VVY Toiminta 2011 netti - Vesilaitosyhdistys

vvy.fi
  • No tags were found...

VVY Toiminta 2011 netti - Vesilaitosyhdistys

3. Vesilaitosyhdistyksen organisaatioHALLITUS1. VuosikokousSääntömääräinen vuosikokous pidettiin torstaina14.4.2011.Saapuvilla oli 39 äänioikeutettua jäsenistön edustajaaja käytettävissä oli 125 ääntä 590 äänestä.2. VaalitoimikuntaVaalitoimikunnan tehtävänä on antaa yhdistyksenhallitukselle ehdotus hallitukseen valittavista jäsenistäsekä tilintarkastajista ja heidän varamiehistään.• Pekka Pesonen, Tampereen Vesi,2011 - 2013, puheenjohtaja• Paavo Salmela, Pudasjärven Vesiosuuskunta,2012 - 2014• Maarit Korpilähde, Joensuun Vesi, 2011 - 2012Varsinainen jäsenVarajäsen.................................................................................................PuheenjohtajaTimo Heinonen, Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy Antti Kytövaara, Kangasalan VesiVarapuheenjohtajaSeppo Väliaho, Keuruun VesiEsa Jokela, Kokkolan VesiRoger Hakalax, Kemiönsaaren VesiJouko Grön, Loimaan VesiJuha Hiltula, Kemin Vesi OyPentti Kangas, Levin Vesihuolto OyMarkku Komulainen, Limingan Vesihuolto Oy Esko Jouhten, Muhoksen Vesihuolto OyAri Melakari, Helsingin seudun ympäristöpalvelut Martti Lipponen, Lahti Aqua OyIrina Nordman, Turun VesiliikelaitosKirsi Laamanen, Kuopion VesiJukka Piekkari, Helsingin seudun ympäristöpalvelut Jouko Varis, Imatran VesiKirsi Rontu, Suomen KuntaliittoMarika Kämppi, Suomen KuntaliittoJukka Ruuska, Haapajärven Vesi OyKaarlo Komulainen, Vesi-Mega OyHelena Valta, Ylä-Savon Vesi OyJuha Lemmetyinen, Joensuun VesiHanna Yli-Tolppa, Mäntsälän VesiTapio Helenius, Keravan Kaupunkitekniikka, VesihuoltoRaili Äijälä, Ikaalisten Vesi OyJuha Santtila, Seinäjoen Vesi Oy3. HallitusHallitus on kertomusvuoden aikana kokoontunutkolme kertaa.4. TyövaliokuntaHallituksen apuna on toiminut hallituksen jäsenistävalittu työvaliokunta. Työvaliokunnalla oli vuoden aikananeljä kokousta.• Timo Heinonen, puheenjohtaja,Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy• Seppo Väliaho, varapuheenjohtaja,Keuruun Vesi• Juha Hiltula, Kemin Vesi Oy• Irina Nordman, Turun Vesiliikelaitos• Markku Komulainen, varajäsen,Limingan Vesihuolto Oy• Mika Rontu, sihteeri, VVY5. Tilin- ja toiminnantarkastajatTilintarkastusyhteisö• Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab,vastuullinen tilintarkastajaHTM, JHTT, Juha KoponenToiminnantarkastaja• Tuija Räty, osastonjohtaja,Helsingin seudun ympäristöpalvelutVaratoiminnantarkastaja• Kirsti Mäkinen, Controller,Helsingin seudun ympäristöpalvelut6. AsiantuntijaryhmätVesilaitosyhdistyksen sääntöjen mukaan hallitusvoi asettaa pysyviä tai tilapäisiä neuvostoja tai työryhmiä.Hallituksen asettamat pysyvät asiantuntija-6


yhmät toimivat toimisäännön mukaan hallituksenja toimiston apuna.Hallituksen nimeämänä on toiminut kolme asiantuntijaryhmää.Kertomusvuoden aikana asiantuntijaryhmätosallistuivat eri tahoille annettujen lausuntojen,aloitteiden, suositusten, ohjeiden ja mallienvalmisteluun.6.1 Hallinto- ja talousryhmäHallinto- ja talousryhmässä käsitellään vesihuoltolaitostentalouteen, hallintoon, lainsäädäntöön jaasiakassuhteisiin liittyviä kysymyksiä. Ryhmä pitikolme kokousta. Ryhmän keskeisin tehtävä oli seuratavesihuoltolain uudistamiseen liittyviä selvityshankkeitaja muita asioita. Lisäksi ryhmä seurasimuita säädöshankkeita ja otti osaa niitä koskevienlausuntojen ja jäsenkirjeiden valmisteluun. Esilläolivat erityisesti rakentamispalvelujen käännetynarvonlisäverotuksen vaikutukset vesihuoltoalalla.Ryhmässä käsiteltiin myös vesihuoltolaitosten organisaatiomuodonmuutoksiin liittyviä kysymyksiä.Ryhmä seurasi lisäksi toimialaansa liittyvien kehittämishankkeidenvalmistelua.• Kirsti Mäkinen, puheenjohtaja,Helsingin seudun ympäristöpalvelut(alkuvuoden)• Tapani Eskola, Kymen Vesi Oy• Roger Hakalax, Kemiönsaaren Vesi• Hannu Isokangas,Kälviän Vesiosuuskunta• Maarit Korpilähde, Joensuun Vesi,puheenjohtaja• Kirsi Rontu, Suomen Kuntaliitto• Tuija Räty, Helsingin seudun ympäristöpalvelut(loppuvuoden)• Anneli Tiainen, sihteeri, VVY6.2 VesilaitosryhmäVesilaitosryhmässä käsitellään talousveden laatuunsekä vesilaitosten toimintaan ja tekniikkaan sekäveden jakeluun liittyviä kysymyksiä. Ryhmä piti neljäkokousta. Ryhmä käsitteli ja kommentoi toimialansanäkökulmasta talousvesiasetuksen uudistusta,juomaveden radioaktiivisuutta koskevan direktiivinvalmistelua sekä ympäristöalan erikoisammattitutkinnonperusteita ja henkilösertifioinnin laajentamistaterveydensuojelulain mukaiseen vesinäytteenottoon.Opas putkirikkotilanteen hallittuun hoitoon,Sprinkleriohje sekä yhteistyö elintarviketeollisuudenkanssa olivat merkittävimmät ryhmän seuraamatkehityshankkeet.• Tapio Helenius,Keravan kaupunkitekniikka, Vesihuolto• Juha Hiltula, puheenjohtaja,Kemin Vesi Oy (alkuvuoden)• Timo Järvelä, Kannuksen Vesiosuuskunta(alkuvuoden)• Markku Kaksonen, puheenjohtaja,Pietarsaaren Vesi• Markku Lehtola, Kuopion Vesi• Jukka Ruuska, Haapajärven Vesi Oy(loppuvuoden)• Emmi-Maria Ukko, Kymenlaakson Vesi Oy(loppuvuoden)• Veli-Pekka Vuorilehto,Helsingin seudun ympäristöpalvelut• Mika Rontu, VVY• Riina Liikanen, sihteeri, VVY6.3. ViemärilaitosryhmäViemärilaitosryhmässä käsitellään jätevesien laatuun,lietteen käsittelyyn sekä jätevedenpuhdistamojenja viemäriverkoston toimintaan liittyviä kysymyksiä.Ryhmä piti neljä kokousta. Ryhmä käsittelija kommentoi jätelainsäädännön muutosehdotuksiasekä vesihuoltolakiin kaavailtuja muutoksia. VVY:nhankkeista ryhmä seurasi ja kommentoi erityisestiteollisuusjätevesiopasta sekä kampanjaa vaarallisistaaineista. Muita kokouksissa käsiteltyjä merkittäviäaiheita olivat huuhdeltavina markkinoitavat tuotteetsekä HUOVI-portaalin kypsyysanalyysin kysymykset.• Riitta Lindström, puheenjohtaja,Haukiputaan Vesi (alkuvuoden)• Tommi Fred, Helsingin seudun ympäristöpalvelut• Pekka Laakkonen, Tampereen Vesi(loppuvuoden)• Juha Menonen, Nokian kaupunki• Seppo Väliaho, Keuruun Vesi• Riitta Moisio, puheenjohtaja,Lappeenrannan Energia Oy• Pentti Kangas, Levin Vesihuolto Oy(loppuvuoden)• Mika Rontu, VVY• Saijariina Toivikko, sihteeri, VVY7. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahastontoimikuntaRahaston varojen jakamisesta vesihuoltolaitostentutkimus- ja kehittämistoimintaan päättää viisihenkinentoimikunta, jonka jäsenet nimittää Vesilaitosyhdistyksenhallitus. Toimikunta piti kaksi kokousta.• Jouni Lähdemäki Oulun Vesi, puheenjohtaja• Antti Kytövaara, Kangasalan Vesi• Ilkka Mikkola, Porin Vesi• Ilari Myllyvirta,Helsingin seudun ympäristöpalvelut• Helena Valta, Ylä-Savon Vesi Oy• Saijariina Toivikko, VVY• Riina Liikanen, sihteeri, VVY8. Tunnuslukujärjestelmän työryhmäTunnuslukujärjestelmän kehittämisestä päättää seitsemänjäseninentyöryhmä. Ryhmä piti kuusi kokousta.• Juha Menonen, puheenjohtaja, Nokian kaupunki• Sirpa Aulio, Riihimäen Vesi• Mats Blomberg, Porvoon vesi• Maarit Korpilähde, Joensuun Vesi• Ilari Myllyvirta,Helsingin seudun ympäristöpalvelut• Irina Nordman, Turun Vesiliikelaitos• Hannu Roikola,Kempeleen Vesihuolto Oy• Mika Rontu, sihteeri, VVY9. KoulutustyöryhmäKoulutuksen suunnittelua johti koulutustyöryhmä.Ryhmä piti kaksi kokousta.Ryhmä valmisteli VVY:n vuoden 2012koulutusohjelmaa, päätti koulutuksistaja ajankohdista sekä ideoi sisältöjä.• Juha Hiltula, Kemin Vesi Oy,puheenjohtaja• Toni Huuha,Ylivieskan Vesiosuuskunta• Petteri Jokinen,Helsingin seudun ympäristöpalvelut• Markku Komulainen,Limingan Vesihuolto Oy• Riitta Silander-Lönnström,Porvoon vesi• Antti Forsberg, VVY• Anna-Maija Hallikas, sihteeri, VVY10. Vesilaitosyhdistyksentoimihenkilöt• Toimitusjohtaja Osmo Seppälä,yleisjohto, edunvalvonta- jakehittämistehtävät• Apulaisjohtaja Mika Rontu,verkosto- ja laitostekniikkaanliittyvät asiat, YT-näyttelyn johtaja,toimiston tietotekniset palvelut• Toimistosihteeri Tarja Aarniojäsenrekisteriasiat, julkaisujen jamuiden tuotteiden myynti,toimistopalvelut,YT-näyttelyn sihteeri• Koulutuspäällikkö Antti Forsberg,koulutus• Tiedottaja Eeva Hörkkö,tiedotus,YT-näyttelyn näyttelypäällikkö(lapsenhoitovapaalla)• Taloussihteeri Merja Kolkka,laskutus, palkat ja palkkiot• Koulutussuunnittelija Minna Laurila,koulutus (lapsenhoitovapaalla)• KoulutussuunnittelijaAnna-Maija Hallikas,koulutus,YT-näyttelyn näyttelypäällikkö• Vesihuoltoinsinööri Riina Liikanen,talousvesiin liittyvät asiat,vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto,vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö• Tiedottaja Tuuli Toivikko, tiedotus• Lakiasiain päällikkö Anneli Tiainen,vesihuoltolaitosten hallintoon,talouteen ja asiakassuhteisiinliittyvät asiat sekä lainsäädäntö• Vesihuoltoinsinööri Saijariina Toivikko,jätevesiin, hulevesiin, lietteisiin javesiensuojeluun liittyvät asiat7


