pHuksiopas 2011.pdf - Kemistikilta

kemistikilta.fi
  • No tags were found...

pHuksiopas 2011.pdf - Kemistikilta

pHuksiopas 2011Kemistikilta


KemistikiltaTervehdys Au:inen pHuksini!Minulla on suuri kunnia olla tämän oppaan ensimmäinen, joka pääsee onnittelemaan sinua Fe:staopiskelupaikan valinnasta! Kemian tekniikan opiskelu on mielenkiintoista ja pHuksivuosi kemistikillassaon varmasti unohtumaton.Minä olen Elina, pHuksikapteenisi, ja vastaan Kemistikillassa kaikista pHukseihin liittyvistä asioista.Tehtäväni on auttaa sinut opintojesi alkuun, olla tukenasi koko pHuksivuotesi ajan ja tietenki kouluttaasinusta esimerkillinen teekkari. Muistathan, että olen tosiaan täällä ihan sinua varten, joten tulipamieleesi kuinka tyhmän tuntuinen kysymys tahansa, älä epäröi kysyä sitä minulta. Voit soittaa, laittaatekstiviestin tai sähköpostin ihan mihin kellonaikaan tahansa! Puhelut kuitenkin kannattaa ajoittaa senmukaan, etten arkisin, noin klo 5-16 välisenä aikana, pysty työni takia vastaamaan puhelimeen.Pidät nyt kädessäsi Kemistikillan pHuksiopasta vuosimallia 2011. Siihen on koottu paljon hyödyllistätietoa ja löydät vastauksen varmasti moneen kysymykseesi juuri tästä vihkosesta, joten se kannattaalukea läpi ja pitää tallessa. Katso ainakin muistilista sivulta Te.Varaudu jo nyt siihen, että ensimmäiset viikkosi täällä ovat tapahtumaa täynnä, ja aluksi se voikintuntua hieman raskaalta. Saat paljon uutta tietoa, tutustut moniin uusiin paikkoihin ja ihmisiin, aloitatensimmäiset kurssisi ja kaiken tämän lisäksi tapahtumia on vaikka muille jakaa. Älä kuitenkaan ahdistu,vaan hyppää mukaan iloisin ja avoimin mielin!Tapahtumista vielä sen verran, että opiskelu ja opiskelijaelämä eivät suinkaan ole toisiaan poissulkeviaasioita. Luennot, labratyöt ja laskuharjoitukset sujuvat varmasti mukavammin, kun tunnet ympärilläolevat pHuksikaverisi. Äläkä huoli, vaikket Otaniemeen tullessasi tuntisi etukäteen ketään - killantapahtumissa tutustut varmasti muihin pHukseihin, sekä vanhempiin opiskelijoihin!Me näemme toivottavasti jo ennen koulun virallista alkua kemistikillanvaraslähdössä (katso takakansi), mutta viimeistään maanantaina 29.8. kemiantekniikan lafkalla, jonne tulen sinua vastaan vastaanottotilaisuuteenne.Ensimmäisen päivän ohjelma kestää iltaan asti, joten älä varaamaanataille mitään pakollista menoa. Ja muista: pHuksivuosion vain kerran elämässä, joten ota siitä kaikki irti!Elokuussa nähdään,Elina, pHuksikapteenisiMinut saat kiinni:elina.honkanen@aalto.fi044 0199 971 TALLENNA PUHELIMEESI!P.s. Katso myös: www.kemistikilta.fi ja facebook→ Groups → KemistipHuksit 20111 HVety


Kemistikilta


pHuksiopas 2011Fuksimajurin kootut selityksetArwon tekniikan ylioppilas, tuleva teekkariHienoa, että olet valinnut opinahjoksesi Aaltoyliopistonkemian tekniikan korkeakoulun.Onnittelen sinua loistavasta valinnastasi!Sinulla ja uusilla opiskelijatovereillasion suuri kunnia olla kemian tekniikankorkeakoulun ensimmäisessä fuksikatraassa.Valintakokeet ovat takana ja nyt onkin hyväaika suunnata katse tulevaan, sinun ikiomaanfuksivuoteesi. Minä ja fuksitoimikuntaodotamme sinua innolla ja voin luvata, ettäensimmäinen opiskeluvuosi tulee olemaanikimuistoinen!Aalto-yliopisto edelleen ottaa ensiaskeliaanyliopistona ja se muokkautuu kokoajan. Uusi yliopisto tuo mukanaanvaltavasti mahdollisuuksia niin opintojenkuin muunkin toiminnan saralla.Tulevaisuudessa liikkuminen ja kurssienvalitseminen eri korkeakoulujen välillätulee varmasti helpottumaan, jolloinopintokokonaisuuksista tulee entistäkinmonipuolisempia. Myös ylioppilaskunnanpuolella teemme kovasti töitä, jottalöytäisimme optimaalisimman tavantoimia opiskelijoiden hyväksi. Yliopisto jaylioppilaskunta ovat tekijöidensä, eli myössinun, näköisiä. Meilläonkin suurikunnia jasuuri vastuu rakentaa tästä paikastasellainen, että kaikilla on hyvä olla jaopiskella.Opiskelu itsessään on kovin erilaista kuinlukiossa. Yliopistomaailmassa vallitseeakateeminen vapaus, joka tuo mukanaanmyös suuren vastuun. Täällä sinua ei tullaherättämään luennoille eikä poissaoloistakysellä. Vastuu opintojen edistymisestä,tentteihin valmistautumisesta sekäharjoitustöiden palautuksista on sinullaitselläsi.Monelle sana ”Otaniemi” tarkoittaa paikkaaKeilaniemen ja Tapiolan läheisyydessä.Otaniemeläisille ja teekkareille se kuitenkintarkoittaa todella paljon muutakin.Teekkarit ovat tunnettuja kulttuuristaanja tupsulakeistaan. Otaniementeekkarikulttuuri elää vahvana ja siinä ovatmukana kaikki – nyt myös sinä! Avoimuus,reipas mieli, tekemisen meininki ja voimakasyhteishenki pursuaa meistä kaikista. Kaikkiovat tervetulleita mukaan. Timanttisiahetkiä ovat ne, kun kävelee läpi aurinkoisenAlvarin aukion ja tutut ja tuntemattomattervehtivät iloisesti ”Hei moi!” –huudoin.Kannattaa siis lähteä ennakkoluulottomastija avoimin mielin mukaantoimintaan jauuteen4 BeBeryllium


Kemistikiltayhteisöösi. Kehotankin siis reippaastiottamaan selvää killastasi ja muistayli sadasta Otaniemessä toimivastayhdistyksestä.Tullessasi opiskelemaan, kuulet varmastiusein fuksikasvatuksesta. Fuksikasvatuksentarkoituksena ontutustuttaasinut teekkarikulttuurinmonimuotoisuuteenjapitkäaikaisiinperinteisiinsekä saloihin.Otaniemessäollessa ei ikinävoi tietää, minnepäivän aikana voipäätyä. Teekkarikulttuuriintutustumisen helpottamiseksimeillä on käytössä fuksipisteet, joitakeräämällä saat varmasti paljon uusiaystäviä, mahtavia kokemuksia sekätervetullutta vastapainoa opiskelulle.Fuksipisteiden ansiokas suorittaminentarkoittaa myös tupsulakin saamistaWappuna (mikäli sellainen järjestetään).Fuksipisteet – mikä ihana tekosyy!Fuksikasvatuksesta ovat vastuussa kiltojenfuksikapteenit yhdessä ISO-henkilöidenkanssa. Tutustu omaan kippariisi, hän ontäällä sinua varten. Tule myös juttelemaanminun ja muiden kippareiden kanssa taiainakin heiluta iloisena kättä ja moikkaa, metervehdimme varmasti takaisin.uusiin ihmisiin, tulet varmasti muistelemaanfuksivuottasi lämmöllä ja ilolla vielävuosien päästä. Wappuna (mikäli sellainenjärjestetään) painaessasi uutuuttaanhohtavan, vitivalkoisen tupsulakin päähäsi,toivon sinun muistelevan fuksivuottasihaikein, mutta onnellisin mielin moniaelämyksiä rikkaampana.Minulle on suuri kunniapäästä seuraamaanedesottamuksiasitulevan vuodenaikana. Toivottavastisaan myös mahdollisuudentavatasinut. Näillä sanoillahaluan toivottaasinulle mahtavaa jaunohtumatonta fuksivuotta.Tee siitä itsesi ja tovereittesinäköinen!Iida MyllymäkiFuksimajuriOlet pian aloittamassa yhtä elämäsiikimuistoisimmista vuosista, ota siitä kaikkiirti, sillä fuksivuoden kokee vain kerran!Kun hoidat opiskelusi vastuullisesti ja pidäthuolen siitä, että ehdit rentoutua ja tutustua5 BBoori


pHuksiopas 2011pHysistin tervehdysTervehdys, rakas tuore kemistiystävämme!Onnittelut pääsystä opiskelemaanOtaniemeen ja tsemppiä myös ensivuoden hakuun, kun nyt tiedät paremmanvaihtoehdon olevan olemassa täälläteknillisen fysiikan puolella. Jos kuitenkinhaluat lukita vastauksesi ja opiskellakemiaa, niin onneksi olkoon siitäkin,sillä kyllä kemistejäkin tarvitaan!Edessäsi on varmasti aivanloistava fuksivuosi Otaniementoiseksi parhaassa killassa,joten muista nauttia kaikesta.Meitä fyysikoita jateitä kemistejä on jopitkään, kuten varmaanhuomaatkin, yhdistänyt lähesainutlaatuinen viha-rakkaus-suhde. Emme kuitenkaanolesuunnittelemassakiltahuoneenne valtaamistatai muutakaan sotaisaa,sillä kilpailumme javastakkainasettelumme onlähinnä leikkimielistä hauskanpitoa. Saatatkinsyksyn aikana löytää itsesipuuhastelemassa taijuhlimassa fyysikoidenkanssa. Huhu kertoojoidenkin löytäneenjopa kavereita Fyysikkokillasta...Tapaamme syksyn ja talven aikanamonenlaisissa merkeissä. Lokakuussakeräännymme automaatio- jasysteemitekniikan fuksien eliaASien kanssa seikkailuhenkisenrastikiertelyn merkeissä jatalven koittaessa perinteisenlumisodan tiimellyksessä,mikäli taivaat taas viimevuosien tapaan repeävät jamaa muuttuu valkeaksi.Ei kuitenkaan kannatajättää fyysikoihintutustumista näihintapahtumiin, sillä oikeinleppoisaa seuraa meistälöytyy kyllä ympäri vuoden.Vielä kerran onneksiolkoon hienosta opiskeluvalinnastasi,vaikka valitsitkinaivan liian sovellettuafysiikkaa, sitähän kemiaon! Ota ilo irti tästä elämäsiparhaasta vuodesta, muttamuista myös opiskella ja lataillaakkuja välillä. Vietä myösmukava kesä, syksyllä nähdään!Ville PeriFyysikkokillan fuksikapteeni6 CHiili


KemistikiltapHuxivatorns hälsningDet är mig en stor ära att få gratulera dig fördin studieplats vid Aalto-universitetet! Duhar gjort ett bra val och jag är säker på attdu inte kommer att ångra dig. Från och mednu kommer ditt liv att fyllas med intressantastudier, oförglömliga fester, medryckandeteknologkultur och en massa nya vänner.Allt detta plus wappen (om den ordnas)kommer att göra ditt första år (phuxåret)till det bästa året du upplevt hittills!Jag heter Jakob ”Jacke” Grönroos, och jagär Teknologföreningens (TF:s) Phuxivatorunder ditt första läsår vid skolan. Minuppgift är att se till att du och alla andraphuxar trivs här, och att ni får en brastart på studierna vid Aalto-universitetet.Storasyskonen och jag kommer attgöra dig bekant med universitetet,TF, och studielivet som väntar dig.Efter välkomstinfon under din förstadag på universitetet kommer dina egnastorasyskon att ta dig och dina medphuxarvidare till TF, där du bland annat kommeratt träffa mig. Den första veckan gårsedan åt till att lära sig hur det egentligenär att studera vid Aalto-universitetet.man tillräckligt med poäng kan man få sintophsmössa vid wappen (om den ordnas).Ifall du känner dig yr av all informationdu hittills fått (för att inte tala om allinformation du ännu kommer att få!), såär det bara att kontakta mig när som helst.Du kan ställa frågor om vad som helst, varesig det gäller studier, bostäder, studiestöd,TF eller Aalto-universitet, jag svarargaranterat. Det finns också information påTF:s hemsida, www.teknologforeningen.fi.Men för stunden skall du njuta av sommarenoch ladda upp energi inför hösten.Jakob ”Jacke” GrönroosTeknologföreningespHuxivator050-3311239phuxivator@teknolog.fiOm du inte ännu hört om TF kommer dunog snabbt att lära dig mycket om TF ochdess verksamhet. TF är Den SvenskspråkigaNationen vid Aalto-universitetet. Härsammanförs alla svenskspråkigt sinnadestuderande vid universitetet, här kan manförverkliga sig själv tack vare ett brettprogramutbud. Det lönar sig absolut att varaaktivt med genast från början, eftersom allaphuxar kommer att samla phuxpoäng. Har7 NTyppi


pHuksiopas 2011Onneksi olkoon ja tervetuloa Aalto-yliopistonKemian tekniikan korkeakouluun. Ennenkaikkea haluan toivottaa sinut tervetulleeksiKemistikiltaan!Olen Riitta Kujala, vuonna 2011kiltamme puheenjohtaja. Hauska päästävastaanottamaan uusia opiskelijoita jatutustua uusiin ihmisiin ensi syksynä.Kemistikilta on opiskelijajärjestö, jonkayhtenä tarkoituksena on yhdistää Otaniemenkemistejä. Kilta järjestää tapahtumia, kutensitsejä, yritysvierailuja, urheilua ja kulttuuriaympäri vuoden. Tapahtumiin kannattaahypätä heti mukaan ja tulla tutustumaanniin uusiin kuin hieman vanhempiinkinkemisteihin.Tapahtumien järjestämisen lisäksi kiltatoimii yhdessä ylioppilaskunnan kanssaopiskelijoiden edunvalvojana ja tiedottajana.Ensimmäiset viikot ovat todennäköisestimelkoista hulinaa niin koulun kuintapahtumienkin puolesta. Kannattaakin siisyrittää löytää jonkinnäköinen tasapainokoulun ja vapaa-ajan välille. Jos sinulle herääkysymyksiä kouluun tai kiltaan liittyen, niinkannattaa ottaa yhteyttä pHuksikapteeniintai omaan ISOvastaavaan. Myös minuasaa tulla nykäisemään hihasta asiassa kuinasiassa.Raadin ja toimihenkilöiden yhteystiedot sekälisätietoa Kemistikillasta löydät parhaitenosoitteesta www.kemistikilta.fi. Nähdäänsyksyllä!RiittaKemistikillan puheenjohtaja ’11Puhiksen puhinat8 OHappi


