Taskutietoa Kokkolasta 2013

kokkola.fi
  • No tags were found...

Taskutietoa Kokkolasta 2013

2SisältöYleistietoa 3Väestö 6Asuminen ja rakentaminen 11Elinkeinot 14Kaupungin hallinto 17Kaupungin talous 19Kaupungin liikelaitokset 20Sosiaali- ja terveyspalvelut 23Varhaiskasvatus 26Koulutus 27Kulttuuri 31Nuorisopalvelut 35Liikunta ja vapaa-aika 37Muuta 40


YleistietoaHistoriaaKokkolan kaupungin on perustanut Kustaa II Aadolf vuonna1620. Kaarlelan kunta liitettiin Kokkolaan vuonna 1977. Vuoden2009 alusta Kälviän, Lohtajan ja Ullavan kunnat liitettiinKokkolan kaupunkiin. Kokkola on Keski-Pohjanmaan hallinnollinen,taloudellinen ja sivistyksellinen maakuntakeskus.Suomenkielinen nimi Kokkola tulee erään tiedon mukaanKokkolahti-nimestä. Kokkolahdeksi kutsuttiin lahtea, joka työntyimereltä sisämaahan aina Kirkonmäelle saakka. Tarinan mukaanlahden suurilla kivillä istuivat kokot eli kotkat. Vanhimmissaasiakirjoissa paikkakunnan nimi esiintyy muodossa Karlabi,josta Kokkolan ruotsinkielinen nimi Karleby on muodostunut.SijaintiKokkolan kaupunki sijaitsee Keski-Pohjanmaalla, Pohjanlahdenrannalla.Kokkolassa risteytyvät kolme valtatietä, VT 8 (Oulu - Turku),VT 13 (Kokkola - Jyväskylä - Lappeenranta) ja VT 28(Kokkola - Kajaani).3


Ilmasto 2012- vuotuinen keskilämpötila +3,1 o C- helmikuun keskilämpötila -9,5 o C- heinäkuun keskilämpötila +16,5 o C- vuotuinen sademäärä 545 mm5


6VäestöKokkolan väestömäärä on kehittynyt viime vuosina ripeääntahtiin. 2000-luvulla väestön määrä on lisääntynyt noin 2 600asukkaalla. Kuntaliitoksen myötä asukasluku kasvoi reilullaviidenneksellä. Väestön ikärakenne on suhteellisen edullinen.Lasten ja nuorten osuus on suurempi ja ikäihmisten osuuspienempi koko maahan verrattuna.asukkaitavuosi yhteensä muutos1950 18 2581960 22 786 4 5281970 30 015 7 2291980 33 602 3 5871990 34 559 9572000 35 492 9332010 45 896 10 4042012 46 585 6892013 46 773 188Väestömäärältään Kokkola on maamme 23:ksi suurinkaupunki. Väestötiheys on 32,39 as./km².


Väestö vuodenvaihteessa 2012/2013yhteensä %Asukasluku 46 773- miehiä 23 002 49,2- naisia 23 771 50,8Suomenkielisiä 39 416 84,3Ruotsinkielisiä 6 263 13,4Muunkielisiä 1 094 2,3Ulkomaan kansalaisia 990 2,1Väestön ikäjakauma vuodenvaihteessa 2012/2013ikä miehet naiset yht. %0–6 2 217 2 060 4 277 9,27–14 2 288 2 192 4 480 9,615–24 2 980 2 966 5 946 12,725–64 11 809 11 628 23 437 50,165–74 2 323 2 541 4 864 10,475–79 623 878 1 501 3,280–84 476 754 1 230 2,685+ 286 752 1 038 2,2yht. 23 002 23 771 46 773 100,07


8Väestönmuutokset 2012- elävänä syntyneet 586- kuolleet 398- luonnollinen väestönlisäys 188- kuntien välinen tulomuutto 1 447- kuntien välinen lähtömuutto 1 539- maahan muutto 154- maasta muutto 66- kokonaismuutos +188- väkiluku 46 773


