Käyttöohje VPL 15 C/TC VPL 25 - Taloon.com

taloon.info

Käyttöohje VPL 15 C/TC VPL 25 - Taloon.com

Versio 1.05Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25KäyttöohjeVPL 15 C/TCVPL 25Versio 1.05; 01.07.2010Ohjelmistoversio 1.2xNilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta.1


Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25KäyttöohjeVPL 15 C/TCVPL 25JohdantoTämän oppaan tarkoitus on antaa lyhyt ja selkeä kuvausCTS 600 -ohjausyksikön valikoista ja niiden eri asetuksista.Oppaassa voi olla toimintoja ja ominaisuuksia, jotka eivätsisälly tilaamaasi järjestelmään.Ellei otsikoissa toisin ilmoiteta, kuvaukset koskevat kaikkiasivulla 4 lueteltuja järjestelmiä.Tarkista, että laitteen mukana ontoimitettu seuraavat asiakirjat:· Asennusohjeet· Käyttöohje CTS 600 -ohjausyksikölle(tämä opas)· Kytkentäkaavio2


Versio 1.05Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25Sisällysluettelo4 Järjestelmätyypit5 Asennus6 Ohjausyksikkö7 Valikkojen yleiskuvaus8 Käyttötila9 Päävalikko10 Hälytysten tarkastelu12 Tietojen tarkastelu13 Etäkytkinasetukset14 Päivämäärä ja aika15 Viikko-ohjelma17 Viilennys18 Ilmanvaihto19 Ilmansuodatin20 Lämpötilan säätö21 Kieli22 Vianetsintä23 Huolto23 Energiansäästämisohjeita24 Suunnitteluohjeet27 Kaukosäätimien asennuspaikat28 Teknisiä arvoja29 Tärkeä muistaaAluksiJärjestelmä toimitetaan käyttövalmiina.Tehdasasetukset soveltuvat useimpiin käyttötarkoituksiin, joten muita kuin päävalikossa olevia asetuksiaei ole tarvetta muuttaa. Päävalikko on kuvattu sivuilla 8 ja 9.On tärkeää, että ulkolämpötilan anturi T1 on asennettu rakennuksen ulkopuolelle pohjoisen puoleiselleseinälle tai ulkoilmakanavaan.Hälytyskoodi 21: Laite antaa hälytyksen SET AIKA sähkökatkoksen yhteydessä ja kun laitteeseen kytketäänvirta ensimmäisen kerran. Aseta aika, päiväys ja kuukausi.Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta.3


Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25JärjestelmätyypitOhjausyksiköt on suunniteltu käytettäväksi seuraavien järjestelmienkanssa. Alla olevassa kuvassa on lueteltu eri mallien ominaisuudet.Kuva 1: JärjestelmätyypitNroTyyppiKuuma ilmaJäähdytysmahdollisuusKorkeapainekatkaisuKompressoriSulatus1 VPL4


Versio 1.05Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25AsennusPeriaatekuva asennuksesta VPL15TCVPL 15T, VPL 15TCTuloilmaventtiilitSuodatinlaatikkoEU5-EU7ULKORaitisulkoilmaKondenssivesiliitäntäMahdollinenetulämmitin,vesi tai sähköTuloilmaventtiilitSuodatinlaatikkoEU5-EU7ULKORaitisulkoilmaKondenssivesiliitäntäMahdollinenetulämmitin,vesi tai sähköBViileä ilmaBViileä ilmaLämmin ilmaKondenssiviemäröintimin. 20 mmVesilukko, korkeusmin. 50 mmKondenssiviemäröintimin. 20 mmVesilukko, korkeusmin. 50 mm230V50Hz10AA230V50Hz10AÄänenvaimenninPoistoilmaventtiilitASuodatinlaatikkoEU3JÄTEPOISTOTULOJäteilmaCTS600-säädinÄänenvaimenninPoistoilmaventtiilitSuodatinlaatikkoEU3JÄTEPOISTOTULOJäteilmaCTS600-säädinKuvassa koje käy kesätoimintaa,tuloilman viilennystä. Tuloilmastaerotettu lämpö johdetaanpoistoilman avulla ulos.Jos laite on asennettu telineenpäälle seinälle, täytyy koje eristääalustastaan rakenneresonoinninestämiseksi esim. kovavillapedillä.Kojeeseen on mahdollisuu kytkeäetälämpöanturit, jolloin itsesäädin voidaan sijoittaa mihintahansa kuivaan paikkaan.Anturi sijoitetaan seinälle taimahdolliseen oleskelutilan poistokanavaan(ei WC, kylpyhuonetms.).Lämmin ilmaPeriaatekuva asennuksesta VPL15C, VPL 25CMahdollinenetulämmitin,vesi tai sähköVPL 10, VPL 15,VPL 15CÄänenvaimenninSuodatinlaatikkoEU3TärinävaimennusMahdollinen kaukaloTuloilmaventtiilitSähkönsyöttöpumpulle230V, 1-v, 10AEristys kylmissätiloissa min. 50 mmSuodatinlaatikkoEU5-EU7ÄänenvaimenninPoistoilmaventtiiliKuvassa koje käy talvitoimintaajäähdyttäen poistoilmaa jalämmittäen tuloilmaa.Kylmään tilaan asennettunakoje lämpöeristetään kauttaaltaanmin. 50 mm eristevillalla.Kondenssiviemäröintimin. 20 mmVesilukkokorkeusmin. 50 mmViileä ilmaKaukosäädinCTS600 1,5–1,7 mkorkeudella seinälläYläpohja-asennuksissa kiinnitetäänhuomiota kojeentärinävaimennukseen, jos sesijaitsee oleskelutilan päälläja on kiinnitetty perusrakenteisiin.Lämmin ilmaViemäröinnin luotettavuuteenon kiinnitettävä erikoista huomiota.Suositellaan kojeensijoittamista vedenpitävään,viemäröityyn kaukaloon.Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta.5


Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25OhjausyksikköKuva 3: CTS 600 -ohjausyksikön etupaneeliEtupaneelin keltainen LED-merkkivalo osoittaa järjestelmän tilan:Palaa jatkuvasti: kompressori on toiminnassaVilkkuu: järjestelmä on hälytystilassaEtupaneelissa on kaksirivinen näyttö; kummallekin riville mahtuu kahdeksanmerkkiä. Ylärivillä näkyy asetuksen tai toiminnon kuvaus.Alarivillä näkyy kyseisen asetuksen tai toiminnon asetusarvot.Teksti pysyy näytöllä niin pitkään kuin järjestelmän virransyöttö onkytkettynä. Tekstit pysyvät myös näytöllä, vaikka järjestelmän virtakytketään pois päältä tai vaikka ohjausyksikköä ei ole käytetty vähäänaikaan.Valikkojen käyttöMäärätyn asetuksen tai toiminnon muuttamiseksi asianomainen valikkoon ensin selattava näytölle painamalla painiketta tai .Avaa valikko painamalla painiketta ENTER.Muuta halutun parametrin asetusarvoa painamalla painiketta ENTER,kunnes asetusarvo alkaa vilkkua.Asetusarvo voidaan nyt muuttaa haluttuun arvoon painikkeilla ja .Hyväksy uusi asetus painamalla painiketta ENTER.Paina CTS 600 ohjausyksikönpainiketta:ESCpalataksesi edelliseenvalikkoon tai selataksesi valikkoja eteentaitaaksepäin tai muuttaaksesiasetusarvoaENTER· aktivoidaksesi valikkokohdan· vahvistaaksesi uudenasetusarvonOFFkytkeäksesi laitteen poispäältäONkytkeäksesi laitteen päälleSuosittelemme siirtymistä ohjauspaneelin luo tai ottamalla esiin valikkojenyleiskuvauksen, kun luet edempänä olevia valikkokuvauksia.Jos mitään painiketta ei paineta kahteen minuuttiin, ohjausyksikkö palaaautomaattisesti päävalikkoon.Jos ohjausyksikkö palaa päävalikkoon kesken järjestelmän asetustenmuokkauksen, uudet tiedot tallentuvat muistiin, jos ne on tallennettupainamalla painiketta ENTER. Järjestelmän asetusten muokkaustavoidaan jatkaa palaamalla takaisin edelliseen vaiheeseen.6


Versio 1.05Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25Valikkojen yleiskuvauss. 10s. 12s. 9NÄYTÄHälytnäytädataAuto>2< 19°CHälytysten tarkastelu ja nollaus.Hälytysloki sisältää 16 uusinta hälytystä.Toimintatila (lämmitys, auto, jäähdytys),lämpötilat, puhallinnopeudet, yksikön tyyppi jaohjelmistonumero.Päävalikko: nykyisen käyttötilan tarkastelu. Palaapainamalla ESC kunnes olet päävalikossa.ValikotCTS 600 -ohjausyksikössäon 13 valikkoa. Tavallisestinäytössä näkyy päävalikko(ts. vieressä oleva valikkokuva,jossa on paksureunainenkehys). Tästä pisteestä voidaanaloittaa muiden valikoidenselaus painikkeilla ja.s. 13etäkytkinkäyttöAsetukset: poisto, tulo, ilmanvaihto, OFF. Valittutoiminto aktivoidaan etäkytkimellä.s. 14060530ti... 12:10Päiväys ja aika. Päiväys ja aika on asetettavauudelleen, jos sähkönsyöttö on ollut poikki 24tuntia. Kesä- ja talviaika on myös asetettavakäsin.s. 15viikkoohjelmaViikkoajastimen päälle- ja poiskytkentä. Kunviikkoajastin on käytössä, päävalikossa lukee1, 2 tai 3.s. 17viilennKompressorilla tapahtuvan jäähdytyksenlämpötilan asetus.s. 18ilmanvaihtoAsetukset: jatkuva 1, talvi.s. 19ilmansuodinOhjausyksikkö näyttää tehdasasetuksilla suodatinhälytyksen90 vrk välein. Hälytys nollataanNÄYTÄ HÄLYT -valikossa.s. 20lämpötil.säätöMinimilämpötila-asetukset.s. 21kieliKielen valinta: englanti, saksa, ranska, ruotsi,tanska, norja tai suomi.Kuva 4: Valikkojen yleiskuvausNilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta.7


Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25KäyttötilaPäävalikossa näkyy kolme parametria: toimintatila, puhallinteho ja lämpötila.Päävalikkoon voidaan palata painamalla painiketta ESC yhdentai useamman kerran.Muuta asetusta painamalla: tai · valitaksesi valikkokohdan· muuttaaksesi asetusarvoaENTER· aktivoidaksesi valikkokohdan(asetusarvo vilkkuu)· vahvistaaksesi ja tallentaaksesimuutoksetKäyttötapa:OFFAUTOVIILENNLÄMPÖ*: etä-/takkakytkin päällä1, 2, 3: viikkoajastus käytössäL: talvi pien päälläAuto */L/1>2< 19°CPäävalikkoPuhallintehoLämpötilapyynti(5–30 °C)Kuva 5: PäävalikkoLämpötilapyynti voidaan määrittää painamalla painiketta ENTER yhdenkerran. Kohdan °C vieressä oleva numero alkaa vilkkua ja asetusarvoavoidaan nyt muuttaa painikkeilla ja . Tallenna lopuksi uusiasetus painamalla painiketta ENTER.Toimintatila voidaan muuttaa painamalla painiketta ENTER kaksikertaa. Nykyinen käyttötapa alkaa vilkkua, ja sitä voidaan muuttaapainikkeilla ja . Valittu asetus tallennetaan lopuksi painamalla painikettaENTER. Automaattisessa käyttötavassa järjestelmä pyrkii ylläpitämäänvalittua lämpötilaa lämmittämällä ja jäähdyttämällä tarpeenmukaan. Järjestelmä sallii tehdasasetuksilla +5 °C lämpötilavaihtelunhalutusta huoneenlämmöstä ennen aktiivisen jäähdytystilan käynnistämistä.Katso myös VIILENN-valikko sivulla 21.Ilmanvaihdon tehoa voidaan muuttaa painamalla painiketta ENTERkolme kertaa. Nykyinen ilmanvaihdon asetus alkaa vilkkua, ja sitä voidaanmuuttaa painikkeilla ja . Valittu asetus tallennetaan lopuksipainamalla painiketta ENTER.8