KemistikiltaErään pHuksin tarinaMorjensta!Olen Mikko, viime vuoden pHuksi, valtaisatonnittelut minunkin puolestani kemmallepääsystä! Vuoteni kemian tekniikan parissaon ollut mahtava, opiskelusta ja varsinkinrunsaasta oheistoiminnasta saa todellapaljon irti, kun mukaan lähtee rohkeastiavoimin mielin.Minun pyrkimiseni tapahtui vielälapsenkengissä olevaan Aalto-yliopistoonja teidän valintanne kohdistuikin taasihka uuteen kehitelmään eli Kemiantekniikan korkeakouluun. Opiskeluidenaloittaminen tuntui jännittävältä, eikäminulla ollut paljonkaan ymmärrystäsiitä, mitä se yliopistossa opiskeleminenkonkreettisesti on. Akateeminenvapaus tuntui hataralta mielikuvalta.Syksyn alku oli paljon menoa jamelskettä ja pehmeää laskeutumistaISO-henkilöiden tutustuttaessapHukseja uuteen opinahjoon jateekkarikulttuuriin. Yömyöhään saikulkea busseilla kotiin erilaisistariennoista, suosittelenkinmuuttamista Otaniemeenmitä pikimmiten, jos tuleevähänkin kauempaa.Vuoden mittaanjärjestetään lukuisiahienoja tapahtumia,eikä vastoin yleistäluuloa teekkareidenainoa intohimo olejuominen, vaan hauskaavoi pitää muutenkin.Teekkarit ovat kekseliästä väkeä, japerinteitä on paljon. Sisälle pääsy sellaisiinasioihin kuten sitsaaminen tai jäynääminenkesti aikansa, mutta innokkuus heräsi, kunvärikäs kulttuuri alkoi pikkuhiljaa avautua.Opiskelukaverit ovat tekniikan opinnoissaluonnollisesti fiksua väkeä ja mukanamenossa huumorilla, hyviä kavereita löytäävarmasti. Suosittelen erittäin lämpimästikemistien tanssiryhmä CanCaniin liittymistä,sen kautta tutustuin loistaviin tyyppeihinparissa joiden kanssa tuli vietettyäpHuksivuoden ehdottomia tähtihetkiä.Itse opiskelukin koitti, mutta varsinkaansyksyn kurssit eivät ole mahdottomia, eikäkannata murehtia numeroista, läpipääsyon aina ykkösprioriteetti. Kemmalla pääseekuitenkin heti alusta lähtien puuhaamanlabroissa, eli näkemään mitä se kemiakonkreettisesti on muutakin kuin hiiliatomienpaperille piirtelyä.Ensimmäinen vuosi onpitkälti tunnusteluasiitä, mitä haluaisitulevaisuudessa tehdä.Allekirjoittaneen näetvasta vuoden päästä,sillä minua kutsuu valtionpalvelus. Toivotan kuitenkinsinulle erinomaistapHuksivuotta kemianparissa, pidä hauskaa!Terveisin, MikkopHuksi 20109 FFluori


pHuksiopas 2011ISOvastaavan höpinätHeimoi! Ja tervetuloa Otaonnelaan! Toivon,että jokaiselle teistä tulee ikimuistoinenpHuksivuosi ja asian varmistamiseksi minullaon pari (oikeastaan 60) ässää hihassa eli ISOtja ISOmmat.Elämä Otaniemessä saattaa tuntua välillähankalalta, sillä tapahtumia riittää ja jossainvälissä pitäisi ehtiä opiskelemaankin.Teillä on kuitenkin apuna pHuksin parhaatkaverit eli ISOhenkilöt, jotka tietävät (taikeksivät, jos eivät tiedä) vastauksen kaikkiinkysymyksiin ja ovat aina valmiita auttamaankaikissa ongelmissa.. Heidän lisäkseenlöytyy ISOsetätejä, joilta saa kysymyksiin jaongelmiin paremman (tai ainakin erilaisen)vastauksen. (Jos vastausta ei lupauksestanihuolimatta löydy, niin ilmoittakaaasiasta pikimmiten ISOvastaavalle taipHuksikapteenille.)ISOt ovat yleensä toisen vuodenopiskelijoita, joiden tehtävänä on auttaapHukseille räjähtävälähtö opiskeluun jaopiskelijaelämään.Tapaatte heidätensi kerran hetiensimmäisenäpäivänä, jolloinhe näyttävät teilleOtaniemen parhaat paikatja kertovat tärkeimmätasiat opiskelusta. Heovat luvannet järjestääteille kaikennäköistäohjelmaa peli- jaleffailloista zumbaanja vaahtobileisiin.Seuraavassa muutaman ISOn vastauskysymykseen "Millainen on hyvä ISO?":"Yleisesti hyvä tyyppi. Sellainen, jonkakanssa on helppo olla koska ekoina päivinäkaikki on niin jännää. Myös sellainen jolleuskaltaa soittaa että miten tää päälafkantulostin toimii." -pHuksi 10"On pHuksien tukena ja turvana, auttaaheitä kiperissä tilanteissa ja tekee heidänvuodestaan ikimuistoisen." -pHuksi 10"Hän viettää fuksien kanssa varsinkinsyksyn tiiviisti ja näyttää heille, mistälöytyy ruokalat, peruspalvelut opiskeluunkuin muuhunkin arkeen. Ennen kaikkeaISO pitää huolta, ettei fuksi tahtomattaantunne itseään ulkopuoliseksi vaan järjestäätapaamisia ja pieniä tapahtumia sosiaalisenverkon ylläpitämiseksi. Ja tietysti auttaavaikeissa koulujutuissa ja antaa vinkkejä,miten pärjätä eri kouluaineissa." -pHuksi 10"helposti lähestyttävä kaveri, jolta uskaltaakysyä mieltä askarruttavia asioita. hyvän isonkanssa on mukava hengailla myös vapaaaikanaja isohenkilön olisi hyvä olla myösaktiivinen ja osallistua pHuksitapahtumiiniloisella mielellä:)" -pHuksi 10ISOsetädit, eli ISOsedät ja ISOtädit ovatvanhempia ISOja, jotka tietävät kaikestakaiken tai ainakin tuntevat jonkun, jokatietää. He varmistavat, että ISOt todellajärjestävät pHukseilleen ikimuistoisenpHuksivuoden. Seuraavassa vieläISOsetätien vastauksia kysymykseen "Mitäovat ISOsetätien tehtävät?":10 NeNeon


Kemistikilta"ISOsetäti tuo pHuksiryhmäänhieman vanhemman opiskelijantuen. Kokemusta opiskelustalöytyy enemmän ja näin ISOsetätituo myös tukea ISOille. Opiskeluunliittyviin kysymyksiin ISOsetätiosaa vastata paremmin kuinISOt. ISOsetäti on pHuksiryhmänselkäranka,viimeinenpuolustuslinja ja turvapaikka!"-pHuksi 08"On ehtinyt opinnoissa (ehkä)isoja pidemmälle ja osaa auttaaniihin liittyvissä asioissa. Toimiiisojen apuna ja fuksien kamuna."-pHuksi 09"Olla ISOhenkilöiden tukena, ohjaajana japerseelle potkijana. ISOsetä myös ohjaafukseja ja on paljon mukana fuksiryhmäntoiminnassa." -pHuksi 08Me tapaamme elokuun viimeisenämaanantaina, jolloin tapaatte myösmaailman parhaat ISOt. Hyvää kesän jatkoaja opintojen alun odotusta!Toivoo:Kemistikillan ISOin setäISOvastaavaAntti MetsäläKuvassa juuri lakin saaneet pHuksit 2010. Heistä suurin osa on ISOja 2011!11 NaNatrium


pHuksiopas 2011Kiltakummin tervehdysMoikka, olen Kalle-Heikki Koskinen, kiltakummisiAYY:ssa! Ymmärtääksemme paremmin toisiammeja päästäksemme sujuvasti liikkeelle Aalto-yhteisönsaloihin, lienee hyvä käydä läpi pari termiä ja lyhennettä.AYY on Aalto-yliopiston ylioppilaskunta. Ylioppilaskuntaei ole suoranaisesti yliopiston osa eikä sen käskyvallanalla, vaan itsenäinen, meidän aaltolaisten opiskelijoidenoma yhteisö. Koska meitä on yhteensä lähes 15 000,täytyy jonkun johtaa koko pumppua, jotta hommapyörii. AYY:ssä jokapäiväisestä johtamisesta vastaavuosittain vaihtuva noin 10-henkinen hallitus.Hallituksessa on puheenjohtaja ja yhdeksän jäsentä.Yksi näistä jäsenistä olen tänä vuonna minä, eli KHK.Yksi tehtävistäni taas on olla Kemistikillan jäsentenyhdyslenkki ylioppilaskuntaan – eli kiltakummi.Olen itsekin opiskelija, samaa poppoota kuin sinä.Aloitin itse automaatio- ja systeemitekniikan opinnotvuonna 2007, ja 2008 vaihdoin energiatekniikkaan.Opiskelijatoimintaan hurahdin mukaan killan kautta,ja sillä tiellä olen edelleen, nyt vain AYY:ssa. Mistäpäästääkin siihen, että mikä ihmeen AYY.Jokaisessa suomalaisessa yliopistossa on omaylioppilaskuntansa. Ylioppilaskuntaan kuuluvatlakisääteisesti kaikki yliopiston perusopiskelijat.Ylioppilaskunnan tärkeimmät tehtävät ovat toimiminenjäsentensä yhdyssiteenä ja heidän etujensa ajaminen.Käytännössä näitä tehtäviä toteutetaan toimimallatiiviissä yhteistyössä yliopistonjohdon ja rehtoraatin kanssayliopiston kehittämisessä. Meitäylioppilaskunnan työntekijöitäja hallituksen jäseniä istuu josjonkinlaisissa yliopiston ja senkorkeakoulujen toimielimissä, joissapohditaan ja päätetään,millainen yliopisto on,mitä siellä opetetaanja tutkitaan ja miten.Ja aivan samallatavalla tapaammeopiskelijoita, muidenylioppilaskuntientoimijoita sekäyritysmaailman,kaupunkien ja jopavaltion edustajia.Ylioppilaskunnalla on sekä palkattuja työntekijöitäettä palkkiolla ja palkkiotta toimivia opiskelijoitakin.Kaikkien meidän innostuksena ja tehtävänämme onvarmistaa että jokaisen jäsenemme – juurikin Sinun –huomisesi on aina vain parempi.Vaan onpa ylioppilaskunta paljon muutakin kuintylsältä kuulostavaa edunvalvontaa, varsinkinAYY:ssa. Vapaaehtoisten opiskelijoiden muodostamattoimikunnat, kuten Aalto-yhteistötoimikunta Aava,viestinnän ryhmä X, yrityssuhdetoimikunta Auraja Teekkarijaosto puuhailevat päivittäin bileiden,tempausten ja muiden tapahtumien järjestämisenparissa. AYY omistaa myös yli 2500 asuntoa, joihinjokaisella aaltolaisella on oikeus hakea asumaan.Opiskelija-asuminen on unohtumaton vaihe elämääja ehdottomasti kokeiltava juttu. AYY:ltä saat myösesimerkiksi opiskelijakortin, jonka turvin kelpaa syödäja matkustaa edullisesti.AYY:n piiriin kuuluu 14 teekkarikiltaa, kylteri- jataikkilaiskulttuuria ylläpitävät KY ry ja TOKYOry ja yli 200 muuta yhdistystä, jotka tarjoavataktiviteettejä aina hiihdosta viininmaisteluun jalaskuvarjohypyistä lautapeleihin. Valinnanvaraa siis on,ja omasta aktiivisuudestasi on kiinni, mitä kaikkea ehditopiskeluaikanasi kokeilla.Suosittelekin tutustumaan tulevan syksyn aikana ennenkaikkea Kemistikiltaan, mutta myös kaikkeen muuhun,mitä ylioppilaskunnalla on tarjota. Mainittakoon tässäesimerkiksi loka-marraskuun tienoilla eteen tulevatedustajistovaalit, vapaaehtoistoimikuntiin haku sekähaku ylioppilaskunnan hallitukseen. Kaikista näistäkummajaisista voit kysyä kiltasi toimijoilta tai selvittääitse netistä, www.ayy.fi.Yliopisto ja Aalto-henki muodostuvat suureltaosin meistä opiskelijoista: lämpimästi tervetuloayhteisömme täysipainoiseksi jäseneksi! Aurinkoistakesää ja pirteää syksyä, törmäillään kun opinnot jälleenalkavat!KHKKiltakummisiKaiken tämän ja paljon muuta ylioppilaskunnastasilöydät netistä: www.ayy.fi!12 MgMagnesium


