Käyttäjän kokemus

comlab.hut.fi
  • No tags were found...

Käyttäjän kokemus

S-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikkaLuento 2:Käyttäjän kokemusS-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka, syksy 2007Johanna LeppävirtaLuennon rakenne1. Käyttäjäkokemus (User Experience)2. Erilaiset käyttäjäryhmät3. Käyttäjien tarpeiden tutkiminenCase: Käyttäjätutkimus tutkijoiden jayrittäjien verkkoyhteisön rakentamiseksiS-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka, syksy 2007Johanna Leppävirta1


Käyttäjän kokemus - User ExperienceS-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka, syksy 2007Johanna LeppävirtaKäyttäjäkokemus -User Experience• Käyttäjäkeskeisen suunnittelun perustanaon tuntea käyttäjä• Viime vuosina käyttäjän kokemus tullutkeskeiseksi tekijäksi tuotesuunnittelussa– aikaisemmin tehtävä ja työkeskeistä• Jotta käyttäjän maailmaan päästäänkäsiksi, tapahtuu se käyttäjän omanosallistumisen kauttaS-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka, syksy 2007Johanna Leppävirta2


Käyttäjäkokemus –miten määritellään? 1/2• Vaikea määritellä, ei mitään “tieteellistä”tapaaForlizzi & Ford 2000“Experience is a constant stream that happens during moments ofconsciousness.”• Kokemuksella on aina alku ja loppu, semuuttaa kokijaa ja tapahtuu aina jossakinympäristössä, kontekstissa.S-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka, syksy 2007Johanna LeppävirtaKäyttäjäkokemus –miten määritellään? 2/2• Muodostuu kaikesta siitä, mikä vaikuttaakäyttäjän arvioon laitteesta (onko hyvävai huono?)• Esim. laitteen ulkonäkö, käytettävyys,ominaisuuksien kattavuus (vastaakäyttäjän tarpeisiin), toiminnanluotettavuus, hinta, yhteensopivuusmuiden laitteiden kanssa, sosiaalinenhyväksyttävyys...– myös: minkälaisen kuvan tuote antaakäyttäjästä itsestäänS-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka, syksy 2007Johanna Leppävirta3


Kokemus puhelinpalvelusta”Olin soittanut Finnairin puhelinpalveluun aikaisemmin, jotenosasin varautua. Varustauduin heti handsfreellä. Jonottaessaniehdin ajaa Matinkylästä Tapiolaan, valikoida kirjojaAkateemisessa kirjakaupassa, ajella takaisin kotiin ja katsellatelevisiota jonkin aikaa. Jonotin yli tunnin.Heti puhelun alussa naputtelin pyynnöstä” Finnair Plusnumeroni, mutta kun asiakaspalvelu vihdoin vastasi, hänelläei ollut siitä tietoa. Niinpä piti hilpaista sohvalta eteiseenetsimään lompakkoa ja antaa kortin numero uudelleen.”Lukija Espoosta.Helsingin sanomat. 27.9.2006S-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka, syksy 2007Johanna LeppävirtaKäyttäjäkokemuksen muodostuminenSosiaalinen ympäristöKäyttökontekstiFyysinen ympäristöTuoteKäyttäjäS-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka, syksy 2007Johanna Leppävirta4


Mikä vaikuttaa käyttäjän kokemukseen?TOIMINTAAikaisemmat kokemuksetOdotuksetNykyhetkenkokemusUudet kokemuksetMuuttuneet odotuksetMOTIVAATIOKONTEKSTIKankainen, A. ( 2002). Thinking models and tools for understanding user experiencerelated to information appliance product concepts. Väitöskirja. TKKS-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka, syksy 2007Johanna LeppävirtaKokemus rakentuu tarinaksi• Ihmiset kertovat luonnostaan tarinoita, juttuja• Tarinat eivät ole rationaalisia toimintakaavioita,vaan sisältävät henkilökuvauksia, toimintaa,asiayhteyksiä, motivaation ja tietyn ajallisenkeston• Tarinoiden avulla me muistammekokemuksiamme ja kerromme niistä muille• Käyttäjäkokemukset rakentuvat suurestamäärästä pieniä tapahtumia tai tarinoita esim.lomamatkaS-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka, syksy 2007Johanna Leppävirta5