EUREAU II –kokouksen yhteydessä paneelikeskusteluun prioriteettiaineistaosallistuneet.4. Edunvalvonta4.1 YleistäEdunvalvonnan tavoitteena on vaikuttaa EU:n jakansallisen lainsäädännön kehittämiseen sekäSuomen viranomaisten määräysten ja ohjeiden valmisteluunsiten, että laitosten toiminnan hallinnollisetpuitteet tarjoavat mahdollisuuden tuottaa hyviäja edullisia palveluja laitosten asiakkaille. Edunvalvonnallapyritään myös vaikuttamaan alan tutkimus-ja kehittämistoimintaan sekä median vesihuollostavälittämään kuvaan.Edunvalvonnan keinoja ovat osallistuminen eri tahoillatapahtuvaan valmistelutyöhön pysyvissä toimielimissäja hankkeita varten asetetuissa työryhmissä.Tähän kuuluvat myös aloitteiden tekeminensekä lausuntojen ja kannanottojen antaminen sekäerilaisissa tilaisuuksissa ja mediassa vesihuoltolaitostennäkökulman esille tuominen.EU-säännöstön kehittämisessä Vesilaitosyhdistystoimii aktiivisesti eurooppalaisten vesihuoltolaitostenkansallisten järjestöjen yhteisjärjestössäEUREAU:ssa. Kotimaisen lainsäädännön ja viranomaisohjauksenkehittämiseen Vesilaitosyhdistysosallistuu valtion asettamien useiden työryhmienjäsenenä ja antamalla lausuntoja sekä pitämälläyhteyttä valtion viranomaisiin. Vesilaitosyhdistys toimiimyös Huoltovarmuuskeskuksen organisoimanvesihuoltopoolin toimistona kehitettäessä vesihuoltopalvelujentoimivuutta poikkeuksellisissa olosuhteissa.4.2 Edustusvuosi 2011EUREAUN hallitus• Osmo Seppälä, VVYHallitus kokoontui kolme kertaa. Kokouksissa käsiteltiinkomissioissa ja työvaliokunnassa (ExecutiveCommittee) valmisteltuja asioita, jotka liittyväterityisesti vesiasioita koskevien direktiivien jaEUREAU:n kannanottojen (Position Papers) valmisteluun.EUREAU:n strategiaa vuoteen 2020 saakkasekä toimintasuunnitelmaa vuosille 2011-2013käsiteltiin hallituksessa. EUREAU:n komissioidenvalmistelun pohjalta hallitus käsitteli myös Euroopanvesivarojen tulevaisuutta koskevaa ns. Blueprint–asiakirjaa (”Blueprint to safeguard Europe’swater resources”) ja ns. Fitness check -prosessia.Prosesseissa arvioidaan vesiä koskevien nykyistensäädösten tehokkuus, mahdolliset puutteet japäällekkäisyydet sekä tarkastellaan vesivarojenherkkyyttä oletettavissa oleviin ympäristön muutoksiinja laaditaan ehdotukset EU:n vesipolitiikan javesiä koskevan lainsäädännön kehittämisestä.EUREAUN komissiotEU1 Juomavesi, Drinking Water• Riina Liikanen, VVY• Olli Keski-Saari, Lappavesi OyJuomavesikomissio kokoontui toimintavuonna kolmekertaa. Euroopan komissio ilmoitti vuodenalussa, että useita vuosia valmisteltua juomavesidirektiivinuudistusta ei toteuteta. Ilmastonmuutoksenvaikutukset vesihuollolle, vesihuoltotoimialanmahdollisuudet hillitä ilmastonmuutosta sekäveden käytön tehostaminen olivat sen sijaan juomavesikomissiontyössä tärkeitä aiheita. Muita kokouksissakäsiteltyjä asioita olivat muun muassajuomaveden radioaktiivisuutta koskeva direktiivi,prioriteettiaineet ja vesiympäristössä olevat lääkeaineet,biosideja koskevan asetuksen uudistaminen,torjunta-aineiden kestävä käyttö ja talousvedenkanssa kosketuksissa olevien materiaalientuotehyväksyntä.EU2 Jätevesi, Waste Water• Saijariina Toivikko, VVY• Tommi Fred, Helsingin seudun ympäristöpalvelutJätevesikomissio kokoontui toimintavuonna kolmekertaa. Kokouksissa käsiteltäviä asioita olivatmuun muassa prioriteettiainedirektiivin täydentäminenuusilla prioriteettiaineilla ja näihin liittyvätvaikutusten arvioinnit, kompostin tuotteeksi määrittelynkriteerit sekä ehdotus HELCOM suositukseksiraja-arvoiksi yhdyskuntien käsitellyn jäteveden toksisuudelle.Lietedirektiivin uusiminen loppui vuonna2011 taustakonsultaation laadinnan jälkeen.Lisäksi jätevesikomissiossa seurattiin vesipuitedirektiivin,tulvadirektiivin, yhdyskuntajätevesidirektiivinja uimavesidirektiivin kansallista toimeenpanoa.EU3 Lainsäädäntö ja talous,Legislation and Economics• Anneli Tiainen, VVY• Pekka Pesonen, Tampereen VesiLainsäädäntö- ja talouskomissio kokoontui toimintavuonnakolme kertaa. Se piti kokouksen 12. –13.5.2011 Helsingissä. Komission ja sen työryhmienkokouksissa käsiteltiin muun muassa EU:narvonlisäverodirektiivin ja kuluttajadirektiivin valmisteluaja vesipolitiikan puitedirektiivin toteuttamista.Lisäksi seurattiin EU:n valtiontukisäännöksiäja julkisia hankintoja sekä toimeksiantosopimuksiakoskevan lainsäädännön kehittämistä. Komissioosallistui myös EU:n vesipolitiikkaa koskevien kannanottojenvalmisteluun EUREAU:ssa.IWAInternational Water Association on maailmanlaajuinenjärjestö, jonka toiminnan tarkoituksena onedistää alan tutkimuksen soveltamista käytäntöön.Vesilaitosyhdistys ja Suomen Vesiyhdistys edustavatSuomea IWA:ssa. Yhdistykset maksavat jäsenmaksunpuoliksi. Suomen Vesiyhdistyksen yhteydessätoimivassa IWA-toimikunnassa Vesilaitosyhdistyksenedustajina olivat Mika Rontu ja Osmo Seppälä.VesihuoltopooliVesilaitosyhdistyksen, Kuntaliiton ja Huoltovarmuuskeskuksensopimuksella toimiva vesihuoltopoolitukee vesihuoltoalan varautumista vakaviinnormaaliajan häiriöihin ja poikkeusoloihin. Poolintoimintaa ohjaava poolitoimikunta kokoontui vuodenaikana kolme kertaa. Kertomusvuosi oli vesihuoltopoolinviides täysi toimintavuosi. Toiminnassakeskityttiin tukemaan Huoltovarmuuskeskuksen ylläpitämänja huoltovarmuuskriittisille toimijoille tarkoitetunHUOVI-portaalin käyttöönottoa toimialalla.Lokakuussa 2011 pooli järjesti varautumisseminaarin,jossa käsiteltiin HUOVI-portaalin ja sen kypsyysanalyysinlisäksi ajankohtaisia varautumiseenliittyviä aiheita. Syksyllä käynnistyi yhteistyö kansallisentietoturvaviranomaisen CERT-FI:n kanssavesihuoltoalan tietoturvan kehittämiseksi. Keväällä2011 julkaistiin opas varavedenjakelun järjestämisestä.8


4.3 Muille kuin jäsenille annetutlausunnotKertomusvuonna annettiin kirjallisia lausuntoja jakommentteja seuraavasti:Eduskunta• Lausunto hallituksen esityksestä (HE 295/2010vp) laiksi poikkeuksellisten tulvien aiheuttamienvahinkojen korvaamisesta annetun lain kumoamisestasekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi• Lausunto ympäristövaliokunnalle vuoden 2012talousarvioesityksestä HE 59/2011 vp• Lausunto maa- ja metsätalousvaliokunnalle vuoden2012 talousarvioesityksestä HE 59/2011 vpMaa- ja metsätalousministeriö (MMM)• Kaksi lausuntoa luonnoksesta MMM:n asetuksenlannoitevalmisteista 12/07 muuttamisesta• Kommentit vesihuollon tietohuolto –hankkeenesiselvitykseenOikeusministeriö (OM)• Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksivesitalousasioistaOnnettomuustutkintakeskus• Kommentit tutkintaselostuksen S2/2010Y, Heinä-elokuun2010 rajuilmatOpetushallitus (OPH)• Lausunto ympäristöalojen erikoisammattitutkinnonperusteiden luonnoksestaPohjois-Karjalan ELY-keskus• Kommentit luonnoksesta yhdyskuntajätevesienpuhdistuslaitosten päästöjen seuranta ja raportointi– hyvien menettelytapojen kuvausSosiaali- ja terveysministeriö (STM)• Kommentit esityksestä uudeksi näytteenotonhenkilösertifioinnin pätevyysalueeksiSuomen Kuntaliitto• Kommentit HulevesiopasluonnokseenSuomen ympäristökeskus (SYKE)• Kommentit vesienhoidon toimenpiteiden seurantajärjestelmä2010-2015 luonnokseenTyö- ja elinkeinoministeriö (TEM)• Lausunto mittauslaitelain (707/2011) nojallaannettavista valtioneuvoston asetuksistaYmpäristöministeriö (YM)• Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksijätteistä ja valtioneuvoston asetukseksi ympäristönsuojeluasetuksenmuuttamisestaÖljyalan keskusliitto• Lausunto ohjekirjaluonnoksesta, joka koskeeajoneuvojen pesutoimintaa jakeluasemilla ja muissavastaavissa kohteissa4.4 EdustuksetVesilaitosyhdistyksellä on ollut edustajat muunmuassa seuraavissa neuvottelukunnissa ja työryhmissä:Osmo Seppälä• Ympäristöviestintä YVT Oy:n hallitus(Vesitalous-lehti)• Vesihuoltopoolin toimikunnan jäsen(Huoltovarmuuskeskus)• VETO -täydennyskoulutusohjelmanohjausryhmän puheenjohtaja• Suomen vesifoorumi ry:n hallitus• Euroopan benchmarking –työryhmä (EBC),Steering Committee –jäsen• NordIWA, Steering Committee –jäsen• Omaisuudenhallinta (Asset management)–seurantaryhmä (SR 212) (SFS)Anna-Maija Hallikas• YT11- ja YT13-näyttelytoimikunnat• Ympäristöalan erikoisammattitutkinto/Vesihuollon osaamisala, työryhmän jäsen (OPH)• Ympäristöosaajat2025-asiantuntijatyöryhmä(Sykli)Riina Liikanen• CEN/TC 164 Water Supplykansallinen seurantaryhmä (MetSta ry)• CEN/TC 164/WG15Security of drinking water supply (CEN)• Hyväksymismenettely juomaveden kanssakosketuksissa oleville rakennustuotteille,kansallinen tukiryhmä (YM)• Ilmastonmuutostyöryhmä (EUREAU)• Veden kemiallisen laadun työryhmä (EUREAU)• Laitosteknistä ja talousvesihygieenistä osaamistatestaavan järjestelmän kehittämisenohjausryhmä (Valvira)• Pohjavesiseurannan yhteistyöryhmä (SYKE)• Pohjoismaisen juomavesikonferenssinohjelmatoimikunta (Svenskt Vatten)• Polaris-johtoryhmä (THL)• Regbis-johtoryhmä (VTT)• Riskityöryhmä (EUREAU)• Talousveden käsittelykemikaalit jastandardisointi (Vesi-instituutti)• Vesihuoltolaitosten ja elintarvikeyritystenriskienhallinnan yhteistyön kehittäminen(Gaia Consulting Oy)• Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö(Huoltovarmuuskeskus)• Vesitalous-lehden toimituskunta (YVT Oy)Mika Rontu• CEN/TC 165 Viemäröintitekniikka kansallinenseurantaryhmä (MetSta ry)• CEN/TC 165 Viemäröintitekniikka työryhmä 22rakennusten ulkopuolinen viemäröinti (CEN)• Euroopan benchmarking –työryhmä (EBC)• Infra 11 ja 12 –kehittämisryhmät• Kaivantojen turvallisuus –hankkeen johtoryhmä(Liikennevirasto)• Kiinteistöjen vesijärjestelmien kokonaisvaltainenhallinta –johtoryhmä (Vesi-Instituutti WANDER)• Mittauslaitelain asetustyöryhmä (Metrologianneuvottelukunnan mittauslaitelakijaosto)• Muoviputkien laajennettu hitsaustyöryhmä(Muoviteollisuus)• Pohjoismainen muoviputkien sertifioinninneuvottelukunta (INSTA-CERT)• Pohjoismaisen jätevesikonferenssinohjelmatoimikunta (NORDIWA)• PT 16 Infra tietopalvelun päätoimikunta(Rakennustietosäätiö)• Sammutusvesisuunnitelmaopastyöryhmä(Suomen Kuntaliitto)• SÄVEL - Vesijohtoverkostojen reaaliaikainenhallinta -hankkeen johtoryhmä (Aalto-yliopisto)• TK 280 Infra laatuvaatimukset –toimikunta(Rakennustietosäätiö)• Vesijohtojen saneerauspinnoitusten kansallisenhyväksyntämenettelyn kehittäminen –johtoryhmä(Vesi-Instituutti WANDER)• Vesihuollon tietojärjestelmä ja tunnusluvut–työryhmä (MMM)• Vesihuoltoverkkojen suunnittelutehtävienmäärittely ja ohjeistuksen laatiminen(Suomen Vesiyhdistys ry)• Vesihuoltoverkostojen kunnossapitopalvelujenriskienhallinta – SerVesi –johtoryhmä (VTT)• YT11- ja YT13-näyttelytoimikunnat• Ympäristöalan erikoisammattitutkinnonprojektiryhmä (OPH)• Ympäristöosaajat2025–ohjausryhmä (Sykli)Anneli Tiainen• Maksut työryhmä (EUREAU 3)• Vesihuollon markkinat ja johtaminen työryhmä(EUREAU 3)• Pohjoismaiden järjestöjen juristitSaijariina Toivikko• Haitalliset aineet –työryhmä (MMM)• Metsälannoitustyöryhmä (MMM)• Ravinteiden kierrätys –työryhmä (MMM)• Lietteiden karakterisoinnin standardisointi (SYKE)• Hulevesiopas-ohjausryhmä / Hulevesiryhmä• TERMOS-johtoryhmä (SYKE, VTT)• STORMWATER-ohjausryhmä (HY)• Puhdistamo-BAT kansallinen työryhmä (SYKE)• KALAKKI-tutkimusprojektin johtoryhmä(Savonia-ammattikorkeakoulu)• Biosafe- ja LAVITESTI-ohjausryhmä (MTT, Evira)• MOME-johtoryhmä (Kuopion yliopisto)• Cohiba-yhteistyöryhmä (SYKE)• Vesitalous-lehden toimituskunta (YVT Oy)• HELCOM, Heads of delegations (HELCOM)• Kestävä toimeenpano -työryhmä (EUREAU)• Teollisuusjätevesityöryhmä (EUREAU)• Kemikaali-työryhmä (EUREAU)• Lietetyöryhmä (EUREAU)• Pohjoismaisen jätevesikonferenssinohjelmatoimikunta (NORDIWA)Timo Heinonen, HS-Vesi• Vesihuoltopoolin toimikunnan puheenjohtaja(Huoltovarmuuskeskus)Tuula Laakso,Helsingin seudun ympäristöpalvelut• Vesimikrobiologian standardisointityöryhmä (THL)Juha Hiltula, Kemin Vesi Oy• Yhdyskuntatekniikka 2011 -näyttelytoimikuntaMarja-Leena Helin,Helsingin seudun ympäristöpalvelut• Ympäristönäytteenoton sertifiointilautakunta (SYKE)Seppo Väliaho, Keuruun Vesi• Yhdyskuntatekniikka 2013 -näyttelytoimikuntaLisäksi VVY:n henkilökunta osallistui epävirallisiin työryhmiinvaltionhallinnossa, tutkimus- ja kehittämishankkeissasekä järjestösektorilla.9