VäestöennusteVäestö vuonna 2013 ja ennuste vuoteen 203050 00045 00040 00035 00030 00025 00020 00015 00010 0005 00002013 2015 2020 2025 20300–14-vuotiaat 15–64-vuotiaat yli 64-vuotiaat2013 2015 2020 2025 20300–14-v. 8 757 9 093 9 519 9 628 9 62615–64-v. 29 383 29 074 29 000 29 501 29 907Yli 64-v. 8 633 9 715 10 947 11 766 12 491Yht. 46 773 47 882 49 466 50 895 52 0249


Koulutusaste 2011%15 vuotta täyttänyt väestö 37 896 100,00Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa 12 739 33,6Tutkinnon suorittaneet 25 130 66,4Keskiaste 15 739 41,5Alin korkea-aste 3 874 10,3Alempi korkeakouluaste 3 406 9,0Ylempi korkeakouluaste 1 987 5,3Tutkijakoulutusaste 124 0,310


Asuminen ja rakentaminenKokkolan asuntokanta on pientalo- ja omistusasuntovaltainen.Kokkolalaiset asuvat myös väljästi suomalaiseen asumiseensuhteutettuna. Omakotitontin saatavuutta Kokkolassa kuvaahyvin sanonta ”tontti tiskiltä”.Valmistuneet asunnot talotyypeittäinkaka1996- 2001-2000 2005 2009 2010 2011 2012Kaikkitalotyypit 172 185 116 238 402 309Erillisetpientalot 88 130 83 110 180 136Kytketytpientalot 15 22 15 27 35 69Asuinkerrostalot67 33 9 101 187 104Muut rakennukset2 0 9 0 0 111


Asunnot talotyypin mukaan 2011%Asuntoja yhteensä 22 287 100,0- erilliset pientalot 12 326 55,3- rivi- ja ketjutalot 2 417 10,8- asuinkerrostalot 6 909 31,1- muut rakennukset 635 2,812


Rakennukset käyttötarkoituksen mukaan 2011lkmAsuinrakennukset yhteensä 14 237- erilliset pientalot 11 489- rivi- ja ketjutalot 511- kerrostalot 425Liikerakennukset 317Toimistorakennukset 87Liikenteen rakennukset 397Hoitoalan rakennukset 72Kokoontumisrakennukset 107Opetusrakennukset 70Teollisuusrakennukset 431Varastorakennukset 245Muut rakennukset 86Kesämökit 2 216Rakennukset yhteensä 16 45313


14ElinkeinotKokkolan elinkeinorakenne on monipuolinen. Elinkeinoelämänperustana on kansainvälisesti toimiva suurteollisuus.Keskeinen asema on kemianteollisuudella ja sitä soveltavallateollisuudella. Kokkola on myös merkittävä kauppa- ja koulutuskaupunki.Kuntaliitoksen myötä maaseutuelinkeinojenmerkitys on lisääntynyt. Kokkola oli vuonna 2012 maammesuurin maidontuottajakunta.Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan 2011Koko väestö 46 585Työvoima 21 631Työlliset 19 682Työttömät 1 949Työvoiman ulkopuolella olevat 24 9540–14-vuotiaat 8 716Opiskelijat, koululaiset 3 723Varusmiehet, siviilipalvelusmiehet 143Eläkeläiset 11 097Muut työvoiman ulkopuolella olevat 1 275


Kokkolan työpaikat toimialan mukaan 2010Kaikki toimialat yhteensä 20 619Maa-, metsä- ja kalatalous 847Kaivostoiminta; Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto;Vesi-, viemäri- ja jätehuolto 313Teollisuus 3 060Rakentaminen 1 288Tukku- ja vähittäiskauppa; Kuljetus ja varastointi;Majoitus- ja ravitsemistoiminta 4 509Informaatio ja viestintä 534Rahoitus- ja vakuutustoiminta 278Kiinteistöalan toiminta 109Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta;Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 1 743Julkinen hallinto ja maanpuolustus; Pakollinensosiaalivak.; Koulutus; Terveys- ja sosiaalipalv. 6 848Muut palvelut 904Toimiala tuntematon 186Vuonna 2012 Kokkolan työttömyysaste (lomautetut mukaanlukien) vaihteli 7,8 %:n ja 9,6 %:n välillä ja keskiarvo oli8,8 %.15


