pintakäsittelyalan osaamistarpeiden ennakointi 2007 - Opetushallitus

oph.fi

pintakäsittelyalan osaamistarpeiden ennakointi 2007 - Opetushallitus

Pintakäsittelyalan osaamistarpeiden ennakointi LOPPURAPORTTI 6(41)Oph:n päätös 263/422/2006 27.2. 20083 KohderyhmäProjektin loppuun mennessä oli haastateltu 23 eri yritysten edustajaa. Noin3/4 yrityksistä toimi rakennusmaalausalalla, vähän alle puolet lattianpäällystysalallaja saman verran julkisivu-urakoinnissa. Noin 1/5 ilmoitti toimialaksimetallien pintakäsittelyn (kuvio 2). Toimialarajat eivät olleet jokaisessa yrityksessäerityisen selviä ja vielä vaikeammaksi osoittautui kysymys tuotannonpainopisteiden määrittelystä. Tuotanto vaihteli jonkun verran vuodenaikojenperusteella, mutta samassa yrityksessä saattoi yleensäkin vaihdella toimintasisäremontoinneista uudismaalaukseen ja julkisivumaalaukseen, sekä metallituotteidenja puusepänteollisuustuotteiden välillä. Samassa yrityksessä saatettiinmaalata esim. autoja ja ikkunoita jne.Edustettuina olevista yrityksistä (kuvio 3) 7 kpl oli kooltaan pieniä, alle kymmenenhengen yrityksiä. Suurimmassa osassa (9) työntekijämäärä vaihteli 11– 20 henkilön välillä. Neljässä yrityksessä työntekijämäärä oli 20 – 50 henkilöäja kolmessa työntekijämäärä oli yli 50 henkilöä. Lähes kaikissa yrityksissä arvioitiinolevan lähivuosina ainakin muutaman henkilön rekrytointitarve.Kuvio 2Toim iala35916Metallien pintakäsittelyRakennusmaalausLattianpäällystysJulkisivu-urakointimuu10Kuvio 3Yritysten keskikoko (koot 4-80 henkilöä)1098765432104-10 11-20 21-30 31-50 yli 50

More magazines by this user
Similar magazines