Birkku 2 / 2006

golfpiste.com

Birkku 2 / 2006

PEURAMAA GOLF HJORTLANDET • JÄSENLEHTI 2/2006TyttöenergiaaViivi Komulainen luotsaa tyttöryhmääHaastatteluissaIrma Taskinen ja Janne HellströmLars OehlandtMustan vyön golfaajaOlli Heinonen taitaa”verkkopallopelin”Lähipeliin tarkkuuttauudelta harjoitusalueeltaEn blickfrån trädgårdenLihaskuntoaomalta saliltaPEURAMAAN JUNIORITYÖ HYVÄLLÄ MALLILLA


PÄÄKIRJOITUSIlmastonmuutos ja golfkenttäMika LindroospäätoimittajaVarmasti jokainen meistä on huomannut viime vuosina muutoksia ilmastossa.Kesät pitenevät, talvella sataa vettä – mistä on oikein kysymys ja kuinka se vaikuttaagolfin pelaamiseen tai erityisesti golfkenttiin?TaustaaIlmastonmuutoksille on esitetty useita malleja.Ihmisen aiheuttamat kasvihuonekaasutovat vaikuttamassa ilmaston lämpenemiseen.Toki siitäkin ollaan eri mieltä, kuinka suurivaikutus sillä on. Ilmaston lämpeneminen saaaikaan jäätiköiden sulamista, mikä vaikuttaameriin. Kuivuus ja tulvat lisääntyvät. Kaikenkaikkiaan koko ekosysteemi on muuttumassa,eikä kukaan tiedä kuinka ja mihin.Ilmastoon vaikuttavat tekijätIlmastoon ja sen muutoksiin vaikuttavat sekäsisäiset että ulkoiset muutokset.Sisäiset muutoksetSää on kaoottinen ja epälineaarinen dynaaminenjärjestelmä. Tämä tarkoittaa sitä, että sääon vain osittain ennustettavissa. Sään keskiarvoon kuitenkin havaintojen valossa vakaa.Merien vaikutus ilmastoon on suuri, koskameriin on sitoutunut suuri lämpökapasiteettija merellä on kyky kuljettaa energiaa. Termohaliinikierronmerkitys kasvaa tarkasteltaessaasiaa pitkällä aikavälillä. Ilmaston tila onmyös hystereesi-ilmiö, koska ilmaston tilaei ole riippuvainen yksinomaan nykytilasta,vaan siihen vaikuttavat myös edeltävät tilat.Ulkoiset muutoksetMannerlaattojen liikkeet vaikuttavat mertenja vuorten muotoihin muuttaen siten ilmastoa.Myös auringon aktiivisuudessa tapahtuvatmuutokset muuttavat ilmaston säteilypakotetta.Voimakkaat tulivuorenpurkauksetvaikuttavat ilmastoon huomattavasti. Merkittäviätulivuorenpurkauksia tapahtuu useitavuosisadassa, mutta erittäin suuria purkauksiatapahtuu muutamien kymmenien miljoonienvuosien välein. Niiden vaikutus ilmastoonkestää miljoonien vuosien ajan. Paljon puhututkasvihuonekaasut ovat jo pitkään olleettärkeitä ilmaston kehitykselle. Biosfäärin(kasvit, eläimet, sienet ja mikrobit) vuodessatuottama ja kuluttama hiilidioksidimäärä onmonikymmenkertainen fossiilisista polttoaineistavapautuvaan verrattuna. Ihmisen hiilidioksidintuotantoon silloin merkittävä, joskokonaissysteemin tasapainotila siirtyy kohtiyhä korkeampia ilman hiilidioksidipitoisuuksiaja luonnollinen hiilidioksidin kiertokulkumuuttuu.Muutosten vuorovaikutuksetKun jokin ilmastopakote muuttaa ilmastoa,syntyy takaisinkytkentöjä. Takaisinkytkennätvoivat olla joko positiivisia tai negatiivisia, eline joko vahvistavat tai vaimentavat muutosta.Myös merivirtojen ja ilmakehän virtaustenkeskinäiset vuorovaikutukset muodostavattakaisinkytkentöjä, jotka ovat hyvin monimutkaisia.Ennustaminen on tältäkin osinvaikeaa, koska kaikkia vuorovaikutuksia eiymmärretä vielä kovin hyvin.Ilmaston lämpenemisen seurauksiaKesälämpötila voi kohota jopa 2–3 °C. Tämäpuolestaan vähentää sademääriä 5–10 % jamaankosteutta 15–20 %. Maapallon aavikotleviävät entisestään. Hitaasti sopeutuvateliöt (puut ja valtamerien korallit) eivätehdi sopeutua nopeaan ilmastonmuutokseen.Monien herkkien eliölajien uskotaan häviävänilmaston lämmetessä.Toisaalta ilmaston lämmetessä kasvillisuus- javiljelyvyöhykkeet siirtyvät pohjoiseen. Ilmastonlämpeneminen mahdollistaa pohjoisessapidemmän kasvukauden myös golfkentille.Golfkaudet tulevat pitenemään pohjoisilla leveysasteilla.Merenpinnan nousu kiihtyy 2000-luvun puolivälissäilmaston lämmetessä. Merenpinnanarvioidaan nousevan vuoteen 2100 mennessä20–100 cm. Tämä johtuu vuoristo- ja napajäätiköidensulamisesta. Toisaalta lisääntyneetsateet kasvattavat jäätiköitä joillakin alueilla.Merenpinnan noustessa osa rannikon golfkentistäjää veden alle. Meillä Suomessa eiole vaaraa ”menettää” maata, päinvastoinjääkauden aikana painunut maa palautuu pikkuhiljaa,ja voimme jopa saada uusia ”Linkskentiksi”soveltuvia alueita rannikollemme.Ilmastonmuutos lisää helleaaltoja, kuivuuttaja trooppisia myrskyjä. Kuivuudesta olemmesaaneet myös täällä Suomessa kärsiä kuluneenkesän aikana. Vaikka mahdollinen pelikausipitenisikin, jos kesät jatkossa ovat yhtä kuiviakuin tänä vuonna, tulee kasteluveden puutteestatodella suuri ongelma golfkentille.Trooppiset myrskyt piiskaavat kenttiä ja aiheuttavattuhoja. St. Andrews on perustanutsäätiön, joka auttaa rannikon golfkenttiä suojautumaanluonnonvoimilta. Rantapenkereitävahvistetaan betonilla tai raudalla sekärakennetaan aallonsärkijöitä golfkenttienrannoille. Moni kenttä on menettänyt rantaväyliäänaaltojen syötyä rantapenkereet.Tällä on monenlaisia vaikutuksia golfkenttiin.Kenttien on täytynyt ostaa lisää maata,jonne rakentaa uusia väyliä, mikä taas puolestaanmuuttaa kenttää ja sen alkuperäistä pelattavuutta.Tuulet lisääntyvät ja voimistuvat.Tuulet luovat uusia haasteita kentän ylläpitoon.Ruiskutuksia ei voida suorittaa aiotullaaikataululla, liput griineillä piiskautuvat käyttökelvottomiksiuseita kertoja kesässä, tuulipiiskaa viheriöitä, väyliä ja tiiauspaikkoja.Kentänhoito vaikeutuu monin tavoin.Tuuli nostattaa korkeita aaltoja. Vuonna1996 aallot söivät kolme metriä rantapenkerettäSt. Andrews -golfklubilla yhdenainoan päivän aikana.Rankkasateet lisääntyvät sykleissä. Ongelmasyntyy silloin, kun sadetta tulee paljonlyhyessä ajassa, jolloin kentän kuivatusjärjestelmäei ehdi imeä suurta vesimäärää.Vuonna 1990 yksi myrsky huuhtoi mereenRoyal West Norfolk -golfkentän ykköstiinja heidän Victorian klubitalo säästyi jäädenvain metrin päähän merestä. Nykyisiäkuivatusjärjestelmiä ei ole suunnitelturankkasateiden maksimivesimäärän mukaan,ja monilla kentillä uuden kuivatusjärjestelmänrakentaminen onkin edessä.Millaisiin vesimääriin meidän tulisi tulevaisuudessavarautua, on kaikille arvoitus.Pilvisyyden odotetaan lisääntyvän. Nurmikkoei saa tarvitsemaansa energiaa auringosta,jolloin kasvu hidastuu. Nurmikonlaatu kärsii, eikä se kestä yhtä suurtakulutusta kuin ennen.Ennalta arvaamaton sää aiheuttaa monenlaisiaongelmia, kuten kilpailuidenläpivienti suunnitelluissa aikatauluissa.Tästä meillä on jo monia esimerkkejä, janiiden oletetaan vain lisääntyvän tulevaisuudessa.Kuinka ilmasto tulee kehittymään, jakuinka se tulee vaikuttamaan golfi n pelaamiseen?Sitä ei varmastikaan kukaanpysty tarkasti ennustamaan. Olemme saaneetnauttia ennätyskuumista ja aurinkoisistakeleistä tänä kesänä. Pelaajilla tuskinon valittamista. Yllätykselliset talvikelit,lämpimät jaksot, sateet tammikuussa jne.,aiheuttavat myös talvikaudella kentänhoidossajatkuvaa päivystystä ja nopeaa,oikea-aikaista toimintaa mahdollisten tuhojenvälttämiseksi. Jatkuva helle ja kuivuusasettavat kentänhoidolle uusia haasteita.Kasteluvesi ei riitä, kasvukausi jasitä myötä myös täysitehoinen hoitokausipitenevät. Nouseva keskilämpötila luopohjan uusille taudeille, jotka eivät aikaisemminole tuottaneet harmia kentänhoidossapohjoisilla leveysasteilla.Kaiken kaikkiaan ilmaston lämpenemiselläon monenlaisia vaikutuksia golfkentänarkeen, siinä missä pelipäivät lisääntyvätmyös työmäärä ja kustannukset kentälläkasvavat.LÄHTEETConsensus grows on climate changeArctic ice ’disappearing quickly’NOAA / NSF CRUISE REVEALS IMPACTS OF OCEANACIDIFICATION ON CHEMISTRY, BIOLOGY OF NORTHPACIFIC OCEANSisällys:Toimitusjohtajan palsta ..................................4–5Kenttämestari työskenteleesäiden ehdoilla ....................................................6Toimiston terveiset .............................................7Syitä ja seurauksia golfosakemarkkinoilla ..........8Seuratoiminnassa tarvitaanvapaaehtoisia .......................................................9Tyttöryhmän debyyttikesä ..........................10–11Yritykset viihtyvät Peuramaalla ..................12–13Talviharjoittelu kannattaa! ...............................14Puheenvuoro kohteliaisuuden puolesta ............15Peuramaan junioritoiminta .........................16–17Taekwon-Do, Lars Oehlandt ............................18Peuramaan uusi kuntosali– joko olet käynyt? ............................................19Tennis, Olli Heinonen ................................20–22Terveiset kauhan varresta .................................23Peuramaan ”sheriffi t” ........................................24Seniori-Sanomat, Klubitoimikunta ..................25Caddiemasterin työ on asiakaspalvelua ......26–27En blick från trädgården .............................28–29Henkilökuvassa Janne Hellström ...............30–31Yhteistyökumppanit, Löytötavarat ..................32Kuka kukin on Peuramaalla ..............................33Huumoria, Sommarjobbet på Hjortlandet .......34Klubimestarit .....................................................35Henkilökuvassa Irma Taskinen ...................36–37Pro shopin valikoimat uudistuvat .....................38Kahdeksan vuotta kapteenina ..........................39Päätoimittaja: Mika LindroosToimitus: Eeva Kuparinen ja Mirja HyytiäinenUlkoasu ja taitto: Mainostoimisto Kari Eklund - DM OyPainopaikka: Prisma Print, 2006Peuramaa GolfPeuramaantie 15202400 Kirkkonummi(09) 2955 8295office@peuramaagolf.comwww.peuramaagolf.com2 3


TOIMITUSJOHTAJANPALSTATakana ennätysvilkas pelikausiKevät alkoi kylmänä, ja kenttämme olivat kärsineet talvesta. Kun kesävihdoin pääsi täyteen vauhtiin, ammattitaitoinen kenttähenkilökuntammesai kentät nopeasti hyvään kuntoon. Tämä kesä jää varmastikaikkien mieleen aurinkoisimpana ja lämpimimpänä kautta aikojen.Talousarvioon verrattunaKokonaisuudessaan tulot ovat linjassa talousarvion kanssa, vaikkakin alkukaudesta jäimmetuloissa jälkeen. Heinä-, elo- ja syyskuu olivat tulojen osalta puolestaan hyviä. Kokonaisuudessaangreen fee -tulot ovat suuruudeltaan viimevuotista luokkaa. Par 3 -kentänja rangen käyttöasteet ovat olleet kohtuulliset, mutta molempien osalta on syytä odottaabudjetoitua tulosta kaudella 2006. Pro shop on toiminut hienosti, ja tulos onkin parantunutedelliseen vuoteen verrattuna. Muut tulot alkukaudesta ovat olleet budjetin mukaiset.Menot olemme pystyneet pitämään suunnitellun mukaisina.Kuntosali Uutuutena tälle vuodelle klubitalon alakertaan valmistui kuntosali. Kuntosalion ollut kaikkien vapaassa käytössä, ja palaute salin monipuolisuudesta on olluthyvä.Myytävät tontit Yhtiökokouksessa kevättalvella valtuutettiin hallitus myymään harkintansamukaan 4 kappaletta määräaloja omakotitalotonteiksi Peuramaalta. Asiaa onviety eteenpäin kunnan kanssa. Nyt yksi määräala tulee myyntiin. Lehden liitteenä onosakkeenomistajille ja jäsenistöllemme tiedote, kuinka tulee toimia, mikäli on kiinnostunutmääräaloista.Omasta ja koko henkilökuntamme puolesta kiitän osakkaitamme ja jäsenistöämmekuluneesta kaudesta 2006 ja toivotan oikein hyvää joulun odotusta sekä onnekasta golfvuotta2007.Mika LindroosPeuramaa Golf OytoimitusjohtajaMenot on pidetty kurissa. Henkilöstökulut ovat kasvaneet hieman johtuen siitä, ettävakinaista henkilökuntaa palkattiin vuonna 2005 lisää ja kuluva vuosi on ensimmäinenkoko vuosi suuremmalla miehityksellä. Henkilökunnan koulutukseen on panostettuedellisten vuosien tapaan. Eeva Kuparinen suoritti kiitettävin arvosanoin VierumäenUrheiluopiston ja Haaga Instituutin järjestämän urheilujohtamisen erikoistutkinnon.Mirja Hyytiäinen on aloittanut Markkinointi-instituutissa viestinnän opiskelut (tiedottajantutkinto).Työn alla PeuramaallaLähipelialueet Lähipelialue saavuttaa uudet mitat. Alueelle rakennetaan 600 m 2harjoitusgriini, joka on jaettu kolmeen alueeseen, mikä näin mahdollistaa useammanpelaajan yhtäaikaisen lähipeliharjoittelun. Griini tulee sijoittumaan osittain vanhan,nyt jo puretun polun päälle. Polku on siirretty kulkemaan ”maisemareittiä” harjoitusputtigriininkulmalta kohti rangea. Polun siirrolla saatiin lisää tilaa lähipelialueeseen.Lisäksi harjoittelualueelle rakennetaan bunkkerikulmaus, jossa bunkkerin molemmillepuolille tulevat kohdealueet. Harjoitusalue erottuu omaksi kokonaisuudekseen alueelletehtävien istutusten rajaamana.Porkkala Porkkalan 18. griinin pohjat on muotoiltu, ja heti keväällä 2007 asennetaankasvualusta ja suoritetaan kylvöt. Tiiausalueet ovat valmistuneet, ja kylvökin on jo tehty.Pelaamaan uudelle griinille pääsemme ensi kauden aikana. Uudesta väylästä tuleehieno ja mieleenpainuva lopetus Porkkalan kentälle.Vanha Peura Väylä 18 sai uudet, laajennetut tiiauspaikat, jotka valmistuivat loppukesästä.Pikku Peura Pikku Peura on saanut kaksi uutta ”keinonurmista” tiiauspaikkaa. Kokeilustasaatavan palautteen perusteella teemme päätöksen kaikkien Pikku Peuran tiiauspaikkojenmahdollisesta uusimisesta. Koko Par 3 -kenttämme parannussuunnitelma jatoteutusaikataulu on valmistumassa.Klubitalo Klubitalon sisäremontin arkkitehti- ja sisustussuunnitelmat ovat valmistuneet.Suunnitelman mukaisia muutoksia ryhdytään toteuttamaan myöhemmin lukkoonlyötävän aikataulun mukaisesti.4 5