KemistikiltaAlku oli Kivinen. Jotain oli tehtävä. Pohjoisen Gulliverit olivatsaaneet liiaksi mellastaa etelän neitseellisillä aroilla. Syntyi Julkku.Vuosi oli 1978.Julkku on toinen Otaniemen Wappujulkaisuista. Se ilmestyy ainaparillisina Wappuina tuoden iloa ja mammonaa toimeliaalle tupsukansalle.Näppäränä fuksina huomannetkin, että juuri sinunfuksiwappunasi ilmestyy taas Julkku, tuo verbanaalin intelligenssinkukanen.Ensiluokkaisen huumorin ja rennon meiningin perinne on säilynytkukkeana läpi vuosien. Myös sinulla on mahdollisuus olla osateekkaripolvien jatkumoa. Julkun myyminen on empiirisestitodettu olevan hauskaa puuhaa ja mikä parasta, sillä rahoittaawapun riennot moderneina aikoina mitä parhaiten.Wappua ja Julkkua odotellessa voit suunnata selaimesi osoitteeseenwww.julkku.fi tai vaikka nauttia muutamista valituistapaloista vuosien varrelta tällä sivulla.Talousvaikeuksiin ajautunutnarkkari ei välittänyt vekkaristaan- antoi herätyskellonsa piristä.Kirka talvisodassa - “Asemissaollaan vaan ja hengaillaan”Sul on sulletti, mul onmulletti.Huumevierotuksessa kaikkipotilaat laitetaan samallekatkoviivalle.Jubileum JulkkuPäätoimittajaTeekkari ja herrasmiesHyvää kesälomaa!Nähdään 29.8.Vanha japanialainen seksileikki -ympäri mennään ja yhteen tullaan.Venäläinen avaruusfyysikko yllättinasaviisaudellaan.Onko geisha-kuulillaleikittely pesäpalloa?Afgaani hermostui terroristeihin -muslimilla paloi jihad.Mateleva venäläinen oli kyyryssä.


pHuksiopas 2011KemistipHuksin To-Do-lista1. Lähetä tarvittavat paperit Aalto-yliopistolle ajoissa- ilmoittautumispaperit- todistusjäljennökset- kuitti maksetusta lukukausimaksusta2. Maksa Ylioppilaskunnan jäsenmaksu ajoissaLukukausimaksuun sisältyvät AYY:n ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) vuosimaksut.Lisäksi kannattaa maksaa Kemistikillan jäsenmaksu (6e). Tulosta netistä tai hae pankistakuitti maksusta. Säilytä kuitti ja kanna sitä mukanasi, myös ensimmäisinä päivinä, kunnessaat opiskelijakortin.3. Hoida asumisasiat kuntoonAsuntotilanne pääkaupunkiseudulla on haastava.Edullisia opiskelija-asuntoja ei etenkäänalkusyksystä riitä kaikille halukkaille, yksityisillämarkkinoilla vuokra-asunnot ovat kiven alla ja myöskalliita. Asuntoa kannattaa siis hakea heti yliopistonhyväksymiskirjeen saavuttua mahdollisimmanmonesta paikasta (lukuun ottamatta AYY:nOtaniemen, Roihuvuoren, Vuosaaren ja Pohjois-Haagan asuntokohteita, jonne ensimmäisenvuoden opiskelijat voivat hakea vasta heinäkuunaikana). Vaikka sinulle tarjottaisiin asuntoa, joka eitäysin vastaa toiveitasi, se kannattaa ottaa vastaan.Opintojen päästyä alkuun ehdit halutessasi etsiävielä mukavampaa kotia! Jos muutat jo ennenkoulun alkua, tai saat asuntosi syyskuun alussa, ISOista voit saada muuttoapuakin. Kysy siisrohkeasti!AYY omistaa Helsingissä ja Espoossa asuntoja, joita kaikki Aalto-yliopistoon läsnä olevaksiilmoittautuvat ja ylioppilaskunnan jäsenmaksun maksavat voivat hakea. Tarkempia tietojaasukkaaksi hakemisesta ja tarjolla olevista asunnoista löytyy AYY:n nettisivuilta asumisenosiosta ja osoitteesta campus.ayy.fi. AYY:n jäsenenä voit hakea asuntoa myös Helsinginseudun opiskelija-asuntosäätiöltä (Hoas). Hoasilla on asuntoja ympäri pääkaupunkiseutuakampusten lähellä ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien päässä. Lisätietoja: www.hoas.fi.14 SiPii


Kemistikilta4. Ano opintotukeaOpintorahaa, asumistukea ja mahdollista opintolainan takauspäätöstä on syytä anoa jo hyvissäajoin ennen syyskuun alkua. Näin vältät opintotoimiston kaaosmaiset ruuhkat ja varmistatopintotuen myös syyskuulle. Voit hakea opintotukea netissä Kelan asiointipalvelussa taihyväksymiskirjeen mukana saapuvalla paperilomakkeella. Syksystä 2011 alkaen opintotukimyönnetään uusille opiskelijoille ensin alemman korkeakoulututkinnon suorittamiseen,vaikka opiskelija on valittu suorittamaan sekä alempi että ylempi korkeakoulututkinto.5. Kaiva papereista esiin opiskelijanumeroOpettele numero ulkoa, sillä tulet tarvitsemaan sitä lukuisissa tilanteissa paitsi ensi syksynä,myös koko opintojesi ajan.6. Tutustu saamaasi materiaaliin- pHuksiopas- teekkariopas- opinto-opas- muu saatu materiaali7. Tule Otaniemeen maanantaina 29.8.2010Varaa koko päivä ja ilta paikkoihin ja ihmisiin tutustumiseen.8. Ilmoita, mikäli et pääse paikalle 29.8.Ilmoita minulle, pHuksikapteenillesi Elinalle (044 0199 971, elina.honkanen@aalto.fi) jos etpääse paikalle. Näin voimme hoitaa kuntoon ISOryhmäsi, syksyn alun kurssit ja tutorit.9. Ota mukaan kaikki saamasi materiaali ja maksukuitit!10. Kysy mitä vain!Kesällä minut tavoittaa parhaiten sähköpostitse sekä vaihtelevasti puhelimitse. Vastaan erittäinmielelläni kaikkiin kysymyksiin.11. Lomaile!Ensimmäiset viikot ovat hauskoja, mutta myös melkoista hullunmyllyä. Muista siis myös levätäkesällä.15 PFosfori


pHuksiopas 2011Tervehdys Aalto-yliopistonylioppilaskunnasta, sinun AYY:stäsi!Valtavat onnittelut uudelle opiskelijalle! Jotta opiskelusi lähtisi käyntiin mahdollisimmansujuvasti, tässä muutama tärkeä muistutus opintojen alussa tärkeistä asioista.Mikä AYY?Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) on noin 15 000 jäsenensä – siis myös sinun – palvelu- jaetujärjestö. AYY:n jäseniä ovat kaikki Aalto-yliopiston opiskelijat, jotka suorittavat alempaatai ylempää korkeakoulututkintoa Aalto-yliopistossa.Jäsenenä voit hyödyntää monia ylioppilaskuntasi palveluita. Palvelupisteiltä (Arabiasta,Otaniemestä, Töölöstä) voit hankkia itsellesi muun muassa opiskelijakortin ja kalenterin sekävuokrata saunatilat juhliisi tai pakettiauton muuttoa varten. Ylioppilaskunnalta saat myösneuvoja ja apua moniin opiskeluun ja opiskelijaelämään liittyviin kysymyksiin ja ongelmiin!Arabianrannan palvelupiste: TaiK, Hämeentie 135 C, k-kerros, sisäänkäynti MuotoilijankadultaOtaniemen palvelupiste: Otakaari 11, ostoskeskuksen ylätasollaTöölön palvelupiste: Kauppiksen päärakennus, Runeberginkatu 14–16Elokuun aikana sinulle toimitetaan tämän oppaan lisäksi vielä AYY:n uuden opiskelijanopas eli Reissuvihko. Reissarista löydät lisää tietoa kaikesta yllä kerrotusta sekä paljonmuita hauskoja ja jänniä juttuja. Reissarista löydät varmasti paljon hyödyllistä tietoaopiskelujasi varten, joten lue opas tarkasti ja pidä se mukanasi! Käy myös tutustumassaAYY:n nettisivuihin osoitteessa www.ayy.fi.Seuraavalla sivulla kuvaukset muutamasta AYY:n järjestämästä tapahtumasta!16 SRikki


KemistikiltaHelle-Aalto 6.8!Ylioppilaskunnan kesäpäivät räjähtävätkäyntiin lauantaina 6.8 (todennäköisesti)Hietaniemen rannalla kello 15 alkaen. Luvassaluonnollisesti mahtavaa seuraa, päräyttäväämeininkiä, aurinkoa, vesisotaa ja iloista meininkiä.Tarjolla myös mahdollisuus mitellä voimiaanylioppilaskuntatovereitaan vastaan beachvolleyturnauksenmerkeissä. Tule siis nappaamaanvaraslähtö syksyyn ja tutustumaan tuleviinkoulutovereihisi jo hyvissä ajoin! Lisää infoa jatarkat speksit löytyvät AYY:n nettisivuilta(ayy.fi) sekä facebookista!Aaltoparty1.9Viralliset lukuvuodenavajaiset päätetään vähemmänvirallisissa merkeissä Design Factorylla.Karnevaalitunnelmaa! Sirkustemppuja!Hengailua! Köydenvetoa! Pomppulinna!Aurinkoa (mikäli säiden herra suo)! Viimevuoden ehkä hauskimmat aalto-pippalot, jotenbe there or be [ ]!ExperienceAalto 18.10Miten Aallon kolme kampustasitten sopivat yhteen? Haluaisitko välilläkokeilla jotain aivan muuta kuin sitä samaamatematiikan lukemista päivästä toiseen?Vastauksia ja mahdollisuuksia näihin ja moniinmuihin tarjoaa Experience Aalto! Iltapäivänaikana seikkaillaan kaikilla kolmella kampuksellaja luvassa on monipuolista enemmän taivähemmän vakavaa informaatiota sekä aivanuusia näkökulmia. Lähde katsomaan, mitäkaikkea Aallolla onkaan tarjota…Otoksia viime vuoden Aalto-partystaTässä oli vain pintaraapaisu kaikesta,mitä AYY:llä on tarjota, joten pidä silmätjo korvat auki myös sitten, kun koulutovat jo alkaneet. Infokanavina toimivatkiltojen sähköpostilistat, AYY:n nettisivutsekä luonnollisesti facebook.17 ClKloori


pHuksiopas 2011TeekkarilakkiMikä on jokaisen pHuksipalleroisen ylin unelma? No tietenkin se on arvostettu,ihailtu ja tupsulla varustettu teekkarilakki. Kaikille epätietoisille tiedoksi,että teekkaripäähinettä ei suinkaan väsätä liimaamalla tai jälkikäteenompelemalla tupsua ylioppilaslakkiin.Ehei! Teekkarilakki on kuusikulmainen, rakkaudellaja substraalilla vain ja ainoastaan Sinullekokoon kursittu jumalainen kapistus, jota jokainenitseään kunnioittava tekniikan ylioppilaskantaa kutreillaan hamaan hautaan asti.Teekkarilakilla on jo yli satavuotiset perinteet.Vuonna 1874 teekkareiden keskuudessa virisiidea tupsun liittämisestä lakin sivulle erotukseksihumanisteista ja muista maallisten tieteidenharjoittajista. Erinäisten välivaiheiden jälkeennykyisen kaltainen lakki laskettiin ensimmäistäkertaa teekkarin päähän huhtikuussa 1893.Uuteen mutterinmuotoiseen lakkiin valittiin valkoinensamettipäällys. Lakkia reunusti musta samettija oikealla roikkuva tupsu. Edessä oli seppeleen puoliksi ympäröimähammasratas. Rattaan sisälle oli sijoitettu kolmioviivain, harppi, vasara jasisätulkki. Lakin vuori värjättiin tekniikanpunaiseksi.Koska tällaista kunnianosoitusta ei voi ihan kenelle tahansa viheltäjälle osoittaa, on lakin saamiseksitäytettävä tietyt kynnysehdot, ts. kerättävä kokoon Kemistikillan edellyttämät pHuksipisteet.Jos joku ei moiseen suoritukseen pysty, eihänen pidä lakkia Wappuna saaman. Nämä onnettomatyksilöt saavat lunastaa päähineesä vasta äitienpäivänjälkeen AYY:n Otaniemen toimipisteeltä.Teekkarilakit tilataan yhteistilauksena jo syksyllä.Lakkisi on sitä halvempi, mitä aikaisemmin tilaatsen. Lakkeja valmistaa Wahlman, ja Wahlmaninlakit on havaittu laadukkaiksi ja kestäviksi. Kestävyyttätarvitaankin, koska lakki on aina mukana,joko päässä tai olalla, teekkarielämän hauskoissa jausein myös riehakkaissa hetkissä.18 ArArgon


