Henkilöstökertomus 2011 - Hyvinkaan kaupunki

hyvinkaa.fi

Henkilöstökertomus 2011 - Hyvinkaan kaupunki

4Henkilöstön määrä HTV mittarilla mitattuna laski 2008 - 2010 välisen ajan. Selittävänä tekijänä onosaltaan ollut määräaikaisen henkilöstön määrän muutos.2.3 Palvelussuhteen luonne / vakinaiset / määräaikaisetVakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön osuudet (%)2007 2008 2009 2010 2011Vakinaiset 80 80,5 82,5 82,2 82,9Määräaikaiset 20 19,5 17,5 17,8 17,1sijaiset 11,9 11,1 10,0 10,4 10,8muut 8,1 8,4 7,5 7,3 6,3Yhteensä 100 100 100 100 100Henkilöstön määrä 2918 2962 2778 2804 2831ilman työllistettyjäHyvinkään kaupungin henkilöstöstä vakituista henkilöstöä vuonna 2011 oli 2346 eli 82,9 % henkilöstöstä.Määräaikaista henkilöstöä oli 485 työntekijää eli 17,1% henkilöstöstä. Määräaikaisenhenkilöstön määrä koko henkilöstöstä on ollut laskusuunnassa viimeisen viiden vuoden ajan.Palkattomalla virka- tai työvapaalla 31.12.2011 oli 209 henkilöä, Vuosi sitten lukema oli 324 henkilöä.Työllistettyjen määrä oli 39 henkilöä, laskua työllistettyjen määrässä on 21 henkilöä. Omaishoitajia(249) sekä perhe- ja tukihoitajia (92), jotka eivät kuulu henkilöstölukuihin, oli vuoden 2011lopussa 341 henkilöä.Osa-aikaista työtä tekevien määrä on pysynyt viime vuosina suhteellisen vakaana.2008 20092010 2011Koko henkilöstö / % % % %%Kokoaikaiset 2568 86,7 2429 87,4 2440 87,0 2472 87,3Osa-aikaiset 394 13,3 349 12,6 364 13,0 359 12,72962 100,0 2778 100,0 2804 100,0 2831 100,02.4 Henkilöstön määrä toimialoittainVakinaiset Sijaiset Määräaik. Yhteensä Yhteensä Muutos2011 2010Keskushallinto 318 40 6 364 284 80Sivistystoimi 1031 117 120 1268 777 491Tekniikka ja ympäristö 212 3 9 224 224 0Perusturva 750 146 40 936 1482 -546Hyvinkään Vesi 35 0 4 39 37 2Yhteensä 2346 306 179 2831 2804 27Toimintojen uudelleenorganisointi on tuonut mukanaan todella runsaasti myös henkilöstösiirtojatoimialalta toiselle. Perusturvassa ja sivistystoimessa varhaiskasvatuksen siirto toi merkittävänmuutoksen henkilöstömääriin.

More magazines by this user
Similar magazines