Jääpoltteesta helteeseenSyystervehdys toimistosta!Janne HellströmkenttämestariAurinkoa, aurinkoa ja taas aurinkoa! Tänä kesänä ovat pelaajatainakin voineet nauttia aurinkoisista hellepäivistä. Kesätyöntekijöidensadeasut ovat roikkuneet naulakossa käyttämättöminä.Kesää edeltävä talvi oli muutoin kuiva ja hyvä kentän kannalta, mutta ongelmaksimuodostui joulukuussa satanut alijäähtynyt vesi, joka muodosti griineille ja lyöntipaikoillemuutaman sentin jääkerroksen. Tästä seurasi, että etelärannikon kentillätalvehtiminen oli heikkoa ja jääpoltetta esiintyi runsaasti. Myöskin todella kylmäkevät vaikeutti uuskylvöjen itämistä sekä kenttien pelikuntoon saamista.Syksy on upeaa aikaa, silloin moni tekee uusia päätöksiä harrastustensekä kuntoilun osalta. Itselleni syksy on aina ollut jonkin uuden alkua.Viime syksynä aloitin JET (johtamisen erityisammattitutkinnon) opinnotVierumäellä. Tänä syksynä sain ne päätökseen, ja nyt on vähänhaikea olo, kun tämä antoisa koulutus on ohi. Paljon tuli tietoa ja uusiakontakteja. Työn ohella opiskelu on välillä rankkaa. Lähijaksot antoivatkuitenkin aina niin paljon energiaa, että sillä liitelin kevyesti seuraavanviikon ja ruuhkahuippujen läpi.Nämä vaikeudet olivat myöskin Peuramaan riesana, mutta uuttera henkilökuntammetaisteli jäätä vastaan mekaanisesti rikkomalla ja harjaamalla sekä lämmittämällägriinejä. Henkilökuntani palasi työhön tätä varten viikoksi ansaitulta vuosilomaltaantammikuussa. Nämä toimenpiteet eivät kuitenkaan auttaneet varjossaolevaa Porkkala 2 -griiniä, jossa vauriot ovat olleet näkyvillä koko kauden. Näinolisi todennäköisesti useimpien griinien kohdalla käynyt, jollei pelastustoimiin olisiryhdytty.Sääolosuhteet muuttuivat kertaheitolla kylmästä alkukesästä helteisiin päiviin kesäkuunpuolessavälissä. Tämä vuorostaan tiesi jälleen henkilökunnalta uusia tarmokkaitatoimia, nyt kun vettä joutui käyttämään säännöstellen. Nopeat ratkaisutja päätökset tekivät jälleen kerran pelaajille mahdolliseksi nauttia kierroksistakentällä. Juhannuksen tietämillä aloimme pumpata vettä kentällä olevista lammikoistaja joessa olevaa murtovettä. Murtoveden suolapitoisuus analysoitiin, ja sentodettiin olevan vain 0,2 promillea (Itämeren suolapitoisuus on n. 4–8 promillea).Pumput kävivät taukoamatta elokuun loppuun asti litramäärän noustessa sataanmiljoonaan. Tämä vastaa järven pinnan nousua kahdella metrillä, mitä ei nyt tapahtunut,koska otimme jatkuvasti vettä järvestä kasteluun. Osittain vesi myöshaihtui. Tätä kirjoitettaessa ei tilanne ole juurikaan parempi, pumput käyvät taas,nyt ensi vuotta ajatellen.Hyvää loppukautta ja runsaslumista talvea!Tätä kirjoittaessani lokakuun 23. päivänä kentillämme on ollut 47 846 kierrosta. Näistä59 % pelattiin Vanhalla Peuralla. On hienoa huomata, että vaikka ”Porkkalassa on ainatilaa”, Vanhalla Peuralla on vain 9 % enemmän pelaajia. Yksi Peuramaan rikkauksistaon juuri kaksi erilaista kenttää. Tänä syksynä olemme täyttäneet Porkkalan vapaita aikojaantamalla samana päivänä varatut ajat edullisemmin. Tämä on tuonut syyskuun alustalukien 180 pelaajaa tutustumaan Porkkala-kenttään.Tämän vuoden jäsenkortit ovat voimassa 31.3.2007 asti. Tämä lukee kortissa englanniksi,eli jos menette ulkomaille pelaamaan talvella, jäsenyytenne ja ennen kaikkeavakuutuksenne ovat voimassa.Osoitteenmuutokset tulee tehdä toimistoon. Meille ei tule automaattisesti Väestörekisterikeskuksestaosoitetietoja. Osoitteet päivittyvät toimiston kautta PGH Oy:lle,PGH ry:lle sekä Suomen Golfl iittoon (Golfl ehti).Ensi kauden pelaamisesta sen verran, että jäsenmaksut päätetään seuran syyskokouksessamarraskuun puolessa välissä. Hoitovastikkeet päätetään osakeyhtiön yhtiökokouksessa.Yhtiökokous on yleensä pidetty helmikuussa ja luultavasti ensi vuonnakinviikolla 7 tai 9. Viimeistään yhtiökokouksen jälkeen pelioikeudet tulevat myyntiin, kunosakkaat tietävät vastikkeen hinnan.Tulemme kehittämään talven aikana uusia tuotteita tänä vuonna kokeillun aloituspaketinrinnalle. Ns. jatkopaketteja kyseltiin jo tänä vuonna. Jatkopaketti tarjoaa hyvänja tiivistetyn kertauksen pron johdolla, ja sen lisäksi pakettiin sisältyy vuosijäsenyys japelioikeus. Jatkopaketti sopii sellaiselle pelaajalle, joka on jo suorittanut green cardin jahaluaa keväällä käydä kertauskurssin. Näiden pakettien ideana on helpottaa aloittavaagolfaajaa lajiin tutustumisvaiheessa; yksi anomus ja maksut yhdellä laskulla.Talven aikana kannattaa käydä silloin tällöin katsomassa Peuramaan kotisivuilta,mitä uutta on tulossa. Päivitämme sivuja ympäri vuoden, siis talvellakin. Tosin ”kesäloman”aikana voi olla muutaman viikon katkos.Mukavaa talvikautta kaikille ja tavataan taas keväällä viimeistään!Eeva KuparinenPeuramaa Golf OytoimistopäällikköPeuramaa Golf Rysihteeri6 7


Mietteitä Peuramaan osakkeidenja vuokrapelioikeuksien tulevastahintakehityksestäSeuratoiminnanhaasteetJukka KarasjärviPeuramaa Golf Oyhallituksen puheenjohtajaMuutaman viimeksi kuluneen vuoden aikana olen hankkinut omistukseeni kaksi PeuramaanA-osaketta. Motiivinani on ollut käsitys osakkeen tulevasta arvonnoususta ja tieto siitä, ettäyhtiövastikkeen ja vuokrapelioikeuden välinen hinnanero antaa tällä hetkellä sijoituksellenoin viiden prosentin tuoton. Päätöksentekoa helpotti myös osake- ja vuokrapelimarkkinoidentäydellinen läpinäkyvyys, mikä puolestaan on Internetin ansiota. Peuramaan osakkeenja vuokrapelioikeuden hintaa on voinut verrata muiden pääkaupunkiseudun kenttien hintoihinsekä kenttien tasoon ja kenttien taloudelliseen tilanteeseen.Golfkenttiä on listattu paremmuusjärjestykseen mm. Golfl ehden toimesta. Lehti jatkaarankkauksia ensi vuonna. Mielenkiintoinen havainto on, että osakkeiden ja vuokrapelioikeuksienmarkkinahinnat ja ”paremmuusjärjestyslistat” eivät korreloi keskenään kovinkaanhyvin.Ristiriitainen havainto on myös, että kenttien osakkeiden ja vuokrapelioikeuksien hinnateivät välttämättä ole suhteessa toisiinsa. Kalliista osakkeesta ei aina saada oleellisestiparempaa vuokraa kuin halvemmasta osakkeesta.Kiinteistövälittäjien mukaan myytävän asunnon hintaan vaikuttaa kolme tekijää, jotkaovat 1 sijainti, 2 sijainti ja 3 sijainti. Sen jälkeen tulevat muut tekijät kuten pohjaratkaisu,materiaalit, varustelutaso jne.Käsitykseni on, että golfosake- ja vuokrapelioikeusmarkkinoilla voidaan nimetä samatkolme tekijää, jotka määräävät hinnan perustason. Sijainnin jälkeen tulevat seura- ja junioritoiminta,kentän ilmapiiri, kenttien kunto ja pelattavuus, ry:n ja oy:n taloudellinentilanne, kentän yleinen imago jne.Peuramaan sijainti on jo nyt erinomainen, ja se paranee, koska1. Länsiväylä rakennetaan nelikaistaiseksi Kirkkonummen keskustaan saakka ja Peuramaanliittymä (Porkkalantien liittymä) rakennetaan eritasoliittymäksi. Varat töiden käynnistämiseenosoitettiin syksyn budjettineuvotteluissa. Tietöiden valmistuttua Peuramaan liikenneyhteydetja saavutettavuus paranevat oleellisesti.2. Espoon ja Kirkkonummen sekä muun pääkaupunkiseudun väestön kasvu jatkuu varsinripeänä. Peuramaan vaikutusalueen väestön ja siten potentiaalisten pelaajien määrä on tulevaisuudessanykyistä suurempi.Peuramaa Golf Hjortlandet ry:n tehtävänä on kehittää ja toteuttaatoimintansa vastaamaan jäsenistön toiveita ja tarpeita. Pitääyllä tasoitusrekisteriä. Järjestää jäsenilleen golfkilpailuja ja muitagolfiin liittyviä tapahtumia. Vastata junioreiden koulutuksesta.Järjestää mahdollisuus talviharjoitteluun ja Kuntogolf-toimintaan.Luoda jatkuvuus Peuramaan hyvän hengen säilymiselle ja jäsentenviihtyvyydelle. Kannustaa jäseniä golfopetukseen ja sääntötuntemukseen.Luoda yhdessä osakeyhtiön kanssa toimiva jalaadukas golfyhteisö!Edellä luetellut asiat ovat seuratoimintamme nykypäivää ja vaativat useita tuntejavapaaehtoistyövoimaa. Harrastustoimintaa verottaa kiireinen työelämä,perhe ja muut harrastukset. Mistä riittää aikaa vapaaehtoistoimintaan pelaamisenlisäksi? Kuulen usein, että kiinnostusta olisi, mutta toistaiseksi vähäinenvapaa-aika käytetään pelaamiseen. Olemme seuran hallituksessa miettineet jatkuvuuttaja visioita siitä, kuinka toiminta järjestetään. Eri ratkaisumalleja onolemassa, mutta viekö se koko idean seuratoiminnalta? Jää nähtäväksi. Eräänävisiona on palkata henkilö hoitamaan seuran käytännön asioita. Tehtäviä kylläriittää. Tai supistetaan toimintaa. Mitä sitten jätetään pois? Onko kuitenkin toiveenavain käydä pelaamassa? Näitä asioita olemme pohtineet, ehkä tulevaisuusantaa näihin vastauksen.Onneksi meiltä on vielä löytynyt vapaaehtoisia hallitukseen ja toimikuntiin. Noehkä lievää ylipuhumista on joskus tarvittu. Toivon että visiomme tulevaisuudestaovat vääriä ja innokkaita toimijoita riittää edelleen!Mirja AaltoPeuramaa Golf rypuheenjohtajaOn huomattava, että Peuramaa on jo nyt eräs merkittävimmistä ja suurimmista golfkeskuksista.Olemme tilanteessa, jossa jäsenmäärämme on lähes 1700, kenttämme ovat täynnäja pelioikeutemme käytössä. Kysynnän ja tarjonnan laki vaikuttaa hintaa nostavasti kysynnänkasvaessa tarjontaa suuremmaksi.Osakkeen ja vuokrapelioikeuden haluttavuus kasvaa myös siksi, että Peuramaalla tulevinakinvuosina hoidetaan seura- ja junioritoiminta mallikelpoisesti, kenttien hoitotasopidetään korkeana ja ilmapiiri hyvänä.Käsitykseni mukaan erityisiä mahdollisuuksia liittyy Vanhan Peuran, Porkkalan sekä Par3 -kentän ilmeen ja pelattavuuden edelleen kehittämiseen sekä rangen ja lähipelialueidenjatkuvaan parantamiseen.Merkittävää on myös se, että omistamme maa-alueet, joilla kenttämme sijaitsevat. Meidänei tarvitse pohtia vuokra-ajan kulumista eikä maksaa vuokraa alueistamme. Kiinteistöomaisuutemmetarjoaa myös jatkojalostusmahdollisuuksia.Liikenneyhteyksien paraneminen ja väestön kasvu sekä onnistuminen seuratoiminnanja kenttien kehittämisessä merkitsevät todennäköisesti, että osakkeemme ja vuokrapelioikeutemmehaluttavuus ja hinta ovat vuonna 2010 nykyistä suurempia.Värikästä syksyä!8 9