18. 1111. 11. 111KemistikiltaKemistikillan pHuksipisteohjesääntöTämän sanahirviön takana ei todellakaanelele mörköjä toisin kuin ensi näkemältävoisi kuvitella. Perimmäinen tavoite on päinvastointutustuttaa uusia kiltalaisia, sinua jakavereitasi, Kemistikillan ja AYY:n toimintaansekä uusiin ja vanhempiin tieteenharjoittajiinyli kiltarajojen. Yhdenkään tapahtumantarkoituksena ei ole millään tapaa nöyryyttäätai nolata pHuksia, vaan tarjota mukavia,hauskoja ja elämyksellisiä hetkiä yhdessäkivalla porukalla. Samalla pääset itsekin mukaankulissien taakse ja huomaat miten paljonpyyteetöntä työtä tapahtumien eteentehdään!pHuksipistetilisi kertyy ennen kuin huomaatkaan,kun osallistut killan, AYY:n ja sen lukuistenalayhdistysten toimintaan, joko juhlijanatai järjestysmielessä. Mitä et killan toiminnastalöydä, se löytyy varmasti alayhdistystenkirjavalta listalta. Kannattaa kysellä jaetsiä mielenkiintoiselta kuulostavia tapahtumia,yhdistyksiä, jne. Liikaa stressiä pisteidensaamisesta ei siis kannata ottaa. Heti syksylläkannattaa kuitenkin alkaa kerätä pisteitäinnolla, sillä jos pisteet puuttuvat Wapunaattona (jos sellainen järjestetään), puuttuumyös lakki päästäsi Wapun päivänä, piste.pHuksikippari, muut raadin jäsenet ja ikiomatISOhenkilösi kirjaavat pHuksipistekorttiisipisteitä pitkin vuotta ja joulun tienoillakortit kerätään tarkastettavaksi, jotta tiedetään,missä mennään. Mahdollisena Wapunaattonajaetaan esteettömyystodistukset jaaktiivisimpia muistetaan.11. 11. 1118. 11119 KKalium


pHuksiopas 2011Opiskelijaelämän 10 kultaista sääntöä1. Vastaat opiskelustasi täysin itse.Lukioajat ovat takana. Kukaan ei holhoa japakota luennolle, mutta kukaan ei myöskäänhoputa opiskelemaan. Kukaan ei sano, mikäon paras tapa opiskella, vaan joudut itsepäättämään, minkä verran istut luennoilla jaminkä verran luet itse.2. Auta ja tule autetuksi.Jos et jotain asiaa osaa, kaverisi tai joku vanhempitieteenharjoittaja varmaan pystyysinua neuvomaan. Vastaavasti tarjoa apua,jos kysytään. Täällä itsekäs ajattelu ei johdamihinkään. Kilpailet ainoastaan itseäsi vastaan.Sitä paitsi hommat ovat usein ryhmässähauskempia tehdä kuin yksin.3. Älä vaadi itseltäsi liikoja.Vaikka saatoit olla lukioaikanasi luokkasi parhaimmistoa,täältä löytyy aina sinua parempiaopiskelijoita. Terve kunnianhimo on hyväksi,mutta älä tuhlaa energiaasi pyrkimällätäydellisyyteen.4. Hoida perusopintosi alta pois.Ehdit niiden jälkeen syventyä sinua kiinnostaviinaiheisiin. Ei ole hauskaa vääntää dippatyötäsamalla perusmatikan kanssa.5. Ylläpidä ja muodosta kaverisuhteita.Kavereilta kuulee aina ensimmäisenä niinopiskeluihin kuin vapaa-aikaan liittyvistä asioista.6. Opiskele sinua kiinnostavia asioita.Jos sinusta tuntuu, että haluaisit painottaakemian opiskelujasi esim. tuotantotaloudentai sähkötekniikan opinnoilla, ole hyvä vaan.Työmarkkinat eivät ole paras mittari pää- jasivuaineen valinnassa. Kun opiskelet itsellesimielenkiintoisia asioita, on niissä helpompiolla hyvä. Muista, oli ala mikä tahansa, hyvätpalkataan aina.7. Ole aktiivinen.pHuksina sinulle järjes-tetään kaikenlaisia tapahtumiasaunailloista suunnistuksiin. Aktiivisuustulee omasta halusta, mutta takuuvarmastiet kadu aikaa, jonka vietät kavereittesiseurassa.8. Opettajat ovat opiskelijoita varten.Useat luennoitsijat eivät ole päätoimisiaopettajia vaan tutkijoita. Tämän vuoksi opetuksentaso voi vaihdella huomattavastikin.Muista vaatia hyvää opetusta ja antaa rohkeastipalautetta, siihen sinulla on oikeus.9. Älä läträä viinan kanssa.Teekkarit käyttävät mainettaan vähemmänalkoholia. Toki täälläkin juodaan, mutta kannattaamuistaa kuten elämässä muutenkin:kohtuus kaikessa!10. LUE SÄHKÖPOSTIA!Sähköposti kannattaa käydä lukemassa jokaarkipäivä, sillä sen kautta saat kaikki tärkeätilmoitukset.20 CaKalsium


KemistikiltaOnhan täällä muitakin!Otaniemessä asustelee 14 kiltaa ja yksi osakunta(TF). Kaikilla killoilla on oman värisensähaalarit, joista ne voi tunnistaa. Haalareitaon tapana koristella mitä erilaisimmilla merkeilläja killuttimilla. Tässä pieni värikartta:Kemistikilta (KK)Kemistien haalarit ovat kauniin punaisetja niiden selässä komeilee neon-atominlisäksi eräs osuva lausahdus.Arkkitehtikilta (AK)Arkkitehdeillä on maalarinvalkoiset haalarit,joiden logo vaihtuu vuosittain. Yhdenkinbongaaminen tuntuu samalta kuin näkisiFerrarin Helsingissä.AtheneAthene on Otaniemen toiseksi nuorinkilta.Haalarit ovat oliivinvihreät ja niissäon musta hiha.Automaatio- ja Systeemitekniikan kiltaAS pukeutuu muodikkaasti violettiinhaalariin ja mustaan hihaan.Fyysikkokilta (FK)Kemistien rakkaiden vihollisten haalaritovat luonnonvalkoiset, selässä iso pHii.InkubioOtaniemen tuorein kilta. SIK:sta eronneetBIOit:läiset kulkevat ruskeissa haalareissa,joissa on valkeita laikkuja.Koneinsinöörikilta (KIK)Koneen haalarit ovat miehekkään vaaleanpunaisetja logona jakoavain, jonkasisällä on teekkarilakki.Maanmittarikilta (MK)Mittareiden haalarit ovat mattamustatvalkoisin tekstein. Vasen hiha on vihreätai punainen.Puunjalostajakilta (PJK)Puulaiset käyttävät keltaisia haalareita.Reidessä komeilee aloitusvuosiluku jaselässä nelosen näköinen puumainenlogo.Rakennusinsinöörikilta (IK)Raksalla on tummansiniset haalarit. Ympäristöpuolenopiskelijoilla toinen hihaon vihreä.Sähköinsinöörikilta (SIK)Sähköläisiä on paljon, haalareiden väripuhtaanvalkoinen ja selässä hehkulamppu.Teknologföreningen (TF)TF:n haalarit ovat tummemman punaisetkuin kemisteillä ja selässä on keltainenlogo.Tietokilta (TiK)Tikkiläisten haalarit ovat kiiltävänmustatvalkoisin tekstein. Selässä tiukkamiukumauku.Tuotantotalouden kilta (Prodeko)Tutalaisten valkoiset haalarit on koristeltusateenkaaren värisin raidoin.Vuorimieskilta (VK)Vuoren haalarit ovat kaljakorinsinisetja logona on timanttiporanterä.21 ScSkandium


pHuksiopas 2011TEK tukena työelämässäTervetuloa tekniikan tekijöiden joukkoon,arvon pHuksi, ja onnittelut opiskelupaikasta!Korkeakouluopintojen myötä elämäsitodennäköisesti muuttuu. Vapaus ja vastuuniin opinnoista,työstä kuin omastaelämästäkin kasvavat.Onneksi haasteitaei tarvitse kohdatayksin ja työelämänaiheuttamaa taakkaaon helpottamassa Tekniikan Akateemiset.Tekniikan Akateemiset, eli TEK, on jokaisenteekkarin, diplomi-insinöörin ja arkkitehdinetu- ja palvelujärjestö. TEK:llä on reippaastiyli 70000 jäsentä, joille se tarjoaa tukea,turvaa ja työelämään liittyvää neuvontaa.TEK myös ajaa jäsenkuntansa etujaesimerkiksi koulutukseen liittyvissä asioissa.Opiskelijalle TEK:n jäsenyys onilmainen. Kannattaa siis liittyä jäseneksimahdollisimman pian, jotta pääseeosingoille hyvistä jäseneduista. TEK tarjoaalakimiespalveluita, työttömyysturvaa japalkkaneuvotteluissakätevät suositukset.Lisäksi opiskelijat saavatTekniikka ja talous–lehden ilmaiseksikotiin kannettuna.Helpoiten liittyä voi ensimmäisinä päivinäsaatavan jäsenkaavakkeen avulla tai vaikkaheti täyttämällä liittymislomakkeen netissäosoitteessa liity.tek.fi.Lisätietoja tai mieltä askarruttavia seikkojavoit kysellä Kemistikillan TEK-yhdyshenkilöltätai Otaniemen teekkariyhdysmieheltä!Aurinkoisin terveisin,Joonas PaavolaKemistikillan TEK-yhdyshenkilöjoonas.paavola@aalto.fi040 5636 147Huom! Joonas on myös evppHuksikapteeni!Mikko SavelaOtaniemenTeekkariyhdysmiesmikko.savela@tek.fi050 4108 17222 TiTitaani


KemistikiltaMikä on jäynä?Jäynä on tärkeä osa teekkarikulttuuria jalegendat jäynistä elävät aina. Teekkarijäynäon käytännön kepponen tai tapahtuma,jonka tarkoitus on aiheuttaa riemuajäynääjissä sekä jäynän kohteissa jasuuressa yleisössä. Jäynä ei tosimielelläota kantaa uskontoon tai politiikkaan. Seon luonteeltaan yllätyksellinen ja tekniikankeinoja hyväksikäyttävä. Jäynä ei solvaa,rienaa, turmele, varasta tai tuhoa. Jäynäei aiheuta kenellekään taloudellista,henkistä tai ruumiillista haittaa. Jäynä eisaa kohdistua millään muotoa poliisi- taipelastusviranomaisiin eikä ylituomaristonjäseniin.Ossi Törrönen on tiivistänyt jäynänsyvimmän olemuksen seuraavanlaisesti"Teekkarijäynän luonteesta ja kohteestariippumatta ne eivät koskaan olleet raakoja,väkivaltaisia, älyttömässä kännissä tai muussahuumeessa tapahtuneita mellastuksia taituhotöitä. Aina niissä oli humoristinentaustasävel, ja tarkoituksena oli tuottaayllätyksellistä hupia itselle, kohteille jakaikille asiasta myöhemmin kuuleville. Oikeateekkarijäynä oli - ja on varmaan edelleenkin- siis hieman ilkikurinen, usein sopivaisuudenäärirajoilla liikkuva, mutta ei koskaan heavypornoa,politiikkaa tosimielessä, eikä ketäänvakavasti loukkaavaa. Nähtiin paljon vaivaapienen, epäsovinnaisen iloisen hetkenaikaansaamiseksi."Voit itse kokeilla jäynäämistä osallistumallaOtaniemen 25.jäynäkilpailuun. Lisätietoajäynäkilpailusta, jäynäämisestä ja vanhoistajäynistä löytyy osoitteesta www.jäynä.fi


pHuksiopas 2011Kemistikillan historia pähkinänkuoressaKemistikillan perusti vuonna 1891 kuuluisakemisti Gustav Komppa. Kilta on nyt siis120 vuotta nuori ja siten Otaniemen vanhinja kaunein kilta sekä samalla koko Suomenvanhin kemistijärjestö.Kuivaa ja pölyistä ei kemistien taival ole koskaanollut. Kannattaakin vilkaista kiltahuoneenkirjahyllyssä olevia Kemistikillan historiikkejä!Ne ovat kaikkea muuta kuin tylsääluettavaa.Jo Kompan aikana kemistit ovat pelanneetkorttipeli marjapussia ja sen rinnalle kemistienkansallispeliksi nousi 1983 korona. Molempiataidetaan yhä pelata kiltahuoneellajoka ikisellä luentotauolla.Kemistit ovat monesti tempauksillaan päässeetlehtien sivuille; on harrastettu excursioitaniin kotimaahan kuin ulkomaille saakka,tehty teatteria ja urheiltu ja aina välillä harjoiteltuomien juomien tekemistäkin. Esimerkiksiviime vuonna kemistit tempasivat120. juhlavuoden kunniaksi tekemällä epävirallisenmaailmanennätyksen pelaamalla120 tuntia kemistipelejä yhtämittaisesti. Mukanapelaamassa oli niin pHukseja kun myösvanhempia tieteenharjoittajia.Kemistikilta on myös kunnostautunut kirjallisesti:Annaaleita, eli usein hupiluontoisiakronikoita, julkaistiin 1920-luvulta aina viimevuosiin asti ja oma kiltalehti, Tisle, aloittitaipaleensa vuonna 1966. Samana vuonnakemistit muuttivat Otaniemeen aivan teekkarienetunenässä.70-luvulla punaiset aatteet valtasivat myöskemistit ja kantaa otettiin kaikkeen aina Chilenkaappauksesta Suomen opintobyrokratiaan.Sittemmin kilta on pyritty pitämäänpoliittisesti sitoutumattomana.80-luvun alkupuolella otettiin käyttöön myöshaalarit, joiden punainen väri ja selän “saajuottaa” -teksti ovat nyt jo vuosikymmeniäpysyneet osana kemistihistoriaa.Jokainen kemistisukupolvi keksiiomat juttunsa ja tapansa vaikuttaa.Varmaa kuitenkin on, ettäkemistihenki säilyy vahvana niinentisissä, nykyisissä kuin tulevissakinteekkarisukupolvissa!Kuva kemistientempausteltasta. Lisääkuvia löydät osoitteestakemistikilta.kuvat.fi.24 CrKromi


KemistikiltaMikä raati?Killan toiminnan suunnittelusta ja järjestämisestä vastaa kiltalaisten vaaleilla valitsemaraati eli Kemistikillan hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, tiedottaja-sihteeri, rahastonhoitaja,isäntä, emäntä, pHuksikapteeni sekä ulko-, pr- ja opintovastaavat. Käytännössäyhdeksänhenkinen raati kokoontuu viikoittain, yleensä kiltahuoneelle, hoitamaan killanjuoksevia asioita ja miettimään uusia ideoita ja tapahtumia niin pHuksien kuin vanhempienkintieteenharjoittajien iloksi. Jokaisella raatilaisella on oma vastuualueensa, mutta yhdessätekeminen on aina hauskempaa ja siksi kuka tahansa on tervetullut seuraamaan kokouksiaja mukaan järjestemään tapahtumia! Kaikki raatilaiset ovat myös ihan tavallisia kiltalaisia,joita saa tulla koska vaan nykimään hihasta, jos on jotain kysyttävää.pHuksipisteisiin kuuluu pakollisena raatipiste, jonka saaminen edellyttää yhden raadin kokouksenseuraamista pHuksivuoden aikana. Tule siis tutustumaan! Kiltatoiminta pyörii vapaaehtoisvoimin,joten jos jokin osa-alue kiinnostaa ja haluat olla mukana puuhastelemassa,niin ilmianna itsesi ennen marraskuun vaaleja. Jokaiselle löytyy varmasti joku itselle sopivapienempi tai suurempi nakki!Moikka taas! Minä olensiis kipparisi Elina ja tehtäväni onolla apunasi ja tukenasi ensimmäisenäopiskeluvuotenasi. Heti jos sinulle tulee jokinpienempi tai suurempi ongelma, älä epäröi kääntyäpuoleeni, sillä olen tässä virassa juuri sinua varten!Seuraavan vuoden aikana tutustutan sinut myösteekkarikulttuurin saloihin. Luvassa on siisvarmasti ratkiriemukas vuosi Kemistikillassa.Syksyllä nähdään!Psst!Seuraavaltasivulta löydätKemistikillan raadinjäsenten(epä)virallisetesittelyt.25 MnMangaani


