilaitosyhdistyksen uutisiaVesilaitosyhdistys mukana KuntamarkkinoillaKuntamarkkinat järjestetään keskiviikkona ja torstaina 11. - 12.9.2013. Sisäänpääsy ja tapahtuman tilaisuudetovat maksuttomia. Tervetuloa tapaamaan Vesilaitosyhdistyksen asiantuntijoita! Vesilaitosyhdistyksen osastonro E1 on Kuntatalon K-kerroksessa, josta myös sisäänkäynti Kuntamarkkinoille.Kuntamarkkinat vuosittain noin 7000 kunta-alan päättäjää seminaareihin ja tutustumaan näyttelyyn. Kuntaliittoasiantuntijoineen järjestää ajankohtaisia seminaareja ja näytteilleasettajat pitävät 20 minuutin tietoiskuja. Tapahtumapaikkaon Kuntaliiton toimitalo (Kuntatalo) Helsingin Kalliossa. Kuntatalon sisäänkäynti on Kuntamarkkinoidenaikana Alppikadun puolelta, Alppikatu 1. Kuntamarkkinat järjestetään keskiviikkona ja torstaina 11. -12.9.2013. Tapahtuma on avoinna keskiviikkona klo 9-17 ja torstaina klo 9-15.Sisäänpääsy Kuntamarkkinoille ja myös kaikki tapahtuman aikana järjestettävät tilaisuudet ovat maksuttomia.Kävijäksi rekisteröityminen ja lisätietoja www.kuntamarkkinat.fi Tervetuloa tapaamaan Vesilaitosyhdistyksenasiantuntijoita Kuntamarkkinoille.13. Pohjoismainen jätevesikonferenssiMalmö, Ruotsi 8.-10.10.2013. Ohjelma on ilmestynyt!Svenskt Vatten ja NORDIWA järjestävät 13. pohjoismaisen jätevesikonferenssin. Vesilaitosyhdistys on mukanakonferenssia suunnittelevassa ohjelmatoimikunnassa.Lisätietojahttp://www.svensktvatten.se/FoU/NORDIWA-2013-eng/Ohjelma saatavilla VVY:n kotisivuilta englanniksi ja ruotsiksiWelcome to the 13th Nordic Wastewater Conference, NORDIWA 2013, October 8-10 in Malmö, Sweden!More information about the NORDIWA 2013 Conference: www.svensktvatten.se/FoU/Nordiwa-2013-engRegistration is now open!¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨Välkommen till den 13e Nordiska Avloppskonferensen - NORDIWA 2013, 8-10 oktober i Malmö!Läs mer om NORDIWA 2013 konferensen på www.svensktvatten.se/FoU/Nordiwa-2013/Registreringen är nu öppen.Pohjoismainen juomavesikonferenssi 2.-4.6.2014Finlandia-talolla Helsingissä pidettävään konferenssiin pyydetään ehdotuksia esityksiksi 4.10.2013 mennessä.Konferenssissa käsitellään talousveteen liittyviä aiheita eri näkökulmista. Konferenssin alustavat pääteemat ovattalousveden toimituksen turvallisuus, talousveden laatu, vesijohtoverkostot ja vesilaitosten hallinto.Esitelmäehdotukset tulee toimittaa 4.10.2013 mennessä seuraavan verkkosivun kauttawww.vvy.fi/ndwc2014/cfa löytyvällä Abstractin lähetys-lomakkeella. Esitykset voivat olla 20 minuutin mittaisialuentoja tai 10 minuutin mittaisia posteriesityksiä. Lisäksi konferenssiin voi toimittaa postereita.Suomen Vesilaitosyhdistys ry | Finlands Vattenverksförening rfAsemapäällikönkatu 7, FI-00520 HELSINKI, puhelin 09 8689 010, faksi 09 8689 0190vvy@vvy.fi, www.vvy.fi, Y-tunnus 0202570-3


2Esitelmäehdotukset tulee laatia englanniksi ja ehdotuksen tulee mahtua yhdelle sivulle. Tarkemmat tiedot konferenssinteemoista ja ohjeet esitelmäehdotuksien laadintaan löytyvätCall for Abstractista. Toivottavasti Suomestatulee runsaasti hyviä esitelmäehdotuksia konferenssiin.Konferenssin esityskielinä ovat suomi, norja, ruotsi, tanska ja englanti. Konferenssissa on simultaanitulkkaussuomeksi ja suomesta ruotsiksi ja englanniksi.Ajantasaista tietoa konferenssista löytyy sen verkkosivuiltawww.vvy.fi/ndwc2014. Konferenssin ohjelma julkaistaantammikuussa 2014.Vaasassa pelattiin VVY Golf 2013Lähes 50 golffaria kokoontui 1.8.2013 Vaasan Golfin kentälle kisaamaan VVY:n mestaruuksista.Pistebogikisan voittajaksi nousi KWH Pipen Jaana Honkonen. Lyöntipelin voitti edellisvuoden tapaan KWH:nJonny Talus. Talus löi myös pisimmän avauksen. Lähimmäksi lippua osui HSY:n Antero Hakkarainen. Alustavastikaavailtiin, että VVY Golf 2014 pelattaisiin Lahdessa Takkulan kentällä torstaina 7.8.2014.Tulokset ovat Vesilaitosyhdistyksen kotisivuilla liitteinä; VVY Golf 2013 pistebogi (pdf) (97.3 KB) ja VVY Golf2013 scratch (pdf) (89 KB)KehittämisrahastoPuhdistamoita kutsutaan haitta-ainetutkimukseenVesilaitosyhdistys koordinoi selvitystä, johon osallistumalla jätevedenpuhdistamot toimeenpanevat vesiympäristöllehaitallisia ja vaarallisia aineita koskevia säädöksiä.Vesilaitosyhdistys koordinoi Envieno ky:n kanssa yhteistyössä hankkeen, jonka puitteissa kaikilla yli 10 000AVL:n puhdistamoilla pyritään selvittämään haitallisten aineiden esiintymistä. Hankkeeseen osallistumalla jätevedenpuhdistamottoimeenpanevat vesiympäristölle haitallisia ja vaarallisia aineita koskevia säädöksiä. Hankkeentoteutuksessa tehdään yhteistyötä ympäristöministeriön ja SYKE:n kanssa. Yhteistyön avulla varmistetaan,että selvityksessä noudatetaan lainsäädännön edellyttämiä toimintatapoja mm. analyysitarkkuuden suhteen.Haitta-aineita tutkitaan laajastiYmpäristöministeriö on julkaissut ohjeen Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädöstensoveltamisesta (YMra15/2012). Tässä ohjeessa on listattu ne aineet, joiden esiintymistä jätevedenpuhdistamoillatullaan hankkeen puitteissa selvittämään. Nämä aineet on tunnistettu jätevedenpuhdistamoilla jo aikaisemmintoteutettujen selvitysten perusteella.Lisäksi hankkeessa selvitetään myös sellaisten haitallisten aineiden esiintymistä jätevesissä, joille tiedetäänasetettavan raja-arvoja tulevissa säädöksissä tai joille on ehdotettu raja-arvoja säädösluonnoksissa. Tällaisiaaineita ovat esimerkiksi tietyt lääkeaineet.Hankkeen aikatauluKesän aikana kilpailutetaan haitta-aineanalyyseja suorittavat laboratoriot. Alkusyksystä jätevedenpuhdistamoitapyydetään ilmoittamaan missä laajuudessa ne osallistuvat hankkeeseen. Syys - lokakuussa 2013 toteutetaannäytteenotto ja analysointi. Loppuraportti valmistuu vuoden lopulla.Lisätietoa Lisätietoa hankkeeseen osallistumisesta ja sen sisällöstä löytyy alla olevien linkkien kautta:Puhdistamoille kesäkuussa 2013 lähetetty informaatiokirjeHankesuunnitelmahuhtikuussa julkaistu uutinen selvityksesta


3Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston hakuHaku on auki syyskuun loppuun. Nyt on siis otollinen hetki ideoida hankkeita ja koota yhteen eri tahoja niidentoteuttamiseksi. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto rahoittaa vesihuoltolaitosten toimintaa edistävää tutkimusjakehittämistyötä. Erityisesti halutaan tukea käytännön toiminnan kannalta tärkeitä ja vesihuoltoalaa laajastihyödyttäviä hankkeita.Vuodesta 2013 alkaen Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto julkistaa painopistealueet, joilta hakemuksia jatutkimus- ja kehittämistoimintaa erityisesti toivotaan. Nämä painopistealueet ovat voimassa vähintään kaksivuotta. Kehittämisrahaston vuoden 2013 painopistealueet ovat:• Vesihuollon energia-, ympäristö-, resurssi- ja kustannustehokkuuden kehittäminen• Verkostojen hallinnan kehittäminen: kuntotietojen kartoittamisen työkalut, saneerausmenetelmät, vuoto-ja hulevesien hallinta• Lietteiden hyötykäytön ja ravinteiden kierrätyksen edistäminen sekä puhdistamolietteiden tuotteistaminen• Vesihuoltolaitosten kestävä talous ja asiakassuhteetKehittämisrahaston varoja myönnetään ensisijaisesti hankkeisiin, joissa rahaston jäsenet tai muut vesihuoltolaitoksetovat aktiivisia. Rahoitusta pyritään ohjaamaan tasapuolisesti eri vesihuollon osa‐alueille, eri hakijaorganisaatiollesekä erikokoisille laitoksille.Vesihuoltolaitosten kehittämisrahastolta rahoitusta hakevia pyydetään täyttämällä Kehittämisrahaston verkkosivuillaoleva hakemuslomake(www.vvy.fi/kehittamisrahasto/hakemuslomake) hakuajan loppuun mennessä.Lomakkeeseen tulee liittää vapaamuotoinen rahoitushakemus. Kotimaisilla kielillä laaditun hakemuksentulee kuitenkin sisältää seuraavassa ohjeessa esitetyt tiedot: Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston rahoitushakemuksensisältöLisätietoja kehittämisrahastosta, rahoitetuista hankkeista ja rahoituksen hakemisesta löytyy rahaston wwwsivuiltawww.vvy.fi/kehittamisrahasto.Ajankohtaista vesihuoltoalallaValtion talousarvioesityksen mukaan valtio luopuu rahoittamasta muita kuinvaltion omia vesihuoltotoimenpiteitäValtion avustusta ei ehdotuksen mukaan saa myöntää uusiin hankkeisiin. Valtion työnä saadaan aloittaa vainvaltion omistukseen jääviä hankkeita.Talousarvioesityksessä on linjattu, että valtio luopuu rahoittamasta muita kuin valtion omia vesihuoltotoimenpiteitä.Valtio ei myöskään enää jatkossa tee uusista hankkeista sopimuksia, joiden nojalla valtion varoista rahoitettujavesihuoltotöitä tai sen osia luovutetaan kunnalle tai muulle yhteistyökumppanille. Kunnallisten vesihuoltohankkeidenrahoitusvastuu jää kokonaan kunnalle ja yksityisille toimijoille. Keskeneräiset hankkeet toteutetaantehtyjen päätösten mukaisesti.Vesihuollon valtion rahoitus on kanavoitu ympäristönsuojelun edistämisen sekä vesihuollon ja tulvasuojeluntukemisen määrärahoista. Vesihuollon ja tulvasuojelun tukemiseen ehdotetusta noin 12 miljoonan euroon määrärahasta2 miljoonaa euroa on osoitettu vesihuoltohankkeisiin ja 6,6 miljoonaa euroa avustuksina toimenpiteisiin,joilla edistetään vesihuollon parantamista maaseutuyhdyskunnissa ja haja-asutusalueilla. Ympäristönsuojelunedistämisen määrärahoista hajajätevesineuvontaan on varattu 4 miljoonaa euroa.Lisätietoa:Valtion talousarvioehdotus, momentti 30.50.31 vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminenValtion talousarvioehdotus, momentti 35.10.61 ympäristönsuojelun edistäminen


4Luonnos elintarviketeollisuuden vesihuolto-oppaaksiMaa- ja metsätalousministeriö pyytää kommentteja luonnoksesta Elintarviketeollisuuden vesihuolto-oppaaksi(viimeistään 23.8.) ja kutsuu osallistumaan työseminaariin 22.8. Vielä ehtii ilmoittautua!Vesilaitosyhdistys julkaisi 4.7.2013 tällä sivulla maa- ja metsätalousministeriön kommenttipyynnön, joka koskeeluonnosta Elintarviketeollisuuden vesihuolto-oppaaksi. Kommentit pyydetään toimittamaan ministeriöön viimeistään23.8. osoitteellakirjaamo@mmm.fi.Samalla ministeriö kutsuu osallistumaan elintarviketeollisuuden vesihuoltoa käsittelevään työseminaariin,jossamyös on mahdollisuus esittää näkemyksiä opasluonnoksesta.Aika: torstai 22.8.2013 klo 13 -16Paikka: Kirkkokatu 6, Helsinki (Tieteiden talo, sali 505).Työseminaariin pyydetään ilmoittautumaan ja samalla ilmoittamaan mahdollisen valmistellunkommentointipuheenvuoronkäyttämisestä viimeistään 14.8. vanhempi hallitussihteeri AnttiBelinskij'lle sähköpostitse osoitteellaantti.belinskij@mmm.fi. Valmistellut puheenvuorot pyydetäänpitämään tiiviinä.Maa- ja metsätalousministeriö on valmistellut Elintarviketeollisuuden vesihuolto-opasta laajassayhteistyössä eritahojen kanssa. Näihin ovat kuuluneet Aalto-yliopisto, Elintarviketeollisuusliittory, ElintarviketurvallisuusvirastoEvira, If Vahinkovakuutusyhtiö Oy, Riihimäen Vesi, sosiaali-ja terveysministeriö, Valio Oy, Vesilaitosyhdistys jaympäristöministeriö.Oppaan tarkoituksena on edistää vesihuoltolaitoksen ja elintarvikeyrityksen välisen vesihuollonasiakassuhteenjärjestämistä. Oppaassa kuvataan elintarviketeollisuuden vesihuoltoa (luku 2) jatarkastellaan sen oikeudellisiapuitteita (luku 3) sekä hyviä käytäntöjä (luku 4). Lopussa ovatkoottuina vaatimukset, ohjeet ja suositukset laitoksenja yrityksen väliselle yhteistyölle (luku5). Oppaassa korostetaan aktiivisen yhteistyön ja asiakassuhteenerityispiirteet huomioon ottavansopimuksen laatimisen tärkeyttä elintarviketeollisuuden vesihuollossa.Elintarviketeollisuuden vesihuolto-oppaan luonnos on saatavilla maa- ja metsätalousministeriönverkkosivuiltaosoitteesta (www.mmm.fi => lausunnolla):http://www.mmm.fi/fi/index/ministerio/lausunnolla.htmltaiElintarviketeollisuuden vesihuolto-oppaan luonnosLisätietoja antaa maa- ja metsätalousministeriöstä vanhempi hallitussihteeri Antti Belinskij, p.0295 16 2156(antti.belinskij@mmm.fi).CONPAT-tutkimukseen kerätään tietoja jätevedenpuhdistamoiltaProjektista tullaan ottamaan, ellei ole jo otettu yhteyttä tiedonkeruuta varten Kokemäenjoen valuma-alueellasijaitseviin jätevedenpuhdistamoihin.CONPAT (Veden kontaminantit - likaantumisen syyt, terveysriskit ja riskien hallinta) on Suomen Akatemianrahoittama projekti, jossa toimivat yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Suomen ympäristökeskus(SYKE) ja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT).CONPAT keskittyy kestävään veden käyttöön ja vesiturvallisuuteen. Tutkimuksessa selvitetään mikrobiologistenja kemiallisten haitta-aineiden lähteitä, käyttäytymistä ja kulkeutumista vesistössä. Lisäksi arvioidaan epäpuhtauksienterveysvaikutuksia sekä uhkien hallintakeinojen taloudellisia vaikutuksia.Koko projektin vastuullinen johtaja on Ilkka Miettinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. SYKEssä vastuullinenjohtaja on Timo Huttula. Lisää tietoa projektista on saatavissa SYKEn ja THL:n verkkosivuilta.Kokeellinen työ keskittyy Kokemäenjokeen, ja siihen laskevasta jätevedestä on kerätty näytteitä Tampereen,Nokian ja Sastamalan jätevedenpuhdistamoilta syksystä 2012 alkaen. Kemiallisista haitta-aineista tutkimukseen