Ensimmäiseksi haluan todeta, että Peuramaa on ollut aivan loistavapaikka vetää tyttöryhmää. Olen saanut vapauden toimia omalla tavallanija paljon kannustusta siihen. Työntekijät ovat olleet mukavia,ja apua on saanut aina pyydettäessä. Ei mikään ihme, että myöstytöt ovat viihtyneet kentällä. Pelikausi on menossa kohti loppuaan,ja se onkin ollut kaikin puolin hieno. Sää on suosinut, ja tyttöryhmäläisetovat tehneet paljon töitä harrastuksensa eteen.Tyttöenergiaa PeuramaallaTasoituksetFallenius Marika 33Hellström Mikaela 54Hyytiäinen Iira 36Kestilä Essi 33Korhonen Saana 54Manninen Anna 23,6Nyberg Anna 33,5Reiman Hanna 33Tyttöryhmän treenit pidettiin pääsääntöisestikerran viikossa. Harjoittelussakeskityttiin perusasioihin, pelattiin PikkuPeuraa ja muutamien kanssa käytiin myösVanhalla Peuralla. Heinäkuussa SuomenGolfl iitto järjesti tyttögolfpäivän, jonnemyös me osallistuimme. Päivä oli mahtava!Ensi vuonna toivottavasti uudestaan.Treeneihin on lisäksi osallistunut mukavastiporukkaa. Jokaisen treenin jälkeentytöt saivat jakamaani treenivihkoon tarran.Tarrat laskettiin kauden lopussa, jaahkerin kävijä palkittiin. Myös parhaitentasoitusta tiputtaneet tytöt palkittiin. Tätäkirjoittaessani suurin pudotus on ollut39 %, minkä teki peräti kolme tyttöä.Tämä on aivan loistava saavutus!Ensi kesänä tarkoituksena on jakaa tytötkahteen ryhmään tason mukaan. Näintytöt saavat juuri oman tasonsa mukaisiaharjoitteita. Tavoitteena on myös pelatayhdessä enemmän; joko ohjaajan kanssatai tytöt keskenään. Tällä hetkellä tyttöryhmänlistoilla on 14 tyttöä. Olisi aivanTakana: Viivi Komulainen, Hanna Reiman, MarikaFallenius, Iira HyytiäinenKeskellä: Anna Nyberg, Mikaela Hellström,Essi HyytiäinenEdessä: Kristiina Kourilehto, Oona TeräsKuvasta puuttuvat Kirsti Kourilehto, Saana Korhonenja Satu Koskinen, Essi Kestilä ja Anna Manninen.mahtavaa, jos tulevalla kaudella ryhmälukukasvaisi 20 tyttöön. Tällä kaudellaolemme saaneet kuusi uutta ja innostunuttatyttöä mukaan. Ensi kesän yhtenätavoitteena onkin saada kaikki halukkaatkilpailemaan Tsemppi- tai Aluetourille.Jokaisen tulisi miettiä jo nyt omia tavoitteitaantulevaa kautta varten. Harjoitteluon hyvä aloittaa jo alkuvuodestatalviharjoitushalleja hyväksi käyttäen.Yritetään saada Peuramaalta kunnon tyttöedustusensi kesän kisoihin! Kannattaalähteä liikkeelle avoimin mielin, kilpailemaanetenkin itseään vastaan – näin kisakokemustakinkarttuu.Miltä Peuramaan tyttögolf näyttäävuonna 2010? Neljän vuoden kuluttuaolemme saaneet valtavasti lisää tyttöjä.Pron apuvalmentajina toimii kahdestakolmeen tyttöohjaajaa. Ryhmät koostuvatvasta-alkajista tyttöjen omaan kilparyhmään,parhaiden tasoitusten ollessa lähelläsingeliä. Tavoitteena on myös, että kaikkihalukkaat pelaavat eri junnutoureilla.Kuinka tähän päästään? Ehkä Peuramaantyttögolfi sta pitäisi tehdä ’juttu’,jota voisimme mainostaa. Sitä voisi tuodaesiin ainakin golfmessuilla ja Kirkkonummenkouluissa. Houkuttimena tytöillevoisi olla esimerkiksi se, että pääsee kokeilemaangolfi a ilmaiseksi Peuramaalla tyttöryhmäntreeneissä. Suuri haaste on saadatytöt kentälle pelaamaan. Innostuksenon lähdettävä heistä itsestään. Harjoitteluntulos näkyy kentällä, missä tasoituskintippuu. Ja tasoituksen tippuminen kannustaaaina kehittämään itseään entistäenemmän.Kiitän tästä kaudesta tyttöjä, heidänvanhempiaan ja junnutoimikuntaa mukavastayhteistyöstä. On ollut aivan mahtavakausi. Kiitos myös henkilökunnalle jakaikille niille, jotka ovat tsempanneet jaauttaneet meitä.Nähdään kentällä ja talvella hallissa!Terkuin, Viivi10 11


Golfia kohteliaastiPastori Ilkka SalminenPGA Pro Harri MurtonenLisää lihasvoimaaja liikkuvuuttatalviharjoittelullaPGA Pro Harri Murtosen ja fysioterapeutti Susanna Lahtelan ohjaamatgolfpainotteiset kurssit alkavat FysioProvitassa joulukuussa.Talvi onkin loistavaa aikaa hioa peli uuteen uskoon; harjoittelemallalaadukkaasti nautit tulevan kauden peleistä enemmän.Lisää informaatiota talven golfkursseista saat osoitteista www.harrimurtonen.com,www.provita.fi sekä www.peuramaagolf.com. Mahdollisuusmyös yksityisopetukseen.Harri MurtonenPGA Pro040 538 9493Peuramaa Golfi n valmennusryhmäläiset kävivät kesällä kaksi kertaaKytäjällä kuuntelemassa Timo Rauhalan ajatuksia harjoittelusta.Pääsimme harjoittelemaan Kytäjän upeilla harjoitusalueilla sekä lounaanjälkeen vielä pelaamaan kierroksen huippukuntoisella kentällä.Valmennusryhmäläiset sekä juniorit kävivät kesän aikanamyös tutustumassa Puttgardenin hyväkuntoiseenkenttään, jolla pääsee lyömään monipuolisia lähipelilyöntejä.Pelaajan lähipelitaidot saavat kentällä hyväntestin. Kenttäennätyskin syntyi: 5 alle parin (ChristofferRönnblad).Golf lienee iäti kuulunut niin sanottuihin eliittiurheilulajeihin.Golfi n etikettiin ovat sisältyneet mm. asianmukainen pukeutuminen,ajoissa pelipaikalle tuleminen ja pelikavereiden tervehtiminen.Sanonnat ”hyviä lyöntejä” tai ”otetaan rennosti ja nautitaan”ovat tarkoitettu rohkaisuksi.Sanat ”rennosti” ja ”nautitaan” ovat mielestäni paljon puhuvia.Nimittäin aina se ei meinaa onnistua. Miksi? Ainakinomalta kohdaltani pitää rehellisesti tunnustaa, että esim. ajoissapelipaikalle tuleminen ei läheskään aina toimi. Joskus tuleeajettua Peuramaalle ylinopeutta ehtiäkseen ajoissa tiiauspaikalle.Kiireessä huomaakin hyvin epäkohteliaita ajatuksia toisia kohtaan.”Mitä ihmettä tuokin auto tuossa edessä hidastelee, painaiskaasua. Miksei noille rekoille ja kuorma-autoille vois raivata kokonaanomia teitä?” Olen ihan oikeasti huomannut itsessäni hyvinkinepäkohteliaita ajatuksia jo golfaamaan ajellessani. Välilläon pitänyt jopa matkalla tarttua kännykkään ja siirtää lähtöaikaamyöhäisemmäksi. Tosin harvoin se onnistuu, sillä kaikkihan tiettyhaluavat pelata varaamallaan ajalla.Ne viimeiset kilometrit pitäisi ajaa hiljaa ja rauhallisesti.Ovathan jo hevosetkin tulleet iloksemme katselemaan golfaajiaja mikäs siinä. Mutta kun on niin kiire, että juuri ja juuri ehtiiilmoittautua caddiemasterin toimistoon. Ja sitten mailat kolistentiiauspaikalle; kasaa siinä itsesi, kun toiset ovat olleet jo montaminuuttia lähtövalmiina. Ammattipuhujana ja pastorina osaankyllä selitellä syitä, miksi on Ilkka Salminen myöhässä.Ja merkillistä kyllä, aina ovat pelikaverit ”asian” ymmärtäneet.Olisikohan niin, että tämänkaltainen kiire onkin meillekaikille tuttua?Koskien jopa niitä, jotka ovat eläkkeellä.Pääseekö elämän kiireistä koskaan eroon? Jos on aikaa pelatagolfi a rauhassa, rennosti ja nauttien, voivatkin työpaikallatai kotona odottaa tekemättömät työt. Tällaista elämä on. Mikäneuvoksi? Tiedän meidän kaikkien olevan mestareita neuvomaantoisiamme, esimerkiksi muistuttaen golfetiketistä. Ehdottomastise kuuluu lajiin. Onhan kaikessa muussakin elämässä oltava edesjonkinlaiset säännöt. Pahalta tuntuu, jos sääntöjä alati rikotaan.Vielä pahempaa on se, kun syy vieritetään omista ”mokista” toistenharteille. Eli itse sääntöjen rikkojana näkeekin viat joko edelläpelaavissa tai takana tulevissa. Tai kun pallo ei pyörikään ensiputilla kuppiin, niin on se kumma, miten kenttämestari on tuohonkohtaan reiän laittanut. Helposti aletaan myös pelin takkuillessakehua muita kenttiä paljon paremmiksi jne.Niinpä niin. En haluaisi toimia nyt minään kaikkitietävänä,kun haluaisin antaa edes muutaman neuvon. Itse asiassa sain jälleenkerran itse opetuksen vieraillessani elokuussa Pohjois-Ugandassa.Tutustuin muutamaan pakolaisleiriin. Kaikkiaan siellä niitäon yli 200, suurimmat leirit yli 65 000 ihmistä kansoittavina.Puolet 2 milj. pakolaisesta on lapsia. Ugandan verinen historiasisältää miljoonia mitä raaimmalla tavalla tapettuja ihmisiä,AIDSia, malariaa, köyhyyttä jne. Yli kaksi viikkoa kuljin heidänkeskellään kuunnellen mitä järkyttävimpiä tosikertomuksiaihmisten raakuuksista. Eittämättä ajattelin, mikä oikeus minullaon olla suomalainen? Elää kristityssä maassa, vailla Ugandan taijonkun muun kehitysmaan ongelmia.Omistaa kaunis koti, rakastava vaimo, perhe (5 lasta ja 5 lastenlasta)ja ystävät. Pelata golfi a Peuramaalla kiireenkin keskellä,silti kohteliaasti. Olenko ansainnut tämän kaiken omalla työllänija yrittämisellä? Pidänkö kiinni tiukasti omista eduistani muistavälittämättä?Ei, sillä rehellisesti ja avoimesti sanottuna elämäni ja sinunkinelämäsi kulkee vääjäämättä kaiken tämän kiireen keskelläkerran fi naaliin.Silloin emme ota mitään arkkuumme mukaan. Vai otammeko?Kyllä vaan, kaiken sen mitä olemme voineet elämämme aikanahyvällä sydämellä antaa toinen toisillemme. Lapsenmielisestija kokemuksella uskon, että kaikki hyvä anti on meille sittenkinJumalan lahjaa. Ansaitsematonta Jumalan armoa. Siitä olisi meidänkaikkien tänään ja tulevaisuudessa syytä olla kiitollisia.Armollista tulevaisuutta kaikillepastori-Ilkka14 15