Versio 1.05Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25PäävalikkoPäävalikon toiminnot on kuvattu alla olevassa kuvassa:Vilkkuvat asetukset on erotettu lainausmerkeillä ” ”Voit aina palata takaisin päävalikkoon painamalla painiketta ESCyhden tai useamman kerran.AUTO-käyttötavassaohjausyksikkö ohjaa automaattisestilämmitystä jajäähdytystä halutun sisälämpötilanylläpitämiseksi.Viikkoajastus mahdollinen.Osoitettu ilmanvaihtoasetuskoskee poistoilmaa.Auto>2< 19°CAuto>2< ”19°C””Auto”>2< 19°CAuto”>22< ”5-30°C””VIILENN”>2< 19°CAuto”>32< 19°CLämmitys käynnissä halutunlämpötilan saavuttamiseksi.Viikkoajastusmahdollinen.Jäähdytys käynnissähalutun lämpötilan +5 °C (tehdasasetus)vaihtelurajan saavuttamiseksi.Viikkoajastusmahdollinen.Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta.9


Versio 1.05Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25Järjestelmä antaa hälytyskoodin, kun järjestelmässä ilmenee hälytystai kun käyttäjälle annetaan tärkeä ilmoitus.HälytyskoodiLuokka Näyttöteksti Kuvaus/aiheuttaja Korjaava toimenpide00 -- -- Ei hälytystä01 K HARDWARE Ohjauslaitteiston vika.Resetoi kone (virta pois 1 min). Ota yhteyshuoltoliikkeeseen, jos vika ei poistu.02 K TIMEOUT04 K PAINE06 K SULATUS08 K Tx OIKO09 K Tx IRTI13 K LÄMPÖSUO15 V HUONE ALVaroitus (V) on muuttunut kriittiseksihälytykseksi.Korkeapainekatkaisu on aktivoitujäähdytyspiirissä.Mahdollinen aiheuttaja voi olla:YlikuumeneminenTukkeutunut suodatinViallinen puhallinJärjestelmä suorittaa sulatusta.Sulatus on riittämätön ja järjestelmäkytkeytyy pois toiminnasta. Voi aiheutua,jos järjestelmää käytetään erittäinkylmissä olosuhteissa.Yksi järjestelmään kytketyistä lämpötila-antureistaon oikosulussa/viallinen.Oikosulussa oleva anturi = +99°CYksi järjestelmään kytketyistä lämpötila-antureistaon irti/viallinen.Irti oleva anturi = -40 °CKäyttöveden lämpösuoja onaktivoitunut.Jos huoneilman lämpötila putoaaalle 10 °C lämpötilan, järjestelmä keskeyttäätoiminnan ja estää lämpötilanputoamisen alemmaksi.Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, ettätalo on tyhjä ja lämmitysjärjestelmä onkytketty pois toiminnasta.Kirjaa ylös hälytyksen aiheuttajaja nollaa se.Ota yhteys huoltoliikkeeseen, joshälytys ei poistu.Tarkista järjestelmä vikojen varalta ja nollaahälytys. Ota yhteys huoltoliikkeeseen, joshälytys ilmenee säännöllisesti tai jos sitä eivoida nollata.Ota yhteys huoltoliikkeeseen, jos ongelmaei häviä hälytyksen nollauksen jälkeen.Kirjaa ylös nykyiset käyttölämpötilat NÄY-TÄ DATA -valikosta huoltoliikettä varten.Kirjaa ylös oikosulussa olevan anturin (Tx)numero (esim. T1 short), ja ota yhteyshuoltoliikkeeseen.Kirjaa ylös irti olevan anturin (Tx)numero (esim. T1 discon), ja ota yhteyshuoltoliikkeeseen.Kuittaa ylilämpösuojaalemman etukannen takaa.Ota yhteys huoltoliikkeeseen, jos hälytystoistuu säännöllisesti.Kytke lämmitys päälle janollaa hälytys.16 I SOFTA Vika ohjausyksikön ohjelmistossa. Ota yhteys huoltoliikkeeseen.17 I OH-VAHTI Vika ohjausyksikön ohjelmistossa. Ota yhteys huoltoliikkeeseen.18 I SETUP19 I SUODIN20 I LEGIONELOsa järjestelmän asetuksista onpyyhkiytynyt. Tämä voi johtuapitkäkestoisesta sähkökatkoksestatai salamasta. Järjestelmä jatkaatoimintaa vakioasetuksilla.Järjestelmään on määritetty suodattimentarkastusta/vaihtoa koskevahälytys määrätylle ajanjaksoille (30, 90,180 tai 360 vuorokautta).Oletusasetus on 90 vuorokautta.Legionellabakteerin torjumiseksi vaadittavaalämpötilaa ei ole saavutettuannetussa ajassa.21 I SET AIKA Ilmenee sähkökatkoksen yhteydessä.25 I T HEATKäyttöveden lämmitysei ole toiminnassa.Nollaa hälytys.Ohjelmoi viikkoajastin tarvittaessa.Ota yhteys huoltoliikkeeseen, jos järjestelmäei toimi halutulla tavalla tai jos toimintaon muuttunut.Puhdista/vaihda suodatin.Nollaa hälytys.Jos hälytys toistuu usein,ota yhteys huoltoliikkeeseen.Tarkista viikkoajastimenasetukset ja nollaa tarvittaessa.Nollaa hälytys.Ota yhteys huoltoliikkeeseen.Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta.11