5on valittu lääkeaineita, perfluorattuja alkyyliyhdisteitä sekä merkkiaineiksi makeutusaineita. Projektista tullaanottamaan, ellei ole jo otettu yhteyttä tiedonkeruuta varten Kokemäenjoen valuma-alueella sijaitseviinjätevedenpuhdistamoihin. Tietoja pyydetään mm. laitosten virtaamista, palvelemasta väkiluvusta sekä haittaaineidenlähteistä: puhdistamoihin liittyneestä teollisuudesta, sairaaloista ja terveyskeskuksista.Äärevien sääilmiöiden vaikutukset kriittiseen infrastruktuuriinTuloksissa nousee esiin eri infrastruktuurien keskinäinen riippuvuus ja erityisesti energiahuollon merkitys.Huoltovarmuuskeskuksen rahoittamassa ja Gaia Consulting Oy:n ja Ilmatieteen laitoksen yhdessä tuottamassahankkeessa selvitettiin poikkeuksellisten sää- ja avaruussääilmiöiden suoria ja välillisiä vaikutuksista kriittisiininfrastruktuureihin.Kriittiset infrastruktuurit kattavat tässä selvityksessä energiahuollon, tieto- ja viestintäjärjestelmät, vesi- ja viemärihuollonsekä kuljetuslogistiset järjestelmät. Äärevillä sää- ja avaruussääilmiöillä tarkoitetaan poikkeuksellisiasää- tai avaruusilmiöitä, jotka tapahtuvat arviolta 2-3 kertaa vuosisadassa. Sääilmiöistä tarkasteltiin jäätävääsadetta, matalapainemyrskyä ja talvitulvaa ja avaruusilmiöistä geomagneettista myrskyä sekä auringon hiukkasmyrskyä.Yleisenä huomiona todetaan, että vesihuoltojärjestelmän suora haavoittuvuus on muita kriittisiä infrastruktuurejapienempi. Tämä johtuu siitä, että vesihuoltojärjestelmän verkostot ovat pääosin maan alla suojassa sääilmiöidenvaikutuksilta.Tuloksissa nousee esiin eri infrastruktuurien keskinäisen riippuvuuden merkitys. Vuorovaikutuksen keskiössä onusein energiahuolto, erityisesti sähkön siirto- ja jakeluverkot. Energiahuollonvahingoittuminen lamaannuttaamyös muut infrastruktuurit, mikäli häiriöt kestävät pitkään.Selvitys osoittaa, että tietyissä tapauksissa, infrastruktuurien vahvan kytkeytymisen johdosta, niiden välille voisyntyä vahingoittumisia vahvistava negatiivinen kierre.Linkki raporttiin.Kunnostamaton kuntainfra tulee kalliiksiKuntaliiton mukaan kuntien on hyvä varmistaa, että niiden omistaman infrastruktuurin kunnossapitoon panostetaanriittävän aikaisessa vaiheessa. Huonosti hoidettu kuntainfra aiheuttaa pahimmillaan kalliita korjaustoimenpiteitävaativan ketjureaktion. Infrastruktuuria, eli infraa ovat mm. vesihuoltoverkostot.Kuntaliiton mukaan kuntien infran arvon 65 miljardia euroa. Sen merkitystä koko kunnan kehittämisen perustanaei kumminkaan riittävästi tunnisteta. Taloudellisesti vaikeina aikoina on vaarana, että välttämättömiä korjausinvestointejalykätään ja ylläpitorahoja vähennetään. Tämä johtaa pidemmällä aikavälillä erittäin suurin kustannuksiinkunnille. Kuntaliiton tiedote on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa:http://www.kunnat.net/fi/Kuntaliitto/media/tiedotteet/2013/07/Sivut/kunnostamaton-kuntainfra-tuleekalliiksi.aspxRakennustuotteiden tuotehyväksyntä uudistuu:Valtaosalle käyttöön CE-merkintä heinäkuusta alkaen.Ympäristöministeriön ja Tukesin tiedotteessa kerrotaan, että rakennustuotteiden vertailu helpottuu heinäkuussa,kun noin 80 prosentille rakennustuotteista tulee käyttöön pakollinen CE-merkintä. . Jatkossa muun muassateräsrakenteiden, betonielementtien ja lämmöneristeiden mukana on oltava niin sanottu suoritustasoilmoitus,jossa tuotteen ominaisuudet kerrotaan aina samalla tavalla.Uudistuksen taustalla on Euroopan unionin rakennustuoteasetus, joka tulee kokonaisuudessaan voimaan kaikkiallaEU-maissa. Valmistajille CE-merkintä helpottaa tuotteiden myymistä muualle Eurooppaan. Sen sijaan, ettävalmistaja joutuisi hankkimaan erilliset kansalliset hyväksynnät jäsenmaissa, hän CE-merkitsee rakennustuotteen.CE-merkintä kertoo tuotteen ominaisuudet – rakentamismääräykset ratkaisevat sopivuuden