5. Kehittäminen5.1 YleistäKehittämistyössä VVY tuottaa jäsentensä tarpeisiinerilaisia oppaita ja suosituksia sekä erilaisia teknisiäja hallinnollisia julkaisuja. VVY:n ylläpitämänvesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmän avullajäsenlaitokset kokoavat laitosten tarpeita palveleviatunnuslukuja kehittämistyön pohjaksi. Tavoitteenaon yhdessä vuosittain koottavien taksatietojenkanssa tuottaa jäsenlaitosten keskenään tekemänbenchmarkingin pohjaksi tarvittavaa tietoa.Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto on siihen liittyneidenjäsenlaitosten rahasto, jolla tuetaan laitostenkannalta tarpeellisia kehittämishankkeita.Rahaston varat käytetään lyhentämättöminä hankkeisiin,joista päättää rahaston jäseniä edustava kehittämisrahastontoimikunta. VVY itse ei kuitenkaanharjoita omaa tutkimustoimintaa yksittäisiä selvityksiälukuun ottamatta. Vuoden 2011 aikana valmisteltiinVVY:n kehittämistoiminnan uudistamista,johon liittyy mm. kehittämisrahaston jäsenyys koskemaankaikkia yhdistyksen jäsenlaitoksia vuodesta2012 alkaen.5.2 Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmäVuosi 2011 oli vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmänkuudes toimintavuosi. Vuoden lopussajärjestelmässä oli 47 jäsenlaitosta. Ne on merkittysivun 22 luetteloon. Tunnuslukujärjestelmä on webpohjainenjärjestelmä, jossa liittymismaksun lisäksiperitään vuotuista käyttömaksua. Maksut on sidottuVVY:n jäsenmaksuun. Tunnuslukujärjestelmässä on64 tunnuslukua, jotka järjestelmä laskee 149 perustiedosta.Mukana olevat vesihuoltolaitokset syöttävätperustiedot järjestelmään vuosittain.Benchmarking tarkoittaa oman toiminnan vertaamistaparhaaseen vastaavaan käytäntöön. Sitäkäytetään yleisesti yritysmaailmassa ja usein nimenomaanlaatujärjestelmän osana. Perusidea ontoisilta joko saman alan tai eri toimialan yrityksiltäoppiminen. Vertaamisessa käytetään samoilla periaatteillakerättyjä keskeisiä tunnuslukuja. Samallavoi seurata oman toiminnan kehitystä.5.3 Vesihuoltolaitosten kehittämisrahastoVuosi 2011 oli vesihuoltolaitosten kehittämisrahastonkahdeksas toimintavuosi. Vuoden lopussarahastoon kuului 70 jäsenlaitosta. Ne on merkittysivun 22 luetteloon. Kehittämisrahasto tukee vesihuoltolaitostenkäytännön toiminnan kannalta hyödyllisiäja laajasti alaa hyödyttäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.Rahaston myötä alan yhteinenpanostus tutkimukseen ja kehittämiseen on kasvanuthuomattavasti.Vuonna 2011 kehittämisrahaston rahoitusta myönnettiinseuraaville 20 hankkeelle yhteensä 196.050euroa. Vuoden jäsenmaksukertymä oli noin 170.000euroa. Loput myönnetyt rahat vapautuivat vuodenaikana peruuntuneiksi ilmoitetuista hankkeista.• Korkean resoluution seismisen heijastusluotauksenkäyttö pohjavesiesiintymien rakenteen ja hydrogeologistenominaisuuksien tutkimuksessa Suomessa,Turun yliopisto, 15.000 €.• Kotimainen ligniinipohjaisen aktiivihiilen kehittäminenja optimointi talousveden valmistukseen,Tampereen teknillinen yliopisto, 10.000 €.• Tehostettu vesiturvallisuuden monitorointi: pikamittausmenetelmäelinkykyisten E. coli -bakteerienhavaitsemiseen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos,12.000 €.• Lahden hulevesikaivojen ja Vesijärven sedimenttienöljyhiilivetyjen pitoisuudet ja toksisuus, Helsinginyliopisto, 5.000 €.• Typenpoisto jätevedenpuhdistamon jälkeisissälaajoissa kosteikoissa, Oulun yliopisto, 8.000 €.• Uudet innovatiiviset menetelmät puhdistamoillaja luonnonvesissä tapahtuvan denitrifikaation arvioimiseksi,Helsingin yliopisto, 15.000 €.• Edulliset, nopeat ja miniaturisoidut ratkaisut vedenlaadun arviointiin (WATERCHIP), VTT, 5.000 €.• DEMON Prosessin soveltuvuus lietteenkuivauksenrejektivesien käsittelyyn, Helsingin seudun ympäristöpalvelut,10.000 €.• Kriisiviestinnän rasitustesti vesihuoltolaitoksille,AC-Sanafor Oy, 5.000 €.• Tarjolla puhdasta juomavettä - Vedenhankinta ja-käsittely. Koulutusohjelman tuottaminen. RambollFinland Oy, 15 000 €.• Suolistoperäisten saastelähteiden vaikutus vesivarojenmikrobiyhteisöihin, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos, 15 000 €.• Vesihuoltoverkkojen suunnittelutehtävien määrit-10


tely ja ohjeistuksen laatiminen, Suomen Vesiyhdistysry / Vesihuoltojaosto, 5 000 €.• Vantaanjoen jätevesipäästöjen hallinta,Helsingin seudun ympäristöpalvelut,12 300 €.• Datapohjainen jätevedenpuhdistamon automaatiojärjestelmä,Aalto-yliopisto, 12 300 €.• Tekstiilipäällysteinen kiekkosuodatin ehkä kustannustehokkainjäteveden tertiäärikäsittelylaite,Lapuan Jätevesi Oy, 3 000 €.• Lietteen kalkkikäsittely gravitaatiotiivistyksessäja rejektiveden erilliskäsittelyssä – diplomityö,Nordkalk Oy Ab, 9 000 €.• Jätevedestä vangitun fosforin biosaatavuudenparantaminen, VTT, 9 000 €.• Vesihuoltolaitoksen strateginen suunnittelu –diplomityö, Haminan Vesi, 7 000 €.• Vesihuoltolaitosten arvonmääritysperiaatteidenvakiointi, Pöyry Finland Oy, 18 450 €.• Hulevesien hallintamenetelmien toimivuus vihreänäinfrastruktuurina, Suomen ympäristökeskus,5 000 €.5.4 Muut kehittämishankkeetElintarviketeollisuus vesilaitoksenasiakkaanaVVY ja Elintarviketeollisuusliitto tekivät 2010 jäsenkyselyntoimialojen yhteistyöstä ja kehittämistarpeista.Kyselyn pohjalta Gaia Consulting Oy toteuttikehittämishankkeen. Tavoitteena on edistääosapuolten yhteistä käsitystä talousveden toimitukseenja käyttöön liittyvistä riskeistä ja niidenhallinnasta. Loppuraportti julkaistiin 2011. Ehdotuksetyhteistoiminnan kehittämiseksi on esitettyraportin liitteessä esimerkkilausekkeina.VESANLIMA –verkostosaneeraushankeVVY yhdessä 18 vesihuoltolaitoksen ja kuudenalan yrityksen kanssa toteuttivat ns. VESANLI-MA –projektin. Kehittämisohjelmassa kartoitettiinkeskeiset verkostosaneerauksen pullonkaulat jaetsittiin uusia toimintamalleja verkostojen saneerausinvestointientoteuttamiseen. Erilaisia vaihtoehtoisialiiketoimintamalleja verkostojen ylläpitoonja saneeraukseen muotoiltiin ja analysoitiin. Jatkohankkeinakäynnistetään erilaisia pilot-projekteja,joissa testataan uudenlaisten toimintamallien soveltuvuuttaverkostosaneeraukseen.HulevesifoorumiVVY ja Suomen ympäristökeskus järjestävät syksyisinja keväisin kaikille avoimen hulevesifoorumin.Seminaarissa esitellään ajankohtaisia hankkeitaja keskustellaan hulevesiin liittyvistä kehittämistarpeista.Tavoitteena on tiedon jakaminen ja asiantuntijaverkostojenmuodostaminen.ViestintäverkostoVVY:n jäsenlaitosten Viestintäverkosto kokoontuikaksi kertaa. Mukana on laitosten viestinnästä vastaaviaja oman toimen ohella viestintää hoitavia. Tavoitteenaon tukea laitosten viestinnän kehittämistä.Pohjoismainen jätevesikonferenssiVVY järjesti 12. pohjoismaisen jätevesikonferenssin14. - 16.11. Helsingissä pohjoismaisia esityksiäkuunteli yli 300 kävijää. Näytteillä oli yli 30 posteria.Aiheina oli mm. vesihuoltoverkostojen saneeraussuunnittelu,mädätys ja liete -teema sekä energia-asiat.Opas putkirikkotilanteiden hoitoonPäätökseen saatiin vuonna 2009 käynnistetty putkirikkotilanteidenhallitun hoidon hanke. Tmi ReijoRosengrén laati ohjausryhmän kanssa 2011 julkaistunkäytännönläheisen ohjeen. Oppaassa onputkirikkotilanteiden hyviä käytäntöjä, joissa korostuutyöturvallisuus, hygienia ja asiakkaiden huomiointi.Opas varavedenjakelun järjestämisestäVVY laati vesihuoltopoolin poolitoimikunnan ohjauksessavuoden 2010 aikana ohjeen varavedenjakelunjärjestämisestä. Erityisesti säiliöistä tapahtuvaavaravedenjakelun järjestämistä valottava opas valmistui2011.Uusittu sprinkleriohje julkaistiin 2011Päätökseen saatiin Sprinklerilaitteistojen liittäminenvesihuoltolaitokseen oppaan (1997) uusiminen.Ohjausryhmässä oli edustajia vesihuoltolaitoksilta,alueellisesta pelastuslaitoksesta, VVY:stä sekäFinanssialan Keskusliitosta. Uudistuksessa huomioitiinmuutokset lainsäädännössä, talousvedenlaadun turvaamisessa sekä henkilösprinklauksessa.Oppaan laati pääosin FCG Finnish ConsultingGroup Oy. Ohjetta käsiteltiin kolmessa koulutustilaisuudessa2011.Uusittu teollisuusjätevesiopas julkaistiinPäätökseen saatiin vuonna 2008 käynnistynyt teollisuusjätevesioppaan(2001) uusiminen. Oppaassaon teollisuusjätevesiä koskeva lainsäädäntö, tietoalaadun rajoituksista, sopimusasiat, taksat, valvontaja esimerkkejä toimivista ratkaisuista. LaatijoinaVVY ja HSY.Suositussopimusneuvottelut päätökseenVVY, Kuntaliitto ja ympäristöministeriö neuvottelivatvesiensuojelun suositussopimuksen laatimisesta.Sopimuksessa vesihuoltolaitoksia kannustetaanparantamaan yhdyskuntien jätevesien puhdistustavapaaehtoisin keinoin. Sopimus allekirjoitettiin alkuvuonna2012.Pohjoismainen viemärikaivoprojektiVVY ja Svenskt Vatten, Norsk Vann sekä DANVAlaativat yhteispohjoismaista viemärikaivojen tutkimusopasta.Hanketta rahoittavat kahdeksan VVY:njäsenlaitosta, Suomen kaivamattoman tekniikanyhdistys FiSTT, Putkistosaneerausyhdistys PSY, Vesihuoltolaitostenkehittämisrahasto sekä VVY. Opasvalmistuu vuonna 2013.Puhdistamolietteen maatalouskäyttöVVY käynnisti vuonna 2011 puhdistamolietteenmaatalouskäyttöä koskevan oppaan teon. ProAgriaKeskusten Liitto vastaa oppaan laadinnasta tukenaanlaajapohjainen ohjausryhmä.Vaaralliset jätteet 2012 –kampanjaVVY, Jätelaitosyhdistys ja HSY suunnittelivat vuonna2011 Vaaralliset jätteet –kampanjaa. Kampanjaon keväällä 2012. Mukana on laaja joukko eri tahoja.Tavoitteena on vähentää ongelma- eli vaarallistenjätteiden päätymistä viemäriverkostoon sekäkeventää puhdistamoille ja vesistöihin kohdistuvaakuormitusta. VVY:n osalta kampanja on Baltic SeaAction Groupille tehty sitoumus Itämeren tilan parantamiseksi.PohjoismainenjätevesikonferenssiMarina CongressCenterissäHelsingissä11