Peuramaan juniorityöon hyvällä mallilla!Uudenmaan piirin reikäpelitUudenmaan piirin reikäpelit ovat tämänkauden osalta takanapäin. Tavoitteeksiasetettu ensi vuoden sarjapaikka tuli ansaittualoistavalla pelillä. Pisteitä seitsemästäpelistä tuli kasaan kuusi, mikä tarkoittaakäytännössä varmaa sarjapaikansäilymistä.Tämän kauden pelaajamateriaali olihuomattavasti viime kausia laajempi; rungonmuodostivat Joonas Heininen, Niclasja Marcus Hellberg, Markus Muukkonensekä Emma Groop. He osallistuivat kaikkiinreikäpeleihin. Lisäksi Heppu Simola,Robert Valta, Sami Siltanen ja Otso Manninentäydensivät kuuden hengen kilpailuryhmää.Ensi vuoden tavoitetta ei olevielä asetettu, mutta se pyörinee kolmenparhaan joukossa. Tämän saavuttaminenaikaisempien vuosien menestyksestä huolimattatulee olemaan melkoinen rutistus.TalviharjoitteluTalviharjoitteluryhmien muodostaminenon pikku hiljaa lähestymässä. Talviharjoittelupaikkanaon todennäköisestiSuomenojan harjoitushalli, Season Golf.Talviharjoittelu tullee toimimaan viimekausien tapaan ryhmäharjoituksina noinjoka toinen viikko. Ryhmien koko pyritäänpitämään kuudessa henkilössä. Tämänavulla jokainen junnu saisi enemmänvalmennusaikaa. Talviharjoittelun aloittaminenajoittunee helmikuun puolen välintietämille.LippalakitValmennettuihin harjoitusryhmiin kuuluvatjuniorit saivat kauden aikana Peuramaa-logollavarustetun lippalakin. Kysyntäoli kovaa; pinkki väri tuntui olevankaikkien suosiossa. Muutamat eivät olevielä hakeneet lippalakkiaan caddiemasterilta.Lippalakkeja saa ostaa lisäksi proshopista 20 euron hintaan.Katsaus tulevaisuuteenJunioritoiminnan tulevaisuuden näkymiävoidaan pitää hyvinkin suotuisina. Satsauksetjunioreiden valmennukseen ovattuottaneet tulosta, monella eri tavalla.Tämä näkyy niin pelitaitojen kehityksenäOtto PeltomaaJunioritoimikuntaJunioritoiminnan kesä jatulevaisuuden tuuletkuin junioreiden lukumääräisenä kasvuna,mutta myös junioritoimikunnan kokoonpanonkasvulla. Näillä eväillä on hyväasettaa tavoitteita myös tulevaisuutta ajatellen.Yhtenä keskeisenä tavoitteena on saadanykyisistä junioreistamme kilpapelaajiasuomen pääkiertueelle, Finnish GolfTourille (FGT). Tavoitteena on, että Peuramaannykyisistä junioreista pelaa vuoteen2010 mennessä FGT:llä vähintäänkolme pelaajaa. Tämän lisäksi Aluetourillakilpailevien junioreiden lukumäärää ontarkoitus kasvattaa kahdeksaan pelaajaan.Eväät, joiden avulla tavoitteet asetetaan,ovat hyvät. Ammattitaitoinen valmennusporukkasekä seuran antama tuki mahdollistavatnäiden realististen tavoitteidenasettamisen.Yhtenä keskeisenä tekijänä harjoitustenmonipuolistamisessa tulee olemaanjunioritoimikunnan osallistuminen valmennukseen.Tavoitteena on hyödyntääjunioritoimikunnan lajituntemusta, jotaon hankittu sekä seuravalmentajatutkintojenettä golfi n lajitutkintojen myötä.Peuramaan juniorit ja junioreiden vanhemmat, minua pyydettiin kirjoittamaanBirkkuun juttu juniorityöstä, sen kehityksestä ja kehitysnäkymistävuoteen 2010. Tein työtä käskettyä, ja mieleeni tulikin paljonkaikenlaisia kehitysmahdollisuuksia. Tärkeimpänä itse pidän kuitenkinsitä, että miten itse suhtaudutte asioihin ja millaisen harjoitusympäristönte hyvät Peuramaan juniorit luotte toisillenne. Me vain yritämme tehdäkaiken mahdollisimman helpoksi ja luoda teille mahdollisuuksia. Ja loppuhanon itsestä kiinni?!Ennen kuin kerron oman näkemyksenisiitä, miten juniorityö on kantanut hedelmääja miten saamme sen kukkimaanentistä enemmän, haluan kertoa tarinaneräästä mielestäni onnistuneesta ex-juniorista,joka on onnistunut luomaan itselleenparhaan mahdollisen harjoitusympäristön.(Ja muistakaa: ainahan omantarinansa juoneen voi vaikuttaa!)Paratiisini Peuramaa?Olen kuullut kerrottavan eräästä pelaajastamme,miten hän on kehittynyt japärjännyt huikean hyvin. Saavuttanutpäämääriä, jotka hän on tavoitteekseenasettanut. Lahjakkuutta? En usko!Halu tehdä, hymy ja se kaikki positiivinenenergia sekä ilo tekemisessä huokuuulospäin tarttuen myös ympäristöön, jossahän harjoittelee. Miettikäähän! Hänsaa paljon ystäviä ja luo itselleen mukavanharjoitteluympäristön, jossa viihtyyja nauttii viettämästään ajasta. Eli tässätapauksessa hän on luonut Peuramaastaitselleen täydellisen tekemisen paratiisin,missä hän harrastaa rakastamaansa lajia– myös tulevaisuudessa nauttien siitä. Jakuka tietää, mihin hän vielä yltää!Ainahan jotkut pelaajat ovat lahjakkaampiakuin toiset, mutta kaikilla onmahdollisuus päästä määrättyyn pistee-seen pelaajana ilman sitä niin paljon mainostettualahjakkuutta. Itse uskon vankastisiihen, että lahjakkuutta tarvitaan vastaaivan huipputasolla. Lajin aloittaminenon ehkä helpompaa, jos on ns. lahjakas,mutta ennemmin uskon siihen, että halutreenata ja tekemisestä nauttiminen ontärkeämpää. Myös treeniympäristö vaikuttaaerittäin paljon pelaajan kehittymiseen.Yritämmekin saada harjoitteluympäristönparhaaksi mahdolliseksi kaikki juniorimmehuomioon ottaen.Kun itse olin Peuramaalla juniorina90-luvun lopulla, oli tiimimme mielestänitodella hyvä. Kaikki junioriryhmäläisettunsivat toisensa, ja aina löytyi peliseuraakentälle. Kävimme yhdessä myös talvisinesim. kuntoilemassa, ja meidän ”porukasta”kaikki ystävystyivät keskenään.Ottaen huomioon sen faktan, että meitäjunioreita oli vain murto-osa siitä, mitänykyään on.Tällä hetkellä seuramme juniorityö onhyvällä mallilla ja kehittynyt erittäin paljon.Ilolla katson nyt sitä, kun pikku hiljaaalkaa rangella ja kentällä näkyä niitäkaipaamiani ”porukoita”, joissa näkee hymyileviäja iloisia tulevaisuuden golfaajia.Ryhmässä oppii aina uutta, ja kun ystävätovat liikenteessä, niin hauskaakin riittääeikä kilpailemiseltakaan välty. MuttaMarcus Hellberg, Juniorimestari I 2006 Pojat 16 v (vas.)ja Niclas Hellberg, Juniorimestari III 2006 Pojat 18 v.myös omassa rauhassa harjoitteleminenon tärkeätä!Juniorimäärät ovat kasvaneet hurjaavauhtia, ja uusia kasvoja näkee usein. Onkinkiitettävä kaikkia vapaaehtoisia juniorivalmentajia– Viiville erityisen suurikiitos tyttöjen omasta ”porukasta”, jonkahän on kehitellyt Peuramaalle tämän vuodenaikana. Kaikille junioreille tsemppiäja rohkeasti ”porukoihin” mukaan!Tulevaisuuden näkymiä 2010On paha lähteä miettimään, mitä tulevaisuustuo tullessaan ja mihin suuntaantuuli kääntyy. Kilpailullisia tavoitteita onjonkin verran, ja haluamme junioreitammemahdollisimman monille kilpailukiertueille.Omana tavoitteenani on kouluttautualisää valmentajana ja järjestääjunioreille tapahtumia sekä saada kentällemmeenemmän junioripelaajia luodenheidän keskuuteensa yhteenkuulumisentuntua, jolloin myös tuloksia tulee.Yritin kesällä kysellä junioreilta ja heidänvanhemmiltaan ideoita juniorityönkehittämiseen Peuramaan keskustelupalstalla,mutta ehdotuksia tuli aika niukasti.Toivoisin teidän antavan lisää ehdotuksia,jotta voimme yhdessä tehdä tulevaisuudensuunnitelmia ja parantaa junioritoimintaamahdollisuuksien mukaan.Ystävällisin golfterveisinMika Grönlundseuravalmentajam.gronlund@luukku.com16 17


Taekwon-Dossatasoitustaei anneta!Aloitin Taekwon-Do-harrastuksenialkuvuodesta 2002Espoon TKD-seurary:ssä kummisetäniinnoittamana. Syynä eiollut se perinteinen pikkupojansyy aloittaa kamppailulaji,eli halu liittyä isona ninjojenammattiliittoon.Olin sentään jo 16-vuotias, enkä itse asiassa silloinniinkään tuosta lajin itsepuolustuksellisestapuolesta välittänyt. Kahdeksan vuotta kestäneenjalkapallouran (silloin haaveilin vielä pelipaikastaManU:ssa) ja vuoden ”yleismurheilun” jälkeen olivain yksinkertaisesti keksittävä jotain aivan muuta.Lisäksi tiesin tulevasta lajistani sen verran, että seon lihaksistoa ajatellen erittäin monipuolinen, yksiintressinihän oli päästä ns. kukkakeppi-ulkonäöstäeroon. Tyttöystäväni mielestä tällä osa-alueella olisitosin vieläkin tekemistä.Taekwon-Dohan on alkuperältään korealainenlaji. Nykyään on olemassa kaksi eri tyylisuuntaa nimenTaekwon-Do alla, eli ITF (International Taekwon-DoFederation) ja WTF (World Taekwon-DoFederation). Minun lajini on tuo ITF, jonka tärkeimpiäosa-alueita ovat liikesarjat, ottelu, erilaisetennalta sovitut ottelut, perustekniikka (eli potkut jakäsitekniikat) sekä itsepuolustus. Lisäksi on lukuisiasovelluksia em. osa-alueista, kuten murskaus, kaatumisetja hyppypotkut. Toisinsanoin laji on erittäinmonipuolinen, ja treenit eivät ole koskaan samanlaisia.Unohtaa ei myöskään saa venyttelyn tärkeyttäniin ennen kuin jälkeen treenien.Miltei viiden vuoden treenaamisen jälkeen envoi kovinkaan montaa pahaa sanaa Taekwon-Dostasanoa. Viime syksynä saavutin ensimmäisenasteen mustan vyön (I Dan), ja tällä hetkellätoimin omien treenien ohessa seuramme alkeiskurssinapuvalmentajana. Jos kiinnostus heräsi,niin vuoden 2007 tammi-helmikuussa alkavallealkeiskurssille vaan mukaan. Sittenvoisi tiiata kevään ensimmäisen ProV-1:sen Vanhan Peuran vesiesteeseenkeltavöisenä.Oli miten oli, caddiemasterLars kiittää sydämellisestikaikkia Peuramaan jäseniä jamyös kivoja vieraspelaajiamme kuluneesta kaudestaja aloittaa teknilliset opintonsa Otaniemessä.Hyvää talvea/joulua/uutta vuotta/pääsiäistä!Salivastaava/caddiemasterMikael AarnioIloa ja elinvoimaa omaltakuntosalilta!Peuramaa Golf tarjoaa kattavan urheilupaketinkoko kaudeksi. Vuonna 2006valmistunut, klubirakennuksessa sijaitsevakuntosali tuo tervetullutta vastapainoagolfi lle. Uudella kuntosalillamme onmahdollista vahvistaa golfi ssa käytettäviälihaksia, ja lihaskivut voidaan hoitaa javenähdykset kuntouttaa erilaisilla harjoituksilla.Kuntoilun jälkeen PeuramaanAina valmis -sauna rentouttaa sekä lihaksetettä mielen.Golf on laji, joka on joidenkin mielestäurheilua ja joidenkin mielestä vain ulkoilua.Joka tapauksessa on tosiasia, ettämatta. Ja kun Suomen kesä on lyhyt, eigolfkauden aikana välttämättä jää oikeinaikaa muille liikuntaharrastuksille. OnneksiPeuramaalla pystyy kuitenkin harjoittamaanlihaksia monipuolisesti kuntosalilla,joka on auki joka päivä KultaisenPeuran aukioloaikojen mukaan. Sen, minkäjotkin yritykset tarjoavat päätuotteenaan,tarjoaa Peuramaa Golf sivutuotteenailmaiseksi kaikille golfi n ystäville.Nyt Peuramaalla voi siis viettää mukavanpäivän, vaikka ukkonen tai sade estäisigolfi n pelaamisen. Peuramaan saunat ovataina lämpiminä, joten kuntosalin jälkeenvoi säilyttää saunatilojen lukollisissa säilytyslokeroissagolfkierroksen ajan.Jos kuntosalin käyttö on sinulle uusiasia, käänny huoletta punttisalivastaavanpuoleen. Hän voi ohjata harjoituksiaja tehdä kunto-ohjelmia, joilla kukin voiharjoittaa haluamiaan lihasryhmiä. Kuntosaliavoi siis käyttää itsenäisesti tai kuntosalivastaavanopastuksella.Tämä tarjous ilmaisesta kuntosalistaon hyvä esimerkki Peuramaan palvelualanammattitaidosta – tule ja ota siitä kaikkiirti!Lars Oehlandt, caddiemastergolfi ssa jotkin lihasryhmät jäävät rasittu-pääsee peseytymään, ja kuntosalivaatteita18 19


© Nina Kaverinen© Nina KaverinenTennis – elämäni peliTeksti: Olli HeinonenIvan Lendl. Tennisammattilaisesta golfammattilaiseksi.Kuva: Suomen TennisliittoOn väitteitä, että tenniksen alkujuuret olisivat peräisin muinaisesta Egyptistäja Arabiasta ajalta 800 vuotta eKr, mistä ne olisivat sitten kulkeutuneetEurooppaan kreikkalaisten ja roomalaisten välityksellä.1100-luvulla ranskalaisissa luostareissa pelattiin Jeu de paume -nimistäpeliä (Jeu = peli, paume = kämmen). Luostarin pihamaalle jännitettiinköysi verkoksi ja palloa lyötiin aluksi paljaalla kämmenellä ja myöhemminhanskalla, jonka kämmenpuoli sittemmin varustettiin erityisillä jänteillä.Ensimmäistä tennismailaa väitetään käyttäneen rouva Margot HennegaustaPariisissa 1427, mutta tästä on vielä pitkä matka nykyisiin pelivälineisiinpuumailoista komposiittimailoihin (esim. hiili-, kevlar- tai keraaminenkuitu).Peli levisi nopeasti luostarien ulkopuolelle erityisiin pallohuoneisiin,joissa oli kivilattia. Syntyivät käsitteet Royal tennis ja Court tennis. 1500-luvulla englantilaiset totesivat:”Ranskassa on enemmän pallohuoneitakuin kirkkoja” ja ”Ranskassa on enemmän pelaajia kuin oluenjuojia onEnglannissa”.© Nina KaverinenAluksi tennis oli ensisijaisesti ylimystönja kuninkaallisten peli sekä Ranskassaettä Englannissa. 1400–1500 luvuillaRanskan ja Englannin kuninkaalliset olivatsuorastaan tennisfanaatikkoja. Kerrotaan,että Englannin kuningas HenrikVIII:lla oli peräti seitsemän mailaa. Niinja yhtä monta vaimoakin. Ja että syöttöätarkoittava sana Service olisi juuri hänenperujaan. Lihavuutensa vuoksi hän tarvitsipalvelijaa avukseen pelin aloittamiseksi.Jeu de paumea pelattaessa pelaajanpiti huutaa ”tennez” aloittaessaan syötön(tennez = kas tässä, olkaapa hyvä). Englantilaisetottivatkin heti käyttöön tennissananeivätkä käyttäneet laisinkaan Jeu depaume -sanaa. Tennis ei kuitenkaan ollutvain kuninkaallisten ja yläluokan harrastus.Vuodelta 1558 on Englannista tieto,jonka mukaan käsityöläiset saattoivat arkisinpelata tennistä. Oli jopa huoli työväenpeli-ilosta, koska heitä ei tahtonutsaada arkisin töihin, kun peli vei heidätmukanaan.Myös lukuisat kaunokirjallisuustekstitkertovat tenniksen suosiosta. Kaarle VI:npojanpoika Charles d’Orléans joutui englantilaistenvangiksi 1415. Vankeutensaaikana hän pelasi tennistä. Silloin syntyimyös seuraava runosäe:”Olen pelannut Ajan kanssapallopeliä jossa viimeinkinluvun 45 minä saavutinMe pelaamme suurin panoksinMinä kyllin kestävin rahkeinvielä kauan otteeni pitäenEn muuta kuin tuskaa peläten”Edellisestä löytyy johdantoa myös tenniksenpistelaskuun, jonka sanotaan juontavanjuurensa keskiajalta ja jota useinpidetään kummajaisena. Ranskasta tulitapa, jossa kentän päädyssä olevan kellonviisareita siirtämällä näytettiin oikeapelitilanne. Ensimmäisen pisteen jälkeensiirrettiin kelloa vartti, sitten taas vartti,ja vielä kerran ennen pelin voittamistavartti.Englannista löytyy historialle täysintoisenlainen selitys. Laivaston upseerit,jotka pelasivat peliä, määräsivät pisteidenarvon heille niin tuttujen tykinammustenpainojen mukaan. Sota-alukset kun käyttivätensimmäisessä yhteislaukauksessa15 naulan ammuksia, toisessa 30:n ja kolmannessa40:n.Innostus tennikseen laimeni 1500-luvun jälkeen mutta kasvoi taantumanjälkeen uudelleen 1800-luvulla. MajuriWingfi eld haki patentin ruohokentälläpelattavalle pelille, syntyi Lawn tennis.Suomessa tennis alkoi 1800-luvunloppupuolella teollisuuspaikkakunnilla,joilla oli hyvät yhteydet nykytenniksenkotimaahan Englantiin. Ensimmäinenkirjallinen tieto suomalaisesta tenniksestäon vuodelta 1881 Laajasalon kartanonmailta – itse asiassa vain neljä vuotta ensimmäistenWimbledon-kisojen jälkeen.20 21