Huomattavimmat työnantajathenkilökuntaaKokkolan kaupunki n. 3 700Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoitojaperuspalvelukuntayhtymä, Kiuru n. 1 900- Keski-Pohjanmaan keskussairaala n. 1 300Boliden Kokkola Oy n. 540Freeport Copalt Oy n. 410KPO konserni n. 420Halpa-Halli n. 300CABB Oy n. 18016


Kaupungin hallintoKaupunginvaltuusto51 valtuutettua, puheenjohtaja Stefan Anderson (RKP)valtuutettujaSuomen Keskusta 14Suomen Sosialidemokraattinenpuolue 10Suomen Kristillisdemokraatit (KD) 5Ruotsalaisen kansanpuolue 6Kansallinen Kokoomus 7Vasemmistoliitto 2Perussuomalaiset 5Vihreä liitto 2KaupunginhallitusPuheenjohtaja Veikko Laitila (Kesk.)Voimasuhteet: Kesk. 3, SDP 2, KD 1, Kok. 2, RKP 1, Vas. 1,PS 1Kaupunginjohtaja Antti Isotalus17


18Lautakunnat ja johtokunnat- kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto- kaupunkirakennelautakunta- keskusvaalilautakunta- kaupunginhallituksen konserni- ja kaupunkikehitysjaosto- opetus- ja kasvatuslautakunta- kulttuuri- ja nuorisolautakunta- liikuntalautakunta- maaseutulautakunta- pelastuslautakunta- rakennus- ja ympäristölautakunta- sosiaali- ja terveyslautakunta- tarkastuslautakunta- ympäristöterveyslautakunta- valtuuston vaalilautakunta- energiajohtokunta- satamajohtokunta- työplussan johtokunta- vesilaitosjohtokunta


Kaupungin talousTalousarvio 2013Toimintakulut 430,3 milj. €Investoinnit 48,3 milj. €Verotulot 169,8 milj. €Valtionosuudet 76,1 milj. €Vuosikate 12,2 milj. €Lainakanta 1.1.2013- ilman liikelaitoksia 4 076 €/as.- liikelaitokset mukaan lukien 4 980 €/as.Verotus 2013Tuloveroprosentti 2013 20,50Verotuloja arvioidaan kertyvän seuraavasti (1 000 €):Kunnallisvero 144 551Yhteisövero 13 757Kiinteistövero 11 522Yhteensä 169 83019


Kaupungin liikelaitoksetKaupungin liikelaitoksia ovat Kokkolan Satama, KokkolanEnergia, Kokkolan Vesi sekä Työterveyshuolto Työplus. Liikelaitoksettulouttavat kaupungille vuosittain peruspääomantuottona sovittujen tuottovaatimuksien mukaisen tuloerän.Liikelaitos Kokkolan Energia 2012Liikelaitos Kokkolan Energia ja kaupungin kokonaan omistamatverkkoyhtiö KENET Oy ja voimalaitosyhtiö Oy KokkolaPower Ab muodostavat yhdessä toiminnallisen konsernin, jokavastaa Kokkolan energiahuollosta ja tarjoaa monipuolisiaenergiapalveluita kaupungin asukkaille ja elinkeinoelämälle.Liikevaihto 55,6 milj. €- liikelaitos 44,3 milj. €- verkkoyhtiö 12,0 milj. €- voimalaitosyhtiö 19,2 milj. €- konsernin sisäinen liikevaihto -19,9 milj. €SähköverkkoasiakkaitaKaukolämpöasiakkaita2021 794 kpl2 809 kpl


Sähköenergian myynti loppukuluttajille 333 GWhSähkönsiirto428 GWhKaukolämmön myynti304 GWhLiikelaitos Kokkolan Satama 2012Kokkolan Satama on erikoistunut palvelemaan tehokkaastipaikallista sekä Pohjois-, Keski- ja Itä-Suomen sekä Venäjänteollisuutta irtotavara- ja kappaletavaraliikenteessä.Laituripituus2 270 mVäylän kulkusyvyys13 mJoka sään terminaali (AWT)Junavaunun kaatolaiteterminaali (RWTT)Satamassa käyneet alukset 612 kplTuonti2 299 979 tnVienti5 118 168 tnKokonaisliikenne7 418 147 tn21


