YLÄPOHJA- JA ULKOSEINÄRATKAISUT - Taloon.com

taloon.info

YLÄPOHJA- JA ULKOSEINÄRATKAISUT - Taloon.com

YLÄPOHJA- JA ULKOSEINÄRATKAISUT


YLÄPOHJAN JA ULKOSEINIENLÄMMÖNERISTÄMINENSPU Eristeiden lämmöneristävyys on markkinoiden paras. Sen ansiostaeristelevyillä voidaan toteuttaa erittäin energiatehokkaita rakenteita muitaeristeratkaisuja huomattavasti ohuemmilla rakennevahvuuksilla.SPU Eristeiden lämmöneristeenä on tutkittu ja turvallinen polyuretaani, jota onkäytetty kaikkein vaativimpien rakennuskohteiden lämmöneristeenä jo yli 40vuoden ajan. Tänä päivänä polyuretaani on ainoa eristemateriaali esimerkiksijääkaapeissa ja teollisuuden kylmävarastoissa. SPU Eristeet ovat kotimaisialaatutuotteita.Yläpohja- ja ulkoseinärakenteisiin soveltuvia tuotteita ovat SPU Vintti-Iita, SPU Anselmi, SPUWilhelmi sekä SPU AL. Eristelevyjen yhdistelmä ja rakenteen paksuus valitaan sen mukaan,millaista eristyskykyä rakenteelta edellytetään. Kaikki SPU Eristeet mahdollistavat villaeristeitähuomattavasti ohuemmat rakenteet, mikä voi tarkoittaa ullakolle jopa 250 mm lisäähuonekorkeutta.MatalaenergiakorjaaminenMyös vanhasta talosta voi korjata matalaenergiatalon SPU Eristeillä. Lisälämmöneristys voidaantehdä kätevästi rakennuksen sisäpuolelle ilman kallista julkisivun uusimista. SPU Eristeilläon myös helppo muuttaa vaikkapa kylmä ullakko lämpimiksi hyötyneliöiksi. Erinomaisenlämmöneristyskyvyn ansiosta rakenteet jäävät ohuiksi ja hyötykäyttöön jää mahdollisimmanpaljon neliöitä. Eristelevyjen asentaminen on helppoa ja nopeaa.Matala- ja passiivienergiarakentaminenSPU Eristeillä voidaan toteuttaa matala- ja passiivienergiatalon lämmöneristys jo tavanomaisillarakennepaksuuksilla. Muihin eristeratkaisuihin verrattuna sama huoneistopinta-alasaavutetaan huomattavasti pienemmällä bruttoneliömäärällä. Esimerkiksi 150 m 2 :npassiivipientalossa bruttoneliöiden säästö on jo 10 m 2 . Ohuiden ja yksinkertaisten rakenteidenansiosta säästöä syntyy sekä materiaali- että työkustannuksissa. SPU Eristeillä matala- japassiivienergiarakentaminen on myös kosteusteknisesti turvallista. Lisätietoa SPU Eristeidenylivoimaisuudesta matala- ja passiivienergiarakentamisessa löydät osoitteesta spu.fi.