Heippa!Mie oon Laura ja kotoisinSuomen kulttuurinkehdosta eli Kuusankoskelta.Toimin Kemistikillan emäntänä vuonna 2011. Yhdessäisännän kanssa pidämme huolta siitä, että sitseillä jamuissa killan tapahtumissa ruokaa ja juomaa riittää.Minuun voit törmätä kiltahuoneella, ja jos oikein kauniistipyydät, niin voin jopa keittää sumpit! Innolla odotantapaamistamme, siispä nähdään!pHuksiopas 2011Hei!Olen Markus Sintonen,Kemistikillan isäntä. Hommiini kuuluuemännän kanssa järjestää killan tapahtumia,esimerkiksi sitsejä. Pyöritämme emännän kanssakillan sisäasiantoimikuntaa. Lisäksi huolehdinettä janoiset kemistiteekkaritpysyvät tyytyväisinä. :) Hauskaa ja villiäpHuksivuotta kaikille!Morjens pHuksipallerot!Minä olen Sakari ja toimin rakkaan kiltammeulkovastaavana. Ulkovastaavana parannan ja ylläpidänkillan suhteita sisarkiltoihimme ja muihin tahoihin Suomessa jamaailmalla. Minulle on uskottu toinenkin homma eli ulkotoimikunnanpuheenjohtajana toimiminen. Ulkotoimikunta vastaa killan liikunta- jakulttuuritapahtumista sekä järjestää ekskursioita! Siinäpä se lyhyestija sitten jotain vielä minusta :) . Itse viihdytän itseäni pelailemallakonsoleilla ja opettelemalla parkouraamaan. Onnea vieläteille kaikille ja törmäillään syksyllä!Moi! OlenMaija ja toimin killanPR-vastaavana. Hommiini kuuluu killanja yritysten yhteistyön hoitaminen eli hankinsponsoreita vuosijuhlaan ja pHuksien haalareihin.Teillekin on luvassa mahtavat kirkkaanpunaisetunelmat marraskuun lopussa! Kemistikilta ontäynnä ihania ihmisiä, joten kannattaa lähteäinnokkaasti mukaan toimintaan.Superhauskaa pHuksivuotta! :)26 FeRauta


Moro!Olen Jukka toiminraadissa tiedottaja-sihteerin pestissä.Näkyvimpänä osana hommiini kuuluu killanviikottaisen tiedotteen kokoaminen ja lähettäminen.Tämän lisäksi rustailen raadin kokouksissa käsitellytasiat pöytäkirjoihin sekä hoidan killan nettisivujenpäivittämistä. En ole kuitenkaan mikään toimistohiiri,vaikka hommat voi siltä kuulostaa :) Vapaaajallatulee pelattua futista ja harrasteltualeijasurfausta. Nähdään syksyllä!KemistikiltaOlen Riitta Kujala ja toiminKemistikillan puheenjohtajana. Tehtäviinikuuluu huolehtia siitä, että raatilaiset ja toimihenkilötovat selvillä omista tehtävistään sekä tietenkin viikoittaistenkokousten vetäminen. Aikaisempina vuosina olen toiminutPR-vastaavana, yrityssuhdevastaavana ja pHuksivuotenaniapuemäntänä. Harrastuksiini kuuluu kaikenlainen urheilu,kuten killan futsal joukkueessa pelaaminen sekäkemistikillan kuorossa, Nahkahousuissalaulaminen.Moro, oon Miikka,Kemistikillan rahastonhoitaja. Istunrahakirstun päällä eli hoidan killan taloudellistapuolta ja huolehdin killan posteista. Tykkäänheittää huonoo läppää ja hengata kiltiksellä koronaapelaamassa. Onnittelut parhaan linjan valinnastaja tervetuloa eloisaan joukkoomme, nähäänsyssymmällä!Moikka, olen Emmi jatoimin killan opintovastaavana, jotentärkein tehtäväni on olla linkkinä koulun, killanja opiskelijoiden välillä opintoihin liittyvissä asioissa.Teen yhteistyötä myös opintoneuvolan kanssa elijärjestämme yhdessä esimerkiksi avoimet ovet -tyyppisiätapahtumia. Mikäli jokin opintoihin liittyvä asiaaskarruttaa, tule siis nykäisemään hihasta niin osaanainakin neuvoa sinut asian kanssa oikeaanpaikkaan eteenpäin, jos en itse osaasiinä neuvoa :)27 CoKoboltti


pHuksiopas 2011CanCanCanCan on kemian tekniikan pHuksien muodostama tanssiryhmä, jossa tanssi niin tyttöjäkuin poikiakin.Tanssit tehdään itse ja harjoitellaan koulun ohella kun aikataulut antavatmyöten. Tanssitaito, tai edes rytmitaju ei ole vaatimus, vaan tarkoituksena on luoda hyvätunnelma ja hauskuuttaa.CanCan esiintyy kaikenlaisissa tilaisuuksissa, kuten kiltojen sitseillä, juhlissa, opiskelijoidenbaaribileissä, firmojen pikkujouluissa ja monissa muissa tapahtumissa. Varsinkin kemistikillansitseillä CanCan on illan kohokohta ja odotettu esitys. Kovin kannatusjoukko ja eturivin fanitovat usein itsekin olleet CanCanissä aiempina vuosina.CanCan on kokemus, johon on vain pHuksivuosi aikaa. Se luo ryhmähenkeä, tuo mukanaanuusia ystäviä ja suuren määrän kokemuksia, joista varmasti riittää puhetta ja muisteltavaamyös vanhemmiten. Myös tanssitato parantuu kuin itsestään muiden kanssa harjoitellessa.Meillä CanCan10 -ryhmällä vuosi on ollut todella tapahtumarikas, eikä voisi kuvitellapHuksivuotta ilman tätä kaikkea. Haikeilla mielin vedämme syksyllä viimeiset keikkamme jasiirrymme katsomon puolelle. Nähdään syksyllä!Terveisin,CanCan10Varoitus! CanCan saattaa aiheuttaa mahtavia kokemuksia, ystävystymistä muihinpHukseihin ja jopa tanssitaidon parantumista.28 NiNikkeli


KemistikiltaVi är kemister(Kuuluvasti ja mieluummin kuin hyvin)Vi är kemister, och vi krossar maskinisterVi är kemister och vi krossar arkitektVi är kemister och vi spolar väg och vattenVi är kemister och vi krossar allihop!Ooo - o, hata, hata dataOoo - o, sänka, sänka FOoo - o, koppla ur elektrodOoo - o, för K är allra bäst!Tämä laulu on todella lähellä kemistien sydäntä.Takaan, että opit sen jo ensimmäisenä päivänä!29 CuKupari


pHuksiopas 2011Opintoneuvola esittäytyyOpintoneuvolasta löytyy vastaukset kaikkiin opiskeluihin liittyviin kysymyksiin, olipakyse yksittäisestä kurssista, sivuaineen valinnasta, pakollisista harjoittelupisteistä, taivaikka ulkomaille vaihtoon lähtemisestä. Me neuvolan työntekijät olemme tuiki tavallisiaopiskelijoita ja teemme parhaamme auttaaksemme opiskelijoita opintosykkeröissä,pHuksista KeNiin, yhdessä vakinaisen henkilökunnan kanssa. Päivystämme säännöllisestiopintoneuvolassa lukukausien ajan, jolloin sinne voi poiketa kyselemään tai meihin voi ollayhteydessä sähköpostitse, puhelimitse tai repimällä hihasta käytävillä. Opintoneuvolanvastaanottoajat selviävät ennen periodien alkua opintoneuvolan ovesta sekä Kemiantekniikan korkeakoulun Into-opintosivuilta (kts. linkki alhaalla). Opintoneuvola sijaitseekemian rakennuksen C-siivessä huoneessa C204 (vain 10 m kiltikseltä!).Kaikki opiskelija- ja opintopalveluiden yhteystiedot:https://into.aalto.fi/display/fimasterchem/YhteystiedotKemian tekniikan opintoneuvojaOuti HärkönenOutiKorkeakoulun harjoitteluneuvojaAntti AhrelmaKorkeakoulun KV-neuvojaRiina LuomanpääHögskolans studierådgivareJonas StubbAnttiOpintoneuvolasta voit kysyä esimerkiksi:- Harjoittelusta ja kesäharjoittelupaikoistaJonas- Rekrytointi- ja uraneuvontapalveluista- Harjoittelusta ja opinnoista ulkomailla- Tutorointiin liittyvistä asioista- Perusopintoihin ja opintojen suunnitteluun liittyvää opintojen ohjausta- Tutkintovaatimuksiin ja ainevalintoihin liittyvistä asioista- Kemian tekniikan koulutus-ohjelman kursseista (ja antaa niistä palautetta!)- Mistä tahansa muusta opintoihin liittyvästä, ja varsinkin, jos et tiedä keltä kysyä!Me ohjaamme sinut oikean ihmisen pakeille, jos emme itse osaa vastata.30 ZnSinkki


KemistikiltaOpintoneuvolan henkilöiden lisäksi korkeakoulussamme työskentelevät opintojensuunnittelijat ja opintosihteerit. Kullakin näistä henkilöistä on oma toiminta-alueensa, mitkätarkemmin löytyvät Into-opintosivuilta (kts. linkki edellisellä sivulla!). Alla on lyhyet esittelytkemian tekniikan opintosuunnittelijasta ja opintosihteeristä sekä OOP-palvelupisteestä:Opintojen suunnittelija:Anna Mäkiläetunimi.sukunimi@aalto.fiVastaanotto sopimuksen mukaan. Huone A114 Materiaalitekniikan rakennus.p. (09) 470 22514− neuvoo opintoasioissa (mm. HOPSien hyväksynnät ja pää-/sivuaineiden valinnat,koulutusohjelman vaihto)− tuutoroinnista vastaaminen− opetuksen, ohjauksen ja opiskelun kehittäminenOpintosihteeri:Soile Salorantaetunimi.sukunimi@aalto.fiVastaanotto ma ja ke-pe 9-11 ja 12-14. Huone A114 Materiaalitekniikan rakennus.p. (09) 470 22010− neuvoo tutkinnon suorittamista koskevissa opintohallinnollisissa asioissa− hoitaa opintosuoritusrekisteriä ja antaa virallisia suoritusotteita− vastaanottaa, valmistelee ja esittelee koulutusneuvoston ja dekaanin / koulutusohjelmastavastaavan professorin käsiteltäväksi meneviä tutkintoasioita− tutkintotodistukset− opintoja koskevien hakemusten vastaanotto (mm. todistushakemukset, diplomityöaihe- jadiplomitöiden hyväksymishakemukset).− opintoneuvonta ja päätöksistä tiedottaminenOpinto- ja opiskelijapalvelut, eli OOP-palvelupiste:Opintosihteeri Pirjo Häkkinenstudies-chem@aalto.fiHuone C208 Kemian tekniikan rakennusAukioloajat: ma ja ke-pe 9-11 ja 12-14 https://into.aalto.fi/display/fimasterchem/Yhteystiedot- yleiset opintoasiat (esim. ilmoittautuminen, läsnäolotodistukset ja viralliset opintosuoritusotteet)31 GaGallium


pHuksiopas 2011Tutkinnon rakenneOpiskelet Aalto-yliopiston kemian tekniikankorkeakoulussa kaksiportaista diplomi-insinöörintutkintoa. Ensin suoritetaan kolmivuotinentekniikan kandidaatin tutkinto (180op) ja tämän jälkeen kaksivuotinen diplomiinsinöörintutkinto (120 op). Kandidaatti- jadiplomi-insinööritason opintoja voi suorittaamyös lomittain.Alla on listattu kursseja, jotka kuuluvat perusopintoihinja ohjelman yhteisiin opintoihin.Nämä ovat kursseja, jotka sinun onsuoritettava huolimatta siitä, minkä pääaineenpäätät valita. Suuren osan niistä opiskeletkinheti opintotaipaleesi alkupäässä.Opinnot koostuvat opintokokonaisuuksistaeli moduuleista, jotka sisältävät useita samaanaihepiiriin liittyviä kursseja. Voit valitasinua kiinnostavat moduulit melko vapaastiperusopintoja ja koulutusohjelman yhteisiäopintoja lukuun ottamatta. Kemian tekniikanopinto-opaasta löydät tarkempaa tietoaopintojen sisällöstä.Moduuleihin kuuluvat kurssit voivat olla erilaajuisia. Kurssien laajuutta kuvataan opintopisteinä.Yhden opiskeluvuoden suositeltavatyömäärä on 60 opintopistettä (op, puhekielessänoppa). Aalto-yliopiston kemiantekniikan korkeakoulussa on käytössä neljäopiskeluperiodia, joten 15 opintopistettä perperiodi on sopiva opiskelutahti, jotta valmistuisitsuositusajassa. Kaikki opiskelijat eivätole samanlaisia, joten on tärkeää, että löydätitsellesi sopivan opintomäärän ja -menetelmät.KurssiPeriodi (vuosikurssi / periodi)Mat‐1.1410 Matematiikan peruskurssi P1 10 op 1 / I 1 / II 1 / III 1 / IV 2 / I 2 / II 2/III 2/IVTfy‐3.1241 Fysiikka I 3 op X XKE‐4.1100 Orgaaninen kemia I 4 op X XKE‐35.1200 Epäorgaaninen kemia I 4 op X XKE‐35.1210 Epäorgaanisen kemian lab. Työt 4 op XTfy‐3.1242 Fysiikka I B 3 op X XMat‐1.1420 Matematiikan peruskurssi P2 10 op X XKE‐35.1500 Analyyttinen kemia I 3 opXKE‐35.1700 Analyyttisen kemian lab.työt 3 op X XKE‐40.1600 Johdatus prosesseihin 2 opXKE‐42.1700 Kemian laitetekniikka I 5 op X XKE‐31.1800 Fysikaalinen kemia I 3 opXKE‐40.1800 Ideaalireaktorit 3 opXKE‐4.2110 Orgaanisen kemian lab.työt I 3 op X XKE‐30.2120 Biokemia ja mikrobiologia I 4 opXKE‐31.2100 Fysikaalinen kemia II 3 opXKE‐31.2110 Fysikaalisen kemian lab.työt I 3 op X XKE‐90.2100 Prosessiautomaation perusteet 3 opXKE‐107.2100 Tehdassuunnittelu I 4 op X XKE‐4.2100 Orgaaninen kemia II 3 opXKE‐100.2300 Polymeeriteknologia I 3 opXTfy‐ 3. 1253 Fysiikka II A 3 opXT‐106.1206 Ohjelmoinnin perusteet Y 5 op X XLisäksi opiskellaan:T-106.1111 Johdatus opiskeluunja tietojärjestelmiin2 opKie-98.5001 Toisen kotimaisenkielen koe (ruotsi),kirjallinen osio** 1 opKie-98.5002 Toisen kotimaisenkielen koe (ruotsi),suullinen osio** 1 opKie-98.xxxx Pakollinen vieraskieli*** 3 op** Vaihtoehtoiset kurssit suomen kielestä ovat: Kie-98.7001 Toisen kotimaisen kielen koe (suomi),kirjallinen osio 1 ja Kie-98.7002 Toisen kotimaisen kielen koe (suomi), suullinen osio 1*** valittava tutkintosäännön 16 §:n vaatimukset täyttävistä vieraan kielen kursseista32 GeGermanium