Transitoliikenteen osuus kokonaisliikenteestä on 2,2 milj. tn.Huomattavimmat tuontiartikkelit ovat malmit ja rikasteet, kivennäisöljyt,kalkkikivi sekä nestebulk. Huomattavimmat vientiartikkelitovat malmit, rikasteet, transitoliikenteen ja kemianteollisuudentuotteet sekä sinkki.22Liikelaitos Kokkolan Vesi 2012Kokkolan Vesi tuottaa kaupunkilaisille vesihuollon puhtaanveden, jäteveden ja huleveden palvelut toimialueellaan. Puhdasvesihuollossaon liitoskuntien alueella yksityisiä toimijoita.Laskutettu vesimäärä 2 314 000 m 3Veden ominaiskulutus166 l/as./vrkLaskutettu jätevesimäärä 1 878 000 m 3Vesijohtoverkoston pituus483 kmViemäriverkoston pituus(sisältää myös hulevesiviemärit)433 kmVeden hinta v. 2013 (sis. alv) 1,30 €/m 3Jäteveden hinta v. 2013 (sis. alv) 2,00 €/m 3


Sosiaali- ja terveyspalvelutVuodesta 2009 lähtien sosiaali- ja terveystoimen toimialan organisaatioon muodostunut terveyspalveluista, vanhustyöstäsekä sosiaali- ja vammaistyöstä. Kokkolan kaupunki vastaaisäntäkuntamallilla myös Kruunupyyn kunnan sosiaali- ja terveystoimesta.Vanhuspalvelutpaikkoja (v. 2012)Vanhainkodit (1) 59Hoitokeskukset (2), laitosasuminen, Kruunupyy 51Vanhusten palvelutalot (7), Kokkola 227Palveluasuminen, ostopalvelu 169(Kokkola 225, Kruunupyy 44)Kotihoito (taloudet/käynnit) 1 155/307 998- Kokkola 990/255 869- Kruunupyy 165/52 13023


Vammaisten palvelutpalvelunsaajia (v. 2012)Kehitysvammaisten toimintakeskukset (3) 101Asumisyksiköt (3), paikkoja 48Mielenterveyskuntoutujien tukikoti, paikkoja 6Avotyö ja tuettu työ 37Sosiaalityö(v. 2012)Sosiaalineuvontayksikkö 5Toimeentulotukiyksikkö 6,5Sosiaalityöntekijöitä/sosiaaliohjaajia 14,5/9,5Lapsiperheiden kotipalvelu 7Lastensuojelun perhetyö 5,5Lastenvalvojia 2Lastensuojelulaitokset (2), paikkoja 12Perheneuvola, käyntejä 1 764Terveyskeskus(v. 2012)Lääkäreitä 32,524 Sairaansijoja 90


Hoitopäiviä 55 371- Terveyskeskus 36 236- Sandbackan, Kruunupyy 11 734- Teerijärvi, Kruunupyy 7 401Avohoidon käyntejä 208 846Perheneuvola, käyntejä 1 764A-klinikka, käyntejä 1 810Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- japeruspalvelukuntayhtymä, KiuruSairaanhoitopiiri on vastannut vuoden 2009 alusta lähtienmaakunnan erikoissairaanhoidon lisäksi myös Jokilaaksonyhteistoiminta-alueen perusterveydenhuollosta ja sosiaalitoimesta.(v. 2012)kaikki Kokkolan osuusErikoisaloja 12Erik.sairaanh. lääkäreitä 128Sairaansijoja 225Hoitopäiviä 58 802 33 433Avohoidon käyntejä 122 004 70 854(Jyta ei sis. lukuihin) 25


VarhaiskasvatusKokkolan kaupungin varhaiskasvatuspalvelut vastaa päivähoidosta,niin perhepäivähoidossa kuin päiväkodissakin tapahtuvastapäivähoidosta sekä esiopetuksesta. Päivähoito onjärjestetty kunnallisena, ostopalvelu- ja yksityisenä päivähoitona.Varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat osana myös Kelanmaksamat tuet (lasten kotihoidon tuki, Kokkola-tuki ja yksityisenhoidon tuki) sekä leikkikenttätoiminta.lapsia (v. 2012)Kunnalliset päiväkodit (22) 1 479Esiopetus 596Ostopalvelupäiväkodit ja yksityisetpäiväkodit 209- ostopalvelupäiväkodit (3)- yksityiset päiväkodit (1)- yksityiset ryhmäperhepäiväkodit (3)Kunnallinen perhepäivähoito 342- perhepäivähoito 194- ryhmäperhepäivähoito 148Yksityisen hoidon tuki (Kela) 7026