© Nina KaverinenAnna Brunou -niminen neito kirjoitti kirjeessään:”Täällä Laajasalossa on alettu harrastaauutta englantilaista peliä ’lawntennis’. Se oneräänlainen pallopeli ja kiinnostaa meitä kaikkiatavattomasti. Juoksemme ja hypimme taukoamatta40-asteen kuumuudessa, ja minuatodella ihmetyttää, ettemme ole kokonaan sulaneet.Juuri tänään sain pallon hyvää vauhtiaoikeaan silmääni niin, että sain nähdä sekäauringon, kuun että tähdet.”Suomessa ensimmäiset tenniksensäännöt julkaistiin Porissa 1884. Seuratoimintakäynnistyi Viipurissa 1889, jaensimmäiset avoimet kilpailut pelattiinTurussa Samppalinnan urheilukentän vihkiäisissä1.10.1893. Tennisliitto perustettiin5 seuran toimesta 1911. Tältä ajaltalyhyt ote:”Suomessa on verkkopallopeliä harjoitettumelko kauan: aluksi esiintyi se kuitenkinvain seurapelinä, jonka avulla vapaina hetkinäsaattoi huvitella. Välineet olivat alkeellisiaja käsitys pelistä varsin vähäinen. Vasta noinvuodesta 1905, jolloin meillä pantiin toimeenensimmäiset verkkopelikilpailut, alettiin peliäharjoittaa urheiluna. Kehitys kulki vähitelleneteenpäin, vuonna 1911 muodostettiin SuomenVerkkopalloliitto.”Kansainvälinen Tennisliitto (ITF) perustettiin1913.Muutama sana asusteista: Siitäkin lyhytote vuodelta 1911:”Verkkopallopuku on valkoinen ja kaikkientulee sitä käyttää pelatessaan. On kaikkeamuuta kuin hauskaa nähdä naisten ja miestenjuoksentelevan ja hikoilevan tavallisissa pukimissaan,joita he sitä paitsi käyttävät pelin jälkeen.Niin ollen, valkoinen verkkopallopuku!Naisten tulee luopua kapeista hameistaan, jamiesten tulee käyttää vöitä eikä henkseleitä,miten kauniita ja uusia lienevätkin. On nimittäinsattunut eräässä maaseutukaupungissapidetyissä kilpailuissa, että kaikilla näihinkilpailuihin osaaottavilla, sanotun kaupunginmiehillä oli aivan uudet henkselit. Jos he olisivatlukeneet nämä rivit, olisi tarpeettomatmenot säästyneet.”Tennis on yksi maailmallaeniten harrastetuista lajeista© Nina KaverinenTenniksellä on maailmassa n. 47 miljoonaaharrastajaa. ITF:ssä on 203 jäsenmaata.Suomessa tennisharrastajia on arvioltan. 181 000 tennisliiton jäsenmäärän ollessa19 313. Näistä miehiä 8 231, naisia3 116, poikia 4 770 ja tyttöjä 3 196. Lisenssikortinomaavia pelaajia on n. 3 540.Seuroja on 199.Maailmalla golfaajiksi laskettavia, tilastoinnistariippuen, on n. 60 milj. (USA27 milj. mukana kerrankin vuodessa pelanneet,samoin Japanissa 12 milj.). Euroopassapelaajia on n. 4 milj. SuomenGolfl iittoon kuuluu runsaat 110 000 pelaajaa.Jalkapallo on edelleen kuningaslaji:243 milj. potkii palloa ja aktiivipelaajiaon 120 milj. Suomessa jalkapallon harrastajiaon n. 250 000 ja lisenssipelaajia n.110 000. Jääkiekko jää selvästi määrällisestinäiden urheilulajien jalkoihin, harrastajiamaailmalla on n.1,5 milj. Suomessalisenssipelaajia on n. 60 000, joukkueita2 300 ja seuroja 500.Suomessa pelataan tennistä kaikkialla,niin seuratasolla kuin ”villeinä” harrastajina.Kehityksen esteenä on ennen kaikkeaollut talvikautena pelitilojen puute. Seuratoimintatarjoaa parhaimmillaan hyviäpelikavereita ja hauskoja yhteisiä pelitapahtumia.Seurat järjestävät valmennustaja tukevat pelaajan kehittymistä. Kansallisiinkilpailuihin osallistuminen edellyttääSTL:n alaiseen seuraan kuulumista.Suomessa ns. prime-ajat ovat tenniskentillätäyteen varattuja. Aamutunnit ovatyritysten suosimia. Onhan henkisen jafyysisen kunnon ylläpitäminen yrityselämässäkintähdellistä. Päivätunnit täyttyvätenenevässä määrin eläkeläisistä jailtapäivät muista harrastajista myöhääniltaan asti.Entä sitten tennis ammattina? Lyhyestiseuraavia faktoja. Grand Slam -logotlienevät monelle tuttuja. Olympialajinatennis oli vuosina 1896–1924 ja virallisestiuudelleen Soulissa 1988.Miesten ammattilaistennis on jakautunuteri tasoihin:• Grand Slam -turnaukset:- Wimbledon (1879),- US Open (1881),- Ranska (1891) ja- Australia (1905, oikeammin 1926)• Masters-sarja• ATP-taso• Challenger-turnaukset• Future-/satelliittikisatAmmattilaisuuden katsotaan virallisestialkavan siitä, kun pelaaja on ensimmäisenkerran päässyt Challenger-turnauksenpääsarjaan.Tennis ja golf tukevat liikeradoiltaantoisiaan. Lukuisat tennispelaajat nauttivatkesäisin golfi sta ja vastaavasti golfaajat talvisintenniksestä. Jopa ammattilaistasollalöytyy molemmissa lajeissa menestyneitäpelaajia. Esimerkiksi Althea Gibson, naistenWimbledon-voittaja vuosilta 1957 ja1958 siirtyi golfammattilaiseksi kohtalaisellamenestyksellä. Myös Ivan Lendl kokeilitaitojaan golfammattilaisena.Tennis on elämän peli – onhan!Lähteitä:Verkkopallopeli: E. Schybergson 1915Avain tennikseen: Anna-Riikka CarlsonTenniskäsikirjat: HVS-tennisTerveisetkauhan varrestaHyvät golfaajat, ravintolan väki kiittää kuluneesta ja edelleenkin kuluvastakaudesta. Kausi jatkuu meillä vielä ravintolassakin. Joulukuun 19. päiväolemme viimeisen kerran auki tänä vuonna, ja palaamme asiaan taas tammikuussatilaustoiminnalla aloittaen.Pelikauden päätyttyä toimimme ainoastaan tilausravintolana. Kun keväälläsäät taas lämpenevät ja kenttä aukeaa, palaamme normaaliin päiväjärjestykseen.Mukavaa ja rentouttavaa loppuvuotta kaikille pelaajille toivotteleeSirpa, Markku & Jukka.22 23


Valvojasta puhuttaessa kuulee käytettävän nimityksiä sheriffi, väijy, kyttäja mitä kaikkia muita mahdollisia nimikkeitä. Tämä osaltaan osoittaa,kuinka epämiellyttävänä persoonana valvoja koetaan. Uskomme kuitenkin,että vain murto-osa asiakkaista kokee meidät näin. Tehtävämme onpalvella ja auttaa asiakkaitamme nauttimaan ja viihtymään golfin parissa.Tämä tapahtuu ohjaamalla pelaajia siten, että golfin kolme osa-aluettatoteutuvat:- etiketti, joka edellyttää hyviä käytöstapojaja toisten pelaajien huomioon ottamistakentällä. Tähän kuuluu mm. lyöntijälkienja pallon alastulojälkien korjaaminen sekäverbaalinen ja fyysinen käytös kentällä.- säännöt, joita noudattaen kaikki pelaavatsamaa peliä säätyyn ja ns. arvoon katsomatta.- pelin sujuvuus, joka tarkoittaa pallonsaamista tiiltä reikään mahdollisimmanvähin lyönnein inhimillisessä ajassa.Aikaisemmin valvonnan painopistealueenaolivat lyöntijäljet ja niiden korjaaminen.Tällöin tarkastettiin melkeinValvoja/caddiemasterVesa RajalaValvojaRaimo KaartinenTuntoja ja tuntemuksiavalvojan näkökulmastasäännönmukaisesti griinihaarukat ja muistutettiinja huomautettiin lyöntijälkienkorjaamisesta. Myös etiketin mukaista pukeutumistavalvottiin tarkasti.Nämä samat asiat ovat ajankohtaisiamyös tänä päivänä sekä lisäksi peliin kuluvaaika. Tämä on ymmärrettävää, silläpelaajien määrän kasvu on ollut vuosienvarrella voimakasta, jolloin ruuhka-ajatovat ongelmallisia. Näistäkin tilanteistaselvitään, kun kanssapelaajilla on hiemanhyvää tahtoa ja valvoja ohjaa peliä asianmukaisesti.Myös sääntökysymyksiin onpyydetty tiuhaan valvojan apua kuluvanakesänä.ValvojaPaul GrundströmTarvitaanko valvojia tulevaisuudessasotkemaan pelaajan peliä? Siitä ollaanmontaa mieltä. Jos valvojat koetaan asiakaspalvelijoiksi(millaisia heidän tuleeollakin), uskomme heitä tarvittavan. Jostaas tavoitteena on se, ettei valvojia tulevaisuudessakentillä tarvittaisi, jokaisellapelaajalla tulisi olla kyky noudattaa sääntöjäja pelata tarpeeksi ripeästi ilman, että”sheriffi ” käy muistuttamassa.Tulevaisuudessa näemme valaistunkentän, jolloin peliaika jatkuu syksylläkinmyöhään iltaan. Valvoja on tarpeellinenjo eksymisvaaran vuoksi! Lopuksi kiteytämmevalvojan perusominaisuudet: palvelualtis,huumorintajuinen ja tasapuolinensekä kyky olla puoliksi Isä Camillo jajoskus Härski Hartikainen.Toivotamme kaikille Peuramaamme golfaajillehienoja pelejä!Peuramaan MarshallitSukupolvien muistissa ja tiedossa vanheneminen onuseimmille kaikkea muuta kuin tyytyväisyyttä ja juhlaa.Eläkkeelle jääminen oli viimeistään se yleisestihyväksytty tapahtuma, josta kaikki kurjuus lähti käyntiin.Sinä päivänä yritykseltä ja työtovereilta saadunkeinutuolin ja mahdollisen kävelykepin myötä se alamäkialkoi. Työ oli useimmalle ollut se kaikki kaikessa,harrastuksista vain harvoilla oli kokemusta. Niinpäyleiselle harmaantumiselle, sekalaisille krempoilleja kalkkiutumiselle ei ollut mainittavia vastavoimia,varsinkin kun se vähäinenkin työmatkaliikunta jäipois.Näinhän se varmaan kävi useimmalle, eikä siinävaliteltu tulevaisuutta, jatkettiin vaan reissua loppuunkun oli kerran aloitettu. Entä sitten tänään, onko jotainmuuttunut? Monella kanssakulkijalla saattaa tilanneedelleen olla ylläkuvatun kaltainen, varsinkinjos työelämän päättyessä se harrastus jäi löytymättä.Me seniorit, olkaamme onnellisia; meillä on harrastus.Olkaamme onnellisia siitä, että sattuma onsaattanut meidät tämän merkillisen harrastuksen pariin.Kaikilla on siitä oma tarinansa, mutta pääasiaSeniori-SanomatVeteraanin ajatelmia vanhenemisesta ja tulevaisuudestaTyöelämästä täyspäiväiseksi golfaajaksi!KlubitoimikuntaPeuramaan klubitoimikunta käynnistikauden 2006 järjestämällägolftavaroiden kirpputorin rangenlähistön teltassa. Oli huhtikuunloppu, sää tuulinen ja kolea, muttatavarat vaihtoivat omistajia ihanmukavasti. Ensi kevättä ajatellenkirpputori lienee parempi toteuttaavasta sitten, kun kausi on johyvässä menossa ja välineidenhankinta ajankohtaisempaa.Jo perinteinen Naistenpäivän kisa pelattiinkesäkuussa. Tunnelma oli mukava jatuloksiakin paranneltiin. Kiitos avuliaillemiehille, jotka auttoivat siirtämään ladyjenkärryjä ylämäkeen kuudennentoistaväylän jälkeen. Tänä vuonna järjestettiinmyös miesten kisat, jossa Porkkala pelattiinvalkeilta tiiltä. Maksimipallomääräoli kolme per pelaaja; oli ehkä arvattavissakin,että osa porukasta putosi kisastajo ennen viimeistä väylää. Kokemuksenaon, että olemme autuaasti golfi in hurahtaneita. Meilleeläkkeelle pääseminen on iloinen, kauan odotettu tapahtumaja mainio tilaisuus vihdoinkin parantaa pelitaitojaja päästä täysillä nauttimaan vihreiden väylienanneista.Itse pelaamisessa ja taidon ylläpitämisessä sitäpuuhaa ja haasteita sitten riittääkin, siinä tuskin työelämääkaivataan. Oman seuran henki, kilpailut, talkootja muut tapahtumat ovat omiaan lähentämäänjäsenistöä ja avartamaan yhteistä viihtymistä. Vuosienmittaan näin kasvava ystäväpiiri on monelle varmastierityisen arvokas asia.Monet ovat olleet ne mukavat hetket yhteisilläkierroksilla, pelireissuilla ja varsinkin klubin terassilla,joita olen saanut Seijan kanssa viettää seurassanne.Jospa tulevaisuus antaisi tästä edes osan...SenioriterveisinSeppo Tammi0500 317 980,seppo.tammi@fonet.fiKausi 2006 klubitoimikunnan silminTeija LaamanenKlubitoimikuntavalkoisilta tiiltä pelaaminen oli kuitenkinjoillekin ensimmäinen kerta, mutta monetsiitä innostuneina ottivat revanssin joseuraavalla viikolla.Suukkoja ja shampanjaa pelattiin parikisanaheinäkuussa. Shampanjat nautittiinhelteisenä aamuna ykköstiillä, ja suukoillaosanottajat palkittiin maalissa.Klubitoimikunnan pelimatka suuntautuitänä kesänä Nevaksen ja Kullonkentille. Yön vietimme Haikon kartanonkylpyläpalveluista nautiskellen. Ensi kesänmatkakohdetta mietitään jo kiivaastija ehdotuksia otetaan vastaan.Vaan vielä on toimintaa jäljellä! Peuramaanperinteiset Puttiaiset järjestetäänlauantaina 18.marraskuuta klubitalolla.Tapahtumaan järjestetään maksuton kuljetusHelsingistä ja takaisin. Ohjelmassaon tervetulomaljojen ja buffet-illallisenlisäksi monenmoista tapahtumaa, jotenjoukolla mukaan päättämään onnistunuttagolfkautta! Lisätietoja saat netistä jaPeuramaan ilmoitustaululta.24 25