Miten kokemukseen päästään käsiksi?To study what people:saythinkSAY-> eksplisiittistä tietoadouseDO-> havainnoitavaa tietoaknowfeeldreamMAKE-> hiljaista tietoa, piileviä tarpeita, auttaaeläytymään käyttäjän kokemukseenSanders, B-N. & Dandavate, U. (1999). Design for experiencing: New tools.Proceedings of the First International Conference on Design and Emotion, 87-92.S-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka, syksy 2007Johanna LeppävirtaKäyttäjäkokemuksen tutkiminenYLEINEN YMMÄRRYS KÄYTTÄJÄSTÄTUTKIkäyttäjiäYHTEENVETOKäyttäjäprofiilitETSIilmiöitäTULKITSEkäyttäjäntarpeetPRIORISOIkäyttäjäntarpeetVALIDOIkäyttäjilläKankainen, A. ( 2002). Thinking models and tools for understanding user experiencerelated to infromation appliance product concepts. Väitöskirja. TKK.S-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka, syksy 2007Johanna Leppävirta6


KäyttäjäryhmätS-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka, syksy 2007Johanna LeppävirtaKäyttäjäryhmä• Joiltain, tuotteen käyttöönvaikuttaviltaominaisuuksiltaankeskenään samankaltainenja toisista poikkeava ryhmätuotteen potentiaalisiakäyttäjiäS-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka, syksy 2007Johanna Leppävirta7


Jos suunnitellaan vain keskiverrolle?Normaalit aistitKeskipituinenKeski-ikäinenKeskimääräisenkoulutettuKuka meistä onkaan keskiverto?Normaali liikuntakykyTavallinen työNormaalit olosuhteetS-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka, syksy 2007Johanna LeppävirtaOnko mielikuva “jokamiehestä” tämä...S-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka, syksy 2007Johanna Leppävirta8


…vai mahtuuko mukaan joku heistäkin?S-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka, syksy 2007Johanna Leppävirta…vai mahtuuko mukaan joku heistäkin?S-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka, syksy 2007Johanna Leppävirta9


Käyttäjien ryhmittely• Voidaan tehdä monella eri perusteella• Mikä on olennaista juuri tietyn palvelunkannalta?• Käyttäjien kuvailu ryhmittelyn perustaksi- lähtökohtana markkinatutkimustieto• Käyttäjien kuvailu käyttäjäryhmittäintehdyn tarkemman tiedonhankinnanperusteellaS-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka, syksy 2007Johanna LeppävirtaKäyttäjien ryhmittelyn lähtökohtia• ikä• sukupuoli• fyysiset ominaisuudet• luonne• oppimistyylit ja –tavat• henkilökohtainen tieto- ja taitotaso(kokemus)• koulutus/ammatti• käyttötarve/-tilanneS-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka, syksy 2007Johanna Leppävirta10


Muutamia erityiskäyttäjäryhmiä• ikääntyvät• näkövammaiset• kuulovammaiset• motoriset rajoitteet (ml. hienomotoriikka)• puhe- ja kommunikaatiovammaiset• kognitiorajoitteetS-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka, syksy 2007Johanna LeppävirtaMahdollisia käyttöongelmia?• Minkälaisia käyttöongelmia erierityiskäyttäjäryhmillä voi ollalippulaitteen kanssa?– ikääntyvät– näkövammaiset– kuulovammaiset– motoriset rajoitteet (esim. hienomotoriikka)– kognitiorajoitteet• Miten nämä ongelmat oltaisiinvoitu välttää suunnittelunaikana?S-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka, syksy 2007Johanna Leppävirta11


