MK:n tuotteet: - Muottikolmio Oy

muottikolmio.fi

MK:n tuotteet: - Muottikolmio Oy

MK:n tuotteet:• Injektointiletkut• Injektointitarvikkeet• Injektointilaitteet• Paisuvat saumanauhat• PVC- ja erikoissaumanauhat• Betonin korjaus- javedentiivistysmassat• Betonimuotit• Muottitarvikkeet• Inhibiittorit• Alan koulutus ja konsultointi1/2000


Hyvinkäällä on asennettu moduulipiippu kahden omakotitalon öljykattilaan.Lopputulos on siisti ja vähän tilaa vievä. Kaikki osat loksahtavat vaivattapaikoilleen.Karjaan vanhasta veturitallista on tehty kurssikeskus, jossa opetetaanmuun muassa kaakeliuunien tekoa. Uunien koepolttoa varten on hankittuRite-Vent -moduulipiippu, joka soveltuu erinomaisesti vanhan rakennuksenuudistettuun ilmeeseen.Moduulisavupiippuon toimiva vaihtoehtomuuratulle hormilleHaponkestävästä ja ruostumattomastateräksestä valmistettu Rite-Vent -moduulisavupiippuon toimiva vaihtoehto perinteiselle muuratullehormille. Se on nopea asentaa, eikä yleensä tarvitseerillistä perustusta. Se täyttää Suomenrakentamismääräyskokoelman E3:n vaatimukset.Englannissa valmistetun Rite-Vent -moduulipiipunsisäputki on 1 mm:n paksuista haponkestävää terästä,joka antaa hyvän suojan korroosiota vastaan.Ulkoputki taas on 0,6 mm:n vahvuista ruostumatontaterästä. Ulkopinnan voi haluttaessa myös pinnoittaaesimerkiksi pulverimaalauksella. Putkien välissä oneristeenä 50 mm palamatonta keraamista kuituaPiippu asennetaan päällekkäin ladottavista putki- jaerikoismoduuleista, jotka liitetään toisiinsakiristyspannalla. Välipohjaan, vesikattoon jamahdollisiin seinäläpivienteihin tehdään reiät, joihinon saatavissa läpivientituet ja sadekaulukset.Moduulijärjestelmään kuuluu myös2sivuttaismoduuleita, joilla voidaan kiertää kantavatrakenteet niitä rikkomatta.Kevyt piippu ei yleensä vaadi erillistä perustusta.Piippu on läpimitaltaan pieni muurattuun hormiinverrattuna. Näin säästyy kallista tilaa muuhunkäyttöön. Kevyt piippu on helppo kantaa työmaalleosina. Aikaa ja rahaa säästyy nopean asennuksenansiosta.Rite-Vent -piippua voidaan käyttää sekäuudisrakennuksissa että peruskorjauskohteissa. Sesoveltuu kaikenlaisiin takkoihin, kamiinoihin,kiukaisiin, keskuslämmityskattiloihin, maatalouden jateollisuuden tulisijoihin sekä dieselvaravoimaloihin.Polttoaineena voi olla puu, hake, turve, kivihiili, öljytai maakaasu.PIIPPUJA ASENNETTU JO USEISIINKOHTEISIINRite-Vent -moduulipiippuja on asennettu Suomessa jouseisiin kohteisiin. Näiden joukossa on sekä takkojaettä lämmityskattiloita. Ehkä erikoisin kohde onKarjaan vanhaan veturitalliin peruskorjattukurssikeskus. Sinne on asennettu piippukaakeliuunien koepolttamista varten. Ruostumatonteräs soveltuu erinomaisesti vanhan punatiilisenrakennuksen ilmeeseen. Kurssikeskuksella ei ole vieläkokemuksia piipun käytöstä, sillä ensimmäinenuunikurssi järjestetään vasta ensi kesänä.Pasi Träff Riihimäen LVI-Set Oy:stä on ottanuttyytyväisenä vastaan markkinoille tulleet Rite-Ventinpiiput. Ensinnäkin kilpailutilanne on hänen mielestäänaina hyväksi markkinoilla. Lisäksi hän arvostaa Rite-Ventin komponenttien asennuksen helppoutta. Kaikkiosat loksahtavat paikoilleen vaivattomasti.Träff esittelee Hyvinkäällä kahtaomakotitalotyömaata, missä Rite-Vent-piiput onasennettu omakotitalon öljykattiloihin. Erillistäperustusta ei tarvita, sillä piippu on liitetty suoraanöljykattilaan. Lopputulos on huomattavan siisti, eikäTräff malta olla kehaisematta ruostumattomanteräksen upeata ulkonäköä. ▲Rite-Vent savupiippujen maahantuoja on EsKon Oy