6. KoulutusVesilaitosyhdistys tarjoaa monipuolista koulutustajäsenlaitostensa ja yhteistoimintajäsentensä henkilöstölle.Tilaisuuksia järjestetään vesihuoltolaitoksillaeri työtehtävissä työskenteleville ja laitostensidosryhmien edustajille. Koulutuksia on ympärimaata. Vuonna 2011 noin 70 % tilaisuuksista järjestettiinpääkaupunkiseudun ulkopuolella. Kaikkiaanniitä järjestettiin 13 paikkakunnalla. Koulutuksistaseitsemän oli aiheeltaan uusia.Vuoden 2011 aikana järjestettiin 33 koulutustilaisuutta,joista kolme oli ajankohtaiskoulutuksia. Tilauskoulutuksiaoli kaikkiaan kuusi. Niistä yksi käsittelivesihuoltolakia, kaksi vesihuoltoa ja kolme olivesihygieniapassikoulutuksia. Koulutustilaisuuksista19 oli yksipäiväisiä ja 13 kaksipäiväisiä. Kolmipäiväisenäjärjestettiin vesihuoltolaitosten johdonneuvottelupäivät Saariselällä.Koulutuksiin osallistui yhteensä 1 172 henkilöä.VVY:n toimihenkilöt osallistuivat koulutustilaisuuksiinsekä asiantuntijoina että luennoitsijoina. Ulkopuolisialuennoitsijoita koulutuksissa oli vuodenaikana 191.Koulutustilaisuudet 2011..............................................................................................................................................Aika Paikka Tilaisuus Osallistujat..............................................................................................................................................25.1. Oulu Haja-asutuksen vesihuoltoasiat laitosten kannalta 1427.1. Hämeenlinna Haja-asutuksen vesihuoltoasiat laitosten kannalta 242.2. Oulu Verkostojen suunnitteluopas –muutokset suunnitteluohjeistuksessa 2616.-17.2. Helsinki Verkostomestaripäivät 409.-10.3. Jyväskylä Jätevedenpuhdistamoiden käyttöpäällikköpäivät 2816.-17.3. Tampere Vesihuoltolaitosten ennakkohuolto- ja kunnossapitojasaneerauskoulutus 2229.3. Vaasa Alueellinen vesilaitoshoitajien koulutuspäivä 325.4. Oulu Talousveden laatuvaatimukset ja valvontatutkimukset 227.4. Lahti Talousveden laatuvaatimukset ja valvontatutkimukset 2013.-14.4. Helsinki Vesihuoltolaitosten hallinto- ja talousseminaari 415.5. Vantaa Vesihygieniapassikoulutus/Osaamistestaus 2710.5. Kuopio Vesihygieniapassikoulutus/Osaamistestaus 1717.-18.5. Turku Vesihuoltolaitosten verkostoasentajien jatyönjohdon koulutuspäivät 6117.-18.5. Turku Vesimittarikurssi 2630.8. Oulu Sammutusvesi- ja sprinklauskoulutus 181.9. Jyväskylä Sammutusvesi- ja sprinklauskoulutus 236.-8.9. Saariselkä Vesihuoltolaitosten johdon neuvottelupäivät 9113.9. Helsinki Sammutusvesi- ja sprinklauskoulutus 5414.-15.9. Helsinki Sähkö- ja automaatiopäivät 2020.9. Helsinki Vesihygieniapassikoulutus/Osaamistestaus 3621.-22.9. Jyväskylä Vesihuoltolaitosten toimistohenkilöiden koulutuspäivät 485.-6.10. Oulu Vesilaitosten vastaavien hoitajien neuvottelupäivät 3612.10. Tampere Varautuminen ja viestintä 2718.-19.10. Mikkeli Jätevedenpuhdistamonhoitajien koulutuspäivät 2526.-27.10. Helsinki Suunnitteluttaminen ja rakennuttaminen 171.-2.11. Oulu Jätevedenpuhdistamonhoitajien koulutuspäivät 219.-10.11. Kokkola Jätevedenpuhdistamonhoitajien koulutuspäivät 3424.11. Oulu Kirjanpidon ja taloushallinnon ajankohtaispäivä 2329.11. Helsinki Kirjanpidon ja taloushallinnon ajankohtaispäivä 61.12. Helsinki Vesihuoltolaki 19Ajankohtaiskoulutukset 2011..............................................................................................................................................Aika Paikka Tilaisuus Osallistujat..............................................................................................................................................4.5. Vantaa Rakentamispalvelujen käännetyn verovelvollisuudensoveltaminen vesihuoltolaitosten toiminnassa 3310.5. Oulu Rakentamispalvelujen käännetyn verovelvollisuudensoveltaminen vesihuoltolaitosten toiminnassa 3524.5. Jyväskylä Rakentamispalvelujen käännetyn verovelvollisuudensoveltaminen vesihuoltolaitosten toiminnassa 21Vesihuoltolaitosten johdon neuvottelupäiväpidettiin SaariselälläTilauskoulutukset 2011..............................................................................................................................................Aika Paikka Tilaisuus Osallistujat..............................................................................................................................................19.1. Helsinki Vesihuoltolaki 4821.1. Sodankylä Vesihygieniapassikoulutus/Osaamistestaus 1131.1. Lappeenranta Vesihuolto/Toimialakoulutus 551.2. Lappeenranta Vesihuolto/Toimialakoulutus 559.2. Vantaa Vesihygieniapassikoulutus/Osaamistestaus 623.2. Lahti Vesihygieniapassikoulutus/Osaamistestaus 1012


7. VesihuoltopäivätVesilaitosyhdistys järjesti Vesihuolto 2011 -tapahtumanTurussa. Päivät järjestettiin Yhdyskuntatekniikka-näyttelynyhteydessä. Kevään alueellinenvesihuoltopäivä pidettiin Jyväskylässä ja syksynalueellinen vesihuoltopäivä Kokkolassa. Vesihuoltopäivätkoostuvat ajankohtaisista esitelmistä ja alanyritysten pystyttämästä näyttelystä.Vesihuolto2011 –tapahtumaankokoonnuttiinTurkuunVesihuoltopäiville osallistui 906 kuntien ja vesihuoltolaitostenluottamus- ja toimihenkilöä sekäviranomaisten edustajaa.Vesihuoltopäivät ja -näyttelytAika Paikka Osallistujat Näytteilleasettajatosastoa / hlöä10.3. Jyväskylä 173 45/7518. – 19.5.2011 Turku 595 YT(200)10.11.2011 Kokkola 138 41/718. Yhdyskuntatekniikka-näyttelyYhdyskuntatekniikka 2011 –näyttely järjestettiinTurun Messu- ja Kongressikeskuksessa 18.-20.5.2011. Alan ammattilaiset tapasivat 15. kerrannäyttelyssä ja yhdyskuntatekniikan viikontapahtumissa.YT11-näyttelyssä vieraili kolmen päivän kuluessalähes 5 000 kävijää. Vilkkain vierailupäivä olitorstaina 19.5. Näytteilleasettajia oli 200. Sisälläosastoja oli 142, niiden yhteenlaskettu pinta-alaoli 3 496 m 2 . Ulko-osastoja oli 23 ja pinta-alaaniillä 2 242 m 2 .YT11-näyttelyn kävijöistä niille, jotka eivät olleetkieltäneet suoramarkkinointia, lähetettiin näyttelynjälkeen palautekysely. Vastauksia saatiin runsaat250. Näyttelyn kokonaisuutena hyväksi arvioi 73 %ja erinomaiseksi 10 % vastaajista.Vesilaitosyhdistys järjesti näyttelyn yhteistyössäSuomen Tieyhdistyksen, Infra ry:n, Suomen kuntatekniikanyhdistyksen ja Jätelaitosyhdistyksenkanssa. VVY:n edustajat toimivat käytännön järjestelijöinänäyttelyssä. Näyttelynjohtajana toimi MikaRontu, näyttelypäällikkönä Anna-Maija Hallikas janäyttelyn sihteerinä Tarja Aarnio.Yhdyskuntatekniikka 2013 –näyttely järjestetäänJyväskylässä kaksipäiväisenä 15.-16.5.2013. Samaanaikaan sen kanssa järjestetään nuorillesuunnattu Tulevaisuuden tekijät –tapahtuma. Senyhteydessä nuorille esitellään infra-alaa koko laajuudessaan.13


9. Jäsenpalvelut9.1 YleistäKoulutuksen ja vesihuoltopäivien lisäksi VVY:n varsinaisillejäsenille suuntautuvia palvelumuotojaovat puhelimitse ja sähköpostitse tapahtuva neuvontasekä kirjalliset lausunnot. Lisäksi www-sivujenyhteydessä oleville jäsensivuille kerätään listaausein kysytyistä kysymyksistä ja niiden vastauksista.Muita jäsenille suuntautuvia palvelumuotojaovat noin kerran kuukaudessa ilmestyvä jäsentiedote,jäsenkirjeet sekä Vesitalous-lehti. Läheskaikki VVY:n julkaisut jaetaan jäsenille. Julkaisujenlisäkappaleista ja koulutustilaisuuksista sekävesihuoltopäivistä perittävät maksut ovat jäsenilleedullisempia kuin muille.9.2 Jäsenille annetut lausunnotKertomusvuonna annettiin jäsenille kirjallisia lausuntojaseuraavista aiheista:• vesimittarin koon mukaan määräytyvät perusmaksut• erään vesiosuuskunnan sopimusehtojen ja hintojenmuuttaminen• tiedottaminen kirjeellä toimenpiteistä, joihin liittyjäntulisi ryhtyä suojatakseen kiinteistöään viemäritulviltatulvaherkällä alueella• poikkeuksellisen rankkasateen johdosta syntyneenviemäritulvan kiinteistölle aiheuttamien vahinkojenkorvausvelvollisuus• korvausvastuu runkojohdossa olleen tukkeutumanaiheuttamasta vahingosta• kenelle kuuluu vastuu esikäsittelylaitoksen rakentamisestaja ylläpidosta• talousveden saatavuuden varmistaminen9.3 Jäsenille annettu neuvontaMerkittävin osa jäsenille suuntautuvasta laitoskohtaisestapalvelusta muodostuu puhelimitse, sähköpostitseja neuvotteluissa tapahtuvasta neuvonnasta.Kertomusvuonna on annettu neuvontaa muunmuassa seuraavista asioista:Vastuu vesivahingosta ja viemäritulvasta, verkostonlaajentaminen, epäselvyys liittämiskohdan sijainnista,veden toimituksen keskeyttäminen, sähköinensopimus, maksujen hyvitykset ja lisäveloitukset,sopimuksen tekeminen teollisuuslaitoksen kanssa,sopimuksen irtisanominen, sopimuksen siirtäminen,erillisen käyttösopimuksen tekeminen, hinnoitteluvesihuoltolaitosten välisessä sopimuksessa, oikeusjohdon sijoittamiseen, vastuu vahingosta kaivutöissä,sammutusveden toimittaminen, vesihuoltolaitoksenmaksuperusteet, maksujen muutokset,liittymismaksun laskuttaminen, maksujen perintä,maksusaatavan vanhentuminen, porrastettu liittymismaksu,liittymismaksun käsittely kirjanpidossa,liittymismaksun veloittaminen rakennettaessauusi rakennus puretun tilalle, rakentamispalveluidenkäännetyn arvonlisäverotuksen soveltaminenvesihuoltoon, muutoksenhaku kunnan toimielimenpäätökseen, vesiosuuskunnan yhdistyminen toiseenvesihuoltolaitokseen, vesiosuuskunnan kokouksenkoollekutsuminen, menettely yrityksen velkasanee-rauksessa, vesihuoltolaitoksen toiminta-alueenmäärittely, tiedottaminen toiminta-aluepäätöksenvalmistelun aikana.Elintarviketeollisuuden sopimukset ja yhteistoiminta,varavedenjakelun järjestäminen, valvontatutkimusnäytteidenottaminen, vedenottamotietojen julkisuus,vesi- ja viemärilaitoksen vastaavan hoitajanpätevyysvaatimukset, hautausmaan suotovesienviemäröinti, varautumis- ja turvallisuussuunnitelmat,vesilaitosten henkilöstön salmonellatodistukset,talousveden klooripitoisuus, Huovi-portaalinkypsyysanalyysi, vesihuoltolaitoksen riskienhallinta,lämpimän käyttöveden käyttö, varavesisäiliöt, OSTIkortinsuorittaminen, maalämpökaivojen sijoittaminenpohjavesialueelle.Wc:n huuhtelu hulevedellä, liittyminen paineelliseenrunkoviemäriin, vesijohtoveden käyttö kiinteistönilmastointiin, laadultaan poikkeavien jätevesienjohtamisesta viemäriverkostoon.9.4 ViestintäJäsentiedoteJäsentiedote ilmestyi vuoden 2011 aikana 12 kertaa.Jäsentiedote kokoaa alan ajankohtaiset asiatja tapahtumat.JäsenkirjeVuoden 2011 aikana lähetettiin 13 jäsenkirjettä,jotka käsittelivät seuraavia aiheita:• Vesihuoltolaitos tutuksi tuleville ammattilaisille14