KoulutusPerusopetus ja lukioKokkolan kaupungin opetustoimi vastaa perus- ja lukio-opetuksestasekä Kokkolan seudun opiston vapaasta sivistystyöstä.Perusopetus on jaettu viiteen suomenkieliseen ja yhteenruotsinkieliseen alueeseen. Suomenkielisiä peruskoulujaon 25 ja ruotsinkielisiä kahdeksan. Kaupungissa on kolmesuomenkielistä lukiota ja aikuislukio, yksi ruotsinkielinen lukiosekä ammattilukiotoimintaa yhdessä ammatillisen koulutusyhtymänkanssa.oppilaitaSuomenkielinen perusopetus 4 208Ruotsinkielinen perusopetus 844Suomenkielinen lukio ja aikuislukio 676Ruotsinkielinen lukio 175Kokkolan yliopistokeskus ChydeniusKokkolan yliopistokeskus Chydenius on yksi Suomen kuudestayliopistokeskuksesta, jotka kokoavat yhteen yliopisto-27


jen alueellista toimintaa. Kokkolan yliopistokeskuksessa yhteistyötätekevät Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopistot.Koulutus- ja tutkimusaloja ovat- kasvatustieteet- soveltava kemia- tietotekniikka- yhteiskuntatieteet- kauppatieteet- terveystieteet.Yliopistokeskuksen koulutus on suunniteltu aikuisille opiskelijoille.opiskelijoitaPerustutkinto-opiskelijat 326Jatko-opiskelijat 43Avoin yliopisto 3 222Täydennyskoulutus 96528


Centria ammattikorkeakouluCentria ammattikorkeakoulu antaa opetusta tekniikan, liiketaloudenja hyvinvoinnin ja kulttuuri aloilla 20 koulutusohjelmassa.Ammattikorkeakoulu toimii Kokkolassa, Pietarsaaressa jaYlivieskassa.Opiskelijoita yhteensä 3 421joista Kokkolassa 1 818- Tekniikka 560- Liiketalous 575- Hyvinvointi ja kulttuuri 683Ammatilliset oppilaitoksetKeski-Pohjanmaan koulutusyhtymä järjestää suomenkielistäammatillista koulutusta kuudessa koulutusyksikössä Kokkolassaja maakunnassa. Koulutusaloja on kahdeksan. Ammatillisessaperuskoulutuksessa opiskeli noin 2 780 opiskelijaa.Aikuiskoulutus mukaan lukien vuosiopiskelijoita oli yhteensänoin 4 100.29


30Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymänKokkolan yksikötopiskelijoitaKokkolan kauppaopisto 470Kokkolan ammattiopisto 1 080Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto 515Keski-Pohjanmaan Opisto 180Keski-Pohjanmaan aikuisopisto 495Optima samkommun (Pietarsaari)Muita oppilaitoksiaopiskelijoitaKeski-Pohjanmaan konservatorio- perusopetus 1 280- ammatillinen koulutus 50Pohjoismainen taidekouluKokkolan seudun opisto ml. Lasten ja nuortenkuvataidekoulu 9 180Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto 2 565


KulttuuriKaupungin kulttuuritoiminnan tavoitteena on luoda asukkaillemonipuoliset mahdollisuudet kulttuurin tuottamiseen ja kuluttamiseen.Vireä ja monipuolinen kulttuuritoiminta sitoo asukkaitalähiyhteisöönsä ja kotikaupunkiinsa. Laadukkaat kulttuuripalvelutja monipuoliset harrastusmahdollisuudet parantavat kaupunkilaistenelämisen laatua, tukevat kuntalaisten osallisuuttaja syrjäytymisen ehkäisyä sekä lisäävät kaupungin vetovoimaaja elinvoimaisuutta.Kokkolassa toimivia taide- ja kulttuurilaitoksiaKokkolassa toimii sekä kaupungin että kannatusyhdistystenylläpitämiä kulttuuri- ja taidelaitoksia.Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri 2012- esiintymisiä yhteensä 82, joista Kokkolassa 70- kuulijoita yhteensä 17 470, joista Kokkolassa 13 034- radioituja konsertteja Suomessa 2, Saksassa 1- kantaesityksiä 8- ilmestyneitä levyjä 231