En stressadingenjörs omvandlingtill glad caddiemasterInsinöörin matkailoiseksicaddiemasteriksiSaako työ olla hauskaa?Asiakas on aina kuningastai kuningatar,ja siihen perustuenasiakasta tuleekohdella kunnioittavastija hyviä käytöstapojanoudattaenMirja HyytiäinenHead caddiemaster riippumatta tilanteesta.Kyky asettuaasiakkaan asemaan ja taito aavistaa hänenpiilevätkin toiveensa, tekee caddiemasteristayritykselle arvokkaan työntekijän.Caddiemasterin työ on haastavaa asiakaspalveluaja vaatii tekijältään moniaerityisominaisuuksia. Se edellyttää iloistaja reipasta asennetta, sopivaa määräähuumoria mutta samalla myös ehdotontatilannetajua. Se, mitä voi sanoa yhdelle,ei sovikaan toisen kohdalla. Ihmissuhteetovat aina kahden kauppoja. Yksi asiakason luonnostaan rento ja puhelias, toinentaas hiljaisempaa ja rauhallisempaa sorttia.Asiakaspalvelussa on osattava aistia,millainen henkilö vastapäätä seisoo.Caddiemaster on parhaimmillaan kuinkameleontti, joka kykenee palvelemaanuseaa erityyppistä asiakasta tasalaatuisestija joskus jopa yhtä aikaa. Tärkeintäon se, että asiakas tuntee olevansa tervetullut,arvostettu ja meille tärkeä. Palveluammatissaeivät huono päivä, väsymys,paha mieli ym. henkilökohtaiset asiat saisinäkyä. Me ihmiset emme ole kuitenkaankoneita, jotka voi ohjelmoida takuuvarmasti8 tunniksi sille ”hyvällä tuulella”-taajuudelle.Tänä vuonna aurinko paistoi täydeltätaivaalta lähes koko kesän. Caddietoimistossariitti asiakkaita aamusta iltamyöhäänja caddiemasterin päivät olivat välillä hyvinkinvilkkaita. Olen saanut sen vaikutelman,että caddietoimistossamme onkuitenkin naurettu varmasti enemmänkuin ennen, mutta myös tehty reippaastitöitä.Vaikka tänä keväänä palkattiin uusiahenkilöitä kerralla enemmän kuin muinavuosina, koen, että kausi on sujunuterittäin hyvin. Meillä on ollut hyvä tiimikoostuen sopivan erilaisista persoonallisuuksista.Emme halua laittaa suitsialiian tiukasti kenenkään suuhun, tällöinspontaanius ja se työnilokin kärsii. Niinkauan kuin meillä on caddiemasterinaihan oikeita ihmisiä, heitä on turha yrittäälaittaa samaan muottiin. Jos onnistuimmesaamaan kaikki ymmärtämään yhteisenpäämäärän ja tekemään parhaansa sensaavuttamiseksi, oli rekrytointi onnistunut.Mielestäni näin on tapahtunut.Toivon, että tullessaan Peuramaalleasiakkaamme pystyvät aistimaan sen, ettämeillä on täällä ihan oikeasti kivaa jahyvä olla! Jos näin on, uskon, että hyvämieli välittyy asiakkaillemmekin.Kiitän lämpimästi kesän 2006 caddiemastereita– kaikkia yhdessä ja jokaistaerikseen!Caddiemasterit: Jenni, Mona, Timo,Mikael, Lars ja Maria. Rangeteam: Emma,Pepe, Pia, Jasmin ja Jukka – GOOD JOB!Bråttom, bråttom, bråttom, borde redan ha varitpå följande arbetsplatsmöte. Bilen mot Esbo, tyvärrväntar ännu Ring ettans rusning. Hoppas trafi keninte stockar sig trots att det störtregnar.Ständig brådska och arbetsstress, som samlatsunder fl ere år fi ck mig förra vintern att fundera vadannat jag kunde göra i arbetslivet. När jag gick igenomolika alternativ, undrade jag vad en VVS-ingenjörkan göra annat än planerings- och övervakningsuppgifter.Uppgifter, jag gjort sedan 1980 i enmycket mansdominerad värld, där kvinnan är tvungen att jobbahårt för att nå samma nivå som en man.Jag har golfat sedan 1997, så det kändes ganska naturligt atttänka på jobb i anknytning till det. Jag ville också ha mera attgöra med människor, så jobbet som caddiemaster verkade värtett försök. På våren, då jag surfade på golfklubbars web-sidor,kom jag att tänka på min ålder. Caddiemasterna jag sett var oftaunga studerande och man kan inte mera anse mig speciellt ung.Vem vill anställa en 49-åring som caddiemaster? Jag bestämdemig ändå att modigt söka några lediga platser. Hjortlandets ansökningstidhade gått ut så jag kunde inte söka dit. Jag sändeansökningar och ett antal golfklubbar kontaktade mig och vikom överens om att träffas. Före dessa möten märkte jag attHjortlandet ännu hade en ledig vakans. Jag ringde omedelbarttill Mirja Hyytiäinen och vi kom överens om att träffas nästadag. Mötet med Mirja och Eeva gick tydligen bra, för de anställdemig. Jag var förvånad, men mycket glad. Säkert något nytt imitt liv och ingen rusning på Ring 1.Nu har det gått fem månader sedan dess. Bakom mig har jagen underbar sommar. Jobbet har varit mångsidigt, jag har lärtmig mycket och lärt känna nya människor, både kunder ochmedarbetare. Jag har stortrivts. När arbetsskiftet är slut behöverjag inte fundera på det på kvällarna hemma, i motsats till mitttidigare jobb.Vad jag blir när jag blir ”stor” vet jag inte än. I vinter skalljag pröva på att jobba i ett cafe samtidigt som jag fortsätter medmitt andra kära hobby, handboll. Jag är handbollsdomare ochinleder i år min 21 säsong i damernas och herrarnas mästerskapsserie.Denna säsong är min sista på denna nivå, åldersgränsenkommer obönhörligt emot. Jag dömer också på internationellnivå, och fi ck just veta att vi (min kollega Päivi Mitrunenoch jag) har nominerats till damernas EM-tävlingar i Sverige 7.– 17.12.2006. En trevlig avslutning på min karriär som handbollsdomare.Med denna lilla berättelse hoppas jag kunna sporra även andraatt göra modiga beslut i sina liv. Livet är värt att leva, särskiltom man vågar. Och det lönar sig att vara modig.CaddiemasterMona FörströmKiire, kiire, kiire, seuraavassa työmaakokouksessa olisipitänyt jo olla. Auton nokka kohti Espoota, edessäkuitenkin vielä Kehä ykkösen ruuhka. Toivottavastiliikenne sujuu rankkasateesta huolimatta.Monen vuoden aikana kertynyt työstressi ja alituinenkiire saivat minut viime talvena miettimään,mitä muuta voisin työelämässäni tehdä. Vaihtoehtojaläpikäydessä mietin, mitä muuta osaan LVI-insinöörinäkuin LVI-alan suunnittelu- ja valvontatehtäviä.Tehtäviä, joita olen tehnyt vuodesta 1980 hyvin miehisessämaailmassa, ja jossa naisena joutuu tekemäänhurjasti töitä saavuttaakseen saman tason kuin mies.Golfi a olen harrastanut vuodesta 1997, joten tuntui aikaluonnolliselta miettiä töitä golfi in liittyen. Halusin myös ollaenemmän ihmisten kanssa tekemisissä, joten caddiemasterintyö tuntui kokeilemisen arvoiselta. Kun rupesin keväälläseuraamaan golfseurojen nettisivuja, mieleeni juolahti ikäni.Caddiemasterit ovat usein nuoria opiskelijoita, eikä minuavoida enää pitää kovinkaan nuorena. Kuka nyt haluaisi palkata49-vuotiaan caddiemasteriksi? Päätin kuitenkin rohkeastihakea paikkaa muutamasta eri golfseurasta. Peuramaan hakuaikaoli jo mennyt umpeen, joten ajattelin, että en voi enäähakea sinne. Lähetin hakemuksia, ja muutamasta golfseurastaotettiinkin yhteyttä ja sovittiin tapaamisista. Ennen näitätapaamisia huomasin kuitenkin Peuramaan vielä hakevanyhtä caddiemasteria. Soitin siltä istumalta Mirja Hyytiäiselle,ja sovimme tapaamisen seuraavaksi päiväksi. TapaamisemmeMirjan ja Eevan kanssa sujui ilmeisen hyvin, sillä tapaamisenjälkeen he palkkasivat minut. Olin siitä erittäin yllättynyt jatosi onnellinen. Jotain taatusti uutta eikä enää Kehä ykkösenruuhkaa.Siitä on nyt kulunut viitisen kuukautta. Takana on aivanupea kesä: työ on ollut monipuolista, olen oppinut paljon uuttaja tutustunut uusiin ihmisiin – sekä asiakkaisiin että työtovereihin.Kaiken kaikkiaan olen viihtynyt erinomaisesti. Jakun työvuoro on tehty, niin työtä ei enää tarvitse murehtiailtaisin kotona, toisin kuin edellisessä työssäni.Mitä minusta ”isona” tulee, sitä en vielä tiedä. Tulevanatalvena tulen kokeilemaan kahvilassa työskentelyä, ja samallajatkan toista rakasta harrastustani, käsipalloa. Olen erotuomarija tuomitsen miesten ja naisten mestaruussarjaa jo21. kautta. Tämä on viimeinen kauteni mestaruussarjassa, ikätulee eittämättä vastaan. Olen myös kansainvälinen käsipalloerotuomari,ja sain juuri tietää, että meidät (kollegani PäiviMitrunen ja minä) on valittu tuomitsemaan naisten EM-kilpailujaRuotsissa 7.–17.12.2006. Mukava lopetus pitkälle käsipallotuomariuralleni.Toivon tällä kertomuksella voivani kannustaa muitakintekemään rohkeita päätöksiä elämässään. Elämä on elämisenarvoista, jos vain uskaltaa elää. Ja kannattaa olla rohkea!26 27


En blick från trädgårdenSäsongen är ännu i full gång och växtperioden börjarså småningom att avta. Dom första frostnätternahar redan varit här och påmint oss om att vinternnärmar sig. Det är ännu bara medlet av september,så låt oss njuta av det vackra höstvädret.Om vi går tillbaka och ser på hur året började, trodde maninte att det skulle bli en så superfi n sommar. Under vintern hadesorkarna och hararna gjort en massa skador på växterna. Sorkarnahade ätit på dom mest ovanliga växterna, t.o.m. bergstallarna ochkrypenarna hade dom smaskat på. Det var bara att gräva opp detsom blivit kvar och förnya plantorna.Försommaren var otroligt kall och torr. Man trodde att ingentingskulle börja växa. Allting bara ”stampade” på stället. Vi vattnadeså mycket vi kunde, men värmen fattades för att få fart pådet hela. Men så plötsligt slog väderleken om och det blev mycketvarmt. På trädgårdssidan har det sedan dess varit fullt opp. I år harjag haft hjälp av 4 st fl ickor, som kämpat på i hettan. Det har rensatsoch vattnats turvis. Mest har man fått stå och vattna.När sommarblommorna skulle planteras ut var det fortfarandekyligt väder. Frostnätterna höll i sig länge, men när vi närmadeoss slutet av maj bestämde jag mig för att nu eller aldrig. Till midsommarenhade blomningen kommit igång på allvar och i augustiblommade de som allra bäst. Hettan inverkade mycket på blomningen.Själva blomman blommade snabbare ut och man fi ck ståoch plocka bort utblommade blommor ofta och mycket. Sommarblommornakräver en hel del med skötsel. Det är inte bara att vattnaoch plocka på dem. Gödslingen är mycket viktig för att få enriklig blomning. Vissa växter kräver också en toppning och andraen gallring. Så tar det faktiskt fl ere timmar att gå igenom alla krukoroch detta upprepas sedan minst 3 ggr i veckan.Förutom sommarblommorna fi nns det en stor mängd med perenneratt pyssla om. Visst klarar dom sig långt själv, men nog tyck-er dom om att man lite nu och då tittar till dem. En sådan härsommar har satt stor press på växterna. Hur man än har vattnatoch gödslat och luckrat har alla inte orkat hänga med. Det naturligaregnet behövs för att allt ska må bra. Höstgödslingen ärviktig efter en sådan sommar som denna. Den ger växterna enbättre chans till övervintringen.Dom nyplanterde träden som planterades förra hösten, haretablerat sig bra. Nu hoppas jag bara att dom skall fortsätta växapå i samma takt. Planerna för nyplanteringar av träd och buskarfi nns och dom förverkligas hela tiden. När man jobbar medväxter kan man inte riktigt planera på samma sätt som när mant.ex. bygger ett hus. Man måste ta i beaktande väder och vind.Så nu hoppas jag på lite mera regn för att det skall gå att planteralite nu på hösten. Mitt motto är att alla höstar få planteravissa områden och på detta vis få banorna att ändra utseende.I planeringen har jag tagit i beaktande mycket mer än bara detestetiska. Genom att placera träden/planteringarna längs medbanorna i grupper / linjer gör det för spelaren lättare att hittabollen. Med träden / planteringarna styr man också spelet.Många undrar ibland: ”Varför är det nu där placerat?”, men dåborde man ju tänka om. Det kanske inte är meningen att gå justdär och i stället ta dom där extra stegen runt om. Det är där somsäkerheten också kommer fram.Växterna jag har valt och kommer att välja ut på banorna ärbasväxter. Sedan när vi fått ett tillräckligt stort trädbestånd kanvi börja plantera in mera barrträd och speciella lövträdsarter.På Hjortlandet blåser det ju nästan alla dagar och det brukarvara ganska så kraftigavindar. Barrträdenklarar inte av att rotasig så bra i denna evigavind på dessa öppna fält.Men med på växtlistanNina Hellströmpark trädgårdsmästarefloristfinns dom, så någon vacker dagplanteras dom.På hösten brukar jag också dela växter. Vi har många olikasorters perenner som kräver att delas. Om man inte gör detta, kväverdom stora plantorna dom små. Dessutom måste man begräsaderas växtutrymme, för att alla andra ska synas och komma till sinrätta. En del växter växer ju nästan som ogräs, medan andra hållersin stil och modell år efter år. Genom att dela växten förnyar manden också. Vissa sorter kväver sig själv också om den inte får merautrymme. Det är inte alltid bara att se på bladen, rötterna kräveren hel del dom med.Att jobba i en trädgård är inte alltidså lätt. Det går inte alltid att göra somdet står i böckerna. Det är en bransch därman ständigt får lära sig någonting nytt.Men roligt är det.Nu väntar jag bara på en fi n vit vinter,med mycket snö, så att växterna fårsitt skyddande täcke. Så att sedan vårsolenkan skina och tina fram dom frusnarötterna.28 29


