(VAKE) 2006-13 - Kuntoutusportti

kuntoutussaatio.fi
  • No tags were found...

(VAKE) 2006-13 - Kuntoutusportti

VAKE-hankekokonaisuus• Asiakaskysely• Kirjallisuuskatsaus• Nykykäytännöt: Palveluntuottajien kysely ja HyvänSuunnittelutahojen (esh,pth) kysely• Arviointimenetelmät• Kuntoutussuunnitelmien analyysi• Uusien kuntoutusmuotojen pilotit ja tutkimukset• Vaikeavammaisuuden määrittely• Lainsäädännön ja toiminnan muutosehdotuksetkuntoutuskäytännönperusta


VAKE aikataulu ja tuotokset 2006-2013KirjallisuuskatsausNykykäytäntö:kyselyt jakuntoutussuunnitelmatAsiakasKyselyHyväkuntoutuskäytäntöLakimuutosehdotukset2010-13Tukikytköksen poistoIkärajan nostoUudet standardit2011Etuusohjeuudistus2010-11Hanke päättyy 2013Pilottien seminaarit, raportit 2012Pilotit: NKL 2011-12 MS 2010-12Hyvän kuntoutuskäytännönperusta 2011Vaikeavammaisuuden määrittely2008-12Pilottien suunnittelu 2007-10Mittareita Toimia-verkostoon 2007Toimia-tietokantaan 2011 Äkillisten aivovaurioidenkonsensuskokous 2008Nykykäytäntö: kyselyt jakuntoutussuunnitelmat 2007-10Kirjallisuuskatsaus 2007-10Asiakaskysely 2007-09Asiakkaan äänellä 2009Palveluntuottajakäynnit 2006-07VAKE suunnittelu 2006


VAKE ja ICFhttp://www.who.int/classifications/icf/enwww.icf-research-branch.orgICF-verkosto.fi• WHO:n ICF-luokitus viitekehyksenä• Tukee toimintakyvyn laaja-alaista arviointia ja kuvaamista• Sopii monialaiseen työskentelyyn• Tuo esiin toimintakykyyn vaikuttavien tekijöiden vuorovaikutusta• Huomioi vahvuudet ja rajoitteet, edistävät ja rajoittavat tekijät• Yhdistää asiakkaan ja ammattilaisen asiantuntemuksen• Yhdenmukaistaa termejä• Tarjoaa työ- ja seurantavälineitä• Tavoitteena osallistuminen elämän tapahtumiinTerveydentilaRakenne,toimintaSuoritukset YksilötekijätYmpäristötekijätOsallistuminen


Hyvän kuntoutuskäytännön perusta• Asiakasläheisyys• Oikea-aikaisuus• Tavoitteellisuus• Kokonaisvaltaisuus• Kuntoutuksen osaaminen• Yhteistyö, työnjako ja tiedon siirto• Arviointi• SeurantaHyvänkuntoutuskäytännönperusta(VAKE- hanke2006-13)


VAKESairauskeskeisyydestätoimintakykylähtöiseentyöskentelyyn,jokapäiväisessä elämässätapahtuvaan kuntoutumiseenjaosallistumisen edistymiseen


Parasta palvelua, sosiaalista turvaa ja elämän voimaaOsallistuminen


VAKE ja osallistuminenIhminen osallistujana omassa elämäntilanteessaanToimintakyvyn kokonaisvaltainen ja monialainenarviointi (myös ei- näkyvä toimintakyky ja vahvuudet)kuntoutumisen tarpeen havaitseminen jasanoittaminen jokaisessa asiakaspinnassaToimia - mittaritietokantatarkoitus ja tavoite


VAKE ja osallistuminenTavoitteiden asettaminenAsiakas ja asiantuntijat laativatyhdessäGAS-menetelmä


VAKE ja osallistuminenLäheisen osallistuminen jaohjausLähipiirin kuuleminen jaohjaus


VAKE ja osallistuminenKotikäynnit terapiassa;kuntoutuminen jokapäiväisenelämän ympäristössä


VAKE ja osallistuminenKotikäynnit mahdollisuuksienmukaan verkostotyössä,yksilöjaksoilla, kursseilla


