Toimintasuunnitelma 2011.pdf - Kemistikilta

kemistikilta.fi

Toimintasuunnitelma 2011.pdf - Kemistikilta

Toimintasuunnitelma 2011Vuonna 2011 Kemistikilta viettää 120-vuotisjuhlaansa sekä keskittyy jo laadukkaidenperuspalveluiden ylläpitämiseen ja kehittämiseen.SisäasiaintoimikuntaSisäasiaintoimikunta järjestää kiltalaisille tapahtumia, kuten sitsejä, saunailtoja sekä juhlallisenKondensatio 120:n. Syksyllä pyritään myös järjestämään puolivuotisjuhla Hydrolysi edellisvuodenonnistuneiden kokemuksien perusteella.Kiltahuoneen viihtyvyydestä huolehditaan ja sen toimivuutta parannetaan.ApuST:n yhteishenkeä pyritään vahvistamaan, heille pyritään antamaan enemmän vastuuta jahuomioimaan heidän ideoitaan tapahtumia suunnitellessa.UlkoasiaintoimikuntaAlumniyhteistyötä kehitetään ja alumneja kutsutaan mukaan Kondensatio 120:n sekä muihintapahtumiin. Kannatusjäsentoiminta aloitetaan. Vuorovaikutusta yritysten kanssa kehitetään jatarjotaan monipuolisempia sponsorointimahdollisuuksia.Killan excursiokulttuuria pyritään kehittämään parantamalla tarjontaa huomioiden eripääainesuunnat. Järjestetään päiväexcursioita mahdollisuuksien mukaan.Parannetaan kiltalaisten hyvinvointia järjestämällä monipuolisia urheilutapahtumia.Kannustetaan liikuntavastaavia omatoimisuuteen ja tutustutaan ohjatusti uusiinliikuntamuotoihin.Kehitetään tiedotusta vaihto-opiskelijoille ja kannustetaan heitä osallistumaan aktiivisesti killantapahtumiin.


pHuksitoimikuntapHuksitoimikunta kasvattaa pHukseja kemistiteekkareiksi sekä järjestää heille mielekkäitä jatoiminnallisia tapahtumia. Ennen koulun alkua järjestetään pHukseille varaslähtö.Teekkarikulttuurin lisäksi pHukseja kannustetaan toimimaan aktiivisina Aalto-yhteisön jäseninäja heitä tutustutetaan yliopistomme alayhdistysten toimintaan.ISOtoiminnassa kiinnitetään huomiota ISOjen määrään ja kannustetaan heitä järjestämäänpHukseille tapahtumia aktiivisesti koko vuoden.OpintotoimikuntaOpintotoimikunta pitää kiltalaiset ajantasalla korkeakoulun ja Aalto-yliopiston sisällätapahtuvista opintoihin liittyvistä muutoksista sekä tekee tiivistä yhteistyötä opintoneuvolan jaHallOpEdien kanssa.Arkistoa ylläpidetään ja sen sisältö inventoidaan. Lisäksi ylläpidetään tenttiarkistoa ja pyritäänlisäämään sen tarjontaa.TiedotustoimikuntaViikkotiedotukset toimivat killan pääasiallisena tiedotuskanavana. Huomiota kiinnitetääntiedotusten helppolukuisuuteen ja asiapitoisuuteen. Uutisryhmien käyttöä tiedotusvälineenäjatketaan.Killan sivujen englanninkielisen osion sisältöä lisätään. Harkitaan kuvagallerian lisäämistä killannettisivuille.Tisleen taso pidetään laadukkaana vuonna 2011. Paparazzit kuvaavat killan tapahtumia niinarkistointia kuin Tislettä varten.

More magazines by this user
Similar magazines