6CE-merkintä kertoo tuotteen ominaisuudet, mutta tuotteen käytettävyys aiottuun rakennuskohteeseen on arvioitavaaiotun käytön, olosuhteiden ja rakentamismääräysten perusteella. Rakennushankkeeseen ryhtyvä on ainaviime kädessä vastuussa tuotteen valinnasta ja rakennuksen turvallisuudesta.”Esimerkiksi Keski-Euroopassa valmistettuja tiiliä ei välttämättä voi käyttää julkisivuverhouksessa Suomen pakkasolosuhteissa.Olennaista on valita CE-merkinnän suoritustasoilmoituksen tietojen perusteella sellainen tuote,joka soveltuu kyseiseen rakennukseen ja täyttää rakentamismääräykset”, kertoo rakennusneuvos Teppo Lehtinenympäristöministeriöstä.CE-merkintä koskee markkinoilla myynnissä olevia rakennustuotteita, jotka kuuluvat harmonisoidun tuotestandardinsoveltamisalaan tai joilla on eurooppalainen tekninen arviointi (ETA). Näin esimerkiksi omasta puustasahattua rakennepuutavaraa ei edelleenkään tarvitse CE-merkitä, jos sitä käyttää omaan rakennukseen ja silleon tehty lujuusluokittelu. Suomessa rakennustuotteiden CE-merkintöjä valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto(Tukes)."CE-merkinnän ansiosta esimerkiksi ikkunoiden mukana valmistaja toimittaa tarvittavat tiedot tuotteen energiatehokkuudenarviointia varten. Lisäksi CE-merkintä voi auttaa muun muassa rakennustuotteen lujuuden, vakauden,paloturvallisuuden ja terveellisyyden vertailussa. Rakennustuotteita ostavan kannattaa ostohetkellä kysyämyös myyjältä tuotteen ominaisuuksista, ja siitä, pitääkö tuotteessa olla CE-merkki”, yli-insinööri Heikki ViitalaTukesista sanoo.CE-merkinnän rinnalle kansallisia hyväksyntämenettelyjäHeinäkuun alusta voimaan tulee myös laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä, joka koskee kaikkianiitä rakennustuotteita, joita ei voi CE-merkitä. Se tarjoaa kolme vapaaehtoista hyväksyntämenettelyä, jollavalmistaja voi kertoa tuotteen ominaisuuksista ja osoittaa, että rakennustuote täyttää säännösten mukaiset vaatimukset.Lisäksi kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttää tuotteen rakennuspaikkakohtaista varmentamista,jos kelpoisuutta ei ole muuten osoitettu ja on syytä epäillä, ettei se täytä teknisiä vaatimuksia. Tukesinmarkkinavalvontatoiminta ei kohdistu kansallisesti hyväksyttyihin rakennustuotteisiin.· Ym.fi: Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä· Ym.fi: Rakennustuotteita koskeva lainsäädäntö· Tukesin rakennustuotteita käsittelevät sivutAlkuperäinen ympäristöministeriön ja Tukesin tiedote aiheesta:http://www.tukes.fi/fi/Ajankohtaista/Tiedotteet/7CE-merkityt-rakennustuotteet/Rakennustuotteidentuotehyvaksynta-uudistuu-valtaosalle-kayttoon-CE-merkinta-heinakuusta-alkaen/Jatkossa muun muassa teräsrakenteiden, betonielementtien ja lämmöneristeiden mukana on oltava niin sanottusuoritustasoilmoitus, jossa tuotteen ominaisuudet kerrotaan aina samalla tavalla.Yhdyskuntajätevesidirektiivin toimeenpanoEuroopan komission julkaiseman raportin mukaan yhdyskuntajäteveden keruu ja käsittely Euroopassa on parantunut,vaikka jäsenvaltioiden välillä onkin edelleen suuria eroja.Vuonna 1991 annetun yhdyskuntajätevesidirektiivin nojalla jäsenvaltioilla on oltava käytössä yhdyskuntavesienkeräysjärjestelmä, ja niiden on varmistettava, että keräysjärjestelmiin tulevat jätevedet käsitellään biologisesti,jotta niistä voidaan poistaa pilaavat aineet. Herkille vesistöalueille purettavat vedet on käsiteltävä tehokkaammin.Suomen raportoitiin täyttävän jätevesien käsittelyä koskevat vaatimukset 100 %:sti ja 97 %:sti vuosina2009 ja 2011.Raportissa todettiin, että viemäröinnin keräysaste oli suuri: 15 jäsenvaltiota, mukaan lukien Suomi, kerää 100prosenttia koko jätevesikuormastaan. Kaikki saavuttivat vähintäänkin edellisen kertomuksen aikaiset tuloksensa.Toteutumisaste jäi kuitenkin alle 30 prosentin Bulgariassa, Kyproksessa, Virossa, Latviassa ja Sloveniassa.Biologisen käsittelyn osuus nousi 82 prosenttiin: tämä on neljä prosenttiyksikköä edellistä kertomusta enemmän.EU15- ja EU12-maiden välillä oli kuitenkin suuria eroja; EU15-maissa biologisen käsittelyn toteutumisaste oli90–100 prosenttia ja EU12-maissa keskimäärin 39 prosenttia. Raportin mukaan valtaosa (91 %) EU:n suurten


7kaupunkien jätevesistä käsitellään tehokkaammin, mikä on huomattava parannus edellisen kertomuksen aikaiseentilanteeseen (77 %).Myös uudemmat jäsenvaltiot, joiden lähtötilanne oli muita heikompi, ovat parantaneet jäteveden keruuta ja käsittelyä,vaikka tilanne edelleen olikin huonompi. Edistyksen taustalla on muun muassa huomattava EU:n investointituki,jonka määrä on 14,3 miljardia euroa vuosina 2007–2013. EU15-maiden osalta direktiivin määräajatovat jo päättyneet, mutta EU12-mailla on pidennetyt määräajat, joista viimeisin päättyy vuonna 2018.Lisätietoa:Komission lehdistötiedote (suomeksi)7. raportti yhdyskuntajätevesidirektiivin toimeenpanosta (englanniksi)Fosforin käyttöEuroopan komission kuuleminen fosforin kestävästä käytöstä.Tavoitteena fosforin tehokkaampi käyttö ja kierrätyksen edistäminen.Komission käynnistämässä julkisessa kuulemisessa etsitään ratkaisuja siihen, miten voitaisiin varmistaa fosforivarojenriittävyys, ja miten fosforin käytön luontoon kohdistuvia ei-toivottuja sivuvaikutuksia voitaisiin vähentää.Komission tiedonannon muodossa julkaistavan kuulemisen tavoitteena on käynnistää keskustelu fosforin käytöstäja resurssitehokkuuden parantamisesta. Tarkoituksena on koota EU:n toimielinten ja kaikkien sidosryhmiennäkemyksiä asiasta.Tiedonannossa esitetään tilanteen kohentamiseksi useita mahdollisuuksia, muun muassa lannan, puhdistamolietteen,jäteveden ja kompostin sisältämän fosforin tehokkaampi kierrätys. Kuulemiseen vastaajia pyydetäänottamaan kantaa mm. siihen, miten fosforin talteenottoa biologisesti hajoavista jätteistä voitaisiin parantaa sekäsiitä, millaista fosforin kestävää käyttöä koskevaa jatkotutkimusta ja innovointia EU:n olisi edistettävä.Kommentteja kuulemiseen voi esittää 1.12.2013 saakka.Lisätietoja:Lehdistötiedote fosforin kestävää käyttöä koskevasta kuulemisestaKuulemista koskeva tiedonanto fosforin kestävästä käytöstäLainsäädännössä tapahtuuUusi osuuskuntalakiUusi osuuskuntalaki tulee voimaan 1.1.2014.Tasavallan presidentin esittelyssä 14.6. vahvistettiin uusi osuuskuntalaki, joka tulee voimaan1.1.2014. Samalla vahvistettiin muita siihen liittyviä lakeja, kuten voimaanpanolaki, joka koskee mm.uuden lain soveltamista lain voimaantullessa toimiviin osuuskuntiin. Voimassaoleva osuuskuntalakikumottiin.Oikeusministeriön tiedotteen 13.6.2013 mukaan uuden lain tavoitteena on lisätä suomalaistenosuuskuntien toimintamahdollisuuksia. Uusi laki helpottaa muun muassa osuuskunnan perustamistaja hallintoa sekä edistää jäsen- ja sijoittajarahoituksen hankintaa. Uudistuksella osuuskuntalakia onmyös yhdenmukaistettu osakeyhtiölain kanssa.Osuuskuntalaki (421/2013) julkaistiin Suomen Säädöskokoelmassa 18.6.2013. Se löytyy sähköisestäsäädöskokoelmasta osoitteestahttp://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/.Uutta lainsäädäntöä energiamarkkinoilleTyö- ja elinkeinoministeriön tiedotteen 8.8.2013 mukaan sähkö- ja maakaasumarkkinoita koskevat lait ovattulossa voimaan 1.9.2013.