Saksalainenkoulu laajeneeylöspäinMalthusinmuoteillaDeutsche Schule eli Helsingin saksalainenkoulu sai Malminkadun varteen kaksi lisäkerrosta jo80-luvulla. Nyt samanlainen laajennus on menossasisäpihan puoleisen siiven yläpuolella. Työtä tehdäänniin kiireisellä aikataululla, että työmaa piti kattaasääsuojalla. Muottikalustossa päädyttiin Malthusinkasetteihin, sillä sääsuojan alla ei voi käyttäänostokalustoa painavien muottien siirtoihin.Saksalaisen koulun laajennuksen pääurakoitsijanaon Rakennus Oy Antti J Ahola Hyvinkäältä. Työmaanvastaava mestari Väinö Sivonen kertoo, että sääsuojaoli ainoa mahdolisuus saada urakka valmiiksiaikataulun mukaisesti.Tietysti sääsuojan hinta hirvitti, mutta kun hetialkutalvesta lähiseudun työmailla ei tapahtunutkahteen viikkoon pakkasen vuoksi juuri mitään,Sivonen oli tyytyväinen hankintaan.Nyt suojan alla on ihanteelliset olosuhteet, vaikkaulkona on kovakin pakkanen. Sivonen kertoo, ettätyöpäivän jälkeen on muutama kerta ollut erikoinentunne, kun hän on lähtenyt kotimatkalle. ”Täällähänon satanut lunta”, on mukava havainto, kun se eihaittaa omaa työmaata..Sivosella oli jo aiempaa kokemusta Malthusinmuoteista. Hän on käyttänyt niitä erään koulunauditorion valuissa. Kasettimuottia suuremmat muotiteivät mahtuisi valujen välillä koulun pihaan, eikämuottien nostelu sääsuojan sisältä olisi muutenkaanjärkevää. Jos sääsuojan joutuu avaamaan, lämpökarkaa ihan turhaan harakoille. Nyt suojaa onjouduttu avaamaan lähinnä vain ontelolaattojennostamista varten.Kun nosturia ei voi sääsuojan sisällä käyttääpuurunkoiset Malthusin kasetit ovat käteviä käyttää.Niitä pystyy siirtelemään yhden miehen voimin.Betonivalut oli alunperin ajateltu tehdänostoastialla, sillä normaalikokoinen pumppuauto eiolisi mahtunut koulun pihaan. Sivonen päätyikuitenkin kiinteään pumppauslinjaan, kun Rudukseltalöytyi neljän kuution pumppuauto, joka mahtui juurisopivasti pihaan.Valujälki näyttää ensisilmäyksellä moitteettomalta.Sivonen kertookin, että myös arkkitehtisuunnittelustavastaava Antti Ilveskoski on ollut tyytyväinen.Betoniseiniin riittää pintakäsittelyksi pelkkä maalaus.▲Saksalainen koulu laajenee sääsuojan sisällä noin 700 neliön verran. Ilmansääsuojaa ei tiukka aikataulu olisi onnistunut.Työmaalla on käytetty seinävaluissa Malthusin kasettimuotteja. Kevytmuotti on ollut hyvä ratkaisu, kun sääsuojan sisällä ei voi käyttäänostokalustoa muottien siirtelyyn Kätevien kasettimuottien tehokkuus eijuurikaan jää suurmuottien vastaavasta.3