Työkenttänä kotikenttäH E N K I L Ö K U VA S S AJ A N N E H E L L S T R Ö MJanne Hellström tuntee Peuramaankentät kuin omat taskunsa,sillä hän on toiminut PeuramaaGolfin kenttämestarina vuodesta1995. Jannen sydäntä lähellägolfin lisäksi ovat mm. luonnossaliikkuminen sekä VPK-toiminta.Miten ja milloin aloitit golfin, ja mikä saisinut aloittamaan lajin?Aloitin golfkentällä työskentelyn kesällä-87. Ensimmäisen pelikierrokseni pelasinPeuramaalla kuusireikäisellä kentällävuonna -89. Sen jälkeen on pelitahtini ollutn. kierros tai kaksi vuodessa.Miksi kotikenttäsi on Peuramaa?Siirryin Kurk Golfi n palveluksesta Peuramaankenttämestariksi 1995. Olin tosinjo kesällä 1990 töissä Peuramaalla yhdenkauden.Mitä teet kun et ole golfkentällä?Olen aina kentällä ollessani töissä, en pelaajana.Olen ajatellut lisätä pelaamistatyttäreni Mikaelan kanssa hänen saatuaantänä kesänä green cardin. Minulle eipelaaminen ole aina kuitenkaan rentoaharrastamista, koska joka puolella näkyytyöni ja pelaajat puhuvat kanssani vainkentänhoidosta myöskin vapaa-ajallani.Mikä korvaa golfin kauden ulkopuolella/miten pidät kuntoasi yllä?Pelaan jonkun verran jääkiekkoa, sählyä,lenkkeilen ja vaimoni kanssa pelaammesquashia. Luonnosta pitävänä olen myösusein kävelyllä ja metsässä. Suurin intohimonion VPK-toiminta, jossa toiminvarapäällikkönä ja hallituksen sihteerinä.Tähän ”harrasteeseen” kuluu noin 10–20viikkotuntia.Bägisi kolme tärkeintä varustetta?Griinihaarukka, mailat ja sadeasu.Mitä eväspakettisi sisältää?Koska pelaan niin usein, en yleensä otaeväitä mukaan.Mieleenpainuvin kokemuksesi golfin parissa?Lasteni green cardit ja pelimenestykset.Millainen on hyvä pelikaveri?Sellainen, jonka kanssa on helppo puhua,eikä ole täynnä itseään.Montako kierrosta pelaat kaudella jamontako niistä vieraskentillä?Käyn katsomassa 5–10 kenttää joka kausikentänhoidollisessa tarkoituksessa. Pelikierroksiaei siis kerry montaa.Miten valmistaudut kilpailuun edeltävänäiltana?Joka kilpailuun kauden aikana huolehdinsiitä, että kenttä on parhaassa mahdollisessakunnossa.Mikä tekee golfkierroksesta nautinnollisen?Hienosti hoidettu kenttä, hyvä peliseuraja luonnossa liikkuminen.Jos saisit vapaasti valita kolme ihmistä mukaasigolfkierrokselle, keitä he olisivat?Vanhemmat lapseni eivät juurikaan pelaaenää golfi a, mutta tyttäreni Mikaela olisiyksi, vaimoni (ei tosin vielä harrasta lajia,kun se vie jo aikaa riittämiin) ja naapuriniHannu Frimodig.Paras kuulemasi golfvitsi?Hufvudstadsbladetissa on aina välillä golfaiheinenFerd’nand-sarjakuva. Ne ovatmielestäni hauskoja.Elämäsi motto?Elän omantuntoni ja rehellisyyteni saneleminsäännöin.30 31


Yhteistyökumppanitkaudella 2006:Suunnattomasti kaivatenilmoitan kadottaneeniminulle niin rakkaanARNOLD PALMERRAUTA 8Hukkui elokuun alussa 2006Kuka kukinPEURAMAA GOLF OY HALLITUSon PeuramaallaPEURAMAA GOLF RY HALLITUSOlit luotettavin chippimailani,tosin sinussa oli jatkuvaadroovikaa. Aika ajoin annoitmyös pullihukeja, muttalähestymisesi olivat yleensätodella mainioita.Erityisesti kaipaan hienojachippejäsi, jotka saattoivatmennä suoraan kuppiin.Aina ne olivat kuitenkin lähellälippua.AnttiJUKKA KARASJÄRVIPUHEENJOHTAJARALF SVENBLADVARAPUHEENJOHTAJAMIRJA AALTOPUHEENJOHTAJALAURI RUOKORANTAVARAPUHEENJOHTAJAJUHO FRIBERGMe olemme kuin rekka ilmanetupyörää.Sinä ja pitching wvedge olitteomistajamme rakkaimmattyökalut. Olimme siitä jopahieman mustasukkaisia.Erityisen suureksikaipauksemme tekeeepävarmuus omastakohtalostamme.Joutuuko omistajammeluopumaan myös meistä.Muut settikaverisiYstävällisenä kutsunapyydämme kaikkiagolfareita tarkistamaan bäginsä.Onko väylältä 1 löytämäsija bägiisi työnnetty ikuisestikadotetuksi luulemani rauta 8unohtunut juuri Sinun bägiisi.LöytötavaratKlubille jää erinäinen määrä isännättömiäja emännättömiä tavaroita mailoista silmälaseihin.Golfarit ovat rehellistä porukkaaja löytötavarat tuodaan caddiemasterillepikimmiten. Joskus saattaa tulla viivettäpalautukseen, jos löytömaila jää vahingossabägiin.Mikäli olet hukannut omaisuuttasi kentällemmetai klubille niin kysy caddiemasterilta.Golfmailat ja arvotavarat ovat caddiemasterintoimistossa. Mailahuput, lippikset yms.löytyvät alakerran aulan löytökoreista.Periaate on, että säilytämme löytötavaroitakuluvan kauden loppuun. Löytötavaraakertyy useampi jätesäkillinen vuosittain,joten meillä ei ole mahdollisuutta säilyttääniitä pidempään.Peuramaa Golfin väkiMIRJA AALTOMika LindroosPeuramaa Golf Oytoimitusjohtaja09-2955 8200040-588 4941mika.lindroos@peuramaagolf.comMirja HyytiäinenHead caddiemaster09-2955 8290 0400-855 882mirja.hyytiainen@peuramaagolf.comHarri MurtonenPro040-538 9493www.harrimurtonen.comSeppo TammiSenioritoimikunta09-801 6453 0500-317 980seppo.tammi@fonet.fiKARI KARVONENJanne HellströmKenttämestari0400-855 885janne.hellstrom@peuramaagolf.comHannele RouvinenLadykapteeniPeuramaa Golf ry hallitusKilpailu- ja tasoitustoimikuntatyö: 09-521 3201 0400-606 513hannele.rouvinen@kaukomarkkinat.fiSauli SuomelaPro0400-585 219RAISA MÄKINEN-LAUKKANENKirsti KuronenKuntogolf09-8163 2735 040-725 7268kirsti.kuronen@espoo.fiPäivi ManninenSeuran kurssit050-346 6844HANNELE ROUVINENRALF SVENBLADEeva KuparinenToimistopäällikkö Peuramaa ry/Oy09-2955 8205fax 09-2955 8210040-555 3488eeva.kuparinen@peuramaagolf.comVeikko KarkulehtoKapteeni Kenttätoimikunta040-564 3860veikko.karkulehto@ kolumbus.fiAiri AntikainenKummikierrokset040-750 7504airi.antikainen@huoneistokeskus.fiEEVA KUPARINENSIHTEERIMirja AaltoPeuramaa Golf ryhallituksen puheenjohtaja040-749 1303mirja.aalto@hus.fiTeija LaamanenKlubitoimikunta040-830 6157Otto PeltomaaJunioritoimikunta050-566 6688otto.peltomaa@kolumbus.fiSirpa Häiväläinen Markku Häiväläinen Jukka RahkonenRavintola Kultainen Peura09-2955 8224, fax 09-2955 8221ravintola.kultainenpeura@peuramaagolf.com32 33


Raimo KaartinenViivästys,kauhun paikkaTalvehdimme Espanjassa meinaan vaimoni ja mä. Ennen reissua teimmemuuttoilmoituksen kaikkiin instansseihin ja postiin osoitteenmuutoksen.Ei se paljon tuo postin ilmoitus maksanut, muttei sitä postiakaanvallan mahdottomasti tullut. En tiedä onko seurallamme erillisasema postintoimittamisen suhteen, mutta Peuramaan posti tuli perille, tosin Espanjantyylin mukaisesti. Siispä kun jäsenmaksulomakkeet saavuttivat meidät olieräpäivä historiaa. Lomakkeissa oli sitten maininta viivästyskorosta (9%),siitäkös vaimo kauhistelemaan, mitä se Eeva ajattelee kun me maksetaannäin myöhään ja paljonko se lisä tekee. No minä rauhoittelemaan, etteise tee mitään ja että minä lähetän Eevalle kirjeen, josta käy selville miksimaksu on myöhässä. Niinpä laiskana ihmisenä otin ja lainasin savolaesäetinkirjeen, jonka loppukaneetti selventää tilanteen. Uskon vakaasti, että Eevaymmärtää tilanteen. Niinpä liittenä ao. kirje. Terveisin, Rami!Savolaesäetin kirje:Rakas poekanj!Kirjotan tämän kirjeen hyvin hittaasti, kun tiiän ettet ossoo lukee kovi noppeesti.Myö ee asuta ennee siinä samassa paekassa ku sillon ku lähit kottoo. Isäs lukilehestä jottaa uusseimmat onnettomuuvet sattuu 30 km:n sätteellä kottoo, sentähen myö muutettiin muualle. En voe lähettee siulle uutta osotetta ku se joensuulaesperhe, joka asu ennen tiällä, vei osotekiliven mukanaan, jotta heiän ei tarviismuuttoo ommoo osotettaan.Tämä asunto on oekkeen mukava. Tiällä on pesukoneekkiin, en oo ihan varmatoimiiko se kunnolla. Viime viikolla laetoin pyykit konneeseen ja vejin nupista,enkä oo nähnynnä pyykkilöitä sen koomin. Siä ee oo tiällä ollenkkaan hullumpi.Viime viikolla sato kaks kerttoo, ensiks sato kolome päevee ja toesella kerttooneljä.Tuavetti-setäsj sano jotta takki, jonka pyysit lähettämään, on nappinneen kaahenpaenava ja sen lähettäminen oes tullunna kovin kalliiks. Niinpä myö leekattiinnapit irti ja laetettiin ne taskuihin. Takki on tulossa moternisti sähköpostissa.Jussilta jäe aaton avvaemet aaton sissään eelleen. Kerettiin jo olla huolissamme,kun kesti yli kaks tunttii ennekun Jussi sae meijät ulos aatosta.Elli-siskoisj sae eelen lapsen, en vielä tiijä onkkoo tuo tyttö vae poeka joten en tiijäootko nyt setä vai täti. Laps näättä ihan veljeltäsj.Teuvo-setäis putos kiljutynnyriin par viikkoo sitte. Sitä yritettiin kiskoo ylös, muttahiän taestel urheesti vastaan. Ruumis poltettiin viime pyhännä ekkä sitä suatusammummaan ennenku palokunta kututtiin apuun.Kolome entistä kaverriis kuolj viime viikolla. Avo-lava aato suistu jokkeen ja uppos.Raano ajo ja hiä piäs ikkunasta turvaan, mutta muut kaverit istu lavalla,eevätkä suaneet perälaattoo aaki.Tämmöstä tasasta tänne kuulluu eekä mittään kummempia tapahu niinkö ee ennenkään.Terveisin Äetis!Ps. Miun piti laettoo rahhoo mukkaan, mutta kirjekuori olj jo kiinni.Hyvvee päevän jatkoo. T:samaEn trevligsommar påHjortlandetSommaren började för min del i slutetav maj, när jag började min första arbetsdagpå Hjortlandet. Första dagen fi ckjag tömma roskisar, vilket inte låter i enutomståendes öron så särkilt kul, men förmig passade det bra för att på så sätt lärdejag mig och känna igen golfplanet bra.En dag senare kom de andra sommararbetarna, och då började det hårda jobbet.Vilket betydde att vi alla nybörjaresom jag, rensade bunkrar, lappade utslagen,röjsågade och somliga fi ck till ochmed tömma den enda ute- toaletten påPorkkala tredje hålet. Dessa uppgifter gavden egentliga strukturen på arbetet underhela sommaren. Senare blev jobbet nogmera avancerat, och vissa av oss nybörjarefi ck börja klippa utslagen/fore- greenar.Efter ett par misstag började klippningenlöpa för min del också.I mitten av juli tog jag en tre veckorstur till Spanien, för att lära mig spanska.Efter resan var det ett nöje, att vakna igenklockan fem på morgonen för att klippagräs och rensa bunkrar. Sommaren varkort och vädret fi nt, och inte en dropperegn. Det stämmer troligen för alla. Jag harhaft en mycket trevlig sommar på Hjortlandetoch jag hoppas att vi ses igen nästasäsong.Trevlig fortsättning på året!Hälsningar: Ville KärkiPGH SENIORI-MESTARUUS 2006SARJA: Miehet 551 Kortelainen Yrjö2 Laine Veli3 Arpikari PekkaSARJA: Miehet 651 Aalto Mikko2 Rinkinen Ismo3 Kankainen SeppoSARJA: Naiset 501 Rouvinen Hannele2 Räty Ulla3 Laamanen TeijaSARJA: Naiset 601 Aalto Mirja2 Karlsson Kaarina3 Kankainen AnjaKlubimestaritMestarit SCR 2006: Pasi, Patrik ja Late. Kisa jatkui kutkuttavan tiukkana loppuun asti.PGH JUNIORI-MESTARUUS 2006SARJA: Pojat 161 Hellberg Marcus2 Vesala Timo3 Roihuvuo WaltteriSARJA: Pojat 181 Heininen Joonas2 Muukkonen Markus3 Hellberg NiclasSARJA: Tytöt 141 Kestilä EssiSARJA: Tytöt 181 Manninen AnnaMIEHET SCR MESTARUUS 20061 Lehtinen Pasi2 Ruokoranta Lauri3 Björkstén PatrikNAISET SCR MESTARUUS 20061 Groop Emma2 Tigonen Helena3 Rouvinen HanneleMIEHET HCP MESTARUUS 20061 Lampinen Jyrki2 Saloranta Kai3 Manninen PekkaNAISET HCP MESTARUUS 20061 Karlsson Kaarina2 Räty Ulla3 Järvinen Leena AnitaREIKÄPELITFOURSOME HCP NAISETManninen Päivi/Reissell EevaFOURSOME SCR NAISETRäty Ulla/Winberg LeenakaisaFOURSOME HCP MIEHETKohtamäki Jari/Jakonen MarkoFOURSOME SCR MIEHETMika Grönlund/Lauri RuokorantaFOURSOME SEKASARJAGroop Emma/Grönlund MikaHCP NAISETHannele RouvinenHCP MIEHETKeränen AriSCR NAISETTigonen HelenaSCR MIEHETRuokoranta Lauri34 35