8Lakipakettiin sisältyvät uusi sähkömarkkinalaki, laki maakaasumarkkinalain muuttamisesta, uusi laki sähkö- jamaakaasumarkkinoiden valvonnasta sekä uusi laki Energiamarkkinavirastosta.Lakipaketissa pannaan täytäntöön EU:sta tulevat muutokset sähkö- ja maakaasumarkkinoita koskevaan kansalliseenlainsäädäntöön. Lisäksi lainmuutosten keskeisenä tavoitteena on sähkönjakelun varmuuden ja palvelujentason nostaminen suurhäiriötilanteissa maaseututaajamissa ja haja-asutusalueella. Uudessa sähkömarkkinalaissasäädetään sähköverkkojen toimitusvarmuuden parantamisesta ja sähköverkonhaltijoiden varautumisentehostamisesta.Lisäksi sähkömarkkinalain ja maakaasumarkkinalain kuluttajia ja muita asiakkaita koskeviin säännöksiin tuleejonkin verran muutoksia. Uudella lainsäädännöllä täsmennetään myös energiamarkkinoita valvovan Energiamarkkinavirastontehtäviä ja toimivaltuuksia ottaen huomioon EU:n lainsäädännön vaatimukset. Tiedote onluettavissa ministeriön sivulta osoitteessa http://www.tem.fi/ajankohtaista.Ajankohtaista hallinnossa ja taloudessaPäivitetty ohje arvonlisäveron alarajahuojennuksestaVerohallinto on täsmentänyt ohjettaan arvonlisäveron alarajahuojennuksesta.Verohallinnon ohjeeseen, joka on päivätty 17.6.2013, on lisätty mm. maininta siitä, että käännetynarvonlisäverovelvollisuuden alaiset rakentamispalvelujen myynnit (AVL 8c §) luetaan mukaan huojennukseenoikeuttavaan liikevaihtoon.Pienyritys voi saada arvonlisäverovelvollisuuden alarajaan liittyvän veronhuojennuksen arvonlisäverosta.Yrityksen liikevaihto ratkaisee, saako yritys huojennusta ja mikä huojennuksen määrä on. Yritysmuotoei vaikuta huojennukseen. Ohjeessa saattaa olla tarpeellista tietoa mm. pienehköille vesiosuuskunnille.Arvonlisäverohuojennusta koskeva ohje (17.6.2013, Dnro A52/200/2013) on Verohallinnon sivullahttp://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet. Ohjeeseen on linkki myös Verohallinnon etusivulla olevassatiedotteessa 9.8.2013.Korkolain mukainen viitekorko ja viivästyskorotSuomen Pankki ilmoitti viitekoron ja korkolakiin perustuvat viivästyskorot ajalle 1.7.–31.12.2013.Suomen Pankin tiedotti 25.6.2013 viitekorosta ja viivästyskoroista. Korkolain mukainen viitekorko on 0,5 %ajalle 1.7.–31.12.2013. Yleinen viivästyskorko tälle ajanjaksolle on siten 7,5 % vuodessa (= viitekorko lisättynäkorkolain 4 §:n mukaisella 7 prosenttiyksikön lisäkorolla).Suomen Pankki ilmoitti lisäksi samalle ajalle toisen viivästyskoron, josta säädetään korkolain uudessa 4 a§:ssä. Tämä korko on 8,5 % vuodessa (= viitekorko lisättynä korkolain 4 a §:n mukaisella 8 prosenttiyksikönlisäkorolla). Se koskee elinkeinonharjoittajalta toiselle tai hankintayksiköltä (viranomaiselta) elinkeinonharjoittajallesuoritettavia maksuja, kun ne ovat vastiketta tavarasta tai palvelusta. Tiedote on sivullahttp://www.suomenpankki.fi.


9Muutoksen taustalla on EU:n direktiivi ja sen pohjalta annettu laki. Hankintayksikkö määritellään kaupallistensopimusten maksuehtoja koskevan lain (30/2013) 2 §:ssä. Lisätietoa on osoitteessa http://www.hankinnat.fi >etusivu > maksuehtolaki.Viivästyskoron määrittämisessä käytettävä viitekorko on korko, jota Euroopan keskuspankki on soveltanut viimeisimpäänperusrahoitusoperaatioon ennen kunkin puolivuotiskauden ensimmäistä kalenteripäivää ja joka onpyöristetty ylöspäin lähimpään puoleen prosenttiyksikköön. Tätä viitekorkoa sovelletaan seuraavan kuudenkuukauden ajan.Julkaisuja ja selvityksiäVesihuoltomaksut 1.2.2013, VVY:n jäsenlaitokset julkaisuJulkaisu perustuu Vesilaitosyhdistyksen maaliskuussa 2013 tekemään taksakyselyyn. Kyselyllä selvitettiin jäsenlaitostenyhteys-, taksa- ja vesimäärätiedot. Kiitämme kyselyyn vastanneita!Julkaisu postitetaan Vesilaitosyhdistyksen jäsenille viikolla 34 – 35. Niille, jotka ovat tehneet lisätilauksen, lisäkappaleettoimitetaan eri lähetyksenä.Vesihuoltomaksujen rakenne vaihtelee vesihuoltolaitoksittain. Vertaamalla pelkästään käyttömaksuja keskenäänei välttämättä saa kovin hyvää kuvaa siitä, paljonko asiakas laitoksen palveluista todella joutuu maksamaan.Esimerkkikiinteistöjen vertailuhinnat antavat paremman kuvan asiakkailta perittävistä veden ja jäteveden hinnoista.Vertailuhinnat on laskettu samoja periaatteita noudattaen kuin Vesilaitosyhdistyksen aikaisemmissa julkaisuissavuosilta 1994 – 2012. Liittymismaksut ovat asiakkailta perittäviä maksuja. Maksuihin sisältyy arvonlisäveroniiltä osin kuin maksut ovat arvonlisäverollisia.Tilaukset: Julkaisun voi tilata Vesilaitosyhdistyksestä vvy@vvy.fitai kotisivuiltamme kohdasta www.vvy.fi/julkaisutJULKAISU: Jäsenhinta on 8 €/kpl (ei jäsenet 14 €/kpl). Saman tilauksen yhteydessä myymme alennettuunhintaan em. aiempia taksajulkaisuja. Jäsenhinta 3 €/kpl (ei jäsenet 5 €/kpl). Hinnat sisältävät arvonlisäveron (10%), mutta eivät käsittely- ja toimituskuluja.EXCELL-TAULUKOT: Julkaisun taulukot (sivut 14-32) voi ostaa sähköpostitse toimitettavina tiedostoina (MSExcel). Tiedostojen jäsenhinta on 35 € (ei-jäsenet 85 €). Tiedostojen hintaan sisältyy arvonlisävero (24 %) sekäkäsittely- ja toimituskulut.PDF-VERSIO: Julkaisun näköispainoksen voi ostaa sähköpostitse toimitettavana tiedostona (pdf). Tiedostonjäsenhinta on 15 € (ei-jäsenet 25 €). Tiedoston hintaan sisältyy arvonlisävero (24 %) sekä käsittely- ja toimituskulut.VVY:n julkaisut vesihuoltoverkostojen saneerausasiakirjoistaRakennuttamisen kilpailuttamiskäytäntöjä on merkittävästi muuttanut hankintaa koskeva lainsäädäntö.Entistä enemmän pyritään suurempiin urakkakokonaisuuksiin, kokonaisurakoihin ja myös erilaisiin ylläpidonpalveluiden hankintaan.Vesilaitosyhdistyksen uudet julkaisusarjan julkaisut korvaavat vanhentuneita julkaisuja:• nro 54, Vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöiden rakennuttamisasiakirjat 2013• nro 55, Vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöiden yleinen työselostus ja määrämittausohje 2013


10Vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöiden rakennuttamisasiakirjat 2013Julkaisussa on ohjeita hankintamenettelystä ja urakkamuodoista sekä työturvallisuusasiakirjan malli. Eri urakkamuodoistaon malliasiakirjat kolmesta perusmallista;1. hinnaltaan halvin -urakka,2. kokonaistaloudellisesti edullisin –valintamenettely ja3. palvelusopimus-urakkamalli. (Palvelusopimus-urakkamalli käsittää sekä saneeraustöiden suorittamisen ettävesihuollon alueellisia ylläpitotehtäviä.)Asiakirjat ladattavissaVesilaitosyhdistyksen jäsenlaitosten käyttöä varten julkaisun asiakirjat ovat maksutta sähköisesti (word) ladattavissaVesilaitosyhdistyksen jäsensivuilta (edellyttää jäsenlaitoksille jaettua käyttäjätunnusta ja salasanaa).VVY:n jäsensivuilta ko. ladattavat tiedostot löytyvät kohdasta:www.vvy.fi > jäsensivut > Lomakkeita, esitteitä ja raportteja > LomakkeetVesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöiden rakennuttamisasiakirjat 2013 jäsenhinta on 15 €/kpl (ei jäsenet 25€/kpl). Julkaisun näköispainoksen voi ostaa sähköpostitse toimitettavana tiedostona (pdf). Tiedoston jäsenhintaon 25 € (ei-jäsenet 40 €). Tiedoston hintaan sisältyy arvonlisävero (24%) sekä käsittely- ja toimituskulut. Vesilaitosyhdistyksenjulkaisut www.vvy.fi/jukaisutVesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöiden yleinen työselostus ja määrämittausohje2013Julkaisussa on saneerausmenetelmistä esitetty vain Suomessa käytössä olevia.Vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöiden yleinen työselostus ja määrämittausohje 2013 julkaisun jäsenhintaon 10 €/kpl (ei jäsenet 16 €/kpl). Julkaisun näköispainoksen voi ostaa sähköpostitse toimitettavana tiedostona(pdf). Tiedoston jäsenhinta on 15 € (ei-jäsenet 25 €). Tiedoston hintaan sisältyy arvonlisävero (24%) sekä käsittely-ja toimituskulut. Vesilaitosyhdistyksen julkaisut www.vvy.fi/jukaisutMolempien julkaisuiden toteutuksen rahoitukseen osallistuivat Rakennustieto Oy, Suomen Vesilaitosyhdistys ry,Suomen Kaivamattoman Tekniikan Yhdistys ry ja Suomen Putkistosaneerausyhdistys ry.InfrakorttiRakennustieto on julkaisut 19.6.2013 Infrakortin ”Infra 31-710119 Vesihuoltoverkkojen saneeraus”.Paperisen infrakortin voi tilata Rakennustiedon osoitteesta:https://www.rakennustieto.fi/tuote.html.stx?RANEget=/index/tuotteet/infra_net&tuote=/108684Infrakortin sähköisenä pdf-versiona voi tilata osoitteesta: https://www.rakennustietokauppa.fi/infra-31-710119-vesihuoltoverkkojen-saneeraus.-2013-/108684/dpInfrakortti on myös saatavilla maksullisessa tunnukset vaativassa Rakennustiedon Infra Net –palvelussa osoitteessa:https://www.rakennustieto.fi/index/tuotteet/infra-net.htmlOhjeistusta puhdistamolietteen maatalouskäyttöönUusi opas puhdistamolietteen ja haja-asutuksen jätevesilietteiden hyötykäyttöön. Opashanke sai rahoitustamyös Vesihuoltolaitosten kehittämisrahastosta.