Helsingin Ruoholahteen, niin sanottuaLepakon tonttia vastapäätä on muutamassa vuodessanoussut vaikuttava toimistorakennusten rivi. Näillekaikille on yhteistä se, että niiden kellarikerroksetulottuvat reilusti merenpinnan alapuolelle, ja ettäalimpien kerrosten paikallavalujen vedentiiveys onvarmistettu Joco-injektointiletkulla. Viimeisin näistäkohteista on YIT:n urakoima 16-kerroksinen Sitrantorni eli Itämerentori.Itämerentorin työmaan vastaavana mestarina onKari Raitanen eli sama mies kuin talorivinrakentamisen käynnistäneessä samoin YIT:nrakentamassa Telehallintokeskuksen talossa.Raitanen kertoo, että työmaan vesitiiviiden valujentiiveys on pyritty varmistamaan vähintään”tuplavarmistuksella” eli työsaumoissa on käytettysekä saumanauhoja että injektointiletkuja. Tämänlisäksi betonivaluissa on oltu huolellisia.Valusuunnitelman mukaan on ”varmistettu huolellinentiivistys”, mikä on käytännössä tarkoittanut sitä, ettävibra on viety valun pohjaan asti vähintään puolenmetrin välein.Itämerentori onRuoholahdenmaamerkki16-kerroksisentorniosansa takia. YIT:nurakoiman rakennuksenjulkisivuissa käytetäänruosteenruskeaksipatinoituvaa Cor-Ten-terästä.4Kari Raitanen on ollut vastaavana mestarina jo kahdessa YIT:nRuoholahden toimistokohteessa, ensin Telehallintokeskuksen talossa janyt Sitralle, TAEL:lle ja LEL:lle rakennettavassa Itämerentorissa.Ruoholahdenkellareissayhä enemmänJoco-injektointiletkuaKun Raitaselle esittää väitteen, ettei Suomessakukaan enää osaa paikallavaluja, hän naurahtaa jasanoo, että osaavia työkuntia ei ole enää paljon, muttaosaaminen ei ole kuitenkaan päässyt kokonaanunohduksiin. Itämerentorilla on valutöissä käytettyYIT:n omia miehiä, mutta tarjolla on myös asiansaosaavia paikallavaluihin erikoistuneitaalaurakoitsijoita. Näistä Raitanen mainitseeesimerkkinä Sierak Oy:n, joka on tehnyt ainakinItämerentorin naapuriin valmistuneen Nokiantutkimuskeskuksen valut.Itämerentorin paikallavalujen betonimäärät eivätole ihan vaatimattomia. Raitanen laskee, ettävaakarakenteisiin on mennyt massaa noin 5 500kuutiota ja pystyrakenteisiin 1 900 kuutiota. Näidenmäärien lisäksi betonia on mennyt myössaumavaluihin.