• Rakennuspalveluiden käännetty arvolisänverovelvollisuus• Vessasta vesistöön -opetusvideo• Vesijohtoverkostojen putkirikkotilanteet ja niidenhallittu korjaaminen• Elintarvikeyritys talousvettä toimittavan laitoksenasiakkaana• Opas varavedenjakelun järjestämisestä• Vesihuoltomaksut 1.2.2011• Maalämpökaivot ja vedenhankinnan huomioonottaminen• Talousveden turvallisuuden varmistaminen kaikissatilanteissa• Vaarallinen jäte –kampanjan materiaalit valmisteilla• ”Opas sammutusvesisuunnitelman laatimiseksi”sekä opas ”Sprinklereiden liittäminen vesihuoltolaitoksenvesijohtoverkostoon”• Vesihuoltolaitostenkin syytä varautua tietoturvaloukkauksiin• Teollisuusjätevesiopas, asumisjätevesistä poikkeavienjätevesien johtaminen viemäriinWWW-sivut ja jäsensivutVVY:n nettisivut ovat osoitteessa www.vvy.fi. VVY:njulkisen verkkosivun rinnalla ylläpidetään vain VVY:nvarsinaisille jäsenille tarkoitettua jäsensivustoa. Jäsensivuillepääsee kirjautumaan www.vvy.fi sivunvasemmasta alareunasta löytyvän ruudun kautta.Vesitalous-lehtiVesitalous-lehti on kuusi kertaa vuodessa ilmestyväkoko vesialan kattava julkaisu. Lehden jokaisessanumerossa on vesihuoltoa käsitteleviä artikkeleita.Vuoden kolmas lehti oli vesihuollon teemanumero,jossa julkaistiin Vesihuolto 2011 -päivien esitelmiä.Lehden omat kotisivut ovat osoitteessa www.vesitalous.fi.9.5 JulkaisutJulkaisusarjaVesilaitosyhdistyksen julkaisusarja muodostuu yhdistyksenantamista suosituksista ja julkaisuista,joissa on esitetty yhdistyksen kannanottoja viranomaispäätöksistä.Lisäksi julkaisusarja käsittäävuosittain vesi- ja viemärilaitosmaksuja koskevankyselyn tulokset. Myytävänä olevat julkaisut:• VETTÄ! –Suomen vesihuollon kehityskaupungeissa ja maaseudulla, 1996• WATER -englanninkielinen lyhennelmäVETTÄ!- kirjasta, 1997• Pohjavesilaitosten kehittäminen, 1997• Sprinklerilaitteistojen liittäminenvesilaitokseen, 1997• Pohjavesien suojelu erityisesti vedenhankintaasilmälläpitäen, 1999• Puhdistuksen tarve ja merkitysvesijohtoverkostossa, 1999• Soveltamisopas talousvesiasetukseen461/2000• Tillämpningsinstruktion gällandeförordningen för hushållsvatten 461/2000• Vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöidenrakennuttamisasiakirjat 2000• Vesihuoltolaitoksen maksuja koskevatohjeet ja suositukset, 2001• Kalkkikivialkalointi - opas vedensyövyttävyyden vähentämiseksi, 2002• Talousveden desinfiointi ultraviolettivalolla,2003• Viemäreiden TV-kuvauksen tulkintaohje,2005• Torjunta-aineet pohjavesissä –opas vesilaitoksille, 2006• Talousveden klooraus, 2006• VVY:n historia-kirja –50 vuotta vesihuollon asialla, 2006• Vesilaitostekniikka ja hygienia, 2007• Vattenverksteknik och hygien, 2008• Vesihuoltolaitoksen kriisiviestintäohje, 2008• Anvisningar om krisinformation förvattentjänstverk, 2009• Vesihuoltomaksut 1.2.2011 (myös aikaisemmatjulkaisut vuosilta 2008, 2009 ja 2010)• Teollisuusjätevesiopas – asumajätevesistäpoikkeavien jätevesien johtaminenviemäriin, 2011• Sprinklerilaitteistojen liittäminen vesihuoltolaitoksenvesijohtoverkostoon, 2011• Opas varavedenjakelun järjestämisestä, 2011• Vesijohtoverkostojen putkirikkotilanteet janiiden hallittu korjaaminen, 2011MonistesarjaVesilaitosyhdistyksen monistesarjassa julkaistaanneuvostojen ja toimiston toimeksiantojen pohjaltavalmistuneet erilliset selvitykset, jotka eivät sisälläyhdistyksen kannanottoja eivätkä suosituksia. Myytävänäolevat julkaisut:nro 1nro 3nro 5Vedenkulutuksen väheneminen jasen vaikutukset vesi- ja viemärilaitostoimintaan,1998Johdatus mediasuhteidenkehittämiseen, 1999Tehdasvalmisteiset jätevedenpumppaamot,1999Vuoden 2011 työtuntien jakaumaProjektitHallintoLaskutettava työKoulutusKehittäminenJäsenpalvelutEdunvalvonta4,17,1nro 6 Asiakaslähtöisen vesihuoltopalvelunkehittäminen, 1999nro 7 Talousveden laadun parantaminenverkostossa tehtävin toimenpitein, 1999nro 8 Ravinteidenpoiston tehostaminen, 2001nro 9 Kiinteistöjen tonttivesijohtojen ja-viemäreiden saneeraus,KTVVS–tutkimus, 2002nro 10 Muovisten vesijohtojen pitkäaikaiskestävyys,2003nro 12 Vesihuoltolaitosten henkilöstöselvitys2002, 2003nro 13 Kiinteistökohtainen paineviemärijärjestelmä,2003nro 14 Water Safety Plans -pilotti, 2004nro 15 Jätevedenpuhdistamojen toiminta jatoteutukset, 2004nro 16 Vesihuoltolaitosten viestinnänkehitysprojekti, 2005nro 17 Vesihuollon verkostojen ylläpidonperusteet, 2005nro 19 Vesihuolto muuttuvassa toimintaympäristössä,2006nro 20 Vesihuollon kehittämisensuuntaviivoja, 2007nro 21 Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmänraportti 2006, 2008nro 22 Vesihuoltolaitoksen tilanitsearviointimittaristo, 2008nro 23 Vesihuoltolaitosten välistensopimusten mallit selityksin, 2008nro 24 Haitallisten aineiden esiintyminensuomalaisissa yhdyskuntajätevesissä,2008nro 25 Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmänraportti 2007, 2008nro 26 VIRIKE - Vesihuollon riskienhallinnannykytila ja kehittämistarpeet, 2009nro 27 Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmänraportti 2008, 2009nro 28 Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmänraportti 2009, 2010nro 29 Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmänraportti 2010, 201111,811,213,70 5 10 15 20 25 30 35% kokonaistyötuntimäärästä24,627,415


Leppänen Raimo Mikkola Ilkka Reinikainen Pertti Santala ErkkiLaatunen Esko Aksela Kia Karlsson Tarja10. Kunniamaininnat10.1 Numeroidut ansiomerkitNumeroidut kultaiset ansiomerkit myönnetään erityisistäansioista vesihuollon kehittämisen hyväksi.VVY:n hallituksen myöntämät merkit luovutettiin Vesihuolto2011 -päivillä Turussa seuraaville henkilöille:104 Vesihuoltoinsinööri Raimo Leppänen,Valkeakosken kaupungin vesihuoltolaitos105 Johtaja Ilkka Mikkola, Porin Vesi106 Toimitusjohtaja Pertti Reinikainen,Vaasan Vesi107 Johtava asiantuntija Erkki Santala,Suomen ympäristökeskus108 Tuotepäällikkö Esko Laatunen,Uponor Suomi Oy10.2 Ansiomerkit 2011VVY:n ansiomerkkejä myönnetään vesihuoltolaitostenja yritysten anomuksesta tunnustukseksi henkilöille,jotka ovat tehneet pitkäaikaista ja tuloksellistatyötä vesihuoltoalan kehittämiseksi. VVY:nhallitus myönsi kertomusvuoden aikana 74 kpl kultaisia,27 kpl hopeisia ja 9 kpl pronssisia ansiomerkkejä.Alajärven Vesiosuuskunta• hallituksen varapuheenjohtajaErkki LähelmäEconet Oysuunnittelupäällikkö Teuvo Rintala• hankintapäällikkö Juhani VehniläHelsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)käyttöpäällikkö Seppo Auterevesihuollon esimies Eero Gurkoliitosasentaja Juhani Holmströmlaitosasentaja Reijo Kantolaputkimestari Jukka Keurulainenviemärinpuhdistaja Kari Kleimolavastaava putkimestari Markku Kontulainenkoneasentaja, vanhempi Seppo J. Korhonenkoneasentaja, vanhempi Seppo K.Korhonenprojekti-insinööri Aatos Laaksokoneenhoitaja Jan Norrgrannkiinteistönhoitaja Pertti Peltonentoimistosihteeri Saila Rantonenprojekti-insinööri Hannu Saarikoneenhoitaja Ari Salmi• apulaissähkömestari Kai Salminen• Kultainen ansiomerkki • Hopeinen ansiomerkki • Pronssinen ansiomerkki16


laitosasentaja, vanhempi Markku Sassiautomaatiosuunnittelija Ismo Seittenrantaputkiasentaja, vanhempi Matti Suomiputkimestari Pekka Töyrylälaitoshuoltaja Ritva Westerdahlelektroniikka-asentaja Pauli Hakalavalvoja Kari Ilvonenetumies Ari-Pekka Kokkoetumies Risto Lahtinenputkiasentaja, vanhempi Markku Laineryhmäpäällikkö Nina Lainekoneasentaja, vanhempi Pauli Leppäläosastosihteeri Tuula Lindgrenhankintapäällikkö Arvo Manninenhankintapäällikkö Kalevi Manninenmittarinkorjaaja Jaakko Paajanenverkostoteknikko Juha Pitkänenasiakasneuvoja Marjorie Raunioputkiasentaja, vanhempi Kari Semiputkiasentaja, vanhempi Kari Tirrivuoromestari Vesa Väisänen• putkiasentaja, vanhempi Hakan ÖzülküIisalmen Vesi• putkiasentaja Markku HiltunenJanakkalan Vesikäyttövastaava Pekka Nyholm• laitoksenhoitaja Toni HöylänenJoensuun Vesi• toimistorakennusmestari Pertti PihlapuroKeuruun Vesiverkostoesimies Seppo Ahonenpuhdistamonhoitaja Ari Kakkuritoimistonhoitaja Lea Mäkinenverkostotyöntekijä Jukka Kulmalaverkostotyöntekijä Jarmo Mäkinensuunnitteluinsinööri Heikki Luoma-ahotoimistosihteeri Jaana Vuorela• verkostotyöntekijä Mika VäleKittilän Vesihuolto-osuuskuntahallituksen puheenjohtaja Olavi Vuollo• hallituksen jäsen Elsa RiekkolaKouvolan Vesiverkostoasentaja Hannu Aaltovastaava mestari Markku Haapasiltatoimistosihteeri Marja-Liisa Harjulaverkostoasentaja Seppo Mattilaverkostoasentaja Jukka Mikkolaverkostoasentaja Olli Mäkipaakkanenkoneasentaja Juhani Nieminenverkostoasentaja Ari Nokkanen• mittari- ja verkostoasentaja Matti Nuuttilakäyttöteknikko Veikko Nyyssönenasiakassihteeri Pirjo Ollilaverkostoasentaja Erkki Paananenhallintosihteeri Marja-Liisa Pasiverkostoteknikko Timo Patjasverkostoasentaja Keijo Päivinenverkostomestari Esko Romppanenverkostoasentaja Tero Rämäverkostoasentaja Jarmo Saarinentalousanalyytikko Heljä Tervahartialalaitosasentaja Kari Toimelakäyttöteknikko Antero Tuominen• laitosmies Seppo VikmanLahti Aqua Oy• operaattori Arto KivinenOulaisten Vesiosuuskuntatoimitusjohtaja Vesa Mäenpäähallituksen puheenjohtaja Jorma Perälä• hallituksen varapuheenjohtajaReijo Pirneskoskitilintarkastaja Esa Anttilaverkostomestari Tapio Ilmolatoimistonhoitaja Raija Matkaselkä• vesilaitoshoitaja Ilkka SaariOrimattilan Vesi Oy• toimitusjohtaja, vesilaitoksen johtajaReijo Hutri• vesi- ja viemäripumppaamoiden hoitajaJuha Nordlund• puhdistamotyöntekijä ja –hoitajaKeijo SaarinenPaavolan Vesi Oy• toimitusjohtaja Raimo LampiPedersöre Vatten Ab• arbetsledare Bo HägglundRaahen Vesi Oy• toimistosihteeri Maija-Leena MarjelundRauman Vesi• laboratorionhoitaja Marita MaikolaSeinäjoen Vesi Oy• LVI-teknikko Mauno NäsiSotkamon kunta• työnjohtaja Oiva HalonenTornion Vesi Oyvesihuoltopäällikkö Heimo Heikkinenputkiasentaja Mikko Holm• kanslisti Arja KoivurovaTurun Vesiliikelaitoslaitosmies erik.teht. Reijo Grönroostyökaluvarastonhoitaja Erik Kyynäräinenkäytönvalvoja Lasse Viljanen• koneasentaja vanhempi Markku KivimäkiVaasan Vesilaitosmies Kimmo Seilonenverkostosihteeri Virve Siik• vv-asentaja Jan-Erik VikmanVVYkoulutuspäällikkö Antti Forsberg• vesihuoltoinsinööri Saijariina ToivikkoYlä-Savon Vesi Oyerikoisammattimies Seppo Makkonenerikoisammattimies Matti Pennanensähköasentaja Jukka Rissanen• automaatioasentaja Marko Hukkanen10.3 VVY:n stipendit50-vuotisjuhlastipendiVVY:n 50-vuotisjuhlastipendi myönnettiin tekniikanlisensiaatti Kia Akselalle. Hänen lisensiaattityönsä”Condition management of water distributionsystems” palkittiin Vesihuolto 2011 -päivilläTurussa. Myönnetyn stipendin suuruus on 2.500euroa.VVY:n stipendirahasto perustettiin vuonna 1997.Stipendirahastoa ovat VVY:n lisäksi kartuttaneetVVY:n jäsenlaitokset ja yhteistyökumppanit. Rahastostavuosittain jaettavalla stipendillä palkitaanensisijaisesti vesihuoltolaitostoiminnan kannaltamerkittävä ja hyvätasoinen opinnäytetyö.Kemira-palkintoVVY myönsi vuoden 2011 Kemira-palkinnon VaasanVeden käyttöpäällikkö Tarja Karlssonille. VaasanVeden Påttin jätevedenpuhdistamolla on tehtyTarja Karlssonin johdolla aktiivista ja perusteellistakehitystyötä typenpoiston tehostamiseksi jätevedestä.Palkinto (4.000 euroa) luovutettiin Vesihuolto2011 -päivillä Turussa.Kemira-palkinto perustettiin vuonna 1996 nimelläKemwater-palkinto. Palkinto perustuu KemiraOyj:n vuosittain tekemään lahjoitukseen. Palkintomyönnetään merkittävästä veden puhdistuksenhyväksi tehdystä työstä ja sen toivotaan edistävänvesihuoltolaitosten toiminnan kehittämistä.17