VAKE ja osallistuminenHarrastus- jaliikuntamenetelmien kokeilu;itsehoidon ja osallistumisentukeminen


ympäristön muutostarpeet,mm. lähipiirin kanssa tehtävätharjoitteet, lähipiirinosaaminen ja asenteet sekätilan ja muun fyysisenympäristön muutosVAKE ja osallistuminenKuntoutuksessa huomioidaanyksilön taitojen, valmiuksien,kompensaatiokeinojen jatoimintatapojen kehittyminen


VAKE ja osallistuminenAvokuntoutuksen muotojavoisi hyödyntää aiempaaparemmin (yksilö-, ryhmä-,monimuoto- ja päiväkuntotus, sekäpsykoterapiassa perheterapia)Laitosmuotoisenkinkuntoutuksen tulee ollayksilöllistä, ei rutiiniohjelmaa


VAKE ja osallistuminenYhteistyö ja verkostotyökuntoutujan tarpeen mukaanKela-neuvonnassa tuetaanerityistä tukea tarvitsevan sairaanja vammaisenlapsen, nuoren ja aikuisenasioiden etenemistä ennakoivastija kokonaisvaltaisesti(1.6.2013 alkaen)


VAKE – pilotit ja osallistuminenNäkövammaisten nuortenkokemat ongelmat ja asettamattavoitteet liittyivät pääasiassasuorituksiin ja osallistumiseen:kotielämä, keskeiset elämänalueet,virkistyminen ja vapaa-aika, henkilöidenvälinen vuorovaikutus, liikkuminenSalminen,A-L., julkaisutoimituksessa


VAKE – pilotit ja osallistuminenMS-tautia sairastavilla koetutongelmat linkittyivät suorituksiin jaosallistumiseen:Useimmin yhteisöllinen, sosiaalinen jakansalaiselämä, liikkuminen, kotielämä jaitsestä huolehtiminenSalminen A-L, Hämäläinen P, Karhula M,Kanelisto K, Ruutiainen J. ,julkaisutoimituksessa


VAKE julkaisut 2009-11• Asiakkaan äänellä. Odotuksia ja arvioitavaikeavammaisten lääkinnällisestä kuntoutuksesta.Järvikoski A.; Hokkanen L.; Härkäpää K. (toim.)• Hyvän kuntoutuskäytännön perusta. Käytännön jatutkimustiedon analyysistä suosituksiinvaikeavammaisten kuntoutuksenkehittämishankkeessa. Paltamaa,J; Karhula,M;Suomela-Markkanen,T; Autti-Rämö,I. (toim.)


• Pilottien raportit (Näkövammaiset nuoret, MS- tauti )VAKE julkaisut 2009-11• IPA –kyselylomake valinnoista ja osallistumisestajokapäiväisessä elämässä. Toimintakyvynitsearviointimenetelmä aikuisille, joilla on fyysisiätoimintarajoitteita. Kanelisto, K., Salminen, A-L.• COPE- indeksi suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollonkäyttöön. Omaishoitajan jaksamisen ja tuen tarpeen arviointi.Juntunen, K., Salminen, A-L.• Vaikeavammaisten kuntoutuksen järjestämisvelvollisuusSuomessa. Aihetta lainsäädännön muutoksiin? Autti-Rämö, I.,Faurie, M., Sakslin, M.• Vaikeavammaisen henkilön kuntoutussuunnitelmanrakentumisen käytännöt. Nikkanen, P.


AsiakasLähipiiriAmmattilaisetHyvä kuntoutuskäytäntöKuntoutus-tarpeenhavaitseminenToiminta-kyvyn jatarpeidenarviointiAsiakas-neuvotteluKuntoutumis-suunnitelmaJokaisessaasiakas-pinnassakuntoutusosaaminenKokonais-käsitys(ICFToimia)Asiakkaantavoitteet(GAS)Sähköinenlausunto,ValmistautuminenVaikuttava,asiakas-läheinenkuntoutusKuntoutumistatukevat keinot,toimenpiteetViestintäArviointiMuutoksetOsallistuminenjokapäiväisessä elämässäT.Suomela-Markkanen 2013Taidot,toimintatapa,ympäristö,apuväline,mahdollisuudet