ANTUROIDEN ALLAKIN ONJOCO-INJEKTOINTILETKUBetonirakenteiden vesitiiveyden varmistaminen onalkanut jo pohjarakennusurakassa. Ulkoseinillä onporattu puolen metrin välein 9 metriä pitkät reiätverhoinjektointia varten. Lattian alla ovatvesimäärät pysyneet niin pieninä, että kuivatukseenon riittänyt Raitasen mukaan salaojitus.Pohjaurakkaan kuuluneiden anturoidenkin allakulkee injektointiletku. Raitanen näyttää Finnmapinrakennekuvaa, josta näkee, että anturan ja kellarinseinän saumassa on sekä 300 mm leveä saumanauhaettä Joco-injektointiletku. Saumanauhaa on käytettymyös kellarin seinän ja väliholvin saumassa sekäkellarin seinien työsaumoissa. Näissä on myösmolemmin puolin injektointiletku. Sen sijaankellarin seinän ja pysäköintipaikan ajoluiskansaumassa on varmistuksena vain yksi letku.Vaikka kaikissa saumoissa on injektointiletkut,näitä ei Raitasen mukaan ole jouduttu injektoimaanjuuri lainkaan. Saumat eivät siis ole vuotaneet,mutta ongelmana ovat olleet seinien hiushalkeamat.Kun seinän takana on jatkuva vedenpaine,tulppainjektoinneissa on jouduttu käyttämäänPU-pohjaista injektointihartsia.Raitanen kertoo, että koko toimistotalojen rivi onvarmistettu Joco-injektointiletkuilla. Muottikolmionletkun valttina on hänen mielestäänuudelleeninjektoitavuus. Kun letkun huuhteleeinjektoinnin jälkeen, sitä voi käyttää useampaankinkertaan. Tätä ominaisuutta eivät muut letkut tarjoa.Koko Ruoholahdentoimistorakennuksienrivi on ollut Jocoinjektointiletkujenkäyttökohdetta. Tämäon luonnollista, silläpaikallavalurakenteetulottuvat muutamanmetrin merenpinnanalapuolelle.MIELENKIINTOISIMPIA TYÖMAITAKOKO SUOMESSAItämerentori on mielenkiintoisimpia menossa oleviatyömaita Suomessa. Vaativuutta löytyy niinjulkisivuissa, 16-kerroksisen torniosanrakentamisessa kuin tuhannen neliön suuruisessalasikatteessakin. Työmaa osallistui Rakennuslehdenjärjestämään Vuoden Työmaa -kilpailuun, missä sesijoittui toiseksi.YIT on ottanut Itämerentorin koekohteeksimonessakin mielessä. Työmaalla on kehitettyesimerkiksi ruosteenruskeaksi patinoituvan Cor-Ten-teräksen työmaatekniikkaa. Lisäksi Itämerentori onensimmäisiä toimistokohteita, jossa hyödynnetäänYIT:n kehittämää kolmiulotteistatietokoneavusteista mallintamista.Valmistuttuaan Itämerentori herättää varmastitunteita laidasta laitaan. Pekka Helininarkkitehtuuri ei ole millään tavalla vaatimatontatässäkään kohteessa. Lauttasaaresta pän katsottunatorniosa on julkisivuiltaan ruostumatonta terästä,joten se soveltuu yhteen naapurissa sijaitsevan,myös Helin&Siitosen suunnitteleman Nokiantutkimuskeskuksen kanssa. Keskustasta päintultaessa rakennus on ruosteenruskea. Tämä väritaas sopii Helinin mukaan yhteen Alkon jaSalmisaaren voimalan punatiilisten julkisivujenkanssa. ▲5Itämerentorin anturoidenkinalla kulkee injektointiletku.Finnmapin rakennekuvastanäkee, että anturan jakellarin seinän saumassa onsekä 300 mm leveäsaumanauha että Jocoinjektointiletku.


Jo 60-luvun mainosmiehet tiesivät, ettäsauma on tärkeä tekijä ainakin naistensukissa. Sama pätee myös 2000-luvunbetonirakenteissa. Jos sauma ei ole oikeintehty, koko rakenne on pilalla.Muottikolmiolla on tuotevalikoimissaan useitatuotteita, joilla erilaisten saumojen toimivuusvoidaan varmistaa. Joukosta puuttuvat tosinnailonsukkien saumalaitteet.”Saumassasensalaisuus”6