Seppo Väliaho, Timo Heinonen, Jukka Piekkari • Kirsi Rontu, Irina Nordman, Roger Hakalax • Hanna Yli-Tolppa, Juha Hiltula, Helena Valta, Ari Melakari • Markku Komulainen, Raili Äijälä, Jukka Ruuska11. Hallituksen toimintakertomusHallituksen toimintakertomus1.1. – 31.12.2011JäsenistöYhdistyksen varsinaisina jäseniä ovat vesihuoltolaitoksetja yhteistoimintajäseninä on vesihuoltolaitoksillepalveluja, urakointia ja tuotteita tarjoaviayrityksiä sekä muita yhteisöjä. Vuoden lopussa yhdistykselläoli 295 varsinaista jäsentä. Jäsenistöntoiminta kattaa lähes 90 % Suomen vesihuoltopalveluista.Yhteistoimintajäseniä oli vuoden lopussa151 kappaletta.ToimintaVVY osallistui aktiivisesti vesihuoltolaitosten toimintaedellytyksiinvaikuttavien asioiden valmisteluunsekä EU:ssa että Suomessa. EU-tason edunvalvontatyöEUREAU:n puitteissa on tullut jatkuvastitärkeämmäksi. VVY:n edustajat toimivat aktiivisestiEUREAU:n toimielimissä ja työryhmissä. Vesilaitosyhdistyksenedunvalvonnan kehittämistä valmisteltiinVVY:n hallituksen asettamassa väliaikaisessaedunvalvontaryhmässä.Kuntien määrä vuoden 2011 alussa oli 336 eikävuoden 2012 alussa tapahtunut uusia kuntaliitoksia,joten lukumäärä myös vuoden 2011 lopussaoli 336. Kuntaliitoksia, laitosten yhdistymistä, yhtiöittämistäja organisaatiouudistuksia koskevatasiat olivat esillä VVY:n koulutuksessa, tiedotuksessaja jäsenpalvelussa.EdunvalvontaEdunvalvonta oli edelleen VVY:n tärkein tehtäväalue,jonka tehostamista valmisteltiin strategianmukaisesti. Vesihuoltolain valmistelu oli eräs keskeisiäVVY:n edunvalvontatehtäviä. Vesihuoltolaintarkistamistyö jatkui vuonna 2011 pääosin virkamiesvalmisteluna.Vesihuoltolaitosten kannalta vesihuoltolaintarkistamistyössä tärkeitä kysymyksiäolivat muun muassa hulevesien hallinta, vesihuoltolaitoksentoiminta-alueen määrittäminen ja hyväksyminen,erityistilanteisiin varautuminen, vesihuoltoliiketoiminnantalouden valvonta sekävesihuoltopalvelun keskeytymisestä aiheutuvat vakiohyvitysasiakkaille. Valmistelutyöhön liittyi useitaerillisselvityksiä, joiden seuraamiseen ja kommentoimiseenVesilaitosyhdistys osallistui aktiivisesti.Vuoden 2011 aikana tuli voimaan ja valmisteltiinvesihuoltolain ohella muitakin vesihuoltoa koskeviasäädöksiä. Pitkään valmisteltu vesilain uudistaminensaatiin päätökseen. Uusi vesilaki astuivoimaan vuoden 2012 alussa. Vesihuoltolaitoksiaeniten koskevat aihepiirit uudessa vesilaissa ovatmuun muassa pohjavesialueiden suojeluun ja suojaamiseensekä vedenoton ensisijaisjärjestykseenliittyvät kohdat ja toisaalta purkuvesistöjen kalatalousvelvoitteisiinliittyvät säännökset.Uusi pelastuslaki astui voimaan vuonna 2011edellyttäen sammutusvesisuunnitelmien laadintaa.Suunnitelman laatimisesta vastaa pelastuslaitosja suunnitelma laaditaan yhdessä pelastustoimenalueeseen kuuluvien kuntien sekä vesihuoltolaintarkoittamien vesihuoltolaitosten ja näille vettä toimittavienvesilaitosten (myös tukkuvesilaitosten)kanssa. Suunnitelma koskee sekä veden hankintaaettä toimittamista.VVY antoi vuoden 2011 aikana useita lausuntojaehdotuksista uusiksi laeiksi tai asetuksiksi. Näitäolivat mm. lannoitevalmisteita koskevan asetuksenmuuttaminen. VVY antoi lausuntoja myös mm.maa- ja metsätalousvaliokunnalle ja ympäristövaliokunnallevaltion tulo- ja menoarvioehdotukseenliittyen, erityisesti vesihuollon valtiontukea koskeviinehdotuksiin liittyen.Ympäristöministeriö, Kuntaliitto ja Vesilaitosyhdistyspääsivät vuoden 2011 aikana yhteiseen ymmärrykseenvesiensuojelun suositussopimuksesta.Sopimuksen tarkoituksena on yhdyskuntien vapaaehtoistentoimenpiteiden seurauksena päästäkuormituskehityksen kannalta valtakunnallisellatasolla vuodelle 2015 asetettuihin vesiensuojeluntavoitteisiin.KehittämistoimintaMerkittävä muutos kehittämistoiminnassa on vuoden2011 vuosikokouksessa hyväksytty sääntömuutos,jonka mukaan vesihuoltolaitosten kehittämisrahastokoskee vuoden 2012 alusta lähtienkaikkia Vesilaitosyhdistyksen varsinaisia jäseniä.Kehittämistoiminnan sisällöllinen uudistaminen18


käynnistettiin vuoden 2011 aikana. Uudistuksentarkoituksena on muuttaa kehittämishankkeita jatkossaaikaisempaa tarvelähtöisemmiksi ja palvelemaanentistä paremmin koko jäsenlaitoskenttää.Vuonna 2011 kehittämisrahasto myönsi rahoitusta21 tutkimus- ja kehittämishankkeelle.VVY vaikutti aktiivisesti useiden vesihuoltolaitostoimintaatukevien tutkimus- ja kehittämishankkeidenohjausryhmissä. Laitosten benchmarkingia palvelevatunnuslukujärjestelmä oli kuudetta vuotta käytössäja sitä kehitettiin edelleen. Loppuvuonna 2011VVY järjesti 12. pohjoismaisen jätevesikonferenssin,jonka osanottajamäärä oli ennätyksellisesti yli 300.VVY osallistui toimintavuoden aikana useiden ohjeidenja oppaiden laatimiseen. VVY:n toimesta ja sentyöryhmissä valmisteltiin muun muassa sprinkleriopastaja teollisuusjätevesiopasta, jotka valmistuivatvuoden 2011 aikana. VVY osallistui lisäksi aktiivisestisammutusvesisuunnitelmaoppaan ja hulevesioppaanvalmisteluun.Vesihuoltopoolin toiminta oli vuoden 2011 aikanaaktiivista. Erityistilanteisiin varautumista, riskienhallintaaja toimintavarmuuden parantamista käsiteltiintoimintavuoden aikana monissa tilaisuuksissa ja erilaistenprojektien yhteydessä.KoulutusVVY:n koulutustoiminta oli vuonna 2011 aikaisempienvuosien kaltaista, joskin koulutusohjelmaa onvähitellen uudistettu. Varsinaisen koulutusohjelmanlisäksi toteutettiin useita tilauskoulutustilaisuuksia.Sammutusvesisuunnitteluun ja sprinklerioppaaseenliittyen järjestettiin myös useita koulutustilaisuuksia.Normaalin koulutustoiminnan ohella vuoden 2011aikana VVY:n myötävaikutuksella toteutettiin jo toisenkerran johtamisvalmiuksia kehittävä täydennyskoulutusohjelma(VETO). VVY vaikutti aktiivisestiuseissa vesi- ja ympäristöalan koulutuksen kehittämiseenliittyvässä foorumeissa kuten vesihuollonalalletulokoulutuksen ja ympäristöalan erikoisammattitutkinnonsuunnittelu. VVY osallistui Vesialanosaaja 2025 –osaamistarvekartoituksen laatimiseenSuomen vesifoorumin johdolla.JäsenpalvelutJäsenistöä palveltiin monin eri muodoin. Jäsenlaitoksilleannettiin lukuisia lausuntoja ja neuvontaaerityisesti hallintoon, sopimusasioihin ja lainsäädäntöönliittyvissä kysymyksissä. Jäsensivustoa kehitettiinjäsenpalvelun kattavuuden laajentamiseksi.ViestintäVuoden 2011 aikana VVY otti käyttöön uuden nimenja uudisti samalla ulkoisen ilmeensä. Yhdistyksenuusi nimi on Suomen Vesilaitosyhdistys ry tai lyhyemminVesilaitosyhdistys. Uusi graafinen ilme alkoiloppuvuoden aikana näkyä yhdistyksen toiminnassaja julkaisuissa. Edunvalvontaan liittyvää viestintääpyrittiin kehittämään toimintavuoden aikana.HallintoYhdistyksen vuosikokous pidettiin 14.4.2011. Yhdistyksenhallituksen jäseninä ovat vuosikokouksesta alkaenolleet• Timo Heinonen, HS-Vesi(Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy), puheenjohtaja• Seppo Väliaho, Keuruun Vesi, varapuheenjohtaja• Roger Hakalax, Kemiönsaaren Vesi• Juha Hiltula, Kemin Vesi Oy• Markku Komulainen, Limingan Vesihuolto Oy• Ari Melakari, Helsingin seudun ympäristöpalvelut–kuntayhtymä (HSY)• Irina Nordman, Turun Vesiliikelaitos• Jukka Piekkari, Helsingin seudun ympäristöpalvelut–kuntayhtymä (HSY)• Kirsi Rontu, Suomen Kuntaliitto• Jukka Ruuska, Haapajärven Vesi Oy• Helena Valta, Ylä-Savon Vesi Oy• Hanna Yli-Tolppa, Mäntsälän Vesi• Raili Äijälä, Ikaalisten Vesi OyKaikilla hallituksen jäsenillä on henkilökohtainen varajäsen.Hallituksen työvaliokuntaan ovat kuuluneetpuheenjohtaja Timo Heinonen ja varapuheenjohtajaSeppo Väliaho sekä hallituksen jäsenet Juha Hiltulaja Irina Nordman. Varajäsenenä on ollut Markku Komulainen.Yhdistyksen vuosikokouksen nimeämänä tilintarkastajinaon toiminut Audiator Yhtiötarkastus Oy, jossa vastuullisenatilintarkastajana Juha Koponen. Toiminnantarkastajanaon toiminut Tuija Räty Helsingin seudunympäristöpalvelut -kuntayhtymästä.Merkittävässä määrin asioiden valmistelu tapahtuukolmessa pysyvässä asiantuntijaryhmässä, jotka ovatvesilaitosryhmä, viemärilaitosryhmä sekä hallinto- jatalousryhmä. Muita pysyviä asiantuntijaryhmiä ovatvaalitoimikunta, vesihuoltolaitosten kehittämisrahastontoimikunta ja tunnuslukutiedoston kehittämistäohjaava työryhmä sekä VVY:n koulutusohjelmaa valmistelevakoulutustyöryhmä.HenkilöstöHenkilökunnan määrä vuoden 2011 lopussa oli kymmenen.Vakituisen henkilökunnan osalta ei tapahtunutmuutoksia, mutta äitiyslomien ja hoitovapaidenvuoksi koulutussuunnittelijan ja tiedottajan tehtäviähoitivat osan vuotta sijaiset.TalousJäsenistön edunvalvontaan, maksuttomaan jäsenpalveluunja ohjeiden sekä julkaisujen valmisteluun käytettiin796.269 €. Edellä mainittuun toimintaan kohdistuneistakuluista henkilöstökuluja oli 467.653 €.Toimitilojen ja toimiston muiden yleiskulujen osuus oli219.624 €. EU-maiden yhteistyöjärjestö EUREAU:staja kansainvälisestä vesijärjestö IWA:sta sekä pohjoismaisestayhteistyöstä aiheutuneet kulut olivat53.938 €. Hallintoon osallistuvien toimielinten kulutilman henkilöstökuluja olivat 36.584 €.Jäsenmaksutuotot olivat 759.661 €. Järjestötoiminnanmuita rahoituslähteitä olivat korvaukset vesihuoltopoolilleja YT-näyttelylle tehdystä työstä sekämaksullisista lausunnoista 113.802 €, projektien,julkaisujen ja tunnuslukutiedoston ylijäämä 39.811€sekä koulutuksen ja vesihuoltopäivien ylijäämä11.409 €. Projektien tuotoista merkittävin osa muodostuipohjoismaisesta jätevesikonferenssista. Yhdistyksenrahoitustuotot olivat 13.843 €.Toimintavuoden tulos ilman varausten muutoksiaoli 160.802,49 € ylijäämäinen. Yhdistyksen kalustosta,laitteista ja ohjelmistoista tehdyt poistot olivatyhteensä 11.106 €. Taseen loppusumma oli1.075.163,19 €, mikä on 212.272,65 € suurempikuin edellisen vuoden lopussa. Yhdistyksellä ei olepitkäaikaisia velkoja. Yhdistyksen varat ovat pankkitileilläsekä korko- ja obligaatiorahastoissa. Omapääoma on 769,641,00 €, josta kehittämisrahastonosuus on 269.072,52 €. Kehittämisrahaston pääomaon sidottu jo päätettyihin hankkeisiin.Tulevaisuuden näkymätYhdistyksen vuoden 2010 aikana käynnistettyä strategiatyötäjatketaan lähivuosina. Strategiatyön myötäalan ja yhdistyksen tulevat toimintaympäristönmuutokset voidaan paremmin ottaa huomioon sekäuudistaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa tulevienhaasteiden mukaisesti. Strategian toimeenpano näkyyVVY:n ydintehtävien ja toimintojen terävöittämisenäja uudistamisena.Vesihuoltolain uudistaminen vaikuttaa lähivuosinaVVY:n toimintaan lain pohjalta annettavina ohjeina jakoulutuksena. Myös muun vesihuoltoalaa koskevanlainsäädännön valmistelussa ja toimeenpanossa tarvitaanvahvaa VVY:n edunvalvontaa. Vesihuollon toimintavarmuuskorostuu edelleen, ja kuntarakenteenuudistamisen yhteydessä tehtävä laitosten institutionaalinenja muu kehittäminen vaativat panostustatoimintamallien kehittämiseen. Kuntarakenteenmuuttuminen vaikuttaa myös VVY:n jäsenistön rakenteeseen.Vesihuoltolaitosten kehittämistoiminnan tehostamiseksistrategiatyön johtopäätösten mukaisesti jatketaanvesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toiminnanuudistamista siten, että se jatkossa palveleekaikkia VVY:n jäsenlaitoksia aikaisempaa paremmin.Hallituksen ehdotus vuosikokoukselleYhdistyksellä ei ole käytettävissä purkamattomia varauksiaedellisiltä tilikausilta. Vuoden 2011 alustavantilinpäätöksen mukaan tulos ennen varauksiaon 160.802,49 € ylijäämäinen. Riidanalaisia, toistaiseksimaksamattomia leasingvuokria varten esitetääntehtäväksi 125.000 € suuruinen pakollinenvaraus, jonka jälkeen vuoden 2011 tulokseksi muodostuu35.802,49 € ylijäämää.Hallitus esittää vuosikokoukselle vuoden 2011 tilinpäätöksenvahvistamista ja ylijäämän lisäämistäoman pääoman toimintapääomaan.19