Versio 1.05Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25EtäkytkinasetuksetKäyttäjä voi ohittaa päävalikossa näkyvän käyttötavan asetukset ETÄ-KYTKI KÄYTTÖ -valikon avulla. Tämän valikon avulla voidaan esimerkiksikasvattaa tulopuhaltimen nopeutta määrätyn ajanjakson ajaksi.Vilkkuvat asetukset on erotettu lainausmerkeillä ” ”.Muuta asetusta painamalla: tai · valitaksesi valikkokohdan· muuttaaksesi asetusarvoaENTER· aktivoidaksesi valikkokohdan(asetusarvo vilkkuu)· vahvistaaksesi ja tallentaaksesimuutoksetkäytä”poistopuh”Käytä”tulopuh”Aika- ja tehoasetukseton määritettäväkohdassa KÄYTÄMOLEMMAT kuvatullatavalla.Ajanjakso, jolloinvalitun toiminnon onoltava käytössä: ilmoitetaantunteina jaminuutteina. Maks. 8tuntia. Jos käytetäänon/off -kytkintä, valitaanajaksi 00.00EtäkytkikäyttöKäytä”molemmat”Käytä”off”Kytkee käyttäjäasetuksenpois päältä.aikateho00.45>22


Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25Päivämäärä ja aikaKello toimii sähkökatkon aikana vähintään 24 tuntia. Set aika -hälytysaktivoituu, jos kello- ja päivämääräasetukset pyyhkiytyvät.Muista asettaa kesä- ja talviaika käsin.Vilkkuvat asetukset on erotettu lainausmerkeillä ” ”.Muuta asetusta painamalla: tai · valitaksesi valikkokohdan· muuttaaksesi asetusarvoaENTER· aktivoidaksesi valikkokohdan(asetusarvo vilkkuu)· vahvistaaksesi ja tallentaaksesimuutokset060530ti 12:10VUOSI06VUosi”06”kuukausi05kuukausi”05”päivä30päivä”30”Näkyy vain ensimmäisenajan asetuskerranyhteydessä,maanantai = 1.viikkopäivä 2tunti12tunti”12”minuutti10minuutti”10”Sekunnit nollataan minuuttienmäärityksenyhteydessä.Kuva 10: Päivämäärän ja ajan valikko14


Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25Kolmen viikko-ohjelman tehdasasetukset:Ohjelma 1 soveltuu kotiin, jossa ei oleskella päivälläOhjelma 2 soveltuu kotiin, jossa oleskellaan myös päivälläOhjelma 3 soveltuu toimistokäyttöönOhjelma Viikonpäivä Toiminto Aika Ilmanvaihto LämpötilaOhjelma 1 maanantai - 1 6.00 3 21perjantai 2 8.00 1 213 15.00 3 214 22.00 1 21lauantai - 1 8.00 3 21sunnuntai 2 23.00 1 21Ohjelma 2 maanantai - 1 8.00 3 21sunnuntai 2 23.00 1 21Ohjelma 3 maanantai - 1 7.00 3 21perjantai 2 16.00 OFF 21Viikko-ajastimen asetuksetOhjelman vaihe. Jokaiselle päivällevoidaan ohjelmoida 6 eri vaihetta.Viikonpäivä.Ma 1 08.00>1< 17COhjelman vaiheen aktivointiaika. Asetusarvoksion valittava OFF, jos ohjelmanvaihetta ei haluta käyttää. (OFF on asetusarvossa24.00)Puhallinnopeus.Lämpötilapyyntö.16


Versio 1.05Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25ViilennysTämän valikon avulla voidaan määrittää lämpötila (suhteessa huonelämpötila-asetukseen),jossa jäähdytystoiminto käynnistyy.Vilkkuvat asetukset on erotettu lainausmerkeillä ” ”.Muuta asetusta painamalla: tai · valitaksesi valikkokohdan· muuttaaksesi asetusarvoaENTER· aktivoidaksesi valikkokohdan(asetusarvo vilkkuu)· vahvistaaksesi ja tallentaaksesimuutoksetAsetusarvoksi voidaan määrittää: OFF tai +1,+2, +3, +4, +5, +7 tai +10. Tavallisesti asetusarvo+2 on suositeltavin.VIIlenn.lämpötilasetus +5LämpötilAsetus +5”Puhallusiso offPuhallusiso ”off”Jäähdytyksen ajaksi voidaan valita korkeampiilmanvaihtoasetus. Sallitut asetusarvotovat 2, 3 ja 4.Kuva 14: VIILENNYS-valikkoEsimerkki:Haluttu huonelämpö (asetetaan päävalikossa) = 21°CLämpötilan asetus = 5°CKompressori käynnistyy jäähdytystä varten = 26°CNilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta.17


Versio 1.05Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25IlmansuodatinILMANSUODIN-valikossa voidaan määrittää aikaväli suodattimen vaihdosta/tarkastuksestailmoittavalle hälytykselle.Tehdasasetuksella hälytys aktivoituu 90 vuorokauden välein.Vilkkuvat asetukset on erotettu lainausmerkeillä ” ”.Muuta asetusta painamalla: tai · valitaksesi valikkokohdan· muuttaaksesi asetusarvoaENTER· aktivoidaksesi valikkokohdan(asetusarvo vilkkuu)· vahvistaaksesi ja tallentaaksesimuutoksethälytys”360 päiv”hälytys”180 päiv”ILMANsuodinhälytys90 päivhälytys”90 päiv”hälytys”30 päiv”Kuva 16: ILMANSUODIN-valikkohälytys”off”Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta.19


Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25Lämpötilan säätöLÄMPÖTILAN SÄÄTÖ -valikossa aktiivinen kompressorijäähdytysvoidaan kytkeä pois päältä, kun ulkolämpötila laskee tietyn pisteenalapuolelle.Vilkkuvat asetukset on erotettu lainausmerkeillä ” ”.Muuta asetusta painamalla: tai · valitaksesi valikkokohdan· muuttaaksesi asetusarvoaENTER· aktivoidaksesi valikkokohdan(asetusarvo vilkkuu)· vahvistaaksesi ja tallentaaksesimuutoksetlämpötilsäätökesä”min 14°C”Aktiivinen jäähdytys kompressorillaestetään, kun ulkolämpötila(mitataan anturilla T1)laskee asetusarvon alapuolelle.talvi”min 16°C”kesä> ”12°C”Ei käytössä tässämallissa.Kuva 17: LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ -valikko20