HOLVILISTAMuottikolmion Holvilista on tiivistelista betoniseinänja holvimuotin väliin. PVC-listan reunassa onpolyesteritiiviste, joka estää betonimassan jasementtiliiman valumisen seinälle. Seinää ei enäätarvitse puhdistaa valun jälkeen. Lista onesirei´itetty naulausta varten. Listan kiinnitykseenkäytetään kaksikantaisia alumiininauloja, jotkakatkeavat helposti, eivätkä ruostu. Naulan alapääsaa jäädä muottivanerin sisään. Listan leveys on 50mm ja pituus 2,5 metriä.LIUKULAAKERITGLT-liukulaakereitakäytetään, kun kahdenrakenteen pitää päästäliikkumaan vapaastiesimerkiksi lämpöliikkeidentakia. Lämpöliikkeitähän eivoi rajoittaa, sillä ne rikkovatrakenteen, jos ne yritetäänestää. Liukulaakeritnäyttävät vain litteiltälistoilta, mutta pinnan allaniissä on kaksi voideltuamuovikalvoa, joiden välinenkitka on mahdollisimmanpieni mahdollistaen saumanliikkeet. Päällepäin näkyvätvain laakerin molemminpuolin olevat kuormitustakestävät pinnat, jotka voivatolla esimerkiksikuitukangasta taielastomeeria.GLT-Liukulaakerienleveys on 115 - 365 mm. Nekestävät tyypistä riippuen kuormaa 1 - 10 N/mm 2 .Niiden tyypillisiä käyttökohteita ovat betonilaattojenalla, laatan tukien alla tai liikuntasaumoissa.Liukulaakeri on tehdastekoinen ”paketti”, jonka voisellaisenaan laittaa valumuottiin. Ennenliukulaakerit on itse yritetty viritellä työmaalla.Myös kiertymän sallivatlaakerit on saatavinaliukupinnalla.Deflex-liikuntasaumalaitteita on useitatyyppejäkäyttötarkoituksestariippuen. Kuvassa onmuutama esimerkki.LIIKUNTASAUMALAITTEETSaksalainen Deflex-liikuntasaumalaite on vaihtoehtoperinteiselle kulmaraudan ja kitin käytölle.Liikuntasaumalaitteita kannattaa käyttää aina kunlämpötilavaihtelut ovat suuria. Suomen oloissakylmissä rakenteissa saattaa vaihtelu olla jopa 60astetta, mikä tietää melkoisia lämpöliikkeitä.Tyypillisin käyttökohde onkin pysäköinti- taipihatasot, joiden pitäisi olla vesitiiviitä.Deflexin liikuntasaumalaitevalikoima on laaja. Erivaihtoehdot kattavat ratkaisut pintamateriaalientilanjakosaumoista järeisiin teräslaitteisiin asti.Saumalaitteen pinta voi olla ruostumatonta terästä,messinkiä tai alumiinia. Niiden avulla voidaan hoitaasekä vaaka- että pystysuuntaisia liikkeitä. Siistitliikuntasaumalaitteet kestävät hyvin sekämekaanista että kemiallista rasitusta ja lisäksi nepysyvät vuodesta toiseen vesitiiviinä.7


