pintakäsittelyalan osaamistarpeiden ennakointi 2007 - Opetushallitus

oph.fi

pintakäsittelyalan osaamistarpeiden ennakointi 2007 - Opetushallitus

Pintakäsittelyalan osaamistarpeiden ennakointi LOPPURAPORTTI 2(41)Oph:n päätös 263/422/2006 27.2. 2008TIIVISTELMÄTämä loppuraportti koskee Opetushallituksen toimeksiannostasuoritettua pintakäsittelyalan osaamistarpeidenennakointia, joka toteutettiin vuosina 2006 - 2007. Ennakoinninperustaksi tehtävät selvitykset on toteutettu yhteistyössäMaalariammattikoulun kannatusyhdistyksen jaTurun Ammattiopistosäätiön kanssa.Selvitysten perusteella ilmeni, että selvityshetkellä voimassaolevat opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteetvastaavat ammatillisilta osiltaan edelleen kohtuullisenhyvin työelämän tarpeita. Työelämän kritiikki kohdistuipääasiassa ainoastaan opetussuunnitelmien laajaalaisuuteenja yleissivistävään osuuteen. Näitäkään eitoki pidetty kokonaan tarpeettomina, mutta yleinen käsitysoli se, että kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto eiole kovin hyvin taannut kaikkien tutkinnon saaneiden varsinaistaammattitaitoa siten, että heillä olisi todellisetvalmiudet täyttää työelämässä vaadittavat laatu- ja tuottavuusodotukset,ja syyksi epäiltiin liian vähäiseksi muodostunuttaammattiopetusaikaa.Selvityksistä ilmenee kuitenkin myös se, että työelämänedustajilla riittää hyvin ymmärtämystä nuoria, alalle tuleviatyöntekijöitä kohtaan, eikä heiltä työllistymisvaatimuksinaedellytetä välttämättä muuta kuin ahkeruutta, säännöllisyyttäja kohtuullisen hyvää käytöstä, mutta muutamatperusammattitaitoon liittyvät työtehtävät tulisi kuitenkinhallita lähes ”ammattimaisesti”, jotta tutkinnolle ja senedellytyksenä opiskelulle voidaan antaa sille kuuluva arvostus.

More magazines by this user
Similar magazines