1riclht

petrikajander

1riclht

4. Ammattiyhdistysliikkeen tulevaisuus4.1 Onko ammattiyhdistysliikkeellä olemassaolon oikeutusta?Yhdistymisvapaus kuuluu perusoikeuksiin ja on sisällytetty maamme perustuslakiin.Palkansaajien yhdistyminen työpaikan tai ammatin mukaan eisiis ole ongelma. Ay-liikkeen asema erioikeuksia nauttivana taistelujärjestönäon sitä vastoin kyseenalaistettava. Tarvitaan syvälle käyviä muutoksia,jotta ammattiyhdistysliike voisi säilyttää olemassaolon oikeutensakansalaisten silmissä.4.1.1 Aika on ajamassa ammattiyhdistysliikkeen ohitseAsiakaslähtöisyys ja kaikinpuolinen joustavuus ovat tämän päivän liike-elämäntunnussanoja. Läheisyysperiaatteen mukaisesti taloudellinen valta tulisi ainaolla asiakkaalla, joka on lopullinen päättäjä ja palkanmaksaja. Reilu kilpailu ontämän periaatteen paras toteuttaja; kartellit ovat menneen ajan kummajaisia.Keskitettynä, byrokraattisena vallankäyttäjänä ay-liikkeen toiminta on ristiriidassatulevaisuuden vaatimusten kanssa.Pääoma liikkuu jo nyt esteettä yli rajojen ja työvoiman liikkuvuus on jatkuvassakasvussa. Taloudellinen toimeliaisuus hakeutuu entistä nopeamminalueille, joilla liiketoiminnan edellytykset ovat houkuttelevia. Avoimet työmarkkinatja väljennetty työlainsäädäntö olisivat Suomelle verrattomia vetonaulojakansainvälisessä kilpailussa. Ne houkuttelisivat kaivattuja investointejamaahamme, vähentäisivät työttömyyttä, lisäisivät verotuloja ja nostaisivat kestävästipalkkatasoa.Yrityksen palkanmaksukyky ei ole mikään palkanmuodostuksen peruste.Kilpailutaloudessa niin sanottuja ylivoittoja ei ole olemassa. Yrityksen voitotovat ennemmin tai myöhemmin valumassa asiakkaille; kannattava toiminta voidaanylläpitää vain jatkuvalla parannus- ja uudistumistyöllä. Voiton muodostamakannustin on talouselämän liikkeellepaneva voima. Mitä suurempi osahenkilökuntaa osallistuu voitonjakoon, sen parempi.Ellei palkkataso tyydytä, mikään ei estä ammattiliittoa tai sen paikallisosastoaperustamasta yritystä, yhtiötä tai osuuskuntaa, joka toimisi markkinoidenkilpailukentässä. Valmiita menestysmalleja on maailmalla tarjolla (KatsoLaatikko 3: Mondragon – menestynyt työläisosuuskunta). Tällainen käänne olisipaluu aiempaan, sillä aina 1920-luvulle asti esimerkiksi ahtaajatyökunnat kilpailivatmenestyksellisesti ahtaajayrittäjien kanssa. 1339

More magazines by this user
Similar magazines