Joco 10 injektointiletku onluotettava. Poiketen muistaletkuista se on helppoasentaa talvellakin javoidaan injektoida useaankertaan.Työsauma on tiivistettyHydrotite paisuvallatyösaumanauhalla jamahdollisten valuvirheidenvaralta varmistettu Joco 10injektointiletkulla.Vandex Dila Joint Tapesoveltuu erityisestikorjauskohteisiin.INJEKTOINTILETKUTJoco-injektointiletkun avulla betonirakenteensaumasta sekä myös sen ympäristöstä saadaanvesitiivis. Letku kiinnitetään tähän tarkoitukseentarkoitetuilla kiinnikkeillä noin 20 sentin välein.Yksittäisen letkun maksimipituus on noin 12 metriä.Jos tiivistettävä sauma vuotaa, se injektoidaanesimerkiksi Joco AC 801 -akryylihartsilla tai Joco GH40 -polyuretaanihartsilla.Joco 10 -injektointiletkun avulla injektointi voidaantehdä myös mikrosementillä.Joco 10 soveltuu talvirakentamiseen muita letkujaparemmin, sillä se ei kokomuovisten letkujen tapaanjäykisty pakkassäässä. Letku taipuulämmittämättäkin, joten se on helppo ja nopeaasentaa myös kulmiin ja syvennyksiin.Joco-injektointiletkun rakenne laskeeinjektointimassan vaivattomasti saumaan, muttaulkopuolinen paine sulkee letkun ja estää veden jasementin pääsyn letkuun. Näin samaa letkua voidaankäyttää useaankin kertaan, mikäli betonirakenteideneläminen aiheuttaa uusia vuotoja.PAISUVA SAUMANAUHAToinen vaihtoehto betonisaumojen tiivistämiseen onHydrotite-saumanauha. Nauha on valmistettu vedessäpaisuvasta kumista. Mikäli saumaan pääsee vettä,nauha paisuu, ja veden kulku lakkaa nopeasti.Hydrotite on kuitenkin pintakäsitelty hidastimella,joka pitkittää paisunnan alkamista. Näin esimerkiksiasennusaikainen vesisade ei vaikuta siihen.Betonivalun emäksisyys purkaa suojan ja tiiviste alkaatoimia rakenteessa.Hydrotiten käyttö on helpompaa kuintavanomaisten PVC-muovisten saumanauhojen. Josperinteistä nauhaa ei tueta hyvin, se ruttaantuuhelposti valussa, eikä saumasta tule vesitiivistä.Hydrotite-nauha on helppo asentaa, eikäasennusvirheitä juuri satu.VEDENTIIVISTYSNAUHALIIKUNTA- JA TYÖSAUMOILLEVandex Dila Joint Tape on vedentiivistysnauhaliikunta- ja työsaumoille. 1,5 mm paksustasynteettisestä kumista valmistettu nauha silloittaa jatiivistää saumat. Nauha kiinnitetään alustaansaVandex BB 75 E -laastilla. Se voidaan asentaa myöskostealle pinnalle ja se kestää hydrostaattistapainetta. Nauhan reunoissa on emäksisyyttä kestävätpolyesterikudokset. Kudoksen ja synteettisen kuminominaisuudet varmistavat vahvan tartunnan sekäerinomaisen elastisuuden nauhalle. Nauha sallii jopa10 mm:n liikkeet. Sen murtovenymä on 550 %.8PVC-SAUMANAUHATMuottikolmion betonirakenteidenvedentiivistystuotteisiin kuuluvat myös PVCsaumanauhat.Joco PVC -nauhat kestävät normaalejaluonnossa esiintyviä kemikaaleja sekä happamia jaemäksisiä liuoksia, eivätkä ne mätäne. Nauhanprofiilien laaja mallisto sallii suunnittelijan valitateknisesti toimiva ratkaisu hankaliinkin paikkoihin. ▲


OsastommeFinn BuildMessuillaBd 36LAAKERITtalonrakennuksessaTehtäessä betoni ja teräsrakenteita, jotkajoutuvat alttiiksi lämpötilan vaihteluille, on tästäaiheutuvat muodonmuutokset huomioitavasuunnittelussa. Erilaisiin liikuntasaumalaitteisiin pvcsaumanauhoistametallisiin liikuntasaumalaitteisiin onjo totuttu ja niitä valmistetaan teollisesti.Liikuntasaumalla jaetut rakenteet on suunniteltuliikkumaan ja näiden liikkeiden on sallittava tapahtua.Jos rakenteen tukipintojen välistä kitkaa eipienennetä, liikkeiden johdosta tapahtuu jossainkohtaa murtumia. Näiden koko ja laajuus ovat kiinnitapahtuvien liikkeiden mitoista.GLT muodonmuutos- ja liukulaakerit onsuunniteltu hoitamaan tämänlaiset tapaukset. GLTlaakereita valmistetaan teollisesti useita tyyppejä PEmuovistaTefloniin ja teräksillä vahvistettuihinkumilaakereihin asti.Näillä laakereilla saadaan liikkeet hallittua jakuormat ohjattua hallitusti oikeisiin kohtiinrakenteissa.GLT laakereilla on Saksalaiset hyväksynnät janiiden laatua valvotaan viranomaiskokein, joten niihinvoidaan luottaa paremmin kuin työmaalla itsetehtyihin ratkaisuihin.GLT laakerit sopivat sekä teräs- ettäbetonirakenteisiin. ▲9GLT liukulaakereita IsoOmenan työmaalla Espoossa.Laakeri sallii ajotienlämpöliikkeet.