EDUT JA OMINAISUUDET- tiivis ja kosteusteknisesti toimivarakenne- ei tarvetta erilliselle höyryn- ja ilmansulkukerrokselletai tuulensuojalle- merkittävästi enemmän huoneistoalaa- vain 50 mm:n tuuletusvälivaatimusvinoille kattopinnoille- siisti kuljettaa ja varastoida- helppo asentaa- erittäin vähän asennusjätettä- kotimainen tuoteEnergiatehokas ja luotettava ratkaisuPolyuretaanin ylivoimaisen eristyskyvyn ansiosta SPU-eristelevyillä voidaan toteuttaa huomattavastiohuempia rakenteita kuin muilla eristeratkaisuilla. SPU Eristeiden ansiosta hyötykäyttöön jääenemmän tilaa. SPU Eristeiden alhaisen lämmönjohtavuuden ja korkean vesihöyrynvastuksenansiosta rakenteesta tulee lämpö- ja kosteusteknisesti oikeaoppisen ilmanpitävä. Erillistä ilmantaihöyrynsulkukerrosta ei tarvita. Asennuksessa liitoskohtien tiiveys varmistetaan saumavaahdolla.Hyvän ilmanpitävyyden ansiosta lämpö ei karkaa rakennuksesta, vaan ilma vaihtuu hallitustiilmanvaihdon kautta. SPU Eristeillä on lisäksi ylivertainen kosteudenkestokyky, joten rakentamisvaiheessatapahtunut kastuminen tai rakenteeseen vahingossa päässyt kosteus eivät vahingoitapolyuretaania tai vaikuta sen ominaisuuksiin.Helppo ja nopeaSPU Eristeet ovat helppoja asentaa. Jäykkärakenteisia polyuretaanilevyjä voidaan leikata, jyrsiä ja poratamittatarkasti. Työstövälineiksi käyvät normaalit työkalut kuten käsisaha, mattopuukko ja rasiapora.Eristelevyt ovat kevyitä, joten niitä on helppo käsitellä myös ahtaissa tiloissa. Työvaiheiden vähäisyydestäjohtuen SPU Eristeiden asennus sujuu jopa kaksi kertaa tavanomaisia eristerakenteita nopeammin.EkologinenSPU Eristeen valmistuksessa käytetty ja raaka-aineeseen sitoutunut energia tulee takaisin säästettynälämmitysenergiana erittäin nopeasti. Rakennuksen elinkaaren aikana säästöä syntyy valtavamäärä. Hävitettävästä rakennuksesta puretut eristeet voidaan käyttää uudelleen esimerkiksiroutaeristeenä. Polyuretaani voidaan polttaa energiaksi yhdyskuntajätteen polttolaitoksissa ja muissavoimalaitoksissa. Polyuretaanieristeen ponneaineena on ympäristöystävällinen pentaani, jonka sekäGWP- (Global Warming potential)-luku että ODP (Ozone depletion potential) -kerroin on nolla. SPUEristeiden valmistuksessa on käytetty jo vuodesta 2000 saakka ainoastaan puhdasta tuulivoimallatuotettua sähköä.Tutkitusti turvallinenSPU Eristeet eivät vety, kutistu, lahoa tai homehdu ja niiden lämmöneristysominaisuudet säilyvätmuuttumattomina vuosien saatossa. SPU Eristeet ovat myös paloturvallisia - lähes palamattomia.VTT:n tutkimuksen RTE1929/00b mukaan SPU Eristeisen ja villaeristeisen talon henkilöturvallisuuson palotilanteessa sama. SPU Eristeiden toimivuus on todettu kymmenissä puolueettomissatutkimuksissa, joita ovat suorittaneet muun muassa Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) ja Valtionteknillinen tutkimuskeskus (VTT).ylivoimaisuudesta matala- ja passiivienergiarakentamisessa löydätosoitteesta spu.fi.