KemistikiltapHuksisyksyn opinnotSyksyllä saavuttuasi Otaniemeen opiskelut alkavat heti ensimmäisellä viikolla. Kurssi Johdatusopiskeluun ja tietojärjestelmiin suoritetaan suurimmaksi osaksi kahden ensimmäisenviikon aikana ennen varsinaisen luentokauden alkua. Kemisteillä parin ensimmäisen viikonohjelmaan kuuluu myös pakollinen laboratoriotyöturvallisuuskurssi. Sinulle on laadittuvalmiiksi ensimmäiseksi syksyksi mallilukujärjestys, joka ei ole sitova, mutta kurssit kannattaakyllä suorittaa sen osoittamassa järjestyksessä. Opinto-oppaan avulla voit myös itse suunnitellaopintojasi. Alla lyhyt esittely kursseista, joita tulet syksyllä suorittamaan. Sen jälkeeneri pääainevaihtoehtojen esittelyt.Johdatus opiskeluun ja tietojärjestelmiin T-106.1111 (2 op)Kurssi antaa tietoa opiskelusta ja perehdyttää koulun tietojärjestelmiin, kuten sähköpostiinsekä Oodi-järjestelmään, jonka avulla mm. kursseille ilmoittautuminen tapahtuu. Kurssiinkuuluu pakollisena myös kirjastonkäyttöharjoitus sekä ATK-harjoitukset. Kurssin harjoituksetalkavat jo ensimmäisen kouluviikon aikana!Epäorgaaninen kemia I KE-35.1200 (4 op)Kuten nimikin kertoo, kurssi on epäorgaanista kemiaa. Kurssilla opitaan paljon uutta epäorgaanisestakemiasta ja lukiossa opitut asiat toimivat hyvänä pohjana.Epäorgaanisen kemian laboratoriotyöt KE-35.1210 (4 op)Tällä kurssilla opettelet itsenäistä ja turvallista laboratoriotyöskentelyä sekä tutustut tavallisimpiinionireaktioihin sekä erilaisiin kemikaaleihin ja niiden käyttöön. Kurssin pääsyvaatimuksenaon laboratoriotyöturvallisuuskurssin läpäisy, mutta aiempaa labrakokemusta eitarvita. Muista tilata labratakki killan järjestämässä yhteistilauksessa heti koulun alussa (ISOtja pHuksikapteeni neuvovat lisää)!Matematiikan peruskurssi P1 Mat-1.1410 (10 op)Tällä kurssilla käsitellään vektorialgebraa, matriisi-laskentaa ja yhden muuttujan funktionanalysointia. Kurssi kannattaa ehdottomasti suorittaa ajallaan!Fysiikka IA Tfy-3.1241 (3 op) ja Fysiikka IB Tfy-3.1242 (3 op)Kurssit sisältävät mm. dynamiikkaa ja värähdysliikettä, sekä jonkin verran termodynamiikkaa.Kursseilla edetään alun lukion asioiden kertauksessa ripeästi eteenpäin, joten loppukurssillakinon hyvä olla skarppina.Orgaaninen kemia I KE-4.1100 (4 op)Kurssi keskittyy orgaanisen kemian perusteisiin ja opettaa ymmärtämään ja soveltamaan orgaanisenkemian osaamista eri tieteen ja teknologian aloilla. Kurssi on esitietovaatimuksenaII vuosikurssin orgaanin labroille, joten se on hyvä hoitaa pakettiin mallilukkarin mukaisesti.33 AsArseeni


pHuksiopas 2011KemiaKemian pääaineeseen kuuluvat perinteisetkemian osa-alueet: analyyttinen, epäorgaaninen,fysikaalinen ja orgaaninen kemia.Tavoitteena on kemian perusteiden syvällisenoppimisen ohella tuoda esille myös kunkinosa-alueen moderneja teollisia sovelluksia.Opetus koostuu luento-opetuksen lisäksipienryhmissä tai yksinään tehtävistä laboratoriotöistäsekä pienimuotoisista kirjallisistaselostuksista/raporteista ja seminaariesityksistä.käsittää sovelluksia mm. materiaalitieteen,elektroniikkan ja fysiikan aloilta. Se on enimmäkseeninstrumentaalianalytiikkaa, jossamääritykset perustuvat aineen ja energianvuorovaikutuksiin.Kemian pääaineen opiskelijan yleisimmättyötehtävät löytyvät tutkimuksesta ja tuotekehityksestä.Lisäsätietoja löytyy osoitteestahttp://chemistry.tkk.fi.Kemian syventävät moduulit:Fysikaalinen kemia liikkuu nimensä mukaisestifysiikan ja kemian välimaastossa ja semuodostaa kemian teoreettisen perustan.Fysikaalisessa kemiassa tutustutaan kemiallisissasysteemeissä tapahtuviin tilanmuutoksiin(termodynamiikka) ja muutosten nopeuksiin(dynamiikka) sekä sähkökemiaan,pinta- ja kolloidikemiaan, kvanttikemiaan jaspektroskopiaan. Fysikaalisen kemian sovellusalueetovat viime vuosina voimakkaastilähestyneet biotieteitä ja materiaalitutkimusta.Laboratoriossa tutkitaan nanopartikkelienvalmistusta ja karakterisointia sekäpolttokennoja.Analyyttinen kemia on kvalitatiivisten jakvantitatiivisten määritysten tiedettä. Sentavoitteena on vastata kysymyksiin, mitä yhdisteitätai alkuaineita näytteessä on ja kuinkapaljon. Nykyaikainen analyyttinen kemiaAnalyyttisen labrat vaativat tarkkuutta!Epäorgaanisessa kemiassa perehdytäänjohdonmukaisesti alkuaineiden kemiaan jaepäorgaanisten yhdisteiden syntetiikkaan,karakterisointiin, ominaisuuksiin ja sovelluksiin.Opinnoissa paneudutaan erityisesti siihen,mistä kunkin materiaalin ominaisuudetjohtuvat ja miten niitä hyödynnetään nykyaikaisessateknologiassa. Sovellusten osaltauusia painopistealueita ovat erityisesti kestäväenergian tuotanto ja nanoteknologia.34 SeSeleeni


KemistikiltaOrgaanisen kemian opiskelu on sekäkäytännönläheistä että teoreettisesti monipuolista,jossa opetuksen painopiste onerityisesti tulevaisuuden teknologisiin sovelluksiintähtäävässä synteettisessä orgaanisessakemiassa. Ytimen muodostaa moderneihinsynteesimenetelmiin keskittyväopetus, joissa sekä luennot että kokeellinenlaboratorio-osuus muodostavat yhtenäisenkokonaisuuden. Synteesimenetelmienohella rakennetutkimuksen keskeisetmenetelmät tulevat opiskelijoilletutuiksi jo perusopinnoissalaboratoriotöiden aikana.DI-vaiheen opinnoissauusien synteesimenetelmienohellaopiskellaan myösmm. molekyylisuunnitteluunja tulostenanalysointiin tarvittaviatietokoneavusteisia menetelmiä.Rakenneanalytiikanluennoilla vahvistetaan opiskelijankykyä analysoida synteesituotteet nykyaikaisinspektrometrisin menetelmin. Asymmetrinensynteesi on orgaanisen kemianlaboratorion tutkimuksen erityisosaamisala,jossa perehdytään enantiopuhtaiden aineidenvalmistusmenetelmiin, joita sovelletaanlääkeaine- ja luonnonainesynteeseihin sekäuusien materiaalien tuottamiseen.35 BrBromi


pHuksiopas 2011Bio- ja elintarviketekniikkaRokotteet, biosensorit, elintarvikkeet, jätevedenpuhdistus,rikostekninen DNA-analytiikkaja entsyymit sellun valkaisussa. Kaikkiennäiden tuotteiden valmistuksessa japrosessien hyödyntämisessä yhdistyvät biotieteidenja insinööritieteiden osaaminen.Biotekniikka ja elintarviketekniikka –pääaineessaopiskelu kattaa laajan kaaren biomolekyyleistäja mikrobisolujen aineenvaihdunnansäätelystä suuriin tuotantoprosesseihin,niiden laitteistoihin ja hallintaan.Pääaineen opintojen perustan muodostavatbiokemian, mikrobiologian ja bioprosessitekniikankurssit, joilla luodaan valmiudetsoveltaa perustietoa bioteknisessä teollisuudessasekä elintarvikkeiden prosessoinnissaja kehityksessä. Jatkomoduulissa käsitelläänmuun muassa biomateriaalien prosessointia,elintarvikkeiden terveysvaikutteisuutta,bioprosessien simulointia sekä hyöty- jahaittamikrobien hallintaa bioprosesseissa.Laboratoriotyökursseilla opiskelijat tutustuvatkäytännössä erilaisten biomateriaalienprosessointiin ja analytiikkaan.Biokemian ja mikrobiologian syventävässämoduulissa keskitytään biokemiallistenja mikrobiologisten ilmiöiden tarkasteluunniiden sovellettavuusnäkökulmasta huomioidenerityisesti liiketoiminnalliset, turvallisuuteenja laatuun liittyvät ja lainsäädännöllisetpainotukset. Opetuksessa korostetaanprosessilähtöisyyttä, laaja-alaisuutta ja monitieteellisyyttä.Moduuli sisältää kaksi opintopolkua,jotka ovat 1) biokemia ja mikrobiologiasekä 2) elintarvikekehitys.Biotekniikan ja elintarviketekniikan diplomiinsinööritsijoittuvat erityisesti elintarvike-,käymis-, biotekniikka- ja lääketeollisuuteen,tutkimus- ja opetuslaitoksiin sekä julkishallintoon.Lisätietoja opinnoista saa Biotekniikan ja kemiantekniikan laitoksen henkilökunnalta taiosoitteesta http://chemtech.tkk.fi.Bioprosessitekniikan syventävässä moduulissakeskitytään bioteknisiin ja elintarvikeprosesseihin.Aiheina ovat bioprosessiensuunnittelu, biomateriaalien laadun ohjausja muut erikoiskysymykset luentojen ja suunnittelutyönmuodossa. Koetehtaassa suoritettavanlaboratoriotyön ohessa tutustutaanpilot-mittakaavan bioreaktorikasvatukseenja tuotteiden talteenottoon, puhdistukseenja analysointiin.36 KrKrypton