2011.1. Tuloslaskelma ja taseTULOSLASKELMA 1.1-31.12.2011 1.1-31.12.2010VARSINAINEN TOIMINTA (Maksulliset jäsenpalvelut)VESIHUOLTOKURSSITTuotot 361 470,24 316 445,55Kulut -364 421,05 -2 950,81 -317 092,52 -646,97VESIHUOLTOPÄIVÄTTuotot 105 472,50 128 828,22Kulut -91 112,52 14 359,98 -119 719,85 9 108,37PROJEKTIT JA JULKAISUTTuotot 293 653,44 53 063,54Kulut -250 304,88 43 348,56 -73 950,72 -20 887,18BENCHMARKINGTuotot 27 427,00 25 849,91Kulut -30 964,94 -3 537,94 -43 341,12 -17 491,21TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 51 219,79 -29 916,99YLEISKULUT (Edunvalvonta ja maksuttomat jäsenpalvelut)TOIMISTOTuotot 113 802,19 84 060,80KulutHenkilöstökulut -467 653,11 -462 757,41Poistot -8 598,70 -8 846,18Muut toimiston kulut -219 623,94 -582 073,56 -215 159,44 -602 702,23KANSAINVÄLINEN TOIMINTA -53 937,61 -47 708,33JÄSENMAKSUT JA AVUSTUKSET -2 690,00 -2 895,50HALLINNON KULUTHenkilöstökulut -15 780,00 -16 260,00Matka- ja kokouskulut -23 195,06 -26 162,90Muut hallinnon kulut -13 389,17 -52 364,23 -11 597,59 -54 020,49YLEISKULUT YHTEENSÄ -691 065,40 -707 326,55VARAINHANKINTATuototVarsinaiset jäsenmaksut 647 567,00 599 740,00Yhteistoimintajäsenmaksut 112 094,00 105 637,00Yhdyskuntatekniikka 25 000,00 784 661,00 0,00 705 377,00SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTATuotot 14 742,87 13 729,04Kulut -900,00 13 842,87 -2,89 13 726,15KEHITTÄMISRAHASTOTuototKehittämisrahaston jäsentulot 170 852,00 143 832,00KulutMaksetut avustukset -154 652,85 -122 169,29Siirretty rahaston pääomaan -16 199,15 0,00 -21 662,71 0,00RAHASTOSIIRROTPurku 50-vuotisstipendirahastosta 2 144,23 2 066,11TILIKAUDEN TULOS 160 802,49 -16 074,28VARAUSTEN LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) -125 000,00 0,00TILIKAUDEN ALI-/ YLIJÄÄMÄ 35 802,49 -16 074,28


TASE 31.12.2011 31.12.2010V a s t a a v a aPYSYVÄT VASTAAVATAineettomat hyödykkeetTietokoneohjelmat 1 420,08 1 420,08Muut pitkävaikutteiset oikeudet -1 420,08 0,00 0,00 1 420,08Aineelliset hyödykkeetKoneet ja kalusto 29 059,44 20 039,97Arvoesineet 151,37 29 210,81 151,37 20 191,34SijoituksetOsakkeet ja osuudet 30 600,00 30 684,09PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 59 810,81 52 295,51VAIHTUVAT VASTAAVATPitkäaikaiset saamiset 12 000,00 10 000,00SaamisetMyyntisaamiset 20 745,20 7 667,15Siirtosaamiset 9 772,77 1 683,00Muut saamiset 30 570,97 61 088,94 27 428,23 36 778,38RahoitusarvopaperitMuut pitkäaikaiset sijoitukset 777 875,24 700 877,38Rahat ja pankkisaamiset 164 388,20 62 939,27VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 015 352,38 810 595,03VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 075 163,19 862 890,54V a s t a t t a v a aOMA PÄÄOMAKehittämisrahasto 1.1. 252 873,37 231 210,66Lisäys 16 199,15 269 072,52 21 662,71 252 873,37Toimintapääoma 1.1. 448 163,08 464 237,36Tilikauden ali-/ ylijäämä 35 802,49 -16 074,28VVY 50-vuotisjuhlarahasto 16 602,91 500 568,48 15 597,14 463 760,22OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 769 641,00 716 633,59TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄPakolliset varaukset 0,00 125 000,00 0,00Vähennykset tilikaudella 0,00 0,00 0,00VIERAS PÄÄOMALyhytaikainenOstovelat 61 952,28 44 564,91Muut velat 45 070,09 29 089,83Siirtovelat 73 499,82 180 522,19 72 602,21 146 256,95VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 075 163,19 862 890,54Helsingissä maaliskuun 1. päivänä 2012Timo Heinonen, pj. Roger Hakalax Juha HiltulaMarkku KomulainenAri MelakariIrina NordmanJukka PiekkariKirsi RontuJukka RuuskaHelena ValtaSeppo VäliahoHanna Yli-TolppaRaili ÄijäläOsmo Seppälä, toimitusjohtaja21