Levykoko: 1200 x 2600 mm(70 mm saatavana myös levykoossa600 x 2600 mm)Paksuus: 70 / 90 / 120 / 160 mmPontti: täyspontti pitkillä sivuillaPinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaattipintalevyn molemminpuolinKäyttökohde: yläpohja ja ulkoseinätSPU VINTTI-IITASPU Vintti-Iita yläpohjaan ja ulkoseiniinSPU Vintti-Iita -eristelevyt asennetaan kattokannattajien väliin poikittain, jolloin levyjenponttisaumat asettuvat rakenteessa vastakkain. Levyt voidaan asentaa myös pitkittäinkattokannattajien väliin. Vinoja kattopintoja eristettäessä SPU Vintti-Iita -menetelmän ansiostaullakolle jää jopa 250 mm enemmän korkeutta kuin perinteisillä villaeristemateriaaleilla.SPU Vintti-Iita asennetaan ulkoseiniin runkotolppien väliin poikittain kuten yläpohjassa. Tällöinlevyjen ponttisaumat tulevat vastakkain. Levyt kiinnitetään runkotolppien väliin saumavaahdolla,joka varmistaa samalla rakenteen tiiviyden. Kuten yläpohjarakenteissa, myös ulkoseinissäeristekerroksen sisäpuolelle asennetaan toinen 30 mm:n paksuinen eristekerros.SPU-eristelevyjen tasaisuuden ja hyvän muotonsapitävyyden ansiosta aluskatteen ja SPU Vintti-Iitanvälinen tuuletusvälivaatimus on ainoastaan 50 mm normaalisti vaadittavan 100 mm:n sijasta.SPU Vintti-Iita on paloturvallinen ratkaisuVTT on tehnyt vertailututkimuksen villa- ja SPU-eristeisen ullakkohuoneen paloturvallisuudestatutkimusraportissaan RTE1929/00b 29.12.2000(1). Raportin mukaan vertailtujen tilojenpaloturvallisuus on aivan samaa tasoa. Villaeristeisen huoneen rakenteiden palokuorma onpuutavaramäärästä johtuen hieman suurempi, mutta erot ovat käytännössä pienet. Palossasyntyvät savukaasut eivät aiheuta vaaraa ympäristölle kummassakaan tapauksessa.SPU Anselmi ja SPU WilhelmiSPU Anselmi ja SPU Wilhelmi ovat valmiiksi pinnoitettuja eristelevyjä uudis- jakorjausrakentamiseen. Eristelevyt soveltuvat seinien, kattojen ja lattioiden sisäpuoliseenlämmöneristämiseen sekä yhdessä muiden SPU Eristeiden kanssa myös kylmien tilojenlämmöneristämiseen.Uudisrakentamisen yläpohja- ja ulkoseinäratkaisutSPU Vintti-Iitan ohella SPU Kattolevy, SPU Seinälevy ja SPU AL ovat erinomaisia tuotteita yläpohjaanja ulkoseiniin. SPU AL (1200 x 2400 mm) on myös suosittu tuote höyrynsulkuratkaisuna. Katsolisätietoja www.spu.fi


ERISTEPAKSUUDET UUDISRAKENTAMISESSARakenneosaRakMK C3U-arvovaatimusSPU-eriste,puurunko ulkotaisisäpuolellaSPU-eriste,puurunko k600,eriste osittainvälissäSPU-eriste,betonirunkoSeinä 2010 0,17 110 mm 120 mm 130 mmtuoteSPU Vintti-Iita 120 tai SPU Vintti-Iita 70 + SPU AL 150esimerkki SPU AL 120AL 50 tai SPU AL 60 +SPU AL 60Yläpohja 2010 0,09 240 mm 250 mm 240 mmMaanvarainenalapohjaRyömintätilainenalapohjatuoteesimerkkiSPU AL 120 +SPU AL 120SPU Vintti-Iita 160 +SPU AL 100SPU AL 120 +SPU AL 1202010 0,16 - - 100 mmSPU AL 1002010 0,17 100 mmSPU AL 100120 mmSPU Vintti-Iita 120130 mmSPU AL 150Taulukon arvot ohjeellisia. Voidaan toteuttaa myös muilla SPU tuotteilla. Lambda design 0,023 W/mK. Eristepaksuudet tähän taulukkoonon laskettu 10 mm:n tarkkuudella. Katso lisää vaihtoehtoja sekä matala- ja passiivienergiarakenteet osoitteessa spu.fi.Kiinnikkeiden kylmäsiltavaikutus otettu huomioon (0,004 m 2 K/W). Käytetty emissiviteetti 0,05 [RIL 225]. Mv-alapohjan laskenta perustuumaan lämmönjohtavuuteen 2,3 W/mK (tarkistettava tapauskohtaisesti)SUOSITELTAVAT ERISTEIDEN VÄHIMMÄISPAKSUUDETKORJAUSRAKENTAMISESSARakenneosa Puurunko k600,eriste osittain välissäSeinä SPU Vintti-Iita 70 +SPU Anselmi 40Yläpohja SPU Vintti-Iita 120 +SPU Anselmi 40Ryömintätilainen alapohja SPU Vintti-Iita 70 +SPU AL 50 tai SPU Vintti-Iitta 120Betonirunko,eriste yhtenäisenäSPU AL 100SPU AL 150SPU AL 120Taulukon arvot ohjeellisia. Lambda design 0,023 W/mK. Katso lisää vaihtoehtoja spu.fi.SPU VINTTI-IITA -ERISTELEVYN LEIKKAUSOHJESPU Vintti-Iita järjestelmän ansiosta eristelevyjen asennuksessa muodostuu erittäin vähän hukkaa.Ponttisaumat harjan suuntaisestiHarjaKattokannakePala 3KattokannakeKattokannakeSPU Vintti-Ilta suositellaan asennettavaksi kattokannattajienväliin poikittain. SPU Vintti-Iita -eristelevyissäon täyspontti levyn pitkillä sivuilla. Kun asennettavat palatleikataan runkorakenteiden aukkovälin mukaisiksi, levyjenponttisaumat asettuvat asennusvaiheessa vastakkain.ErikoisponttiPala 2600/1200SahauslinjaSahauslinjaPala 1 Pala 2 Pala 3SahauslinjaPala 1Erikoispontti2600Kattokannakkeiden välinen vapaa tila – 15 mmesim. 900 mm – 50 mm – 15 mm