Käyttäjien tarpeidentutkiminenS-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka, syksy 2007Johanna LeppävirtaKäyttäjien tarpeet• Mitä käyttäjä haluaa tosielämässäsaavuttaa ja saada aikaan?• Tarve on olemassa riippumatta siitä,millaisia ratkaisuja on olemassa– Tekstiviestin lähettäminen tai kännykkälogonlataaminen eivät ole tarpeita ->Tarve löytyykysymällä, mitä tekstiviestin lähettäminenmahdollistaa?S-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka, syksy 2007Johanna Leppävirta12


Mitä tarpeet ovat?• Tarpeet eivät liity vain tehtäviin• Sosioemotionaaliset tarpeet ja halut:esim. läheisyyden tarve, itsensä toteuttamisen tarve,tarve kuulua ryhmään, jne.• Tarpeet motivoivat vahvasti toimintaa• Käyttäjien on vaikea pukea tarpeitasanoiksi -> tutkitaankin ensin ilmiöitä(DO, SAY, MAKE), jonka jälkeen tehdääntulkintoja tarpeistaS-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka, syksy 2007Johanna LeppävirtaMikä on tarve ja mikä ilmiö?ILMIÖ:Ei voi sietää kuumuutta tehdessään ostoksiatavaratalossaTARVE:Poistaa kuumuus tai keksiä mitenkuumuuden voi hyödyntääS-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka, syksy 2007Johanna Leppävirta13


Miten tarpeet löytyvät?YLEINEN YMMÄRRYS KÄYTTÄJÄSTÄTUTKIkäyttäjiäYHTEENVETOKäyttäjäprofiilitETSIilmiöitäTULKITSEkäyttäjäntarpeetPRIORISOIkäyttäjäntarpeetVALIDOIkäyttäjilläTarpeet löytyvät tutkimalla ilmiöitä, jotka tulevat esiinkäyttäjien tarinoista ja käyttäjäprofiileistaS-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka, syksy 2007Johanna LeppävirtaCase WomEqual:Verkkoyhteisötekniikan alallatoimiville naistutkijoilleja naisyrittäjilleS-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka, syksy 2007Johanna Leppävirta14


Käyttäjätutkimuksen tavoitteet• WomEqual projekti, jossatavoitteena kehittääverkkoyhteisö tekniikan alantutkijanaisille ja naisyrittäjille• muodostaa yleinen ymmärryskäyttäjistä• selvittää käyttäjien tarpeetkonseptisuunnittelua varten• tuottaa ideoita verkkoyhteisönsisältöjä vartenS-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka, syksy 2007Johanna LeppävirtaKohderyhmäEnsisijaiset eli primäärikäyttäjät:• akateemisessa työyhteisössä työskentelevät tutkijanaiset– jatko-opiskelijat– väitelleet tutkijat– professorit• yrittäjänaiset• perustutkinto-opiskelijat• kohderyhmän naiset, jotka ”vapaalla” työelämästä– äitiysloma, hoitovapaa, virkavapaus, tutkimusvapaa• kansainvälisten partnereiden tutkijanaisetS-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka, syksy 2007Johanna Leppävirta15


TutkimuskysymyksetTYÖELÄMÄ:– Työtehtävät, toimenkuva– Mikä mukavinta, mikä ikävintä työssä?– Ongelmat ja konfliktit, joita työssään kohtaa– Minkälainen on työyhteisö?– Minkälaista tukea saa työlleen?– Minkälaisia työverkostoja tutkittavalla on?PERHE JA VAPAA-AIKA– Arki ja sen sujuminen– Tuki– Oma aika, tulevaisuuden haaveet?S-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka, syksy 2007Johanna LeppävirtaAineiston kerääminen• Teemahaastattelu– 24 naista, 18 tutkijaa, 6 yrittäjää• Päiväkirja– 16 päiväkirjaa palautettiin• Ryhmähaastattelu– 14 naista, 8 tutkijaa, 6 tekniikanalan yrityksessä työskenteleväänaista• Tarinat– 5 naisen haastattelutS-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka, syksy 2007Johanna Leppävirta16