Versio 1.05Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25KieliTässä valikossa voidaan valita valikoissa käytettävä kieli.Vilkkuvat asetukset on erotettu lainausmerkeillä ” ”.Muuta asetusta painamalla: tai · valitaksesi valikkokohdan· muuttaaksesi asetusarvoaENTER· aktivoidaksesi valikkokohdan(asetusarvo vilkkuu)· vahvistaaksesi ja tallentaaksesimuutoksetSpråk”suomi”kieli”suomi”Språk”norweg”SPRÅKdanishSpråk”danish”(språk = kieli)Språk”swedish”Språk”french”Språk”german”Språk”english”Kuva 18: KIELI-valikkoNilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta.21


Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25VianetsintäJos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat ennen kuin soitat huoltoliikkeeseen.Tarkista, vilkkuuko CTS 600 -ohjausyksikön etupaneelissa oleva LED-merkkivalo. Jos vilkkuu, katsokohdasta NÄYTÄ HÄLYT hälytyksen syy. Koita kuitata hälytys sivun 10 ohjeen mukaan. Jos hälytys eikuittaannu, käytä laitteen virtoja pois. Jos ei hälytys vieläkään ole kuittaantunut, ota yhteys huoltoliikkeeseen.· Laite toimii, mutta teho on heikko.Tarkista, että laitteen ilmansyöttö on riittävä. Tarkista että suodattimet eivät ole tukkiutuneet, ja tarkistamyös että talon ulkoseinässä olevan ilmanottoaukko ei ole tukkeutunut. Jos ilmanottoaukossa ontiheä verkko, poista se. Tarkista, että venttiilit on avattu riittävästi. 98 prosentissa tapauksista ongelmatjohtuvat tukkeutuneista suodattimista. Lisää ilmanvaihtoa tarvittaessa.· Laite toimii, mutta kuumaa vettä ei tule.Tarkista, onko säiliössä kuumaa vettä. Jos järjestelmä on varustettu kiertovesipumpulla, mutta piiriäei ole eristetty, seurauksena voi olla suuri lämpöhukka, mikä heikentää laitteen tehoa merkittävästi.Onko haluttu veden lämpötila (T12) asetettu oikein CTS-ohjausyksikössä? Yleensä veden lämpötilanon oltava välillä 45–55°C. Tarkista käyttöveden asetukset (sivu 20).Onko syötettävä ilma liian kylmää tai syötettävä määrä liian alhainen? Tarkista suodattimet ja venttiilit.· Laite ei toimi.Tarkista, onko sulake palanut. Tarkista, onko kuuman veden suojatermostaatti (B41 kuvassa 2 sivulla5) lauennut. Jos näin on, nollaa termostaatti painamalla painiketta. Jos termostaatti laukeaa uudelleen,ota yhteys paikalliseen huoltoliikkeeseen.· Puhaltimet toimivat vain teholla 4Tarkista piirikortin vieressä oleva pieni sulake.22


Versio 1.05Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25Huolto3 kk välein:· Puhdista suodattimet ja vaihda uusiin tarvittaessa. Tavallisesti suodatin tulisi vaihtaa uuteen kerranvuodessa.· CTS 600 -ohjausyksikön suodatinhälytys auttaa suodattimen huoltovälien muistamisessa.Puhdista suodatin pölynimurilla tai vie se ulos ja ravista sitä. Jos suodatin on erityisen likainen, se tulisivaihtaa uuteen.Vähintään kerran vuodessa:· Tarkista tuloilma tukkeutumien varalta.· Tarkista höyrystimen pinta ja puhdista se, jos havaitset likajäämiä.· Tarkista, että höyrystimen pintaan muodostuva kondenssivesi pääsee virtaamaan ulos vapaasti vedenerottimenja kondenssiveden poistoaukon kautta.Energiansäästämisohjeita· Käytä ILMANVAIHTO-valikon TALVI-asetusta kylmillä ajanjaksoilla.· Älä pidä puhaltimia liian kovalla, teho 2 on useimmissa tapauksissa riittävä.· Eristä kanavat ohjeiden mukaisesti.· Muista pitää paneelin lämpötilapyyntö talvella korkeana, esim. +28.HUOM! Ensimmäisen vuoden energiankulutus on aina hieman normaalia suurempi.Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta.23


Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25SuunnitteluohjeetEtulämmitinPientaloasennuksissa ei Nilanin kanssa yleensä käytetä etulämmityspatteria,mutta suositellaan, että kojeen läheisyyteen tuodaan valmiiksiasennusputki sähkökeskuksesta, jos patteri halutaan järjestelmäänmyöhemmin asentaa. Nilanissa voidaan käyttää sekä vesikiertoistaettä sähkölämmityspatteria.AsennuspaikkaAsennuspaikaksi soveltuu lämmin tai kylmä tila. Kellari, alakerta, yläkerta,välikatto. Kylmässä tilassa suositellaan laitteen lisäeristämistämin. 50 mm villaeristeellä tai vastaavalla. Asennus on pyrittävä tekemäänniin, että kojeen mahdollinen irrottaminen paikaltaan olisi mahdollisimmanhelposti toteutettavissa.KanavistoKanavointi suoritetaan suunnitelman mukaisesti. Kiinnitetään erityistähuomiota seuraaviin seikkoihin:1. Ulkoilmaputken päähän ei asenneta hyttysverkkoa herkän tukkeutumisalttiudentakia. Asennetaan vain suojaritilä.2. Ulkoilman otto suoritetaan kaikissa malleissa talon varjoisalta puoleltaviilennystehon säilyttämiseksi. Vältetään ilman ottoa katolta,jossa lämpötila kohoaa kesällä korkeaksi.3. Jos mahdollista, koje kytketään kanavistoon huollon helpottamiseksitaipuisalla esim. PVC-haitariputkella.EristysSeuraavat kanavaosat eristetään aina. Eristeenä voidaan käyttää mineraali-tai lasivillaa. Jos käytät solukumieristettä, eristeen paksuus onpienempi.1. Ulkoilmakanava. Lämmintiloissa eristepaksuus min. 20 mm.2. Poistoilmakanava kylmissä tiloissa min. 100 mm. Jos kanava kulkeepuhallusvillan alla min. 50 mm.3. Jäteilmakanava min. solukumi 20 mm koko pituudeltaan.4. Tuloilmakanava kylmissä tiloissa min. 50 mm, jos kanava kulkeepuhallusvillan alla ja muuten vähintään 100 mm.5. Ilmastointikoje suositellaan eristettäväksi kylmissä tiloissa min. 50mm uretaanilevyllä tai vastaavalla.6. Ulkoilmasuodinlaatikko, jos lämpöisessä tilassa.ResonanssivaimennusJos koje asennetaan oleskelutilojen päälle esim. kattopalkkien tai seinäänkiinnitetyn telineen päälle ja seinän toisella puolella on oleskelutila,tulee koje vaimentaa alustastaan rakenneresonoinnin estämiseksi.Tämä tehdään joko kumityynyillä tai asentamalla koje aluslevy-kovavilla-päällyslevy-rakenteisen pedin päälle.LaitekuvausNilan VPL-kojeet ovat pientalojenilmastointilämpöpumppuja,joilla poistetaan ilmaa tiloistaja tuodaan korvausilmaatilalle.Lämmöntalteenottotapahtuu kompressoriperiaatteellailma-/ilmalämpöpumpullapoistoilmasta tuloilmaan.Koska lämmöntalteenotonteho on suunnilleen samaeri ulkolämpötiloilla, pystyvätNilanit kattamaan koko lämmitystarpeen,kun lämmöntarveon sama tai alhaisempi kuinNilanin tuottama lämpöteho.Nilaneiden kanssa ei yleensäkäytetä jälkilämmittimiä, vaankylmänä aikana tulopuhaltimenpuhallusteho pieneneetai suurenee sen perusteellakuinka lämpöpumppu pystyylämmittämään korvausilmaa.Tuloilman viilennystapahtuu C-malleissa lämpöpumpunkäänteistoiminnalla,jolloin korvausilmasta otettulämpö lauhdutetaan poistoilmanavulla ulos talosta.ToiminnotKun AUTO-toimintamuotoon valittu, siirtyy Nilan käyttäjänmäärittämin kriteereinautomaattisesti lämmitystoiminnastaviilennystoimintaan.Voidaan käyttää myös vainLÄMPÖ- tai vain VIILENNYStoimintoja.24


Versio 1.05Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25Kondenssivesiviemäröinti ja valumakaatoKojeitten vesikaukalossa on lievä kaato kojeen viemäripisteeseen päin.On varmistettava valumakokeella, että vesi valuu myös asennetussakoneessa oikeaan suuntaan. Tarvittaessa kojetta kallistetaan lievästiviemäriin päin. Laitteet viemäröidään lähimpään viemäröintipisteeseen,viemäröintiyhde on 20 mm. Tasaisen valuman ja alipaineen välttämiseksiputkeen tehdään erikseen vesilukko.EtusivuEtusivuVPL10, VPL15, VPL15CVPL 15CNilan-kojeet eivät sisällä suotimia. Suodinlaatikot asennetaan erillisinä tulo- ja poistoilmakanavistoon kojeenulkopuolelle. Hermeettinen kompressori. Kylmäaine määräysten mukainen.Etusivudc2EtusivuEtusivuEtusivu4eVPL10, VPL15, VPL15CfaYläpohja-asennuksissa tulee viemäröinnin luotettavuuteen kiinnittääbEtusivuerityistä huomiota. VPL10, On VPL15, suositeltavaa VPL15C rakentaa erillinen, vedenpitävä VPL 15T, VPL Vasen 15TC päätykaukalo kojeen alle, reunakorkeus Etusivu vähintään 50 mm. Kaukaloon voidaanasentaa kosteushälytin. Kondenssiputken kylmätiloissa kulkevanctOikea pääty 2g1 hcetdk l hosuus eristetääni2huolellisesti.p41i 3 jodl43 arqej m431 k 2 lf faeb gVPL10, VPL15, VPL15CmsVasen päätyVPL 15T, VPL 15TCfabb EtusivuVPL10, VPL15, VPL15C nEtusivuVasen päätyOikea päätygh1 = ulkoilmanEtusivucetp21 2 = tuloilmak h i 4 i 3Oikea pääty3 = poistoilmaodl ctpak h i4= jäteilma 2 r1oqj43k 2dl1lMitatKonekätisyys onfre jmaina vakio.gqa bac d e f 4g hsi j 3VPL10, VPL15, f VPL15CbbVPL 15C 650 g 705 90 425 290 65 e 400 650 700 VPL 16015T, VPL 15TCmEtusivu sEtusivu Vasen päätyVPL 15TC 550 600 635 50 95 190 140 f 140 a 160 1601 = ulkoilma bnOikea päätyghVPL 25 700 740 161 472 293 65,2 2 = tuloilma 570Vasen702,5pääty765cet213p= poistoilma4 1 i = ulkoilma 3 jnk h i4= jäteilma2 = tuloilmadok l m l n o p q r s tr3 = poistoilmaaVPL 15C 160 450 265 200 160 Konekätisyys q200 200k160 onh 160 i 160 4= jäteilma431 k 2 ljaina vakio. oVPL 15TC 160 160femsKonekätisyys onVPL 25 fa 478,9 286,1 161 161 285 285 160,9gjbaina vakio.bEtusivuVasen päätygEtusivuEtusivuEtusivuEtusivut1l3mOikea päätypqEtusivuOikea päätypq1 = ulkoilma2 = tuloilma3 = poistoilmad4= jäteilmaKonekätisyys conaina vakio.1 = ulkoilma Etusivu2 = tuloilmaVPL 15T, VPL 15TCd3 = poistoilma4= j jäteilma ghKonekätisyys onaina vakio.Tekniset tiedot n1 = ulkoilma2 = tuloilma3 = poistoilmak h iMallioPuhallus-Lämmitys-4= jäteilmaViilennys-Säädin Paino Liittymis-Jännite Sulaketeho l/s* teho kW** Konekätisyys teho kW*** on12Vkg teho kWAVPL15C 27 – j 100 1,5 – 2aina1vakio.CTS600 50 0,8 230V, 50Hz 10VPL15TC 27 g– 100 1,5 – 2 1 CTS600 50 0,8 230V, 50Hz 10VPL 25 55 – 200 3,5 - CTS600 65 1,5 230V, 50Hz 10*) Kojeen vapaapuhallusteho, jossa ei huomioitu kanavistosta ja suotimista johtuvaa painehäviötä.**) Täyspuhallusteho, poistoilma 20°C***) Täyspuhallusteho, poistoilma 26°CEtusivuEtusivursefEtusivu41EtusivuEtusivuEtusivuirsk 2bEtusivu dcVPL 13 cEtusivugefNilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta.25


Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25SuodatusSuodatus toteutetaan kanavistoon asennettavilla erillisillä pussisuodinlaatikoilla,jolloin käyttäjä voi valita tarvittavan suodatusasteen. (VPL15kojeet Nilfi 160, VPL25 kojeet Nilfi 250). Poistosuodinluokka on EU3 jaulkosuodinluokka EU5 tai EU7. Laatikoiden sijoituskohtaa valittaessaon huomioitava suodinhuollon vaatimukset.HUOM! Pieni pinta-alaisia levysuotimia ei tule käyttää, sillä ne aiheuttavatkojeen vajaatoimisuutta.Etäisyydet ja muuta huollon kannalta huomioitavaaKojeet ovat aina samankätisiä. Huomioi huoltosivu. Huoltosivun eteenjätettävä vapaata tilaa min. 80 cm ja päälle min. 30 cm sekä VPL15-25 malleissa kojeen päätyihin min. 30 cm.Minimietäisyyksien sisäpuolelle tulevat rakenneosat tulee olla helpostiirrotettavissa, sillä puhallinhuolto edellyttää pääsyä koneen päälle.VPL15-25 -mallien päätyihin tulee päästä helposti käsiksi ja kanavienon oltava vaivattomasti irrotettavissa koneyhteistä. Suositellaan taipuisienPVC-haitareiden käyttöä lähtöyhteissä ja kiinnitystä kiristyspannalla.Laatikot voidaan varustaaEU3 (poisto) ja EU5/EU7 (tulo)pussisuotimilla. Laatikot ovatgalvanoitua peltiä, eristämättömiä.Liitäntäkaulus kumitiivisteellä,kansi pikalukolla.Yläpohjan asennuksissa otettava lisäksi huomioon:· kojeen ympäristön tulee kestää seisomista· kojeen pohjalinjan tulee jäädä huoltotasolle· ei saa upottaa seisomatason alapuolelle· valaistus ja sähkönsaanti tulee järjestääDmin. 30 cmmin. 30 cmmin. 30 cmVPL10, VPL15, VPL15CVPL25, VPL 25CCAHuoltomin. 80 cmVPL15T, VPL15TCmin. 30 cmHuoltoBMalli F85 / EU7Staattinen vastapaine Pa35030025020015010050Suositeltu loppuvastusEMalli Nilfi 160A, kaulus 160 mmB200 mmC203 mmD400 mmE450 mmAlkuvastusmin. 80 cm00 1 2 3 4 5 6 7Ilmannopeus m/s26


Versio 1.05Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25Kaukosäätimien asennuspaikatSäädin CTS600(Toimitusvaiheessa sijoitettu malliasennettuna kojeen sähkökytkentätilaan).Kytkentä pintajohdolla tai asennusputken päälle.Vain kuivaan tilaan. Käyttöjännite 12V.AsennuspaikkaCTS600-kaukosäätimen sisältämä huonetermostaatti ohjaatuloilman lämmitystä sen asennuspaikan lämpötilamuutoksienperusteella. Kaukosäädin tulee sijoittaa sen tilan seinälle, jonkakatsotaan edustavan talon normaalia oleskelulämpötilaa, esim.olohuone/ halli-yhdistelmä. Asennuskorkeus on 1,5 – 1,7 m.CTS600-säätimen kytkentävaihtoehdotKytkentävaihtoehdoiksi suositellaan kohtia a ja b.1.a) Jos käytetään säätimen sisäistä huonetermostaattia, niinsäädin tulee sijoittaa sen tilan seinälle, jonka katsotaanedustavan talon normaalia oleskelulämpötilaa, esim. olohuone/halliyhdistelmä.Asennuskorkeus on 1,5 – 1,7 m. Katsopiirros alla kohdat 1 ja 2.b) Kojeesta voidaan kytkeä myös ulkoinen lämpöanturi, jokaohittaa säätimen oman termostaatin (katso piirros alla kohdat1,2 ja 3.1).b1. Anturi sijoitetaan seinälle 1,5 – 1,7 m korkeuteen ja tuntoelinsuojataan ilmaa läpäisevällä rasialla.b2. Anturin pää viedään mahdolliseen oleskelutilan (olohuone,halli, makuuhuone) poistoilmakanavaan lähelle venttiiliä (eikylpyhuoneen, WC:n tms. kanavaan).Anturijohtimen pituus on 1,5 m, jota jatketaan tarvittaessa normaalijohtimella minimi 2 x 0,25 mm 2 .MAKUUHUONEVAATE-HUONEWCMAKUUHUONE4413OLOHUONEETEINENKUISTI4TAKKA3.124PESUHUONESAUNAKODINHOITOHUONEKEITTIÖIv-kojeelleJatkorasiaAnturijohdin1,5 mAsennustiivistelmä1. Älä asenna kojetta liian tiukasti suhteessaympäröiviin rakenteisiin. Liianahtaat paikat vaikeuttavat huoltoa.Jos se ei ole mahdollista, pyri siihen,että kojeen ympärillä olevia rakenteitavoi helposti purkaa (esim. ruuveja niitiensijaan). Varmista mahdollisimmanvaivaton suodatinhuolto.2. CTS600-säädin. Päätä millä anturillahaluat kojetta ajaa. Säätimen anturillatai erillisellä kaukoanturilla.3. Jos voit, niin eristä jäähdyttävissämalleissa tuloilmakanavaa myös lämpöisissätiloissa niin hyvin kuin voitkanavavuodon mimoimiseksi.4. Korvausilma otetaan talon varjoisaltapuolelta.5. Ulkoilmaventtiilissä ei tule käyttäätiheää hyttysverkkoa sen herkän tukkeutumisentakia.6. Varmista kondenssiviemäröinninluotettavuus varsinkin yläpohja-asennuksissa.Eristä putki hyvin kylmissätiloissa.7. Tarkista, että kojeen sisällä on lieväkaato sen viemäriaukkoon päin.8. Jos koje asennetaan oleskelutilanpäälle tai seinätelineen päälle, jonkatakana oleskellaan, vaimenna kojealustastaan resonanssivaimentimillatai kovavillapedillä.9. Kylmissä tiloissa koje eristetään min.50 mm eristemateriaalilla.10. Valitse ohjauspaneelille tai sen anturillesopiva, lämpötilaltaan neutraalipaikka.11. Älä upota kojetta yläpohja-asennuksissatyöskentelytason alapuolelle.Tee kojeen ympärille esim. kovalevystäseisomista kestävä huoltotaso.12. Älä säädä ilmavirtoja pienimmällä tehollavaan vähintään teholla 2.CTS600-säätimen oikea sijoittaminen1 ja 2 = suositeltava asennuspaikka 1,5 – 1,7 mkorkeuteen3.1 = kojeeseen kytketty etäisanturi4 = huono asennuspaikka säätimelleNilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta.27


Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25Teknisiä arvojaPuhalluskäyrätKäytettävissä oleva ulkoinen staattinen paine Pa. Kanaviston ja suotimien aiheuttamaa painehäviötä eiole huomioitu.Puhallinkäyrä VPL 15T ECJäähdytysteho VPL700600Ulkoinen paine PakW2,52,0500400300Nopeus 100 %1,51,00,50VPL15C, VPL15TC 95 l/s0 20 22 24 26 28 30 32 34 36 °CUlkolämpötila200100Olosuhteet:Sisäilma + 27 °C / 50 % RH.Ilmamäärät ilmoitettu käyrissä.Tulopuhaltimen lämpöhäviö huomioitu.kW32102550 75 100 125dm 3 / sLämmitystehotPoistoilmalämpötila +20 °C. Puhallusteho 100 l/ s.LämmitystehotVPL10VPL15 sarjaCBAÄänitasot vaipastaMittauspiste 1:Etäisyys laitteesta 70 cm, korkeus lattiasta 150 cmMittauspiste 2:Etäisyys laitteesta 150 cm, korkeus lattiasta 150 cmmittauspiste tehoalue melutaso dB(A)mittauspiste 1 puh.teho 2mittauspiste 1 puh.teho 3mittauspiste 1 puh. teho 4mittauspiste 2 puh. teho 2mittauspiste 2 puh. teho 3mittauspiste 2 puh. teho 4* Kompressori käynnissä mittauksien aikana38,140,043,337,838,041,0UlkolämpötilaKompressorin ottoteho: A = VPL10B = VPL15C = VPL25Lämpöantureiden sijaintiCTS600 PANEELIT15VPL25CT2T1TT5PT6T15 säätimenhuoneanturiT2 tuloilma sisälleT1 ulkoilmaT5 lauhdutinT6 höyrystinT tulopuhallinP poistopuhallin28


Versio 1.05Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25Tärkeä muistaa1. Poisto- ja tulokanavan hyvä lämmöneristys kylmissä tiloissa2. Tulokanavan eristys C-malleissa myös lämpimissä tiloissa josmahdollista, ettei viilennysvaikutus alenisi kanava vuotojen vuoksi.3. Yläpohja- ja seinätelineasennuksissa kojeen resonanssivaimennusalustastaan4. Viemäröinnin luotettavuus varsinkin yläpohjaasennuksissa.Muista vesilukko. Minimi putkikoko 32 mm.5. Säätimen tai sen anturin oikea sijoitus6. Raittiin ilman otto varjoisalta puolelta7. Etäisyydet lähipintoihin ja huollon helpottaminen8. Mahdollisimman väljä kanavointi.9. Ei käytetä tiukkoja tasosuotimiaHuom!C-malleissa tulokanavatpitää eristää myöslämpimissä tiloissavähintään 20 mmalupinnoitteisella vuorivillallatai vastaaavalla eristeelläkondensoitumisenestämiseksi.Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta.29


Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25Ulkoanturin asennus· Laitteessa on anturi valmiiksi kytkettynä. Anturin johtoa voi tarvittaessa jatkaa 2 x 0,5 johdolla. Anturisijoitetaan suojakoteloon asunnon pohjoisseinälle tai ulkoilmakanavaan.Käyttöpaneelin asennus· CTS-600 paneelin asennetaan huonetilaan neutraalille alueelle. Paneelissa on huonelämpöanturi.· Paneelin johdotus 4 x 0,25 mm 2 .· Paneelin mitat (k x l x s) 64 mm x 149 mm x 30 mm.Huolto· Suodattimet tulee puhdistaa n. puolen vuoden välein ja vaihtaa vuoden välein- Tilaus osoitteessa www.nilan.fiIlmamäärien mittaus· Aseta ilmanvaihto -asetus kohtaan JATKUVA1· Laitteessa on EC-moottorit, puhallintehot mahdollista muuttaa sekä tulo- että poistopuhaltimille.- Huoltovalikosta mahdollisuus muuttaa puhaltimien tehoja. Pidä nuoli alas sekä enter -näppäintäpohjassa noin 10 sek. ajan. Irroita nappulat. Selaa valikkoa alaspäin, alimmaiseksi ilmestynyt”huolto” -valikko. Kohdasta ”ilmanvaihto” on nyt mahdollista vaihtaa puhaltimen tehoja.30


Versio 1.05Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta.31


Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25Maahantuonti: Nilan Suomi OyKuninkojankaari 1, 20320 RAISIOGSM-keskus 0400 55 80 80 · www.nilan.fi32

More magazines by this user
Similar magazines