11Opas on ensisijaisesti viljelijöille tarkoitettu tietopaketti. Lisäksi opas toimii ohjeena myös muille alalla toimivilletahoille, kuten viranomaisille, neuvonnalle, yrityksille ja vesihuoltolaitoksille.Oppaassa käsitellään laajasti puhdistamolietepohjaisten lannoitevalmisteiden soveltumista peltoviljelyyn. Sesisältää selkeät ohjeet lannoitussuunnitteluun ja lietteen peltokäyttöön. Oppaassa kuvataan havainnollisestilietteiden käyttöön liittyvä lainsäädäntö ja muut ehdot sekä kerrotaan puhdistamolietteen käsittelymenetelmistäja ominaisuuksista.Puhdistamolietteen käyttöä maataloudessa ohjataan useilla säädöksillä ja muilla ehdoilla. Lainsäädäntö onmyös muuttunut vuosien aikana, joten kootulle tiedolle puhdistamolietepohjaisten lannoitevalmisteiden käyttöäkoskevista nykyisistä vaatimuksista on tarvetta. Uuden oppaan tavoitteena on tuoda esille puhdistamolietteenmaatalouskäyttöä koskevat vaatimukset kootusti, ja antaa selkeät ohjeet lietepohjaisten lannoitevalmisteidenhyödyntämiseen.Oppaan laadintaa on ohjannut ja kommentoinut laajapohjainen ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet edustajatMTT:stä, maa- ja metsätalousministeriöstä, Maaseutuvirastosta, ympäristöministeriöstä,Elintarviketurvallisuusvirastosta,Suomen ympäristökeskuksesta, Biolaitosyhdistyksestä sekä useista vesihuoltolaitoksistaja lannoitevalmisteita valmistavista yrityksistä. Vesilaitosyhdistys ja ProAgria Keskusten Liitostavastasivat oppaan laadinnan koordinoinnista. Ohjausryhmässä mukana olleiden tahojen lisäksi opashankkeelleon saatu rahoitusta MMM:n Laatuketjusta sekä vesihuoltolaitosten kehittämisrahastosta. Oppaan on toimittanutProAgria Keskusten Liitto.Opas julkaistaan ainoastaan sähköisenä versiona ja se on ladattavissa maksutta Agronetista, www.agronet.fi(Puhdistamolietteen käyttö maataloudessa -opas).Wikipedian vesihuoltoaiheiset artikkelitFCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n toteuttama hanke sai rahoitusta Vesihuoltolaitosten kehittämisrahastolta.Hankkeessa laadittiin selkeät ja kompaktit talousvesi-, jätevesi- ja verkostoaiheiset Wikipedia-artikkelit sekämuokattiin olemassa olevia artikkeleita, jotta ne sopisivat kaikille tiedonetsijöille. Lisäksi jokaiseen luotuun taimuokattuun artikkeliin lisättiin linkkejä luotettavan lisätiedon löytymiseen.Hankkeessa laadittiin seuraavat vesihuoltoaiheiset Wikipedia-artikkelit:Vesihuolto: http://fi.wikipedia.org/wiki/VesihuoltoVedenkäsittely: http://fi.wikipedia.org/wiki/Vedenk%C3%A4sittelyTalousvesi: http://fi.wikipedia.org/wiki/TalousvesiTekopohjavesi: http://fi.wikipedia.org/wiki/TekopohjavesiVesihuoltoverkosto: http://fi.wikipedia.org/wiki/VesihuoltoverkostoVesityökortti: http://fi.wikipedia.org/wiki/Vesity%C3%B6korttiPuhdistamoliete: http://fi.wikipedia.org/wiki/PuhdistamolieteLisäksi muokattiin useita Wikipedia-artikkeleita, kuten Jätevesi jaVesijohtovesi.Hankkeen tavoitteena oli parantaa ihmisten tietämystä vesihuollosta ja Suomen vesihuoltolaitosten toiminnasta Wikipedianavulla. Wikipedia on laaja, internetissä oleva vapaa tietosanakirja, jonka tietoja rekisteröityneet muokkaajat voivattäydentää. .Infraomaisuuden hallinta -esiteKuntaliiton julkaisussa kerrotaan, miten kunnan luottamushenkilöt voivat vaikuttaa kuntansa infrastruktuurintoimivuuteen ja taloudellisuuteen.Lisäksi julkaisussa kerrotaan, mitä kunnan luottamushenkilöiden tulee ottaa huomioon infraomaisuuteen liittyviäpäätöksiä tehdessään.


12Infraomaisuuden hallinta -esite on maksutta ladattavissa Kuntaliiton kirjakaupan sivuilta osoitteestahttp://shop.kunnat.net/product_details.php?p=2885.Painettu esite on myös myynnissä Kuntaliiton kirjakaupassa hintaan 20 e/10 kpl.Infrasta elinvoimaaKuntaliiton julkaisema luottamushenkilöille suunnattu esite kertoo, miten erilaisilla tavoilla kuntainfra voi vaikuttaakunnan elinvoimaisuuteen.Kunnan luottamushenkilöiden tehtävänä on pohtia vaihtoehtoja ja päättää niistä valinnoista, jotka vaikuttavatkunnan infraan.Infra on yhteiskunnan perusta ja elinvoimatekijä. Kuntaliiton esitteessä kerrotaan esimerkein millaista infrastruktuurikunnissa parhaimmillaan ja monimuotoisimmillaan voi olla.Maksuttoman esitteen voi ladata Kuntaliiton sivulta, suoralinkkihttp://shop.kunnat.net/product_details.php?p=2883Lahjoita Hanaa!-kirja kuntasi kirjastoilleVinkkinä kaikille jäsenlaitoksille ja yhteistoimintajäsenille. Tee päivän hyvä työ, joka ilahduttaa lukemattomiasuomalaisia moneksi vuodeksi eteenpäin: lahjoita Hanaa!-kirja kuntasi kirjastoille! Näin kirja onkaikkien käytettävissä.Hanaa! 501-sivuinen tietoteos antaa monipuolisen kuvan vesihuoltoalan kehityksestä eri aikakausina.Tietokirjassa on noin 250 valokuvaa, 100 piirroskuvaa ja 17 tietolaatikko-vesiloisketta.


13Vesilaitosyhdistys kouluttaaOma vesityökorttikoulutus laitoksellaTai yhteinen yhteistyökumppanien kanssa? Ovatko vesityökorttinne voimassa vai alkaako olla aika uusia niitä?Teemme mielellämme tarjouksen tiloissanne järjestettävästä vesityökorttikoulutuksesta. Mukaan voi kutsuayhteistyötahojen edustajia, esim. urakoitsijoita. Jos tuntuu, ettei omalla laitoksella ole tarpeeksi osallistujia,voimme auttaa löytämään muitakin osallistujia tilaisuuteenne. Mitä suurempi ryhmä tilaisuuteen osallistuu, sitäedullisemmaksi se tulee osallistujaa kohden.Pohdimme parhaillaan syksyn vesityökorttikoulutusten järjestämispaikkakuntia. Olisimme iloisia toiveistanne javinkeistänne, jotta koulutukset olisivat mahdollisimman helposti saavutettavissa. Otattehan yhteyttä mahdollisimmanpian joko puh. (09) 8689 0118 taianna-maija.hallikas(a)vvy.fi.Vesihuoltolaitosten toimistohenkilöiden koulutuspäivätVesihuoltolaitosten toimistohenkilöt kokoontuvat tänä vuonna Helsingin ydinkeskustassa. Paikka on Hotelli SeurahuoneHelsinki ja ajankohta 18.-19.9.2013.Koulutuspäivien ohjelmaa kootessa huomioitiin edellisen vuoden osallistujapalautteet ja toimistolle tulleet palautteet.Aiheet ja puhujat valittiin niin, että kokonaisuus pysyisi mahdollisimman lähellä vesihuoltolaitosten toimistotyöntekijöidenarkea. Ohjelmassa on myös virkistäytymisekskursio, joka tällä kertaa suuntautuu Ateneumin taidemuseoon.Viimeinen ilmoittautumispäivä tilaisuuteen on 3.9.2013. Tervetuloa!Vesihuoltolaitosten toimistohenkilöiden koulutuspäivät VVY:n koulutuskalenterissa tästä.Vesihuoltolaitosten johdon neuvottelupäivät RovaniemelläNeuvottelupäiville kokoonnutaan tänä vuonna keskiviikosta perjantaihin 4.-6.9. Neuvottelupäivät järjestetäänRovaniemellä, Ounasvaaralla.Perinteinen tyky-osuus on ohjelmassa jo keskiviikkona. Osallistujat voivat valita tykyilyn kaupungilla tai luonnossaOunasvaaralla.Torstaina ohjelmassa on mm. VVY:n asiantuntijaryhmien kuulumisia ja katsaus vesihuollon eurooppalaiseenedunvalvontaan. Organisaatiomuutoksiin paneudutaan kokemusten kautta ja pohtimalla, kuinka organisaato- jatoimintaympäristön muutoksiin voidaan varautua.Perjantain aamupäivään sisältyvät vesilaitosjohtajan profiilin pohtiminen, VEETIn kuulumiset sekä kesän jälkeenVVY:n asiantuntijoiden katsaukset alan ajankohtaisiin aiheisiin.Vesihuoltolaitosten johdon neuvottelupäiville ennättää vielä ilmoittautua ottamalla pikaisesti yhteyttä puhelimitseVVY:n toimistolle, puh. (09) 8689 0118. Tervetuloa!Vesihuoltolaitosten hallintopäiväOvatko vesihuoltolaitosten maksut ja asiakassuhteet tuttuja laitoksenne luottamushenkilöille? Tunnistavatko hevesihuollon toimintaympäristön ja ominaispiirteet? Erityissalojen hankintamenettely pähkinänkuoressa sekäluottamushenkilöiden keskeiset tehtävät ja vastuut – niitäkin käsitellään Vesihuoltolaitosten hallintopäivän kuluessa.Osallistujat voivat virittäytyä päivän aiheeseen heille postitettavan ennakkomateriaalin avulla.Syksyn kuluessa järjestetään kaksi Vesihuoltolaitosten hallintopäivää: Oulussa torstaina 29.8. edellä mainittuihinasioihin paneudutaan erityisesti osakeyhtiöiden ja osuuskuntien näkökulmasta. Liike- ja muiden kunnallistenlaitosten näkökulmasta hallintopäivän aiheita käydään läpi 10.9. Helsingissä.Oulun koulutukseen ilmoittautumisella on jo hoppu: soita suoraan VVY:n toimistolle, puh. (09) 8689 0118. Helsinginhallintopäivään voi ilmoittautua VVY:n nettisivujen kautta. Tervetuloa!