PäiväkirjaS-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka, syksy 2007Johanna LeppävirtaAineiston purku ja analysointi• Ominaisuusmatriisikäyttäjäprofiileja varten• Affiniteetti diagrammi1. Tutkijat käyvät läpi omat aineistot2. Esitellään ryhmässä muille omathavainnot tutkituista3. Luetellaan ilmiöitä ja kirjataan ne ylöslapuille4. Ryhmitellään ilmiöt ja nimetään ryhmät5. Ilmiöistä listataan keskeiset tarpeetS-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka, syksy 2007Johanna Leppävirta17


Tutkimukseen osallistuneet naisetIkäKoulutusSiviilisäätyLapset20-30 vuotta31-40 vuotta41-50 vuottaOpiskelijaYlempi korkeakoulut.LisensiaattiTohtoriNaimatonAvio/AvoliitossaEronnutEi oleYksi lapsiKaksi lastaKolme lastaf (%)23 (52%)13 (29%)8 (18%)5 (11%)23 (51%)8 (18%)9 (20%)10 (22%)34 (76%)1 (2%)24 (53%)8 (18%)10 (22%)3 (7%)S-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka, syksy 2007Johanna LeppävirtaHavaintoja kohderyhmästä -tutkijanaisetTYÖ• Työ hyvin itsenäistä, mutta yksinäistä• Työssä mukavinta vaihtelevuus ja rutiinittomuus• Ikävää jäykkä byrokratia ja vanhanaikainenjohtamiskulttuuri• Epävarmuus työn jatkumisesta ja pätkätyöt• Vähän tiimityötä, pääosin tutkitut työskentelivätyksin• Ei säännöllisiä palavereja• Työskentely miesvalataisella allalla raskasta,sosiaaliset kontaktit vähäisiä• Vaikeus päästä sisälle miesten verkostoihinS-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka, syksy 2007Johanna Leppävirta18


Havaintoja kohderyhmästä -tutkijanaisetTUKI• 44% ilmoitti, ettei saa mitään tukea työlleen• ongelmia ohjaajan ja ohjauksen kanssaVERKOSTOT• vähäinen kuuluminen verkostoihin, jotkuttutkituista aktiivisiaONGELMAT JA KONFLIKTIT• oman aikataulun laatiminen ja siinä pysyminen• tuen ja ohjauksen puute• työn arvostuksen puuteS-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka, syksy 2007Johanna LeppävirtaHavaintoja kohderyhmästä -tutkijanaisetARKI JA SEN SUJUMINEN• monesti tehtiin iltaisinkin töitä• arki kiireistä ja vapaa-aikaa niukasti• lapsiperheissä arki kaaoksen hallintaa• äideillä vähän omaa aikaa, päävastuu edelleenkotitöistä naisella• tutkimustyötä arvostettiin, koska antoi joustavuuttaja vapautta arjen pyörittämiseenHAAVEET JA TULEVAISUUS• 40% tutkituille yliopisto vain välivaihe elämässä• halusivat, että heidän taitonsa pääsisivät oikeuksiinS-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka, syksy 2007Johanna Leppävirta19