ICF kuntoutuksen seurannassa,Suoritukset ja osallistuminenM.Selb, M.Finger 2013d230 Carrying out daily routineDie tägliche Routine durchführen d230 (9)d240 Handling stress and psychol.Arviointi0% 67% 33%Mit Stress u. a. psych. Anforderungen umgehen d240 (5)0% 80% 20%d410 Changing body positionsEine elementare Körperposition wechseln d410 (6) 0% 33% 33% 33%d420 Transferring oneselfd440 Fine hand used445 Hand and Hand- arm und use Armgebrauch d445 (2)d455 Moving aroundd465 Moving around using equipm.d470 Using transportationTransportmittel benutzen d470 (1)d520 Caring for body partsSeine Körperteile pflegen d520 (6)d530 ToiletingDie Toilette benutzen d530 (6)d550 Eatingd570 Looking after one‘s healthd710 Basic interpersonal interact.d920 Recreation and leisureSich verlagern d420 (4) 0% 25% 50% 25%Feinmotorischer Handgebrauch d440 (2) 0% 50% 50% 0%0% 100% 0%Sich auf andere Weise fortbewegen d455 (4) 0% 25% 50% 25%Sich unter Verwendung von Geräten fortbewegen d465 (5) 0% 60% 20% 20%100% 0%0% 67% 33%0% 50% 50%Auf seine Gesundheit achten d570 (4) 0% 25% 50% 25%0% 100% 0%SeurantaEssen d550 (3)0% 100% 0% 0% 33% 67% 0%Elementare interpersonelle Aktivitäten d710 (3)0% 100% 0% 0% 33% 67% 0%Erholung und Freizeit d920 (3)11% 33% 44% 11%0% 20% 60% 20%33% 33% 17% 17%25% 25% 50% 0%50% 0% 50% 0%100% 0%25% 0% 25% 50%20% 40% 40% 0%100% 0%17% 17% 33% 33%17% 17% 33% 33%25% 25% 50% 0%33% 67% 0%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%0=ei rajoitetta 1=lievä rajoite 2=kohtalainen 3=vaikea 4=täydellinen(0-4%) (5-24%) (25-49%) (50-95%) (96-100%)


Parasta palvelua, sosiaalista turvaa ja elämän voimaaNuorisotakuu:Työhön ovat sitoutuneet ministeriöt,työmarkkinajärjestöt, Suomen Kuntaliitto jaSuomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry. EU:ntyöministerit hyväksyivät 28.2.2013 pidetyssäkokouksessaan EU:n laajuisen suosituksennuorisotakuusta.HenkilökohtainenKela-neuvoja


Nuorisotakuu Alle 25/30v• Nuorisotakuun toimeenpano edellyttää tiiviimpää yhteistyötä.• Keskeisiä yhteistyötahoja ovat kunnan sosiaali- ja terveys- sekä nuoriso- jaopetustoimet, koulutuksen järjestäjät, opinto-ohjaajat, etsivää nuorisotyötätekevät, nuorten työpajat ja Kelan kuntoutusasiantuntijat, yrittäjyydennäkökulmasta seudulliset yrityspalvelut, työmarkkinajärjestöt ja muutalueelliset yrityspalveluja tarjoavat tahot.• On tärkeää, että kaikki toimijat ovat aktiivisia.• Nuorisotakuun toteutuminen edellyttää yhteisen tahtotilan lisäksi yhteistätilannekuvaa nuorten tilanteesta ja heille tarjottavista palveluista. Toimijoidenon jatkettava ja edelleen kehitettävä yhteistyötä nuorten parhaaksihallinnonaloista tai kuntarajoista riippumatta.• Monialaisesta yhteistyöstä on säädetty esimerkiksi nuorisolaissa.• Se luo uutta, yhteiskunnallisesti merkittävää osaamista eri toimialoille. Lisäksise parantaa tiedonkulkua ja palvelujen oikea-aikaisuutta.


Kiitos

More magazines by this user
Similar magazines