9. Ennen vinon kattopinnan ensimmäisenlevyn asentamista kattokannattajanalapäähän on hyvä kiinnittää rimatai naula levyn alaspäin valumisenestämiseksi.10. Asennuspalikoiden avulla kiinnitetytSPU Vintti-Iita -eristelevyjen saumatvaahdotetaan tiiviiksi.11. Saumavaahdon kuivuttua asennuspalikatpoistetaan ja palikoiden taaksejääneet vajaat saumat täytetäänvaahdolla. Purseet on helppo leikatamattopuukolla pois.12. SPU Anselmi tai SPU Wilhelmiasennetaan suoraan SPU Vintti-Iita-eristelevyn päälle. Sahaa levyt 15–20 mmhuonekorkeutta matalammiksi.13. Ennen ensimmäisen levynasentamista nurkan pystysaumaan jalattiaan pursotetaan saumavaahtoa.Levyt kiinnitetään ruuveilla runkotolppiin.Ruuvien väli on 300 mm jaetäisyys reunasta 15 mm.14. Saumavaahtoa pursotetaan ainaennen seuraavan levyn asentamista.15. Nurkan asennus tehdäänpuskuliitoksella. Levyn liitoskohtaanpursotetaan saumavaahtoa.16. Ennen kattoon kiinnitettävänpintalevyn asentamista seinänyläreunaan pursotetaan saumavaahtoa.Mikäli kattopinnaksi valitaan paneeli,sisemmäksi eristekerrokseksi valitaanalumiinipaperipintainen SPU Sauna-Satutai SPU AL 30.17. Alumiinipaperipintainen SPU-eristelevykiinnitetään runkoon ruuvein jaaluslevyin. Panelointia varten kattoonkiinnitetään ruuvaamalla koolausrimat,joihin paneeli kiinnitetään.


SPU yläpohja- ja ulkoseinäratkaisut, 1/2010Lisätietoa helposta ja tehokkaasta eristämisestä osoitteessa www.spu.fi.Neuvoja ja tarkempaa tuotetietoa saat myös palvelunumerostamme (02) 572 770.SPU Systems OySillanpäänkatu 20PL 98, 38701 KankaanpääPuhelin (02) 572 770Faksi (02) 572 7723www.spu.fi

More magazines by this user
Similar magazines