KÄYTTÄJÄPROFIILITPia, aloitteleva tutkijaPia on 39-vuotias filosofian maisteri.Hän työskentelee Konetekniikanosastolla. Pia on naimisissa ja hänelläon kaksi kouluikäistä lasta. Piaharrastaa kunnallispolitiikkaa. Piantyötehtäviin kuuluu opetusta jatutkimusta. Opetus on vienyt paljonaikaa, joten oma tutkimus on jäänyttaka-alalle. Pian mielestä työssähauskinta on se, kun saa jonkunihmisen ymmärtämään jonkun asian.Ikävintä, jos omat ajatukset jyrätään.Haluaa tulevaisuudessa tehdäasiantuntijatöitä. Ja toivoo, että pystyytarjoamaan lapsilleen hyvät eväätelämää varten.S-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka, syksy 2007Johanna LeppävirtaKÄYTTÄJÄPROFIILITRiitta, kokenut yrittäjäRiitta on 50-vuotias tekniikan tohtori, jollaon ollut jo seitsemän vuoden ajan omakäytettävyystutkimusta tekeväkonsultointitoimisto. Riitta on naimisissaja hänellä on kaksi aikuista poikaa, jotkaeivät enää asu kotona. Riitalle yrittäminenon elämäntapa eli työn lisäksi myösharrastus. Työpäivät venyvät monesti yli10 -tuntisiksi, mutta Riitta nauttiityöstään. Hauskinta työssä on Riitanmielestä vaikuttamisen illuusio ja se, ettähän saa tehdä missionsa mukaista työtä.Ikävintä työssä taasen on alankausiluontoinen kysyntä. Välillä töitä ontodella paljon ja välillä taas ei juuriollenkaan. Riitta toivoo, että hän pysyisitulevaisuudessa terveenä, jotta voisi jatkaayrittämistä mahdollisimman pitkään.S-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka, syksy 2007Johanna Leppävirta20


Tarpeet• tutkimusaineistosta nousi esiin 10 tarvetta1. Tarve keskustella oman alan tutkimusaiheista”Mä kaipaan sitä tutkimusryhmää siihen mun ympärille,että olis sitä jatkuvaa ajatusten vaihtoa.”2. Tarve kuulla elävästä elämästä tarinoita , siitämiten kannattaa toimia.”Kiinnostais, et siel olis ihan oikeiden ihmistenelämäntarinoita. Ei mitään talouselämän huippuja, vaantavallisia tarinoitaS-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka, syksy 2007Johanna LeppävirtaTarpeet3. Tarve saada tukea selviytymiseen jaongelmien ratkomiseen. ”Olin jo ihan lähtemässäpois täältä, mut niistä tapaamisista oli musta hirveesti hyötyä,että pääsi vähän tilittämään.”4. Tarve naiskulttuurin luomiselle tekniikanalalle. ”Saunaillat ja pikkujoulut on tylsiä, tuleeylimääräinen olo. Koen, että mun pitää lähteä pois, että pojatpääsee saunaan.”5. Tarve saada tukea työhön mentorilta taivertaistutkijalta. ”Saattoi mennä kuukausia, etteikukaan kysynyt multa mitään siitä tutkimustyöstä.”S-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka, syksy 2007Johanna Leppävirta21


Tarpeet6. Tarve kuulla onnistuneita strategioitatyön ja perheen yhteensovittamiseksi.7.Tarve saada tukea kontaktien luomiseen.”Itse on vähän arka ja vähättelee suoritusta. Toisaalta sillä sitäsaisi yhteistyökumppaneita, jos jakaisi keskustella, pitäisivaan enemmän keskustella.”8. Tarve tiedostaa, ettei tarvitse ollasupernainen.(työn lisäksi kodista ja lapsista huolehtiminenmonien tutkittujen tapauksissa naisen vastuulla)S-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka, syksy 2007Johanna LeppävirtaTarpeet9. Tarve vahvistaa itseluottamusta.”Mulla on hirveen suuri kynnys siihen, että mä julkaisen,kun se oma homma tuntuu sellaiselta onnettomaltarävellykseltä.”10. Tarve saada tietoa eriuravaihtoehdoista.”Lueskelin vaihteeksi työpaikkailmoituksia ja kauhullakatselin mihin ihmeeseen sitä voisi hakea, että pitäisikövain laittaa tohtorin paperit laatikkoon ja hakea näillä DI:npapereilla töitä.”S-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka, syksy 2007Johanna Leppävirta22


Weme.fi verkkoyhteisöS-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka, syksy 2007Johanna Leppävirta23

More magazines by this user
Similar magazines