Haaveena kierros Soppamiehen seurassaIrma Taskiselle kausi 2006oli jo kymmenes golfharrastuksenparissa. Irma onkohtuullisen ahkera golfaaja,kierroksia kertyy kaudessanoin sata. Irman tasoitus ontällä hetkellä 25,5.H E N K I L Ö K U VA S S AI R M A TA S K I N E NMiten ja milloin aloitit golfin,ja mikä sai sinut aloittamaan lajin?Tuttavapiirissäni oli joitakin golfi n harrastajia,jotka houkuttelivat minutkin lajinpariin, johon jäinkin sitten koukkuun.Kävin pari kertaa Saulin tunnilla kesällä1996, ja suoritin green cardin saman vuodensyksyllä. Vieläkin harmittaa, kun ensilloin alkuaikoina opetellut kunnolla oikeaatekniikkaa. Vanhat piintyneet virheetseuraavat vieläkin mukana.Milloin pelasit ensimmäisenkierroksesi Peuramaalla?Alkukesällä 1997.Miksi kotikenttäsi on Peuramaa?Kesäpaikkamme sijaitsee Kirkkonummella,siksi Peuramaa oli luonnollinenvalinta.Mitä teet silloin, kun et olegolfaamassa?Tapaan tuttavia ja ystäviä, teen puutarhatöitäja vietän myös paljon aikaa mökillä,jossa on lähellä hyvät sieni- ja marjametsät.Oman aikansa vievät luonnollisestimyös lapsenlapset.Mikä korvaa golfin kauden ulkopuolella?Miten pidät kuntoasi yllä?Mökiltä käsin teen pitkiä kävelylenkkejä.Harrastan myös säännöllisesti sauvakävelyäja talvisin hiihtoa, johon asuinpaikkammelähellä oleva keskuspuisto antaahyvät mahdollisuudet.Bägisi 3 tärkeintä varustetta?Puu 5, PW ja putteri.Mitä eväspakettisi sisältää?Ruisleipää, mehua, vettä ja joskus urheilujuomaa.Mieleenpainuvin kokemuksesigolfin parissa?Olimme pari vuotta sitten pelaamassaTunisiassa, Flamingo-kentällä. Löin pallonisyvään rotkoon kuitenkin pelattavaanpaikkaan noin neljä metriä korkeankohtisuoran kallioseinämän eteen. Griinisijaitsi jyrkänteen laella. Tilanne näyttitoivottomalta. Jyrkänteen olisi voinutkylläkin kiertää, mutta kanssapelaajaniyllyttivät minua lyömään lobbi wedgelläsuoraan griinille. Näin teinkin ja onnistuinensi yrittämällä nostamaan pallonilähelle lippua.Millainen on hyvä pelikaveri?Hyväntuulinen ja kanssapelaajathuomioonottava.Montako kierrosta pelaatkaudessa/montako niistä vieraskentillä?Noin 100 kierrosta, joista n. 20 vieraskentillä.Miten valmistaudut kilpailuunedeltävänä iltana?En sen kummemmin.Mikä tekee golfkierroksestanautinnollisen?Kun peli kulkee vaivattomasti ja ryhmäetenee riittävän ripeästi. Jos vielä sää onkaunis ja jää hieman aikaa luonnon tarkkailuun,on pelaaminen nautinnollista.Jos saisit vapaasti valita 3 ihmistä mukaasigolfkierrokselle, keitä he olisivat?Ryhmään kuuluisivat mieheni Erkki, jaseuraksemme löytäisin tuttavien ja seniorienjoukosta oikein mukavaa peliseuraa.Pelaamaan ottaisin myös mukaan kaikilleTV:stä tutun ”Soppamies” Harri Syrjäsen.Ehkä voisin häneltä pelin aikana saadahyviä ruokavinkkejä. Mukana voisi ollamyös Mikko Ilonen, jonka pelaamista olisimukava seurata. Ulkomaalaisista voisiryhmässäni olla aina hyväntuulinen PadraigHarrington ja golfpersoona Miquel A.Jiménez,.Paras kuulemasi golfvitsi?Manne seisoi aidan takana bunkkerinvieressä ja katseli, kun pelaaja touhusibunkkerissa. Katseltuaan aikansa mannekysyi: ”Eikös sitä palloa voi nostaa jaheittää sieltä kuopasta?”Tähän pelaaja ärtyneesti: ”Ei niin voitehdä.”Aikansa yritettyään pelaaja onnistuilyönnissään niin, että pallo putosi suoraankuppiin.Tähän manne: ”Nyt sinä vasta liemessäolet.”Elämäsi motto?Haasteita pitää aina olla.36 37


Väistyväkapteeni kiittääVaikka kausi 2006 on tuskinvielä päättynyt, olemme jo tehneetmyymälään alustavia hankintojatulevaa kautta ajatellen.The European Tourilla ja The EuropeanRyder Cupissa näkyvä Oscar Jacobsontulee uutena merkkinä myös Peuramaanpro shopin valikoimiin. Oscar Jacobsoninmallistosta löytyy selkeästi golfi in liittyvääteknistä vaatetta mutta myös korkealaatuisiamiesten paitoja, neuleita ja housuja.Puuttuvia kokoja on mahdollista täydentäämyös kauden aikana. HerkullinenDisney Golf -mallisto ja miesten GrandSlam Golf esittäytyvät myös kevään uutuuksina.Pro Shop valmiinakauteen 2007!Italialainen Marbas tunnetaan laadukkaistagolfpaidoistaan ja neuleistaan.Hieno egyptiläinen merseroitu puuvillatakaa paitojen pitkän käyttöiän ja siistinulkoasun. Neulemallisto tarjoaa keväänmuotivärejä nyt myös miehille. Oranssi,lime ja vaaleanpunainen näkyvät miestenkevään paitaväreissä unohtamatta kuitenkaanklassisempaa asiakastamme.Catmandoo-golfvaatteet tulivat shoppiimmeviime keväänä, ja tuotteidenhinta-laatusuhde on ollut erittäin kilpailukykyinen.Catmandoo-malliston golfvaatteetovat nuorekkaita ja sporttisiasekä toimivat teknisesti hyvin. Catmandoovaatettaa myös Peuramaan caddiemasterittulevanakin vuonna.Naisellinen, italialainen Conte of Florenceantaa oman ripauksensa tyylikkyyttäja eurooppalaista tuulahdusta shoppiin.FootJoyn kengät, sukat ja hanskat ovatgolfaajille tuttuja ja turvallisia laatutuotteita.Vaihdettavilla piikeillä varustetutViking-kumisaappaat ovat yhä meillä yksinmyyntioikeudella.Titleist, Srixon ja Pinnacle ovat tunnettujapallomerkkejä, joita on tarjollashopissamme tulevanakin kautena. Tarjoammerunsaan valikoiman erilaisiagolftarvikkeita ja myös lahjaideoita golfaajille.Hyvä lahjavinkki vaikka pukinkonttiinkin on pro shopin lahjakortti kesälle2007!Tavoitteenamme on tarjota laadukasja mielenkiintoinen sekä alati uudistuvamyymälä Teille pelaajillemme!Minulla on ollut hieno aitiopaikka seurata golfseuramme kasvua lähes alusta alkaen.Tutustuin sankkaan joukkoon “peruspeuramaalaisia” järjestäessäni kilpailuja parinakinvuotena. Valtaosa heistä pelaa edelleenkin meillä.Lisäksi toimiessani kapteenina nämä kahdeksan vuotta olen tavannut yli sadassa kapteeninillassavarmaankin tuhat meidän uutta jäsentä. On ollut hienoa seurata näitä uusiaaloittelevia golffareita, miten täynnä intoa he ovat olleet. On ollut myöskin kunnia-asiasaada kertoa heille meidän tavastamme toimia Peuramaalla. Uskon omahyväisesti siihen,että nämä tilaisuudet ovat antaneet kaikille eväitä toimia fi ksusti ja Peuramaa-hengenmukaisesti pelikierroksilla.Uskon myös siihen ajatukseen, että huolimatta jäsenmäärän rajusta kasvusta käyttäytymisrikkeetja vaarantamistilanteet ovat vähentyneet tämän infotilaisuuden vuoksi.Seuraan tuleva uusi golffari on saanut heti uransa alussa selvät käyttäytymisraamit.Golfetiketin noudattaminen on loppujen lopuksi varsin yksinkertaista; käyttäydytäänkohteliaasti pelikumppaneita kohtaan, ei itse aiheuteta tahallaan vaaratilanteita ja huolehditaankentän kunnosta omalta osaltamme. Silloin kaikkien pelaajien ja kenttähenkilökunnanon mukavaa olla kentällä ja nauttia tästä vaativasta lajista – tai työstä. Jaennen kaikkea, on mukavaa tulla uudestaan kentälle ja klubille. Olen huumorilla sävyttäenyrittänyt levittää ns. Peuramaa-henkeä jäsenistön keskuuteen nämä vuodet. Nytolen päättänyt luopua tästä hommasta ja siirtyä tavallisten pelaajien joukkoon toivoenkuitenkin seuraajani jatkavan samoilla linjoilla.Tulevalla kapteenilla on edessään haastavia tehtäviä: käyttää toistakymmentä sunnuntai-iltaauusien jäsenien koulutukseen, toimia ääritilanteissa ojentajana, olla toimikuntientukena mahdollisuuksien mukaan, edustaa seuraa ulospäin ja selvittää mahdollisienrankaisutoimien pohjaksi monenkin pelaajan käyttäytyminen ongelmatilanteissajälkikäteen. Sitten selvitystyön jälkeen tehdä oikeudenmukainen ratkaisu ja pystyä myösperustelemaan se kaikille osapuolille. Tässä prosessissa ei välttämättä tule uusia ystäviäkään,vaan kavereista saattaa tulla entisiä. Siinä vain osa haasteista, mitä tuleva kapteenikohtaa. Meidän mallimme mukaista kapteenin työsarkaa sovelletaan yhä useammassauusia jäseniä saavassa golfseurassa, missä kapteeni on muutakin kuin pelkkä kunnianimitys.Tässä vaiheessa kiitos Hannelelle, joka on auttanut paljon yllämainittujen asioiden hoidossatoimiessaan ladykapteenina kaikki nämä vuodet. Ja kiitos myös PGH ry:n hallitukselle,joka on suonut minulle tämän ainutlaatuisen mahdollisuuden olla näinkin keskelläkaikkea kehitystä, mitä seurassamme on tapahtunut näinä vuosina. Kiitos myös niille“vanhoille” Peuramaan jäsenille samoin kuin kaikille minun aikanani tulleille jäsenille,jotka ovat tukeneet minua ja kannustaneet minua tässä toimessani. Näiden vuosien aikanatoimineille valvojille myös kiitos avusta, samoin kenttähenkilökunnalle ja eritoteniloisille caddiemastereille niistä monista soitoista eri tapahtumiin liittyen. Ilman teitätämä homma ei olisi toiminut normaalissa päivätyössä olevalla!Oma golffarin urani jatkuu täysillä, pääsen vihdoinkin senioriksi ensi keväänä. Tavoiteon säilyttää nykyinen pelitaso ja kiusata meidän senioripelaajia hyvällä pelillä. Jatkanmyös kenttätoimikunnan vetäjänä, jos hallitus suo mahdollisuuden. Haluan edelleenkinolla mukana kehittämässä Peuramaata yhdeksi eteläisen Suomen parhaista golfkeskuksistaja mukavimmista klubeista Peuramaa-hengen mukaisesti.Oikein Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta kaikille tutuille ja tuntemattomille!Veikko KarkulehtoPeuramaa Golf rykapteeni38 39


Asuntokaupan”hole in one”.Asuntokaupassa onpaljon pelissä.Varmista kodillesiparas markkinointi.Valintasi onluonnollisestiKiinteistömaailmaja Espoon Kodit.TILAA MEILTÄILMAINENHINTA-ARVIOKODISTASI.Yrittäjät:RaineRoihuvuo050 383 5012Myyntineuvottelijat:GretaRoihuvuo050 309 0275Assistentti:IirisLindberg(09) 8190 3337Huomaat varmasti, että asiakas on meille tärkein.KIINTEISTÖMAAILMA | ESPOON KODIT Oy LKVEspoonlahdenkatu 4, 02320 EspooPuh. (09) 819 0330, fax (09) 8190 333www.espoonkodit.fiespoonlahti@kiinteistomaailma.fiAnna-MaijaAarni050 433 5633HeimoEnbuska050 433 0964Jukka-PekkaBienek050 433 0962PirjoLehtonen050 433 0961MaritaMäkinen050 387 2454MarkusPakalén050 534 3402LeaSavinainen050 387 2453JohannaSeppä-Lassila050 387 8045HannaEsaVeltheim-Lindberg Törmälä050 387 2451 050 366 2295TarjaIlo050 534 3401KariKallio050 387 2452

More magazines by this user
Similar magazines