Koeputkessa onSURTREAT TM :lla käsiteltyäteräsvillaa javertailukappaleenakäsittelemätön. Koeputkiinon lisätty kraanavettä. Kutenhuomataan SURTREAT TMinhibiittori on suojannutteräsvillan, kun taaskäsittelemätön on täysinruostunut.BETONIN KORJAUS JAPARANNUSAMERIKKALAISILLASURTREATTUOTTEILLASURTREAT TM käsittelyllävoitaisiin palauttaatämänkin betonirakenteenhyvät ominaisuudet. Tosinmekaaniset vauriot pitääkorjata käsittelyn jälkeenperinteisesti.10Voidaanko vaurioitunut betoni palauttaaalkuperäiseen kuntoonsa? Näin väittää amerikkalainenSURTREAT TM -yritys.Betonin vaurioituminen on kemiallinen tapahtuma.Tämä kemiallinen reaktio johtaa vuorostaanfysikaalisiin vaurioihin. Tämä on selvästi havaittavissa,kun esimerkiksi betoniteräkset ruostuvat japullauttavat suojabetonikerroksen irti. Korroosionaiheuttamat taloudelliset menetykset ovatmaailmanlaajuisesti miljardiluokkaa.Kuten vesi voidaan hajoittaa vedyksi ja hapeksi,sekä yhdistää takaisin vedeksi, voidaan betonissatapahtuneet kemialliset muutokset palauttaaalkuperäistä vastaavaan tilaan. Näin voidaan suojatateräkset suolojen vaikutukselta sekäkarbonatisoitumisen aiheuttamilta ongelmilta. Tämäedellyttää tietysti, että toimenpiteet tehdään ennenfysikaalisia vaurioita.Jos vauriot ovat jo päässeet tapahtumaan, ne onkorjattava perinteisin menetelmin. Tällöin onkuitenkin huomattava, että korjattavan kohdanvieressä on alue, jossa vaurio ja kemiallinen muutoson alkanut, vaikka tätä ei vielä havaitasilmämääräisesti. SURTREAT TM :lla on oikeat tuotteetkorjaamaan nämä alueet muun korjaustyönyhteydessä ja lisäämään rakenteen ikää.Betonirakenteisiin käytettävilläkorroosioinhibiittoreilla on osoitettu olevan teräksiäsuojaava vaikutus. Kritiikkiä on esitetty suoja-aineentunkeutumisesta betoniteräksiin asti ja niidenpitkäaikaisvaikutuksesta. SURTREAT TM tunkeutuubetonin sisään myös höyryn muodossa ja sen ontodettu toimivan yhä yli 10 vuotta sitten tehdyissäkohteissa. Muun muassa Amerikan avaruuskeskusNASA on valinnut SURTREAT TM :nbetonirakenteidensa suojaksi mittavien vertailevientestien jälkeen. On huomattava, että NASAnbetonirakenteen sijaitsevat erittäin agressiivisessaympäristössä. ▲SURTREAT TPS tuotevalikoma koostuu korroosioinhibiittoreidenlisäksi useista betonin parannus- ja korjaustuotteista.