KemistikiltaProsessit ja tuotteet &Process Systems EngineeringTurvallisten ja ympäristöystävällistentuotteiden teollisen mittakaavan valmistusvaatii paljon muutakin kuin sen, ettävalmistus onnistuu laboratorioolosuhteissa.Prosessit ja tuotteet -pääaineessa perehdytäänlaaja-alaisesti siihen, mitenteollisten prosessien avulla saadaan laajastaraaka-ainevalikoimasta tuotettuamahdollisimman taloudellisesti, turvallisestija ympäristöystävällisesti haluttuja kemianteollisuuden tuotteita. Prosessejatarkastellaan eri mittakaavoissa alkaenmolekyylitason reaktioista, päätyenaina kokonaisten tehtaiden talouden jaympäristövaikutusten arviointiin. Keskeistätarkastelussa on myös se, ettäprosessien yksiköitä ja laitteita, kutenreaktoreita ja erilaisia erotusprosesseja,opitaan suunnittelemaan oikein. Tarkastelunkohteena oleva prosessi voiesimerkiksi tuottaa ympäristöystävällisiäliikennepolttoaineita tai olla vaikkapolymerointiprosessi, jolla tuotetaan biopolymeerejä.Pääaineesta valmistuneet diplomiinsinööritovat työllistyneet tutki-joiksi,prosessi-, projekti- ja automaatioinsinööreiksi,konsulteiksi sekä myynti- jamarkkinointitehtäviin. Tyypillisiä työnantajayrityksiäovat Neste Oil, Borealis Polymers,Outotec, Orion, Pöyry, Neste-Jacobs Oy.Kaikille yhteisen perusmoduulin jälkeenvalitaan joko suomenkielinen Prosessitja tuotteet tai englanninkielinen Processsystems engineering -jatkomoduuli.Prosessit ja tuotteet –jatkomoduulistaedetään suomenkielisiin ja Process systemsengineering -moduulista englanninkielisiinsyventäviin moduuleihin.Process Systems Engineering (PSE). Oletkokoskaan miettinyt autoa tankatessasi mitenbensiinin oktaaniluku saadaan pysymääntäsmälleen 95:ssä tai miten shampoon pHlukusaadaan pysymään raja-arvoissaanjokaisessa pullossa niin, että hiukset ovatkauniin pehmeät ja kiiltävät? Me prosessienohjauksen ja automaation tutkimusryhmässätutkimme näitä kysymyksiä. Siinä missäautokoulun opettaja opettaa miten autoakuluu ajaa taloudellisesti ja turvallisesti,me opetamme miten tehdasta kuuluuoperoida, jotta se tuottaisi vaatimustenmukaista tuotetta hyödyntäen raaka-aineetmahdollisimman tehokkaasti. Näiden lisäksihuomioon on otettava myös yhteiskunnanasettamat rajoitukset päästöjen osalta jase, että tuotannossa ei olisi ylimääräisiäkatkoksia. Tutkimusryhmämme toivottaateille mukavaa syksyä ja menestytystäopinnoissanne!Polymeerit ovat tämän päivän jatulevaisuuden materiaaleja. Polymeerejäkäytetään useimmissa arki-päivänkuluttajatuotteissa, kuten pakkauksissa,urheiluvälineissä, kuljetus- jarakennusteollisuuden materiaaleissa,mutta myös erikoissovelluksissa. Näitäerikoissovelluksissa käytettäviä polymeerejäovat esimerkiksi sähköä johtavat polymeerit.Jokapäiväisten käyttökohteiden lisäksipolymeerit ovat avainasemassa, kunkehitetään materiaaleja energian säästöön,37 RbRubidium


pHuksiopas 2011kestävään ympäristöteknologiaan tailääketieteen biomateriaaleihin.Aalto-yliopistossa polymeeriteknologia(PoTe) painottuu synteettisiin jabiohajoaviin polymeereihin, erityisestiniiden valmistukseen ja ominaisuuksienmäärittämiseen. Tärkeä osatutkimusta on uusien materiaalienkehittäminen polymeeriseosten ja yhdistelmämateriaalienvalmistamisenkautta. Polymeeriteknologiassa pyritäänkontrolloimalla molekyylienrakenteita ja ominaisuuksia sekänanomittakaavan hallinnalla saavuttamaanhaluttuja materiaaliominaisuuksia.Polymeeriteknologiasta valmistuneettyöskentelevät sekä kotimaassa ettäkansainvälisesti tuotekehityksen, tutkimuksenja teknisten tehtävien alueilla ainavaativiin kaupallisiin ja johtamisen tehtäviinasti. Polymeerialan diplomi-insinöörientyöantajia ovat mm. Borealis Polymers Oy,VTT, Nokia, Kemira sekä metsäteollisuus.Kemian laitetekniikka(KeLa)antaaperustiedot aineen- jalämmönsiirrosta sekävirtaustekniikasta jateknillisestä termodynamiikasta.Näitä perusilmiöitäsovelletaan erilaistenerotusprosessien,kuten tislauksentaiuuton,suunnittelussa. Laitteidentoimintakuvataan matemaattisten mallien avulla,ja näitä malleja käytetään käytännönsuunnittelutyössä uusien prosessiyksiköidenkehittämisessä ja mitoituksessa. Kemianlaitetekniikan lähestymistapa, jossakemiallisten ja fysikaalisten perusilmiöidenperusteella kuvataan todellisia prosesseja,mahdollistaa laitetekniikkaa opiskelleidensijoittumisen hyvin monentyyppiseenkemian teollisuuteen tai tutkimukseen.KeLa ei aina ole helppoa. Kuvassa assistentinterveiset palautetusta kotilaskusta.Tehdassuunnittelu (TeSu) antaakokonaisvaltaisen näkökulmanprosessi- ja tehdassuunnitteluunhuomioiden myös riskienhallinta,tuotteiden hiilijalanjäki sekätalouskysymykset. Tehdassuunnittelussasuunnitellaan jakehitetään teollisuusprosessejakäyttäen moderneja laskenta- jasuunnittelutyökaluja. Kursseillatehdään prosessikehitystäja teknistaloudellisia selvityksiäesim. uusistatuotantoprosesseista. TeSussadiplomityöt tehdään yleensäfirmoihin. Tyypillisiä aiheita ovat mm.uusien materiaalien ja biopolttoaineidenvalmistusprosessit sekä energian käyttöäsivuavat teemat. TeSusta valmistuneet38 SrStrontium


Kemistikiltasijoittuvat tyypillisesti insinööritoimistoihin,alan teollisuusyrityksiin ja VTT:lle. Töitä onrunsaasti, koska kemian ja polttoaineitavalmistava teollisuus muuntuu uusiutuviaraaka-aineita käyttäväksi, jolloin uusiatuotantoprosesseja on kehitettävä sekämuutoksia olemassa oleviin tehtävä.Myös uudet tuotteet kuten nano- jamikropartikkelit ja biopohjaiset kemikaalitovat kuvassa mukana.valmistusprosesseihin että uusiinmahdollisuuksiin käyttää biomassaa raakaaineenapolttoaineiden, kemikaalien jamateriaalien tuotannossa.Teknillisessä kemiassa (TeKe) tarkastellaankatalyyttejä ja kemiallisia reaktioita, jamääritetään reaktorien mitoitusta jaoptimointia varten reaktionopeusyhtälöitä,jotka kuvaavat sitä miten reaktiotapahtuu. Lisäksi teknillisessä kemiassatutustutaan erilaisiin kemiallisiinprosesseihin - sekä perinteisiin kemikaalien39 YYttrium


pHuksiopas 2011Miten kannattaa opiskella?LuennotOpiskelujesi rungon muodostavat luennot. Lukion oppitunneista luennot eroavat siten, ettäniillä ei kuulustella läksyjä, eikä niillä ole läsnäolopakkoa. Tämän vuoksi ne myös jäävät helpostiväliin, varsinkin aamuisin. Luennoilla voi kuitenkin esiintyä sellaista asiaa, jota et löydäpelkistä prujuista eli opetusmonisteista. Riippuu myös todella paljon opiskelijasta itsestään,kuinka paljon hän saa luennoista irti. Hyvä vinkki on se, että aktiivinen osallistuminen aktivoimyös luennoitsijaa ja saat varmasti enemmän irti.LaskuharjoituksetLaskuharjoitukset muistuttavat enemmän lukio-oppitunteja.Siellä sovelletaan luennoilla opittua teoriaakäytäntöön. Laskuharjoitukset eivät kuitenkaanaina ole täysin samanlaiset. Tässä kolme esimerkkiä:1. Laskutehtävät jaetaan netissä muutama päivä ennenlaskuharjoituksia, jolloin opiskelijalla on aikaatutustua tehtäviin ja hän voi yrittää laskea niitä yksintai kaverin kanssa ennen laskuharjoituksiin tuloa.Tällöin laskuharjoituksissa voi kysellä assistenteiltäitselle epäselviä asioita.2. Tehtävät on jaettu opiskelijoille etukäteen . Tällöin laskuharjoituksissa vain merkitään tehdyttehtävät paperille ja assistentit määräävät opiskelijoita taululle esittämään laskunsa. Ruksinmerkkaaminen paperiin ei tarkoita sitä, että tehtävän on oltava täysin oikein, vaan hyväyritys riittää.3.Tehtävät jaetaan vasta laskuharjoitustilaisuudessa, jolloin opiskelijat yrittävät ensin itse ratkaistaniitä (assistentit auttavat tarvittaessa!) ja tunnin päätteeksi assistentit näyttävät oikeatratkaisut.Tentit ja välikokeetLuennoilla, laskuharjoituksissa ja itse opiskelemalla opittua tietoa testataan joko tenteillä,tai välikokeilla, kurssista riippuen. Välikokeet ovat huomattavasti suositumpi vaihtoehto suorittaakurssit, sillä silloin koealue on paljon lyhyempi. Harmi, ettei joka kurssissa ole mahdollisuuttavälikokeisiin. Vanhoihin tentti- ja välikoekysymyksiin kannattaa tutustua etukäteen,jotta näet hieman mitä on edessä. Toki luennoitsija saattaa päättää juuri ennen sinun tenttiäsiuudistaa koko systeemin, eikä tentti ole lainkaan samanlainen kuin edeltäjänsä. Arvosteluasteikkoon 0-5 ja joissain tapauksissa hyväksytty/hylätty.40 ZrZirkonium


KemistikiltaOpiskeluvälineetOppikirjatKannattaa jo nyt totutella ajatukseen, että osa oppikirjoistasi on englanninkielisiä.Kirjojen sisältöön kannattaa kuitenkin tutustua ja pikku hiljaa opetella lukemaan niitä.Kyllä se siitä! Englanninkielisiä kirjoja käytetään suomenkielisten sijaan sen takia, ettäne ovat yleensä laadukkaampia sekä paremmin ajan tasalla, ja mehänhaluamme, että opit asiat juuri eikä melkein oikein. Kirjatovat opiskelijalle aika kalliita, ja siksi niitä kannattaakinkysellä vaikka omilta ISOilta käytettyinä. Kirjastoissa (esim.Otaniemen kirjasto) on myös jonkin verran kurssikirjoja eli joshaluat mieluiten lainata kirjan, kannattaa olla nopea, sillä nopeapHuksi kirjan nappaa.OpetusmonisteetOpetusmonisteet eli prujut on tarkoitettu täydentämään luentoja ja oppikirjoja. Monistakursseista selviää kuitenkin läpi pelkän prujun avulla - parempaan arvosanaan saatetaansitten vaatia hieman syvempää osaamista. Luennoitsijat laittavat prujut kurssin kotisivullenoppaan (kts. ), josta voit tulostaa ne tai lukea suoraan tietokoneen ruudulta. Joissainkursseissa pruju tilataan Oodin kautta (kts. ) ja ne saapuvat jonkin ajan päästä Otaniemenpostiin, josta ne voi noutaa maksua vastaan.Muita välineitäKemistien opintoihin kuuluu paljonlaboratoriotyökursseja, joita varten tarvitsettietysti labratakin sekä -lasit. Kätevin tapahankkia nämä on killan yhteistilaus hetiopiskelujesi ensimmäisellä viikolla (ISOtauttavat tässä). Toimituskin tapahtuujoutuisasti (n. viikko), jolloin saat takin jalasit juuri sopivasti ennen ensimmäisenlabrakurssisi alkua. Kaikki muutlabratarvikkeet saat käyttöösi labrasta elilabratakin ja -lasien lisäksi et tarvitse muutakuin laskimen sekä muistiinpanovälineet(niitattu vihko).41 NbNiobium


pHuksiopas 2011Otaniemi-INFOVaikka pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelytsaattavat tottumattomalle aluksinäyttää todella sekavilta, kannattaa niihinkuitenkin tutustua hieman jo etukäteen.Otaniemestä on todella hyvät kulkuyhteydetTapiolaan sekä Helsingin keskustaan ja nämäbussiyhteydet tulevatkin sinulle varmastitutuiksi ensimmäisen vuoden aikana.Pääkaupunkiseudulla on käytössä sähköinenmatkakortti. Se kannattaa käydä hakemassaISOjen kanssa heti ensimmäisellä viikollapalvelupisteestä (lähin Tapiola). Jotta saatopiskelijastatuksen korttiisi (50% alennustakaikista matkalipuista), tarvitset todistuksenopiskelustasi (lomakkeita saa koulultaja palvelupisteistä). Lisätietoja sivulta www.hsl.fi -> Matkustajan Opas -> MatkakorttiPääkaupunkiseudun ulkopuolisista makoistasaat opiskelija-alennuksen opiskelijakortianäyttämällä tai koulun leimalla varusteullahakemuksella.Kuinka pääsen Otaniemeen ?Helsingin keskustasta:Kampin keskuksesta Länsiväylää pitkin:102, 102T, 103Elielinaukiolta Munkkiniemen kautta:194, 195Tapiolan keskuksesta:2, 4, 4T, 10, 15, 194, 195505, 550 (poikittaisliikennelinjat)Muita yhteyksiä Otaniemen kautta:505 Puolarmetsä - Tapiola - Pasila - Verkkosaari506 Pohjois-Tapiola - Viikki510 Westendinasema - Tapiola - Vantaankoski512A Westendinasema - Malmi550 Westendinasema - ItäkeskusMistä, minne ja miten? Reittiopas auttaa:www.reittiopas.fi42 MoMolybdeeni