Keski-Pohjanmaan Konservatorio 2012- musiikin perusopetusta 1 280 lapselle ja nuorelle- musiikin ammatillista toisen asteen koulutusta50 opiskelijalleKokkolan kaupunginteatteri 2012- 7 ensi-iltaa ja useita vierailuesityksiä- yhteensä 179 esitystä, joissa yleisömäärä 15 890K.H. Renlundin museo – Keski-Pohjanmaanmaakuntamuseo 2012- museokohteissa 39 112 kävijää- Roosin pihapiiri ja Museokortteli- Roosin talo, K.H. Renlundin lahjoituskokoelma jaVeikko Vionojan taidekokoelma- Leo Torpan valokuvaustekninen kokoelma, suolamakasiini- ITE-taidetta, Dallmeier-kokoelma, pedagogio- Lassanderin porvaristalo- Näyttelyhalli, vaihtuvia näyttelyitä- Fredrik ja Anna Draken koti33


- muita museoita: Luontokokoelma Kieppi Museokorttelissa,Kotiseutuarkisto, kotiseutumuseot Kaarlelan kirkonmäellä,Öjassa, Kälviällä ja Lohtajalla, hylkeenpyyntimuseo Tankarinsaaressa, kalastajamuseot Öjan Långössä ja Ohtakarissasekä palomuseo Ventuksessa, Toivosen talonpojan museo,Lucina Hagmanin syntymäkoti ja Marttakoti Kälviällä sekäVionoja säätiön Taide-Vionoja UllavassaKokkolan kaupunginkirjasto – maakuntakirjasto2012- pääkirjasto sekä lähikirjastot: Koivuhaka, Kälviä, Lohtaja jaUllava- kirjastoauto ja sairaalakirjasto- Anders-verkkokirjastoKävijämäärä 517 573Verkkokäyntejä 237 489Lainoja 820 914Lainaajia 18 160Lainoja/asukas 17,634


Järjestötoimintaa ja tapahtumiaKaupunki myöntää vuosittain 80–90 toiminta-, projekti- javuokra-avustusta eri kulttuurijärjestöille, vapaille ryhmille, projekteillesekä yksittäisille kulttuuritoimijoille. Vuonna 2013avustusten yhteissumma on 205 000 euroa.Kaupunki järjestää kulttuuritapahtumia itse, yhdessä muidentoimijoiden kanssa tai tukemalla itsenäisten tapahtumajärjestäjientoimintaa.NuorisopalvelutKaupungin nuorisotyöhön ja -politiikkaan kuuluvat nuortenkasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet,tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistysten ja muidennuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinenja monikulttuurinen nuorisotoiminta, nuorten työllistymisentukeminen sekä nuorten osallistuminen ja kuuleminen.35


- Nuorten toimintakeskus Hansa sekä kuusi muuta palveluyksikköäeri puolilla kaupunkia- Estraditaiteen koulu- yleis- ja erillisavustukset- tapahtumatKokkolassa nuoria palvelee myös Nuorisokeskus Villa Elba.36


Liikunta ja vapaa-aikaLiikuntapalveluiden ensisijainen tavoite on hyvinvoinnin ja terveydenedistäminen liikunnan avulla sekä elinkeinotoiminnankehittäminen liikuntakulttuurisin keinoin. Kokkolalaisille tarjotaantasa-arvoisia liikuntamahdollisuuksia elinikäiseen liikunnanharrastamiseen. Liikuntalain hengen mukaisesti kaupunkiluo edellytykset kokkolalaisten liikunnalle ylläpitämällä monipuolistaliikuntapaikkaverkostoa.Liikuntalaitokset 2012Uintikeskus VesiVeijari: 217 082 uintikävijääJäähalli: 3 230 jään käyttötuntiaKippari-Hall: jalkapallohalli, 2 581 käyttötuntiaLämmitettävä keinonurmikenttä: 1 924 käyttötuntiaKälviän Vapaa-ajan talo: 1 366 käyttötuntiaLohtajan Maininki -monitoimihalli: 1 359 käyttötuntiaHollihaan liikuntahalli: 2 139 käyttötuntiaKokkolan Urheilutalo: palloilusaleja, urheiluhalli ja kuntosali37