Vuotavan kaivonkorjaaminen on järkevintäsisäpuolelta. Jos kaivonjoutuu kaivamaanulkopuolelta esiin, hintanouse tuhansilla markoilla.Viemärikaivojen vesivuodotkuriin injektoimallaTuusulassaTuusulassa on jo viiden vuoden ajan korjattuvuotavia viemärikaivoja injektoimalla. Kunnantyönjohtaja Risto Toiviainen on ollut tyytyväinenMuottikolmion injektointihartseilla saavutettuihintuloksiin. Viime vuonna korjattiin yli 70 kaivoa ja tänävuonna on tarkoitus lisätä määrää.Kaivojen korjaus ei lopu ihan heti Tuusulankokoisessa kunnassa. Toiviainen arvioi, että betonisiaviemärikaivoja on noin 6 000 kappaletta. Kun routaliikuttelee kaivoja, ennemmin tai myöhemminkaivonrenkaiden välisiin saumoihin tai tonttijohtojenliitoksiin syntyy vuotoja.Tuusulan kaivojen keski-ikä on parikymmentävuotta, eikä Toiviaisen mukaan läheskään kaikkiakaivoja ole alunperin rakennettu kunnolla. Näin ollenvuotavien kaivojen korjausta on edessä joka ikinenkevät. Tänä kesänä töitä tehdään ainakin Jokelanalueella.Toiviaisen mukaan kaivon on pidettävä vettä sekäulos- että sisäänpäin. Jätevesi ei tietenkään saakulkeutua maaperään, eikä sulamis- ja sadevesiäkäänole hyvä päästää viemäriverkostoon.Suurin osa Tuusulan jätevesistä johdetaanmeriviemäriin, jonka käytöstä kunta maksaavesimäärän mukaan. Myös jokainen tippa sadevettä onmaksettava. Eivätkä vuotovedet ole tervetulleitapuhdistamoillakaan, sillä vesimäärän vaihteluheikentää aina puhdistustulosta.SISÄPUOLINENKORJAUS JÄRKEVINTÄKaivojen korjaaminen sisäpuolelta on Toiviaisenmielestä järkevin tapa. Etenkin tiealueilla kaivojenympäryksen kaivaminen auki ja korjauksen jälkeenmontun täyttäminen ja asfaltin paikkaaminen maksaahelposti useita tuhansia markkoja ylimääräistäsisäpuoliseen injektointiin verrattuna.Muottikolmio on ollut mukana Tuusulan kunnanviemärikaivojen korjauksessa sekä antamassa neuvojaettä toimittamalla injektointihartsia. Muottikolmionhartseista on käytetty pääasiassa Joco GH 67:ää, jokaon nopeasti reagoiva kaksikomponenttinenpolyuretaanihartsi. Hartsi paisuu 30-40 kertaiseksi jatunkeutuu pieniinkin rakoihin tiivistämään vuotavansauman.Kun kaivonrenkaan takana on tiivis maakerros,hartsi leviää vyömäiseksi kalvoksi kaivon ympärille.Kun kaivo on injektoinnin jälkeen kaivettulopputuloksen varmistamiseksi ulkopuolelta esiin,renkaiden välinen sauma on ollut kauttaaltaan tiiviinhartsikalvon peitossa.Joco GH 67:n lisäksi Tuusulassa kokeiltiin viimekesänä yksikomponenttista Joco GH 90 -hartsia, jokamuodostaa veden määrästä riippuen joko joustavanpolyuretaanivaahdon tai elastisen geelin.Joustavuutensa ansiosta tämä hartsi soveltuu hyvinkaivojen korjaukseen, sillä routa liikuttaa jatkossakinrenkaita maaperässä. ▲11Tämä kaivo kaivettiinlopputuloksenvarmistamiseksiulkopuolelta esiininjektoinnin jälkeen.Kaivo oli kauttaaltaantiiviin hartsikalvonpeitossa.


MK Tänään on Muottikolmio Oy:n asiakaslehti.Lehti pyrkii antamaan tietoa alallakiinnostavista tapahtumista ja vinkkejä parempaanrakentamiseen.Päätoimittaja Esko AaltonenToimitus Arto RautiainenMUOTTIKOLMIO OYFinnoonniitty 302270 EspooPuh. 09-804 23 26Fax 09-804 25 85www. muottikolmio.fiOsoitteenmuutokset faxilla 09-804 2585DDM Group Oy

More magazines by this user
Similar magazines