2212. JäsenkuntaVarsinaisia jäseniä oli kertomusvuoden lopussa295. Varsinaisia jäseniä liittyi 1. Yhteistoimintajäseniäoli kertomusvuoden lopussa 151.Varsinaiset jäsenet 31.12.2011,295 laitosta.Akaan kaupungin vesihuoltolaitosAlajärven kaupungin vesi- ja viemärilaitosAlajärven VesiosuuskuntaAlakylän Vesihuolto-osuuskuntaAlavuden kaupungin vesihuoltolaitosArpelan vesiosuuskuntaAsikkalan kunnan vesihuoltolaitosAskolan kunnan vesi- ja viemärilaitosAutiorannan VesiosuuskuntaBollstad vattenandelslagEnontekiön Vesihuolto OyEtelä-Pornaisten VesiosuuskuntaEurajoen vesihuoltolaitosForssan vesihuoltoliikelaitos,KHaapajärven Vesi OyKHailuodon Vesihuolto OyHaminan Vesi T KHangon vesi- ja viemärilaitosHankasalmen kunnan vesi- ja viemärilaitoksetHartolan kunnan vesi- ja viemärilaitosHaukiputaan Vesi T KHaukivuoren Vesiosuuskunta HaukiKHausjärven kunta, vesihuoltolaitosHeinolan kaupungin vesihuoltolaitosKHeinäveden Vesihuolto OyHelsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) T KHollolan vesihuoltolaitosHonkajoen kunnan vesihuoltolaitosHuittisten kaupungin vesihuoltolaitosHumppilan Vesihuolto OyHyvinkään VesiTHämeenkyrön kunnan vesihuoltolaitosHämeenlinnan Seudun Vesi Oy (HS-Vesi) T KIin vesiliikelaitosKIisalmen VesiTIkaalisten Vesi OyKIlmajoen kunta, vesihuoltolaitosIlomantsin kunnan vesihuoltolaitosImatran VesiTInarin Lapin Vesi Oy T KIngå Vatten / Inkoon VesiIsonkyrön kunnan vesi- ja viemärilaitosItä-Savon Vesi OyJakobstads Vatten / Pietarsaaren Vesi T KJalasjärven kunnan vesihuoltolaitosJanakkalan Vesi T KJoensuun Vesi T KJokioisten kunta, vesihuoltolaitosJoroisten kunnan vesi- ja viemärilaitosJoutsan Vesihuolto OyKJuuan kunnan VesihuoltolaitosJuvan kunnan vesi- ja viemärilaitosJyväskylän Energia Oy T KJyväskylän Seudun Puhdistamo OyTJämsän VesiJännevirran vesiosuuskuntaJärvenpään VesiKaarinan kaupungin vesihuoltolaitosKaavin kunnan vesi- ja viemärilaitosKajaanin VesiKangasalan Vesi T KKangasniemen kunnan vesihuoltolaitosKannuksen VesiosuuskuntaKKarkkilan kaupungin vesihuoltolaitos T KKarstulan kunnan vesi- ja viemärilaitosKarttulan VesiosuuskuntaKauhajoen Vesihuolto OyKKauhavan kaupungin vesihuoltolaitosKaukosen Vesihuolto-osuuskuntaKausalan Vesihuolto OyKeiteleen kunnan vesihuoltolaitosKemijärven kaupungin vesi- ja viemärilaitos TKemin Vesi OyTKeminmaan Vesi OyTKempeleen Vesihuolto Oy T KKeravan Kaupunkitekniikka, Vesihuolto T KKeski-Uudenmaan vesiensuojelun kyKeuruun Vesi T KKihniön kunnan vesihuoltolaitosKiimingin Vesi OyKKimitoöns Vatten / Kemiönsaaren VesiKKirkkonummen kunta, vesihuoltolaitos T KKiteen VesikuntaKittilän Vesihuolto-osuuskuntaKiuruveden kaupungin vesihuoltolaitosKokemäen Vesihuolto OyKokkolan VesiKonneveden kunnan vesihuoltolaitosKontiolahden vesihuoltolaitosKorsholms kommuns vattentjänstverketKouvolan VesiKKronoby Vatten och Avlopp AbKRS-Vatten / KRS-VesiKKuhmoisten kunnan vesihuoltolaitosKuhmon kaupungin vesihuoltolaitosKuivaniemen Vesi OyKKuopion Vesi T KKuortaneen kunnan vesi- ja viemärilaitosKurikan VesiliikelaitosKuusamon energia- ja vesiosuuskuntaKKymen Vesi Oy T KKymenlaakson Vesi OyKyröskosken Vesihuolto OyKälviän VesiosuuskuntaKärkölän VesiKärsämäen Vesihuolto OyKäylän seudun vesiosuuskuntaLahti Aqua Oy T KLaihian kunnan vesihuoltolaitosLaitilan kaupunki, vesihuoltolaitosTLakeuden Keskuspuhdistamo OyKLapinlahden vesiliikelaitosLappajärven VesiosuuskuntaLappavesi OyKLappeenrannan Energia OyTLapuan kaupungin vesihuoltolaitosLarsmo VattentjänstverkLaukaan vesi- ja viemärilaitosLaukkalan Seudun VesiosuuskuntaKLavian kunta, vesi- ja viemärilaitosLemin kunta, vesi- ja viemärilaitosLempäälän kunta, VesihuoltolaitosLevin Vesihuolto OyKLiedon VesiTLieksan VesiLimingan Vesihuolto OyKLohjan vesi- ja viemärilaitosLohtajan Vesihuolto OyKLoimaan VesiLopen vesilaitosLoviisan VesiliikelaitosLoviisanseudun Vesi OyLumijoen Vesi OyLuvian vesihuoltolaitosLänsi-Turunmaan vesihuoltolaitosMalax Vatten / Maalahden VesiMariehamns stads vatten- och avloppsverkMarttilan vesihuoltolaitosMasku-Nousiainen Vesilaitos KyMeri-Lapin Vesi OyMikkelin VesiliikelaitosKMuhoksen Sanginjoen VesiosuuskuntaMuhoksen Vesihuolto OyMuuramen kunnan vesi- ja viemärilaitosMuuramen Rannankylän ja Isolahden VesiosuuskuntaMynämäen kunnan vesihuoltolaitosMyrskylän kunnan vesihuoltolaitosMyötämäen Vesi OyMäntsälän VesiMänttä-Vilppulan vesihuoltoTMäntyharjun kunnan vesihuoltolaitosKNaantalin vesihuoltolaitos T KNapapiirin VesiNastolan vesihuoltolaitosNilsiän kaupungin vesihuoltolaitosNivalan Vesihuolto OyNokian kaupungin vesihuoltolaitosTNurmeksen VesiNurmijärven VesiKNurmin vesihuolto-osuuskuntaNykarleby KraftverkNärpes Vatten AbOravais kommuns vattentjänstverkOrimattilan Vesi OyOriveden kaupungin vesihuoltolaitosOsuuskunta ValkeavesiOsuuskunta VesijakoOulaisten Vesiosuuskunta T KOulun Vesi T KOulunsalon Vesihuolto OyOutokummun kaupunki, vesi- ja viemärilaitosPaavolan Vesi OyKPadasjoen Vesihuolto OyPaimion kaupungin vesihuoltolaitosParikkalan kunta, vesihuoltolaitosParkanon kaupungin vesihuoltolaitosPedersöre AvloppsverkPedersöre Vatten AbPellon Vesihuolto-osuuskuntaPerhon kunnan vesi- ja viemärilaitosPerttulan VesiosuuskuntaPieksämäen VesiTPieksänkosken vesiosuuskuntaPielaveden kunnan vesihuoltolaitosPiippolan Vesi OyPikkaralan VesiosuuskuntaPohjois-Hamulan vesiosuuskuntaPolvijärven kunnan vesihuoltolaitosPomarkun kunnan vesihuoltolaitosPorin Vesi T KPornaisten kunnan vesihuoltolaitosPoronkankaan Vesi OyPorvoon saariston vesihuoltolaitosPorvoon vesi / Borgå vatten T KPudasjärven kaupunki / Syötteen vesi- ja viemärilaitosPudasjärven VesiosuuskuntaKPunkaharjun kuntaPunkalaitumen kunta / VesihuoltolaitosPuolustushallinnon rakennuslaitosPuumalan VesiosuuskuntaKPyhäjokisuun Vesi OyPyhäjärven kaupunki/vesi- ja viemärilaitosPyhä-Luosto Vesi OyPyhännän Vesi OyPyhärannan kunnan vesihuoltolaitosPälkäneen kunnan vesi- ja viemärilaitosKPäntäneen Vesihuolto OyPääkaupunkiseudun Vesi OyPöljän VesiosuuskuntaPöytyän kunnan vesihuoltolaitosRaahen Vesi OyTRaaseporin VesiRaision kaupungin vesihuoltolaitosTRanuan Vesihuolto OyKRauman VesiRautalammin kunnan vesihuoltolaitosRautavaaran kunnan vesihuoltolaitosReisjärven VesiosuuskuntaRiihimäen Vesi T KRiistaveden kylän vesihuolto-osuuskuntaKRistiinan vesihuoltolaitosKRistijärven Vesihuolto-osuuskuntaKRuokolahden kunnan vesihuoltolaitosRuskon kunnan vesihuoltolaitosSaarijärven Vesihuolto Oy T KSallan aluelämpö Oy, vesi- ja viemärilaitosSastamalan VesiSavitaipaleen kunta, vesi- ja viemärilaitosSavonlinnan VesiTSeinäjoen Vesi Oy T KSievin VesiosuuskuntaSiikalatvan keskuspuhdistamo OySiikalatvan Vesihuolto OySimon Vesihuolto OySipoon vesi- ja viemärilaitosSiuntion vesi- ja viemärilaitosSkåldö Vattenandelslag / Skåldön VesiosuuskuntaSoinin kunnan vesihuoltolaitosSomeron Vesihuolto OyKSonkajärven kunnan vesihuoltolaitosSotkamon kunnan vesihuoltolaitosSuomen Sokeri OySuomenniemen vesi- ja viemärilaitosSuonenjoen kaupungin vesihuoltolaitos


Suvisaariston vesiosuuskuntaSykäräisten Vesihuolto OyTaivalkosken kunnan vesihuoltolaitosTTammelan kunnan vesihuoltolaitosTampereen Vesi T KTarvasjoen kunnan vesi- ja viemärilaitosTavase OyTervolan Vesi Oy T KTeuvan kunnan vesihuoltolaitosToholammin Vesihuolto OyToivakan kunnan vesi- ja viemärilaitosTornion Vesi OyTuhnajan VesiyhtymäTurun seudun puhdistamo OyTurun Seudun Vesi OyTurun Vesiliikelaitos T KTuusniemen kunnan vesilaitosTuusulan kunta, vesihuoltolaitosTuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymäTyrnävän Vesihuolto OyUlvilan vesilaitosUrjalan kunnan vesihuoltolaitosUtajärven kunnallinen vesihuoltolaitosUudenkaupungin VesiUuraisten kunnan vesihuoltolaitosVaasan VesiValkeakosken kaupungin vesihuoltolaitosVampulan Vesihuolto OyVarkauden kaupungin vesi- ja viemärilaitosVehmaan kunta, vesihuoltolaitosVesikolmio OyVesi-Mega OyVesiosuuskunta HKMVesiosuuskunta MustijokiKKKKVesiosuuskunta SuoniVesiosuuskunta UhkoilaVieremän Lämpö ja Vesi OyVihannin VesiosuuskuntaVihdin VesiVirolahden kunnan vesi- ja viemärilaitosVirtain kaupunki, VesihuoltolaitosKVirtain VesiosuuskuntaVähänkyrön kunnan vesihuoltolaitosYli-Iin Vesihuolto OyYlitornion kunnan vesi- ja viemärilaitosYlivieskan Vesiosuuskunta T KYlläksen Yhdyskuntatekninen Huolto OyKYlä-Savon Vesi OyKYlöjärven kaupunki, vesihuoltolaitosÄhtärin Energia ja Vesi OyÄäneseudun Energia OyT-kirjaimella merkityt ovat vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmän jäseniä • K-kirjaimella merkityt ovat vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston jäseniäYhteistoimintajäsenet 31.12.2011,151 yritystä.AARSLEFF OyABB OyABS Finland Oy/Cardo Flow Solutions Finland OyAELAhlsell OyAIRIX Ympäristö OyAlfa Laval Nordic OyAquaflow OyAVK FinlandAxflow OyBasepoint OyBasf OyBerner OyBiower OyBuildercom OyBürkert OyChristian Berner OyClewer Markkinointi OyCupori OyDesinfinator Oy LtdDoranova OyECCUA OyECO Environment OyEKA Chemicals OyEkomuovi OyEmpower OyFCG Finnish Consulting Group OyFennolabFesto OyFinnchain OyGeorg Fischer AbGeotrim OyGWM-Engineering OyHeadPower OyHeikki Laiho OyHOH Separtec OyHoneywell A/SHydropress Huber AbHyXo OyHämeen ammattikorkeakoulu, ymp.tekn.ko.Indutek OyInsta Automation OyITT Suomi OyJALPA OyJupalco OyKaiko OyKaLVI OyKamstrup A/SKari-Finn OyKemira OyjKeyflow OyKeypro OyKirkkonummen Metallivalmiste OyKiuru & Rautiainen OyKL-Kustannus Oy/KuntatekniikkaKSB Finland OyKW-set OyLabkotec OyLabtium OyLakeuden Etappi Oy/BiokaasulaitosLassila & Tikanoja OyjLektar OyLining OyLogica Suomi OyLounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus OyLVI-Dahl OyMeritaito OyMetso Endress+Hauser OyMipro OyNCC Roads OyNiemisen Valimo OyNordkalk Oyj AbpNorthern Automation OyNRG Infra OyOdoroff OyOnninen OyOuman OyOy Abilita AbOy Aga AbOy Aumator AbOy Danfoss AbOy Enitec Engineering AbOy Grundfos Pumput AbOy Korate AbOy KWH Pipe AbOy NCH Suomi AbOy Polepox LtdOy Raita Environment LtdOy Rehau AbOy Slamex AbOy Soffco AbOy Vetest AbPAC-Solution OyPalo- ja vesitekniikka PA-VE OyPipelife Finland OyPreseco OyProfimeas OyProMinent Finland OyProvetek OyPumppuhuolto Nikula OyPuwimex OyPöyry Finland Oy, Vesi ja ympäristöRakennuttajatoimisto HTJ OyRamboll Finland OyRejlers OyRoxtec Finland OyRudus Betonituote OySaint-Gobain Pipe Systems OySamplion OySarlin Oy AbSavo-Karjalan Vesi- ja Ympäristösuunnittelu OySavonia-ammattikorkeakoulu, TekniikkaSchneider Electric Finland OySenaatti-kiinteistötSeptek OySiemens OsakeyhtiöSito OySMA Mineral OySPC Vesitekniikka OyStyrud Boreal OySujutek OySukelluspalvelu Stella MariaSuomen Putkisto Tarvike OySuomen tekniikkaopisto OySuomen ympäristöopisto SYKLISuunnittelutoimisto Aluetekniikka OySyspoint OySähkö- ja Laitostekniikka SLATEK KySähkökonekorjaus Pursiainen OyT & A Mämmelä OyTalokaivo OyTekla OyjTeoteam OyUponor Suomi OyVaakaporauspalvelu VPP OyVapo OyValoniaVaricoats OyWaterix OyWatMan OyWavin-Labko OyVeela OyVeolia Vesi OyVesi-instituutti WANDERVesita OyVianova Systems Finland OyWihuri Oy WitraktorWilo Finland OyWiser OyVMH Heikkilä OyWSP Finland OyVarsinaisten jäsentenmäärän kehitysvuodesta 19563503002502001501005001956 1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2007 2008 2009 2010 201123


Suomen vesihuoltolaitokset…• toimittavat asiakkailleen puhdasta juomavettä• huolehtivat asiakkaittensa jätevesistä ja niiden puhdistamisesta• ovat maamme merkittävimpiä vesistönsuojelijoita• rahoittavat toimintansa palveluista saatavilla maksutuloilla• tuottavat elintärkeän palvelun kohtuullisin kustannuksin,mikä mahdollistaa hyvän palvelutason säilymisenVesilaitosyhdistys…• valvoo jäsenlaitostensa etuja• neuvoo jäsenlaitoksiaan hallintoon, talouteen jalainopillisiin asioihin liittyvissä kysymyksissä• osallistuu alan tutkimus- ja kehitystyöhön• edistää alan työntekijöiden ammattitaitoatarjoamalla monipuolista koulutusta• kokoaa ja välittää alan uusinta tietoa jäsenlaitoksille• julkaisee selvityksiä ja ohjeita jäsenlaitostensa käyttöön• ylläpitää suhteita mediaanVesilaitosyhdistysAsemapäällikönkatu 7, 00520 HelsinkiPuh. (09) 8689 010, Fax (09) 8689 0190vvy@vvy.fi, www.vvy.fiLuontokuvat Elina Ruuttila • VVY:n henkilöstön ja toimitusjohtajan kuvat Krista Keltanen • Hallituksen ja jätevesikonferenssin kuvat J.P. Virtanen, Monsuuni • Palkittujen ja Vesihuoltopäiväkuvat Kari VainioMainostoimisto Dion / Painotalo Seiska

More magazines by this user
Similar magazines