KemistikiltaOtaniemen karttaTärkeimmät paikat:1. Päärakennus2. Rakennus- jaympäristötekniikka3. Teknillinen fysiikka jamatematiikka4. Sähkö- jatietoliikennetekniikka8. Konetekniikka10. Tila- ja turvallisuusasiat11. Kemiantekniikka(täällä on myös kemistienkiltahuone!)12. Materiaalitekniikka13. Puunjalostustekniikka15. Pääkirjasto17. Maarintalo19. Dipoli20. Ostoskeskus28. Otahalli30. Tietotekniikka37. TUAS-talo38. AYY40. TF43. YTHS44. X-burger eli “Etno”43 TcTeknetium


pHuksiopas 2011Päärakennuksen kartta1. kerros2. kerros44 RuRutenium


KemistikiltaKemian tekniikan talon kartta1. Luentosali Ke1 (2. kerros)2. Luentosali Ke2 (2. kerros)3. Luentosali Ke3 (2. kerros)4. Luentosali Ke4 (2. kerros)5. Luentosali Ke5 (2. kerros)6. Kiltahuone (1. kerros)7. ja 8. Opintoneuvola ja OOP-palvelupiste(opinto- ja opiskelijapalveluidenpalvelupiste, 1. kerros).Täällä ovat pHuksilabra-aula, itse labratilat sekäpohjakerroksessa mikroluokat (ISOt varmasti näyttävätne sinulle ensimmäisenä päivänä). pHuksikapteeninilmoitustaulu on pHuksilabra-aulassa eli heti kun astutovista sisään. Sinne ilmestyy infoa vuoden aikana, jotenmuista käydä tutkimassa sitä aika ajoin!45 RhRodium


pHuksiopas 2011Otaniemi - Suomi - Otaniemi sanakirjaeli kemistipHuksin ABCAaAATE Aalto-yliopiston uusi yhteinen av-media(ennen OUBS).AAVA Aalto-yhteisötoimikunta, jonka tavoitteenaon tuoda Aaltolaiset yhteen järjestämällä suurempiaja pienempiä tapahtumia.AINO AYY:n lehti.Alvari 1. ruokala päärakennuksessa.2. aukio päärakennuksen edessä.Amfi Porrasmainen rakennelma päärakennuksella.analyysi tulee tutuksi labroissa.assari assistentti, kursseilla se, jolta saa kysyä ihanmitä vain (vastaa myös aivan mitä vain).AYY Aalto-yliopiston ylioppilaskunta.Bbbumerangi 1. selkkari, kotilasku. 2. australialainenmetsästysväline.BY Bratislawa Youghurt, toinen teekkarikylän legendaarisistabilesoluista.EeEDTA “kiva” työ kevään labroissa.ekskursio, excu, XQ yritysvierailu, opintoretki.energiaminimi potentiaalikuoppa,kiltiksen sohvat.etkot juhlia edeltävä osio, ks. jatkot.ETYK ”et tule yöksi kotiin” -varustus.evp pHuksikapteeni ”eronnut vakinaisesta palveluksesta”,vanha pHuksikapteeni, Joonas Paavola.Fff aakkosten kuudes kirjain, kirjoitetaan kemistihenkisestipHfii ks. pHiiFTMK Fuksitoimikunta, johon kuuluvat kaikkienkiltojen pHuksikapteenit.fuksimajuri FTMK:n puheenjohtaja, päättää järjestetäänköWappu.GgGorsu sauna JMT 5A:n alakerrassa.Gravitaatio 1. Gravis, laskiaisten megabileet. 2.vuorovaikutusvoima.CcCanCan kemistipHukseista koottava messevätanssishow.corona kemistien kansallispeli.DdDI Diplomi-insinööri. Sinä ehkä joskus.Dipoli opiskelijaruokaa ja isoja bileitä.46 PdPalladiumHhhaalarit hyvä asuste lähes tilaisuuteen kuin tilaisuuteen.Handin vakio hanskavakio, hoitaa investointilaskut.HOMO highest occupied molecular orbital, ainahyökkäämässä.HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma.humanisti lipastolainen opiskelijahymni Teekkarilaulu, jonka saa laulaa ainoastaankeskiyöllä.IiIE Isännistö ja emännistö.ISO ISOhenkilö, pHuksin tuki ja turva, tutustutekana päivänä.Isotuoppi Kemistikillan ikioma laulukirjaitäinen satamakaupunki Helsinki


KemistikiltaJjjatkot juhlien jälkeenjajatkot jatkojen jatkot, jatkojen jälkeenJMT Jämeräntaival, poikamieskylän pääväyläJoutomiehet toinen teekkarikylän legendaarisitabilesoluista.Julkku teekkareiden Wappulehdet, ilmestyy parillisinavuosinajäynä harmiton ja hauska kepponenKkKattosauna JMT 3A:n yläkerrassaKela 1. Kemian laitetekniikka 2. Kansaneläkelaitos3. kalastusvehjeKeltsu ravintola Cantina, sijaitsee Dipolissa.KeN ei ole Barbien poikaystävä… Itse olet KeIkiltakummi killan ’kummi’ AYY:n hallituksesta(kts. Mg).kiltis, kiltahuone hyvä paikka olla ja elää, sekä pelatacoronaa ja marjapussiakondensaatio aineen tiivistyminenKondensatio kiltamme upea vuosijuhla keväällä,frakkeja ja iltapukuja, komeita miehiä ja kauniitanaisiakylteri kauppiksen opiskelijatoveri ja Aalto-yliopistokamukyyhkyslakat 1. lokerikko päälafkalla, fyssan jamatikan laskareita 2. kyyhkysten koti.Lllafka laitos, rakennus, esim. päälafkaLakinlaskijaiset Syyskuun viimeisenä päivänä järjestettävätbileet, jolloin lakit on laskettava.laskarit laskuharjoitusLukkari laulujen johtaja esimerkiksi sitseillä, osaapaljon teekkarilauluja.LUMO lowest unoccupied molecular orbitallämmönsiirrin tehdastekniikassa lämpövirtojensiirtoon käytetty laite.MmMaarintalo paljon tietokoneita, 24/7 käytössätyöskentelyynManta kaunis nainen kauppatorin laidallamarjapussi 1. kemistien kansallispeli, pelataanKomppaCupissa 2. pussi marjojamentorsauna valmistuneet kemistit puhumassasaunaillassa.47 AgHopea


pHuksiopas 2011Nnn paljon tai enemmän, tai vieläkin enemmännakki viuhuu ja saattaa napsahtaa, tyypillisestipieni homma tai jopa ”virka”noppa opintopiste, op; rakkaalla lapsella on montanimeä, kertoo kurssin laajuudestaNoppa-portaali kursseihin liittyvät tiedot ovattäällä ja niihin liittyvä viestintä hoidetaan tätäkautta.nyyssit tietokonevälitteinen aihepiireittäin jaoteltukeskustelufoorumi, news.tky.fiOoOK20 sauna- ja sitsitila Otakaari 20:ssäOltermanni 1. killan etuja ajava professori, 2.juustolaatuOodi opintorekisterijärjestelmä, jossa ilmoittaudutaankursseille.OPM ”oma pullo mukaan”.Ossinlinna OK 18, bussien päättärin vieressä, sis.Ossinlinnan saunaOUBS Otaniemi Underground Broadcasting System,teekkareiden oma TV-kanava, joka poistuijuuri käytöstä. Nykyisin AATE.PppHii pHysistien, rakkaiden vihollistemme, logopHuksi sinä, 1. vuosikurssin opiskelija, ei tupsuapHuksikapteeni pHuksikippari/kapu, pHuksientuki, turva ja auttava puhelinpHuksilabrat tulee kyllä tutuksi, täällä vietät suurenosan aikaasiprujata kopioida, monistaa; voi tapahtua käsin taikoneellapärkkä lentää korkealla, matalalla ja kovaa, tarrautuukiinni ja pitää kovaa ääntä (löydät kiltikseltä)RrRantsu Rantasauna OtaniemessäSsSaa juottaa teksti, joka Otaniemessä näkyy siellä,missä on parhaat bileetsakka koeputkessa se on, tai ainakin olet näkevinäsisen sielläselkkari työselostus, tulee tutuksi todella hyvinFyKen labroissa.48 CdCadmiumsitsit hyvää ruokaa, juomaa ja seuraa, jos laulannaltaehtiiSMT Servin-Maijan tie, (p)erhekylän valtaväyläSmökki Servin mökkibileitä ja sitsejä iltaisinspeksi musiikkipitoinen ja hauska interaktiivinennäytelmäsähköposti tärkein tiedotuskanava, lue joka päiväTttaikkilainen Taideteollisen korkeakoulun opiskelija,Aalto-yliopistokamuTeekkarimuseo JMT 3:ssa sijaitseva teekkareidenhistoriaa esittelevä tila. Tutustut tähän ansaitaksesilakkisi.TEK Tekniikan AkateemisetTERAS Teekkareiden RamboseuraTisle Kemistikillan oma loistava kiltalehti, julkaiseekaiken, mitä ikinä vain keksit kirjoittaaTrinet Teekkarikylän yhteinen kyläverkko.tupsupHuksi 2. vuosikurssin opiskelija, omistaatupsunTäffä TF:n lukaali, opiskelijaruokala, spagettia ainakeskiviikkoisinUuUllis Ullanlinnanmäki Kaivopuistossa, pääosassaGravitaatiossa ja Wappupäivän aamunaunix merkkipohjainen työympäristöVvvalmistua joillekin on käynyt näinkinvanhempi tieteenharjoittaja vuosikurssin 2-Nopiskelija tai henkilö, jolle on tapahtunut ”valmistua”–ilmiöWwWanha Poli teekkareiden entinen ylioppilaskuntatalo,nykyinen hotelli LinnaWappu juhlista paras, tulee huhti- toukokuunvaihteessa - ehkäYyYTHS Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, Otaniementoimipiste osoitteessa Otakaari 12.ÄäÄpy teekkareiden Wappujulkaisui, ilmestyy parittominavuosina.


KemistikiltaHyödyllisiä linkkejä ja osoitteitaKoulu:Aalto-Yliopisto: www.aalto.fiKemian tekniikan korkeakoulu:chem.aalto.fiKilta: www.kemistikilta.fiYlioppilaskunta: www.ayy.fiTF: www.teknologforeningen.fiAsuntoja:HOAS: www.hoas.fiAYY: campus.ayy.fiYlioppilaskuntien asunnonvälitys:www.hyy.helsinki.fi /asunto/Terveys:www.yths.fiOtapapitwww.otapapit.netJuha Lassila, johtava oppilaitospastori, Aalto-yliopistonteknillinen korkeakoulu,puh. 040 531 1052Nyyti ry -opiskelijoiden tukikeskuswww.nyyti.fiKansaneläkelaitos:Pääkaupunkiseudun julkisen liikenteenopas:www.reittiopas.fiUutisryhmät:news.tky.fipHuksien yhteisöt:Irc-kanava: #kem-phux11 (IRCnetissä)Facebook: KemistipHuksit 2011 (Group)Muuta mielenkiintoista:Teekkareiden Ramboseura:www.ramboseura.fiProsessiteknillinen kerho:prtk.ayy.fiOtnäs Survival Guide:otnas.infoJulkkuwww.julkku.fiwww.kela.fi49 InIndium


Kemistikiltape 30.9. LakinlaskijaisetLukukauden ensimmäiset Dipoli-bileet.Lokakuuke 12.10. FKKKAS *Seikkailuhenkistä rastien kiertelyä otaniemessä.ti 18.10. Experience Aalto kts. Clke 19.10. KaverisitsitSitsit, jonne saat tuoda kavereitasi. Jokasyksyinenhitti!Marraskuuke 2.11. pHuksien juhlasitsit *Syksyn perinteisen kulttuuri- ja juhlaviikonpHuksisitsit.ma 7.11. NakkiriehaTule kiltikselle ja löydäke 9.11. KorkeakoulusitsitSitsataan yhdessä Vuorimiesten ja Puunjalostejienkanssa.la 12.11. RWBK:n pHuksikonsertti * kts. Kma 14.11. Vaalipaneelike 16.11. VaalikokousValitaan killan toimijat seuraavalle vuodelle.to 17.11. BöleRehellinen juomapeli-ilta.ma 21.11. Haalarigaala*ma 21. - ke 23.11.pHuksicruise *Keinutaan yhdessäTiKin ja Inkubionkanssa Tukholmaanja toivottavasti takaisinkin.ke 30.11. piKKujoulutKillan piKKujoulut, puKKi, puuroa ja piparia.Edellä mainittujen tapahtumienlisäksi syksyynmahtuu vielä paljon muutakivaa! Näistä seuraa infoamyöhemmin - muista lukeajoka viikko pHuksikapteeninviikkotiedotus ja tarvittaessatarkistaa tapahtumakalenterikillan sivuilta www.kemistikilta.fi!* = katso varsinkin nämä!Erityisesti sinulle, pHuksille,suunnattu tapahtuma51 SbAntimoni


pHuksiopas 2011Muistilistah Lähetä ilmoittautumispaperit liitteineen koululle ajoissa!h Maksa AYY:n jäsenmaksu ja killan jäsenmaksu ajoissa! Säästä kaikki kuitit!h Hanki katto pääsi päälle. Toimi nyt, kun on aikaa!h Ano opintorahaa, asumislisää ja mahdollisesti opintolainaa ennen syksyä.h Saavu maanantaina 29.8 klo 9:00 Kemiantekniikan pääaulaan. Ota mukaasikuitit maksetuista maksuista. Varaa koko päivä ja ilta yhteiseen kivaan ja paikkoihin tutustumiseen! Myös seuraavien päivien aikana tekemistä riittää, mikäkannattaa huomioida esim. työvuoroja sopiessa.h Jos et pääse paikalle 29.8. tai ilmenee muita ongelmia, lähetä sähköpostiatai soita phuksikapteenille (elina.honkanen@aalto.fi, 044 019 9971),niin saamme opiskelusi ja opiskelijaelämäsi käyntiin.h Tutustu saamiisi materiaaleihin!h VIETÄ LOMAA! Opiskeluariittää ensi vuodeksi vaikkamuille jakaa.h Lue tämä lista vieläkerran läpi!52 TeTelluuri


KemistikiltaKUTSU VARASLÄHTÖÖNla 27.8.Mikä ihmeen varaslähtö?Varaslähtö on kemistipHukseille järjestetty startti opiskelijaelämään. Sielläpääset tutustumaan uusiin pHuksitovereihisi sekä ISOhenkilöihisi etukäteen.Ensimmäinen koulupäiväkään ei jännitä niin paljoa tämän jälkeen!Aloitamme klo 14:00 Otaniemessä Alvarin aukiolla (kts ). Samaan aikaanon muidenkin kiltojen varaslähtöjä, mutta erotat meidät kemistit kauniinpunaisista haalareista. Ohjelmassa on rentoa hengailua, tutustumista, pelejä,leikkejä sekä makkaran paistoa! Kun ilta yllättää, siirrymme jatkamaanGorsuun, yhteen Otaniemen monista saunatiloista.Mitä tarvitsen mukaan?Mikäli saunominen illemmalla kiinnostaa, ota mukaan pyyhe. Muuten selviätiloisella mielellä sekä säähän ja pelailuun sopivalla asustuksella!Jos (ja kun) päätät varastaa ja liittyä kemistien ratkiriemukkaaseen seuraanjo ennen koulun varsinaista alkua, ilmoita siitä minulle, pHuksikapteenillesi,viimeistään muutamaa päivää ennen tapahtumaa (044 0199 971 tai elina.honkanen@aalto.fi). Näin osaamme varata sopivan määrän makkaroita jamuuta syötävää. Jos tarvitset yösijan illan päätteeksi, ilmoita myös siitä, niinkatson, jos saan jotain järjestettyä!Nähdään varaslähdössä!Elina & muu kemistikilta


TERVETULOA!T: KK

More magazines by this user
Similar magazines