14Sähkö- ja automaatiopäivät Kuopiossa syyskuun lopullaJoka toinen vuosi järjestettävät Sähkö- ja automaatiopäivät ovat 25.-26.9.2013 Kuopiossa. Koulutuksen kohderyhmääon erityisesti vesihuoltolaitosten sähkö- ja automaatiolaitteiden asennuksesta, huollosta ja käytöstähuolehtiva henkilöstö.Tänä vuonna käsitellään mm. verkoston mallintamista ja hallintaa mittausten avulla, tietoliikenne- ja väylätekniikoidensoveltamista vesihuollossa, vesihuollossa esiintyneitä tietoturvan riskejä sekä varavoimaselvitysten yhteenvetoa.Perinteitä kunnioittaen ohjelmassa on myös ekskursio ja ajatusten vaihtoa saunan lauteilla.Päivien ohjelma julkaistaan viikolla 34, varaathan päivät jo kalenteriisi. Tervetuloa!Muiden järjestämiä koulutuksia ja tapahtumiaOtsikon linkistä pääsee Vesilaitosyhdistyksen sivulle kyseiseen kohtaanMädätyksen rakenne- ja laitetekniikka 15.10. klo 13 – 18Paikka: Suomen YmpäristökeskusJärjestäjä: Suomen Vesiyhdistys, jätevesijaosVesireittejä ja Urapolkuja Maailmalle 30.8.2013Aika: perjantaina 30.8.2013, 12.30-17.00Paikka: Tampereen teknillinen yliopisto, TTY, Konetalon auditorio K1702, Korkeakoulunkatu 6,33720 TampereUlkoasiainministeriö ja Finnish Water Forum järjestävät yhteistyössä teemaseminaarin Vesireittejä ja UrapolkujaMaailmalle. Seminaarin fokuksena on "Generation Gap" konkariosaajien siirtyessä pois työelämästä ja uusienosaajien saaminen mukaan. Seminaarin ohjelman löydät täältä http://www.finnishwaterforum.fi/binary/file/-/fid/775/ Ilmoittautumiset http://doodle.com/v4ck2wx93mfdpp8hVesilaitosyhdistys kouluttaaOulu 29.8.2013Vesihuoltolaitosten hallintopäivä, ilm. pian suoraan VVY:n tstolleRovaniemi 4.-6.9.2013Vh-laitosten johdon neuvottelupäivät, ilm. pian suoraan VVY:n tstolleHelsinki 10.9.2013Vh-laitosten hallintopäivä, ilm. viim. 27.8.Helsinki 18.-19.9.2013Vh-laitosten toimistohenkilöiden koulutuspäivät, ilm. viim. 3.9.Kuopio 25.-26.9.2013Sähkö- ja automaatiopäivät, ilm. viim. 10.9.Vesilaitosyhdistyksen jäsenet ja yhteistoimintajäsenet voivatilmoittaa alan avoimistatyöpaikoista Vesilaitosyhdistyksen kotisivulla kohdassa Ajankohtaista - > Avoimet työpaikatVesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedotvvy@vvy.fi


15Koulutuksiin ilmoittautumisiin uusi järjestelmäVVY:n koulutuksiin ilmoittaudutaan 34 viikosta lähtien uuden järjestelmän avulla. Ilmoittautuminen tapahtuu edelleenkotisivujemme kautta,www.vvy.fi kohdasta Koulutus ja vesihuoltopäivät.Avautuvalta sivulta löytyy listaus koulutuksistamme. Kun listassa olevan koulutuksen nimeä klikkaa, saa näkyviin tarkempaatietoa koulutuksen ajankohdasta, koulutuspaikasta ja hinnasta. Koulutuksen ohjelman voi avata klikkaamallaLataa esite –kohtaa.Ilmoittautumaan pääsee koulutuksen nimen alla, oikealla olevaa Ilmoittaudu –painiketta painamalla.Ilmoittautuminen tapahtuu useammassa vaiheessa. Ensin kysytään osallistujan tiedot sekä laskutustiedot. Muidentuotteiden kohdalla voi esim. valita osallistuuko koulutukseen yhtenä vai kahtena päivänä taikka minkä testin haluaatehdä talousvesihygieenisessä osaamistestissä. Lisäkysymyksillä kerätään tietoa esim. erityisruokavalioista. Lopuksiavautuu näkymä, johon kirjautuvat ilmoittautumisen tiedot. Jos tiedot ovat oikein, voi ne hyväksyä klikkaamalla Hyväksy–painiketta. Jos tietoja haluaa muuttaa, onnistuu se palaamalla ilmoittautumiseen Edellinen -painikkeen avulla.Kun tiedot on hyväksytty, on ilmoittautuminen tehty. Vahvistuksen voi tulostaa ilmoittautumisen yhteydessä tai myöhemminsähköpostiin tulevasta viestistä.Ilmoittautumisen jälkeen annettuun sähköpostiin tulee vahvistusviesti. Siinä on palvelutunnus. Kirjautumalla ilmoittautumisiinko. tunnuksella, voi ilmoittautumistietoja muuttaa tai perua ilmoittautumisen.Uudistus liittyy VVY:n jäsenrekisteriuudistukseen. Syksyn mittaan sivuillemme tulee muitakin uusia palveluja, mm.verkkokauppa, jonka kautta voi tilata mm. moniste- ja julkaisusarjojemme tuotteita. Uusista palveluista tiedotamme sitämukaa kuin niitä otetaan käyttöön. Uudistusten avulla pyrimme palvelemaan jäseniämme ja muita asiakkaitammeentistä paremmin. Myös rekisteriemme ajantasaisuus paranee.Syksyn koulutusten valmistelu on vauhdissa. Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia ja toiveita käsiteltävistä asioistaja esimerkiksi ekskursiokohteista.Rohkeasti kokeilemaan uutta ilmoittautumisjärjestelmää, tervetuloa koulutuksiin!Anna-Maija Hallikaskoulutuspäällikkö

More magazines by this user
Similar magazines