Liikunta-alueetHiihtoreittejä 20, yhteensä noin 150 kmKaukaloita 15 ja yksi tekojääareenaKevyen liikenteen väyliä 120 kmLähiliikuntapaikkojaNurmikenttiä 26Tenniskenttiä 17Uimarantoja 5 (yleisiä rantoja) ja ns. pieniä yleisiärantoja noin 10Ulkoilureittejä ja luontopolkuja 10, yhteensä noin 200 kmValaistuja latuja ja kuntoratoja 22, yhteensä noin 60 kmYleisurheilukenttiä 5JärjestötoimintaKokkolassa on noin 90 aktiivista urheiluseuraa. Lisäksi monetmuut yhdistykset ja toimijat tarjoavat liikunnallista toimintaa.Kaupunki tukee heitä nuorten alle 18-vuotiaiden ohjaustoiminta-avustuksellaja kohdeavustuksilla sekä toimitila-avustuksella.Vuonna 2013 avustusten yhteissumma on 175 000 euroa.39


MuutaLiikenneväylätKokkolan kaupungin alueella on- katuja ja teitä 276 km- kevyen liikenteen väyliä 113 km- yksityisteitä 550 kmMatkailu 2012Majoitusliikkeitä 8- huoneita 408Majoitusvuorokausia 112 156- suomalaiset 100 268- ulkomaalaiset 11 888Huoneiden käyttöaste 46,9 %Kokkolan ystävyyskaupungitKokkolalla on 15 ystävyyskaupunkia.HärnösandMörbylångaUllånger40RuotsiRuotsiRuotsi


KristiansundAveroyFredericiaMarijampoleFitchburgSudburyHatvanBoldogRatingenFushunJärva-JaaniAmblaNorjaNorjaTanskaLiettuaYhdysvallatKanadaUnkariUnkariSaksaKiinaViroViroEräitä julkisia palveluita Kokkolassa- Kansaneläkelaitos, Kokkolan toimisto- Kokkolan työ- ja elinkeinotoimisto- Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat-vastuualue, Kokkolan toimipaikka- Pohjanmaan maanmittaustoimisto, Kokkolan toimipiste41


42- Pohjanmaan ELY-keskus, työllisyys, yrittäjyys ja osaaminen-yksikkö sekä maaseutu- ja energiayksikkö, Kokkolan toimipaikka- Kokkolan Tulli- Geologian tutkimuskeskus (GTK), Länsi-Suomen yksikkö- Väestörekisterikeskus, Kokkolan toimipiste- ProAgria Keski-Pohjanmaa- Pohjanmaan kauppakamari, Kokkolan toimisto- Keski-Pohjanmaan Yrittäjät- Keski-Pohjanmaan liitto- Teknologiakeskus Ketek Oy- CENTRIA tutkimus ja kehitys- Kokkolanseudun Kehitys Oy- Kokkolan seudun kemian osaamiskeskusKokkolan nimikkolajitNimikkolaji on kaupungin luonnolle ominainen, kaupungin historiaanliittyvä tai muuten kaupunkia kuvaava eliölaji. Yleisöäänestyksenperusteella Kokkolan nimikkolajeiksi on nimettyliito-orava, siika, tyrni ja merikotka.


KOKKOLAN KAUPUNKIPL 4367101 KokkolaKaupungintaloKauppatori 5Puh. (06) 8289 111kokkola@kokkola.fiwww.kokkola.fiEtukannen kuva: Suntinsuun venevajatTakakannen kuva: Ohtakarin kalastajakylä43


LAYOUT: FRISTYLE. PRINT: AB FORSBERG RAHKOLA OY 2013

More magazines by this user
Similar magazines